Page 30

onder leiding van enkele vrijwilligers diverse handwerkactiviteiten verricht. Deze vinden plaats in het zaaltje aan de Ypenburgstraat 160.

Wilt u ook gast bij ons worden? Al meer dan 40 jaar is de Zonnebloem afd. Bekkerveld e.o. Heerlen actief in de wijken Bekkerveld/Aarveld en Douve Weien/Caumerveld. Naast het bezoeken van zieken en/ of eenzame ouderen verzorgen wij onder meer kienmiddagen, een lentemiddag, ziekendagactiviteiten, een jaarlijks uitstapje voor de gasten en een kerstviering. Voor een bescheiden bijdrage kunnen onze gasten daaraan deelnemen.

Daarnaast hebben wij een actieve Welfaregroep in onze afdeling die, veelal iedere maandagmiddag,

Ook de Zonnebloem regio Heerlen, waaronder wij ressorteren, organiseert jaarlijks diverse activiteiten waaraan onze gasten eveneens, tegen een bescheiden bijdrage, deel kunnen nemen. Jaarlijks wordt door het regiobestuur de zogenaamde Zonnewijzer uitgebracht waarin de regioactiviteiten staan vermeld. De gasten ontvangen deze via de afdelingen. Om gast van een Zonnebloemafdeling te zijn hoeft u niet perse betalend lid van de Nationale Zonnebloem in Breda te worden. Hebt u als gast interesse in deelname aan onze Zonnebloem- en/of Welfareactiviteiten dan kunt u zich aanmelden bij een van de hierna genoemde bestuursleden. Bestuursleden: Penningmeester en waarnemend voorzitter: Jo van Loo, Caumerbeeklaan 5, 6417 BE Heerlen. Tel. 045-571 74 16 Bestuurslid Bezoekwerk: Lucie Hinz, Annalaan 16, 6417 CR Heerlen. Tel. 045-571 48 12 Voor deelname aan de Welfare middagen kunt u contact opnemen met:

Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad maart 2013  

Wijkblad maart 2013

Wijkblad maart 2013  

Wijkblad maart 2013

Advertisement