Page 1

9e jaargang nummer 30

Maart 2013

BEKKERVELD AARVELD

F E S T I VA L E N O P E N P O D I U M - C A R N AVA L - H E I DA G E N E R G I E - KO K E N V O O R E E N A N D E R - C A D E A U TJ E -


U wilt wat kopen of wat kwijt ??

s, esfiet edehands j s i e M twe , h c n 24 i

0 0 , 0 2 â‚Ź 45

Tel: 0

75 - 572

38

In het kader van de realisatie van het MAB (Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld) willen partijen (RKSV Bekkerveld, verenigingen en buurtorganisaties) de handen ineen slaan als het gaat om het ontwikkelen en organiseren van sociaal-culturele activiteiten. Op 25 februari kwamen ze bij elkaar en informatie daarover vindt u op aarbek.nl.

Als u op een van de prikbordmemo’s wilt reageren of u wilt zelf iets te koop aanbieden...mail dan gerust naar...

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen - redactie@aarbek.nl T. 06 476 00 307 Advertenties redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen


BESTE WIJKBEWONERS, Er zijn van die weken dat ik gewoon in een rustige buurt woon. Er gebeurt niet veel, alles gaat zijn gangetje en het is niet verkeerd om er te wonen. Er zijn ook weken dat opeens alles tegelijk lijkt te gebeuren. Het rustige leven krijgt opeens een hektiek die niet voorzien en niet gepland was. De week waarin dit voorwoord ingeleverd moet worden is zo’n week. Het begint al op maandagmorgen, met een gesprek met een bewoonster over culturele activiteiten in de wijk. Dat treft ! Want volgende week komt een groepje bij elkaar om te kijken of we iets kunnen doen in het thema ’kleurrijke buurt’. Ze wil daar graag aan bijdragen. Die avond praten we ook al weer over cultuur: in een bijeenkomst van de 4 zuidelijke buurtorganisaties is Bureau VIA 2018 te gast. Zij organiseren de kandidatuur van Maastricht en de Euregio voor Culturele Hoofdstad 2018 en hebben een programma om culturele activiteiten in buurten daaraan te verbinden. Ons eigen We Aar Bek Festival en Open Podium is een activiteit die daar prima in past ! In de bestuursvergadering van dinsdagavond (tussendoor ook nog even met iemand gesproken die een workshop wil verzorgen tijdens onze kinderconferentie op 14 april) besluiten

we om die stap ook te zetten. Wel even aanpoten, want 17 maart is dat al en dan moet een vlaggenoverdracht plaatsvinden. Die vlag moet wel nog even ontworpen worden (maar woensdagavond heeft Richard al een eerste ontwerp klaar), de wethouder moet ingeseind en uitgenodigd worden en nog wat van die dingetjes. De bestuursvergadering levert ook alvast een nieuw bestuurslid op (ze stelt zich voor in het wijkblad van juni) en mogelijk zelfs nog een tweede, waar ik woensdag nog een gesprek mee heb. Niet echt ingepland, evenmin als het spoedoverleg over Koninginnedag om te kijken hoe dat nu moet, met de troonswisseling in het verschiet. Ook het telefoontje van het Oranjefonds op woensdagochtend was niet gepland: omdat in oktober in de wijk een straatprijs is gevallen van de Postcodeloterij mogen we van het Oranjefonds een bestedingsvoorstel doen voor een buurtcadeau van € 3.000 ! We willen graag de bewoners uitnodigen daarvoor een voorstel te doen. Dan moet echter wel even snel een stukje geschreven, want vanavond is redactievergadering en dan moet dat, net als dit voorwoord binnen zijn. Er gebeurt heel veel, niets gaat zijn gewone gangetje en het is pas woensdag. Maar het is niet verkeerd in zo’n buurt te wonen !

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


INHOUD Voorwoord

3

Kinderconferentie

Inhoud

4

De Zonnebloem, gasten

30-31

Wij waren al groen

5-7

Culturele Hoofdstad 2018

31

Criminaliteitscijfers

8-9

Seminar

32

Jeugdpagina 1

33

Gedicht, levenskunst

34

Heidag Koken voor een ander

9 10-11

Een cadeautje in je schoot

11

Sudoku

35

55+ ers opgelet!

12

Boekstart

36

Meten is weten!

13

Festival en Open Podium

14-15

Fotocollage diverse

16-17

De wijk vertelt

18-19

Avondwandeling

20

Alcander

20-21

Bandcontest

21-22

Carnaval op de Tovercirkel

22-23

Moppen

24

Carnavalsoptocht

25

Rosarium 2013 Kern met Pit

26-27 27

De Zonnebloem, vrijwilligers 27-28

WWW.UTBOLKE.NL

Grote sortering garens en tevens verstelatelier OPENINGSTIJDEN MA 13.00 / 18.00 DI.WO.VR. 09.00 / 18.00 DO 09.00 / 18.00 ZA 09.00 / 17.00 Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen Tel. 045-571 64 51

4

29

www.utbolke.nl


WIJ WAREN AL GROEN VOOR DIE PARTIJ WERD UITGEVONDEN Bij het verlaten van een supermarkt stelt de jonge caissière aan een oudere vrouw voor, dat zij voortaan haar eigen boodschappentas maar mee moet nemen, in plaats van een plastic tas te kopen. "Want plastic tassen zijn niet goed voor het milieu", zo zegt ze. De vrouw verontschuldigt zich en legt uit: "Wij hadden dat groene gedoe niet toen ik jong was!" De caissière antwoordde: "Ja, en dat is nou juist ons probleem vandaag de dag, jullie generatie maakte zich niet druk om het sparen van het milieu voor de toekomstige generaties!" Ze had gelijk, onze generatie had dat groene gedoe niet in onze dagen. Toen hadden we melk in flessen, frisdrank in flessen en bier in flessen, die we leeg en omgespoeld terug brachten naar de winkel. De winkel stuurde deze dan terug naar de fabriek en in de fabriek werden deze flessen gesteriliseerd en opnieuw gevuld. Wij deden ècht aan recycling. Maar we deden niet aan dat groene gedoe in die tijd! Wij liepen trappen, omdat we niet over roltrappen en liften beschikten in elk gebouw. Wij liepen naar de supermarkt en hezen onszelf niet iedere keer in een 300 PK machine, elke keer als we 2 blokken

5


verder moesten zijn. Maar ze had gelijk, wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd! Babyluiers gingen in de kookwas, omdat wegwerpluiers niet bestonden. We droogden onze kleren aan de lijn en niet in een energieverslindende machine die continue 2200 Watt verbruikt. Wind- en zonneenergie droogden onze kleren echt. Vroeger, in onze dagen. Kinderen droegen de afdankertjes van oudere broers en zussen en kregen geen gloednieuwe kleren. Maar de jonge dame heeft gelijk! Wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.

6

In die tijd hadden we - misschien - ĂŠĂŠn tv of radio in huis en niet een op elke kamer. De tv had een klein schermpje, ter grootte van een zakdoek. In de keuken werden gerechten gemengd en geroerd met de hand, omdat we geen elektrische apparaten hadden die alles voor ons deden. Wanneer we een breekbaar object moesten versturen per post, dan verpakten we dat in een oude krant ter bescherming en niet in piepschuim of plastic bubbeltjes folie. In die tijd gebruikten we geen apparaat met een motor die op benzine het gazon maaide. We gebruikten een maaier die geduwd moest worden en functioneerde op menselijke kracht.

Wij sportten door te werken, zodat we niet naar een fitnessclub hoefden te gaan om op ronddraaiende loopbanden te gaan rennen, die werken op elektriciteit. Maar ze heeft gelijk. Wij hadden dat groene gedoe toen niet. Wij dronken uit een fontein wanneer we dorst hadden, in plaats van uit een plastic fles, die we na 30 slokken weggooien. Wij vulden zelf onze pennen met inkt, in plaats van elke keer een nieuwe pen te kopen. Wij vervingen de mesjes van het scheermes, in plaats van het hele ding weg te gooien alleen omdat het mesje bot is. Maar wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.


Mensen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten naar school in plaats van hun moeder als 24-uurs taxi servicedienst te gebruiken. Wij hadden één stopcontact per kamer en niet een heel arsenaal aan stekkerdozen en verlengsnoeren om een dozijn apparaten van stroom te voorzien. En wij hadden geen geautomatiseerde gadgets nodig om een signaal op te vangen van een satelliet die 3000 kilometer verderop in de ruimte hing, zodat we contact konden leggen met anderen en uit te vinden waar de dichtstbijzijnde snackbar zich bevindt. Maar is het niet in en in triest dat de huidige generatie klaagt over hoe verspillend wij 'oudere mensen' waren, gewoon omdat wij dat groene gedoe niet hadden in die tijd? “Groen” lijkt wel eens de nieuwe religie te worden. Als pastoor wil ik de zorg voor het milieu graag plaatsen in het licht van het katholieke geloof. Verantwoord omgaan met de schepping is er een onderdeel van. Dieren mogen we bijvoorbeeld gebruiken, maar het blijven dieren en het moet niet ten koste gaan van mensen. En we moeten daarbij ook zorg hebben voor komende generaties. Wie het preciezer wil lezen kan terecht in de Catechismus van de katholieke Kerk (CKK): “De heerschappij over de natuur die de Schepper aan de mens heeft toe-

vertrouwd is niet absoluut. Ze wordt beperkt door de zorg voor de kwaliteit van het leven van de medemens, met inbegrip van komende generaties. Ze vereist een religieuze eerbied voor de heelheid van de schepping” (CKK 2415). Verspillend omgaan met de schepping, dieren nutteloos laten lijden is in strijd met onze menselijke waardigheid. Maar ook omgekeerd: buitensporige sommen uitgeven voor dieren is mens onwaardig. Het lijkt me een visie die overeenkomt met ons gezonde verstand. Pastoor Wim Miltenburg fso

7


CRIMINALITEITSCIJFERS 2012

daalde van 36 naar 14.

Bovenstaande kop roept al snel de suggestie op van gewelddadigheid en zware misdaad. Daarmee valt het in Aarveld/Bekkerveld wel mee en als we dat zó zeggen is dat zelfs een understatement. Dat neemt niet weg dat er ook in onze wijk dingen gebeuren die je liever niet hebt. De politie houdt daarvan een keurige registratie bij en inmiddels zijn de cijfers over 2012 bekend. Enkele daarvan willen we hieronder noemen:

Een andere daler is het aantal meldingen van overlast door jeugd. Waren dat er in 2010 nog 46, via 25 in 2011 daalde dat cijfer naar 17 in 2012. Dat past overigens in de algemene trend, die eerder ook al door de kranten is opgemerkt.

Op veel onderdelen gaat het goed. Zo is in 2012 het aantal woninginbraken bijna gehalveerd. Waren dat er in 2011 nog 23, dat is teruggelopen naar 13. Natuurlijk nog te veel, maar toch. Ook fietsen, snoren bromfietsen waren minder in trek: het aantal gestolen exemplaren

In 2012 heeft ons Rosarium deelgenomen aan Kern met Pit. Voor 2013 hoort Stichting Wijkbeheer Vrieheide bij de deelnemers. We feliciteren hen met de toelating en wensen ze veel succes bij de uitvoering!

8

Helaas zijn er ook stijgers en daarbij springen er twee bovenuit: dat betreft allereerst de diefstal van auto’s. Wisselden in 2011 nog 3 auto’s onbedoeld van eigenaar, in 2012 waren dat er maar liefst 11. En het aantal meldingen van overlast in verband met drugs steeg aanzienlijk: van 19 naar 31. Waarschijnlijk, dat verband wordt althans in de pers en door de politiek gelegd, heeft dat te maken met de invoering van de wietpas in 2012. De registratie door de politie is veel uitgebreider. Heel vaak gaat het, gelukkig, echter om heel kleine aantallen. Van 1 naar 2 is dan weliswaar een verdubbeling (andersom kan ook), maar dat heeft statistisch dan weinig betekenis. Een andere opmerking moet ook gemaakt worden: de registratie heeft veelal betrekking op aangiftes. Met andere woorden: een in het weekend vernielde buitenspiegel waarvan geen aangifte wordt gedaan, blijft buiten de registratie. En ook al leidt aangifte niet


altijd tot aanhouding van de dader(s), het is toch goed om aangifte te doen. De op die manier verzamelde cijfers worden door de politie immers gebruikt om beleid te maken en prioriteiten te stellen. Op zoek naar de wijkagent ? Tik op www.politie.nl uw postcode in en een foto van Fred Janssen verschijnt. Door op de foto te klikken kunt u direct mailen of twitteren. Overigens kunt u ook het spreekuur van de wijkagent bezoeken: een keer in de twee weken in het Meandergebouwtje aan de Ovidiusstraat. De tijden van het spreekuur vindt u onder Diversen op www.aarbek.nl.

HEIDAG Soms is het goed om, buiten de gewone vergaderingen om, even wat tijd uit te trekken om je als bestuur te bezinnen op belangrijke onderwerpen. Als een bedrijf dat doet, dan heet dat ‘heidag’ en dat betekent dat men een dag in een duur hotel verblijft om met elkaar te praten. Het bestuur van de wijkraad gaat op 11 mei op ‘heidag’. Niet in een duur hotel, maar bijna letterlijk op de hei. Twee onderwerpen zullen die dag centraal staan: “Wat willen we als wijkraad bereiken voor de wijk?” en “Op welke manier kunnen we bewoners meer bij het wel en wee van de wijk betrekken?”. Wilt u ons een boodschap meegeven voor die dag, een idee of een oproep ? Stuur dan een mailtje naar: info@aarbek.nl of bel met Frans Thuis, 06-47600307.

9


KOKEN VOOR EEN ANDER ... Onlangs werd ik geattendeerd op de website http.//www.thuisafgehaald.nl. Deze website wil het delen van maaltijden gemakkelijker maken. Je hebt misschien zin om eens uitgebreid te koken, voor meer mensen dan er bij je thuis zijn, of je hebt helemaal geen zin om te koken. Dan biedt deze site uitkomst. De site wil kokers en afhalers in een buurt bij elkaar brengen. Wat jij teveel hebt, is voor een ander wellicht wat hij/zij zoekt…. Het gaat hier niet om haute cuisine

10

maaltijden, je kunt de gewone pot aanbieden. Je moet wel een account aanmaken en jezelf registreren als koker en/of afhaler om gebruik te maken van het aanbod of jezelf als koker te presenteren. Op de site staan ook goede tips over hygiënisch koken. Heb je teveel gekookt? Meld je dan aan op de site met je aan te bieden maaltijd, wanneer deze afgehaald kan worden en voor welke (kost) prijs! Heb je geen zin om te koken? Zoek bij de aangeboden maaltijden en meld je aan bij de desbetreffende kok! Je moet de maaltijden zelf ophalen (bakje, bordje meenemen) en direct betalen. Helaas zijn er in onze wijk nog geen koks aangemeld. Het zou leuk zijn wanneer we in de komende tijd een netwerk(je) in onze buurt kregen van kokers en afhalers. Maak een account aan en probeer het eens uit! Laat anderen meegenieten van je kookkunst! In het programma ”Tegenlicht” van de VPRO van 28 januari jongstleden (kijk bij Uitzending gemist) kun je zien hoe het werkt en komt ook de bedenker van dit afhaalsysteem in beeld: Marieke Hart (na ongeveer 16 minuten). Laat je inspireren en geef je op als kok of afhaler! Wiepkje Hamaker


EEN CADEAUTJE IN JE SCHOOT Soms valt er zomaar een cadeautje in je schoot. Dat overkwam de wijk toen bleek dat de straatprijs van de Postcode Loterij op postcode 6417CH viel, in onze wijk dus! De postcode loterij verbindt aan deze prijs altijd, in samenwerking met het Oranjefonds, een Buurtcadeau! Wij samen, onze buurt, krijgen dus een cadeau van E3000, te besteden aan bv. een bank, het opknappen van een terrein, spelmateriaal of aan een reeks activiteiten. De belangrijkste voorwaarde is dat de hele wijk ervan moet kunnen genieten en dat de leefbaarheid van de wijk ermee vergroot wordt. De buurtraad vraagt jullie om mee

te denken. Er zijn vast langgekoesterde wensen in de buurt die nu verwezenlijkt zouden kunnen worden, misschien kom jij met een briljant idee, waar nog niet aan gedacht is. We willen jullie voorstellen graag horen, zodat het cadeau echt een BUURT CADEAU wordt. Laat je stoute fantasieĂŤn los (houd het wel in het redelijk nette!), steek je ideeĂŤn niet onder banken en stoelen en bel of schrijf ons. Draag ons je briljante voorstellen aan. Ze moeten binnen zijn voor 15 april en kunnen worden gestuurd naar info@aarbek.nl of Benzenraderweg 103, 6417SL Heerlen. Je kunt ook even bellen naar 06-47600307. We kijken er naar uit ! De Wijkraad 11


55+ ERS OPGELET!! Houdt u van wandelen? Dan bent u bij Alcander afdeling wandelen aan het goede adres. De Werkgroep Wandelen, een onderdeel van Stichting Alcander, organiseert zes wandelingen per jaar. Op twee donderdagen in de maanden april tot en met september trekken wij er op uit. Iedere keer bestaat de groep uit zo’n vijftig personen. Men kan deelnemen aan een wandeling van ± twee uur of ± één uur. Wij worden met bussen naar het startpunt van de wandeling gebracht en aan het eindpunt weer opgehaald, nadat wij eerst hebben genoten van heerlijke koffie met vlaai (voor eigen rekening) en de gezelligheid van elkaar. Ook voor 2013 hebben wij weer mooie wandelingen samengesteld. In april Urmond-Nattenhoven In mei Grotenrath-U.Palenberg (via Willy Dohmenpark)

In juni Bingelrade-Susterseel In juli Schin op Geul-Wijlre In augustus TeverenseheideGrotenrath 12

In september Eperheide-Epen In oktober zal er een dagwandeling zijn, waarvan de route nog niet vaststaat. Als u van wandelen houdt en graag eens als introducé met ons mee wil gaan, of lid wil worden van onze wandelgroep, dan kunt u zich aanmelden bij ALCANDER, tel. 045-7111560 of via e-mail: psmeets@alcander.nl. U bent van harte welkom.


METEN IS WETEN Om gericht beleid te kunnen maken, doet de gemeente (samen met de andere gemeenten in Parkstad) voortdurend onderzoek naar allerlei gegevens. Bijvoorbeeld over samenstelling van de bevolking, tevredenheid over de openbare ruimte, veiligheid, werk en onderwijs, maatschappelijke betrokkenheid, enzovoort. Mogelijk hebt u zelf al eens een keer aan zo’n onderzoek meegewerkt door een vragenlijst in te vullen.

zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Een aantal van de gegevens die betrekking hebben op Aarveld/Bekkerveld hebben we verzameld en in een bestand gezet. U kunt dat bestand inzien en/of downloaden via de downloadpagina van onze website www.aarbek.nl.

Heel veel van die gegevens zijn te vinden op http://parkstad-limburg. buurtmonitor.nl/. Uitgesplitst naar onderwerp, buurt of wijk en stad. U kunt buurten vergelijken, maar ook zien hoe het in Heerlen of een van de andere Parkstadgemeenten is. Bovendien is te zien hoe de cijfers

13


FESTIVAL & OPEN PODIUM WE ARE BEK 2013 We zijn al weer toe aan de derde editie van ons Festival & Open Podium. Ook deze keer hebben we gezocht naar een zo breed mogelijke programmering van de artiesten. Dan bedoel ik niet alleen dat we proberen ervoor te zorgen dat er voor iedereen wat is qua muziekstijl, maar ook dat deze komen uit diverse delen uit onze wijk. Zo hebben we artiesten gevonden bij diverse scholen, zoals Bernardinus- en Sintermeertencollege. Tevens hebben we een aantal aanmeldingen gekregen via het Arcuscollege en wel van de opleiding KTM (Kunst, Theater en Muziek). Hier hebben we dit in overleg met de docenten laten opnemen in hun lespakket.

14

Waar we heel erg blij mee zijn, is dat we deze keer ook de Muziekschool Schunck* hebben weten over te halen met ons mee te doen. In eerste instantie zaten we een beetje in de knoop met een evenement dat de Muziekschool zelf organiseert, maar door de twee evenementen in elkaar te schuiven denken we dat het voor beide partijen een winwinsituatie oplevert. Ook dit jaar hebben we extra aandacht besteed aan het Open Podium gedeelte. Omdat het duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen, door er vorig jaar voor te kiezen dat een ervaren muzikant de leiding hierover heeft, hebben we dit jaar voor de zelfde formule gekozen. Wij hebben deze keer Simon Roelofs gevraagd deze taak op zich te nemen. Niet alleen is hij een voortreffelijk muzikant, maar tevens is hij organisator van diverse grote en kleine evenementen in de wijde omgeving. Enige nadeel daarvan is dat hij misschien alles te perfect wil doen. Deze vrees uitte zich al meteen in de samenstelling van de “Huisband”. Voor dit evenement heeft hij dan ook een aantal topmuzikanten uit de omgeving weten te strikken, die hun sporen in de muziekbusiness al ruimschoots verdiend hebben. Wat hij verder nog allemaal in petto heeft blijft voorlopig nog een verrassing, maar dat het iets bijzonders gaat worden ……..


dat staat als een paal boven water. Het enige wat ik wel mag verklappen, is dat we aan het muzikale gebeuren van het Open Podium een unieke Streetdance Act hebben weten te koppelen door de “Dansschool B2BU”, waardoor de muziek ook op een fysieke manier te beleven is. Vorig jaar hebben we voor de eerste keer een KUNST-project aan ons evenement gekoppeld, met als doel ook aan de buitenkant van de Nieuwe Nor te laten zien dat er iets speciaals gaande is. Ook dit jaar is er weer een KUNST-project, maar zoals dat gaat met kunstenaars, die hebben altijd wel een verrassing voor je in petto. Zeker als je een gerenommeerd kunstenares als Annemiek Janmaat (olifant ”Heëlesche Wink” van de Elephant Parade) koppelt aan een nog onbekend aanstormend talent Eline Kersten van de kunstacademie. Hun werkterrein heeft zich dan ook naar binnen verplaatst. Op een uiterst creatieve manier gaan ze de dynamiek van het podiumgebeuren, live vertalen naar een interactief kunstwerk en wel direct boven de hoofden van onze optredende artiesten. Sorry, maar duidelijker kan ik het ook niet omschrijven …………. je zult toch echt zelf moeten komen kijken, om te begrijpen wat hiermee bedoelt wordt. Dus op Zondag 17 maart zijn jullie allemaal uitgenodigd een kijkje te komen nemen in de Nieuwe Nor in Heerlen.

Het Open Podium begint om 14:00 uur en eindigt om 17:00 uur en is GRATIS. Het Festival begint om 19:00 uur en duurt tot 23:30 uur en kost slechts € 3,00 Hopelijk tot ziens Frans Cleven (We Aar Bek) P.S. Blijf ons volgen zowel op FaceBook, als ook op de website van de Wijkraad (www.aarbek.nl)

Open Podium We Aar Bek 2013 Pop & Rock School !! Deze keer in samenwerking met Muziekschool - Ben jij tussen de 14 en 24, woon je in Aarveld of Bekkerveld (of in een van de aangrenzende wijken) en bespeel je een instrument of zing je? - Kom dan op Zondag 17 maart tussen 14.00 en 17.00 uur naar de Nieuwe Nor en doe mee aan het Open Podium onder de leiding van Simon Roelofs. Dit is jouw kans om alleen of samen op het podium te staan. Wij zorgen ervoor dat er een top band staat die jou kan begeleiden, als je dat wilt. Heb je dat niet nodig of kom je met een eigen Band, dan kan dat natuurlijk ook. Zelfs als je heel wat anders wilt zoals dans, voordracht of een andere act. Het kan allemaal, maar laat ons wel weten wat je van ons verwacht.

15


DE WIJK VERTELT: ENERGIE Als u dit leest, beginnen we hopelijk alweer een beetje te genieten van het voorjaar. Al weet je dat in ons landje natuurlijk nooit. Misschien ook het moment om voorzichtig de balans op te maken en te kijken hoe het afgelopen winter met gas en elektriciteit is gegaan. Meestal valt het tegen, bij mij tenminste wel. Een mooi moment om nog eens te kijken hoe je kunt bezuinigingen op energiekosten. Vaak al eenvoudig: een trui aan, gordijnen op tijd dicht, thermostaat graadje lager. Of eenvoudige maatregelen: tochtstrips, brievenbusborstel, radiatorfolie. Uitgebreider: spouwmuurisolatie, vloerisolatie, zonnepanelen. Of u nu huurder of eigenaar van uw woning bent, besparen kan !

Ook

het voorjaar is bij

t Boeketje

anders dan anders Hellen & Mirjam Van Weerden Poelmanstraat 34 Tel. 045 542 21 12 Heerlen Bartokring 5 Tel. 045 532 12 84 Landgraaf

NIEUW

De aflevering van De Wijk Vertelt op 20 maart staat in het teken van energiebesparing. 18

Kerkraderweg 23, Molenberg Hier worden ook workshops bloemschikken gegeven !!


Hans van der Logt, tot voor kort bewoner van Bekkerveld en beleidsmedewerker energie en duurzaamheid van de gemeente verzorgt de nodige informatie en we hebben een bewoner van Aarveld bereid gevonden toe te lichten wat hij allemaal in en aan huis gedaan heeft. Ook uw ervaringen met energie besparen zijn welkom ! De Wijk Vertelt vindt op 20 maart plaats in het IVN-gebouw, Gallusstraat 1. We beginnen om 20.00 uur, maar vanaf 19.30 uur bent u al welkom voor een kopje koffie/thee. Deelname is GRATIS. B2BU is een jonge dansschool in Heerlen die is ontstaan om dansen en sporten toegankelijk te maken voor iedereen.

Kom nu meedoen tijdens een van de vele vette workouts. De eerste les is altijd Gratis!!

19


COLUMN AVONDWANDELING Het veld was donker. De omtrek van de kastanjes tekent zich vaag af tegen een donkergrijze hemel die per minuut zwarter werd. Hij staart naar de betonnen zwarte kolos aan de overkant van het veld. Zwart vierkant bekroond met een zwarte koepel, de annakerk. Tijdens zijn avondwandeling is het veld een zwart gat omzoomd met een ketting van lichtjes. Woonkamers lichten op als parels en andere juwelen aan dit collier. Straatlampen vormen de schakels. In het midden heerst zwarte duisternis. Deze avond is het echter anders. De zwarte betonnen kolos is tot leven gekomen. Zacht licht doorbreekt het inktzwarte lijf. De ramen van de kerk lichten subtiel op in vele kleuren. Zacht bescheiden licht fluistert, “kijk hier”, en hij kijkt. Een kort moment raakt hij betoverd door de zachte kleurige vlakken. De verhalen van heiligen zweven vluchtig over het veld. Dan draait hij zich om en loopt verder. “die lampen zouden ze elke avond aan moeten laten”, denkt hij nog...

PE´13 20

ALCANDER Informatie en Advies. Voor wie? Het Informatie- en Adviespunt is er voor álle inwoners van de gemeente, in welke wijk of buurt u ook woont. Zijn er kosten? Nee, onze dienstverlening is geheel gratis! Waarom een Informatieen Adviespunt? Iedereen heeft wel eens een vraag of een probleem zonder dat duidelijk is welke organisatie advies, ondersteuning en hulp kan geven. Heeft u zo’n vraag dan kunt u terecht bij het Informatie- en Adviespunt van Alcander. Ons doel is het om u te informeren en adviseren over zaken rondom wonen, zorg, welzijn, vrijwilligerswerk enzovoort. Onze vrijwillige medewerkers helpen u een passend antwoord te vinden op uw vraag. Ook kunnen zij u verwijzen naar de juiste instelling en/of hulpverleners. Vanzelfsprekend gaan de medewerkers zorgvuldig om met uw privacy en betrachten ze geheimhouding. Waar en wanneer kunt u ons vinden? Locatie: Inloopcentrum ‘Etosplein’ Groen van Prinstererstraat 3 in Meezenbroek. (aan het parkeerpleintje langs

de Kasteellaan)


Openingstijd: op donderdag van 10 uur tot 13 uur. Ook telefonisch 737 01 10. U kunt gewoon binnenlopen, de koffie staat klaar!! Graag tot ziens

BANDCONTEST WE AAR BEK 2013 Welke band mag dit jaar Park City Live openen. Daar hoeft de festivalorganisatie zich ook dit jaar niet het hoofd over te breken. Dat hebben wij van ze over mogen nemen. Je begrijpt het natuurlijk al, ook dit jaar gaan wij een Band Contest organiseren. Samen met Eugène Denie van Gasterie De Fabel hebben we de draad van vorig jaar weer opgepakt. We hopen dan ook dat het net zo’n succes gaat worden als vorig jaar. Dit ligt natuurlijk niet alleen aan de artiesten die zich inschrijven voor de Band Contest, maar zeker ook aan het enthousiasme van het publiek. De Finale zal gaan plaatsvinden op Zondag 19 juni en de aanvang zal zijn om 16.00 uur. Als locatie hebben we gekozen voor Gasterie De Fabel op de Benzenraderweg 104. Tevens zullen op deze locatie ook de voorronden gehouden worden.

De gemeente wil het aantal speeltuinen terugbrengen tot gemiddeld twee per stadsdeel. Op 25 februari vond daarover een bijeenkomst plaats in het gemeentehuis, met vertegenwoordigers van de speeltuinen in Heerlen Zuid en de betreffende buurtorganisaties. Op aarbek.nl vindt u daar meer informatie over.

De voorronden zullen zijn op: • • • •

Zondag 28 april, vanaf 16.00 Zondag 12 mei, vanaf 16.00 Zondag 26 mei, vanaf 16.00 Zondag 2 juni, vanaf 16.00

Hopelijk tot ziens allemaal, Frans Cleven (We Aar Bek)

21


BIJ PARK CITY LIVE ON STAGE!! Heb jij een Band, woon je in Aarveld of Bekkerveld (of in een van de aangrenzende wijken) en wil je graag spelen op Park City Live? Schrijf je dan in voor één van onze voorronden. Misschien wordt jij wel als winnaar gekozen en komt deze droom uit!! Aanmeldingen via

weaarbek@aarbek.nl

22

CARNAVAL OP DE TOVERCIRKEL Het was dit jaar een rustige aanloop naar Carnaval toe. Groep 8 maakte op 5,6 en 7 februari de CITO eindtoets. Maar daarna konden ze dan ook helemaal losgaan. Kinderen die wilden konden zich inschrijven voor de revue. Vrijdag vierden we de hele dag feest. ’s Morgens trad het oude prinsenpaar af en werden de nieuwe prins en prinses bekend gemaakt. Dit jaar zijn het Lars Kisters en Sara Ksissa beiden uit groep 6.

Het was een hele ceremonie waarbij we nog eens even haarfijn kregen uitgelegd dat het toch echt de linkerhand vanaf het rechteroor moet zijn. Een ferme zwaai omhoog en geen slap half rondje. Juf Anouk die de presentatie in handen had hield het allemaal goed in de gaten. Rond half elf kregen we bezoek van de Winkbülle met hun jeugdprins Olivier, de jeugdraad, het showballet, een spasskapel en natuurlijk


de grote prins Martijn met zijn gevolg. De Winkbülle werden de hele dag gefilmd door L1, ook bij ons op school. Kinderen lieten zich van hun beste kant zien tijdens de revue. Ouders mochten komen kijken en waren ook welkom het laatste uur tijdens het hossen en de verkiezing van de best verklede jongen en meisje.

Zaterdag 9 februari liep onze school mee tijdens de jeugdoptocht. Binnen het thema” knallen met z’n allen” zijn het de directeuren van het “Tovercircus”. Een groep ouders had de afgelopen weken hoeden geknutseld en jassen genaaid. Een van de kinderen, Tessa Gybels, werd als menselijke kanonskogel gebruikt. Het was een supergezellige dag en weer hielp ook een handje mee. We behaalden de 3e plaats bij de grote groepen.

COMPUTERCURSUSSEN De Stichting M.S.P en Parkstad Computer Cursussen bieden de volgende computercursussen aan: Cursus basis computervaardigheden € 40,Leer op een makkelijke manier omgaan met de computer. In 10 lessen leer je o.a. omgaan met de muis, brieven schrijven, tabellen maken, bestanden opslaan en kopiëren en e-mailen. Deze cursus is geschikt voor iedereen die met een computer wil leren omgaan. Cursus Internet en E-mail € 50,Dit is het vervolg op de basis computercursus en hier leer je hoe je veilig kunt internetten, e-mailen en het gratis bellen via internet met Skype. De cursus bestaat uit 10 lessen. Cursus Downloaden € 30,Ook dit is een vervolg op de basiscursus. In deze cursus van 5 lessen leer je hoe je op een veilige en legale manier foto’s, muziek en video’s kunt downloaden. De cursussen worden gegeven in het wijkgebouw M.S.P. aan de Eindhovenstraat 51 (Schaesbergerveld) te Heerlen. Voor verdere informatie kunt u bellen naar: 06-20612824 of 06-30429008.

23


Mijn oom zit in de gevangenis en is morgen jarig. Moet ik hem nou toch een kaart sturen met "hartelijk gefeliciteerd en nog vele jaren?" Nooit grappig De zoekfunctie niet kunnen vinden Een tolk die zijn vak niet verstaat Een voorzitter met een ziekte onder de leden Joke komt met een slecht rapport thuis. "Hoe kan dat nou? " vraagt vader. Joke: "Ik kan er niks aan doen pap. Het is nou eenmaal crisistijd en we moeten het allemaal met wat minder doen."

Het is klein oranje en zegt dat het een sinaasappel is. Wat is dat? Een mandarijntje met een grote mond. Jantje bestelt een pizza bij Enzo. Die vraagt of hij de pizza in 6 stukken gesneden wil hebben of liever in 12. Jantje antwoordt: "Doe maar in 6, want 12 stukken krijg ik nooit op.


DE CARNAVALSOPTOCHT BEGINT IN DE VLOTSTRAAT Elk jaar bieden de bewoners van de Vlotstraat een gastvrij onthaal aan deelnemers aan de grote optocht op Carnavalszondag. Aan alle huizen wappert de carnavalsvlag, posters sieren de ramen en confetti slingers markeren de route naar deuren die wijd open staan.

Jan Paters, een van de Vlotties zoals de bewoners zichzelf die dag noemen, zegt over dit initiatief: “Eigenlijk is het spontaan gegroeid, zonder formeel overleg. Iedereen doet mee, ook nieuwe bewoners. We zorgen ervoor dat alle auto’s uit de straat zijn, zodat de Prinsenwagens en de Blaauw Sjuut, die als laatste vertrekken in de optocht, alle ruimte hebben. En deze wagens parkeren voor bedrijfspanden, waardoor de Vlotties vanuit hun huiskamer of vanaf het balkon de optocht in volle glorie kunnen volgen. Alle deelnemers beginnen aan de

optocht met een saluut aan de Prins op de Prinsenwagen, die staat opgesteld in het midden van de Vlotstraat. En omdat het een lange stoet is (dit jaar met 200 deelnemers), kan de wachttijd wel eens lang zijn. Wat is dan fijner om even ergens naar binnen te kunnen gaan om een drankje te nuttigen, van het toilet gebruik te kunnen maken om of gewoon even op te warmen? Ook familie, vrienden, kinderen komen speciaal die dag op bezoek en eten, drinken en feesten mee. En na afloop ruimen we samen op, daarbij voortreffelijk geholpen door medewerkers van Rd4. Zij blazen zelfs de confetti uit de tuintjes. ’s Avonds ligt de straat er weer schoon bij, sluiten de bewoners hun deuren en gaan binnenskamers nagenieten van een fantastische dag”. De Vlotstraat…je zult er maar wonen!

25


ONS ROSARIUM 2013 Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur. De groene vingers jeuken om weer aan de slag te mogen in het Rosarium. De winter was soms stevig koud, maar heeft ons vooral veel nattigheid gebracht. Niet dat dat heel erg is, maar de mensen die dan nog wat in het Rosarium komen doen, hebben het dan extra lastig. Want als we paardenmest kunnen krijgen, en dat gebeurt ook in de wintermaanden, dan moet hij toch uit gereden worden of je wilt of niet. Gelukkig hebben we dan Peter en Stephan, die dan die taak op zich nemen. Soms is het zoveel werk dat zelfs Leonore moet bijspringen. Wat staat er op de planning voor dit jaar? Er moeten in ieder geval nog een aantal perken aan de Westzijde vernieuwd worden. Dat houdt in, dat we eerst de heleboel moeten Prijswinnaar SUDOKU

# Y. Brock Benzeraderweg 131

PROFICIAT!! 26

ruimen, daarna komt weer een periode waar we de “Afrikaantjes� tot bloei laten komen en daarna weer de hele boel maaien, hakselen en ploegen, alvorens we weer nieuwe rozen kunnen aanplanten. Tjonge jonge wat doen we ons zelf toch aan? Tja, we moeten er wat voor over hebben als we willen blijven genieten van de Rozenpracht van Ons Rosarium.

Daarnaast moeten we natuurlijk ook nog eens gaan kijken wat we verder gaan doen met ons probleemveldje. Ook de gezaaide Wintertarwe heeft het maar matigjes gedaan, of er moet nu nog een eindspurt gaan komen. Misschien zijn er wel onder onze lezers mensen die ter zake deskundig zijn en die ons van advies kunnen dienen, hoe we ervoor kunnen zorgen dat de paardenstaart (Heermoes) niet de overhand houdt. Weet u een oplossing voor ons probleem, meld dit dan via info@aarbek.nl Vanaf Zaterdag 9 maart (tussen 10.00 en 14.00 uur) starten weer onze werkzaamheden in


Ons Rosarium.

DEADLINE!!!

Voor iedereen geldt natuurlijk dat mensen die eens een kijkje willen komen nemen, natuurlijk van harte welkom zijn en dat er altijd wel iemand is die tijd heeft voor een gezellig babbeltje onder het genot van een kopje koffie.

Ingezonden stukken voor de 2de wijkbladeditie van 2013, graag inleveren v贸贸r

Onze werkcyclus gaat er als volgt uitzien: We starten op Zaterdag 9 maart en werken vervolgens op de Zaterdagen van de even weken. Dus, 23 maart, 6 april, 20 april, 4 mei enzovoort.

Alvast dank

10 MEI 2013 De redactie

Frans Cleven

(茅茅n van die Vrijwilligers)

KERN MET PIT Langs deze weg wil ik tevens alle mensen bedanken, die ons hebben gesteund in de strijd om de titel Kern met Pit. Deze hebben we dan ook met vlag en wimpel weten te behalen. Weliswaar niet de titel van Limburgs Beste, maar daar was het ons ook niet speciaal om te doen.

Wilt u ook vrijwilliger bij ons worden? Al meer dan 40 jaar is de Zonnebloem afd. Bekkerveld e.o. Heerlen actief in de wijken Bekkerveld/Aarveld en Douve Weien/Caumerveld. Naast het bezoeken van zieken en/ of eenzame ouderen verzorgen wij onder meer kienmiddagen, een lentemiddag, ziekendagactiviteiten, een jaarlijks uitstapje voor de gasten en een kerstviering. 27


De Zonnebloem afdeling Bekkerveld heeft momenteel een gastenbestand van 75 personen, 11 vrijwilligers en 3 vrijwilligers/bestuursleden. Om het bestuur van onze afdeling te versterken zoeken wij nog een secretaris, daar de huidige secretaris om haar moverende redenen onlangs afscheid heeft genomen. Tijdelijk secretaris en beoogd toekomstig voorzitter is Hero Smallegange, Drieoorstput 123, 6417 PR Heerlen. Tel. 045-542 75 70 Na een korte inwerkperiode kan de potentiele secretaris vrijwel direct aan de slag. Goed kunnen werken met de pc en contactuele vaardigheden zijn gewenst.

Als u hierin bent geĂŻnteresseerd kunt u voor nadere informatie over of voor aanmelding als vrijwilliger contact opnemen met een van de hierna genoemde bestuursleden. Bestuursleden: Penningmeester en waarnemend voorzitter: Jo van Loo, Caumerbeeklaan 5, 6417 BE Heerlen. Tel. 045-571 74 16 Bestuurslid Bezoekwerk: Lucie Hinz, Annalaan 16, 6417 CR Heerlen. Tel. 045-571 48 12

Bij activiteiten en uitstapjes is het vaak noodzakelijk dat iedere gast een begeleider heeft. Daarvoor zoeken wij ook nog enkele vrijwilligers.

De rioolrenovatie Benzenraderweg is (nagenoeg) afgerond. We zijn zeer tevreden over het resultaat en de samenwerking met gemeente en aannemer. De rioolrenovatie rond het Bekkerveld is nog in volle gang. Foto’s van beide projecten staan op onze website.

28

www.aarbek.nl

Wij zien uw aanmelding voor de functie van secretaris, dan wel als vrijwilliger bij onze Zonnebloemafdeling met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, Jo van Loo, Penningmeester en waarnemend Voorzitter Zonnebloem afd. Bekkerveld e.o.


KINDER(JEUGD)CONFERENTIE Op 14 april gaat het weer gebeuren ! Dan vindt voor de tweede keer de kinderconferentie plaats. Woon je in de wijk en zit je op de basisschool? Dan ontvang je binnenkort een uitnodiging in de bus. Bestudeer hem goed en geef ons door wat je wilt gaan doen.

Je krijgt er unieke stappers mee. Of zoek je het liever wat hogerop? Dan ben je de geschikte persoon om een eigen T-shirt te ontwerpen. En te maken en te dragen natuurlijk. Ben je meer van het eten? Scouting gaat zorgen dat je lekkere dingen kunt maken boven een houtvuurtje. Niet spannend genoeg? Kom dan sprinkhanen koken en eten. Liever iets technisch? Dat kan ook. In een klein groepje kun je een schat gaan zoeken met behulp van GPS. Maar je kunt ook zumba komen leren, in een bandje spelen, een toneelvoorstelling maken, braakballen uitpluizen en meer. Kijk voor alle workshops

aarbek.nl Alle activiteiten spelen zich af in de voormalige HTS en op het Bekkerveld. Het wordt weer een gezellige drukte, want ook ouders zijn uitgenodigd. We vragen ouders dan wel om waar dat nodig is even een handje te helpen. Vindt u het leuk een workshop (mee) te begeleiden? Voorbeeldje ? Huppel je vrolijk door het leven? Dan horen daar ook vrolijke schoenen bij! Neem een stel eenvoudige gympen mee en kom ze bij ons pimpen.

Dat zou heel fijn zijn, want we zoeken nog mensen! Laat dan even wat weten via info@aarbek.nl of bel even met Frans Thuis 06-4760 03 07

29


onder leiding van enkele vrijwilligers diverse handwerkactiviteiten verricht. Deze vinden plaats in het zaaltje aan de Ypenburgstraat 160.

Wilt u ook gast bij ons worden? Al meer dan 40 jaar is de Zonnebloem afd. Bekkerveld e.o. Heerlen actief in de wijken Bekkerveld/Aarveld en Douve Weien/Caumerveld. Naast het bezoeken van zieken en/ of eenzame ouderen verzorgen wij onder meer kienmiddagen, een lentemiddag, ziekendagactiviteiten, een jaarlijks uitstapje voor de gasten en een kerstviering. Voor een bescheiden bijdrage kunnen onze gasten daaraan deelnemen.

Daarnaast hebben wij een actieve Welfaregroep in onze afdeling die, veelal iedere maandagmiddag,

Ook de Zonnebloem regio Heerlen, waaronder wij ressorteren, organiseert jaarlijks diverse activiteiten waaraan onze gasten eveneens, tegen een bescheiden bijdrage, deel kunnen nemen. Jaarlijks wordt door het regiobestuur de zogenaamde Zonnewijzer uitgebracht waarin de regioactiviteiten staan vermeld. De gasten ontvangen deze via de afdelingen. Om gast van een Zonnebloemafdeling te zijn hoeft u niet perse betalend lid van de Nationale Zonnebloem in Breda te worden. Hebt u als gast interesse in deelname aan onze Zonnebloem- en/of Welfareactiviteiten dan kunt u zich aanmelden bij een van de hierna genoemde bestuursleden. Bestuursleden: Penningmeester en waarnemend voorzitter: Jo van Loo, Caumerbeeklaan 5, 6417 BE Heerlen. Tel. 045-571 74 16 Bestuurslid Bezoekwerk: Lucie Hinz, Annalaan 16, 6417 CR Heerlen. Tel. 045-571 48 12 Voor deelname aan de Welfare middagen kunt u contact opnemen met:


Welfare leidster: Tiny van Loo, Caumerbeeklaan 5,6417 BE Heerlen Tel. 045-571 74 16 Met vriendelijke groet, Jo van Loo, Penningmeester en waarnemend Voorzitter, Zonnebloem afd. Bekkerveld e.o.

CULTURELE HOOFDSTAD 2018 Maastricht met de Euregio is kandidaat Culturele Hoofdstad 2018. Daarbij mag ons eigen We Aar Bek Festival & Open Podium natuurlijk niet ontbreken ! Om de band tussen deze culturele buurtactiviteit en de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad te benadrukken ĂŠn de kandidatuur te ondersteunen vindt tijdens We Aar Bek een vlaggenoverdracht plaats. De speciaal voor deze gelegenheid ontworpen vlag van We Aar Bek/ Aarveld-Bekkerveld wordt op 17 maart bij de afsluiting van het Open Podiumgedeelte door cultuurwethouder Barry Braeken overhandigd aan VIA2018. VIA2018 is het bureau dat Maastricht en de Euregio voorgedragen heeft als kandidaat voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Het Burea VIA2018 draagt vervolgens zijn vlag over aan de buurt.


DOE MEE, FIETS MEE EN HELP!!! Op zaterdag 16 maart is van 10.00 tot 14.00 uur het spinningevent van Foirza4Noa in de Dennenmarken te Roermond. Spinnen onder leiding van Marcel+ Gierman, de spinninginstructor van Nederland!! 4 uur 1 fiets voor 60 euro. Meer weten kijk op www.forza4energy4all.nl

PEUTERUURTJE Is uw kind al bijna 3 jaar en wilt u eens komen kijken bij ons op school? Kom dan samen met uw kind naar het peuteruurtje. Daar gaan we samen spelen, knutselen en liedjes zingen samen met andere peutertjes. Natuurlijk mag het ook met opa of oma. Het eerstvolgende peuteruurtje is vrijdag 5 april van 13.15-14.45 uur. Het is geheel vrijblijvend. Gewoon even sfeer proeven. U kunt zich aanmelden bij MarieJosé Grooten via de mail marie-jose.grooten@movare.nl of telefonisch 045-542 53 55

Meer weten kan ook via Sandarijn Hilkhuijsen, ambassadrice in het zuiden van Limburg van Energy4all!!

www.woordkriebels.nl

Als u meer informatie over de school wilt kunt u ook bij haar een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Op 22 maart organiseert Hogeschool Zuyd een seminar “Neighbor Power”. Prominente spreker is Jim Diers, afkomstig uit de Verenigde Staten en expert op het gebied van zelfsturing. Het bestuur van de wijkraad zal dit seminar bijwonen.

32


Jeugdpagina 1

.

Onze website www.aarbek.nl heeft een speciale kinderpagina!


LEVENSKUNST Tussen de kale takken uit het vervlogen seizoen Ontluikt een groene knop liefde voor nieuw leven in de dop Uitgroeiend tot een prachtig exemplaar van kartelranden en grillige vormen in vele kleuren groen presenteert ze zich als lentepracht van dit jaar terwijl ik dit fascinerende proces aanschouw met mijn gietertje in de hand omarm ik deze vorm van levenskunst en blijf trouw aan de groei van nieuwe inzichten weerspiegelend in deze knop al gietend geef ik ze liefde liefde, voor het leven

Sandarijn Hilkhuijsen


SUDOKU

NAAM:

ADRES:

Los deze SUDOKU op en lever het juiste antwoord in v贸贸r 30 Maart 2013 en WIN een fantastische

Boekenbon!!

Stuur uw antwoord op naar Benzenraderweg 92 of 94 6417 SV Heerlen.

meer weten over Aarveld of Bekkerveld: kijk dan op www.aarbek.nl vermeld duidelijk uw naam en adres op de Sudoku !!


Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad maart 2013  

Wijkblad maart 2013

Wijkblad maart 2013  

Wijkblad maart 2013

Advertisement