__MAIN_TEXT__

Page 1

8e jaargang nummer 29

December 2012

BEKKERVELD AARVELD

RIOOLRENOVATIE - SLOFJE - POP UP - FACEBOOK - HTS HALLOWEEN - REISVERHAAL - NIEUWJAARSBIJEENKOMST


U wilt wat kopen of wat kwijt ??

Te ko

:

eboden

op aang

0 € 20,0 ue t o o r rbec ril g tactg aagbare ba n o c * r iele/d * mob 0 ikt €10,0 gebru n o n 58 uw, e rweg n nie e j i k z k e n B beide ister g o L Fam 34

tel:

8 571 5

Eind oktober is het postkantoortje aan de Van Weerden Poelmanstraat dicht gegaan. Het dichtstbijzijnde punt om bijv. pakketjes op te halen is nu Dio Drogisterij in Welten. Voor het kopen van postzegels en dergelijke kunt u ook terecht in de Plus Heerlerbaan.

Prak ti en/of jkruimte v n bij ka agestyli oor pedicu ste T psalo E HU re n Benz UR enrad erweg 9 9GGD gekeu rd Tel: 0 4 06-5 5-571 35 35 3 24 6 36 / 1

Als u op een van de prikbordmemo’s wilt reageren of u wilt zelf iets te koop aanbieden...mail dan gerust naar...

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen - redactie@aarbek.nl T. 06 476 00 307 Advertenties redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen


BESTE WIJKBEWONERS, Volgens Jorg, de man van Petra, moet het rond 1850 zijn geweest dat ze bij de wijkraad ging. Mag je normaal niet spotten met de leeftijd van een dame, als je zo ontzettend overdrijft dan kan het weer wel. Maar feit is wel dat Petra er al lang bij is, of eigenlijk: was. Na ruim 9 jaar heeft ze besloten haar lidmaatschap van het bestuur en ook het voorzitterschap van de redactie neer te leggen. We hebben Petra in kleinere kring al bedankt voor haar inzet, maar ook langs deze weg wil ik dat natuurlijk graag nog een keer doen: Petra bedankt ! Overigens blijft ze wel lid van de redactie. Haar rol als voorzitter wordt overgenomen door Hetty Linders, die we natuurlijk veel succes wensen. Ze weet waar ze aan begint, want ook Hetty zat er al bij. Had u overigens al gezien dat het wijkblad op de vernieuwde aarbek.nl nu ook door te bladeren is? Voor de plek die Petra in het bestuur achterlaat hebben we hopelijk twee nieuwe kandidaten. Ze komen een paar keer kijken en nemen dan een besluit. Onze wijkraad heeft een klein bestuur, maar heel veel vrijwilligers. Gelukkig maar, ik zou niet willen ruilen met de organisaties waar het

andersom is, want dat bestaat ook. Wat al die vrijwilligers gemeen hebben, is dat ze er op een of andere manier plezier in hebben om samen met anderen iets te ondernemen. Voor de een is het Rosarium een perfecte plek daarvoor, de ander organiseert liever Halloween en weer een ander vindt het vanzelfsprekend klaar te staan wanneer een beroep op burenhulp wordt gedaan. Al die mensen wil ik ook graag bedanken voor hun inzet in 2012. En ik ben er blij mee dat we ook in 2013 weer een beroep op ze mogen doen. Want ik vind dat het de wijk leuker maakt! Onze goede voornemens voor 2013 hoeven geen verrassing te zijn: we gaan weer veel activiteiten organiseren, het werk in het Rosarium gaat door, we blijven een oogje houden op het Bekkerveld en andere plekken en als het nodig is kunt u gewoon een beroep doen op de Burenhulp. We willen ook nog eens goed gaan kijken hoe we u als bewoner, meer dan nu, een stem kunnen geven in het reilen en zeilen van de wijk. Meer weten over onze voornemens ? Ze staan in het werkplan 2013 en ook dat vindt u op aarbek.nl. We wensen iedereen een gezond en gelukkig 2013 !

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


INHOUD Voorwoord

3

Nieuwjaarsbijeenkomst

21

Inhoud

4

Rioolrenovatie

22

Open dag BSO Tarcisius

23

Moppen

24

Gewoon doorgaan

5-6

Kinderconferentie

6

Herontwikkeling HTS- gebouw

7-8

Een avontuurlijke reis

Fiets

8

De Wijk vertelt

28

Halloween

9

Knelpunten

28

Boekensteun

10

Ons Rosarium

29-30

Facebook

11

Repaircafe

31-32

Vriendenmiddag BSO Windekind 12

Slofje

32

Logopedie

33

14-15

Gedicht

34

Fotocollage Halloweenparty 16-17

Sudoku

35

Sorry Buren

36

Sint op de thee PopUp Show en ...

13

ONS wijkblad, JOUW ...

18

Engels op de Tovercirkel

19

Mentaal Voyeurisme

20

Handwirrekhoehs

Ut Bรถlke

Tevens verstelatelier Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen Tel: 045 - 571 64 51

4

25-27

13:00 tot 18:00 9:00 tot 18:00 9:00 tot 19:00 9:00 tot 17:00

Maandag Dinsdag, woensdag, vrijdag Donderdag Zaterdag

info@utbolke.nl www.utbolke.nl


GEWOON DOORGAAN? Bij een waarschuwend verkeersbord pas op overstekende kinderen: dan weet ik wat ik moet doen; zeker op tijdstippen dat de school begint of uitgaat: rij wat langzamer, want er kan ineens een kind tussen de geparkeerde auto’s de straat oversteken. Maar er zijn ook van die borden, die ik wel begrijp, maar ik weet niet wat ik er mee moet: pas op kans op overstekende herten; of in bergachtige vakantielanden: gevaar voor vallende stenen. Ik denk dan: ik kan toch geen helm op zetten; moet ik nu langzamer rijden, dat ik zo’n vallende steen van de berg langs de weg zie aankomen, of juist zo vlug mogelijk doorrijden, zodat het gevaar maar heel kort duurt ….

Volop kom ik nu al kerstversiering tegen. Moet ik daar iets mee? Kerstmis is toch een van de belangrijkste feesten van ons geloof. Moet ik meedoen en begin december al de kerstboom opzetten? 5 Of kan ik beter nog wat wachten?


De Advent is toch de tijd van verwachting. Daarom past Sinterklaas ook goed in de Advent: vol verwachting klopt ons hart. En wat we met de Advent verwachten gaat onze menselijke verwachtingen te boven: Gods Zoon komt in onze wereld. Hij wordt mens om ons te verlossen van … Ja, waarvan eigenlijk? Van oorlog? In Syrië gaat het helemaal mis. Verlossen van ‘het kwaad’. Maar dat is zo algemeen. Heb ik wel verlossing nodig? Ik weet dat met Kerstmis de Verlosser in de wereld komt, de vredesvorst. En als ik erover nadenk voel ik aan dat de vrede die Jezus ons brengt van een andere orde is dan de ‘menselijke wapenstilstand’. Ik lees in het evangelie: Jezus brengt ons het Rijk Gods. Jezus wil ons niet in de eerste plaats wat leren: hoe we zouden moeten leven. Hij wil ons gelukkig maken. En dat geluk is God zelf. Waar Jezus in ons leven komt, komt God bij ons. “Je kunt niet zeggen: “Kijk hier is het!” of: “Daar is het!” Ziet u, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik’ (Lc 17,21).

6

Of ik begin december al een kerstboom moet opzetten, of wachten tot het bijna Kerstmis is, weet ik nog

steeds niet. De lichtjes geven wel gezelligheid. Maar of Kerstmis dan beter wordt gevierd wordt? Het blijkt een hele kunst: Kerstmis vieren als het Geboortefeest van onze Verlosser! Een kunst om langs alle versieringen het Kindje te ontdekken en niet gewoon door te gaan? En dat terwijl er zoveel versierde kerstbomen met duizenden lichtjes zijn, die ons willen zeggen dat Jezus het Licht van de wereld is. Het is als met dat verkeersbord gevaar voor vallende stenen. Ik ga maar gewoon door en vertrouw erop goed aan te komen. Maar of dat de bedoeling is? En de bedoeling van de Advent? Pastoor Wim Miltenburg fso

De kinderconferentie vindt in 2013 plaats op 14 april. Vindt u het leuk mee te doen in de voorbereiding of wilt u een bijdrage leveren op de dag zelf ? Mail dan naar info@aarbek.nl of bel even met Frans Thuis, 06-47600307.


HERONTWIKKELING HTS-GEBOUW

Cultuur wordt hierbij als verbindende factor ingezet.

Beste bewoner(s),

Het Wonen wordt hierbij een soort van woon-/hotelconcept waarbij jongeren tijdelijk kunnen wonen. Maar ook bijvoorbeeld een forens die voor een langere periode werkzaam is voor een van de grote bedrijven in de regio, kan hier zijn tijdelijke huisvesting vinden.

Zoals u waarschijnlijk weet, is het oude HTS-gebouw in eigendom van Wonen Limburg. Helaas staat het gebouw al enkele jaren leeg en wordt het enkel zo goed mogelijk beheerd en onderhouden om vernieling en verpaupering te voorkomen. Omdat het een immens groot gebouw is, vergt het enig onderzoek en voorwerk om een juiste invulling voor de grote ruimtes te vinden. Via dit artikel, in de wijkkrant van uw wijk Aarbek, willen we u als buurtbewoner informeren over de plannen voor het gebouw zoals we deze nu verder gaan uitwerken.

Een hele tijd geleden hebben we u tijdens een bewonersavond een concept gepresenteerd met de titel ‘Urban Soul’. Omdat dit concept een iets te commercieel karakter had, hebben we dit voor een groot gedeelte los gelaten. Hierop voortbordurend en tevens verkenning op het gebied van allerlei concepten door het hele land, ligt er nu een nieuw plan voor het gebouw. Dit plan bestaat uit 2 pijlers die het fundament vormen, namelijk Wonen en Ontmoeten.

Het Ontmoeten draait om een centrale horeca voorziening en activiteiten waar jongeren opgeleid en begeleid worden naar een baan in de horeca. Onze droom is jongeren vanuit kansarme posities aan het werk helpen binnen het concept HTS. Zodat er perspectief ontstaat op een duurzaam bestaan. Cultuur als verbindende factor zorgt enerzijds voor bezoekers en geeft ruimte aan creatieve expressie. Anderzijds kan het bijdragen aan de identiteit van het gebouw en concept. We hebben geprobeerd om u op deze manier in een vroeg stadium van onze plannen voor het HTSgebouw te informeren. Zoals aangegeven moet het concept nog verder uitgewerkt worden. De komende maanden worden gebruikt om de haalbaarheid van het concept te onderzoeken en proberen 7 we in


samenwerking met externe partijen en eventuele gebruikers een globale invulling te geven aan het gebouw. In de tussenliggende periode laten wij wel al tijdelijke initiatieven toe tot het gebouw, uiteraard enkel initiatieven die ook binnen het nu gepresenteerde concept passen. Indien er activiteiten plaats zullen vinden in het gebouw, wordt u als buurtbewoner hiervan uiteraard tijdig op de hoogte gebracht. Zodra er meer concrete informatie is over de bestemming en invulling van het gebouw organiseren wij tevens een bewonersavond om u mee te nemen in onze ‘droom’. Mede ook omdat we uw gedachten en inbreng mee willen nemen bij de uitwerking van onze definitieve plannen! Mocht u vragen hebben over ons concept of hebt u ideeĂŤn die u met ons wilt delen?

Langs de Benzenraderweg zijn rode fietsstroken aangebracht. Weet u wat precies de regels zijn ? Kijk op...

8

Neemt u dan gerust contact op met Marcel Hartjes of Sandra Offermans van Wonen Limburg via telefoonnummer (088) 3850 850.


HALLOWEEN Dit jaar hadden wij voor het eerst gekozen voor 2 gesplitste tochten. En wel een Heksentocht voor de kinderen tot 11 jaar en een Horrortocht vanaf 11 jaar. Deze vonden plaats op gescheiden locaties. De Heksentocht startte en eindigde bij Scouting Bekkerveld en de Horrortocht startte en eindigde bij Gasterie de Fabel. De Heksentocht die vanaf 19.00 uur begon was een Trick or Treat tocht dat betekent dat kinderen onderweg bij mensen mochten aanbellen om te vragen of ze snoep hadden. Onderweg waren er ook een aantal posten waaronder een post met heksendrank ( groene ranja), leren vliegen op een heksenbezem en ook leerden de kinderen een heksendans. Aan deze tocht deden ongeveer 150 personen mee. De kinderen vertrokken samen met hun ouders in groepen met lampionnen en zaklampen. Bij aankomst was er een groot kampvuur en kregen de kinderen nog een glaasje ranja en de ouders een kop koffie of thee. Al met al was het een dolle boel. De Horrortocht vertrok vanaf 20.30 uur vanaf Gasterie de Fabel. De groepen moesten eerst door een donkere tunnel lopen alwaar zij aankwamen

op een heus kerkhof, hierna kon men de tocht voortzetten en werd men onderweg ondermeer verrast door de volgende posten, zo was er een zwerver die plots tot leven kwam, een persoon die zijn hoofd verloor, een man met een kettingzaag, een galg, een heuse operatiekamer waar een varken onder het mes lag voor een ooglidcorrectie en bij de weltervijver sloeg zowaar de vlam in de pan, hier stond namelijk een heuse vuurspuwer. Aan deze tocht deden ongeveer 100 personen mee. Het volgend jaar zullen beide activiteiten weer georganiseerd worden maar wel op 2 verschillende data. Hierover zal te zijner tijd meer informatie volgen.

9


BOEKENSTEUN Aan de rand van onze wijk in het winkelcentrum aan de Van Weerden Poelmanstraat vindt u de tweedehandsboekwinkel van de Stichting Boekensteun Heerlen. De winkel is bijzonder omdat ze haar inkomsten geheel schenkt aan goede doelen. Eén van de goede doelen is bijv. Het Toon Hermanshuis in Heerlen. Maar ook het Kankeronderzoekfonds in Maastricht, het Ronald Macdonald huis in Valkenburg en de landelijke actie KIKA worden gesponsord.

Mensen doneren hun boeken aan de winkel, waarna vrijwilligers deze verkopen. Doordat de winkel de boeken gratis krijgt zijn de prijzen laag. U kunt zelfs al boeken kopen vanaf € 0,25. Het assortiment is heel uitgebreid: romans, kunstboeken, kinderboeken, hobbyboeken enz. Zeker de moeite waard om eens te komen kijken en boeken te kopen en/of te brengen. Naast boeken kunt u er ook terecht voor DVD’s, CD’s en LP’s. Houdt u van boeken? Misschien lijkt het u wat om als vrijwilliger te komen werken. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:

stichtingboekensteunheerlen.nl Adres winkel: Van Weerden Poelmanstraat 1 Openingstijden: woensdag: 15.00 – 18.00 uur , donderdag t/m zaterdag: 13.00 uur – 16.00 uur. We zien u graag in onze winkel !

10


FACEBOOK (1) Hey weet je ………………… we zijn nu ook op FaceBook ! Dat is pas “cool” en iedereen die in onze wijk woont, werkt of naar school gaat, kan vriend van ons worden. Zo leer je iedereen kennen die in onze wijk thuis hoort en waar men zich zoal mee bezig houdt. Misschien kom je elkaar dan weleens op straat tegen en durf je een praatje te maken. Het zou zomaar kunnen, dat dat vaker gebeurt.

Zo zie je maar waar dat FaceBook niet al goed voor kan zijn. AarBek Wijkraad

Hey weet je ………………… we zijn eventjes langs geweest bij onze “100ste Vriend”. Niet op FaceBook, maar zomaar bij hem thuis. We wilden hem feliciteren en hadden een aardigheidje voor hem gekocht. Nu weten we echt wie hij is en lopen we op straat zeker niet zomaar aan hem voorbij. Misschien hebben we zelfs elkaar iets te vertellen. Hey weet je ………………… als jij nog mensen kent in onze wijk die nog geen vriend van ons zijn, stuur ze dan een berichtje ! LINK:www.facebook.com/aarbek. wijkraad Want op die manier kunnen heel veel mensen elkaar leren kennen en wordt het een stuk vriendelijker in onze wijk. Ook voor de veiligheid is het beter, want je weet dan wie er wel en wie er niet in onze wijk thuis hoort.

11


VRIENDENMIDDAG BSO WINDEKIND Donderdag 27 september was het dan eindelijk zo ver; ‘de muzikale vriendjes en vriendinnetjes dag’ van BSO Windekind. Als eerste hebben we de kinderen van de BSO met hun vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom geheten. Wij zijn gestart met een lekker hapje en drankje, dit was een gezellige boel en een leuk tafereel om te zien! Daarna zijn we begonnen aan ons programma. De kinderen konden kiezen uit drie workshops: - Bewegen op muziek - Zelf muziek maken - Sambaballen knutselen We hebben met z’n allen (ja, ook de pedagogisch medewerkers!) meegedaan aan de workshops ‘muziek’ in de gymzaal. Deze workshops werden gegeven door een hele aardige, enthousiaste medewerkster van de muziekschool uit Heerlen. Zij heeft ons een uur lang vermaakt en iedereen deed enthousiast mee. De eerste helft hebben we ons bezig gehouden met het bewegen op muziek en hebben we een leuke dans geleerd op een frans liedje. 12

We hebben veel plezier gemaakt, gelachen, maar ook serieus meegedaan. De tweede helft hebben we allemaal een muziekinstrument mogen spelen, we hebben samen verschillende ritmes nagespeeld. Toen de workshop ten einde was hebben we afscheid genomen van de muzieklerares door middel van een warm applaus en een klein presentje. Na de workshop konden de kinderen hun eigen gang gaan. Een aantal kinderen hebben samen met hun vriendje of vriendinnetje sambaballen geknutseld en de andere kinderen hebben verder gespeeld in de gymzaal of buiten. De middag vloog om en tijdens het ophaalmoment kreeg ieder kind nog een kleine traktatie. Door alle enthousiaste reacties en blije gezichten kunnen we zeggen dat het een hele gezellige en geslaagde ‘muzikale vriendjes en vriendinnetjes dag’ was. Bedankt voor de leuke, geslaagde middag! BSO Windekind Van Weerden Poelmansstraat 192 6417 ES Heerlen


SINTERKLAAS OP DE THEE Wat ooit als een grap begonnen is, is door de jaren heen uitgegroeid tot een traditie waar reikhalzend naar wordt uitgekeken. Voor mij als moeder is de sinterklaastijd niet alleen een tijd van cadeautjes, maar zeker die van saamhorigheid en gezelligheid. Dat wat ik mijn kinderen en ouders kan bieden, wilde ik mijn 5 oudere buurvrouwen ook bieden. Als fanatiek dichter, klom ik in de pen en stuurde deze vrouwen allemaal een uitnodiging op rijm. Tenslotte was het “sinterklaas” die hun uitnodigde op de thee/koffie. Onder het genot van allemaal lekkere sinterklaasversnaperingen en een kopje koffie en thee, kwamen de verhalen los en met rode wangen van de opwinding vierden wij samen onze eigen sinterklaasmiddag.

Tevreden kon ik toezien op een geslaagd experiment! Ondertussen gaan we het zoveelste jaar in en de traditie houdt nog steeds stand. De brievenbus wordt vanaf de aantocht van Sinterklaas in de gaten gehouden, wachtende op die felbegeerde uitnodiging om bij Sinterklaas op de thee te komen…. en nu maar hopen of er dit jaar ook weer een cadeautje voor hun klaar ligt. Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje……

13


POPUP SHOW & ALLEMAAL ANDERS (2) Het is Zondagmiddag, er lokt een stralend najaarszonnetje en toch gaan wij naar de Mondriaan. In de filmzaal zijn de nodige vrijwilligers al druk in de weer om alles gereed te maken voor de aanstaande show. Wat staat op het programma? De manifestatie waar wij aan mee mogen doen heet “Allemaal Anders” en dat is een open kunstpodium voor cliënten en medewerkers van Mondriaan. Het hart van de manifestatie word gevormd door een expositie van kunstwerken. Daarnaast is er plaats voor andere cultuuruitingen, zoals concerten met bekende en onbekende artiesten, koren, films, lezingen en toneel.

14

“Allemaal Anders” lijkt ook wel het thema van deze zondag. De aftrap wordt gegeven door één van de cliënten van deze instelling. Hij weet ons allemaal te verrassen met een prachtige piano recital. Je mag het misschien niet hardop zeggen, maar dit is niet de plaats waar je dit soort talenten verwacht. De muziek die hij ten gehore bracht was betoverend mooi en velen waren er dan ook zelfs een beetje door ontroerd. Na deze strelende klanken was het de beurt aan het Grepol Kwartet, dat helaas voor deze voorstelling genoegen moest nemen met drie muzikanten. Normaliter zou dit kwartet namelijk bestaan uit twee conservatorium studenten uit Griekenland en twee uit Polen. Hun programma bestond uit een aantal bekende en minder bekende jazz stukken, gearrangeerd voor saxofoon, piano en slagwerk. Ze namen ons mee op hun swingende reis van Griekenland naar Polen en lieten ons horen wat er op deze muzikale reis allemaal te ontdekken is. Tevens bracht men een paar verrassende bewerkingen van nummers van Michael Jackson, Stevie Wonder en zelfs van Nirvana. Hierna was onze inbreng aan de beurt. Wij hadden Niels en Isabelle Numan gevraagd om samen met de “hangjongeren” van De Sleutel een show te organiseren. De Sleutel is een ontmoetingsplek voor


(alternatieve) jongeren uit de regio Parkstad, die vanwege hun kledingkeuze of muzikale smaak gepest worden. Het doel is dat, door middel van dit soort shows, de jongeren meer zelfvertrouwen krijgen. De show die opgevoerd werd hield het midden tussen een modeshow en een theaterspektakel. De bezoekers werden, zowel muzikaal als visueel, heen en weer geslingerd tussen Gothic, Hiphop en Charleston. De eeuwige strijd tussen Goed en Kwaad in al zijn facetten kwam langs. Gelukkig had men voor de afsluiten gekozen voor de meeslepende en vrolijke klanken van “Gundam Style”. Zelfs cliënten en begeleiders werden aan gespoord om aan deze slot-act mee te doen, zodat we deze voorstelling met een spetterende finale en een goed gevoel konden afsluiten. Toen we naar huis gingen, begon het zonnetje al langzaam achter de horizon te zakken. Toch waren we blij dat we deze keuze hadden gemaakt, want deze show hadden we niet willen missen. Frans Cleven organisatie: We Aar Bek

P.S. Hopelijk zijn jullie ook op Donderdag 15 november naar het optreden van Lenny Kuhr geweest bij de Mondriaan. Niet ! ……… dat is toch zonde.

Misschien moet je dan toch iets vaker op de website www.aarbek.nl kijken onder Activiteiten, want daar staat een link naar de Agenda van de Mondriaan en die programma’s zijn meestal ook toegankelijk voor publiek van buiten de instelling.

Wij feliciteren de jubilarissen: * Slagerij Lochtman * Bakkerij Hagedoren * Praktijk voor Logopedie 15


MAAK VAN ONS WIJKBLAD JOUW WIJKBLAD Heb jij iets leuks meegemaakt, een goede tip of een grappig verhaal? Wil jij een positieve bijdrage leveren aan ons wijkblad? Stuur dan jouw verhaal naar redactie@aarbek.nl. Let op de deadline. In de volgende editie schenken we aandacht aan vernieuwing in de wijk. Heb je iets te vertellen in het kader van dit onderwerp, kruip in de pen/ het toetsenbord en stuur in. Schroom niet om te schrijven als het daar toevallig niets mee te maken heeft.

Leuke

Artikelen en Cadeautjes voor de Kerst haal je bij

't Boeketje Hellen & Mirjam Van Weerden Poelmanstraat 34 Tel. 045 542 21 12 Heerlen Bartokring 5 Tel. 045 532 12 84 Landgraaf

NIEUW Kerkraderweg 23, Molenberg 18


ENGELS OP DE TOVERCIRKEL Dit schooljaar krijgen de kinderen op de Tovercirkel al Engels vanaf groep 5. We hebben een nieuwe methode aangeschaft, The Team, waar de kinderen en leerkrachten erg enthousiast over zijn. Ook de leerkrachten worden bijgeschoold door een oud docent Engels van het Charlemagne college in Classroom English, waarbij het accent ligt op de zinnen en woorden die vaak gebruikt worden tijdens de lessen en waarmee je kinderen kunt stimuleren en complimenteren. Op 5 november is er een uitwisseling met de 3e jaars VWO leerlingen van het Sintermeertencollege. Zij komen in tweetallen in groep 5 t/m 8 een Engels les geven. Ze zijn al even komen kijken wat het niveau van de kinderen is en hoe we werken. Tijdens de lessen wordt er alleen maar Engels gepraat. We gebruiken natuurlijk het digibord waar de juiste uitspraak bij de teksten te horen is. We hebben tijdens een van de lessen ijs gemaakt met verschillende smaken(different flavours). Verder brengen we dit jaar ook nog een bezoek aan de internationale school in Maastricht. Wie nog leuke ideeën heeft mag ons even bellen: OBS De Tovercirkel 045-5425355, Benzenraderweg 270, Heerlen

KINDERBOEKENWEEK THEMA "HALLO WERELD" Op de Tovercirkel was de opening van de Kinderboekenweek op woensdag 3 oktober. In de grote hal speelden we een soort Ren je rot, waarbij de kinderen bij de juiste leerkracht moesten gaan staan. Deze waren verkleed als Chinees, Rus, Oostenrijker, Engelsman en Mexicaan. Juf Nicole had een koffer vol voorwerpen meegenomen en de

kinderen moesten raden uit welk land ze kwamen. Had je het goed, dat mocht je blijven staan en door naar de volgende ronde. Was het fout, dan moest je gaan zitten. Bij de sambal ging het mis. Als een grote kudde gingen ze bij Mexico staan, op een enkeling na. Er bleef uiteindelijk een winnaar over. Na de pauze was er een circuit waarbij de kinderen ieder kwartier van klaslokaal wisselden en overal een andere activiteit was: dansen, zingen, luisteren naar een verhaal, google-maps en een hoedenspel. We hielden ook nog een voorleeswedstrijd, waarbij Emma Riedl de winnaar van de school werd en door mag naar de volgende ronde in het Schunck* glaspaleis. Vrijdag 12 oktober was er een afsluiting waar alle groepen een optreden van ongeveer 3 minuten verzorgden. Erg knap gedaan, vooral de kinderen van groep 1/2. We eindigden met een flash-mob op het liedje “Hallo wereld” van kinderen voor kinderen. Samen in de grote hal zag het er super uit.

VOOR PEUTERS EN HUN OUDERS!! Als peuter wil je toch wel weten hoe het er straks op de basisschool aan toe gaat. En graag wil je ook zien, horen en meemaken hoe dat nu is, met ook wat oudere kinderen in de groep te zijn. Daarom organiseert OBS de Tovercirkel Peuteruurtjes. Laat je vader of moeder je aanmelden en je kunt eens rustig rondkijken en meedoen! Neem je ouders gerust mee! Op de volgende momenten kun je weer meedoen: 2 november 2012 7 december 2012 1 februari 2012 van 13.15 tot 14.45 uur. Aanmelden kan op OBS De Tovercirkel, Benzenraderweg 270 Heerlen. 045-542355

19


COLUMN MENTAAL VOYEURISME Met enige regelmaat bezoek ik de bijeenkomsten die voor bewoners door onze wijkhoofden worden georganiseerd. Of het in het verleden ging om protestbijeenkomsten tegen een opvangvoorziening, informatiebijeenkomsten over de oude HTS of een avond ter bevordering van de doorstroom van kringlooppapier, ik ben van de partij. Wat me in de loop van de tijd meer en meer is gaan opvallen is dat je als je goed naar de sprekers luistert, je meer dan alleen hun inbreng hoort. Je krijgt een ongevraagd inkijkje in het leven van deze persoon. De emoties van de sprekers worden gevoed door hun persoonlijke drama's, klein leed en onvervulde behoeften passeren de revue, zonder dat ik er om gevraagd heb. Door zo tussen de regels door te luisteren voel ik me eigenlijk een soort mentale voyeur. Het maakt de bijeenkomsten extra boeiend en al snel hoop je op meer. Vol verwachting toog ik dan ook afgelopen week naar de bewonersbijeenkomst over Parkcity live. Ik zal u trouwens snel moeten teleurstellen. Behalve een enkele inbreng die onnodig denigrerend van toon was en een wat al te uitgebreid verhaal doorspekt met persoonlijke anekdotes, was de inbreng van deelnemers 20

ter zake, constructief en doordacht. Ondanks dat menig omwonende toch forse overlast had ervaren deze editie, was de toon nuchter. Het overgrote merendeel van de aanwezigen daagt Parkcity live een warm hart toe. Men is bereid mee te denken over alternatieven en wil vooral dat het festival doorgaat. Aan de organisatoren te laten zien dat men heeft geluisterd. Als mentaal voyeur ben ik deze avond niet echt aan mijn trekken gekomen, als wijkbewoner verheug ik me op de editie van 2013!

PE´12


ORGANISEER EEN NIEUWJAARSBIJEENKOMST! Het gaat nu allemaal opeens wel heel erg snel met 2012, 2013 klopt alweer zowat op de deur. Al goede voornemens gemaakt ? Een aardige gewoonte, al weten we ook wel dat er meestal niks van terecht komt (of bent u de uitzondering ?). Nog zo’n aardige gewoonte is het om in de eerste dagen van het nieuwe jaar je omgeving, naasten en vrienden een gelukkig Nieuwjaar te wensen.

Wilt u het wel eens proberen en een vuurkorf lenen ? Stuur dan een mailtje naar info@aarbek.nl en hij wordt tussen Kerst en Nieuw bij u thuis bezorgd. Zo lang de voorraad strekt, dat wel ….. In de dagen daarna wordt de korf ook weer bij u opgehaald.

Organiseer dit keer een nieuwjaarsontmoeting !

De wijkraad beschikt over 10 vuurkorven. We lenen u er graag een uit, inclusief een startbundeltje brandhout. Bedoeling is dan dat u op nieuwjaarsdag uw buren en andere mensen uit de straat uitnodigt om elkaar bij het vuurtje (op een geschikte plek) te ontmoeten om zo het nieuwe jaar in te luiden. Een geschikte plek kan uw tuin zijn, maar op de stoep is wellicht ook mogelijk. Na afloop let u er natuurlijk op dat de plek weer netjes wordt achtergelaten. U nodigt uit en regelt ook bijv. een glas glühwein of warme chocomel. Maar het is natuurlijk ook leuk als iedere gast zelf wat lekkers meebrengt.

21


RIOOLRENOVATIE Als bewoner van de Benzenraderweg heb ik er de afgelopen maanden met mijn neus boven op kunnen zitten: de rioolrenovatie op de Benzenraderweg. Als u dit leest zijn de werkzaamheden waarschijnlijk net de wijk uit en wordt het stuk van de Benzenraderweg dat in Douve Weien ligt onder handen genomen. Ik had een maandenlange bouwput voor de deur verwacht, maar zo ging het niet. In een bijna ongelooflijk tempo ging de straat open, oude riool eruit, nieuwe er in en straat weer

22

dicht. Alleen de afwerking dan nog. Ook had ik rekening gehouden met flinke overlast. Dat viel echter reuze mee. Natuurlijk, zonder overlast gaat zo’n werk nu eenmaal niet (in het begin stond af en toe niet mijn wekker, maar mijn huis te trillen), maar het was veel minder dan verwacht. Misschien hebben de bewoners in de wijsgeer-straten (Vergilius, Plinius, enzovoort) wel meer last gehad van het veel kleinere werk dat in opdracht van WML plaatsvond.

“Chapeau” daarom voor de mensen van de firma Heijmans en zijn onderaannemers. Niet alleen voor de vlotte manier waarop het werk is gedaan, maar ook voor hun vriendelijkheid, hun bereidheid keer op keer uit te leggen wat ze gingen doen, enzovoort. En ook voor het poseren op de vele foto’s (zie aarbek.nl). Ik vroeg steeds netjes of het mocht, maar het was nooit een probleem. Rond deze tijd is ook de rioolrenovatie rond het Bekkerveld gestart. Een precies overzicht van het werk en de planning vindt u op de website. Die werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Kurvers. Ik wens alle bewoners daar toe dat ze net zo snel en netjes werken als Heijmans !


OPEN DAG BIJ BSO TARCISIUS Vrijdag 7 september was er een Afrikaanse open dag bij BSO Tarcisius. Er waren verschillende workshops die je kon doen. Zo Was er een Djembe Workshop. Je kon mee doen met Afrikaanse dans. En je kon in je haren een touwtje laten vlechten. Er was gekozen voor het thema Afrika, omdat we al een aantal weken bezig waren met het thema “Wereld” en Afrika leek ons leuk om als afsluiting te doen, en erbij een open dag te houden. Tijdens de open dag kon je ook lekker fruit eten zoals; Mango, Meloen, Druiven, Kiwi’s, Ananas en Banaan. Hiernaast nog enkele leuke foto’s om nog een beetje in de sfeer te komen. Groetjes BSO Tarcisius

23


"Kom," zegt Hans, "we gaan dierentuintje spelen. Ik zal beer zijn." "En ik dan?" vraagt Grietje. "Jij speelt bezoekster die haar koekje aan de beer geeft. "Mijn zoontje kan zijn voornaam al lezen!" "Mijn zoontje leest zijn voornaam zelfs achterstevoren." "Wauw! En hoe heet hij?" "Bob." Nooit grappig: - Een wesp met bijverschijnselen - In een antiekwinkel vragen of ze nog iets nieuws hebben - Een smurf die een blauwtje loopt

Piet krijgt van de belasting zijn aangiftebiljet teruggestuurd. Er zit een begeleidend briefje bij: "Verder aanvullen s.v.p., we missen het inkomen van uw vrouw." Piet stuurt het biljet weer terug met de aantekening: "Ik ook." Tanja: "Ik ben veel slimmer dan jij. Toen ik 8 maanden was, kon ik al lopen." Sandra: "Vind je dat slim? Toen ik zo oud was, liet ik me dragen."


EEN AVONTUURLIJKE REIS Heeft u al eens van de Transsiberië Express gehoord? Deze gaat van Moskou naar Irkoetsk, maar liefst meer dan 8000 km. Na een paar dagen in Moskou te zijn geweest, vertrokken we van hier per trein dwars door verschillende tijdzones(5) over de bekendste van alle spoorwegen via Jekaterinenburg (vroeger woonplaats keizerlijke familie)via Omsk naar Irkoetsk.

±1700 m. diep. Dichtbij is er een open luchtmuseum met houten huizen, zoals de mensen daar vroeger in woonden en leefden. Na het verblijf in Irkoetsk vertrokken we langs de zuidelijke oever v.h. Baikalmeer per nachttrein via Oelan Oede richting Mongolië om vroeg in de morgen te arriveren in Ulaanbatar, de hoofdstad. In deze stad wonen meer dan 1 miljoen mensen. Het is de koudste hoofdstad ter wereld. In de winter tot min 40 graden C en 's zomers tot 35 graden plus. Er zijn veel bezienswaardigheden, zoals het natuurkundig museum, het Gandantechinlen Khid klooster, het grootste en belangrijkste van Mongolië en het Zaisan Monument voor de gevallen Russische soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Op het rode plein van Mongolië, Sukhbaatar Square kun je goed zien dat de meeste gebouwen onder Sovjet invloed zijn gebouwd. Naast de verschillende tempels staat hier een 25 m. hoog Boeddhabeeld. Even buiten het centrum ligt het winterpaleis waar tot 1924 de boeddhistische leiders met de titel Bogh Khan huisden.

Vlakbij deze grote stad ligt het grote Baikalmeer, het grootste zoetwatermeer ter wereld en op plaatsen

Het is een uitgebreid complex met vele tempels in een ommuurde tuin. In het historisch museum kwamen we veel te weten over de Mongoolse geschiedenis en tradities. 25


Daarna reisden we door de Gobi woestijn die bestaat uit een mengeling van zandvlakten en rotsbergen. Het is beslist geen reis voor mensen met wagenziekte!!.Veel dieren als kraanvogels, marmotten, kuddes kamelen, paarden, geiten, schapen, yaks, meestal van boeren en hier en daar een ger waar deze boeren dan in wonen.

In de buurt van Mandalgov hebben we in gers gelogeerd. Gers zijn de nomadententen waarin de mongolen van oudsher leven en waarmee ze het land doorkruisen. Ze bestaan uit een houten raamwerk dat overdekt is met vilt en canvas. Na de Gobiwoestijn reisden we door droge steppen. Hier staan de resten v.h. in de jaren dertig verwoeste Ongiinklooster.

In de Orkhon vallei is een indrukwekkend landschap ontstaan door vulkaanuitbarstingen en aardbevingen met als hoogtepunt de Ulaan Tstgulan waterval. Tijdens de stalinistische periode werden slechts 3 tempels v.d. vroegere 100 ongemoeid gelaten. Binnen de immense muren van het kloostercomplex staan nog 108 stupa's, voor de boeddhisten een heilig getal. Daarna reisden we weer terug naar de hoofdstad om vervolgens weer in de trein (de Trans MongoliĂŤ-espress) te stappen naar Beijing (Peking). Bij de grens met China worden de onderstellen v.d. trein gewisseld. De Chinese spoorwegen hanteren een spoorbreedte van 1435 mm terwijl de Russische en Mongoolse spoorbreedte 1524 mm is. Grote hydraulische liften tillen de wagons op.

Prijswinnaar SUDOKU September 2012

# E. Zijlstra

PROFICIAT!! 26

De oorspronkelijke onderstellen worden er onderuit gereden, waarna de iets smallere onderstellen worden aangebracht. Aangekomen in Peking zien we heel veel grote


en troosteloze flats in het centrum. We bezochten de Chinese muur en het zomerpaleis. Het centrum bevindt zich rondom het plein v.d. hemelse vrede, waar zich de beroemde Verboden Stad en het mausoleum van Mao bevinden. Verder heeft Peking 卤 22 miljoen inwoners. Een echte heksenketel, voortdurend zit je in een file. 's Avonds met z'n allen nog de bekende Pekingeend gegeten en als afsluiting van de reis een bezoek gebracht aan een voorstelling v.d. Peking opera. Prachtige kostuums. Het was in z'n geheel een kleurrijke reis! HHH

DEADLINE!!! Ingezonden stukken voor de 1de wijkbladeditie van 2013, graag inleveren v贸贸r

15 FEBRUARI 2013 Alvast dank De redactie

27


DE WIJK VERTELT...

heerlijk smaakt en omdat je er fit en gelukkig van wordt.

Ook deze winter organiseren we een aantal lezingen onder het motto "De wijk vertelt...", waarin wijkbewoners onderwerpen met betrekking tot de wijk, over hun eigen expertise of hobby behandelen.

Noteert u ook alvast woensdag 20 Maart 2013 voor de volgende lezing: Hans van der Logt over "Energie en Milieu"?

De eerste lezing vindt plaats op woensdag 23 Januari 2013 in het IVN-gebouw, Gallusstraat 1, 6417 VD Heerlen, aanvang 20.00 uur (toegang vanaf 19.30). Jacqueline Mulders (Mgr. Schrijnenstraat) spreekt over het onderwerp: Wat is natuurvoeding? Wij maken als mens deel uit van de ons omringende natuur en voeding is de diepste verbinding die we daarmee maken. We kunnen onze lichaamsprocessen positief be誰nvloeden door de wetmatigheden, die in de natuur gelden, te volgen. Dat lukt ons als we voeding kiezen die afkomstig is van een gezonde bodem, waarbij een zorgvuldig productieproces gehanteerd is en daardoor volwaardig en van hoge kwaliteit is. De ervaring van volle eerlijke smaken maakt dat eten een groot plezier is. Uiteindelijk is het fijn als je van je eten kunt genieten omdat het 28

Een aantal plekken in de wijk is niet altijd goed bereikbaar voor grote wagens. RD4 en hulpdiensten kunnen daar veel last hebben van in de bocht geparkeerde wagens of wagens die niet strak langs de stoep geparkeerd zijn. Bewoners van met name de flats langs de Liviusstraat en omgeving hebben daarom een oproep ontvangen verstandig te parkeren. Gemeente, hulpdiensten en wijkraad gaan binnenkort bekijken waar zich mogelijk knelpunten voordoen.


ONS ROSARIUM (3) De herfst heeft zijn intreden gedaan. Wel een beetje plotseling, maar daarvoor was hij gelukkig ook aan de late kant. Dat was voor ons een geluk, want daardoor hebben we de meeste werkzaamheden in Ons Rosarium onder prettige weersomstandigheden kunnen doen. Na een iets miezerige zomer, hebben we de grote vakantie af kunnen sluiten met een Wijkfeest in de stalende zon. En stralen dat deed ie en niet zo’n beetje ook. De mussen vielen van het dak. Maar ja, dat is Nederland ten voeten uit, “te bot of te zot” maar nooit dat weer dat je zou willen hebben. Zoals ik al zei, hebben we de meeste werkzaamheden kunnen doen onder prettige weersomstandigheden. Mede daardoor was er tijdens de Burendag op Zaterdag 22 september dan ook een behoorlijke opkomst en dat was fijn. Op die dag moesten heel wat kilo’s kalk gestrooid worden en dan is het prettig als je met wat meer mensen bent. Want veel handen maken licht werk en blijft er voldoende tijd over voor gezellige dingen. Zo hadden we zelf gezorgd voor koffie met iets lekkers er bij en had één van de dames gezorgd voor “gazpacho” (een frisse, koude Spaanse soep). En of dat allemaal niet genoeg was, kwam er ook nog een mevrouw uit de buurt ons trakteren

op heerlijke groente rolletjes met een lekkere dipsaus. Zo zie je maar weer, er zijn dagen bij dat we meer moeite hebben om het eten allemaal op te krijgen, dan dat we met werken bezig zijn.

Maar tussen die gezellige momenten in moet het werk toch gedaan worden. Zo hebben we voor ons probleem veldje, waar ’s zomers de wilde bloemen prachtig bloeien, voor een andere tactiek gekozen. Na het maaien van de bloemen, hadden we in eerste instantie Mosterdzaad gezaaid. Het bleek echter dat dit een beetje laat in het seizoen was, waardoor het onvoldoende op kwam. Daarom hebben we er nu maar Wintertarwe op gezaaid, zodat we toch een goede dichte begroeiing krijgen, waardoor de Paardenstaart minder sterk op komt. De toekomst zal ons leren of we de goede keuze gemaakt hebben. Wat betreft ons “Oranje Team” de Afrikaantjes, die hebben het 29


geweldig gedaan en zelfs zo goed dat we het zonde vonden, dat we ze moesten maaien. Maar hun taak zat er op, het verdrijven van de Rozenaaltjes, en ze moesten plaats maken voor de nieuwe Rozen. Na het maaien, hakselen en ploegen moest er voor elke nieuwe roos een plantgat gemaakt worden en dat viel niet mee.

Ondanks dat we een grote grondboor gehuurd hadden, hebben we er toch een paar dagen op zitten ploeteren. 800 gaten is dan ook niet niks. Mede door het intensive voorwerk, hebben we de 800 nieuwe rozen dan ook in één dag in de grond gekregen. Maar als er niet zoveel mensen aan onze oproep voor hulp gevolg hadden gegeven, was dit zeker niet gelukt. Dus daarom nog hartelijk bedankt aan iedereen die ons is komen helpen. Wat er nu nog te doen staat is te overzien. De laatste velden moeten nog gesnoeid worden en in aanloop

naar de winter zal er nog paardenmest uitgestrooid worden. Daarna kan Ons Rosarium aan zijn wel verdiende winterslaap beginnen en kunnen wij ons bezinnen op de plannen voor het volgende seizoen. Frans Cleven (één van die Vrijwilligers) P.S. Het Rosarium in Aarveld/Bekkerveld doet mee aan “Kern met Pit”. Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd Kern met Pit dagen we bewonersgroepen uit om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend euro. Daarnaast wint per provincie één bewonersgroep de trofee en een extra prijs van vijftienhonderd euro. Wilt u de vrijwilligers steunen ? Stem dan op ons door naar onze website www.aarbek.nl te gaan en klik daar op de link onder aan de pagina.


REPAIRCAFE Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet!

Repareer ze in het Repair Café Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera. Ook is er deskundige hulp aanwezig, zoals een elektricien, een naaister, een timmerman en een fietsenmaker. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Café gaan ze zelf aan de slag. Eventueel met hulp. Wie niets heeft om te repareren, neemt een drankje aan de bar. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Of doet inspiratie op aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen. Waarom een Repair Café? In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een

eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatie- kennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut. Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij. Kijk op

http://repaircafe.nl/heerlen/

In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving.


Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen.

Spreekt dit je aan en heb je ruim vrije tijd, neem dan contact op met

Petra Timmermans 045 5710055

WIE WIL DE SPIL ZIJN, VAN EEN LEUK TEAM?? Per 1 januari 2013 komt de functie van COÖRDINATOR vrij voor Repaircafé GeredGoed, waarvoor wij graag 1 of 2 personen willen inwerken. Wat houdt het in? Allereerst moet je hart hebben voor MENS & MILIEU en de repareergedachte omarmen en kunnen uitdragen. Contact onderhouden met het reparatieteam (voornamelijk via mails). Contact onderhouden met het Landelijk Repaircafé, websitebeheerders, en de locaties waar je gaat repareren. Maandelijks verslagen en een persbericht schrijven, dus een goede beheersing van de nederlandse taal is wenselijk, affiches aanpassen, printen en rondbrengen/ bezorgen. Uiteraard kunnen taken medegedragenworden door de bestaande Werkgroep Repaircafé GEREDGOED. Allen vrijwilligers!

SLOFJE Op de foto een prachtige grijs-cyperse kat die wij Slofje noemen. Hij komt al 1,5 jaar dagelijks op min of meer vaste tijden bij ons huis om (veel) te eten. Wij denken dat hij thuisloos is. Hij is hij erg lief en heeft graag aandacht. Hij heeft geen halsbandje met een adres en is niet gechipt. Wij hebben katten in huis waarvan is gebleken dat één absoluut geen nieuwkomer accepteert. Daarom kunnen wij Slofje helaas geen thuis bieden. Met de winter in aankomst vragen wij om aandacht voor hem. Wie kent en mist deze kat of wie wil Slofje een warm thuis bieden? Bel 045 571 50 63 32


OOG VOOR ELKAAR tussen een groep bloeiende bloemen bevindt zich zielig en alleen een nietig klein plantje met zijn worteltjes in steen door eenzaamheid getroffen niemand ziet hem staan geen oog voor zijn situatie is langzaam dood aan het gaan eenzaamheid in donkere dagen is genadeloos voor iedereen dus zorg deze dagen goed voor elkaar en houdt elkaar op de been

Sandarijn Hilkhuijsen


SUDOKU

NAAM:

ADRES:

Los deze SUDOKU op en lever het juiste antwoord in v贸贸r 30 december 2012 en WIN een fantastische

Boekenbon!!

Stuur uw antwoord op naar Benzenraderweg 92 of 94 6417 SV Heerlen.

meer weten over Aarveld of Bekkerveld: kijk dan op www.aarbek.nl vermeld duidelijk uw naam en adres op de Sudoku !!


Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad december 2012  

Wijkblad Aarbek

Wijkblad december 2012  

Wijkblad Aarbek

Advertisement