__MAIN_TEXT__

Page 1

7e jaargang nummer 25

December 2011

BEKKERVELD AARVELD

DE WIJK VERTELT - BIJBLIJVEN - HALLOWEEN IN DE WIJK KERSTINN - MOPPEN - AANPAK OVERLAST BEKK E R V E L D


U wilt wat kopen of wat kwijt ??

Te k

Here oop: n Stem fiets - € peldo 45,0 Win 0 o s nie d e Poo Info 045 h - € 4,0 -574 0

1790

. ouder f o n i t: gez egen is h c o z Ge d die gen af en toe Ieman ergoeding te passen v je tegen lein hond . k is op een of haar hu n 2910 st. in zij 6 0 0 ang 6-4 Tel: 0eft verlatings Als u op een van de prikbordmemo’s Hij he wilt reageren of u wilt zelf iets te koop aanbieden...mail dan gerust naar...

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen - redactie@aarbek.nl T. 06 476 00 307

Te k

diver oop: s Info e boeken : 045 . -574 17

90

Advertenties redactie@aarbek.nl

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen


BESTE WIJKBEWONERS, Misschien heeft u een mailtje van ons gehad, misschien heeft u ook het artikel in een van de weekblaadjes of de krant gezien, een stembriefje in handen geduwd gekregen of de flyer in de bus gehad: stem op het Rosarium ! Het is een beetje raar proces, dat verzamelen van stemmen voor in dit geval het rosarium. Het is immers ook een beetje een test of er inderdaad draagvlak bestaat voor wat je onderneemt. Je kunt immers ook je schouders ophalen en zo’n mailtje wegklikken. Of de flyer aan de dwergpapegaai geven om er reepjes van te scheuren (die van mij is daar althans fanatiek in). We zijn niet teleurgesteld ! Integendeel, we kregen heel veel hartverwarmende reacties. Er stonden muffins klaar tijdens Burendag, klaargemaakt en daar neergezet door twee leerlingen van de Tarcisiusschool, mensen kwamen een kijkje nemen en een praatje maken, staken ook de handen uit de mouwen. Iemand kwam een vla brengen, enzovoort. Kortom, er bestaat blijkbaar veel waardering voor het werk dat de vrijwilligers doen. We denken dat dat ook voor de andere bezigheden van de wijkraad geldt, al hebben we daarvoor geen stemoproep gedaan. Dat merk je aan de gezichten van deelnemers of deelnemertjes, aan mondelinge, schriftelijke of digitale

reacties, enzovoort. En, eerlijk gezegd, ik kan niet ontkennen dat ik het prettig vind als wat wij en de vele vrijwilligers doen gewaardeerd wordt. En, geen misverstand, kritische vragen of opmerkingen horen daar ook bij ! Nou lijkt het misschien alsof ik zit te hengelen naar complimentjes. Dat is niet zo. Nou ja, een beetje wel, maar dan niet voor ons. Wel voor u. En voor uw buren. En anderen. Want iedereen vindt het toch fijn als iemand eens waardering uitspreekt ? Zou dat geen aardig voornemen voor 2012 zijn ? Eens aan mensen in uw omgeving laten weten dat u waardeert wat ze doen. Ook dat draagt bij aan een goede en leefbare wijk ! Net als een ander even de tijd geven om uit het parkeervak weg te rijden, iemand even helpen de boodschappen in de auto te zetten. De sneeuw van de stoep schuiven, het blikje in de prullenbak. Allemaal simpel zat, maar met groots effect. En dan realiseer ik me heus wel dat er soms ook wel mensen zijn die je misschien liever ‌. Het zij zo, maar dat is ongetwijfeld een hele kleine minderheid !

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


INHOUD Voorwoord

3

Inhoud

4

Wie is de baby?

4

20

Column

5-6

Avond voor de jeugd

6

Aanpak overlast Bekkerveld

7

Avontuurreis naar Bhutan

21-23 24

Moppen/ Werkplan 2012

Rioolrenovatie/ Winnaar Sudoku 25 Nieuws OBS de Tovercirkel

26

Varia

27

Jeugdpagina

28-29

Kinder - en Jeugdconferentie

7-8

Gedicht Sandarijn

30

De wijk vertelt

8-9

Sudoku

31

Vrijwilligers naar het Theater

9

Maatschappelijke stage

9

Bijblijven

10

Halloween in onze wijk

11

Naar Den Helder

12

Herinrichting terrein Politie

13

Verkeer(s)(d)besluit

14

Ons Rosarium

15

Wijkfoto’s

16-17

Ons Rosarium (vervolg)

18-19

Kerstinn Parkstad 2011

19

FIJNE FEESTDAGEN en BEDANKT voor UW KLANDIZIE

Handwirrekhoes

Grote sortering garens en verstelwerk aan kleding OPENINGSTIJDEN MA 13.00 / 18.00 DI.WO.VR. 09.00 / 18.00 DO 09.00 / 18.00 ZA 09.00 / 17.00 Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen Tel. 045-571 64 51

www.utbolke.nl


WIE IS DIE BABY?

DÉ ONTMOETINGSPLEK VAN BEKKERVELD / AARVELD

TUINTERRAS - FEESTZAAL POOLTAFEL - LIVE MUZIEK EREDIVISIE LIVE - 25 BIEREN 7 DAGEN PER WEEK OPEN 0 4 5 - 5 7 1 2 7 7 7 W W W. C A F E D E Z O T T E . N L

Wie is dat baby’tje in die stal? Die vraag is me nog niet gesteld? Wel krijg ik vaker de vraag vóór Kerstmis: “Waar is het kindje?” Bij de kerststal in een kerk bestaat het gebruik om niet meteen bij het opzetten van de stal en de beelden, maar pas bij de nachtmis het Jezuskind in de kribbe te leggen. Zo blijft het tot 24/25 december een uitzien naar de komst van de Verlosser. Want zo zien we Jezus – dat betekent zijn naam ook: redder, verlosser. Toch is de vraag ‘wie die baby is?’ niet zo vreemd. Genoeg mensen stellen die. En wij misschien ook wel. Bijvoorbeeld op kerstavond. We genieten in de kerk, of thuis van het kerstgevoel en tegelijk komen vragen bovendrijven. “Zou Jezus nou echt bestaan hebben?” “Vroeger deed ik wel eens een gebedje, maar geloof ik daar eigenlijk nog in?” Waarom zou ik iets met Jezus moeten hebben? Er zijn toch veel mensen die niet in Jezus geloven. We kunnen toch ook zonder geloof, of met een ander geloof een goed mens zijn? – Mijn antwoord op zulke vragen is: Grijp in deze tijd de kans om te ontdekken hoe het nu echt is. Dat kan bijvoorbeeld eigentijds met de YOUCAT (nieuwe jongerencatechismus); of denk eens aan een internetcursus www.waaromJezus-rk.nl Het katholieke Alphacentrum biedt deze kennismaking met 5 Jezus en het katholieke geloof


aan in een cursus van vier weken via internet. Elke week komt er een nieuw thema aan bod: relaties, geloof, God, bidden. De deelnemers hebben contact met een persoonlijke e-coach, met wie ze van alles over het geloof kunnen bespreken. Al meer dan duizend deelnemers deden aan de cursus mee. En voor jongeren tussen twaalf en zeventien is er een speciale tienercursus.

6

Waarom vieren we de komst van de Verlosser? Waarom zouden we gered, of verlost moeten worden? Vaker zeggen mensen tegen mij: “zo slecht leven we niet. Als we Jezus als een voorbeeld zien van een goed mens, dan is dat toch voldoende?” Ik denk dan: In Jezus een goed mens zien is een goed begin. Hoe meer we Hem leren kennen, hoe meer bewondering we voor Jezus krijgt en als we Jezus toelaten in ons leven – dus willen leven naar zijn woorden – dan ontdekken we dat Hij nog boven ‘een goed mens’ uit stijgt. Dan springt die vonk over tussen Hem en ons. Geloven heeft iets van een gegrepen, of geraakt worden. En dat dan niet wegstoppen, maar koesteren en ermee verder gaan. Zoals Maria met Jozef stappen in geloof hebben gezet. Zoals die herders op weg gingen en zoals die wijzen – die van ver moesten komen (!) – op weg gingen en met hun wijsheid toch het Kind in de kribbe konden aanbidden.

Het Kind in de kribbe verwacht ook ons en heeft ons wat te zeggen. Zoals iedere baby ons (al is het in een flits) doet beseffen dat we geschapen zijn naar Gods beeld, zo zegt het goddelijk Kind dat ook. En nog meer: dat het ons komt verlossen van een leven zonder God; en ons leven perspectief geeft. Het Kerstkind komt verlossen van kil en koud, om licht en warmte in ons leven te brengen en vooral vrede. Het Kerstkind brengt vrede: de vrede van God zelf. En deze kan neerdalen en doordringen in ieder hart dat ervoor openstaat. Die vrede ontvangen geeft vreugde; geeft verlossing! Zalig kerstfeest. Pastoor Wim Miltenburg fso

Zaterdag 17 december wordt er in de kantine van voetbalvereniging Bekkerveld een avond voor de jeugd georganiseerd. Het programma zal bestaan uit diverse top dj's. We hopen dan ook dat vele jongeren uit de omgeving de weg deze avond zullen vinden naar het clubgebouw. De entree is vrij.


AANPAK OVERLAST BEKKERVELD Af en toe bereiken ons, de gemeente of de politie klachten over overlast op of rond het Bekkerveld. Soms gaat het een tijd goed, soms is het weer even mis. Tot nu toe is feitelijk steeds sprake geweest van incidentgericht handelen. Dat is nodig, maar eigenlijk loop je daarmee ook steeds een beetje achter de feiten aan. In een ingelaste vergadering van het buurtteam (een overleg van gemeente, Handhaving, politie, woningcorporatie en wijkraad) hebben we nu voorgesteld te zoeken naar een aanpak die zorgt voor een duurzaam plezierig en veilig Bekkerveld. De vergadering stemde daar mee in en naar aanleiding daarvan heeft de wijkraad nu een concept-projectplan geschreven. In dat plan gaan we er van uit dat het Bekkerveld juist lééft als er druk gebruik van wordt gemaakt, door jong en door oud. Maar dan bij voorkeur wel op een manier die niet tot overlast en/of vervuiling leidt. We stellen een aantal acties voor die naar ons idee kunnen helpen van het Bekkerveld een plek te maken waar het voor iedereen op ieder moment prettig toeven is. De komende wintermaanden kunnen we, volgens ons plan, gebruiken voor de voorbereiding en in april willen we het dan van start laten gaan. Het plan is besproken op 30 november en dat is helaas te laat om hier te kunen melden of het is overgenomen.

KINDER- en JEUGDCONFERENTIE In het vorig nummer kondigden we aan dat in het voorjaar een kinderen jeugdconferentie voor de wijk plaatsvindt. Inmiddels is al wat meer bekend. De conferentie vindt plaats op zondagmiddag 15 april 2012 en alle kinderen en jeugdigen in de basisschoolleeftijd of in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs ontvangen een uitnodiging. Zeer waarschijnlijk vindt de conferentie plaats in en vanuit de HTS en brengt ook de kinderburgemeester van Heerlen een bezoek. Voor zover wij weten is het de eerste maal dat een dergelijke conferentie in een wijk plaatsvindt. Wel is al eerder in andere wijken een zgn. ‘kinderschouw’ gehouden. In een aantrekkelijk programma willen we onze jongere bewoners de kans geven eventuele wensen 7 kenbaar te maken én zelf


bij te dragen aan een betere buurt. Dat doen we door het aanbieden van ‘workshops’. Daarbij kun je denken aan beelden maken voor in het Rosarium, een hondenpoep-workshop, een theateruitvoering maken, stoeptegels beschilderen (én plaatsen), blauwe pannenkoeken bakken, enzovoort. In elk geval zal iedere workshop verrassend zijn ! De deelnemers kunnen bij opgave zelf aangeven aan welke workshops ze willen deelnemen. De voorbereidingsgroep, bestaande uit enkele bewoners van de wijk, is druk bezig met organiseren. Wilt u meewerken aan deze unieke conferentie ? Laat dat even weten via info@aarbek.nl of bel met Frans Thuis (06-47600307).

8

DE WIJK VERTELT

Op woensdag 17 november vond de eerste aflevering plaats van “De Wijk Vertelt”. In De Wijk Vertelt komen wijkbewoners aan het woord die een interessant verhaal te vertellen hebben. De aftrap werd verricht door Michel Huisman. Michel is kunstenaar en in Heerlen vooral bekend als bedenker en ontwerper van het Maankwartier. In een gloedvol betoog, geïllustreerd met honderden foto’s, vertelde hij het gehoor van een kleine 20 deelnemers over zijn ideeën over de inrichting en aankleding van een stad. Die inrichting ontstaat nooit zo maar, maar is altijd een resultaat van gemaakte keuzes. Dat de keuzes die in het verleden zijn gemaakt niet altijd even gelukkig zijn geweest, is duidelijk. Maar soms is het met relatief eenvoudige ingrepen en zonder al te hoge kosten mogelijk warmte in de omgeving terug te brengen en de stad tot een plek te maken waar mensen graag verblijven. De volgende aflevering van De Wijk Vertelt vindt plaats op 18 januari a.s. Aan de hand van een presentatie met onder andere foto’s uit het archief van de oude Rijks Geologische Dienst uit Heerlen en een boeiend verhaal over de geologische ontstaansgeschiedenis van Zuid-Lim-


burg met specifiek aandacht voor de omgeving Heerlen zal hij u kennis laten maken met aspecten van onze omgeving die we zelden zien, maar waar we iedere dag mee te maken hebben. De bijeenkomst vindt plaats in het IVN-gebouw. De zaal is open vanaf 19.30 uur en het programma begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom en toegang is gratis. Zie ook www. aarbek.nl.

VRIJWILLIGERS NAAR HET THEATER Dit jaar bestaat het Parkstad Limburg Theater (de ‘Stadsschouwburg’) 50 jaar. Om dat te vieren heeft het theater aan alle wijkraden vrijkaarten toegekend om bv. vrijwilligers te belonen met een gratis avondje uit. Onze vrijwilligers konden zo op 10 november de voorstelling ‘Voyageurs Immobiles’ bezoeken van het Franse Compagnie Philippe Genty bezoeken.

MAATSCHAPPELIJKE STAGE Op 7 oktober was de wijkraad present op de Maatschappelijke Stagemarkt. Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten één maal in hun schoolloopbaan een maatschappelijke stage lopen van 30 uur. Dat kan in een zorginstelling, bij de eigen of een andere vereniging of …. bij de wijkraad ! Voor een maatschappelijke stage bij de wijkraad kun je bijvoorbeeld denken aan meehelpen bij de organisatie van een activiteit, als reporter verslaan van activiteiten voor in het wijkblad, meewerken in het rosarium of een eigen project uitvoeren. De mogelijkheden hebben we op een rijtje gezet in een presentatie die we op de Maatschappelijke Stagemarkt hebben laten zien en die u kunt downloaden van www.aarbek.nl. Intussen hebben we ook gesprekken gevoerd met het Bernardinuscollege en het Herlecollege (locatie Thermen) over onze mogelijkheden.

Een van de vrijwilligers liet weten: “Wij hebben genoten van de schitterende en af en toe adembenemend mooie voorstelling van: "Compagnie Philppe Genty- Voyayeurs Immobiles" 9


BIJBLIJVEN!!

Ooit is de wijkraad begonnen met het uitgeven van een wijkblad. Inmiddels zijn er meer manieren waarop we u proberen te informeren over wat er in de wijk speelt of gebeurt. We zetten ze hieronder nog eens op een rijtje: Het wijkblad is er nog steeds en daarvan heeft u nu de nieuwste aflevering in handen. Het verschijnt vier keer per jaar. Het wordt in Aarveld/Bekkerveld huis aan huis verspreid, behalve bij de adressen met een “NeeNee”-sticker (al kan de bezorger zich natuurlijk wel eens vergissen).

Het wijkblad kan ook als pdf-bestand worden gedownload van onze website www.aarbek.nl (klik daarvoor in het menu op ‘Downloads’). Op de website kunnen we iets actueler zijn. Daar vindt u ook de aankondiging van activiteiten, eventuele nieuwtjes, ons fotoboek en diverse bestanden die u kunt downloaden. U kunt zich ook kosteloos abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Zo krijgt u de laatste wetenswaardigheden automatisch in uw mailbox. De digitale nieuwsbrief (pdf-bestand) verschijnt onregelmatig, namelijk alleen als er wat te melden is. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief, dan kunt u een mailtje sturen naar info@aarbek.nl. We vinden het plezierig als u ook uw naam en adres vermeldt, maar dat is voor de digitale bezorging natuurlijk niet noodzakelijk. Tenslotte, en dat is het meest actueel, kunt ons volgen op Twitter: http://twitter.com/Aarbek.

10


HALLOWEEN IN ONZE WIJK! Na het succes van vorig jaar hebben we ook dit jaar weer een Halloweentocht georganiseerd in samenwerking met scouting Bekkerveld en de wijkraad! Er waren meer dan 80 deelnemers, waarvan sommige behoorlijk eng waren uitgedost, zoals de foto getuigt.

Na al het griezelen was het bijkomen in CafĂŠ de Zotte, waar er voor eenieder iets te drinken en te snoepen was. Er werden prijzen uitgereikt voor de leukst verklede kinderen. Volgens ons was het een succes en zal er ook zeker een volgende keer zijn!

Het startte allemaal bij scouting Bekkerveld, alwaar eerst een verhaal over geesten van de nacht werd verteld, dit verhaal ging over de veldwachter van Bekkerveld in de tijd van de Bokkenrijders. Na het verhaal moesten de kinderen door het gats des onheils, waarna ze de theelichtjes moesten volgen. De tocht ging door onze wijk en deed ook het Rosarium aan. Onder weg waren er 6 posten: Mega-zaklopen, hier moesten de kinderen en ouders in een big bag een parcour lopen. Ook was er een post waar men geblinddoekt langs een touw de weg moest volgen, snoephappen in water en meel en er moesten kruisjes gemaakt worden van takken en aluminiumfolie, waar de weerwolf mee verdreven moest worden. Er was een soeppost, maar ook een groot Schimmenspel. Bij het schimmenspel werd de boswachter geopereerd en er werden allerlei attributen uit zijn maag gehaald.

11


NAAR DEN HELDER! Het landelijk platform buurtgericht werken (LPB) heeft een verkiezing georganiseerd om het beste buurtproject te eren. Negenendertig projecten uit heel Nederland deden mee. De drie projecten die via internet de meeste stemmen wisten te verzamelen werden genomineerd voor de LPB award. Wij vinden ons rosarium een echt goed buurtproject. Dankzij de ruimte die wij van de gemeente hebben gekregen, kunnen we het rosarium in stand houden en onze eigen ideeën uitvoeren. Voor ons is het rosarium een plek om samen te werken, ieder op zij eigen manier, en elkaar en de wijk beter te leren kennen. We hebben het rosarium opgegeven en stonden al snel hoog in de lijst. Dankzij een actieve lobby bleven de stemmen binnen komen en zijn we met 712 stemmen op de tweede plaats geëindigd. Die lobby heeft er voor gezorgd dat het rosarium nu bij nog meer mensen bekend is. Al die stemmen zijn voor ons een bevestiging dat voor anderen het rosarium ook waardevol is. We hopen dat het een ontmoetingsplek wordt voor heel de buurt. De prijs werd 25 november uitgereikt in Den Helder, waar een LPB congres voor gemeenten werd gehouden. We zijn met zes vrijwilligers naar Den Helder gegaan. Dat is best wel een 12

eindje rijden maar dat hadden we er voor over. De drie genomineerden gaven een presentatie over hun project. Onze presentatie over het rosarium werd goed ontvangen. Deze is terug te zien op www.aarbek.nl. De deelnemers van het congres konden stemmen op hun favoriete project. De politiekids zijn eerste geworden, een leuk project dat kinderen

en daarmee de hele buurt bij het politiewerk betrekt. Wij zijn een goede tweede geworden. We hebben meer bereikt die dag. Via internet kon er ook gestemd worden voor de beste foto. De foto van een schoffelende Koen, de jongste vrijwilliger, stond met stip op nummer één en heeft een mooie prijs gewonnen. ’s Middags hebben we een mooie wandeling langs de zee gemaakt, we hebben een leuke dag gehad. Het rosarium gaat nu in winterslaap. Volgend voorjaar gaan we weer verder met alle plannen die er nu al liggen. Cathy


HERINRICHTING TERREIN POLITIEBUREAU De kogel is door de kerk ! De gemeente gaat over tot tijdelijke herinrichting van het terrein vaan het voormalig politiebureau aan de Burg. Gijzelslaan. Na de sloop van het politiebureau heeft het terrein steeds braak gelegen. Er is toen weliswaar een architectuurwedstrijd uitgeschreven, maar het winnend ontwerp kon niet gerealiseerd worden. Juridische procedures verhinderden de gemeente in tussentijd iets met het terrein te doen (afgezien van een op initiatief van de wijkraad geplaatste beukenhaag). Inmiddels zijn die procedures afgerond of geschikt en zal het terrein heringericht worden. Er komt een parkje dat een combinatie is van bloemen, gras en heesters. Ook zullen er enkele bankjes geplaatst worden. De bestemming van het terrein blijft echter bouwterrein. Dat betekent dat het parkje op enig moment weer plaats zal moeten maken voor bebouwing. Op dit moment is het onder andere vanwege de economische situatie overigens niet te voorspellen wanneer dat zou kunnen zijn. Maar het is natuurlijk niet te verwachten dat zich op korte termijn een gegadigde voor het terrein zal melden.

Een en ander staat overigens los van de mogelijke bebouwing van de hoek Dr. Jaegerstraat en Benzenraderweg. Dat stukje, waar een garage en enkele appartementen hebben gestaan, is van een particuliere ontwikkelaar die vergunning heeft gekregen daar enkele appartementen te realiseren. Hoe het daar nu precies mee staat, is ons niet bekend.

13


VERKEER(S)(D)BESLUIT In de gemeentelijke bekendmakingen van 19 oktober lazen we dat de gemeente heeft besloten dat alle paden op het Bekkerveld worden aangemerkt als voetpad. De wijkraad heeft tegen dat besluit bezwaar aangetekend. Om te beginnen vinden we dat dergelijke maatregelen niet zonder overleg genomen moeten worden, maar we zijn het ook inhoudelijk niet met het besluit eens. Het rode, bakstenen pad dat dwars door het veld loopt is altijd in gebruik geweest als fietspad. In het verleden hebben er ook borden gestaan die het als ‘onverplicht fietspad’ aanduidden, maar die zijn ooit verdwenen. Voor veel fietsers, bewoners en scholieren, is het niet alleen een afkorting maar ook een manier om de onoverzichtelijke aansluiting van het

14

Bekkerveld op de Bekkerweg (nabij Humanitas) te vermijden. Als er sprake is van overlast door fietsers dan is het de moeite waard eerst op een andere manier te proberen die overlast weg te werken. Je haalt immers ook niet alle bankjes weg omdat daar jongeren kunnen gaan zitten en je sluit de Benzenraderweg niet voor auto’s omdat die er soms te hard rijden. Zo is inmiddels met alle leerlingen van de Thermenschool door de mentoren gesproken over de gedragsregels op het pad. Dat vinden we een veel betere aanpak ! Bovendien dragen fietsers bij aan de levendigheid op het Bekkerveld en dat komt de sociale veiligheid ten goede. In het bezwaarschrift maken we overigens een voorbehoud voor het gebruik door scooters. Scooters mogen geen gebruik maken van een onverplicht fietspad. Daar kunnen we ons in vinden vanwege de geluidsoverlast, maar vooral vanwege het grote verschil in snelheid tussen de verschillende gebruikers. Snorfietsen met een elektromotor mogen daarentegen wél gebruik maken van een onverplicht fietspad, snorfietsen met ingeschakelde benzinemotor weer niet. Bij het verschijnen van dit nummer is nog niet bekend of ons bezwaar gehonoreerd wordt.


ONS ROSARIUM 2011 Het is iets later geworden, maar nu staat het prieel dan in al zijn eenvoud toch te stralen in Ons Rosarium. Voor de mensen die het nog een beetje een kale bedoeling vinden een geruststelling, het is nog niet helemaal af. Niet dat er een echt dak op gaat komen, maar over niet al te lange tijd kun je hier in de zomer zitten onder een dak van bladeren met een zee van prachtige rozen. De rozen zijn inmiddels geplant, maar het zal nog een tijdje duren voordat ze zich zover hebben kunne ontplooien zodat ze aan boven geschetste uitstraling

zullen voldoen. Aan ons zal het niet liggen, want wij gaan er voor zorgen dat we het mooiste rozenprieel hebben van heel de omstreken. Om hier aan een feestelijk tintje te geven, willen we in het voorjaar een gezellig samenzijn organiseren, voor en samen met buurtbewoners. Zo snel de datum hiervoor bekent is, zullen wij iedereen hiervan op de hoogte brengen. Niet alleen de plek rondom de

picknicktafel hebben we onderhanden genomen, maar ook alle perken hebben intussen een flinke onderhoudsbeurt gehad. Zo hebben we in de week van 14 november zo’n 180 rozen vervangen door nieuwe. De oude rozen waren afgestorven of verwilderd en dat gaf op die manier een beetje slordige indruk. Nu dit gebeurd is zullen de meeste vakken er het komend seizoen nog prachtiger bij liggen. In de tussenliggende winterperiode zullen we, net als vorig jaar, met de wat minder zichtbare werkzaamheden aan de slag gaan. Weer zullen er karrenvrachten paardenmest

ingereden en verdeeld gaan worden. Tevens moeten we ervoor zorgen dat de bladeren uit de perken geblazen worden, zodat de grond niet nog meer verzuurt. Een aantal weken geleden hebben namelijk om deze rede 400 kg kalk in de perken uitgestrooid. Als de winter voorbij is starten we met het zaaiklaar maken van het middenperceel, waar vorig jaar het wildzaadmengsel werd uitgestrooid. Hopelijk kunnen we dan 15


volgend jaar, door deze vroege start, van een nog uitbundigere bloei genieten.

Haal

Kerstmis

in huis met een

Kerststukje van

Volgend jaar zal tevens het jaar worden van de eerste grote ingreep in de beplanting. Allereerst zullen we het perceel dat het dichtst bij de dependance van Tarcisius school ligt, in zijn geheel ruimen. De rozen die daar op het moment staan hebben hun beste tijd gehad en moeten vervangen worden. Voordat we echter nieuwe rozen kunnen planten, moeten er eerst ongeveer 100 dagen Afrikaantjes gestaan hebben. Die gaan we dan ook direct na het ruimen hier inzaaien, dit ter voorkoming dat de rozen last krijgen van aaltjes die de wortels aantasten. Na deze ontsmettingsperiode gaan we de grond geschikt maken voor de grote 18

't Boeketje

~

Hellen & Mirjam Van Weerden Poelmanstraat 34 Tel. 045 542 21 12 Heerlen Bartokring 5 Tel. 045 532 12 84 Landgraaf


aanplant operatie. Er zullen dan namelijk zo’n 1000 nieuwe rozen in dit perk geplant moeten worden. We hopen dat we er dan niet helemaal alleen voorstaan en op uw ondersteuning kunnen rekenen. De grootste wens van ons is natuurlijk, dat nog meer mensen het Rosarium gaan zien als de plek van ONS ALLEMAAL. Zodat iedereen die het fijn vindt er een boek gaat zitten lezen, lekker een rondje maken en met passanten een praatje maken of zelf een feestje organiseren met al of niet een barbecue er bij. ALLES is in principe mogelijk, mits het geen overlast bezorgt en de boel weer netjes achter gelaten wordt. En denkt je nu ik weet wel iets leuks maar ik weet niet hoe, dan kun je altijd te rade gaan bij de Wijkraad. (info@aarbek.nl of 0624680743 of 0647600307) Frans Cleven (één van die Vrijwilligers)

KERSTINN PARKSTAD 2011

44e editie van Kerst Inn Parkstad Limburg 2011

Op 25 december 2011 wordt voor de 44e keer de Kerst-Inn Parkstad Limburg gehouden in het Parkstad Limburg Theater Heerlen. Een dag vol gezelligheid met vele activiteiten en een keur aan artiesten. De toegang is gratis. Programma De dag begint om 11.00 uur met een heerlijk ontbijt en om 16.00 uur is er een 4-gangen kerstdiner (kosten € 16,00). Voor het ontbijt en diner dient men zich van tevoren in te schrijven. Tussen 12.00 uur en 21.30 uur vindt in de Limburgzaal een doorlopend muzikaal programma plaats. Van 12.00 uur tot 18.00 uur kan jong en oud op diverse plaatsen meedoen aan vele activiteiten en workshops. Ook zullen diverse behendigheidsspellen weer aanwezig zijn, zoals de beroemde 3D-bibberspiraal en een reuze-stokvangspel. De organisatie en alle vrijwilligers zetten zich ieder jaar weer met veel plezier in om de meer dan 4.000 bezoekers een gezellig kerstfeest aan te kunnen bieden, want ….

Stichting Kerst-Inn Parkstad Limburg Postbus 2760 6401 DG HEERLEN Info & reservering diner en ontbijt: Peter Ritzen T 045-5751361

Kerst vier je samen !!! 19


COLUMN Wijkcolumn december 2011 Daar stonden ze voor m’n deur: vader met verklede kinderen die riepen: “heppie hellowien”...of zoiets.. Schattig hoor verklede kinderen, die bedelend om snoep de deuren langsgaan. Nu heb ik geen snoep in huis en was ik me zelfs niet bewust dat het Hellowien was. Dus ik bied vriendelijk mijn excuses aan en het gezelschap gaat begripvol, doch enigszins teleurgesteld verder op haar tocht. Het bleek echter dat een vriendelijke afwijzing zelfs als traktatie wordt gezien, na diverse keren de deur in het gezicht dichtgeslagen te hebben gekregen. Een nogal onbeschofte actie van enkele van onze keurige wijkgenoten… Niet echt een goed voorbeeld van goed burgerschap voor deze kinderen en voldoende aanleiding om een column vol te gieten met morele verontwaardiging.

Toch ga ik dat niet doen. Ik erger me namelijk nog meer aan de commercialisering van onze feestdagen. Waarom een Hellowienfeest? We zouden ook een Sint Maartenstocht kunnen houden in plaats van dat Hellowien. Grote brandstapel op het Bekkerveld, kraampjes met war20

me chocomelk, etc. Een tocht met lampionnen en vooruit laat de kinderen zich verkleden, als ze dat leuk vinden. Maar dat is nog niet alles, kerstmannen die warenhuizen bevolken voordat Sint zijn stoomboot heeft opgestookt en dan komt er al snel weer die Valentijnsdag, in het leven geroepen door de Amerikaanse middenstand en geadopteerd door onze grootwinkelbedrijven. We worden als makke kuddes elke keer weer de winkelcentra ingedreven, want er moet een kaartje komen, een reuze knuffel aangeschaft, meer verkleedspullen en ga zo maar door. En wij volwassenen doen daar ook nog aan mee! Kopen, kopen, kopen, want dat is toch zo leuk…. Ondertussen groeien intolerantie en egoïsme, maar gelukkig hoeven we daar niet bij stil te staan, want de lokale middenstand promoot het volgende feest “de komst van het steigerend paard” (oorspronkelijk een vruchtbaarheidritueel in BuitenMongolië) met bijbehorende outfit die tegen een spotprijs te koop is. Dus schrik niet als komende lente de deurbel gaat en een bizar uitgedost personage te paard steigerend op de stoep staat. Ik ga snel weer door naar de volgende deur, nadat u het paard het bundeltje hooi hebt gegeven, dat u klaar hebt staan… PE10


AVONTUURREIS NAAR BHUTAN Niet iedereen weet waar dit kleine koninkrijk ligt. In het Himalayagebergte t/o van Nepal. In september is er een tv-uitzending geweest t.g.v. het huwelijk van de koning daar. Vanuit Calcutta (Z-India, met meer inwoners dan heel Nederland bij elkaar) vertrokken we per bus vanuit deze zeer onrustige en vuile stad naar Darjeeling, waar de lekkerste thee vandaan komt. In Calcutta zelf liggen verschillende tehuizen van Moeder Teresa, zij overleedt in 1997, ook wel de blauwe zusters genoemd.

Er zijn heel veel theeplantages rondom deze prachtige streek in een heel bergachtige omgeving. Een geliefde plaats toendertijd van de Engelsen

aan de voet van het Kanchenjunga gebergte, een toevluchtsoord om de hitte van Calcutta te ontvluchten. Een korte wandelin brengt ons bij het Tibetaanse vluchtelingenkamp. Hier kun je hun traditionele ambachten bekijken. Via Rumtek-Gangtok ging het per bus verder naar Kalimpong. Deze staat heet Sikkum en sinds 1975 een is dit een zelfstandige deelstaat binnen de Indiaase Unie. Sikkum dankt aan de enorme verscheidenheid aan orchideeën het predicaat plantentuin van de Himalaya. Na de grensformaliteiten rijden we via kronkelige wegen omhoog naar Gangstok, hoofdstad van Sikkum. Hier bezoeken we het instituut voor Tibetologie, in de buurt van een grote stoepa. Het bijbehorend museum is zeer interessant en heeft een kostbare verzameling Tibetaanse boeken, schilderingen en rituele voorwerpen. Voor we in Gangtok arriveren, bezoeken we het befaamde Rumtekklooster, de officiële hoofdzetel van de enige jaren geleden uit Tibet gevluchte Karmapa Lama, die momenteel in India verblijft. In Kalimpong is dagelijks een gezellige markt, waar je kunt rondstruinen, op zoek naar speciale souvenirs. Ook was deze stad het handelscentrum van de streek en trefpunt voor Tibetanen, Bhutanezen, Indiërs en Engelsen. Onze eerste ontmoeting met Bhutan is 21


het grensplaatsje Puntsholing, een smeltkroes van etnische groepen. We overnachten nog aan de Indische kant van het drukke grensplaatsje Jaigion. Bhutan is niet te vergelijken met enige andere reisbestemming. Het land is niet alleen 's werelds enige Tibetaans Mahayana Koninkrijk, ook cultureel en landschappelijk is Bhutan uitzonderlijk. Bij wet is geregeld dat de Bhutanen traditioneel gekleed gaan en zich houden aan eeuwenoude tradities van godsdienst en samenleving.In de jaren 60 kostte het nog ruim een week om van de Indiaase grens de hoofdstad Thimpu te bereiken. Nu doen we er nog 6-8 uur over. Aan de oever van

KERSTDINER zonder stress!!

Benzenraderweg 90 Heerlen Tel: 045 571 64 71 www.lochtman.keurslager.nl keurslager@lochtman.nl

22

de rivier Wangchu ligt in Thimpu de grootste dzong (kloosterburcht) van Bhutan,de Tashicho Dzong.

De Changangkha tempel is de oudste van het land. Bij de paintingschool waar jonge Bhutanezen een vak leren, kun je souvenirs kopen als de vermaarde thanka'a (handgeweven stoffen) en volkskunst voorwerpen van bamboe, hout en zilver. Het is een korte rit naar Punakha, 300 jaar lang de winterhoofdstad. Eenmaal in het dal wordt de omgeving gedomineerd door rivieren die zich dwars door de prachtige rijstvelden slingeren en dichte wouden met semitropische vegetatie. Punakha is een heilige plek waar het gebalsemde lichaam van de stichter van Bhutan in de lokale Dzong bewaard wordt. In deze enorme Dzong werd


in 2008 de nieuwe Koning Jigme khesar Mamgyel Wangchuk gekroond. Verder per bus naar het Oosten, Jakar. Van hieruit verder naar Wangdi om lokale Dzong te bekijken. Via verschillende valleien met unieke vogelsoorten en soms grazende yaks, rijden we naar de Bumthang vallei, het oostelijkste punt van onze reis. Onderweg vallen de geschilderde vruchtbaarheidssymbolen op de huizen op. We maken een korte stop bij een gebedsmolen, die voortdurend wordt voortbewogen door het stromende water dat uit de rotsen stroomt. In de Bumthang vallei, waar nauwelijks buitenlandse bezoekers komen, werd het Boedhisme in Bhutan geĂŻntroduceerd. Om die reden is het nog steeds een van hun heilige plaatsen. De imposante Dzong van de witte vogel ligt aan het begin van de vallei. Rond Jakar, het grootste dorp, liggen verscheidene kloosters die nog uit de 8 ste eeuw stammen. De Kurjey Lhakhano en de Jampey Lhakhang zijn te bezoeken, tijdens een leuke wandeling door de vallei. Voor de bewoners van de Bhumtang vallei geldt een rookverbod en in de hele vallei is dan ook geen sigaret te koop. Daarentegen zijn er wel heerlijke appel- (penjola) en perzikwijn verkrijgbaar. We keren weer terug naar het westen en passeren de Dichula

pas op 3250 mtr. Hoogte, met bij helder weer, schitterende vergezichten en uitzicht op de 7541 m. hoge Gangkhar Punsum, het hoogste punt van Bhutan. Van Wangdi naar Paro onze laatste verblijfplaats. Het straatbeeld wordt hier vaak gekleurd door rode pepers,die aan de huizen te drogen hangen en die het hoofdbestanddeel vormen van het gerecht "hemadatsi". In de gelijknamige vallei kun je de Dzong en het nationaal museum Tsa Dzong bezoeken. In dit museum zijn verschillende eeuwenoude religieuze voorwerpen te bewonderen en kun je een indruk krijgen van de speciale, kleurrijke en wereldberoemde collectie postzegels die elke filatelist kent. Wandelliefhebbers in Paro kiezen om een lange wandeling te maken naar Taksthang klooster, beter bekend als het tijgernest. Volgens de overlevering vloog Padmasambhava op de rug van een tijger naar deze locatie, waarna er een tempel werd gebouwd .Na Âą 3u. pittig omhoog klauteren kom je vlakbij dit, spectaculair tegen een bergwand 700 mtr. boven de vallei geplakte, klooster (zie ook foto). Daags hierna vliegen we met de Bhutaanse luchtvaartmaatschappij DRUK AIR vanuit Paro naar Calcutta terug. Na het afsluitende verblijf in deze intrigerende stad vlieg je, talloze onuitwisbare indrukken rijker terug naar Schiphol.

HHH

23


MOPPEN!! Op de Tarcisiusschool zegt de leraar tegen een leerling die weer te laat komt: “Hoe vaak moet ik je nou nog zeggen, dat je op tijd moet zijn?” “Nog 12 keer, meneer,” zegt de leerling. “Twaalf keer? Hoezo?”. “Dan hebben we vakantie, meneer!” Een man stormt de rijwielhandel binnen en roept: “Kan ik even bellen?” “Ga uw gang,” zegt de winkelier, “er staan fietsen genoeg.”

Wat is het toppunt van zelfbedrog? Je buik intrekken als je op de weegschaal staat. Rechter: “Waar was u toen u overreden werd?” Getuige: “Onder de auto, edelachtbare.” Vader vraagt aan zijn zoontje van drie: “Wat wil je later worden?” Zegt het zoontje: “Vier.”

Drie werknemers van verschillende bierbrouwerijen zitten bij elkaar in de Zotte. De werknemer van Grolsch bestelt een flesje Grolsch. De werknemer van Amstel bestelt een flesje Amstel. De werknemer van Gulpener bestelt een glas cola. De andere twee kijken vreemd en vragen waarom hij cola drinkt. “Och,” zegt de man van Gulpener, “als jullie geen bier drinken, doe ik dat ook niet.”

WERKPLAN 2012 Alle wijkraden in Heerlen ontvangen jaarlijks van de Gemeente Heerlen subsidie voor het organiseren van activiteiten, het uitgeven van een wijkblad en dergelijke. De hoogte van de subsidie wordt (tot een zeker maximum) gebaseerd op de jaarlijkse begroting.

Bij de begroting dient ook een werkplan ingediend te worden waaruit blijkt wat de wijkraad in het komende jaar wil gaan ondernemen. Het werkplan van Aarveld/Bekkerveld kunt u downloaden van www.aarbek.nl (zie onder Downloads).


RIOOLRENOVATIE EN ANDERE WERKZAAMHEDEN In 2012 vinden in Aarveld/Bekkerveld twee grote werken plaats. De eerste betreft de rioolrenovatie op de Benzenraderweg tussen Aarweg en huisnummer 268 (even voorbij de Tichelbeekstraat). Daarbij worden tevens de rijbaan en de trottoirs vervangen. Op de rijweg zal dan ook aan beide kanten een fietsstrook worden aangelegd in rood asfalt. De weg oogt daardoor smaller en dat heeft een snelheidsverlagend effect. In de Burg. Waszinkstraat (langs de voetbalvelden) worden parkeervoorzieningen aangelegd in verband met de komst van de Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld. Mogelijk worden ook nieuwe bomen aangeplant (tussen Vergiliusstraat en Tichelbeekstraat), maar dat gebeurt alleen als de gemeenteraad aanvullende middelen beschikbaar stelt. Dat geldt ook voor de aanleg van een mogelijke rotonde op het kruispunt Benzenraderweg /Burg.Waszinkstraat en fietsstroken op de Benzenraderweg tussen Aarweg en Welterlaan. Stelt de raad geen extra geld beschikbaar, dan worden de rotonde en deze extra fietsstroken niet aangelegd.

De werkzaamheden starten na de zomer in 2012 en zullen ongeveer 8 maanden duren. In die periode is de Benzenraderweg natuurlijk maar beperkt te gebruiken. We hebben bij de gemeente aangedrongen om te zoeken naar goede omleidingsroutes om zo het verkeer in de wijk zelf te beperken. Bovendien moet er extra aandacht worden geschonken aan de kinderen die per fiets naar de Tarcisiusschool gaan en de bereikbaarheid van winkels. Overigens ontvangen alle bewoners langs het werktraject een afzonderlijke brief van de gemeente waarin een en ander verder wordt toegelicht. Hat andere grote werk betreft een rioolrenovatie op een deel van de Bekkerweg, Annalaan, Bekkerveld en Leonard Stassenstraat. Die start later in 2012 en daarover zullen we u te zijner tijd apart informeren.

Prijswinnaars SUDOKU September 2011 # Dit is nog onbekend...maar alvast

PROFICIAT!! voor de gelukkige 25


NIEUWS OBS de TOVERCIRKEL Huisvesting peuterspeelzaal in basisschool de Tovercirkel.

Misschien heeft u het al vernomen. In januari 2012 zal een peuterspeelzaal gehuisvest worden in het gebouw van basisschool de Tovercirkel aan de Benzenraderweg . De leidsters van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van de school zijn al druk in de weer met alle voorbereidingen. De peuters zijn samen met hun ouders / verzorgers ook alvast een kijkje komen nemen in hun nieuwe speelzaal. Uiteraard werd er, onder het genot van een hapje en drankje, ook alvast gespeeld. Wij heten de peuters, hun ouders / verzorgers en de leidsters nogmaals van harte welkom op OBS de Tovercirkel. Peuteruurtjes voor kinderen vanaf 2 jaar en ouders /verzorgers. Ouders / verzorgers in de wijk hebben nogal wat keuzemogelijkheden als het gaat om het kiezen van een 26

school voor hun kind. Om voorafgaand aan deze keuze ook de gelegenheid te krijgen om voldoende kennis te maken met onze school, start de Tovercirkel in 2012 met zogenaamde peuteruurtjes. Elke 1e vrijdag van de maand zijn alle peuters vanaf 2 jaar samen met ouders / verzorgers, opa’s, oma’s of andere belangstellenden van harte welkom op school. Onder leiding van een van onze leerkrachten wordt er dan van 13:15u tot 14:45u een programma aangeboden waaraan uw kind kan deelnemen en u kunt dan zelf zien hoe uw kind dit ervaart. De data voor de peuteruurtjes zijn: 3 februari, 2 maart, 6 april, en 1 juni. Wij hopen u en uw kind(eren) op een of meerdere van deze peuteruurtjes te mogen begroeten.

OBS de Tovercirkel Benzenraderweg 270 6417 SZ Heerlen 045-5425355 Website:www.obs-tovercirkel.nl


VARIA

DEADLINE!!!

In verband met de aanplant van enkele nieuwe bomen op het Bekkerveld is ter plekke de grond onderzocht. Dat levert geen bijzonderheden op, zodat de gedeeltelijke herplant kan plaatsvinden in het voorjaar van 2012.

Ingezonden stukken voor de 1de wijkbladeditie van 2012, graag inleveren vóór

Bij bouwwerkzaamheden aan de Vlotstraat 1 is gebleken dat de grond ter plekke vervuild is. De oorzaak van de vervuiling is niet bekend, maar hangt waarschijnlijk samen met het feit dat daar ooit een weiland is opgehoogd met grond die van elders is aangevoerd. Omdat de vervuiling zich mogelijk uitstrekt over meer percelen, wil de gemeente ook daar de grond onderzoeken. De bewoners van de percelen waar het om gaat zijn tijdens een bijeenkomst op 21 november daarover geïnformeerd. De wijkraad heeft de gemeente voorgesteld om, wanneer een boom gekapt moet worden, het hout ter beschikking van bewoners in de directe omgeving te stellen. Dat gebeurt nu bij wijze van experiment voor het eerst met een boom in het Aarveld (is bij het uitkomen van dit wijkblad wellicht al gebeurd). De middenberm op de Akerstraat wordt veelvuldig gebruikt om even

25 FEBRUARI 2012 Alvast dank De redactie

te parkeren om leerlingen af te zetten of op te halen. Dat levert gevaarlijke situaties op en daarom wordt daar rond deze tijd een stopverbod ingevoerd (geldt voor de middenberm tussen Ruys de Beerenbroucklaan en de Burg. Waszinkstraat). Alternatieve en veiliger mogelijkheden om leerlingen af te zetten/op te halen zijn de Franciscusweg, Bongaertslaan en de Bekkerweg. De gemeente verwachtte eind september het ontwerp bestemmingsplan MAB te kunnen publiceren. Dat is niet gehaald. Zodra het wel gepubliceerd wordt, wordt dat bekend gemaakt in de gemeentelijke mededelingen in Weekblad Parkstad of op Heerlen.nl (“Bekendmakingen”). 27


Jeugdpagina KERST KERSTknutselidee Een kerstboom, die zijn naalden niet verliest.

Materialen: • verschillende kleuren groen hobbypapier • sterretjes, klokjes en glitterstiften • rood papier voor de piek • bruin papier voor de stam • groot karton of wit vel om de boom op te plakken. • aluminiumfolie om kerstballen te knippen. • Schaar, plaksel, splitpennen Stap 1: leg je ene hand op het groene papier en trek de hand met een potlood om. Dit doe je 10 keer. Hoe meer handen, hoe groter de boom wordt. Trek je handen op verschillende kleuren groen om. Stap 2: zorg voor een stevige ondergrond (karton of wit papier) Onderaan plak je van bruin papier een stam van de boom. Stap 3: knip de omtrokken handen uit en begin bij de onderkant van de boom. (Zorg dat je de stam blijft zien) Leg aan de onderkant 4 handen naast elkaar, een beetje overlappend. De tweede laag leg je 3 handen, de derde laag leg je 2 handen en bovenaan de boom komt de laatste hand. Stap 4: de handen mogen een beetje over elkaar heen geplakt worden. De handen worden met de vingers naar beneden geplakt. Stap 5: versier vervolgens de boom met glitters, zelfgeknipte kerstballen, sterretjes en andere mooie versieringen. Vind je het leuk om de kerstklokjes te laten bewegen, maak ze dan vast met splitpennen. Stap 6: vergeet niet de piek bovenop de boom te zetten.

Breng je kunstwerk voor 30 december naar ’t Bölke. Vermeld je naam, adres en leeftijd.

Wie weet win je een prijs!

28


Jeugdpagina KERST 2

.

Voor alle kinderen uit de wijk, een fijn kerstfeest!


December Laaghangende mist als een gordijn over de veld. Warme chocomelk, onder het genot van een kerstverhaal dat wordt verteld. Dennenbomen met kluit, uitgraven bij een boer in de bevroren grond. Tegen elkaar aankruipen bij een knetterende haard, een uur nadat je in een file stond. Keukens met de geur van specerijen In de etalages zien we de smaak van december getoond in heerlijke lekkernijen. Terwijl het winkelende publiek, de kerstinkopen bij elkaar verzamelt boven hun de klanken van kerstmuziek. December heeft zijn verhaal weer klaar En voor alle mensen uit de wijk: een warm en liefdevol nieuw jaar! 30


SUDOKU

NAAM:

ADRES:

Los deze SUDOKU op en lever het juiste antwoord in v贸贸r 31 december 2011 en WIN een fantastische Boekenbon!! Stuur uw antwoord op naar Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen.

meer weten over Aarveld of Bekkerveld: kijk dan op www.aarbek.nl vermeld duidelijk uw naam en adres op de Sudoku !!


Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad december 2011  

Wijkblad december 2011

Wijkblad december 2011  

Wijkblad december 2011

Advertisement