{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

7e jaargang nummer 23

Mei 2011

BEKKERVELD AARVELD

PARKCITY LIVE - CULTUURSCOUTS - O B A M A’ S M O E D E R B E L LY W I E N G E D I C H T - W E A A R B E K 2 0 1 1 - E N M E E R


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

045 543 71 00 560 40 00

Stadhuis Heerlen Alcander

560 50 40 045 560 25 25

Openbare Ruimte

ALARMNUMMER politie/brandweer/ambulance

ALARMNUMMER

112 0900 8844

geen spoedeisende zaken

Acute Zorg Atrium MC Heerlen Spoedeisende hulp Atrium MC Brunssum Atrium MC Kerkrade Ambulance

RD4 (info/afval/ed) Servicenummer

561 61 62 576 66 66 576 72 00 527 99 96 545 09 11 043 400 67 00

Ouderenadvieslijn 045 560 25 95 te bereiken, dagelijks van 09.00-10.00 uur Meander Zorgservice Maaltijdservice 0900 6990699 Zorgservice (bureau) 045 574 88 00 BURENHULP

06 475 182 59

Brandweer Parkstad Limburg 560 49 00 0900 0101 Bureau Slachtofferhulp Dierenambulance 24 uur 0900 4433224 0800 9009 Gas (storingen)

Essent Servicetelefoon (energiebedrijf) Gemeentelijk Informatiecentrum Juridisch Loket Kindertelefoon Maatschappelijk Werk Medireva

0800 0330 560 50 50 0900 8020 0800 0432 560 25 25

medische hulpmiddelen

571 80 80

drugs/tippeloverlast

560 40 00 573 62 62

Meldpunt

Mondriaan Zorggroep NightCare huisartsencentrale

577 88 44 0900 8844

Politie Z.L.

district Heerlen

P.G.B.

046 459 56 56

persoonsgebonden budget

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen - redactie@aarbek.nl T. 06 476 00 307 Advertenties redactie@aarbek.nl

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen


BESTE WIJKBEWONERS, Ik ben net terug van een rondje Bekkerveld. Het lééft, en hoe ! Het circus is er en het weer is, hoewel nog net geen Pasen, zomers. Het trekt me en dat deed het al toen ik nog kind was. Het Bekkerveld was ons speelterrein en als het circus (meestal Boltini) er stond, dan kwamen we bij wijze van spreken drie dagen niet thuis. En nog steeds vind ik circus bijzonder. De tent, de wagens, de dieren (al kun je daar natuurlijk volop over discussiëren), de sfeer. Tijden lijken wat dat betreft niet veranderd. Hoewel ? Misschien ben ik zelf veranderd. Ik merk dat ik nu ook en misschien nog wel meer getrokken word door de sfeer op het veld zelf. Overal is leven. Mensen die naar de dieren komen kijken, kinderen die gewoon spelen of kijken of ze de olifant durven te aaien. Bij de bankjes groepen jongeren, of ouderen. Gezinnen in het gras, een meisje op een paard. Bij de ligusterhaag, in het zonnetje, zelfs iemand met een boek. Dat vind ik nog leuker dan het circus. Een veld, óns veld dat lééft. En ik hoop dat dat ook zo zal zijn als het circus weer verder trekt. Wat voor het Bekkerveld geldt, geldt ook steeds meer voor het Rosarium. Steeds meer mensen weten het te vinden. Om te zitten, als tussenstop bij een wandeling, om te zonnen, te lezen en zelfs voor een gezellige barbecue. Een geweldige opsteker voor de en-

thousiaste groep vrijwilligers die het Rosarium in stand en in orde houdt. Als onze plannen voor een prieeltje doorgaan, wordt het nog aantrekkelijker. Ook volop leven in het ander parkje, tussen Vergiliusstraat en Cicerostraat. Op verzoek van de wijkraad worden de gravelpaden opgeknapt, misschien is er al aan begonnen. Drie pareltjes in de wijk ! Wel maken we ons wat zorgen om de bomen rond het Bekkerveld. Hun tijd zit er bijna op, elk jaar moeten er wel enkele geveld worden. Nieuwe kastanjes planten gaat niet in verband met de bloedziekte, waardoor enkele van de huidige bomen aangetast zijn. Inmiddels zijn we met de gemeente in gesprek om samen te bedenken wat we kunnen ondernemen om te zorgen dat we ook over 10 jaar een Bekkerveld hebben met de zelfde geweldige uitstraling die het nu heeft. Overigens zijn er wel meer gespreksonderwerpen aan de orde: de tijdelijke invulling van het terrein waar het politiebureau heeft gestaan, de ontwikkelingen rondom het MAB, de voor 2012 geplande rioolrenovatie. Zijn er onderwerpen (hier genoemde of andere) waarop u wilt reageren, dan kan dat altijd via info@aarbek.nl. Daar kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Daarin doen we melding van de nieuwtjes tussendoor. Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


INHOUD Voorwoord

3

Jeugdpagina 1

27

Inhoud

4

Wijkfeest en Hobbymarkt?

28

Obama's Moeder

5-7

Geen tijd?

29

Niet onveilig, maar toch...

7-9

Victoria

30

9

Sudoku

31

Enzo... Bomen Bekkerveld

9-10

Fietsen voor HaZes

11

Cultuurscouts

12

Parkcity Live Ons Rosarium Foto’s Fietsversiering

15 16-17

Ons Rosarium (vervolg)

18

Column: Hulde!

19

Gedicht Belly Wien

20

We Aar Bek 2011

4

13-14

21-23

Moppen

24

Het Resultaat van...

25

De Plukkehut

26

UW WINKEL VOOR BREIGARENS en HERSTELWERKZAAMHEDEN AAN UW KLEDING tevens STOMERIJDEPOT

Handwirrekhoes

Grote sortering garens en verstelwerk aan kleding OPENINGSTIJDEN MA 13.00 / 18.00 DI.WO.VR. 09.00 / 18.00 DO 09.00 / 18.00 ZA 09.00 / 17.00 Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen Tel. 045-571 64 51

www.utbolke.nl


OBAMA'S MOEDER

DÉ ONTMOETINGSPLEK VAN BEKKERVELD / AARVELD

TUINTERRAS - FEESTZAAL POOLTAFEL - LIVE MUZIEK EREDIVISIE LIVE - 25 BIEREN 7 DAGEN PER WEEK OPEN 0 4 5 - 5 7 1 2 7 7 7 W W W. C A F E D E Z O T T E . N L

Op het moment dat ik dit schrijf is Obama volop in het nieuws. En op de kalender zie ik: moederdag. Daarom het volgende: Van zijn moeder erfde Obama een bepaalde manier van kijken naar de dingen en een zekere vrijgevigheid. Ann Dunham werd geboren in november 1942 in de staat Kansas. Obama leerde van haar hoe om te gaan met ‘vreemde’ dingen en contacten te leggen met personen in haar directe omgeving. Ann, enig kind van het echtpaar Dunham, groeide op in een NoordAmerikaans middenklasse gezin in de staat Hawaii. Haar vader Stanley werkte in een meubelzaak, moeder deed het huishouden. Ann kon uitstekend studeren en volgde colleges antropologie aan de universiteit van Hawaii. Zij zette zich in voor burgerrechten. Ze raakt verliefd op een Afrikaanse student uit Kenia, die naar de Verenigde Staten gekomen was in het kader van een uitwisselingsprogramma. Ze besluiten te trouwen. Op 4 augustus 1961 wordt Ann moeder en wordt de kleine Barack Obama geboren. Vader Obama gaat studeren aan de universiteit van Havard en verlaat Hawaii. Kort daarna komt het bericht dat hij besluit terug te keren naar Kenia. Hij laat zijn vrouw en zoontje van twee achter. Barack groeit op bij zijn moeder en opa en oma.

5


Ann blijft naar het leven kijken als een oceaan van mogelijkheden. Ze weet het mislukken van een liefde betekent niet het mislukken van De Liefde. In 1967 trouw ze opnieuw en 15 augustus 1970 wordt haar dochter Maya geboren. In zijn nieuwe gezin heeft Obama, naast zijn zusje nu ook een stiefvader, Lolo Soetoro, van Indonesische nationaliteit. Als Barack Obama zes, is verhuist het gezin naar Djakarta. Ze zijn de eerste vreemdelingen in de wijk. Na verloop van tijd verhuist het gezin. Er groeit meer afstand tussen Ann en Lolo en na een huwelijk van zes jaar besluit Ann van haar man te scheiden. Maya zegt later: “Hoewel mijn moeder voor de tweede keer met een mislukt huwelijk zat, klaagde ze nooit.” Ann koopt drie tickets naar de Verenigde Staten. Het echtpaar Dunham ontvangt het kleine gezin met open armen. Liefdevolle ouders zijn en zullen altijd zijn de meest veilige haven. Obama wordt ingeschreven in een school in Hawaii; hij is de enige zwarte leerling in een groep van dertig.

6

Terwijl zijn moeder met Maya in Hawaii blijft en druk bezig is met allerlei sociale projecten, verhuist Obama met zijn grootouders naar het vaste land van de Verenigde Staten om er te gaan studeren. Minstens twee keer per jaar tijdens de

grote schoolvakanties komt de familie weer bij elkaar. Eén familie, maar bestaande uit verschillende rassen, verschillende etnische achtergronden en verschillende nationaliteiten. De rust waarmee de Obama’s grootouders het huwelijk van hun dochter met een Afrikaan hadden geaccepteerd laat hun open mind zien. – In het begin van de jaren zestig was in de helft van de Noord-Amerikaanse staten een huwelijk tussen verschillende rassen een delict. In de andere staten, zoals Hawaii, werd het getolereerd. In februari 1992 overlijdt Staney Dunham in de leeftijd van 74 jaar. Het leven gaat verder en op het advocatenkantoor in Chicago waar Obama werkte, ontmoet hij de jonge advocate Michelle Robinson. Zijn zus, Maya Sotoro doceert inmiddels geschiedenis en is getrouwd met Konrad Ng, Canadees van


Chinese afkomst. In 1995 komt Ann terug van haar sociaaleconomische projecten in AziĂŤ. In de Verenigde Staten wil ze zich laten onderzoeken waarom ze zich al zo lang slecht voelt. Het blijkt kanker te zijn. Ze begint aan behandelingen in Hawaii. Op 52 jarige leeftijd verliest zij de strijd en overlijdt ze. Bij alle verantwoordelijkheden die de president van Amerika onder ogen moet zien, spelen op de achtergrond zijn multiculturele jeugd en de inzichten en liefde van zijn jonge moeder. Pastoor Wim Miltenburg fso

NIET ONVEILIG, MAAR TOCH... Aarveld/Bekkerveld staat niet te boek als onveilige wijk. Uit het Burgeronderzoek 2009 (dat nu in 2011 herhaald wordt) blijkt dat in Aarveld/ Bekkerveld net iets minder bewoners dan gemiddeld slachtoffer waren van een misdrijf in de buurt. Het kan dus wel nog beter. Het Burgeronderzoek is redelijk globaal. Details over alle soorten meldingen worden echter bijgehouden door de wijkagent. Zo waren in 2010 twintig auto’s doelwit van inbraak, poging daartoe of van vernieling. Voor een aantal auto-inbraken werd overigens iemand aangehouden. Het blijft daarom verstandig zelf maatregelen te nemen die de veiligheid verhogen. Uw autovrij helemaal inbraakvrij maken lukt waarschijnlijk niet. Zorgen dat er geen waardevolle spullen in liggen is echter al eenvoudiger. Is dat echt niet te vermijden, zorg dan dat ze niet zichtbaar zijn. Met een alarm is de auto nog altijd niet inbraakproof, maar wordt de kans dat er iets uit verdwijnt kleiner. Dat geldt ook voor het onbedoeld verdwijnen van de auto zelf (3 maal in 2010). Aan en rond uw woning kunt u meer maatregelen nemen. Fatsoenlijk hang- en sluitwerk (en dat ook gebruiken !), buitenverlichting, eventueel inbraakalarm,

7


maar bijvoorbeeld ook het laag houden van de begroeiing in uw voortuin helpen de woning te beschermen. Een inbreker gaat lang niet altijd op pad naar een woning die hij vooraf heeft uitgezocht. Vaak zal hij simpelweg kijken waar zich de gelegenheid voordoet. Bijvoorbeeld waar een container onder een open raam staat. En als een tuindeur open staat, heeft iemand met kwade bedoelingen snel genoeg in de gaten of er ook iemand in huis is. Dus ook als u maar even 5 minuten weg gaat …. Overigens: al is er iemand in huis, een woonkamer is snel doorzocht. In het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (http://www.politiekeurmerk.nl/) kunt u advies krijgen over te nemen maatregelen. Voert u die ook uit dan zijn veel verzekeringmaatschappijen bereid korting op de premie te geven. In het Burgeronderzoek 2009 scoorde Aarveld/Bekkerveld iets gunstiger dan gemiddeld.

8

Negentien fietsen wisselden in 2010 van eigenaar zonder dat dat de bedoeling was. In 2009 scoorde Aarveld/Bekkerveld in het Burgeronderzoek slechter dan gemiddeld, of dat met deze 19 fietsen ook zo is, is niet bekend. Soms wordt de fiets van straat ‘geplukt’, (al dan niet afgesloten) maar soms ook uit de voortuin. Zet dus ook in de tuin uw fiets op slot en bij voorkeur ergens aan vast.

Verschillende zaken werden opgelost, vanzelfsprekend nadat de benadeelde aangifte had gedaan. Zo werden zelfs inwoners van Lelystad aangehouden die in een woning in Aarveld hadden ingebroken. Ook wanneer een aangifte niet tot opheldering leidt, is dat toch zinvol. Het geheel van aangiften geeft immers een beeld van de veiligheidssituatie in de wijk. En al is dat beeld in Aarveld/Bekkerveld zeker niet slecht, goed inzicht in wat er desondanks gebeurt helpt om gerichte maatregelen te nemen om het (nog) beter te maken.


Het Burgeronderzoek wordt tweejaarlijkse uitgevoerd in de Parkstadgemeenten. Een samenvatting met de gegevens van Aarveld/Bekkerveld vindt u op www.aarbek.nl (onder Downloads). Alle gegevens van het Burgeronderzoek zijn terug te vinden op http://parkstad-limburg. buurtmonitor.nl/.

WIJKFEEST EN HOBBYMARKT? Op zondag 28 augustus vindt weer ons jaarlijkse wijkfeest plaats. We bekijken nu of het, net als in 2009, weer mogelijk is een kunstmarkt te organiseren. En als dat lukt willen we daar graag enkele creatieve activiteiten voor kinderen en/of volwassenen aan verbinden. lees meer op p.24 ... Ben je (amateur)kunstenaar, woonachtig of werkzaam in Aarveld/ Bekkerveld en lijkt het je misschien leuk daar aan mee te doen ? Neem dan even vrijblijvend contact op met Frans Thuis: info@aarbek.nl of 06-47600307.

BOMEN BEKKERVELD Hoe oud kan een paardenkastanje worden ? Ik heb geen idee, maar het begint er steeds meer op te lijken dat je het met 50 Ă 60 jaar wel gehad hebt. Ook voor een populier lijkt dat een mooie, maar kwetsbare leeftijd. In elk geval kunnen we vaststellen, dat in de afgelopen paar jaar verschillende bomen op het Bekkerveld gekapt moesten worden, omdat ze niet meer gezond waren en mogelijk gevaarlijk werden. Voor de kastanjes geldt bovendien, dat ze last hebben van de bloedingsziekte. Over de bloedingsziekte is nog niet zoveel bekend. Zo is nog niet helemaal duidelijk of die ziekte inderdaad fataal is, of dat genezing mogelijk is. Hoe dan ook, er vallen steeds meer gaten in de majestueuze kastanjerij en de andere boomgroepen. Reden om met de gemeente te overleggen wat er kan gebeuren, om te voorkomen, dat het karakter van het Bekkerveld verloren gaat. De afdeling Beheer en Onderhoud deelt onze zorg en is al druk doende informatie in te zamelen over de bloedingsziekte en de vraag of het zinvol is op de opengevallen plekken weer kastanjes terug te planten. Zouden die immers weer besmet worden, bv. via de wortels, dan zou dat weinig helpen.

9


Van de andere kant: wachten tot alle bomen weg zijn en dan alles nieuw planten is ook geen optie: dan duurt het immers nog eens jaren voordat de huidige sfeer weer enigszins terug is (voor een indruk van een veld met jonge boompjes: kijk in de fotocollectie van www.rijckheyt.nl en zoek op Bekkerveld). Behalve het ‘technisch’ probleem van de bloedingsziekte speelt wellicht de kwaliteit van de grond een rol en de plaatselijk soms hoge vochtigheidsgraad. En, in deze tijd is daar helaas niet aan te ontkomen, spelen ook de kosten van eventuele vervanging of aanvulling een rol.

Een eenvoudige en snelle oplossing is er dus niet. Het beeldbepalende karakter van de bomen en hun symboolwaarde (zie het wijkblad van juni 2010 op aarbek.nl) maken het echter de moeite waard serieus aan een plan te gaan werken. We waren blij te kunnen vaststellen, dat Beheer en Onderhoud die mening met ons deelt !

Prijswinnaars SUDOKU Februari 2011 # Floor Temmen # Jorge Hundschein 10

PROFICIAT!!


FIETSEN VOOR HAZES

onmacht die je hebt bij kanker.

Op 9 juni 2011 fietsen juf Maud van Tarcisius, Ellen Boumans en Maurice Houben (ouders van leerlingen) voor KWF Kankerbestrijding! Alpe d'HuZes is het wielerevenement waarbij de deelnemers individueel of in teamverband maximaal zes maal op één dag de Alpe d'Huez, een berg in Frankrijk, beklimmen. Niet zomaar, maar om geld op te halen voor het Alpe d'HuZes onderzoeksfonds bij KWF Kankerbestrijding.

Alpe d’HuZes gaat niet om fietsen alleen. De deelnemers fietsen tegen kanker. Mensen fietsen mee met Alpe d'HuZes om iets te kunnen doen, hoe klein ook, aan de

Om de kinderen van de Tarcisiusschool hieraan ook een bijdrage te laten leveren, hebben alle leerlingen in de week van 18 t/m 21 april 2011 op het grote schoolplein en/of de kleuterspeelplaats aan de Aarweg een fietsvaardigheids-parcours gefietst. Misschien niet helemaal te vergelijken met de Alpe d’Huez, maar de concentratie was er niet minder om ! Op 6 april was een en ander uitgebreid gepresenteerd aan de kinderen. Ze wisten dus precies waar het om ging en hebben voor de door hen gefietste rondjes sponsoren gezocht. Omdat de sponsorformulieren tot 20 mei ingeleverd konden worden, was bij het schrijven nog niet bekend wat de opbrengst was. 11


CULTUURSCOUTS PARKSTAD LIMBURG VOLGEN NIEUWE KOERS!

Sinds eind 2009 zijn er drie cultuurscouts actief in zeven gemeenten van Parkstad. Op dit moment presenteren de scouts het plan om hun voornaamste doelstelling, meer actieve cultuurparticipatie in de wijken, vorm te geven. Ten eerste wordt het vormen van een netwerk tussen culturele vragers en aanbieders flink gestimuleerd met behulp van de website www.cultuurpark.eu. In de loop van 2011 wordt deze website uitgebreid met een aanboddatabase met cultureel aanbod voor de doelgroepen kinderen 0-12, jongeren 12-20, volwassenen 20-55 en senioren 55+, een sociaal-culturele kaart van Parkstad waarop potentiĂŤle samenwerkingspartners voor culturele wijkprojecten te vinden zijn, een overzicht van subsidiemogelijkheden voor culturele projecten (in de buurt of wijk), een marktplaats voor culturele vragen en aanbieders, een etalage met reeds georganiseerde activiteiten in heel Parkstad (woord en beeld) en een kwaliteitsscan om gedane activiteiten te beoordelen. 12

Daarnaast wordt het opstarten van culturele projecten in de buurt of wijk gestimuleerd door culturele vragen en cultureel aanbod aan elkaar te koppelen. Wij doen dit door bij zoveel mogelijk instellingen langs te gaan en in veel overlegstructuren aanwezig te zijn. Signalen ontvangen wij dan ook graag van u! Wilt u zelf een project opstarten in of met de buurt of wijk, vereniging, school of jongerencentrum? Heeft u vragen over financiering of over samenwerkingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op: - Zorynda Janssen (z.janssen@heerlen.nl) is contactpersoon voor de regio Heerlen en de discipline cultureel erfgoed; - Linda Frints (l.frints@heerlen.nl) is contactpersoon voor de gemeenten Kerkrade en Simpelveld en de disciplines beeldende kunst en nieuwe media; - Petra Stevens (p.stevens@heerlen.nl) is contactpersoon voor de gemeenten Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Voerendaal en voor de discipline podiumkunsten. Voor algemene vragen kunt u mailen naar:info@cultuurpark.eu of bellen: 045-5604836.


PARKCITY LIVE - PART TWO Park Bekkerveld weer podium popmuziekfestival Tweede editie ParkCity Live op 2 en 3 juli in Heerlen ParkCity Live beleeft zijn tweede editie op zaterdag 2 en zondag 3 juli 2011. Toppers zijn Van Velzen, KANE, MOKE, De Jeugd van Tegenwoordig, Moss, Broodnodig, Milow en Beth Hart. Maar liefst acht genomineerden voor een 3FM Award staan op de podia. Locatie is opnieuw Park Bekkerveld in Heerlen. Initiator van ParkCity Live is Heerlenaar Bart Kuipers. "Het succes van 2010 verdient een opvolging. We zijn er opnieuw in geslaagd een aantal grote namen vast te leggen. Natuurlijk is er ook weer ruimte voor regionaal ontluikend en gevestigd talent, zoals Paul Logister, DeWolff, de Rick Nolov Band, Het Verzet van Heerlen en Colossa." Park Bekkerveld noemt hij "de ideale locatie: wijds, groen en toch in het centrum van Heerlen. Het wordt een cultureel openluchtfestival, waarbij een scala aan shows, artiesten, acts en gimmicks de revue passeren. Er is top entertainment voor jong en oud!" Bezoekers, omwonenden, partners, sponsors en gemeente waren enthousiast over de eerste editie. 13


Ook de festivalkritieken in de media waren unaniem positief. Park-City Live is intiem en kleinschalig. Gezelligheid en sfeer domineren met daarnaast top entertainment. DRIE AREA'S ParkCity Live biedt voor elk wat wils in drie area's. Zaterdag 2 juli verschijnen onder andere Van Velzen, KANE, MOKE, The Levellers, De Coronas, Krystl, Colossa, Waylon, Paul Logister en The Opposites. Zondag 3 juli staan De Jeugd van Tegenwoordig, Moss, Broodnodig, Milow, Beth Hart, De Wolff, Caro Emerald, Black Box Revelation, Merdan Taplak LiveAli B & Yes-R, A Silent Express en de Rick Nolov Band op de podia. ZES 3FM AWARDS OP HET PODIUM De organisatie van ParkCity Live blijkt

met veel verstand van trendy muziek te hebben ingekocht. Zes van de twaalf 3FM Awards 2011 waren al gepland voordat de onderscheidingen werden uitgereikt: - Krystl, de beste nieuwkomer (opener op zaterdag), - A Silent Express, de Schaal van Rigter, voor de meest gedraaide single op 3FM, - De Jeugd van Tegenwoordig als beste hiphopartiest en een tweede award voor “Sterrenstof”, de beste single van het afgelopen jaar, - Caro Emerald werd uitgeroepen tot beste zangeres, haar album “Deleted scenes from the cutting room floor” tot beste album van het jaar. DJ CONTEST In samenwerking met Peppermill Music Palace organiseert ParkCity Live een DJ Contest. De winnaar mag zijn of haar DJ-kunsten vertonen in de Peppermill Area tijdens ParkCity Live 2011 en tijdens de PCL Afterparty in de Peppermill op zaterdag 2 juli. Vanaf mei strijden de beste DJ-talenten op het gebied van Clubstyle, House & Dance om een plek in de line up van ParkCity Live. De voorrondes vinden plaats in Music Palace Peppermill in Heerlen.

14

Kijk voor het volledige programma en informatie over toegangskaarten e.d. op www.parkcitylive.nl


ONS ROSARIUM Het is alweer een jaar geleden dat we gestart zijn met het onderhoud van het Rosarium in eigen hand te nemen van de Wijkraad. Het was best een zwaar eerste jaar, maar we mogen best trots op ons zelf zijn, zoals het er nu bij ligt. Er zijn zelfs mensen, zoals Peter Stollwerk, Frans Thuis en Stefan Huyser, geweest die in de herfst- en wintermaanden doorgewerkt hebben. Zij hebben ervoor gezorgd, dat sommige plaatsen nog eens extra omgespit werden en dat er karrenvrachten paardenmest over de perken verdeeld werden.

Elke start is weer spannend, wie zal er weer van de partij zijn en komen er misschien nieuwe mensen bij? Ja, ook dit jaar mogen we weer iemand in ons midden verwelkomen, namelijk Annie Alzer gaat onze gelederen versterken. Jammer genoeg heeft ze de start van het seizoen moeten missen, omdat er al een vakantie gepland stond. Dit heeft ze echter snel weer goed gemaakt, door rond de Pasen geplande Rosariumdag,

samen met een aantal dames een brunch te organiseren. Zo zie je maar, je hoeft niet per se groene vingers te hebben om iets te betekenen voor Ons Rosarium. Door alle werkzaamheden die de afgelopen maanden zijn gebeurd, is het net alsof er niets meer te doen is in Ons Rosarium. Dit komt nu goed uit, want dan kunnen we ons concentreren op de voorbereidende werkzaamheden voor het inzaaien van het “Wildzaad� voor de middelste perken. Hopelijk levert dit het sprankelende resultaat op van wat we ervan verwachten. Een bijkomend voordeel is natuurlijk dat we hierdoor ook meer vogels en insecten in onze tuin krijgen.

Net als vorig jaar zijn we ook dit jaar rond de zelfde datum van start gegaan. Echter hoefden we deze keer niet meteen aan de slag, maar konden we starten met de onthulling van de domein-bordjes. Hier op staat vermeld dat dit unieke stukje groen in onze wijk wordt onderhouden door een groep enthousiaste vrijwilligers. Mede door dit enthousiasme denk ik bijna, komt het dat het er nu zo prachtig bij ligt. lees verder op pagina 18 15


Voor de toekomst zijn er plannen, zoals we dit al eerder kenbaar hebben gemaakt, om in het Rosarium een prieel te gaan bouwen. De eerste schetsen hiervoor zijn al gemaakt en we zijn tevens gestart met de aanvraag van de bouwvergunning hiervoor. We hopen dat we hierbij niet te veel obstakels op onze weg tegenkomen, zodat we nog dit jaar met de daadwerkelijke bouw kunnen starten. Omdat we het Rosarium ook echt als Ons Rosarium ervaren, hebben we steeds vaker ideeën die we hierin verwezenlijkt willen zien. Maar wij zijn misschien niet de enige met leuke ideeën hiervoor. Dus als je denkt, dit lijkt me nou echt een geweldig idee voor in het Rosarium, laat het ons dan weten. Kom langs, schrijf een brief of stuur ons een e-mail, maar laat iets van je horen. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom en we kunnen altijd mee denken hoe we er dan iets mee kunnen doen. Tot slot wil ik nogmaals iedereen uitnodigen om eens gezellig langs te komen voor een babbeltje onder het genot van een kopje koffie of iets fris als het te warm is. Frans Cleven (één van die Vrijwilligers)

Voor een

fleurig accent in huis

~

Hellen & Mirjam Van Weerden Poelmanstraat 34 Tel. 045 542 21 12 Heerlen Bartokring 5 Tel. 045 532 12 84 Landgraaf

18


COLUMN hulde Hulde aan de man die opstaat en tegen de teneur van de massa zich uitspreekt. Respectvol, enthousiast en zelfbewust. Nu was het een man, het had ook een vrouw kunnen zijn. Hij stond op en sprak zich uit voor de plannen die werden gepresenteerd voor de voormalige HTS. Die avond hing er een sfeer die zich voor mijn gevoel kenmerkte als een mengeling van scepsis, nieuwsgierigheid en irritatie. Irritatie over de slechte verstaanbaarheid van de sprekers, nieuwsgierigheid over wat “men” bedacht had en scepsis over haalbaarheid, veiligheid en verwachte problemen zoals verergering van parkeeroverlast. Er werden kritische vragen gesteld en de teneur was op een gegeven moment eerder negatief dan positief.

Dit was het moment waarop hij opstond en het woord nam. Als oudHTS’er en wijkbewoner droeg hij het gebouw een warm hart toe en juichte de plannen toe…blij dat er eindelijk iets gedaan wordt na jaren van stilstand. Ik was en ben het met de spreker eens en met mij anderen ook getuige het applausje dat zijn woorden ondersteunde. Het is volgens mij niet populair om plannenmakers te ondersteunen, om instanties aan te moedigen door te gaan met hun plannen. Het getuigt van lef om dat in een groot gezelschap van buurtgenoten en bekenden te doen. Hulde dus voor de man die zei wat ik dacht en dat deed op een oprechte, respectvolle wijze, ook jegens mensen die een andere opvatting toegedaan waren. Iets dat we in onze tijden vaak ver moeten zoeken! Nu nog een geluidsinstallatie de volgende keer en laat dat zwembad maar komen. PE10

19


BELLY WIEN Op het Bekkerveld bij ons achter in de straat, hangt de sfeer en de geur van een nieuwe circusstoet. Dit is de komende 10 dagen de plek, waar men elkaar vele momenten van de dag ontmoet en waar de circusolifant vrij tussen de bomen staat. De giraffe komt nieuwsgierig uit zijn hoge tent. Snakkend naar een mals en groen blad, terwijl hij liever knapperige wortels at, als hij ziet, dat jij er weer bent. De stier bedacht zowaar op een dag, Ik trek eens een goede sprint en spring over dat duffe afscheidende lint. Ik zoek een goede boom om mijn jeukende rug te stillen en vraag me af, waarom die toeschouwers, zo staan te gillen! Een rondje maken over het circusterrein‌ Laat ons stilstaan bij dit unieke gebeuren, waar onze kinderen zomaar bij mogen zijn, met openstaande staldeuren.

Sandarijn Hilkhuijsen gedicht uit de bundel "een kus op je wang"

20


WE AAR BEK 2011 Ons wijkfeest hebben we net achter de rug, als de ideeĂŤn al weer opborrelen voor de volgende editie. Sommige van ons is echter wel opgevallen, dat een deel van de bewoners van onze wijk structureel niet vertegenwoordigd is bij dit feestje. Waarom zijn er eigenlijk geen jongeren op ons wijkfeest aanwezig. Misschien bevalt hun de sfeer en de muziek niet zo, die wij wel zo gezellig vinden.

Hier wordt het idee geboren om voor deze doelgroep, jongeren in de leeftijd tussen 14 en 24 jaar, een eigen feest te organiseren. De vraag is natuurlijk, wat vinden die jongeren dan

wel leuk. Om hierachter te komen hebben we een heuse werkgroep in het leven geroepen. Deze had tot taak eens te inventariseren wat deze groep interesseert en te zien hoe we hun dit ook zo smakelijk mogelijk kunnen presenteren. Het doel is namelijk om zo veel mogelijk jongeren hiervan te laten genieten. Er is toen besloten om een heus festival te organiseren en later is hier nog een openpodium aan toegevoegd, om op die manier ook de jongeren actief deel te laten nemen. Na dit besluit moesten we op zoek naar een geschikte locatie hiervoor. Dit bleek een lastigere klus, dan dat we in eerste instantie dacht hadden. Uiteindelijk zijn we in de Nieuwe Nor terecht gekomen. Dit bleek voor ons de gulden greep te zijn. Hier was natuurlijk niet alleen facilitair alles aanwezig, maar men had natuurlijk enorm veel kennis in huis, die ons goed van pas is gekomen bij de verdere organisatie van Ons Festival & Open Podium. Het zoeken naar geschikte artiesten en bands viel ook al niet mee. Dit lag natuurlijk ten dele eraan dat we een dergelijk popevenement nog nooit georganiseerd hadden en zodoende ook niet echt een lijst met namen hadden om uit te kiezen. Uiteindelijk hebben we, samen met de werkgroep, een aantal muzikanten 21


gekozen, van wie wij dachten dat die een zo breed mogelijk publiek zouden aanspreken. Eigenlijk zijn we zo goed als klaar dachten we. Dit bleek echter een vergissing te zijn, want het zorgen voor voldoende publiciteit en het reclame maken middels posters en flyers, bleek een zware klus. Langs alle scholen gaan, bedrijven en andere doelgroepen benaderen en er telkens weer dat zelfde promotiepraatje houden, je zou er dorst van krijgen. Uiteindelijk zou het het allemaal toch wel waard zijn!?

Doe mee aan onze BBQ-actie en maak kans op één van de 560 Weber BBQ’s inclusief vleespakket. Bij besteding van iedere €10,- en bij aankoop van het BBQ-koopje ontvangt u een BBQ-lot. 16 mei t/m 11 juni 2011

BBQ - ACTIE!!! Benzenraderweg 90 Heerlen Tel: 045 571 64 71 www.lochtman.keurslager.nl keurslager@lochtman.nl

22

Hebben we nu alles gehad? Nee hoor, ook wij krijgen net als de grote festivals te maken met uitvallers en gelukkig was het er maar eentje. Maar ook dit probleem moesten we hoe dan ook oplossen.

Het is 10 april, half elf en de eerste mensen zijn al in de Nieuwe Nor driftig in de weer met het podium gereed maken en met de technische apparatuur. Dan komen ook al de eerste mensen met hun instrumenten binnen. Een uur later horen we allerlei instrumenten die gestemd en gesoundcheckt worden. Nu blijkt maar weer eens hoe blij we mogen zijn met al deze vakmensen en dan bedoel ik niet alleen de mensen van de Nor.


De klok tikt voort en al snel is het twee uur, het moment dat het Open Podium van start gaat. Waarschijnlijk vanwege het prachtige weer is de opkomst hier erg magertjes. Ondanks dit zorgen de artiesten ervoor, dat er een gezellig sfeertje heerst en waagt een enkele bezoeker zich toch nog achter het klaarstaande drumstel om te laten zien wat hij kan. Na een gezamenlijke maaltijd voor artiesten en ondersteunende vrijwilligers, verzorgd door Romeo en zijn team, kan dan om zeven uur het grote feest beginnen. De aftrap wordt gedaan door onze jongste groep deelnemers, namelijk de “School Band Grotius”. Zij zorgen ervoor, dat de sfeer er meteen goed in zit. In hun kielzog volgen meteen de bands “Inge” en “Bas & Co.”. Ook zij zijn bands die vlak voor dit festival gevormd zijn en zorgen dat we ons geen moment vervelen. Nu komen de bands in actie die al langer aan de weg timmeren. “7Memories” vermaakt ons zowel met stevige poprock nummers als met ballads vooral uit eigen repertoire. De band “Mikki Mo” heeft zelfs niet genoeg aan het podium en neemt zowat de hele zaal voor zich zelf in beslag. Zoals iemand het festival moet openen, moet er ook iemand zijn die de boel moet afsluiten. Wat voor ons begon als een lastmi-

nute invaller, bleek na verloop van tijd een meer dan gouden toevalstreffer. De eerst keer dat we de groep “Fallen One” hebben zien optreden, was bij een backstage bezoekje aan de Nieuwe Nor, ter voorbereiding van ons eigen Buurtfestival. Ze vielen al meteen op door hun hoge mate van professionaliteit en zeker hun streven naar perfectie. Helaas was ik op dat moment meer dan volgeboekt. Ook de verdere aanloop naar het festival had nog een verrassing in petto. Op een gegeven moment kwam zelfs de mededeling dat er een internationaal opererende scout naar hun wilde komen kijken. Ondanks dat het begon als een Buurtfeest, hebben we afgesloten met een act, die in het Parkstad Theater Heerlen niet misstaan zou hebben. Wat betref het volgend jaar? Misschien kijk ik dan de zaal in en staan jullie er en roepen als uit één mond…..……………. ……………………………………We Aar Bek. Frans Cleven (We Aar Bek)

23


MOPPEN!! Het is paars en heeft twee witte strepen. Wat is dat? Een tomaat met bretels. Maar een tomaat is toch rood? Ja, maar zijn bretels zitten te strak! Onderwijzer tegen leerling die weer te laat op school komt: “Hoe vaak moet ik je nou nog zeggen, dat je op tijd moet zijn?” “Nog 12 keer, meneer.” “Twaalf keer? Hoezo?” “Dan hebben we vakantie!” Op het ministerie vraagt een journalist aan de minister: “Hoeveel ambtenaren werken hier nu eigenlijk?” Minister: “Iets meer dan de helft.”

“Waar is Napoleon gestorven?” vraagt de geschiedenisleraar. “Op bladzijde 88, meneer.” De keeper van het voetbalelftal komt bij de oogarts. Deze constateert dat de keeper bijziend is geworden. Geschrokken vraagt de patiënt of dat een nadelige invloed op zijn carrière kan hebben. “Welnee”, zegt de oogarts, “Er zijn toch ook altijd scheidsrechters nodig.”


HET RESULTAAT VAN EEN VRUCHTBARE SAMENWERKING... Op vrijdag 22 april 2011 was het eindelijk zo ver. Na maanden hard gewerkt te hebben, werd het resultaat zichtbaar van een samenwerking, waar taal en grafische vormgeving elkaar aanvulden tot een prachtige gedichtenbundel, met als titel “een kus op je wang”. Richard illustreert en verdient zijn boterham als grafisch ontwerper. Sandarijn is moeder en timmert flink aan de weg om haar schrijfvaardigheden te ontwikkelen. Naast deze samenwerking, zijn ze ook actief binnen de redactie van de wijkraad. De gedichten zijn dit keer grafisch ondersteunt in de vorm van symbolen. Het volgende project is ook al in de maak. Richard is bezig met het illustreren van een door Sandarijn geschreven kinderverhaal. De diversiteit binnen het werken met taal en grafische vormgeving is groot en juist daarom is de samenwerking zo leuk en enerverend! Meer interesse naar werk van Richard? www.beerill.nl .

De bundel is een kus op de wang van mijn eigen kinderen, die de onvoorwaardelijke liefde symboliseren. De gedichten stralen humor, ontroering en herkenning uit. Aangezien de eerste versie van deze bundel een dusdanig succes bleek te zijn, moeten er nieuwe bundels gedrukt gaan worden. Indien u geïnteresseerd bent in de nieuwe bundel, kunt u mij benaderen via redactie@aarbek.nl. tav - Sandarijn en Richard In dit wijkblad vinden jullie in de nieuwe column (zie pagina 20) alvast een voorproefje van nieuwe gedichten.

25


DE PLUKKEHUT

groep.

Ik wil mezelf graag voorstellen; mijn naam is Ingeborg Janssen. Ik ben wonende met mijn vriend en onze twee dochters op de Benzenraderweg. In 2010 ben ik begonnen met het opzetten van mijn eigen bureau De Plukkehut dat zich bezighoudt met remedial teaching.

Mijn uitdaging binnen De Plukkehut is om de taal van elk kind te kunnen spreken. Om samen op de manier, die bij het kind past, te werken aan datgene waar een kind beter in wil worden. Dit alles binnen een rijke leeromgeving.

Ik heb in 2001 mijn diploma leerkracht basisonderwijs met als specialisatie ‘het jonge kind’ behaald. Sinds 2002 ben ik werkzaam op een basisschool. Ik werk sinds negen jaar met veel plezier in groep 3/4. De laatste jaren valt mij echter steeds meer op, dat sommige kinderen binnen het onderwijssysteem speciale aandacht en zorg nodig hebben. Vooral de kinderen die op een andere manier leren dan een doorsnee kind.

Binnen mijn professionalisering heeft de interesse voor taal en lezen en het op maat begeleiden van kinderen de boventoon gevoerd. Ieder schooljaar is het weer fantastisch om te ervaren dat het grootste gedeelte van mijn groep rondom de kerst kan lezen. Even boeiend is het percentage dat hier niet in slaagt. Wat kan ik doen om deze kinderen ook aan het leren (lezen) te krijgen?

Als leerkracht ervaar ik, dat de wil er is om ieder kind op zijn eigen manier van leren aan te spreken, maar dat dit in de praktijk niet makkelijk is uit te voeren.

Mijn hart ligt bij het werken met jonge(ere) kinderen en ik vind het belangrijk om een gedegen onderzoek te kunnen doen om vervolgens gerichte hulp te kunnen bieden.

Nevenactiviteiten en het groeiende aantal zorgleerlingen met hun vaak complexe(re) problematiek(en) zorgen ervoor, dat niet ieder kind die zorg krijgt die het verdient. Kinderen, die net dat duwtje in de rug nodig hebben, hebben niet de hoogste prioriteit van zorg binnen de 26

Ik zou je willen uitnodigen om eens een kijkje te nemen op mijn site www.deplukkehut.nl ! Met vriendelijke groet, Ingeborg Janssen


Jeugdpagina 1 Schrijven! Ik ben er dol op en zoals jullie in dit wijkblad kunnen lezen, schrijf ik graag gedichten. Nu aan jullie de kans‌. Jong of oud, meisje of jongen. Het maakt niet uit. Stuur mij jullie mooiste, ontroerendste of grappigste gedicht op, die we dan in het volgende wijkblad kunnen plaatsten. Wie gaat mij verrassen??? De meimaand is de vogelmaand. Voor de puzzellaars dit keer een:vogel rebus.

De vogels vliegen af en aan om hun nest in orde te maken. De kip is een van de weinige vogels die niet kan vliegen. Ze moeten dus alles lopend doen. En dat doen ze wel heel grappig. Ze waggelen meer. En dat ga jij nu maken. Dit heb je ervoor nodig: - 20 velletjes papier (niet al te groot) - potlood Teken op elk velletje een kip. Maar op elk velletje moet de kip in net iets andere stand staan. Zo maak je dus elk velletje. Aan het einde neem je alle velletjes op een stapeltje en neem je dat stapeltje tussen duim en wijsvinger. Dan laat je het heel snel tussen je duim en wijsvinger van je andere hand schieten (zoals op het plaatje). Dan heb je je eigen waggelende kip. 27


WIJKFEEST EN HOBBYMARKT? Op zondag 28 augustus vindt weer ons jaarlijkse wijkfeest plaats. We bekijken nu of het, net als in 2009, weer mogelijk is een aanvullende markt te organiseren. En als dat lukt willen we daar graag enkele creatieve activiteiten voor kinderen en/of volwassenen aan verbinden. Dit keer denken we aan een hobbymarkt. Daarin is plaats voor amateurkunstenaars (zoals twee jaar geleden), maar dit keer ook voor mensen die graag hun hobby willen laten zien en, wie weet, zo misschien wel anderen daarvoor kunnen interesseren. Misschien ook wel om te ontdekken dat die meneer of mevrouw van twee straten verderop daar ook al jaren mee bezig is …. Ben je (amateur)kunstenaar, treinenman, Incadeskundige, hobbykok, sleutelaar, sterrenwichelaar, oldtimerfreak, koorzanger(es), of ….. laat het ons weten ! We stellen graag en gratis een kraam ter beschikking ! Neem dan even vrijblijvend contact op met Frans Thuis: info@aarbek.nl of 06-47600307.

28

DEADLINE!!! Ingezonden stukken voor de 3de wijkbladeditie van 2011, graag inleveren vóór

19 AUGUSTUS 2011 Alvast dank De redactie


GEEN TIJD?...KOM OP ZEG! De hele week ben je aan het stressen. Waarom? Gewoon, dat hoort bij jou! Na het ontbijt schiet je in de kleren vlieg je naar je beste vriendin. Je hoopt dat ze op tijd klaar is, want jullie willen gaan shoppen. Waarom? Gewoon, dat hoort bij jullie! Niet omdat dat zo nodig is maar eerder een gewoonte is geworden. Shoppen om te shoppen! Dingen doen om te doen, zonder je het nut ervan te realiseren. Nu is het inderdaad weleens leuk om iets te doen zonder dat het echt iets toevoegt aan je dagelijkse leven, natuurlijk. Maar zo zie je maar weer, ook dat heeft dan weer zijn nut. En dan, die zomerdag, weet je nog, drie plasticzakken, en een ervan scheurt voor de deur van een oudere dame. Ze is net moeizaam in haar tuin bezig, kijkt op en biedt haar hulp aan. Uiteraard zit je niet lang daarna aan de koffie bij diezelfde dame, die ronduit over de meest actuele zaken uit het leven praat. En wat nog het meest frappante van alles is, je word rustig, je bent niet meer gestresst, je maakt je geen zorgen over die boodschschappen die kapot zijn gevallen op het trottoir. Die dame met haar stralende ogen, heeft je tot rust gebracht. Je denkt bij jezelf: 'Dit moet ik vaker doen, waarom nu pas?' Ondertussen bezoek je deze dame

regelmatig. Ze is je dankbaar, heel erg dankbaar. En jij, bent blij dat je elke week een uurtje bij haar mag koffieleuten. Ze heeft je verteld dat ze een van de vele gasten is van de Zonnebloem en jij hebt daarop ingespeeld door je bij die organisatie aan te melden. Je voelt je rijker. Je voelt je waardevol. En die dame, die voelt zich misschien nog waardevoller, want wie had er immers geen tijd? Jij toch? Schroom niet om contact te zoeken met de Zonnebloem, wordt net als die dame een nieuwe welkome gast. U bepaalt welke vrijwilliger bij u past en hoe vaak en wanneer u iemand wenst te ontvangen. Daarnaast zijn er vele activiteiten voor u door ons. We doen het graag, heel graag! Bekkerveld kent een bloeiende afdeling van de Zonnebloem. Er kunnen zich nog steeds vrijwilligers aanmelden, er is altijd tijd voor zoeiets moois! Theo Heerings, voorzitter Zonnebloem afd. Bekkerveld e.o. - 045-7851693

29


bij de gang van zaken en wordt de leerling houvast geboden op de dagen dat geen begeleiding plaatsvindt. Vanwege de geringe groepsgrootte biedt Victoria rust en ruimte voor individuele aandacht.

Zit uw zoon of dochter op de middelbare school en heeft hij of zij moeite met het plannen, organiseren en zelfstandig maken van het huiswerk? Of gaat uw kind de overstap maken van het basis- naar het middelbaar onderwijs en bent u op zoek naar passende begeleiding? Huiswerkbegeleidingsinstituut Victoria biedt hulp aan deze kinderen. ‘Victoria; studiebegeleiding op maat’ staat voor een kleinschalige opvang voor middelbare scholieren die problemen ondervinden met het organiseren, plannen en uitvoeren van het schoolwerk. Zij worden gedurende drie middagen per week intensief begeleid, waarbij de aandacht naast de inhoudelijke kant ook uitgaat naar het ‘leren’ leren. Door middel van een online volgsysteem per leerling worden 30 ouders zoveel mogelijk betrokken

Mocht u interesse hebben in een vrijblijvend gesprek op de locatie, dan kunt u een mail sturen naar: victoriastudie@gmail.com t.a.v. Femke Finke.


SUDOKU

NAAM:

ADRES:

Los deze SUDOKU op en lever het juiste antwoord in v贸贸r 11 juni 2011 en WIN een fantastische Boekenbon!! Stuur uw antwoord op naar: Meidoornstraat 11 6417AM Heerlen ovv SUDOKU meer weten over Aarveld of Bekkerveld: kijk dan op www.aarbek.nl vermeld duidelijk uw naam en adres op de Sudoku !!


Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad mei 2011  

Wijkblad mei 2011

Wijkblad mei 2011  

Wijkblad mei 2011

Advertisement