Page 1

Tekst:Nieuwsbrief George van Hurck Foto’s: Lianne KrensSporttuin en Sebastiaan Nederhoed Omwonenden Duindorp

VERTRAGING BOUW SPORTTUIN

PLANNING

Afgelopen periode zijn er vragen uit de wijk bij de gemeente binnengekomen over de bouw van de Sporttuin in Duindorp. Buurtbewoners vinden dat de bouw van De Sporttuin erg veel vertraging oploopt en dat veroorzaakt overlast. Aan de hand van deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang van de bouw en de wijze waarop wij de overlast voor omwonenden in de nabije toekomst zo veel mogelijk kunnen beperken.

In de periode van oktober 2011 – maart 2012 worden de volgende werkzaamheden in oplopende volgorde uitgevoerd: 1. Het afbouwen van de muur tussen het gebouw van de Sporttuin en Ons Centrum (vanaf 10 oktober)

OVERLAST EN GEVAARLIJKE SITUATIES Helaas is de bouw van De Sporttuin vanwege procedures met de keerwand vertraagd waardoor ook niet gestart kan worden met de vervolgwerkzaamheden. Ondanks de plaatsing van bouwhekken en het bord ʻverboden toegangʼ is het voor de kinderen uit de buurt mogelijk om het braakliggende terrein te betreden. Hierdoor zijn verschillende vormen van overlast ontstaan zoals het ophopen van zwerfvuil, kapot maken van bouwmaterialen op het terrein, geluidsoverlast van hangjongeren op de tribune en het klauteren van kinderen op het gebouw van de Sporttuin wat gevaarlijke situaties oplevert.

De keerwand die voor bouwvertraging heeft gezorgd

PREVENTIE De afbakening van de Sporttuin voldoet momenteel aan de reguliere eisen om bouwterreinen af te zetten. Wij vinden het onacceptabel en vervelend voor omwonenden dat overlast gevende personen zich ondanks de afzettingen op het terrein begeven. Daarom is besloten om vroeger dan gepland een aantal aanpassingen aan het terrein te verrichten die er voor moeten zorgen dat de overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt wordt. Bovendien zullen wij losliggende bouwmaterialen zoveel mogelijk op een veilige plek plaatsen. Daarnaast wijzen wij de kinderen van de scholen er herhaaldelijk op dat de bouwplaats verboden terrein is. Wij verzoeken de buurtbewoners naar hun kinderen toe hier ook aandacht aan te besteden. Verder hebben wij de politie ook op de hoogte gebracht van de overlast. Mocht u toch personen op het terrein zien die er niet horen, belt u dan de politie.

De plek waar binnenkort de muur wordt afgebouwd

2. Plaatsen van een afgesloten ʻwerendeʼ poort in de muur 3. Aanpassen van de keerwanden aan de zijde van de woningen 4. Bestraten van de steeg die tussen keerwanden en de woningen in ligt 5. Plaatsen van de erfafscheiding 6. Aanleg van de sportvelden Vooral het afbouwen van de muur en het plaatsen van de poort wordt nu in een versneld tempo aangepakt. Het neemt helaas nog wel wat tijd in beslag om deze werkzaamheden op te starten. De voorbereidingen hiervoor zijn momenteel in volle gang zodat vanaf oktober gestart kan worden met het afbouwen van de muur tussen het gebouw van de Sporttuin en Ons Centrum. Wij hopen dat u tot deze tijd begrip kunt opbrengen voor de ontstane situatie. Wij proberen alles te doen wat in ons vermogen ligt om de bouw zo snel mogelijk te realiseren.

SCHOLEN De Sporttuin Duindorp wordt beheersmatig door de gemeente pas overgedragen aan de scholen in de wijk zodra deze gereed is. Tot het moment van oplevering van De Sporttuin zijn de scholen uitsluitend verantwoordelijk voor het activiteitenprogramma die binnen het Sporttuinconcept draait. U kunt uiteraard wel terecht bij de scholen met vragen over de status van de bouw. Mevrouw Krens, de projectleider voor naschoolse activiteiten, kan u hierover informeren. Zij is werkzaam als schoolsport coördinator voor De Tweemaster en De Meerpaal. Tijdens werkdagen is zij aanwezig op De Tweemaster van waaruit zij haar werkzaamheden verricht.


Duindorp in beweging!

Nieuwsbrief Sporttuin  

Nieuwsbrief van de Gemeente met de stand van zaken omtrent de bouw van de sporttuin

Nieuwsbrief Sporttuin  

Nieuwsbrief van de Gemeente met de stand van zaken omtrent de bouw van de sporttuin

Advertisement