Page 1

DUINDORP KRANT oktober 2010

Open Huis Trefpunt op 8 oktober

ALLES KIDS

Pagina 8

Pagina 4

Op maandag, dinsdag en woensdagmiddag zijn er in het Trefpunt verschillende activiteiten waar je je niet van tevoren voor hoeft op te geven!

Nieuwe wijkberaad één jaar actief “We zijn erg blij met actieve deelname bewoners” Aandacht voor wijkoverstijgende onderwerpen “Nog een reden waarom we als wijkberaad blij zijn met de brede participatie van Duindorpers is het feit dat er wijkoverstijgende onderwerpen spelen die het wijkberaad zorgen baren. Door de hulp en ondersteuning uit de wijk kunnen we hier als bestuur meer aandacht aan geven. Daar hebben we dan meer ruimte voor”, aldus Spaans. Bij de wijkoverstijgende onderwerpen gaat het onder andere over:

In november vorig jaar is het nieuwe wijkberaad aangetreden. Aan voorzitter Martin Spaans de vraag hoe hij terugkijkt op één jaar wijkberaad. “Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van kennismaking met tal van organisaties en bewoners en het verdiepen in zaken die spelen in en rondom Duindorp”, vertelt Spaans. “Hiermee is onze bewondering voor Jaap Spaans, de vorige voorzitter van het wijkberaad, alleen maar groter geworden. Wat moet die man een wandelende encyclopedie van Duindorp zijn.” Afstemming over agenda “Afgelopen zomer hebben we samen met de bewoners ‘de agenda van Duindorp’ opgesteld. In het kort hebben we afgesproken dat we met elkaar Duindorp schoon houden, dat we rekening houden met elkaar, dat we voorzichtig zijn in het verkeer en dat we het vooral gezellig met elkaar hebben. Kort na de zomer hebben we deze agendapunten afgestemd met de gemeente

• de toenemende verkeersdrukte door de ontwikkeling van de Noordwest hoofdroute, dit is de verbinding tussen de Landscheidingsweg in het noorden van Scheveningen en de voorgenomen verlengde A4 in Kijkduin • de bezuinigingen op gemeente-, welzijn- en wijkorganisaties en wat dit voor Duindorp betekent • de zandsuppletie (opspuiten van zand) voor de kust van het Westland en wat dit betekent voor de stromingen en getijden voor het strand van Duindorp • ontwikkeling van het Norfolkterrein

VOORWOORD De Duindorp krant is een gezamenlijke uitgave van Stichting Wijkberaad Duindorp, Welzijn Scheveningen (Het Trefpunt), de gemeente Den Haag en Vestia Den Haag Scheveningen. Er gebeurt van alles in Duindorp. Op het gebied van wonen, van leefbaarheid en er zijn bouwplannen in de wijk. Maar ook vinden er verschillende activiteiten voor jong en oud plaats. Als bewoner wilt u daar natuurlijk goed over geïnformeerd worden. Deze informatie vindt u allemaal terug in deze Duindorp krant. Wij wensen u veel leesplezier.

“Het serieus en krachtig benaderen van deze issues vanuit de wijk vergt veel tijd, maar er zijn natuurlijk nog veel meer ontwikkelingen in Duindorp. Bijvoorbeeld de komst van de sporttuin, de ontwikkelingen van het Westduinpark. Al deze ontwikkelingen maken het wonen en leven in Duindorp alleen maar aantrekkelijker en dat is precies één van de hoofddoelen waar het wijkberaad voor staat”, vertelt Martin Spaans trots. U leest er alles over in deze wijkkrant.

en verschillende (wijk)organisaties waarmee we samenwerken”, vertelt Spaans. “We zijn vooral blij dat veel bewoners actief willen meedoen om uitvoering te geven aan deze agenda. Dat varieert van organiseren van straatfeesten tot deelnemen aan werkgroepen die bijvoorbeeld schoon, mooi en veilig Duindorp als onderwerp hebben.”

WERKT U MEE AAN EEN (NOG) MOOIER DUINDORP? In het voorjaar van 2010 hebben in het kader van het traject Duindorp Schittert gesprekken met een groot aantal Duindorpers plaatsgevonden, waarna er een terugkombijeenkomst werd georganiseerd. Daarin hebben bewoners samen de agenda van Duindorp vastgesteld. Daarin hebben zij gekozen voor wat zij belangrijk vinden voor Duindorp de komende jaren. De hoofdpunten van de agenda van Duindorp zijn: 1. We houden Duindorp schoon 2. We houden rekening met elkaar 3. We zijn voorzichtig in het verkeer 4. We houden van gezellig Wie zoeken we? Het wijkberaad wil een belangrijke rol spelen in de verdere verbetering van Duindorp door aan de slag te gaan met bovenstaande punten. Daarvoor zoeken wij bewoners die zich willen inzetten voor onze wijk, ons Duindorp. We

denken aan het vormen van een aantal werkgroepen die zich actief met een aantal onderwerpen gaan bezighouden. Deze werkgroepen zijn: • Werkgroep schoon, mooi en veilig Duindorp, die zich bezighoudt met vuil, verkeer, groen, onderling respect. • Werkgroep jeugd en jongeren die zich erop gaat richten dat onze jeugd voldoende gelegenheid heeft om zich te vermaken en niet voor overlast zorgt. • Werkgroep wijkactiviteiten die, zoals de naam al aangeeft leuke activiteiten in de wijk gaat organiseren, voor iedere bewoner, maar bijvoorbeeld ook voor bepaalde leeftijds groepen, zoals ouderen. • Werkgroep communicatie die vanuit het wijkberaad zorgt voor de communicatie met bewoners en met voor de wijk werkzame beroepskrachten o.a. door wijkkrant, website, nieuwsbrief etc.

Voor het wijkberaad is elke Duindorper welkom. Zowel degenen die enthousiast in een werkgroep aan de slag willen, als degenen die zich willen beperken tot het af en toe wel een handje helpen als er een activiteit wordt georganiseerd. Doet u mee? Binnenkort wordt een aantal informatieavonden georganiseerd voor mensen die (misschien) met ons aan de slag willen voor Duindorp. Als u een e-mail stuurt naar info@wijkberaadduindorp.nl en daarin uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt en aangeeft aan welke werkgroepactiviteit u het liefst zou willen meewerken, dan krijgt u een uitnodiging voor de betreffende avond van ons.

1


Groot aanbod jongerenactiviteiten Je hoort het wel eens vaker misschien, in Duindorp is niet veel voor jongeren te doen. Het tegendeel is echter waar. Jongerenwerk Scheveningen organiseert tal van activiteiten voor jongeren tussen de 10 en 23 jaar. Tijdens de inloop in het Trefpunt kun je o.a. darten, Playstion spelen of lekker chillen. Natuurlijk is er ook een jongerenwerker aanwezig om gezellig mee te kletsen of iets te vragen over bijvoorbeeld school, werken of hobby’s. Alle genoemde activiteiten zijn gratis te bezoeken. Naast deze activiteiten zijn de jongerenwerkers in Duindorp regelmatig op straat te vinden. Zij bezoeken dan de plekken waar veel jongeren bij elkaar komen. Tijdens de schoolvakanties worden er extra activiteiten georganiseerd. Deze worden vooraf aan een vakantie kenbaar gemaakt. Het jongerenwerk Scheveningen/Duindorp heeft een eigen website www.jongerenwerkscheveningen.nl. Hierop kun je alle informatie vinden over wat er te doen is in Scheveningen voor jongeren vanuit het jongerenwerk.

buurtpreventieteam duindorp zoekt versterking! De politie en gemeente hebben een verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Maar buurtbewoners zijn daar ook zelf verantwoordelijk voor. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden én elkaar aanspreken op leefbaarheids- en veiligheidsaspecten in de buurt is erg belangrijk. Ook een goede samenwerking tussen buurtbewoners, politie en gemeente is hierbij noodzakelijk. Een goed hulpmiddel hierbij is het buurtpreventieteam.

Programma september t/m december 2010 Dag

Tijd

Leeftijd 10 tot 14 jaar

Maandag

15.00-17.00 uur

Inloop Trefpunt

19.00-21.00 uur

Dinsdag

15.00-17.00 uur

19.00-21.00 uur

Woensdag

15.00-17.00 uur

Leeftijd > 14 jaar Zaalvoetbal Blinkerd

Inloop Trefpunt met sport Inloop Trefpunt met internet

Buitensport (Tholense) en Crownies

19.00-21.00 uur

Donderdag

15.00-17.00 uur

19.00-21.00 uur

Vrijdag

15.00-17.00 uur

19.00-21.00 uur

Inloop Trefpunt met sport

Inloop Trefpunt met internet Inloop Trefpunt met sport Inloop Trefpunt

I-shop

open inloop ouderkamer Sinds één jaar heeft Duindorp een brede school, ook wel BredeBuurtSchoolDuindorp genoemd. “Een brede school is een netwerk van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in de buurt, met de school als middelpunt”, vertelt Hans Nagtegaal, projectcoördinator Bredeschoolontwikkeling. Maar de Brede School in Duindorp is er niet alleen voor kinderen. Onlangs is ook een ouderkamer opgericht in samenwerking met basisscholen de Tweemaster en de Meerpaal en Welzijn Scheveningen. “De ouderkamer is een paar keer per week onder begeleiding van Welzijn Scheveningen geopend”, vertelt Nagtegaal. “Twee gastouders nodigen

andere ouders uit om een bezoek te brengen aan de ouderkamer om onder het genot van een kopje koffie ervaringen uit te wisselen over hun kinderen. Het doel is om samen sociaal sterker te worden met elkaar door ervaringen te delen en nieuwe kennis op te doen.”

• • •

Ook een bezoek brengen aan de ouderkamer? Het programma van oktober ziet er als volgt uit: • maandag 4 oktober open inloop • woensdag 6 oktober open inloop • maandag 11 oktober taarten bakken en versieren

De ouderkamer is op maandag en woensdag vanaf 08.30 uur geopend. Voor taarten bakken en versieren kun je je van tevoren opgeven bij Nel van Rijswijk, e-mail nel.vanrijswijk@ welzijnscheveningen.nl.

Mag ik mij even voorstellen? Misja Horsthuis, nieuwe buurtopbouwwerker Bij een aantal van u ben ik al wel eens aan de deur geweest. Anderen hebben misschien al wel eens een brief ontvangen waar u mijn naam onder zag staan. Mijn naam is Misja Horsthuis en ik werk bij stichting Boog als buurtopbouwwerker in Duindorp. Als buurtopbouwwerker help ik u graag bij eigenlijk alles dat u met of voor uw straat of buurt wilt doen. Zo kan ik u helpen als u bijvoorbeeld een straatfeest wilt organiseren of als u een idee heeft hoe u de straat kunt opknappen met uw buren. Hoewel u zoveel mogelijk zelf mag doen om uw idee uit te voeren help ik u bij zaken als vergunningen, regels en mogelijke subsidies en sponsoring. 2

In de komende maanden gaat er ook een leuk project van start waarbij aan u als bewoner van Duindorp wordt gevraagd om nieuwe bewoners welkom te heten in Duindorp. Hoe dit moet gebeuren gaan we met de u als deelnemer besluiten, want wie weet er beter wat een nieuwe Duindorper moet weten dan u? Lijkt het u leuk om nieuwe bewoners te verwelkomen of heeft u een idee voor een activiteit of project wat u graag met en voor uw buurt wilt organiseren dan kunt u contact met mij opnemen. Misja Horsthuis, 06-44974824 of hormi@boog.nl.

Het buurtpreventieteam Duindorp bestaat al sinds 2005 en is inmiddels een bekende verschijning in de wijk. De teamleden zijn herkenbaar aan hun blauwe outfit met het logo van het buurtpreventieteam. Eén avond per week lopen ze door de wijk en houden een oogje in het zeil, en rapporteren knelpunten aan de politie en gemeente. Dat kan van alles zijn: nietwerkende straatverlichting, grofvuil en zwerfvuil dat de straat ontsiert of problemen met portiekverlichting. De teamleden hebben op straat per mobilofoon steeds contact met de politie. Ook lid worden van het buurtpreventieteam? Om haar werk nog beter te doen, zoekt het team versterking. Vrouw, man, jong (vanaf 18 jaar) of oud: iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen. Wilt u lid worden van het team, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het wijkberaad, telefoonnummer 070-354 40 08 of e-mail naar info@wijkberaad.nl.

woensdag 13 oktober open inloop maandag 25 oktober taarten bakken en versieren woensdag 27 oktober open inloop

Verderop in deze krant vindt u meer informatie over de Brede School.

Uw informatiepunt in de wijk “Ik heb een domme vraag”, hoor ik wel eens. En dan zeg ik “het is pas dom als je het niet vraagt’, vertelt Angelique Schlosser enthousiast. Angelique werkt sinds 2006 met plezier als I-shop medewerker in het Trefpunt. “Mensen kunnen met al hun vragen bij mij terecht”, zegt Schlosser. “Door de jaren heen heb ik dan ook heel wat vragen beantwoord.” Hieronder een aantal vragen die Angelique regelmatig beantwoordt: • Welke ontspanningsmogelijkheden zijn er in mijn wijk? • Ik maak mij zorgen over het gedrag van mijn kind? • Ik begrijp deze brief niet goed • Ik wil vrijwilligerswerk doen, waar kan ik terecht? • Hoe moet ik dit formulier invullen? • Ik wil in mijn wijk iets verbeteren, hoe pak ik dat aan? • Kom ik in aanmerking voor de Ooievaarspas? Heeft u ook vragen? Samen met u ga ik op zoek naar antwoorden en oplossingen. Ik help u graag op weg en er zijn geen kosten aan verbonden. Kom gerust langs of bel en vraag naar Angelique Schlosser, telefoonnummer 070-338 54 99. Openingtijden I-Shop (locatie Trefpunt) maandag van 9.00 – 15.00 uur dinsdag van 9.00 – 15.00 uur donderdag van 9.00 – 15.00 uur vrijdag van 9.00 – 15.00 uur


Subsidie voor groen dak in Duindorp Koel, mooi én goed voor het klimaat

mantelzorg, uw zorg uit handen Heeft u de zorg voor een chronisch ziek iemand in uw directe omgeving en daardoor weinig of geen ruimte iets voor uzelf te doen? Wilt u er eens tussenuit terwijl iemand thuis uw taak waarneemt? Het is vaak een hele stap om de zorg uit handen te geven. Toch is het belangrijk om regelmatig even te ontspannen. De Mantelzorgbrigade bemiddelt tussen mantelzorgers en vrijwilligers. Momenteel zijn er vrijwilligers beschikbaar die nog uren kunnen worden ingezet! Als u meer wilt weten over de mogelijkheden, neemt u dan contact op met Arlette Olive, coördinator van de Mantelzorgbrigade en ouderenconsulent het Trefpunt via telefoonnummer 070-338 54 99.

Brede School Duindorp Samen werken aan naschoolse activiteiten

Onder een groen dak is het koel toeven, het is een stukje natuur tussen het steen en het is beter voor het klimaat en de waterhuishouding in de stad. Daarom geeft de gemeente 25 euro (per vierkante meter) subsidie aan Duindorpers die een groen dak laten aanleggen. Op die manier draagt Duindorp bij aan een groene en klimaatvriendelijke stad. Én wordt het ook een stukje groener. Een groen dak is een dak begroeid met planten. Begroeide daken hebben verschillende voordelen voor u, onze stad en het milieu. Een groen dak oogt prettig en geeft de bewoner veel comfort. Het dak verzacht het geluid van regen en hagel, zorgt voor koelte in de zomer en is voor meeuwen minder prettig om op te broeden. De hitte die een stad als geheel aan de omgeving afgeeft wordt door de aanleg van groene daken verminderd. De beplanting op het dak houdt fijne stofdeeltjes vast, waardoor de luchtkwaliteit beter wordt. Ook houdt het regenwater vast, zodat er minder water via de regenpijp in het riool terecht komt. Dat is goed voor de stad en haar bewoners. Ook voor garage, schuur, dak en terras Bovendien beschermt een groen dak de onderliggende daklaag, waardoor uw dakbedekking

langer meegaat. Dat is goed voor het milieu én voor uw portemonnee. En er zijn kansen voor iedereen, u kunt al subsidie krijgen vanaf zes vierkante meter. Want het dak hoeft niet op een huis te liggen. Ook de garage, het schuurtje, of het terras kan begroend worden. Er zijn veel mogelijkheden. Groen Duindorp Duindorp is heel geschikt voor het aanleggen van groene daken. Op dit moment is er 1.664 vierkante meter aan groene daken gerealiseerd in Scheveningen. Er zijn genoeg platte daken, schuren en garages die prachtig groen kunnen worden. Ook een hellend dak tot 45 graden kan met extra maatregelen begroeid worden. De kosten van de aanleg van een groen dak zijn maximaal € 50,- per vierkante meter, waarvan de gemeente de helft subsidieert. In totaal is er genoeg voor 25.200 vierkante meter groen dak. Voor de subsidie geldt: op = op, het is dus handig om deze snel aan te vragen. Ook een groen dak? Meer informatie over groene daken en de subsidie vindt u op www.denhaag.nl/groenedaken. Het subsidieformulier kunt u ook ophalen op stadsdeelkantoor Scheveningen.

UNIEKE RIT IN STOOMTREIN

GEEF JE NU OP VO0R DE NAJAARSTOCHT Op 13 oktober organiseert Het Trefpunt samen met de heer Fred van Duijne een nostalgische najaarstocht onder het motto ‘Terug in de tijd’. Het programma ziet er als volgt uit. ’s Morgens na het vertrek uit Scheveningen, een reis per luxe touringcar richting Leersum, waar u in het befaamde restaurant d’Arthuizen kunt genieten van de koffie met een verse Hollandse roomsoes. Daarna volgt een afwisselende toerrit via de prachtige Utrechtse heuvelrug naar Didam. Hier aangekomen wacht u in restaurant Juffrouw Tok een goed verzorgd diner. Na het diner volgt het hoogtepunt van de dag, wij rijden dan naar Dieren. Daar gaan wij aan boord van een authentieke trein bestaande uit o.a. de bekende ‘Oostenrijkers’, de rijtuigen van vroeger met hun geliefde open balkonnetjes. Maar ook een luxe restauratie wagen maakt deel uit van dit vervoermiddel uit opa’s en oma’s tijd. Via de meer dan 100 jaar oude spoorlijn gaan wij naar Apeldoorn, waar de bus klaar staat om ons weer naar Scheveningen terug te brengen. Ga terug in de tijd en geniet van deze bijzondere dag. Ook mee met deze unieke najaarstocht? U kunt zich voor deze reis opgeven aan de balie van het Trefpunt. Bij inschrijving dient u direct te betalen. Kosten zijn € 38,- p.p.

“Een brede school is een netwerk van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in de buurt, met de school als middelpunt”, vertelt Hans Nagtegaal, projectorganisator Bredeschoolontwikkeling. We organiseren in samenwerking met verschillende organisaties naschoolse activiteiten in Duindorp. De brede school werkt hiervoor samen met Welzijn Scheveningen het Trefpunt, het Wijkberaad, 2Samen, de gemeente en de twee basisscholen De Tweemaster en De Meerpaal. “Door samen te werken krijg je zaken snel voor elkaar en kun je elkaar versterken. En langzamerhand gaat deze samenwerking vruchten afwerpen en daar zijn we allemaal erg blij mee. Momenteel werkt de Brede School aan verschillende activiteiten.

Meerpaal deelnemen aan een soort rollenspel, waarbij de kinderen zich mogen verplaatsen in de rol van gemeenteraadslid. Opdracht is het maken van een politieke partij die een oplossing bedenkt voor het aankleden van één van de drie speelplekken die geselecteerd zijn in de wijk Duindorp. Als prijs voor deze wedstrijd mag het voorgestelde plan uitgevoerd worden.”

“De groepen van CBS De Meerpaal en OBS De Tweemaster worden voor deze gelegenheid ‘gemixt’ en vervolgens wordt aan hen zo’n vijf lessen gegeven over politiek, verkiezingen en de gemeenteraad. Naschoolse activiteiten “Voor de kinderen worden allerlei activiteiten georganiseerd in de naschoolse periode”, vertelt Nagtegaal. “Sport en spel, gezelligheid, het ligt allemaal voor het oprapen in Duindorp.” Meer informatie over naschoolse activiteiten is op beide scholen en bij Welzijn Scheveningen te verkrijgen. Op dit moment wordt ook een Sporttuin aangelegd (zie artikel verderop in deze krant) en de ruimte voor de Naschoolse opvang (2Samen) gebouwd. Start project Kinderboerderij Beestenboel “Dit is een erg leuk project,” aldus Nagtegaal. “De twee basisscholen gaan met kinderen uit de groepen 6 (in groepjes van 4) het gehele cursusjaar deelnemen aan activiteiten op de kinderboerderij. CBS De Meerpaal doet dat op donderdag en OBS De Tweemaster op vrijdag. De kinderboerderij ligt vlak voor de deur van de scholen. Het is de bedoeling dat kinderen dieren gaan verzorgen, meehelpen aan het onderhoud, opruimen, kortom van alles en nog wat.”

Vervolgens zal in het Stadhuis van Den Haag (in de raadzaal) deze ‘politieke kwestie’ uitgespeeld worden (hopelijk onder leiding van de burgemeester de heer Van Aartsen) en dan kan de prijs ‘binnengesleept’ worden. De verwachting en ervaring op andere projecten is dat de kinderen erg enthousiast zullen zijn. Kortom er gebeurt een heleboel bij de Brede School in Duindorp.” Meer informatie Wilt u meer weten over de BredeBuurtSchoolDuindorp dan kunt u contact opnemen met de coördinator Hans Nagtegaal 06-24 23 28 22.

Aandacht voor cultuur “Vanuit de gemeente hebben wij een Combifunctionaris gekregen voor enkele dagen in de week om meer aandacht te geven aan de ontwikkeling van culturele projecten”, vertelt Nagtegaal. “Natuurlijk is dit belangrijk voor de kinderen, omdat zij spelenderwijs leren omgaan met zaken uit het verleden, maar ook het heden en de toekomst. Hierin werken wij ook samen met het museum Muzee. Ook de peuterspeelzalen worden bij dit project betrokken.” Kindergemeenteraad “Binnenkort gaan we met de kinderen uit de groepen 8 van OBS De Tweemaster en CBS De 3


Zorgmarkt voor ouderen 28 oktober in het Trefpunt Op 28 oktober vindt in het Trefpunt een Zorgmarkt plaats. De Zorgmarkt informeert ouderen (en hun kinderen) en mantelzorgers over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van zorg. Diverse organisaties die werkzaam zijn op gebied van zorg of daarmee direct raakvlakken hebben, zullen aanwezig zijn. Verder zijn er informatiekramen met folders over thuiszorg, ergotherapie, woonzorgcentra, cursussen en de thuiszorgwinkel. Gericht advies Kortom op de zorgmarkt vindt u goede informatie en gaat u wellicht met een gericht advies naar huis. Zijn er aanvragen die gedaan moeten worden dan staat de I-shop medewerker in het Trefpunt voor u klaar om de aanvraag samen met u af te handelen en op te sturen. Ook voor directe aanvragen zoals bijvoorbeeld de Ooie-

vaarspas, fonds voor ouderen, pedicurebonnen en vervoer. Gratis toegang De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd op de Zorgmarkt: Zorggroep Respect Scheveningen, Mantelzorg, Trefpunt Bibliotheek, Haagse Woon-Wijkzorg en Apetito (maaltijden aan huis). Apetito deelt heerlijke hapjes uit en ook is er een quiz met prijzen. De zorgmarkt vindt op 28 oktober plaats in het Trefpunt van 13.30 - 17.00 uur. De toegang is gratis. Voor vragen kunt u terecht bij Arlette Olive – Ouderenconsulent Welzijn Scheveningen of Angelique Schlosser – Medewerker I-shop Duindorp via telefoonnummer 070- 338 54 99.

Honden welkom, poep niet! Vervolgaanpak overlast Begin dit jaar heeft de gemeente diverse controles uitgevoerd naar aanleiding van een groot aantal klachten en handtekeningenacties van bewoners van Duindorp over de overlast van niet opgeruimde hondenpoep. Tijdens die actie werden hondenbezitters gecontroleerd op de naleving van de regels die de gemeente Den Haag heeft opgesteld voor wat betreft het uitlaten van honden. Zo moeten honden zijn aangelijnd, moet poep worden opgeruimd en moet de eigenaar een opruimmiddel kunnen tonen. Ook mag de hond niet uitgelaten worden in gebieden waar dat niet mag, zoals speelterreinen voor kinderen. Opruimdiscipline neemt af Al was het succes van deze actie in eerste instantie behoorlijk en werd de actie goed ontvangen door de bewoners van Duindorp, velen merken nu al dat het met de discipline van een aantal hondeneigenaren ver is te zoeken en dat hondenpoep op trottoirs, fietspaden en de openbare weg weer tot de orde van de dag is gaan behoren. Het plaatsen van afvalbakken op en nabij duinpaden en een aantal andere ‘probleemplekken’ door de gemeente heeft volgens bewoners zeker wel effect gehad. Ook worden de bakken door de goedwillende honden-

bezitters als zeer handig en prettig ervaren. Toch blijkt het plaatsen van de bakken niet voldoende, waarbij het bewoners soms opvalt dat het gedrag van sommige hondeneigenaars wel erg hardnekkig en onbeschoft is, wat blijkt uit het feit dat het zelfs rondom afvalbakken en vlakbij deuren af en toe bezaaid ligt met hondendrollen. Continue controle op naleving regels Het opruimen van hondenpoep wordt door de gemeente niet als oplossing van het probleem gezien, vooral omdat het de suggestie zou kunnen wekken dat dit een taak van de gemeente zou zijn, terwijl de verantwoordelijkheid toch duidelijk bij de hondeneigenaars zelf ligt. Om die reden zal de gemeente doorgaan met het controleren van eigenaars op de naleving van de regels, waarbij het karakter van de controles veel meer van continue aard zal zijn en deze het gehele jaar door zullen worden uitgevoerd op willekeurige dagen en tijdstippen. Daarnaast wordt het opruimen van hondenpoep als thema samengevoegd bij een meer algemeen probleem in Duindorp: namelijk het schoonhouden van de straat in algemene zin. Later in het jaar zullen hier door de gemeente en in samenwerking met bewonersorganisaties een aantal publieksvriendelijke acties voor worden opgezet.

ALLES KIDS Op maandag, dinsdag en woensdagmiddag zijn er in het Trefpunt verschillende activiteiten waar je je niet van tevoren voor hoeft op te geven! We gaan dan knutselen, spelen, spelletjes doen, naar het bos toe of lekker uitwaaien op het strand! Dus… ben jij tussen de 4-10 jaar oud? Kom dan naar het Trefpunt! Maandag en dinsdag 15.00 -17.00 uur Woensdag 14.00-16.00 uur Kosten zijn € 1,- per keer. Meidenwerk Ben jij tussen de 8 en de 12 jaar oud en vind je het gezellig om echte meidendingen te doen met meiden onder elkaar, dan is de meidenclub vast iets voor jou!! Zo houden we beauty avonden, gaan we sieraden maken, koken, schilderen en knutselen. We hebben natuurlijk ook genoeg tijd om lekker te kletsen en lol te maken met elkaar. Natuurlijk kun je

zelf ook met een leuk idee komen! Lijkt jou dit wat, kom dan eens een kijkje nemen op de meidenclub in het Trefpunt! Dinsdagavond van 18.30-20.00 uur. De kosten zijn € 1,- per keer. Herfstvakantie activiteiten Ook in de herfstvakantie zijn in het Trefpunt weer verschillende activiteiten voor kinderen van 4-10 jaar oud. De vakantie is dit jaar van 18 oktober t/m 22 oktober. Op maandag hebben we activiteiten in het Trefpunt zelf, op dinsdag is er een theaterdag, en op woensdag doen we een speurtocht in de bossen. • • •

maandag 18 oktober: 12.00-15.00 uur dinsdag 19 oktober: 12.00-15.00 uur woensdag 20 oktober: 12.00-15.00 uur

Kosten € 1,25 Kosten € 2,50 Kosten € 1,25

Pim Timmers:

nieuw gezicht in Duindorp Misschien heeft u hem al in de wijk gezien. Pim Timmers is de nieuwe beheerconsulent van Vestia Den Haag Scheveningen in Duindorp. Samen met buurtbeheerder Dirk Schaap en complexbeheerder Appie van Roermund werkt hij aan de leefbaarheid in Duindorp. Pim vervangt collega Henriëtte Karremans. U kunt bij Pim terecht voor vragen over de leefbaarheid in en om uw gebouw, straat en wijk. Maar ook voor wat meer gevoelige zaken als overlast, burenruzies of vragen op maatschappelijk of sociaal vlak. Spreekuur Pim houdt wekelijks spreekuur in het Trefpunt, dit is iedere donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. Bij dit spreekuur zijn ook een maatschappelijk werker, de wijkagent en de buurtbeheerder aanwezig en bereikbaar voor uw vragen. Ook kunt u hem bereiken via de afdeling Klantenservice van Vestia Den Haag Scheveningen op telefoonnummer (070) 351 92 19. Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer (070) 351 92 19. Op vrijdag is Vestia geopend tot 12.00 uur.

Herontwikkeling Pniëlkerk

4

De Pniëlkerk gaat herontwikkeld worden. De plannen bevinden zich nog in een vroeg stadium maar het uitgangspunt van de herontwikkeling is dat het bestaande gebouw behouden blijft. Wel zullen er een paar veranderingen plaatsvinden. De kerk krijgt er aan de binnenzijde twee extra verdiepingen bij. De twee huidige woningen links en rechts aan de achterzijde worden afgesplitst en separaat verkocht. De begane grond en mogelijk ook de 1e verdieping zijn nog vrij. Hier kan eventueel een kinderdagverblijf worden gehuisvest. Dit kinderdagverblijf kan gebruik maken van een grote tuin aan de westzijde van het gebouw. Naast eventueel een kinderdagverblijf zal er ook kantoorfunctie beschikbaar komen. Deze

kantoorfunctie zal op de 1e en 2e verdieping worden ingericht. Interesse? Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk dat er geschikte kopers en/of gebruikers zijn. De plannen voor deze herontwikkeling bevinden zich nog in een vroeg stadium. Wanneer u interesse heeft voor één van de woningen kunt u contact opnemen met Robert van der Zwan NVM Makelaardij, telefoon 070-350 39 89 of e-mail info@robertvanderzwan.nl.


complimenten verwijderen oranjeversiering Een leuk WK met veel hoogtepunten en aan het einde helaas net geen wereldbeker. Tijdens het WK waren veel straten in Duindorp weer geweldig versierd met de meest originele oranje artikelen. Het oranje gevoel in Duindorp leefde enorm. Hoe mooi de straten versierd waren tijdens het WK, zo netjes is bijna alle oranjeversiering weer verdwenen. Complimenten voor de bewoners die de straat zo mooi versierd hebben en de oranjeversiering na het WK weer hebben opgeruimd.

Gemeente haalt groot tuinafval op

Den Haag OpMaat staat voor u klaar Dankzij veel voorzieningen van de gemeente kunnen Hagenaars met een laag inkomen, of met een beperking mee blijven doen in onze stad. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Hagenaars die daar recht op hebben ook gebruik maken van deze voorzieningen zijn deze bij één loket te vinden: Den Haag OpMaat. Inwoners van Den Haag kunnen hier terecht voor financiële hulp, sociaal juridisch advies, schuldhulpverlening, inburgeringtrajecten, huishoudelijke verzorging en voorzieningen voor gehandicapten. U laat toch geen geld liggen De gemeente Den Haag helpt mensen met een laag inkomen. Mensen met een laag inkomen kunnen in veel gevallen aanspraak maken op een bijdrage in de schoolkosten, een goedkope ziektekostenverzekering, een extraatje voor ouderen en gehandicapten, gratis openbaar vervoer in de stad voor 65-plussers of bijvoorbeeld korting op toegang in zwembaden en theaters. Hieronder zijn de verschillende fondsen en regelingen kort uitgelegd.

Van 11 tot en met 22 oktober organiseert de gemeente Den Haag weer de Takkenroute. In die periode kunt u op afspraak groot tuinafval zoals takken en boomstronken laten ophalen. Dit kost u niets. Uiteraard zijn er wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Wat kunt u aanbieden? • bomen, struiken en takken niet langer dan 1.20 meter • boomstammen en takken met maximale doorsnede van 20 centimeter • takken en struiken bij elkaar gebonden met een touw. Tijdens de Takkenroute kunt u niet aanbieden: • grofvuil, restafval, papier, glas, klein chemisch afval (KCA) en textiel • potplanten, aarde, zand, tegels, schuttingen en dergelijke • tuinafval dat u niet bij elkaar gebonden heeft.

Hoe werkt het? Wilt u groot tuinafval laten ophalen tijdens de Takkenroute? Maak dan eerst een afspraak via de Grofvuiltelefoon (070) 366 08 08. U hoort dan wanneer de gemeente het tuinafval bij u ophaalt. Wilt u ook grofvuil aanbieden? Dan moet u hiervoor een aparte afspraak maken via de Grofvuiltelefoon. Groot tuinafval en grofvuil worden namelijk op verschillende manieren verwerkt. Van het tuinafval wordt namelijk compost gemaakt. Zelf groot tuinafval inleveren? Wilt u uw groot tuinafval zelf inleveren? Dat kan bij een van de drie Haagse afvalbrengstations: • Vissershavenstraat 2 (Scheveningen) (tot 1 kubieke meter) • De Werf 13 (Zichtenburg) (tot 1 kubieke meter) • Plutostraat 1 (Binckhorst) (meer dan 1 kubieke meter mogelijk) De afvalbrengstations zijn open van maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Welke regeling Wat doet het/hoeveel? Voor wie? Fonds chronisch zieken € 250,- per jaar Voor mensen die kosten maken door hun chronische ziekte of handicap Ooievaarspas U krijgt tot 50% korting op Voor mensen met een sport, kunst en cultuur. laag inkomen 65-plussers kunnen in Den Haag gratis reizen met de Ooievaarspas (tot eind 2010) Schoolkostenregeling Ondersteuning in de schoolkosten Voor mensen met een voor basisonderwijs, voortgezet inkomen onderwijs en middelbaar onderwijs Ziektekostenverzekering Goede en betaalbare zorg- Voor mensen met een verzekering, eigen risico is laag inkomen inbegrepen Fonds voor ouderen € 250,- per jaar Voor 65-plussers met een laag inkomen Verder kunt u bij Den Haag OpMaat terecht voor de gratis cursus ‘Weet wat je besteedt’, waar u kunt leren om goed om te gaan met geld: u krijgt een beter inzicht in wat u uitgeeft en wat u te besteden heeft en u wisselt hierover tips en informatie uit met medecursisten. Meer informatie Voor een overzicht van alle diensten en voorzieningen van Den Haag OpMaat kunt u terecht op de website: www.denhaagopmaat.nl. U kunt ook bellen met Den Haag OpMaat via telefoonnummer 070- 850 41 05 of langskomen op het stadsdeelkantoor Scheveningen op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. 5


Nieuwe Sporttuin Duindorp Sport en spel voor jong en oud

welke sport ze leuk vinden of waar ze goed in zijn”. Naast jonge kinderen zal de Sporttuin ook beschikbaar zijn voor andere doelgroepen, zoals volwassenen, die op afspraak gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Kleine bijdrage De sportieve activiteiten worden niet aangeboden als ‘vrije inloop’ activiteit. “We willen graag zorgen voor continuïteit en daarom werken we met een borgsysteem”, aldus Lianne. Dat houdt in dat een kleine bijdrage gevraagd wordt waarmee het kind 10 weken mag sporten. De helft daarvan is borg en wordt na afloop van de periode terugbetaald indien het kind minimaal 80% van de lessen aanwezig is geweest. Op deze manier willen wij ouders en kinderen motiveren de gekozen activiteit af te maken. Er wordt momenteel druk gebouwd aan de nieuwe Sporttuin Duindorp; een multifunctioneel buitensportcomplex aan de Tesselsestraat waar jong en oud zich in een veilige en beschermde omgeving kunnen uitleven in sport en spel. Lianne Krens, die als projectleider verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in en rondom de sporttuin, vertelt enthousiast over de mogelijkheden die de Sporttuin Duindorp gaat bieden. Met name voor basisschool kinderen in de wijk, maar uiteraard ook voor jongeren en volwassenen.

Uniforme gedragsregels Sporten in de Sporttuin is voor iedereen, ook voor kinderen die niet op een basisschool in Duindorp zitten. Vrijblijvend is het zeker niet en Lianne benadrukt dit. “We bieden sport aan als onderwijsorganisatie in samenwerking met

andere organisaties in de wijk en dat betekent dat we een duidelijke pedagogische stempel op de organisatie van de Sporttuin kunnen drukken”. In de praktijk betekent dat volgens haar bijvoorbeeld dat de kinderen zich aan duidelijke regels moeten houden als ze sporten in de Sporttuin en dat er consequenties zitten aan misdragingen. “Alles draait om relaties,” geeft Lianne daarbij aan. Als je een goede relatie met de kinderen opbouwt, kun je ze later ook bereiken als ze pubers zijn. Sporten onder professionele begeleiding “We willen er zorg voor dragen dat ouders met een gerust gevoel hun kinderen kunnen laten sporten”, zegt ze. “Onder professionele begeleiding, in een absoluut veilige en voor het kind prettige en pedagogische verantwoorde omgeving. Wat dat betreft is de Sporttuin Duindorp ook een soort sportieve speeltuin, waar jonge kinderen naar hartenlust kunnen meedoen aan diverse sporten, zodat ze later makkelijker de stap kunnen maken naar een sportvereniging of club.”

Drie multifunctionele sportvelden “Sporttuin Duindorp beschikt straks over drie sportvelden waarop vrijwel elke spelsport kan worden gespeeld. Er komen twee kunstgrasvelden en een verhard veld”, zegt Krens. Door de centrale ligging kunnen de kinderen in de wijk de velden zelfstandig bereiken en hoeven ze in eerste instantie nog niet naar een sportvereniging buiten de wijk”. De Sporttuin Duindorp slaat daardoor volgens haar een brug tussen sporten op straat en sporten bij een sportvereniging. “Kinderen kunnen ontdekken

Crownies populair bij haagse jeugd

Het nieuws over dit leuke initiatief van de gemeente heeft zich als een lopend vuurtje door Den Haag en Scheveningen verspreid. Cheyenne (10), hoorde van een meisje bij

haar in de klas over Crownies. “Zij had al een klus gedaan en zei dat het heel leuk en makkelijk was. Dat leek me ook wel leuk! Daarna heb ik me samen met vijf vriendinnen opgegeven om te helpen op de kinderboerderij. Als het straks weer mooi weer is gaan we tuintjes opknappen!” Sparen voor beloningen De klussen, die onder begeleiding worden uitgevoerd, lopen uiteen van het schoonmaken van tuintjes van senioren, tot het opruimen van kerstbomen en vuurwerkresten op straat. Voor elke klus verdient de klusser spaarpunten, oftewel crownies. Die zijn in te wisselen tegen beloningen. “Sommige beloningen kun je al na één klus krijgen, maar voor andere moet je meerdere klussen doen”, zegt Cheyenne, die zelf 60 crownies kreeg voor het maken van kerststukjes voor ouderen. “Ik spaar om met een groep te gaan glow-in-the-dark-golfen in Scheveningen.” Crownies in Duindorp Ook in Duindorp worden regelmatig Crownies-klussen aangeboden en uitgevoerd. De klussen staan onder begeleiding van een jongerenwerker van het Trefpunt. De klussen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 8 en 23 jaar. Lijkt het jou ook leuk om te klussen en te sparen voor beloningen, kijk dan eens op www.crownies.nl of kom eens langs bij het jongerenwerk in het Trefpunt.

6

Dinsdag 12 oktober

Het Verversingskanaal werd aan het eind van de 19e eeuw aangelegd om het water van de Haagse grachten te verversen. Tot ongeveer 1975 konden schepen via het Verversingskanaal de zee bereiken, iets wat nu niet meer mogelijk is. In de ruim honderd jaar dat het kanaal bestaat heeft het kanaal en de omgeving van het kanaal eigenlijk voortdurend grote veranderingen gekend. Ook in de toekomst zal de omgeving van het kanaal weer veranderen. Denk aan de toekomst van lijn 11, het Norfolk-terrein, de Verademing, de Internationale Zone en diverse bouwprojecten in de directe omgeving van het kanaal. Uw ideeën zijn welkom Om op deze veranderingen in te spelen willen wij bewoners vragen of er ideeën en wensen leven in de omringende wijken ten aanzien van het gebruik (groen, water en gebouwen) van het Verversingskanaal. Het is een gefragmenteerd gebied dat door zeven verschillende wijken loopt en op diverse plaatsen wordt doorsneden door bruggen. Uitnodiging informatieavond Queeste architecten en InnovatieNetwerk willen u graag uitnodigen om met hen in gesprek te gaan over dit onderwerp. Zij hebben hiervoor in overleg met het wijkberaad een avond gepland op dinsdag 12 oktober van 19.00 - 22.00 uur in het Trefpunt. De resultaten van deze avonden worden verwerkt in een presentatie en zullen worden aangeboden aan de gemeente Den Haag.

Jongeren klussen voor een mooie beloning Gezellig met je vrienden klussen doen in de buurt, en daar ook nog voor beloond worden? Daar hebben veel Haagse jongeren wel oren naar, blijkt uit het aantal aanmeldingen voor Crownies.

INFORMATIEAVOND TOEKOMST VERVERSINGSKANAAL

Verbetering kwaliteit Westduinpark Presentatie 16 november Duinen zijn uniek en waardevol. Ontstaan door eeuwenlang samenspel van zand, zee en wind. Een dynamisch en levend landschap. Sinds 1990 vormen Westduinpark en Bosjes van Poot samen dan ook het Beschermd Natuurmonument Westduinpark. Op basis van Europese natuurwetgeving, de Natura2000, worden Westduinpark, Bosjes van Poot samen met Wapendal vanwege de natuur- waarden zelfs aangewezen als ‘Natura2000-gebied’. Nieuw beheerplan De provincie Zuid-Holland stelt voor dit gebied een nieuw Natura2000 beheerplan op. De Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag samen met belanghebbende natuur- en bewonersorganisaties, waaronder ook uw wijkvereniging, zijn hierbij betrokken. Komt u ook naar de presentatie? Op dinsdagavond 16 november van 19.30 uur tot 22.00 uur met inloop vanaf 19.00 uur kunt u een presentatie van de plannen bijwonen in het Trefpunt. Deze presentatie wordt verzorgd door Harry van Bussel van de Dienst Stadsbeheer samen met Hans Lucas van DUNEA als adviseur van de Dienst Stadsbeheer. Na afloop kunt u nog wat napraten onder het genot van drankje.

belangrijke data trefpunt Voor in uw agenda: • 8 oktober, 8.00-20.00 uur, Open Huis, het Trefpunt opent haar deuren voor de wijk • 12 oktober, 19.00-21.30 uur, Inloopavond plannen Kranenburgweg/verversingskanaal • 13 oktober, hele dag, Senioren Uitje “Unieke Najaarstocht” • 19 oktober, 12.15-16.00 uur, Theaterproject Kinderwerk • 28 oktober, 13.00-17.00 uur, Zorgmarkt • 11 november, 14.00-15.30 uur, ‘Nederland leest voor’ in onze bibliotheek • 16 november, 19.30-22.00 uur presentatie verbetering kwaliteit Westduinpark • 2 december, 19.00-22.00, Sint voor 55+-ers • 14 december, 12.00-14.00 uur, Kerstlunch • 21 december, 13.00-16.00 uur, Kerstbingo Het Trefpunt is gesloten op: • Vrijdag 31 december, vanaf 12.00 uur.


NIEUWE WORKSHOPS TREFPUNT Op 8 oktober heeft het Trefpunt Open Huis. Op deze dag wordt onder andere voorlichting gegeven over onderstaande nieuwe workshops (zie programma op de achterzijde van deze krant). Dan kunt u kijken of het iets is voor u. De workshops zijn gratis en u bent in handen van professionele begeleiders. Workshop Omgaan met stress Als je te lang onder stress staat, kan dat lichamelijke klachten veroorzaken. Het Trefpunt organiseert daarom in samenwerking met Context een aantal workshops waarbij u tijdig uw klachten leert herkennen en ook technieken krijgt om met stress om te gaan. Vrienden maken kun je leren ‘Vriendschap maakt je leven leuker’ Vriendschap is belangrijk. Het steunt je en maakt

het leven leuker en makkelijker. Je kunt leren bestaande contacten te verdiepen of nieuwe contacten aan te gaan.

De kosten voor deze cursus zijn € 37,50 (inclusief lesmateriaal) voor de gehele periode, bij inschrijving aan de balie te voldoen.

Assertiviteit ‘Hoe zeg ik wat ik wil?’ Op een goede manier voor u zelf opkomen en tegelijkertijd rekening houden met anderen is een hele kunst. In deze workshop leert u welke verschillende assertieve stijlen er zijn.

Nederlandse les voor beginners Op donderdag 14 oktober start een cursus Nederlandse les voor beginners. Deze cursus is speciaal bedoeld voor mensen die Nederlands als 2e taal hebben. De kosten voor deze cursus zijn € 37,50 (inclusief lesmateriaal) voor de gehele periode, bij inschrijving aan de balie te voldoen.

Ontspanningstechnieken ‘Hoe kan ik mezelf beter ontspannen’ Als u zich niet goed kunt ontspannen kunt u spanningsklachten krijgen. In deze workshop leert u wat het effect is van spanning en ontspanning op uw lichaam. Broodje Trefpunt Vanaf dinsdag 19 oktober kunt u iedere week meedoen met de gezellige lunch ‘Broodje Trefpunt’. Iedere week variatie met als belangrijkste punt: gezellig, gezamenlijk, gezond eten. De lunch is van 12.30-14.00 uur aan een gedekte tafel in het Trefpunt. Kosten zijn € 3,– per keer, graag van tevoren opgeven bij de balie. Engelse les voor beginners Op donderdag 14 oktober start een cursus Engelse les voor beginners. Gedurende 12 weken gaat u kennis maken met de beginselen van de Engelse taal, waarbij vooral Engels praten en verstaan centraal staat. Tijd: 11.45 – 13.15 uur.

Collage maken ter verwerking van een verlies Heb je een dierbare verloren en zou je wel iets willen maken ter herinnering aan deze persoon, of als eerbetoon aan deze persoon? Deelnemers maken een collage van foto’s, sieraden, stukjes stof en bijvoorbeeld knipsels uit oude krangen of agenda’s. We doen dit in twee bijeenkomsten op vrijdag 15 oktober en vrijdag 29 oktober, van 13.00 – 16.00 uur, kosten € 25,–. Schilder & tekentechnieken Iedere vrijdag is er van 13.00-15.00 uur schilder& tekenles, onder begeleiding van een professionele docent. De kosten zijn € 12,– euro per maand, inschrijven kunt u bij de balie doen. Seniorencontactbank Zoekt u iemand om samen eens wat gezelligs te ondernemen? Gaat u graag uit, maar vindt u het niet leuk om alleen te gaan? Kom eens langs bij de Senioren-

contactbank. Deze contactbank is bedoeld om ouderen met elkaar in contact te brengen rond een gezamenlijke interesse. Het is geen relatiebureau. Wij zijn voor senioren van heel Scheveningen en hebben spreekuur in Het Trefpunt, op dinsdag van 9.30 - 11.30 uur.

Excelsior start kaartverkoop concert Op zaterdag 16 oktober geeft Koninklijke Zangvereniging Excelsior, onder begeleiding van het orkest RBO Sinfonia, een concert in de Agneskerk. Solisten zijn Sulvia O’Brein (sopraan), Heleen Koele (sopraan), Mark van Ments (tenor) en Julian Hartman (bas). Algehele leiding is van Johan Sonneveld. Op het programma staan twee stukken van W.A. Mozart: een Litanie en een Mis. Deze grote Mis in c’(KV427) is één van de indrukwekkendste missen uit de klassieke koormuziek. Aanvang concert: 20.15 uur Opening Agneskerk: 19.30 uur De kerk aan de Beeklaan 188 is bereikbaar met tramlijn 2 en 12 en er is beperkte mogelijkheid tot (betaald) parkeren. Kaarten (vanaf € 17,50) zijn verkrijgbaar bij de leden van Excelsior, via de website www.kzvexcelsior.nl of telefonisch 070-391 19 87.

Programma activiteiten Trefpunt Het Trefpunt heeft een uitgebreid programma voor jong en oud, kom eens binnen en doe een gratis proefles mee! Maandag I-shop Yoga Computer cursus fotobewerken beg. Voetjes van de vloer Bibliotheek Wenskaarten maken Computer cursus kennismaking Kinderwerk Naschoolse activiteit Jongerenwerk activiteit < 14 inloop Jongerenwerk activiteit > 14 zaalvoetbal Wenskaarten maken Tekenen en schilderen Tai Chi Chuan Line dance

tijd 9.00 - 15.00 10.30 - 11.45 10.30 - 12.30 12.30 - 13.30 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.30 - 15.30 15.00 - 17.00 15:00 - 17:00 19.00 - 21.00 19.00 - 21.30 19.30 - 21.30 20.00 - 21.00 20.00 - 22.00

prijs

11,35 70,00 10,00 5,00 2,50 70,00 1,00 2,50 12,00 15,00 12,50

9,10 8,50 35,00 2,00 1,90 35,00 2,00 1,90 9,60 9,00 10,00 9,40

Dinsdag I-shop Meer Bewegen Voor Ouderen Computercursus fotobewerking gev. Meer Bewegen Voor Ouderen WII-en voor 55+ Broodje Trefpunt Biljarten Sjoelen Computer cursus tekstverwerken Creaclub/Haken Kinderwerk Naschoolse activiteit Jongerenwerk < 14 inloop + sport Jongerenwerk > 14 inloop + internet Meidenclub 8 -12 jaar Aerobics

9.00 - 15.00 10.15 - 11.00 10.30 - 12.30 11.15 - 12.00 12.30 - 13.30 12.30 - 14.00 12.00 - 16.00 13.00 - 16.00 13.30 - 15.30 13.30 - 15.30 15.00 - 17.00 15.00 - 17.00 19.00 - 21.00 18.30 - 20.00 19.30 - 20.30

5,00 50,00 5,00 10,00 3,00 2,05 1,80 60,00 2,00 1,00 1,00 6,80

4,00 25,00 4,00 30,00 5,45

Woensdag Tai chi chuan beginners Computer cursus kennismaking Biljarten Computer internet en email Kinderwerk Naschoolse activiteit Theemiddag (om de week) Bibliotheek Maaltijdproject 55+ Jongerenwerk < 14 buitensport Jongerenwerk > 14 inloop + sport Klaverjassen Vrij Stijldansen Maaltijd de warme hap 55+

9.30 - 12.00 10.30 - 12.30 12.30 - 16.30 13.30 - 15.30 14.00 - 16.00 14.00 - 16.00 15.00 - 16.00 17.00 - 20.00 15.00 - 17.00 19.00 - 21.00 19.30 - 22.00 19.30 - 22.00 18.00 - 20.00

17,50 70,00 2,05 70,00 1,00 5,00 3,50 2,00 5,00 3,50

14,00 13,25 35,00 35,00 3,75

ojp

vp

3,75 3,75 1,35 5,10

p.m. p.c. p.j. p.c. p.k. p.m. p.m. p.m. p.m.

p.m. p.c. p.m. p.m. p.k. p.m. p.m. p.c. p.m. p.k. p.k. p.m. p.m. p.c. p.m. p.c. p.k.

Donderdag Bloedprikken trombosedienst I-shop Inloop Vestia/Wijkagent/AMW/ ouderenconsulent Tai Chi Chuan gevorderden Bibliotheek Maaltijdproject 55+ Creaclub/Haken Creaclub/Prutsers (iedere 3e donderdag v.d. maand) Jongerenwerk < 14 inloop + internet Smartlappen koor (behalve 3e donderdag v.d. maand) Jongerenwerk > 14 Bingo (iedere 3e donderdag v.d. maand) Moedergroep De Zeeschelp Zumba Vrijdag Pedicure I-shop Tekenen en schilderen Koersbal Jongerenwerk < 14 inloop + sport Jongerenwerk > 14 inloop Zaterdag Pannenkoeken (iedere laatst zaterdag v.d. maand) Stijldansen (iedere 3e zaterdag v.d. maand) p.k. / per keer p.m. / per maand p.j. / per jaar p.c. / per cursus p.p. / per plankje

tijd 8.45 - 9.15 9.00 - 15.00

prijs

9.00 - 10.00 9.30 - 12.00 10.00 - 12.00 12.00 - 14.00 14.00 - 16.00

17,50 5,00 3,00 2,25

14.00 - 16.00 15.00 - 17.00

0,75

19.00 - 21.00 19.00 - 21.00 19.30 - 22.00 19.30 - 22.00 20.15 - 21.15

2,50 4,00 2,05 17,50

8.00 - 15.30 9.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 15.00 - 17.00 19.00 - 21.00

23,00 12,00 2,00

8,00 9,60 1,60

9,00 1,50

10.00 - 13.00 v.a. 0,60

20.00 - 22.30

3,00

ojp

vp

14,00 13,25 1,80 1,75

p.m. 14,00 13,15

p.m. p.j. p.k. p.m. p.k.

p.p. p.m. p.m. p.k. p.m. p.m.

p.m.

p.j. p.k. p.m. p.m. p.k. 7


Belangrijke telefoonnummers Duindorp

8 oktober open huis Trefpunt

Kom kennismaken met onze activiteiten Op vrijdag 8 oktober open het Trefpunt haar deuren voor de wijk. De hele dag is er gelegenheid tot kennismaking met onze activiteiten, een gesprek met de medewerkers en lekker eten. Er is een programma samengesteld voor alle leeftijden. Wij hopen u te mogen begroeten deze dag! 08.00-20.00 uur Trefpunt open Buffet geopend met hele dag gratis koffie & thee & lekkere hapjes Rommelmarktkraam Trefpuntkraam: I-shop, foldermateriaal, voorlichting, fotoboeken & filmpjes, Boekenkraam 09.30-10.00 uur Aan tafel met het Trefpunt: ontmoeting met de medewerkers van het Trefpunt 09.30-11.30 uur Voorlichting Ouderkamer, Schoolmaatschappelijk werk/brede buurtschool/ AMW 09.30-11.30 uur Herfststukje maken 10.00-12.00 uur Open huis Bibliotheek 10.00-11.00 uur Voorlichting en inschrijving Talencursus: Engels & Nederlands 10.00-10.30 uur Optreden van de Peuters van de Mini Meerpaal & Duinroosje 10.00-12.00 uur Seniorencontactbank 10.00-12.00 uur Creatieve workshop: sieraden maken 10.00-12.30 uur Ouderen/volwassen: Sjoelen & Spelletjes, WII-en 11.00-15.00 uur Computercursussen voorlichting & inschrijving 11.30-13.00 uur Workshop voorlichting Omgaan met een Verlies 11.30-13.00 uur Broodje Trefpunt: lunch hapjes voor iedere bezoeker 12.30-13.30 uur Rad van Fortuin 13.00-15.00 uur Poffertjes 13.30-14.00 uur Meer bewegen voor Ouderen proefles 13.30-14.30 uur Workshop Stressvermindering Context 13.30-15.00 uur Workshop Vis schoonmaken 14.00-15.30 uur Theemiddag: high Tea 14.00-15.00 uur Koersbal demonstratie 14.30-16.30 uur Workshops Wenskaarten, Haken en Breien 15.00-16.00 uur Workshop Schildertechnieken 15.00-16.30 uur Kinderwerk Oud Hollandse Spelletjes 15.00-16.30 uur Voorlichting Ouderenconsulent Trefpunt 15.30-16.00 uur Optreden Smartlappenkoor De Trefpuntzangers 16.30-17.30 uur De Warme Hap: een lekker hapje voor iedere bezoeker 16.00-17.00 uur Rad van Fortuin 17.00-18.00 uur Workshop Schildertechnieken 18.00-20.00 uur Creatieve workshop: sieraden maken 18.00-20.00 uur Demonstraties Zumba, Line Dance & Aerobics 18.30-20.00 uur Meidenclub (8-12 jaar) 18.30-20.00 uur Wij Scheveningse Moeders trakteren 19.00-20.00 uur Aan tafel met het Trefpunt: ontmoeting met de medewerkers van het Trefpunt.

Buurtbeheermaatschappij

– 358 64 51

Duindorp SV na 17.00 uur

– 364 94 88

Handhavingsteam

– 353 69 64

Sociaal Raadsman maken van afspraak

– 353 56 00 – 353 75 00

Beestenboel Tesselweide

– 358 77 97

Stadsbeheer Contactcentrum

– 353 30 00

Vestia Den Haag Scheveningen Reparatieverzoeklijn (24 uur per dag) www.vestia.nl scheveningen@vestia.nl

– 351 92 19 – 351 92 15

Dr. Lelykade 10B 2583 CM Den Haag maandag/donderdag 08.00 - 16.30 uur vrijdag   08.00 - 12.00 uur Huurdersraad Duindorp – 306 29 66 Pluvierstraat 273 Spreekuur: dinsdag 14.00-16.00 uur Fysiotherapie Duindorp

– 354 49 58

Tandartsenpraktijk Sophia-Paro – 392 40 34 Westduinweg 6 maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur Haagse Wijk- en Woonzorg – 379 50 00 www.hwwzorg.nl / info@hwwzorg.nl

Wijkberaad Duindorp – 354 40 08 Tesselseplein 30 www.wijkberaadduindorp.nl E-mail: info@wijkberaadduindorp.nl Woensdag van 9.30 tot 12.30 uur Donderdag van 9.30 tot 11.30 uur Welzijn Scheveningen – 338 54 99 WDC Het Trefpunt Tesselsestraat 71 www.welzijnscheveningen.nl E-mail: balie.trefpunt@welzijnscheveningen.nl Meld misdaad anoniem lijn – 0800 -7000 www.meldmisdaad.nl Politie Haaglanden Nieuwe Parklaan 250

– 424 50 11

Advies- en Steunpunt – 0900 Huiselijk Geweld 0443322 Alg. Maatschappelijk Werk – 416 20 20 Keizerstraat 71-C - 2584 BC Den Haag ma, wo en vrij van 10.00-12.00 uur inloop en telefonisch spreekuur Keizerstraat 71c, 070-4162020, di en do van 10.00-12.00 uur inloop en telefonisch spreekuur CJG Scheveningseweg 56a, 070-7526611 Respect Thuiszorg op werkdagen bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur Wijkbus Meldpost maandag t/m vrijdag 9.30 - 11.00 uur of Buurt Preventie Team Duindorp

– 306 91 70

– 338 54 95 – 338 54 96 – 354 40 08

Dienstverleners in Het Trefpunt Tesselsestraat 71, telefoon 338 54 99 Trombosedienst donderdag van 8.45 tot 9.15 uur Pedicure Mevr. L. van Poorten Elke vrijdag van 8.00 tot 15.30 uur Ouderenconsulent is aanwezig op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend Inloopspreekuur Trefpunt donderdag van 9.00 tot 10.00 uur Met medewerking van: • Politie (Rachida Nafid) • Vestia Den Haag Scheveningen • Algemeen Maatschappelijk Werk • Ouderenconsulent (mw. Olive) van 9.30-10.00 uur

COLOFON Deze Duindorp krant is een gezamenlijke uitgave van Stichting Wijkberaad Duindorp, Welzijn Scheveningen, de gemeente Den Haag en Vestia Den Haag Scheveningen.

Realisatie: Ware Communicatie www.warecommunicatie.nl 8

De Duindorper oktober 2010  

Wijkkrant De Duindorper editie oktober 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you