Page 1

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY SPOŁECZNOŚCI MIASTA I GMINY MOŃKI ORAZ POWIATU MONIECKIEGO

Nr 8 / 2013 (32) grudzień 2013 egzemplarz bezpłatny www.kulturamonki.pl wiescimonieckie@kulturamonki.pl

DODATEK INWESTYCYJNY - 6-9 str.

COMENIUS 2013 - 10 str.

GMINA MOŃKI

CYFROWA SZKOŁA - 10 str.

WYDARZENIA

DODATEK INWESTYCYJNY str. 6 - 9

Moniecki poseł RP W tym numerze pragniemy przedstawić Państwu sylwestkę Jzefa Mozolewskiego pierwszego monieckiego posła RP oraz Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” ... str. 2

Wywiad z Burmistrzem Moniek Nadchodzący koniec roku to czas na podsumowania i analizy dokonanych inwestycji i przedsięwzięć realizowanych w naszej gminie. O krótkie podsumowanie poprosiliśmy Pana Zbigniewa Karwowskiego ...

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Gminy Mońki ślemy najserdeczniejsze życzenia. Niech w ten pełen uroku Wigilijny Wieczór, gdy Dzieciątko Jezus zstępuje na ziemię aby obdarzyć nas pokojem, będą Państwo w gronie najbliższych. Niech każda chwila Świąt żyje własnym pięknem, a mały Jezus błogosławi Państwu w każdy dzień, i będzie światłem na naszej drodze. Niech ten szczególny okres upłynie w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości, a Nowy 2014 Rok stanie się czasem spełnionych marzeń i nadziei.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mońkach

Burmistrz Moniek

Zbigniew Karwowski

Edward Stanisław Klepacki oraz

Radni Rady Miejskiej w Mońkach

str.3

Mieszkańcom Powiatu Monieckiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy życzenia zdrowia i pogody ducha. Niech nadchodzące święta będą czasem autentycznego i nowego otwarcia się na Bożą miłość, a tajemnica narodzenia Chrystusa pomoże nam doświadczyć pokoju i napełni nasze serca prawdziwą radością. Niech Boże Dziecię błogosławi nasze rodziny i pomoże budować wspólnotę wzajemnej miłości.

Konkurs na „Stroik Bożonarodzeniowy” Dnia 15 grudnia 2013r. w Monieckim Ośrodku Kultury dokonano wręczenia nagród uczestnikom II Regionalnego Konkursu „Na Tradycyjny Stroik Bożonarodzeniowy”. ... str. 4

W nadchodzącym Nowym Roku 2014 życzymy wszelkiej pomyślności, optymizmu na każdy dzień oraz spełnienia wszystkich zamierzeń.

Spotkanie z Rafałem Supińskim Biblioteka Publiczna w Mońkach zaprosiła mieszkańców Moniek na spotkanie z pochodzącym z Moniek aktorem - Rafałem Supińskim. Rafał grał w musicalach „Korczak” i „Upiór w operze”. str. 9

Opłata za wodę i ścieki w 2014 bez zmian! ZGKiM w Mońkach przedłożył do Burmistrza Moniek oraz Rady Miejskiej w Mońkach wniosek o przedłużenie na następny okres roku taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. str. 11

POWITANIE

Starosta Moniecki, Zarząd i Rada Powiatu w Mońkach

Radosnych i piêknych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, a tak¿e realizacji wszystkich, nawet najbardziej wymagaj¹cych planów i marzeñ w nadchodz¹cym roku ¿ycz¹ Dyrektor oraz Pracownicy Monieckiego Ośrodka Kultury

www.kulturamonki.pl str. 12


2

www.kulturamonki.pl

nr 8 / 2013 (32), grudzień 2013

Józef Mozolewski

Pierwszy moniecki poseł RP, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Białymstoku, wieloletni działacz związkowy. Urodził się 9 IX 1955 r. w Krzeczkowie. Wieś położona jest pięknie na prawym brzegu rzeki Nereśl. W dawnych czasach mieścił się tu folwark należący do kościoła w Goniądzu. Grodzisko, na którym się znajdował, nosiło nazwę „Pisarowa Góra”, a miejscowi nazywają to miejsce „Pisarówą”. W jego pobliżu istniały dwa młyny i karczma. Prawdopodobnie na tej „górce” i w pobliżu rzeki oddawał się, w wolnych chwilach, beztroskim zabawom przyszły moniecki poseł. Pochodzi z wielodzietnej rodziny chłopskiej. Posiada czworo rodzeństwa. W latach 1961 – 1970 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Szpakowie (miejscowość oddalona o ok. 3 km od Krzeczkowa). Po jej ukończeniu, ze względu na ciężką chorobę ojca oraz fakt, że był najstarszym z chłopców, musiał zrezygnować z kontynuowania nauki. Rodzice podjęli bowiem decyzję, że to on ma zająć się gospodarstwem rolnym oraz zapewnić opiekę rodzinie. Liczne obowiązki i ciężka praca wypełniły młodzieńcze lata Józefa Mozolewskiego. Akceptując konieczność pozostania na roli, w rodzinnym gospodarstwie, uzyskał kwalifikacje rolnicze. Nosił się z zamiarem podjęcia nauki w Wieczorowym Technikum Rolniczym w Mońkach. Niestety, jako dziewiętnastolatek, otrzymał kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Początkowo pełnił ją w jednostce wojskowej w Szczecinie. Z racji posiadania uprawnień kierowcy zawodowego – mechanika (jeszcze przed powołaniem) w jednostce pełnił funkcję kierowcy. Ze względu na dobrą opinię i wzorowe pełnienie służby, po półrocznym pobycie, został przeniesiony do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie. Traktował to jako wyróżnienie.

wych. Pracował tam do 1985 r.

Po zakończeniu służby wojskowej w 1976 r. rozważał możliwość pozostania w tym mieście. Nosił się z zamiarem podjęcia pracy w Stoczni Szczecińskiej. Analizował też możliwość zatrudnienia się w jednej z firm transportowych w charakterze kierowcy. Ostatecznie odrzucił jednak te opcje i zdecydował się na powrót w rodzinne strony. Tu się przecież urodził i wychował (podkreśla to z dumą również i w chwili obecnej), i to tu pragnął rozpocząć drugi etap swojego życia.

Działalność NSZZ „Solidarność” została brutalnie przerwana wraz z wprowadzeniem stanu wojennego 13 XII 1981 r. Po jego ogłoszeniu pojawiły się łzy, obawy i niepewność jutra. W poniedziałek 14 XII Józef Mozolewski mimo obaw udał się do pracy. Zbliżając się do zakładu pracy zauważył stojącego na schodach dyrektora. Polecił on młodemu działaczowi związkowemu, w trosce o bezpieczeństwo jego i przyszłość zakładu, by wszystkie dokumenty z nazwiskami i adresami znieść do kotłowni i spalić. Przewodniczący część dokumentów spalił, pieczątki pochował, a niektóre z nich postanowił przechować. W ten sposób część cennych materiałów dotyczących początkowego okresu działalności „Solidarności” Przewodniczący Mozolewskiwzostała utracona. spomina, że najbardziej cieszył się z powołania struktury koordynaSiedziba związku przy Alei cyjnej w Mońkach, składającej się Niepodległości – wtedy Manifestu z przedstawicieli zakładów pracy Lipcowego (obecnie mieści się tam i instytucji. W pierwszych wyborach sklep pasmanteryjny i kantor wydo władz monieckiej „Solidarności” miany walut) została przeszukana, na funkcję przewodniczącego zo- materiały i sprzęt zarekwirowano, stał wybrany Witold Zatorski. Jego a lokal zamknięto i oplombowano. zastępcą został Józef Mozolewski. Byłych działaczy związkowych Systematycznie i dynamicznie ro- poinformowano, że ogłoszono stan sła liczba jej członków i sympaty- wojenny i w związku z tym „Solików. Działacze „Solidarności”, przy darność” przestała istnieć. Jej dziawspółudziale monieckiego ducho- łacze nie byli jednak aresztowani wieństwa, zainicjowali akcję zawie- i internowani. Podobno początkowo

W 1977 r. zawarł związek małżeński z Jadwigą Paniczko. Młodzi zamieszkali w Mońkach przy obecnej ulicy Jagodowej (w tym czasie nosiła ona nazwę ulicy Wiśniowej). Budynek mieszkalny sąsiadował wtedy z… malinami, drzewami i sadami. Obecnie urosło na tym miejscu blokowisko nazwane „Maliny I”. Żona Jadwiga pracowała wówczas (i pracuje do dziś) w służbie zdrowia. Państwu Mozolewskim urodziła się dwójka dzieci – syn Karol i córka Beata. W 1977 r. przyszły przewodniczący podjął pracę zawodową w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach. Po upływie ok. jednego roku został przeniesiony do zakładu gazowniczego na stanowisko kierowcy – montera instalacji gazo-

W lipcu i sierpniu 1980 r. do Moniek zaczęły docierać informacje o bliżej nieokreślonych protestach i strajkach, które miały miejsce w większych ośrodkach przemysłowych w Polsce. Media, będące na usługach ówczesnej władzy, nie podawały żadnych informacji na ten temat. „Rewelacyjne wieści” przywozili kierowcy pracujący w Spółdzielni Transportu Wiejskiego. Były one jednak skąpe, cząstkowe i niepotwierdzone. Przewodniczący wspomina: „dowiedzieliśmy się, że Polska protestuje, że są strajki w stoczni gdańskiej i szczecińskiej. Na ich czele stoi Lech Wałęsa. O podpisaniu porozumień i powstaniu NSZZ „Solidarność” dowiedziałem się z mediów”. W Mońkach nie było wówczas większego zakładu pracy, którego załoga mogłaby wesprzeć strajkujących. Euforia i radość z odniesionych, dzięki protestom, sukcesów docierała jednak i była zauważalna również w naszym mieście. We wrześniu 1980 r. Józef Mozolewski został poproszony na rozmowę do dyrektora zakładu pracy, który w krótkich słowach zakomunikował mu: „Słuchaj, jesteś młodym człowiekiem. W Białymstoku w Zjednoczeniu Gospodarek Komunalnych organizują jakieś zebranie „Solidarności”, weź delegację i jedź, zobacz co się tam dzieje”. Zgodnie z zaleceniem dyrektora, wybrał się na umówione spotkanie. Wrócił jako „zachwycony i naładowany energią działacz nowego ruchu związkowego”. Już następnego dnia założył „Solidarność” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W tym samym czasie na terenie Spółdzielni Transportu Wiejskiego podobne działania zainicjował pan Leszek Kraszewski – pracownik w/w zakładu. Wkrótce doszło do spotkania obu działaczy. Jego efektem było rozszerzenie inicjatywy założycielskiej na inne zakłady i instytucje znajdujące się na terenie Moniek.

szania krzyży w zakładach pracy i instytucjach. Nowy i „młody” związek dostał ogromne wsparcie i konkretną pomoc od ówczesnego monieckiego proboszcza Kazimierza Wilczewskiego. To on popierał, umacniał w duchu i działaniu mło-

na liście osób przeznaczonych do umieszczenia w miejscach odosobnienia znajdowało się 10 monieckich działaczy związkowych. Tak twierdził sąsiad Józefa Mozolewskiego – major LWP Rynkiewicz. Był on wprawdzie członkiem PZPR, jednak miejscowi działacze „Solidarności” uniknęli aresztowań i internowania prawdopodobnie dzięki jego wstawiennictwu. To on często otaczał monieckich działaczy związkowych „parasolem ochronnym”, a nawet... przekazywał im nielegalną „bibułę” wcześniej zarekwirowaną. Do jedynego przypadku aresztowania działacza związkowego doszło w Knyszynie. Mieszkający tam przewodniczący „Solidarności” w Spółdzielni Transportu Wiejskiego - Leszek Kraszewski został

Mozolewskiego ścigał też patrol milicji po oplakatowaniu miejscowego CPN-u. Zatrzymany przed własnym domem przechytrzył stróżów prawa. Sprzyjała temu również nie do końca służbowa postawa milicjantów (faktycznie bywali i tacy). Za takie przewinienie groziła wówczas kara 4 lat więzienia. Moniecki działacz „Solidarności” musiał często wysłuchiwać niewybrednych i niewyszukanych tekstów pod swoim adresem. Wygłaszali je ludzie, z którymi do dzisiaj spotyka się na ulicy. W 1985 r. podjął decyzję o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Powrócił do kraju na święta Bożego Narodzenia 1986 r. Nie mogąc znaleźć pracy w Mońkach założył, wraz z kolegą, firmę usługową. Zajmowała się ona montażem przywożonej z zachodu tapicerki oraz żaluzji okiennych. Była to działalność opłacalna, lecz nie do końca legalna. Po wielu perypetiach znalazł pracę w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Mońkach (Pogotowie Ratunkowe). Na początku 1988 r. doszło do reaktywowania lokalnych struktur „Solidarności”. Zapoczątkowało to nowy etap działalności ruchu związkowego. W tym samym roku przewodniczący wyjechał, w ramach urlopu bezpłatnego, do Niemiec. Przebywając za granicą dowiedział się, że został zaocznie wybrany na przewodniczącego monieckich struktur „Solidarności”. Postawiony przed faktem dokonanym wraca do kraju. 1 XII 1989 r. otrzymał etat w białostockiej „Solidarności”.

Józef Mozolewski, fot. M. Żegliński dych działaczy związkowych.

przyłapany na wywieszaniu ulotki z napisem: „Precz z komuną. Solidarność żyje!”. W ciągu 24 godzin odbył się sąd doraźny, a oskarżony został skazany na 4 lata więzienia. Po odbyciu połowy kary, wyemigrował na stałe do Stanów Zjednoczonych. Podczas trwania stanu wojennego Józef Mozolewski, wraz z kolegami, podjął działalność opozycyjną. Polegała ona na kolportowaniu ulotek, wydawaniu nielegalnej „bibuły”, rozpowszechnianiu prawdziwych informacji, malowaniu napisów na budynkach i murach oraz organizowaniu pomocy dla represjonowanych. Przewodniczący wspomina, że jedną z bardziej spektakularnych akcji było namalowanie na drodze dojazdowej z Downar do Moniek napisu „Solidarności”. Innym przykładem odważnej, graniczącej z desperacją działalności opozycyjnej, był transport ulotek z wrocławskiego Pafawagu do Białegostoku. Plan dowiezienia zakazanych materiałów do miejsca przeznaczenia obarczony był dużym ryzykiem ze względu na częste kontrole drogowe połączone ze szczegółowym przeszukiwaniem pojazdów i ludzi. Użyty do tego celu moniecki Żuk przeszedł pomyślnie liczne kontrole, a podróżujący nim ludzie okazali się „czyści”. Szczytem cywilnej odwagi było oklejenie ulotkami milicyjnej Nyski. Józefa

Po reaktywowaniu działalności „Solidarności” na początku 1990 roku w kręgu monieckich działaczy związkowych narodził się pomysł zajęcia siłą siedziby KP PZPR. Przewodniczący nie poparł jednak ryzykownej jego zdaniem akcji. Dziś mówi: „Szkoda. Była szansa!”. Być może już wtedy mógł paść główny bastion lokalnej komuny. Józef Mozolewski żałuje do dziś braku zdecydowanej postawy w tej sprawie. W 1990 r. powstaje Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie. Jego celem miało być przygotowanie do wyborów samorządowych i prezydenckich. Na wszystkich szczeblach zakończyły się one sukcesem. Pierwszym niekomunistycznym Burmistrzem Miasta i Gminy Mońki został Mirosław Paniczko. W 1991 r. Józefa Mozolewskiego wybrano na członka Prezydium Zarządu Regionu Białostockiego NSZZ „Solidarność”, a od 1992 r. został zastępcą przewodniczącego. Od 1993 r., zgodnie z wolą wyborców, pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Regionu Białostockiego NSZZ „Solidarność” (bez przerwy, do dnia dzisiejszego). Podczas II kadencji funkcjonowania samorządu lokalnego był radnym Rady Miasta i Gminy Mońki, jako jedyny przedstawiciel „Solidarności”. Dalsza część artykułu w następnym numerze Wieści Monieckich.


nr 8 / 2013 (32), grudzień 2013

www.kulturamonki.pl

3

Rozmowa podsumowująca rok 2013 z Burmistrzem Moniek Zbigniewem Karwowskim Nadchodzący koniec roku to czas na podsumowania i analizy dokonanych inwestycji i przedsięwzięć realizowanych w naszej gminie. W związku z tym nasza redakcja poprosiła Pana Zbigniewa Karwowskiego – Burmistrza Moniek o kilka słów komentarza i podsumowanie najważniejszych działań. Wieści Monieckie: Rok 2013 już krytyki. Dla jasności, zawsze ceniłem prawie za nami. Jak by Pan go ocenił? sobie konstruktywną krytykę, ponieważ prowadzi ona do wypracowania Burmistrz Moniek Zbigniew konsensusu, spojrzenia na problem Karwowski: Kolejny rok ciężkiej z innej strony, a co za tym idzie wyi odpowiedzialnej pracy! W tym miejboru najlepszego rozwiązania. Nie scu pragnę z całego serca podziękować rozumiem jednak co ma na celu poRadnym Rady Miejskiej w Mońkach. spolite „czepialstwo”? Na szczęście Przede wszystkim tym Radnym, którzy w swoim działaniu nie kierują się swoimi partykularnymi interesami a reprezentują interes swoich wyborców. Próby przypinania Wam jakichś „łatek” to działanie umyślne. Niemalże zawsze wypracowanie właściwego stanowiska w sprawach publicznych wywołuje wiele emocji i wymaga wiele pracy. Czasami gorąca atmos-fera, ostra dyskusja w komisjach, czy też w środowiskach lokalnych, jest nieodzownym elementem pracy Radnego. Za to Wam jeszcze raz dziękuję! Niestety w samorządach lokalnych jest coraz trudniej. Wiele dodatkowych zadań zlecanych przez państwo, wiele nowych problemów pojawiających się w życiu społecznym i rodzinnym wymaga nowych nakładów. Dzięki postawie wszystkich służb merytorycznych, kierownictw i pracowników poszczególnych jednostek samorządowych i nie samorządowych, rozwiązywanie tych problemów jest możliwe. Za to Wam wszystkim dziękuję. Podsumowując, rok 2013 uważam za bardzo dobry. Wykonaliśmy wiele kolejnych inwestycji, nie zamknęliśmy żadnych publicznych instytucji, wręcz przeciwnie pomogliśmy wielu organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom oraz jednostkom funkcjonującym na terenie naszej gminy, takim jak SP ZOZ Mońki, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Państwowej Straży Pożarnej. Kilka moją pracę ocenia cała lokalna spoinwestycji zakończymy w 2014 roku. łeczność, a nie pojedynczy malkontenWM: Od lipca 2013 roku weszła ci. Jak powiedział Kazimierz Pawlak w życie nowa ustawa o gospoda- w pierwszej części „Samych swoich”: rowaniu odpadami. Jak na chwilę do prawdy, jak i do wesela, każdy musi obecną przedstawia się realizacja dojrzeć... tych zupełnie nowych przepisów? WM: Jak wygląda sytuacja, jeśli ZK: Tak, rzeczywiście była to chodzi o uiszczanie opłat za śmieci? rewolucja. Jednak w tym miejscu praZK: Powiem krótko – jest nieźle. gnę podziękować naszym mieszkańCały czas monitorujemy realizacje com za zrozumienie problemu i za jak tej ustawy. Przy planowaniu opłat za najbardziej właściwą postawę. Chcę zagospodarowania odpadów przyjęlipodkreślić, że przy dobrej współśmy założenia, które w rzeczywistopracy naszych służb komunalnych – ści okazały się słuszne. Pracownicy ZGKiM w Mońkach, pracowników merytoryczni na bieżąco czuwają nad merytorycznych zajmujących się tym właściwym wykonaniem tego zadazadaniem oraz dzięki naszym obywania. telom, jesteśmy jedną z niewielu gmin w województwie podlaskim, która WM: Naszych czytelników zaporadziła sobie z tym problemem bez pewne interesuje fakt, czy opłata za większych kłopotów. Oczywiście, śmieci wzrośnie, zmaleje, czy może tak jak w każdym społeczeństwie, pozostanie na tym samym poziozdarzały się przypadki niezrozumie- mie? nia, trudności, czy też bezpodstawnej ZK: Tak jak już wspomniałem,

cały czas na bieżąco trwa kontrola wydatków z tak zwanego podatku śmieciowego. Ustawa funkcjonuje dopiero pół roku. Pozwólmy teraz przeanalizować jej wyniki. Jeżeli chodzi o wysokość opłat za śmieci mam nadzieję, że zostanie ona obniżona. Na ostatnich obradach poszczególnych komisji Rady Miejskiej szczegółowo przedstawiono dotychczasowy, krótkookresowy wynik finansowy. Słyszeli to wszyscy radni. Dziwi mnie fakt, że wszyscy zrozumieli, tylko jeden radny miał z tym trudności. Nikt nigdy nie zawyżał opłat z tego tytułu! Tym bardziej, że żadna gmina nie może wydać

sacje, tylko z czego? Przecież tak naprawdę nic się nie zmieniło! Każdy obywatel mógł i nadal może wejść na sesję Rady Miejskiej i nagrywać jej przebieg. Pomówienia o ograniczeniu swobód obywatelskich, powołując się na Konstytucję RP były czczym wymysłem. Zmieniło się tylko tyle, że pracownice obsługujące Biuro Rady Miejskiej, po napisaniu protokołu z przebiegu danej sesji, nie będą musiały archiwizować nagrań. Tak robi znacząca większość gmin. I tylko tyle!

w zadania inwestycyjne. Jakie inwestycje realizowane są obecnie na terenie miasta i gminy?

ZK: Dobiegają końca inwestycję prowadzone wspólnie z Knyszynem, Alytusem i Trokami w ramach współpracy transgranicznej Polska – Litwa. Większość środków przeznaczonych na to zadanie pochodzi z Unii Europejskiej. Efektem projektu na terenie tych miast będzie monitoring (kamery) oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Oczywiście znajdą się krytykanci tych WM: Jakiś czas temu zarzuco- inwestycji, tak jak miało to miejsce no Panu zwiększenie liczby etatów przy wspólnie z powiatem budowanej ul. Mickiewicza czy też ul. Magazynowej. Ja natomiast jestem pewien, że są to potrzebne inwestycje, oczekiwane przez mieszkańców od wielu lat i nadal będę starał się je realizować z nie mniejszym zapałem niż dotychczas! WM: Jakie są plany inwestycyjne na przyszły rok?

tych środków na inne cele. Najłatwiej jest krytykować! WM: Na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej w Mońkach radni na Pana wniosek uchwalili nowe, znacznie niższe stawki opłaty targowej. Co wpłynęło na decyzję o obniżeniu stawek? ZK: Mam nadzieję, że pomoże to w funkcjonowaniu naszym kupcom, zwiększy liczbę zainteresowanych handlem na targowicy w Mońkach a przede wszystkim ułatwi i zmniejszy koszty w sprzedaży produktów rolnych pochodzących z gospodarstw funkcjonujących na terenie naszej gminy. WM: Poruszano wtedy również kwestię archiwizacji obrad Rady Miejskiej. Poproszę o kilka słów komentarza w tej sprawie. ZK: Co tu komentować, szczyt bezczelności! Ktoś chce zrobić sen-

ZK: Na lata Panie Redaktorze! W przyszłym roku będziemy realizowali budowę kolektorów słonecznych na terenie miasta i gminy oraz oczyszczalni przyzagrodowych na terenach wiejskich. Zakończymy modernizację wraz z rozbudową Środowiskowego Domu Samopomocy. Trzeba wybudować nowe linie oświetlenia ulic miejskich. Planów jest bardzo dużo! Natomiast nie od razu da się wszystko zrealizować. Mamy przecież przygotowaną dokumentacje budowy ulic na naszych nowych i starych osiedlach. Chodzi mi oczywiście o os. Zachód, os. Reja i os. Kołłątaja. Potrzeby finansowe w tej materii są ogromne. Martwi mnie tylko jedno, że drogi i ulice lokalne nie znajdują się w strategii rozwoju województwa podlaskiego. W związku z tym może zaistnieć sytuacja, że będziemy zmuszeni szukać funduszy na ten cel z innych źródeł. Możliwe też, że w przyszłości uda się znacznie zwiększyć dochody naszej gminy. Stanowiłoby to znaczące źródło inwestowania również w jednostkach oświatowych. Proszę w drogi wiejskie. Mam pewne plany, co do tych działań! Na razie niech bęodnieść się do tego zarzutu. dzie to tajemnicą. ZK: W celu postawienia mojej osoWM: Czego życzyłby Pan by w złym świetle można w różny sposób manipulować danymi. Prawda jest mieszkańcom gminy Mońki na te taka: w wieku przedszkolnym mamy nadchodzące świąteczne dni? coraz więcej dzieci, z czego się bardzo ZK: Boże Narodzenie to szczecieszę i chyba nie tylko ja. W efekcie gólne święta. Do każdej rodziny przytego zwiększyła się liczba nauczycieli chodzi Nowonarodzone Dzieciątko tej placówki. Chcę podkreślić, iż za- Jezus! Niech przyniesie Wam spokój, trudnienie w przedszkolu zwiększono pogodę ducha i szczęście w gronie rodo poziomu niezbędnego dla prawi- dzinnym. Wszystkim Państwu życzę dłowego funkcjonowania tej jednostki. jak najwięcej miłości i radości każdeW pozostałych jest bez zmian. Środka- go dnia. Optymizmu i co najważniejmi na zadania oświatowe staram się go- sze dużo, dużo zdrowia! spodarować w sposób jak najbardziej Do końca 2013 roku zostało efektywny i oszczędny. A zresztą co jeszcze kilka dni, ale już dzisiaj zato za zarzut?! Może według „zarzucapraszam wszystkich mieszkańców jącego” mi tą nieprawidłowość, lepiej będzie jak część administracji i obsłu- Gminy Mońki i ich gości na tradygi oświaty zasili szeregi bezrobotnych cyjne powitanie Nowego Roku 2014 i przejdzie na garnuszek Miejskiego w centrum naszego miasta. Ośrodka Pomocy Społecznej? Wesołych Świąt i Szczęśliwego WM: Mija kolejny rok bogaty Nowego 2014 Roku! Pozdrawiam!


4

www.kulturamonki.pl

nr 8 / 2013 (32), grudzień 2013

„Sąsiedzi w działaniu” Od listopada 2012 r. do maja 2013 r. uczniowie monieckich szkół podstawowych i Gimnazjum brali udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE Polska - Litwa „Sąsiedzi w działaniu”. Szkoła Podstawowa nr 2 i Zespół Szkół w Mońkach realizowały w ramach tego projektu program edukacyjny „Poznaj swoich przyjaciół”. Około 100 uczniów na zajęciach m. in. koła kulinarnego, koła regionalnego, koła języka angielskiego oraz teatralnego poznawało zwyczaje i tradycje Litwy. Podczas zajęć dzieci z koła regionalnego przygotowały w formie prezentacji multimedialnej książkę kucharską „Kuchnia Litewska” oraz próbowały samodzielnie przyrządzać tradycyjne litewskie potrawy, zaś na zajęciach koła j. angielskiego - multimedialny „Przewodnik po Litwie” w języku

Stanisław

angielskim. Koło teatralne przygotowało natomiast przedstawienie - legendę litewską, którą zaprezentowało na spotkaniu z uczniami szkół litewskich. Zwieńczeniem realizowanego programu była wymiana uczniów ze szkół z powiatu monieckiego oraz szkół litewskich. W dniach 3- 6 czerwca uczniowie monieckich podstawówek brali udział w wycieczce na Litwę. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach mieli okazję zwiedzić Wilno, Troki i Daugai. Nie zabrakło także atrakcji podczas pobytu w parku linowym Tarzania. Gościli również w szkołach litewskich, które również brały udział w tym projekcie.

Następnym etapem zwiedzania Natomiast w dniach 10-13 Moniek były wizyty w Gimnazjum czerwca uczniowie ze szkół liteworaz w Zespole Szkół przy ul. Plaskich odwiedzili naszą miejsconetarnej. „Labas rytas” - takim liwość. 11 czerwca gościli m. in.

tewskim pozdrowieniem uczniowie Gimnazjum powitali gości z Trok. Uczniowie i nauczyciele z Litwy w towarzystwie dyrektora gimnazjum p. Stefana Szydłowskiego zwiedzili szkołę oraz spotkali się z uczniami. Ważnym punktem wizyty było obejrzenie prezentacji multimedialnej o historii naszego miasta i Gimnazjum przygotowanej przez uczniów klasy II e oraz filmu „Z życia gimnazjum” w reżyserii Michała Kuca z kl. III d. W Zespole Szkół gości z Trok i Alytusa przywitała Schola Gloria. Krótką historię oraz osiągnięcia szkoły przedstawiła dyrektor Alicja Halicka-Pochodowicz.

Goście zwiedzili m. in. szkolną Izbę Pamięci oraz halę sportową, na której to mogli podziwiać „Poloneza” w wykonaniu uczniów p. Danuty Godlewskiej. Podczas wizyty goście zwiedzili także Biebrzański Park Narodowy oraz Białystok. Podsumowanie i oficjalne zakończenie wizyty miało miejsce w czwartek, 13 czerwca w Monieckim Ośrodku Kultury. Nauczyciele i uczniowie S.P. nr 2 w Mońkach L. Kraszewska, D. Góralczyk oraz uczniowie klasy II E Gimnazjum w Mońkach

Regionalny Konkurs „Na tradycyjny Stroik Bożonarodzeniowy”

Ludzie Moniek

MALISZEWSKI

Uzupełnienie artykułu z Wieści Monieckich Nr 7/31 (2013)

W ostatnim artykule z cyklu Ludzie Moniek o Stanisławie Maliszewskim nie została zawarta informacja o datacie śmierci, która nastąpiła 22.07.1984 r. Pan Stanisław został pochowany na cmentarzu parafialnym w Mońkach.

MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY SPOŁECZNOŚCI MIASTA I GMINY MOŃKI

Nr 8/2013 (32), grudzień 2013 egzemplarz bezpłatny

w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach. Uczniowie biorący udział w programie „Poznaj swoich przyjaciół” oraz ich opiekunowie przygotowali krótką prezentację szkoły. Goście mieli również okazję obejrzeć występ zespołu „Podlasiaczki” pod kierunkiem Pani Celiny Wierzbickiej oraz przedstawienie - legendę litewską. Przygotowano także degustację naszych regionalnych potraw - babki i kiszki ziemniaczanej, które smakowały naszym gościom. Następnie w towarzystwie Burmistrza Zbigniewa Karwowskiego oraz dyrektora szkoły Dariusza Jaworowskiego zwiedzili nasza szkołę. Niewątpliwie największe wrażenie zrobiła hala sportowa.

WYDAWCA: Moniecki Ośrodek Kultury

Redaktor Naczelny: Dariusz Gwiazda

REDAKCJA: 19 - 100 Mońki, ul. Białostocka 25,

Redaguje Zespół Wieści Monieckich

tel. 085 716 - 24 - 64. e-mail: wiescimonieckie@kulturamonki.pl

www.kulturamonki.pl www.facebook.com/mokofficial

Redakcja gazety Wieści Monieckich pragnie złożyć wszystkim czytelnikom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze - Świąt Bożego Narodzenia!

www.kulturamonki.pl www.facebook.com/mokofficial www.youtube.com/TvKulturaMonki

Dnia 15 grudnia 2013r. w Monieckim Ośrodku Kultury dokonano podsumowania II Regionalnego Konkursu „Na Tradycyjny Stroik Bożonarodzeniowy”. Specjalnymi gośćmi spotkania byli: Mieczysław Baszko - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Mariusz Dawidziuk oraz Edward Klepacki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Mońkach. Konkurs jest kontynuacją cyklicznego Przeglądu „Na Choinkę Bożonarodzeniową”. Przegląd charakteryzuje wysoki i wyrównany poziom. Jak co roku, przyznając nagrody i wyróżnienia, Jury wzięło pod uwagę nawiązanie do tradycji naszego regionu, inwencję plastyczną oraz zastosowanie tworzyw naturalnych, a mianowicie wykorzystanie bibuły, słomy, papieru, szyszek, ziaren, wydmuszek, traw, jabłek itp. Godny zauważenia był też indywidualny charakter i wyraz artystyczny poszczególnych stroików. Oceniono 46 prac konkursowych w 3 kategoriach wiekowych. W kategorii I – dzieci szkół podstawowych nagrodzono: 1. Świetlica w Kruszynie, 2. Świetlica w Kuleszach, 3. Agnieszka Bruzgo – Jaświły. W kategorii II - młodzieżowa nagrodzono: 1. Patrycja Roszko – Mońki, 2. Świetlica Wiejska w Kropiewnicy, 3. Justyna Moniuszko – Mońki. W kategorii III - dorośli nagrodzono: 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mońkach, 2. Ewa Pereszczako – Jaświły, 3. Agata Kuczyńska – Mońki Nagrody sfinansowali: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Mońkach, Urząd Miejski w Mońkach – Moniecki Ośrodek Kultury. Krystyna Barbara Lewkowska


nr 8 / 2013 (32), grudzień 2013 www.kulturamonki.pl

DODATEK INWESTYCYJNY PODSUMOWANIE INWESTYCJI 2013 W GMINIE MOŃKI Urząd Miejski w Mońkach

ul. Słowackiego 5a, Tel/Fax 085 716 25 87, www um-monki.pl, e-mail: monki@um.pl

Współpraca popłaca To były jedne z priorytetowych inwestycji władz obecnej kadencji, zarówno gminnych, jak i powiatowych. W myśl zasady, że raz danego słowa trzeba dotrzymać, remonty ulic Magazynowej oraz Mickiewicza stały się faktem. We wrześniu oddano do użytku prawie kilometr tzw. Małej Obwodnicy Moniek a z początkiem grudnia zakończono prace na ul. Mickiewicza.

1,4 mln

DOFINANSOWANIA

liśmy sobie sprawę, że po zeszłorocznych intensywnych opadach, mających znamiona klęski żywiołowej uszkodzeniu uległy podziemne urządzenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dlatego postanowiliśmy wystąpić do Wojewody Podlaskiego o pomoc finansową z programu: „Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych” i nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. To nas bardzo cieszy!

stycje, a przecież właśnie to, dla cie prawie 1,5 mln zł. Połowa nas mieszkańców, jest najistot- kosztów pochodziła z dofinanniejsze. sowania Narodowego Programu 18 października odbyła się Przebudowy Dróg Lokalnych. uroczystość oddania do użytku Reszta inwestycji została sfinanprzebudowanej ul. Magazyno- sowana ze środków Starostwa Powej w Mońkach. Była to jedna wiatowego w Mońkach – niespełz większych w ostatnim czasie na 360 tys. zł oraz Gminy Mońki inwestycji drogowych na terenie – 375 tys. zł. W ramach partnerMoniek. Symbolicznego prze- stwa gospodarczego w realizację cięcia wstęgi dokonali: Ksiądz tego zadania włączyli się także loDziekan Tadeusz Horosz, Wi- kalni przedsiębiorcy: Monieckie - Stan bezpieczeństwa na ul. cewojewoda Podlaski Wojciech Centrum Handlowo – Targowe A. Purty (15 tys. zł) oraz fi rma Mickiewicza wymagał podjęcia Na realizację tych przedsię- Dzierzgowski, Starosta Moniecki KalPlast (2 tys. zł). zdecydowanych działań – wtórowzięć duży wpływ miała do- Joanna Kulikowska, Burmistrz wała Burmistrzowi Starosta Jobra współpraca Gminy Mońki Moniek Zbigniew Karwowski, Kolejnym wspólnie zrealize Starostwem Powiatowym Przewodniczący Rady Powiatu zowanym przedsięwzięciem jest anna Kulikowska – Obfite opady w Mońkach i to należy podkre- w Mońkach Krzysztof Falkowski przebudowa ulicy Mickiewicza. deszczu z ubiegłego roku spowoślić z całą stanowczością. To i Przewodniczący Rady Miejskiej To najdłuższa ulica w Mońkach dowały zapadnięcie nawierzchdzięki niej możliwe do przepro- w Mońkach Edward Stanisław i jednocześnie nierozwiązany ni w kilku miejscach stwarzając wadzenia są najważniejsze dla Klepacki. Koszt realizacji tej problem władz poprzednich ka- zagrożenie. Szukaliśmy sposobu, naszego miasta i gminy inwe- inwestycji zamknął się w kwo- dencji. W tym wypadku rów- który umożliwi nie tylko remont nież znaczna część środków finansowych przeznaczonych na tę inwestycję została pozyskana z zewnątrz. Dzięki zaangażowaniu Starosty Monieckiego Joanny Kulikowskiej oraz Burmistrza Moniek Zbigniewa Karwowskiego do obu jednostek wpłynęło łącznie 1 400 000 zł. Było to trzecie pod względem wysokości dofinansowanie w woj. podlaskim i pochodziło z budżetu Ulica Magazynowa przed remontem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Ulica Magazynowa po remoncie

- To bardzo dobra wiadomość dla naszego miasta i gminy – mówił zaraz po podpisaniu ministerialnych promes Burmistrz Karwowski – Remont ul. Mickiewicza to był jeden z naszych priorytetów na obecną kadencję. Mieliśmy w planach przeprowadzenie gruntownych prac remontowych niezależnie od tego czy pozyskamy na ten cel środki zewnętrzne czy zrobimy to z własnych zasobów. Zdawa-

nawierzchni ale pozwoli też uszczelnić instalację odprowadzającą wody opadowe z miasta. Uzyskanie pomocy finansowej jednocześnie i przez Powiat Moniecki i przez Gminę Mońki znacznie ułatwi finalizację tego kosztownego przedsięwzięcia. Podsumowując. Faktem jest, że bez uzyskania zewnętrznych środków finansowych, tak duże inwestycje byłyby trudne do przeprowadzenia. Udało się je zrealizować dzięki zaangażowaniu i współpracy obu jednostek samorządowych. Z perspektywy mieszkańca Moniek, jako że Święta już tuż tuż, pozostaje tylko życzyć realizacji kolejnych przedsięwzięć, które są w planach na najbliższe lata.

Ulica Mickiewicza po remoncie

Ulica Mickiewicza przed remontem


DODATEK INWESTYCYJNY GMINY MOŃKI

nr 8 / 2013 (32), grudzień 2013

Nowoczesna sala przy SP 2 Budowa sali sportowej przy SP nr 2 w Mońkach rozpoczęła się w kwietniu 2011 r. i trwała niespełna 2 lata. Pierwotnie miała być oddana do użytku z końcem listopada 2011 ale ze względu na niewywiązywanie się z umowy wykonawcy, termin ten uległ wydłużeniu. Zajęcia na nowej Sali odbywają się już od lutego ale oficjalne otwarcie i poświęcenie odbyło się w piątek 26 kwietnia. W uroczystości udział wzięli m.in. Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki, Ksiądz Dziekan Tadeusz Horosz proboszcz parafii M.B. Częstochowskiej w Mońkach, Ksiądz Prałat Henryk Miron Proboszcz parafii Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach, Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP, Mieczysław Kazimierz Baszko Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Andrzej Raś Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Marek Frąckiewicz Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Wychowania Kuratorium w Białymstoku, Krzysztof Felczak Koordynator Makroregionalny SOS, Tadeusz Jasiński – Prezes Zarządu Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Siatkowej w Białymstoku oraz przedstawiciele monieckich władz samorządowych na czele z Burmistrzem Moniek Zbigniewem Karwowskim. Nie zabrakło również gminnych radnych, dyrektorów jednostek Urzędu Miejskiego w Mońkach a także nauczycieli, pracowników, uczniów oraz przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2. Całkowity koszt budowy z wartości umownej zamyka się kwotą około 2,5 mln zł, jednak w dalszym ciągu toczy się w sądzie postępowanie w sprawie kar umownych od wykonawcy – konsorcjum reprezentowanego przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne WĘGLOPOL z Gliwic. Za nieterminowe wykonanie budowy konsorcjum grozi kara w wysokości około 2 milionów złotych.

50 tys. zł.

DOFINANSOWANIA

Usunęliśmy azbest z kolejnych budynków W związku z uchwalonym „Programem usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mońki na lata 20092032”, Gmina Mońki w bieżącym roku po raz kolejny zrealizowała zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mońki”. Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Dofinansowaniem zostały objęte prace z zakresu demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Za realizację prac odpowiadała firma P. P. U. H. CZYŚCIOCH Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku. Do realizacji zostało zakwalifikowanych 21 wniosków spośród 42 przyjętych. Kwota dofinansowania wyniosła niespełna 50 000 zł. Łączna masa unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest to prawie 100 ton.

Ukończenie przebudowy ulicy we wsi Masie

Remont mostu we wsi Waśki

Ukończono przebudowę ulicy we wsi Masie – wykonano nawierzchnię bitumiczną (potrójnie utwardzoną), ułożono przepust oraz wykonano wjazdy na posesje.

Przeprowadzono kapitalny remont mostu drewnianego we wsi Waśki. Polegał on na rozebraniu części drewnianych, piaskowaniu i zabezpieczeniu przeciwkorozyjnemu części stalowych. Wszystkie elementy drewniane zastąpiono nowymi. Przeprowadzono również utwardzenie dojazdu i zjazdu z mostu.

Wykonawca „BUDOMOST” Sp. z o. o Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37.

Remont na drodze Magnusze - Czekołdy Gmina Mońki przeprowadziła remont polegający na wykonaniu murków oporowych (zbrojonych) w drodze Magnusze – Czekołdy oraz dowiezieniu pospółki na poszerzenie drogi przy przepuście - ok. 60 m2. Prace wykonała firma Roboty Ziemne i Drogowe „DROGOMISTRZ” Józef Roszkowski. Koszt remontu wyniósł prawie 17 tys. zł.


nr 8 / 2013 (32), grudzień 2013

DODATEK INWESTYCYJNY GMINY MOŃKI

70 tys. zł.

DOFINANSOWANIA

Nowa karetka w SP ZOZ 3 października w monieckim ZOZ-ie odbyło się uroczyste poświęcenie nowo zakupionej karetki do transportu chorych. Karetka będzie służyła pacjentom powiatu monieckiego w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej oraz do transportu sanitarnego chorych. Koszt zakupu wyniósł prawie 130 tys. zł, z czego Gmina Mońki przekazała na ten cel 70 tys. zł. Reszta została sfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego oraz sąsiednich gmin. Uroczystego poświęcenia dokonał proboszcz parafii Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach - Prałat Henryk Miron. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele samorządów finansujących zakup karetki oraz dyrekcja SP ZOZ w Mońkach. Podkreślić należy, że inne jednostki działające na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców również potrzebują wsparcia finansowego. Gmina Mońki udzieliła w tym roku takiej pomocy Komendzie Powiatowej Policji oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

65 %

DOFINANSOWANIA

RPO dofinansowało kolektory W maju bieżącego roku Gmina Mońki rozpoczęła realizację projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Mońki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie/Poddziałanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Do udziału w projekcie zgłoszono 164 budynki mieszkalne w których zostaną zamontowane instalacje solarne do podgrzania wody oraz 1 budynek użyteczności publicznej. Kwota uzyskanego dofinansowania przyznanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku wynosi 1 524 008 zł, co stanowi około 65% całkowitych kosztów realizacji projektu. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w przyszłym roku. Źródło: www.ktaa.pl

Źródło: www.monki.pl

Przebudowa i rozbudowa MOPS i ŚDS Powstaną nowe sale i pracownie w których prowadzone będą zajęcia. Osoby niepełnosprawne nie będą miały już problemu z dostaniem się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach. Inwestycja w połowie zostanie sfinansowana z budżetu państwa! Trwają prace związane z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Wyzwolenia. Inwestycja obejmuje: przebudowę istniejącego budynku, wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, remont węzła cieplnego z przebudową przyłącza oraz wykonanie odprowadzenia wód deszczowych. Dobudowano również nowy, dwukondygnacyjny budynek. Zostanie wybudowany podjazd dla wózków inwalidzkich oraz zainstalowana winda. - Funkcjonalność to podstawa – mówi Mariusz Popowski dyrektor MOPS – Środowiskowy Dom Samopomocy wzbogaci się o nowe sale – komputerową i rehabilitacyjną a także pracownię higieniczną i techniczną. Znajdzie się tutaj pokój wyciszeń oraz poradnictwa. Przybędzie też serwerownia, szatnia oraz nowe łazienki. Wszyscy pracownicy MOPS będą pracować w jednym budynku, powróci tu dział świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych znajdujący się obecnie w budynku dawnego kina „Sputnik”. Zakończenie prac przewidziano na koniec lipca przyszłego roku. Ogólna wartość inwestycji wyniesie prawie 950 tys. zł. Połowa zostanie dofinansowana z budżetu państwa.

495 tys. zł.

DOFINANSOWANIA

Kolejne świetlice wiejskie W 2013 roku Gmina Mońki oddała do użytku dwie nowe świetlice wiejskie w Kołodzieży i Przytulance. Przeprowadzony został także remont pomieszczeń w istniejącej świetlicy wiejskiej w Boguszewie. Koszt zakończonej w lutym inwestycji w Kołodzieży wyniósł ponad 380 tys. zł, z czego blisko 240 tys. zł to dofinansowanie zewnętrzne. Kolejna świetlica została przekazana w maju mieszkańcom wsi Przytulanka. Kosztowała niespełna 395 tys. zł, z czego prawie 255 tys. zł to dofinansowanie z PROW. W Boguszewie natomiast Gmina Mońki wykonała finansowany z małych projektów remont pomieszczeń. Koszt remontu zamknął się w kwocie 52 000 zł. Oddanie do użytku nowoczesnych świetlic wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaspokaja potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców wsi, sprzyja ich aktywizacji i integracji. W ogólnodostępnych świetlicach odbywają się już zajęcia z dziećmi i młodzieżą


DODATEK INWESTYCYJNY GMINY MOŃKI

Ułatwienia niepełnosprawnym Jak ważna jest edukacja dzieci i młodzieży wie chyba każdy z nas. Nie każdy natomiast zdaje sobie sprawę z tego, z jakimi przeciwnościami muszą zmierzyć się rodzice dzieci niepełnosprawnych by ich pociechy miały dostęp do placówek edukacyjnych. Do tej pory zmuszeni byli organizować transport we własnym zakresie, gmina jedynie dopłacała do kosztów przewozu. Od początku roku szkolnego 2013/2014 sytuacja ta się zmieniła. Specjalnie do tych celów Gmina Mońki przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiła mikrobus ze specyfikacją do przewozu osób niepełnosprawnych. Auto wyposażone jest w specjalne najazdy umożliwiające transport osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz pasy do ich mocowania. Od września kilkoro dzieci i nastolatków w ramach zadań własnych Gminy Mońki jest dowożonych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Downarach oraz do szkół w Białymstoku. Zakup samochodu ułatwi systematyczny dostęp dzieci i młodzieży do placówek edukacyjnych i korzystnie wpłynie na poprawę jakości życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Mońki. Na zakończenie należałoby podkreślić, że w związku z tym zadaniem Urząd Miejski w Mońkach nie zatrudnił dodatkowych pracowników.

Przebudowa na Słowackiego i Wyzwolenia Zakończyła się inwestycja na osiedlu bloków komunalnych u zbiegu ulic Słowackiego i Wyzwolenia. Prace rozpoczęto od zerwania płyt betonowych pamiętających jeszcze czasy budowy tego osiedla. Przebudowano drogi dojazdowe i chodniki. Ułożono dojazdy do garaży z kostki brukowej oraz przebudowano parking. Doszły także nowe miejsca parkingowe. Lifting osiedla przeprowadzili pracownicy Urzędu Miejskiego, zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

Sprawniej dojedziemy do Białegostoku i Goniądza

Przebudowa w Dziękoniach Prawie 700 metrów nowej nawierzchni, chodniki, wjazdy na posesje oraz nowe oznakowanie – gmina Mońki kończy inwestycję drogową we wsi Dziękonie. Po starej, dziurawej, szutrowej drodze we wsi Dziękonie – jednej z największych wsi w gminie Mońki zostało już tylko niezbyt miłe wspomnienie. Prace remontowe rozpoczęły się w czerwcu. Przed zimą udało się wylać nową nawierzchnię asfaltową na długości prawie 700 metrów. Na tym samym odcinku ułożono nowe obrzeża, wykonano większą część chodnika i wjazdów na posesje. Na wiosnę przyszłego roku przewidziano już tylko dokończenie prac, których ze względu na pogodę nie można było przeprowadzić w roku bieżącym. Prace przeprowadziła wyłoniona w przetargu firma Unidrog sp. z o.o. Chodnik i wjazdy na posesje wykonują pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni w ramach robót publicznych. O zakończeniu inwestycji poinformujemy naszych czytelników na łamach Wieści Monieckich.

nr 8 / 2013 (32), grudzień 2013

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców osiedla Maliny I i Maliny II Burmistrz Moniek oraz radni przy współpracy z firmą „Kurier” Jankowscy uruchomili na ul. Wojska Polskiego dwie nowe lokalizacje przystanków. Prace adaptacyjne przeprowadzili pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni w ramach robót publicznych.

GMINA MOŃKI


nr 8 / 2013 (32), grudzień 2013

www.kulturamonki.pl

Spotkanie z aktorem Rafałem Supińskim 16 grudnia 2013 roku Biblioteka Publiczna w Mońkach zaprosiła mieszkańców Moniek na spotkanie z pochodzącym z Moniek aktorem – Rafałem Supińskim. Spotkanie poprowadziła Barbara Kuprel (kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży). Na początku, na jej prośbę, Anna Porębska prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przeczytała list gratulacyjny skierowany do R. Supińskiego przez Burmistrza Moniek – Zbigniewa Karwowskiego. Następnym punktem programu była rozmowa z aktorem. Zgromadzona publiczność dowiedziała się, że Rafał ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Studiował też w Czechach w ramach programu Erasmus. Zostając aktorem spełnił swoje marzenia z dzieciństwa. Na stałe współpracuje z teatrem Rampa w Warszawie oraz z Operą i Filharmonią Podlaską, w której za-

grał w musicalach „Korczak” i „Upiór w operze”. Pojawi się też w operze „Traviata. (Wywiad z aktorem prezentuje strona internetowa Oddziału dla Dzieci i Młodzieży BP w Mońkach www.dzieci.bpmonki.pl)

indywidualne rozmowy widzów z aktorem. Wiele osób ustawiło się w kolejce po autograf utalentowanego aktora. Więcej informacji na temat Rafała Supińskiego można przeczytać na jego stronie internetowej: www.rafalsupinski.com

W drugiej części spotkania Rafał Supiński zaprezentował kilka utworów ze swego repertuaru. Następnie, na prośbę Barbary Kuprel, wykonał utwór z musicalu Upiór w Operze. Za co otrzymał gromkie brawa.

Było to drugie, z czterech planowanych spotkań, które zostaną zorganizowane w ramach projektu pn. „Klucz przedsiębiorczości”, realizowanego od początku października tego roku przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Mońkach.

W trzeciej części widzowie zadawali aktorowi pytania, na które otrzymywali, często bardzo humorystyczne, odpowiedzi. Burmistrz Moniek, który z powodu licznych obowiązków, przybył na spotkanie pod koniec jego trwania, osobiście złożył swoje gratulacje Rafałowi Supińskiemu. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i ciepłej atmosferze. Na zakończenie były podziękowania, kwiaty, wspólne zdjęcia,

Barbara Kuprel kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach

Pływanie dofinansowane przez Ministerstwo 270 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Mońki od kwietnia brało udział w specjalnym programie nauki i doskonalenia pływania. Gmina Mońki otrzymała na ten cel dofinansowanie z puli Ministerstwa Sportu i Turystyki.

w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla Wszystkich”; działanie „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”. Zadanie nr 2 zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na „upowszechnianie pływania”. Temu zadaniu nadaliśmy Poszukując kolejnych możliwonazwę „Uczymy się pływać”. ści zdobycia środków finansowych z poza budżetu Gmina Mońki wzięZajęcia rozpoczęły się 8 kwietła udział w otwartym konkursie na nia i trwały do 14 grudnia wyłądofinansowanie zajęć sportowych czając przerwę wakacyjną. Brało z puli Ministra Sportu i Turystyki. w nich udział 270 uczniów (225 ze Departament Sportu dla Wszystkich szkół podstawowych, 45 z gimnaw Ministerstwie Sportu i Turysty- zjum) w 18 grupach ćwiczebnych. ki w odpowiedzi na nasz wniosek Zajęcia odbywały się raz w tygoprzyznał kwotę dofinansowania dniu. Prowadziło je ośmioro naw wysokości 20 000 zł. Nasza uczycieli wychowania fizycznego oferta dotyczyła zajęć nauki i do- z monieckich szkół. Bezpłatne zaskonalenia pływania dla wszyst- jęcia nauki i doskonalenia pływakich chętnych uczniów ze szkół nia prowadzone były na Pływalni podstawowych i gimnazjum na Powiatowej w Mońkach. terenie gminy Mońki. Do wyZorganizowanie nauki i dokonania tego zadania z budżeskonalenia pływania w formie zatu naszej gminy dołożyliśmy jęć pozalekcyjnych miało wpływ 21 760 zł. Zajęcia odbywały się na aktywizację uczniów po lek-

cjach. Zajęcia miały na celu wyeliminowanie negatywnych postaw społecznych. Pływanie jest doskonałym elementem kształcenia pozytywnych cech wolicjonalnych młodych ludzi i poprawy ich stanu zdrowia. Efekty edukacyjno – wychowawcze osiągnięte w trakcie realizacji tego zadania to: - zdobycie umiejętności pływania uczniów klas I – VI, - doskonalenie umiejętności pływania uczniów gimnazjum, - zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu, - wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie pływania, - podniesienie odporności organizmu i korekta wad postawy, - dostarczenie wzorców na aktywne zagospodarowanie czasu wolnego.

9


10

www.kulturamonki.pl

nr 8 / 2013 (32), grudzień 2013

Woda i ścieki w roku 2014 Cyfrowa Szkoła bez zmian! Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach przedłożył do Burmistrza Moniek oraz Rady Miejskiej w Mońkach wniosek o przedłużenie na następny okres tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tym samym w roku 2014 cena wody oraz ścieków dla mieszkańców Miasta i Gminy Mońki nie ulegnie zmianie i wynosić będzie: (patrz tabela). Utrzymanie dotychczasowych cen wody i ścieków jest możliwe dzięki prowadzeniu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach racjonalnej gospodarki dostosowanej do posiadanych środków finansowych oraz prowadzeniu szerokiej działalności z zakresu gospodarki komunalnej. Dodatkowym elementem mającym

wpływ na cenę wody i ścieków jest prowadzenie ciągłych prac remontowych i modernizacyjnych, które nie są może widoczne dla mieszkańców ale mają znaczący wpływ na koszty utrzymania i funkcjonowania sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie Zakład jest w trakcie realizacji prac związanych z uruchomieniem stacji ścieków dowożonych na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków, zdalnego monitoringu przepompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody przy ul. Zdrojowej. Trwa także odbiór prac związanych z realizacją I etapu projektu pn. „Budowa wiejskiej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mońki wraz z przyzagrodową oczyszczalnią ścieków przy Szkole Podstawowej w Kuleszach” w ramach działania 321 „Podstawowe Usługi dla

Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wnioskodawcą i projektodawcą jest Burmistrz Moniek. W ramach tego etapu wykonano odcinek sieci wodociągowej Dziękonie – Lewonie – Boguszewo, Zblutowo – Sobieski oraz przyzagrodową oczyszczalnię ścieków przy Szkole Podstawowej w Kuleszach. Efektem realizacji I etapu projektu będzie możliwość dostarczania wody na teren Gminy Mońki z dwóch ujęć miejskich z pominięciem wyeksploatowanych ujęć w Boguszewie i Rybakach które zostaną w roku 2014 wyłączone z eksploatacji. Mariusz Kulesza Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach

Netto (zł)

Brutto (zł)

Opłata za 1 m wody pobranej z ujęć będących własnością gminy wszystkim odbiorcom

2,52

2,72

Opłata za 1 m3 ścieków pobranej z ujęć będących własnością gminy wszystkim odbiorcom

4,21

4,55

Z początkiem roku w 13 szkołach podstawowych z terenu województwa podlaskiego rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Cyfrowa Szkoła”. W gronie tych szkół znalazła się moniecka „jedynka”.

dokonali Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Polińska. Goście wzięli także udział w pokazowych, multimedialnych lekcjach jęz. angielskiego i matematyki.

„Cyfrowa szkoła” to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na terenie województwa podlaskiego programem tym objętych zostało 13 szkół, w tym moniecki Zespół Szkół.

W ramach programu już w grudniu do szkoły trafiły 64 uczniowskie notebooki, 4 nauczycielskie laptopy, wideoprojektor, tablica interaktywna oraz wizualizer. Szkoła wyposażona została także w sieć Wi-Fi. Koszt projektu zamknął się kwotą niespełna 150ciu tysięcy zł i finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorami projektu są nauczyciele: W. Świsłocka i S. Szpyruk, a koordynatorzy to: A. Zyskowska i S. Szpyruk.

W ramach tego projektu od początku roku prowadzone są zajęcia. W programie uczestniczą uczniowie klas IV-VI. Oficjalne rozpoczęcie odbyło się 6 marca. Symbolicznego przecięcia wstęgi

3

Comenius 2013 W dniach 15-19 maja 2013 roku Gimnazjum w Mońkach gościło nauczycieli i uczniów z Turcji, Węgier i Włoch. Spotkanie odbyło się w ramach programu Comenius „Poznajemy tradycje i obrzędy”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Gospodarze przygotowali bogaty program wizyty. Pierwszy dzień goście spędzili głównie w szkole uczestnicząc w pokazowym programie edukacyjno - kulturowym. Obejrzeli naszą szkołę, wymienili opinie i doświadczenia, a popołudnie spędzili na integracyjnym wyjeździe do gospodarstwa agroturystycznego w Jasionóweczce. Drugi dzień to pobyt w Puszczy Bia-

łowieskiej, gdzie zagraniczni partnerzy szkoły mieli okazję zapoznać się z tradycyjnym procesem wypiekania chleba, wyrobu masła i sera, obróbki lnu i tkania dywanów. Był też czas na rywalizację na specjalnym torze przeszkód, strzelanie z łuku czy przejażdżkę zaprzęgiem konnym po okolicy. Trzeci dzień to pobyt w naszej stolicy - Warszawie (Kolumna Zygmunta, Rynek Starego Miasta, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Pałac Prezydencki, Muzeum Powstania Warszawskiego). Goście wyjechali z Polski w niedzielę 19 maja zachwyceni naszą polską gościnnością, z przekonaniem i chęcią powrotu do nasze-

go kraju. W zorganizowaniu pobytu dziękujemy za dużą pomoc i pokaźne wsparcie Panu Burmistrzowi Zbigniewowi Karwowskiemu oraz prezesowi Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach Panu Stanisławowi Jamiołkowskiemu. Nasz moniecki ser bardzo smakował naszym gościom. Dziękujemy także dziecięcemu zespołowi „Podlasiaczki”, który swoim występem uświetnił te uroczystości. Koordynator projektu: Patrycja Rudnicka oraz Magdalena Żak, Barbara Sajkowska, Elżbieta Grygo

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Andrzej Purta oraz Pracownicy Monieckiego Centrum Handlowo - Targowego i PSB Mrówka

Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej Firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku Właściciele oraz Pracownicy Net-Com Mońki


nr 8 / 2013 (32), grudzień 2013

www.kulturamonki.pl

Bezpieczniej w Biebrzańskim Paku Narodowym W związku z nałożeniem przez ustawodawcę na Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa na terenie BbPN Straż Biebrzańskiego Parku Narodowego podjęła stosowne starania celem uzyskania odpowiednich przeszkoleń np. udzielania pierwszej pomocy, udzielania pomocy osobom, pod którymi załamał się lód, zasad postępowania w przypadku poszukiwania osób zaginionych, oraz zakupu odpowiedniego sprzętu ratowniczego. W ramach środków własnych, a także dzięki hojności sponsorów zakupiono: profesjonalne plecakowe apteczki, latarki halogenowe, skafandry suche do ratownictwa wodnego i na lodzie. Jak informuje p.o. Komendanta Straży Parku Robert Makuła to dopiero początek profesjonalizacji i doposażenia Straży Parku. Są jeszcze działy ratownictwa, w których Straż BbPN nie posiada

11

odpowiednich kwalifikacji np. działania przeciwpożarowe, jednak w ramach współpracy z PSP Mońki i PSP Grajewo zostanie to szybko zweryfikowane aby maksymalnie wykorzystać siły i środki w przypadku zagrożeń przeciw pożarowych. Prognozy skutecznych działań ratowniczo gaśniczych na terenie BbPN są optymistyczne, ponieważ działalność edukacyjna BbPN-u jest skierowana do coraz szerszego grona zainteresowanych, a także wiedza oraz wyposażenie Straży Parku w coraz nowsze zdobycze techniki, przykładem mogą być negocjacje współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w celu zakupu bezzałogowych obiektów latających (dronów). Nawiązanie współpracy na tej płaszczyźnie spowoduje, że BbPN stanie na wysokości postawionego zadania - tłumaczy Komendant R. Makuła.


BURMISTRZ MONIEK SERDECZNIE ZAPRASZA NA POWITANIE

START GODZ.

23.00

SKWER PRZY FONTANNIE POKAZ FAJERWERKÓW ZABAWA Z ZESPOŁEM

GIGANT

Wieści Monieckie Nr 8 / 2013 (32)  
Wieści Monieckie Nr 8 / 2013 (32)  

Wieści Monieckie Nr 8 / 2013 (32) W numerze m.in.: -DODATEK INWESTYCYJNY- Moniecki Poseł RP, - Wywiad z Burmistrzem Moniek, - Szlachetna Pac...

Advertisement