Page 1

I

DODATEK SPECJALNY BIZNES W POWIECIE 39/2019

Nasze realizacje

Biznes w powiecie

RADZYMIN. Elewacja kościoła w parafii św. Jana Pawła II.

MARKI, ul. Wspólna - domy szeregowe. Ostatnie wolne lokale.

WOŁOMIN, ul. Miła - lokale pod wynajem.

MARKI, ul. Sportowa - przedszkole.


II

DODATEK SPECJALNY BIZNES W POWIECIE

39/2019

„Niegrzeczne dzieci”, czyli problemy wzrokowe najmłodszych

Bardzo czêsto nie zastanawiamy siê nad powodem problemów z dzieckiem w szkole, czy w domu podczas codziennych czynności. Słabe wyniki w szkole, czy złe zachowanie powodują, ¿e zwykle dziecko zostaje z marszu zaszufladkowane i określone jako niegrzeczne, nadpobudliwe lub leniwe.

Powodem nie musi być wcale trudny charakter dziecka, ale na przykład problemy z jego wzrokiem. Miejmy na uwadze również fakt, że pierwsze lata szkoły są

dla dzieci stresujące, co w połączeniu z zaburzeniami widzenia może mieć naprawdę bardzo niekorzystny wpływ na jego zachowanie. Często dzieci mające problemy

OKULARY już za 99 zł

Kobyłka ul. Warszawska 9 tel. 22 423 67 76 znajdź nas i polub na facebook’u fb.com/OptykKobylkaWarszawska

 badania okulistyczne niemowląt, dzieci i dorosłych  okulary progresywne  codzienne badanie wzroku u optometrysty  najmodniejsze oprawy okularowe  profesjonalna i kompetentna obsługa  nauka i dobór soczewek kontaktowych na każdą wadę wzroku

ul. Lipowa 5, 05 220 Zielonka tel. centrala: (22) 761 39 00, fax: 22 781 99 89

Administracyjno Gospodarczy Archiwista Informatycy Wydział organizacyjny+Biuro Rady Płace Rada Miasta Wydział spraw społecznych Sprawy społeczne Rodzina 500 + Promocja Wydział inwestycji Z-ca naczelnika wydziału Inwestycje Wydział infrastruktury i zamówień publicznych Drogi, oświetlenie Zamówienia publiczne Wydział gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego Gospodarka nieruchomościami Zagospodarowanie przestrzenne Gospodarka mieszkaniowa Wydział ds. Funduszy zewnętrznych Wydział ochrony środowiska Gospodarka odpadami Ochrona środowiska Wydzia³ finansowy Podatki i opłaty Księgowość budżetowa i sprawozdawczość Urząd stanu cywilnego Sprawy obywatelskie Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Główny specjalista ds. koordynacji i kont. post. międzywydziałowych

że poinformują nas o problemach z widzeniem. Nawet badania przesiewowe, przeprowadzane w szkołach nie zawsze mogą dać ostateczny i wiarygodny wynik. Z tego powodu tak ważna jest czujność rodziców. Zwykłe czynności, takie jak oglądanie telewizora, czy praca przy komputerze mogą nam dać sygnał o nieprawidłowościach – może zauważymy, że dziecko nie potrafi oglądać bajki siedząc na kanapie ustawionej naprzeciwko telewizora, a koniecznie chce siedzieć bliżej ekranu. Dobre widzenie Waszego dziecka to jego komfort i lepsza samoocena. To lepsze wyniki w nauce i większa ciekawość poznawania świata. Źród³o: www.dbajowzrok.pl

URZąD MIASTA ZąBKI

URZąD MIASTA ZIELONKA Burmistrz Z ca burmistrza Sekretarz Skarbnik Wydział prawny Wydział administracji i informatyki Sekretariat Biuro obsługi interesanta

z czytaniem, pisaniem lub ogólnym kontaktem z rówieśnikami są kierowane od razu do poradni psychologiczno-pedagogicznych z powodu „opóŸnienia w rozwoju umysłowym”. Potem niejednokrotnie słyszą od rówieśników, że coś z nimi nie tak, skoro muszą chodzić na zajęcia do poradni. Problemy ze wzrokiem utrudniają także sprawność fizyczną dziecka, a szczerość kolegów i koleżanek bywa bezwzględna. Wady wzroku wpływają niekorzystnie na koordynację wzrokowo-ruchową. Dziecko potyka się, nie trafia piłką do kosza, nie udaje mu się jej złapać, zaczyna być nazywane klasową łamagą albo słabeuszem. Małe dzieci nie wiedzą jak powinny widzieć prawidłowo, dlatego nie warto liczyć na to,

tel. 22 761 39 01 wew.101 tel. 22 761 39 01 wew.101 tel. 22 761 39 45 wew.145 tel. 22 761 39 31 wew.131 tel. 22 761 39 30 wew.130 tel. 22 761 39 40 wew.140 tel. 22 761 39 01 wew.101 tel. 22 761 39 13 wew.113, fax 22 781 99 89 tel. 22 761 39 29 wew.129 tel./fax 22 781 08 87 tel. 22 761 39 24 wew.124 tel. 22 761 39 47 wew.147 tel. 22 761 39 18 wew.118 tel. 22 761 39 05 wew.105 tel. 22 761 39 51 wew.151 tel. 22 761 39 51 wew.151 tel. 22 761 39 52 wew.152 tel. 22 761 39 07 wew.107 tel. 22 761 39 06 wew.106 tel. 22 761 39 37 wew.137 tel. 22 761 39 37 wew.137 tel. 22 761 39 08 wew.108 tel. 22 761 39 21 wew.121, 22 761 39 48 wew.148 tel. 22 761 39 28 wew.128 tel. 22 761 39 23 wew.123 tel. 22 761 39 25 wew.125 tel. 22 761 39 49 wew.149 tel. 22 761 39 34 wew.134 tel. 22 761 39 44 wew.144 tel. 22 761 39 46 wew.146 tel. 22 761 39 27 wew.127 tel. 22 761 39 19 wew.119 tel. 22 761 39 15 wew.115 tel. 22 761 39 22 wew.122 tel. 22 761 39 32 wew.132 tel. 22 761 39 26 wew.126 tel. 22 761 39 41 wew.141 tel./fax 22 781 08 87, 22 799 75 00 tel. 22 761 39 10 wew. 110

ul. Wojska Polskiego 10, 5 091 Ząbki tel. 22 5109 700 do 702, fax. 22 5109 888 e mail: um@zabki.pl Biuro Obsługi Interesanta

tel. 22 51 09 700 tel. 22 51 09 701

Sekretariat Burmistrza

tel. 22 5109 702

Kierownik Urzędu Miasta

tel. 22 5109 702

Zastępca Burmistrza

tel. 22 5109 702

Sekretarz Miasta

tel. 22 5109 708

Skarbnik Miasta

tel. 22 5109 707

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 22 5109 710

Biuro Rady Miasta

tel. 22 5109 712, 713

Referat Budżetowo-Finansowy

tel. 22 5109 777 do 783

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

tel. 22 5109 770, 772, 773,786

Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji

tel. 22 5109 771

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

tel. 22 5109 751 do 753

Referat Spraw Obywatelskich

tel. 22 5109 721 do 725

Referat Inwestycji i Rozwoju

tel. 22 5109 757 do 761

Referat Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

tel. 22 5109 762 do 763

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

tel. 22 5109 744 do 747

Referat Organizacyjno-Administracyjny

tel. 22 5109 728 do 731

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

tel. 22 5109 790

Referat Kadrowo Placowy

tel. 22 5109 716,717

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej

tel. 22 5109 788

Referat Oświaty i Polityki Społecznej

tel. 22 5109 738 do 741

Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej

tel. 22 5109 766 do 768

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

tel. 22 5109 796

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia

tel. 22 5109 792

główny specjalista Joanna Wysocka

tel. 22 5109 793

Zespół Informatyki

tel. 22 5109 733

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

tel. 783 220 250

Archiwista

tel. 22 5109 731

Redaktor „Co słychać?”

tel. 22 5109 793


III

DODATEK SPECJALNY BIZNES W POWIECIE 39/2019

URZąD MIASTA I GMINY RADZYMIN 05-250 Radzymin Pl. Tadeusza Kościuszki 2 tel. 22 667-67-67, fax 22 786-51-95 e-mail: umig@radzymin.pl BURMISTRZ Z-CA BURMISTRZA SEKRETARZ SKARBNIK

tel. 22 667 68 01 tel. 22 667 68 02 tel. 22 667 68 03 tel. 22 667 68 04

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYcH Kierownik

22 667 68 10

REFERAT PLANOWANIA I REALIZAcJI BUDŻETU Kierownik Pomoc Administracyjna

22 667 68 05 22 667 68 08

REFERAT OGÓLNOORGANIZAcYJNY Kierownik

22 667 68 37

REFERAT BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG Kierownik

22 667 68 82

REFERAT INWESTYcJI Kierownik

22 667 68 86

BIURO WINDYKAcJI Kierownik

22 667 68 18

REFERAT ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Kierownik

22 667 68 24

REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI Kierownik

22 6676829

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Kierownik

22 667 68 85

REFERAT MELIORAcJI I ODWODNIENIA Kierownik

22 667 68 91

rek ZieloneLaskowa Ogrody––ul. ul.Laskowa, Jana Pawła II, Radzymin Wołomin od 50 do 80 m METRAŻE ODLOKALE 56–65MIESZKALNE m2 OSTATNIE

2

xxxxx willa 3x6_V2.indd LOKALE1 USŁUGOWE - sprzedaż i wynajem MIESZKANIA OSTATNIE EJ W ATRAKCYJN LOKALE ENIE C

Parkowa Aleja – ul. Porzeczkowa, Kobyłka/Zielonka IV ETAP

REFERAT TELEINFORMATYKI I MONITORINGU Kierownik REFERAT PARTYcYPAcJI I POLITYKI SPOŁEcZNEJ Kierownik

I INWESTYCJ

REFERAT ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI Kierownik BIURO RADY MIEJSKIEJ Kierownik

22 667 68 21 22 667 68 52 22 667 68 71 22 667 68 40

REFERAT PROMOcJI I INFORMAcJI Kierownik

22 6676848

BIURO ZAMÓWIEÑ PUBLIcZNYcH Kierownik

22 667 68 34

BIURO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYcH Kierownik

22 667 68 44

AUDYTOR WEWNĘTRZNY Audytor

22 667 68 58

Laskowa Laskowa, Wołomin Parkowa Aleja – –ul.ul. Porzeczkowa, Kobyłka/Zielonka METRAŻE OD 56–65 m2 IV ETAP

OSTATNIE MIESZKANIA EJ W ATRAKCYJN CENIE

I

INWESTYCJ

URZąD GMINY DąBRÓWKA ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka tel. 29 757-80-02, fax 29 757-82-20 e-mail: urzad@dabrowka.net.pl Wójt Gminy Dąbrówka

tel. 29 757 80 02, 03

Zastępca Wójta Gminy Dąbrówka

tel. 29 757 80 02, 03

Sekretarz Gminy Dąbrówka

tel. 29 757 80 02, 03

Skarbnik Gminy Dąbrówka

tel. 29 757 80 02, 03

Jednostki gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce

tel. 29 757 80 02 wew. 28 tel. 29 757 80 25

Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce

tel. 29 757 80 24

Zakład Gospodarki Komunalnej

tel. 29 57 80 02 wew. 26 tel. 29 757 80 17

22/ 786 52 22, + 48 570 211 911

k.jarzabkowska@willadeveloper.pl, 22/ 786 52 22,e-mail: + 48 570 211 911 p.czarnowska@willadeveloper.pl, Parkowa – ul. Porzeczkowa, Kobyłka/Zielonka reklama@willadeveloper.pl, www.willadeveloper.pl e-mail:Aleja k.jarzabkowska@willadeveloper.pl, p.czarnowska@willadeveloper.pl, reklama@willadeveloper.pl, www.willadeveloper.pl xxxxx willa 3x6_V2.indd 1

IV ETAP

2018-10-19 12:29:46

I

INWESTYCJ

DACHY R RYNNY YNNY OKNA PODBITKI TYNKI xxxxx willa 3x6_V2.indd 1

2018-10-19 12:29:46

22/ 786 52 22, + 48 570 211 911 e-mail: k.jarzabkowska@willadeveloper.pl, p.czarnowska@willadeveloper.pl, reklama@willadeveloper.pl, www.willadeveloper.pl xxxxx willa 3x6_V2.indd 1

2018-10-19 12:29:46


IV

DODATEK SPECJALNY BIZNES W POWIECIE

39/2019

rehabilitacja i sport

Strefa Zdrowia i Urody

Zapraszamy Anna Stankiewicz-Stępnik Tel. 666-376-903

W strefie Zdrowia i Urody (parter budynku) stworzyliśmy miejsce, gdzie wyszkolony personel zadba o skórę twarzy i ciała. Zapraszamy również na masaże relaksacyjne przy blasku świec, wyciszającej muzyce z dodatkiem aromaterapii, aby ukoić zmysły, umysł i ciało. Zabiegi oparte są na kosmetykach medycznej firmy Mesoestetic, gdzie w laboratoriach powstają preparaty o wyjątkowych właściwościach, wielokierunkowym działaniu, a co najważniejsze, wysokim profilu bezpieczeñstwa i szerokich właściwościach terapeutycznych, dających wysoki poziom skuteczności. Zabiegi z użyciem

produktów firmy Mesoestetic są niezwykle wysoko oceniane przez klientów i cieszą się bardzo dobrą opinią. W ofercie znajdują się również organiczne kosmetyki firmy Organic Series - wolne od parabenów, silikonów, składników pochodzenia zwierzęcego, oparte na sprawdzonych recepturach, dające widzialne i trwałe efekty w terapiach i pielęgnacji. Organic Series to połączenie terapeutycznego działania nowoczesnych technologii z esencją czystych, naturalnych składników, zamkniętych w ekologicznych opakowaniach, pielęgnacja, która odnosi wyraŸne efekty i jest ucztą dla zmysłów.

J.S.Rehabilitacja i Sport. Wo³omin, ul. Pr¹dzyñskiego 18, wejœcie od Lipiñskiej. Tel. 792-012-697

ZAJMUJEMY SIĘ LEcZENIEM:

Nasz zespół oferuje pełną gamê zabiegów wspomagających proces leczenia. By sprostaæ najbardziej wymagającym pacjentom, wykorzystujemy efektywne i bezpieczne metody terapeutyczne.

 ZESPOŁÓW BÓLOWYcH KRĘGOSŁUPA 

W naszym gabinecie znajdą Państwo nowoczesne wyposażenie i sprzêt renomowanej firmy BTL:

 REHABILITAcJą NEUROLOGIcZNą 

FALA UDERZENIOWA

rwa kulszowa, rwa udowa, dyskopatie tzw. wypadnięcia dysku, bóle głowy, szyi i kończyn, drętwienia w obrębie kończyn, dolegliwości wypukliny jądra miażdżystego, zablokowania stawów kręgosłupa niedowłady i porażenia, udar mózgu, stany po urazach rdzenia kręgowego, uszkodzenia nerwów obwodowych i splotów, postępujące zaniki mięśni, zespół kanału nadgarstka

 REHABILITAcJą ORTOPEDYcZNą 

stany po alloplastyce stawów obwodowych, urazy, złamania, bóle stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów, zmiany zwyrodnieniowe stawów, jałowe martwice kości, uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego, uszkodzenia obręczy barkowej i kończyny górnej, uszkodzenia miednicy i kończyny dolnej

 WADAMI POSTAWY 

płaskostopie, skoliozy, plecy okrągłe, plecy wklęsłe, wady klatki piersiowej, wady kończyn dolnych

zabieg, który pomaga leczyæ schorzenia: ostrogi piêtowe, ³okieæ tenisisty i golfisty, ból œciêgna Achillesa, bolesność barku, kolano skoczka, biegacza, zapalenie powięzi podeszwowej, stany zapalne ścięgien.

PROWADZIMY KOMPLEKSOWą REHABILITAcJĘ w zakresie m.in. leczenia zespołów bólowych i urazów ortopedycznych. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie i zapewniamy dokładną diagnostykę oraz kompleksowe leczenie rehabilitacyjne. Wspomagamy Państwa w zmaganiu się z kontuzjami. Jesteśmy by pomagać.

Zapraszamy


V

DODATEK SPECJALNY BIZNES W POWIECIE 39/2019

Rzetelna Firma

Istniejemy i prężnie działamy na rynku od roku 1993, kierując się zasadą zadowolenia Klienta z wysokiej jakości oferowanych usług i towarów. Zdobyte przez lata doświadczenie pozwoliło nam wypracować zaufanie Kontrahentów i stabilną pozycję przedsiębiorstwa. Zaufa³y nam takie firmy jak: Astaldi S.C., Astadim S.A., Alfa-Bet Polska Sp. z o.o. Sp. K., API Sp. z o.o., Budimex S.A., Czystość Sp. j. Szpański J.J.D., Eiffage Polska Budownictwo S.A., Fundamental Group, F.B.I. Tasbud S.A., Instalbud Rzeszów, P.U.T. Intercor Sp. z o.o., Kalter Sp. z o.o., Miejski Zakład Oczyszczania Wołomin, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

P. P.H.U. BUDAMREK Tomasz Rek obejmuje swoim zakresem: wykonywanie robót ziemnych, nasypów, rozbiórek budowlanych i drogowych, kruszenie, transport maszyn budowlanych, ciê¿kiego sprzêtu, towarów (sypkich, kruszyw, mas bitumicznych) oraz sprzeda¿ materiałów sypkich budowlanych, ogrodniczych, opałowych (piaski, ¿wiry, pospółka, towar na nasypy, podbudowy, kruszywa, cement, wapno, ziemia ogrodnicza, kora, wêgiel).

TRANSPORT I SPRZEDA¯ MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH I OGRODNICZYCH

-

Sp. z o.o., Probis Sp. z o.o., PKP PLK S.A., P.H.U. Polaktiv, PORR S.A., RATAG Sp. z o.o., SB Complex Sp. z o.o. Sp. K., SBN Capital Development Sp. z o.o., Totalbud Sp. z o.o., Unibep S.A. i wiele innych. W prowadzonej działalności kierujemy się utrzymaniem wysokiej jakości wykonywanych usług i oferowanych materiałów, dysponując nowoczesnym taborem samochodowym i maszynowym, spełniaj¹cym ekologiczne normy Unii Europejskiej: Euro 5 oraz Euro 6.

Jeśli cenisz swój czas i pieniądze - skorzystaj z usług naszej firmy. Nieprzerwanie od 2009 roku uczestniczymy w programie

pospó³ka, ¿wir, piasek, gruz, t³uczeñ cement, wapno, sól drogowa wêgiel sprz¹tanie i utwardzanie terenu wykopy, kopanie stawów, rozbiórki itp. wynajem transportu od 1 do 27 ton transport niskopodwoziowy 37 - 60 DMC

CENTRALA: Wo³omin/Leœniakowizna ul. Kasprzykiewicza 92 tel. 22 787 80 07, 696 066 033

e-mail: budamrek@wp.pl

FILIA: Koby³ka ul. Nadarzyñska 143 tel. 668 142 332

www.budamrek.pl

Wynajem kontenerów na odpady rozbiórkowe.

BETON TOWAROWY ROZRUSZNIKI  stabilizacje  podsypki  mieszanki półsuche  bloczki betonowe typu LEGO

TRANSPORT POMPA DO BETONU 32 m

ALTERNATORY tel. 22 787 63 96; 604 81 04 32; 728 313 750

www.RozrusznikiAlternatory.pl

KOMUNIKACYJNE MAJĄTKOWE - OSOBOWE

UBEZPIECZENIA pełny zakres Zagościniec, ul. Asfaltowa 3

Wołomin, ul. Szopena 4, tel./fax 22 787 89 54

tel. 697 776 447

betony@czystosc.waw.pl

pn. - pt. 8.00 - 18.00, sob. 9.00 - 14.00

tel. 501 210 709

ubezpieczenia.piast@gmail.com


VI

DODATEK SPECJALNY BIZNES W POWIECIE

39/2019

Wołomin, ul. Prądzyńskiego 20 C Kobyłka, ul. Mieszka I 51 Polski Cukier

Koło Młyńskie kasza gryczana

1 kg

4 x 80 g

220

z³/kg.

Sezon miód wielokwiatowy

Koło Młyńskie ryż 4 x 80 g

249

400 g

199

z³/szt.

999

z³/szt.

Pamapol zupy krem 100%naturalne wegetariańskie

z³/szt.

Bielmar olej beskidzki

Łowicz dżemy 280 g

1l

390 g

399

499

z³/szt.

299

z³/szt.

z³/szt.

Polmlek ser edamski, natan, gouda 150 g

z³/szt.

122 g

169

z³/szt.

Felix orzeszki puszka

Piątnica serek wiejski

but 1 l

200 g

199

299

Danone fantasia

Mleko Łaciate

199

z³/szt.

z³/szt.

Wedel ptasie mleczko waniliowe

9

Wielkopolski majonez

Łowicz koncentrat pomidorowy

310 ml

190 g

199

99

199

z³/szt.

z³/szt.

Kinder Bueno baton 43 g

nowość Knoppers black&white

baton Lion 42 g

140 g

500

z³/szt.

199

z³/szt.

120

z³/szt.

099

z³/szt.

z³/szt.


VII

DODATEK SPECJALNY BIZNES W POWIECIE 39/2019

Oryginalny sok tłoczony

Oryginalny sok tłoczony

nie z koncentratu 1l jabłko

nie z koncentratu 1l owoce południowe

6

99

z³/szt.

9

kawa Pedros

Jacobs kawa rozpuszczalna

250 g

200 g

599

99

1999

z³/szt.

z³/szt.

z³/szt.

herbata Ahmad Tea 100 SZT.

1999

szynka dla synka

z³/szt.

polędwica łososiowa

1899

1999

z³/kg

z³/kg

boczek wędzony do jajecznicy

boczek parzony dziadka

rolada boczkowa po góralsku

2299

z³/kg

17

17

99

pręga wołowa

99

z³/kg

z³/kg

szynka Alojzego

kiełbasa podsuszana

1799 z³/kg

1999

1699

z³/kg

z³/kg

kiełbasa Emila

kiełbasa krakowska formowana

16

ziemniak polski

1001g

799

z³/szt.

199

z³/kg

MARBI

Delikatesy Spożywcze

20 C

Ignacego Prądzyńskiego

z³/szt.

Cif mleczko do czyszczenia

Generała Emila Fieldorfa

599

z³/kg

z³/kg

z³/kg

8 szt.

1599

1299

99

Valletto papier toaletowy 3-warstwowy

szponder wołowy


VIII

DODATEK SPECJALNY BIZNES W POWIECIE

39/2019

DACHY WIĘŹBY AKCESORIA EKIPY MONTAŻOWE Urząd Miejski w Tłuszczu 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 tel. 29 757 30 16, tel./fax: 29 777 52 52, e-mail: urzad@tluszcz.pl strona internetowa BIP: www.bip.tluszcz.pl

Wydział Organizacyjny Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego Wydział Planowania i Finansów Referat ds. Podatków i Opłat Lokalnych Wydział Inwestycji i Rozwoju Wydział Urbanistyki Wydział Ochrony Środowiska Biuro Obsługi Rady Stanowisko ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

tel. 29 777 52 58, tel. 29 75 73 155, tel. 29 75 73 165, tel. 29 75 73 076, tel. 29 777 52 55 tel. 29 777 52 64, tel. 29 75 73 442, tel. 29 777 52 61, 29 75 73 016 wew. 220, tel. 29 777 52 53, tel 29 777 52 60, tel. 29 777 52 56,

tel. 609 618 094

Urząd Miasta Marki Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki telefon: (22) 781 10 03, fax: (22)781 13 78 e-mail: urzad.miasta@marki.pl Sekretariat Urzędu Miasta Marki

tel. 22 781 10 03

Burmistrz

tel. 22 781 10 03

Zastępca Burmistrza

tel. 22 781 10 03, 22 781 10 03

E-mail: sekretariat@marki.pl Skarbnik

tel. 22 781 10 03,

Sekretarz

tel. 22 781 10 03

Wydział Podatków i Opłat

tel. 22 781 10 03, wew. 500, 510, 520

Biuro Windykacji i Egzekucji

tel. 22 781 10 03, wew. 530, 540

Biuro Rady Miasta

tel. 22 781 10 03, wew. 190

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

tel. 22 781 10 03, wew. 230

URZĄD GMINY JADÓW

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

tel. 781 10 03, wew. 700, 710, 720

Wydział Spraw Obywatelskich

tel 22 403 31 60

ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów tel. /25/ 675-40-44, 675-40-46, fax /25/ 675-43-84 mail: jadow@o2.pl

E-mail: rso@marki.pl

Wójt Gminy Jadów Przyjęcia interesantów w środy w godz. 8.00-17.00 Sekretarz Gminy Jadów Sekretariat Skarbnik Gminy Jadów Urząd Stanu Cywilnego Ewidencja Ludności Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego kierownik drogi zamówienia publiczne Kierownik Referatu Organizacyjno Społcznego Księgowość Budżetowa Księgowość Oświatowa Obsługa Rady Gminy Działalność Gospodarcza Gospodarka Gruntami Gospodarka Komunalna śmieci Kierownik Referatu Gospodarki, ochrona środowiska Wymiar Podatków Księgowość Podatkowa

tel. 25 785-44-05 25 785-44-06 25 675-40-44 25 785-44-01 25 785-44-03 25 785-44-15 25 785-44-16 25 785-44-17 lub 25 785-44-18 25 785-44-09 25 785-44-00 25 675-49-20 25 785-44-03 25 785-44-14 25 785-44-11 25 785-44-13 25 785-44-12 25 785-44-07 25 785-44-08

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, tel. 22 787-43-01, 03, 04, fax: 22 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl www: http://www.powiat-wolominski.pl Godziny otwarcia: poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00, wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Monitoringu Miasta

tel. 781 10 03, wew. 940

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

tel. 22 781 10 03, wew. 300, 320

Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg

tel. 781 10 03, wew. 640

Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia

tel. 781 10 03, wew. 900, 205

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 22 403 31 60

Wydział Zamówień Publicznych

tel. 22 781 10 03, wew. 660

Wydział Planowania i Rozwoju

tel. 22 781 10 03 w. 910

ALARMOWY NA TERENIE MIASTA MARKI

501 437 802, 22 419 09 34

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MARKACH

505 389 949

WYKAZ TELEFONÓW DO URZĘDU GMINY W POŚWIĘTNEM

WRAZ Z NUMERAMI WEWNĘTRZNYMI 25 752-03-80; 25 752-03-90; 25 752-03-10 Stanowisko

Numer wew.

Adres email

Wójt Gminy

13

wojt@ugposwietne.pl

Sekretarz Gminy

15

sekretarz@ugposwietne.pl

Skarbnik Gminy

11

skarbnik@ugposwietne.pl

Sekretariat

10

sekretariat@ugposwietne.pl

Ewidencja Ludności

12

ludnosc@ugposwietne.pl

Z-ca Wójta / Kierownik Referatu Oświaty

14

oswiata-kierownik@ugposwietne.pl

Działalność Gospodarcza; KASA

17

dzialalnosc-gospodarcza@ugposwietne.pl

Księgowość Podatkowa

18

ksiegowosc-podatkowa@ugposwietne.pl

Wymiar Podatków

18

podatki-wymiar1@ugposwietne.pl

Budownictwo

19

budownictwo@ugposwietne.pl

Sprawy rolne i ochrona środowiska

20

rolnictwo@ugposwietne.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi

20

rolnictwo2@ugposwietne.pl

USC

21

usc@ugposwietne.pl

GOPS

22

gops@ugposwietne.pl

Ref. Oświaty Księgowość

23

oswiata-ksiegowa@ugposwietne.pl

podatki-wymiar2@ugposwietne.pl

Godziny pracy kas starostwa: przy ul. Prądzyńskiego 3 - poniedziałek - 10.00 - 15.00, - wtorek - piątek - 8.00 - 13.00

Zamówienia Publiczne

w budynku Geodezji przy ul. Powstańców 8/10 - poniedziałek - 10.30 - 17.30, - wtorek - piątek - 8.30 - 15.30

Księgowość Budżetowa

25

ksiegowosc@ugposwietne.pl

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A - poniedziałek - 10.00 - 17.45, - wtorek - piątek - 8.00 - 15.30

OC, Sprawy Obronnei Zarządzanie Kryzysowe

26

oc@ugposwietne.pl

Informatyk

27

informatyk@ugposwietne.pl

Obsługa Rady Gminy

29

rada@ugposwietne.pl

oswiata-wynagrodzenia@ugposwietne.pl 24

przetargi@ugposwietne.pl przetargi2@ugposwietne.pl


IX

DODATEK SPECJALNY BIZNES W POWIECIE 39/2019

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie zaprasza dzieci i młodzież na kszta³cenie w nastêpuj¹cych kierunkach:

wydział instrumentalny wydział wokalny Zapraszamy dzieci od 3 do 6 lat na zajêcia umuzykalniaj¹ce prowadzone metod¹ Orff’a

WIDEOFILMOWANIE i FOTOGRAFOWANIE

ślubów • chrztów • komunii, sympozjów • spotkań konferencji i innych uroczystości

FILMOWANIE full HD dron

FOTOGRAFIA reklamowa katalogowa studyjna cyfrowa

OBRÓBKA CYFROWA FOTOGRAFII FOTO KSIĄŻKI GADŻETY FOTOGRAFICZNE

Posiadamy uprawnienia szko³y publicznej Wo³omin ul. Legionów 85 tel. 605 615 661, tel./fax 22 787 21 00 www.muzyczna.wolomin.pl pawel.rozbicki@net-dev.pl lutoslawski.muzyczna@neostrada.pl

Wołomin ul. Legionów 19 tel. 602 79 97 32 tel. 22 787 56 46 email: fotoelkafilm@gmail.com

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW WWL 008 05-200 Wołomin, Nowe Lipiny - ul. Szosa Jadowska 53 tel./fax 22 776 10 08, 22 776 18 28 www.zientara.com.pl

Elektryka lelektronika

pojazdowa

Tachografy analogowe lcyfrowe lsprawdzanie linstalacja lwykresówki

l

Hamownia lpomiar

mocy silnika w samochodach o masie całkowitej do 3,5 t oraz motocykli

Auto Serwis

lmechanika

pojazdowa lgeometria komputerowa lserwis klimatyzacji lwulkanizacja lzawieszenia

Myjnia ltiry

lciężarowe

ldostawcze

losobowe

lpranie

tapicerki


X

DODATEK SPECJALNY BIZNES W POWIECIE

Korzystamy z najnowszej technologii

ciepłego montażu okien systemu Stropex

39/2019

Zapraszamy na spektakl familijny „MAŁY KSIĄŻĘ” - Spektakl opowiedziany piaskiem, wodą i światłem, w wykonaniu gwiazdy programu „MAM TALENT” - Tetiany Galitsyny! Wołomin. Kino „Kultura” ul. Mickiewicza 9

12 października godz. 16:30

„Mały Książę” to wyjątkowa opowieść dla całej rodziny, która więcej mówi o życiu, niż grube, uczone księgi. Zwyciężczyni programu „Mam Talent” Tetiana Galitsyna wraz z najszybszym malarzem na świecie VLODYREM i grupą artystów, przygotowywała unikalne widowisko - historię Małego Księcia wg. Antoine de Saint-Exupéry’ego, tworzoną na oczach widzów piaskiem, połączoną z animacją światłem, wodą oraz elementami spektaklu teatralnego i technik szybkiego malowania (tzw.speed painting). Dopełnieniem niezapomnianego show jest przepiękna oprawa muzyczna, poruszająca najgłębsze emocje i przenosząca odbiorców na magiczną planetę Małego Księcia. „Mały Książę” (wg. Antoine de Saint-Exupéry’ego) to cudowna, pełna poezji i mądrych refleksji opowieść o przyjaźni, miłości i życiu. Przetłumaczona na 160 języków historia chłopca, który swobodnie przekracza granice między światem realnym a sferą niezwykłości. Mały Książę przypomina o tym, że „wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, tyle, że tylko nieliczni z nich jeszcze o tym pamiętają...” Zapraszamy Państwa do magicznej krainy dzieciństwa, by zobaczyć świat na nowo wrażliwymi oczami kilkuletniego bohatera. Przed nami niesamowite show w wykonaniu gwiazdy „Mam Talent” - Tetiany Galitsyny. Poruszająca opowieść o Małym Księciu opowiedziana światłem i wodą, malowana na

żywo piaskiem, połączona z elementami spektaklu teatralnego. Dopełnieniem niezapomnianego show jest przepiękna, poruszająca najgłębsze emocje oprawa muzyczna. „[...] dobrze widzi się tylko sercem [...]” - zapraszamy na niespotykaną dotychczas interpretację kochanego przez wszystkie dzieci i dorosłych Małego Księcia. To niezwykły 70-minutowy spektakl, który przeniesie Państwa na magiczną planetę Małego Księcia.

Bilety do nabycia: Kino „Kultura“ Kasa biletowa : tel: 22/ 776 27 51 Bilety grupowe i informacja tel: 515 400 723 Bilety / linki / do zakupu biletów na portalu biletowym: http://bit.ly/2QcBjQQ Bilety przez internet: kupbilecik.pl, panbilet.pl, biletyna.pl

Urząd Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 3 05-230 Kobyłka tel. 22 760 70 08 fax 22 760 70 55 e-mail: urzad@kobylka.pl Budynek przy ul. Wołomińskiej 1

PARTNER HANDLOWY OKNOPLAST

Marki, ul. Pi³sudskiego 174 tel. 22 761 91 12 Wo³omin, 1 Maja 36A tel. 22 787 29 13

DESIGN

W PEŁNYM

ŚWIETLE

Kancelaria i Informacja

22 760 70 08

Sekretariat Burmistrza

22 760 70 45

Sekretarz Miasta

22 760 70 47

Skarbnik Miasta

22 760 71 01

Urząd Stanu Cywilnego

22 760 70 07

Biuro Rady Miejskiej

22 760 70 14

Wydział Administracji i Informatyki

22 760 70 13

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

22 760 70 42

Wydział Zamówień Publicznych

22 760 70 54

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

22 760 70 20

Wydział Kadr i Płac

22 760 70 48

Wydział Budżetu i Planowania

22 760 70 89

Wydział Podatków i Opłat

22 760 70 84

Wydział Inwestycji

22 760 70 91

Wydział Gospodarki Przestrzennej

22 760 70 96

Bezpieczeństwo i Porządek w Mieście

22 760 71 00

Ochrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe

22 760 70 11

Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych

22 760 71 06

Budynek przy ul. Wołomińskiej 3

www.oknoplast.com.pl

Wydział Infrastruktury

22 786 45 22

Wydział Gospodarczy

22 786 45 20

Wydział Ochrony Środowiska

22 786 45 44


XI

DODATEK SPECJALNY BIZNES W POWIECIE 39/2019

RABAT 10% NA DRZWI

O szczegóły zapytaj doradcę w salonie

ZAPRASZAMY DO SALONU Al. Niepodległości 20 Wołomin wolomin_niepodleglosci@vox.pl Akcja promocyjna trwa do 30 września 2019 roku

PROMOCJA 1500 zł

netto

KLIMATYZATOR MITSUBISHI HR25 Ogrzewanie Klimatyzacja Wentylacja ���.������������.��

Tel. 22 353 11 11, 22 353 22 22

KOBYŁKA ul. Księcia J. Poniatowskiego 11

OSIEDLE PROMIENNA W MARKACH

Mieszkania z dużymi balkonami, ogródkami.

Budynki z windą. Już od 5 700 zł/m 2

Przyjdź i poznaj naszą nową ofertę Promienna IV

Biuro Sprzedaży Mieszkań ul. Promienna 33 B/2 05-270 Marki tel. 532 851 110

www.mazoviadevelopment.pl

GMINA KLEMBÓW Wójt Gminy

29 753 88 17

Sekretarz Gminy

29 753 88 18

Przewodniczący Rady Gminy

29 753 88 19

Biuro Obsługi Interesanta

29 753 88 00

Zarządzanie kryzysowe, OSP - OC

29 753 88 02

Zagospodarowanie przestrzenne

29 753 88 02

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste

29 753 88 03

Ewidencja ludności, działalność gospodarcza

29 753 88 04

Podatki

29 753 88 05

Kasa

29 753 88 06

Gospodarka nieruchomościami

29 753 88 07

Inwestycje

29 753 88 08

Kierownik Referatu

29 753 88 09

Gospodarka odpadami

29 753 88 10

Ochrona Środowiska

29 753 88 11

Księgowość

29 753 88 20, 29 753 88 12

Skarbnik Gminy

29 753 88 13

Obsługa Rady

29 753 88 14

Promocja

29 753 88 15

Stanowisko ds. środków zewnętrznych

29 753 88 15

Zamówienia publiczne

29 753 88 16

URZąD GMINY STRAcHÓWKA Strachówka, ul. Norwida 6, tel. 25/756-28-28, fax: 25/756-28-29 e-mail: ug_strachowka@poczta.onet.pl www.strachowka.com.pl Wójt Gminy

tel. 25/756-28-35

Sekretarz Gminy

tel. 25/756-28-37

Skarbnik Gminy

tel. 25/756-28-26

Przewodniczący Rady Gminy

tel. 25/756-28-30

Biuro Rady Gminy

tel. 25/756-28-21

Budownictwo i ochrona środowiska

tel. 25/756-28-34

Drogownictwo i inwestycje

tel. 25/756-28-23

Gospodarka odpadami

tel. 25/756-28-25

Informatyk

tel. 25/756-28-22

Księgowość

tel. 25/756-28-24

Podatki

tel. 25/756-28-27

Rolnictwo

tel. 25/756-28-23

Sekretarz, zamówienia publiczne

tel. 25/756-28-37

Skarbnik

25/756-28-26

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 25/756-28-31

Wójt

25/756-28-35

Zarządzanie kryzysowe

tel. 25/756-28-32


XII

Od tradycji do nowości

Zastanawiasz siê jak wykończyæ balkony i tarasy w nowej lub remontowanej inwestycji? Postaw na system weber.dry balkon, który chroni i zdobi powierzchniê balkonów i tarasów naziemnych.

Powierzchnię balkonów i tarasów naziemnych najczęściej pokrywa się płytkami ceramicznymi. Na betonowym podkładzie kładzie się warstwę hydroizolacji, a wierzchnią warstwę wykończeniową stanowią właśnie płytki ceramiczne. Płytki wyglądają atrakcyjnie, ale właśnie ta nawierzchnia z licznymi łączeniami i spoinami może być słabym punktem całego systemu. Źle zamocowane p³ytki to Ÿród³o wielu potencjalnych problemów ze szczelnością i estetyką nawierzchni balkonowo-tarasowych. Płytki mogą z czasem pękać lub odspa-

Hydroizolacja z membrany hydroizolacyjnej weber.dry PUR seal.

jać się, zarówno na powierzchni u¿ytkowej balkonu, jak i w strefie obróbek blacharskich i balustrad, a także w miejscach styku ze ścianą lub stolarką drzwiową. Problem mogą również stanowić fugi. Ich spękania i odspojenia mogą powstawać na skutek zastosowania niewłaściwej zaprawy klejowej, nieprawidłowej metody klejenia płytek, błędnego określenia szerokości i rozmieszczenia spoin czy nieodpowiedniego materiału do fugowania. Aby uniknąć tego rodzaju problemów z nawierzchnią balkonowo-tarasową, warto sięgnąć po nowe rozwiązanie marki Weber – bezspoinowy system balkonowy weber.dry balkon.

Nowe mo¿liwości z systemem weber.dry balkon

DODATEK SPECJALNY BIZNES W POWIECIE izolację oraz estetyczną warstwę użytkową. Na balkonie lub tarasie powstaje atrakcyjna powłoka bez spoin i połączeń, gwarantująca idealną szczelność i trwałość wykończenia. System weber. dry balkon tworzy pakiet produktów: grunt weber. prim EP 2K, membrana hydroizolacyjna weber.dry PUR seal, kruszywa dekoracyjne webersys chips i webersys mix PU oraz warstwa nawierzchniowa weber.dry PUR coat. Podstawą systemu są płynne membrany hydroizolacyjne weber.dry PUR SYSTEM oparte na wysokiej jakości żywicach poliuretanowych. Gwarantują one uzyskanie trwałej powłoki odpornej na ekstremalnie niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym silną ekspozycję UV. Do wykonania warstwy wykończeniowej balkonów i tarasów w systemie weber.dry balkon służą płatki dekoracyjne webersys chips i piaski kwarcowe webersys mix PU. Szeroka gama kolorystyczna płatków i piasków o różnym uziarnieniu pozwala tworzyć na

powierzchni balkonów i tarasów wiele różnorodnych wariantów barwnych i strukturalnych.

Nało¿one i przesypane z pomysłem

W systemie weber.dry balkon istnieje wiele możliwości wykończenia nawierzchni balkonu czy tarasu. Warstwę hydroizolacji można przesypać małą, średnią lub dużą ilością płatków dekoracyjnych, a użyty piasek kwarcowy jest dostępny w ró¿nym uziarnieniu (0,1 - 0,5 mm i 0,4 - 0,8 mm) i może być zarówno kolorowy, jak i w odcieniu naturalnym. Poszczególne warstwy syst e mu - o d hy d ro i z o l a c j i po płatki czy piasek kwarcowy nakłada się szybko i sprawnie, a produkty idealnie przylegają do podłoża. Zastosowanie systemu weber.dry balkon eliminuje konieczność stosowania obróbek blacharskich, co znacznie przyspiesza prace wykończeniowe. weber.dry balkon to system na tyle elastyczny, że można go modyfikować i udoskonalać w zależności od potrzeb. Na po-

Nowy system weber.dry balkon to kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie praktyczną hydro-

Wykończenie z żywicy weber.dry PUR coat.

Powłoka dekoracyjna z piasku kwarcowego webersys mix PU.

1900 17990*

wierzchniach o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego zamiast warstwy nawierzchniowej weber. dry PUR coat można użyć warstwy weber.dry PUR coat traffic. Co więcej, pakiet podstawowy membran weber.dry PUR SYSTEM (grunt weber.prim EP 2K, membrana weber.dry PUR seal i warstwa nawierzchniowa weber. dry PUR coat) można dodatkowo rozszerzyć, dokładając do systemu weber.dry balkon włókninę weber.

39/2019

dry fabric. Zwiększa ona grubość powłoki i gwarantuje trwałość aż do 25 lat. Takie rozwiązanie jest też certyfikowane Europejsk¹ Ocen¹ Techniczną według ETAG 005.

Twój balkon w dobrych rêkach

Szukasz trwałego i estetycznego sposobu na zabezpieczenie i upiększenie powierzchni balkonów i tarasów? Postaw na systemowe rozwiązanie weber.dry balkon!

Dekoracyjne wykończenie powierzchni płatkami lub piaskiem .

Informacje o marce Weber Marka Weber jest znakiem rozpoznawczym wielu znanych materiałów budowlanych i kompleksowych rozwi¹zañ z zakresu elewacji (systemów ociepleñ, tynków dekoracyjnych, farb), układania płytek i kamienia naturalnego, podkładów podłogowych i posadzek, hydroizolacji oraz zapraw technicznych. Innowacyjne rozwiązania Weber dostępne są w ponad 60 krajach. W Polsce marka obecna jest od 1995 roku, a kształt dzisiejszej, bogatej oferty jest efektem połączenia firm Weber Terranova, maxit oraz Deitermann. Weber w Polsce zatrudnia ponad 260 pracowników, posiada 3 fabryki, a także terminale logistyczne wraz z centrami barwienia. Od 2009 roku Weber działa w ramach spółki Saint-Gobain Construction Products Polska. Więcej informacji na www.pl.weber i media.netweber.pl


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.