Page 1

&

GARDEN PLACE

www.gardenandplace.com | 2009


Vo o r woord

Beste Lezer, D u u r z a a m h e i d i s e e n v a s t begrip geworden in de hedendaagse filosofie ro n d b e w u s t b o u w e n e n wonen. Intussen maken ook de duurzame bouw­ m a t e r i a l e n h e t m o o i e w e e r in en rond de tuin. Kleiklinkers bijvoorbeeld b i e d e n d a a r b i j h e t b e s t e van twee werelden: ze scoren bijzonder hoog, en d i t z o w e l o p e s t h e t i s c h a l s op kwalitatief vlak. G e e n e n k e l b e s t r a t i n g s m a teriaal doet ze dat na. Onze kleiklinkers hebben e e n l a n g e l e v e n s d u u r, z e zijn volstrekt natuurlijk, 100% kleurvast, minder gevoel i g v o o r m o s o f a l g e n , e x t re e m o n d e r h o u dsvriendelijk, BENOR* - goedgekeurd, ... Zeg dus nooit z o m a a r ‘ k l i n k e r ’ t e g e n e e n k l e i k l i n k e r. We zijn b l i j u i n d e z e v i e rd e e d i t i e , n a a s t t a l v a n inter nationale realisaties, opnieuw drie ­op m e r k e l i j k e p ro j e c t e n v a n e i g e n b o d e m t e kunnen voorstellen. We ontdekken het vakant i e g e v o e l d a t S t e f a n Va n h o u t t e w i s t v o r m te geven in een landelijke tuin met zwembad en poo l h o u s e . We n e m e n u o o k m e e n a a r d e e igen tuin van Yves Vanderbrigghe, die erin slaagd e b i n n e n e n b u i t e n p e r f e c t t e i n t e g re re n in zijn gerestaureerde koopmanswoning met paarde n s t a l l e n . E n ­ C o r n e l i a L e h n e n l a a t z i e n d at met kleiklinkers zelfs een hoogteverschil van 3 meter k a n w eg­g e w e r k t w o rd e n i n h e t g l o o i e n d e landschap van Aubel. We we n s e n u a l v a s t v e e l k i j k- e n l e e s p l e z i e r m et deze vierde editie van ‘Garden & Place’. Uw kle i k l i n k e r-t e a m , Steven Ve r m e u l e n

L i e v e n Va n D e n B e r g h e

Kurt Lybeer

Frank Geurts

* B e h a l v e K i j f w a a rd O o s t (in aanvraag) en de Hortus reeks

Impressum Media-eigenaar en uitgeverij: Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH, 1050 Wien Verantwoordelijke uitgever: Wienerberger AG, 1100 Wien Hoofdredacteur: Christine Müller (Österreichischer Wirtschaftsverlag) Medewerkers: Karl Allmer, Therese Andersson, Tanja Bongers, Richard Brown, Mark Kinser, Sabine Merlevede, Cindy Petillion, Tomas Sabaitis, Jolanda Stam, Richard Slavik, Petr Tham Foto’s: Saulius Paukštys (Litauen) Coördinatie & realisatie: Marion Göth, Paul Ummels Design: Simon Jappel (Österreichischer Wirtschaftsverlag) Dit magazine van TERCA verschijnt in het Duits, Engels, Frans, Hongaars, Nederlands, Pools, Slowaaks en Tsjechisch. Garden & Place wordt verdeeld in België, Denemarken, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, India, Kroatië, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, de Verenigde Staten en Zweden. Deze uitgave van Garden & Place werd gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij gebleekt papier. www.gardenandplace.com
I n h o ud

In het teken van de harmonie 04 Impressies

Straten en pleinen in Nederland

06 Gepassioneerd

Portret van Cornelia Lehnen, België

10 Levendig landschap

Greenville Street Park in Newnan, VS

12 Kwaliteit primeert op kwantiteit Portret van Stefan Vanhoutte, België

15 100 droomtuinen Boekentip

16 In overeenstemming Oostenrijk

18 Een echt meesterstuk Rotonde in Heesch, Nederland

19 Richtinggevend

Leonarduskerk in Helmond, Nederland

20 Transformatiekunstenaar St.-Mykolaskerk in Vilnius, Litouwen

22 Klei van kop tot teen Kristianstad, Zweden

23 Puur natuur Tsjechië

24 Exclusieve sfeer

Luxury Village in Moskou, Rusland

26 Stijlvol huwelijk tussen oud en nieuw Portret van Yves Vanderbrigghe, België

30 Nauw verbonden met de natuur en ecologisch Groot-Brittannië

31 Adressen 


I m p ressies

Een blik

op straten en pleinen in Nederland

O p u itstap in enkele Nederlandse sted e n , n a a r h u n o p e n b a re p l e i n e n , h u n n i e u w b o u w e n h i storische stadsker nen die nieuw l e v e n w e rd e n i n g e b l a z e n : o f h e t n u g a a t o m ­m o d er ne architectuur of een tijdloos tr a d i t i o n e e l s t r a a t b e e l d , d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e n o e mer vormen steeds kleiklinkers, kle u re c h t g e b r a n d e n o n v e r w o e s t b a a r – b i j n a v o o r d e ­e e u wigheid.

Brandevoort, Helmond: De typische Hollandse gevels vinden hun voortzetting in de bestrating met traditionele Hollandse kleiklinkers in Waalformaat. Gebruikte kleiklinkers: Authentica Nostalgie WF
Ijsselkade, Doesburg: De typische rode kleur van de kleiklinkers verbindt de moderne woongebouwen met de karakteristieke oude gebouwen van cultuurhisto­ risch belang. Gebruikte kleiklinkers: Crea Nero DF en KK70

Appingendam: De intense kleuren van de onbezande kleiklinkers harmoniëren met de vaak eeuwenoude façades van de kerken en huizen. Gebruikte kleiklinkers: Roze onbezand DF roodblauw gereduceerd

Huijbergen: Woongebouwen en landschapsplanning in de stijl van de jaren vijftig. Bruine en gele kleiklinkers vormen de perfecte tegenhanger van het weel­ derige groen. Gebruikte kleiklinkers: Arte Rood-Bruin KK80, Arte Rood-Bruin Gereduceerd DF en Arte Zandgeel WF

Centrum Den Bosch: De donkerrode kleiklin­ kers contrasteren perfect met de traditionele, witte façades van de historische kern. Gebruikte kleiklinkers: Arte Paars DF en KK
P o r t ret van Cor nelia Lehnen, België

Gepassioneerd

met de natuur verbonden

He t bureau van Cor nelia L e h n e n b e v i n d t z i c h o p é é n h o o g , b o v e n h e t t u i n­ centrum Gardenforum in H e r b e s t h a l . A k e n e n M a a s t r i c h t l i g g e n o p s l e c h t s een boogscheut. Hier ont w e r p t z e h a a r t u i n e n e n h o u d t z e v o e l i n g m e t h e t groen in het tuincentrum d a t z e d a a r n a a s t r u n t .

H

et enthousiasme van Cornelia Lehnen, haar sterk ont­ wikkeld taalgevoel (Frans, Duits en Nederlands) en de ligging van haar zaak hebben er voor gezorgd dat ze ook in Duitsland en Luxemburg reeds tal van mooie opdrach­ ten kreeg. Cornelia Lehnen begon in 1983 voor eigen reke­ ning tuinen te ontwerpen en aan te leggen. Voordien had ze, na haar studies tuin- en landschapsarchitectuur, eerst nog 3 jaar gewerkt in Aken als assistente van een docent architec­ tuur. Deze periode is volgens haar uiterst bepalend geweest voor haar verdere carrière. Ze leerde er immers tuinarchitec­ tuur bekijken vanuit een puur architecturaal standpunt. Deze nieuwe inzichten leidden tot haar latere zeer gestructureerde tuinen met krachtige, uitgepuurde lijnen. In de loop der jaren evolueerde ze van speelse, organische vormen naar strakkere tuinen waar de beplanting in functie staat van het groter archi­ tecturaal geheel. Ook combinaties van strak en organisch past ze met succes toe. Tegendraads Van Cornelia Lehnen kan zeker niet beweerd worden dat ze de weg van de minste weerstand volgt. In een streek waar zowel architectuur als tuinarchitectuur gedomineerd worden door natuur­steen en gekleurd beton, durfde ze het aan om van bij de start kleiklinkers te gebruiken, vaak in combinatie met andere materialen zoals blauwe hardsteen en occasioneel ook hout of natuursteen tot zelfs inox. De tuinontwerpster is ­ duidelijk niet bang van enige controverse. Geen revolte om de ­revolte, maar steeds gefundeerd en passend bij de wensen van de bouwheer, de reeds aanwezige architectuur en het omringende landschap. Een mooi voorbeeld van kleiklinkers samen met ­ natuursteen vinden we op het marktplein van Butgenbach dat ze in 1985 ontworpen en gerealiseerd heeft. De tuinontwerpen van Cor­ nelia Lehnen, zowel openbare als particuliere projecten, ge­ tuigen steeds van een sterke persoonlijke visie en een perfecte planten- en materialenkennis.
“Ik spendeer bijna geen tijd achter mijn tekentafel of computer. Een tuin ontstaat in mijn hoofd.” 


Gepassioneerde ontwerpen Cornelia Lehnen ontwerpt tuinen, pleinen en parken vanuit een diepgewortelde passie voor het vak en voor de natuur. Met elke nieuwe opdracht krijgt die passie een andere gedaante, maar ­blijft voluit zichtbaar en voelbaar in het eindresultaat. Ze laat al haar tuinen sterk aansluiten op de bouwstijl van de ­ woning en verkrijgt op die manier een sterk en harmonieus geheel. ­Cornelia Lehnen: “Ik spendeer bijna geen tijd achter mijn teken­ tafel of computer. Een tuin ontstaat in mijn hoofd. Dagen- soms ­wekenlang kan ik lopen broeden op een project, beeld ik me alle mogelijk­heden en combinaties in, vul ik de strakke lijnen geeste­ lijk met vaste planten en andere structuurelementen, ... Wanneer ik intuïtief aanvoel dat het goed zit, teken ik alles in een mum van tijd uit. Ook terwijl ik rondloop in mijn tuincentrum wordt mijn geest ­constant ­geprikkeld. Het tuincentrum is trouwens een ideale manier om permanent in contact te blijven met diverse nieuwigheden op vlak van beplanting maar ook van decoratie en tuinmeubilair. Hier vindt een echte kruisbestuiving plaats.” Uitdaging én opportuniteit In Aubel staat een recente woning in hedendaagse stijl, opgetrokken op de plaats waar zich vroeger de stallingen van een boederijcomplex bevonden. Een resterend oud gedeelte van de boerderij is verhuurd. Initieel bevond zich rond de woning een voorlopige tuin, eerder romantisch en idyllisch. Deze stijl paste wel goed bij de oude gebouwen, maar niet meer bij het nieuwbouwgedeelte. Toen Cornelia Lehnen werd gecontacteerd

om een nieuw ontwerp te maken, stelde ze meteen zowel een ­uitdaging als een opportuniteit vast. De uitdaging bevond zich aan de straatzijde: er was een niveauverschil van ruim 3 ­meter tussen de openbare weg en de lager gelegen woning. De achterzijde bood dan weer een schitterende opportuniteit in de vorm van een prachtig en ongehinderd zicht op het ongerepte, heuvelachtige landschap. Een spel van contrasten Vooraan besliste ze om te werken met grote vlakken in ­kleiklinkers van Wienerberger. De keuze viel op 2 tinten, mokka van de Trendline Mokka en zwart van de Scala Dresden. Diverse ­hellingen en niveauverschillen werden gecreëerd van de hoger gelegen openbare weg naar de voordeur en de ­garagepoorten. De ­ bruingetinte kleiklinkers hebben een licht verouderde look, terwijl de zwarte er veel strakker uitzien. Dit zorgt voor een mooi contrast bij ­ wisselende ­ weersomstandigheden en ­ lichtinval. De grote oppervlakte in kleiklinkers werd ingedeeld in kleinere ­vakken, van elkaar gescheiden door de afwateringsgoten en door stroken blauwe hardsteen. Deze ingreep alleen al zorgt voor een strak en boeiend lijnenspel. Zelfs een deel van het openbare voetpad werd op kosten van de eigenaar ­heraangelegd. Aan de voordeur werd gebruik gemaakt van twee grote stukken blauwe hardsteen van 2 bij 3 meter. In de voeg tussen deze twee massieve blokken werd een LED-verlichting aangebracht die de weg naar de deur aangeeft. Elders maakte Cornelia ­Lehnen gebruik van verzonken spots in de klinkerbetegeling.

Zachte rondingen voor de wandelpaden, eerder strenge vormen voor de grote oppervlakken: Lehnen koos voor kleiklinkers van Wienerberger in de kleuren mokka van de Trendline Mokka en zwart van de Scala Dresden.
Oninneembaar zicht Ook aan de achterzijde van de woning werd bijna ­ uitsluitend met kleiklinkers gewerkt. Hier bevinden zich twee ­ grote ­t errassen. Het ontwerp achteraan kreeg een meer ­ organische ­s tempel mee, om de tuin als het ware naadloos in het ­pittoreske ­landschap te laten overvloeien. Hiertoe werden 150 meter wandelpaden in kleiklinkers aangelegd, die zich doorheen de achtertuin ­ slingeren in sierlijke bogen. Her en der werden accenten gelegd door aanplanting van wel 50 soorten vaste planten, die zowel voor structuur als voor kleur zorgen. De donkerste kleuren kwamen dichter bij de woning te staan, de lichtste verder van de woning af. De hoogte van de ­beplanting werd bewust laag gehouden om maximaal van het mooie open zicht te kunnen genieten. Aan de voorzijde van de woning werd een strakker beplantingsschema gevolgd, waarbij naast v­aste planten ook siergrassen, buxusbollen en taxushaagjes de ­a andacht ­trekken. Het geheel mag gerust bestempeld worden als een niet-­alledaagse ­realisatie in een al evenmin alledaagse omgeving.

Baumschule sprl Landschapsarchitecte: Cornelia Lehnen Adres: Rue Mitoyenne 360, 4710 Lontzen, België Gebruikte kleiklinkers: Trendline Mokka (700 m²) en Scala Dresden (200 m²) Beschikbare formaten: Trendline: 205 x 50 x 60 mm Scala: 200 x 100 x 52 mm 200 x 100 x 71 mm 240 x 118 x 52 mm 240 x 118 x 71 mm Gelegde oppervlakte: ± 1000 m²
N e w nan, VS

Levendig landschap

als oase van rust

In de lente van 2008 werd h e t G re e n v i l l e S t re e t P a r k i n N e w n a n ( G e o r g i a ) officieel geopend. Met he t n i e u w e re c re a t i e c o m p l e x w i l m e n e e n ­b i j d r a g e leveren aan de verbeterin g v a n h e t s t r a a t- e n l a n d s c h a p s b e e l d v a n d e s t a d . He t meer dan 8000 m² gro t e p a r k l i g t i n d e o n m i d d e l l i j k e b u u r t v a n d e ­h andelswijk en de historis c h g e g ro e i d e d o w n t o w n .

10


Greenville Street Park Landschapsarchitect: Mike Furbush, City of Newnan Ontwerp: High Grove Partners/ Robert and Company, Atlanta Opdrachtgever: City of Newnan Aannemer: Georgia Development Partners LLC, Newnan, GA Gebruikte kleiklinkers en gevelstenen: Old Baltimore/Preservation Red Gelegde oppervlakte: Old Baltimore ca. 2430 m², Preservation Red ca. 720 m² Voltooiing: December 2007 (9 maanden bouwtijd)

I

n het urbane, van decoratieve materialen en elementen voorziene complex ontmoeten de bewoners elkaar tijdens de middagpauze, bij picknicks, concerten en andere acti­ viteiten. Vanuit landschapsarchitecturaal opzicht is het Green­ ville Park bijzonder door de toegangszone met 25 zuilen, een terrasvormig aangelegd gazon met een podium dat als klein amfitheater wordt gebruikt, en door zijn beschermd ­ paviljoen. Fonteinen en met kleiklinkers aangelegde, ruime pleinen, ­zitbanken en aantrekkelijke groene oppervlakken zorgen voor het nodige evenwicht. Wegens de statige villa’s van voor de Tweede Wereld­ oorlog kreeg Newnan ook de bijnaam ’Stad der villa’s’. Bak­ stenen zijn als bouwmateriaal zowel aan de façades alsook als decoratief vormelement (omheiningen, trappen, terrassen) overal te zien en werden bij de omvangrijke renovaties vaak ingezet. “Aangezien het park zich in de historische stadskern bevindt, kozen we materialen die niet verraden dat het park werd heraangelegd. Met bakstenen en kleiklinkers kan men net die atmosfeer oproepen”, verklaart architect Mike Furbush zijn keuze voor baksteenproducten van General Shale.*) Uitgaande van een halve cirkel werden meer dan 2000 m² van de antiek lijkende kleiklinkers ’Old Baltimore’ in een soort radiaal patroon gelegd. Voor het paviljoen, het amfitheater en de afwerking van de muren gebruikte men qua textuur en kleur goed passende gevelstenen van de soort ’Preservation Red’. “Een veeleisend project waarin veel tijd en geld werd geïnvesteerd en waarbij grote waarde werd gehecht aan kwalitatief hoogstaande bouw­ materialen om welbehagen op te roepen bij de bezoekers”, vat de architect het concept samen.

Over General Shale: General Shale is sinds 1928 één van de belangrijkste baksteenproducenten in de VS en maakt sinds 1999 deel uit van de Wie­ nerberger groep. General Shale produceert meer dan 250 soorten bakstenen en kleiklinkers voor klassieke en architecturaal veeleisende toepassin­ gen. Daarenboven is General Shale specialist in reliëfachtige, 3D-metselwerksculpturen voor binnen- en buitenmuren. *)

11


P o r t ret van Stefan Vanhoutte, België

Kwaliteit primeert op kwantiteit 365 dagen vakantiegevoel Stefan Vanhoutte uit het O o s t -V l a a m s e Z u l t e m a g z i c h e e n g e l u k k i g m a n ­p rijzen. Van een hobby ui t z i j n v ro e g s t e k i n d e r t i j d k o n h i j z i j n b e ro e p m a k e n . Hij begon zijn opleiding o p t w a a l f j a r i g e l e e f t i j d e n s l o o t z e a f m e t e e n s t a g e­ periode in Nederland die b e p a l e n d b l e e k v o o r d e re s t v a n z i j n c a r r i è re .

12


ontwerpproces zijn het vooral de materialen die bepalend zullen zijn voor het eindresultaat. Daarbij gaat zijn absolute voorkeur uit naar tijdloze en natuurlijke materialen zoals natuursteen, kleiklinkers en duurzame houtsoorten. Details bepalen het resultaat Ontwerp- en afwerkingsdetails zijn het handelsmerk geworden van de broers-tuinaanleggers. Vaak zijn het details die opvallen door hun onopvallendheid en op die manier hun stille stempel drukken op het eindresultaat. Eén van die minder zichtbare ingrepen betreft bijvoorbeeld de voorbereidende grondwerken, met andere woorden het vruchtbaar maken van de bodem. Op dat vlak volgt Stefan Vanhoutte de evoluties van nieuwe producten en technieken, zoals meststoffen en grondverbeteraars op de voet. Hier deden zich de laatste jaren tal van innovaties voor, die een permanente bijscholing vergen. Het belang van een goed gestructureerde tuin laat Stefan Vanhoutte ook merken in zijn bewondering voor Jacques Wirtz. Tuinen worden tot hun essentie teruggebracht: lijnen, vormen, structuren en volumes. Met andere woorden: tuinen die jaar in jaar uit hun vorm behouden maar die de afzonderlijke seizoenen toch toelaten om hun sfeervolle accenten te leggen. Duurzaamheid dringt door tot in de tuin In de bouwsector is duurzaamheid al langer een begrip geworden, maar ook de tuinaanleg ontsnapt niet aan deze

H

ij werd er geconfronteerd met een diep respect voor open ruimtes en met een intelligente aanpak van openbare en gemeenschappelijke groenvoorzieningen. Hij ontwikkelde er een feilloos gevoel voor openheid en leerde deze structureren met vormen en krachtlijnen. Twee zaken die nog steeds zijn huidig werk typeren. Terug in eigen land ­b egon hij meteen voor eigen rekening, samen met zijn broer en nog twee medewerkers. Gebr. Vanhoutte bvba is actief in het ­o ntwerp, de aanleg, het onderhoud en de renovatie van ­tuinen en groen­ruimtes. Ze bewerken niet enkel de begane grond, maar ­zoeken het ook af en toe hogerop, met de realisatie van daktuinen en -terrassen. Onder het motto ‘kwaliteit primeert op kwantiteit’ houden ze hun team bewust klein, zodat ze de persoonlijke opvolging van elk project kunnen garanderen. Ontwerpen met materialen Reeds in het begin van zijn loopbaan zette Stefan Vanhoutte zich af tegen de toenmalige Duitse en Engelse trend in de tuinarchitectuur. De zogenaamd speelse en veelkleurige borders en andere fantasie-elementen in cottage-stijl waren aan hem niet zozeer besteed. Niet dat hij niet houdt van gebogen lijnen, als er maar een zekere strakheid uit spreekt. Gaandeweg evolueerden zijn ontwerpen toch naar meer beheerste en rechtlijnige vormen. Hij vertrekt daarbij van 3 aandachtspunten: het lijnenspel, de materialen en de beplanting. Bij het

13


evolutie. Duurzame, vaak FSC-gelabelde houtsoorten en natuursteen, liefst in verrassende en creatieve combinaties, voeren de boventoon bij Stefan Vanhoutte. In een samenspel met de juiste beplanting leiden deze materialen steevast tot rustgevende en onderhoudsarme tuinen. En wat duurzaamheid betreft, scoren vooral de kleiklinkers van Terca-Wienerberger zeer goed. Wienerberger is reeds jaren in de weer om al zijn keramische producten zo mens- en milieuvriendelijk mogelijk te maken. Stefan Vanhoutte werkt vaak met kleiklinkers en kan zijn voorkeur voor deze materialen moeilijk verbergen. Hij houdt van hun tijdloos en trendoverstijgend karakter, de ruime keuze in kleuren, formaten en afwerkingen én van het ruimtelijk gevoel dat hij met kleiklinkers kan creëren. Een permanent vakantiegevoel Stefan Vanhoutte: “In 2007 kregen we de opdracht om bij een bestaande klassieke villa in Zulte een tuin met zwembad en poolhouse uit te tekenen en aan te leggen. Het project stelde enkele heel specifieke uitdagingen. Aan de ene kant grensde het perceel aan weilanden en landbouwgebied, met specifieke landschapselementen zoals lange rijen met statige populieren. Aan de andere kant van de woning bevond zich het bedrijf met oprijlaan van de eigenaars. De grootste wens van de opdrachtgevers was het ontwerpen van een tuin met een permanent vakantiegevoel”. Aan de kant van het bedrijfsgebouw met oprij­laan werd de nodige privacy bereikt door te werken met een verhoogd opgesnoeide haag van carpinus. Een deel van de tuin werd als grasperk aangelegd tot speelruimte voor de op­groeiende kinderen. Op termijn kan dit grasperk tot een nieuwe, aparte tuinkamer omgevormd worden. ‘Classic meets modern’ Het ontwerp werd strak en sober gehouden, niet enkel qua vorm maar ook qua beplantingsschema. Dit geeft een mooi contrast met de klassieke look van de villa en van het poolhouse in ‘heritage-stijl’. Aan de ene kant van het zwembad bevindt zich een zwevend terras in teak, waar de terrasklinkers onder verdwijnen. In de ruimte tussen de vloer en het zwevend terras werd sfeerverlichting aangebracht. Als verbindingselement werd in het poolhouse ook gewerkt met een vloer in teak, maar dan in een ander legpatroon. Om de moderne vormgeving van de rechthoekige tuin in overeenstemming te brengen met de klassieke context, werd gekozen voor de zwarte Arte ­M astiek kleiklinkers in Waalformaat van Terca-Wienerberger. Deze ­ donkere kleiklinkers hebben als bijkomend voordeel dat opspattend water van het zwembad nauwelijks zichtbaar is op de ­ vloer. Er werd bewust gekozen om de kleiklinkers met een voeg te plaatsen, waarbij de stootvoegen kaarsrecht en in ­ dezelfde richting lopen. Dit zorgt voor een mooi en ­ strak ­r uimtelijk ­ effect. Het gebruik van voegen leende zich ook ­b ijzonder goed voor de realisatie van de trapconstructie. Het beplantings­schema ten­slotte werd sober gehouden en vormt

14

Het hele jaar door in vakantiestemming dankzij het vormgevingsconcept van tuinarchitect Stefan Vanhoutte: de combinatie van planten die een luchtige, compacte indruk geven, warme kleuren van de kleiklinkers en het teakhout roept op een bijna speelse manier de gewenste rustgevende vakantieflair op.

een combinatie van los en strak. Naast de verhoogde carpinus werd gebruik ­gemaakt van bamboe, taxushaagjes, ­buxusbollen en -haagjes, ­ siergrassen en boerenhortensia. Het contrast ­tussen los en strak, modern en klassiek, beslotenheid en open ruimte zorgt onmiskenbaar voor een rustgevend vakantiegevoel waar de ­bewoners d­agelijks met volle teugen van genieten.

Gebr. Vanhoutte bvba Tuin- & Landschapsarchitectuur Architect: Stefan Vanhoutte Adres: Oeselgemstraat 92, 9870 Zulte, België Gebruikte kleiklinkers: Arte Mastiek Zwart WF Beschikbare formaten: 202 x 50 x 88 mm, 202 x 67 x 88 mm Gelegde oppervlakte: 240 m²


B o e kentip

100 droomtuinen

van de ’Gärtner von Eden’

“De tuin is de laatste luxe van onze tijd. Hij vereist immers wat in onze maatschappij het kostbaarst is geworden: tijd, aandacht en ruimte.” 

Een oase voor estheten op slechts 80 m²: een bijzonder pad van Hollandse kleiklinkers en kiezel leidt door de tuin.

Dieter Kienast

Stijlvolle en discrete tuin met duidelijke lijnen: kwalitatief hoogstaande, nauw met de natuur verbonden kleiklinkers en gevelstenen scheppen een nieuwe orde.

I

n een tijd waarin alles steeds sneller moet gaan, zoeken materiaal en uitvoerige beschrijvingen leveren een levendig mensen in hun eigen tuin naar een nieuwe relatie met de beeld op van paradijselijke tuinen in Duitsland, Oostenrijk en ­n atuur en naar een duidelijk beeld van zichzelf. De tuin wordt Zwitserland. het spiegelbeeld van onze persoonlijkheid en ons ­natuurbeeld. Daarom moet de tuin individueel op ons en onze behoeftes zijn 100 Traumgärten afgestemd. Deutschland – Österreich – Schweiz. Geplant und gebaut von den Gärtnern Dat is ook het streefdoel van de ’Gärtner von Eden’. Na von Eden. Callwey Verlag, München 2008, 2de druk, 256 pagina’s, het grote succes van hun eerste boekdeel ’100 Traumgärten in 323 kleurillustraties en 103 plannen, 23 x 29,7 cm, gebonden met stofomslag, ca. 60 euro. ISBN 978-3-7667-1712-4 Deutschland’ stelt het tweede deel nog eens 100 gerealiseerde dromen van de tuinarchitecten voor. Kleine of grote tuin? Om De ’Gärtner von Eden’ behoren tot de beste tuinarchitecten. Ze verleggen de te genieten, te ontspannen of te feesten? Voor ­ designfreaks, grenzen van de tuin- en landschapsarchitectuur op het gebied van planning en estheten of natuurvrienden? Bont-zintuiglijk of met ­ duidelijke vakkundigheid. Intussen werken 69 tuinarchitecten en tuinaanlegbedrijven uit structuren? De ’Gärtner von Eden’ gaan in op specifieke Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland samen. www.gaertner-von-eden.de ­t uin­situaties en wensen van tuineigenaars en maken ­individuele tuindromen waar. Gedetailleerde plannen, omvangrijk beeld­

15


O o s t enrijk

In overeenstemming

met mens en natuur

W ienerberger streeft naar h e t s c h e p p e n v a n d u u r z a m e w a a rd e n – e n d a t i n overeenstemming met me n s e n n a t u u r. D e Te rc a k l e i k l i n k e r v o l d o e t e x a c t a a n deze eisen en wordt daaro m d o o r d e m e d e w e r k e r s v a n W i e n e r b e r g e r o o k heel graag in de eigen tui n g e l e g d .

V

oor Johann Herold, verkoopsleider Zuid/Oost-Oosten­ rijk zijn vooral de lange levensduur en de natuurlijkheid doorslaggevend voor zijn keuze. Daarom heeft hij in zijn tuin Terca Siena (lichtrood/rood – ruw 120 x 250 x 65 mm met vellingkant) gebruikt. Elegant zwembad voor thuis Terca kleiklinkers bieden heel wat mogelijkheden om de op­ pervlakken rond een zwembad een elegant en representatief uitzicht te geven. Ook voor Richard Hainfellner en Reinhard Kol­ ber, beiden werknemers van Wienerberger, waren de voordelen van slipvrije oppervlakken een belangrijke reden om voor Terca kleiklinkers te kiezen. Schanskorven als nieuwe variante In een schanskorf gegooide gebroken kleiklinkers (Terca Land­ haus rood, lichtrood – gebroken) zijn een mooi vormgevingsele­ ment, waarmee tuinen op een originele manier kunnen worden afgesloten. Bovendien komt zo de natuurlijkheid van de klei­ klinkers ideaal tot haar recht. In de tuin van marketingdirecteur Gerhard Staudinger wordt dankzij deze aanvullende compo­ nent meer afwisseling gecreëerd in harmonie met de planten en de natuur.

Originele vormgeving: in een schanskorf gegooide gebroken kleiklinkers.

Kleurecht en harmonisch! Als vakarbeider kan Frederik Thönnessen altijd weer uit eerste hand berichten over de voordelen van de kleurgeving met Terca kleiklinkers. Om die reden gebruikte hij, kleurig afgestemd op zijn gele huis, kleiklinkers van Wienerberger en creëerde zo een knusse hoek.

Richard Hainfellner koos voor Terca Siena gewassen.

16


In de tuin van Gerhard Staudinger heerst harmonie met planten en natuur.

Hier voel je je goed: Siena gewassen lichtrood en licht kleurig op het terras van Frederik Thรถnessen.

Ook Johann Herold koos voor Terca Siena.

17


R o t o nde in Heesch, Nederland

Een echt meesterstuk

Kleur als herkenningsteken

Ro tondes worden landsch a p s e l e m e n t e n . I n d e n i e u w e w o o n w i j k D e H o e f a a n de rand van de Hollandse s t a d H e e s c h w e rd e e n ro t o n d e a a n g e l e g d d i e d o o r de kunstenaar Jeroen van We s t e n w e rd o n t w o r p e n .

Rotonde, Heesch Kunstenaar: Jeroen van Westen, Enschede Architectenbureau: Ingenieursbureau Van Kleef, Vught Opdrachtgever: Gemeente Bernheze Gebruikte kleiklinkers: Wienerberger Kijfwaard – Arte Rood-Bruin, Grigio, Latina, Arte Mastiek Zwart, Crea Nero, Crea Orano, Arte Zandgeel, Crea Solane – vormbak, dikformaat

18

V

an Westen verhoogde het midden van de rotonde wat en liet de zachte verhoging bedekken met een mozaïek van kleiklinkers. Het gebruik van prachtige, ­ natuurlijke kleiklinkers voor huizen en wegen kent in deze ­regio een ­lange traditie. Voor zijn mozaïek liet Van Westen zich inspireren door materialen en kleuren uit de nabije omgeving. Aanleunend bij de windrichtingen gebruikte hij vier kleuren: geel (zuiden), rood (oosten), bruin (noorden), zwart (westen). Op die manier ­ontstonden vloeiende overgangen die volgens een schijnbaar toevallig patroon verschillende cirkelsegmenten vormen. Ook op een tweede plaats zal voortaan een artistiek ­ ontworpen ­rotonde bij het binnenrijden van de stad bijdragen tot de ­verkeersveiligheid en als oriëntatiehulp dienen.


L e o n arduskerk in Helmond, Nederland

Richtinggevend

Twee pleinen – één geheel

Twee pleinen met uiteenlo p e n d e f u n c t i e s i n d e b i n n e n s t a d v a n H e l m o n d zijn nu één geworden. Ee n e v e n w i c h t i g e m i x v a n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n Terca ­ kleiklinkers zorgt vo o r e e n z e e r g e v a r i e e rd e v o r m g e v i n g v a n d e oppervlakken.

A

an de ene kant geflankeerd door de eerder monumen­ tale Leonarduskerk – intussen in gebruik als gezond­ heidscentrum met dokterspraktijken en apotheek – aan de andere kant door een goed draaiende supermarkt, vormt het ooit in twee gedeelde plein dat aan een verkeersknooppunt ligt, een belangrijke toegang tot de binnenstad. Er moest dan ook op een uitnodigende manier vorm aan worden gegeven. Door de twee pleinen samen te voegen wou men plaats winnen, ook om aan de groeiende behoefte aan parkeerplaatsen tegemoet te komen. Het drukke verkeer moest in de juiste banen wor­ den geleid zonder echter de indrukwekkende oude bomen voor meer parkeerplaatsen op te offeren. Men koos voor een helder, geel plaveisel (Arte Zand­ geel) om de monumentale kerk optimaal tot haar recht te laten komen. Vol effect keert ook de kleur van de kerk in de rode kleiklinkers (Torino) terug, die met Arte Zandgeel kleiklinkers werden gemengd en door een donkere kleiklinker (Authentica Omber) werden aangevuld. De stoep plaveide men met donker­ rode kleiklinkers van de soort Authentica Omber. Alle betrokken partijen zijn tevreden over het resultaat, want het springt welis­ waar in het oog, maar het is niet te opvallend.

Leonarduskerk, Helmond Project: Heraanleg omgeving Leonarduskerk, Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Ontwerp: Gemeente Helmond, Edwin van Renterghem – Chris Bekkers – Jolanda Frerichs Gebruikte kleiklinkers kerkplein: Mix van Arte Zandgeel (45 procent), Crea Torino (45 procent) en Authentica Omber (10 procent) Gebruikte kleiklinkers toegangsweg naar de kerk: Authentica Omber (dikformaat)

19


V i l n i us, Litouwen

Transformatiekunstenaar

Van mausoleum tot museum

De gebouwen rondom de S t .- M y k o l a s k e r k e n h e t C o n v e n t v a n d e Z u s t e r s v a n St. -Ber nardus werden in 1 6 2 7 g e b o u w d . D e e e r s t e s t e e n w e rd g e l e g d d o o r de toenmalige kanselier v a n h e t g ro o t v o r s t e n d o m L i t o u w e n , L e o n a s S a p i e g a . De kerk werd opgericht a l s m a u s o l e u m v o o r z i j n f a m i l i e .

I

n de St.-Mykolaskerk, een van de weinige renaissance­ gebouwen in Vilnius, vindt men sporen van de gotische stijl, van de renaissance en de barok. De kerk staat in het ooste­lijke deel van de oude stad en vormt samen met de St.Annakerk en het Convent van de Bernardinessen de belangri­ jkste toeristische trekpleister van de stad. In de loop van de geschiedenis werden de kerk en het klooster het slachtoffer van bezettingen, plunderingen en brandstichting. Na de Tweede Wereldoorlog werd de kerk gesloten en pas in het jaar 1971 opnieuw geopend als architectuurmuseum. Het aartsbisdom Vilnius, dat sinds 1993 weer in het bezit van de kerk is, besloot de oorspronkelijke gebouwen te laten reconstrueren en een grootscheepse sanering te starten die in 2008 werd afgerond. Stemmingsvolle heraanleg Het plaveisel van de begaanbare oppervlakken rond de ­v erschillende gebouwen stond hierbij centraal. Onder de ­S ovjet-bezetting werd een deel van het kerkhof met natuur­ steen geplaveid. Nadat het complex werd opgeknapt en van groen ­voorzien, werd het fundament van het kerkhof ­vernieuwd, waarbij ook gebruik gemaakt werd van de door de Sovjets gelegde natuurstenen. In de kloostertuin werden natuursteen en Terca kleiklinkers ­ gebruikt. De architecte Aušra Gvildienė van ­ ’Archinova’-architecten over het gebruik van kleiklinkers: ­“ Historisch gezien werden in Vilnius naast de ­ zogenaamde ‘brukas’ – natuurstenen – als vloerbedekking ook ­steenplaten, straatstenen en kleiklinkers gebruikt. Hier was van de historische vloer, met uitzondering van fragmenten van een klinkerplaveisel op het kerkhof naast de sacristie, nauwelijks nog iets over. Ons doel was het om het areaal opnieuw aan te leggen in het oorspronkelijke materiaal.” Het stemmingsvolle resultaat werd bereikt door het gebruik van Terca kleiklinkers van de ­s oorten Penter Titan en Retro Speyer, en van natuursteen. De voetpaden werden nog eens extra met natuursteen afgezoomd. Om het oorspronkelijke plaveisel zo goed mogelijk te benaderen

20

en rekening houdend met het feit dat een louter stenen vloer geen groot wandelcomfort biedt, werden de oorspronkelijke wandelpaden en rijwegen heraangelegd met Terca kleiklinkers. Omwille van de grote oppervlakte (1900 m²) die met ­kleiklinkers moest worden bedekt, werd als legpatroon het visgraatverband gekozen. Een oase van rust De vroegere hof, die omgeven is door gebouwen die ooit voor de landbouw werden gebruikt, werd omgevormd tot een parkeerterrein met 26 parkeerplaatsen. Als materiaal werden de elegante, zilverachtig glanzende, heel robuuste Penter Titan kleiklinkers gebruikt. Het overgebleven deel van de hof dient nu als recreatieoord en werd door het gazon, de beplanting en de met kleiklinkers geplaveide wandelpaden veel uitnodigender. Door het samenvoegen van de kerk- en ­kloostergebouwen ontstond een groot museumareaal op verschillende ­ niveaus. De historische plattegrond bleef ongewijzigd. ­ Bestaande rondbogen, gipsmuren en fragmenten van schilderingen


St.-Mykolas kerk, Vilnius Architect: ’Archinova’-architecten: Antanas Gvildys, Aušra Gvildienė, Ilja Makarovas (Vilnius) Bouwheer: Vilniaus archivyskupija Gebruikte kleiklinkers: Penter Titan en Terca Retro „Speyer“ roodbruin gemengd Beschikbare formaten: Titan: 200 x 100 x 52 mm, 240 x 118 x 52 mm Retro Speyer: 200 x 100 x 52 mm Gelegde oppervlakte: 1900 m² Voltooiing: 2008

­ leven bewaard. Slechts enkele troosteloze, achteraf gezette b ­tussenmuren, die het zicht op de gewelven wegnamen, werden verwijderd. Ook het dak werd vernieuwd. Het behoud van het historische karakter van het kerk- en kloosterdak had absolute prioriteit en bepaalde de keuze van de beverstaartdakpan en de nieuwe s-vormige kleidakpan voor de agrarische gebouwen.

21


K r i s t ianstad, Zw eden

Klei van

kop tot teen

He t winnende project van e e n Z w e e d s e e e n g e z i n s h u i s t e n t o o n s t e l l i n g d o e t zijn nieuwe eigenaars vee l p l e z i e r. Vo o r a l d e m e t ro d e k l e i k l i n k e r s ­ g e p l a v e i d e binnenhof werd door zijn w a r m e u i t s t r a l i n g d e p e r f e c t e p l a a t s v o o r e e n ­g ezellig samenzijn.

I

n Kristianstad in het zuiden van Zweden staat nu de trotse winnaar van een eengezinshuistentoonstelling. De eerste prijs betekende voor de architect en projectontwikkelaar dat hun modelhuis werd gebouwd. Een van de belangrijkste kenmerken van het bekroonde huis is een geplaveide terras- en binnenhofruimte van 250 m 2. Ook de oprit werd aangelegd in vermiljoenkleurige kleiklinkers Haga, waarvan de unieke en na­ tuurlijke kleur perfect past bij de witte gevel en het rode dak. Het architecturaal bijzonder sterke ontwerp overtuigde ook de juryleden. De architect en projectontwikkelaar wilden een huis bouwen met materialen uit de regio. Ze kozen uitein­ delijk voor Wienerberger: de dragende muren, de plafonds en de schoorsteen zijn van Porotherm, het dak bestaat uit Koramic kleidakpannen.

22

Eengezinshuis Kristianstad, Zweden Architect: Arkitektgården in Kristianstad Projectontwikkelaar: Personliga Hus Kristianstad AB Gebruikte kleiklinkers: Haga naturrood Beschikbaar formaat: 250 x 120 x 62 mm Gelegde oppervlakte: 250 m 2


Ts j e chië

Puur natuur

Wonen met kleiklinkers

Hier werden de klei­ klinkers Antique gebruikt, die in combinatie met gewassen rivierkiezel uitstekend passen bij de baksteengevel van het eengezinshuis. Een dergelijk pad kan het hele jaar door zonder proble­ men worden gebruikt.

Eengezinshuis

Perfecte harmonie: De twee rode tinten van Antique contrasteren mooi met de grasvlakken rond het huis en spiegelen zich in de gevelstenen Trentiono van de gevel. De kleiklinkers rond het huis harmoniëren prachtig met het omliggende Zuid-Boheemse landschap.

Architect: Proges České Budějovice Uitvoering: CB Building, s.r.o. Voltooiing: Juli 2007

Eengezinshuis Architect: Ing. Arch. Urbancová Hana Voltooiing: Juni 2007

Ideaal om uit te rusten en te ­relaxen: hout, steen en kleiklinkers met elkaar gecombineerd. De mix van Terca Ocre de Ghlin (Pavesol en Carosol) met Terca Claire de Ghlin (Pavesol en Carosol) nodigt dankzij de gezellige sfeer van de ­natuurlijke materialen uit tot verpozen en rusten.

Drie soorten kleiklinkers worden met natuursteen tot een geheel versmolten en vormen een mooi begaanbaar oppervlak dat tegen een stootje kan. Een luchtje scheppen op het terras wordt een waar genoegen. Voor de schouw koos men bakstenen (Terca Agora) in grafietzwart.

23


M o s kou, Rusland

Exclusieve sfeer

Kleiklinkers in stijl

Aan de rand van Moskou b e v i n d t z i c h e e n l u x u e u z e w i n k e l b u u r t m e t N e d e r­ landse flair. De gerenomm e e rd e R o t t e rd a m s e t u i n a rc h i t e c t e n We s t 8 m a a k t e n bij de planning van de om g e v i n g g e b r u i k v a n t r a d i t i o n e l e , H o l l a n d s e k l e i ­ klinkers op een totaal on - N e d e r l a n d s e m a n i e r.

O

p een luxueuze manier gebruikte West 8 de Hollandse kleiklinkers in Moskou: in een stad, die door graniet, asfalt en beton wordt gedomineerd, zijn kleiklinkers een zeldzame, maar graag geziene gast. De ’Luxury Village’ is een exclusieve winkelbuurt voor mensen met een goed ­ gevulde portemonnee. Hier worden merken als Gucci, Rolls Royce, ­F errari en co aan de man gebracht. Bij een dergelijke exclusieve locatie hoort natuurlijk ook een bijzonder stijlvolle vormgeving. Een streling voor het oog is de 500 meter lange winkel­ promenade in elk geval. “De kleiklinkers werden in de volle­dige winkelwijk in twee kleuren en in een vergroot Oudhollands segment­boogverband in waaiervormen gelegd. Een ­s chitterend, zwierig patroon volgt niet het verband, maar vormt een dyna­ misch tegengewicht voor de rechtlijnige, hoekige ­ architectuur van de omliggende businessgebouwen van het Russische ­a rchitectenbureau Project Meganom”, beschrijft Boerwinkel de rijke compositie van vormen, kleuren, lijnen en materiaal. Er werd heel bewust gekozen voor het gebruik van kleiklinkers in deze winkelbuurt: “De opdrachtgever Mercury wou na een bezoek aan Nederland absoluut kleiklinkers voor de bestrating. Ten eerste vond hij dat deze een veel mooier verloop hebben dan het gladde graniet van de straten in Moskou. Ten tweede deden de kleiklinkers hem denken aan een eersteklas, gezellig wandelpad – en net dat vond hij bij zijn project passen. Door het gebruik van kleiklinkers werd Luxury Village uiteindelijk een voor Rusland ontypisch en daarom erg opvallend project”, ­v erklaart Boerwinkel. Uitdagend patroon De gebruikte kleiklinkers zijn dikformaten die in drie gelijke delen werden gezaagd. Vervolgens werden de kleurpatronen met behulp van een GPS-systeem in de promenade gelegd. Eerst werd het patroon met de in drie gedeelde dikformaatklin­ kers geplaveid, daarna werden alle kleiklinkers aan de kleur­ randen weggenomen, gezaagd en teruggeplaatst, zodat een

24

scherp lijnenpatroon ontstond. “Een groot aantal details moest op een 1:1 legplan worden ingetekend om de gewenste nauw­ keurigheid te garanderen. De patronen die wij wilden maken, betekenden zelfs voor ervaren klinkerleggers een arbeidsinten­ sieve uitdaging, want ze moesten op een fraaie manier worden gezaagd.” ’Haute couture’ bij straataanleg Ook het dwars over de promenade lopende rioolrooster, waar­ van de geulen golvend zijn, werden op het plaveisel afgestemd. Een rode verlichting onder de roosters zorgt ’s avonds voor stemmingsvolle lichteffecten. Grote, ronde plantenbakken doen dienst als ’minituinen‘ die plaats bieden aan seizoensbeplanting en kunstobjecten. Door de beplanting, gedeeltelijk zelfs met grote bomen, is de Luxury Village geen winkelcentrum dat te

Klinkerleggers aan het werk in Moskou.


Contrasten geven de toon aan: overlappingen in het perspectief en lichte en donkere kleiklinkers blazen leven in de begaanbare oppervlakken.

midden van de natuur uit de grond werd gestampt, maar een project dat zich in zijn omgeving integreert. Het cirkelmotief van de plantenbakken vindt men ook terug in de ronde zitbanken, die bovendien uit elkaar kunnen worden genomen en bijvoor­ beeld in de vorm van een slang weer samen kunnen worden gezet. Boerwinkel is heel trots op zijn Moskouse plannen: “Een uniek project wordt nog buitengewoner wanneer het ontwerp, de afwerking en het eindresultaat innovatieve elementen omvat. Met de Luxury Village is ons dat zeker gelukt.”

Luxury Village, Moskou Ontwerp: Architectenbureau Project Meganom Landschapsplanning: West 8 Urban Design & Landscape Architecture BV Opdrachtgever: Mercury Gebruikte kleiklinkers: Grigio en Crea Nero Formaat: Dikformaat

25


P o r t ret van Yves Vanderbrigghe, België

Stijlvol huwelijk

tussen oud en nieuw

Hoboken, net ten zuiden v a n A n t w e r p e n , l e e k o o i t v o o r b e s t e m d o m ee n ­r esidentiële buitenwijk va n d e S c h e l d e s t a d t e w o rd e n . D e e x p a n s i e v a n d e metropool én de oprukke n d e i n d u s t r i a l i s a t i e b e s l i s t e n d a a r e c h t e r a n d e r s over. Veel van de vroegere g r a n d e u r g i n g v e r l o re n e n w e rd v e r v a n g e n d o o r een sociaal geïnspireerde a rc h i t e c t u u r.

R

iante woningen met imposante tuinen, paviljoenen en paardenstallen werden in de loop der jaren opgedeeld in kleinere kavels. Gelukkig bleven een aantal statige koopmanswoningen bewaard en bevinden zich achter tal van onopvallende gevels nog aangename architecturale verrassingen. Zo kocht bijvoorbeeld de landschapsarchitect Yves Vanderbrigghe delen van het areaal dat vroeger aan een vermogende koopman toebehoorde, verbouwde de vroegere paardenstallen en de bijgebouwen en maakte van een groene binnenhof zijn persoonlijk toevluchtsoord. Herontdekt Yves Vanderbrigghe studeerde aan de Eramus Hogeschool, departement tuin- en landschapsontwerp te Vilvoorde, en leerde daar ook Mike De Nocker kennen. Vanderbrigghe brak zijn opleiding vroegtijdig af om praktische ervaring op te doen bij een bedrijf voor algemene tuinaanneming. Op die manier verloren ze elkaar zes jaar lang uit het oog, tot hun wegen zich opnieuw kruisten. De twee tuinfanatici besloten om samen te werken en richtten in 1999 Oak Tuinen/Mives bvba op. De Nocker had inmiddels zijn studie als tuin- en landschapsarchitect afgesloten, Vanderbrigghe kon terugvallen op zijn praktische ervaring bij het omzetten van plannen. Beiden spreken vandaag liever over groene buiten­ruimtes dan over tuinen. Buitenruimte betekent voor hen de uitbreiding van de werk- en leefruimte van mensen. Vanderbrigghe en De Nocker laten graag de grens tussen binnen en buiten ­vervagen, hun groene ruimtes zijn tijdloos, ­ harmonisch, seizoens­ gebonden, gemakkelijk te onderhouden, ruim, ­ uitnodigend en intiem. Naast het ontwerp zorgen ze ook voor de aanleg en het onderhoud van hun projecten.

sobere houten poort. Zodra je over de drempel komt, wordt je aandacht getrokken door het wooncomplex rechts en de zuilen van de vroegere paardenstallen. Dergelijke indrukwekkende stallingen hebben vandaag de dag iets decadents. Ooit waren ze echter noodzakelijke tekens van een bepaalde welstand. En ook vandaag stralen ze nog een unieke sfeer uit. Om deze nog beter tot zijn recht te laten komen besloot Yves Vanderbrigghe samen met de architect Michaël Lammineur de gevel van het wooncomplex een halve meter naar achteren te verplaatsen. Het contrast dat door de stenen zuilen, de met hout beklede muren en de royale glazen oppervlakken met dunne aluminium ramen ontstaat, is uniek.

Harmonie tussen binnen en buiten De binnentuin is zo sterk in de algemene vormgeving geïntegreerd dat hij gewoonweg niet los van de architectuur kan besproken worden. Het betreft een lange, smalle strook, aan de ene zijde geflankeerd door de moderne, zeer open woning en aan de andere zijde door enkele bijgebouwen en oude scheidingsmuren. Langs het woongedeelte op de verdieping bevinden zich ruime, zwevende terrassen, van waar men een mooie inkijk op de tuin heeft. Helemaal achteraan bevindt zich een half ingesloten ruimte. In de bescherming van dit microklimaat staat een grote, uit Italië geïmporteerde olijfboom die er bijzonder goed gedijt in volle grond. Om de privacy te behouden op de zwevende terrassen en de leefruimtes, werd een hoger, fijnbladig volume aangeplant in de vorm van een Gleditsia triacanthos inermis. Deze ‘valse Christusdoorn’ beschermt tegen inkijk vanuit en naar de andere woning en zorgt voor een sfeervol gefilterd licht. Yves Vanderbrigghe en Mike De Nocker hebben in deze tuin hun gezamelijke filosofie goed tot uiting weten te brengen. Het resultaat is een intieme, aangename ruimte die rechtstreeks Pure luxe aansluit op het woongedeelte. Een onderhoudsvriendelijke De woonzone van Yves Vanderbrigghe bevindt zich achter tuin ook, met vaste structuren, sobere beplantingsschema’s een bijna hermetisch gesloten gevel. Ze is toegankelijk via een en groenblijvende planten, waardoor hij in elk seizoen een

26


“Om de illusie te wekken dat het plaveisel er altijd al geweest is, heb ik geen boordsteen gebruikt.� 27


De kleur van de kleiklinkers harmonieert perfect met de zuilen van natuursteen, met de oude, verweerde muren van baksteen en de houten gevel van het nieuwe wooncomplex. Omwille van de geringe breedte van de tuin brachten de tuinarchitecten een aantal speelse en organische vormen aan.

interessante aanblik behoudt. Binnen en buiten vloeien hier Eenvoud siert naadloos in elkaar over. Het beplantingsschema werd bewust sober gehouden. Er werd gebruik gemaakt van siergrassen als Carex morrowii en Doordachte nonchalance Pennisetum. Verder treffen we Ilex crenata ‘Blondie’ aan, Japanse Hout en kleiklinkers zijn duidelijk de materialen waar ze het hulst zonder doornen, die voor groenblijvende volumes zorgt. Op liefst mee werken. Paden en verhardingen bekijken ze bij OAK andere plaatsen werden tegen de verweerde scheidingsmuren als functionele elementen die tevens de zichtassen kunnen bamboesoorten aangeplant. De oude grandeur van vroeger ondersteunen. Bij strakke tuinen is dit wel belangrijk omdat kreeg hier een nieuwe, hedendaagse grandeur aangemeten. daar het accent precies op vormen ligt. Wegens de beperkte Een krachtig, sober en stijlvol huwelijk tussen oud en nieuw, breedte van de tuin bracht de tuinontwerper een aantal een tijdloze harmonie tussen binnen en buiten. speelse en organische vormen aan. Voor de bestrating werd geopteerd voor een Trendline Cosmos UWF kleiklinker, die in een halfsteenverband in de breedterichting werd gelegd. Yves Vanderbrigghe: “Ik wou een grote eenheid bewaren tussen de gebouwen en de omgeving en zeker niet de indruk wekken dat de bestrating hier achteraf was tussengewrongen. De kleur van de kleiklinkers harmonieert perfect met de zuilen in blauwe hardsteen, met de oude verweerde muren in baksteen en met de nieuwe houten gevel van het woongedeelte. Om de illusie te scheppen dat de bestrating steeds tot het gebouw had behoord, heb ik beslist om aan de randen geen boordsteen te gebruiken. Zo lijkt het alsof de beplantingsvakken met mes of spade zijn uitgesneden in een bestaande bevloering. De overgang naar de beplanting is abrupt, maar tegelijk sierlijk en onopvallend. Het oogt strak en toch ook een beetje nonchalant”.

28


Het beplantingsschema werd bewust sober gehouden. Op die manier ontstond een gemakkelijk te onderhouden tuin met vaste structuren, eenvoudige beplan­ tingslijnen en veel permanent groen, mooi in alle seizoenen.

OAK Tuinen Architect: Yves Vanderbrigghe Adres: Emiel De Harvenstraat 32A, 2660 Hoboken, België Gebruikte kleiklinkers: Trendline Cosmos UWF Beschikbare formaten: 205 x 50 x 60 mm Gelegde oppervlakte: ± 100 m²

29


G ro o t- Brittannië

Nauw verbonden met de natuur en ecologisch

De bouwsteen voor de toekomst

Door de gevolgen van de k l i m a a t v e r a n d e r i n g – o n v o o r z i e n b a re , s t o r t v l o e d ­ achtige regenbuien of aan h o u d e n d e d ro o g t e – z i j n d e t h e m a ’s s t r a t e g i s c h waterbeheer en ecologisc h e b e s t r a t i n g b i j z o n d e r a c t u e e l .

W

aterdoorlatende klinkers worden steeds belangrijker bij de omgang met grote hoeveelheden regenwater en perken de gevolgen van het dicht betonneren van het landschap in. De traditionele kanalisatie kan hevige regenbuien meestal niet aan. En elke bijkomende ontsluiting van land reduceert de oppervlakte van wateropnemende ondergrond. Steeds meer stadsplanners, gemeenten en project­ ontwikkelaars worden zich bewust van het grote belang van duurzame ontwateringssystemen – in het Engelstalige gebied bekend onder de naam Sustainable Urban Drainage Sysems (SUDS). Intelligente oplossingen zoals het ecologische systeem Aquata van Wienerberger kunnen bijdragen tot de ontlasting van het kanaalnet, het laten zakken van het grondwaterpeil en het vermijden van overstromingen. Baggeridge kwaliteitsklinkers van Wienerberger UK zijn ook esthetisch niet te versmaden: de natuurlijke kleur staat voor de milieuvriendelijkheid van kleiklinkers, hun onverwoestbaarheid en kleurechtheid voor hun duurzaamheid. De voordelen van het Aquata-systeem Uit grootscheepse tests is gebleken dat het Aquata-systeem binnen 24 uur 172.000 millimeter neerslag laat doorsijpelen. Regenwater wordt in de lege ruimtes onder de zichtbare ­v loerbedekking gefilterd, gereinigd en opgevangen ­ vooraleer het gecontroleerd wordt doorgegeven aan de ondergrond, de kanalisatie of aan beide systemen. Op die manier wordt de ­h oeveelheid rioolwater verminderd en het overstromingsgevaar gereduceerd. Bovendien kan overtollig water ook voor grijswater­toepassingen worden opgeslagen. Nog een voordeel: schadelijke en vervuilende stoffen uit bijvoorbeeld motorolie worden in de bovenbouw gebonden en sijpelen dus niet door in de aarde.

Plaveisel Bedding Bovenbouw Onderbouw

Red Dragfaced

In Engeland en Wales leven ongeveer vijf miljoen mensen in regio‘s die door overstromingen worden geteisterd. Steeds meer stadsplanners, gemeenten en projectontwikkelaars worden zich bewust van het grote belang van duurzame afwateringssystemen.

Telford Dragfaced

30

Blue Dragfaced


Meer informatie over kleiklinkers krijgt u bij: België

Hongarije

Nederland

Wienerberger NV

Wienerberger Téglaipari zRt. 1119 Budapest HU-Bártfai u. 34. T: +36 1 464 70 30 info@wienerberger.hu www.wienerberger.hu

Wienerberger BV Hogeweg 95 NL-5301 LK Zaltbommel T: +31 418 59 71 11 info.nl@wienerberger.com www.wienerberger.nl

Kapel ter Bede 86 B-8500 Kortrijk T: +32 56 24 96 35 info@wienerberger.be www.wienerberger.be

Bulgarije Wienerberger EOOD St. Pimen Zografski Str. 4 Office Building 2, Floor 2, Office 1 BG-1172 Sofia T: +359 2 961 54 60 office.bg@wienerberger.com www.wienerberger.bg

Klinkerverkoop via: SEMMELROCK STEIN+DESIGN BURKOLATKŐ Kft. HU-2364 Ócsa Bajcsy-Zsilinszky út 108. T: +36 29 578-112 info@semmelrock.hu www.semmelrock.hu

India

www.wienerberger.dk

Wienerberger Brick Industry Pvt. Ltd.35/1 88/4, Richmond Road, Opp. HDFC Bank, Bangalore-560 025 Karnataka T: +91 80 4149 168 2-7 marketing@wienerberger.in www.wienerberger.in

Duitsland

Italië

Wienerberger Ziegelindustrie GmbH

Wienerberger Brunori s.r.l. Via Ringhiera 1 I-40027 Mordano (Bologna) fraz. Bubano T: +39 054 25 68 11 italia@wienerberger.com www.wienerberger.it

Denemarken Wienerberger A/S Kirkebjerg Allé 88, DK-2605 Brøndby T: +45 70 13 13 22 info@wienerberger.dk

Oldenburger Allee 26 D-30659 Hannover T: +49 511 610 70-0 info@wzi.de www.wienerberger.de

Estland Wienerberger AS Tallinna esindus Room 215, Peterburi tee 46 EE-11415 Tallinn T: +372 6181 900 tallinn@wienerberger.ee www.wienerberger.ee

Finland

Kroatië Wienerberger Ilovac d.d. Donje Pokupje 2 KR-47000 Karlovac T: +385 47 69 41 00 office.hr@wienerberger.com www.wienerberger.hr

Letland

www.wienerberger.fi

Wienerberger Latvijas párstávniecíba Kr. Barona 122/2 LV-1012 Riga T: +371 6 731 00 21 info@wienerberger.lv www.wienerberger.lv

Frankrijk

Litouwen

Wienerberger OY Ab Strömberginkuja 2 FIN-00380 Helsinki T: +358 9 565 58 70 office@wienerberger.fi

Wienerberger SAS 8, Rue du Canal - Achenheim F-67087 Strasbourg Cedex 2 T: +33 3 90 64 64-64 contact@wienerberger.fr www.wienerberger.fr

Wienerberger AB atstovybe Laisve s pr. 77B LT-06122 Vilnius T: +370 5 241 74 35 info@wienerberger.lt www.wienerberger.lt

Noorwegen Wienerberger AS Brobekkveien 40 N-0598 Oslo T: +47 22 07 26 00 info@wienerberger.no www.wienerberger.no

Oekraïne Wienerberger TOV Kraynya St 1B UA-02660 Kyiv T: +380 445 94 50 46 office@wienerberger.ua www.wienerberger.ua

Oostenrijk Wienerberger Ziegelindustrie GmbH Hauptstraße 2 A-2332 Hennersdorf bei Wien T: +43 1 605 03-0 office.at@wienerberger.com www.wienerberger.at

Polen Wienerberger Ceramika ­Budowlana Sp.z o.o. ul. Ostrobramska 79 PL-04-175 Warszawa T: +48 22 514 21 00 office@wienerberger.com.pl www.wienerberger.pl

Roemenië Wienerberger Sisteme de ­Caramizi SRL Str. Dr. Staicovici Nr. 75, Et. 5, Sect.5 RO-050557 Bucuresti T: +40 21 411 29 33 office@wienerberger.ro www.wienerberger.ro

Rusland Wienerberger Kirpitsch OOO Russakowskajastr. 13 Bau 1, Bürogebäude „Borodino“, 11. Stock RU-107140 Moskau T: +749 5 981 95 20 moscow@wienerberger.com www.wienerberger.com

Slowakije Wienerberger Slovenské ­tehelne, spol s.r.o. Tehelná 5 SK-95301 Zlate Moravce T: +421 37 640 90 11 info.sk@wienerberger.com www.wienerberger.sk

Klinkerverkoop via: SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o. Trnavská cesta 3728 SK-926 01 Sereď T: +421 31 789 05 33 semmelrock@semmelrock.sk www.semmelrock.sk

Slovenië Wienerberger Opekarna ­Ormož D.D. Opekarniška cesta 5 SI-2270 Ormož T: +38 62 741 05 20 opekarna@wienerberger.com www.wienerberger.si

Tsjechië Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Plachého 388/28 CZ-370 46 České Budeˇ jovice T: +420 38 776 61 11 info@wienerberger.cz www.wienerberger.cz

Verenigd Koninkrijk Wienerberger Ltd Wienerberger House, Brooks Drive Cheadle Royal Bussiness Park UK-Cheshire SK8 3SA T: +44 161 491 82 00 office@wienerberger.co.uk www.wienerberger.co.uk

VS General Shale Brick 3211 North Roan Street P.O. Box 3547 US-37602 Johnson City T: +1 423 282 46 61 office@generalshale.com www.generalshale.com

Zweden Wienerberger AB Flädie SE-237 91 Bjärred T: +46 771 42 43 50 info.se@wienerberger.com www.wienerberger.se

Zwitserland ZZ Wancor Althardstrasse 5 CH-8105 Regensdorf T: +41 448 71 32 33 info@zzwancor.ch www.zzwancor.ch

Alle andere landen Wienerberger Export Division Kapel ter Bede 86 B-8500 Kortrijk T: +32 56 26 43 45 export@wienerberger.com http://export.wienerberger.com

Hoofdzetel: Wienerberger AG A-1100 Wien, Wienerberg City, Wienerbergstraße 11 T: +43 1 601 92-0, info@wienerberger.com, www.wienerberger.com

31


www.gardenandplace.com

Garden & Place 4 - BE NL  
Garden & Place 4 - BE NL  

Garden & Place 4 - BE NL