Page 10

ZORG

Zorgeloos vakantie vieren met zorg Heb je verpleegkundige zorg nodig? Dat kan bij Wielewaal. Op vrijwel alle activiteiten kan verpleegkundige zorg worden geregeld. We streven ernaar om op alle vakanties een vrijwillige verpleegkundige of arts mee te laten gaan voor de medische zorg (m.u.v. ADHD/ASS/VG-vakanties en tenzij anders vermeld). Medisch Team denkt mee Het Medisch Team van Wielewaal bestaat uit artsen en verpleegkundigen.Voordat jouw boeking definitief wordt, screenen zij je formulier. Ze beoordelen of wij de zorg die je nodig hebt, kunnen leveren en geven er zo nodig advies bij. Hun oordeel is bepalend. Tijdens de vakanties kunnen groepen dag en nacht contact met het Medisch Team opnemen voor advies of overleg. Een geruststellende gedachte. Ongeschoolde vrijwilligers leveren geen medische zorg Wielewaal kiest ervoor om verpleegtechnische handelingen nooit door een vrijwilliger zonder verpleegkundige achtergrond te laten uitvoeren, ook als dit in de thuissituatie wel gebeurt. Reden hiervoor is dat vrijwilligers hiervoor niet getraind zijn en niet bekend zijn met de risico´s bij verkeerd handelen. Op deze manier beschermt Wielewaal vrijwilligers en deelnemers. Verpleegtechnische handelingen Verpleegtechnische handelingen die vrijwilligers zonder verpleegkundige achtergrond niet uitvoeren zijn: • Katheteriseren • Injecteren (alle toedieningswijzen) • Sondevoeding/gebruik PEG-sonde/pomp • Wondverzorging • Ademhalingsondersteuning/airstacken • Toucheren, darmspoelen • Tracheacanule • Zorg rond Diabetes type 1 Bij de volgende aspecten is inzet van een verpleegkundige afhankelijk van de situatie: epilepsie, baclofenpomp, epipen, verblijfskatheter (zonder blaasspoelen), gebruik van een tillift, het toedienen van medicatie en evt andere situaties. Hierbij is de afweging of het veilig en verantwoord is zonder verpleegkundige. Daarnaast moeten vrijwilligers het aankunnen. Op individueel niveau wordt bekeken of er afspraken zijn te maken in geval van calamiteiten. Indien dit niet voldoende veiligheid biedt, is de inzet van een verpleegkundige noodzakelijk. Het oordeel van het Medisch Team is bindend en kan verschillen tussen 24-uurszorg en dagopvang. Voor welke zorg is een eigen vrijwilliger nodig? Er zijn grenzen aan wat één verpleegkundige op een groep aan kan. Daarom kan Wielewaal in een aantal gevallen de zorg op vakantie niet leveren. Wel kun je in die gevallen mee als je een eigen vrijwilliger meeneemt. Deze eigen vrijwilliger moet van alle benodigde hulpmiddelen volledig op de hoogte zijn, ze bedienen en de handelingen uitvoeren om de verpleegkundige te ontlasten. Dit is het geval bij: • Deelnemers met een tracheastoma of een vorm van 24-uurs beademing. Dit geldt ook bij meerdere vormen van ademhalingsondersteuning per etmaal (bijv. nachtbeademing en airstacken); • Blaasduwen; • Standaardzorg die vaker dan 3 keer per nacht nodig is; • Verpleegkundige zorg (bijv. sondevoeding, katheteriseren) die meer dan 4 keer per dag nodig is of langer dan een half uur per keer duurt; • In incidentele gevallen, bij zeer intensieve zorg. Kijk voor een uitgebreide toelichting op wielewaal.nl/voorwaarden. Geen continu toezicht Wielewaal kan op alle activiteiten 1-op-1-begeleiding bieden. Let op: dit betekent niet dat er dag en nacht toezicht is. In principe slapen vrijwilligers niet bij deelnemers op de kamer. Wanneer je dag en nacht continu toezicht nodig hebt, neem dan contact op om jouw situatie te bespreken.

10 Wielewaal BROCHURE 2019

Profile for Stichting Wielewaal

Vakantiebrochure Wielewaal voorjaar en zomer 2019  

Groepsvakanties Stichting Wielewaal voorjaar en zomer 2019

Vakantiebrochure Wielewaal voorjaar en zomer 2019  

Groepsvakanties Stichting Wielewaal voorjaar en zomer 2019

Profile for wielewaal
Advertisement