Page 1

PANEL STEROWANIA – zad str. 12

W panelu sterowania możemy: 1. Zmienid zabezpieczenia swojego komputera i systemu. 2. Zarządzad kontami istniejących użytkowników lub utworzyd nowe konto. 3. Zarządzad siecią. 4. Zarządzad sprzętem zewnętrznym i ustawieniami dźwiękowymi. 5. Dodad nowe programy lub odinstalowad te, których już nie potrzebujemy. 6. Personalizowad system względem swoich potrzeb.


Personalizacja – zad. Str. 15. Zmiana koloru i wyglądu okien.


Zmiana ustawieo dźwiękowych.


Zmiana obrazu konta i kursora.


Działanie funkcji związanych z paskiem zadao. – str. 18 Pasek zadao umożliwia nam przypisanie

Panel sterowania  

widelec mat szkoła książka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you