Page 1

ISSN 2081-7983

Zasmakuj w sosnowcu - Wielki festiwal kulinarny już w tę sobotę w „Żylecie” - s. 3

nr 13 (208) piątek, 28 marca 2014 r.

Nakład 30 000 egz.

Teatr nagrodzony

Problemy szkół

Kolejny dreszczowiec

Wielka gala rozdania nagród teatralnych Złote Maski 2014 tym razem odbyła się w Sosnowcu. Zdominował ją Teatr Śląski, ale nagrodę otrzymał także Teatr Zagłębia.

Sytuacja szkół średnich w powiecie będzińskim z roku na rok staje się coraz gorsza. Czy uczniowie z Będzina lub Czeladzi wolą naukę np. w Sosnowcu?

Po pełnym emocji meczu z Gryfem Wejherowo, przyszedł czas na pojedynek wyjazdowy. Liderem będzie ligowy outsider, a z takimi zespołami gra się najtrudniej.

n Sosnowiec strona 3

n będzin, czeladź strona 4

n SPORT strona 8

Co z drogą Przy Wiejskiej?

Mieszkańcy z ulicy Wiejskiej w Sosnowcu protestują. - Urząd Miejski chce nam odebrać nasz teren w celu budowy drogi dla prywatnego inwestora - mówią. Urzędnicy zapewniają, że wcale tak nie jest. Paweł Leśniak

Przy ulicy Wiejskiej znajduje się sporo domów jednorodzinnych, są tam także tereny inwestycyjne. Jeszcze w ubiegłym roku na tamtejszych mieszkańców spadła informacja Urząd Miejski planu je wybudować nową drogę. Niby nic w tym dziwnego, jednak droga miałaby przeciąć... kilka prywatnych działek. - Urząd planuje wybudować drogę gminną w bardzo niekorzystnym miejscu, blisko budynków, przechodzącą przez środek działek. Problem dotyczy wielu osób z ulicy Wiejskiej - mówi nam jeden z mieszkańców. Proponowana droga przechodzi przez kilka prywatnych terenów, wszystko w ramach tzw. specustawy drogowej, a więc w zasadzie zgodnie z prawem. Jak inwestycję tłumaczy Urząd Miejski? - Sprawa toczy się od wielu lat, kiedy zaistniała potrzeba pomocy straży pożarnej. My śpimy spokojnie, ale przez nasze miasto przejeżdża transport, który przewozi różnego rodzaju ładunki i musi być zabezpieczenie ze strony straży. Chodzi o to, żeby jak najszybciej dotarła na miejsce - mówi nam wiceprezydent miasta, Ryszard Łukawski. Zdaniem mieszkańców informacja o drodze reklama

foto: pl

p.lesniak@twojezaglebie.pl

Mieszkańcy zapewniają, że strażakom nowa droga nie jest potrzebna, gdyż dotychczasowa jest wystarczająca.

dla straży pożarnej to wymówka. - Straż ma już dojazd ulicą Wiejską i nie narzeka. Okazało się niedawno, że droga ma prowadzić do prywatnej inwestycji w okolicy straży, na terenie około 20 ha - żalą się nam mieszkańcy tych terenów. Wiceprezydent Łukawski jednak odbija piłeczkę: - Ta droga może otworzyć możliwość dalszego inwestowania na tych nieużytkach, ale my jej nie budujemy dla inwestora - wtóruje. Mieszkańcy zaproponowali 5 różnych lokalizacji

drogi. Dwie pierwsze są usytuowane w pobliżu S1. Żaden z projektów właściwie nie powoduje ingerencji (lub niewielką) w teren już ogrodzony i użytkowany, więc obyłoby się bez protestów mieszkańców. Trzy kolejne projekty są zbliżone do ulicy Szenwalda i Reja, a odległość od pomysłu UM to ok. 500 metrów. - Urzędnicy nam tłumaczą, że jest to zbyt daleko. Jeśli droga jest budowana dla straży pożarnej, to jej lokalizacja od tej strony będzie idealna, bowiem w tym kie-

runku zwrócone są garaże, w których stoją samochody strażaków - mówi inny z mieszkańców. W magistracie mówi się także o fatalnej jakości gruntu w okolicy Szenwalda. Lokatorzy domów przekonują jednak, że sam projekt udowadnia, że droga dla straży to jedynie wymówka. - Na Wiejskiej nie ma ruchu, nie ma też problemu ze stojącymi samochodami, o czym mówi wiceprezydent. Projekt ewidentnie pokazuje, że miasto chce wybudować skrzyżowanie

w rejonie terenów inwestycyjnych. Droga więc idzie centralnie na nie, a dopiero odnoga do straży pożarnej – mówią. Droga przetnie wiele działek, będzie wręcz stykała się z niektórymi domami. - Nie dość, że mamy obok bardzo ruchliwą drogę, to jeszcze zwalą nam się tutaj kolejne tiry i to przy samym domu. Wycięte zostaną piękne choinki, a nasze działki zostaną wywłaszczone – martwią się mieszkańcy. Dwa ich projekty przebiegają wzdłuż „jedynki”, na co jednak nie chce się zgodzić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, głównie ze względu na plan rozbudowy węzła. - W piątek w GDDKiA mam spotkać się z dyrektorem i dyskutować, czy jest możliwość zmiany - mówi członek zarządu województwa śląskiego, Arkadiusz Chęciński. W walkę włączyli się także radni, m.in. Zbigniew Dziewanowski. W UM zostają jednak przy swoim. - Wprowadzone rozwiązanie jest najbardziej wiarygodne, ekonomiczne i najmniej szkodzące społeczności, tym bardziej, że są to tereny nieużytków – mówi wiceprezydent Łukawski. Mieszkańcy, którzy nie wierzą w transparentność tego przedsięwzięcia, są zupełnie innego zdania – nie chcą pozbywać się swojej ziemi, boją się także bliskości drogi, po której wkrótce mogą jeździć tiry. n 14_00474_1


piątek 28 marca 2014 | nr 13 (208)

www.twojezaglebie.pl

Rowerowa Dąbrowa

Znalazłem biżuterię. Komu mam ją oddać? Będzie przysługiwało mi znaleźne?

W Dąbrowie Górniczej coraz częściej mówi się o pozytywnych zmianach w turystyce rowerowej. W mieście powstają nowe pasy dla rowerzystów i odbywają się dyskusje wokół dwóch kółek. Łukasz Dytko

Dąbrowa Górnicza coraz mocniej stawia na turystykę rowerową.

się swoimi spostrzeżeniami np. z naszym oficerem rowerowym powiedział Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy dąbrowskiego magistratu. W Dąbrowie Górniczej wzorują się na europejskich miastach, w których turystyka rowerowa jest bardzo popularna. Jednym

To był niezwykły pokaz. Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego udowodnili, że na modzie, stylizacji i fryzurach znają się bardzo dobrze.

W trakcie trwających przy ulicy Ostrogórskiej prac, do Sosnowca spłynęła bardzo dobra informacja. Miasto otrzymało spore dofinansowanie do budowy kompleksu boisk.

kronika policyjna

foto: łd

Jest dofinansowanie

foto: youtube

Piękny pokaz

foto: pl

Seniorzy w Sosnowcu pożegnali zimę

doświadczonych rowerowo miastach i równać do najlepszych - przekazał Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej. - Munster swoje rowerowe zmiany zaczął w połowie lat 60-tych. To kilkadziesiąt lat zmian mentalności. Zaczynamy od małych kroków i stawiamy na edukację. Mam nadzieję, że w Dąbrowie proces ten będzie nie tylko szybszy, ale również nieco łatwiejszy - dodał Zbigniew Podraza. Na terenie miasta pojawi się również 150 stojaków Ukształtnych. Część z nich jest już zamontowana: m.in. na Placu Wolności, przy Miejskiej Bibliotece Publicznej i Technicznych Zakładach Naukowych. Stojaki pozwalają na stabilne oparcie roweru i przypięcie go w trzech miejscach. Do końca przyszłego tygodnia w mieście zostaną zamontowane rowerowe stacje naprawcze. n

POLECAne i najciekawsze na www.TwojezagLEbie.pl

ZDJĘCIE TYGODNIA

kronika policyjna

z nich jest niemieckie Munster, w jakim samochody dosłownie korkowały miasto. - Moją ambicją i ludzi, z którymi pracujemy nad tym projektem, jest to, aby rower turystyczny stał się również środkiem komunikacji. Staramy się też podglądać rozwiązania stosowane w innych, bardziej

foto:pl

W pierwszej połowie marca po obydwóch stronach ulicy Kosmonautów w Gołonogu powstały specjalne pasy ruchu dla rowerzystów. Dzięki nim miłośnicy jazdy na dwukołowcach będą mogli czuć się bezpiecznie. Kilka dni później, pasy rowerowe w kolorze czerwonym, zostały wyznaczone przy ulicy Tysiąclecia (w pobliżu ośrodka WORD). 19 marca w Dąbrowie Górniczej odbył się pierwszy Rowerowy Miting. Podczas spotkania rozmawiano o stworzeniu spójnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej zintegrowanej z komunikacją publiczną. - Myślę, że jest to dobry początek do organizacji kolejnych takich spotkań, na których dąbrowscy rowerzyści będą mogli porozmawiać i wymienić

FOTO: ŁD

l.dytko@twojezaglebie.pl

Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną znalazca powinien oddać niezwłocznie na przechowanie właściwemu organowi państwowemu. Organami właściwymi są rejonowe organy rządowej administracji ogólnej właściwe miejscowo dla terenu, na którym znaleziono rzecz, co do zasady starosta. Znalazca, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swe roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru. Znalazca może kierować swoje roszczenie o zapłatę znaleźnego bezpośrednio do osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub zgłosić je do organu przechowującego, ponieważ zgłoszenie żądania w stosunku do organu przechowującego jest skuteczne wobec uprawnionego do odbioru rzeczy. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Jednak w razie znalezienia rzeczy w budynku publicznym albo w innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności, ewentualnie znalezienia rzeczy w wagonie kolejowym, na statku lub innym środku transportu publicznego - znalazca obowiązany jest oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo właściwemu zarządcy środków transportu publicznego. Zauważyć należy, iż znalazcy nie przysługuje w tych przypadkach znaleźne.

Dworzec upada

Ważna konferencja

Zagłębiowskie dworce to temat rzeka - spora ich część jest po prostu zaniedbana, a niektóre wyglądają, jakby właściciel o nich zapomniał. Idealnym przykładem jest dworzec w sosnowieckim Kazimierzu.

W poniedziałek w Hali Expo Silesia w Sosnowcu, z udziałem byłego premiera Jerzego Buzka, została zorganizowana Konferencja „Rewitalizacja i Innowacyjność w Gospodarce”.

foto: pl

2

w ZAGŁĘBIU

HISTORIA ZAGŁĘBIA

kronika policyjna

Najważniejsze wydarzenia

28.03- 3.04

SOSNOWIEC We wtorek około 13:30 na DK 94, na wysokości wiaduktu, w pobliżu ul. Będzińskiej, doszło do zderzenia drogowego z udziałem trzech samochodów. Na szczęście nikt nie ucierpiał. W kolizji uczestniczyły trzy pojazdy: honda, fiat i mini cooper. Prawdopodobną przyczyną stłuczki był brak zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy samochodami. Na miejsce zdarzenia przybyła straż pożarna, która usuwała plamy z oleju. Droga była przejezdna, choć występowały utrudnienia związane z pracą strażaków. SOSNOWIEC 18-latek z Sosnowca, wspólnie ze swoim kolegą, zniszczył elewację jednej ze ścian sklepu w rejonie ulicy Dmowskiego. Kilka minut później mężczyzna został zatrzymany przez policyjny patrol. W radiowozie mężczyzna był bardzo pobudzony i szukał

wszelkich możliwych sposobów, aby uniknąć kary i odpowiedzialności za swój czyn. Mundurowym zaproponował nawet łapówkę. Sosnowiczanin poinformował policjantów, że wystarczy jeden jego telefon do rodziców i od razu dostanie trzy„stówki”, a później wszyscy zapomną o sprawie. Zatrzymany jednak długo nie zapomni o swoim chuligańskim wybryku oraz złożonej policjantom ofercie. Grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia. Dodatkowo po oszacowaniu strat przez właściciela sklepu, będzie odpowiadał za zniszczenie elewacji budynku. 18-latek wspólnie z kolegą markerami obmalowali jedną ze ścian sklepu. DĄBROWA GÓRNICZA Policjanci z Dąbrowy Górniczej zatrzymali 26-letnią kobietę, która mając w organizmie ponad 3,5 promila

Adres redakcji i biura ogłoszeń: Wydawca: MediaCo Ewelina Dyc Redaktor naczelna: Ewelina Dyc Druk: Drukarnia Grupy Wydawniczej Polskapresse sp.z o.o.

Adres: Tel./fax:

41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 45 (32) 263 14 16

Email: biuro@twojezaglebie.pl Internet: www.twojezaglebie.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach tygodnika „Twoje Zagłębie”. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w części lub w całości bez jego zgody.

alkoholu„opiekowała” się dzieckiem. Za popełnione przestępstwo grozi jej pięć lat więzienia. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około 22.10. Dyżurny dąbrowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zataczającej i przewracającej się kobiecie z dziecięcym wózkiem na osiedlu Mydlice. Na miejsce natychmiast wysłano mundurowych. Funkcjonariusze przy ul. Ludowej zastali kompletnie pijaną młodą kobietę pchającą dziecięcy wózek. W wózku znajdował się jej czteromiesięczny synek. Dąbrowianka miała kłopoty z utrzymaniem się na nogach, a kontakt z nią był utrudniony. Chłopczyk, a po wykonaniu policyjnych czynności również i jego pijana matka, trafili pod opiekę babci, która widziała interwencję policjantów z okna swojego mieszkania.

CZELADŹ„Macie 250 zł i nie piszcie kwitów” - takimi sławami zwrócił się do policjantów 53-letni mieszkaniec BielskaBiałej. Mężczyzna został zatrzymany przez czeladzkich stróżów prawa, ponieważ swoim zachowaniem złamał kilka przepisów ruchu drogowego. Teraz odpowie dodatkowo za próbę skorumpowania policjantów. Czeladzcy policjanci zatrzymali na ul. 1 Maja kierującego samochodem osobowym marki BMW, który swoim zachowaniem na drodze złamał kilka przepisów ruchu drogowego. Stróże prawa nałożyli na sprawcę mandat w kwocie 500 zł. Wtedy 53-letni mieszkaniec Bielska-Białej, w zamian za uniknięcie odpowiedzialności, zaproponował policjantom 250 złotych łapówki. Mundurowi natychmiast zatrzymali mężczyznę, informując go, że popełnił przestępstwo.

www.wikizaglebie.pl

29 marca 2013 - Wielki pożar, w nocy spłonął budynek sosnowieckiej cegielni przy ulicy Niweckiej. 30 marca 1904 - W Sosnowcu urodził się Władysław Kiepura, młodszy brat Jana Kiepury i także jak słynny tenor, śpiewak operowy. 1 kwietnia 1848 - Otwarcie kolejowego ruchu osobowego do stacji Granica (ob. Maczki - dzielnica Sosnowca). 3 kwietnia 1924 - Na Piaskach doszło do tragedii, podczas tłumienia strajku policjanci otworzyli ogień.

„Twoje Zagłębie” KOLPORTOWANE JEST DO SKRZYNEK POCZTOWYCH NA NAJWIĘKSZYCH OŚIEDLACH ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO oraz w następujących miejscach: będzinPUP ul. Krasickiego 17a • UM ul. 11 listopada 20 • "PRO-MED" ul. 9 Maja 3 • "RANCZO" ul. Bema 2a • Sklep Spożywczy ul. Chmielewskiego/Pawilon 1 • US ul. I Armii Wojska Polskiego 1 • „SONAR” Al. Kołłątaja 24 • Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 39 • Będzin "JUWIKA" ul. Skalskiego 1 • Sklep J.Z. Czerwińscy ul. Skalskiego 6 • „ADUŚ” ul. Szkolna 8 CZELADŹ UM ul. Katowicka 45 • Sklep Ogólnospożywczy ul. Norwida 9 • „MAXIM” ul. Nowopogońska 217 • "KESZ" ul. Nowopogońska 224 • "MYSZKA" ul. Nowopogońska 226 • Sklep ogólnospożywczy ul. Poniatowskiego dąbrowa górnicza Delikatesy „WRONA” ul. Piłsudskiego 36c/621 • Kiosk "KOLPORTER" ul. Norwida 28 • „HANEX” ul. Augustynika 13 • "ATU" ul. Augustynika 7 • UM ul. Graniczna 21 • C.H. Pogoria (punkt informacji miejskiej) ul. Jana III Sobieskiego 6 • Społem Al. Kościuszki 17 • ZUS Al. Kościuszki 48 • "SUPER-REPUS" ul. Łukasińskiego 30B • "BELLIS-1" ul. Majewskiego 4 • PUP ul. Sobieskiego 12 • LEWIATAN ul. Topolowa 50A • "KULBAK" ul. Warszawska 74 • PIEKARNIA ul. Warszawska 78 sosnowiec centrum US ul. 3 Maja 20 • CIM ul. Modrzejowska 1a • Redakcja "Twoje Zagłębie" ul. Modrzejowska 45 • ZUS ul. Partyzantów 1 • Lunch Bar ul. Partyzantów 11 • UM Al. Zwycięstwa 20 • „FRAC“ ul. Legionów 4a • Sklep ABC ul. Jagielońska 11 sosnowiec dańdówka Sklep "ABC" ul. 11 Listopada 45 sosnowiec kazimierz górniczy "BART-POL" ul. Główna 26 sosnowiec klimontów „AGA-2” ul. Dobrzańskiego 119 • „CEMAL” ul. Zapolskiej 10B sosnowiec maczki „AS” ul. Krakowska 15 sosnowiec milowice Społem ul. Saturnowska 32 • AGA – market ul. Słoneczna 14 sosnowiec niwka Sklep Wielobranżowy ul. Wojska Polskiego 119 stary sosnowiec Lewiatan ul. Sobieskiego 27 sosnowiec OS. PiastówDom Chleba Pamo, ul. Wysoka 12a • Mini Delikatesy Ewa ul. Piłsudskiego 94 • FHU Koper Piotr, ul. Kierocińskiej 20 sosnowiec pogońApteka "Max Medic" ul. Gospodarcza 32 • "ZUZA" ul. Gospodarcza 4 • Apteka „Na Orlej” ul. Orla 30 • "DARIA" ul. Orla 30 • PIEKARNIA J.Z. Czerwińscy ul. Zamenhoffa sosnowiec sielecSklep Spoż.-Monopo. „Gwiazda” ul. Narutowicza 52 • Sklep Spożywczy ul. Sielecka 30 . ZNAJDZIESZ NAS TEŻ CO PIĄTEK NA PLACU STULECIA W SOSNOWCU OD 800 RANO, a także w centrum Dąbrowy GÓRNICZEJ Od 1000 .


w ZAGŁĘBIU www.facebook.com/twojezaglebie

piątek 28 marca 2014 | nr 13 (208)

Złote Maski rozdane

Jak w „Zmiennikach”

ją Teatr Śląski, ale nagrodę otrzymał także Teatr Zagłębia.

Właściciel chce przywrócić wspomnienia starszym mieszkańcom Zagłębia, a także pokazać klasyki motoryzacji tym młodszym. Od kilku dni w Sosnowcu można zamówić nietuzinkową taksówkę – Fiata 125p, bardzo podobnego do tego z serialu „Zmiennicy”. – Fiata nabyłem w 2011 roku od mojej sąsiadki i tak to się zaczęło. Samochód jeździł głównie w weekendy, a w pozostałe dni zostawał w garażu. Mam jeszcze jednego dużego fiata, który będzie zrobiony typowo na replikę 1313 ze „Zmienników”. Mój ojciec miał same duże fiaty, imponował mi serial „Zmiennicy” i zawsze chciałem mieć taki samochód - mówi Tomasz Łabędź, właściciel TAXI PRL.

Paweł Leśniak p.lesniak@twojezaglebie.pl

Do tej pory Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu miał niewielką kuchnię, w której z trudem mieściła się skromna, ośmioosobowa grupa uczniów. Nowa kuchnia, którą podarował katowicki sklep IKEA, jest trzy razy większa, nowoczesna i zdecydowanie bardziej wygodna dla osób poruszających się na wózku. Wyposażona jest w wyspę, która stwarza dodatkową przestrzeń

Samochód jest po kapitalnym remoncie, także silnika. Obecnie ma przejechane jedynie 5 tysięcy kilometrów. - Części są dostępne i nie są drogie, natomiast gorzej jest z elementami blacharskimi, jak próg czy błotnik albo tapicerka. Samochód jest niezawodny, największy dystans jaki przejechałem w ciągu dnia, to 1100 kilometrów – do Gdańska i z powrotem – dodaje. Aby zamówić dużego fiata, wystarczy zadzwonić. - Zainteresowanie jest. Tylko ustawię się na postoju, ludzie obserwują, często pokazują palcami – to miłe – mówi właściciel.PL

FOTO: pl

Wreszcie zrobią przejście?

Główną nagrodę przyznano Teatrowi Śląskiemu za spektakl „Piąta strona świata”.

biczka”. O najlepszą rolę kobiecą ubiegała się Dorota Ignatjew za Szrację 6w „Bobiczku”, Łukasz Kos za reżyserię spektaklu, Paweł Walicki za scenografię, a sam spektakl „Bobiczek” był nominowany jako przedstawienie roku. Nagrodę udało się otrzymać za scenografię, natomiast „Najmniejszy Bal Świata” nominowano za spektakl dla młodych widzów.

„Bobiczek” to niezwykle interesującą historia pewnej żydowskiej rodziny, która w przeddzień ślubu Welwecji i Popoczenki dowiaduje się o śmierci ciotki. Welwecja wspólnie z wybrankiem swojego serca ucieka przed Laczkiem Bobiczkiem, który za wszelką cenę pragnie donieść zakochanym tę nieszczęsną nowinę. Welwecja i Popoczenko nie dopuszczają do siebie

Kuchnia jak marzenie Gwar, uśmiechnięte twarze i wspaniałe zapachy - tak wyglądał poniedziałek w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Wszystko dzięki nowej kuchni, którą może się pochwalić placówka.

Taksówką już można jeździć.

do przyrządzania posiłków, oraz komfortowe, szybko zamykające się szuflady. Posiada także płytę ceramiczną i mikrofalówkę, co znacznie ułatwi i urozmaici możliwość przygotowywania potraw. W poniedziałek uczniowie upiekli chleb, a także pyszne ciasteczka z nadzieniem. Radości nie ukrywają pracownicy placówki. - Dzisiejszy dzień jest wspaniały, zakręcony, kolorowy i pachnący, w dodatku ciasteczkami. Otrzymaliśmy piękną kuchnię ze wszystkimi urządzeniami. Kuchnia jest ogromna i profesjonalna, natomiast poprzednia gabarytowo i sprzętowo była skromniejsza. W tej chwili dzieciaki mają niesamowite

pole do popisu, podchodzą żywiołowo do gotowania. To podstawa do terapii i kształcenia osób niepełnosprawnych. Dla nas to niesamowicie ważne – mówi dyrektor szkoły, Iwona Durek-Sypek. - Podejrzewam, że w tej chwili jesteśmy jednym z lepiej zorganizowanych ośrodków. Podglądamy naszych sąsiadów już nie tylko w Polsce, obserwujemy jak rozwijają się nasi przyjaciele w USA i Europie – dodaje. Szkoła chciałaby jeszcze rozbudować ogród polisensoryczny, ale to niejedyne plany. - Przydałoby się więcej miejsca, bo nie możemy się już rozbudowywać, każdy metr jest na wagę złota – zakończyła dyrektor. pl

reklama

wiadomości o odwołaniu ślubu, gdyż wierzą, że ten jest początkiem nowego i obietnicą lepszego życia, a pogrzeb oznacza jego koniec i kres. Najbliższa okazja, aby obejrzeć „Bobiczka” w Teatrze Zagłębia nadarzy się 27 kwietnia. Nagrody dla województwa opolskiego zdominował spektakl „Morrison/Śmiercisyn”, który został uhonorowany w 4 z 5 kategorii.n

Na początku roku postawiono znaki i od tamtej pory niewiele się dzieje. Pojawiło się jednak światełko w tunelu, że remont przejścia podziemnego wkrótce dojdzie do skutku. Przejście podziemne w rejonie ulicy Piłsudskiego i Mireckiego w Sosnowcu jest jednym z najgorszych w tym rejonie. Schody stanowiły w zasadzie zagrożenie dla zdrowia, więc... postawiono znaki i zakazano wejścia. Póki co mieszkańcy muszą korzystać z sąsiednich wejść, które zresztą nie są wcale w dużo lepszym stanie. - W roku bieżącym z budżetu miasta wyasygnowane zostaną środki finansowe na remont schodów i ścian oporowych na zejściach do tunelu w zakresie usunięcia

zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników obiektu przejścia podziemnego – Al. Mireckiego – Piłsudskiego. W najbliższym czasie zostanie wszczęta procedura dla realizacji robót – taką informację otrzymaliśmy na początku roku z Wydziału Ruchu Drogowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Jak udało nam się dowiedzieć, mieszkańcy wreszcie doczekają się normalnego przejścia. - Remont schodów w przejściu podziemnym został zapisany w planie remontów na 2014 rok, zgodnie z naszymi obietnicami. W drugim kwartale tego roku powinien się rozpocząć remont, więc utrudnienia dla mieszkańców znikną mówi Agnieszka Burgiel z Wydziału Ruchu Drogowego. PL

Kolejna szansa na sprzedaż Po nieudanej przygodzie z firmą Protea, wkrótce ruszy kolejny przetarg na sprzedaż działki obok sosnowieckiego Sezamu.

W połowie listopada 2012 rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działki przy Sezamie w Sosnowcu. Jedyną ofertę złożyła wtedy firma Protea z Poznania, która zaproponowała kwotę 2,75 miliona złotych. Po licznych perturbacjach, obie strony do porozumienia nie doszły. - Było kilka terminów podpisania aktu notarialnego, ale na żaden z nich przedstawiciele firmy się nie zgłosili. Otrzymaliśmy informację z zaproszeniem do podpisania aktu do Poznania, ale ze zmienioną specy-

fikacją – mówi Rafał Łysy z Wydziału Promocji i Turystyki. Na to urzędnicy nie mogli się zgodzić. Miasto podejmie kolejną próbę sprzedaży działki. Cena wyjściowa będzie jednak... wyższa. - W pierwszym przetargu na ten teren cena wynosiła 4,1 miliona złotych. Gdy okazało się, że nie było ofert, obniżyliśmy kwotę zgodnie z prawem - mówi Rafał Łysy. Miasto miało możliwość obniżki do 50 procent, a ostatecznie cena wywoławcza wyniosła 2,7 miliona. Wkrótce teren ponownie zostanie wystawiony na sprzedaż, a jego cena będzie wynosiła niewiele ponad 3,6 miliona. - Zrobiliśmy nowy operat szacunkowy - mówi Rafał Łysy. Najprawdopodobniej

jeszcze w kwietniu działka zostanie wystawiona. Jeśli w kolejnym przetargu nie będzie chętnych, miasto ponownie będzie miało możliwość skorzystania z obniżki ceny do 50%. Co może powstać w miejsce historycznej restauracji Savoy i kina Zagłębie? Tzw. obiekt centrotwórczy. Nowy budynek nie może się kłócić z otoczeniem, a jego linia ma być zgodna z tą z dawnych lat. Firma Protea, z którą miasto nie doszło do porozumienia, miała w planach wybudowanie galerii, na którą miały się składać dwie kondygnacje przeznaczone pod handel i dwie pod biura. Elewacja miała nawiązywać do restauracji Savoy i kina Zagłębie. PL

14_00950_2

A

Wyższa Szkoła

TY

32/363-12-21

Akademia

Humanitas

MARKETINGU POLITYCZNEGO

i 12 kierunków studiów podyplomowych

- DOFINANSOWANE Wykładowcy AMP

wiesz jak wygrać wybory

FOTO:pl

Od 1 marca taksówka identyczna jak ta z serialu „Zmiennicy” coraz częściej pojawia się na sosnowieckich ulicach. To przedsięwzięcie jednego z mieszkańców miasta. Taxi PRL już wozi klientów.

Wielka gala rozdania nagród teatralnych Złote Maski 2014 odbyła się w Sosnowcu. Zdominował

Laureatów 46. edycji Złotych Masek poznaliśmy w poniedziałkowy wieczór w Teatrze Zagłębia. Gala odbyła się właśnie w Sosnowcu, gdyż rok temu triumfował „Korzeniec”, a tradycja nakazuje zorganizować kolejną galę w teatrze ubiegłorocznego zwycięzcy. Tym razem dominacji zagłębiowskiej nie było, bowiem najwięcej nagród przypadło Teatrowi Śląskiemu w Katowicach. Dariusz Chojnacki otrzymał statuetkę za najlepszą rolę męską w spektaklu „Piąta strona świata” Kazimierza Kutza w reżyserii Roberta Talarczyka oraz za rolę Randle McMurphy’ego w spektaklu „Lot nad kukułczym gniazdem” Dale Wassermana, również w reżyserii Roberta Talarczyka w Teatrze Śląskim. To niejedyna nagroda dla katowickiej placówki. Najlepszym reżyserem wybrany został Robert Talarczyk właśnie za reżyserię „Piątej strony świata”. W najważniejszej kategorii (przedstawienie roku) zwycięstwo w województwie śląskim przypadło również spektaklowi Talarczyka. Spektakle z Teatru Zagłębia nominowane były w pięciu kategoriach, w tym czterech za „Bo-

3

oszczędzasz nawet

2800 zł

Tymochowicz Kammel Dudek Sikorski Lazar Zwycięzca i lider rankingów

Smaki Sosnowca w sobotę! Już w sobotę wielkie kulinarne wydarzenie w Sosnowcu. W budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy Będzińskiej odbędzie się festiwal Zasmakuj w Sosnowcu. Festiwal startuje już o 13. W trakcie pierwszego panelu dowiemy się sporo o nawykach zdrowego żywienia, po godzinie 14 poznamy historię żywienia się człowieka na przestrzeni dziejów, a o 15 przyjdzie czas na Food Carving, czyli sztukę w owocach i warzywach. W trakcie pierwszej przerwy (15.30) w strefie expo odbędzie się pokaz gotowania na żywo. Już o 16 gratka dla piwoszy - dowiemy się jak powstaje, jak nalewać i smakować piwo. O 17 rozpoczną się warsz-

taty piwne wraz z degustacją. O godzinie 18 startuje trzeci panel. Na nim poznamy kuchnię molekularną, zaprezentowane zostanie także barmańskie show - to w strefie speakers, natomiast expo i chillout otwarte będą również od 13 do 19.30, a makers (część warsztatowa dla wcześniej zapisanych) od 11 do 17.30. Strefa speakers będzie

miała miejsce w auli głównej. W strefie expo (1 i 2 piętro) zobaczymy lokalnych wystawców, którzy zaserwują nam swoje smakołyki. Chillout to odpoczynek. Wstęp jest darmowy, jednak każdy musi mieć zaproszenie. Jeszcze w piątek będą dostępne dla czytelników Twojego Zagłębia w naszej redakcji. PL


4

w zagłębiu piątek 28 marca 2014 | nr 13 (208)

reklama

www.twojezaglebie.pl

14_00944_3

Problem szkolnictwa w powiecie Sytuacja szkół średnich w powiecie będzińskim z roku na rok staje się coraz gorsza. Czy uczniowie z Będzina lub Czeladzi coraz chętniej wybierają naukę w placówkach edukacyjnych w większych miastach?

PO 1, 2, 3.

Łukasz Dytko

2. Polska najlepszym miejscem dla biznesu w Europie Wschodniej i Azji Centralnej. Polska to najlepsze miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej w rejonie Europa Wschodnia - Azja Centralna. Doceniono nas za rozwijający się rynek konsumentów oraz coraz lepszą infrastrukturę. W światowym zestawieniu Bloomberg Polska zajęła 26. miejsce na 214 badanych państw. Swój dobry wynik w tym zestawieniu nasz kraj zawdzięcza wykorzystaniu unijnej pomocy w wysokości 80 mld dolarów, które w ciągu ostatnich sześciu lat zainwestowano w rozwój infrastruktury. Bloomberg podkreśla, że silny złoty obok euro jest najbardziej wartościową walutą wśród 24 walut rynków wschodzących. 3. Wsparcie dla bezrobotnych - nowe obowiązki urzędów pracy. 5 mld zł będzie w roku 2014 przeznaczone na aktywne formy wspierania bezrobotnych. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia zmienia prawie wszystkie aspekty działalności służb zatrudnienia tj. metody pracy z klientami urzędu, dostępne formy pomocy poszukującym etatu, a także zasady przyznawania im środków finansowych. Reforma umożliwi lepszą współpracę z samorządami i podmiotami prywatnymi, którym będzie zlecana aktywizacja i szukanie pracy zainteresowanym. Nowelizacja ustawy przewiduje też zmianę zasad przyznawania powiatom pieniędzy na aktywizację. Ich wysokość będzie uzależniona od efektów działań urzędów pracy.

Biuro Poselskie ul. Warszawska 1/2 41-200 Sosnowiec tel. (32) 297 02 87

Do naszej redakcji dotarły informacje, że najlepsi uczniowie z Będzina i okolic na swoje wyniki częściej pracują poza granicami miasta czy powiatu. Teoretycznie najmocniejszą pozycję wśród będzińskich szkół średnich ma I Liceum Ogólnokształcące, choć jest to kwestia sporna. - Z tego co słyszałem, to uczniowie wybierają szkoły w Sosnowcu i w Dąbrowie Górniczej, w których poziom nauki jest wysoki i przekłada się to na sukcesy uczniów - powiedział nam anonimowo jeden z nauczycieli. Oczywiście pod uwagę należy wziąć również niż demograficzny w powiecie będzińskim - dodał nauczyciel. Zarówno Sosnowiec, jak i Dąbrowa Górnicza mogą pochwalić się kilkoma bardzo dobrymi szkołami. (m.in. „Plater”, „Staszic” w Sosnowcu czy „Żerom”, „Zamoy” w Dąbrowie Górniczej). Z powodu ich renomy miałyby cierpieć placówki w powiecie, a wśród nich III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie, w którym, na skutek coraz niższej frekwencji uczniów, kilka pomieszczeń rzekomo miało zostać wyłączo-

FOTO: ŁD

1. Pomagamy Ukraińcom. Od ostatniego tygodnia lutego można do mojego biura poselskiego przynosić dary dla Ukrainy. Teraz najbardziej potrzebne są lekarstwa, środki opatrunkowe, koce termiczne. To wycinek dużej akcji pomocowej na rzecz obywateli naszego sąsiada. Te potrzeby będą się zmieniać. Będę na bieżąco informował o tym, czego aktualnie Ukraińcom najbardziej potrzeba. Uruchomiono również specjalne konto do wpłat pieniężnych. Cała akcja nie jest ujęta w ramy czasowe. Bądźmy solidarni z Ukrainą. Rolą Polski jest pomagać, a nie narzucać żadnego scenariusza.

l.dytko@twojezaglebie.pl

Uczniowie będzińskiego „Norwida” nie muszą mieć powodów do niepokoju.

nych z użytku. Okazało się, że wspomniana część budynku już od dawna jest zagospodarowana, gdyż znajduje się w niej poradnia pedagogiczno-psychologiczna. - Uczniów w naszej szkole jest nieco mniej niż w poprzednich latach, ale nieznacznie. Przyczyny takiego zjawiska upatrywałabym w niżu demograficznym, który dotyka nie tylko nas, a nie w słabej ofercie edukacyjnej, ponieważ

ta jest bardzo dobra - powiedziała Bożena Łapaj, nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie. Jeszcze w latach 2010-2011 wskaźnik uczniów uczęszczających do szkół średnich w powiecie wynosił niespełna 70%. Dwanaście miesięcy później spadł do 62%, a po dwóch latach wynosił nieco ponad 58%. Obecnie wskaźnik wynosi dokładnie

57,6%. - Najgorszy pod tym względem był rok 2011, kiedy to zanotowano prawie dziesięcioprocentowy spadek, tymczasem na przestrzeni ostatnich dwóch lat był to już tylko niecały procent - analizował Krzysztof Kozieł, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Będzinie. Utrzymująca się od lat tendencja spadkowa była głównym powodem przeprowadzenia przez powiat będziński zmian organizacyjnych i działań wspomagających placówki oświatowe. Wśród nich znalazło się przede wszystkim połączenie Zespołu Szkół nr 1 (tzw. „Starej Budowlanki”) i Zespołu Szkół nr 2 (tzw. „Nowej Budowlanki”) w Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie, a także utworzenie w Czeladzi na bazie Zespołu Szkół nr 1 Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. - Otwierane są nowoczesne pracownie, szkoły realizują wiele nowatorskich projektów, współpracują z placówkami z zagranicy. Dzięki temu w ostatnich dwóch latach naborowych udało się tę tendencję wyhamować - dodał Krzysztof Kozieł. - Podejmowane działania nie przyniosą efektów natychmiast, ich skuteczność pokażą kolejne nabory - zakończył rzecznik. n

reklama

14_01697_3

Wiosną zmień styl na eko! Wiosna jest jak styl eko – nigdy nie wychodzi z mody! Dlatego warto wykorzystać świeżą energię i spróbować zmienić siebie i swoje otoczenie na bardziej zielone. Gwarantujemy, że to Ci się spodoba!

Zrezygnuj z małych grzechów przeciwko przyrodzie!

Rozejrzyj się dookoła!

Zdecydowana większość mieszkańców Sosnowca nigdy nie wywiozłaby śmieci na dzikie wysypisko – ale co z mniejszymi grzechami przeciwko naturze? Czy zdarzyło Ci się wyrzucić papierek po cukierku albo siatkę po owocach na spacerze? Przecież w pobliżu nie było kosza. A może czasem wyrzucasz niedopałki po papierosach albo inne odpadki jadąc samochodem? Zastanów się też, ile foliowych siatek niepotrzebnie zmarnowałeś na zakupach, bo nie miałeś materiałowej eko torby.

Niestety nadal można spotkać w naszej gminie – w lasach, w pobliżu dróg i na uboczach – dzikie wysypiska śmieci. To duży problem dla środowiska naturalnego, bo szkło, plastik czy zepsuta żywność mogą być zagrożeniem dla zwierząt, które zwiedzione kolorami i zapachami śmieci mogą poważnie się zatruć lub poranić. Ogromnym problemem są również wyrzucane na dzikich wysypiskach odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne – takie jak farby, lakiery, kwasy, przeterminowane leki, lampy czy baterie. Takie odpady zawierają bardzo niebezpieczne dla przyrody związki, które mogą przedostać się do gleby, a nawet lokalnych wód gruntowych. Podobne skażenie może utrzymywać się przez wiele lat i tym samym zagrozić zdrowiu okolicznych mieszkańców. Dlatego jeśli wiesz, że w okolicy istnieje dzikie wysypisko, nie stój obojętnie! Powiadom straż miejską (tel. 986 lub 32 296 06 54) i odważ się zwrócić uwagę osobom, które szkodzą Twojemu miastu.

Segreguj odpowiedzialnie! Odpowiedz sobie na pytanie – czy prawidłowo segregujesz śmieci? Czy w Twoim domu wszyscy znają podstawowe zasady właściwej segregacji? Większość mieszkańców Sosnowca potrafi już oddzielić śmieci suche i mokre czy szkło, ale czy wszyscy wiedzą, że trzeba osobno zbierać baterie, lekarstwa, żarówki czy odpady wielkogabarytowe? Jeśli nie jesteś pewien, gdzie wyrzucić dany rodzaj odpadów, nie bój się pytać! Materiały i odpowiedzi znajdziesz m.in. na www.ekososnowiec.pl.

Mała zmiana – duży efekt! Wiosną zmień swoje nawyki!

Zacznij sprzątać po swoim psie! Każdego roku, kiedy znika śnieg, mieszkańcom Sosnowca ukazują się trawniki i skwery upstrzone przykrymi niespodziankami. Jest to efekt zimowych spacerów z czworonogami, których właściciele nie sprzątają po swoich ulubieńcach. Najbardziej wyraziście widać to w parkach i na osiedlowych zieleńcach. Taki widok nie tylko nie zachęca do wiosennych przechadzek, ale jest dużym problemem dla dzieci, które bawią się na zanieczyszczonym odchodami trawniku. Niestety ten problem będzie istniał dopóty, dopóki sami właściciele psów nie zmienią swoich nawyków. Jeśli masz psa, bądź za niego odpowiedzialny i zawsze po nim sprzątaj. Pamiętaj, że nie tylko ty masz prawo do korzystania z parków i wspólnej przestrzeni w naszym mieście.

• • • • • •

Od czasu do czasu przesiądź się na rower Załóż na swoim balkonie albo parapecie mini ogród – bądź nowoczesny i hoduj własne rzodkiewki, zioła czy owoce Wyciągnij rodzinę na spacer! Rozejrzyj się, czy w Twojej okolicy nie ma dzikich wysypisk i zareaguj Na zakupy weź wielorazową eko torbę i powiedz NIE foliówkom! Na spacerze i w samochodzie miej przy sobie woreczek na drobne śmieci

Więcej informacji, porad i wskazówek znaleźć można na stronach internetowych www.mzso.sosnowiec.pl i www.ekososnowiec.pl. W przypadku innych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem ochrony środowiska Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów w Sosnowcu pod numerem telefonu 32 263 47 23. Czyste miasto, to piękne miasto – wspólnie dbajmy o Sosnowiec!


W ZAGŁĘBIU www.facebook.com/twojezaglebie

piątek 28 marca 2014 | nr 13 (208)

Zmiany na DK94

Boisko (nie) dla mieszkańców Teraz z sentymentem wracają w to miejsce, jednak korzystać z boisk już nie mogą. Łukasz Dytko

FOTO: ŁD

l.dytko@twojezaglebie.pl

Mieszkańcy chcą korzystać z boisk, jednak nie zawsze jest im to dane.

wszyscy mieszkańcy zgodnie z regulaminem - zaznaczył rzecznik. Cała sprawa była już znana w latach 90., gdy po posesji mężczyzny biegały psy i przegryzały piłki. Sam właściciel nie oddawał futbolówek, które nie zostały przegryzione przez czworonogi. - Po to miasto wydało dużo pieniędzy na kompleks, aby mieszkańcy osiedla mogli z niego korzystać. Niestety obecność dorosłych przeszkadza temu mężczyźnie, który często kieruje liczne skargi do mnie czy do firmy ochroniarskiej, stąd taka reakcja ochroniarzy - powiedziała Mariola Kidawa, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie.

Tomasz Wacławczyk, radny z Warpia, nie przypomina sobie, aby ten temat był kiedyś poruszany na Sesji Rady Miejskiej. - Chyba nikt nie traktował tego problemu aż tak poważnie - przyznał radny. - Nigdy nie słyszałem, żeby ten pan składał skargę do Rady Miejskiej. Mężczyzna musi zdawać sobie z tego sprawę, że sąsiaduje ze szkołą - dodał Tomasz Wacławczyk.To niecodzienna sytuacja, bowiem mieszkańcy osiedla mogą, a zarówno nie mogą korzystać z przeznaczonego dla nich obiektu. - Zawsze można zorganizować spotkanie z dyrekcją szkoły i z tym panem i spokojnie porozmawiać.

Ja też mogę w nim uczestniczyć podkreślił radny Wacławczyk. Takie wyjście byłoby zdecydowanie najlepsze, bowiem nie po to inwestuje się w infrastrukturę sportową, aby mogli z niej korzystać tylko uczniowie. Dawniej mieszkańcy Warpia mieli do swojej dyspozycji boisko na terenie tamtejszego parku, które zostało zastąpione przez Strefę Aktywności Rodzinnej. Na osiedlu są jeszcze dwa boiska, choć z jednego z nich usunięto bramki, natomiast drugie, na którym nie brakuje dziur, śmieci, szkieł i psich odchodów, stało się miejscem alkoholowych libacji. n

Całkowita modernizacja dąbrowskiego odcinka rozpoczęła się w maju ubiegłego roku i zakończy się w październiku. Koszt całej inwestycji wyniesie 180 milionów złotych. Aż 154 miliony złotych z tej całej sumy pokryje dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Od 5 kwietnia zmiany organizacyjne w ruchu na DK94 będą wyglądać następująco: • Skrzyżowanie DK94 z ul. 11 Listopada (przy Realu) - przejezdne we wszystkich kierunkach. • Rejon Staszica i Podlesia utworzony zostanie tymczasowy prawoskręt w ul. Staszica, w rejonie ul. Świerkowej. • Skrzyżowanie DK94 z ul. Tysiąclecia - możliwy wjazd w ul. Tysiąclecia, jadąc od strony Sławkowa. Będzie również możliwy wyjazd z ul. Tysiąclecia w kierunku Sosnowca. • Węzeł DK94 z DK1 - jadąc od strony Sławkowa, możliwy będzie zjazd z DK94 w kierunki na Cieszyn i na Częstochowę. Jadąc od strony Częstochowy, możliwy będzie zjazd w kierunku Katowic. Jadąc od strony Cieszyna, będzie możliwy zjazd w kierunku

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Wyjątkowe pamiątki z Będzina

FOTO: UM DG

Od 5 kwietnia kierowcy muszą przygotować się na kolejne zmiany związane z organizacją ruchu na DK94. - Ruch zostanie przepięty na północne nitki DK94 i będzie odbywał się w obu kierunkach pasami ruchu w stronę Sosnowca - poinformowali dąbrowscy urzędnicy.

Kiedyś grali tu w piłkę na lekcjach wychowania fizycznego i reprezentowali szkołę w zawodach sportowych.

Mowa o absolwentach Szkoły Podstawowej nr 8, mieszkańcach będzińskiego osiedla Warpie, którzy nie mogą swobodnie korzystać z jedynego nowego i bezpiecznego kompleksu sportowego na terenie dzielnicy. - Nie robimy nic złego, chcemy tylko trochę pobiegać za piłką, poruszać się, aktywnie spędzić wolny czas. Popołudniami boiska często są wolne, dlaczego więc nie możemy z nich korzystać? Już kilka razy słyszeliśmy od ochrony, że nie możemy tu przebywać, ponieważ obiekt jest jedynie do dyspozycji uczniów szkoły - napisał w liście do naszej redakcji Przemysław, mieszkaniec Warpia. Problem jest teoretycznie skomplikowany. Tkwi on w osobie właściciela (niestety nie udało nam się z nim skontaktować) sąsiedniej posesji, któremu przeszkadza fakt, że piłki, mimo zamontowanych piłkochwytów, czasem przelatują na jego działkę. - Przy boisku obok SP nr 8 w 2012 roku zostało podwyższone do maksymalnej wysokości ogrodzenie wokół obiektu celem wyeliminowania przedostawania się piłek na sąsiednie działki - poinformował Rafał Adamczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Będzinie. - Z tego obiektu mogą korzystać

5

Remont idzie pełną parą.

Katowic. Pozostałe zjazdy będą wyłączone z ruchu. • Rejon Mikrohuty - zamknięty zostanie łącznik DK 94 z ul. Majewskiego. Dojazd do Mikrohuty poprowadzony będzie tak jak teraz, tymczasowym zjazdem za skrzyżowaniem w stronę Sławkowa. • Rejon wiaduktu nad ul. Białostockiego - ruch zostanie skierowany na jezdnię południową. • Rejon wiaduktu nad DW790 - możliwy będzie przejazd we wszystkich kierunkach. • Wjazd w ul. Anny i Zakawie - będzie możliwy tylko na prawoskrętach od strony Sławkowa. Wyjechać z nich będzie można tylko w prawo w kierunku Sosnowca. Od 31 marca do 2 kwietnia wyłączony z ruchu będzie odcinek pod wiaduktem na ul. Puszkina. Objazd poprowadzony zostanie ul. Strzemieszycką, DW790 do skrzyżowania z ul. Składową, Składową i Puszkina. Bo 14_00106_3

Od kwietnia 2014 roku obiekty Muzeum Zagłębia w Będzinie będą mogły pochwalić się wyjątkowymi pamiątkami, dołączą bowiem do grona miejsc, w których dostępne będą znaczki turystyczne. Cieszę się, że nasze obiekty historyczne zostaną włączone do tej ciekawej, ogólnoeuropejskiej inicjatywy. Jestem przekonany, że znaczki okażą się dużą atrakcją, tak dla kolekcjonerów, jak i wszystkich pasjonatów turystyki – mówi Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski. Pomysł promocji miejsc atrakcyjnych turystycznie, wyznaczania szlaków dla turystów oraz swego rodzaju gry dla kolekcjonerów zrodził się w Czechach i w niedługim czasie znaczek turystyczny na stałe zagościł również w takich krajach jak np.: Słowacja, Niemcy, Ukraina, Austria, Węgry, USA oraz oczywiście Polska. Na dzień dzisiejszy istnieje w całej Europie, USA i Rosji prawie 4000 miejsc oznaczonych znaczkiem turystycznym. W Polsce mamy 240 takich obiektów. W tej turystycznej sieci nie mogło zabraknąć Będzina. Opracowane zostały osobne znaczki dla czterech obiektów Muzeum Zagłębia w Będzinie, tj. zamku obronnego z poł. XIV wieku, barokowo-klasycystycznego Pałacu Mieroszewskich, pożydowskiego Domu Modlitwy Mizrachi oraz podziemi będzińskich. Znaczki mają atrakcyjnie

wykonaną szatę graficzną – są to szczegółowe wizerunki zabytkowych obiektów wypalane na drewnianych krążkach. Miejsca wyróżnione znaczkiem są dodatkowo promowane na stronie internetowej www.znaczki-turystyczne.pl. Od 1 kwietnia 2014

roku znaczki obiektów Muzeum Zagłębia będzie można nabyć w kasach Pałacu Mieroszewskich i zamku. Wyróżnianiem polskich zabytków i atrakcji turystycznych poprzez przydzielenie znaczka zajmuje się firma Znaczki Tu-

rystyczne Polska, tworząc w ten sposób rodzaj przewodnika po najciekawszych miejscach w Polsce. Już w najbliższy poniedziałek 31 marca o godz. 10.00 w Pałacu Mieroszewskich odbędzie się uroczyste przekazanie przez

przedstawiciela firmy Znaczki Turystyczne Polska na ręce Prezydenta Będzina Łukasza Komoniewskiego znaczków opracowanych dla obiektów turystycznych Będzina. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania będzińskich obiek-

tów i zakupu znaczków turystycznych. Będą one niewątpliwą atrakcją dla pasjonatów turystyki, a przy okazji będzie można wziąć udział w ciekawej kolekcjonerskiej grze. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.muzeum.bedzin.pl.


6

Program TV / Rozrywka piątek 28 marca 2014 | nr 13 (208)

5:55 TVP Info w TVP1 7:45 ZUS dla ciebie 8:00 Wiadomości 8:05 Pogoda 8:08 Polityka przy kawie 8:30 Słodkie życie (4) 8:55 Okrasa łamie przepis 9:30 Natura w Jedynce (5) 10:25 Galeria (153)11:00 Świat się kręci 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Wójt Roku 2013 - sylwetki 12:40 Przepis dnia 12:50 Natura w Jedynce: Lodowa planeta: Ostatnia granica (6) 13:55 Jaka to melodia? 14:30 Moda na sukces (5954) 15:00 Wiadomości 15:05 Pogoda 15:10 Polska non stop 15:25 Klan (2563) 15:50 Sprawa dla reportera 16:45 Metr od świętości 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? 17:55 Galeria (154) 18:30 Świat się kręci 19:15 Przepis dnia 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Europy: Rajd Grecji 20:15 Pogoda 20:30 Ben Hur (3) 21:25 Weekendowy hit Jedynki: Państwo młodzi: Chuck i Larry 23:30 Żywe trupy (4) 0:20 Białe kołnierzyki (10) 1:05 Galeria (154) 1:35 Świat się kręci 2:25 Notacje: Alosza Awdiejew. Polak z wyboru 2:40 Billboard 4:30 Białe kołnierzyki (10) 5:20 Zakończenie programu TVP 2

5:00 Wstawaj! Gramy! 6:00 Nowy dzień z Polsat News 8:20 Świat według Kiepskich (168) 8:55 Malanowski i partnerzy (209) 9:25 Malanowski i partnerzy (210) 10:00 Dzień, który zmienił moje życie (19) 11:00 Dlaczego ja? (265) 12:00 Ślubna gorączka (13) 13:00 Trudne sprawy (411) 14:00 Pierwsza miłość (1868) 14:45 Dzień, który zmienił moje życie (20) 15:50 Wydarzenia 16:10 Prognoza pogody 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i partnerzy (627) 17:00 Dlaczego ja? (517) 18:00 Pierwsza miłość (1869) 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Prognoza pogody 19:30 Świat według Kiepskich (123) 20:05 Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami (4)

6:00 Codzienna 2 m. 3 (40) 6:30 Lokatorzy (68) 7:05 M jak miłość (474) 8:00 Pytanie na śniadanie 8:20 Pogoda 8:25 Pytanie na śniadanie 8:50 Panorama 8:55 Pytanie na śniadanie 9:10 Pogoda 9:30 Pytanie na śniadanie 10:00 Pogoda 10:05 Pytanie na

29.03.2014

5:55 Uwaga! 6:15 Mango 7:20 Detektywi (899) 7:55 Doradca smaku (51) 8:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda (304) 12:10 Rozmowy w toku: Tylko hipnoza pomoże mi się odkochać 13:10 Kryminalni: Miasteczko (7) 14:15 Szpital (183) 15:15 W-11 - Wydział Śledczy: Dzieciobójczyni (1138) 16:00 Rozmowy w toku: Jak wygrać casting do zespołu disco polo? 17:00 Ukryta prawda (305) 18:00 Szpital (184) 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Superkino: Mission: Impossible 4 - Protokół duchów 22:50 Wyspa tajemnic 1:35 Kuba Wojewódzki (19) 2:35 Uwaga! 2:50 Arkana magii 4:10 Rozmowy w toku: Jak wygrać casting do zespołu disco polo? 5:05 Zakończenie programu TVS 7:00 Telezakupy 8:30 Muzyczny budzik 8:55 Bajkowa TVS 11:00 Mali podróżnicy 11:10 Mały koncert życzeń 12:15 Katastrofy w przestworzach 13:15 Gdzie jesteś? 13:45 Podróże z żartem 14:50 Schlesien Journal 15:05 Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów 15:30 Express Silesia 16:55 Silesia Informacje - flesz 17:05 W klatce czasu 17:30 W oku miasta 17:45 Silesia Informacje 18:05 Bajkowa TVS 20:00 Silesia Informacje 20:30 Koncert życzeń 21:25 Muzyczne podróże 22:25 Piękna i zemsta 23:25 Katastrofy w przestworzach 0:30 Podróże z żartem 1:30 Emisja nocna

ogłoszenia drobne NIERUCHOMOŚCI

„„ Sprzedam mieszkanie 37.70 m2 (wysoki standard) w czystej ekologicznie, agroturystycznej miejscowości – Debrzno - pomorskie. W pobliżu piękne duże jezioro, przychodnia, market, sklepy. Oferta bez pośredników, bez prowizji 665 139 776 - w pobliżu Borów Tucholskich

DAM PRACĘ

„„ Hydraulika i elektryka, kafelkowanie, gładzie, malowanie, układanie paneli. Tel. 883-374-670

FINANSOWE

„„ Kredyty, pożyczki, niskie raty, 10.000 zł już od 121 zł Dąbrowa Górnicza 32/264-28-76, Sosnowiec 32/299-40-60

„„ APT Axell (nr cert 954) poszukuje pracowników produkcji do Dąbrowy Górniczej-Strzemieszyc. Oferta pracy tymczasowej tel. 882155356

„„ Ale szybka gotówka - nawet 7000 zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident: 600 400 295 (taryfa wg opłat operatora)

„„ Agent ochrony kursy kwalifikacyjne nowa ustawa bez egz.w KWP 32-2032701,605294324, www.grom-ochrona.pl

„„ CHWILÓWKI! gotówka od ręki 503-467-755.

AUTO-MOTO

„„ „ „Autoskup – każde, najlepiej płacę.płacę. Tel. Tel. Autoskup – każde, najlepiej 888-666-791 *kontra* 888-666-791 „„ MAREX - skupujemy samochody do kasacji, w każdym stanie technicznym i wizualnym ( używane, uszkodzone, powypadkowe).Oferujemy własny transport, płatność gotówką, wydajemy zaświadczenia o demontażu. Tel: 800 180 001 (bezpłatna infolinia ), 880 912 118. „„ Skup samochodów- całe, uszkodzone. Gotówka tel. 500349500

„„ „ „Chwilówki błyszkawiczne!! Dla każdego! Chwilówki błyskawiczne!! DlaW 5 minut! Zadzwoń!! 299 29 29, Sosnowiec każdego! W 5(32) minut! Zadzwoń!! (32)ul.299 Małachowskiego 9. Promocja dla emerytów 29 29, Sosnowiec ul. Małachowskiego 9. i rencistów! *ramka, bold* Promocja dla emerytów i rencistów!

NAUKA „„ Szkolenia zawodowe, obsługa BHP i P.POŻ., szkolenia operatora wózka widłowego. Tel. 605-888-578, www.phus-atut.pl

INNE

USŁUGI

„„ Przeprowadzki kompleksowe 32 220 64 27, 531 944 531 „„ Przeprowadzki tel. 787834342 „„ BUDOWA DOMÓW od podstaw- rozbudowy, remonty, wykończenia wnętrz tel:508256680

„„ Legalizacja gaśnic. Tel. 605-888-578, www.phus-atut.pl „„ „ „„VADEMECUM” „VADEMECUM”oprawa Oprawamuzyczna muzycznawesel weseloraz oraz imprez firmowych. Tel: 605 888 578 *ramka* imprez firmowych. Tel: 605-888-578 „„ Wróżenie z kart również na odległość oraz oczyszczanie energetyczne tel.506927636

„„ Malowanie, gładź 604-428-852. Tanio. „„ „ „Dachykrycie papą termozgrzewalną, rynny, Dachykrycie papą termozgrzewalną, kominy, blacharskie, docieplanie rynny,obróbki kominy, obróbki blacharskie, stropodachów. PHU Termodach 32 2067155, docieplanie stropodachów. 501404612 *bold**ramka* PHU Termodach 32 2067155, 501404612

„„ „ „Profesjonalne Profesjonalneusługi usługigrafologiczne. grafologiczne.Kościelne unieważnianie ślubów 505-991-785 *ramka* Kościelne unieważnianie ślubów 505-991-785 „„ Widokówki, zdjęcia, obrazy, odznaczenia, figurki porcelanowe, książki (dojazd-gotówka) tel.504959502

„„ Docieplenia budynków, niskie ceny Tel. 534-534-129.

S U D O K U

„„ „ „CHWILÓWKI DECYZJA W 5W MIN, BEZ BIK., CHWILÓWKI DECYZJA 5 MIN, BEZ BIK, Z ZAJĘCIAMI KOMORNICZYMI. DĄBROWA G. KOŚCIUSZKI Z ZAJĘCIAMI KOMORNICZYMI, DĄBROWA G. 17,KOŚCIUSZKI TEL (32) 7391707TEL. 78, 513 221 105 * (32) 739 07 78, 513 221 105

3 5 3 9 4 1 2 4 3 9

9 3 5 8 5 2 4 2 6 4 3 1 8 9 3 4 3 9 8 7 7

TVP 1 5:30 Matki, żony i kochanki (4) 6:25 Program religijny 6:50 Pełnosprawni 7:10 Las bliżej nas 7:25 Rok w ogrodzie 7:55 Prawdę mówiąc. Rozmowy Krzysztofa Ziemca 8:20 Naszaarmia. pl 8:50 Magazyn Ligi Mistrzów 9:20 Czterej pancerni i pies (9) 10:25 Kultura od kuchni (12) 11:20 Weekendowy magazyn filmowy 11:50 Jak to działa? (60) 12:25 Słodkie życie (4) 12:55 Okrasa łamie przepisy: Ognista kuchnia 13:25 Jaka to melodia? 14:05 Ben Hur (3) 14:55 Metr od świętości 15:10 Piłka nożna: T-Mobile Ekstraklasa 15:25 Piłka nożna: T-Mobile Ekstraklasa 16:20 Teleexpress 16:30 Piłka nożna: T-Mobile Ekstraklasa 17:35 Ojciec Mateusz 11: Trefny towar (138) 18:35 Ranczo 8: Czysta karta (95) 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Europy: Rajd Grecji 20:07 GOL T-Mobile Ekstraklasa 20:15 Pogoda 20:25 Komisarz Alex 5: Zabójczy gaz (57) 21:20 Hit na sobotę: Gra dla dwojga 23:25 Metr od świętości 23:35 Ruiny 1:15 Dylematu 5: Spóła (2) 3:10 Państwo młodzi: Chuck i Larry 5:15 Żywe trupy (4) 6:05 Zakończenie programu TVP 2 5:55 Okazja (5) 6:25 Okazja (6) 7:05M jak miłość (1050) 8:00 Pytanie na śniadanie 8:20 Pogoda 8:25 Pytanie na śniadanie 8:50 Panorama 8:55 Pytanie na śniadanie 9:10 Pogoda 9:30 Pytanie na śniadanie 10:00 Pogoda 10:00 Pytanie na śniadanie 11:15 Sztuka życia 11:40 Barwy szczęścia (1091) 12:10 Barwy szczęścia (1092) 12:45 Barwy szczęścia (1093) 13:20 Polacy w Rzymie i Watykanie: Kardynał Zenon Grocholewski 14:00 Familiada 14:35 BarON24: Kandydat na męża (7) 15:05 BarON24: Francuski skarb (8)

15:35 Słowo na niedzielę 15:50 Stawka większa niż życie: Hasło (11) 16:55 Dzięki Bogu już weekend 17:25 Na sygnale (8) 18:00 Panorama 18:30 Sport telegram 18:35 Pogoda 18:55 Kulisy„Postaw na milion” 19:05 Postaw na milion 20:05 The Voice of Poland. Przesłuchania w ciemno. Górny Śląsk 21:05 The Voice of Poland. Przesłuchania w ciemno. Warszawa 22:10 Hellboy: Złota armia 0:20 Busy Signal - Ostróda Reggae Festival 2013 1:35 Szaleństwa miłości 4:15 Noi Albinoi 5:50 Zakończenie programu POLSAT 5:00 Wstawaj! Gramy! 6:00 Nowy dzień z Polsat News 7:50 Jeźdźcy smoków (13) 8:15 Jeźdźcy smoków (14) 8:45 Co nowego u Scooby’ego? (16) 9:15 Co nowego u Scooby’ego? (17) 9:40 Co nowego u Scooby’ego? (18) 10:10 Ewa gotuje (211) 10:45 Mulan 12:35 Jaś Fasola (4) 13:15Tylko muzyka. Must be the music 7 (4) 15:15 Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami (4) 17:15 Kabaretowa Ekstraklasa 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Prognoza pogody 19:30 Świat według Kiepskich (126) 20:10 Podróże Guliwera 21:55 Twoja twarz brzmi znajomo (4) 23:50 30 dni mroku: Czas ciemności 3:00 Tajemnice losu TVN 5:35 Uwaga! 5:50 Mango 7:55 Efekt domina (4) 8:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1888) 11:25 Na Wspólnej (1889) 11:50 Na Wspólnej (1890) 12:10 Na Wspólnej (1891) 12:50 Ugotowani (4) 13:50 Project Runway (4) 14:50 Lekarze (4) 15:55 Surowi rodzice (4) 16:55 Bitwa o dom (4) 18:00 Kuchenne rewolucje: Zajazd Rudzki, Ruda Śląska (4) 19:00 Fakty

19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 X Factor (5) 21:30 Iron Man 2 0:00 Mission: Impossible 4 - Protokół duchów 3:15 Uwaga! 3:30 Arkana magii 4:50 Zakończenie programu TVS 7:40 Muzyczny budzik 8:05 Bajkowa TVS 9:55 Mały koncert życzeń 11:00 Ogrody od A do Z 11:15 Weekend z gwiazdą 11:55 Podróże z żartem 12:55 Tygodniowy Finał Listy śląskich Szlagierów 15:00 Śląskie od kuchni 15:30 Gdzie wtedy byłeś? 16:05 Koncert życzeń 17:15 Kuchnia po śląsku 17:45 Silesia Informacje 18:05 Bajkowa TVS 20:00 Silesia Informacje 20:30 Koncert w TVS 22:15 Wiecznie młodzi 22:45 Koncert życzeń 23:45 Weekend z gwiazdą 00:20 Western: Ostatni wilk 02:00 Emisja nocna

Niedziela

30.03.2014

TVP 1 6:35 Bulionerzy: Sprzątaczka (8) 7:05 My, wy, oni 7:30 Świat się kręci 8:00 Tydzień 8:25 Ziarno 9:00 Czterej pancerni i pies (10) 10:00 Transmisja mszy świętej 12:00 Anioł Pański 12:10 Między ziemią a niebem 12:50 U Pana Boga w ogródku (10) 13:45 Gra dla dwojga 16:00 Wiktory 2013 16:45 Metr od świętości 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Komisarz Alex 5: Zabójczy gaz (57) 18:20 Jaka to melodia? 18:55 Słodkie życie (5) 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajdowe Samochodowe Mistrzo-

stwa Europy: Rajd Grecji 20:10 Pogoda 20:20 Ranczo 8: Obywatelskie obowiązki (96) 21:20 Zakochana Jedynka: Bez pamięci 22:55 Volver 1:00 Homeland 2 (11) 2:05 Homeland 2 (12) 3:15 Volver 5:15 Zakończenie programu TVP 2 6:00 Słowo na niedzielę 6:10 W krainie lwów (3) 6:40 Ostoja 7:10 M jak miłość (1051) 8:05 Barwy szczęścia (1094) 8:35 Barwy szczęścia (1095) 9:10 Rozmowy po-szczególne 9:45 Rodzinne oglądanie 10:50 Wojciech Cejrowski 11:25 Makłowicz w podróży (149) 12:00 Gwiazdy w południe: Trzej muszkieterowie 14:00 Familiada 14:40 The Voice of Poland. Przesłuchania w ciemno. Górny Śląsk 15:35 The Voice of Poland. Przesłuchania w ciemno. Warszawa 16:30 Na dobre i na złe: Czuwanie (552) 17:25 Na sygnale (9) 18:00 Panorama 18:30 Sport telegram 18:40 Pogoda 18:55 Dzięki Bogu już weekend 20:05 15. Mazurska Noc Kabaretowa Mrągowo 2013: Kabaret według Marcina Dańca (2) 21:10 Sherlock 2: Demony Baskerville (5) 22:55 35. Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu - ‚Total Niemen, czyli o czym trąbo 0:10 Kocham kino na bis: Noi Albinoi 1:50 Brzuchomówca 3:30 Szaleństwa miłości 5:05 Zakończenie programu POLSAT 5:00 Wstawaj! Gramy! 6:00 Nowy dzień z Polsat News 7:45 Co nowego u Scooby’ego? (19) 8:15 Jeźdźcy smoków (15) 8:45 Mulan 10:40 Podróże Guliwera 12:30 Dobra wróżka 2 14:15 Top Chef 2 (4) 15:50 Twoja twarz brzmi znajomo (4) 17:50 Nasz nowy dom (13) 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Prognoza pogody 19:30 Państwo w państwie

wydarzenia » SOSNOWIEC 29.03 - Wydział Nauk o Ziemi UŚ - Festiwal Zasmakuj. Wyjątkowe wydarzenie kulinarne po raz pierwszy w Sosnowcu. Start o 13, wstęp darmowy ze specjalnym zaproszeniem. 29.03 - Miejski Dom Kultury Kazimierz. MetalFest. Wystąpią: Deadline, Hurrockaine, Pos Profession i Acid Drinkers. Start o 18, bilety 25 zł. 30.03 - Stadion Ludowy. Harpagańska Dycha - wielki bieg ulicami Sosnowca. Dystans 10 kilometrów. Sart o 11 spod Ludowego. 30.03 - Klub 2Doors. Koncert zespołu Indios Bravos - założona w 1997 roku polska grupa muzyczna grająca mieszankę rocka, reggae. Start o 19, bilety od 30 zł.

Reklama

14_00520_12

1.04 - Sala koncertowa. Koncert Natalii Szroeder „I Ty możesz pomóc”. Koncert na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Start o 18, cegiełka od 18 zł. » BĘDZIN 31.03 - I LO im. M. Kopernika. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Stanisława Marina Skarbińskiego oraz Seminarium Naukowe pt. „Przedsiębiorcy i społecznicy Zagłębia Dąbrowskiego”. Start o 11.30. » Dąbrowa Górnicza 28.03 - Villa Moda. Koncert zespołu Rezerwat. Start o 19, bilety 35 zł.

Oglądaliście„Avengers”? Uwielbiacie superbohaterów? Koniecznie musicie obejrzeć film „Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz”. Przez krytyków nazywany Avengers 1.5 doskonale nawiązuje do superprodukcji o największych bohaterach ze„stajni”Marvela. Najnowsza część przygód Steve’a Rogersa, znanego również jako Kapitan Ameryka, rozgrywa się po nowojorskim kataklizmie, w którym znaczącą rolę odegrała właśnie drużyna Avengers. Steve Rogers wiedzie spokojne

REPERTUARY

29.03 - Komitywa Pub. Koncert zespołu Akurat. Ich muzyka to elementy rocka, ska, reggae, punk rocka, pop oraz funk rocka. Start o 20, bilety od 25 zł.

Przejście jak nowe Przejście podziemne pod ulicą Piłsudskiego na osiedlu Piastów mieni się setkami kolorów. To wszystko dzięki Graffiti Jam. Artyści do miasta przyjechali nie tylko z województwa, ale z całej Polski, aby wziąć udział w tej imprezie. 1 miejsce zajęła grupa GAS. - Graffiti Jam został bardzo pozytywnie odebrany przez mieszkańców, którzy używają przejścia podziemnego przy przystanku Sosnowiec Wysoka. Zachęcili nas do kontynuacji projektu „Pomaluj podziemie”. Początkowo chciałem, aby impreza była cykliczna – jedno przejścia na każdy rok, ale artyści już nie mogą się doczekać kolejnej edycji, zatem kolejny jam jeszcze przed wakacjami – mówi Jakub Kubiczek, pomysłodawca. Zdjęcia z Graffiti Jam na www.twojezaglebie.pl. RM

20:00Tylko muzyka. Must be the music 7 (5) 22:00 Kości 9 (171) 23:00 Zmowa milczenia 0:55 Świat według Bundych (62) 1:25 Świat według Bundych (63) 1:55 Świat według Bundych (64) 2:25 Świat według Bundych (65) 3:00 Magazyn sportowy TVN 5:35 Uwaga! 5:50 Mango 7:55 Maja w ogrodzie (13) 8:25 Akademia ogrodnika (13) 8:30 Dzień dobryTVN 11:00 Efekt domina (5) 11:35 Co za tydzień 12:15 Sama słodycz (4) 13:15 Prawo Agaty (4) 14:15 X Factor (5) 15:45 Rango 18:00 Ugotowani (5) 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Lekarze (5) 21:00 Project Runway (5) 22:00 Na językach (5) 23:00 Iron Man 2 1:25 Uwaga! 1:40 Arkana magii 3:00 Zakończenie programu TVS 07:40 Muzyczny budzik 8:05 Bajkowa TVS 10:05 Mali podróżnicy 10:15 Muzyczny Relaks 11:05 Propozycje do Muzycznego Relaksu 11:20 Wiecznie młodzi 11:50 Pozdróże z żartem 12:55 Piękna i zemsta 13:50 Czy to prawdą? - Kod Da Vinci 15:00 Weekend z gwiazdą 15:35 Gdzie jesteś? 16:10 Koncert życzeń 17:10 Śląskie od kuchni 17:45 Silesia Informacje 18:05 Bajkowa TVS 20:00 Silesia Informacje 20:25 Tygodniowy Finał Listy Śląskich Szlagierów 22:20 Śląskie od kuchni 22:55 Koncert życzeń 23:55 Weekend z gwiazdą 0:35 Western: Szeryf 2:00 Emisja nocna

„Kapitan ameryka - Zimowy Żołnierz”

Sosnowiec, ul. Teatralna 4

28.03.2014

TVP 1

Sobota

życie w Waszyngtonie i próbuje urządzić się we współczesnym świecie. Jednak w następstwie ataku na jednego z członków organizacji S.H.I.E.L.D. Steve zostaje wplątany w sieć zagrażającej całemu światu intrygi. Kapitan Ameryka wraz z Nataszą Romanoff, zwaną Czarną Wdową, próbują ujawnić nieustannie rozszerzający się spisek. Chris Evans w roli głównej, piękna Scarlett Johansson jako Czarna Wdowa oraz charyzmatyczny Samuel L. Jackson - to trzeba zobaczyć! KL

28.03-3.04.2014

KORZENIEC KORZENIEC PRYWATNA KLINIKA EUGENIUSZ BODO

Syn Boży 

Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 2

Piątek

22:05 W stronę Słońca 0:20 Spisani na straty 2:30 Dziewczyny z fortuną 3:30 Tajemnice losu TVN

Dąbrowa górnicza, ul. jana III sobieskiego 6

śniadanie 11:05 Barwy szczęścia (1094) 11:35 Na dobre i na złe (254) 12:40 Banda pawianów (3) 13:10 Wojciech Cejrowski - boso przez świat: Gdzieś w Afryce 13:40 Tylko Ty! 14:30 Kabaretowa Noc Listopadowa Tarnów 2011 (1) 15:30 Panorama kraj 15:50 Pogoda 15:55 Na sygnale (13) 16:15 Na sygnale (14) 16:50 Rodzinka.pl: Czy siedzi z nami pilot? (36) 17:20 Rodzinka.pl: Pierwsza praca Tomka (37) 18:00 Panorama 18:30 Sport telegram 18:40 Pogoda 18:50 Tylko Ty! (10) 19:30 Barwy szczęścia (1094) 20:05 Barwy szczęścia (1095) 20:40 BarON24: Kandydat na męża (7) 21:10 BarON24: Francuski skarb (8) 21:45 Dzięki Bogu już weekend 23:05 Tylko dla dorosłych 23:30 Kryminalne zagadki Las Vegas 12 (8) 0:20 Hellboy: Złota armia 2:30 PitBull 2 (14) 3:25 PitBull 2 (15) 4:20 Kryminalne zagadki Las Vegas 12 (8) 5:05 Zakończenie programu POLSAT

www.twojezaglebie.pl

REPERTUAR

27.03 - 17:00 28.03 - 19:00 29.03 - 18:00 30.03 - 18:00

REPERTUAR PRZEDPREMIEROWY

17:00 a REPERTUAR PREMIEROWY Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 3D – napisy 19:00 21:40 Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 3D – dubbing 11:00 16:20 Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 2D – dubbing 13:40 Noe 3D – napisy 18:00 Noe 2D – napisy 15:20 20:40 Noe 2D – dubbing 10:00* 12:40 REPERTUAR BIEŻĄCY 300: Początek imperium 3D 19:30 Akademia wampirów 16:00 20:00 Facet (nie)potrzebny od zaraz 21:15 Kamienie na szaniec 10:00* 14:45 Need for Speed 13:20 18:20 21:00 Obietnica 12:30 17:15 b 21:45 Witaj w klubie 18:45 KINO FAMILIJNE Karol, który został świętym 11:30 Muppety: Poza prawem dubbing 10:40* 13:00 15:20 17:40 Pan Peabody i Sherman 3D 12:10 Pan Peabody i Sherman 2D 10:10* 14:20 16:40 * - Tylko w sobotę i niedzielę a – Tylko w środę i czwartek b- oprócz środy i czwartku PREMIERY NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA 11.30*,12.15** * Z wyj. niedzieli ** tylko w niedzielę NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA 14.30*,15.00**, 17.30*,17.45**, 20.30 * z wyj. niedzieli ** tylko w niedzielę KAPITAN AMERYKA: ZIMOWY ŻOŁNIERZ 13.30 KAPITAN AMERYKA: ZIMOWY ŻOŁNIERZ 3D 10.45 KAPITAN AMERYKA: ZIMOWY ŻOŁNIERZ 3D 16.15, 19.00, 21.45 SYN BOŻY 10.00* * tylko w środę i czwartek FILMY TYGODNIA NEED FOR SPEED 15.15, 18.00, 20.15 OBIETNICA 20.45 KAMIENIE NA SZANIEC 10.00*, 12.30, 17.00** * z wyj. środy i czwartku ** z wyj. czwartku 300: POCZĄTEK IMPERIUM 22.00 FILMY DLA DZIECI PAN PEABODY I SHERMAN 10.45, 13.00, 18.00* * tylko w czwartek PAN PEABODY I SHERMAN 3D 18.00* * z wyj. czwartku MUPPETY: POZA PRAWEM 10.00**, 10.30*,13.00, 15.30 * z wyjątkiem środy i czwartku ** tylko w środę i czwartek MUPPETY: POZA PRAWEM 19.30 KAROL, KTÓRY ZOSTAŁ ŚWIĘTYM 15.00 FILMOWE PORANKI ZE SCOOBY-DOO – TYLKO 30.03. SCOOBY-DOO! MASKA BŁĘKITNEGO SOKOŁA 10.30


W ZAGŁĘBIU www.facebook.com/twojezaglebie

piątek 28 marca 2014 | nr 13 (208)

Rozwiązany problem

Umowa na Muzę podpisana We wtorek podpisano umowę na przebudowę dawnego kina Muza w Sosnowcu. Obiekt stanie się salą

FOTO: MAT PRAS

widowiskowo-koncertową, a inwestycja jest warta ponad 18 milionów złotych.

Już wkrótce tak będzie wyglądała elewacja byłego kina Muza w Sosnowcu.

Paweł Leśniak p.lesniak@twojezaglebie.pl

Umowa opiewa na kwotę ponad 18 milionów złotych, a jej 85 procent to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. - W centrum Sosnowca, w miejscu historycznego kina Muza, powstanie wie-

lofunkcyjna sala koncertowa na 500 miejsc, w której będą się odbywać m.in. koncerty muzyczne, występy teatralne, konferencje i szkolenia, projekcje ambitnego kina i inne wydarzenia kulturalne. Tym samym domkniemy naszą triadę kulturową, w skład której wchodzą sala koncertowa przy Szkole Muzycznej oraz Miejski Klub Kiepury, który już na dobre zaaklimatyzował się w budynku

po byłym technikum energetycznym - podkreślał podczas podpisania umowy prezydent Sosnowca, Kazimierz Górski. Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w obiekcie jest możliwość schowania foteli pod podłogę za pomocą jednego przycisku, dzięki temu sala w kilka chwil zmieni się z koncertowej w taneczną. Przebudowa byłego kina na salę widowiskowo-koncertową

7

ma potrwać ok. 7 miesięcy. Jest to drugi etap przebudowy. Pierwszy obejmował budowę budynku zaplecza technicznego i przebudowę sceny. Koszt tego przedsięwzięcia to 5 mln zł, za które w całości zapłaciło miasto. Podczas prac odnowiona zostanie także elewacja, która po przebudowie ma przypominać stary odbiornik radiowy. Projekt wykonała firma Tim Architekci z Częstochowy, a jego autorką jest Małgorzata Małasiewicz. Sala będzie miała kilka wejść/wyjść w kolorze aluminium, a nad nimi pojawią się wiszące daszki ze szkła hartowanego. Sama elewacja będzie drewniana, wykonana z modrzewia syberyjskiego lub cedru kanadyjskiego. Nad neonem Muza pojawi się przeszklona fasada ze szkła grafitowego, część będzie pokryta siatką fasadową. Na elewacji pojawią się również okna, które będą imitowały przyciski radia, a centralnym elementem będzie podświetlone, zielone oczko. Co ciekawe, w tym miejscu ma powstać także klub, a konkretnie jazz klub. Najprawdopodobniej Klub Kiepury rozpisze konkurs na dzierżawę tego miejsca, a to jest szansa choćby dla właścicieli, mieszczącej się do niedawna w murach byłego kina, kawiarni n Art Cafe Muza.

Trwający od ponad roku problem mieszkańców bloku przy ul. Skalskiego 9 na osiedlu Syberka w Będzinie został rozwiązany. Po naszej interwencji, ich byłej już sąsiadce, mającej obsesję na punkcie własnego... kału, udało się zapewnić stałą opiekę. Lokatorzy wspomnianego budynku od wielu miesięcy męczyli się z 76-letnią kobietą, chorą na Alzheimera i pozostawioną przez najbliższych. Samotna kobieta przysparzała im problemów dosłownie na każdym kroku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zapewniał 76-latce codzienną, lecz tylko kilkugodzinną opiekę. Ta jednak na niewiele się zdawała. Lokatorzy żyli w obawie, że w każdej chwili może dojść do tragedii, bowiem niepoczytalna miała

dostęp do urządzeń gazowych. Z prośbą o rozwiązanie tego problemu oraz o zapewnienie seniorce stałej opieki lokatorzy pisali do Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”, MOPS-u czy Urzędu Miejskiego. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć Sąd Rejonowy w Będzinie kilka dni temu podjął decyzję w sprawie chorej seniorki. Obecnie kobieta znajduje się w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Czeladzi, gdzie przebywa pod stałą i całodobową opieką. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie najlepsze, ponieważ lokatorzy bloku mogą w końcu żyć w godnych warunkach, natomiast 76-latka jest pod stałym nadzorem, więc nie powinna nieumyślnie wyrządzić krzywdy ani sobie, ani nikomu innemu. ŁD

AUTOREKLAMA

W maju poznamy kolejną miss Po kilku castingach, znamy już uczestniczki konkursu. - Wprowadziliśmy kilka zmian do konkursu. Dziewczyny oglądaliśmy m.in. w strojach kąpielowych nie chcieliśmy, żeby miały jakieś duże tatuaże. W tym roku pojawi się również sesja zdjęciowa i generalnie wprowadziliśmy trochę więcej dyscypliny - mówi Małgorzata Stankowska, organizatorka konkursu. Przyznane zostaną reklama

FOTO: michał gwozdowski

Znamy już 34 uczestniczki konkursu Miss Śląska i Zagłębia 2014. Już pod koniec maja dowiemy się, która z nich zdobędzie koronę.

Kandydatki na castingu.

cztery korony - Miss Nastolatek Śląska, Miss Nastolatek Zagłębia, Miss Śląska oraz Miss Zagłębia. W trzech pierwszych kategoriach będzie walczyło po 8 kandydatek, a o miano najpiękniejsze Zagłębianki powalczy 10 dziewczyn. 5

kwietnia odbędzie się pierwsza próba w dąbrowskim lokalu Villa Moda. Finał odbędzie się 30 maja 2014. Ubiegłoroczne finalistki brały udział w finale Miss Polski. Klaudia Musiał i Kinga Rojek, bo o nich mowa, zaprezentowały swoje wdzięki na ekranie telewizora. Ostatnia pojawiła się nawet w dziesiątce finalistów. - Moim zdaniem powinny zajść dalej, to bardzo ładne dziewczyny - dodaje Stankowska. Wśród nagród finałowej gali będą rowery, kurs prawa jazdy i wycieczki. Organizatorzy nadal jednak liczą na współpracę. - Wieloletnia tradycja oraz doświadczenie w organizowaniu tego typu imprez

gwarantuje, że będzie to wspaniałe i niepowtarzalne wydarzenie medialne. Dzięki wsparciu partnerów znacząco wzrośnie prestiż organizowanego konkursu. Szeroka promocja sponsorów możliwa będzie dzięki wielu imprezom towarzyszącym oraz sesjom fotograficznym organizowanym w najciekawszych zakątkach naszego regionu - mówi Michał Gwozdowski. Każdy, kto chciałby współpracować przy organizacji konkursu, może zgłosić się pod numerem telefonu 7810181780 lub mailowo miss@gwozdowski.pl. Patronem medialnym konkursu jest Twoje Zagłębie. PL 14_00106_4


8

SPORT piątek 28 marca 2014 | nr 13 (208)

www.twojezaglebie.pl

Rubryka powstaje we współpracy z

Do Jarocina po 3 punkty

Po dreszczowcu, jaki zafundowali nam piłkarze Zagłębia Sosnowiec, przyszedł czas na pojedynek wyjazdowy. Przeciwnikiem będzie ligowy outsider, a z takimi zespołami gra się najtrudniej. Paweł Leśniak W minionym tygodniu kibice przeżyli prawdziwą huśtawkę nastrojów na Stadionie Ludowym. Do Sosnowca przyjechał Gryf Wejherowo, który pokazał od pierwszych sekund, że z Zagłębia chce wyjechać z kompletem punktów. Goście prowadzili po 1. połowie 0:1 i prezentowali się naprawdę z dobrej strony. - Prowadziliśmy 1:0, mieliśmy swoje sytuacje i wiedzieliśmy, że Zagłębie jest groźną drużyną i gra o wyższe cele niż utrzymanie, dlatego musieliśmy uważać - przyznał trener wejherowian, Grzegorz Niciński. Po zmianie stron sosnowiczanie zaczęli odrabiać straty. Najpierw w 54. minucie do siatki rywala trafił Łukasz Tumicz, a asystę zapisał Łukasz Matusiak. W 81. minucie pięknym strzałem z rzutu wolnego na prowadzenie sosnowiczan wyprowadził Łukasz Grube. Dla zawodnika było to ważne trafienie, bowiem w meczu był raczej niewidoczny, a w 87. na 3:0 podwyższył Rafał Sadowski. Pomocnik kilka minut wcześniej pojawił się na boisku, a przed golem przeprowadził kilkudziesięciometrowy rajd. Goście zdobyli jeszcze kon-

Bramkę po rajdzie przez całe boisko zdobył Rafał Sadowski.

taktowego gola, ale na więcej nie było ich stać. - Jesteśmy zespołem, tworzymy drużynę, zmiennicy pokazali charakter, Jankes wywalczył rzut wolny, po którym padła bramka, Sadek strzelił na 3:1. Mamy chłopaków, którzy potrafią grać w piłkę i nie jest to tylko 11 zawodników - przyznał Łukasz Tumicz. W niedzielę Zagłębie zagra z Jarotą Jarocin. Rywal zajmuje przedostatnie miejsce w lidze, jednak piłkarze ostrożnie pod-

Rekordowy bieg

chodzą do korespondencyjnych pojedynków. - Każdy mecz jest inny, z każdym rywalem mecze są trudne. Ta liga niejednokrotnie pokazała, że każdy z każdym może wygrać i przegrać. Musimy skoncentrować się na pracy, dążyć do perfekcji w tym, w czym się doskonalimy i konsekwentnie w każdym meczu grać do końca, niezależnie od tego, jak się układa - mówi Rafał Sadowski. Jarota na wiosnę zdobyła 1 punkt, co przy 7 oczkach Zagłębia

wygląda bardzo blado. W ostatniej kolejce rywale przegrali 0:1 z Górnikiem Wałbrzych, grając przez pół godziny bez jednego zawodnika. - Każda drużyna jest zbliżona do innych, dlatego duże znaczenie zawsze będzie miała dyspozycja dnia. Tutaj wystarczy powiedzieć, że Jarota wróciła z terenu wicelidera tylko z jedną straconą bramką, a z tego co wiem, to grali bez trzech podstawowych zawodników. To jest drużyna, która postawi nam bardzo trudne warunki i nie ma takiej możliwości, że ktoś może ją zlekceważyć. Nawet nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, nas najzwyczajniej w świecie nie stać na to, by w tej lidze kogokolwiek zlekceważyć - mówi trener Mirosław Smyła. W środę sosnowiczanie w składzie Wieczorek, Grzesik, Jarczyk, Ostroushko, Farkas, Szatan (70. Mączka), Arłukowicz, Tylec (65. Syguła), Mizgała (55. Mularczyk), Sadowski, Jankowski pokonali 13. drużynę I ligi, GKS Tychy – 1:0. Jedyne trafienie zanotował Hubert Tylec. Sosnowiczanie zajmują 5. miejsce w lidze i tracą 5 punktów do wicelidera. Jarota zajmuje 17. miejsce, a niżej jest tylko Górnik Polkowice, który wycofał się z rozgrywek. Mecz odbędzie się w niedzielę o 15. n

walka o II ligę

Płomień zna rywali FOTO: MW

500 biegaczy wystartuje w niedzielę w wielkim biegu, który jest organizowany przez stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec.

Harpagańska Dycha wystartuje 30 marca o godzinie 11. Bieg obejmuje dystans 10 kilometrów. Trasa rozpocznie się przy Stadionie Ludowym (między obiektem a bulwarami przy Stawikach) i poprowadzona została ulicą Kresową aż do Piłsudskiego. Tamtędy sportowcy pobiegną przez centrum, ulicą 3 Maja, ulicą Wawel i Narutowicza do Ronda Ludwik. Tam skierują się w kierunku Ronda Gierka, aż na ulicę Piłsudskiego. Meta planowana jest przy głównym wejściu do Stadionu Ludowego, na wysokości ulicy Wysokiej. – Trasa została tak opracowana, by była przyjazna także dla początkujących biegaczy – jest stosunkowo

FOTO: mw / zaglebie.eu

p.lesniak@twojezaglebie.pl

Harpagańska Dycha już w niedzielę.

płaska– mówi Justyna Kasprzyk ze stowarzyszenia. Liczba 500 biegaczy„pękła” 25 marca, a więc na kilka dni przed końcem zapisów. Na mecie na zwycięzców będą czekały nagrody, a także ciepły posiłek – zalewajka. Warto także dodać, że trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Twoje Zagłębie. pl

Płomień Sosnowiec poznał rywali w walce o II ligę na szczeblu ogólnokrajowym. Będą to drużyny: UKS Tęcza Sędziszów Małopolski (województwo podkarpackie), Grunwald Chełmek (woj. małopolskie) i UKS Mickiewicz Kluczbork (woj. opolskie). Turniej półfinałowy odbędzie się w Sędziszowie Małopolskim w dniach 11-13 kwietnia. Dwa najlepsze zespoły awansują do krajowego finału. W nim startuje 16 zespołów podzielonych na 4 grupy po 4 zespoły, a turnieje odbędą się od 25 do 27 kwietnia. Zwycięzcy grup otrzymają bezpośredni awans do II ligi. PL

Wyniki OSTATNICH sparingów Piłka nożna V liga (17. kolejka): Unia Kosztowy 1:2 Unia Ząbkowice Przemsza Siewierz 1:2 Unia Strzemieszyce Warta Zawiercie 2:1 Jastrząb Bielszowice Pogoń Imielin 3:0 AKS Niwka Sosnowiec

Popis Sarmacji Będzin W minioną sobotę nasi IVligowcy rozegrali pierwsze mecze o punkty w 2014 roku. Z kapitalnej strony zaprezentowali się piłkarze Sarmacji Będzin.

3:1. Bramki dla czeladzkiej drużyny zdobyli: Rafał Bielawski, Łukasz Burczyk i debiutujący Bartłomiej Kędzierski. Dzięki wygranej Górnik umocnił się na pozycji lidera (38 pkt) i powiększył przewagę na drugim w tabeli Grunwaldem Ruda Śląska do czterech punktów. Dramat przeżyli piłkarze RKS-u Grodziec, którzy prowadzili z rezerwami częstochowskiego Rakowa 2:0, a mimo to przegrali... 2:4. Pierwszą bramkę dla będzińskiego zespołu zdobył Patryk Rumiński, a drugą Przemysław Wołczyk. Po siedemnastu kolejkach RKS plasuje się na czternastej pozycji z 17 punktami na koncie. Do niespodzianki niestety nie doszło w Dąbrowie Górniczej, gdzie tamtejszy Zagłębiak uległ Pilicy Koniecpol 1:3. Dąbrowianie zamykają IV-ligowe zestawienie z siedmioma „oczkami” na koncie. W najbliższą sobotę Sarmacja zagra u siebie z Zagłębiakiem, Górnik podejmie przed własną publicznością Gwarka Tarnowskie Góry, natomiast RKS zmierzy się w Chorzowie z tamtejszym Wyzwoleniem. Początek wszystkich spotkań zaplanowano na godz. 15.00. ŁD

Podopieczni Radosława Gabigi niespodziewanie rozgromili na wyjeździe Concordię Knurów 4:0. Bardzo dobrze zaprezentowali się nowo pozyskani piłkarze. Pierwszą bramkę zdobył Piotr Andrzejewski, a dwie kolejne strzelił Michał Michałek. Wynik meczu ustalił Artur Nowak. Bardzo dobrze między słupkami będzińskiej bramki zaprezentował się Paweł Grzywa, wypożyczony z Zagłębia Sosnowiec. - Wszystko dobrze zaskoczyło, cała drużyna zaprezentowała się poprawnie. W całym meczu popełniliśmy kilka błędów, teraz będziemy musieli pokazać je piłkarzom i wyeliminować - powiedział Radosław Gabiga, trener Sarmacji. Będzinianie zajmują czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów. Cenne zwycięstwo odniósł także Górnik Piaski. Zespół prowadzony przez Artura Szymkowskiego pokonał w Konopiskach miejscowy Lot reklama

14_02896_1

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Navigator International Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

DOBRY START DLA MŁODYCH Z POWIATU BĘDZIŃSKIEGO I ZAWIERCIAŃSKIEGO Do projektu zapraszamy: Osoby w wieku od 18 do 30 roku życia, bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Osoby zamieszkałe w województwie śląskim (według Kodeksu Cywilnego), z terenów powiatów będzińskiego i zawierciańskiego

W ramach szkoleń oferujemy:  Indywidualne Plany Działań  Szkolenie z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy  Szkolenia zawodowe do wyboru:  Opiekun osób starszych  Pracownik ochrony fizycznej bez licencji  Przedstawiciel handlowy  Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

Tęcza Błędów 2:3 Strażak Mierzęcice Pionier Ujejsce 3:3 Rozwój II Katowice

A klasa (17. kolejka): Ostoja Żelisławice 0:5 Niwy Brudzowice Źródło Kromołów 2:0 Łazowianka Łazy

AUTOREKLAMA Skalniak Kroczyce 0:4 MKS Sławków CKS Czeladź 0:1 Milenium Wojkowice Cyklon Rogoźnik 7:1 Orzeł Dąbie MKS Poręba 5:0 Jedność Strzyżowice Błękitni Sarnów2:4Przemsza Okradzionów

B klasa (15. kolejka): Ostoja II Żelisławice 3:1 Korona Rokitno Szlacheckie Olimpia Włodowice 2:4 MKS Ujejsce KS Góra Siewierska 3:0 Zapora Przeczyce KS Wysoka 2:2 Promień Strzemieszyce Małe SKS Łagisza 4:0 KS Giebło Górnik Sosnowiec 2:0 Iskra Psary Płomień Niegowonice 1:3 Zagłębiak

Dla uczestników zapewniamy:     

Materiały szkoleniowe Zwrot kosztów dojazdu Dodatek szkoleniowy PŁATNE 3-MIESIĘCZNE STAŻE Pośrednictwo Pracy (4h) Informacje i zapisy: mail: dobrystart@navigator.edu.pl Biuro Projektu: tel. 512 623 114 ul. Siemońska 2, 42-503 Będzin

www.dobry-start-dla-mlodych.pl

Twojezaglebie 2014 208 13