Page 1

PIJANY DYREKTOR Do jednej z będzińskich szkół przyjechała policja i zgarnęła... pijanego dyrektora - s. 4 PR O G R

AM

ISSN 2081-7983

- TV

W

śr

-

nr 38 (184) piątek, 20 września 2013 r.

Nakład 30 000 egz.

Odmienią Trójkąt?

Spór o galerię

Wielka rekrutacja

Kolejne podejście do inwestycji na terenie Trójkąta Trzech Cesarzy może przynieść upragnione zmiany. Plan jest ambitny, ale wszystko, jak zwykle, zależy od funduszy.

Przebudowa Galerii Elektrownia w Czeladzi stała się tematem sporu pomiędzy burmistrz miasta a Komisją Rewizyjną. W sprawę zaangażował się wojewoda śląski.

Już za tydzień wielka rekrutacja w piłkarskim Zagłębiu Sosnowiec. Klub chce zmienić szkolenie najmłodszych adeptów piłki, a jest nad czym pracować.

n SOSNOWIEC strona 2

n Czeladź strona 5

n SPORT strona 8

Problem z Zagłębiakiem

Miała być galeria i nawiązanie do historycznych budynków, które mieściły się obok dzisiejszego Sezamu. Z planów być może nic nie wyniknie, a na linii inwestor-miasto pojawiło się spięcie. Paweł Leśniak

foto: PL/mst. pras.

p.lesniak@twojezaglebie.pl

W centrum Sosnowca, gdzie znajduje się niedużej wielkości park, swego czasu tętniło kulturalne życie miasta. To właśnie tam tłumy odwiedzały kino „Zagłębie”, a także restaurację „Savoy”. Budynki zostały wyburzone niezrozumiałą do dziś decyzją, w połowie lat 70., kiedy miała miejsce tzw. „modernizacja” centrum Sosnowca. Kiedy we wrześniu 2012 roku ogłoszono kolejny przetarg na sprzedaż terenów obok Sezamu, wydawało się, że to miejsce odżyje. Co miało powstać na terenie parku? - Chodzi o tzw. obiekt centrotwórczy. Zależy nam na tym, aby centrum miasta ożyło, a taka inwestycja ma przyciągnąć mieszkańców - mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wojciech Wilczyński. Zwycięzca przetargu był zobowiązany do wybudowania obiektu niekłócącego się z otoczeniem, który będzie nawiązywać do budynków sprzed lat. W listopadzie okazało się, że przetarg wygrała firma Protea z Poznania - jedyna, która złożyła ofertę. Firma zapowiedziała, że stworzy tam Galerię

odku

Jeśli nie dojdzie do porozumienia, w miejscu historycznych budynków pozostanie pusty teren.

Zagłębiak (była to nazwa robocza – przyp. red.), w której znajdą się obiekty handlowe i biurowe. Według pierwotnych planów przewidywano także przebudowę skrzyżowania przy wiadukcie, przejścia podziemnego oraz budowę parkingu podziemnego. Jednym z wymogów przetargowych było też stworzenie odpowiedniej elewacji.

Okazuje się, że prawdopodobieństwo niezrealizowania inwestycji jest bardzo wysokie. - Było kilka terminów podpisania aktu notarialnego, ale na żaden z nich przedstawiciele firmy się nie zgłosili. Otrzymaliśmy informację, z zaproszeniem podpisania aktu do Poznania, ale ze zmienioną specyfikacją - mówi Rafał Łysy z Wydziału Promocji i Informacji. Tymczasem,

jak zapewnia Urząd Miejski, zmiany są po prostu niemożliwe. - Firma wygrała przetarg, ale do dziś nie wniosła gwarancji lub poręczenia. Było kilka terminów, a my byliśmy skłonni do kompromisu - mówi nam naczelnik Wilczyński. - Specyfikacja to nie nasz wymysł, ale kwestia prawna i zabezpieczenie interesów miasta. Chodzi o to, by powstał obiekt zgodny z naszymi

wymaganiami lub by kontrahent terenu nie sprzedał - wtóruje mu Rafał Łysy. Firma zaprosiła przedstawicieli Urzędu Miejskiego do Poznania na podpisanie umowy, ale na innych warunkach. Do Wielkopolski powędrował więc... list. Jego treści w sosnowieckim magistracie nie ujawniają, ale, jak udało nam się ustalić, najprawdopodobniej do żadnych zmian nie dojdzie. To oznacza, że wadium, które wpłaciła Protea, a wynosiło 300 tysięcy, zostanie w miejskiej kasie. Skontaktowaliśmy się z firmą Protea, jednak tam prace trwają. - Ciężko odnieść się do tych informacji. My nadal pracujemy nad koncepcją zagospodarowania terenu i przygotowujemy projekt - mówi Adam Kultys, prokurent firmy Protea. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, teren najprawdopodobniej ponownie zostanie wystawiony na przetarg. - Co do specyfikacji, to zatwierdza ją prezydent, więc trudno powiedzieć, czy będzie się różniła. Co do warunków inwestycji, najprawdopodobniej pozostaną bez zmiany - mówi Wojciech Wilczyński. Jeśli dojdzie do kolejnego przetargu, teren zostanie ponownie wyceniony. n

Kazimierz Górski

Prezydent poza partią? Jeden wpis w portalu społecznościowym, a wywołał prawdziwą burzę. Czy prezydent Sosnowca, Kazimierz Górski został wyrzucony z SLD za niepłacenie składek członkowskich? „Informacja dnia! - Kazimierz Górski, przewodniczący SLD w Sosnowcu został wyrzucony z partii za niepłacenie składek i brak zaangażowania w prace swojego koła” - taką informację na swoim profilu w portalu Facebook podał Witold Klepacz, były członek SLD. Wśród samorządowców zawrzało. Czy to możliwe, aby prezydent miasta nie płacił składek i został wyrzucony? - To bzdury. Poseł Klepacz jest tak samo zorientowany, jak w czasach, kiedy był w SLD - mówi Tomasz Niedziela, sosnowiecki radny oraz sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD. Jak przyznaje, w partii co jakiś czas są weryfikowane składki członkowskie, a wyrzuconym można zostać za półroczne zaległości. Tymczasem zaległości prezydenta wynoszą zaledwie dwa miesiące. Mimo zdementowania informacji przez SLD, Witold Klepacz nadal utrzymuje, że Górski został wyrzucony z partii. - Na czwartkowym spotkaniu koła terenowego na Środuli, którego członkiem był Kazimierz Górski, w tajnym głosowaniu przy wymaganym statutowo kworum wyrzucono prezydenta z SLD. (...) Nerwowa reakcja struktur Sojuszu na czele z sekretarzem Rady Wojewódzkiej Tomaszem Niedzielą pokazuje, że partia stara się zamieść całą sprawę pod dywan - napisał w serwisie Facebook. Swoje stanowisko w tej sprawie wkrótce ma ogłosić prezydent Sosnowca. PL

reklama

13_00299_5

KUPUJ I WYGRYWAJ 7 - 22 września

Każdego dnia masz szanse na wygraną. Kupuj, rejestruj paragony, graj o nagrody. Codziennie 1000 zł do wygrania. Nagroda główna Egzotyczna wycieczka czeka na ciebie.

egzotyczna

Sosnowiec

|

ul.

S t a s z i c a

8 B

|

WYCIECZKA

codzienie do wygrania

1000 zł

w w w. p l e j a d a . c o m . p l


2 Trójkąt wizytówką regionu? w ZAGŁĘBIU

piątek 20 września 2013 | nr 38 (184)

www.twojezaglebie.pl

Skończyłem w tym roku szkołę średnią, nie dostałem się niestety na studia, więc jak wygląda sprawa z ubezpieczeniem? Kończy się wraz z końcem września? Czy wystarczy zarejestrowanie się w urzędzie pracy, aby nadal posiadać ubezpieczenie zdrowotne?

Kolejne podejście do inwestycji na terenie Trójkąta Trzech Cesarzy może przynieść upragnione zmiany. Plan jest ambitny, ale wszystko, jak zwykle, zależy od funduszy.

foto: um sosnowiec

W sosnowieckim urzędzie miejskim odżył projekt zmian na terenie Trójkąta Trzech Cesarzy. Starania o zmiany na styku dawnego pogranicza sięgają 2009 roku. Wtedy powstał projekt zagospodarowania. Projekt obejmuje teren między ulicą Orląt Lwowskich, a wałem przeciwpowodziowym na lewym brzegu Przemszy oraz na międzywale Przemszy. Między ulicą a wałem miałaby powstać sieć alejek dla spacerowiczów oraz ścieżki rowerowe. Wzdłuż alejek miałyby zostać usytuowane ławki oraz zadaszenia, w tym jedno duże dla imprez masowych. W dawnym projekcie jest też boisko do koszykówki, siatkówki i plac zabaw. W projekcie pojawiło się także pole namiotowe oraz „zabudowa kontenerowa”. Uwzględniając fakt, że w bezpośrednim sąsiedztwie

Osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną, zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki. W 2013 roku datą zakończenia nauki jest 6 kwietnia - dla osób, które nie zdają matury i 30 czerwca - dla osób, które są maturzystami. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego następuje z dniem zakończenia nauki, zaś uprawnienie do świadczeń zdrowotnych dla obu grup osób wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki.

Plan zmian na terenie Trójkąta Trzech Cesarzy jest bardzo ambitny, ale jego realizacja może być bardzo droga.

znajduje się miejsce pamięci wraz z obeliskiem, zaplanowano także budowę drewnianej wieży widokowej jako punktu obserwacyjnego. Dla całego obszaru przewidziano wykonanie oświetlenia parkowego i monitoringu. Miasto myśli również o stworzeniu parkingu przy ulicy Orląt Lwowskich. Plan zakładał także powstanie infrastruktury dla kajakarzy, a mianowicie dwóch drewnianych pomostów. Wśród pomysłów znalazło

się nawet stworzenie podwieszanej kładki dla pieszych nad Białą Przemszą. Według projektu, który został wykonany w 2009 roku, cała inwestycja kosztowałaby 12,5 miliona złotych. Miasto starało się o pozyskanie funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Niestety, bezskutecznie. Pomysł jednak powraca. - Złożyliśmy propozycję do budżetu na rok 2014, aby pozyskać

pieniądze na ten projekt - mówi Henryk Mikuła, kierownik Referatu Planowania i Przygotowywania Inwestycji Wydziału Inwestycji Miejskich. - Być może pojawi się szansa, by pozyskać pieniądze z budżetu RPO na realizację - mówi. To jednak niejedyne propozycje. Przed uchwaleniem budżetu, podobne zgłaszają także inne wydziały. Niewykluczone, że całość dodatkowo obejmie kilka inwestycji w pobliżu. PL

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powiatowy urząd pracy obowiązkowo zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (tj. ubezpieczonych w KRUS, prawa renty rodzinnej lub na podstawie wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia).Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego.

AUTOREKLAMA

POLECAne i najciekawsze na www.TwojezagLEbie.pl - zeskanuj kod swoim telefonem i przejdź na stronę W minionym tygodniu odbyła się specjalna konferencja, która zapoczątkowała niezwykłą akcję. KZK GOP chce pokazać ludzką twarz kontrolerów biletów i wydaje specjalny kalendarz.

Od poniedziałku do wtorku przejazd pod wiaduktem na ulicy 3 Maja w Sosnowcu, w kierunku centrum miasta, był niemożliwy. Okazuje się, że tak może być częściej.

Zwycięzca programu X Factor, Dawid Podsiadło, ma okazję zdobyć jedną z najbardziej prestiżowych nagród w branży muzycznej. Dąbrowianin jest nominowany do nagrody MTV.

kronika policyjna SOSNOWIEC Mundurowi z Sosnowca odzyskali skradziony łup o łącznej wartości ok. 200 tys. zł. Zaledwie trzy dni trwała praca śledczych w celu ustalenia i zatrzymania 23-letniego przestępcy. W nocy z 7 na 8 września sosnowiczanin dokonał kradzieży z włamaniem do jednorodzinnego domu oraz budynku biurowego firmy znajdującej się także na terenie prywatnej posesji. Mężczyzna skradł złotą biżuterię mieszkańców domu, 75 zabytkowych kolekcjonerskich monet wraz z certyfikatami oraz gotówkę (w tym 800 dolarów amerykańskich). W wyniku przeprowadzonych czynności policjanci w całości odzyskali skradzione mienie. Do poszkodowanych wrócą zabytkowe monety oraz złota biżuteria, a także amerykańska waluta. Zatrzymany mężczyzna wykorzystał

Wydawca: MediaCo Ewelina Dyc P.o. redaktora naczelnego: Paweł Leśniak Druk: Drukarnia Grupy Wydawniczej Polskapresse sp.z o.o.

kronika policyjna

nieobecność mieszkańców domu. Posłużył się także dużą wiedzą na temat miejsc przechowywania przez właścicieli wartościowych przedmiotów. Sprawcą zuchwałej kradzieży okazał się bowiem wieloletni bliski znajomy wnuczki okradzionej rodziny. Dokładnie przygotowywał cały plan dotyczący swojego przedsięwzięcia. W trakcie ustaleń okazało się, że po włamaniu spalił na wysypisku śmieci wszystkie rzeczy, w jakie był ubrany owej nocy, a swój łup ukrył w wynajętym do tego celu garażu na terenie Katowic. Śledczy podczas swoich czynności „złapali” młodego mężczyznę na kłamstwie. To od razu wzbudziło ich podejrzenie i wyostrzyło czujność. Podjęte dalsze działania doprowadziły policjantów do kryjówki sprawcy. Teraz zatrzymanemu grozi wysoka kara do 10 lat więzienia.

Adres redakcji i biura ogłoszeń: Adres: Tel./fax:

Już za rok wybory samorządowe, ale kampania, choć nieoficjalna, trwa już teraz. Gdyby jednak wybory nieco przyspieszyć, na kogo oddalibyście swój głos? foto: Pl

Kandydatki do tytułu Miss Polka 2013 kilkanaście dni temu odwiedziły Stadion Ludowy w Sosnowcu. Tam uczestniczyły w sesji, a także... nakręciły teledysk.

Sonda wyborcza

foto: PL

Miss na Ludowym

foto: PL

Nagroda MTV

foto: Youtube

Wiadukt zamknięty

foto: MATT PRAS

Zawód kontroler

41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 45 (32) 263 14 16

Email: biuro@twojezaglebie.pl Internet: www.twojezaglebie.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach tygodnika „Twoje Zagłębie”. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w części lub w całości bez jego zgody.

HISTORIA ZAGŁĘBIA

kronika policyjna

SOSNOWIEC Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek po południu, w rejonie popularnego„Gastronomika” w Sosnowcu. Jedna z osób trafiła do szpitala. Zdarzenie to najprawdopodobniej efekt wymuszenia pierwszeństwa. - Kierująca samochodem marki Chevrolet wyjeżdżała z ulicy Parkowej w kierunku ulicy Wawel. Zjeżdżający z estakady samochód marku Audi najechał na tył pojazdu kierowanego przez kobietę - mówi Sylwia Łabaj z sosnowieckiej policji. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych w rejonie Gastronomika. Kierująca Chevroletem trafiła do szpitala z raną głowy. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. BĘDZIN „Babciu mam problem” - tak rozpoczynały się rozmowy oszusta z dwiema starszymi będziniankami. Seniorki wykazały się

czujnością i nie stały się ofiarami mężczyzny. We wtorek oszust dwukrotnie próbował zaatakować w Będzinie. 81-letnia mieszkanka dzielnicy Grodziec usłyszała, że jej„wnuczek” miał wypadek drogowy i pilnie potrzebuje 28 tysięcy złotych na odszkodowanie. Podobny przebieg miała rozmowa telefoniczna tego samego mężczyzny z 88-letnią mieszkanką osiedla Warpie. W drugim przypadku oszust podający się za wnuczka, również informował o swoim udziale w wypadku drogowym, prosił jednak swoją„babcię” o pożyczenie 25 tysięcy złotych. Ostrożne seniorki nie uległy jednak oszustowi, sprawdzając informacje o zdarzeniu i ewentualnej pożyczce. Być może na postawę starszych kobiet miały wpływ działania profilaktyczno - edukacyjne prowadzone przez będzińskich policjantów.

Najważniejsze wydarzenia

20.09- 26.09

www.wikizaglebie.pl

20 września 1923 - W pożarze w kopalni „Reden” w Dąbrowie Górniczej zginęło 38 górników. 21 września 2012 - W Dąbrowie Górniczej odsłonięto Ławeczkę Hendrixa, tuż przy Pałacu Kultury Zagłębia. 23 września 1939 - Urodził się w Dąbrowie Górniczej Janusz Gajos, polski aktor teatralny i filmowy. 26 września 1932 - Spotkanie gen. Józefa Hallera z mieszkańcami Czeladzi.

„Twoje Zagłębie” KOLPORTOWANE JEST DO SKRZYNEK POCZTOWYCH NA NAJWIĘKSZYCH OŚIEDLACH ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO oraz w następujących miejscach: będzinPUP ul. Krasickiego 17a • UM ul. 11 listopada 20 • "PRO-MED" ul. 9 Maja 3 • "RANCZO" ul. Bema 2a • Sklep Spożywczy ul. Chmielewskiego/Pawilon 1 • US ul. I Armii Wojska Polskiego 1 • „SONAR” Al. Kołłątaja 24 • Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 39 • Będzin "JUWIKA" ul. Skalskiego 1 • Sklep J.Z. Czerwińscy ul. Skalskiego 6 • „ADUŚ” ul. Szkolna 8 CZELADŹ UM ul. Katowicka 45 • Sklep Ogólnospożywczy ul. Norwida 9 • „MAXIM” ul. Nowopogońska 217 • "KESZ" ul. Nowopogońska 224 • "MYSZKA" ul. Nowopogońska 226 • Sklep ogólnospożywczy ul. Poniatowskiego dąbrowa górnicza Delikatesy „WRONA” ul. Piłsudskiego 36c/621 • Kiosk "KOLPORTER" ul. Norwida 28 • „HANEX” ul. Augustynika 13 • "ATU" ul. Augustynika 7 • UM ul. Graniczna 21 • C.H. Pogoria (punkt informacji miejskiej) ul. Jana III Sobieskiego 6 • Społem Al. Kościuszki 17 • ZUS Al. Kościuszki 48 • "SUPER-REPUS" ul. Łukasińskiego 30B • "BELLIS-1" ul. Majewskiego 4 • PUP ul. Sobieskiego 12 • LEWIATAN ul. Topolowa 50A • "KULBAK" ul. Warszawska 74 • PIEKARNIA ul. Warszawska 78 sosnowiec centrumUS ul. 3 Maja 20 • CIM ul. Modrzejowska 1a • Redakcja "Twoje Zagłębie" ul. Modrzejowska 45 • ZUS ul. Partyzantów 1 • Lunch Bar ul. Partyzantów 11 • UM Al. Zwycięstwa 20 • „FRAC“ ul. Legionów 4a • Sklep ABC ul. Jagielońska 11 sosnowiec dańdówka Sklep "ABC" ul. 11 Listopada 45 sosnowiec kazimierz górniczy "BART-POL" ul. Główna 26 sosnowiec klimontów „AGA-2” ul. Dobrzańskiego 119 • „CEMAL” ul. Zapolskiej 10B sosnowiec maczki„AS” ul. Krakowska 15 sosnowiec milowiceSpołem ul. Saturnowska 32 • AGA – market ul. Słoneczna 14 sosnowiec niwkaSklep Wielobranżowy ul. Wojska Polskiego 119 stary sosnowiecLewiatan ul. Sobieskiego 27 sosnowiec OS. PiastówDom Chleba Pamo, ul. Wysoka 12a • Mini Delikatesy Ewa ul. Piłsudskiego 94 • FHU Koper Piotr, ul. Kierocińskiej 20 sosnowiec pogońApteka "Max Medic" ul. Gospodarcza 32 • "ZUZA" ul. Gospodarcza 4 • Apteka „Na Orlej” ul. Orla 30 • "DARIA" ul. Orla 30 • PIEKARNIA J.Z. Czerwińscy ul. Zamenhoffa sosnowiec sielecSklep Spoż.-Monopo. „Gwiazda” ul. Narutowicza 52 • Sklep Spożywczy ul. Sielecka 30 . ZNAJDZIESZ NAS TEŻ CO PIĄTEK NA PLACU STULECIA W SOSNOWCU OD 800 RANO, a także w centrum Dąbrowy GÓRNICZEJ Od 1000 .


w ZAGŁĘBIU www.facebook.com/twojezaglebie

piątek 20 września 2013 | nr 38 (184)

Wielka premiera dla birofilów Seniorskie graffiti Paweł Leśniak

reklama

foto: PL

p.lesniak@twojezaglebie.pl

Zagłębiowski przysmak będzie dostępny już od soboty.

m.in. w Paryżu, a Browar z Sosnowca był często klasyfikowany zaraz po żywieckim - mówi regionalista, Dariusz Jurek z Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. W Zagłębiu istniały browary w Klimontowie, Grodźcu, Kromołowie, Sulkowie, Jaworzniku koło Myszkowa, Sosnowcu, w Będzinie i Małobądzu koło Bukowna. Budynek po byłym browarze w Grodźcu jest jedynym, który ocalał do dzisiejszych czasów. Zaś jedynym działającym zagłębiowskim browarem jest Browar na Jurze -

producent Piwa Zagłębiowskiego, którego premierę zapowiedziano właśnie na najbliższą sobotę. - Będzie to typowy pełny Pils i oczywiście zachęcam, by go spróbować - mówi Paweł Lis z Pubu Rino. Po premierze, piwo ma trafić do części sklepów, a jego koszt to ok 3,2 zł. Zawartość alkoholu wyniesie 4,9%. Warto dodać, że Piwo Zagłębiowskie było już produkowane przez Browar Zamkowy z Będzina po II wojnie światowej. Właściciele pubu zadbali o to, aby wszyscy, którzy pojawią się w sobotę, mo13_00402_6

gli zakupić nowy produkt. Do rąk przybyłych ma bowiem trafić az 3 tysiące butelek. Podczas imprezy przewidziano także możliwość degustacji ponad 150 rodzajów piw z niszowych browarów polskich i zagranicznych. Nie zabraknie też lekcji zagłębiowskich tradycji piwowarskich, a chętni będą mogli zakupić zagłębiowskie gadżety. Giełda rozpocznie się o godz. 8 i potrwa do 13. Tuż po, rozpocznie się after party. Zapraszamy do pubu Rino przy Pawiej 9 w Sosnowcu. n reklama

W ramach akcji „Nasze miasto w naszych rękach” sosnowieccy seniorzy przy użyciu farb do graffiti, gąbek i sprayów stworzyli wizję miasta marzeń, które jest im przyjazne. Pomagał im plastyk, specjalista w dziedzinie graffiti, Kamil Ćwieląg. Początkowo uczestnicy podeszli do pomysłu trochę nieśmiało, ale po otrzymaniu kilku rad, chętnych znalazło się naprawdę sporo. W ciągu dwóch dni powstał niezwykły mural, zaś samym uczestnikom akcja bardzo się podobała. - Wszelkie działania, które mają na celu rozruszanie starszych osób, mają sens. Sam fakt, że się tutaj spotkaliśmy, jest bardzo pozytywny i daje nadzieję, że dalej coś z tego będzie - mówi pan Jerzy, który jako pierwszy chwycił za spray i pomalował ścianę. reklama

foto: pl

Sosnowieccy seniorzy nie są bierni - udowodnili to po raz kolejny w miniony piątek. Na ścianie jednej z kamienic pod okiem specjalisty malowali graffiti.

Przed nami niecodzienna premiera. W sobotę po raz pierwszy będziemy mogli skosztować Piwa Zagłębiowskiego, które już wkrótce trafi do szerszej sprzedaży.

Już w najbliższą sobotę w Pubie Rino w Sosnowcu odbędzie się I Zagłębiowska Giełda Birofilów. – Pomysł zrodził się we współpracy ze Śląskim Klubem Birofilów. To wspólny pomysł. Będzie to ogólnopolska giełda, więc pojawią się osoby z całego kraju, ale też być może z Czech. Każdy będzie mógł zaprezentować swoje piwne zdobycze – mówi Paweł Lis, właściciel pubu. Na terenie giełdy zostanie rozmieszczonych 50 stoisk wystawienniczych, dających możliwość sprzedaży, kupna lub zamiany akcesoriów piwnych takich jak: etykiety, butelki, kapsle, literatura, podstawki, naczynia, przedmioty informacyjno-reklamowe. Swoją obecność zapowiedzieli przedstawiciele Minibrowaru Reden z Chorzowa, który na Festiwalu Birofilia Żywiec 2013 zajął 1. miejsce. Pojawi się także Browar Racibórz. Dla kolekcjonerów zostały wydane pamiątkowe kolektybilia jak kapsle, podkładki, stępel, etykiety piwa zagłębioskiego, koszulki oraz kufle. Mało kto wie, że w Zagłębiu mieliśmy bardzo bogate tradycje piwowarskie. - Nasze browary miały bardzo wysokie notowania. Przed I wojną światową browar z Będzina otrzymał złote medale

3

Sosnowieccy seniorzy są aktywni.

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, które jest organizatorem przedsięwzięcia pn. „Seniorzy Decydują”, zapowiada kolejne wydarzenia. Zainteresowanie jest spore. - Brałem już udział w maratonie rowerowym, jestem też zaproszony na warsztaty, więc na pewno wezmę udział w kolejnych akcjach - dodaje pan Jerzy. Na seniorów czekają teraz warsztaty, wybory do Sosnowieckiej Rady Seniorek i Seniorów, a także Bal Seniora. Szczegóły na stronie internetowej Aktywnych Kobiet. PL 13_02367_3

13_01525_1


piątek 20 września 2013 | nr 38 (184)

www.twojezaglebie.pl

Zabytki na czterech kołach

Pijany dyrektor W Zespole Szkół TechnicznoUsługowych w Będzinie pojawiła się policja. Funkcjonariusze odwiedzili dyrektora placówki, Grzegorza Miarkę, który w pracy znajdował się pod wpływem alkoholu.

Przed nami prawdziwa uczta dla miłośników starych samochodów. W ostatnią niedzielę września pasjonaci zabytkowych pojazdów zjadą do Sosnowca. Tak było rok te mu! Łukasz Dytko

W ubiegłym roku zlot przyciągnął setki odwiedzających, a samochody były naprawdę niezwkłe.

Wśród z nich znajdą się: minigiełda staroci (każdy uczestnik może wystawić przy samochodzie części oraz akcesoria samochodowe i sprzedawać je na terenie Stadionu Ludowego), myjnia bikini, a także konfrontacja stare vs. nowe pojazdy. Zlot zakończy się o godz. 16.00, a jego zwieńczeniem bę-

W najbliższą sobotę w Grodźcu odbędzie się oficjalne otwarcie Strefy Aktywności Rodzinnej.

foto: ŁD

Przez długi czas był gruntownie remontowany. Dworzec PKP w Będzinie znów funkcjonuje, choć nie wszystkie lokale są zajęte.

Na dworcu brakuje najemców.

Gminę Będzin - do końca sierpnia 2035 roku lub do chwili rezygnacji przedsiębiorcy z prowadzenia działalności gospodarczej w wynajętym lokalu - powiedział naszemu tygodnikowi Rafał Adamczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Będzinie. W hali wyremontowanego dworca kolejowego Będzin Miasto, oprócz pomieszczeń sanitarnych i kasy biletowej, funkcjonuje obecnie sklep zoologiczny (bez zwierząt), punkt obrotu nieruchomościami i sklep z odzieżą. W dalszym ciągu brakuje punktu gastronomicznego, a nawet automatu z napojami. ŁD

Posprzątają Stawiki W najbliższą niedzielę zostanie zorganizowana akcja Sprzątanie Świata, która zawita nad sosnowieckie Stawiki. Organizatorem sprzątania jest Stowarzyszenie Las Czysty, który zaprasza wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w akcji i zapewnia worki na śmieci. - Na pewno

o przyszłorocznym.. i nie tylko. Trwają przygotowania do następnej edycji, która najprawdopodobniej będzie w zupełnie innej formule. Chcielibyśmy ustanowić rekord Guinessa w kategorii pojazdów zabytkowych. Więcej szczegółów nie mogę na razie zdradzić - zakończył Ryszard Czerwiński. n

Otwarcie strefy

Lokale wciąż puste Jeszcze kilka miesięcy temu włodarze królewskiego miasta mieli ogromny problem z pozyskaniem nowych najemców na wyremontowane lokale handlowo-administracyjne mieszczące się w budynku dworca kolejowego. Niestety, dwukrotnie ogłaszany przetarg za każdym razem kończył się fiaskiem, bowiem chętnych do prowadzenia działalności gospodarczej po prostu nie było. W tej sytuacji dużą rolę w pozyskaniu potencjalnych użytkowników odegrały lokalne media, które kilkukrotnie informowały o zaistniałym problemie. Dzięki temu udało się pozyskać kilku przedsiębiorców. Obecnie sytuacja z oddanymi do użytku pomieszczeniami wygląda lepiej, chociaż w dalszym ciągu część z nich świeci pustkami. Cztery przeznaczone do wynajmu lokale cały czas oczekują na nowych użytkowników. - Okres wynajmu został ustalony na czas trwania dzierżawy budynku dworca przez

dzie wspólny klakson. Pół godziny później rozpocznie się Rock’n Rollowe After Party w sosnowieckim hotelu „Okrąglak”. Zabawa taneczna przy muzyce z lat 50., 60. i 70. potrwa do północy. Wstęp wolny. Mimo, że niedzielne spotkanie jeszcze się nie rozpoczęło, to jego organizatorzy już myślą

spacer, biwakowanie, kąpiele czy przejażdżka rowerem będą przyjemniejsze w czystym otoczeniu - przyznali informatorzy ze stowarzyszenia Las Czysty. Cała akcja potrwa od godziny 13.00 do godziny 16.00. Po jej zakończeniu zostanie rozpalone ognisko. Będzie to już dwudziesta edycja Sprzątania Świata. OPRAC. ŁD

Strefa znajduje się w parku przy ulicy Konoponiekciej. Obiekt składa się z nowoczesnego placu oraz siłowni zewnętrznej ze specjalnymi urządzeniami do ćwiczeń poszczególnych partii ciała. Strefę uzupełnią elementy małej architektury wraz z nową szatą roślinną. Obiekt został wyposażony w oświetlenie, ogrodzenie oraz całodobowy monitoring. Nowy wizerunek zyskały alejki parkowe. Otwarcie Strefy

Aktywności Rodzinnej zaplanowano na godz. 14.00. - W programie przewidziano wiele atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i trochę starszych mieszkańców Będzina. Na uczestników czekają liczne zabawy, konkursy i niespodzianki. Dzieci zabawiać będą aktorzy teatru Trip - poinformował Urząd Miejski w Będzinie. Już wkrótce do użytku mieszkańców zostaną oddane kolejne dwa podobne obiekty. Jeden z nich będzie się mieścił na osiedlu Warpie, a drugi na osiedlu Zamkowe. OPRAC. ŁD

Mural z Kiepurą Od początku nowego sezonu artystycznego barwny mural zdobi elewację zewnętrzną Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu.

Mural przedstawiający wizerunek znanego artysty został wykonany przez Kamila Ćwieląga, mieszkańca Sosnowca. - Jest to kolejna inicjatywa streetart’owa organizowana przez nasza placówkę. Przypomnę, że jesteśmy odpowiedzialni za prace przy Energetycznym Centrum Kultury, murale przy ul. Gospodarczej oraz szablonowe wizerunki Jana Kiepury i Marty Eggerth na 110. lecie miasta i 110. lecie urodzin naszego patrona - przekazał Piotr Krawczyk, organizator tych inicjatyw z ramienia Klubu Kiepury. Na nowo powstały mural z dużym zaciekawieniem

O podejrzanym stanie, byłego już włodarza szkoły, będzińscy policjanci otrzymali anonimowe zgłoszenie. Tuż po nim zjawili się w murach placówki i przy pomocy alkomatu zmierzyli poziom alkoholu w organizmie Grzegorza Miarki. Urządzenie wykazało 0,74 promila. Po wspomnianej wizycie mundurowych GrezegorzMiarka udał się na zwolnienie lekarskie. - We wtorek został złożony wniosek do sądu i teraz to sąd zadecyduje o przyszłości dyrektora - powiedział naszemu tygodnikowi Paweł Łotocki, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Natychmiastowe działania podjęło również Starostwo Powiatowe w Będzinie, które odsunęło dyrektora od sprawowanych dotychczas obowiązków. - Wobec Grzegorza Miarki została zastosowana kara dyscyplinarna w postaci pisemnej nagany. Dyrektor złożył pisemną rezygnację z zajmowanego stanowiska, natomiast Zarząd Powiatu odwołał go ze skutkiem natychmiastowym z pełnionej funkcji. Do czasu wyboru nowego dyrektora, szkołą pokieruje dotychczasowy zastępca dyrek-

Aż 68% ankietowanych jest zadowolonych z rządów prezydenta Będzina, Łukasza Komoniewskiego. Tak wynika z sondy przeprowadzonej na łamach naszego serwisu. 20% internautów przyznało, że obecny włodarz miasta nie spełnia ich oczekiwań. 8% respondentów nadal zastanawia się, czy w przyszłorocznych wyborach samorządowych poprze kandydaturę obecnego prezydenta. Pozostałe 2% głosujących zapowiedziało, że w przyszłym roku w ogóle nie wybierze się do urn wyborczych. Głosowanie pokazało, że autoreklama

Jan Kiepura nie tylko na pomniku.

Szkoła została bez dyrektora.

tora, Paweł Barcik - powiedział Krzysztof Kozieł, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Będzinie. Mimo skandalicznego incydnetu władze będzińskiego Starostwa, jak na razie, nie zamierzają przeprowadzać niezapowiedzianych kontroli w gabinetach dyrektorów poszczególnych placówek edukacyjnych na terenie miasta czy powiatu. - W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół, na którym to ten temat zostanie poruszony. Przypomnimy wszystkim dyrektorom, jakie konsekwencje wiążą się z naruszeniem dyscypliny wykonywanej pracy -zakończył rzecznik, Krzysztof Kozieł. Nazwisko następcy Grzegorza Miarki uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie poznają najprawdopodobniej wiosną przyszłego roku, kiedy to zostanie ogłoszony konkurs na wspomniane stanowisko. ŁD

Prezydent z poparciem?

foto: MATT PRASS

Będzie to już czwarta edycja Sosnowieckiego Spotkania Starych Samochodów. Początek imprezy zaplanowano na godz. 9.00 na Stadionie Ludowym. W sumie pojawi się około 200 pojazdów. Będą to nie tylko samochody, ale i motory. Możliwe, że pojawi się także autobus, tzw. ogórek - poinformował Ryszard Czerwiński, organizator zlotu. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 8.30. Pojazdy, które zawitają do stolicy naszego regionu, liczą sobie już kilkadziesiąt lat. - Najwięcej z nich pochodzi z lat 50-70. XX wieku. Są to samochody marki Syrena, Mercedes, Fiat, Porsche, Rolls-Royce, Volkswagen, Trabant, Wartburg, Moskwicz i wiele, wiele innych - wyjaśnił Ryszard Czerwiński. Przez Sosnowiec przejedzie parada starych samochodów. Jej początek nastąpi o godz. 11.30. - Przejedziemy ul. Kresową, Piłsudskiego, Sienkiewicza, 1 Maja, Andersa, 11 Listopada i Orląt Lwowskich. W południe dotrzemy na parking przy Fashion House - mówi organizator. Tegorocznej edycji imprezy będzie towarzyszyć szereg atrakcji.

foto: pl

l.dytko@twojezaglebie.pl

foto: ŁD

4

w zagłębiu

spoglądają mieszkańcy. - Cieszymy się faktem metamorfozy starej siedziby z początkiem sezonu artystycznego, tym bardziej, że będziemy dzielić naszą działalność z działalnością sceny kameralnej Teatru Zagłębia w Sosnowcu stąd jednym z elementów graficznych muralu są symboliczne teatralne maski - zakończył. OPRAC. ŁD

większość ankietowanych doceniło zmiany, do jakich w ostatnich miesiącach doszło w Będzinie. Mimo to część mieszkańców w dalszym ciągu nie jest przekonana do sprawowania władzy w mieście przez prezydenta Łukasza Komoniewskiego. Czy podobnie będzie za rok i czy wyniki naszej sondy znajdą odzwierciedlenie w przyszłorocznych wyborach samorządowych? Czas pokaże. Jedno jest pewne. Będzinianie obserwują działania obecnych włodarzy, a swoje zadowolenie bądź też nie ostatecznie wyrażą jesienią 2014 roku. ŁD


W zagłębiu piątek 20 września 2013 | nr 38 (184)

Spór o czeladzką galerię

Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi stała się tematem sporu pomiędzy burmistrz miasta a Komisją Rewizyjną. W sprawę zaangażował się wojewoda śląski. Łukasz Dytko

Zdaniem członków komisji Teresa Kosmala uniemożliwiła im przeprowadzenie kontroli dotyczącej tej inwestycji. - Przewodniczący komisji powołał zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli. Pani burmistrz wniosła zastrzeżenia dotyczące tematu oraz jej zakresu. Na jednej z zimowych sesji Rady Miejskiej członkowie zespołu kontrolnego zgłosili wniosek do Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w związku z uniemożliwianiem przeprowadzenia kontroli. Wniosek został pozytywnie przyjęty przez Radę Miejską - powiedział Sylwester Iwanowski z czeladzkiej Komisji Rewizyjnej. - W przeszłości takie sytuacje się nie zdarzały - dodał przewodniczący. Pismo do magistratu wystosował Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski. - Rada Miasta posiada uprawnienia do prowadzenia kontroli przy pomocy Komisji Rewizyjnej. Na mocy przedłożonych uprawnień, do przeprowadzenia kontroli zarówno burmistrz jak i kierownik jednostki organizacyjnej gminy (dyrektor ZBK) zobowiązani są do przedstawienia niezbędnych, wymaganych dokumentów - przekazał reklama

foto: ŁD

l.dytko@twojezaglebie.pl

Budowa Galerii Elektrownia niesie ze sobą sporo kontrowersji.

wojewoda.- Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie w imieniu i na zlecenie organu stanowiącego wskazanych podmiotów, a wszelkie czynności polegające na utrudnianiu komisji pozyskania informacji dotyczącej przedmiotu kontroli należy uznać za sprzeczne z prawem. W przypadku braku respektowania porządku prawnego zastosowanie znajdzie art. 96 ustawy, zgodnie z którym „jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się wójt, woje-

woda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku - występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów” - zakończył Zygmunt Łukaszczyk. Swój punkt widzenia w tej sprawie przedstawił nam Urząd Miejski. - W związku z kontrolą Komisji Rewizyjnej realizacji przebudowy Galerii Elektrownia doszło do różnicy zdań między burmistrz a Komisją Rewizyjną co do zakresu i podmiotu kontroli. Burmistrz miasta podjęła

działania prowadzące do doprecyzowania przez Radę Miejską zakresu oraz charakteru kontroli, jednak Rada Miejska nie przyjęła wniosku i zapytania burmistrz w tej sprawie, jednocześnie podjęła decyzję o wystąpieniu ze skargami na burmistrz, zarzucając „uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli” - podkreśliła Karolina Juryniec, rzecznik prasowy czeladzkiego magistratu. - Oskarżanie burmistrz Czeladzi o „uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli”, podczas kiedy to Rada Miejska głosami PO uniemożliwiła doprecyzowanie zakresu i podmiotu kontroli, jest kolejnym elementem nagonki i kampanii PO skierowanej przeciw burmistrz Kosmali - kontynuowała rzecznik. - Zupełnie kuriozalne jest, aby po otrzymaniu stanowiska wojewody śląskiego, iż nie jest w zakresie jego kompetencji rozpatrywanie skarg Rady Miejskiej na burmistrza, Przewodnicząca Rady Miejskiej wywierała naciski na Dyrektora Wydziału Urzędu Wojewódzkiego - wysokiego rangą urzędnika administracji zespolonej, w celu doprowadzenia do zmiany stanowiska Wojewody - zakończyła Karolina Juryniec. Sprawa jest dość skomplikowana, a jej wyjaśnieniem zajmuje się CBA. n

655 lat Będzina

5

Aż 655 lat temu król Kazimierz Wielki nadał prawa miejskie Będzinowi. Z tej okazji w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przygotowano specjalną konferencję historyczną. Środowe spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Będzina, Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenia Ratujmy Kościół na Górce oraz Fundacji Brama Cukermana. Podczas tej konferencji zaproszeni goście z dużym zainteresowaniem opowiadali o początkach istnienia dawnej stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. W trakcie poszczególnych wystąpień mówcy odnosili się m.in. do czasów funkcjonowania króla Kazimierza Wielkiego, okoliczności nadania przywileju lokacyjnego Królewskiego Miasta Będzina, a także do ochrony i popularyzacji dziedzictwa kultury żydowskiej. - Bardzo się cieszymy, że udało nam się zgromadzić w bibliotece tyle

foto: ŁD

www.facebook.com/twojezaglebie

W mieście odbyła się konferencja.

osób zainteresowanych miastem i jego historią. Jesteśmy zadowoleni, że w taki sposób upamiętniliśmy to wydarzenie - powiedział Marcin Lazar z Towarzystwa Przyjaciół Będzina. - Cieszy nas również fakt, że w tę uroczystość zaangażowało się wiele organizacji pozarządowych, których dalsza współpraca może przynieść wiele dobrego dla naszego miasta - zakończył. ŁD

Piętnastka z opóźnieniem Do 30 września nie uda się oddać do użytku remontowanej części trasy linii tramwajowej numer 15 w Sosnowcu. Również prace na ulicy Sobieskiego rozpoczną się w późniejszym terminie. Od kwietnia trwa remont linii tramwajowej od skrzyżowania z ul. Żeromskiego aż do pętli. Niestety, prace najprawdopodobniej trochę się wydłużą. - Wszystko wskazuje na to, że terminu nie uda się dotrzymać. Wykonawca czeka na dostarczenie pewnych elementów, ale dostawca z Niemiec opóźnia się - mówi Andrzej Zowada z Tramwajów Śląskich. Opóźnienie jednak nie będzie wielkie i w październiku

inwestycja zostanie zakończona. Tuż po niej, remontu doczeka się odcinek od „ślimaka” do rozjazdu z ul. Żeromskiego. Wbrew wcześniejszym informacjom, budowa nowego torowiska na ul. Sobieskiego w Sosnowcu nie rozpocznie się we wrześniu tylko... w marcu. To jednak nie oznacza, że wykonawca ma opóźnienie. - Po prostu prace rozpoczną się najpierw od strony Katowic - mówi Andrzej Zowada. Na ulicy Sosnowieckiej torowisko będzie wbudowane w jezdnię, a tramwaje do marca będą mogły jeździć po starych torach. Obędzie się więc bez zmian w rozkładzie jazdy. Te nastąpią dopiero w 2014 roku. PL 13_00301_3


6

Program TV / Rozrywka piątek 20 września 2013 | nr 38 (184)

śniadanie 10:40 Barwy szczęścia (969) 11:15 Na dobre i na złe (138) 12:15 Banda pawianów (3) 12:45 Wojciech Cejrowski 13:25 Szkoła życia (9) 14:15 Pojedynek nie na żarty 15:05 Rodzinka.pl (59) 15:45 Panorama kraj 16:10 Pogoda 16:25 U Pana Boga w ogródku (3) 17:15 Szkoła życia (10) 18:00 Panorama 18:30 Sport telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesięciu 19:30 Barwy szczęścia (969) 20:00 Boscy w sieci (3) 20:05 Barwy szczęścia (970) 20:45 Rodzinka.pl (109) 21:15 Rodzinka.pl (110) 21:50 Dzięki Bogu już weekend 23:05 Tylko dla dorosłych 23:20 Piąty stadion (37) 23:25 Kryminalne zagadki Las Vegas 11 (3) 00:20 Wielkie kino 01:55 PitBull 3 (29) 02:55 Kryminalne zagadki Las Vegas 11 (3) 03:45 Zakończenie programu POLSAT

Piątek

20.09.2013

TVP 1 05:55 TVP Info 07:45 ZUS dla ciebie 08:00 Wiadomości 08:05 Pogoda 08:10 Polityka przy kawie 08:25 Telezakupy 08:55 Komisarz Alex 2 (15) 09:55 Człowiek i orki 11:00 Świat się kręci 12:00 Wiadomości 12:15 Agrobiznes 12:40 Baribale z lasów północy 13:35 Jedna scena: „Sztuczki” 13:55 Jaka to melodia? 14:25 Masz prawo znać prawo 14:50 Przepis dnia 15:00 Wiadomości 15:05 Pogoda 15:15 Klan (2467) 15:45 Sprawa dla reportera 16:40 Polska non stop 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? 17:55 34. Wieczory Humoru i Satyry 18:30 Świat się kręci 19:20 Przepis dnia 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Pogoda 20:30 Volare (2) 21:40 Starsza pani musi zniknąć 23:20 Daybreakers. Świt 01:10 Świat się kręci 02:00 Weekendowy magazyn filmowy 02:25 Łagodna 04:00 Przebłysk jutra 04:40 Zakończenie programu TVP 2

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 09:00 Czyja wina? (14) 10:00 Trudne sprawy (140) 11:00 Dlaczego ja? (314) 12:00 Dom nie do poznania 9 (265) 13:00 Czyja wina? (15) 14:00 Pierwsza miłość (1740) 14:50 Trudne sprawy (346) 15:50 Wydarzenia 16:10 Prognoza pogody 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i partnerzy (569) 17:00 Dlaczego ja? (452) 18:00 Pierwsza miłość (1741) 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport

5:55 Faceci do wzięcia (1) 06:25 Lokatorzy: Złoty interes 07:05 M jak miłość (341) 08:00 Pytanie na śniadanie 08:50 Panorama 09:00 Pytanie na śniadanie 09:25 Pogoda 09:30 Pytanie na śniadanie 09:55 Pogoda 10:00 Pytanie na

www.twojezaglebie.pl

19:25 Prognoza pogody 19:30 Świat według Kiepskich (312) 20:00 Tylko taniec. Got to dance 4 (2) 22:00 Otchłań 01:35 Dziewczyny z fortuną 03:15 Tajemnice losu TVN 05:05 Uwaga! 05:20 Rozmowy w toku 06:20 Mango 07:25 Na Wspólnej (1791) 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 Wawa non stop (14) 12:15 Ukryta prawda (216) 13:15 Szpital (90) 14:15 W-11 - Wydział Śledczy(1062) 15:00 Ukryta prawda (217) 16:00 Rozmowy w toku 17:00 Szpital (91) 18:00 Wawa non stop (15) 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Superkino: Thor 22:25 Kroniki Riddicka 00:55 Kuba Wojewódzki (3) 01:55 Uwaga! 02:10 Arkana magii (1050) 03:30 Rozmowy w toku 04:25 Zakończenie programu

Sobota

21.09.2013

TVP 1 05:40 Moda na sukces (5852) 06:00 Moda na sukces (5852) 06:25 Wielkie sanktuaria Polski 06:55 Pełnosprawni 07:15 Las bliżej nas (44) 07:35 12:00 Weekendowy magazyn filmowy 12:25 Jaka to melodia? 12:55 Blondynka 2 13:50 Zwierzęta świata (1/16) 14:25 Okrasa łamie przepisy 15:05 Starsza pani musi zniknąć 16:35 Wiatr w żagle 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda

17:30 Ojciec Mateusz (124) 18:25 Sąsiad na widelcu 19:10 Smerfy w Jedynce 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 GOL T-Mobile Ekstraklasa 20:10 Pogoda 20:25 Komisarz Alex (43) 21:20 Hit na sobotę: Jarhead 23:35 Żywe trupy 3 00:20 Volare (2/4) 01:25 Zawrócony 02:55 Gry uliczne 04:45 Piękniejsza Polska (12) 05:00 Zakończenie programu TVP 2 05:55 Stawka większa niż życie 07:05 M jak miłość (1000) 08:00 Pytanie na śniadanie 08:20 Pogoda 08:25 Pytanie na śniadanie 09:15 Pogoda 09:20 Pytanie na śniadanie 09:55 Pogoda 10:00 Pytanie na śniadanie 11:00 Sztuka życia 11:25 Barwy szczęścia (966) 11:55 Barwy szczęścia (967) 12:30 Barwy szczęścia (968) 13:05 Wczasy z kabaretem 14:00 Familiada 14:40 Rodzinka.pl (109) 15:10 Rodzinka.pl (110) 15:40 Boscy w sieci (3) 15:45 Słowo na niedzielę 15:55 Czas honoru 6 (68) 16:55 Posiedzenie rządu, czyli kto pod kim piłkę kopie (2) 17:15 Dzięki Bogu już weekend 18:00 Panorama 18:30 Sport telegram 18:40 Pogoda 18:55 Kulisy „Postaw na milion” 19:05 Postaw na milion 20:05 The Voice of Poland 21:05 The Voice of Poland 22:05 Żyleta 23:55 Ostróda Reggae Festival 2013 01:00 Przegrani 02:40 Żyleta 04:25 Zakończenie programu

POLSAT 05:00 Wstawaj! Gramy!06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:40 Jeźdźcy smoków (3) 08:15 CJ7 10:00 Ewa gotuje (193) 10:30 Scooby-Doo i potwór z Loch Ness 12:00 Tylko muzyka. Must be the music 6 (3) 14:00 To nie koniec świata! (2) 15:00 Formuła 1: Grand Prix Singapuru 16:00 2XL (3) 16:45 Ślubna gorączka (3) 17:50 Fat Killers - zabójcy tłuszczu (3) 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Prognoza pogody 19:30 Świat według Kiepskich (313) 20:10 Epoka lodowcowa 21:55 Jak rozpętałem drugą wojnę światową (3) 23:35 Koszmar kolejnego lata 01:35 Dziewczyny z fortuną 03:15 Tajemnice losu TVN 05:35 Uwaga!05:50 Mango 07:55 Kobieta na krańcu świata (2) 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1788) 11:25 Na Wspólnej (1789) 11:50 Na Wspólnej (1790) 12:10 Na Wspólnej (1791) 12:50 Ugotowani (2) 13:50 Perfekcyjna pani domu (3) 14:50 MasterChef (3) 15:50 Przepis na życie (3) 16:50 Bitwa o dom (3) 17:50 Verva Street Racing - Top Gear Live 2013 17:55 Kuchenne rewolucje (3) 18:55 Verva Street Racing - Top Gear Live 2013 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Verva Street Racing - Top Gear Live 2013 19:40 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Mam talent! (3) 21:40 Lejdis 00:35 Czas śmierci 02:25 Uwaga!

02:40 Arkana magii (1051) 04:00 Zakończenie programu

Niedziela

22.09.2013

TVP 1 05:50 Moda na sukces (5854) 06:10 Moda na sukces (5855) 06:30 My, wy, oni 07:00 Transmisja mszy świętej 08:00 Tydzień 08:25 Domisie 08:55 Ziarno 09:30 Bananowy doktor 2 (17) 10:15 Bananowy doktor 2 (18) 10:55 Biegajmy razem 11:20 Piękniejsza Polska (13) 11:50 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:10 Między ziemią a niebem 12:55 Świat się kręci 13:20 Sąsiad na widelcu 14:10 BBC w Jedynce: Dzika Arabia (2/3) 15:15 Załoga G 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Komisarz Alex 4 (43) 18:20 Jaka to melodia? 19:00 Przygody Donalda i Mikiego (39) 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 20:10 Pogoda 20:20 Blondynka 2 (17) 21:20 Ostatnia piosenka 23:15 Jarhead: Żołnierz piechoty morskiej 01:25 Homeland (3) 02:30 Żywe trupy 3 (3) 03:15 Sąsiad na widelcu 03:55 Świat się kręci 04:20 Zakończenie programu TVP 2 05:40 Słowo na niedzielę 05:50 Bliskie i groźne spotkania Steve’a (3) 06:25Rytmy natury w Dolinie Baryczy 07:15 M jak miłość (1001) 08:05Barwy szczęścia (969) 08:40 Barwy szczęścia (970) 09:15 Kultura, głupcze 09:50 Świat się kręci (3) 10:55 Wojciech Cejrowski - boso

wydarzenia

ogłoszenia drobne NIERUCHOMOŚCI

„„ Przeprowadzki kompleksowe 32 220 64 27, 531 944 531

„„ Sprzedam mieszkanie 37.70 m2 (wysoki standard) w czystej ekologicznie, agroturystycznej miejscowości – Debrzno - pomorskie. W pobliżu piękne duże jezioro, przychodnia, market, sklepy. Oferta bez pośredników, bez prowizji 665 139 776 - w pobliżu Borów Tucholskich

„„ Gładź, płyty, tynki. Tel. 604 15 15 95

FINANSOWE „„ Ale szybka gotówka - nawet 7000 zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident: 600 400 295 (taryfa wg opłat operatora)

DAM PRACĘ

„„ Agent ochrony – kursy do licencji, raty (praca) 32203-27-01, 605-294-324, grom@grom-ochrona.pl

„„ „ „CHWILÓWKI BŁYSKAWICZNE!! Dla każdego! CHWILÓWKI BŁYSKAWICZNE!! Dla W 5 minut! ZADZWOŃ!! (32) 299ZADZWOŃ!! 29 29, SOSNOWIEC ul. każdego! W 5 minut! (32) 299 Małachowskiego 9. PROMOCJA dla EMERYTÓW 29 29, SOSNOWIEC ul. Małachowskiego 9. I RENCISTÓW!*połowa tekstu drukowana, połowa nie PROMOCJA dla EMERYTÓW I RENCISTÓW! wdług zlecenia**KONTRA**BOLD*

„„ Praca w dziale sprzedaży dla emerytów, rencistów, osób bezrobotnych.Tel. 32 785 31 79, 691 020 854 „„ Firma Lavoro poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku pracownik produkcji w Sosnowcu. Wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Telefon: 605-884-484 lub 519-344-019

NAUKA „„ Korepetycje, j. angielski, Sosnowiec, 506597-827

AUTO-MOTO

„„ Autoskup – każde, najlepiej płacę. Tel. „„ Autoskup – każde, najlepiej płacę. 888-666-791*kontra* Tel. 888-666-791

„„ Bezpłatna 2 letnia Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice 32-203-27-01, 605-294-324,www.grom-ochrona.pl

„„ Kupię samochody osobowe i dostawcze do 2000 zł, stan obojętny autozłomowanie. Telefon 798-718-455

„„ Szkolenia zawodowe, obsługa BHP i P.POŻ., szkolenia operatora wózka widłowego. Tel. 605-888578, www.phus-atut.pl

USŁUGI

INNE

BUDOWLANO-REMONTOWE

„„ „ „„VADEMECUM” „VADEMECUM”Oprawa Oprawamuzyczna muzycznawesel weseloraz oraz imprez imprezfirmowych. firmowych.Tel: Tel:605-888-578*ramka* 605-888-578

„„ Kafelkowanie, hydraulika, sufity podwieszane, malowanie, gładzie. Tel: 516329-650

„„ Legalizacja gaśnic. Tel: 605-888-578, www. phus-atut.pl

„„ Hydraulika i elektryka, kafelkowanie, gładzie, malowanie, układanie paneli. Tel. 883-374-670 „„ Kierownik Budowy-Tel.609-320-038

SUDOKU

25.09 - Plac Stulecia. Proekologiczna impreza Zielony Sosnowiec - konkursy, pokazy oraz informacje nt. rewolucji śmieciowej. Wstęp wolny, start o 10.

21.09 -Centrum Informacji Miejskiej. Cafe Pod Migawką - spotkanie z Krzysztofem Millerem. Start o 10.

» BĘDZIN 21.09 - Hala sportowa MZS 2. Mecz III ligi siatkówki MKS Banimex Będzin 2 - Płomień Sosnowiec. Start o 17, wstęp wolny.

21.09 - Pub Rino przy Pawiej 9. I Zagłębiowska Giełda Birofilów. Wśród atrakcji premiera Piwa Zagłębiowskiego. Start o 8. Od 13 piwne after party. 21.09 - Stadion Ludowy. 9. kolejka II ligi. Mecz Zagłębie Sosnowiec Rozwój Katowice. Start o 18, bilety od 5 złotych. 23.09 - Sala Koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych. Koncert Jesienne Spotkanie z Muzyką. Na koncercie wystąpią uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu oraz zaproszeni goście z Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Start o 16.30, wstęp wolny. Reklama

7

2

5

8

8 1

6

7

13_02028_2

21.09 - Grodziec. Otwarcie nowej Strefy Aktywności Rodzinnej przy ul. Konopnickiej. W programie wiele atrakcji dla najmłodszych i starszych mieszkańców. Dzieci zabawiać będą aktorzy teatru TRIP. Start o 14:00, wstęp wolny. DĄBROWA GÓRNICZA 21.09 - Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III. Mistrzostwa Śląska w Jeździe Figurowej na Nartach Wodnych. Start o 10, wstęp bezpłatny. 22.09 - Plac wolności przy PKZ. Ekologiczna Dąbrowska Masa Krytyczna. Start o 11. 24.09 - Muzeum Miejskie „Sztygarka”. Spotkanie „Wyprawy na krańce ziemi...” Etiopia- trzynaście miesięcy słońca. Opowiada P. Fabiański. Start o 18, wstęp wolny. Reklama

w ogrodzie (55) 08:25 Akademia ogrodnika (55) 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Kobieta na krańcu świata (3) 11:35 Co za tydzień 12:15 Lekarze (3) 13:15 Prawo Agaty (3) 14:15 Mam talent! (3) 15:55 Step Up 2 18:00 Ugotowani (3) 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 MasterChef (4) 21:00 Przepis na życie (4) 22:00 Na językach (4) 23:00 Wieża ognia 01:05 Kobieta na krańcu świata (3) 01:40 Uwaga! 01:55 Arkana magii (1052) 03:15 Zakończenie programu

reklama

13_02630_2

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:45 Scooby-Doo i Brygada Detektywów (11) 08:15 Scooby-Doo i duch czarownicy 09:45 Jeźdźcy smoków (4) 10:15 Szeregowiec Dolot 11:45 Tylko taniec. Got to dance 4 (2) 13:40 Formuła 1: Grand Prix Singapuru 14:00 Formuła 1: Grand Prix Singapuru 16:15 Top Chef (2) 17:45 Kabaretowa Ekstraklasa 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Prognoza pogody 19:30 Państwo w państwie 20:00 Tylko muzyka. Must be the music 6 (4) 22:00 To nie koniec świata! (3) 23:00 Kości 8 (157) 00:00 Żmija 02:00 Magazyn sportowy 04:00 Tajemnice losu TVN 05:35 Uwaga! 05:50 Mango 07:55 Maja

„To już jest koniec”

» SOSNOWIEC 20.09 - Klub Remedium. Salsa Social - cykl salsotek o nowym/innym wymiarze. Start o 21, wstęp 5 złotych.

21.09 - Teatr Zagłębia. Premiera spektaklu „Najmniejszy bal świata”. Start o 16, bilety od 25 złotych.

przez świat 11:30 Makłowicz w podróży 12:10 Doborowa jednostka 14:00 Familiada 14:40 The Voice of Poland 15:30 The Voice of Poland 16:20 Na dobre i na złe (529) 17:20 I kto to mówi? 18:00 Panorama 18:30 Sport telegram 18:40 Pogoda 18:55 Dzięki Bogu już weekend 20:05 15. Mazurska Noc Kabaretowa 21:10 Czas honoru 6 (69) 22:00 „Czas honoru” - realia i ludzie: Andrzej Czaykowski - „Garda” 22:10 I kto to mówi? 22:50 Kocham kino 23:20 WOK - Wszystko o Kulturze 00:05 Nie dla każdego 00:30 „observerobserver” - Aleksandra Gryka 00:55 Drugi brzeg 02:00 Doborowa jednostka 03:40 Zakończenie programu POLSAT

13_00520_32

Takiej komedii dawno nie było na srebrnych ekranach. Tak bardzo widzowie śmiali się do rozpuku ostatnio na Shrecku, czyli dawno temu. Najnowsze dzieło duetu Evan Goldberg oraz Seth Rogen powala na łopatki. Historia prosta: grupa przyjaciół uwięziona w domu jednego z nich podczas apokalipsy… dodajmy do tego świat gwiazd i celebrytów Hollywood, prześmiewczy charakter krytykujący światek popkultury, szalony humor, w którym nie ma zasad, a wręcz przeciwnie – wszystkie chwyty dozwolone. Z kim będziemy mieli przyjemność uczestniczyć

repertuary

w tym szalonym seansie? Sama elita, poza wymienionymi już reżyserami zobaczymy takie sławy jak: James Franco, Emma Watson, Michael Cera, Jay Baruchel oraz Jonah Hill. Film zdecydowanie warty obejrzenia i podziwiania. Zabawa prosto z Hollywood na najwyższym poziomie. KM

20.09-26.09.2013

Sosnowiec, ul. Teatralna 4 21 22 24 26

Sb Nd Wt Cw

godz. 18:00 NAJMNIEJSZY BAL ŚWIATA godz. 16:00 NAJMNIEJSZY BAL ŚWIATA godz. 10:00 NAJMNIEJSZY BAL ŚWIATA godz. 18:00 ZAĆMIENIE

Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 2 Turbo 3D Turbo 2D

KINO PRZEDPREMIEROWE

16:00* 13:00* KINO PREMIEROWE Czas na miłość 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15 W imię... 15:00 17:15 19:30 21:45 Diana 12:00 16:30 19:00 21:30 Naznaczony. Rozdział 2 15:30 17:45 20:00 22:15! REPERTUAR BIEŻĄCY Paranoja 11:15 15:45 20:15 Sierpniowe niebo. 63 dni chwały 10:15* 14:30 To już jest koniec 13:30 18:00 22:30! Blue Jasmine 18:15 Millerowie 12:45 # Riddick 20:30 KINO FAMILIJNE Rycerz Blaszka. Pogromca potworów 2D 11:00 Samoloty 3D 12:00 Samoloty 2D 10:00* 14:00 16:00# Smerfy 2 3D 10:45* Smerfy 2 2D 13:00

! - tylko w piątek i sobotę * - tylko w sobotę i niedzielę # - oprócz soboty i niedzieli

6 1 2

2

Dąbrowa górnicza, ul. jana III sobieskiego 6

5 9

4

5

6

1 2 1

2 1

6 9

5

3

3

9

2

3

POKAZY PRZEDPREMIEROWE - sobota i niedziela 21-22 września TURBO 3D 11:15, 17:30 PREMIERY CZAS NA MIŁOŚĆ 13:00, 15:45, 18:00***, 18:30**, 20:30 DIANA 12:45, 15:30, 18:00**, 21:00**, 21:30*** NAZNACZONY. ROZDZIAŁ 2 14:45, 19:30, 21:45 W IMIĘ... 15:15, 19:00, 21:15 POZOSTAŁE TYTUŁY SIERPNIOWE NIEBO. 63 DNI CHWAŁY 11:00, 17:45**** TO JUŻ JEST KONIEC 20:00, 22:15 RIDDICK 12:45, 17:30* BLUE JASMINE 15:15 MILLEROWIE 12:15 FILMY DLA DZIECI RYCERZ BLASZKA. POGROMCA SMOKÓW 17:00 RYCERZ BLASZKA. POGROMCA SMOKÓW 3D 11:00 SAMOLOTY 11:30**** SAMOLOTY 3D KINO KONESERA - środa 25 września UCIEKINIER 17:45 KINO KOBIET - czwartek 26 września DIANA 18:30

* - oprócz środy** - oprócz czwartku *** - tylko w czwartek **** - oprócz soboty i niedzieli


W Zagłębiu piątek 20 września 2013 | nr 38 (184)

Na nartach po Pogorii

To będzie wyjątkowy weekend nad dąbrowskim jeziorem. Zbiornik Pogoria III stanie się areną zmagań Mistrzostw Śląska w Jeździe Figurowej na Nartach Wodnych. Łukasz Dytko

Impreza po raz pierwszy, i być może nie po raz ostatni, odbędzie się na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. - Organizujemy Mistrzostwa Śląska po to, aby przybliżyć mieszkańcom Dąbrowy Górniczej pokazy jazdy na nartach wodnych i pokazać, że ta dyscyplina sportu jest bardzo widowiskowa oraz, że może być uprawiana przez osoby w różnym wieku. Pomysł organizacji tej imprezy narodził się po Mistrzostwach Polski w jeździe figurowej, które odbyły się w Szczytnie i zorganizował je właśnie nasz klub z Dąbrowy Górniczej - wytłumaczył nam Michał Zasępa, prezes Dąbrowskiego Klubu Nart Wodnych i Wakeboardingu. - Chcemy nawiązać do tradycji z lat 60. i 70., kiedy to na terenie zbiornika Pogoria I z powodzeniem funkcjonował klub nart wodnych i organizował Mistrzostwa Polski. Wyszkolił również kilku mistrzów właśnie w tej dyscyplinie. Obecnie chcemy, aby taka impreza odbywała się co roku na naszym akwenie. Nie ukrywam, że chcielibyśmy ją uzupełnić o konkurencje slalomu i skoków na nartach wodnych dodał nasz informator.

foto: UM Dąbrowa Górnicza

l.dytko@twojezaglebie.pl

Takich ewolucji na Pogorii z pewnością nie zabraknie.

Sportowych wrażeń z pewnością nie zabraknie, a organizatorzy liczą na to, że nadchodzące zawody przyciągną sporą rzeszę publiczności. - W Mistrzostwach Śląska stratują zawodnicy posiadający licencję, zrzeszeni w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. Zawody odbywają się w konkurencji jazdy figurowej. Każdy zawodnik będzie miał do swojej dyspozycji dwa przejazdy 20-sekundowe w sobotę, a także jeden przejazd finałowy w niedzielę. Zawodnicy

Nauka w kinie foto: UM Dąbrowa Górnicza

Caffe z Millerem

Uczniowie połączą przyjemne z pożytecznym.

Wraz z początkiem października w Dąbrowie Górniczej rozpocznie się kolejna edycja programu „KinoSzkoła”. Inicjatywa jest skierowana do nauczycieli i ich podopiecznych. Celem programu, realizowanego przez Pałac Kultury Zagłębia już po raz trzeci, jest przybliżenie medialnego świata, a także wartości zawartych w filmach. Szkoły i przedszkola już mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu. - Filmy są wyselekcjonowane i podzielone na cykl społeczno-profilaktyczny, osobno dla szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych (klasy 1-3 i klasy 4-6), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Osobną propozycję stanowi kino dla przedszkolaków - tłumaczył Grzegorz Drygała z Działu Marketingu i Organizacji Imprez Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. - Jeszcze innym typem zajęć są warsztaty medialne, na których w zależności od wybranego tematu, można nakręcić swój pierwszy film animowany, poznać tajniki produkcji filmowej oraz nauczyć się prowadzić jego analizę i interpretację. Takie warsztaty

podczas przejazdu będą musieli wykonać jak największą ilość efektownych figur. Zawody zostaną rozegrane w kategorii open osobno dla mężczyzn i kobiet, jednak bez podziału na kategorie wiekowe -mówił Michał Zasępa. Organizatorzy nadchodzących mistrzostw chcą, aby te stały się imprezą cykliczną, co przełoży się na duża popularność wodnych imprez w gronie mieszkańców. - Celem Dąbrowskiego Klubu Nart Wodnych i Wakeboardingu jest to, aby w przyszło-

dają niepowtarzalną okazję na poznanie zasad współpracy, dyscypliny i poczucia estetyki - dodał Grzegorz Drygała. - Zajęcia prowadzone w dąbrowskim kinie Kadr zostaną poprzedzone prelekcjami multimedialnymi na tematy odpowiednio dostosowane do programu nauczania. - W ramach warsztatów medialnych, uczestnicy będą mogli między innymi poznać kulisy powstawania filmów, nauczyć się rozróżniać ich gatunki, prześledzić etapy i elementy tworzenia obrazów czy dowiedzieć się o „trikach” wykorzystywanych przez twórców reklam. Uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjaliści, dostaną szansę sprawdzenia się w roli filmowców. Przygotują również ekranizację fragmentu lektury, dla której opracują scenariusz, scenografię, wcielą się także w rolę reżyserów czy aktorów - poinformował Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. W trakcie poprzedniej edycji w programie „KinoSzkoła” uczestniczyło blisko 2200 uczniów oraz 200 nauczycieli z Dąbrowy Górniczej i z Sosnowca. Wówczas zostało zorganizowanych 29 seansów filmowych, a także 12 spotkań warsztatowych. OPRAC. ŁD

Czas rozpocząć drugi sezon spotkań w „Cafe pod Migawką”. Kolejnym gościem będzie Krzysztof Miller, absolwent wydziału operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi, autor zdjęć do filmów fabularnych i dokumentalnych oraz autor i współautor kilkudziesięciu wystaw fotograficznych. Współpracuje z ARTE, ZDF, Canal+, Discovery oraz Telewizją Polską. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski. Właściciel Studia Filmowego Wizual. Zapraszamy 21 września do Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu. Początek spotkania o 10, organizatorem jest Grupa Fotograficzna 4Photo. PL

Ekologiczny Sosnowiec

25 września na Placu Stulecia w Sosnowcu odbędzie się proekologiczna impreza „Zielony Sosnowiec”. Obok konkursów dla uczniów sosnowieckich szkół, pokazów prawidłowej segregacji odpadów, mieszkańcy Sosnowca będą mieli możliwość złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, otrzymania materiałów edukacyjnych i uzyskania dodatkowych informacji związanych z „rewolucją śmieciową”. Ciekawostkę przygotowali uczniowie Technikum Architektoniczno Budowlanego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, którzy zaprezentują budowę pokazowego domu w szwedzkiej technologii Ecolit. Budowę wspiera partner strategiczny szkoły, Eco Pass House. PL

ści zawody w naszym mieście stały się ważnym wydarzeniem w kalendarzu Polskiego Związku Nart Wodnych, jak i w kalendarzu naszej europejskiej federacji. Chcielibyśmy na stałe zagościć na Pogorii III albo na Pogorii IV tak, żeby wzbogacić nasze miasto o kolejne atrakcje dla dzieci i młodzieży oraz wyszkolić kilku przyszłych medalistów. Oczywiście nie zapominamy o także o starszych ludziach, którzy również mogliby skorzystać z naszej wiedzy i doświadczania, próbując swoich sił na nartach czy na wakeboardzie - podkreślił nasz rozmówca. W weekendowych zawodach nad dąbrowską Pogorią weźmie udział około 30 miłośników sportów wodnych. - W imprezie wystartują zarówno zawodnicy, którzy dopiero zaczynają przygodę z narciarstwem wodnym, jak i ci, którzy na swoim koncie mają już medale Mistrzostw Polski a nawet z Mistrzostw Europy i spore doświadczenie. Najlepsi zawodnicy wykonają efektowne salta, obroty w powietrzu, które na pewno spodobają się dąbrowskiej publiczności, którą serdecznie zapraszam na najbliższe mistrzostwa - zakończył Michał Zasępa. Impreza rozpocznie się już w najbliższą sobotę o godz. 10.00. n reklama

7

Teatr dla dzieci Teatr Zagłębia mocno wchodzi w nowy sezon kulturalny. Już w sobotę odbędzie się premiera nowego przedstawienia „Najmniejszy bal świata”.

„Najmniejszy bal świata” autorstwa Maliny Prześlugi, młodej kulturoznawczyni, absolwentki Laboratorium Dramatu, zdobywczyni nagród i wyróżnień w kilku edycjach Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży poznańskiego Centrum Sztuki Dziecka, to sztuka, która bez moralnego zadęcia i natrętnego dydaktyzmu wprowadza młodego widza, poprzez użycie słownych gier, w bajkowe światy, których analogie można odnaleźć w otaczającej nas rzeczywistości. Nie bez znaczenia jest tu gra światłem, a przede wszystkim ultrafioletem. Autorzy „Najmniejszego balu świata” bawią się światłami i barwami, co jest elementem tzw. „czarnego teatru”. Sporą rolę odgrywają też wielokolorowe, wymyślne kostiumy. „Najmniejszy bal świata” to doskonała zabawa dla wszystkich. Główną rolę Królewny Migawki, zagra Edyta Ostojak, która tę samą rolę odegrała w trakcie pierwszego roku studiów i tamten spektakl, podobnie jak zapowiadany, również reżyserowała Aneta Głuch-Klucznik. Tymczasem Teatr Zagłębia oraz Teatr Dzieci Zagłębia biorą udział w Metropolitarnej Nocy Teatrów. Do Sosnowca MNT zawita 28 września. O godz. 11

FOTO: PL

www.facebook.com/twojezaglebie

Wielka premiera już w weekend.

zobaczymy w Sosnowcu „Najmniejszy bal świata”, a o 20 spektakl „Prawda”. W ramach dodatkowych atrakcji od godz. 13 najmłodsi będą mogli wybrać się na spacer po teatrze, gdzie posłuchają czytanych bajek. O godz. 17 odbędzie się czytanie dramatu, zaś o 19 będzie można zobaczyć kostiumy, jakie ma w swojej dyspozycji Teatr Zagłębia. Na godz. 21.45 zapowiedziano spotkanie z zespołem artystycznym teatru i na sam koniec, ok. 22.45, prezentację muzyki z teatralnych spektakli. Tego samego dnia w Będzinie o godz. 16 wystawiony zostanie „Kot w butach”, o 17.30 odbędzie się pokaz technik animacyjnych, a o godz. 18 każdy będzie mógł zwiedzić teatr. Od godz. 19 do 22 trwać będą warsztaty aktorskie dla młodzieży i dorosłych inspirowane spektaklem „Mroczna gra albo historie dla chłopców” prowadzone przez reżysera spektaklu Henryka Adamka, dyrektora TDZ Dariusza Wiktorowicza oraz aktorów występujących w spektaklu. PL 13_02839_1


8

sport piątek 20 września 2013 | nr 38 (184)

www.twojezaglebie.pl

WYNIKI SPORTOWE

Rubryka powstaje we współpracy z

Szukają nowych gwiazd

Już za tydzień wielka rekrutacja w Zagłębiu. Klub chce zmienić szkolenie najmłodszych adeptów piłki, gdyż, jak wyjaśniał niedawno prezes drugoligowca, jest nad czym pracować. Paweł Leśniak

Na jednej z komisji sosnowieckiej Rady Miejskiej, Marcin Jaroszewski, prezes Zagłębia Sosnowiec przekonywał radnych, jak ważne jest szkolenie i co może dać rekrutacja przeprowadzona wspólnie ze szkoleniowcami z warszawskiej Legii. - Chłopcy, którzy dziś wchodzą do składu z roczników 93-95, nie są w stanie utrzymać poziomu trzecioligowego. Mało tego, nikt ich nie chce kupić. My dziś szkolimy tabuny piłkarzy dla klubów z niższych lig. Tam są kluby, w których jest zapotrzebowanie na piłkarzy Zagłębia - mówił. Co do tego, że potrzeba zmian, raczej nie ma wątpliwości. Obecnie w klubach z wyższych lig na próżno szukać wychowanków sosnowieckiej drużyny. Wyjątkami są Dawid Ryndak, który w I lidze od pierwszej minuty zagrał tylko raz oraz Rafał Pietrzak, który dopiero ostatnio przebił się do wyjściowej jedenastki. - Szkolenie w Sosnowcu trzeba zrewolucjonizować. Każdy robi, co chce, jak chce, bez systemu. Nie wiadomo skąd

foto: MW

p.lesniak@twojezaglebie.pl

Chętnych do założenia trykotu Zagłębia będzie sporo.

wynika jednostka treningowa, jaka będzie następna, jakie są założenia taktyczne? To trzeba wyleczyć. Jeśli to zrobimy, za 5-6 lat będziemy mówili o innym Zagłębiu – dodaje Jaroszewski. Klub będzie teraz współpracował ze szkołami, a trenerzy, którzy wezmą udział w naborze, uczestniczyli także w naborze prowadzonym przez Legię Warszawa. W stolicy chętnych była masa, bowiem na Pepsi Arenie pojawiło się aż 2 tysiące dzie-

ci. - Będziemy pracować nad metodyką pracy. Po wstępnej obserwacji widzę, że pewne elementy można udoskonalić, inne usprawnić. Skupimy się na pracy od podstaw z dziećmi w wieku od 7 do 13 roku życia. Uważam, że tutaj wspólnymi siłami możemy wiele osiągnąć. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, wdrożymy nowy system pracy - oczywiście po konsultacji z trenerami danych roczników. Z niecierpliwością

czekamy na nabór, który odbędzie się pod koniec września. Po nim będziemy mogli powiedzieć więcej, jednak już teraz zaczniemy wprowadzać pewne zmiany w organizacji pracy trenerów mówi Jarosław Wojciechowski, koordynator z Legii Warszawa. Rekrutacja odbędzie się 28 i 29 września na Stadionie Ludowym w Sosnowcu. Tymczasem seniorzy, po 4 remisach z rzędu, w sobotę zmierzą się z Rozwojem Katowice. – Z powodu licznych kontuzji praktycznie na nowo składamy drużynę. Są retusze, próbujemy zawodników na innych pozycjach, a w międzyczasie gramy przecież ligowe mecze. To jest duży minus tego, ale każdy dzień pracuje na naszą przyszłość. Nikt z nas nie jest czarodziejem. Dla mnie liczy się uczciwa i rzetelna praca, dlatego osobiście nie mam się czego wstydzić, gdyż jako trener kierowałem Zagłębiem w 26 meczach i odnotowałem tylko 3 porażki. Mamy jednak świadomość, że Zagłębie potrzebuje zwycięstw, a nie remisów. Dlatego zrobimy wszystko, by wygrać – mówi trener Zagłębia, Mirosław Kmieć. Początek meczu o 18 w sobotę. n

II liga (7. kolejka) Ruch Zdzieszowice 0:0 Zagłębie Sosnowiec

IV liga (7. kolejka) RKS Grodziec 3:0 Lot Konopiska Pilica Koniecpol 3:2 Sarmacja Będzin Zagłębianka Dąbrowa Górnicza 0:1 Slavia Ruda Śląska Zieloni Żarki 1:3 Górnik Piaski

V liga (7. kolejka) Unia Ząbkowice 2:1 Strażak Mierzęcice Przemsza Siewierz 8:2 Pionier Ujejsce Śląsk Świętochłowice 0:2 AKS Niwka Sosnowiec Tęcza Błędów 6:0 Warta Zawiercie Górnik 09 Mysłowice 1:0 Unia Strzemieszyce

A klasa (5. kolejka) Cyklon Rogoźnik 2:1 Przemsza Okradzionów CKS Czeladź 2:1 ZEW Kazimierz MKS Poręba 0:1 Błękitni Sarnów Łazowianka Łazy 0:3 MKS Sławków Niwy Brudzowice 3:1 Milenium Wojkowice Źródło Kromołów 1:0 Orzeł Dąbie Skalniak Kroczyce 2:0 Jedność Strzyżowice Pauza: Ostoja Żelisławice

B klasa (5.kolejka) SKS Łagisza 1:0 Płomień Niegowonice KS Góra Siewierska 3:1 Iskra Psary Olimpia Włodowice 3:2 KS Giebło MKS Ujejsce 5:5 Zapora Przeczyce Ostoja II Żelisławice 2:0 Promień Strzemieszyce Małe KS Wysoka 0:4 Ostoja Żelisławice Górnik Sosnowiec : Korona Rokitno (mecz nie odbył się)

Płomień rozpala nadzieje

Asseco Resovia Rzeszów nie dała najmniejszych szans siatkarzom MKS Banimex Będzin w spotkaniu kontrolnym rozegranym w Gorlicach. Mistrzowie Polski wygrali bez straty seta.

Kolejny sezon Płomień Sosnowiec rozpoczyna od III ligi, ale tym razem w dużo mocniejszym składzie i z nadziejami na szybką zmianę klasy rozgrywkowej.

Będzinianie rozegrali ważny mecz.

Wołosz, Wójtowicz, Warda, Hunek, Gaca, Mierzejewski (libero), Będzinianie rozegrali także towarzyskie spotkanie z wicemistrzem słowackiej ekstraklasy, VK Chemes Humenne. Zagłębiacy wygrali pewnie 3:0 (25:15, 25:20, 25:20). ŁD

Górnik niepokonany W minioną sobotę piłkarze z Piasków pokonali na wyjeździe Zielonych Żarki 3:1. Bramki dla zwycięzców zdobyli: Łukasz Baran, Michał Zapart i Grzegorz Oberaj. Bliski zdobycia gola był także Marcin Pieniążęk, który ostemplował słupek. Sztuka pokonania bramkarza gospodarzy nie udała się natomiast Dawidowi Skrzypkowi. Strzał zawodnika Górnika na linii bramkowej zatrzymał jeden z rywali. - Najważniejsze jest to, że wywieźliśmy korzystny wynik. Prowadziliśmy grę i wyglądaliśmy dobrze pod względem piłkarskim - przekazał Dawid Skrzypek. Skład Górnika: Pisarek, Biliński, Zapart, Pięt-

foto: ŁD

Pięć zwycięstw i dwa remisy to bilans Górnika Piaski po siedmiu kolejkach czwartoligowych zmagań. Czeladzianie przewodzą w tabeli z dorobkiem 17 punktów.

Marcin Pieniążek jest liderem klubu.

ka, Bielawski, Burczyk, Skrzypek (80. Kawecki), Świerczyński, Pieniążek, Szopa (70. Derlatka), Baran (85. Oberaj). W najbliższą sobotę czeladzianie podejmą na własnym stadionie MLKS Woźniki (godz. 16.30). ŁD

Kibice siatkówki w Sosnowcu nową drużynę Płomienia poznali w minioną sobotę w klubie 2Doors. Mieli okazje porozmawiać z zawodnikami, a także poznać „nowe nabytki”. - Kadra znacznie się różni. Kilku zawodników pozostało, przyszło kilku młodych i kilku doświadczonych. Taka mieszanka pozwoli nam zdobyć wyższe miejsce niż rok temu – mówi trener, Dariusz Sobieraj. Największym wzmocnieniem klubu jest transfer Bartłomieja Soroki. Nowy przyjmujący to bardzo utytułowany zawodnik. W swojej karierze kilka lat spędził w Płomieniu, ale zdobył także Mistrzostwo Europy Kadetów, dwukrotnie Mistrzostwo Polski z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, był finalistą Ligi Mistrzów, zdobył Puchar Cypru. - Wszyscy liczymy na Bartka, ja jako trener, ale też drużyna. Jak będzie, pokaże czas, a wyniki zweryfikują oczekiwania. Na chwilę obecną wszystko jednak wskazuje, że to będzie podpora naszej drużyny – mówi szkoleniowiec Płomienia. Sami zawodnicy nie chcą teraz oceniać szans na awans. - Z oceną poczekajmy przynajmniej miesiąc. Zagramy parę meczów, zobaczymy jak prezentują się

PODBOJE ZA OCEANEM

Tauron podbił USA Siedem zwycięstw w dziewięciu oficjalnych meczach kontrolnych rozegranych w Stanach Zjednoczonych odniosły siatkarki Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza. Nasze zawodniczki powróciły do kraju z podniesioną głową.

foto: PL

Najwięcej emocji było w pierwszym secie, rozgrywanym na przewagi (31:29). W kolejnych partiach przewaga rzeszowian nie podlegała już jakiejkolwiek dyskusji. Siatkarze z Podkarpacia w drugiej odsłonie wygrali pewnie do 17, a w trzeciej do 20. W dodatkowym, czwartym secie, lepsi okazali się również mistrzowie Polski, którzy pozwolili zagłębiowskiemu zespołowi na zdobycie 21 punktów. W szeregach rzeszowian wystąpili m.in. Dawid Konarski, Grzegorz Kosok, Wojciech Grzyb, a także Krzysztof Ignaczak. MKS Banimex Będzin wystąpił w składzie: Król, Urbanowicz, Stelmach, Oczko, Żuk, Tomczyk,

foto: ŁD

Mistrz pokonał MKS

Siatkarze powalczą o awans do II ligi.

inne drużyny i wtedy być może będzie nam łatwiej określić nasze szanse. Na razie jesteśmy na starcie, najważniejszą częścią sezonu będzie początek przyszłego roku – mówi Bartłomiej Soroka. Soroka swoją karierę rozpoczynał właśnie w Płomieniu, któremu teraz będzie pomagał się odbudować. - Płomień wspominam bardzo dobrze, bo to były moje początki z zawodową siatkówką i sportem. To są dobre wspomnienia, moje miasto, grę rozpocząłem po szkole – wspomina zawodnik. Wsparciem dla nowego przyjmującego na pewno będzie Mariusz Syguła, który do Sosnowca przeniósł się z sąsiedniego Będzina. - Jest trener i to on układa grę, do niego należy decydujący głos, a my z Mariuszem jeste-

śmy takim łącznikiem między boiskiem a trenerem. My oczywiście nie będziemy ingerować, jest trener, to jego drużyna, a my będziemy robili, co do nas należy – dodaje Soroka. W ubiegłym roku Płomień był bliski awansu do kolejnej rundy. O porażce zadecydowało dosłownie kilka przegranych piłek. - W ubiegłym roku zabrakło nam w zasadzie jednego seta w końcowym rozrachunku. Takie porażki bolą, dlatego w tym roku skład budowaliśmy wcześniej. Udało się ściągnąć zawodników, których chcieliśmy mieć w naszej drużynie. To pozwoli nam na skuteczną walkę o wyjście z grupy – mówi trener. Pierwszy mecz Płomień zagra w Będzinie z rezerwami drużyny MKS-u. PL

Podczas pobytu za oceanem dąbrowianki uczestniczyły w Turnieju Golden Doren Invitational, w którym zajęły pierwsze miejsce. Podopieczne Waldemara Kawki w tej imprezie odniosły komplet trzech wygranych, pozostawiając w pokonanym polu rywalki z uniwersytetu Note Dame, Bowling Green i Purdue. W gronie najlepszych zawodniczek turnieju znalazły się aż trzy dąbrowianki: Eleonora Dziękiewicz, Katarzyna Urban oraz Krystyna Strasz (tytuł MVP całego turnieju). Najbliższy weekend dąbrowianki spędzą w Karpaczu, gdzie wystąpią w Turnieju Trzech Narodów. W zawodach oprócz Tauronu MKS zagrają także Atom Trefl Sopot, SSC Schweriner (Niemcy) i VK Agel Prostějov (Czechy). Pod koniec miesiąca zawodniczki wezmą udział w Turnieju Szamotuły Amica Cup 2013, gdzie zmierzą się z Chemikiem Police, Aluprofem Bielsko-Biała i wspomnianym Atomem. Sezon zainaugurują 5.10 meczem we własnej hali z Siódemką SK bank Legionovia Legionowo. ŁD

Twojezaglebie 2013 184 38  

Twojezaglebie 2013 184 38

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you