Page 1

Kadra Zagłębia TYLKO U NAS Rozkładówka ze zdjęciem kadry Zagłębia Sosnowiec - s. 4-5 PR O G R

AM

ISSN 2081-7983

- TV

W

śr

Czas na Będzin

Będzie fontanna?

Już grają

W ciągu najbliższych tygodni ruszy remont torowiska między Sosnowcem a Będzinem. Dzięki niemu w trasę będą mogły wyruszyć nowe tramwaje.

Kilkanaście lat temu na Placu Braci Kożuchów działała fontanna, która ożywiła plac. Mieszkańcy Środuli chcieliby, aby wodotrysk powrócił.

Nadkomplet kibiców, wielkie emocje, walka do upadłego i pięć goli. Tak wyglądały derby Będzina, w których Sarmacja rozgromiła RKS Grodziec 4:1.

n Sosnowiec strona 3

n Sosnowiec strona 7

n sport strona 8

Walczą ze smrodem

W Strzemieszycach Wielkich nie żyje się łatwo. Liczne zakłady przemysłowe mocno dają się we znaki tamtejszym mieszkańcom. Kolejnym z nich ma być powstająca w rejonie ul. Puszkina kompostownia. Łukasz Dytko

foto: ŁD

l.dytko@twojezaglebie.pl

Reklama

-

nr 33 (179) piątek, 16 sierpnia 2013 r.

Nakład 30 000 egz.

Zdecydowana większość strzemieszyczan stanowczo protestuje przeciwko budowie i funkcjonowaniu tego obiektu. - Umęczył nas, mieszkańców, przeciągający się remont kanalizacji, remont drogi krajowej nr 94, a dodatkowo jeszcze ta kompostownia - napisał w liście do naszej redakcji Krzysztof Markowski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzemieszycach Wielkich. - Przez ostatnie trzy miesiące wspólnie walczymy o to, aby ta szkodząca mieszkańcom inwestycja nie doszła do skutku. Nasz głos jest wyraźny i słyszalny, zarówno w radiu, jak i w telewizji. Na łamach lokalnej prasy ostrzegaliśmy przed konsekwencjami wybudowania kompostowni. Wielokrotnie spotykaliśmy się w straży w Strzemieszycach i analizowaliśmy dokumenty, do których udało nam się dotrzeć, sporządzaliśmy prośby, pisma, maile, analizy poparte faktami, naszymi spostrzeżeniami i obawami. Kierowaliśmy je do prezydenta Dąbrowy Górniczej, Regionalnego Dyrektora Ochro-

odku

Mieszkańcy Strzemieszyc wielokrotnie zbierali podpisy przeciwko uruchomieniu kompostowni.

ny Środowiska, Państwowego Inspektora Sanitarnego, senatorów, posłów, radnych itd. Pod naszymi protestami podpisały się setki mieszkańców. Wiele ważnych osób nas wysłuchało, Pan Prezydent Podraza przyjął delegację mieszkańców, Senator Meres interweniował u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Poseł Andzel wsparł nas pismem, a radni składali zapytania i in-

terpelacje - przekonywał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. Warto przypomnieć, że mieszkańcy Strzemieszyc Wielkich na co dzień odczuwają nieprzyjemności związane z funkcjonowaniem Huty Katowice, Koksowni Przyjaźń, fabryki lusterek, huty szkła, ubojni kurczaków i kilku innych zakładów. - Budowa instalacji kompostowni w sercu Strzemieszyc, w samym środku

osiedla, w odległości około kilkudziesięciu metrów od najbliższych posesji mieszkańców spowoduje ogromne zniszczenia środowiska, w którym mieszkamy, a kilkadziesiąt tirów dziennie, które będą musiały przed naszymi oknami dowieźć niesegregowane odpady do kompostowni, doprowadzi do tego, że Strzemieszyce zamienią się w miejsce, w którym nie będziemy już bezpiecznie miesz-

kać. Dziś podążamy śladami mieszkańców Pszczyny, którym udało się zablokować podobną inwestycję. Udało się ją zablokować, ponieważ mieszkańcy byli podobnie jak my zdeterminowani i mieli ogromne wsparcie burmistrza i radnych - mówi Krzysztof Markowski. Pojedyncze głosy mieszkańców sugerują, że kompostownia może już funkcjonuje, co objawia się sporym zanieczyszczeniem powietrza, zwłaszcza wieczorami i nocami, jednak Urząd Miejski stanowczo zaprzecza tym doniesieniom. - Na podstawie przeprowadzonych kontroli w ostatnim czasie na terenie zakładu Remondis w Strzemieszycach, wydział stwierdził, iż ten zakład nie eksploatuje kompostowni - zapewnił Zbigniew Sodo, zastępca naczelnika Wydziału Ekologii i Rolnictwa dąbrowskiego magistratu. Obszar, na którym miałby funkcjonować obiekt, de facto nie jest własnością prywatną. - Teren realizacji inwestycji należy do Skarbu Państwa i jest w użytkowaniu wieczystym spółki z Sosnowca. dokończenie NA STR. 2

sosnowiec

Straż Miejska do likwidacji? S

osnowiec jest kolejnym miastem, w którym będzie się rozmawiało nt. reorganizacji, a być może nawet likwidacji Straży Miejskiej. To efekt uchwały, która ma być głosowana na sierpniowej Radzie Miejskiej. - Zależy nam na reorganizacji służby i poczynieniu oszczędności. W wielu miastach ten model jest realizowany, a skutkiem mają być oszczędności w pionie organizacyjno-kierującym. Rocznie na Straż Miejską płacimy 4 miliony, z czego pion organizacyjny to 10 procent. Oszczędności z tego tytuły byłyby więc niebagatelne – mówi nam radny, Tomasz Mędrzak. Na tym jednak radni nie kończą. Przegłosowanie uchwały miałoby być dopiero początkiem do sporych zmian w strukturach. - Jeśli uchwała byłaby przegłosowana, to rozpoczniemy dyskusję nt. kształtu Straży Miejskiej. Niestety, jak pokazują statystyki, ta służba w naszym mieście jest droższa od policji, w przeliczeniu na jednego strażnika, a przecież policja pracuje 24 godziny na dobę – mówi radny Mędrzak. Radni koalicyjni raczej nie poprą tej inicjatywy, ale także chcą zmiany pracy służb. - W mieście jest sporo do zrobienia i nad tym musimy pomyśleć. Wielu mieszkańców zgłasza się do mnie np. z problemem braku kar za psie odchody. Ilość takich mandatów świadczy o tym, że albo mamy bardzo czyste miasto, albo bardzo wyrozumiałych strażników – mówi Tomasz Niedziela z SLD. - Musimy wymagać, aby ta formacja uzupełniała pracę policji – dodaje. Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 sierpnia.  PL 13_90003_1


2

w ZAGŁĘBIU piątek 16 sierpnia 2013 | nr 33 (179)

www.twojezaglebie.pl

W Strzemieszycach walczą ze smrodem Nasz wydział nie posiada informacji dotyczących dzierżawy, a występujący o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nie musi dysponować tytułem prawnym do nieruchomości - przekazał Zbigniew Sodo, zastępca naczelnika Wydziału Ekologii i Rolnictwa dąbrowskiego magistratu. Temat kompostowni w Strzemieszycach Wielkich od samego początku wywoływał wiele kontrowersji wśród lokalnego społeczeństwa. - Miejsce lokalizacji inwestycji należy do naszego wydziału. Dla terenu, na którym planowana jest budowa, instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - przyznał Zbigniew Sodo. - Gdy postępowanie dotyczące kompostowni zostało wszczęte, to mieszkańcy wnieśli sporo uwag. Te zostały przekazane do sanepidu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i na podstawie ich decyzji Remondis miał przygotować dodatkową do-

foto: ŁD

Dokończenie ze str. 1

Kiedyś funkcjonowały tu zakłady chemiczne. Teraz powstanie kompostownia?

kumentację. Teraz czekamy na zajęcie stanowiska przez sanepid i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wówczas prezydent podejmie decyzję związaną z funkcjonowaniem kompostowni - przyznał Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Postępowanie jest w toku. Nie ma możliwości podania daty wydania decyzji - uzupełnił Zbigniew Sodo.

Urzędnicy przekonują, że zakład Remondis znajduje się pod stałą obserwacją służby mundurowej. - Wystąpiono do straży miejskiej o objęcie nadzorem i kontrolą Zakładu Produkcji Alternatywnej zarówno w dzień, jak i w nocy. Kontrola w szczególności dotyczy czasu pracy zakładu, dostawy odpadów podlegających odzyskowi oraz uciążliwości odorowych i emisji hałasu związanych z eksploatowaną instalacją

- zaznaczył zastępca naczelnika Wydziału Ekologii i Rolnictwa. - Od 19 do 30 lipca bieżącego roku straż miejska przeprowadziła 26 kontroli, podczas których na tym terenie nie stwierdzono uciążliwości spowodowanych przez hałas, a także przez nieprzyjemny zapach - dodał Zbigniew Sodo. W tej chwili trudno stwierdzić, jaką decyzję podejmą władze Dąbrowy Górniczej. Jedno jest pewne, presja mieszkańców dzielnicy na urzędnikach będzie coraz większa. Spotkania, rozmowy, podpisy pokazują głęboką jedność mieszkańców Strzemieszyc w odniesieniu do uruchomienia niechcianej kompostowni. Dotarły już do nas głosy mówiące o zorganizowaniu we wrześniu pikiety przed budynkiem Urzędu Miejskiego. Jedno jest pewne. Jeżeli kompostownia zostanie uruchomiona, a odbije się to na zdrowiu mieszkańców, to w przyszłorocznych wyborach przedstawiciele obecnej władzy samorządowej w Dąbrowie Górniczej nie będą mogli liczyć na zadowalającą liczbę głosów. n

Tydzień temu kupiłam płaszcz, który po przyjściu do domu okazał się za duży. Niestety w sklepie nie chcieli przyjąć z powrotem tego płaszcza, uzasadniając, iż nie uwzględniają oni zwrotów. Czy faktycznie sprzedawca mógł odmówić przyjęcia towaru i zwrotu pieniędzy? Jeżeli towar zostanie zakupiony w siedzibie sprzedawcy i jest zgodny z umową to kupującemu nie przysługuje zwrot towaru. Są jednak wyjątki, np. gdy przy kasie widnieje informacja, że sklep dopuszcza możliwość zwrotu. Wówczas wraz ze zwracanym towarem najczęściej sprzedawca żąda paragonu, metki lub też oryginalnego opakowania. Zwrot w takim przypadku może być ograniczony czasowo, np. w ciągu 30 dni od dnia zakupu zwracanego towaru. Wszystkie parametry dotyczące zwrotu reguluje sprzedawca. W praktyce można się również spotkać z wymianą na inny towar w tym samym sklepie. Zupełnie inaczej kształtuje się prawo zwrotu jako prawo konsumenckie w przypadku zakupów na odległość i poza siedzibą przedsiębiorstwa. W powyższych sytuacjach przysługuje konsumentowi prawo zwrotu kupionego towaru w ciągu 10 dni od dnia zakupu. Za zakupy poza siedzibą przedsiębiorstwa uznaje się sprzedaż za pośrednictwem terenowych przedstawicieli handlowych, a z zakupami na odległość mamy do czynienia wtedy, gdy kupujemy w sklepach internetowych. Wymaga podkreślenia fakt, iż przy rezygnacji nie trzeba podawać powodu, wystarczy samo oznajmienie sprzedawcy o rezygnacji z zakupionego towaru. Wspomniany termin 10-dniowy liczony jest od dnia wydania towaru w przypadku umowy sprzedaży na odległość bądź od dnia zawarcia umowy, gdy dotyczy ona zakupów dokonanych poza siedzibą przedsiębiorcy.

AUTOREKLAMA

POLECAne i najciekawsze na www.TwojezagLEbie.pl - zeskanuj kod swoim telefonem i przejdź na stronę Mordercy zwierząt

małe kociaki.

Koniec wakacji Przełom sierpnia i września w Będzinie zapowiada się niezwykle imprezowo. Władze miasta w ciągu jednego weekendu zorganizują aż trzy wydarzenia. Nie zabraknie tanecznych rytmów i wielkiej wyżerki.

foto: PL

foto: ARCH Tz

Maraton rolkowy 8 września, odbędzie się kolejna edycja Maratonu Rolkowo-Rowerowego w Dąbrowie Górniczej. W tym roku impreza wraca do starej formuły: wyścigu na rolkach i wyścigu na rowerach.

kronika policyjna Czeladź Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w Sarnowie. Na DK 86 42-letni czeladzianin wtargnął wprost pod nadjeżdżający samochód osobowy. W wyniku obrażeń doznanych w skutek potrącenia pieszy zmarł. Aktualnie policjanci ustalają przyczyny i okoliczności tego wypadku. Wiadomo, że 58-letni mężczyzna prowadzący pojazd w chwili zdarzenia był trzeźwy. Pieszy pod samochód wtargnął z pobocza drogi, zginął na miejscu. BĘDZIN W miniony piątek, ok. godziny 10.55, na szlaku kolejowym Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Będzin, doszło do potrącenia. Mężczyzna, w miejscu niedozowlonym, wpadł pod pociąg międzynarodowy jadący do Pragi. W związku

Wydawca: MediaCo Ewelina Dyc P.o. redaktora naczelnego: Paweł Leśniak Druk: Drukarnia Grupy Wydawniczej Polskapresse sp.z o.o.

kronika policyjna

z pracami policji i prokuratury, do 12:58 nie było wspomnianą trasą przejazdu. Na jednym torze prowadzone są prace, a na drugim doszło do potrącenia - mówił nam w miniony piątek Maciej Zaremba, rzecznik Kolei Śląskich. Opóźnienia pociągów sięgały 40 minut i były odczuwalne jeszcze do godzin popołudniowych. Będzin 26-latek, zatrzymany w Mierzęcicach przez będzińską drogówkę, pomimo prawomocnego zakazu sądowego zdecydował się na jazdę Mercedesem Sprinterem. Mężczyzna jadąc drogą krajową numer 78, w rejonie miejscowości Mierzęcice znacznie przekroczył obowiązującą na odcinku drogi prędkość. Mundurowi po zatrzymaniu sprawcy wykroczenia drogowego sprawdzili jego

Adres redakcji i biura ogłoszeń: Adres: Tel./fax:

Z lotu ptaka

Głupota to najlżejsze określenie postępowania osoby, która w minioną niedzielę wrzuciła do rzeki przy ul. Dzielnej w Sosnowcu cztery

41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 45 (32) 263 14 16

Email: biuro@twojezaglebie.pl Internet: www.twojezaglebie.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach tygodnika „Twoje Zagłębie”. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w części lub w całości bez jego zgody.

Jesteście ciekawi jak wygląda stolica Zagłębia Dąbrowskiego z lotu ptaka? Kliknijcie w materiał wideo na naszej stronie i przekonajcie się sami.

foto: UM Sosnowiec

foto: UM Dąbrowa górnicza

To była niezapomniana noc. Setki osób zjawiły się na plaży przy Pogorii III i wpatrywały się w niebo. Od godziny 21 czekało na nich niezwykłe zjawisko.

foto: you tube

Perseidy w Dąbrowie

HISTORIA ZAGŁĘBIA

kronika policyjna

dotychczasowe „drogowe osiągnięcia”, ustalając, że do kwietnia 2014 roku ma on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz zapadnie decyzja przed sądem, co do dalszego losu kierowcy, za naruszenie zakazu grozi mu kara 3 lat więzienia. DĄBROWA GÓRNICZA Do fatalnego zdarzenia doszło w piątek rano między Łazami a Dąbrową Górniczą. Pociąg towarowy potrącił śmiertelnie mężczyznę. Do zdarzenia doszło około 4 rano. - Między Łazami a Dąbrową Górnicza, pociąg towarowy potrącił śmiertelnie mężczyznę. Do godziny 7.40 pociągi kursowały wahadłowo, a opóźnienia składów Kolei Śląskich wynosiły 5-10 minut – mówi Maciej Zaremba, rzecznik Kolei Śląskich.

DĄBROWA GÓRNICZA W czwartek, około godziny 11 w Dąbrowie Górniczej, doszło do zuchwałego napadu na jubilera. Zamaskowani sprawcy obezwładnili właściciela i ukradli biżuterię. Do zdarzenia doszło przy ulicy Bandrowskiego w Dąbrowie Górniczej. - Dwóch sprawców przyjechało pod zakład jubilerski na motorze. Weszli do lokalu, uderzyli sprzedawcę w głowę jakimś przedmiotem, trzaskając gabloty, zdewastowali pomieszczenie i zabrali biżuterię. Mężczyzna, mimo odniesionych ran, próbował powstrzymać złodziei przed ucieczką. W trakcie szarpaniny, część biżuterii wypadła na ulicę, a sprawcy porzucili też motor - mówi nam Marcin Salwa z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

Najważniejsze wydarzenia

16.08 - 22.08

www.wikizaglebie.pl

17 sierpnia 1857 - W Dąbrowie urodził się Jan Cieplak - późniejszy arcybiskup wileński, działacz charytatywny i społeczny. 18 sierpnia 1919 - Wybuch strajku powszechnego w Zagłębiu Dąbrowskim. 19 sierpnia 1683 - Zamek w Będzinie w drodze do Wiednia gości Jan III Sobieski. 20 sierpnia 1922 - Wizyta Józefa Piłsudskiego w Czeladzi. Naczelnik Państwa odwiedza Pawła Dehnela, a także burmistrza.

„Twoje Zagłębie” KOLPORTOWANE JEST DO SKRZYNEK POCZTOWYCH NA NAJWIĘKSZYCH OŚIEDLACH ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO oraz w następujących miejscach: będzinPUP ul. Krasickiego 17a • UM ul. 11 listopada 20 • "PRO-MED" ul. 9 Maja 3 • "RANCZO" ul. Bema 2a • Sklep Spożywczy ul. Chmielewskiego/Pawilon 1 • US ul. I Armii Wojska Polskiego 1 • „SONAR” Al. Kołłątaja 24 • Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 39 • Będzin "JUWIKA" ul. Skalskiego 1 • Sklep J.Z. Czerwińscy ul. Skalskiego 6 • „ADUŚ” ul. Szkolna 8 CZELADŹ UM ul. Katowicka 45 • Sklep Ogólnospożywczy ul. Norwida 9 • „MAXIM” ul. Nowopogońska 217 • "KESZ" ul. Nowopogońska 224 • "MYSZKA" ul. Nowopogońska 226 • Sklep ogólnospożywczy ul. Poniatowskiego dąbrowa górnicza Delikatesy „WRONA” ul. Piłsudskiego 36c/621 • Kiosk "KOLPORTER" ul. Norwida 28 • „HANEX” ul. Augustynika 13 • "ATU" ul. Augustynika 7 • UM ul. Graniczna 21 • C.H. Pogoria (punkt informacji miejskiej) ul. Jana III Sobieskiego 6 • Społem Al. Kościuszki 17 • ZUS Al. Kościuszki 48 • "SUPER-REPUS" ul. Łukasińskiego 30B • "BELLIS-1" ul. Majewskiego 4 • PUP ul. Sobieskiego 12 • LEWIATAN ul. Topolowa 50A • "KULBAK" ul. Warszawska 74 • PIEKARNIA ul. Warszawska 78 sosnowiec centrumUS ul. 3 Maja 20 • CIM ul. Modrzejowska 1a • Redakcja "Twoje Zagłębie" ul. Modrzejowska 45 • ZUS ul. Partyzantów 1 • Lunch Bar ul. Partyzantów 11 • UM Al. Zwycięstwa 20 • „FRAC“ ul. Legionów 4a • Sklep ABC ul. Jagielońska 11 sosnowiec dańdówka Sklep "ABC" ul. 11 Listopada 45 sosnowiec kazimierz górniczy "BART-POL" ul. Główna 26 sosnowiec klimontów „AGA-2” ul. Dobrzańskiego 119 • „CEMAL” ul. Zapolskiej 10B sosnowiec maczki„AS” ul. Krakowska 15 sosnowiec milowiceSpołem ul. Saturnowska 32 • AGA – market ul. Słoneczna 14 sosnowiec niwkaSklep Wielobranżowy ul. Wojska Polskiego 119 stary sosnowiecLewiatan ul. Sobieskiego 27 sosnowiec OS. PiastówDom Chleba Pamo, ul. Wysoka 12a • Mini Delikatesy Ewa ul. Piłsudskiego 94 • FHU Koper Piotr, ul. Kierocińskiej 20 sosnowiec pogońApteka "Max Medic" ul. Gospodarcza 32 • "ZUZA" ul. Gospodarcza 4 • Apteka „Na Orlej” ul. Orla 30 • "DARIA" ul. Orla 30 • PIEKARNIA J.Z. Czerwińscy ul. Zamenhoffa sosnowiec sielecSklep Spoż.-Monopo. „Gwiazda” ul. Narutowicza 52 • Sklep Spożywczy ul. Sielecka 30 . ZNAJDZIESZ NAS TEŻ CO PIĄTEK NA PLACU STULECIA W SOSNOWCU OD 800 RANO, a także w centrum Dąbrowy GÓRNICZEJ Od 1000 .


w ZAGŁĘBIU www.facebook.com/twojezaglebie

piątek 16 sierpnia 2013 | nr 33 (179)

Mieszkańcy też chcą zmian

Wyremontują tory Najprawdopodobniej w ciągu najbliższych tygodni ruszy remont torowiska między Sosnowcem a Będzinem. Dzięki niemu, w trasę będą mogły wyruszyć nowe tramwaje.

Nasz artykuł o zmianach w centrum Sosnowca wywołał sporo komentarzy wśród czytelników, którzy mają dość jego dotychczasowego wizerunku. Większość domaga się ożywienia „serca” miasta. Paweł Leśniak p.lesniak@twojezaglebie.pl

reklama

ożyło, według mnie władze miasta powinny się skupić na ulicy Warszawskiej (od dawnego kina Muza, aż do dawnej kawiarni Rex). Tu jest sporo miejsca do zagospodarowania. Wystarczyłoby zaproponować dwóm czy trzem bankom, kilku istniejącym punktom telefonii komórkowej inną lokalizację (np. ulicę Modrzejowską), a te lokale wynająć właśnie pod małe lokale gastronomiczne, gdzie można smacznie zjeść, po-

czytać czasopisma, spotkać się ze swoimi znajomymi, napić dobrej kawy czy herbaty, zjeść lody, ciastko lub posłuchać dobrej muzyki. Wzorem do naśladowania powinna być dla wszystkich niedawno powstała Manufaktura - pisze jeden z mieszkańców. Lokal jest przykładem, że jeśli się chce i ma się pomysł, to o klientów nietrudno. - Teraz jest tak, że na weekend często trzeba rezerwować stoliki. Co jest waż-

ne? Pomysł i chęci, a także niewygórowane ceny - mówi nam Jacek Barański, właściciel Manufaktury. Przykład lokalu pokazuje także, że w centrum Sosnowca tkwi ogromny potencjał, a na brak klientów nie można narzekać. Czy jednak będzie to pierwszy bodziec do rozwoju? W kolejnych wydaniach TZ przepytamy naszych radnych, co sądzą o centrum miasta i jak oceniają szansę jego ożywienia. n

Śmieci znikną?

reklama

foto: ŁD

Od wielu tygodni mieszkańcy Dąbrowy Górniczej zastanawiają się, co może zmienić się w rejonie Pogorii.

Już za kilka tygodni plac 3 Maja zostanie oddany do użytku.

Mimo upływu czasu widać już pierwsze efekty prac robotników. - Na placu 3 Maja zakończyła się przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych. Wykonano podbudowę asfaltobetonową, część chodników i miejsc postojowych - przekazał Rafał Adamczyk, rzecznik prasowy UM w Będzinie. - Trwają prace brukarskie (nawierzchni chodników i parkingów) i elektryczne, związane z budową nowego oświetlenia - dodał rzecznik. Ostatni etap prac polega na wykonaniu warstwy nawierzchni asfaltobetonowej, zakończeniu budowy chodników, parkingu, oświetlenia i docelowej organizacji ruchu. Remont (wraz z ul. Mała-

13_02346_7

Mieszkańcy Sosnowca chcą zmian w centrum. Czy ich doczekają?

Będzin w przebudowie

Mijają kolejne miesiące, a remont centrum królewskiego miasta wciąż trwa. Aktualnie prace prowadzone są na placu 3 Maja i ul. Modrzejowskiej.

ku odcinków torowiska, z czego większość znajduje się na ulicy Małobądzkiej w Będzinie. Co ważne dla pasażerów, przystanek, a w zasadzie sam peron, Będzin Stadion będzie dłuższy. Spółka będzie też modernizowała tory we własnym zakresie. – Ponadto, po wykonaniu zadania objętego przetargiem, spółka własnymi siłami prowadzić będzie wymianę zużytych szyn oraz zabudowę 12 kompletów przyrządów wyrównawczych, dzięki którym torowisko łatwiej będzie znosić wahania temperatury, a w szczególności będzie mniej podatne na odkształcenia w wyniku upałów - mówi Zowada. To właśnie w Będzinie ostatnio dość poważnie wykoleił się „Helmut”. Wszystkie prace mają przystosować torowisko do przyjęcia nowych tramwajów, które TŚ zamówiły od bydgoskiej PESY. PL

foto: PL

Sonda, którą zorganizowaliśmy na www.twojezaglebie.pl, miażdżąco pokazuje, czego tak naprawdę brakuje w centrum miasta. Aż 37%, spośród kilkuset osób głosujących, uważa, że w centrum miasta brakuje miejsc związanych z rozrywką – pubów, dyskotek i lokali gastronomicznych. 17% chciałoby zmian wyglądu ulicy, a 15% uważa, że interwencje służb są zbyt rzadkie. Niewiele mniej twierdzi, że wskazany byłby też zakaz ruchu pojazdów, a zaledwie 5% zagłosowało, że stan obecny jest wystarczający. Konieczność zmian pokazują także komentarze. - Najgorsze jest to, że Sosnowiec ma potencjał, tylko potrzeba trochę pracy, aby nasi urzędnicy ciut pomyśleli napisał Seba. - Chyba główną wadą Modrzejowskiej i ogólnie centrum jest to, że mamy tam więcej banków niż czegokolwiek innego - przyznaje Martyna. - Ceny wynajmu lokali są tak zaporowe, że jedynie banki na to stać - wtóruje Piotrek. Koło się zamyka, ale czy rzeczywiście nie da się z tym nic zrobić? Pojawiają się także inne pomysły. Jeden z naszych czytelników zaproponował, aby ożywić... Warszawską. - Aby centrum miasta

Wszystko jasne ma być już w przyszłym tygodniu. - Otwarcie ofert powinno nastąpić 20 sierpnia i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie (brak ofert, protesty, itp.) to prace rozpoczną się na przełomie sierpnia i września - mówi Andrzej Zowada z Tramwajów Śląskich. Wiadomo też, że spółka chciałby, aby prace zakończyły się jeszcze w październiku. Zakres inwestycji jest bardzo szeroki. Na pewno wymienionych zostanie aż tysiąc podkładów - w celu lepszego przytwierdzenia szyn oraz likwidacji zapadlisk i uszkodzeń. Dodatkowo czeka nas remont kapitalny kil-

3

chowskiego) zakończy się pod koniec grudnia, z kolei sam plac ma być gotowy pod koniec sierpnia. Swój wizerunek zmienia także ul. Modrzejowska. - Zakończyły się podstawowe prace na odcinku od ul. Potockiego do ul. Piłsudskiego, a na pozostałym odcinku wszystkie roboty związane z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci elektroenergetycznych. Wykonane są częściowo roboty brukarskie nawierzchniowe i nowe oświetlenie. Trwa układanie nawierzchni asfaltobetonowych na odcinku od ul. Potockiego do Al. Kołłątaja oraz brukowanie i przebudowa oświetlenia- zakończył rzecznik. Na ul. Modrzejowskiej zostanie wykonane wykończenie prac nawierzchniowych, oświetleniowych i docelowej organizacji ruchu. Pojawi się nowa roślinność. Przebudowa ulicy zakończy się 30 grudnia. ŁD

Pod koniec roku wypowiedziano kontrakt jednej z firm, która realizowała część ogromnego projektu, jakim niewątpliwie jest Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Dąbrowie Górniczej. Po wykonawcy zostały liczne śmieci, które mimo interwencji, nadal zalegają w rejonie Pogorii. - Już rok mija odkąd poruszałem kwestię kontraktu W3 na kanalizację w Dąbrowie i tego, co zostawiono wokół Pogorii III i dalej nic się nie dzieje. Dlaczego sterty odpadów dalej zalegają? Czy nie ma ludzi odpowiedzialnych za to, co się dzieje? Czy ktoś z urzędu widział dziadostwo na ulicy Średniej i Piaskowej? Kiedy wreszcie zaczną się roboty kontraktu W3? Przecież w zimie robić kanalizację to jest absurd alarmuje pan Przemysław. Jak informują nas urzędnicy, teren został przekazany nowej firmie. - Teraz trwa sprawdzanie sieci wybudowanych przez poprzedniego wykonawcę (inspekcja TV rurociągów i geodezja). W ulicę Olszową obecny wykonawca prawdopodobnie wejdzie w najbliższym czasie - po całkowitym sprawdzeniu tego, co już jest w ziemi - mówią urzędnicy. Sprawę pozostawionych nieczystości nadal będziemy monitorowali. PL

13_00402_7


ZAGŁĘBIE S

KADRA ZAGŁĘBIA SOSNOWIEC /JESIEŃ 2013

Górny rząd (od lewej): Łukasz Matusiak, Radosław Kursa, Sławomir Jarczyk, Jovan Ninković, Adrian Marek, Rafał Jankowski, Bartłomiej Czarneck kasz Grube, Mateusz Wieczorek, Mateusz Struski, Paweł Grzywa, Dawid Weis, Jan Grzesik, Filip Kazimierczyk, Paweł Domański, Piotr Caliński (kiero bramkarzy), Marcin Sierczyński, Michał Cyganek, Hubert Tylec.


OSNOWIEC TZ Patron Medialny

twojezaglebie.pl

ki, Wołodymir Ostroushko, Łukasz Tumicz. Środkowy rząd: Grzegorz Buczek (masażysta), Patryk Fahrenholt, Rafał Sadowski, Łukasz Cymański, Łurownik drużyny). Dolny rząd: Wojciech Białek, Tomasz Szatan, Jakub Malara, Artur Derbin (II trener), Mirosław Kmieć (trener), Robert Stanek (trener


6

Program TV / Rozrywka piątek 16 sierpnia 2013 | nr 33 (179)

Piątek

16.08.2013

TVP 1 05:55 TVP INFO w TVP1 08:00 Wiadomości 08:05 Pogoda poranna 08:15 Mit o Szarym 09:30 Ojciec Mateusz 10:30 Trędowata 12:15 Hotel pod żyrafą i nosorożcem (2/13) 13:10 Zwierzęta Świata - Najmłodsi w ZOO 13:35 Dzika Polska - Bogatsze życie 14:15 W 90 lat dookoła Szurmieja 15:10 Tata - gwiazda rocka 17:00 Teleexpress 17:20 Pogoda 17:35 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Świata - Moskwa (studio) 17:45 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Świata - Moskwa 19:10 Wieczorynka - Bob Budowniczy XI - Koparka wie wszystko 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Droga do Rio - Kronika 20:07 Lekkoatletyka - Kronika - Mistrzostwa Świata - Moskwa 20:10 Pogoda 20:25 Miasto z morza (1/4) 21:15 Miasto z morza (2/4) 22:15 Kontra (2) 23:55 Jeszcze dalej niż Północ 01:50 Kontra (3) 03:25 W 90 lat dookoła Szurmieja 04:15 Zagadkowa Jedynka 05:15 Zakończenie dnia TVP 2 06:00 Dwójka Dzieciom - Przygód kilka wróbla Ćwirka (37) 06:10 Dwójka Dzieciom - Przygód kilka wróbla Ćwirka (38) 06:25 Alternatywy 4 (8) 07:35 M jak miłość (305) 08:40 M jak miłość (306) 09:35 Wiadomości z drugiej ręki (34) 10:10 Barwy szczęścia (945) 10:45 Na dobre i na złe (113) 11:45 Wajrak na tropie - Epoka lodowcowa 12:20 Familiada 12:55 Makłowicz w podróży - Szwecja „Värmland”

13:25 Wojciech Cejrowski- boso przez świat - W krainie flamenco 14:00 Czas honoru (54) 14:55 Ja to mam szczęście! 15:15 Rodzinka.pl - serial (34) 15:45 M jak miłość - serial (986) 16:45 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Świata - Moskwa (studio) 16:55 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Świata - Moskwa 18:00 Panorama 18:35 Sport Telegram 18:40 Pogoda 18:55 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Świata - Moskwa 20:20 Rodzinka.pl - serial (96) 20:50 Rodzinka.pl - serial (97) 21:20 Rodzinka.pl - serial (98) 21:55 Dzięki Bogu już weekend 23:15 Kryminalne zagadki Las Vegas (18) 00:05 Kryminalne zagadki Las Vegas (19) 00:55 Opowieści włoskich żon 02:45 Pitbull (24) 03:45 Wrota Europy 05:00 Zakończenie dnia POLSAT 06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:45 Malanowski i partnerzy (402) 09:10 Malanowski i partnerzy (403) 09:40 Trudne sprawy 10:40 Dlaczego ja? 11:45 Pamiętniki z wakacji 3 12:45 Dom nie do poznania 5 (141) 13:45 Dom nie do poznania 5 (142) 14:45 Malanowski i partnerzy (290) 15:15 Malanowski i partnerzy (291) 15:50 Wydarzenia 16:10 Prognoza pogody 16:15 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? 17:40 Trudne sprawy 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Prognoza pogody 19:30 Świat według Kiepskich (280) 20:10 Don Chichot 22:00 Anakonda 4: Krwawe ślady 23:50 Bliskie spotkania trzeciego stopnia 02:45 Tajemnice losu 05:00 Boks: Gala w Chicago - waga ciężka: Artur Szpilka - Mike Mollo

www.twojezaglebie.pl

TVN 04:55 Uwaga! 05:10 Rozmowy w toku 06:10 Mango - Telezakupy 07:50 Ostry dyżur 08:50 Detektywi 09:20 Kuchenne rewolucje 3 10:20 Sędzia Anna Maria Wesołowska 11:20 Ugotowani 2 12:20 Szpital 13:20 Ukryta prawda 14:20 W-11 Wydział Śledczy 15:05 Sąd rodzinny 16:05 Rozmowy w toku 17:00 Szpital 18:00 Ukryta prawda 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:35 Rajd Węgier 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Harry Potter i Książe Półkrwi 23:10 Handel 01:40 Kuba Wojewódzki 7 02:45 Rajd Węgier 02:50 Uwaga! 03:05 Arkana magii (TVN noc) 04:25 Rozmowy w toku

Sobota

17.08.2013

TVP 1 06:20 Plebania (1533) 06:45 Plebania (1534) 07:10 Las bliżej nas 07:25 Rok w ogrodzie 07:50 Strefa bezpieczeństwa (6) 08:00 Naszaarmia.pl 08:25 Dora poznaje świat - Wielka burza (27) 08:55 Kung Fu Panda Legenda o niezwykłości - Bohater z dawnych 09:25 SpongeBob Kanciastoporty - Krab Borg!(49) 09:55 Glob - Magazyn Nowości Naukowych (7) 10:30 Szlakiem gwiazd 10:55 Bananowy doktor II (10)11:45 Jeszcze dalej niż Północ 13:35 Scena pełna marzeń - Ciechocinek 2013 14:00 Okrasa łamie przepisy 14:40 1920. Bitwa Warszawska 16:35 Wiatr w żagle (5) 17:00 Teleexpress 17:10 Pogoda

NIERUCHOMOŚCI

„„ Kafelkowanie, Hydraulika, Sufity podwieszane, Gładzie Tel: 516-329-650

„„ Sprzedam mieszkanie 37.70 m2 (wysoki standard) w czystej ekologicznie, agroturystycznej miejscowości – Debrzno - pomorskie. W pobliżu piękne duże jezioro, przychodnia, market, sklepy. Oferta bez pośredników, bez prowizji 665 139 776 - w pobliżu Borów Tucholskich

„„ Kierownik Budowy-Tel.609-320-038

„„ Spłacę zadłużenie. Dam własnościową kawalerkę w zamian za większe mieszkanie (może być do wykupu) w Sosnowcu lub w Dąbrowie Górniczej. Tel: 504 025 046

„„ Kredyty, pożyczki, nisie raty, 10 000 zł już od 121 zł Dąbrowa Górnicza 32 264 28 76, Sosnowiec 32 299 40 60

DAM PRACĘ

„„ Zatrudnimy spawaczy MAG 135 BW do spawania konstrukcji stalowych 40 mm. Praca na terenie Mysłowic, obowiązkowe doświadczenie i certyfikat. CV i certyfikat na adres: praca@greenservice.pl, tel. 606 919 216 „„ Agent ochrony – kursy do licencji, raty (praca) 32203-27-01, 605-294-324, grom@grom-ochrona.pl „„ „Firma Lavoro” poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku pracownik produkcji w Sosnowcu. Wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Telefon: 605-884-484, 519-344-019.

BUDOWLANO-REMONTOWE FINANSOWE

„„ Ale szybka gotówka - nawet 7000 zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident Polska S. A. - 600 400 295 (opłata wg taryfy operatora)

„„„ „ CHWILÓWKI BŁYSKAWICZNE!! Dla Dla każdego! CHWILÓWKI BŁYSKAWICZNE!! każdego! W 5 minut! ZADZWOŃ!! (32)29 29929, W 5 minut! ZADZWOŃ!! (32) 299 ul. Małachowskiego 29SOSNOWIEC 29, SOSNOWIEC ul. Małachowskiego9.9.PROMOCJA dla EMERYTÓW I RENCISTÓW! PROMOCJA dla EMERYTÓW I RENCISTÓW!

NAUKA

„„ Bezpłatna 2 letnia Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice 32-203-27-01, 605-294-324,www.grom-ochrona.pl

„„ Szukam dozorców z orzeczeniem. Tel: 32 33 00 533

„„ Legalizacja gaśnic. Tel: 605-888-578, www. phus-atut.pl

USŁUGI

„„ Hydraulika i elektryka, kafelkowanie, gładzie, malowanie, układanie paneli. Tel. 883-374-670

S U D O K U

05:30 Uwaga! 05:50 Mango - Telezakupy 07:55 Bitwa o dom 08:55 Bitwa o dom 09:55 Ugotowani 4 10:55 X Factor 3 12:35 Top Model. Zostań modelką 13:35 Top Gear 19 15:00 Perfekcyjna pani domu 3 16:00 Sekrety chirurgii 17:00 Surowi rodzice 2 18:00 Kuchenne rewolucje 7 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:30 Rajd Węgier 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Wyobraź sobie 22:15 Honey

Niedziela

17.08.2013

TVP 1 05:45 Plebania (1535) 06:10 Plebania (153) 06:30 My Wy Oni 07:00 Transmisja Mszy Świętej 08:00 Tydzień 08:40 Ziarno 09:10 Harcerski Festiwal Młodzieży Szkolnej Kielce 2013 (1) 09:40 Lemoniada Gada 11:25 Piękniejsza Polska (8) 11:50 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:10 Między ziemią a niebem 12:35 Blondynka (11) 13:35 BBC w Jedynce - Waran z Komodo 14:35 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Świata - Moskwa (studio) 14:45 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Świata - Moskwa 17:00 TeleexpressNa żywo 17:15 PogodaNa żywo 17:30 Ranczo (61) 18:25 Jaka to melodia? (2666) 19:00 Wieczorynka - Przygody Donalda i Mikiego - Wakacje na Hawajach (34) 19:30 WiadomościNa żywo 20:00 Sport 20:05 Lekkoatletyka - Kronika - Mistrzostwa Świata - Moskwa 20:10 Pogoda 20:20 Zakochana Jedynka - Randki w ciemno 22:15 Zniewolona 23:50 Oczy niebieskie 01:35 Tylko strach 03:15 Zagubieni VI (14) 04:05 Zakończenie dnia TVP 2 06:15 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 06:30 Nianie dzikich zwierząt 07:05 W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku - Bóbr 07:35 Podróż za jeden uśmiech (6) 08:10 Dziewczyna i chłopak 09:50 Rodzinne oglą-

» SOSNOWIEC 16.08 - Stadion Ludowy. II Runda Pucharu Polski. Mecz Zagłębie Sosnowiec - Wisła Kraków. Start o 18.30. Bilety od 5 złotych. 16.08 - Plac Papieski. Film „2 dni w Paryżu”. Start o 21, wstęp wolny. 17.08 - Skatepark Kazimierz. Zawody Polish Rolling League - Sosnowiec Cup. Start o 17. Wstęp wolny. 17-18.08 - Górka Środulska. Kino Pod Chmurką, 17 - Dzień Niepodległości, 18 - Dziennik Cwaniaczka 2. Wstęp wolny. Start o 18. reklama

13_02214_1

danie - Sekrety Morza Śródziemnego 10:50 Wojciech Cejrowski- boso przez świat - zupa z małpy 11:20 Makłowicz w podróży - Londyn „Brytyjska chwała” 12:00 Gwiazdy w południe - Serce i szpada 14:00 Familiada 14:40 Rodzinka.pl - serial (98) 15:15 Yugopolis & Parni Valjak - bez prądu - The Best Of 16:20 Na dobre i na złe - serial (523) 17:20 Życie od kuchni 18:00 Panorama 18:35 Sport Telegram 18:45 Pogoda 18:55 Dzięki Bogu już weekend 20:05 Kino na maksa - Agent z przypadku 21:45 Czas honoru (62) 22:40 Czas honoru (63) 23:35 WOK - Wszystko o Kulturze 00:05 Polski Jazz na Warsaw Summer Jazz Days 2013 01:50 Studio filmowe Dwójki - Przypadek Pekosińskiego 03:20 Serce i szpada 05:05 Zakończenie dnia POLSAT

» Będzin 17-18.08 - Wzgórze Świętej Doroty. Pierwsze w historii Dni Powiatu Będzińskiego. Start o 14, wstęp wolny. 18.08 - Wzgórze Zamkowe. Gry i zabawy na Wzgórzu - zabawy animacyjne, konkursy z nagrodami, gry. Start o 14. » dąbrowa górnicza 17.08 - Park Hallera. Letnie Kino Plenerowe. Projekcja filmu „Jackpot”. Start o 21, wstęp wolny. 17.08 - Skatepark w parku Zielona. Extreme Day Camp - finał. Start od 11, wstęp wolny. Wieczorem night skating.

TVN 05:30 Uwaga! 05:50 Mango - Telezakupy 07:55 Maja w ogrodzie 08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzień dobry wakacje 10:55 Smakuj świat z Pascalem 3 11:30 Co za tydzień 12:05 Dziewczyny z drużyny V: Walcz do końca 14:15 Lekarze 2 15:15 Przepis na życie 4 16:10 Wakacje Jasia Fasoli 18:00 Ugotowani 4 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:30 Rajd Węgier 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Asteriks na olimpiadzie 22:25 Kamuflaż 23:25 Lekarze 2 00:25 Podkomisarz Brenda Johnson 01:25 Perfekcyjna pani domu 3 02:25 Rajd Węgier 02:30 Uwaga! 02:50 Arkana magii (TVN noc) reklama

05:00 Wstawaj gramy 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:45 Co nowego u Scooby’ego? 08:15 Scooby-Doo i Brygada Detektywów (4) 08:45 Scooby-Doo i Brygada Detektywów (5) 09:15 Scooby-Doo! Abrakadabra Doo 10:50 Rodzinne rozgrywki 12:45 Sportowy film 14:35 Kabaretowa Ekstraklasa 15:45 Kabaretowa Ekstraklasa 16:45 Moja macocha jest kosmitką 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Prognoza pogody 19:30 Świat według Kiepskich (282) 20:00 Piąty element 22:45 Boks: Gala w Międzyzdrojach - waga ciężka: Krzysztof Zimnoch - Mateusz Malujda 23:50 Kości 6 (125) 00:50 Kości 6 (126) 02:50 Magazyn sportowy 04:00 Tajemice losu

13_02630_2

„Do zaliczenia”

W kinach sezon ogórkowy trwa w najlepsze, a co jest najlepszym ogórkiem gorącego lata? Dokładnie – komedie, komedie i komedie. Najnowsza komediowa pozycja na srebrnych ekranach? Film „Do zaliczenia” reżyserii Maggie Carey na wakacje w sam raz. Film opowiada o nastoletniej Brandy, która właśnie rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu. Pozdróż na studia to wielka sprawa, wielki krok w dorosłe życie… ale, aby stać się dorosła – musi jeszcze parę spraw… zaliczyć. O co chodzi, można łatwo się domyślić. Cały film jest dość zabawny, niewymagający

myślenia. Doskonała pozycja filmowa, dzięki której można dać odpocząć głowie od upałów w klimatyzowanym kinie… choć czasem niesmaczna i mało strawna, no cóż. Takie filmy też warto oglądać, przejrzeć, czy też jak kto woli ZALICZYĆ. KM

repertuary 16.08-22.08.2013

autoreklama

Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 2 KINO przedPREMIEROWE

INNE „„ Przeprowadzki kompleksowo 32 2206427, 531-944-531

AUTO-MOTO

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:45 Co nowego u Scooby’ego? 08:20 Miliony Baileya 10:15 Ewa gotuje 10:45 Boks: Gala w Chicago - waga ciężka: Artur Szpilka - Mike Mollo 11:45 Scooby-Doo i cyberpościg 13:30 Don Chichot 15:10 Nieprawdopodobne, a jednak (11) 15:45 Pamiętniki z wakacji 3 (43) 16:45 Dlaczego ja? 17:45 Trudne sprawy (316) 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Prognoza pogody 19:30 Świat według Kiepskich (281) 20:00 Disco pod żaglami 22:00 Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość 00:00 Droga bez powrotu 2 02:30 Zagadkowa noc 03:30 Tajemnice losu TVN

00:15 Jeździec bez głowy 02:25 Rajd Węgier 02:30 Uwaga! 02:45 Arkana magii (TVN noc)

„„ Szkolenia zawodowe, obsługa BHP i P.POŻ., szkolenia operatora wózka widłowego. Tel. 605-888578, www.phus-atut.pl

„„ Praca stała lub dodatkowa - sektor finansowy dla osób z doświadczeniem lub bez. Kontakt:882042587

„„ Autoskup-każde, najlepiej płacę. Tel. 888-666-791

06:10 Czterdziestolatek - dwadzieścia lat później (13) 07:15 Wojna domowa (14) 08:00 Pytanie na śniadanie 10:25 Ja to mam szczęście! 10:50 Ja to mam szczęście! (8) 11:30 Nianie dzikich zwierząt 12:15 The Voice of Poland. - Live 14:00 Familiada 14:40 Rodzinka.pl - serial (96) 15:10 Rodzinka.pl - serial (97) 15:45 Słowo na niedzielę 15:50 Ja to mam szczęście! - ulubione skecze 16:00 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Świata - Moskwa (studio) 16:10 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Świata - Moskwa 17:35 Ja to mam szczęście! - ulubione skecze 18:00 PanoramaNa żywo 18:30 Sport Telegram 18:40 Pogoda 18:55 Kulisy - Postaw na milion (46) 19:05 Postaw na milion (46) 20:05 Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze 2013 (KONKURS) 21:10 Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze 2013 (GWIAZDY ROSYJSKIEJ SCENY)

22:15 Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze 2013 (KONCERT GALOWY) 23:20 Miasto gniewu 01:20 YIDDISH PRINCESS (Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie 2013) 02:25 Girl Guide 04:05 Miasto gniewu 05:55 Zakończenie dnia POLSAT

wydarzenia

ogłoszenia drobne „„ Dom może być dwurodzinny, 16 arów, Pradła. Tel. 603 957 193

17:20 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Świata - Moskwa (studio) 17:25 Lekkoatletyka - Mistrzostwa Świata - Moskwa 19:00 Wieczorynka - Smerfy - Romeo i Smerfetka 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Lekkoatletyka - Kronika - Mistrzostwa Świata - Moskwa 20:10 Pogoda 20:25 Hit na sobotę - Narzeczony mimo woli 22:15 Wrzuć na luuuz - Gwiazda 22:25 Męska rzecz... - Kontra 00:05 Egoiści 02:05 Zniewolona 03:45 Zagubieni VI 04:30 Zakończenie dnia TVP 2

Dary anioła: Miasto kości

18:40a

kino premierowe Elizjum Millerowie Percy Jackson: Morze potworów 3D Percy Jackson: Morze potworów 2D Samoloty 3D Samoloty 2D

„„ Kupię widokówki, odznaczenia, zdjęcia, monety, książki, militaria i figurki z porcelany. Tel. 504-959-502

12:45 15:15 17:30 19:45 22:00 14:15 16:45 19:15 21:45 11:15 15:45 18:00 13:30 11:00 15:00 19:00 13:00 17:00

bieżący repertuar

„„ „VADEMECUM” oprawa muzyczna wesel oraz imprez firmowych. Tel: 605 888 578

Reklama

13_02028_2

Reklama

13_00520_26

Do zaliczenia jeszcze większe dzieci Jeździec znikąd dubbing Obecność R.I.P.D. 3D R.I.P.D. 2D

21:00 16:30 20:15 22:30! 11:00 18:45b 21:15 20:45 14:30

kino familijne

Minionki rozrabiają 2D Smerfy 2 3D Smerfy 2 2D Uniwersytet Potworny 2D

10:00 12:15 18:15 16:00 10:30

! - Tylko w piątek i sobotę, a - Tylko w środę i czwartek, b - oprócz środy i czwartku

Dąbrowa górnicza, ul. jana III sobieskiego 6 PREMIERY ELIZJUM PERCY JACKSON: MORZE POTWORÓW 3D  PERCY JACKSON: MORZE POTWORÓW MILLEROWIE SAMOLOTY SAMOLOTY 3D DARY ANIOŁA: MIASTO KOŚCI

10.45, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30 10.15, 14.45, 19.15 12.30, 17.00 10.15, 14.45, 18.30, 21.30 10.00, 14.00, 19.30 12.00, 16.00 21.30*

POZOSTAŁE TYTUŁY JESZCZE WIĘKSZE DZIECI R.I.P.D. AGENCI Z ZAŚWIATÓW R.I.P.D. AGENCI Z ZAŚWIATÓW 3D SKLEP DLA SAMOBÓJCÓW DO ZALICZENIA

12.45, 17.15, 21.30**, 22.15* 17.45 21.00 22.15** 20.00

FILMY DLA DZIECI SMERFY 2 SMERFY 2 3D

11.15 13.45, 16.15

* seanse tylko 21 i 22 sierpnia, ** seanse oprócz 21 i 22 sierpnia


w zagłębiu www.facebook.com/twojezaglebie

piątek 16 sierpnia 2013 | nr 33 (179)

Kino w Czeladzi

ESKALATOR 2013

JEDNAK WRAZ Z KAŻDĄ MINUTĄ BRAMY STADIONU LUDOWEGO PRZEKRACZAŁA CORAZ WIĘKSZA LICZBA OSÓB. A BYŁO KOGO OGLĄDAĆ. NA SCENIE ZOBACZYLIŚMY GRUPĘ POKAHONTAZ, RAFAŁA BRZOZOWSKIEGO,

EWELINĘ LISOWSKĄ ORAZ ZESPÓŁ LIPALI. CO WAŻNE, ZA ROK RÓWNIEŻ BĘDZIEMY GOŚCILI GWIAZDY ZNANE Z POPULARNEJ STACJI RADIOWEJ. CAŁA GALERIA ZDJĘĆ DOSTĘPNA JEST NA WWW.TWOJEZAGLEBIE.PL.

Inicjatorem tej inicjatywy jest małżeństwo z Czeladzi. Agnieszka i Dariusz Zasadzień już od dawna działają na rzecz tamtejszego kościoła. - Nasz pomysł zrodził się z potrzeby serca. Rozmawialiśmy, co jeszcze fajnego można zorganizować w naszej parafii. Początkowo miał to być jeden seans filmowy na odpust w parafii. Taka mała atrakcja do Starodawnego Jarmarku Czeladzkiego. Wymyślamy rzeczy, które w miarę bez kosztów da się zrobić, żeby poprawić i wzbogacić życie mieszkańców. Działamy typowo non-profit, za tę działalność nie bierzemy pieniędzy, a jak ktoś chce się odwdzięczyć finansowo, to prosimy o przekazanie wpłaty na konto parafii np. na paczki dla dzieci z biednych rodzin - mówili inicjatorzy. Rozmowy na temat kina parafialnego rozpoczęły się na przełomie czerwca i lipca. - Ksiądz proboszcz pozwolił nam skorzystać z salki multimedialnej przy parafii, a środkami technicznymi i wszystkim innym my się zajęliśmy. Mamy już tytuł pierwszej projekcji, to bardzo znany film. Obecnie czekamy na umowę od dystrybutora filmu. Później postaramy się pozyskać jeszcze sponsorów - mówił Dariusz Zasadzień. W salce multimedialnej będzie mogło zasiąść ok. 50 osób.

foto: MAT. PRAS.

Życie kulturalne powoli odradza się w czeladzkich Piaskach. Już we wrześniu w dzielnicy miasta swoją działalność rozpocznie Kino Parafialne TIP TOP.

foto: PL

ESKALATOR 2013 JUŻ ZA NAMI. COROCZNA IMPREZA RADIA ESKA I URZĘDU MIEJSKIEGO W SOSNOWCU PONOWNIE PRZYCIĄGNĘŁA TŁUMY. CHOĆ POCZĄTKOWA BURZA I DESZCZ ODSTRASZYŁY SOSNOWICZAN, TO

7

Chcą ożywić kulturalnie Piaski.

- W przypadku filmów zawierających szczególne wartości religijne i ekumeniczne, cieszących się dużym zainteresowaniem, będzie możliwość gościnnego wyświetlenia ich w kościele dla nawet 200 - 300 widzów - poinformowali rozmówcy. Inicjatorzy przyznali, że w całej Polsce takich kin jest niewiele. - Kino Parafialne TIP TOP nawiązuje nazwą do kina TIP TOP, które w latach 80-tych XX wieku funkcjonowało w naszej dzielnicy. Do kina chodziły dzieci, młodzież i dorośli, a filmy były wydarzeniem kulturalnym i społecznym. Chcielibyśmy do tego powrócić - podkreśliła Agnieszka Zasadzień. - Na razie chcemy wstrzelić się z seansami co 2-3 miesiące. Nie ukrywajmy, że kwoty za seanse są bardzo duże i związane są głównie z opłatami licencyjnymi. Na razie kino dla widzów będzie bezpłatne, a wstęp dla dzieci zawsze będzie wolny - dodała mieszkanka Czeladzi. Otwarcie kina TIP TOP nastąpi w ostatni czwartek września, przy okazji organizacji Starodawnego Jarmarku Czeladzkiego w parafii św. Archaniołów przy ul. Wyspiańskiego. Ostatnie kino w Czeladzi zamknięto w latach 90. XX w.  ŁD

Walczą o fontannę Dni Ręce, które uzdrawiają Powiatu reklama reklama

Plac Braci Kożuchów na Środuli to jedno z niewielu zielonych miejsc w tej części Sosnowca. Kilkanaście lat temu działała tam fontanna, która ożywiła plac. Mieszkańcy dzielnicy chcieliby, aby wodotrysk ożył.

Plac Braci Kożuchów w Sosnowcu to miejsce historyczne poświęcone żydowskim działaczom ruchu oporu - Azrielowi i Bencjonowi Kożuchom. - Bracia Kożuchowie jeszcze przed II wojną byli znani ze swej działalności na terenie Sosnowca. Obydwaj byli współtwórcami młodzieżowej organizacji syjonistycznej „Hanoar Hocijoni” - mówi nam Artur Ptasiński z CIM-u. Bracia Kożuchowie zginęli w 1943 roku, w trakcie wojny i byli jednymi z organizatorów zbrojnego powstania w getcie będzińsko-sosnowieckim. Od 1995 roku na placu znajduje się symboliczny pomnik. Tuż obok znajduje się niecka po niedziałającej fontannie. W mieszkańcach jednak odrodziła się nadzieja, że może ona odżyć. - Osobiście działającej fontanny nie pamiętam, jednak jedna z mieszkanek Środuli powiedziała mi, że fontanna działała jeszcze na początku lat 90. - mówi Artur Żak, członek Rady Dzielnicy Środula i działacz społeczny. - Często chodzę na spacery z córką w rejon byłej fontanny i placu Braci Kożuchów. W czasie jednego z takich spacerów pomyślałem, że fajnie byłoby w taki

upał ochłodzić się przy fontannie, a poza tym, to ciekawa atrakcja dla dzieci z pobliskiego placu zabaw i w zasadzie jedyna taka na Środuli. Zastanawiało mnie tylko, jaki będzie odzew mieszkańców - dodaje. Okazuje się, że pomysł spotkał się z dużą aprobatą mieszkańców dzielnicy. Sprawą zainteresowali się też radni. - Pomysł popieram, a sam pamiętam, jak fontanna działa, kiedy jeszcze byłem dużo młodszy - mówi Paweł Wojtusiak. - Warto jednak przez pryzmat fontanny spojrzeć także na cały plac, który jest dość zaniedbany. Widać tam jeszcze wykopy, które były robione w trakcie budowy marketu - mówi. Rzeczywiście, w najgorszym stanie są alejki, które są bardzo wysłużone i popękane. Terenem zarządza Miejski Zakład Usług Komunalnych, który jednak nie ma w planach renowacji. - Dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i piątek, teren jest porządkowany przez pracowników MZUK. Regularnie koszona jest też trawa. Na tę chwilę nie są planowane większe zmiany w pobliżu pamiątkowej tablicy - mówi dyrektor MZUK, Grzegorz Barczyk. Jak podkreślił, miejsce to znajduje się praktycznie w centrum dużego osiedla i dlatego narażone jest na akty wandalizmu. Pomysłodawcy nie składają broni i chcą, aby remont fontanny był wpisany w budżet partycypacyjny. - To dla nas spora szansa i liczymy, że uda się zrealizować ten pomysł - mówi Artur Żak. PL

Takiej imprezy jeszcze nie było. W najbliższy weekend na Górze św. Doroty w Będzinie-Grodźcu odbędą się pierwsze w historii Dni Powiatu Będzińskiego. - Wśród atrakcji zapowiedziano m.in. widowisko muzyczne „Pojedynek Żywiołów”, koncerty oraz konkursy. Dni Powiatu Będzińskiego będą połączone z powiatowo-diecezjalnymi dożynkami. Impreza rozpocznie się w sobotę o godz. 14.00. - Program pierwszego dnia zawiera m.in.: pokaz Rekon­struk­cyj­nej Dru­żyny Wikin­ gów „Nor­dlige Sverda Hird”, pro­ gram dla dzieci, występ Krzysz­ tofa Kozaka czy kon­cert zespołu Mołodist z Ukrainy. Odbędzie się także kon­kurs na Chle­bek św. Doroty - wtajemniczył Krzysztof Kozieł, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Będzinie. - Tuż przed 20.00 roz­pocz­nie się wyjąt­kowe i efek­towne wido­wi­sko muzyczne „Poje­dy­nek Żywio­łów”: wody, ognia, powie­trza i ziemi, w wyko­na­n iu Józefa Skrzeka, Teatru Pre­ven­to­rium i arty­stów Teatru Ognia. Wszystko to będzie ilu­stro­wane obra­zami prof. Jana Świder­skiego - dodał Krzysztof Kozieł. W niedzielę odbędą się dożynki, które rozpoczną się od uroczystej mszy (godz. 14.00), odprawionej w kościele św. Katarzyny w Grodźcu, przez ks. bp. Kaszaka.  OPRAC.ŁD

- Będę się za pana Zbyszka modliła. Niecały rok temu zaczęło boleć mnie powyżej lewej pachwiny. Lekarka podczas USG stwierdziła guza jajnika. Nieduży, jak czereśnia, ale sugerowała operacyjne usunięcie. Zamiast tego udałam się jednak do pana Zbyszka. I po kilku wizytach guz znikł - pani Patrycja Gołąbek z Zawiercia. Pani Patrycja dowiedziawszy się o guzie była przerażona. Jednak wujek, który dzięki pomocy Zbigniewa Rubina uniknął by-passów, namówił ją na wizytę u uzdrowiciela. I kiedy po czterech wizytach poszła na to kontrolne USG, okazało się, że guza nie ma! - A do tego przestały mi pękać paznokcie i skończyły się problemy gastryczne, na które cierpiałam od ciąży.– opowiada pani Patrycja. Po chwili dodaje: - Kiedy więc moja koleżanka przyszła z płaczem do pracy, ze ma w piersi guz wielkości jajka, poradziłam i jej wizytę u pana Zbyszka. Nie pomogło tak szybko jak mnie, ale po pięciu wizytach ten guzek był o połowę mniejszy,

13_02008_X 13_02008_9

po kilku kolejnych znikł. Pan Zbyszek ma ręce, które uzdrawiają, cudowne ręce. O cudownych rękach mówi też pan Kazimierz Uszyński: - Trafiłem tu z cukrzycą, poważnym nadciśnieniem i strasznymi bólami kręgosłupa. Było to w grudniu. Dziś kręgosłup mnie nie boli, ciśnienie też się unormowało na poprawnym poziomie, podobnie jak cukier we krwi. Zmniejszyłem dawki leków a mimo to wyniki są lepsze niż przedtem. Pan Zbyszek ma ręce, które uzdrawiają! Ręce, które uzdrawiają! – ten termin w poczekalni Rubina można usłyszeć często. On sam skromnie powtarza, że jednak nie zawsze się udaje, że najlepiej sprawdzić skuteczność tej terapii podczas badań. - Doradzam badania kontrolne po czterech, pięciu wizytach. Po co mam komuś odpowiadać, czy mu pomogę czy nie. Lepiej aby zamiast mnie odpowiedziały wyniki badań – mówi. Wie, że właśnie po tych wynikach chorzy często mówią, że ma cudowne ręce, które uzdrawiają.

- Kiedy tu przyszłam pierwszy raz, to kolana i biodra tak mnie bolały, że ledwo o lasce przeszłam to kilka schodów. Teraz, po sześciu wizytach u pana Zbyszka spacerkiem sobie wracam do domu. To na co mi jakie badania? – mówi pani Krystyna Mieć. I dodaje: - On ma niezwykły talent, dar od Boga! Sam uzdrowiciel wyjaśnia, że ręce i talent to mało. Trzeba jeszcze mieć pragnienie pomagania ludziom, czyli to, co po chrześcijańsku nazywa się miłością bliźniego. Bo bez chęci uzdrowienia innego człowieka, nawet największy talent nic nie da. – Chociaż rzeczywiście, jedni rodzą się z talentem do muzykowania, inni do rysowania, jeszcze inni do sportu. A ja mam ten dar – mówi. (ego) Zbigniew Rubin przyjmuje w Gabinecie Naturoterapii w Sosnowcu ul Ostrogórska 9. (przy Rondzie Gierka). Rejestracja tylko telefoniczna, nr tel. 530-715-485


8

Sport piątek 16 sierpnia 2013 | nr 33 (179)

www.twojezaglebie.pl

Rubryka powstaje we współpracy z

To będzie wielki mecz

II liga (3. Kolejka)

Na takie spotkania czeka się latami. W piątek w Sosnowcu ponownie zapachnie Ekstraklasą, a do miasta przyjedzie Wisła Kraków. To kolejny etap Pucharu Polski.

Górnik Wałbrzych 1:0 Zagłębie Sosnowiec

IV liga (1. Kolejka)

RKS Grodziec 1:4 Sarmacja Będzin ZagŁębiak Dąbrowa Górnicza 1:3 LKS Kamienica Polska

Paweł Leśniak

Przyszłość Ciochowice 1:1 Górnik Piaski

p.lesniak@twojezaglebie.pl

V liga (1. Kolejka)

Pogoń Imielin 3:1 Unia Strzemieszyce Tęcza Błędów 1:6 Unia Ząbkowice Pionier Ujejsce 1:1 AKS Niwka Sosnowiec Przemsza Siewierz 1:0 Strażak Mierzęcice Warta Zawiercie 3:0 Rozwój II Katowice

puchar foto:MW

Pod koniec lipca licencję otrzymały TMH Polonia Bytom, MMKS Podhale Nowy Targ i JKH GKS Jastrzębie, a dziś do tego grona dołączyły HC GKS Katowice, Ciarko PBS Bank KH Sanok, GKS Tychy, Aksam Unia Oświęcim i 1928 KTH Krynica. Licencji nie otrzymały Zagłębie Sosnowiec SA oraz Comarch Cracovia. Krakowski klub nie ureguloautoreklama

KS Giebło - Przemsza Okradzionów

Dla piłkarzy mecz z Wisłą to niezwykła okazja, aby zaprezentować swoje umiejętności.

Wisłę liczyłem. Mamy szansę awansować, gdyż w przerwie zimowej zagraliśmy dobrze i pokonaliśmy Wisłę, pomimo że był to ciężki mecz, jednak daliśmy radę. Teraz również będziemy mogli powalczyć z tym przeciwnikiem - mówi Michał Cyganek, pomocnik klubu. Dla sosnowiczan to doskonała okazja, aby co najmniej powtórzyć sezon 2009/2010. Wtedy Zagłębie pokonało Miedź Legnicę, Flotę Świ-

Zagłębie bez licencji Komisja ds. Licencji Klubowych, na posiedzeniu w Warszawie w dniu 12.08 br., przyznała dziewiętnaście licencji na sezon rozgrywkowy 2013/14, w tym pięciu klubom Polskiej Hokej Ligi.

Poznaliśmy zestaw par I rundy Pucharu Polski Podokręgu Sosnowiec, która zostanie rozegrana 28 sierpnia. Wystąpi w niej 16 zespołów. Druga runda odbędzie się 11 września. Zobaczymy już w niej drużyny z ligi okręgowej.

wał zaległości finansowych wobec Związku, a klub z Sosnowca nie uzupełnił wymaganej dokumentacji licencyjnej. Klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej PZHL. Oprócz wymienionych pięciu klubów PHL licencję w dniu dzisiejszym otrzymały: MUKS Orlik Opole, HUKS Legia Warszawa, UKH Dębica, KS Toruń HSA, UKH Unia Oświęcim, GKS Stoczniowiec Gdańsk, KS Cracovia 1906, UKHK Unia Oświęcim, MKS Sokoły Toruń, UHKS Mazowsze Warszawa, ŁKH Łódź, HUKS Niedźwiadki Gdynia, PTH Poznań i Dzikie Krokodyle Poznań. OPRAC. PL

noujście, Górnika Zabrze i Stal Stalową Wolę. Zagłębie zagrało wiosną w ćwierćfinale, jednak wtedy uległo Pogoni Szczecin 0:3, a na wyjeździe było 1:1. Dla Zagłębia to także doskonała okazja do zmazania plamy po meczu z Górnikiem Wałbrzych. Sosnowiczanie ulegli rywalom 0:1, choć tak naprawdę powinni ten mecz wygrać. - Przegraliśmy mecz, którego tak naprawdę nie powinniśmy

Zagłębiak Tucznawa - Ostoja Żelisławice

przegrać. Jeżeli będziemy przegrywać takie spotkania, to będziemy mogli zapomnieć o jakimkolwiek dobrym wyniku. Winę za taką grę zespołu ponoszę ja, ponieważ popełniłem błąd w ustawieniu, do którego przekonałem swój sztab szkoleniowy – przyznał Mirosław Kmieć, trener Zagłębia. Okazja do poprawy już w meczu z Wisłą. Początek o 18.30 na Stadionie Ludowym w Sosnowcu. n

Płomień Niegowonice - Błękitni Sarnów SKS Łagisza - CKS Czeladź Ciężkowianka Jaworzno - MKS Sławków Promień Ujejsce - Źródło Kromołów Salos Jaworzno - Łazowianka Łazy Cyklon Rogoźnik - ZEW Kazimierz Orzeł Dąbie - wolny los

Derby Będzina dla Sarmacji Nadkomplet kibiców, wielkie emocje, walka do upadłego i pięć goli. Tak wyglądały derby Będzina, w których Sarmacja rozgromiła RKS Grodziec 4:1. Końcowy wynik nie jest adekwatny do przebiegu spotkania. Goście objęli prowadzenie już w 9. minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Łukasz Wawrzyniak. Grodźczanie podjęli walkę i w kolejnych minutach to oni byli bliżsi zdobycia wyrównującej bramki, jednak dogodne okazje marnowali m.in. Robert Tomczyk, Konrad Koźmiński czy Patryk Rumiński. Te zemściły się na gospodarzach w  42. i  w  54. minucie, kiedy to prowadzenie Sarmacji podwyższali kolejno Michał Skórski i Artur Nowak. Mimo to RKS dążył do odrabiania strat. W 67. minucie Michał Żuber sfaulował we własnym polu karnym Konrada Koźmińskiego, a sprawiedliwość skutecznym uderzeniem z wapna wymierzył Bartosz Garczarczyk. Rezultat spotkania w  75. minucie ustalił Artur Nowak. W końcówce meczu gospodarzy przed stratą kolejnego gola uchroniła jeszcze poprzeczka. - Obydwa zespoły w tym sezonie walczą o zupełnie inne cele, jednak Sarmacja przewyższała nas umiejętnościami technicznymi. Mieliśmy swoje okazje, ale zawiodła nas skuteczność, która dziś była po stronie rywali.

foto: ŁD

Wisła Kraków to przeciwnik, którego w zasadzie nie trzeba przedstawiać kibicom. To trzynastokrotny Mistrz Polski, czterokrotny zdobywca Pucharu Polski, a poza tym w finale rozgrywek występował jeszcze 6 razy. W minionym sezonie krakowianie zajęli 7. miejsce w lidze, a z pracą pożegnał się Tomasz Kulawik. Od czerwca szkoleniowcem jest Franciszek Smuda, a drużyna w czterech jesiennych meczach nie przegrała ani razu - 3 razy remisując (z Górnikiem, Jagiellonią i Śląskiem) i raz wygrywając (z Koroną Kielce). W składzie krakowskiego zespołu gra doskonale znany sosnowieckiej publiczności, Patryk Małecki. Wiosną 2008 roku zawodnik grał w Zagłębiu, kiedy nasz klub jeszcze występował w Ekstraklasie. Wtedy zdobył 2 gole w pierwszej drużynie i raz trafił do siatki rywala w meczu Młodej Ekstraklasy. W Sosnowcu, choć wszyscy zdają sobie sprawę z trudności spotkania, nie mogą doczekać się piątkowego wieczoru. - Osobiście bardzo się cieszę, że trafiliśmy na tego rywala. Przyznam szczerze, że właśnie na

W sobotnich derbach Będzina było sporo walki.

Cieszę się, że zagraliśmy ambitnie i z dużym zaangażowaniem - podsumował Roman Miszczak, trener RKS-u.- W przerwie letniej chciałem pozyskać Michała Skórskiego i Artura Nowaka, jednak pewnych barier niestety nie da się przeskoczyć - dodał szkoleniowiec.    W zupełnie innym nastroju był opiekun Sarmacji, Radosław Gabiga. - RKS bardzo wysoko

zawiesił nam poprzeczkę i sądzę, że w tej rundzie żaden zespół już tu nie wygra. Było to spotkanie dwóch, nowo powstających zespołów, więc wiedzieliśmy, że wygra ten, który w dniu meczu będzie lepiej poukładany. Czuję, że ten mecz był początkiem czegoś fajnego, przyjemnego, choć na pewno każdego spotkania nie będziemy wygrywać tak wysoko - stwierdził trener zwycięzców.

RKS w derbowym meczu wystąpił bez przebywającego na wczasach Damiana Kocha. Spotkanie z wysokości trybun obserwowali z kolei Adam Baran i Przemysław Wołczyk. - Mam nadzieję, że będę mógł z nich skorzystać już podczas następnego meczu - mówił Roman Miszczak szkoleniowiec. W najbliższą środę RKS zagra na wyjeździe z rezerwami Rakowa Częstochowa. Problem w tym, że pierwszy zespół tego klubu w środku tygodnia nie rozegra meczu ligowego, więc niewykluczone, iż w  szeregach rezerw pojawią się gracze z pierwszej drużyny. Z kolei Sarmacja Będzin podejmie u siebie Concordię Knurów. Podczas zawodów nie obeszło się bez ekscesów. Dopingujący… zza ogrodzenia kibice RKS -u Grodziec „zmieszali z błotem” Romana Miszczaka, okazując w ten sposób swoje niezadowolenie z niekorzystnego rezultatu. - Kibice mogą wyzywać, ale najpierw muszą zapłacić za bilet - zaznaczył trener. Z kolei część kibiców siedzących po przeciwnej stronie boiska wyraziła słowa „uprzejmości” w stosunku do ochroniarzy i władz klubu, mając im za złe brak możliwości spożywania alkoholu podczas meczu, nazwanego przez wiceprezesa Stanisława Curyło, podwyższonego ryzyka. Całej sytuacji przyglądał się obserwator ze Śląskiego Związku Piłki Nożnej. ŁD

Twojezaglebie 2013 178 33  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you