Page 1

Remont wiaduktu Czekają nas 3 miesiące z wielkimi utrudnieniami. Wszystko przez remont - s. 5 PR O G R

AM

ISSN 2081-7983

- TV

w

śr

odku

-

nr 26 (172) piątek, 28 czerwca 2013 r.

Nakład 35 000 egz.

Zasypali lej

Będzie odwołanie?

Hokej i inwestycje

To był szok dla wszystkich mieszkańców. Na placu zabaw u zbiegu ulic Kalinowej i Jodłowej zapadła się ziemia, która utworzyła lej o głębokości ponad 10 metrów.

11 z 17 radnych nie udzieliło absolutorium burmistrz Czeladzi, Teresie Kosmali. Czy w Czeladzi dojdzie do referendum, przekonamy się na dniach.

Radni dali zielone światło na wykupienie akcji hokejowej spółki. Nie od dziś wiadomo, że jej przejęciem zainteresowany jest biznesmen spoza granic kraju.

n sosnowiec strona 3

n sosnowiec strona 4

n sport strona 8

Problem działkowców trwa

sosnowiec

od 1 lipca segregacja

cały ły czas ważą się losy terenów zielonych w sosnowieckim zagórzu. działkowcy w dalszym ciągu sprzeciwiają się budowie marketu. ich protest popiera większość radnych.

W

Łukasz Dytko

W poniedziałek główni zainteresowani rozmawiali w sosnowieckim magistracie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego. - Spotkaliśmy się na posiedzeniu komisji rozwoju, gdzie komisja przegłosowała wniosek o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Jest duża szansa na to, iż działki pozostaną, o ile za zagłosuje cała rada miasta. Natomiast jeżeli nie zostanie zmieniony plan zagospodarowania, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że na tym terenie powstanie market - przekazali nam działkowcy. Aktualnie z działek korzysta ok. 40 osób, z których blisko 1/10 nie płaci podatków za dzierżawę. - Nie za bardzo wiemy, czy te dane są zgodne ze stanem faktycznym, bowiem Urząd Miejski odmawia nam wglądu w akta, kto płaci a kto nie, zasłaniając się danymi osobowymi - podkreślili mieszkańcy. Od kilkudziesięciu lat większość działkowców dzierżawiła swoje ogródki na podstawie umów okresowych sporządzanych zwykle na rok. Ostatnia umowa, która wygasła pod koniec lutego bieżącego

foto: PL

l.dytko@twojezaglebie.pl

Użytkownicy ogródków działkowych zapowiedzieli, że w sierpniu ponownie pojawią się w sosnowieckim magistracie.

roku, obowiązywała przez dwa lata. Działkowcy otrzymali informację o inwestorze zainteresowanym wspomnianym terenem, wraz z terminem opuszczenia przez nich ogródków, który wyznaczono na koniec czerwca. - W związku z działaniami zmierzającymi do wykorzystania przedmiotowego gruntu zgodnie z zapisem planu zagospodarowania

przestrzennego Sosnowca, została podjęta decyzja o odstąpieniu od wydzierżawienia wspomnianego terenu. Z uwagi na konieczność uzyskania kompleksowych opinii w sprawie zagospodarowania przedmiotowego terenu, termin likwidacji ogródków został przesunięty do 30 września bieżącego roku i dotyczy wszystkich osób użytkujących wyżej wymienione

nieruchomości. Osoby, które miały zawarte umowy z Gminą Sosnowiec do 28 lutego 2013 roku mają uregulowane należności do czasu obowiązywania umowy dzierżawy -mówił nam Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. - Uchwałą Rady Miejskiej plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu został przyjęty rekLama

aUtorekLama

Największy bezpłatny tygodnik regionalny na rynku poszukuje osób na stanowisko:

KOLPORTER GA ZET Miejsce pracy: Sosnowiec Nr ref.: S006.

Wymagania: - własny samochód i prawo jazdy Kat. B - sumienność i rzetelność

Oferujemy: pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, złożonej z młodych i ambitnych ludzi, dużą samodzielność, możliwość rozwoju zawodowego, przyjazną atmosferę pracy, odpowiednie narzędzia pracy. CV + list motywacyjny prosimy przesłać na adres: sekretariat@twojezaglebie.pl Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.” Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

w 2005 roku, a działkowcy zostali powiadomieni o jego przeznaczeniu - dodał Wojciech Wilczyński, naczelnik Wydziału Nieruchomościami miejscowego magistratu. Działkowcy konsekwentnie podkreślają, że nie chcą słyszeć o zniszczeniu tych ogródków i powstaniu w ich miejscu kolejnego pawilonu. dokończenie nA str. 2

raz z nadejściem nowego miesiąca rozpoczynają się zmiany w polityce śmieciowej. Większość z nas będzie segregowała śmieci po nowemu. W Sosnowcu śmieci będą podzielone na 3 sposoby - suche, mokre oraz szkło. Do pierwszego pojemnika, z żółtą przykrywką, na odpady suche będzie można wrzucać - butelki Pet, inne butelki z tworzyw sztucznych, puste pojemniki po jogurtach, kartony po mleku i napojach, folie, torebki z tworzyw sztucznych, makulaturę, metal, drewno, tekstylia, obuwie, opakowania wielomateriałowe i pozbawione zanieczyszczeń pojemniki i puszki metalowe. Do pojemnika na odpady mokre, który będzie miał ciemną przykrywkę, wrzucimy: odpady kuchenne, resztki i obierki owoców i warzyw, skorupki jajek, odpady tytoniowe, rośliny, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki, pieluchy i inne środki higieny osobistej, mokry papier i karton, zanieczyszczone woreczki i torebki papierowe, zużyte worki do odkurzaczy i pozostałości po hodowli zwierząt. Pozostałe odpady, jak meble dużych rozmiarów, gruz, armatura, odpady zielone, sprzęt elektroniczny, akumulatory, baterie i opony będzie można oddać w specjalnych punktach zbiórki na terenie miasta. można je także dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania odpadów komunalnych. W Sosnowcu podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, a także lekarstwa, jest ponad 100. Pełen spis jest dostępny na stronach Urzędu miejskiego. Za śmieci segregowane zapłacimy 12 złotych od osoby, niesegregowane 18 złotych. PL 13_0941_1


2

W ZAGŁĘBIU Piątek 28 cZeRwca 2013 | nR 26 (172)

www.twojezaglebie.pl

problem działkowców trwa dokończenie ze str. 1

foto: ŁD

- Nie zgadzamy się na likwidację działek i budowę marketu, ponieważ sklepów w okolicy jest sporo. Nie mamy za to żadnych terenów zielonych, nie mamy gdzie odpocząć, działki są jedynym takim miejscem - przekonywali zagórzanie. Większość radnych popiera działania działkowców i jest przeciwna likwidacji terenów zielonych przy ul. Bora Komorowskiego. - Złożyliśmy wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, pod którym podpisała się znaczna część radnych i jeszcze kilka osób - powiedział Przemysław Wydra, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sosnowca. - Jestem zwolennikiem pozostawienia terenów zielonych w Zagórzu, gdyż jest to miejsce do wypoczynku, z którego korzystają też ludzie starsi, więc proponowana zmiana lokalizacji działek nie miałaby żadnego sensu, tym bardziej, że działkowcy już dawno utożsamili się z tym miejscem - przekonywał Przemysław Wydra. - Poza tym

Działkowcy liczą na to, że ich ogródki będą dalej funkcjonować.

wiadomo, że duży market stanowiłby spore zagrożenie dla ok. 30 osiedlowych sklepików, które są źródłem utrzymania dla wielu osób - podkreślił wiceprzewodniczący. Sosnowiecki radny, Tomasz Niedziela zaznaczył, że ewentualna zmiana lokalizacji ogródków działkowych byłaby bardzo trudna do zrealizowania. - To miejsce bardzo wiele znaczy dla działkowców. Oni mają tu swoje domki czy altanki, sami sadzili drzewa. Ciężko byłoby je przenieść w inne miejsce, poza tym są do nich bardzo przywiązani. Wydaję mi się, że zmiana lokalizacji ogródków byłaby możliwa

tylko wtedy, kiedy miasto przedstawiłoby bardzo atrakcyjną ofertę działkowcom – ocenił Tomasz Niedziela. - Jestem przeciwny budowie obiektu handlowego w tym miejscu. Analizowałem bardzo szeroko tę sytuację i w gestii działkowców leży interes, aby wyjaśnić sprawy prawne, bowiem część z nich płaciła podatki za dzierżawę, a część nie - stwierdził Tomasz Niedziela. Podczas wakacji działkowcy nadal będą mogli korzystać ze swoich ogródków. Co będzie później? - Do sprawy powrócimy we wrześniu, być może do tego czasu zostanie opracowany nowy plan zagospo-

moja córka posiada po zmarłym ojcu rentę rodzinną przyznaną w drodze wyjątku. po śmierci zmieniłam córce nazwisko na moje panieńskie (nie miałam ślubu z jej ojcem). za rok biorę ślub z obecnym partnerem. czy córka straci rentę, jeśli jej wtedy również zmienimy nazwisko (bez adopcji)?

darowania przestrzennego - zakończył Przemysław Wydra. Działkowcy zapowiadają, że w przypadku likwidacji bliskich im ogródków przypomną o sobie władzom miasta w trakcie najbliższych wyborów samorządowych. - Mając na uwadze całą sytuację związaną z obroną tych działek i tych terenów zielonych, apelujemy do radnych o poparcie wniosku komisji rozwoju - powiedzieli sosnowiczanie. - Mieszkańcy rozliczą naszych radnych oraz prezydenta w przyszłorocznych wyborach. Żaden z samorządowców z naszego regionu nie będzie miał w nich szans, jeżeli nie zaangażuje się w działania przeciwko budowie kolejnego pawilonu i wyrażenie sprzeciwu przeciwko likwidacji działek - zapowiedzieli zagórzanie. Plan dotyczący zmiany zagospodarowania terenów zielonych pierwotnie miał znaleźć się podczas czwartkowej Sesji Rady Miejskiej, jednak został przesunięty na sierpień. O problemie działkowców poinformowaliśmy jako pierwsi. Całą sprawą zainteresowało się również Polskie Radio. n

Dziecko nie straci prawa do renty rodzinnej otrzymywanej po swoim biologicznym ojcu, nawet w sytuacji zmiany nazwiska, kiedy jego matka ponownie wyjdzie za mąż. Naturalnie zmiana nazwiska dziecka powinna zostać zgłoszona w oddziale ZUS. Zgodnie z art. 68. ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej: 1) do ukończenia 16 lat; 2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo 3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt. 1 lub 2. jeżeli dziecko osiągnęło 25 rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Potwierdził to Sąd Najwyższy - izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - w wyroku z dnia 10 października 2006 r. (i Uk 85/2006). Prawo do renty przysługuje tym członkom rodziny, których zmarły miał utrzymywać z racji ustawowego obowiązku, a którzy nie mieli możliwości zgłoszenia się do własnego ubezpieczenia.

miejsca opuszczone w Auchan

PoLeCaNe i NajCiekaWSZe Na www.twojezAgLebie.pL - zeskanuj kod swoim telefonem i przejdź na stronę

kronikA kronik poLicYjnA

sosnowiec We wtorek wieczorem pociąg osobowy relacji Gliwice-Częstochowa potrącił w Sosnowcu mężczyznę (ok. 30-35 lat), który najprawdopodobniej wszedł pod nadjeżdżający pojazd w zabronionym miejscu. Na miejscu zdarzenia lekarz stwierdził zgon. - Nie udało nam się jeszcze ustalić tożsamości tego mężczyzny. Nie wiemy też, czy był mieszkańcem Sosnowca. Prowadzimy śledztwo w tej sprawie - powiedziała Sylwia Łabaj, rzecznik prasowy komendy miejskiej Policji w Sosnowcu. Wypadek miał miejsce w pobliżu ulicy Piotrkowskiej i Chemicznej.

hyundai potrącił mężczyznę. Prowadzący pojazd był trzeźwy. Życiu poszkodowanemu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dopuszczenia się przestępstwa z art. 177 kk skutkować może skierowaniem do sądu aktu oskarżenia oraz karze pozbawienia wolności do 3 lat. kierowcą okazał się 62-letni mężczyzna, mieszkaniec Sosnowca. kierowca był trzeźwy. jadąc ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. 11-go Listopada, na wysokości posesji 119 potrącił Łukasza P. 37-latek został przewieziony do szpitala wojewódzkiego w Sosnowcu, w stanie niezagrażającym jego życiu.

sosnowiec W poniedziałek w nocy doszło do wypadku na ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu. kierowca samochodu

czeLAdź Czeladzcy policjanci zatrzymali w poniedziałek dwóch mężczyzn, którzy ukradli ubrania w jednym ze sklepów

Adres redakcji i biura ogłoszeń:

wydawca: mediaCo ewelina Dyc redaktor naczelna: ewelina Dyc Druk: Drukarnia Grupy Wydawniczej Polskapresse sp.z o.o.

tel./fax:

41-200 Sosnowiec, ul. modrzejowska 45 (32) 263 14 16

email: biuro@twojezaglebie.pl internet: www.twojezaglebie.pl

redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach tygodnika „twoje Zagłębie”. redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w części lub w całości bez jego zgody.

Czy ponad 50-letnia dzielnica z wielkimi blokowiskami to dobre miejsce do życia? komentarze są bardzo podzielone, co pokazuje film zamieszczony na naszej stronie.

foto: arCH .tZ

wykolejenie W minionym tygodniu w Sosnowcu, na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z kresową, wykoleił się tramwaj. Skład wylądował na jezdni w kierunku milowic i na długi okres czasu zablokował ruch.

foto: arCH .tZ

ewakuacje Seria ewakuacji w całej Polsce. Służby specjalne otrzymały dziesiątki informacji o możliwości podłożenia ładunków w różnych miejscach. W Zagłębiu ewakuowano dwa budynki sądów i centrum handlowe.

kronikA poLicYjnA

adres:

Jaka jest syberka?

foto: PL

Prokuratura rejonowa w Dąbrowie Górniczej umorzyła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez burmistrz miasta Czeladź i przyjęcia korzyści majątkowej.

foto: PL

umorzona sprawa

W Sosnowcu doszło do nietypowego zdarzenia. Nieopodal popularnej “Żylety”, w ogniu stanął samochód osobowy. Na szczęście, nikomu nic się nie stało.

foto: kamiL WoźNiCZka

spłonął golf

HISTORIA ZAGŁĘBIA

kronikA kronik poLicYjnA

na terenie centrum handlowego. około godziny 18 dwaj mężczyźni, 33-letni będzinianin oraz 28-letni mieszkaniec powiatu będzińskiego, ukradli ubrania warte 800 złotych w m1 w Czeladzi. Pracownicy ochrony próbowali zatrzymać sprawców. mężczyźni w trakcie ucieczki samochodem z parkingu próbowali potrącić ochroniarzy. Złodziei zatrzymali policjanci. Sprawcom grozi nawet 10 lat więzienia. sosnowiec We wtorek prokurator nałożył dozór policji na 19-latka, który posiadał przy sobie środki odurzające. W wyniku realizacji sprawy przez policjantów i komisariatu zatrzymany andrzej m. usłyszał dwa zarzuty, za posiadanie środków odurzających oraz

NAjwAżNIejSZe wydARZeNIA

28.06 - 04.07

za ich rozprowadzanie. Za to przestępstwo może grozić mu kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. będzin - Ustaliliśmy już tożsamość kobiety, którą w niedzielę wyciągnięto z Przemszy - powiedział Paweł Łotocki, rzecznik prasowy komendy Powiatowej Policji w Będzinie. informację otrzymaliśmy od naszej czytelniczki, która była świadkiem wyciągania zwłok kobiety z rzeki przez młodych ludzi. Wiadomość o całym zdarzeniu funkcjonariusze dostali ok. godz. 17.15. - W tej chwili trwają odpowiednie czynności z udziałem najbliższej osoby 38-letniej kobiety - przekazał Paweł Łotocki. Nie wiadomo, czy kobieta była mieszkanką Będzina.

Wystawa fotograficzna pt.„miejsca opuszczone”to prace przedstawiające miejsca, o których większość z nas już zapomniała. idąc ulicą, nie zwracamy uwagi na niszczejące za płotem perełki architektury, które skrywają w sobie mnóstwo historii i przepięknych wnętrz. 6 autorów jeździ po całej Polsce w poszukiwaniu takich miejsc. a coraz częściej nawet zagranicę. Pasja pochłonęła ich do tego stopnia, że nie ma tygodnia bez wyprawy z aparatem. Wszystko po to, by pozwolić tym obiektom żyć wiele lat. Podczas wystawy będzie można podziwiać również pamiątki z podroży, a także posłuchać industrialnej muzyki. Wyjątkową atrakcją wystawy będzie pokaz Cadillaca La Salle. Wystawę będzie można oglądać od 1 lipca do końca sierpnia. PL

www.wikizaglebie.pl

30 cZeRwcA 1949 - w SOSNOwcu uROdZIŁ SIĘ MIcHAŁ cZARSkI, pOlITyk, SAMORZądOwIec, pReZydeNT SOSNOwcA, MINISTeR. 30 cZeRwcA 1999 - kOpAlNIA NIwkA-MOdRZejów w SOSNOwcu kOńcZy ekSplOATAcjĘ wĘGlA. 1 lIpcA 2012 - w cZelAdZI w wyNIku ulewy ZAwAlIŁ SIĘ HISTORycZNy MuR OpOROwy NA SkARpIe pOd kOścIOŁeM św. STANISŁAwA. 3 lIpcA 1960 - w SOSNOwcu uROdZIŁ SIĘ ZBIGNIew BIAŁAS, lITeRATuROZNAwcA, AuTOR BeSTSelleROwej pOwIeścI kORZeNIec.

„twoje zAgłębie” koLportowAne jest do skrzYnek pocztowYcH nA nAjwiększYcH ośiedLAcH zAgłębiA dĄbrowskiego orAz w nAstępujĄcYcH miejscAcH: BędZinPUP ul. krasickiego 17a • Um ul. 11 listopada 20 • "Pro-meD" ul. 9 maja 3 • "raNCZo" ul. Bema 2a • Sklep Spożywczy ul. Chmielewskiego/Pawilon 1 • US ul. i armii Wojska Polskiego 1 • „SoNar” al. kołłątaja 24 • Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 39 • Będzin "jUWika" ul. Skalskiego 1 • Sklep j.Z. Czerwińscy ul. Skalskiego 6 • „aDUŚ” ul. Szkolna 8 cZeLadŹ Um ul. katowicka 45 • Sklep ogólnospożywczy ul. Norwida 9 • „maXim” ul. Nowopogońska 217 • "keSZ" ul. Nowopogońska 224 • "mYSZka" ul. Nowopogońska 226 • Sklep ogólnospożywczy ul. Poniatowskiego dąBRowa góRnicZa Delikatesy „WroNa” ul. Piłsudskiego 36c/621 • kiosk "koLPorter" ul. Norwida 28 • „HaNeX” ul. augustynika 13 • "atU" ul. augustynika 7 • Um ul. Graniczna 21 • C.H. Pogoria (punkt informacji miejskiej) ul. jana iii Sobieskiego 6 • Społem al. kościuszki 17 • ZUS al. kościuszki 48 • "SUPer-rePUS" ul. Łukasińskiego 30B • "BeLLiS-1" ul. majewskiego 4 • PUP ul. Sobieskiego 12 • LeWiataN ul. topolowa 50a • "kULBak" ul. Warszawska 74 • PiekarNia ul. Warszawska 78 sosnowiec centRumUS ul. 3 maja 20 • Cim ul. modrzejowska 1a • redakcja "twoje Zagłębie" ul. modrzejowska 45 • ZUS ul. Partyzantów 1 • Lunch Bar ul. Partyzantów 11 • Um al. Zwycięstwa 20 sosnowiec dańdówkaSklep "aBC" ul. 11 Listopada 45 sosnowiec kaZimieRZ góRnicZy "Bart-PoL" ul. Główna 26 sosnowiec kLimontów „aGa-2” ul. Dobrzańskiego 119 • „CemaL” ul. Zapolskiej 10B sosnowiec macZki „aS” ul. krakowska 15 sosnowiec miLowice Społem ul. Saturnowska 32 • aGa – market ul. Słoneczna 14 sosnowiec niwk a Sklep Wielobranżowy ul. Wojska Polskiego 119 staRy sosnowiec Lewiatan ul. Sobieskiego 27 • Z a k ł a d m i ę s n o -Wę d l i n i a r s k i B o g d a n j a n i k u l . m o n i u s z k i 41 • s o s n o w i e c P o g o ń  a p t e k a "m a x m e d i c " u l . G o s p o d a r c z a 32 • "Z UZ a" u l . G o s p o d a r c z a 4 • a p t e k a „ N a o r l e j ” u l . o r l a 30 • " Da r i a" u l . o r l a 30 • PiekarNia j.Z. Czerwińscy ul. Zamenhoffa sosnowiec sieLecSklep Spoż.-monopo. „Gwiazda” ul. Narutowicza 52 • Sklep Spożywczy ul. Sielecka 30 . ZnaJdZiesZ nas teŻ co Piątek na PLacu stuLecia w sosnowcu od 800 Rano, a takŻe 00 w centRum dąBRowy góRnicZeJ od 10 .


W ZAGŁĘBIU www.facebook.com/twojezaglebie

Piątek 28 cZeRwca 2013 | nR 26 (172)

sosnowiec na minie?

Tłumy na Garażówce

foto: Um SoSNoWieC

to był szok dla wszystkich mieszkańców. Na placu zabaw u zbiegu ulic kalinowej i Jodłowej zapadła się ziemia, która utworzyła lej o głębokości ponad 10 metrów! Niestety, takich miejsc może być więcej.

W środę rozpoczęło się zasypywanie kilkunastometrowej dziury.

Paweł Leśniak p.lesniak@twojezaglebie.pl

Na szczęście padał deszcz. Choć brzmi to jak herezja, to właśnie dzięki ulewie nikomu nic się nie stało. Na placu zabaw między ulicą Kalinową i Jodłową w minioną niedzielę zapadła się ziemia. Nagle, w trakcie ulewy, a codziennie bawią się tam dziesiątki dzieci. Lej pojawił się popołudniu. - Trwa sprawdzanie, czy nikomu nic się nie stało. Na miejscu są specjalne jednostki z kamerą termowizyjną oraz specjalnie przeszkolonymi psami - mówił nam zaraz pod zdarze-

niu Patryk Fudała z sosnowieckiej straży pożarnej. Według wstępnych informacji, dziura miała średnicę około 10 metrów, a głębokość 15! Pierwsze hipotezy mówiły o możliwej awarii rur wodociągowych, starych szybach górniczych, a także biedaszybach. Tuż po pojawieniu się zawaliska, na miejscu pojawiła się specjalistyczna jednostka z Jastrzębia Zdroju. Strażacy wraz ze specjalnie przeszkolonymi psami zostali spuszczeni na linach do środka leja i sprawdzali, czy nikt nie ucierpiał. Około godziny 22 okazało się, że w wypadku nie było ofiar, a teren został zabezpieczony. Pojawiły się

jednak informacje, że zapadlisko może zagrażać budynkom. - Chciałbym podkreślić, że znajdującym się w tym rejonie budynkom nie zagraża niebezpieczeństwo – przyznał wiceprezydent, Ryszard Łukawski. Wśród pierwszych informacji o przyczynach wypadku pojawiał się szyb wentylacyjny. Jako pierwsi na www.twojezaglebie.pl poinformowaliśmy, że tuż pod placem zabaw przebiegał szyb wentylacyjny kopalni Niwka-Modrzejów z lat 1884-1894. - Nasi inspektorzy byli na miejscu i potwierdzili, że pod spodem znajdował się szyb wentylacyjny kopalni Niwka-Modrzejów, który miał głębokość około 60 me-

niezwykłe maskotki na ulicach sosnowca

kilkaset dzieci z sosnowieckich szkół, z inicjatywy centrum Handlowego Plejada sosnowiec, przeszło ulicami sosnowca. Było barwnie, kolorowo, a przede wszystkim bardzo wesoło. tłumy najmłodszych wraz z nauczycielami, pojawiły się, aby zaprezentować wielkie maskotki, które same wykonały. finałem była ekspozycja w Centrum Handlowym Plejada, gdzie klienci wybrali najładniejszą

maskotkę. Parada budziła zainteresowanie wśród przechodniów, a także młodszej części mieszkańców Sosnowca. jej uczestnicy nie zawiedli, a dzieci przebrały się za różne postaci - księżniczki, magów, a także bohaterów bajek i filmów. Paradę oklaskami przyjęli klienci Centrum Handlowego Plejada, gdzie zaprezentowana została twórczość sosnowieckich szkół. Przez kilka godzin trwało głosowanie na najładniejsza maskotkę. Główną nagrodę zdobył Wielki Ptak znany z Ulicy Sezamkowej, a 2. miejsce zajęła fifi Niezapominajka.

trów - mówi nam Jolanta Talarczyk, rzecznik prasowy prezesa WUG. - Nie wiadomo, jak był likwidowany szyb i czy robiono to we właściwy sposób - mówi rzecznik. Co ważne, wyrobisk, które mogą mieć połączenie z powierzchnią, może być dużo więcej. Szybów i szybików, które były połączone z powierzchnią, w samym Zagłębiu mogło być około 1500. Raport w tej sprawie do samorządów z regionu ma dotrzeć za rok. - Raport będzie przydatny przy sporządzaniu planów przestrzennego zagospodarowania terenu i pomoże potencjalnym inwestorom na odpowiednie do uwarunkowań zaprojektowanie budynków czy innych obiektów użyteczności publicznej. Mamy wiele pozytywnych przykładów rekultywacji terenów po zakończeniu eksploatacji górniczej, ale niestety, zdarzają się także niemiłe jej pamiątki - mówi Piotr Litwa, prezes WUG. W Sosnowcu już dochodziło do podobnych zdarzeń. 2 lata temu pojawiło się osuwisko również na ulicy Kalinowej, a kilka lat wcześniej na ulicy Czarnej. Czy zatem grożą nam podobne zdarzenia? Na razie Urząd Miejski uspokaja, ale podobnych „źle zabezpieczonych” miejsc sprzed dziesiątek lat może być więcej. Od środy trwa zasypywanie leja. Urząd na razie robi to własnymi środkami. n

nie ma w sosnowcu drugiego takiego wydarzenia. w sosnowieckim klubie Remedium po raz kolejny odbyła się garażówka, a na niej mogliśmy znaleźć wszystko - od ubrań, przez produkty handmade i słodkości, a także starocie. Garażówka w klubie Remedium w Sosnowcu odbyła się w minioną niedzielę. Zainteresowanie było tak duże, że wszyscy wystawcy nie zmieścili się w klubie. Na stoiskach królowały ubrania, własnoręcznie robione produkty, biżuteria, a nawet pyszne babeczki. Chętni mogli także zakupić stare płyty i książki. - To doskonały pomysł na im-

3

prezę. Takich rzeczy nie kupimy w marketach i innych sklepach. Na pewno znajdę coś dla siebie, ale i dla chłopaka - mówi nam Paulina, która w Remedium szukała prezentów dla najbliższych. - Przeczytałem o akcji w internecie i postanowiłem się wybrać. Nie żałuję. Uwielbiam starocie i rzeczy własnoręcznie robione, a tego tutaj jest pełno. Mam nadzieję, że nie będzie to ostatnia edycja, a kolejne będą jeszcze bardziej rozszerzone - mówi Patryk, jeden z klientów. Garażówka przyciągnęła dziesiątki osób i najprawdopodobniej nie jest to ostatnie zdanie właścicieli Remedium w Sosnowcu. PL

skatepark będzie gotowy trwająca rok inwestycja wreszcie może się zakończyć. na rozpoczęcie wakacji skatepark, znajdujący się w parku w sosnowieckim kazimierzu, ma być w stu procentach gotowy. Właśnie mija rok od podpisania umowy ws. budowy skateparku w kazimierzu oraz przebudowy ścieżek dla rolkarzy, rowerzystów i pieszych w parku im. jacka kuronia w Sosnowcu. mimo zapowiedzi, że wiosną skatepark będzie otwarty, do raju dla deskorolkarzy i rolkarzy jeszcze brakuje. obiekt ma sporo problemów. - Wygląda jak basen, a nie skatepark. Włożyli nasze ciężkie pieniądze i jest bezużyteczny. od ponad miesiąca stoi woda, która już

rekLama

zachodzi glonami. Baseny to już mamy w Sosnowcu - piszą w mailach do redakcji czytelnicy. rzeczywiście, woda jest problemem skateparku. Na szczęście, na dniach ma zostać rozwiązany. - Projektant źle zaprojektował zbiornik dosączający, pewne rozwiązania po prostu się nie sprawdziły. Projektant wziął na siebie kwestię wykonania poprawek - mówi nam dyrektor moSir, rafał Łydek i dodaje, że skatepark ma być gotowy jeszcze w tym tygodniu. Nieco gorzej wygląda sytuacja ścieżek. - Są wady mniej istotne i te istotne. Ścieżki mają wysoką chropowatość i złe łączenia, a mają służyć również rolkowcom i rowerzystom - mówi dyrektor moSir. Ścieżki mają zostać naprawione do września. PL 13_00505_1

Wicedyrektor zwycięskiej Szkoły Podstawowej nr 39 nie ukrywała radości. - Nikt z nas nie spodziewał się zwycięstwa, ale jest to dla nas wielka radość i ukoronowanie trudów. Dzieci są bardzo szczęśliwe - mówi krystyna Sadowska z SP39. Nagroda od Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec w dużej mierze przeznaczona zostanie na wyposażenie sali multimedialnej. Dzieciom ze szkół pomagała agencja master, dzięki czemu żadna z placówek nie została sama przy tworzeniu wielkich maskotek. PL

PSA3C104601 PEX_TwojeZaglebie_131x168i5_e1.indd 1

24.06.2013 16:35


4 burmistrz bez absolutorium W ZAGŁĘBIU

Piątek 28 cZeRwca 2013 | nR 26 (172)

www.twojezaglebie.pl

Ile zarabiają nasi posłowie?

11 z 17 radnych nie udzieliło absolutorium burmistrz czeladzi, teresie kosmali z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. Głosowanie odbyło się podczas poniedziałkowej, dość chaotycznej, Sesji rady miasta.

kilka tygodni temu zaprezentowaliśmy zarobki zagłębiowskich prezydentów. teraz przychodzi czas na „prześwietlenie” zagłębiowskich posłów.

Łukasz Dytko

Tego dnia burmistrz miasta opuściła magistrat w nie najlepszym nastroju. Większość radnych podjęła taką, a nie inną decyzję na pod stawie 20 spo rzą dzo nych wniosków dotyczących nieprawi dłowo ści w   sprawoz da niu finansowym mających negatywny wpływ na budżet gminy. Swoje zastrzeżenia radni przedstawili podczas blisko pięciogodzinnych obrad. - Wśród sporządzonych wniosków znalazło się m.in. niskie wykonanie planu dochodów (85,8%) i wydatków (81,8%), zaległości wobec wspólnot mieszkaniowych, niewykonanie planu dochodów ze sprzedaży (21,6%), niewykonanie planu inwestycji (37,9%), zlecenie nowej dokumentacji na realizację Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia, zaległości płatnicze wobec wykonawcy GBS, nagminne wykorzystywanie samochodu służbowego dla celów prywatnych, uzbrojenie prywatnych działek budowlanych wbrew uchwale Rady Miejskiej, kredytowanie bieżących wydatków środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nieterminowa zapłata składek ZUS, nieterminowe regulowanie zobowiązań, zaległości płatnicze wobec KZK GOP, ograniczenie

foto: ŁD

l.dytko@twojezaglebie.pl

„Czarne chmury” pojawiły się nad głową Teresy Kosmali, jej przyszłość jest niepewna.

dostępu do informacji publicznej i dokumentów finansowych nie zbęd nych do sprawowania funkcji kontrolnych, niewykonanie uchwały Rady Miejskiej w zakre sie udzie le nia dota cji Ochot ni czej Straży Pożar nej w Czeladzi na zakup wozu bojowego, zaległości płatnicze wobec ZIK Sp. z o.o., a także zaniechanie wypłacenia nagród dla nauczycieli  - wyliczał radny, Kamil Kowalik. - Nieudzielenie absolutorium jest furtką do ogłoszenia referendum - dodał po chwili. Burmistrz Czeladzi do samego końca miała jednak nadzieję, że Rada Miejska będzie dla niej przychylna i okaże jej zrozumienie. -Proszę państwa o udzielenie mi

rekLama

13_00944_1 13_00944_7

absolutorium. Przez 12 miesięcy w roku spotykamy się i rozmawiamy o problemach w mieście oraz o braku płynności finansowej, więc wszyscy znamy tę sytuację - powiedziała w trakcie sesji Teresa Kosmala. - To nie jest tak, że coś zrobiłam celowo czy nie celowo. Po prostu tak trzeba było postąpić - przyznała burmistrz. Zadłużenie Czeladzi sięga 36,8 mln zł (37,11% w stosunku do dochodów, gdzie limit wynosi 60%). - Nie można krytykować pani burmistrz i rzucać jej kłód pod nogi, tylko trzeba ze sobą współpracować - stwierdził radny, Mirosław Kędzierski. - Wpływ na sytuację finansową miasta ma fakt, że co roku spłacamy 10 mln zł kredytu,

jednak my musimy kierować się interesem mieszkańców, ponieważ to przecież ich reprezentujemy podkreśliła radna, Irena Owczarz. Podczas Sesji Rady Miejskiej została przedstawiona pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej związana z wykonaniem budżetu oraz negatywna opinia większości członków Komisji Rewizyjnej. - Regionalna Izba Obrachunkowa jest dla Czeladzi dużo bardziej łaskawa niż państwo, którzy nie chcecie widzieć problemów w mieście związanych m.in. z bezrobociem - przekonywała Teresa Kosmala. Obrady musiały zostać zamknięte, aby uchwała mogła nan brać swojej mocy.

staszic wygrał w regatach wybudują place zabaw dobra wiadomość dla najmłodszych mieszkańców dąbrowy górniczej. w mieście zostaną wybudowane trzy nowe place zabaw.

pO dRuGIe „Układ zamknięty” SLD. Moi bohaterowie filmu zostali aresztowani za rządów SLD - mówi Ryszard Bugajski, reżyser filmu „Układ zamknięty”. Film ten to opowieść oparta na faktach, o trójce biznesmenów, którzy stali się celem intrygi skorumpowanych urzędników państwowych. W okresie rządów PO, uchwaliliśmy m.in. „Pakiet dla przedsiębiorców”, rozdzieliliśmy prokuraturę od resortu sprawiedliwości oraz uchwaliliśmy ustawę o odpowiedzialności urzędniczej, wprowadziliśmy osobistą odpowiedzialność majątkową urzędników, zlikwidowaliśmy areszty wydobywcze, wprowadziliśmy „abolicję składek” ZUS dla przedsiębiorców, kasowy VAT dla małych firm, a ostatnio deregulację zawodów. Polska odniosła sukces w negocjacjach nad nowym budżetem Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Otrzymamy łącznie 106 mld euro, czyli prawie 500 mld zł. pO tRZecie Eurostat - PKB I kwartał 2013 r. Nasze 0,4 % wzrostu było większe niż średnia unijna, która wyniosła -0,7 %. Nasz wzrost spowolnił, ale rośniemy, podczas gdy gospodarka unijna się skurczyła. Wyprzedzają nas Wielka Brytania 0,6%, Słowacja 0,9%, Estonia 1,2%, Litwa 4,1%, Łotwa 5,6%. Za nami natomiast są: Austria 0,0%, UE17-0,1%, Niemcy -0,3%, Francja -0,4%, Belgia -0,5%. Pozostałe państwa jeszcze dalej w tyle. Biuro Poselskie Sosnowiec, ul. Warszawska 1/2, tel. 32 297 02 87

foto: PL

pO 1,2,3 pO pIeRwSZe Roczny urlop po urodzeniu dziecka. W dniu 17.06.2013 r. wchodzi w życie ustawa wprowadzająca roczny płatny urlop po urodzeniu dziecka. Dłuższe urlopy przysługiwać będą rodzicom wszystkich dzieci urodzonych w tym roku. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać na równych prawach ojciec i matka. Przez pierwsze 26 tygodni urlopu zasiłek macierzyński wynosił będzie 100% ostatniego wynagrodzenia i 60% wynagrodzenia przez kolejnych 26 tygodni. Jeśli zaś matka dziecka od razu zadeklaruje, że korzystać będzie z całości urlopu, to przez cały ten okres wypłacany będzie zasiłek w wysokości 80% wynagrodzenia. Obecnie urlop trwa maksymalnie 24 tygodnie.

Najwięcej funduszy w polskiej walucie ma Waldemar Andzel, który według zeznania, zaoszczędził aż 631 tysięcy złotych. Ponad 300 tysięcy na swoich kontach oszczędnościowych mają: Jerzy Borkowski (380), Jarosław Pięta (340) i Beata Małecka-Libera (375). Najgorzej w zestawieniu prezentuje się Piotr Van der Coghen i Ewa Malik - oboje mają po 15 tysięcy złotych. Posłowie jednak bardzo lubią inwestować w nieruchomości. W zasadzie każdy ma po minimum 2 nieruchomości lub działki, choć wyjątkiem jest Waldemar Andzel, który w ogóle nie inwestuje na tym rynku. Najlepsza na tym polu jest Anna Nemś. Była wiceprezydent Zawiercia jest współwłaścicielką dwóch domów, jednego o powierzchni 215 metrów kwadratowych, a drugiego mającego 174 m2. Oprócz tego jest właścicielką lub współwłaścicielką garażu, pawilonu handlowego i 1/6 działki. Jak napisała w swoim zeznaniu, wynajem nieruchomości przynosi roczne zyski rzędu 123 tysięcy złotych. Sporą ilością nieruchomości dysponuje także Jerzy Borkowski - dom i mieszkanie, w sumie warte

ok 1,3 miliona złotych, działka budowlana, nieruchomość z lokalem handlowym i działka zabudowana. Wśród „potentatów” nieruchomości jest też Wojciech Saługa, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu, mieszkania i trzech działek. Łączna ich wartość to około 1,1 miliona złotych. Średnie zarobki posłów to około 150 tysięcy złotych rocznie (dieta + uposażenie), co daje ponad 12 tysięcy miesięcznie. Jakimi samochodami jeżdżą posłowie? Wojciech Saługa poruszą się 10-letnią Hondą Civic. Podobną markę wybrała Beata Małecka-Libera, ale jej Honda jest z 2012 roku. Ewa Malik jeździ Nissanem Tiida z 2009 roku, a Piotr Van der Coghen 14-letnim Audi A6. Waldemar Andzel wybrał samochód Kia Ceed, a Witold Klepacz jest właścicielem Toyoty Avensis z 2003 roku i Skody Octavii 2006. Jerzy Borkowski również wybrał Skodę, ale Superb, a Jarosław Pięta ma Peugeota 407 z 2007 roku. Samochodu nie posiada Anna Nemś. Podobnie jak spora część Polaków, tak też posłowie biorą kredyty. Wyjątkiem jest Piotr Van der Coghen, Jarosław Pięta, Witold Klepacz, Waldemar Andzel i Beata Małecka-Libera. Najbardziej zadłużona jest Anna Nemś, która wzięła kredyty w wysokości ponad milion złotych. Dane na podstawie zeznań podatkowych za rok 2012. PL

IV LO po raz drugi z rzędu triumfuje w regatach.

Regaty staszic-Plater stały się już miejską tradycją. w XVii edycji wyścigu wygrało iV Lo i wyszło na prowadzenie. Jest też o krok od utrzymania pucharu.

27 czerwca upłynął termin składania ofert przetargowych na wykonanie tych obiektów, z uwzględnieniem dostawy i montażu elementów małej architektury. - Place zabaw powstaną przy ul. Jasnej, ul. Ziołowej w Okradzionowie i ul. Uczniowskiej w Trzebiesławicach - poinformował Piotr Jędrusik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. - W tym

roku powstaną także place zabaw na terenie dwudziestu placówek zlokalizowanych na terenie całego miasta tj. w przedszkolach i czterech oddziałach przedszkolnych mieszczących się w szkołach w Łośniu, Tucznawie, Strzemieszycach i Łęknicach - wtajemniczył naczelnik. W 2013 roku gmina na wykonanie tej inwestycji zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 500 tys. zł. - Urządzenia będą montowane po wyłonienia wykonawcy i zawarciu umowy. Termin realizacji zadania zgodnie z zapisami umowy wynosi 50 dni od daty jej podpisania - zakończył Piotr Jędrusik. Łd

niliśmy dziecinne błędy, ale kładę to na karb emocji i tego, że chcieli wygrać. Jestem bardzo zadowolony i dumny z uczniów, wszyscy byli naprawdę zaangażowani i co najważniejsze, wygrali - mówił po Plateranie doskonale rozpoczęli zawodach. te zawody. W dwóch wyścigach Stan rywalizacji to 9:8, ale Sta„dwójek” zdecydowanie pokona- szic wygrał dwukrotnie z rzędu. li reprezentantów Staszica, ale ci Jeśli uczyni to za rok, puchar w dwóch kolejnych się odwdzię- przechodni na stałe pojawi się czyli. Mimo to, reprezentanci IV w gablotach szkoły. Przedstawiciele LO doprowadzili do remisu. Klu- II LO łatwo go jednak nie oddadzą. czowy był jednak wyścig czółen. - Nie chcemy Staszicowi oddawać Ten był niezwykle emocjonujący, pucharu. Wiadomo, raz się prze- dyrektor urzędu Pracy w so- Miejskiej. Ma wielokierunkowe a o powodzeniu IV LO zadecydo- grywa, raz się wygrywa, w związ- snowcu, andrzej madej, zastąpi wyższe wykształcenie ekonomiczwał zdecydowanie lepszy finisz. ku z tym uważam, że w pięknym na stanowisku wiceprezyden- ne, administracyjne i techniczne. Reprezentanci popularnego Sta- stylu przegraliśmy w tym roku, co ta arkadiusza chęcińskiego, Jest też absolwentem kilku uczelni, szica wygrali po raz drugi z rzędu nie oznacza, że w przyszłym się który został członkiem władz także zagranicznych. i prowadzą w sumie 9:8. - Nieważ- poddamy bez walki - powiedziała województwa. W swojej karierze zawodowej ne jest to, jak się zaczyna, a to, jak dyrektor. pracował m.in. jako dyrektor się kończy. Przyznam, że tym raJuż za rok XVIII edycja, a dyrekAndrzej Madej zostanie I za- Ośrodka Współpracy z Samozem to się sprawdziło, aczkolwiek torzy obu szkół chcą, żeby regaty stępcą prezydenta Sosnowca, rządami Terytorialnymi w Banku wydaje mi się, że na nawrotach by- z roku na rok cieszyły się coraz Kazimierza Górskiego. Członek GBG w Katowicach, przez 19 lat liśmy bezbłędni. Brakowało nam większą popularnością. Wiadomo zarządu miasta nie jest nową w Urzędzie Wojewódzkim troszeczkę siły i nad tym trzeba już, że z okazji jubileuszowego wy- postacią w Urzędzie, bowiem i Marszałkowskim w Katowicach, popracować - mówi dyrektor II LO ścigu, szykowane są wielkie niespo- do ubiegłorocznych wakacji był a także jako Radca Handlowy Amw Sosnowcu, Dorota Leszczyńska. dzianki, to jedna dopiero... w 2016 radnym. W sierpniu został dyrek- basady RP w Holandii. Zadowolenia, ale też i nerwów roku. Do tego czasu być może cze- torem Urzędu Pracy w Sosnowcu. Nowy wiceprezydent zajmie się nie ukrywał dyrektor IV LO, To- ka nas zmiana regulaminu, o czym W ostatnich dwóch kadencjach m.in. gospodarką komunalną, niemasz Szyjkowski. - Po pierwszych zresztą mówi się od kilku lat. Wy- był przewodniczącym Komisji ruchomościami oraz komunikacją biegachgospodarka miałem stan przedzawakajaków nie licząprzez się bowiem Oświaty Komisji Bezpieczeńw Sosnowcu. Obowiązki będzie Polska oceniana jest jakościgi stabilna.Przechodzi kryzys bez recesji.oraz Rentowność obligacji osiąga łowy, stylw niehistorii był najlepszy. Popełw klasyfikacji końcowej. PL Polska stwa iawansowała Porządku Publicznego Rady pełnił od 1 lipca. PL najniższe poziomy. To oznacza,że inwestorzy ufają Polsce.... na 57 miejsce na 177 państw w dorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej amerykańskiej fundacji Heritage i ,,Wall Street Journal’’. Takie wyniki w czasach kryzysu to ogromny sukces polskiego społeczeństwa i rządu?

Andrzej madej wiceprezydentem


W ZAGŁĘBIU www.facebook.com/twojezaglebie

Piątek 28 cZeRwca 2013 | nR 26 (172)

trzy miesiące utrudnień

5

powstaje punkt widokowy

właśnie wystartował remont wiaduktu w centrum Sosnowca. to oznacza ogromne utrudnienia dla kierowców, ale też i dla pasażerów komunikacji miejskiej.

foto: PL

Remont wiaduktu rozpoczął się w środę. Utrudnienia już są widoczne.

Paweł Leśniak p.lesniak@twojezaglebie.pl

W środę rozpoczął się remont wiaduktu kolejowego w Sosnowcu na ulicy Piłsudskiego pod trasą kolejową. Za remont będzie odpowiadała firma Banimex z Będzina, a zlecającym jest PKP PLK. Wiadukt został wybudowany w 1928 roku, a udrożnienie pod nim układu drogowego nastąpiło na początku tego wieku. Wykonano wtedy tunele dla ruchu pieszego, a w miejscu ruchu pieszych pojawiły się jezdnie. Miasto na ten cel otrzymało ponad 6,5 miliona złotych z Unii Europejskiej. Teraz przyszedł czas na remont samego wiaduktu, a to będzie rekLama

wiązało się z ogromnymi utrudnieniami. Wykonawca ma zadbać o zabezpieczenie antykorozyjne, demontaż starej i montaż nowej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, zabudowę systemu ochrony przeciwpożarowej, a przede wszystkim renowację. To wszystko jednak odbędzie się kosztem sporych utrudnień. - Na okres 2 miesięcy wewnętrzne tunele będą zamknięte dla ruchu – mówi nam Mariusz Łojas z Banimexu. Oznacza to, że przez 60 dni, ruch pojazdów będzie się odbywał jedynie zewnętrznymi tunelami. Wyjątkiem będą tramwaje, ale rozkład będzie zmieniony. - Po dwóch miesiącach przenosimy się do zewnętrznych części – mówi

kierownik, Mariusz Łojas. Prace mają potrwać do końca września. KZK GOP podał już szczegóły zmian komunikacyjnych. Zalecane objazdy zostały poprowadzone ulicami Mireckiego i Grota-Roweckiego. W godz. 20.00 – 4.00 oraz w weekendy (od piątku od godz. 20.00 do poniedziałku do godz. 4.00) ruch tramwajowy będzie wstrzymany. Podczas wyłączenia ruchu tramwajowego funkcjonować będzie komunikacja zastępcza. Jak poinformował KZK GOP ruch w dni robocze w godzinach 4:00 – 20:00 będzie prowadzony na dotychczasowych zasadach. Zmiany zaczną obowiązywać od piątku n 28 czerwca.

Linia nr 15 w czasie prowadzenia prac (noc + weekendy) nie będzie kursowała. Linia nr 21 w czasie prowadzenia prac będzie skrócona do centrum Sosnowca. Linia nr 26 w czasie prowadzenia prac będzie skierowana na Pogoń. Zostanie uruchomiona linia 35, która w czasie prowadzenia prac będzie obsługiwała trasy Szopienice – Sosnowiec i Sosnowiec – Milowice. Linia nr 36 będzie kursowała według zmienionego rozkładu jazdy. Na linii zastępczej T-15 (Sosnowiec Urząd Miasta – Zagórze Osiedle) zostaną uruchomione dwie dodatkowe trasy. Pierwsza (w nocy): Zagórze Osiedle – Mec – Sielec – Dworzec PKP Sosnowiec Aleja Mireckiego. W kierunku przeciwnym: Sosnowiec Aleja Mireckiego ulicami Piłsudskiego, 3 Maja, Blachnickiego, Mieroszewskich do przystanku Zagórze Osiedle. Druga trasa (wieczorem i w dni wolne): Sosnowiec Urząd Miasta, Mościckiego, 3 Maja, Piłsudskiego do Alei Mireckiego. Przystanek autobusowy Sosnowiec Aleja Mireckiego będzie zlokalizowany na Piłsudskiego po zawróceniu na skrzyżowaniu z al. Mireckiego (przy kamienicach).

foto: Um BęDZiN

Zmiany na cZas Remontu

Wizualizacja przedstawia wejście do podziemi oraz punkt widokowy.

w Będzinie przy al. kołłątaja trwa budowa tarasu widokowego będącego jednym z etapów gruntownej rewitalizacji wzgórza Zamkowego. wspomniany punkt z balustradą i schodami będzie funkcjonował przy placu prowadzącym do podziemi wzgórza. Planowany termin zakończenia budowy tarasu przewidziano na połowę października bieżącego roku. Będzie on mierzył niespełna dwadzieścia metrów kwadratowych. - Odbudowa schodów terenowych nie jest pomysłem nowym, lecz nawiązującym do tego, który został utrwalony w krajobrazie kulturowym Będzina i stanowi ciąg komunikacyjny łączący Wzgórze Zamkowe ze Starym Miastem - powiedział Rafał Adamczyk, rzecznik prasowy będzińskiego magistratu. - Lokalizacja tarasu widokowego, obok wejść do

podziemi, umożliwia nadanie spójności z ogródkiem jordanowskim znajdującym się przy ul. Górnej i Góra Zamkowa. Z punktu widokowego mieszczącego się w ciągu schodów prowadzących na Wzgórze Zamkowe, oprócz budynków zlokalizowanych przy Alei Kołłątaja,  będzie można oglądać panoramę  wzdłuż całej drogi wojewódzkiej w kierunku ronda, jak i w kierunku osiedla Warpie - zakończył Rafał Adamczyk. Inicjatywa budowy tarasu widokowego jest bardzo ciekawa, ale czy jego lokalizacja była wcześniej przemyślana? Taki punkt kojarzy się przede wszystkim z ukazaniem pewnych unikatowych walorów danej miejscowości. Tymczasem w przypadku Będzina będzie nieco inaczej, bowiem wszelkie atuty tego miasta zastąpią stare kamienice, samochody oraz środki komunikacji miejskiej. Łd 13_00324_2


6

PROGRAM TV / ROZRyWKA Piątek 28 cZeRwca 2013 | nR 26 (172)

tVP 2

Piątek

05:25 Dwójka Dzieciom - SuperSprytek i Sprytusie (7) 05:55 Noce i dnie (5) 07:00 m jak miłość (237) 08:00 Pytanie na śniadanie 10:25 Barwy szczęścia (911) 10:55 Na dobre i na złe (79) 11:55 Wajrak na tropie - Wąż jak ręka drwala 12:25 makłowicz w podróży - estonia 12:55 wojciech cejrowski - boso przez świat 13:35 czas honoru (20) 14:35 rodzinka.pl (101) 15:10 rodzinka.pl (102) 15:45 panorama kraj 16:00 pogoda 16:10 m jak miłość (952) 17:05 kabaretowy klub dwójki (9) 18:00 panorama 18:35 sport telegram 18:45 pogoda 18:50 jeden z dziesięciu (13) 19:30 jeden z dziesięciu (14) 20:10 rodzinka.pl - serial (75) 20:40 rodzinka.pl - serial (76) 21:10 rodzinka.pl - serial (77) 21:45 dzięki bogu już weekend (4) 22:55 piąty stadion (73) 23:05 kryminalne zagadki Las Vegas s.X (6) 23:55 kryminalne zagadki Las Vegas s.X (7) 00:50 prowokacja 02:30 pitbull (17) 03:30 przeklęta góra 05:15 zakończenie dnia PoLsat

28.06.2013

tVP 1 05:00 Bali (37) 05:10 opowiedz nam coś milu (37) 05:20 teLeZakUPY 05:55 kawa czy herbata? 08:00 Wiadomości 08:05 Pogoda poranna 08:10 Polityka przy kawie 08:30 teLeZakUPY 09:00 ojciec mateusz (20) 09:55 Natura w jedynce (4) 11:00 Nie ma jak Polska - rzeczpospolita Ptasia 11:30 Plebania (1502) 12:00 wiadomości 12:05 Agrobiznes 12:30 zwierzęta świata - najmłodsi w zoo (19) 12:55 dzika polska - bogatsze życie 13:30 czy wiecie, że... 14:00 klan - serial (2412) 14:25 rezydencja (34) 15:00 wiadomości 15:10 pogoda 15:20 wilkowyjce 2013 15:25 bonanza (83) 16:25 Ludzkie sprawy (8) 17:00 teleexpress 17:15 pogoda 17:25 Ale mądrale! 18:20 przystań (12) 19.05 wilkowyjce 2013 19:10 wieczorynka - miś uszatek zaprasza (18) 19:30 wiadomości 20:00 sport 20:05 pogoda 20:20 1920. wojna i miłość (3) 21:15 ryzyko 23:00 europejski stadion kultury (1) 00:05 europejski stadion kultury (2) 01:05 miliony brewstera 03:00 bonanza (83) 03:45 Ludzkie sprawy (8) 04:05 zagadkowa jedynka 05:05 zakończenie dnia

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:45 malanowski i partnerzy (334) 09:15 malanowski i partnerzy (335) 09:45 trudne sprawy (81) 10:45 Dlaczego ja? (255) 11:45 Pamiętniki z wakacji 2 (28) 12:45 dom nie do poznania (66) 13:45 Hotel 52 2 (15) 14:45 malanowski i partnerzy (222) 15:15 malanowski i partnerzy (223)

www.twojezaglebie.pl

15:50 wydarzenia 16:10 prognoza pogody 16:15 interwencja 16:45 dlaczego ja? (386) 17:45 trudne sprawy (278) 18:50 wydarzenia 19:20 sport 19:25 prognoza pogody 19:30 świat według kiepskich (232) 20:15 Liga światowa: polska - Argentyna 22:15 kick-Ass 00:30 czyngis-chan 02:55 Viii sopocka noc kabaretowa 03:30 tajemnice losu tVn 05:05 Uwaga! 05:20 rozmowy w toku 06:20 mango - telezakupy 08:00 Szpital 09:00 kuchenne rewolucje 5 10:00 Na Wspólnej (1635-1637) 11:20 ostry dyżur 12:20 szpital miłosierdzia 13:20 ukryta prawda 14:20 w-11 wydział śledczy 15:05 sąd rodzinny 16:05 rozmowy w toku 17:00 szpital 18:00 ukryta prawda 19:00 Fakty 19:30 sport 19:40 pogoda 19:50 uwaga! 20:00 wyspa 22:50 Appaloosa 01:10 kuba wojewódzki 7 02:10 uwaga! 02:25 Arkana magii (tVn noc) 03:45 rozmowy w toku

Sobota

29.06.2013

tVP 1 05:35 teLeZakUPY 06:15 W labiryncie (113) 06:45 W labiryncie (114) 07:15 Las bliżej nas 07:30 rok w ogrodzie 08:00 Naszaarmia.pl 08:25 Dora poznaje świat (62) 08:55 kung

fu Panda Legenda o niezwykłości (19) 09:25 SpongeBob kanciastoporty (44) 09:55 Glob - magazyn Nowości Naukowych (1) 10:30 1000 pierwszych dni 10:55 Grekokatolicka msza w Górowie 12:30 Awantura o basię 14:25 zwierzęta świata - najmłodsi w zoo (19) 15:05 miliony brewstera 16:50 europa to my 17:00 teleexpress 17:15 pogoda 17:25 ojciec mateusz 18:25 jaka to melodia? 19:00 wieczorynka - tabaluga (38) 19:30 wiadomości 20:00 sport 20:10 pogoda 20:20 Hit na sobotę - plan lotu 22:10 powrót do domu 23:55 wóz pancerny 01:45 mulan 03:40 Londyńczycy (13) 04:25 zakończenie dnia tVP 2 05:40 Czterdziestolatek - dwadzieścia lat później (7) 06:50 Wojna domowa (6) 07:25 Wojna domowa (7) 08:00 Pytanie na śniadanie 10:40 Na kłopoty... Bednarski (4) 11:45 moje tatry (3) 12:25 the Voice of poland. - przesłuchania w ciemno. 14:00 Familiada (1974) 14:40 rodzinka.pl - serial (75) 15:10 rodzinka.pl - serial (76) 15:40 słowo na niedzielę 15:50 stawka większa niż życie (7) 17:00 s jak smoleń, t jak teY 18:00 panorama 18:35 sport telegram 18:45 pogoda 18:55 kulisy - postaw na milion (55) 19:05 postaw na milion (55) 20:05 płocka noc kabaretowa 2013 (1). deszcz meteorów 21:10 płocka noc kabaretowa 2013

(2). na ratunek 22:10 płocka noc kabaretowa 2013 (3). końcowe odliczanie 23:15 prowokacja 00:55 billy cobham Quintet (koncert) 02:00 między cudem a życiem 03:45 pogoda na jutro 05:25 zakończenie dnia PoLsat

23:00 o czym marzą faceci 01:00 mroczne miasto 03:05 uwaga! 03:20 Arkana magii (tVn noc)

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 kocurro 07:55 Co nowego u Scooby’ego? 3 (13) 08:30 Niezwykły przyjaciel 10:15 ewa gotuje (182) 10:50 Scooby-Doo i miecz samuraja 12:15 przygody merlina (30) 13:15 jaś Fasola (14) 14:00 Formuła 1: grand prix wielkiej brytanii - kwalifikacje 15:15 nieprawdopodobne, a jednak (4) 15:45 pamiętniki z wakacji 3 (36) 16:45 dlaczego ja? (366) 17:45 magia bez tajemnic (9) 18:50 wydarzenia 19:20 sport 19:25 prognoza pogody 19:30 świat według kiepskich (233) 20:05 speed 2: wyścig z czasem 22:40 kickboxer 2 00:30 Lęk wysokości 02:30 zagadkowa noc 03:30 tajemnice losu tVn

05:10 teLeZakUPY 05:45 W labiryncie (115) 06:15 W labiryncie (116) 06:40 Pełnosprawni 07:00 transmisja mszy Świętej 08:00 tydzień 08:25 opole 2013 08:55 Ziarno 09:25 Biegajmy razem 09:45 Przysmak za milion dolarów 11:25 Piękniejsza Polska 11:50 między ziemią a niebem 12:00 Anioł pański 12:10 między ziemią a niebem 12:45 blondynka (4) 13:45 bbc w jedynce - świat z lotu ptaka (3) 14:50 wóz pancerny 16:30 rak to się leczy 16:45 europa to my 17:00 teleexpress 17:15 pogoda 17:25 ranczo - serial (56) 18:25 jaka to melodia? 19:00 wieczorynka - przygody donalda i mikiego (29) 19:30 wiadomości 20:00 sport 20:05 kronika (energa sailing) 20:10 pogoda 20:20 zakochana jedynka - mulan 22:25 glee (7) 23:40 piłka nożna - puchar konfederacji: FinAł (studio) 23:55 piłka nożna - puchar konfederacji: FinAł (mecz) 02:30 zagubieni Vi (1) 03:10 zakończenie dnia tVP 2

05:00 Uwaga! 05:20 mango - telezakupy 07:55 Perfekcyjna pani domu 3 08:55 Pluto Nash 10:55 X factor 3 12:25 top model. zostań modelką 13:25 ugotowani 3 14:25 perfekcyjna pani domu 3 15:25 sekrety chirurgii 16:25 kobieta na krańcu świata 4 16:55 bitwa o dom 18:00 kuchenne rewolucje 6 19:00 Fakty 19:25 sport 19:35 pogoda 19:45 uwaga! 20:00 seks w wielkim mieście ii

Niedziela

30.06.2013

tVP 1

06:00 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 06:15 moje tatry (3) 06:45 ostoja (90) 07:25

Samochodzik i templariusze (4) 08:10 Daleko od szosy (4) 09:40 kultura, głupcze (77) 10:20 rodzinne oglądanie - Dzikie indie 11:15 Wojciech Cejrowski- boso przez świat 11:45 makłowicz w podróży - estonia 12:25 gwiazdy w południe - mistrz kamuflażu 14:00 Familiada 14:35 rodzinka.pl -serial (77) 15:15 kabaretowe wakacje z duchami - Horror travel (2) 16:20 na dobre i na złe - serial (517) 17:20 panorama 17:40 piłka nożna - puchar konfederacji: mecz o 3 miejsce 17:50 piłka nożna - puchar konfederacji: mecz o 3 miejsce 20:10 kino na maksa - park jurajski 22:25 czas honoru (54) 23:20 kocham kino - magazyn filmowy grażyny torbickiej 23:50 wok - wszystko o kulturze (81) 00:25 studio filmowe dwójki - cynga 02:15 między cudem a życiem 03:50 zakończenie dnia PoLsat 05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 ania z Zielonego Wzgórza 07:45 Co nowego u Scooby’ego? 3 (14) 08:20 Scooby-Doo i potwór z Loch Ness 09:55 kocurro 11:45 Buffy, postrach wampirów 13:30 Formuła 1: grand prix wielkiej brytanii - studio 14:00 Formuła 1: grand prix wielkiej brytanii Formuła 1 16:00 kabaretowa ekstraklasa 16:40 jumpin’ jack Flash 18:50 wydarzenia 19:20 sport 19:25 prognoza pogody 19:30 państwo w państwie (72) 20:15 Liga światowa: polska - Argentyna 22:15 kości 6 (110) 23:00 kości 6 (111) 00:00 dylemat

wYdArzeniA

ogłoszeniA drobne nieRucHomoŚci

n ale szybka gotówka - nawet 7000 zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident Polska S.a. - 600 400 295 (opłata wg taryfy operatora)

n Sprzedam mieszkanie 37.70 m2 (wysoki standard) w czystej ekologicznie, agroturystycznej miejscowości – Debrzno - pomorskie. W pobliżu piękne duże jezioro, przychodnia, market, sklepy. oferta bez pośredników, bez prowizji 665 139 776 - w pobliżu Borów tucholskich

nauka

n Bezpłatna 2 letnia Policealna Szkoła antyterroryzmu i ochrony. katowice 32-203-27-01, 605-294-324,www.grom-ochrona.pl

dam PRacę

n agent ochrony - kursy do licencji, raty (praca) 32203-27-01, 605-294-324, grom@grom-ochrona.pl

n Szkolenia zawodowe, obsługa BHP i P.PoŻ., szkolenia operatora wózka widłowego. tel. 605-888578, www.phus-atut.pl

auto-moto

n autoskup-każde, najlepiej płacę. tel. 888-666-791

usŁugi

inne

29.06 - mdk kazimierz. festiwal Zagłębie rocka 2013. Zagrają m.in. otheroad i Nuclear Vomit. Wstęp 7 zł, 4 zł dla krwiodawców. Start o 15.

n Przeprowadzki kompleksowo 531-944-531

29.06 - górka środulska. Festyn rodzinny. Start o 10. Wstęp wolny.

n kupie zdjęcia, widokówki, monety, książki, obrazy, figurki porcelanowe. tel. 504-95-95-02

budowLAno-remontowe n Hydraulika, elektryka, kafelkowanie, gładzie, malowanie, układanie paneli. tel. 883-374-670.

nn „VaDemeCUm” „VaDemeCUm”oprawa oprawamuzyczna muzycznawesel weseloraz oraz imprez imprezfirmowych. firmowych.tel: tel:605-888-578*ramka* 605-888-578

n kierownik Budowy-tel.609-320-038

Finansowe

n Legalizacja gaśnic. tel: 605-888-578, www. phus-atut.pl

n cHwiLÓwki błYskAwiczne!! dla każdego! w 5 minut! zAdzwoń!! (32) 299 29, CHWiLóWki BŁYSkaWiCZNe!! Dla29każdego! W5 sosnowiec ul. małachowskiego promocjAul. minut! ZaDZWoŃ!! (32) 299 29 29,9.SoSNoWieC dla emerYtÓw i rencistÓw! małachowskiego 9. PromoCja dla emerYtóW i reNCiSt

» sosnowiec 28.06 - basen w niwce i sielcu. Do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną pływalnie letnie moSir. Bilet normalny 5 zł, ulgowy 4 zł. Baseny są czynne 9-19 i weekendy 9-20.

n GaZSerWiS, montaż i naprawa urządzeń gazowych (kuchenka gazowa, piec kąpielowy), pomiar tlenku węgla, instalacje gazowe oraz wodno kanalizacyjne. Próby szczelności. tel. 508-120-648

» BędZin 30.06 - muzeum zagłębia. V jarmark rekLama

13_02214_1

02:30 magazyn sportowy 04:30 tajemnice losu tVn 05:00 Uwaga! 05:20 mango - telezakupy 07:55 maja w ogrodzie 08:25 akademia ogrodnika 08:30 Dzień dobry wakacje 10:55 kobieta na krańcu świata 4 11:30 Co za tydzień 12:00 Akademia policyjna Vii: misja w moskwie 13:40 Lekarze 2 14:40 przepis na życie 4 15:40 milka. moje miasto się przytula 15:50 Legalne blondynki 17:35 milka. moje miasto się przytula 17:45 ugotowani 3 18:50 milka. moje miasto się przytula 19:00 Fakty 19:25 sport 19:35 pogoda 19:45 uwaga! 19:55 bitwa o dom 21:00 Vinci 23:20 Lekarze 2 00:25 podkomisarz brenda johnson 01:25 uwaga! 01:40 Arkana magii (tVn noc) rekLama

13_02630_2

„Bling Ring”

rzemiosła i rękodzieła. Prezentacja wyrobów rękodzieła artystycznego i ludowego, rzemiosła oraz produktów spożywczych wyrabianych metodami tradycyjnymi połączona z ich sprzedażą. Start o 11. 1.07 - boisko osir.Wakacyjna liga piłki nożnej 5-osobowej - turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Start o 10. » dąBRowa góRnicZa 28.06 - tereny przy ochotniczej straży pożarnej. Święto dzielnicy Łosień. Wśród wielu atrakcji przewidziano oryginalne występy artystyczne, biesiadowanie, gry i zabawy oraz seans kina plenerowego. Start o 15, wstęp wolny.

Nowy film z emmną Watson? Nowy film Sofii Coppoli? to trzeba zobaczyć! Najnowszy film Coppoli idealnie wpisuje się w filmową historię, którą snuje Sofia od czasów słynnego reżyserskiego debiutu o młodych dziewczętach. tematy młodzieżowe, ból dorastania, zagubienie w wielkim świecie dorosłych poważnych ludzi. Życie jest ciężkie. Nawet gdy jest się dorosłym i wygląda jak Scarlett johanson w„między słowami”. „Bling ring” to film o młodzieży, dla młodzieży. Znajdziemy tutaj doskonałe studium psychologiczne młodych ludzi. Zobaczymy, jak na młode pokolenie wpływa współczesna popkultura, internet oraz media. film nakręcony w konwencji prawie dokumentalnej ma lepsze i gorsze fragmenty, jednak warto go dostrzec i zauważyć. mocne

sceny muzyczno-klubowe, hollywoodzki blichtr, subtelne, acz niejednoznaczne poczucie humoru sprawiają, że film po prostu dobrze się ogląda. Czy młodzi przestępcy są naprawdę winni, czy to wszystko zasługa społeczeństwa i amerykańskiego lukru, pod którym kryją się smrodliwe tematy? film porusza na nowo kwestie tożsamości oraz mody w popkulturze w iście świeży rozrywkowy i nowoczesny km sposób. Zdecydowanie warto.

repertuArY 28.06-04.07.2013

aUtorekLama

SoSNoWieC, ul. SieNkieWiCZa 2 kino PRZedPRemieRowe uniweRsytet PotwoRny 2d uniweRsytet PotwoRny 3d

11:00a, 15:30a, 20:00a 13:15a, 17:45a

kino PRemieRowe iLuZJa Świat w PŁomieniacH

S U DO KU

BieŻący RePeRtuaR 1000 Lat Po Ziemi cZŁowiek Ze staLi 2d cZŁowiek Ze staLi 3d kac Vegas 3 staŻyŚci

rekLama

6 1 8

2 8 4

8

4

7 8 1 3 6

2

8

6

1 2 9

9

4 7 6

1 5

2

13_02028_1

rekLama

13:15B, 15:30, 17:45B, 20:00, 22:15! 14:30, 20:30, 11:30B, 17:30 15:00, 17:20, 19:30, 21:40 13:15a, 17:45a, 18:15B, 20:45B

13_00520_25

kino FamiLiJne tedi i PosZukiwacZe Zaginionego miasta 2d tedi i PosZukiwacZe Zaginionego miasta 3d taJemnica ZieLonego kRóLestwa 2d tHoR RatuJę PRZyJacióŁ taJemnica ZieLonego kRóLestwa 3d

10:00*B, 14:00B 12:00B, 12:15a, 16:00B 10:30*, 12:45 11:00 11:45 16:15

* * oPrócz Piątku, ! - tyLko w Piątek i sobotę, A - tyLko w śroDę i czwArtek, b - oPrócz śroDy i czwArtku.

DąBroWa GórNiCZa, UL. jaNa iii SoBieSkieGo 6

2 5

4

8

11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 10:15*, 13:00, 15:45, 18:30, 21:15

PRemieRy iLuZJa Świat w PŁomieniacH uniweRsytet PotwoRny 3d uniweRsytet PotwoRny

11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 12:00, 14:45, 18:00, 20:45 12:30***, 17:15*** 10:00***, 15:00**

PoZostaŁe tytuŁy kac Vegas 3 staŻyŚci 1000 Lat Po Ziemi cZŁowiek Ze staLi cZŁowiek Ze staLi 3d

11:00*, 16:15, 22:00 15:15, 18:30, 21:00 11:00*, 19:45** 13:15, 20:30 17:30

FiLmy dLa dZieci tHoR RatuJe PRZyJacióŁ tedi i PosZukiwacZe Zaginionego miasta 3d tedi i PosZukiwacZe Zaginionego miasta kwaRtet

11:15***, 13:15*, 17:45* 11:15, 15:45 13:30

kino koneseRa - ŚRoda 3 LiPca

19:45

* - oPRócZ ŚRody i cZwaRtku, ** - oPRócZ ŚRody, *** - tyLko w ŚRodę i cZwaRtek


W ZAGŁĘBIU www.facebook.com/twojezaglebie

Piątek 28 cZeRwca 2013 | nR 26 (172)

Nadchodzi jarmark

remont majewskiego

V edycja Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższą niedzielę wystawcy z kraju i zza granicy ponownie zjadą do Będzina. impreza odbędzie na terenie Pałacu mieroszewskich.

Prace remontowe nie omijają ul. majewskiego w Strzemieszycach wielkich. Na kilometrowym odcinku dąbrowskiej drogi znów można spotkać pracujących w pocie czoła robotników. Łukasz Dytko l.dytko@twojezaglebie.pl

W malowniczym plenerze tradycyjnie nie zabraknie licznych i rozmaitych atrakcji. - Odbędą się bezpłatne warsztaty z zakresu rzemiosła i rękodzieła oraz wszelkiego rodzaju pokazy powstawania tradycyjnych przedmiotów. Zostanie zorganizowany również konkurs dla wystawców na najpięk niej szy foto: ŁD

Jej modernizacja rozpoczęła się kilka tygodni temu. - Ul. Majewskiego od skrzyżowania (ul. Kozubka do ul. Akacjowej) została objęta zakresem realizowanego przez miasto projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Dąbrowie Górniczej - przekazała Lucyna Stępniewska z biura prasowego tamtejszego magistratu. Remont wiąże się ze sporymi utrudnieniami, zarówno dla mieszkańców, jak i dla kierowców. - Na wskazanym odcinku ul. Majewskiego obowiązują ograniczenia prędkości, natomiast ruch wahadłowy z ręcznym sterowaniem odbywa się jednym pasem drogi - mówił Mariusz Mrowiec, kierownik robót. - W związku z rozpoczęciem robót drogowych zostanie wprowadzona dodatkowa sygnalizacja świetlna - dodał kierownik. - Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości prac i zwracamy się do dąbrowian z ogromną prośbą o cierpliwość. Za wszelkie utrudnienia i uciążliwości serdecznie przepraszamy - zaapelował Mariusz Mrowiec. Remontowany odcinek ul. Majewskiego jest jednym z wielu wchodzących w skład tzw. kontraktu W4, którego wartość jest wyceniana na ponad 95,5 mln zł.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na remontowanym odcinku.

- Podczas aktualnie prowadzonych prac na ul. Majewskiego wykonana zostanie kanalizacja sanitarna, deszczowa, a także wodociąg. Jednocześnie na całym jednokilometrowym odcinku drogi zostanie odtworzona również cała nawierzchnia jezdni i chodników. Wspomniany odcinek ul. Majewskiego przez cały czas prowadzenia prac będzie przejezdny, jednak kierowcy muszą liczyć się z niedogodnościami - powiedziała Lucyna Stępniewska. - Przetarg na wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych w Strzemieszycach wygrało konsorcjum firm, którego liderem jest dąbrowskie Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL - dodała Lu-

cyna Stępniewska. Kontrakt W4 obejmuje ok. 35 ulic mieszczących się różnych częściach miastach. Pierwszy etap realizacji projektu kosztuje 513 mln zł, z czego 282 mln stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej. Inwestycja uważana jest za przełomową z punktu widzenia rozwoju obszaru regionu. Dzięki uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, tysiące rodzin i domostw rozstanie się z uciążliwością związaną z wywożeniem szamb - przekonywała Lucyna Stępniewska. Zakończenie remontu w Strzemieszycach przewidziano na połowę czerwca przyszłego roku. n

artYkUŁ SPoNSoroWaNY

13_00665_1

Uśmiechnij się zdrowo seniorze!

nowe życie dla seniorów Jesień życia. to powiedzenie bardzo często znajduje swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości i nie chodzi tu tylko o problemy z pogarszającym się stanem zdrowia. Bardzo często zdarza się, że ludzie starsi, schorowani, niepełnosprawni nie są traktowani poważnie przez innych, a co gorsze, nie znajdują należytego szacunku w oczach własnych dzieci czy wnuków, za które babcie czy dziadkowie oddaliby własne życie. Przykre, ale niestety prawdziwe. W przypadku takiego obrotu sytuacji jedynym ratunkiem dla

samotnych ludzi w podeszłym wieku stają się tzw. domy seniora. - W naszym pensjonacie nie ma żadnych ograniczeń ze względu na stan osoby czy jej wiek. Będziemy chcieli pomóc każdemu, kto znajdzie się takiej sytuacji – mówi Justyna Gorol z Pensjonatu pod Lipami, nowo powstającego Prywatnego Domu Całodobowej Opieki dla Osób Starszych. - Zaletami naszego ośrodka są przede wszystkim duża powierzchnia, ogród, bardzo przyzwoite warunki, opieka (także medyczna), własna kuchnia oraz bardzo dobra lokalizacja - zakończyła Justyna Gorol. Łd

rekLama

Wyspecjalizowana kadra stomatologów czeka na Państwa.

poprawia się jakość i komfort życia szczególnie w wieku podeszłym Zgrany i wykwalifikowany zespół lekarzy stomatologów, higienistek i protetyków zaprasza seniorów z rodzinami do centrum stomatologii „ELMADENT” w Dąbrowie Górniczej. Pragniemy Państwa zachęcić do wizyty u nas i jednocześnie przekonać, że wizyta u stomatologa nie musi wiązać się z lękiem i dyskomfortem, lecz może się okazać bezbolesnym, a nawet przyjemnym zabiegiem (np. znieczulenia komputerowe). Proponujemy profesjonalne leczenie w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii. Atutami naszej placówki są: - kompleksowa obsługa pacjenta w jednym miejscu, - własna pracownia RTG, - własne laboratorium protetyczne, - budynek przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, - klimatyzowane pomieszczenia, - parking dla pacjentów. Opiekujemy się każdym pa-

cjentem indywidualnie, począwszy od badania, dokładnego wywiadu związanego z ogólnym stanem zdrowia, postawienia diagnozy, ustalenia planu leczenia i ewentualnego kosztorysu. Możemy zagwarantować, że po odpowiednim leczeniu powróci na Twoją twarz promienny uśmiech i radość z życia. Lek. stom. ELżbiEta Fabian-Capiga Lek. stom. Małgorzata Fabian-Laskowska Z. O. Z. ELMADENT UL. Szpitalna 14 41-310 Dąbrowa Górnicza Godziny otwarcia: Pon. - Pt. od 8.00 do 20.00 Sobota od 9.00 do 12.30 Tel. 32 764 60 60 Fax. 32 764 53 24 WWW.ELMADENT.PL

13_02870_1

wyrób jarmarku “O złoty cyganek” - prze ka zała  Dobrawa Skonieczna-Gawlik, etno graf Muzeum Zagłębia w Będzinie. – W alei parkowej ukaże się wystawa fotograficzna, natomiast druga, powiązana tematycznie z jarmarkiem, będzie otwarta we wnętrzu pałacu - dodała etnograf. Oprawę muzyczną zapewnią zespoły folklorystyczne z Bzowa, Zawiercia i Psar oraz zespoły folkowe HAWOK i Balkan Sevdah Akustik. Początek występów zaplanowano na godz. 12.00. - Chcemy pokazać, że muzeum to nie tylko stereotypowe eksponaty w gablotach - zakończyła Dobrawa Skonieczna-Gawlik. Łd

Stomatologia to nie tylko bezbolesne borowanie, estetyczne implanty, ale szansa na zdrowy uśmiech do późnej starości. To jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi medycyny. - Wiele osób w podeszłym wieku uważa, że choroby jamy ustnej, próchnica zębów oraz ich utrata są naturalną konsekwencją procesu starzenia się, co jest błędem. Konsekwencją utraty zębów jest postępujące zmniejszenie się objętości kości szczęki i żuchwy. Proces ten może być zahamowany poprzez wykonanie uzupełnień protetycznych. Dlatego powstała gerostomatologia, która zajmuje się problemami jamy ustnej u seniorów. Według badań ponad 40% Polaków powyżej 65. roku życia nie ma własnych zębów, 25% zgłasza się na wizyty kontrolne u stomatologa, a 43% odwiedza go sporadycznie. Należy walczyć z tymi stereotypami poprzez uświadomienie ludzi, jak prawidłowo dbać o uzębienie i jamę ustną. Do podstawowych zaleceń należy m.in.: mycie zębów i czyszczenie języka, co najmniej dwa razy dziennie i wymienianie szczoteczki do zębów co trzy miesiące. Nawet u osób w starszych mogą wystąpić różne dolegliwości, np. próchnica szyjek zębowych i korzeni, spowodowana „cofnięciem się” dziąseł. Stomatologia XXI wieku umożliwia zabiegi, dzięki którym

rekLama

7

Pensjonat pod Lipami oferuje: - pobyty długo i krótkoterminowe - fachową opiekę medyczną - rehabilitację - terapię zajęciową - opiekę duszpasterską - własną kuchnię

aUtorekLama

13_02789_1


8

SPORT Piątek 28 cZeRwca 2013 | nR 26 (172)

www.twojezaglebie.pl

mks zacznie we wrześniu

rubryka powstaje we współpracy z

Potęga z wielkim zapleczem?

w poniedziałek i we wtorek sosnowieccy radni debatowali na temat możliwości wystawienia na sprzedaż w przetargu nieograniczonym akcji spółki hokejowej. Nie od dziś wiadomo, że przejęciem spółki zainteresowany jest biznesmen spoza granic kraju, który chciałby także zainwestować w mieście. Paweł Leśniak

Już wkrótce klub hokejowy znajdzie się w prywatnych rękach.

który biznesmen wystosował do miejskich włodarzy, obcokrajowiec jest także zainteresowany całkowitym remontem Stadionu Zimowego oraz terenami, gdzie mógłby postawić halę sportową. Ta byłaby spełnieniem licznych nadziei miasta. Samorządowcy mieli jednak sporo wątpliwości, co do pozostałych inwestycji. Te rozwiewać próbował wiceprezydent. Miejscy włodarze zapewniają, że transak-

obiekt, a także gruntownie go wyremontować. Z naszych informacji wynika, że obok mogłyby powstać także apartamentowce. Problemem jednak mają być grupy młodzieżowe. O ich byt obawiają się zarówno radni, jak i przedstawiciele hokejowego Zagłębia. - Nas interesują grupy młodzieżowe. Nie wiemy nic na ten temat, odwołano obozy, jest dezinformacja. Jutro mamy ostatnie zajęcia i nie wiemy, co

Z zespołu odeszli: Grzegorz Grochowski, Michael Gospodarek, Marek Piechowicz i Łukasz Grzegorzewski. Ich miejsce zajmą: Przemysław Szymański (Znicz Pruszków), Marek Szumełda-Krzycki (Stal Ostrów Wielkopolski), Damian Jeszke (GTK Gdynia) oraz Przemysław Żołnierewicz (GTK Gdynia). Nowi zawodnicy dołączą zatem do Michała Wołoszyna, Jakuba Karolaka, Mateusza Dziemby, Piotra Zielińskiego, Marcina Piechowicza, Macieja Maja, Macieja Piszczka i Patryka Wieczorka. Władze kluby nie zdecydowały się na przeprowadzenie spektakularnych transferów z uwagi na ograniczone możliwości finansowe. Podopieczni Wojciecha Wieczorka powrócą do treningów w połowie sierpnia, jednak dokładny plan ich przygotowań do nowego sezonu nie jest jeszcze znany. Koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza w poprzednich rozgrywkach ligowych uplasowali się na miejscach 5-8, gdyż w ćwierćfinałowej rywalizacji ulegli zespołowi z Krosna w pięciu spotkaniach. Łd

znamy Górnik powalczy o III ligę? skład mks-u

Kadra Tauronu Jednym z etapów przygotowań do nowego sezonu dąbrowskich siatkarek będzie tournée po stanach Zjednoczonych, w ramach którego zespół waldemara kawki i Leszka Rusa rozegra cykl gier kontrolnych.

trener damian dacewicz chciał mieć w swoich szeregach młodego, wysokiego atakującego. Jego życzenie zostało spełnione, bowiem do mks-u Banimex Będzin dołączył, mierzący 204 cm wzrostu, mateusz urbanowicz.

foto: mW

W poniedziałek w parku wodnym “Nemo” odbyła się konferencja, w trakcie której nastąpiło podsumowanie minionego sezonu oraz przybliżenie planów dąbrowskiego zespołu na najbliższe miesiące. – Gdy spotykaliśmy się przed startem minionego sezonu na podobnej konferencji kilka miesięcy temu, na wasze pytania, o co będziemy grać w tym sezonie, powiedziałem, że gramy o najwyższe cele, o mistrzostwo Polski, obronę Pucharu. Dzisiaj z tej perspektywy mogę powiedzieć, że zrealizowaliśmy plan w  prawie stu procentach, bo zabrakło nam kilka razy jednej piłki do mistrzostwa, ale taki jest sport i myślę, że na dzień dzisiejszy zapomnieliśmy już wszyscy o tej sytuacji, że mogliśmy być mistrzem Polski, a nim nie jesteśmy - powiedział Robert Koćma, prezes Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza. Prezydent miasta, Zbigniew Podraza, nie ukrywał, że sukcesy Tauronu dają mu satyasfkację. - W najśmielszych oczekiwaniach, rozpoczynając przygodę z siatkówką w Dąbrowie Górniczej, nikt nie przypuszczał, że

cje nie są w żaden sposób wiązane, a na każdą trzeba uruchomić procedury przetargowe. Miasto zasugerowało tereny za Górką Środulską, jednak na nie również musiałby zostać przeprowadzony przetarg, a w nim mógłby wystartować każdy podmiot. To samo dotyczy Stadionu Zimowego, choć według zapewnień pani prezydent, jeśli w ogóle dojdzie do sprzedaży akcji, biznesmen miałby wydzierżawić

powiedzieć - alarmował Andrzej Wudecki, trener młodych hokeistów. Uspokaja Jacek Kazimierczak: - Proszę być spokojnym. Treningi zaczynają się 15 lipca i wtedy będziecie mogli korzystać z lodowiska – zapewnia. Zdaniem obecnego prezesa, Adama Pronia, konieczne jest dobre podejście do rozpisania przetargu oraz zabezpieczenie interesów klubu. - Mam wrażenie, że chcemy coś zrobić szybko, a nie mądrze. W przetargu muszą być zawarte wymagania, żeby np. klub miał grupy młodzieżowe – mówił. - To, co jest najważniejsze, będzie ujęte w przetargu – powiedział wiceprezydent, Ryszard Łukawski. Choć jednoznacznej odpowiedzi ws. grup młodzieżowych nie ma, to raczej powinniśmy być spokojni w tej sprawie. Miejscy włodarze mówią, że w razie powodzenia sprzedaży akcji, młodzi hokeiści nadal będą trenowali. Jeśli wszystko pójdzie po myśli negocjujących, wkrótce możemy doczekać się ogromnych zmian w miejskim sporcie. Nowa baza, nowa hala, wyremontowane lodowisko i klub na wysokim poziomie – jednak czy nie wydaje się to zbyt piękne? Oby nie. n

Kawka marzy o kolejnych sukcesach.

będą to takie wymierne sukcesy. Emocje, które dostarczały mecze MKS-u dały wiele radości - przyznał prezydent. Na konferencji przedstawiono również nowego sponsora klubu, przedsiębiorstwo Banimex, które to od ubiegłego sezonu jest sponsorem tytularnym będzińskich siatkarzy. Skład Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza na sezon 2013/2014: Rozgrywające: Marina Katić, Marta Wójcik. Atakujące: Natalia Guada lupe Brussa, Katarzyna Zaroślińska. Środkowe:  Rachael Adams, Eleonora Dziękiewicz, Aleksandra Liniarska. Przyjmujące: Wélissa de Souza Gonzaga Sassa, Elżbieta Skowrońska, Joanna StaniuchaSzczurek, Katarzyna Urban. Libero: Krystyna Strasz. Łd

21-latek jest wychowankiem SMS-u Gdańsk, a ostatnie dwa lata spędził w barwach lokalnego Lotosu, gdzie występował w Młodej Lidze. Zgodnie z  wcześniejszymi doniesieniami klub z  Będzina wzmocnił 32-letni rozgrywający, Jakub Oczko, znany z występów w Zaksie Kędzierzyn-Koźle, AZS-ie Olsztyn czy AZS-ie Częstochowa. W poprzednich rozgrywkach Jakub Oczko grał w Cuprum Lubin. - W Będzinie chcielibyśmy spełnić swoje ambicje i cele postawione przez władze klubu. Mam nadzieję, że już w pierwszym sezonie uda nam się je zrealizować. Planem minimum będzie znalezienie się w  „czwórce”, jednak celujemy w medale i będziemy chcieli znaleźć się w finale, choć zdajemy sobie sprawę, że zespół jest mocno przebudowany i będzie potrzebował czasu na to, aby się zgrać i poznać - powiedział Damian Dacewicz. Sk ł a d M K S - u u z up e ł n i trzech zawodników młodego pokolenia. Łd

foto: mW

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że miasto trafiło na „żyłę złota”, to jednak radni mają wątpliwości. - To wszystko jest dla nas owiane wielką tajemnicą. My nie chcemy dowiadywać się o tym z mediów. Te akcje dziś są niewiele warte, to musi być donator i tu nie ma wątpliwości. Ale po co te zawirowania, po co takie tajemnice, dlaczego my się dowiadujemy z prasy? – mówi radny, Maciej Ornowski. Samorządowcy nie poznali ceny za akcję spółki, ponieważ ta nadal nie jest znana. Jak zapewniają przedstawiciele magistratu, koszt wyceny to 50-60 tysięcy złotych. Jasne wydaje się, że przejęcie w drodze przetargu akcji spółki przez prywatnego inwestora to ostatnia deska ratunku. Zagłębie Sosnowiec ma stratę finansową powyżej 50 procent kapitału zakładowego. - Istnieje realna możliwość upadłości - mówi wiceprezydent Agnieszka Czechowska-Kopeć. Strata jest poważna, bowiem długi wynoszą ponad 3 miliony, z czego prawie połowa to zobowiązania wobec ZUSu. Według listu intencyjnego,

foto: mW

p.lesniak@twojezaglebie.pl

w nieco zmienionym składzie do najbliższych rozgrywek przystąpią koszykarze mks-u dąbrowa górnicza. Pierwszy mecz w nowym sezonie dąbrowianie rozegrają w ostatni weekend września.

Łukasz Stępień asystował przy zwycięskim trafieniu Górnika.

Piłkarze górnika Piaski zostali wicemistrzami iV ligi i gr. śląskiej i prawdopodobnie wystąpią w dwumeczu barażowym, którego stawką będzie awans do wyższej klasy rozgrywkowej. W ostatnim spotkaniu o punkty czeladzianie wygrali na własnym stadionie ze Slavią Ruda Śląska 1:0, a zwycięską bramkę zdobył w 80. minucie Igor Szopa. - Graliśmy swoje, chcieliśmy

wygrać i nie nastawialiśmy się na potknięcie Grunwaldu. Wydaję mi się, że byliśmy lepszą drużyną, lecz brakowało nam podania otwierającego drogę do bramki. Slavia pokazała, że jest dobrze poukładanym zespołem w defensywie - przekazał strzelec jedynego gola. Dla Górnika był to najlepszy sezon w jego historii. - Kończymy rozgrywki, ale nie mamy oficjalnego komunikatu w sprawie barażów i tak naprawdę nie wie-

my, jak się to wszystko zakończy. Zakończyliśmy sezon z opóźnieniem. Pamiętajmy, że jesteśmy amatorami, mamy zaplanowane swoje urlopy. Baraż jeśli będzie, to podobno przed rozpoczęciem nowego sezonu i chyba jest to optymalne rozwiązanie. Wszelkie zmiany regulaminu w trakcie sezonu zawsze są trudne, najlepiej jest, jak jednak gra się według znanych zasad. Teraz jest dużo nieścisłości, co powoduje niepotrzebne komentarze - podsumował Artur Szymkowski, trener Górnika. Jeżeli baraże dojdą do skutku, to czeladzianie zmierzą się w nich z Rekordem Bielsko-Biała. Piłkarze Zagłębiaka Dąbrowa Górnicza zakończyli IV-ligowe zmagania na czwartym miejscu, gracze Sarmacji Będzin na piątym, a zawodnicy Unii Ząbkowice na piętnastym. Niewykluczone, że dąbrowianie również rozegrają baraże, ale o utrzymanie. Łd

bramkarz zagłębia zagra w ekstraklasie Tuż po zakończeniu sezonu Zagłębie Sosnowiec osłabiło się. Jeden z najlepszych zawodników, Dawid Kudła, zagra w Ekstraklasie, w barwach Pogoni Szczecin. Dawid Kudła był jednym z najlepszych zawodników Zagłębia Sosnowiec w minionym sezonie

i kilkakrotnie ratował defensorów naszego drugoligowca. Mało tego, był młodzieżowcem, co ułatwiało sprawę przy wybieraniu kadry na mecze. Kudła podpisał aż trzyletni kontrakt z ekstraklasową Pogonią Szczecin. Do Sosnowca trafił

w sierpniu po tym, jak występował na Cyprze. Z Zagłębiem był związany dwuletnim kontraktem. W obwodzie trenerowi Kmieciowi pozostał Mateusz Wieczorek. Nowy golkiper będzie zatem celem transferowym naszego drugoligowca. PL

Twojezaglebie 2013 172 26  

Twojezaglebie 2013 172 26