Page 1

Noc Muzeów Coroczna impreza przyciąga coraz więcej osób. Najciekawiej będzie w Będzinie - s. 7 PR O G R

AM

ISSN 2081-7983

- TV

W

śr

odku

-

nr 20 (166) piątek, 17 maja 2013 r.

Nakład 35 000 egz.

Parkingi bez opłat

Będą centra?

Rycerze wiosny

Jeszcze nie tak dawno temu wła­ dze Sosnowca zamierzały wprowadzić opłaty za postój samochodów w centrum miasta. Plan nie zostanie zrealizowany.

Już w najbliższy czwartek może się wyjaśnić przyszłość centrów edukacji w Sosnowcu. Póki co, samorządowcy są na nie, ale to może się zmienić.

10, a wliczając walkowera za mecz z Lechem, 11 spotkań z rzędu bez porażki jest już na koncie Zagłębia. Nasz drugoligowiec jest w wyśmienitej formie.

n Sosnowiec strona 3

n Sosnowiec strona 5

n sport strona 8

CZELADZKA (ANTY)WIZYTÓWKA

Zakłady fryzjerskie, centra handlowe czy banki. Z tym głównie kojarzymy dziś centra zagłębiowskich miast, choć okazuje się, że nie wszystkich. Wyjątek stanowi m.in. zabytkowy stary rynek w Czeladzi, który niestety świeci pustkami. Łukasz Dytko

Ta sytuacja zdecydowanie zaprzecza słowom Karoliny Juryniec, rzecznika prasowego miejscowego magistratu, która w odniesieniu do hasła promocyjnego miasta – „Czeladź. Z nami po drodze” powiedziała: - Miasto Czeladź sprzyja realizacjom planów i celów mieszkańców - dorosłych, młodzieży, dzieci, inwestorów czy osób przyjeżdżających tu z innych miast. Już od dawna skutecznej metody na „ożywienie” wizytówki miasta poszukują władze samorządowe Czeladzi. - Jesteśmy otwarci na inwestorów, ciągle ogłaszamy przetargi, jednak wśród osób prywatnych nie ma chętnych na lokale, które posiadamy. Trudno podać jednoznaczną przyczynę, bowiem jest ich wiele - przyznał Jakub Szurdyga, wiceburmistrz Czeladzi. - Warto dodać, że nie wszystkie lokale znajdujące się tutaj należą do Urzędu Miejskiego - przypomniał wiceburmistrz. W latach 2011-2012 na terenie czeladzkiego rynku funkcjonowała pizzeria, w której sprzedawano alkohol. To w dużej mierze spowodowało niezadowolenie osób reklama

foto: MP

l.dytko@twojezaglebie.pl

Zabytkowy stary rynek w Czeladzi jest piękny i wyremontowany. Powinien tętnić życiem, ale niestety tak nie jest.

zamieszkujących w najbliższym sąsiedztwie byłej już pizzerii. Wokół tego lokalu wytworzyła się negatywna atmosfera, a spore zastrzeżenia mieli tutejsi mieszkańcy, w wyniku czego pizzeria zakończyła swoją działalność. Szkoda, że ta sytuacja tak się zakończyła, ponieważ liczyliśmy, że dzięki pizzerii uda się pobudzić rynek do życia 13_002637_4

- kontynuował wiceburmistrz. - Teraz trudno nam wskazać kierunek rozwoju rynku, gdyż po sytuacji związanej ze wspomnianym lokalem, zdania czeladzian w tym kontekście są podzielone - przyznał Jakub Szurdyga. Prace związane z kompletną modernizacją rynku przeprowadzono kilka lat temu. Wówczas reklama

zmieniono jego konwencję, ponieważ tereny zielone zastąpiono kostką brukową. - Rynek został bardzo ładnie zaprojektowany, jest odnowiony, ale nic z tego nie wynika - powiedział Ireneusz Gawroński, radny z Czeladzi. - W momencie wycofania stamtąd komunikacji, to miejsce przestało tętnić życiem. Rynek znajduje

się na uboczu, a prawdę mówiąc droga przez niego przebiegająca prowadzi tylko do kościoła i to jedynie od strony starych bloków - dodał radny. - Niestety nie jest to rynek taki, jak w innych miastach. W ciągu tygodnia jest to przestrzeń martwa, bo nic się tam nie dzieje, a najczęściej odwiedzanym miejscem jest bank - dopowiedziała Re-

nata Malinowska, czeladzka radna. Temat zagospodarowania starego rynku w Czeladzi kilkukrotnie poruszano podczas komisji Rady Miasta. W przeszłości z inicjatywą „rozbudzenia” tego miejsca wychodzili sami mieszkańcy. dokończenie NA STR. 2 13_02671_1


2

w ZAGŁĘBIU piątek 17 maja 2013 | nr 20 (166)

www.twojezaglebie.pl

Czeladzka (anty)wizytówka Niestety brakowało im konkretnie sprecyzowanego pomysłu. - Zwykle kończyło się na słowach „Trzeba jakoś to ożywić”. Niedawno funkcjonowały tu jeszcze kawiarenki, lecz nie było na nie popytu, ponieważ Czeladź niestety nie jest Krakowem, więc zostały zlikwidowane - przekonywał Ireneusz Gawroński. - W tej chwili nie ma tam żadnego lokalu, w którym można coś zjeść czy napić się kawy, a bez tego żaden rynek w dzisiejszych czasach nie może sprawnie funkcjonować. Potrzebne są odpowiednie działania prospołeczne. W dalszej perspektywie czasowej planowana jest kolejna część przebudowy rynku, która pozwoliłaby na jego „ożywienie” - powiedziała Renata Malinowska. Swój punkt widzenia w tej sprawie przedstawił nam prof. zw. dr hab. Marek Szczepański, wykładowca socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. - Rynek czyli centrum miasta musi być przedmiotem dumy dla lokalnego społeczeństwa, ale też może

foto: MP

Dokończenie ze str. 1

Urząd Miasta nie ma pomysłu na zagospodarowanie opustoszałego rynku.

być powodem do zawstydzenia, bowiem to, co jest w centrum, jest najważniejsze, ma podwójną, najcenniejszą wartość - analizował profesor. - Centrum musi być ośrodkiem skupiającym mieszkańców, a jeżeli władze miasta znajdą jednego dużego inwestora, to następnie znajdą także i kolejnych - przyznał Marek Szczepański. Na przełomie maja i czerwca stary rynek przynajmniej na chwilę zacznie tętnić życiem przy okazji

organizacji XIV edycji Festiwalu Ave Maria. - Każda forma na pobudzenie tego miejsca jest dobra - mówił radny Gawroński. - Swego czasu zastanawiałem się nad zorganizowaniem jednego z Dni Czeladzi na terenie rynku, jednak uznałem, że park Prochownia, jak i park Grabek są bardzo dobrymi lokalizacjami, które już na stałe wpisały się w organizację tej imprezy - zakończył Jakub Szurdyga. Zdaniem profesora Szczepań-

skiego przykładowa organizacja wyżej wspomnianych imprez to za mało, aby już na stałe „rozbudzić” historyczne centrum miasta. - Władze Czeladzi muszą szukać kompetencji wyróżniających tę miejscowość, organizować imprezy z myślą o przedstawieniu jej walorów, atutów, których nie posiada Dąbrowa Górnicza czy Sosnowiec - zaznaczył naukowiec. - Społeczeństwo potrzebuje zróżnicowanych atrakcji, więc centrum miasta powinno dysponować eleganckimi kawiarenkami, różnymi sklepami czy niewielką galerią - podkreślił Marek Szczepański. W przeszłości z podobnym problemem zmagali się mieszkańcy i samorządowcy Tychów, jednak działania wymienione przez profesora Szczepańskiego przyniosły oczekiwaną zmianę. Czy podobnie będzie w Czeladzi? Miejmy nadzieję, że tak, bowiem wtedy miasto leżące nad Brynicą przestanie być w końcu kojarzone tylko i wyłącznie z nieustającą pustką i nieudanymi inwestycjami, a to spowoduje, że Czeladź z pewnością zyska nowy, lepszy wizerunek. n

Dzień dobry, chciałbym wyciąć z mojego ogrodu jabłoń. Czy muszę mieć jakieś zezwolenie? Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię wycinki drzew jest Ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z regulacjami prawnymi usunięcie drzewa lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić wyłącznie na podstawie zezwolenia. Przepisów tych nie stosuje się jednak do drzew i krzewów m.in.: w lasach, na plantacjach drzew i krzewów, których wiek nie przekracza pięciu lat oraz tych, które negatywnie oddziałują na miejsca szczególnie chronione prawnie np. nawierzchnia i infrastruktura drogowa. Aby uzyskać zezwolenie, należy udać się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a w szczególnych przypadkach także do wojewódzkiego konserwatora zabytków ( w przypadku wycinki drzewa lub krzewu znajdującego się na terenie wpisanym w rejestrze zabytków), starosty, a także nadleśnictwa. W sytuacji, gdy wycinka ma mieć miejsce na terenie objętym ochroną przyrody np. w granicach Parku Narodowego, należy także uzyskać zgodę od dyrektora chronionego terenu bądź organu uznającego dany obszar za chroniony. Osoby fizyczne nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uzyskaniem zezwolenia. W przypadku firm, sytuacja jest odmienna, tak więc istnieje obowiązek uiszczenia odpowiedniej opłaty. Opłaty naliczane są z uwzględnieniem rodzaju i gatunku drzewa oraz obwodu pnia, mierzonego na wysokości 130 cm od ziemi. Odpowiedni minister, każdego roku obwieszcza nowe stawki za usunięcie drzew i krzewów.

AUTOREKLAMA

WYBIERZ MISS

Druk: Drukarnia Grupy Wydawniczej Polskapresse sp.z o.o.

Poetka na bruku

kronika policyjna

więzienia. Decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące. DĄBROWA GÓRNICZA W ręce policjantów zwalczających korupcję wpadł instruktor nauki jazdy z Dąbrowy Górniczej, który powołując się na wpływy w WORD, przyjmował łapówki i „pomagał” pozytywnie zaliczyć egzamin na prawo jazdy. Policjanci z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali kolejną osobę uwikłaną w proceder związany z przyjmowaniem łapówek w zamian za zdanie egzaminu na prawo jazdy. W ręce stróżów prawa wpadł 55-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej - instruktor i właściciel szkoły jazdy. Mężczyzna, powołując się na wpływy w Wojewódzkim

Adres redakcji i biura ogłoszeń:

Wydawca: MediaCo Ewelina Dyc Redaktor naczelna: Ewelina Dyc

25 maja w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland organizowany jest dzień otwarty. Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić swój udział.

Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 45 Tel./fax: (32) 263 14 16 Email: biuro@twojezaglebie.pl Internet: www.twojezaglebie.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach tygodnika „Twoje Zagłębie”. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w części lub w całości bez jego zgody.

Fragmenty wierszy, znane cytaty i złote myśli pojawiły się na dąbrowskich chodnikach, ścieżkach i alejkach parkowych w centrum miasta. To wszystko za sprawą uczniów i nauczycieli z Plastyka i Ekonomika.

foto: mat. pras.

studio 4Photo. Każdy czytelnik może oddać po jednym głosie każdego dnia na każdą z pań. Która z 21 kadydatek jest Waszą faworytką? Najwięcej głosów dotychczas zebrały: Aleksandra Kruzel, Klaudia Musiał i Kinga Rojek.

kronika policyjna SOSNOWIEC W nocy z piątku na sobotę do szpitala w Sosnowcu trafił młody mężczyzna z licznymi ranami zadanymi nożem. Funkcjonariusze informację o zdarzeniu otrzymali ok. 3 w nocy. 16-latek trafił do szpitala w Sosnowcu z ranami ciętymi na całym ciele, w tym na twarzy i głowie. Zostały one zadane najprawdopodobniej nożem - poinformowała rzecznik sosnowieckiej policji. Sprawców było dwóch, a do zdarzenia doszło na Modrzejowskiej w Sosnowcu. Ofiara uciekła z zakładu poprawczego w Zawierciu. Póki co, bliższe okoliczności zdarzenia nie są znane. W sobotę w Sosnowcu został zatrzymany pierwszy ze sprawców. Drugiego kryminalni zatrzymali w niedzielę. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 12 lat

Dzień otwarty

15 maja mija 11 lat, odkąd odsłonięto pomnik Jana Kiepury. Dziś stał się on centralnym punktem Sosnowca, a wiele osób nie wyobraża sobie „serca” miasta bez niego.

foto: PL

Już 24 maja wyłoniona zostanie Miss Śląska i Zagłębia 2013. Tego samego dnia poznamy Miss Twojego Zagłębia, którą wybiorą nasi czytelnicy - to Wy decydujecie, która z kandydatek otrzyma koronę Miss Twojego Zagłębia. Na najpiękniejszą Zagłębiankę czeka piękna korona oraz profejonalna sesja fotograficzna, którą wykona

11 lat z pomnikiem

foto: mat. pras.

foto: ROBERT PILSZAK

POLECAne i najciekawsze na www.TwojezagLEbie.pl

HISTORIA ZAGŁĘBIA

kronika policyjna

Ośrodku Ruchu Drogowego, przyjmował od kursantów łapówki, fałszował dokumenty i pomagał pozytywnie zaliczyć egzamin. Wysokość pobieranych przez instruktora „opłat” wahała się w granicach od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Mężczyźnie dotychczas postawiono ponad 100 zarzutów. Na wniosek policjantów i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował podejrzanego 55-latka. Grozi mu 10 lat więzienia. W prowadzonej od 2009 roku sprawie przedstawiono kilkudziesięciu podejrzanym około 600 zarzutów popełnienia przestępstw. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli mienie wartości ponad 800 tysięcy złotych. Śledczy określają sprawę jako rozwojową i planują kolejne zatrzymania.

SOSNOWIEC Sobota w Sosnowcu rozpoczęła się fatalnie. Jak donieśli nam czytelnicy, z wiaduktu przy ulicy Narutowicza spadł samochód osobowy. Informacje potwierdza sosnowiecka policja. Jak powiedziała nam Sylwia Łabaj, rzecznik Komendy Miejskiej Policji, przy ulicy Narutowicza ok. 5.15 rano doszło do wypadku. Kierująca samochodem osobowym, jechała od strony ulicy Staszica... pod prąd. Nagle pojazd, którym kierowała, uderzył w barierki i spadł na ulicę 3 Maja, na nitkę w kierunku centrum miasta. 43-letnia kobieta z licznymi obrażeniami trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu. Policjanci mieli od niej wyczuć woń alkoholu. Funkcjonariusze badają przyczyny zdarzenia.

Najważniejsze wydarzenia

17.05 - 23.05

www.wikizaglebie.pl

17 Maja 1999 - W Sosnowcu umiera Jan Przemsza-Zieliński, historyk, regionalista, badacz dziejów Zagłębia Dąbrowskiego. 18 Maja 1941 - Niemcy wywożą 460 górników z kopalni „Czeladź” do pracy w kopalniach Westfalii. 19 Maja 1870 - Władze carskie na skutek represji po powstaniu styczniowym pozbawiają Czeladź praw miejskich. 22 Maja 1930 - W Sosnowcu urodził się Jan Ciszewski, znany polski dziennikarz i komentator sportowy.

„Twoje Zagłębie” KOLPORTOWANE JEST DO SKRZYNEK POCZTOWYCH NA NAJWIĘKSZYCH OŚIEDLACH ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO oraz w następujących miejscach: będzinPUP ul. Krasickiego 17a • UM ul. 11 listopada 20 • "PRO-MED" ul. 9 Maja 3 • "RANCZO" ul. Bema 2a • Sklep Spożywczy ul. Chmielewskiego/Pawilon 1 • US ul. I Armii Wojska Polskiego 1 • „ SONAR” Al. Kołłątaja 24 • Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 39 • Będzin "JUWIKA" ul. Skalskiego 1 • Sklep J.Z. Czerwińscy ul. Skalskiego 6 • „ADUŚ” ul. Szkolna 8 CZELADŹ UM ul. Katowicka 45 • Sklep Ogólnospożywczy ul. Norwida 9 • „MAXIM” ul. Nowopogońska 217 • "KESZ" ul. Nowopogońska 224 • "MYSZKA" ul. Nowopogońska 226 • Sklep ogólnospożywczy ul. Poniatowskiego dąbrowa górnicza Delikatesy „WRONA” ul. Piłsudskiego 36c/621 • Kiosk "KOLPORTER" ul. Norwida 28 • „HANEX” ul. Augustynika 13 • "ATU" ul. Augustynika 7 • UM ul. Graniczna 21 • C.H. Pogoria (punkt informacji miejskiej) ul. Jana III Sobieskiego 6 • Społem Al. Kościuszki 17 • ZUS Al. Kościuszki 48 • "SUPER-REPUS" ul. Łukasińskiego 30B • "BELLIS-1" ul. Majewskiego 4 • PUP ul. Sobieskiego 12 • LEWIATAN ul. Topolowa 50A • "KULBAK" ul. Warszawska 74 • PIEKARNIA ul. Warszawska 78 sosnowiec centrumUS ul. 3 Maja 20 • CIM ul. Modrzejowska 1a • Redakcja "Twoje Zagłębie" ul. Modrzejowska 45 • ZUS ul. Partyzantów 1 • Lunch Bar ul. Partyzantów 11 • UM Al. Zwycięstwa 20 sosnowiec dańdówkaSklep "ABC" ul. 11 Listopada 45 sosnowiec kazimierz górniczy "BART-POL" ul. Główna 26 sosnowiec klimontów „AGA-2” ul. Dobrzańskiego 119 • „CEMAL” ul. Zapolskiej 10B sosnowiec maczki „AS” ul. Krakowska 15 sosnowiec milowice Społem ul. Saturnowska 32 • AGA – market ul. Słoneczna 14 sosnowiec niwk a Sklep Wielobranżowy ul. Wojska Polskiego 119 stary sosnowiec Lewiatan ul. Sobieskiego 27 • Z a k ł a d M i ę s n o -Wę d l i n i a r s k i B o g d a n J a n i k u l . M o n i u s z k i 41 • s o s n o w i e c p o g o ń  A p t e k a "M a x M e d i c " u l . G o s p o d a r c z a 32 • "Z UZA" u l . G o s p o d a r c z a 4 • A p t e k a „ N a O r l e j ” u l . O r l a 30 • " DARIA" u l . O r l a 30 • PIEKARNIA J.Z. Czerwińscy ul. Zamenhoffa sosnowiec sielecSklep Spoż.-Monopo. „Gwiazda” ul. Narutowicza 52 • Sklep Spożywczy ul. Sielecka 30 . ZNAJDZIESZ NAS TEŻ CO PIĄTEK NA PLACU STULECIA W SOSNOWCU OD 800 RANO, a także w centrum Dąbrowy GÓRNICZEJ Od 1000 .


w ZAGŁĘBIU www.facebook.com/twojezaglebie

piątek 17 maja 2013 | nr 20 (166)

Industriada bez Sosnowca

3

Nie będzie płatnego parkowania w centrum

Już w czerwcu rozpocznie się Industriada. Niestety, tym razem bez udziału Sosnowca. Zabytkowy dworzec został wykreślony z listy obiektów i nie wiadomo, czy kiedykolwiek na nią wróci. Paweł Leśniak

Wiceprezydent Sosnowca wycofał się z pomysłu wprowadzenia opłat.

foto: ARCH TZ

Industriada to coroczna impreza, dzięki której mieszkańcy województwa na własne oczy mogą dotknąć dziedzictwa przemysłowego całego regionu. Tylko w czasie Industriady jednego dnia można wsiąść w kolejkę wąskotorową, zobaczyć jak wydobywano węgiel, pieczono chleb, drukowano prasę, warzono piwo, przesyłano wodę do kranów. W tym roku czeka na nas ponad 300 wydarzeń w aż 40 obiektach, ale wśród nich na próżno szukać sosnowieckiego dworca. - Do ubiegłego roku na liście obiektów widniał Dworzec Główny w Sosnowcu - jeden z najpiękniejszych w regionie. Niestety zmianie uległa koncepcja klucza, według którego na liście umieszczane są poszczególne obiekty. Urząd Marszałkowski - główny organizator szlaku - postanowił skreślić z niego dworce kolejowe – mówi Jacek Jakubek z Wydziału Kultury i Sztuki sosnowieckiego Urzędu Miejskiego. Zdaniem Urzędu Marszałkowskiego, winny jest brak jakichkolwiek atrakcji. - Decyzja podyktowana była głównie tym, że obiekt nie posiadał żadnej oferty merytorycznej prezentującej np. dzieje Sosnowca lub kolei i był/ jest zamknięty dla zwiedzających. Dodatkowo jego właściciel, PKP nie

foto: ŁD

p.lesniak@twojezaglebie.pl

W trakcie Industriady pod dworcem odbywało się wiele imprez. Takich scen już nie zobaczymy.

wykazuje zainteresowania obiektem jako elementem Szlaku Zabytków Techniki - mówi Aleksandra Iwan z Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego i dodaje, że obiekt nie ma własnej strony internetowej, materiałów informacyjnych czy jakiejkolwiek aktywności w ramach szlakowej społeczności – nawet podczas Industriady. - Wszystko to spowodowało, że sosnowiecki dworzec wpływał negatywnie na markę śląskiego Szlaku Zabytków Techniki. Turyści przyjeżdżający tu po wizycie w innych obiektach szlakowych musieli czuć rozczarowanie – dodaje. Okazuje się, że w dużej mierze Industriada odbywała się w So-

snowcu głównie dzięki staraniom magistratu. - W okresie, w którym obiekt widniał na liście, bardzo mocno angażowaliśmy się w tworzenie strategii dla SZT oraz jego promocję, w organizację Święta Szlaku Zabytków Techniki, a każda kolejna edycja Industriady była przez nas organizowana, pomimo braku wsparcia właściciela obiektu – dodaje Jacek Jakubek. Organizatorzy jednak zapewniają, że droga do Industriady wcale nie jest zamknięta. - Obiekty spoza szlaku, po przedstawieniu ciekawego i atrakcyjnego programu wydarzeń na ten dzień i podpisaniu stosownego oświadczenia, mogą się włączyć w organizację wydarzeń w ramach Industriady, otrzymują

wtedy status „obiektu zaprzyjaźnionego” – mówi Iwan. W tym roku w Industriadzie bierze udział parę takich obiektów spoza Szlaku. Między innymi Dworzec w Chebziu, w Rudzie Śląskiej, skreślony parę lat temu z listy Szlaku. Sosnowiec chciałby zgłosić inny obiekt – Szyb Anna, gdzie dziś znajduje się Poziom450. - Mamy nadzieję, że propozycja ta spotka się z uznaniem Urzędu Marszałkowskiego. Wówczas z pewnością będziemy wspierać właściciela obiektu przy promocji historycznego szybu na Szlaku Zabytków Techniki – zakończył przedstawiciel Urzędu Miejskiego. Industriada odbędzie się także w Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. n

Trwa remont DK 94. Będą utrudnienia

Prace związane z budową nowego obiektu rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca. - Do tej pory została zdemontowana część ustroju nośnego wiaduktu północnego. Jego całkowita rozbiórka zakończy się w ostatnich dniach maja - przekazał Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Kierowcy poruszający się modernizowaną drogą muszą zachować szczególną

foto: ŁD

Modernizacja DK 94 na terenie Dąbrowy Górniczej daje się kie­ rowcom mocno we znaki. Jak na razie największe utrudnienia w ruchu występują w Strzemie­ szycach Wielkich w rejonie rozbieranego wiaduktu nad DW 790.

Jednym z elementów remontu jest gruntowna przebudowa wiaduktu.

ostrożność i to nie tylko w tzw. godzinach szczytu. - Na DK 94 ruch odbywa się dwukierunkowo na obiekcie południowym z ograniczeniem pojazdów, których waga nie przekracza 15 ton. Pojazdy ważące więcej niż 15 ton są kierowane na zjazdy,

celem ominięcia obiektu - wytłumaczył rzecznik. Ruch na DW 790 pod wiaduktem jest prowadzony jedną nitką w sposób wahadłowy z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej - dodał Bartosz Matylewicz. Umowa zawarta pomię­dzy Dąbrową Górniczą

Jeszcze nie tak dawno temu wła­dze Sosnowca zamierzały wprowadzić opłaty za postój sa­ mochodów w centrum miasta. Teraz okazało się, że ich plan nie zostanie zrealizowany. Pierwotnie w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego miały funkcjonować parkingi płatne podzielone na specjalne strefy, w których opłata za godzinny postój oscylowałaby w kwocie od 80 gr do 2,80 zł. - Zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, ponieważ stwierdziliśmy, że nie będziemy utrudniać życia naszym mieszkańcom. Niestety problem chyba wszystkich dużych miast polega na tym, że brakuje w nich wystarczającej liczby miejsc parkingowych, mimo że tych, przynajmniej tutaj, co roku przybywa- powiedział Arkadiusz Chęciński, wiceprezydent Sosnowca, który ujawnił również, że wkrótce na terenie

miasta przybędą nowe miejsca postoju. - Zostaną one wybudowane m.in. przy ul. Warszawskiej, w parku Kuronia czy w dzielnicy Pogoń. Ponadto zrezygnowaliśmy z dzierżawy terenu przy „ślimaku”, więc tamtejszy parking jest już bezpłatny - dodał wiceprezydent. Powody do zadowolenia mają także mieszkańcy Będzina, bowiem wkrótce w królewskim mieście pojawi się 90 nowych miejsc parkingowych. Powstaną one w dwóch dziel­ ni­c ach: Syberce i Ksa­w e­r ze. - Prace już trwają, a nowe miej­sca par­kin­gowe poja­wią się przy ul. Skal­skiego (50 miejsc), ul. Sta­ lic­kiego przy skrzy­żo­wa­niu z ul. Sie­moń­ską (30) oraz ul. Żwirki i Wigury (10) przy base­nie OSiR poinformowała Agnieszka Sie­ miń­ska, rzecz­nik pra­sowy Urzędu Miej­skiego w Będzinie. Wła­dze mia­sta na tę inwe­sty­cje prze­zna­czyły 400 tys. zł. ŁD

Koniec utrudnień na wiadukcie a wykonawcami (firmami Bani­mex i Drog-Bud) wynosi 165 mln zł. Mia­sto jest bliskie otrzymania unijnego dofi­nan­so­ wa­nia, które pokryłoby 85% kosz­tów całej inwestycji. Gruntowna modernizacja obejmuje 8-kilometrowy odcinek DK 94 od Sosnowca do Sławkowa. W rezultacie przeprowadzonych prac, których zakończenie nastąpi w grudniu przyszłego roku, zostanie wzmocniona podbudowa oraz pojawi się nowa nawierzchnia. Wykonawcy zamontują również nowe bariery ochronne, a także oświetlenie. W ramach realizowanego remontu przebudowie ulegnie jeszcze m.in. skrzyżowanie wraz z krótką drogą łączącą DK 94 z ul. Majewskiego w pobliżu Mikrohuty. ŁDOd lutego trwa remont wia­ duktu na ulicy Małobądzkiej w Sosnowcu. Mamy jednak do­ brą informację, już w przyszłym tygodniu przejazd będzie moż­ liwy dla wszystkich. Do uszkodzenia wiaduktu doszło na początku lipca 2012 roku i od tamtej pory ruchem kierowała sygnalizacja świetlna - pojazdy mogły jeździć tylko po jednym pasie ruchu i do tego jedynie te, których waga nie przekraczała 3,5 tony, za wyjątkiem komunikacji. Z użytku wiadukt wyłączono na początku lutego. Zmieniły się też trasy autobusów 26, 150, 622,

723 i 805. Teraz jednak wszystko ma wrócić do normy. Według informacji które uzyskaliśmy w Urzędzie Miejskim, całkowite otwarcie wiaduktu ma nastąpić 17 maja, a autobusy komunikacji miejskiej na swoje trasy mają wrócić już 20 maja. Tymczasem miasto podpisało umowę na przebudowę ulicy Będzińskiej w kierunku Będzina. Prace pochłoną 14 milionów złotych i obejmą nie tylko remont nawierzchni jezdni w kierunku do Będzina. Generalnej przebudowie zostaną poddane chodniki, powstaną także ścieżki rowerowe. PL

reklama

13_00299_2

sportowa Plejada

NAGRÓD

BIJ REKORDY I ODBIERAJ BONY! Codziennie w dniach 13 do 26 maja spróbuj swoich sił na rowerku, bieżni lub orbitreku.Zapraszamy na sportowe zmagania o 18.00. A w sobotę niecodzienne spotkanie z mistrzynią body fitness Anną Szczotką.

S o s n o w i e c | u l . S t a s z i c a 8 B | w w w. pl e j a d a . c o m . p l


4 Zwolnienia w Będzinie w zagłębiu

piątek 17 maja 2013 | nr 20 (166)

www.twojezaglebie.pl

Problemy Kolei Śląskich

Tegoroczna majówka nie była udana dla Anny Smogór z Muzeum Zagłębia. Tuż przed długim weekendem, była już, dyrektor będzińskiej placówki otrzymała wypowiedzenie. Łukasz Dytko

Pasażerowie będą musieli sięgnąć do portfeli.

foto: ŁD

Jej los tego samego dnia podzieliło sześciu pracowników sąsiedniego Starostwa Powiatowego. Obydwie sprawy nie mają ze sobą żadnego związku. - Powodem zwolnienia dyrektor Smogór były nieprawidłowości związane z zarządzaniem instytucją kulturalną oraz poważne naruszenia dotyczące podstawowych obowiązków pracowniczych - przekazała Agnieszka Siemińska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Będzinie, która przyznała, iż w przeszłości magistrat nie otrzymywał żadnych sygnałów w tej sprawie. - Na wniosek prezydenta została zwołana trzyosobowa komisja, w skład której wchodził m.in. historyk tak, aby jej ocena była jak najbardziej merytoryczna i skrupulatna. O całym zdarzeniu zostanie powiadomiona prokuratura - dodała rzecznik.

foto: PL

l.dytko@twojezaglebie.pl

Nie wiadomo, jakie straty spowodowały nieodpowiedzialne decyzje byłej dyrektor.

Obowiązki Anny Smogór przejął jej dotychczasowy zastępca Sławomir Knapik. - Nazwisko nowego dyrektora poznamy pod koniec maja - zapewniła Agnieszka Siemińska. W związku z odwołaniem dyrektor w funkcjonowaniu Muzeum Zagłębia nie nastąpiły żadne zmiany. Redukcja etatów w Starostwie

Powiatowym była spowodowana czynnikami ekonomicznymi. - Zwolnienia dotyczyły osób pracujących na stanowiskach urzędniczych w poszczególnych wydziałach - powiedział Krzysztof Kozieł, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Będzinie. - Niestety sytuacja finansowa w naszym kraju znajduje swoje odzwierciedlenie

także w samorządach, czego rezultatem staje się szukanie oszczędności. Tak też jest w przypadku starostwa - zakończył Krzysztof Kozieł. Kilka dni po weekendzie majowym mury starostwa opuściło kolejnych dwóch pracowników. Czy ich miejsce zajmą nowe osoby, czy też rzeczywiście była to redukcja etatów ? n

reklama

13_02637_1

Spadek liczby połączeń i pod­ wyżka cen biletów nawet o 20 procent na trasach obej­ mujących Zagłębie Dąbrow­ skie. Ten tzw. „program na­ prawczy” oczywiście uderzy po kieszeniach pasażerów. Od 1 czerwca znaczącej zmianie ulegnie rozkład jazdy Kolei Śląskich. Zlikwidowane zostaną trzy relacje, w tym Bytom - Gliwice. Na najpopularniejszych relacjach Gliwice - Katowice Częstochowa, a więc z uwzględnieniem stacji w Zagłębiu Dąbrowskim oraz Katowice - Tychy zniknie odpowiednio 45% i 39% połączeń. Średnio o 1 zł i 20 groszy, czyli o około 20% wzrosną ceny biletów na najpopularniejszych wśród pasażerów odległościach (od 0 do 55 km). Natomiast średni wzrost cen w całym, obejmującym 26 pozycji, cenniku wyniesie śred-

nio 10%. Zrezygnowano także z biletów strefowych. Dotychczas o 35 mln złotych udało się obniżyć koszty funkcjonowania spółki w wyniku wypowiedzenia umów, które w opinii nowego zarządu były dla śląskiego przewoźnika niekorzystne. W najbliższych dniach zaakceptowana zostanie decyzja o zmianach w strukturze firmy, które mają zmniejszyć wydatki w ramach funduszu płac. Niestety, wprowadzane zmiany są niezbędne. Bez nich naszą spółkę trzeba byłoby postawić w stan upadłości i w okolicach września na tory nie wyjechałby ani jeden pociąg - mówi Maciej Zaremba, rzecznik Kolei Śląskich. Spółka, która zaledwie od pół roku obsługuje regionalne połączenia w województwie śląskim, już jest zagrożona. Kto za to odpowiada i dlaczego za nieudolne działania zapłacą pasażerowie, pokażą najbliższe dni. PL

Startują Juwenalia Już w tę sobotę niezwykła juwenaliowa impreza. Klub Remedium stał się centrum studenckich koncer tów. Juwenalia Zagłębiowskie w tym roku wspierane są przez Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny i Wyższą Szkołę Humanitas. Imprezy rozpoczęły się już w czwartek, kiedy to w Remedium obchodziliśmy 111. urodziny Jana Kiepury. Tam odbył się Jam

LINIe KoLeJoWe W WoJeWóDZtWIe śLąSKIM JAK NoWe Już w maju PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczną rewitalizację jednej z najważniejszych linii kolejowych przebiegających przez zagłębie śląsko-dąbrowskie. Po trasie Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa codziennie przejeżdżają setki pociągów pasażerskich i towarowych. Wymiana torów, rozjazdów oraz remont sieci trakcyjnej i peronów to tylko niektóre działania zaplanowane w ramach rewitalizacji trasy Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu pociągów. Uzupełni modernizację Centralnej Magistrali Kolejowej i docelowo usprawni połączenie między województwem śląskim a centralną i  północną Polską. Przejazd z Warszawy do Katowic potrwa niewiele ponad 2 godziny. Pozwoli na to przywrócenie pociągom pasażerskim prędkości do 120 km/h, a towarowym do 100 km/h.

Łazy– Dąbrowa Górnicza Ząbkowice warto dokładniej przyjrzeć się rozkładom od maja do końca lipca, bo na czas prac zostanie wyłączony z ruchu jeden tor. trasa Zawiercie – Łazy rewitalizowana będzie od początku września, a od końca miesiąca prace przeniosą się na dalszy odcinek i potrwają do 13 grudnia. Zmiany obejmą też kolejny fragment linii. W pierwszej połowie maja remont przewidziany jest w Zawierciu, a następnie na odcinku do Łaz, gdzie prowadzony będzie do końca miesiąca. Na przełomie maja i czerwca planowane są pierwsze prace na dwóch stacjach w Łazach.

Na przełomie maja i czerwca na trasie Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają prace na pierwszych odcinkach torów. Na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice prace potrwają od początku sierpnia do pierwszej połowy grudnia 2013 r. Na odcinku

www.plk-sa.pl

I

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. www.plk-inwestycje.pl

I

Rewitalizacja prowadzana w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013 potrwa do 2015 roku. Wartość tej ważnej dla województwa śląskiego inwestycji wynosi 365,6 mln zł brutto.

I

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

www.transport.gov.pl

I

www.cupt.gov.pl

I

www.mrr.gov.pl

I

www.pois.gov.pl

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

reklama

Session z Jankiem. W sobotę również zapraszamy do Remedium. Na scenie zobaczymy: Beltaine, Meet Jimmy, Old Wisdom Lies Kasię Topolską oraz Tequila Gerbils. Impreza jest całkowicie darmowa i startuje o godzinie 19. Wiele imprez zorganizowano także w innych lokalach. Jeśli komuś mało imprez juwenaliowych, między 21 a 25 maja odbędą się Juwenalia Śląskie w Katowicach. OPRAC.PL 13_002667_1


W ZAGŁĘBIU www.facebook.com/twojezaglebie

piątek 17 maja 2013 | nr 20 (166)

Radni zadecydują o centrach edukacji Już w najbliższy czwartek może się wyjaśnić przyszłość centrów edukacji w Sosnowcu. Póki co, samorządowcy są na nie, ale to może się zmienić dzięki kuluarowym rozmowom. Paweł Leśniak Technika oraz szkoły zawodowe z Sosnowca mają zostać połączone w dwa centra edukacji. Ma to przyczynić się do zwiększenia popytu, ale także podaży na wykształcenie zawodowe i zapełnienia miejsc w sosnowieckich szkołach. - Prawo, które weszło w życie w 2012 roku, daje możliwość łączenia większej ilości szkół niż dotąd. Dotychczas nie mogły być łączone szkoły tego samego typu – mówił nam na początku stycznia naczelnik Wydziału Edukacji, Piotr Wesołowski. Od tamtej pory ws. centrów edukacji wybuchła prawdziwa burza. Przeciwko była część dyrektorów, uczniów, a także radnych. Argumenty za i przeciw nie zawsze były wysłuchiwane przez obie strony. Teraz jednak ma zapaść ostateczna decyzja. Ta, nadal nie jest pewna, bowiem przez komisję oświaty wniosek przeszedł z negatywną opinią. Część samorządowców proponowała wersję 1 centrum edukacji. Sporo wątpliwości od samego początku mają radni opozycyjni. - Trzecia droga jest bardzo dobra - w ogóle nie robić centrów. Mimo, że każda wersja jest ułomna, będziemy dążyli do jednej z nich. Reforma jest nieprzygotowana

foto: ŁD

p.lesniak@twojezaglebie.pl

Część szkół z Sosnowca ma się połączyć w centra edukacji.

i źle skonsultowana - alarmował na jednej z komisji Maciej Adamiec. Wątpliwości mają także samorządowcy z innych ugrupowań, jednak ich zdaniem zmiany są wręcz konieczne. - Celem naszego szkolnictwa powinno być przyciągnięcie jak największej liczby uczniów. Nie może być tak, że np. uczniowie z Zagórza uczęszczają do szkół

w Dąbrowie Górniczej. Jak widać, Elektronik potrafi to robić - mówi Tomasz Niedziela z SLD. Partia na razie nie wie, jaki będzie rezultat głosowania. Jasne jest, że zmiany są potrzebne. - Jeśli projekt nie znajdzie poparcia, to niektóre szkoły pewnie za to „zapłacą”, mówiąc kolokwialnie, a winna będzie temu demografia - wieszczy Niedziela. Samorządowcy problem jednak

dostrzegają już w przedstawieniu założeń reformy, kiedy to środowiska szkolne zgłaszały najwięcej uwag. - Bardzo źle się stało, ze zabrakło komunikacji, skutecznego dialogu - komentują samorządowcy. Z zarzutami nie do końca zgadza się Wydział Edukacji. Jeśli reforma nie wejdzie w życie, planu „b” nie ma. - Tak naprawdę od sesji, która

Będziemy mieli rady dzielnic Jeszcze w kwietniu 2012 roku informowaliśmy, że wkrótce mogą powstać nowe rady dzielnic. Dziś już mamy trzy, a w południowej części Sosnowca wybrano nawet ich członków. Pierwszą radą dzielnicy była Południe. Ustanowiono ją uchwałą w 2004 roku, jako organ pomocniczy, który w większy sposób jest w stanie uświadomić radnym, a także rządzącym, potrzeby lokalnej społeczności. To właśnie wybory do niej mamy już za sobą. Reklama

13_02038_1

Z Boru wybrano Katarzynę Stelmach i Martę Szafrańską. W Modrzejowie zwycięstwo odnotował Paweł Wojtecki, a w Jęzorze Iwona Czarnota. Z Niwki dostali się: Kamil Bartos, Włodzimierz Giereś, Leszek Helbin, Stanisław Kazimierski, Zdzisław Kemony, Stefan Kopeć, Henryk Krawczyk, Robert Latos, Paweł Niedzwiedzki, Grzegorz Wola i Józef Prykosz. Kolejne będą wybory w Maczkach i Środuli. Tam radnych będzie również po 15, a jak poinformowało nas Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu, chętnych jest więcej. Z faktu wyborów cieszy się Paweł Wojtusiak, który był inicjatorem powstania rady w Środuli. - Wraz

J

uż 20 maja na terenie województwa wyłączony zostanie ostatni nadajnik analogowej telewizji naziemnej. Warto uprzedzić ten moment i odpowiednio się zabezpieczyć. Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce postępuje. Już 20 maja wyłączone zostaną nadajniki analogowe w naszym województwie. Aby móc odbierać telewizję cyfrową, wystarczy telewizor nowej generacji lub dekoder. Dekoder musi mieć standard MPEG4. Dobrze, aby miał też format dźwięku EAC3, bo na niego najprawdopodobniej wkrótce nastąpi przejście. Do tego potrzebna jest antena. Warto sprawdzić tę, którą mamy dotychczas i podłączyć ją do dekodera. Warto też sprawdzić jej działanie w gorszych warunkach atmosferycznych. Jeśli będą zakłócenia, konieczny jest zakup anteny zewnętrznej. Koszt anteny zewnętrznej to od 40 do nawet 200 zł, lecz najczęściej wystarczają te w kwocie 60-80 zł, jeśli odległość od nadajnika wynosi około 50 km. Jeśli są przeszkody po drodze od nadajnika od miejsca odbioru, wtedy zalecana jest antena szerokopasmowa ze wzmacniaczem (koszt to około 120130 zł). PL Aktualnie z nadajników naziemnych dostępne są 22 kanały. MUX 1 (kanały TVP1 HD, TVP2, TVP INFO, Eska TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka) - kanał 55, MUX 2 (TVN, TV4, TV6, TV Puls, TV Puls 2, Polsat, Polsat Sport News, TVN 7 ) - kanał49, MUX 3 (TVP1, TVP2 HD, TVP INFO Katowice, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP Historia) - kanał 51. 13_02008_1

Fantastyczne sukcesy sosnowieckiego uzdrowiciela

z Michałem Wolnym, Arturem Żakiem i Jakubem Hołajem zebrałem około 800 z 1400 podpisów pod inicjatywą powstania. Jestem bardzo zadowolony, że są osoby chętne, które nie są związane z żadnym z ugrupowań - mówi Paweł Wojtusiak, sosnowiecki radny. Głosowanie do rady dzielnicy Środula odbędzie się 9 czerwca w Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu, popularnie zwaną „szkołą z armatą”. Również 9 czerwca odbędą się wybory do rady dzielnicy Maczki. Rady, zgodnie ze statutem, mają zbierać się co najmniej raz na kwartał i będą organem doradczym dla miejskich radnych. Członkowie będą pracowali społecznie. PL

Pobiją rekord Guinnessa

w

pierwszą niedzielę września park na Dolnej Syberce znów przeżyje prawdziwe oblężenie, bowiem właśnie tego dnia zostanie zorganizowana III Będzińska Biesiada Smaków. Już tradycyjnie punktem kulminacyjnym tej imprezy będzie bicie rekordu Guinnessa. - W tym roku spróbujemy pobić rekord na najdłuższą czekoladę mleczną - powiedziała naszemu tygodnikowi Agnieszka Siemińska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Będzinie. Po raz kolejny biesiadzie będą towarzyszyć występy gwiazd muzyki. Tym razem na Dolnej Syberce zaprezentują się ikony polskiej muzyki disco-polo. - Na scenie pojawi się zespół Top One, a także Tomasz Niecik - dodała rzecznik. Impreza najprawdopodobniej rozpocznie się o godz. 16.00. W poprzednich dwóch edycjach zostały pobite rekordy na najdłuższy stół

Wyłączają nadajniki

reklama

foto: ARCH .TZ

Część wyborów już za nami, część dopiero przed. Rodzące się w bólach rady dzielnic powoli wyłaniają swoich członków.

odbędzie się 23 maja, zależy, czy powstaną centra edukacji. Przygotowania trwały długo i oparte były na opiniach środowiska. Jeśli reforma nie wejdzie w życie, będzie po prostu szkoda. Nie mamy planu awaryjnego – przyznał naczelnik Wesołowski. Wiceprezydent, Agnieszka Czechowska-Kopeć przyznaje, że w razie negatywnych opinii radnych zostanie status quo. - To nie jest pomysł, który powstał w głowie urzędników w Sosnowcu. Jest on poparty opinią wielu specjalistów. Jeśli nie dojdzie do przegłosowania, zostanie status quo, to jednak będzie miało konsekwencje. Może nie w ciągu roku, ale np. 2 lat nabór może się drastycznie zmniejszyć – mówi wiceprezydent. Same centra edukacji jej zdaniem nie są lekiem na całkowite ożywienie szkolnictwa. - To prawda, ale jakość kształcenia polepszy się. Powstanie centrów to 1. krok do sukcesu, później oczywiście trzeba wykorzystać ich potencjał, a osoba zarządzająca musi realizować priorytetowe cele, jak pozyskiwanie funduszy czy pracodawców – wymienia. Sprawa centrów edukacji rozstrzygnie się na sesji Rady Miejskiej 23 maja. Projekt stworzenia jednego upadł, m.in. ze względu na brak możliwości pozyskiwania funduszy z PARP. n

5

Kanapka miała ponad 105 metrów.

piknikowy oraz na najdłuższą kanapkę ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Uczestnicy tamtych imprez mieli także okazję spróbować pysznych pieczonek oraz pobawić się w biesiadnych rytmach muzycznych. Zdjęcia z zeszłorocznych biesiad są dostępne na naszej stronie internetowej: www.twojezaglebie.pl. ŁD

Zdrowie od dotyku

- Nie wierzyłem w uzdrowicieli, ale dotyk pana Zbyszka przyniósł zdrowie całej mojej rodzinie! – pan Karol Morawski wyjmuje wyniki medyczne swoje i córki. On sam cierpiał bardzo na wątrobę. Cokolwiek zjadł, od razu zgaga, pieczenie, ból. Lekarze zapisywali mu najróżniejsze leki, ale skutek ich działania był niewielki.

- Straciłem całą przyjemność życia. Co to za życie, kiedy człowiek w nocy nie śpi, bo czuje jakby w ustach miał popiół, a cały dzień czuje gorycz. W takim stanie przyszedłem do pana Zbyszka. Poprawę zacząłem odczuwać po drugiej wizycie, po piątej uczucie goryczy i niesmaku pojawiało się tylko czasem. Wtedy poszedłem na próby wątrobowe. Lekarze nie umieli się nadziwić, że wypadły tak dobrze. Jakbym miał inną wątrobę, a nie tę schorowaną moją – opowiada pan Karol i dodaje po chwili: - Nie mówiłem Rubinowi o nadciśnieniu, o korzonkach, bo to był drobiazg w porównaniu z wą-

trobą. Ale przestały mnie też boleć plecy a ciśnienie się wyrównało. No i miewałem takie mrowienie w palcach, jedni lekarze mówili, że od serca, inni, że od kręgosłupa. Też przeszło. Zachwycony skutecznością pan Karol opowiadał o Rubinie na lewo i prawo. Nic więc dziwnego, że gdy wykryto u jego córki guzka w klatce piersiowej, natychmiast zabrał ją do energoterapeuty. – Też była sceptyczna. I też ze zdumieniem patrzyła, jak po czterech wizytach guzek jest na USG mniejszy o połowę, a po kolejnych pięciu nie ma go wcale. Lekarka powiedziała, że takie samoistnie zniknięcia zdarzają się niezwykle rzadko. I zapytała, czy chodzimy do jakiegoś bioenergoterapeuty. Kiedy potwierdziłem - poprosiła o numer telefonu pana Zbyszka. Dla brata. Do Rubina trafiła też siostra pana Karola, z cukrzycą i migrenami. - Głowa jak na razie nie boli. Odpukać – mówi pani Krystyna. Wyniki cukrzycowe poprawiły się bardzo, zmniejszyła za zgodą leka-

rza o połowę dawki leków. – Pytałam pana Zbyszka, czy mogę zmniejszyć, ale on odpowiedział, że leki mam przyjmować tak, jak zapisał lekarz. A jeśli chcę to zmienić, mam iść do lekarza – opowiada starsza pani. Wszyscy, którzy chodzą do Rubina, wiedzą, że o lekarzach wypowiada się zawsze z szacunkiem. - Energoterapia powinna uzupełniać medycynę akademicką, tak aby obie wspólnie działały dla dobra chorego – wyjaśnia Zbigniew Rubin. A kiedy widzi kolejne medyczne dowody swojej skuteczności, uśmiecha się: - Wyniki badań najlepiej przekonują niedowiarków, że bioenergia działa! A jeśli ktoś wam mówi, żeby nie chodzić do lekarzy, to nie jest żadnym bioenergoterapeutą tylko oszustem! (ego) Zbigniew Rubin przyjmuje w Gabinecie Naturoterapii w Sosnowcu, ul. Ostrogórska 9 (przy Rondzie Gierka). Rejestracja tylko telefoniczna, nr tel. 530-715-485.


6

Program TV / Rozrywka piątek 17 maja 2013 | nr 20 (166)

TVP 2

Piątek

17.05.2013

TVP 1 05:30 Bali (33) 05:40 Opowiedz nam coś Milu (27) 05:55 Kawa czy herbata? 08:00 Wiadomości 08:05 Pogoda poranna 08:10 Polityka przy kawie 08:30 Domisie 08:55 TELEZAKUPY 09:35 Natura w Jedynce (2) 10:35 Słownik polsko@polski 11:05 Plebania (1476) 11:30 Moda na sukces (5834) 12:00 Wiadomości 12:05 Agrobiznes 12:25 Nie ma rady na odpady? 12:50 Zwierzęta świata - Najmłodsi w ZOO (13) 13:25 Jaka to melodia? (2658) 13:55 Klan (2447) 14:25 Rezydencja (8) 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:25 Sprawa dla reportera 16:25 Moda na sukces (5835) - serial 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? (2659) 17:55 OPOLE! Kocham Cię! 18:20 Ranczo (89) - serial 19:10 Wieczorynka - Miś Uszatek zaprasza (12) 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajdowe Mistrzostwa Europy - Rajd Korsyki 20:10 Pogoda 20:20 Mała Moskwa (2/4) 21:15 Piłka nożna - Puchar Króla. Studio 21:25 Piłka nożna - Puchar Króla. FINAŁ: Real Madryt - Atletico Madryt 23:45 Tajemnica twierdzy szyfrów (10/13) 00:40 Dzieci i ryby 02:30 Weekendowy magazyn filmowy 02:50 Zagadkowa Jedynka 03:50 Zakończenie dnia

06:15 Złotopolscy (112) 06:50 Dwójka Dzieciom (26) 07:05 M jak miłość (207) 08:00 Pytanie na śniadanie 10:45 Barwy szczęścia (944) 11:25 Na dobre i na złe (50) 12:20 Makłowicz w podróży 12:50 Ja to mam szczęście! (26) 13:05 Wojciech Cejrowski- boso przez świat 13:40 Konferansjer jak biustonosz... Wieczór Piotra Bałtroczyka 14:40 Ja to mam szczęście! (16) 15:10 Rodzinka.pl (51) 15:45 Panorama Kraj 16:05 Pogoda 16:15 Dr House s. VIII (176) 17:10 Dr House s. VIII (177) 18:00 Panorama 18:35 Sport Telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesięciu (11/75) 19:30 Ja to mam szczęście! (2) 20:05 Barwy szczęścia (945) 20:40 Rodzinka.pl (97) 21:10 Rodzinka.pl (98) 21:45 Dzięki Bogu już weekend (10) 23:05 Tylko dla dorosłych (10) 23:15 Piąty Stadion (68) 23:25 Kryminalne zagadki Las Vegas s. X (21) 00:20 Paradoks (11) 01:15 Pitbull (12) 02:15 Wyśnione życie aniołów 04:00 Zakończenie dnia POLSAT 06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Rodzina zastępcza plus (321) 09:00 Świat według Bundych (257) 09:30 Świat według Kiepskich 10:00 Trudne sprawy (52) 11:00 Dlaczego ja? (226) 12:00 Ludzie Chudego (2) - serial 13:00 Przyjaciółki 2 (25) - serial 14:00 Pierwsza miłość (1710) - serial 14:45 Trudne sprawy (324) 15:50 Wydarzenia 16:10 Prognoza pogody

www.twojezaglebie.pl

16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i partnerzy (551) 17:00 Dlaczego ja? (431) 18:00 Pierwsza miłość (1711) - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (196) 20:05 Fantastyczna czwórka 00:35 Trzy dni na miłość (5) 01:00 Trzy dni na miłość (6) 01:30 Zagadkowa noc 03:15 Tajemnice losu N TVN 04:55 Uwaga! (3620) 05:15 Rozmowy w toku (2175) 06:10 Mango - Telezakupy 07:15 Na Wspólnej 11 (1763) 07:50 Doradca smaku (53) 08:00 Dzień dobry TVN (1212) 11:10 Ukryta prawda (192) 12:10 Kocham. Enter (22/44) 13:10 Szpital (66) 14:10 W-11 Wydział Śledczy (1042) 14:50 Sąd rodzinny (110) 15:50 Rozmowy w toku (2176) 16:55 Szpital (67) 17:55 Ukryta prawda (193) 18:55 Doradca smaku (54) 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! (3621) 20:00 Madagaskar II 00:25 Kuba Wojewódzki 7 (25) 01:25 Uwaga! (3621) 01:40 Arkana magii (TVN noc) (924) 03:00 Rozmowy w toku (2176) 03:55 Koniec programu

Naszaarmia.pl 08:25 Kaktus i Mały 08:35 Dora poznaje świat (56) 09:05 Kung Fu Panda Legenda o niezwykłości (13) 09:35 Supah Ninjas (24) 10:00 Komisarz Alex (25) 10:05 Jak to działa (38) 10:35 Latarnicy.pl (10) 10:55 1000 pierwszych dni (6) 11:15 Weekendowy magazyn filmowy 11:40 Polskie drogi (6/11) 13:15 Piłka (studio) - T - Mobile Ekstraklasa: Legia Warszawa - Lech Poznań 13:25 Piłka nożna - T - Mobile Ekstraklasa: Legia Warszawa - Lech Poznań 15:30 OPOLE! Kocham Cię! 15:50 Brat papieża 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Ojciec Mateusz (120) 18:30 Ale mądrale ! 19:10 Wieczorynka - Bob Budowniczy XI (7) 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:00 GOL T - Mobile Ekstraklasa 20:05 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Europy - Rajd Korsyki 20:10 Pogoda 20:25 Komisarz Alex (38) - serial 21:25 Hit na sobotę - Taxi 4 23:05 Nagi instynkt 2 01:10 Kolejność uczuć 02:45 Nieproszony gość 03:40 Londyńczycy (3/13) 04:25 Zakończenie dnia TVP 2

05:55 W labiryncie (85) 06:25 W labiryncie (86) 07:00 Las bliżej nas (39) 07:15 Rok w ogrodzie 07:40 Laur dla ogrodnika 08:00

05:55 Czterdziestolatek (1/15) - Jubileusz 07:00 M jak miłość (991) 08:00 Pytanie na śniadanie 11:05 Barwy szczęścia (941) 11:40 Barwy szczęścia (942) 12:10 Barwy szczęścia (943) - serial 12:45 Życie od kuchni - (9) 13:20 Wielkie ucieczki zwierzaków (1/5) 13:45 Ja to mam szczęście! (31) 14:00 Familiada (2043) 14:40 Rodzinka.pl (97) - serial 15:10 Rodzinka.pl (98) - serial 15:40 Słowo na niedzielę 15:50 Stawka większa niż życie (1/18) 16:55 Kocham to, co lubię (22)

reklama

13_002641_1

Sobota

18.05.2013

TVP 1

17:35 Dzięki Bogu już weekend (9) 18:00 Panorama 18:35 Sport Telegram 18:45 Pogoda 18:55 Kulisy - Postaw na milion (61) 19:05 Postaw na milion (61) 20:05 The Voice of Poland. Najlepszy głos - Live 22:10 Klucz do koszmaru 00:05 ROOTZ UNDERGROUND 01:05 Z odzysku 03:05 Klucz do koszmaru04:45 04:45 Zakończenie dnia POLSAT 05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Show Misia Yogi (34) 06:10 Kirikou i dzikie bestie 07:35 Co nowego u Scooby’ego? 3 (7) 08:05 Scooby-Doo, gdzie jesteś? (12) 08:35 Prosiaczek i przyjaciele 10:05 Ewa gotuje 10:35 Scooby-Doo i duch czarownicy 12:25 Skazani na siebie 14:50 Tylko muzyka. Must be the music 5 (11) 17:50 Magia bez tajemnic (3) 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (197) 20:00 Faceci w czerni 22:00 Boks, Gala w Legionowie: Krzysztof Zimnoch - Oliver McCall 23:00 Lekcja przetrwania 01:25 Lustra 03:50 Tajemnice losu TVN 05:00 Uwaga! (3621) 05:20 Mango - Telezakupy 07:55 Maja w ogrodzie (31/52) 08:25 Akademia ogrodnika (31/44) 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej Omnibus 11 (447) 12:50 Ugotowani 4 (11/12) 13:50 Perfekcyjna pani domu 3 (11/13) 14:50 Top Model. Zostań modelką (11/14) 15:55 Przepis na życie 4 (12/13) - serial 16:55 Bitwa o dom (6/13) 18:00 Kuchenne rewolucje 7 (12/15)

reklama

19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 X Factor 3 (13/14) 21:45 Jestem na tak 23:55 Mission: Impossible III 02:25 Uwaga! 02:40 Arkana magii (TVN noc) (925) 04:00 Koniec programu

Niedziela

19.05.2013

TVP 1 05:40 W labiryncie (87) 06:10 W labiryncie (88) 06:40 Pełnosprawni 07:00 Transmisja Mszy Świętej 08:00 Tydzień 08:25 Magazyn Ligi Mistrzów 09:00 Ziarno 09:30 Oferta Pana Alberta (5) 10:00 Biegajmy razem 10:25 Kariera Nikodema Dyzmy (6/7) 11:55 Między ziemią a niebem 12:00 Regina Coeli 12:10 Między ziemią a niebem 12:45 Nie ma jak Polska (29) 13:15 Mała Moskwa (2/4) 14:20 BBC w Jedynce - Lodowa Planeta (6) 15:20 Druga szansa (13) 16:05 Ale mądrale! 16:50 Skandia Maraton - kronika 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Komisarz Alex - odc. 38 - serial 18:20 Jaka to melodia? (2660) 19:00 Wieczorynka - Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda (23) 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:20 Ranczo (90) - serial 21:20 Zakochana Jedynka - Wyznania za kupoholiczki 23:15 Taxi 4 00:55 Downton Abbey II (4/8) 01:55 Londyńczycy (4/13) 02:40 Zakończenie dnia

» SOSNOWIEC 18.05 - Gimnazjum nr 16. Festyn rodzinny Jarmark Cudów. W tym roku szkolnym uzyskany dochód zostanie przekazany na konto dziewięcioletniego Miłosza Delowskiego. Start o 10. Wstęp wolny. 18.05 - ZSO 3 przy Piłsudskiego. Majówka z Prusem. Pojawi się zespół Fama, a także Eliza Wietrzyńska i Kamil Kubas z Bitwy na głosy. Liczne licytacje i konkursy. Start o 10. Wstęp darmowy. 18.05 - Stadion Ludowy. Mecz II ligi Zagłębie Sosnowiec - Ruch Zdzieszowice. Bilety od 5 złotych. Wejściówki na mecz rozdamy w piątek na www.twojezaglebie. pl. Start o 17. 19.05 - Expo Silesia. OldtimerbazaR. Ponad 320 pól handlowych z Polski 

i krajów zza wschodniej granicy. Od bielizny, po buty i kaski, od części do motocykli po kompletne jednoślady. Start o 7. Wstęp 12 zł. » BĘDZIN 18.05 - Park na Dolnej Syberce. Festiwal Muzyki Niejazzowej. Wystąpią: Goldound, Night Lovers, B-Qll i Classic. Na uczestników czekają konkursy. Start o 16. Wstęp wolny. » DĄBROWA GÓRNICZA 17-19.05 - V Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny. Imprezy w mieście potrwają kilka dni. Więcej szczegółów na s. 7. Wstęp bezpłatny. 19.05 - Pogoria III. Podczas ,,Szóstki Pogorii” z dystansem 6 km zmierzą się amatorzy biegania oraz miłośnicy Nornic Walking. Zapisy od 8. Start o 11. Wpisowe 20 zł (nordic walking) i 30 zł. 18-19.05 - Pogoria III. Regaty o Puchar Pojezierza Dąbrowskiego. Start o 11. Wieczorem szanty.

Boli Cię

kręgosłup? A może cierpisz na dyskopatię i o tym nie wiesz!?

Reklama

NIERUCHOMOŚCI

„„ Sprzedam mieszkanie 37.70 m2 (wysoki standard) w czystej ekologicznie, agroturystycznej miejscowości – Debrzno - pomorskie. W pobliżu piękne duże jezioro, przychodnia, market, sklepy. Oferta bez pośredników, bez prowizji 665 139 776 - w pobliżu Borów Tucholskich „„ Sprzedam salon kosmetyczny z wyposażeniem, przeszkoleniem oraz bazą klientów. Lokal wynajmowany w centrum Sosnowca-Modrzejowska, 70m, cena 40tyś. do negocjacji. Tel.693 000 705, mail: dagmara.skorus@wp.pl „„ Sprzedam ładną działkę budowlaną 1900m2 Rodaki-gm. Klucze okolice Ogrodzieńca. Tel 883-380-040 „„ DOM-dwurodzinny,16arów, Pradła Tel.603957-197

Dam Pracę

„„ OPIEKUNKI Niemcy 0322092016

„„ „ „CHWILÓWKI BEZ BIK, BEZ ZAŚWIADCZEŃ O DOCH. CHWILÓWKI BEZ BIK, BEZ ZAŚWIADCZEŃ O DECYZJA 5 MIN DĄBROWA GÓR TEL (32) 739TEL 07 78, DOCH. DECYZJA 5 MIN DĄBROWA GÓR (32)513 221 739105*bold*drukowane*ramka* 07 78, 513 221 105

NAUKA „„ Bezpłatna 2 letnia Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice 32-203-27-01, 605-294-324,www.grom-ochrona.pl „„ Szkolenia zawodowe, obsługa BHP i P.POŻ., szkolenia operatora wózka widłowego. Tel. 605-888578, www.phus-atut.pl

Zdrowie

AUTO-MOTO

„„ Psychoterapeuta.psycholog 793369981

USŁUGI

„„ Przeprowadzki kompleksowo 531-944-531

„„ Autoskup - każde, najlepiej płacę. Tel.888-666-791

BUDOWLANO-REMONTOWE „„ Kierownik Budowy-Tel.609-320-038 „„ Hydraulika, elektryka, kafelkowanie, gładzie, malowanie, układanie paneli. Tel. 883-374-670.

FINANSOWE „„ Ale szybka gotówka - nawet 7000 zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident Polska S.A. - 600 400 295 (opłata wg taryfy operatora)

INNE

„„ „ „„VADEMECUM” Oprawa "VADEMECUM" Oprawamuzyczna muzycznawesel weseloraz oraz imprez imprezfirmowych. Tel: firmowych. Tel:605-888-578*ramka* 605-888-578 „„ Legalizacja gaśnic. Tel: 605-888-578, www. phus-atut.pl „„ Usługi elektryczne. Tel: 511-720-085

13_02630_2

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Yogi Bear Show (35) 06:10 Piaskowy Dziadek i zaginiony piasek snów 07:55 Tom i Jerry (8) 08:25 Co nowego u Scooby’ego? 3 (8) 08:55 Scooby-Doo, gdzie jesteś? (13) 09:30 Scooby-Doo na tropie mumii 11:10 Prosiaczek i przyjaciele 12:50 Bajzel na kółkach 14:40 Kabarety 15:40 Kabarety 16:45 Faceci w czerni 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Państwo w państwie (67) 20:00 Szybcy i śmieszni (1) 21:00 Szybcy i śmieszni (2) 22:00 Kości 8 (154)

13_00520_19

„Przelotni kochankowie”

Czy„taniec stewardes” podczas lotu to jedyna atrakcja dla pasażerów? Z pewnością w większości samolotów jest to zdecydowanie klucz programu, jednak w najnowszym obrazie Almodóvara (Volver, Wszystko o mojej matce czy Kobiety na skraju załamania nerwowego) podróż drogami powietrznymi zdecydowanie jest o wiele bardziej ekscytująca. Trzech uroczych stewardów ma za zadanie opanować i złagodzić znerwicowanych pasażerów uszkodzonego, dryfującego godzinami w powietrzu samolotu. Almodóvar, laureat Oscara, do tej pory znany z hisz-

pańskojęzycznych obrazów poruszających tematy seksualności, gender oraz młodości, tym razem proponuje film trochę lżejszego kalibru. Humor, czasem dość groteskowy i slapstickowy, mimo iż z pewnością nie trafia do sporej liczby osób, ma w sobie wiele uroku. Obsada aktorska spisała się dobrze, całość to sytuacyjna komedia gagów, balansująca w iście postmodernistyczny sposób na granicy dobrego smaku, często w sposób dosadny i uszczypliwy komentująca realia współczesnej Hiszpanii. Zdecydowanie warto dla odmiany, trochę KM innego Almodóvara. 

Sosnowiec, ul. Teatralna 4 17 Pt 18 Sb 19 Nd 21 Wt 22 Śr 23 Cw

Potrzebujesz badania

Zgłoś się do nas:

„„„ „ CHWILÓWKI BŁYSKAWICZNE!! Dla każdego! W 5 minut! ZADZWOŃ!! (32) 299 29 29, SOSNOWIEC ul. Małachowskiego 9. PROMOCJA dla EMERYTÓW I RENCISTÓW!

reklama

repertuary 17.05-23.05.2013

rezonansu magnetycznego

ogłoszenia drobne

23:00 Na krawędzi (12) 00:00 Odwrócić przeznaczenie 02:00 Magazyn sportowy 04:00 Tajemnice losu TVN 05:00 Uwaga! (3622) 05:20 Mango - Telezakupy 07:55 Maja w ogrodzie (32/52) 08:25 Akademia ogrodnika (32/44) 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Bitwa o dom (7/13) 11:55 Co za tydzień (598) 12:25 Lekarze 2 (11/13) 13:25 Prawo Agaty 3 (12/13) 14:25 X Factor 3 (13/14) 16:05 Madagaskar II 18:00 Ugotowani 4 (12) 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Surowi rodzice 2 (13) 21:00 Przepis na życie 4 (13) 22:00 Na językach (16) 23:00 Nieznajomi 00:50 Oszukane - kulisy filmu 01:20 Uwaga!  01:35 Arkana magii (TVN noc) (926) 02:55 Koniec programu

12_02214_1

wydarzenia » region 18.05 - Noc Muzeów. Zapraszamy do Zamku w Będzinie, schronu przy LO Norwida w Będzina, Muzeum w Sosnowcu i Kopalni Sztygarka. Szczegóły na stronie 7.

TVP 2 05:50 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 06:00 Wielkie ucieczki zwierzaków (1/5) 06:30 Milion ton śmieci (5/10) 07:05 M jak miłość (992) 08:00 Barwy szczęścia (944) 08:35 Barwy szczęścia (945) 09:10 Kultura, głupcze (71) 09:50 Rodzinne oglądanie - Zwierzęta (3/4) 10:55 Wojciech Cejrowski- boso przez świat 11:25 Makłowicz w podróży Tunezja (131) 12:05 Gwiazdy w południe - Hrabia Monte Christo (3/4) 14:00 Familiada (2044) 14:40 The Voice of Poland. Najlepszy głos - Live 16:20 Na dobre i na złe (524) - serial 17:20 Życie od kuchni (10) 18:00 Panorama 18:30 Sport Telegram 18:40 Pogoda 18:50 Dzięki Bogu już weekend (10) 20:10 Kino na maksa - Rambo II 21:55 Głęboka woda - sezon II (8/12) 22:55 Kocham Kino - magazyn filmowy Grażyny Torbickiej 23:30 WOK - Wszystko o Kulturze (76) 00:15 Studio Dwójki - Królowa aniołów 02:10 Tulipan (5/6) 03:10 Hrabia Monte Christo (3/4) 04:50 Zakończenie dnia POLSAT

tel. 800 70 70 72

www.eurodiagnostic.pl in193 03

SUDOKU

godz. 18:00 PRAWDA godz. 18:00 CYMES! CYMES! godz. 18:00 KORZENIEC godz. 10:00 LICJA W KRAINIE CZARÓW godz. 10:00 KRÓLEWNA ŚNIEŻKA godz. 10:00 SZEWCZYK DRATEWKA

Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 2 KINO PRZEDPREMIEROWE

Drugie oblicze 18:15**** Szybcy i wściekli 6 18:15*** Tajemnica zielonego królestwa 3D 11:15* 13:30* 17:15* KINO PREMIEROWE Wielki Gatsby 3D 11:00 17:00 20:00 23:00** Wielki Gatsby 2D 14:00 21:45 Great Gatsby 2D Hipnotyzer 11:15 16:00 18:30 21:00 23:30** REPERTUAR BIEŻĄCY Iron Man 3 3D – dubbing 10:00* 12:40 15:20 18:00 Iron Man 3 3D - dubbing Iron Man 3 3D - subtitles 20:40 Iron Man 3 3D – subtitles Oszukane 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 23:45** Jurassic Park 3D 13:30***** Niepamięć 19:15 Oz wielki i potężny 3D – dubbing 11:00***** Układ zamknięty 18:15D 20:45D 21:15A**** KINO FAMILIJNE Marco, Lula i Piraci 10:30* 12:30 14:30 16:30 Krudowie 3D 13:00 17:15***** Krudowie 2D 10:45* 15:00 * Tylko w sobotę i niedzielę, ** - Tylko w sobotę, *** - Tylko w środę i czwartek, **** - Tylko w piątek, sobotę i niedzielę, ***** - Oprócz soboty i niedzieli, D - Oprócz środy, czwartku, soboty i niedzieli

Dąbrowa górnicza, ul. jana III sobieskiego 6 PREMIERY WIELKI GATSBY 13:00, 20:45****, 22:00******* WIELKI GATSBY 3D 10:15, 15:45, 18:00**** POKAZY PRZEDPREMIEROWE - sobota, niedziela, 18-19 maja TAJEMNICA ZIELONEGO KRÓLESTWA 3D 10:00, 12:15, 14:30, 16:45 POKAZY PRZEDPREMIEROWE - środa, czwartek, 22-23 maja SZYBCY I WŚCIEKLI 6 18:15, 20:45 POZOSTAŁE TYTUŁY OSZUKANE 11:30, 13:30, 15:30, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00** PRZELOTNI KOCHANKOWIE 17:30***, 19:30, 21:30*, 22:00** IRON MAN 3 3D dubbing 9:45, 12:30, 15:15 IRON MAN 3 3D napisy 18:30, 21:15 UKŁAD ZAMKNIĘTY 15:45*****, 19:15*******, 20:00****** FILMY DLA DZIECI MAMBO, LULA I PIRACI 9:30, 11:15, 13:15, 15:00, 18:15****** KRUDOWIE 9:45*****, 11:45*****, 13:45***** KINO KONESERA - środa 22 maja POLOWANIE 17:30 KINO KOBIET - czwartek 23 maja WIELKI GATSBY 18:30 * - oprócz soboty, ** - tylko w sobotę, *** - oprócz środy, **** - oprócz czwartku, ***** - oprócz soboty i niedzieli, ****** - tylko w piątek, ******* - tylko w sobotę i niedzielę


kultura www.facebook.com/twojezaglebie

piątek 17 maja 2013 | nr 20 (166)

Noc Muzeów w Zagłębiu

reklama

7 13_02254_5

Co roku setki tysięcy osób odwiedza instytucje kultury w niezwykłą noc - Noc Muzeów. Podobnie będzie 18 maja, także w Zagłębiu Dąbrowskim. Najciekawiej będzie w Będzinie. Paweł Leśniak Głównym celem Nocy Muzeów, odbywającej się pod patronatem Europejskiej Rady Europy, jest utworzenie płaszczyzny spotkania dla muzeów i publiczności. Muzea udostępniają swoje zbiory bezpłatnie, przygotowują również wiele atrakcji dla zwiedzających. Noc Muzeów w Polsce odbywa się od 2003 r. - pierwsza odbyła się w Poznaniu. Do organizacji tego wydarzenia przystępuje coraz więcej miast. W 2013 roku jest to prawie 150 miast. Nocne zwiedzanie muzeów cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów Nocy Muzeów. Atrakcje dla zwiedzających przygotowały także zagłębiowskie instytucje kultury. Tutaj prym wiedzie Będzin. Na nocne eskapady czeka zamek, a także schron. W Noc Muzeów będziński zamek stanie się miejscem, w którym rządzić będą siły nieczyste. Strzygi, upior y i wampiry snuć się będą po zamkowym dziedzińcu, murach i wieży w atmosferze średniowiecza. A wszystko to za sprawą Krwawego Burgrabiego, który zaprzedał duszę husyckim heretykom i sprzeniewierzył się królowi. Na zwiedzających czekają niezwykłe pokazy oraz atrakcje. Rozpoczęcie Nocy Muzeów już

foto: arch tz

p.lesniak@twojezaglebie.pl

Po raz kolejny liczne atrakcje zafunduje nam zamek w Będzinie.

o 19. Na zamku czekać będzie stanowisko kata, który będzie posiadał liczne narzędzia takie jak pień i topór katowski, dyby, obcęgi, piły i łańcuchy. Zwiedzający będą wciągani do zabawy, zakuwani w dyby, brani na „męki”. Na dziedzińcu stanowisko będzie także miała zielarka. Niezwykle przerażających gości spotkamy na samym zamku. Co jakiś czas pojawiać się będą duchy, upiory, trędowaci, którzy zaczepiać będą turystów, żądając jałmużny bądź to próbując ich wciągnąć w sidła sił nieczystych. Zwiedzający będą mogli strzelać z łuku, rzucać włócznią, a nawet... ściąć

główkę kapusty narzędziami kata. W nocy przedstawienie uliczne da Teatr Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry. Około północy inscenizacja sądu inkwizycyjnego nad Krwawym Burgrabią, który pochwycony wreszcie przez straż królewską zostanie przeprowadzony w kajdanach wokół zamku (a wraz z nim pójdą trędowaci, zawodzące płaczki, upiory), postawiony przed inkwizytorem, osądzony, skazany na męki i śmierć. - Jeśli mieszkańcy się nie boją, to zapraszamy – zachęca Agnieszka Milka z Muzeum Zagłębia w Będzinie. Jak szacują organizatorzy, zamek może odwiedzić co najmniej 5 tysięcy osób.

Ale to niejedyne atrakcje, jakie przygotowano w mieście. W nocy otwarty również będzie schron. Ten będzie czynny od 19 do 1 w nocy. Wystarczy przyjechać do III L.O. im. C.K. Norwida w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 5. W Muzeum w Sosnowcu czekają na nas liczne atrakcje, wystawy, a nawet degustacje. Start imprezy już o 18. W Dąbrowie Górniczej Muzeum Miejskie „Sztygarka” oraz Kopalnia Ćwiczebna czynne będą od godziny 17.00 do 24.00. Wejścia do obiektów organizowane będą co pół godziny, ostatnie o 23.30. 18 maja zwiedzanie jest n bezpłatne.

Garażówka powraca

W Sosnowcu postanowiono, że święto milusińskich nie potrwa jeden dzień, a cały tydzień. Na telebimie zobaczymy m.in. Simpsonów, Avatara, Alvina i Wiewiórki oraz Epokę Lodow­ cową.

Masz zalegające w domu rze­ czy i nie wiesz co z nimi zro­ bić? Przyjdź na Garażówkę do Remedium i oddaj je komuś innemu. Okazja pojawi się już w czerwcu.

Tydzień Dziecka to moc atrakcji, które rozpoczną się już 26 maja. Na Górce Środulskiej obejrzymy takie filmy jak: Epoka Lodowcowa 1,2 i 3, Avatar, Horton słyszy Ktosia czy Simpsonowie. W piątek 31 maja czeka nas też dzień otwarty na ściance wspinaczkowej Poziom450. - Dzieciaki będą mogły za darmo spróbować wspinaczki. Do ich dyspozycji będzie 10 instruktorów, którzy także poinstruują opiekunów reklama

mówi Rafał Łysy z Urzędu Miejskiego. Wszystkie atrakcje będą darmowe. Nikt wcześniej podobnego wydarzenia nie organizował, dlatego wyszliśmy z taką inicjatywą. Pomysł zrodził się już w czasie, gdy zakupiliśmy telebim. Liczymy, że najmłodsi mieszkańcy miasta będą się dobrze bawili - mówi prezydent Sosnowca, Kazimierz Górski. Wszystkie projekcje odbędą się na Górce Środulskiej na miejskim telebimie. Do dyspozycji będzie 100 leżaków, ale można zabrać ze sobą koc. Filmy będą wyświetlane z dubbingiem, lektorem lub z napisami – w zależności od preferencji widzów. Pełen program dostępny jest na naszej stronie WWW. Poza filmami, na milusińskich będzie czekała wata cukrowa, popcorn, napo13_02633_1

foto: arch tz

W Sosnowcu będzie Tydzień Dziecka

Na dzieci czekają atrakcje.

je, dmuchane zjeżdżalnie, gry i zabawy, konkursy i wiele innych. Imprezy rozpoczynają się 26 maja i zakończą 1 czerwca. Dzień Dziecka organizuje także Będzin. Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Twojego Zagłębia. PL

Garażówka to cykliczna impreza opierająca się na pozbywaniu się zalegających rzeczy z domu połączona z dobrą zabawą. Podstawowym założeniem akcji jest wolna wymiana/ sprzedaż między uczestnikami wszystkich rzeczy zalegających w kątach mieszkań, takich jak: ubrania, dodatki do garderoby, ale również książki, płyty oraz sprzęty AGD/RTV. - Pomysł

wziął się ze stolicy i z innych większych ośrodków, gdzie takie akcje mają swoje rzesze fanów. Chcemy, aby nasz klub był prekursorem wydarzeń kulturalnych, chcemy, aby były one fajne i zaskakujące – mówi Jarek Daniel z klubu Remedium. Pierwsza edycja odbyła się pod koniec marca. - Impreza udała się. Garażówce przyświecała bardzo fajna atmosfera. Jak na pierwszą edycję to jesteśmy całkiem mile zaskoczeni poziomem tej imprezy - ocenił Jarosław Daniel z klubu Remedium. Największe zainteresowanie wśród uczestników Garażówki wzbudziły nie tylko ubrania,

ale i zabawki, handmade’y czy elementy wystroju wnętrz. Kolejna edycja odbędzie się 23 czerwca i jak zapowiada właściciel klubu, będzie jeszcze lepiej niż ostatnio. Ta edycja zostanie poszerzona o teren przed klubem. Na wszystkich czekać będą leżaki, a także grill. - Trwają zapisy wystawców, impreza została przeniesiona na niedzielę i lekko opóźnimy otwarcie, żeby zwiedzający po obiadku mogli sobie wędrować, będzie też grillowanie – mówi Jarek Daniel z Remedium. Wystawcy mogą się zgłaszać mailowo – remedium.klub@gmail.com. Czy może być lepsza zabawa? PL

Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej Weekend w dębowym mie­ ście upłynie pod znakiem V Międzykulturowego Festiwalu Folklorystycznego Zagłębie i Sąsiedzi. Trzydniowa impreza powróci do Dąbrowy Górni­ czej po rocznej przerwie. Udział w tegorocznej edycji festiwalu, która odbędzie się na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej Centrum, parku Hallera, a także Centrum Handlowego Pogoria zapowiedziało dotychczas blisko 2000 uczestników. - Celem imprezy jest popularyzacja tradycji i dziedzictwa kultury ludowej naszego regionu. Słowo sąsiedzi ma dość szero-

kie znaczenie, gdyż we wcześniejszych edycjach festiwalu brały udziały nie tylko osoby z sąsiednich miejscowości, ale i również goście np. z Ukrainy. Można powiedzieć, że w festiwalu uczestniczą głównie ludzie z południowej części naszego kraju - powiedział Grzegorz Drygała, dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. - Podczas Międzykulturowego Festiwalu Folklorystycznego nie zabraknie licznych koncertów kapeli ludowych, występów zespołów tanecznych oraz zespołów pieśni i tańca. Zostaną przygotowane także otwarte warsztaty dla mieszkańców oraz specjalne

nagrody - dodał Grzegorz Drygała. Dodatkowymi atrakcjami będą m.in. jarmark rzemiosła i kiermasz rękodzieła. W poprzednim roku Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny nie odbył się z uwagi na brak wsparcia finansowego ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 18 maja w Trzebiesławicach, w ramach weekendowej imprezy, odbędzie się festyn „Chlebem i solą, raz na ludowo”, który rozpocznie się o godz. 14.00. Szczegółowe informacje na temat V Międzykulturowego Festiwalu Folklorystycznego Zagłębie i Sąsiedzi są dostępne na

stronie internetowej: idabrowa.pl. Wesoło będzie nie tylko w centrum miasta czy Trzebiesławicach, ale i również w Strzemieszycach Wielkich, w których to na terenie Gimnazjum nr 10 (przy ul. Obrońców Pokoju, Warszawskiej) odbędzie się Piknik Rodzinny Mama, Tata i Ja. - Chcemy w ten sposób uczcić tegoroczne Dni Strzemieszyc. Początek niedzielnego pikniku nastąpi o godz. 13.00, zakończenie o godz. 20.00. O godz. 17.30 rozpocznie się koncert orkiestry dętej, natomiast od 19.00 zaczniemy losować nagrody - poinformował Mariusz Olczak, organizator imprezy. ŁD


8

Sport piątek 17 maja 2013 | nr 20 (166)

www.twojezaglebie.pl

Rubryka powstaje we współpracy z

Zagłębie idzie jak burza

10, a wliczając walkowera za mecz z Lechem, 11 spotkań z rzędu bez porażki jest już na koncie Zagłębia. Nasz drugoligowiec jest w wyśmienitej formie. Paweł Leśniak W minioną sobotę Zagłębie grało w Częstochowie z Rakowem. Sosnowiczanie po kwadransie prowadzili już 2:0. Pierwszego gola w tym meczu, już w 9. minucie, zdobył Tomasz Szatan. Na 2:0 podwyższył Rafał Jankowski, który wykorzystał rzut karny po faulu na Szatanie. Gospodarze honorowe trafienie zdobyli w 57. minucie. Do siatki trafił Rafał Czerwiński. Nasz klub wygrał 2:1. W środę jednak przyszedł czas na odrobienie zaległości z marca. Spotkanie miało zostać rozegrane 15 marca, ale Rozwój przełożył mecz ze względu na złe warunki atmosferyczne. Sosnowiczanie skupiali się na przyjmowaniu rywali na własnej połowie, goście momentami groźnie atakowali, ale próby były niecelne, podobnie zresztą jak strzały Zagłębia. Im bliżej końca 1. połowy, tym sosnowiczanie pozwalali sobie na coraz więcej. W końcu w 40 minucie Tomasz Szatan uderzył z ok. 20 metrów, a piłka wpadła do bramki Rozwoju ku zdziwieniu bramkarza MKS Dąbrowa Górnicza

Nowa środkowa w Dąbrowie

foto: MW

p.lesniak@twojezaglebie.pl

Adrian Pajączkowski zdobył bramkę w meczu z Rozwojem.

miejscowych. Ślązacy dostali jeszcze „dzwona” do szatni. W doliczonym czasie gry Zagłębie miało dwa rzuty rożne, oba wykonywane przez Łukasza Grube. Przy drugim, piłka uderzona przez pomocnika powędrowała pod nogi Rafała Jankowskiego, który bez wahania uderzył z pierwszej piłki. Ta minęła wszystkich zawodników w polu karnym i wpadła do bramki Rozwoju. Na przerwę sosnowiczanie schodzili prowadząc 2:0!

Po rozpoczęciu 2. połowy sosnowiczanie chcieli zdobyć kolejnego gola, jednak goście początkowo zapobiegali próbom. W 83. minucie stało się jasne, że Zagłębie z Katowic wyjedzie z kompletem punktów. Adrian Pajączkowski, który zmienił Dawida Ryndaka, dryblingiem ograł dwóch obrońców i pewnie pokonał golkipera. - Zasłużone nasze zwycięstwo. Szkoda, że nie udokumentowaliśmy czwartym, piątym golem, bo mogliśmy, ale mam

reklama

Steelersi poddali mecz

foto: ŁD

Po zdobyciu srebrnego medalu, karuzela transferowa w MKSie Dąbrowa Górnicza ruszyła. Z klubem pożegnała się jedna zawodniczka, ale zasiliła nowa środkowa. Rachel Adams to nowa siatkarka Tauronu, dotychczas grająca w Bydgoszczy. Siatkarka zasłynęła w kraju nie tylko dobrą grą, ale także swoim blogiem „Living in a city that I can’t’ pronounce (mieszkając w mieście, którego nazwy nie potrafię wymówić). O swoim nowym klubie poinformowała na Facebooku. - To oficjalna informacja. Zostaje na kolejny sezon w Polsce, ale tym razem będę grała w Tauronie MKS Dąbrowa Górnicza. Cieszę się, że podejmę kolejne wyzwania i będę miała nowe wspomnienia z Polski - napisała. Na tym jednak nie koniec zmian w Dąbrowie. Jak poinformowała oficjalna strona klubu, z zespołem żegna się rozgrywająca Frauke Dirickx, która zasili Impel Wrocław. W klubie na sto procent zostają na kolejny sezon przyjmujące Elżbieta Skowrońska i Joanna Szczurek, środkowa Aleksandra Liniarska oraz libero Krystyna Strasz i atakująca Katarzyna Zaroślińska. Z pozostałymi zawodniczkami prowadzone są rozmowy a ich szczegóły poznamy wkrótce. PL

Nie wiadomo, czy i w jaki sposób będziński zespół zostanie ukarany.

W sobotnim spo­tka­niu fut­bolu ame­ry­kań­skiego na szcze­blu Topligi, Kozły Poznań roz­gro­ miły Zagłę­bie Ste­elers Inter­ pro­mex Będzin 39:7. Nic w tym dziw­nego, gdyby nie fakt, że mecz zakoń­czył się już w trze­ ciej kwarcie. Będzi­nia­nie w tej czę­ści zawodów dość nie­ocze­ki­wa­nie opu­ścili boisko, bowiem poczuli się pokrzyw­dzeni decy­zjami arbi­ trów. Rezy­gna­cja Zagłę­bia z gry ozna­czała, że mecz przedwcześnie dobiegł końca. - Jestem zszo­ko­wany tak nie­ocze­ki­wa­nym zakoń­cze­niem spo­tka­nia. Zapis wideo z meczu zosta­nie wni­ kli­wie prze­ana­li­zo­wany przez zarząd Wydziału Sędziow­skiego. Cze­kamy na raporty sędziów, ale także na oświad­cze­nie zarządu Kozłów. Na pod­sta­wie tych mate­ria­łów zostaną wycią­gnięte sto­sowne kon­se­kwen­cje dys­cy­ pli­narne - sko­men­to­wał Jędrzej Stę­szew­ski, pre­zes Pol­skiej Ligi

na uwadze to, że słabo weszliśmy w mecz i po pierwszych 10 minutach mogliśmy przegrywać 0:1. Na szczęście udało zmienić się naszą grę, sposób poruszania się i całkowicie zdominowaliśmy Rozwój – powiedział po meczu trener Zagłębia, Mirosław Kmieć. Sosnowiczanie zajmują 4. miejsce w tabli, tracąc do wicelidera 8 punktów. Do rozegrania pozostało 5 spotkań. - Wiemy, że sami zawiesiliśmy sobie wysoko poprzeczkę, ale będąc u góry musimy trzymać tę poprzeczkę. Myślę, że sztab szkoleniowy i cała drużyna zasłużyli na wielkie brawa. W kolejnym meczu gramy o następne zwycięstwo, gdyż jesienią straciliśmy za dużo punktów. Tu straciliśmy bez sensu punkty, tam straciliśmy głupio... do tego nie ma już co wracać. Teraz mamy fajną drużynę, fajny zespół, mamy fantastyczny kolektyw, który pielęgnujemy z każdym dniem i meczem. Na koniec sezonu zobaczymy, co nam to da i zobaczymy, co będzie dalej - przyznaje Sławomir Jarczyk. W sobotę Zagłębie gra z Ruchem Zdzieszowice na Stadionie Ludowym. Początek meczu już o 17. n

Fut­bolu Ame­ry­kań­skiego. Władze Hutników wystosowały do PLFA oficjalne oświadczenie wraz z dowodami wskazującymi na zaniedbania w trakcie meczu Topligi. - Zarząd KFA Zagłębie Steelers pragnie przeprosić wszystkich za niedogodności związane z przerwaniem meczu i jednocześnie oświadcza, że decyzja podjęta przez trenera drużyny przy udziale kapitanów obu formacji została podyktowana skandalicznym przebiegiem rozgrywki, w konsekwencji narażającym zawodników KFA Zagłębia Steelers na poważny uszczerbek na zdrowiu - czytamy w oświadczeniu będzińskiego klubu. Będzinianie zajmują w tabeli Topligi grupy południowej trzecie miejsce z dorobkiem czterech punktów. Następnym rywalem Hutników będzie Seahawks Gdynia. Spotkanie zostanie rozegrane 18 maja o godz. 16.00 w Będzinie. łd

II LIGA - 29. kolejka Raków Częstochowa 1:2 Zagłębie Sosnowiec II LIGA - 20. kolejka (zaległa) Rozwój Katowice 0:3 Zagłębie Sosnowiec IV LIGA - 21. kolejka Grunwald Ruda Śląska 1:2 Sarmacja Będzin Victoria Częstochowa 1:1 Zaglębiak Dąbrowa Górnicza Wyzwolenie Chorzów 2:2 Unia Ząbkowice Górnik Piaski 1:0 Przyszłość Ciochowice V LIGA - 21. kolejka LIGA 27.04.2013 RKS Grodziecokręgowa 3:2 Urania Ruda Śląska MKS Siemianowice Śląskie 1:0 Unia Strzemieszyce Przemsza Siewierz 2:0 ŁKS Łagiewniki Podlesianka Katowice 2:1 Warta Zawiercie Jastrząb Bielszowice 0:2 Strażak Mierzęcice AKS Niwka Sosnowiec 2:0 Cięzkowianka Jaworzno A klasa - 17. kolejka (zaległa) Pionier Ujejsce 0:1 Niwy Brudzowice Łazowianka Łazy 0:1 Tęcza Błędów ZEW Kazimierz 0:1 Jedność Strzyżowice Orzeł Dąbie 2:2 KP Sarnów Ostoja Żelisławice 5:0 Cyklon Rogoźnik Źródło Kromołów 2:3 MCKS Czeladź Błyskawica Preczów 3:3 MKS Sławków Skalniak Kroczyce 1:1 Milenium Wojkowice b klasa - 17. kolejka Zapora Przeczyce 3:5 Przemsza Okradzionów Płomień Niegowonice 0:2 CKS Czeladź Iskra Psary 1:0 Promień Strzemieszyce Małe Ostoja II Żelisławice 5:0 KS Giebło MKS Poręba 6:1 Olimpia Włodowice KS Góra Siewierska 5:3 Korona Rokitno Szlacheckie 13_00402_4

TwojeZaglebie_2013_166_20  

TwojeZaglebie_2013_166_20

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you