Page 66

Na ziemi kieleckiej rozwijało się także górnictwa skalne. Rozkwit budownictwa zarówno świeckiego, jak i sakralnego powodował wzrost zapotrzebowania na piaskowce, polerowany wapień (marmur) oraz na kamień łamany, służący do budowy fundamentów i produkcji wapna. Innym źródłem bogacenia się regionu, a głównie szlachty było znakomicie rozwijające się rolnictwo. Polska w XVI i początkach XVII wieku eksportowała ogromne ilości zbóż: pszenicy, żyta, owsa, prosa, jęczmienia, a także chmielu, konopi, lnu. Przedmiotem handlu z państwami zachodnimi Europy były także polskie woły, barany, wieprze i konie. Pod względem rozwoju kultury w wieku XVI kontynuowane były chlubne tradycje wcześniejszego okresu, kiedy to w klasztorach na Świętym Krzyżu, Miechowie, Jędrzejowie i Wąchocku w scriptoriach przepisywano księgi. Szczególnie zasłużył się światły opat klasztoru Benedyktów na Świętym Krzyżu Maciej Pyzdr (zm. po 1500), który przepisał statuty piotrkowskie i wiślickie i pozostawił po sobie rękopis Rocznika Świętokrzyskiego. Na przełomie XV i XVI wieku żył i działał wybitny polski uczony Maciej z Miechowa (1457–1523), lekarz, astronom, geograf i historyk. W latach 1501–1519 ośmiokrotnie pełnił on funkcję rektora Akademii Krakowskiej, był autorem pierwszego naukowego opisu etnograficzno-geograficznego wschodniej Europy. Ważnymi ośrodkami kultury na mapie Polski stały się także dwory biskupów krakowskich w Bodzentynie i w Kielcach. Do Bodzentyna na dwór biskupa Piotra Myszkowskiego przyjeżdżał Jan Kochanowski i muzyk Mikołaj Gomółka.

Pałac biskupów krakowskich w Kielcach

Wici.Info nr 44  

Kulturalny informator. Kielce i region swietokrzyski

Wici.Info nr 44  

Kulturalny informator. Kielce i region swietokrzyski

Advertisement