Page 58

wici.info | miasto

Kielce dawniej i dziś Gdzie mówić, aby nas słyszano, czyli w telegraficznym skrócie – trzy słowa o mediach

Pierwsze słowo – prasa Pierwszym systematycznie wydawanym pismem w języku polskim była w Kielcach „Gazeta Kielecka”. Wyprzedziliśmy pod tym względem wszystkie prowincjonalne miasta (poza Lublinem). Pierwszy numer „GK” ukazał się 1 października 1870 roku. Dwa razy w tygodniu – w środy i soboty – dzięki inicjatywie Leona Gautiera, naczelnika powiatu kieleckiego i Moszka vel Michała Goldhaara, znakomitego kieleckiego ksiegarza, kielczanie otrzymywali solidną porcję wiadomości nie tylko lokalnych. Początkowo „GK” propagowała hasła pozytywistyczne, ale kiedy w 1875 roku redakcję objęli bracia Stani-

sław i Stefan Sennicy, pismo stało się czysto informacyjne. Sienniccy zrezygnowali z publicystycznego charakteru gazety na rzecz informacji o mieście. Czytelnicy mogli zatem na bieżąco śledzić ogłoszenia, kronikę kryminalną i kronikę teatralną. „GK” przedrukowywała także bardziej lub mniej znane powieści. W pierwszych latach istnienia pismo nie cieszyło się zbyt dużą popularnością: prenumeratę wykupiło 150 osób w mieście i 200 tzw. zamiejscowych. W 1900 roku nakład wynosił 600 egz. Gazeta ukazywała się do 1939 roku, w tym czasie współpracowali z nią m.in. nauczyciele kieleckiego gimnazjum, ale także Adam Asnyk, (1884) czy Bolesław Prus (1881–86).

Wici.Info nr 44  

Kulturalny informator. Kielce i region swietokrzyski

Wici.Info nr 44  

Kulturalny informator. Kielce i region swietokrzyski

Advertisement