Page 1


THĂM DÒ TƯƠNG LAI CỦA CON EM MÌNH TẠI WICHITA STATE | Giúp các học sinh chọn một trường đại học là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của đời mình. Trách nhiệm này đôi khi có thể làm thoái chí, nhưng kết quả (một học sinh vui vẻ và thành công) là thời gian và nỗ lực đáng giá được cần để đưa ra quyết định tốt nhất. Quá trình tìm trường đại học bao gồm hai giai đoạn quan trọng chính: nộp đơn xin nhập học và nộp đơn xin hỗ trợ tài chính (financial aid). Chúng tôi hy vọng cẩm nang này sẽ giúp quí vị và con em tìm hiểu thêm về hai bước quan trọng này. |

KHÁI QUÁT VỀ ÐẠI HỌC

TÌM HIỂU THÊM TẠI • WICHITA.EDU

MỘT HÀNH TRÌNH LÝ THÚ

Ðược thành lập vào năm 1895 như một tổ chức hội đoàn, Wichita State cung ứng các sinh viên với các cơ hội học tập xuất sắc, một cuộc sống khu trường sở sôi động và phương tiện tới các chuyên gia công nghiệp tuyệt vời nhờ tình trạng của trường như Kansas là tiểu bang duy nhất có tổ chức nghiên cứu phục vụ đô thị. Với con số ghi danh khoảng 15,000, Wichita State tự hào với chính mình về sự quan tâm chuyên ngành đối với mỗi sinh viên. Các giảng viên được đánh giá cao đều tận tâm tới việc giảng dạy, học bổng, nghiên cứu và phục vụ công cộng. Và với các câu lạc bộ xã giao và sở thích đặc biệt hầu như không giới hạn, các học sinh có thể tìm thấy vị trí của mình trong cộng đồng da dạng của chúng tôi.

Việc chọn lựa trường đại học tốt nhất đòi hỏi nhiều nỗ lực. Ðây là một vài sự kiện quan trọng chính mà quí vị nên tán dương như con em mình tiến triển qua quá trình này. 1. Thi ACT Khuyến khích con em mình thi ACT trong tháng 4 hoặc tháng 6 trong năm lớp 11 của chúng, hoặc càng sớm càng tốt trong năm lớp 12 của chúng. 2. Tạo Một Lịch Trình và Bắt Ðầu Nghiên Cứu các Trường Học Soạn một danh sách nhập học, hỗ trợ tài chính và các thời hạn học bổng. Nghĩ về những gì con em mình đang tìm kiếm ở một trường đại học: các nghành, các cỡ lớp học, các cơ hội thực tập, địa điểm, chi phí và các sinh hoạt. Nhắc nhở con em rằng nơi chúng chọn để theo học sẽ là nhà của chúng trong một thời gian 4 hoặc 5 năm, vì thế con em nên nghiêm túc xem xét nhiều khía cạnh của mỗi trường. 3. Thảo Luận Với Một Nhân Viên Tuyển Sinh (Admissions Representative) Các nhân viên tuyển sinh này sẽ phục vụ như các nguồn quý giá đối với quí vị và con em. 4. Thăm Viếng Khu Truờng Sở (Campus) Sắp đặt một cuộc thăm viếng chính tới mỗi trường mà con em thích thú. wichita.edu/campusvisit 5. Ðăng Ký Nhập Học và Xin các Học Bổng Khuyến khích con em đăng ký và nộp đơn xin các học bổng chung. Nhiều trường cao đẳng/đại học (bao gồm WSU) cấp các học bổng trong mùa thu và năm sau đó. Nộp đơn trên mạng cho WSU tại wichita.edu/apply. 6. Nộp Ðơn Xin Hỗ Trợ Tài Chhín Liên Bang Nộp đơn xin hỗ trợ tài chính liên bang vào ngày 2 tháng 3 tức ngày ưu tiên cho năm lớp 12 của học sinh ở trường trung học để bảo đảm sự cân nhắc đầy đủ của mọi hỗ trợ tài chính. fafsa.ed.gov


HỖ TRỢ TÀI CHÍNH (FINANCIAL AID) NỘP ÐƠN CHO CÁC HỌC BỔNG

Mỗi năm, Wichita State cấp hàng triệu đồng tiền học bổng và các hình thức hỗ trợ tài chính khác. Trên thực tế, hơn 95 phần trăm của tất cả đương đơn nhận ít nhất một học bổng từ Wichita State. Trong số các học bổng có tại WSU là được cấp qua Distinguished Scholarship Invitational (DSI), mà bao gồm hai học bổng $48,000 Harry Gore Memorial Scholarships—hai trong số các học bổng undergraduate (sinh viên chưa tốt nghiệp) lớn nhất trong Kansas. Bất kỳ học sinh trung học nào được nhận vào WSU vào ngày 5 tháng 10, 2012, có ít nhất một điểm tích lũy GPA 3.5 của trung học và 24 điểm hỗn hợp hoặc cao hơn trên bài thi ACT (1090 SAT) đều đủ điều kiện để tham gia. Tìm hiểu thêm về sự cạnh tranh học bổng này và nhiều ban học bổng khác bằng cách vào wichita.edu/dsi. Các học sinh lớp 12 từ Kansas tốt nghiệp trong mùa xuân năm 2013 có thể đủ điều kiện để nhận các học bổng từ $2000 tới $4000 trong hai năm học tại WSU. Những học sinh nào thích thú nộp đơn xin các học bổng cho học sinh mới phải đáp ứng các tiêu chuẩn được liệt kê bên dưới. 1. Ðạt một điểm GPA tối thiểu 3.0 của trung học, VÀ 2. Ðạt một điểm hỗn hợp tối thiểu 21 của ACT (980 SAT được phối hợp các điểm bằng lời và toán) HOẶC được xếp hạng ở một phần ba hàng đầu của lớp tốt nghiệp của mình, VÀ 3. Ðược nhận vào WSU, VÀ 4. Ðiền và nộp đơn xin học bổng trên mạng tại wichita.edu/scholarshipapp (có sẵn trong giữa tháng 7). Các đương đơn sẽ được đòi hỏi để tạo và nộp một bài tiểu luận và biểu đồ hoạt động. Ngoài ra, những học sinh nào đáp ứng các tiêu chuẩn đã được nêu trên VÀ được xếp hạng ở mười phần trăm hàng đầu của lớp tốt nghiệp của mình có thể đủ điều kiện cho một học bổng bổ sung $2000. Những người không cư trú trong Kansas phải được nhận vào WSU và được đánh gia riêng cho các học bổng dựa trên đơn xin học bổng, GPA, và ACT. Các học bổng học thuật cho các người không cư trú khoảng từ $1000-$5000, với việc thêm suy xét cho các học bổng nội trú. Những người không cư trú với GPA 3.0 đạt điểm ACT 21 (980 SAT) hoặc được xếp hạng ở một phần ba hàng đầu của lớp tốt nghiệp của mình sẽ được ưu tiên hàng đầu cho các học bổng không cư trú. Nhiều cơ hội học bổng bao gồm các học bổng bốn năm có thể hồi phục lại với tính cạnh tranh cao, đều có từ Wichita State để chọn những học sinh nào xin các học bổng vào ngày 1 tháng 11. Xin vui lòng vào wichita.edu/scholarships để biết thêm thông tin. Ngoài học bổng đại học, chúng tôi khuyến khích quí vị và con em đeo đuổi mọi cơ hội học bổng địa phương, tiểu bang, khu vực và quốc gia bằng cách truy cập wichita.edu/outsidescholarships.

XIN TÀI TRỢ LIÊN BANG

1. Ðiền Mẫu Miễn Phí cho Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang - Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) vào ngày 1 tháng 3, 2013. Các học sinh và các phụ huynh được khuyến khích để nộp đơn trên mạng tại fafsa.ed.gov. 2. Nếu được chọn để xác minh, học sinh phải trình tờ xác minh (Verification Worksheet) và các giấy khai thuế năm vừa qua của phụ huynh. Các tài liệu này sẽ được yêu cầu chỉ khi FAFSA của mình được chọn để xác minh. Tài liệu bổ sung đồng thời cũng có thể được đòi hỏi. 3. Những người vay tiền lần đầu tiên tại Ðại Học Wichita State phải hoàn tất một mẫu Master Promissory Note (MPN) và mẫu Loan Entrance Counseling trên mạng. Cả hai có thể được hoàn tất trên mạng tại studentloans.gov. Mẫu Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) là mẫu con em quí vị sẽ nộp để được cân nhắc cho cơ sở hỗ trợ tài chính được cần. Gia đình của học sinh sẽ được đòi hỏi để cung cấp thu nhập năm vừa qua, thông tin về tài sản và các người trong gia đình như một phần của FAFSA. Các học sinh được khuyến khích để nộp mẫu FAFSA sau ngày 1 tháng 1 (ngày khởi đầu) nhưng trước ngày 1 tháng 3 (ngày ưu tiên). Các học sinh có thể nộp đơn sau ngày 1 tháng 3, 2013, nhưng việc đủ điều kiện cho các chương trình campus-based (khu trường sở) liên bang sẽ được giới hạn. Khi nộp mẫu FAFSA, các học sinh nên bao gồm mật mã trường liên bang, 001950, của Ðại Học Wichita State. Ðiều này sẽ bảo đảm các kết quả FAFSA sẽ được gửi tới WSU.


LIÊN LẠC CHÚNG TÔI văn phòng hỗ trợ tài chính

(financial

aid )

wichita state university

(316) 978-3430

financialaid @ wichita . edu

|

CÁC LOẠI HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

wichita . edu / financialaid

|

WSU cấp vài loại hỗ trợ tài chính liên bang, bao gồm: Grants: Các tài trợ dựa trên nhu cầu tài chính mà không cần phải hoàn trả. Loans: Tiền cho vay với lãi suất thấp mà cần phải hoàn trả. Work Study: Các số tiền mà các học sinh kiếm được qua việc làm tại WSU. Ðể được cân nhắc cho bất kỳ các loại viện trợ nào, quí vị phải hoàn tất mẫu FAFSA và cho biết rằng các kết quả được gửi tới WSU bằng cách liệt kê mật mã trường liên bang, 001950. Vì vài chương trình có nguồn tài chính hạn chế, các học sinh được khuyến khích để nộp đơn sớm. CÁC LOẠI CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY Stafford Loans Stafford loans tượng trưng cho phần lớn của hỗ trợ sinh viên liên bang. Số tiền hàng năm một học sinh có thể vay được xác định theo cấp lớp của học sinh trong đại học. Stafford loan thì có hai loại: subsidized (bao cấp) và unsubsidized (không bao cấp). Perkins Loans Các học sinh với nhu cầu tài chính có thể hội đủ điều kiện cho Perkins Loan. Khoản vay này bao gồm một tỷ lệ lãi suất thấp cố định và chính phủ trả lãi suất cho các khoản vay trong lúc các học sinh đang học và trong thời gian ân hạn 9 tháng. PLUS Loans Chương trình Federal Parent Loan (PLUS) cho phép các phụ huynh với tín dụng tốt để vây để đáp ứng các chi phí giáo dục của mỗi đứa trẻ nào là một sinh viên phụ thuộc chưa tốt nghiệp đã ghi danh ít nhất nửa thời gian (halftime). Ðể biết thêm thông tin và để nộp đơn trên mạng, xin vào wichita.edu/financialaid. CÁC KẾ HOẠCH TRẢ TIỀN KHÔNG BẮT BUỘC Một kế hoạch trả tiền ngắn hạn có để giúp các sinh viên trả học phí và các lệ phí. Kế hoạch trả tiền đòi hỏi một khoản tiền trả trước (down payment) cho học phí và các lệ phí ở lúc trả lệ phí và số tiền còn lại có thể được trả trong suốt học kỳ, trong ba phần trả bằng nhau (hai phần trả bằng nhau cho khóa hè). Một khoản phí hành chính không thể hoàn lại tiền có liên quan với kế hoạch này. Ðể biết thêm thông tin về trả tiền vay, xin liên lạc Financial Operations ở số (316) 978-3333 hoặc ghé tới Phòng 201 của Jardine Hall.

ẢNH CHÚ THÍCH: ÐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ TRẢ TIỀN VAY, XIN LIÊN LAC FINANCIAL OPERATIONS Ở SỐ 316-978-3333 HOẶC GHÉ TỚI PHÒNG 201 CỦA JARDINE HALL.


| LIÊN LẠC CHÚNG TÔI |

ÐIỀU KIỆN NHẬP HỌC

Office of Admissions

| wichita.edu/publications |

Marcus Welcome Center

Yahoo IM: Shockertalk

Wichita State University

MSN Messenger:

(316) 978-3085 or (800) 362-2594

Shockertalk@hotmail.com

admissions@wichita.edu

AOL IM: Shockertalk

| wichita.edu/admissions |

Twitter: @Wheatweet

Ðể được nhận vào Ðại Học Wichita State, các học sinh từ các trường trung học chính thức phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn như sau: • Ðạt một điểm ACT với ít nhất 21 hoặc một điểm SAT 980 (các bài kiểm bằng lời và toán), HOẶC • Xếp hạng ở một phần ba hàng đầu của lớp tốt nghiệp của mình, HOẶC • Có ít nhất 2.0 điểm trung bình trong các khóa học chuẩn bị đại học đã được chấp thuận; những người không cư trú trong Kansas phải có ít nhất 2.5 điểm trung bình* *Chương trình giảng dạy chuẩn bị cho đại học đã được quy định bởi Hội Ðồng Quản Trị của Kansas. Ðể xem các chương trình, xin vào kansasregents.org. GHI CHÚ: Các cư dân Kansas từ các trường không chính thức hoặc các trường tại gia phải đạt một điểm ACT hoặc GED đủ điều kiện. Các người không cư trú trong Kansas từ các trường không chính thức được cân nhắc trên cơ bản từng trường hợp. Xem website của chúng tôi để biết thêm thông tin về các điều kiện nhập học. Quá trình nhập học đòi hỏi nộp một lệ phí nộp đơn $30, các học bạ chính, và các điểm ACT. Thăm viếng wichita.edu/apply.

TẠO MỘT MỐI QUAN HỆ VỚI NHÂN VIÊN TUYỂN SINH CỦA MÌNH

THĂM VIẾNG KHU TRƯỜNG SỞ

Một nguồn trợ quý giá dành cho quí vị và con em, các nhân viên tuyển sinh có mặt để trả lời những thắc mắc của quí vị và để giúp quí vị tìm hiểu thêm về một trường học. Dưới đây là một số câu hỏi mà quí vị có thể muốn hỏi các nhân viên tuyển sinh của Wichita State: • What can you offer my student that other schools cannot? (Những gì trường quí vị có thể đề nghị cho con em tôi mà các trường khác không thể đề nghị?) • What are the strongest academic majors offered at WSU? (Các ngành học thuật mạnh nhất được đề nghị tại WSU là gì?) • How does my student apply for admission and scholarships? (Con em tôi làm thế nào để nộp đơn xin nhập học và các học bổng?) • How does my student get enrolled in his/her classes? (Con em tôi làm thế nào để được ghi danh trong các lớp của chúng?) Các nhân viên tuyển sinh của WSU được bổ nhiệm dựa trên lý lịch. Gọi chúng tôi hoặc vào wichita.edu/ admissions để tìm thêm thông tin về các nhân viên tuyển sinh của mình. Quí vị có thể đọc về các trường, tham khảo các website của họ và thảo luận với các nhân viên tuyển sinh ở các hội chợ đại học. Nhưng không có gì có thể thay thế kinh nghiệm truy cập một trường đại học bằng chính mình tự xem trường đại học--để xem các cơ sở của trường đại học, để thảo luận với các sinh viên và các giảng viên của trường, để thăm viếng các hành lang ký túc xá của trường. Tại Wichita State, chúng tôi mời quí vị và con em tới khu trường sở để trực tiếp xem kinh nghiệm đặc biệt của một sinh viên Shocker. Các cuộc thăm viếng cá nhân được sắp đặt hàng tuần (với thông báo trước ít nhất hai tuần) và các ngày thăm viếng chương trình đặc biệt được đề nghị hàng năm. Ðể tìm hiểu loại thăm viếng phù hợp với nhu cầu và lịch trình của mình, xin vào wichita.edu/admissionsevents.

XEM BÊN TRONG THÔNG TIN VỀ TÀI TRỢ.


| wichita.edu |

CÁC WESITES ÐỂ BIẾT:

| wichita.edu |

| wichita.edu/admissions |

| kansasregents.org |

| wichita.edu/scholarships |

| fafsa.ed.gov |

| wichita.edu/financialaid |

| wichita.edu/publications |

| twitter.com/wheatweet |

THÔNG BÁO VỀ KHÔNG PHÂN BIỆT ÐỐI XỬ Wichita State University không phân biệt đối xử trong các chương trình và các các hoạt động của trường trên cơ sở chủng tộc, tôn giáo, màu da, quốc gốc, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, liên kết chính trị, tình trạng như một cựu chiến binh, thông tin di truyền hoặc khuyết tật. Những người như sau đã được chỉ định để xử lý các yêu cầu về các chính sách không phân biệt đối xử. Giám đốc, Văn phòng của Cơ Hội Làm Việc Bình Ðẳng, Wichita State University, 1845 Fairmount, Wichita KS 67260-0205; điện thoại (316) 978-6791. Sản xuất bởi University Relations 08/12

Wichita State University Vietnamese Parent Guide  

Vietnamese version of the Wichita State parent guide

Wichita State University Vietnamese Parent Guide  

Vietnamese version of the Wichita State parent guide