{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Urząd Miasta i Gminy Wiązów |Plac Wolności 37 |57 - 120 Wiązów tel. +48 71 393 11 36 fax. +48 71 393 10 58 e-mail: urzad@wiazow.pl | www.wiazow.pl | facebook.com/wiazow

Numer bezpłatny

Miasto i Gmina

• Aktualności. str. 2 - kalendarz wyborów sołtysów.

Wiązów

Działania w okresie

listopad 2014 - marzec 2015

TYLKO RZETELNE, WIARYGODNE INFORMACJE. BEZ KOMENTARZY I ZŁOŚLIWYCH TYTUŁÓW. INWESTYCJE

• Plany inwestycyjne na 2015 rok.

str. 3-4

• • • • • • • • •

str. 5-6

Finanse. Oświata. Inwestycje. Kultura. Tereny inwestycyjne. Prezentacja radnych. Sport. Ochrona środowiska. Harmonogram wywozu odpadów.

str. 7 str. 8-12 str. 13-14 str. 15 str. 16-17 str. 18 str. 19 str. 20

PLANY

FINANSE OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA

KULTURA


AKTUALNOŚCI Wręczyliśmy sołtysom podziękowania z okazji zakończenia kadencji. Na przełomie maja i czerwca tego roku dobiega końca kadencja pełnienia funkcji przez sołtysów poszczególnych miejscowości naszej Gminy. Podziękowaliśmy sołtysom za ich pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności Podziękowania, które Burmistrz wręczył lokalnej i pomyślną współpracę z Urzędem Miasta sołtysom kończącym kadencję podczes uroczystego spotkania i Gminy Wiązów. Prezentujemy kalendarz wyborów na sołtysów oraz rad sołeckich miejscowości, w których dobiega końca kadencja 2011-2015. kwiecień 2015 22 kwietnia 2015 r. (środa)

17:30 Bryłów maj 2015

4 maja 2015 r. (poniedziałek)

19:00 Jaworów

5 maja 2015 r. (wtorek)

17:00 Kalinowa

19:00 Częstocice

6 maja 2015 r. (środa)

17:00 Miechowice Oławskie

19:00 Kucharzowice

7 maja 2015 r. (czwartek)

19:00 Zborowice

11 maja 2015 r. (poniedziałek)

17:00 Janowo

19:00 Bryłówek

12 maja 2015 r. (wtorek)

17:00 Krajno

19:00 Wawrzyszów

13 maja 2015 r. (środa)

17:00 Kowalów

19:00 Stary Wiązów

14 maja 2015 r. (czwartek)

17:00 Wawrzęcice

19:00 Gułów

15 maja 2015 r. (piątek)

17:00 Kurów

19:00 Witowice

18 maja 2015 r. (poniedziałek)

19:00 Kłosów

19 maja 2015 r. (wtorek)

17:00 Ośno

19:00 Jędrzychowice

Zapraszamy do udziału w zbliżających się wydarzeniach: 30 kwietnia 2015 r.- II Gminny Turniej Piłki Nożnej „Nocne Granie” Turniej rozpocznie się o godz. 20:00 na stadionie KS „Świteź” Wiązów.

19,20,21 czerwca 2015 r. - Dni Wiązowa 19 czerwca 2015 r.- Otwarcie Szkoły Podstawowej w Jaworowie oraz świetlicy wiejskiej po remoncie. Zlot absolwentów szkoły. 20 czerwca 2015 r., II Wiązowski Bieg Charytatywny. 21 czerwca 2015 r., Noce Kościołów, Spotkanie Kresowiaków Ziemi Wiązowskiej.

Już wkrótce otwarcie restauracji „Bistro Ryneczek” w Wiązowie. Informujemy, że już w maju zostanie otwarty lokal gastronomiczny przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiązowie (Plac Wolności 22). Nowe wnętrze, nowe menu (pizza, dania obiadowe, sałatki, makarony, pierogi). Możliwość zorganizowania imprez okolicznościowych (komunie, chrzciny, stypy, urodziny). Kontakt: 509 110 660, 509 536 415. | Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowych informacji udzieli: Karolina Pawlak - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Wiązów tel. 71 39 311 36 wew.16

2


PLANY INWESTYCYJNE NA 2015 ROK Renowacja elewacji Ratusza w Wiązowie. Rozpoczęliśmy postępowanie w celu wyłonienia wykonawców dokumentacji projektowej, robót remontowo-budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania „Renowacja elewacji Ratusza w Wiązowie”. Została powołana komisja, która przeprowadzi postępowanie wyboru wykonawców. Przewidywany koszt zadania wynosi ok. 1 mln zł. Rewitalizacja rynku w Wiązowie. Prowadzimy uzgodnienia z urbanistami w sprawie opracowania koncepcji przebudowy Placu Wolności. Planujemy przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie zagospodarownia rynku. Została powołana komisja do wyłonienia wykonawcy sporządzenia dokumentacji. Przywrócenie całonocnego oświetlenia ulicznego we wszytkich miejscowościach naszej Gminy. Planujemy montaż reduktorów mocy, które ograniczają natężenie oświetlenia o określonych godzinach przy zachowaniu norm. Zostały wykonane pomiary natężenia mocy w poszczególnych obwodach, co pozwoli na dobranie odpowiednich urządzeń. Inwestycja ma na celu przywrócenie oświetlenia ulicznego przez całą noc zarówno w okresie zimowym jak i letnim. Dążymy do racjonalnego sterowania oświetleniem co wpłynie na ograniczenie kosztów.

Spotkanie z przedstawicielem firmy zajmującej systemami oświetlenia zewnętrznego.

Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Puzyniak - Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów tel. 71 39 311 36 wew. 41

3


PLANY INWESTYCYJNE NA 2015 ROK Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Starym Wiązowie. Końcowym etapem eksploatacji każdego składowiska odpadów jest przeprowadzenie procesu rekultywacji - czyli przywrócenia obszaru byłego składowiska do stanu naturalnego i usunięcie zagrożeń dla środowiska naturalnego. Składowisko w Starym Wiązowie było czynne w latach 2000-2010. Gmina Wiązów jest zobowiązana rozpocząć proces rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Starym Wiązowie na własny koszt. Wartość kosztorysowa wynosi 674 tys. zł. Trwa proces wyłonienia wykonawcy.

Składowisko odpadów komunalnych w obrębie Starego Wiązowa.

Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowej. Posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia konieczne do ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrzych na realizację zadania. Zorganizowanie sekcji utrzymującej tereny zielone. Zakupiliśmy zestaw koszący do utrzymania terenów zielonych na terenie całej Gminy Wiązów. Sprzęt został sfinansowany w całości ze środków własnych pochodzących z budżetu gminy. W skład zestawu koszącego wchodzi: 1) kosiarka samojezdna; 2) deflektor; 3) zestaw do mulczowania; 4) zestaw do odśnieżania; 5) łańcuchy śniegowe; 6) przyczepka.

Zostanie utworzona grupa pracowników zajmująch się utrzymaniem terenów zielonych, skwerków, placów na terenie całej Gminy.

Kosiarka samojezdna.

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Jutrzynie. Planujemy wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Jutrzynie wraz z elewacją. Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Puzyniak - Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów tel. 71 39 311 36 wew. 41

4


FINANSE Spłacamy zaległe zadłużenie Gminy. 2012 r. -spłaciliśmy 975.500,00 zł kredytu oraz odsetki w wys. 678.562,00 zł. 2013 r. - spłaciliśmy 1.269.000,00 zł kredytu oraz odsetki w wys. 445.000,00 zł. 2014 r. - spłaciliśmy 1.003.545,00 zł kredytu oraz odsetki w wys. 358.000,00 zł. 2015 r. - planujemy spłacić 969.000,00 zł z odestkami. Odzyskaliśmy płynność finansową, co umożliwia pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej w nowym okresie programowania. Doposażyliśmy Referat Wodociągów i Kanalizacji w nowy sprzęt, który służy wszystkim mieszkańcom. W celu zwiększenia jakości świadczonych usług zakupiliśmy: • ciągnik rolniczy New Holland, • pług śnieżny, • wóz asenizacyjny. Sprzęt o wartośći 180 tys. zł został zakupiony w całości ze środków własnych pochodzących z budżetu gminy.

← stary sprzęt, w który wyposażony był dawny Zakład Gospodarki Komunalnej.

nowy sprzęt został przekazany do użytku dla Referatu Wodociągów i Kanalizacji. →

Obniżyliśmy cenę za wywóz nieczystości płynnych przez Referat Wodociągów i Kanlizacji Urzędu Miasta i Gminy Wiązów. 10,00 zł

8,93 zł

9,00 zł

9,00 zł

8,00 zł 7,00 zł Cena netto

Na obniżenie ceny za wywóz nieczystośći płynnych przez Referat Wodociągów i Kanalizacji miał wpływ m.in. zakup nowego sprzętu oraz podłączenie mieszkańców do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

6,00 zł 5,00 zł

2014 rok

4,00 zł 3,00 zł

2015 rok 2,55 zł

2,00 zł 1,00 zł 0,00 zł wywóz nieczystości pompowanie 1 m3 płynnych 1 km nieczystości płynnych

zrzut niczystości płynnych

Udzielamy dotacji na prace restauratorskie i konserwatorskie zabytków z terenu Miasta i Gminy Wiązów. Szczegółowych informacji udzieli: Wiesława Kaczmarczyk - Inspektor ds. Księgowości Budżetowej tel. 71 39 311 36 wew. 29.

5


FINANSE Zgodnie z zapowiedziami ponownie obniżyliśmy cenę za wodę.

Prowadzimy działania zmierzające do obniżenia kosztów związanych z produkcją wody.

4,60 zł 4,40 zł Cena netto

W 2012 roku zatrzymaliśmy proces corocznego wzrostu cen.

4,20 zł

4,15 zł

4,22 zł

4,39 zł 4,26 zł 4,10 zł

4,00 zł 3,80 zł 3,60 zł 2010

2011

2012

2013

2014

2015

rok Cena za wodę dla gospodarstw domowych, szkół, obiektów kultury, przedszkola

Wprowadziliśmy płatności masowe z tytułu opłat za wodę, kanalizację oraz gospodarowanie odpadami Każdy mieszkaniec otrzymuje blankiety wpłat na okres pół roku. Wpłaty dokonuje się na indywidualny numer konta. Korzyści: • obniżenie kosztów pracy przy obsłudze płatności, co bezpośrednio wpływa na obniżenie ceny za wodę; • ułatwienie sposobu regulowania opłat; • szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na poszczególne usługi; • minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z wpłatą na konkretny cel.

Wprowadziliśmy prognozy z tytułu opłat za wodę, kanalizację oraz gospodarowanie odpadami W przypadku płatności za wodę i kanalizację prognoza jest ustalana na podstawie zużycia wody za okres pół roku wstecz. Po tym okresie następuje spisanie wodomierza i rozliczenie rzeczywistego zużycia oraz naliczenie następnej prognozy na pół roku. W przypadku płatności za gospodarowanie odpadami prognoza jest ustalana na podstawie złożonej deklaracji o sposobie gospodarowania odpadami oraz liczby domowników. Prognozy są sporządzane na okres jednego roku.

Rozstrzygnęliśmy przetargi Bankowa obsługa budżetu Urzędu W okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2020 r. usługi w zakresie bankowej obsługi budżetu Urzędu Miasta i Gminy Wiązów świadczy Bank Miasta i Gminy Wiązów. Spółdzielczy w Oławie Oddział w Wiązowie. Zakup energii elektrycznej do Urzędu Miasta i Gminy Wiązów oraz jednostek organizacyjnych.

Przeprowadziliśmy przetarg na zakup energii elektrycznej, organizując gminny zespół zakupowy, obejmujący m.in. Urząd, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Bibliotekę Publiczną, szkoły, przedszkole, świetlice wiejskie, oświetlenie uliczne. Dzięki temu znacznie zaoszczędziliśmy. W wyniku przetargu podpisano umowę z firmą PGE Obrót Sp. A. z Rzeszowa.

Szczegółowych informacji udzieli: Wiesława Kaczmarczyk - Inspektor ds. Księgowości Budżetowej tel. 71 39 311 36 wew. 29.

6


OŚWIATA Co zrobiliśmy?

Jakie są efekty?

Wyremontowaliśmy salę gimnastyczną w Zespole Szkół Publicznych w Wiązowie

Sala gimnastyczna przed remontem.

Zdjęcia z otwarcia sali gimnastycznej po gruntownym remoncie.

W ramach prac dokonaliśmy rozbiórki podłogi, na bazie istniejących belek stropowych wykonaliśmy ruszt drewniany, ułożyliśmy termoizolację z wełny mineralnej, która spełnia także rolę izolacji akustycznej oraz zamontowaliśmy płyty OSB. W końcowym etapie remontu na przygotowanym podłożu ułożyliśmy kolorową wykładzinę sportową. Wymieniliśmy instalację elektryczną i odnowiliśmy tynki. Wymieniliśmy także drzwiczki inspekcyjne w ściance kolankowej. Pomiędzy korytarzykiem wewnętrznym, a pomieszczeniem gospodarczym w zapleczu sali zamontowaliśmy nowe naświetlenie. W zapleczu sali odnowiliśmy tynki ścian i sufitów, wymieniliśmy instalację elektryczną, a na podłogach w dwóch korytarzykach oraz dwóch pomieszczeniach gospodarczych ułożyliśmy podłogę z paneli podłogowych oraz w trzecim z płytek ceramicznych typu gres.

Zakończyliśmy budowę placu zabaw przy ZSP w Wiązowie. Na placu zabaw zamontowaliśmy karuzelę, huśtawkę giętą, zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawkę ważkę, huśtawkę sprężynową oraz ławki.Teren został ogrodzony.

Z placu zabaw korzystają wszystkie dzieci nie tylko te uczęszczające do szkoły.

Nawiązaliśmy współpracę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwia Dolnośląska. Zapoznanie dzieci i młodzieży z misją Związku Harcerstwa Polskiego, jego zasadami i wartościami. fot. pixabay.com

Współpraca dotyczy realizacji projektu „Oficer Ekolog”, który jest skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej i zakłada m.in.: wyjazd dzieci na 10-dniowe bezpłatne obozy naukowe będące połączeniem przygody, przyrody i nauki oraz stworzenie ścieżek edukacyjnych na terenach cennych przyrodniczo Dolnego Śląska.

W ubiegłym roku z programu skorzystali wszyscy uczniowie klas III ze szkół z terenu Gminy WIązów. W okresie od marca do maja z bezpłatnej nauki pływania skorzystają wszyscy uczniowie klas II. Zajęcia będą odbywały się na obiekcie AquaPark „ Granit” w Strzelinie a naukę pływania prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy. W przyszłym roku szkolnym planujemy aby nauką pływania objęte były klasy I.

fot. pixabay.com

Umożliwiliśmy bezpłatną naukę pływania poprzez udział w programie „Umiem pływać”. Program ma na celu umożliwienie dzieciom nabycie umiejętności pływania lub doskonalenie techniki pływania na dużym basenie sportowym. Uczniowie mogą też korzystać z części rekreacyjnej, zjeżdżalni, jacuzzi oraz „rwącej rzeki”, na której oswajają się z wodą i wykorzystują nabyte umiejętności.

Szczegółowych informacji udzieli: Zbigniew Michułka - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty tel. 71 39 311 36 wew. 19.

7


INWESTYCJE Wykonujemy termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo KONCEPT z Częstochowy. Wartość umowna zadania wynosi 477.040,13 złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 212.574,40 zł Rozpoczęcie prac: 23 stycznia 2015 roku Planowane zakończenie: 30 kwietnia 2015 roku Zakres prac: 1) modernizacja instalacji c.o.; 2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 3) wymiana dachu (ok.272 m2); 4) ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem; 5) docieplenie ścian zewnętrznych (od wewnątrz); 6) instalacja kolektorów słonecznych w celu wspomagania instalacji c.w.u.; 7) wymiana tynków zewnętrznych oraz wykonanie nowych powłok malarskich. Wykonujemy zadania nieobjęte projektem w tym: wymiana instalacji elektrycznej, przebudowa pomieszczeń sanitarnych, renowajca schodów wewnętrzynych, przełożenie kostki brukowej chodnika. Prace te wykonują nasi pracownicy.

Wymiana tynków zewnętrznych.

Wymiana instalacji c.o. i montaż profili do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz.

Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Puzyniak - Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów tel. 71 39 311 36 wew. 41

8


INWESTYCJE

Ocieplenie stropu.

Wymiana stolarki drzwiowej.

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych.

Wymiana instalacji elektrycznej.

Wymiana stolarki drzwiowej.

Prace malarskie w pomieszczeniach szkoły.

Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Puzyniak - Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów tel. 71 39 311 36 wew. 41

9


INWESTYCJE Wykonujemy remont kapitalny świetlicy wiejskiej w Gułowie W ramach zadania wykonujemy m.in. wymianę instalacji elektrycznej i wod-kan., położenie nowych tynków, przebudowę sanitariatów i zaplecza kuchennego, wykonanie posadzek.

Kontynuujemy modernizację świetlicy wiejskiej w Jaworowie W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe z blachy trapezowej na blachodachówkę wraz z elementami wyposażenia dachu: obróbki blacharskie z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe, okna wyłazowe; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Obecnie trwają roboty budowlane wewnątrz budynku świetlicy.

Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Puzyniak - Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów tel. 71 39 311 36 wew. 41

10


INWESTYCJE Wyremontowaliśmy remizę strażacką OSP w Wiązowie

Przeprowadziliśmy gruntowny remont remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązowie, w tym m.in.szpachlowanie tynków z pomalowaniem, wstawienie drzwi z ościeżnicą, zamontowanie mebli kuchennych i podłączenie sanitariatów, wymiana podłóg, renowacja schodów oraz montaż poręczy, rozbiórka posadzki z cegieł w kotłowni i wykonanie podłoża betonowego, wykonanie natrysków i toalety.

Dokonaliśmy rozbiórki budynku przy remizie stażackiej OSP w Wiązowie W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy technicznej stwierdzono, że stan techniczny budynku przyległego do remizy strażackiej zagraża życiu i zdrowiu osób zarówno przebywających w nim, jak i przechodniów. W pierwszej kolejności zdemontowano pokrycie dachowe wraz z konstrukcją więźby, w dalszej kolejności usunięto podłogę oraz wszystkie elementy drewniane i metalowe, po czym 17 lutego rozebrano ściany. Powstały teren przeznaczony będzie jako plac manewrowy. W tym celu z tyłu budynku osadzona zostanie trzecia brama wjazdowa, a nawierzchnia utwardzona będzie kostką brukową. W planach jest także dobudowa aneksu socjalnego do remizy.

Zakończyliśmy realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiązowie - III etap” Wybudowano pięć pompowni ścieków wyposażonych w system pomp i czujników sterowanych elektronicznie oraz w bezporzewodowy monitoring. Wybudowano 7390 m kanałów sanitarnych, w tym: - 5108 m głównych grawitacyjnych - 1181 m tłocznych - 1101 m przykanalików Odbudowano zniszczone podczas prac ziemnych nawierzchnie dróg i chodników.

Procedura przyłączenia budynku do sieci gazowej Przyłączenie budynku do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w Polskiej Spółce Gazownictwa. Sp. z o.o. 1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej; 2. Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej; 3. Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej; 4. Zawarcie umowy kompleksowej; 5. Montaż układu pomiarowego i uruchomienie dostawy paliwa gazowego. Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących wniosków o przyłączenie oraz całej pozostałej procedury można uzyskać na stronie internetowej: http://www.wroclaw.psgaz.pl/Dlaklienta/przylaczanie_do_sieci Szczegółowych informacji udzieli: Bogdan Sokołowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Środowiska tel. 71 39 311 36 wew. 38

11


INWESTYCJE

Utrzymanie dróg i placów gminnych własnym nakładem pracy i sprzętu

Utwardziliśmy drogę śródpolną w Wawrzęcicach.

Przełożyliśmy kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej w Jędrzychowicach.

Dokonaliśmy rozbióki posadzki w świetlicy wiejskiej w Bryłowie i wykonaliśmy nową.

Wykonaliśmy plac z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Janowie oraz wybrukowaliśmy teren przy przystanku. ←

Utwardziliśmy kostką betonową brukową plac pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w Wiązowie, Bryłowie, Bryłówku, Kowalowie, Krajnie, Łojowicach, Miechowicach Oł.

Ułożyliśmy chodnik z parkingu do wiaty turystycznej przy ul. 1 Maja w Wiązowie.

Rozpoczęliśmy prace w celu utwardzenia dróg na „Osiedlu Malarzy”.

Trwają prace na ul. Chełmońskiego. Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Puzyniak - Sekretarz Miasta i Gminy Wiązów tel. 71 39 311 36 wew. 41

12


KULTURA 11 listopada 2014 r.

Gminne Obchody Święta Niepodegłości.

Gminne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Mikołaja w Wiązowie oraz złożeniem wieńcy pod pomnikiem. Po oficjalnych uroczystościach w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie miało miejsce spotkanie z Jolantą Krysowatą - reżyserem filmu biograficznego „Gulbinowicz” wraz z projekcią filmu.

13 listopada 2014 r.

Uniwersytet III Wieku.

Listopadowe spotkanie Uniwersytetu III Wieku w Wiązowie odbyło się blisko w rocznicę powstania formacji. Przy tej okazji gościliśmy przedstawicieli Uniwersytetów III Wieku z Dolnego Śląska, a także Platformy Wiedzy oraz Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów. Podczas spotkania wystąpiła m.in. znana poetka Mirka Szychowiak, a także Stanisława Warmuz - Rzecznik Prasowy Uniwersytetu III Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Fundacja Atena otrzymała dofinansowanie w kwocie 106.469,00 zł na działania Uniwersytetu III Wieku aktywizujące seniorów Gminy Wiązów. Projekt pod nazwą „Skrzydlaty Uniwersytet Fundacji Atena” zdobył 2 miejsce na liście rankingowej wśród 1098 złożonych projektów. W ramach projektu w okresie od maja do grudnia 2015 roku będą organizowane bezpłatne zajęcia, między innymi: zajęcia edukacyjno-kulturalne, spotkania otwarte, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia na basenie, aerobic, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, carving, wyjazdy do teatru, filharmonii, opery we Wrocławiu, wycieczka do Srebrnej Góry i wiele innych. Oferta jest skierowana wyłącznie dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiązów w wieku 60+. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020. Fundacja Atena otrzymała również kolejne dofinansowanie na realizację projektu „Uczymy się wzajemnie - spotkanie pokoleń”.

Ewa Mielczarek Prezes Fundacji Atena oraz sołtys wsi Kalinowa.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: +48 783 822 285 - Ewa Mielczarek oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów: Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów, I piętro, pokój nr 19 +48 71 39 311 36 wew. 16 - Karolina Pawlak. Spotkanie Uniwersytetu III Wieku.

13


KULTURA 11 stycznia 2015 r.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Gmina Wiązów po raz kolejny przyłączyła się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizując imprezę połączoną z licznymi aukcjami w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej. Program artystyczny zaprezentowali głównie uczniowie przedszkola i szkół z terenu naszej Gminy. Wydarzenie przyciągnęło wielu widzów, dzięki czemu udało się zebrać ponad 5 tys. zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

7 lutego 2015 r.

Wyjazd na Koncert Kresowian do Sycowa.

Urząd Miasta i Gminy Wiązów zorganizował wyjazd na XII Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz pomocy Polakom na Ukrainie i Białorusi, który odbył się 7 lutego 2015 roku w Sycowie. W wydarzeniu wzięła udział grupa 50 mieszkańców Gminy Wiązów w tym Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów Jerzy Krochmalny, ksiądz Przemysław Pastucha, uczetnicy oraz opiekunowie akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” oraz miłośnicy Kresów. Wyjazd ten jest kontynuacją 6-letnich działań podejmowanych przez naszą Gminę, koordynowanych przez panią Edwardę Derkowską w celu kultywowania pamięci o Kresach Wschodnich.

Spotkania Burmistrza z 18-latkami Od roku 2012 Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów wprowadził w naszej gminie nową tradycję tzw. spotkania z 18-latkami, na które zapraszani są obywatele wkraczający w dorosłe życie. Dla większości jest to pierwszy tak bliski kontakt z wiązowskim samorządem. Młodzi mieszkańcy podczas spotkania dzielą się swoimi planami na przyszłość jak również swoimi potrzebami jako młode pokolenie, mogą również uzyskać informacje na temat funkcjonowania samorządu. Na zakończenie otrzymują życzenia, listy gratulacyjne oraz figurki woskowego lwa, które są symbolem naszego miasta. Uroczystości odbywają się w Izbie Muzealnej dzięki temu uczestnicy spotkania mogą poznać historię Wiązowa oraz rozmaitości jej eksponatów każdy zwiedzający ma szansę znalezienia czegoś interesującego dla siebie.

Uczestnicy spotkania, które odbyło się w lutym 2015 roku.

Wręczanie medali za długotelnie pożycie małżeńskie Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów w dowód uznania dla Jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie występuje do Prezydenta RP o wyróżnienie poprzez odznaczenie medalami. Uroczystość uhonorowania przyznanymi odznaczeniami, odbywa się w Izbie Muzealnej w ratuszu w obecnośći najbliższej rodziny. Aby otrzymać medale należy złożyć wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego w Wiązowie. Wnioskodawcą może być najbliższa rodzina lub małżonkowie, którym przypada jubileusz.

Medale oraz legitymacje wręczane Jubilatom. Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Zawłocka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 71 39 311 36 wew. 40

14


TERENY INWESTYCYJNE Prowadzimy działania mające na celu pozyskanie inwestorów, którzy stworzą miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Wydaliśmy broszurę informacyjną zachęcającą do inwestowania w Wiązowie. Spotykamy się z osobami, które są zainteresowane zainwestowaniem w Wiązowie i oferujemy współpracę. Podpisaliśmy umowę z biurem nieruchomości na prowadzenie działań organizacyjno – marketingowych zmierzających do sprzedaży nieruchomości pod inwestycje. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości pod inwestycje są publikowane na portalach internetowych i serwisach branżowych. Rozmawiamy z przedstawicielami dużych firm i przedstawiamy im atuty zainwestowania na terenie naszej Gminy.

Współpracujemy z Wałbrzyską Specjalną Srtefą Ekonomiczną w kwestii pozyskiwania inwestorów.

Spotkanie Burmistrza z przedstawicielami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegółowych informacji udzieli: Karolina Pawlak - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Wiązów tel. 71 39 311 36 wew. 16

15


RADA MIASTA I GMINY WIĄZÓW Przewodnicząca Rady.

Wiceprzewodnicząca Rady.

Elżbieta Mossoń

Ewa Schütterly

Witowice, Kurów.

Stary Wiązów, Zborowice.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Anna Marut

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa

Bożena Sawczyńska

Eugeniusz Kowalewski

Jutrzyna, Wawrzyszów Kłosów, Jaworów

Kalinowa, Częstocice, Bryłówek, Bryłów.

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki, Inwestycji i Promocji.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społ.

Przewodniczący Klubu Radnych „Ponad Podziałami”

Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych „Ponad Podziałami”

Jolanta Karpińska

Grzegorz Arciński

Dagmara Nasulicz

Bogdan Gołuzd

Sylwia Wiaderek

Wiązów: ul. Witowice, Kurów. Słowackiego, Mickiewicza, Staszica, Gen. Świerczewskiego, Gen. Sikorskiego, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej, Zygmunta Krasińskiego

Gułów, Wiązów (ul. Biskupicka)

Krajno, Łojowice

Bogusława Cymbaluk

Daniela Oleksiewicz

Mariusz Godek

Maciej Grzęda

Jakub Kulicki

Wyszonowice

Ośno, Jędrzychowice, Wawrzęcice

Kowalów, Księżyce

Janowo, Wiązów: ul. Matejki, Kossaka, Wyspiańskiego, Malczewskiego, Styki, Chełmońskiego, 1 Maja, Sienkiewicza

Wiązów,: ul. Daszyńskiego, Ks. Jana Kucego, Kościelna, Pl. Wolności, Krótka

16

Wiązów: ul. Armii Ludowej, Kolejowa, Polna, Pocztowa, Spacerowa


RADA MIASTA I GMINY WIĄZÓW Komisje stałe Rady Miasta i Gminy Wiązów

Członkowie

Komisja Rewizyjna

Anna Marut

Bogdan Gołuzd

Eugeniusz Kowalewski

Dagmara Nasulicz

Jolanta Karpińska

Komisja Budżetu i Finansów

Bożena Sawczyńska

Ewa Schütterly

Elżbieta Mossoń

Anna Marut

Bogusława Cymbaluk

Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Pulicznego

Jolanta Karpińska Sylwia Wiaderek

Ewa Schütterly

Mariusz Godek

Jakub Kulicki

Komisja Rolnictwa

Eugeniusz Kowalewski

Mariusz Godek

Maciej Grzęda

Daniela Oleksiewicz

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki, Inwestycji i Promocji

Grzegorz Arciński Bożena Sawczyńska

Maciej Grzęda

Elżbieta Mossoń

Daniela Oleksiewicz

Komisja Kultury, Sportu, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Dagmara Nasulicz

Grzegorz Arciński

Jakub Kulicki

Bogusława Cymbaluk

Bogdan Gołuzd

Sylwia Wiaderek

Biuro Rady Miasta i Gminy Wiązów Urząd Miasta i Gminy Wiązów, pokój nr 19, I piętro

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wiązów Elżbieta Mossoń Dyżur w Biurze Rady w każdy piątek w godz. od 13:00 do 15:30

Plac Wolnośći 37, 57 - 120 Wiązów tel. 71 39 311 36 wew. 16 | e-mail: biuro.rady@wiazow.p

Prezentujemy radnych Rady Powiatu Strzelińskiego kadencji 2014 - 2018 reprezentujących Miasto i Gminę Wiązów, dbających o nasze interesy

Zdzisław Rykała

Agnieszka Bugryn

Magdalena Krupa

Stanisław Ogrodnik

• •

Członek Zarządu Powiatu Strzelińskiego, Członek Komisji Obszarów Wiejskich i Infrastruktury Technicznej, Członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Przewodnicząca Komisji Obszarów Wiejskich i Infrastruktury Technicznej, Członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Sekretarz Komisji Rewizyjnej.

Członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, Członek Komisji Rewizyjnej.

Do naszych przedstawicieli w Powiecie Strzelińskim możemy zgłaszać sprawy dotyczące m.in.: Edukacji publicznej; spraw dotyczących funkcjonowania Powiatu Strzelińskiego.

Utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Wiązów.

Promocji i ochrony zdrowia pomocy społecznej; spraw osób niepełnosprawnych.

Melioracji i rolnictwa.

Biuro Rady Powiatu Strzelińskiego | Starostwo Powiatowe w Strzelinie. ul. Kamienna 10, 57 - 100 Strzelin

| tel. 71 39 23 016-017

| e-mail: starostwo@powiatstrzelinski.pl

17


SPORT Zorganizowaliśmy I Gminny Turniej Piłki Nożnej Nocne Granie

Zorganizowaliśmy I Wiązowski Bieg Charytatywny

Wspieraliśmy kolarzy z MTB Świteź Wiązów na zawodach

Zorganizowaliśmy Mecz KS „Świteź” Wiązów - Odra Wrocław (oldboje)

Zorganizowaliśmy wyjazd na obóz sportowy w Głuchołazach.

Przekazaliśmy dotacje dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

• Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń” Kowalów - 10.000,00 zł • „Logan” Witowice OPP - 10.000,00 zł • Klub Sportowy „Świteź” Wiązów - 44.000,00 zł Więcej informacji na stronie internetowej www.wiazow.pl 18

• Stowarzyszenie „Razem i Szkoły” - 9,500,00 zł

dla

Wsi


OCHRONA ŚRODOWISKA

Po raz trzeci ubiegamy się o pozyskanie dotacji dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Z dofinanoswania skorzystało już: w 2011 roku - 22 właścicieli nieruchomości w 2014 – 53 właścicieli. W tym roku do Urzędu Miasta i Gminy Wiązów wpłynęło 38 wniosków osób zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania.

Pozyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”. Dokument umożliwi pozyskiwanie środków finansowych m. in. z funduszy zewnętrznych i krajowych na działania związane z poprawą jakości powietrza oraz wzrostem efektywności energetycznej na obszarze gminy takich jak termomodernizacja obiektów, zakup i instalacja czystych źródeł energii (np. kolektorów słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych), modernizacja sieci ciepłowniczej oraz wymiana nisko sprawnych kotłów i pieców.

fot. pixabay.com

Prace na terenie nieruchomości dotyczące demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierającychazbest są bezpłatne dla wnioskodawców. Właściciel obiektu ponosi jedynie koszty nowego pokrycia dachu we własnym zakresie.

Opracowujemy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wiązów

fot. pixabay.com

Bezpłatne usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiązów

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW CO? ZUŻYTE OPONY od samochodów osobowych, rowerów oraz sprzętów gospodarstwa domowego np. wózków, taczek.

Kiedy

Gdzie?

25 kwietnia 2015 r.

Janowo, Gułów, Wawrzęcice, Kurów, Jędrzychowice, Ośno, Zborowice, Księżyce, Częstocice, Kalinowa, Witowice, Stary Wiązów

Prosimy o wystawienie odpadów przed Państwa posesje do godziny 6 rano w dniu zbiórki lub wieczorem w dniu poprzedzającym zbiórkę. Przypominamy, że na terenie gminy funkcjonuje PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), który nieodpłatnie przyjmuje wszelkiego rodzaju odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych, nie pochodzące z działalności gospodarczej. Otwarty w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 16:00. Szczegółowych informacji w udzieli: Magdalena Olszówka - Inspektor ds. Ochrony Środowiska, tel. 71 39 311 36 wew. 33

19


OCHRONA ŚRODOWISKA Urząd Miasta i Gminy Wiązów (71) 39-311-36 PHU "KOMUNALNIK" (77) 43-306-82

Harmonogram odbioru odpadów

na terenie Miasta i Gminy Wiązów kwiecieo - czerwiec 2015 MIASTO WIĄZÓW

Lp .

Rodzaj odpadów

Ulica

Kościelna, ks. Kucego, Spacerowa, Biskupicka, Ślepa, Daszyoskiego, Staszica,Pocztowa, Kolejowa, Sikorskiego, Słowackiego, 1. Niesegregowane Mickiewicza, Styki, Chełmooskiego, odpady komunalne oraz Wyspiaoskiego, Sienkiewicza, Zapolskiej, pozostałe odpady Kossaka, Konopnickiej komunalne Odpady suche "tworzywa" Odpady mokre – bio

Odpady suche "tworzywa" Odpady mokre - bio 2. Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałe odpady komunalne

Plac Wolności, Krótka,Armii Ludowej, Świerczewskiego, Polna, 1-go Maja, Matejki

Kwiecieo

Maj

Czerwiec

13, 27

11, 25

8, 22

2, 30

28

28

7, 20

4, 18

1, 29

13, 27

11, 25

8, 22

2, 30

28

28

8, 21

5, 19

2, 30

Kwiecieo

Maj

Czerwiec

21

19

16

20

18

15

22

20

17

23

21

18

9

7

3

28

26

23

3, 24

29

26

1, 29

27

24

3, 24

29

26

GMINA WIĄZÓW Lp .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rodzaj odpadów

Miejscowośd

Niesegregowane odpady komunalne oraz Bryłów, Bryłówek, Jaworów pozostałe odpady komunalne Niesegregowane odpady komunalne oraz Miechowice, Janowo, Kłosów pozostałe odpady komunalne Niesegregowane odpady komunalne oraz Częstocice, Kalinowa, Witowice, pozostałe odpady Zborowice, Księżyce, Kowalów komunalne Niesegregowane odpady komunalne oraz Wawrzęcice, Ośno, Jędrzychowice, Kurów, Gułów, Wawrzyszów, Kucharzowice pozostałe odpady komunalne Niesegregowane odpady komunalne oraz Stary Wiązów, Łojowice, Wyszonowice, Krajno, Jutrzyna pozostałe odpady komunalne Odpady suche Łojowice, Wawrzyszów, Krajno, Kowalów, "tworzywa" Jutrzyna, Kucharzowice, Kłosów, Jaworów, Bryłów, Bryłówek, Miechowice, Odpady mokre - bio Wyszonowice Odpady suche "tworzywa" Odpady mokre - bio

Janowo, Gułów, Wawrzęcice, Kurów, Jędrzychowice, Ośno, Zborowice, Księżyce, Częstocice, Kalinowa, Witowice, Stary Wiązów

Redakcja, zdjęcia, skład i łamanie: Karolina Pawlak - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

Profile for Urząd Miasta i Gminy Wiązów

Dzialania listopad2014 marzec2015  

Działania podejmowane w Gminie Wiązów w okresie od listopada 2014 roku do marca 2015 roku.

Dzialania listopad2014 marzec2015  

Działania podejmowane w Gminie Wiązów w okresie od listopada 2014 roku do marca 2015 roku.

Profile for wiazow
Advertisement