Miasto i Gmina Wiazow nr 1/2016

Page 1

Urząd Miasta i Gminy Wiązów |Plac Wolności 37 |57 - 120 Wiązów tel. +48 71 393 11 36 fax. +48 71 393 10 58 e-mail: urzad@wiazow.pl | www.wiazow.pl | facebook.com/wiazow

Numer bezpłatny

Działania w okresie styczeń 2016 - marzec 2016

Miasto i Gmina

Wiązów

TYLKO RZETELNE, WIARYGODNE INFORMACJE, BEZ KOMENTARZY I ZŁOŚLIWYCH TYTUŁÓW Program Rodzina 500+ w Gminie Wiązów str. 4-5

Lekcje samorządu str. 11

INWESTYCJE

Nabory do szkół i przedszkoli str.10

OŚWIATA

Remont świetlicy w Częstocicach str.3

Remont sali obrad Urzędu str. 6

Konserwacja urzędzeń na stacji uzdatniania wody. str.6

KULTURA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy str. 12

Dotacje dla klubów sportowych str. 14

OCHRONA ŚRODOWISKA Ferie z Gminną Biblioteką Publiczną w Wiązowie str. 13

AKTUALNOŚCI

SPORT

Zbiórka wielkogabarytów str. 15