Page 1


ŁAD NAK 0

8eg0zem0p0larzy!

Nr 2 (112) LUTY 2012

www.wiadomoscihandlowe.pl

ISSN 1643-8787

10 LAT NA RYNKU

Konsumenci wybrali Najlepsze Produkty 2012! Badanie konsumenckie Najlepszy Produkt, pierwsza polska edycja renomowanego niemieckiego rankingu Produkt des Jahres, wyłoniło 195 wyrobów, które cieszą się zaufaniem konsumentów i zasługują na miano najlepszych nowości ostatniego roku. Organizatorem plebiscytu jest wydawca „Wiadomości Handlowych” i „Wiadomości Kosmetycznych”.

W

sprawdzonej formule, wypracowanej przez naszego niemiec‑ kiego partnera. Ranking Produkt des Jahres – organizowany od 12 lat przez LPV Gruppe, jednego z największych wydaw‑ ców pism fachowych w Europie – cieszy się dużą renomą na niemieckim rynku. – Jego siłą, podob‑ nie jak bliźniaczej, polskiej edycji, jest rzetelność, transparentność, obiektywizm i niezależność: nagrody Najlepszy Produkt nie można sobie „kupić” czy „załatwić”. Zwycięzcy są wyłania‑ ni głosami konsumentów, a nad wszystkim czuwa uznany instytut GfK Polonia – mówił podczas uroczystej gali finałowej Grzegorz Szafraniec, redaktor naczelny miesięcznika „Wiadomości Handlowe”. Wydawnictwo Gospodarcze obchodzi w tym roku dziesięciolecie istnienia. Według badań czytelnictwa prasy handlowej zarów‑ no „Wiadomości Handlowe”, jak i „Wiadomości Kosmetyczne”, pozostają liderami rynku we wszystkich for‑ matach sklepów, do których docierają. (ATE)

Obszerna fotorelacja oraz wypowiedzi nagrodzonych producentów – strony 24-45  Fot. Redakcja

yniki badania, które przeprowadził renomowany instytut GfK Polonia, zostały ogłoszone 18 stycznia br. podczas spotkania w warszawskim hotelu Westin. Spotkanie poprowadził znany prezenter Krzysztof Ibisz. W pierwszej edycji plebiscytu tytuł Najlepszy Produkt przyznano 195 arty‑ kułom w 65 kategoriach (żywność, chemia gospodarcza i kosmetyki), które trafiły na rynek w okresie od 1 listopada 2010 do 22 listopada 2011 roku. W rankingu zosta‑ ło uwzględnionych łącznie 510 wyrobów zgłoszonych przez producentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1100 respondentów. Wśród zwycięzców znalazły się propozycje zarówno polskich, jak i międzynarodowych marek. Znaczna część nagrodzonych firm zde‑ cydowała się wykupić licencję na posługiwanie się znakiem Najlepszy Produkt. Czerwono­‑niebieskie logo plebiscytu będzie zatem wkrótce widoczne na etykietach wielu wyrobów, często liderów swoich kategorii. Plebiscyt Najlepszy Produkt to nowość w  portfolio Wydawnictwa Gospodarczego, wydawcy „Wiadomości Handlowych” i „Wiadomości Kosmetycznych”. Opiera się na

Szczęśliwi nagrodzeni – konsumenci przyznali tytuł Najlepszy Produkt 2012 w 65 różnych kategoriach


Zdaniem WYDAWCY

W numerze

Nowość miesiąca! LU Go! Pyszne Nadzienie

Handel

Paweł Kapuściński

Dwa drogowskazy:

6 | Luis Amaral

odkrywa karty

TY U N LKO AS!

– Tylko większa integracja z naszymi franczyzobiorcami pozwoli stworzyć efektywny model biznesowy. I tylko od zarządów każdej z sieci franczyzowych zależy, czy dany format będzie się rozwijał, czy kurczył – przekonuje Luis Amaral, prezes Grupy Eurocash w rozmowie z Grzegorzem Szafrańcem

Najlepszy Produkt i Perły Rynku FMCG 8 | Jedna nowa Żabka dziennie Rynek spożywczy, czy szerzej artykułów szybko zbywalnych (FMCG), rozwija się niezwykle burzliwie. Detaliści niemal codziennie dowiadują się o nowych produktach, o „kuracjach odmładzających” artykułów dawniej wprowadzonych do obrotu, o nowych seriach, smakach, innowacyjnych opa‑ kowaniach itd. Producenci bombardują ich informacjami, dostawcy nęcą szczególnie korzystnymi warunkami handlo‑ wymi, a do tego trzeba jeszcze śledzić kampanie reklamowe, które przekładają się na wahania popytu. Czasem trudno połapać się w gąszczu tych rozmaitych sygnałów. Nie chcemy, broń Boże, dyskredytować starań producentów i dystrybutorów o uplasowanie na rynku bądź zmianę pozy‑ cjonowania nowych produktów, o których przede wszyst‑ kim oni mają najbardziej aktualne informacje. Ale chcemy podpowiadać naszym czytelnikom, które produkty – oczy‑ wiście nie wszędzie i nie zawsze – mają duże szanse stać się pewniakami sprzedaży. W tym celu uruchomiliśmy dwa konkursy: w jednym swoje typy wskazują konsumenci, zaś w drugim – sami detaliści. Zgodnie z naszą filozofią działania zadbaliśmy o pełen obiektywizm oraz reprezentatywność opinii konsumentów i środowisk handlowców. Artykuły ozdobione logo Najlepszy Produkt zostały wskazane przez konsumentów. Wykonanie tego zadania zleciliśmy instytutowi GfK Polonia, który wybrał reprezentatywną de‑ mograficznie i geograficznie grupę 1100 osób, decydujących lub współdecydujących o zakupach w ich gospodarstwach domowych. Otrzymały one do przestudiowania plansze ze zdjęciami i nazwami produktów, na których wskazały zwycięzcę oraz zdobywców drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii produktów. Ponieważ badanie przepro‑ wadzono przez Internet, respondenci w zaciszu domowym lub w wolnej chwili w biurze mogli spokojnie zastanowić się i głosować bez pośpiechu, z namysłem. Następnie – przy pomocy dość złożonego systemu punktowego, uwzględnia‑ jącego zarówno częstotliwość wskazań danego wyrobu, jak i miejsca, które mu konsumenci przyznawali – instytut GfK Polonia wyłonił Najlepsze Produkty: zdobywców złotego, srebrnego lub brązowego medalu. Ponieważ zgłoszenia wyrobów do konkursu były bezpłatne, wpłynęło ich bardzo wiele, a w rankingu znalazły się wszystkie najbardziej zna‑ czące ubiegłoroczne nowości. Nie chcemy dezawuować wyników konkursów, w których zwycięzców wyznacza kilkuosobowe jury, jednak za szcze‑ gólną wartością znaku Najlepszy Produkt przemawia sta‑ tystyka – to logo jest świadectwem wyboru dokonanego przez reprezentatywną i szeroką grupę konsumentów, a nie odzwierciedleniem indywidualnych gustów kilku osób. Od sześciu lat organizujemy też plebiscyt wśród handlow‑ ców na najlepszą nowość. Do całego nakładu „Wiadomości Handlowych” dołączamy broszurkę ze zdjęciami i opisami nowych produktów, która pełni funkcję ankiety wypełnianej przez właścicieli czy kierowników sklepów (a przy okazji jest dla nich podręcznym katalogiem nowości). Również w tym przypadku, żeby zapewnić pełen obiektywizm wyników, ankiety nie trafiają do redakcji, lecz bezpośrednio do tego samego, wyspecjalizowanego w badaniach rynku instytu‑ tu. GfK Polonia, korzystając ze swoich narzędzi kontrolnych i doświadczenia, sprawdza autentyczność ankiet, eliminuje próby wpłynięcia na wyniki przez przedstawicieli handlowych niektórych regionalnych producentów (zdarzył się taki przy‑ padek) i sumuje wyniki. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymują tytuł Perła Rynku FMCG. W ostatnich dwóch edycjach Perły wskazało ponad 1000 detalistów...

Zbożowe ciastka z nadzieniem

– Niemal codziennie będziemy otwierać nowy sklep – zapowiada Jacek Roszyk, prezes spółki Żabka Polska i zapewnia, że spowolnienie gospodarcze to bardzo dobry moment na ekspansję

10 | Dyskonty

podgryzają hipermarkety

Średnio osiem dyskontów znajduje się w bliskim sąsiedztwie hipermarketu. Najbardziej oblegane są sklepy sieci Real, E. Leclerc i Carrefour

Szczegóły na stronie 71

51-55 | Gotowi na Euro

Doświadczenia z innych krajów, w których odbyły się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, pokazują, że wydarzenie to – choć trwa krótko – napędza sprzedaż wielu produktów FMCG. Kto najwięcej zarobi na Euro 2012? Jak producenci szykują się dyskontów działa do piłkarskiego święta? Kiedy i do jakich obok Carrefoura miast przyjedzie najwięcej kibiców? w Szczecinie W tym numerze pierwsza część naszego cyklu

LICZBA MIESIĄCA

21

10 | Biedronka już nie chce kojarzyć się z biedą

Największa w Polsce firma handlu detalicznego odchodzi od wizerunku „sieci dla najbiedniejszych”. W reklamach stawia na jakość i polskie pochodzenie produktów, a sklepy przebudowuje tak, by wyglądały jak osiedlowe supermarkety

KOSMETYKI

56-59 | 

Kosmetyki to często niedoceniana część sklepu spożywczego. Niesłusznie, bo ta kategoria, choć nie należy do najłatwiejszych, daje zarobić i buduje wizerunek placówki handlowej. Widać to na przykładzie produktów do pielęgnacji włosów i balsamów do ciała. Sprawdź, czego zimą szukają konsumenci

18 | Producenci papierosów płacą sklepom

Nawet tysiąc złotych może dorobić detalista, który zgodzi się wydzierżawić producentowi papierosów półkę pod dodatkową ekspozycję. Czy to łatwe pieniądze?

21 | Ubywa hurtowni z piwem Dlaczego wyspecjalizowane hurtownie z piwem tracą odbiorców w handlu tradycyjnym?

NAJLEPSZY PRODUKT 2012

24-45 | 

W pierwszej edycji plebiscytu Najlepszy Produkt – wybór konsumentów, nagrodzonych zostało 195 wyrobów w 65 kategoriach. Zwycięzców ogłosiliśmy 18 stycznia br. w stołecznym Hotelu Westin. Publikujemy obszerną fotorelację z tego wydarzenia, listę nagrodzonych produktów oraz wypowiedzi przedstawicieli firm, których nowości docenili konsumenci

MARKET ROKU

46-50 | 

GO TEMRĄC Y AT!

RAPORT

Kilkaset sklepów ubiega się o tytuł Market Roku 2012, ale gala, która odbędzie się 18 kwietnia br. w stołecznym Hotelu Sheraton, wyłoni tylko 24 zwycięzców. Są wśród nich placówki małe i duże, niezależne i skupione w sieciach oraz grupach zakupowych

ASORTYMENT

60 | Nowe życie bulionu Wyzwaniem dla producentów kostek bulionowych i innych tradycyjnych produktów kulinarnych są zmieniające się zwyczaje żywieniowe Polaków. Firmom pozostaje wskazywać konsumentom nowe formy zastosowania wyrobów

63 | Wystarczy 80 gramów na pranie

Proszki podlegają dalszej „kompaktyzacji”, co przekłada się na coraz mniejszą gramaturę opakowań. Wraz ze spadkiem wagi detergentów, maleją ich ceny, bo producenci, decydując się na cenowe potyczki, mnożą promocje

PRAWO

65 | Czy firmowa lodówka

67 | Przemyśl, zanim podpiszesz Jak czytać umowy franczyzowe? Które punkty powinny wzbudzić czujność potencjalnego franczyzobiorcy? Czy warunki można negocjować?

SZKOLENIE

68 | Manewry cenowe Klienci uważają Biedronkę i Tesco za tańsze niż są w istocie, bo analizują ceny tylko kilku kluczowych produktów. Jakich?

LOGISTYKA

69 | Fiat znów na czele Najlepiej sprzedającym się samochodem dostawczym był w 2011 roku Fiat. Tuż za nim plasują się Volkswagen i Peugeot

Nowości i promocje

71-74 |

P rzegląd najciekawszych debiutów rynkowych w najważniejszych kategoriach FMCG

Wyposażenie

76 | Elektroniczna kopia na fali Modele drukarek fiskalnych z elektroniczną kopią paragonu podbijają rynek. Zainteresowanie nimi jest wyraźnie większe niż tradycyjnymi urządzeniami wyposażonymi w dwie rolki

ZAGRANICA

78 | Polskie firmy

na targach ISM w Kolonii

Polskie firmy godnie reprezentowały naszą branżę słodyczy na międzynarodowych targach ISM w Kolonii. Ich stoiska cieszyły się sporym zainteresowaniem zwiedzających

PO GODZINACH

to koszt podatkowy?

79 | Krzyżówka z Persilem

Doradca z firmy Deloitte opisuje jakiego rodzaju praktyki mogą zostać zakwestionowane przez organy podatkowe

Rozwiąż krzyżówkę i wygraj jeden z pięciu zestawów z produktami Persil i Silan!

65 | Czy inspektor je karkówkę? 79 | Najgorszy dzień w handlu Kilogram karkówki, dziesięć kostek masła – takiej ilości towaru może zażądać do badania laboratoryjnego inspektor handlowy czy przedstawiciel sanepidu. Dlaczego aż tak dużo?

Klient stał równo, gorzałką nie zionął, ale, kupując alkohol, ponoć był pijany. Koszmar detalistki, która naraziła się rodzinie alkoholika...


HANDEL Polskie portfele warte blisko bilion złotych

Eurocash chce rozwijać Gamę

n  Według najnowszych szacunków instytutu

przejęty przez Eurocash, podczas spotkania z radą prezesów i zarządem Partnerskiego Serwisu Detalicznego, potwierdził swoje zain‑ teresowanie dalszym rozwojem projektu PSD i marki Gama. Szefostwo Tradisu podkreśliło, że projekt sieci Gama będzie rozwijany w do‑ tychczasowej formule, a marka pozostanie zarezerwowana wyłącznie dla spółdzielców. PSD w najbliższym czasie planuje otwierać kolejne placówki pod szyldem Gama, sku‑ pi się także na pozyskiwaniu do współpracy

GfK Polonia, wszyscy mieszkańcy Polski mają do wydania w 2012 roku ponad 906,6 mld zł. To o 71,6 mld zł więcej (nominalny wzrost o 8,6 proc.) niż w 2011 roku. Przeciętny polski konsument dysponuje kwotą 23 750 zł. (ATE)

Polomarket walczy z Żabką o Stokrotkę? n  Sieci sklepów Stokrotka i Polomarket mogą

nawiązać współpracę kapitałową – wynika z informacji opublikowanych przez dziennik „Rzeczpospolita”. Zarządy obu spółek nie chcą komentować tych doniesień. Sieć Polomarket liczy obecnie blisko 350 placó‑ wek, jej obroty w 2011 roku wyniosły 3,3 mld zł. To koncept podobny do Stokrotki. Sklepów z tym logo jest obecnie 184. Decyzja o sprzeda‑ ży części detalicznej Emperii zapadła pół roku temu. Według nieoficjalnych informacji, o Stokrotkę walczą dwa podmioty – Fundusz Mid Europa Partners (właściciel sieci Żabka) oraz właśnie Polomarket. (ATE)

n  Nowy zarząd Tradisu, który został niedawno

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 5

nowych spółdzielni. Obecnie w całym kraju działa 18 supermarketów Gama, zaś w projek‑ cie PSD uczestniczy 60 spółdzielni. (SSZ)

Polomarket każdego miesiąca i obecnie wynosi ona 13,5 mln. Sieć zarządza ponad 320 placów‑ kami handlowymi w całym kraju. (ATE)

Rosną przychody Polomarketu

Obroty sklepów Lewiatan przekroczyły 7 mld zł

n  Sieć Polomarket zanotowała w 2011 roku

wzrost przychodów ze sprzedaży netto (w sto‑ sunku do 2010 roku) o 275,6 mln zł. Tym sa‑ mym osiągnęły one poziom ponad 3,3 mld zł. W analogicznym okresie sprzedaż w sklepach like­‑for­‑like (liczona dla takiej samej liczby pla‑ cówek) wzrosła o 9,2 proc. Zwiększyła się także średnia liczba klientów odwiedzających sklepy

n  Lewiatan Holding, zrzeszający 2700 sklepów,

wśród których jest 225 supermarketów i oko‑ ło 900 dużych placówek, uzyskał w 2011 roku obroty przekraczające 7 mld zł. Jednym z naj‑ istotniejszych przedsięwzięć była rewitalizacja marki Lewiatan. Na 2012 rok zapowiadany jest remodeling sklepów. (SSZ)

REKLAMA

Udany rok dla sieci E. Leclerc n  Sieć E. Leclerc osiągnęła w 2011 roku ob‑

roty na poziomie 2,648 mld zł, co oznacza po‑ nad 6­‑proc. wzrost w stosunku do roku 2010. Jean­‑Philippe Magre, prezes zarządu E. Leclerc Polska, przyznał, że miniony rok był udany dla sieci, a dzięki modernizacji sklepów Billa jest szansa na wzrost także w 2012 roku. Według prezesa Magre, konsumenci nie oszczędzają na zakupie produktów żywnościowych, zwłaszcza świeżych, ale wstrzymali się z zakupami arty‑ kułów przemysłowych i tekstyliów. E. Leclerc prowadzi w Polsce 40 hipermarketów i super‑ marketów w 36 miastach położonych w 15 wo‑ jewództwach. W 2012 roku firma chce rozpocząć realizację dwóch nowych projektów. (ATE)

Bać­‑Pol zrezygnuje z pozyskania inwestora? n  Grupa Kapitałowa Bać­‑Pol rozważa rezygnację

z planów pozyskania inwestora strategicznego. Sfinalizowanie umów z inwestorem zewnętrznym planowane było na wiosnę br. Ponadto Bać­‑Pol nie planuje w najbliższym czasie debiutu na giełdzie. Jak wyjaśnił portalowispożywczemu. pl prezes Leszek Bać, firma ma dobrą płynność finansową, osiąga zyski i cieszy się wysoką wia‑ rygodnością w bankach, dzięki czemu pozyska‑ nie finansowania na projekty inwestycyjne nie stanowi problemu. Wpływ na zmianę decyzji Leszka Bacia miało także przejęcie Tradisu przez Eurocash – powstanie potężnego koncernu dys‑ trybucyjnego zachęciło mniejszych dystrybuto‑ rów do rozpoczęcia z Bać­‑Polem rozmów. (SSZ)

Eurocash ściga się z Biedronką n  Eurocash podtrzymuje plan objęcia pozycji li‑

dera rynku dystrybucyjno­‑handlowego w Polsce, kosztem Biedronki. Analitycy szacują, że Grupa Eurocash zanotuje w tym roku obroty rzędu 15,8 mld zł, a poziom 20 mld zł osiągnie dopie‑ ro po 2015 roku. Dystans do Biedronki, która w ub.r. miała blisko 24 mld zł obrotów, jest więc spory. Co więcej, Jeronimo Martins Dystrybucja, właściciel Biedronki, zamierza tylko w tym roku zainwestować w rozwój sieci aż 2 mld zł. (SSZ) ORA2R110103_VoicePromo_WiadomosciHadlowe192x250_20.02.2012.indd 1

12-02-06 13:28


6 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

HANDEL

Przejmuję się problemami naszych klientów, a nie konkurentów Rozmowa z Luisem Manuelem Conceição do Amaral, prezesem Grupy Eurocash

Tylko większa integracja z naszymi franczyzobiorcami pozwoli stworzyć efektywny model biznesowy Kupujecie Tradis na kredyt. W jakim czasie prze‑ widujecie jego spłatę? Czy ta wielka transakcja pozwala planować jeszcze inne inwestycje? Do tej pory nie korzystaliśmy z kredytów w zna‑ czącym stopniu, tak więc obecne zadłużenie jest na bezpiecznym i komfortowym dla nas poziomie. Planujemy je spłacić w ciągu najbliższych 3­‑4 lat. Jeśli chodzi o inwestycje związane z rozwojem grupy, to będziemy je kontynuować zgodnie z dotychczaso‑ wymi planami. Jak powiększenie skali działania wpłynie na poziom cen w waszych hurtowniach? Naszym celem jest wynegocjowanie z dostawcami jak najlepszych warunków oraz poprawa efektyw‑ ności działania, co pozwoli zaoferować klientom jeszcze bardziej konkurencyjne warunki zakupowe. Nie można też zapominać, że poziom konkurencyj‑ ności niezależnych sklepów nie zależy wyłącznie od lepszych cen zakupu towarów. Dla współpracujących z nami detalistów równie ważne jest wsparcie, któ‑ rego im udzielamy w wielu obszarach działalności – od wdrożenia optymalnych rozwiązań detalicz‑ nych, poprzez działania marketingowe, organizację

Fot. Eurocash

Czy spodziewał się Pan, że warunki zgody UOKiK na przejęcie Grupy Tradis będą wymaga‑ ły odsprzedania aż dziesięciu hurtowni Tradisu i dwóch własnych? Szanujemy decyzję UOKiK i postawione nam warunki zostaną spełnione. Nie można natomiast zapominać, że analiza rynku hurtowego to tylko jedna strona medalu, z drugiej strony są nasi klienci – niezależne sklepy, które codziennie muszą walczyć z wielkimi sieciami dyskontów czy hipermarketów. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie im konkurencyjnych warunków funkcjonowania. Mamy rok na znale‑ zienie najlepszych rozwiązań dla naszych klientów i pracowników – ich bezpieczeństwo jest dla nas naj‑ ważniejsze. Lokalizacje wskazane przez UOKiK stano‑ wią około 3 proc. łącznej liczby placówek połączonej grupy i generują około 4 proc. obrotów. Nałożone warunki nie zmieniają więc samego sensu i celu po‑ łączenia, które pozwoliło nam znacząco zwiększyć skalę działania, aby móc wspierać niezależny handel detaliczny w starciu z sieciowymi gigantami. Ostateczna wartość transakcji jest wyższa o ponad 100 mln zł od sumy ustalonej w umo‑ wie inwestycyjnej, Czy nadal czuje się Pan nią usankcjonowany? Finalna wartość transakcji została skalkulowana zgodnie z mechanizmem uzgodnionym w umowie inwestycyjnej podpisanej pod koniec 2010 roku i jest oparta na cenie bazowej powiększonej o korekty. Cena jest zatem zgodna z naszymi wcześniejszymi wyliczeniami. Biorąc pod uwagę korzyści płynące z tej transakcji dla naszych klientów, warunki posta‑ wione przez UOKiK nie zmieniają w istotny sposób jej ekonomicznego sensu.

przyszłości. Detaliści robią to poprzez wybór sposobu i zakresu współpracy z Grupą Eurocash, a zarządy poprzez decyzje odnośnie kierunków rozwoju danej sieci, dobór promocji, polityki cenowej oraz zakresu wsparcia dla sklepów. Wszystkie wymienione czynniki będą mieć ogromny wpływ na to, czy dana sieć będzie się dynamicznie rozwijać, czy kurczyć, czy będzie da‑ wać sklepom odpowiednie narzędzia, czy nie. Jesteśmy przekonani, że przyszłością handlu deta‑ licznego w Polsce jest nowoczesna franczyza i tylko większa integracja z naszymi klientami pozwoli stworzyć efektywny model biznesowy.

To od zarządów każdej z sieci franczyzowych zależy, czy dany format będzie się rozwijał, czy kurczył

Luis Manuel Conceição do Amaral ma ponad 20­‑letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami w różnych krajach. Karierę zawodową rozpoczynał jako stażysta w portugalskim oddziale firmy Unilever. Do Polski przyjechał w 1995 roku jako przed‑ stawiciel koncernu Jerónimo Martins, a po stworzeniu tu firmy w 1999 roku awansował na członka Komitetu Wykonawczego Holdingu Jerónimo Martins w Lizbonie. W lipcu 2000 roku postanowił zrobić zwrot w swojej karierze i przeniósł się do Ameryki Południowej, gdzie rozwijał działalność funduszy inwestycyjnych. W 2003 roku nastąpił jego spektakularny powrót do Polski. Wykupił z koncernu Jerónimo Martins, znajdującą się w kiepskiej kondycji finansowej, firmę Eurocash i szybko postawił ją na nogi. Kolejne lata to debiut giełdowy oraz pasmo przejęć. Na celowniku Grupy Eurocash znalazły się kolejno: KDWT, Delikatesy Centrum, McLane, Batna, spółki dystrybucyjne CEDC. Najbardziej spektakularna fuzja to jednak przejęcie Grupy Tradis od Emperii.

promocji oraz szkoleń, aż do wspólnych zakupów materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia czy usług. Ale to oczywiście nie wszystko, większa ska‑ la działania pozwoli także na poprawę poziomu obsługi logistycznej naszych klientów. Połączenie firm Eurocash i Tradis stanowi także bardzo dobrą informację dla dostawców, gdyż zyskali oni part‑ nera, który zapewnia szeroki i efektywny dostęp do niezależnego handlu we wszystkich jego znaczących segmentach. Czy hurtownie C&C i serwisowe Tradisu będą w dalszym ciągu działać pod dotychczasowym logo, czy też myślicie o ujednoliceniu ich nazw i asortymentu? Połączyliśmy się z Tradisem z dwóch głównych po‑ wodów. Pierwszym, o którym już wspomniałem, jest większa skala działalności. Drugi to bezsporny fakt, że Tradis jest najlepszą firmą w Polsce w obszarze aktywnej dystrybucji żywności. Doskonale pasuje

do profilu naszej grupy, dlatego nie planujemy zmian i Tradis będzie działać tak, jak do tej pory, korzystając z możliwości, jakie daje współpraca z innymi jednost‑ kami z Grupy Eurocash. Podobny cel przyświecał nam we wszystkich innych dotychczasowych akwizycjach: przejmujemy liderów danej branży, żeby się od nich uczyć oraz rozwijać ich dotychczasową specjalizację i działalność. Przejmując Grupę Tradis, staliście się franczy‑ zodawcą dla około 9000 sklepów pod różnymi szyldami. W sumie macie ponad 10 sieci fran‑ czyzowych – które będziecie rozwijać, a które znikną z rynku? Myśląc o franczyzie, musimy pamiętać o jednym – jest to partnerska współpraca dwóch stron. My jedynie planujemy wszystkie formaty franczyzowe w grupie, traktujemy je w równy sposób i każdemu dajemy szansę, by się rozwijał. Ale to detaliści oraz zarządy każdej sieci franczyzowej decydują o swojej

Jak szybko Delikatesy Centrum, wasza sztanda‑ rowa sieć franczyzowa, staną się marką praw‑ dziwie ogólnopolską, z większą liczbą placówek także na północy kraju? Delikatesy Centrum już są ogólnopolską siecią – pla‑ cówki z tym logo można spotkać w każdym woje‑ wództwie. Oczywiście dużo więcej sklepów jest na południu kraju, bo tam firma działa od 12 lat, a na północy dopiero stawia pierwsze kroki. Pamiętajmy jednak, że kiedy Delikatesy Centrum przyłączyły się naszej grupy, skupiały 195 sklepów, a dziś jest ich po‑ nad 650. Zarząd DC planuje utrzymać dotychczaso‑ we tempo rozwoju sieci, z coraz większym udziałem nowych otwarć na północy i zachodzie kraju. Tradisowi udało się przejąć tylko około połowy sklepów Lewiatan. Część spółek operatorskich nie weszła do Emperii. Co dalej z tą siecią? Jedno stwierdzenie wymaga skorygowania – ani Tradis, ani Eurocash nie przejął żadnych sklepów sieci Lewiatan. Placówki te prowadzone są przez niezależ‑ nych kupców, działających w oparciu o umowy fran‑ czyzowe – niezależnie od tego, jak wygląda własność spółki operatorskiej, która na swoim terenie rozwija sieć. Natomiast Tradis faktycznie przejął udziały tylko w kilku spółkach operatorskich oraz spółkę Lewiatan Holding, ale to nie ma związku ze sklepami. Każda placówka z logo Lewiatana, niezależnie od tego w ja‑ kiej części kraju działa, jest naszym pełnoprawnym partnerem. Jednakowo traktujemy wszystkie spółki operatorskie, niezależnie od tego czy Eurocash ma w nich udziały, czy też nie. Zadaniem każdej spółki operatorskiej jest rozwój marki Lewiatan na swoim obszarze, wspieranie zrzeszonych detalistów, zwięk‑ szanie ich obrotów oraz zyskowności – i tego oczeku‑ jemy. Dobra spółka operatorska to taka, która będzie wymienione cele realizować, a nie taka, która ma tego czy innego właściciela. To dzięki ciężkiej pracy detalistów i osób, które angażowały się w holdingu i w spółkach operatorskich udało się zgromadzać 2700 sklepów pod jednym szyldem, wejść z reklamą do telewizji, zaoferować programy rozwijające marki własne. Ci ludzie zasługują na szacunek. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, aby sieć Lewiatan była bardziej efektywna i nie ukrywamy, że naszym ce‑ lem jest coraz większa sprzedaż do tych sklepów. Ale doskonale wiemy, że bez doskonałej oferty nikt nie będzie na siłę z nami współpracował. Jakie są Pana plany wobec Partnerskiego Serwisu Detalicznego i sieci Gama? Czy będzie‑ cie kontynuować te projekty, czy też wystąpicie do Społem z nową ofertą? Wierzę, że spółdzielnie mogą mieć silną pozycję w handlu detalicznym. Projekty PSD i Gama dają taką możliwość. Dla nas najważniejsze jest to, że każda spółdzielnia może spośród różnych formatów 


Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 7

HANDEL współpracy, które oferujemy w Grupie Eurocash, wy‑ brać jeden, najlepiej odpowiadający jej potrzebom. Nie mam wątpliwości, że na rynku nikt nie znajdzie lepszej oferty dla spółdzielczości, ani tak zaangażo‑ wanego partnera, jak Eurocash. Część detalistów zrzeszonych w sieciach, które należały dotychczas do Emperii, zastanawia się, co przyniesie im zmiana udziałowców spółki operatorskiej… Rynek ma bardzo duże oczekiwania co do tego, jak wiele osiągniemy dzięki połączeniu z Tradisem. Ze swej strony mogę obiecać, że zrobimy co w naszej mocy, żeby nikogo nie rozczarować. Obawy, które niektórzy mają, są w pewnym stopniu naturalne – mówimy tu o biznesach tych ludzi, o przyszło‑ ści ich rodzin. Ale wynikają one przede wszystkim z braku wiedzy o tym kim jesteśmy. Przed ostatnią transakcją już ponad 60 proc. sklepów spożywczych w Polsce było naszymi klientami. Ich właściciele zna‑ ją Eurocash, ufają nam i są gotowi walczyć o jak najlepszą pozycję na rynku detalicznym. Myślę, że nasi nowi klienci też szybko dostrzegą, iż znamy się na biznesie, rozumiemy potrzeby detalistów i kon‑ sumentów, a naszą firmę stworzyliśmy w oparciu o zasadę partnerstwa z tysiącami niezależnych kup‑ ców. Myślimy o przyszłości kompleksowo. Widzą to nasi franczyzobiorcy i kooperanci – żaden z nich dla krótkoterminowych zysków nie będzie ryzykował niepewności co do jakości obsługi, poziomu cen, strategii czy wsparcia, jakie niesie ze sobą zmia‑ na partnera. Jesteśmy największą firmą hurtową w Polsce i tworzymy wyjątkową sytuację w skali całej Europy; dążymy do tego, żeby niezależni kupcy stali się największa siłą handlową w kraju. Eurocash jest teraz franczyzodawcą dla po‑ nad 10 proc. sklepów w Polsce. Nie da się więc uniknąć przypadków bezpośredniego konku‑ rowania placówek z różnych sieci, które teraz znalazły się w ramach waszej organizacji. Czy może to rodzić jakieś problemy? Jedną z głównych zasad Grupy Eurocash było i na‑ dal jest nieposiadanie własnych sklepów, tak aby nie konkurować z własnymi klientami. Dzięki temu unikamy konfliktu interesów, jaki ma wielu innych graczy na rynku. Natomiast naturalne jest to, że nie da się uniknąć konkurencji pomiędzy naszymi klien‑ tami i franczyzobiorcami. Rolą grupy, którą kieruję, jest być jak najbardziej neutralnym oraz oferować wszystkim jasne, przejrzyste warunki współpracy. Każdy z naszych partnerów biznesowych będzie miał te same szanse, a warunki handlowe będą zależeć wyłącznie od ich decyzji odnośnie zakresu integracji. To oczywiste, że jeśli z jednej strony mamy klienta, który zdecydował się skoncentrować swoje zaku‑ py w Eurocashu i kupuje za 200 000 zł miesięcznie, a z drugiej strony podmiot, który nie ma z nami sta‑ łych relacji i bierze towary tylko za 5000 zł miesięcz‑ nie, to ich warunki będą się różnić. Czy można Pana słowa interpretować jako de‑ klarację, że warunki handlowe i ceny zakupu zależą od samego detalisty, jego aktywności w działaniach promocyjnych, wielkości zaku‑ pów, ich częstotliwości itd., a nie od faktu, że jest członkiem tej czy innej sieci, bądź jest cał‑ kiem niezależnym kupcem? W ramach sieci współpracujących z Grupą Eurocash nie będziemy od strony hurtowej różnicować klien‑ tów. Nie ma znaczenia, której z naszych sieci sklep jest franczyzobiorcą, ani czy spółka operatorska jest

Każdy bez wyjątku sklep z logo Lewiatana jest naszym pełnoprawnym partnerem

własnością Eurocashu, czy tylko współpracuje z nami na podstawie umowy licencyjnej. Natomiast warunki dla naszych franczyzobiorców będą zawsze bardziej konkurencyjne od tych, które oferujemy innym klien‑ tom, czyli sklepom niezrzeszonym w żadnej sieci, albo skupionych w sieciach konkurencyjnych do naszych formatów. O lepszych warunkach decyduje stopień integracji – jego zwiększenie pozwala obniżyć koszty obsługi. Poza samą wielkością zakupów, integracja przekłada się np. na integrację systemów informa‑ tycznych, czy spójną politykę handlową. Nie wszyscy podzielają Pana opinię, że połą‑ czenie z Tradisem będzie dobre dla wszystkich uczestników rynku. Jak skomentowałby Pan

wypowiedź Krzysztofa Tokarza, szefa GK Specjał dla „WH”: „(…)dla producentów i odbiorców tworzy się wysoce niekorzystna sytuacja. Ta ogromna firma będzie bowiem wymuszać na dostawcach takie warunki zakupu, które dla wielu z nich nie tylko będą nie do przyjęcia, ale mogą nawet zagrozić ich kondycji finansowej. Zarządzając tak wielką liczbą sklepów franczyzowych, Eurocash może narzucić rynkowi detalicznemu własne warunki, a nawet doprowadzić do kanibalizacji poszczególnych sieci handlowych, czyli de facto poważnie ograniczyć konkurencję rynkową w detalu…”. Cieszę się, kiedy moi konkurenci stają się nerwo‑ wi z powodu rozwoju Grupy Eurocash, chociaż to

obrazuje brak zrozumienia prawdziwych sił ryn‑ kowych. Niezależne sklepy detaliczne obawiają się głównie konkurencji ze strony sieci dyskontów i hipermarketów. Kupcy, aby przetrwać, potrzebują silnego partnera, dzięki któremu będą mogli dalej się rozwijać. Ja przejmuję się problemami naszych klientów, a nie konkurentów. Dziś mamy około 8 proc. całego rynku FMCG w Polsce, co trudno uznać za znaczący udział. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy być znacznie więksi, aby móc zapewnić detalistom, którzy nam zaufali praw‑ dziwą konkurencyjność na rynku. Dziękuję za rozmowę. Grzegorz Szafraniec

REKLAMA

Upewnij się, że Wellaflex jest w Twoim sklepie. Najlepszy produkt 2012*

*Zdobywca złotego medalu w badaniu konsumenckim „Najlepszy Produkt 2012” za Lakier Wellaflex Hydro Style w kategorii: Kosmetyki do stylizacji włosów


8 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

Jacka Roszyka, prezesa zarządu Żabka Polska

Jaki będzie ten rok dla handlu? Zakładam, że utrzymają się trendy widoczne na rynku w minionym roku. Jeżeli handel detaliczny zanotuje wzrosty, to będą one wynikać z inflacji. Nie przewiduję dynamicznego rozwoju całego sektora. W najtrudniejszej sytuacji będą hi‑ permarkety, które nie potrafią odnaleźć się na kryzysowym rynku oraz niezależni sprzedawcy – będzie to kolejny rok, w którym zlikwidowa‑ nych zostanie kilka tysięcy sklepów. Sprzedaż poprawią tylko sieci handlowe operujące w określonych formatach. Prognozuję dal‑ szy rozwój dyskontów, supermarketów i sieci convenience, takich jak Żabka i Freshmarket. Oczywiście dobre pozycjonowanie na rynku jest tylko jednym z czynników decydujących o sukcesie, o czym wiedzą nasi konkurenci. W minionym roku zanotowaliśmy wzrost przychodów na poziomie 21 proc. Patrząc na sytuację rynkową, wynik ten oceniam zdecy‑ dowanie pozytywnie.

Jakie są plany wobec sieci Żabka i Fresh­ market na najbliższe miesiące? Plan na 2012 rok zakłada, że niemal codziennie będziemy otwierać jeden sklep. Chcemy uruchomić 250 Żabek i 100 Freshmarketów. Cel jest ambitny, jednak wierzę, że go zrealizujemy. Paradoksalnie, spowolnienie gospodarcze to bardzo dobry czas na ekspansję. Jednocześnie penetrujemy rynek w zakresie możliwości konsolidacji. Dzięki wsparciu nowego inwestora, Mid Europa Partners, będzie‑ my aktywni w przejęciach. Jeżeli miałbym ocenić potencjał naszych formatów, to bardziej perspek‑ tywiczny wydaje się Freshmarket, jednocześnie Żabka nadal pozostaje solidnym biznesem. Na przełomie roku mieliśmy już 100 Freshmarketów. Po dwóch latach od uruchomienia pierwszego sklepu nadal pracujemy nad optymalizacją tego formatu. Sukces Freshmarketu przekonał nas

jednak, że warto myśleć o nowych, perspekty‑ wicznych projektach. Jakim powodzeniem cieszy się Państwa ak‑ cja, w której zachęcacie detalistów do od‑ stępowania lokali handlowych w zamian za comiesięczny czynsz? Projekt „Sklep za czynsz” jest reakcją na to, co dzieje się w handlu, który obecnie został podzielony niemal po równo pomiędzy duże i małe sklepy. Ten program to także odpowiedź na współczesne problemy właścicieli małych placówek spożywczych – zarówno własnych, jak i franczyzowych. Co roku kilka tysięcy osób zmuszonych jest zlikwidować własną działal‑ ność handlową. W polskim handlu dokonuje się zmiana pokoleniowa, na co nakłada się sytu‑ acja rynkowa. Według danych prezentowanych przez „Wiadomości Handlowe” około 10 proc. drobnych handlowców to w zasadzie ban‑ kruci, którzy nie są w stanie opłacić kosz‑ tów bieżącej działalności, czy zapłacić za towar. 80 proc. małych przedsiębiorców ma permanentne opóźnienia w płatnościach, problemy z płynnością finansową i reali‑ zacją pozostałych zobowiązań. Z pomocą przychodzi Żabka, która na 10 lat chce wynająć od handlowców sklep, popro‑ wadzić go, a nawet zatrudnić obecnych pracowników. Właściciel takiej placówki nie ponosi żadnego ryzyka. Podejmując współpracę z Żabką, ma zapewniony co‑ miesięczny dochód. W tym czasie sieć po‑ prowadzi jego sklep pod szyldem Żabka lub Freshmarket. Według naszych badań aż 40 proc. niezależnych detalistów odpowie‑ działo pozytywnie na pytanie o możliwość przekazania sklepu w zarządzanie Żabce; każdego dnia do programu zgłaszają są kolejne placówki. Dziękuję za rozmowę.

Fot. Żabka Polska

3

trzy pytania do...

HANDEL

W 2012 roku niemal codziennie będziemy otwierać jeden sklep

Jacek Roszyk

Anna Krężlewicz­‑Terlecka

600 EURO SKLEPÓW ŚWIĘTUJE 15-LECIE SIECI

Mamy oparcie w największej organizacji hurtowej Rozmowa z Marią Kręciną, prezesem sieci Euro Sklep z Bielska-Białej Od miesiąca działacie w strukturach Eurocashu. Są już jakieś tego konsekwencje? To dopiero początek. Na razie mamy mnóstwo pracy związanej z wymianą informacji w zakresie sposobu działania naszej spółki i modelu fran‑ czyzowego samej sieci. Ale ja to rozumiem, też chciałabym wszystko wiedzieć – od szczegółów organizacyjnych, po warunki handlowe. Jeśli chcemy skorzystać z efektów synergii, polegają‑ cych na wyborze najlepszych rozwiązań w łonie obecnej, powiększonej struktury, to przepływ informacji wewnątrz tej organizacji musi być szybki i wszechstronny. Ostatecznym celem jest uzyskanie od producentów jak najlepszych cen i warunków handlowych. Dotyczy to także wa‑ runków w obrębie usług okołobiznesowych. Czy fakt wspólnej przynależności do Eurocashu będzie miał wpływ na relacje między wami a np. sklepami Lewiatan? Z Lewiatanem konkurujemy na zasadzie zdro‑ wego współzawodnictwa, np. kto będzie miał 

ZA I PRZECIW

Czy w twoim sklepie widać oznaki spowolnienia gospodarczego? Dynamika wzrostu rynku spożywczego w drugiej połowie 2011 roku lekko wyhamowała, a uważniej zarządzający domowym budżetem konsumenci coraz częściej na zakupy wybierają się do dyskontów. Czy właściciele mniejszych, osiedlowych placówek handlowych potwierdzają, że sprzedaż słabnie? (ATE) W obu sklepach, które prowadzę, spadek sprzedaży jest bardzo wyraźny – wynosi około 30 proc. Na razie nie zdecydowałam się obniżyć pensji pracownikom, ale biorę pod uwagę skrócenie godzin pracy placówek. W jednym ze sklepów zrezygnowaliśmy z oferty świeżych warzyw i owoców, bo po analizie okazało się, że więcej ich wyrzucaliśmy, niż sprzedawaliśmy. Klienci ograniczają się do zakupów wyłącznie podsta‑ wowych produktów, biorą chleb, masło, papierosy, piwo, jakąś setkę na kaca. Nawet przypraw, które są niedrogie i przez to uchodziły za odporne na kryzys, schodzi mniej, ludzie nie pytają też o nowości. Bardzo spadła sprzedaż herbat, dramatycznie podrożała kawa, więc również jej klienci kupują mniej. Magazyn, który jeszcze niedaw‑ no był zastawiony towarem, teraz stoi pusty. Z Makro przywożę artykuły tylko na bieżące potrzeby, od razu wstawiamy je na półkę. W mojej okolicy nie uruchomiono Biedronki, nie upadł też żaden zakład. Sądzę, że ludzie zewsząd słyszą słowo kryzys i boją się wydawać pieniądze. Byle tylko przetrwać do wiosny. Wierzę, że wraz z nią zła karta się odwróci. Irena Szymańska, sklep Helmar-Odido w Sochaczewie

Od sierpnia do końca grudnia 2011 roku sprzedaż w moich sklepach wzrosła o 24,63 proc. w stosunku do analo‑ gicznego okresu poprzedniego roku. Przyczyn jest kilka. W połowie ub.r. dołączyłem do sieci Odido, której narzę‑ dzia marketingowe – gazetki, promocje, sprzedaż przez Internet, ogólnopolska reklama telewizyjna – okazały się bardzo efektywne. Mam też swoją strategię działalności i w wielu kwestiach kieruję się własnym doświadczeniem oraz intuicją. Przykładowo, na 55 mkw. powierzchni sprzedaży oferuję aż 7000 artykułów, co wielu uznałoby za zbyt wiele. Samego groszku mam 12 rodzajów i, jak sądzę, tym wygrywam, bo moi klienci chcą mieć duży wybór. Stosuję zasadę, którą nazywam „zasadą podwójnego sita” – jeśli czegoś nie dostanę podczas nocnych zakupów w jednej hurtowni, to w ciągu dnia starałam się ten brak uzupełnić. Pozwala mi to na utrzymanie 99 proc. asortymentu w ciągłej sprzedaży. Zgodnie z filozofią Odido postawiłem na warzywa oraz owoce i widać tego efekty – ich sprzedaż w omawianym okresie wzrosła o 31 proc. Nabiału sprzedałem o 19 proc. więcej, a wędlin o blisko 40 proc., co wiążę z faktem zamknięcia stołówki w pobliskim akademiku oraz dwóch sklepów w sąsiedztwie. Jeśli chodzi o pieczywo, to po zmia‑ nie piekarni na oferującą droższy, ale bardziej wyszukany asortyment, obroty zwiększyły się o 43 proc. Jedynie mocnych alkoholi sprzedałem o 2,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Może to zapowiedź spowolnienia?

ZA PRZECIW

Andrzej Deryło, sklepy Derland-Odido w Warszawie


HANDEL Fot. Euro Sklep

Macie ponad 600 sklepów, czy planujecie zwiększenie ich liczby? Zakładamy ambitny plan rozwoju, ale czy w osta‑ teczności zwiększy się liczba sklepów? Wątpię, bo koniec 2011 roku jest przykładem, ile placówek zakończyło działalność. Ponadto, porządkując sieć, sami rozwiązujemy umowy ze sklepami, któ‑ re mają małe szanse na racjonalny rozwój. Konkurencja jest dobrą rzeczą. Czy nie oba‑ wia się Pani, że Eurocash mógłby zaburzyć to naturalne współzawodnictwo między sieciami, dając jednym lepsze warunki niż innym?

Nie, bo to byłoby wbrew filozofii tej organizacji. Nie będzie podziału na lepsze i gorsze sieci. Indywidualne warunki każdego detalisty będą zależeć od poziomu jego zakupów, a nie od przynależności do sieci. Czy Euro Sklep zmieni warunki franczyzy? Nie. Opłaty pozostaną takie same: 120-200 zł miesięcznie, w zależności od powierzchni i nie‑ zależnie od obrotów. Bez zmian pozostają rów‑ nież rozliczenia z tytułu przekazywanych sklepom korzyści finansowych, a także standardy zapisane w umowie franczyzowej. Dziękuję za rozmowę. Paweł Kapuściński

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 9

Real zmniejszył sprzedaż n  Metro Group, niemiecki operator sieci detalicz‑

nych i hurtowych, zanotował w 2011 roku obroty na poziomie 66,7 mld euro – to spadek o 0,8 proc. w porównaniu z 2010 rokiem. Zmniejszyła się także sprzedaż w sieci Real, w tym w Europie Wschodniej –  przyczyną było ograniczenie zakupów przez klientów w Polsce i Rumunii. Najsilniejszy spadek sprzedaży zanotowano w Europie Zachodniej – o 3,1 proc. We wschodniej Europie obroty wzrosły o 0,4 proc., licząc w euro oraz o 3,4 proc. w lokalnych walutach. (HUW)

REKLAMA

Maria Kręcina lepsze promocje, czy bardziej pomysłowe akcje reklamowe. „Walczymy” z takimi sieciami, jak np. Biedronka, bo niektóre ich ceny są poza naszym zasięgiem. Jest to zrozumiałe w sytuacji, kiedy jeden kupiec umawia się z producentem, repre‑ zentując potencjał całej wielkiej sieci. A wiemy jak jest w sieciach składających się z niezależnych sklepów, gdzie rozproszenie zakupów osłabia po‑ zycję negocjacyjną. I tu kłania się temat tzw. utwardzenia franczy‑ zy. Może na wzór Delikatesów Centrum? Utwardzanie franczyzy będzie postępować nie‑ zależnie od Eurocashu. Już w zeszłym roku wpro‑ wadziliśmy zmiany do umowy franczyzowej. Nikt nie zamierza zawłaszczać sklepów prywatnych, pozbawiać niezależności ich właścicieli, ale ci, którzy zdecydowali się rozwijać w ramach sieci, muszą zapomnieć o rozproszonych zakupach. Po to są sieci, żebyśmy mogli działać jak grupa zakupowa, czyli wspólnie kupować duże ilości towaru i otrzymywać superceny. Producent da nam dobre warunki, gdy będzie miał gwarancję dużego wolumenu sprzedaży.

SPROSTOWANIE Euro Sklep, jedna z czołowych sieci franczyzo‑ wych w Polsce, skupia już 620 placówek, a nie 220, jak napisaliśmy błędnie w Spisie sieci fran‑ czyzowych WH/1/2012, za co przepraszamy. Średnia powierzchnia sprzedaży jednego sklepu to 151 mkw., asortyment obejmuje przeciętnie 6000 SKU, zaś uśredniona wartość koszyka za‑ kupów wynosi 13,70 zł. Głównymi dostawcami produktów są Tradis i Ambra. Sieć obejmuje swym zasięgiem województwa: dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie. Kandydaci chcący przystąpić do Euro Sklepu powinni dysponować obiektem handlowym o powierzchni minimum 100 mkw., uzyskującym minimalne miesięczne obroty na poziomie 100 000 zł brutto. Opłata pobierana od franczyzobiorców wynosi od 120 do 200 zł miesięcznie i jest uzależniona od powierzchni handlowej. Wymagany poziom lojalności przy zakupach to 60 proc. Detaliści są poza tym zo‑ bowiązani do aktywnego uczestnictwa w cen‑ tralnych akcjach promocyjnych. W zamian mogą liczyć m.in. na: pomoc w urządzaniu i prowadze‑ niu sklepów, atrakcyjne oferty okołobiznesowe (np. telefonia komórkowa, optymalizacja dostaw energii elektrycznej), systematyczne szkolenia (w ramach Akademii Euro Sklep), profesjonalne doradztwo prawne itp. (GSZ) AG_2011_033_LOWICZ_SLODKO ZACZNIJ_WIAD HANDL_192x250_DRUK.indd 1

12-02-14 10:18


10 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

HANDEL

GDZIE LEŻY KRES EKSPANSJI?

Dyskonty podgryzają hipermarkety Fot. Sebastian Szczepaniak

W promieniu trzech kilometrów od hipermarketu Carrefour w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy działa aż 21 sklepów dyskontowych. W podobnej sytuacji są bydgoskie obiekty Reala i Kauflandu. Średnio w skali kraju na jeden hipermarket przypada ponad 8 dyskontów.

S

ieci dyskontowe bezdyskusyjnie są za‑ grożeniem dla tradycyjnych sklepów. Ale czy tylko dla nich? Jak wykazało badanie, przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego br. przez firmę Market Side, sąsiedz‑ twa placówek z logo Biedronka, Lidl, Netto czy Aldi obawiać się mogą również hipermarkety. Wystarczy wspomnieć, że trzy czwarte klien‑ tów hipermarketów ma w zasięgu kilometra co najmniej jedną Biedronkę.

Najbardziej „oblężone” przez dyskonty są hipermarkety sieci Real i E. Leclerc jakim jest 3000 placówek na koniec 2015 roku – oznajmił Tomasz Suchański, dyrektor ge‑ neralny Biedronki, zapytany, czy wobec tak ambitnych planów, sieć nie rozwija się za wol‑ no. Czy w grę wchodzą przejęcia? Suchański stwierdził, że w związku z przepisami anty‑ monopolowymi, operator nie może przejmo‑ wać dużych podmiotów (na to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wyraziłby zgody), ale może rozwijać się, połykając małe sieci handlowe. – Analizujemy to, co się dzieje na rynku, staramy się brać udział we wszyst‑ kich możliwych transakcjach, które się trafiają – przekonuje dyrektor generalny Biedronki. W tym roku Jeronimo Martins Dystrybucja dys‑ ponuje kwotą 2 mld zł na rozwój. Pieniądze te zostaną przeznaczone na otwarcia nowych sklepów, modernizację i zmianę wizualizacji istniejących placówek oraz działania marke‑ tingowe. Od początku br. trwa intensywna kampania promująca nowe logo operatora. Zmiana nie jest rewolucyjna, to w sumie mo‑ dyfikacja, stanowiąca pretekst do sformułowa‑ nia nowego przekazu, jakim jest podkreślenie doskonałej jakości produktów oraz dobrych cen. Sztandarowe hasło „Codziennie niskie ceny” stanowi obecnie trwały element lo‑ gotypu i przedstawiciele sieci zapewniają, że wywiązanie się z tego zobowiązania jest sprawą nadrzędną. –  Nadal jesteśmy skle‑ pem, w którym zaopatrują się ludzie słabiej

sytuowani. Jednocześnie z naszych badań wynika, że 60 proc. menadżerów robi zakupy w naszych placówkach – mówi Alfred Kubczak z Jeronimo Martins Dystrybucja. Obiekty z nowym logo są przestawiane zgod‑ nie ze standardami panującymi w sklepach osiedlowych. Przede wszystkim Biedronka kładzie nacisk na artykuły świeże – działy z warzywami i owocami są obecnie zlokali‑ zowane tuż przy wejściu, w miejscu, gdzie wcześniej eksponowano napoje. – Celem re‑ brandingu jest wzrost jakościowy oraz poszerze‑ nie grupy klientów o tych lepiej sytuowanych. Chodzi o odebranie rynku nie dyskontom, wśród których marka jest liderem, a supermarketom. Pozycjonowana jako tani dyskont Biedronka chce się zmienić w sieć marketów łączących bar‑ dzo dobrą jakość towarów z ich bardzo dobrymi cenami – komentuje Jarosław Filipek, prezes zarządu Codes Strategie. Sieć podkreśla udaną współpracę z dostaw‑ cami, chlubiąc się, że dziewięć na dziesięć produktów pochodzi z polskich firm. Także dostawcy są zadowoleni, choć przyznają, że Biedronka jest wymagającym partnerem. – To jedyna sieć handlowa, która regularnie zleca audyty w naszych zakładach – podkre‑ śla Kazimierz Pazgan, właściciel Konspolu, dostarczającego do Biedronki mięso i prze‑ twory mięsne. Audyty odbywają się dwa razy w tygodniu. (ATE)

Najbardziej „oblężone” przez dyskonty są Real i E. Leclerc – na jeden hipermarket tych sieci w pro‑ mieniu trzech kilometrów (tzw. strefa zasięgu sklepu) przypada aż 8 dyskontów. W najlepszej sytuacji znajdują się obiekty Auchan, które mają za sąsiadów przeciętnie po niespełna 5 dyskon‑ tów. Wynika to z faktu ulokowania większości sklepów Auchan poza granicami dużych aglo‑ meracji. Wśród zaledwie siedmiu hipermarketów w Polsce, które nie mają w odległości trzech ki‑ lometrów dyskontowej konkurencji, są aż cztery placówki Auchan, a tylko po jednym Kauflandzie, Tesco i Realu. Natomiast brytyjska sieć Tesco, na markety której przypada w trzykilometrowej strefie średnio ponad 7 sklepów dyskontowych, ma je jednocześnie najbliżej swoich obiektów – w przeciętnej odległości 830 m.

NAJWIĘKSZA SIEĆ DETALICZNA ZMIENIA WIZERUNEK

Biedronka nie tylko dla biednych Największa w Polsce firma handlu detalicznego sprzedała w minionym roku produkty za blisko 24 mld zł. W głośnej kampanii marketingowej stawia na jakość i polskie pochodzenie produktów, odchodząc od wizerunku „sieci dla najbiedniejszych”.

B

lisko 90 proc. Polaków zrobiło w minio‑ nym roku zakupy w sklepach Biedronka. Marka ta ma doskonałą rozpoznawalność na poziomie blisko 100 proc. Portugalski operator, Jeronimo Martins zwykle realizuje swoje plany z nadwyżką. Jak zatem można się było spodziewać, trudny dla wielu firm rok

Portugalczycy planują otworzyć w bieżącym roku 250 nowych Biedronek

2011 upłynął dla Biedronki pod znakiem dalsze‑ go rozwoju. Przychody wzrosły o ponad 24 proc., osiągając wartość 23,8 mld zł. Sieć zakończyła 2011 rok liczbą 1873 placówek i awansowała na czwartą pozycję w rankingu pięciuset najwięk‑ szych przedsiębiorstw działających w Polsce. Operator otworzył w minionym roku 239 nowych sklepów i zatrudnia obecnie około 37 000 osób. Biedronka jest motorem napędowym całego Jeronimo Martins, którego sprzedaż w ub.r. prze‑ kroczyła 9,8 mld euro. Dzięki wynikom w Polsce, grupa zanotowała 13­‑proc. wzrost sprzedaży. Plany na ten rok przewidują uruchomienie 250 nowych sklepów. – Podtrzymujemy cel,

Dyskontowi kanibale Dyskonty rozwijają się tak intensywnie, że za‑ czynają zagrażać sobie nawzajem. W tysiąc‑ metrowej strefie zasięgu typowej placówki tego formatu mieszka blisko połowa doro‑ słych Polaków (15 mln ludzi, czyli 48 proc. dorosłej populacji). W województwach o du‑ żym zagęszczeniu dyskontów (zachodnio‑ pomorskim, pomorskim i dolnośląskim) już 60 proc. pełnoletnich konsumentów ma sklep dyskontowy w zasięgu kilometra. Intensywny rozwój Biedronki przekłada się na dużą licz‑ bę klientów, którzy nie mają w sąsiedztwie innych sklepów dyskontowych. Z kolei dla każdej innej sieci około 90 proc. mieszkań‑ ców kilometrowej strefy zasięgu ma w pobliżu również sklep Biedronka – np. Lidl w Słupsku przy ul. Kopernika musi konkurować aż z dzie‑ więcioma innymi dyskontami. Wyniki poszczególnych sieci sugerują, że jeden sklep dyskontowy osiąga obroty na poziomie ponad 10 proc. obrotów statystycznego hiper‑ marketu. Według wyliczeń autorów raportu pojedynczy dyskont Biedronka wypracował w 2010 roku około 12,3 mln zł obrotów, a sklep Lidl w 2011 roku miał średni wynik na pozio‑ mie 14,4 mln zł. Dla porównania, pojedyn‑ czy Real osiągnął w 2010 roku obroty rzędu 104 mln zł. Witold Nartowski

Real ma najtrudniej

W ubiegłym roku przybyło tylko 13 hipermarketów, zaś dyskontów aż 295, z czego 224 to Biedronki

Porównanie tych wskaźników z danymi za rok 2010 dowodzi, że sytuacja hipermarketów ulega stałemu pogorszeniu. Dwa lata temu na jednego Reala przypadało 7,15 dyskontu, na Tesco – 6,52, zaś na Auchan – tylko 4,54. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że w ubiegłym roku przybyło tylko 13 hi‑ permarketów, zaś dyskontów aż 295, z czego 224 to Biedronki. Pogłębia się dominacja tej sieci. Na koniec 2011 roku placówki portugal‑ skiego operatora stanowiły 72 proc. wszystkich dyskontów.


12 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

HANDEL

Fot. 123RF

stać się motorem napędowym całej grupy. Jose Soares dos Santos zapewnił „WH”, że właściciele Biedronki znajdują się obecnie w bardzo dobrej kondycji finansowej i nie potrzebują uciekać z oj‑ czyzny przed płaceniem podatków. A kwoty te nie są małe zarówno w Portugalii, jak i w Polsce. Tylko od stycznia do września 2011 roku właści‑ ciel Biedronki zapłacił fiskusowi w obu krajach 71 mln euro.

W nowy rok z nowymi pomysłami

NOWE OBSZARY EKSPANSJI JERONIMO MARTINS

Do Biedronki po coś ciepłego na obiad

Jeronimo Martins rozważa wprowadzenie w Biedronkach systemu take away – oferty potraw na wynos. Koncern zachęca do tego sukces podobnego rozwiązania wdrożonego w Portugalii. W 2011 roku właściciel Biedronki zanotował na polskim rynku ponad 20­‑proc. wzrost obrotów. Kolejny rok ma stać pod znakiem dalszej ekspansji – do ponad 1870 już działających dyskontów ma dołączyć około 350 kolejnych. Pojawią się również nowe obszary działalności.

N

owy rok zaczął się dla właścicieli Biedronki fatalnie – chodzi o falę kry‑ tyki, jaka spadła na portugalską grupę w związku z wyprowadzeniem kapitału przez jej największego udziałowca do Holandii. Przeniesiono tam również centralę. I chociaż, jak tłumaczą właściciele JM – rodzina Soares dos Santos, decyzja o przeprowadzce nie została podyktowana ucieczką przed obciążeniami fi‑ skalnymi, to atmosfera stała się bardzo nieprzy‑ chylna wobec operatora sieci Biedronka. Do zainicjowanego przez portugalskich internautów

apelu o bojkotowanie sklepów Jeronimo Martins przyłączyli się również politycy.

Przeprowadzka, która służy ekspansji Według Jose Soaresa dos Santosa, dyrektora wykonawczego, największego udziałowca JM, decyzja o przeniesieniu kapitału do Holandii po‑ dyktowana jest planowaną ekspansją na rynkach zagranicznych i pozwoli lepiej prowadzić inwe‑ stycje m.in. w Polsce, która na najbliższe lata ma

cIĘŻKI KAWAŁEK CHLEBA

Nie wszyscy młodzi garną się do handlu Mimo rosnącego bezrobocia, młodzi coraz częściej nie chcą przejmować interesów po rodzicach. Wolą sprzedać sklep lub oddać go w dzierżawę. Według raportu firmy cmediaresearch, na któ‑ ry powołuje się „Dziennik Gazeta Prawna”, aż 60 proc. właścicieli sklepów przyznaje, że ich dzieci nie chcą kontynuować rodzinnych han‑ dlowych tradycji. Głównym powodem podejmo‑ wania takich decyzji jest trudna sytuacja małych placówek, z których kilka tysięcy co roku znika z rynku. Młodzi boją się konkurencji ze strony coraz silniejszych sieci handlowych, przede wszystkim dyskontowych. W efekcie sklepy

coraz częściej są sprzedawane lub dzierżawio‑ ne. Podobnie było w latach 90., gdy uczelnie otwierały atrakcyjne kierunki studiów, a do Polski wchodziły światowe korporacje, w których mło‑ dzi Polacy mieli widoki na karierę w zachodnio‑ europejskim stylu. Trend ten odwrócił się u progu nowej dekady, gdy wraz z nadejściem kryzysu, wzrosło bezrobocie i świeżo upieczonym ab‑ solwentom znacznie trudniej było odnaleźć się na rynku pracy. Dziś wielu z tych „detalistów

Niewykluczone, że jeszcze w tym roku władze Jeronimo Martins przedstawią kolejny koncept inwestycji w Polsce. Zdaniem polskich i portugal‑ skich ekspertów, zainicjowany w ubiegłym roku pomysł na kawiarnie „Kropka Relaks” może prze‑ rodzić się w sieć z prawdziwego zdarzenia lub za‑ inicjować uruchomianie nowej oferty wewnątrz sklepów Biedronka. – W części naszych dyskontów działają już kąciki, w których klienci mogą zjeść deser lub napić się kawy – przypomina Alexandre Soares dos Santos, prezes grupy JM. Według niego polski rynek w dalszym ciągu ofe‑ ruje duże możliwości do kolejnych inwestycji poza handlem. Biznesmen potwierdza, że władze grupy intensywnie studiują nawyki żywieniowe Polaków i nie wyklucza, iż któregoś dnia kon‑ cern będzie chciał skopiować portugalski pomysł punktów sprzedaży gotowych potraw w sklepach Biedronka. Wprowadzony trzy lata temu do su‑ permarketów Pingo Doce koncept tzw. kącików take away przyjął się w ojczyźnie JM. – W gro‑ nie kierownictwa naszej grupy rozważaliśmy już wdrożenie podobnego rozwiązania także w Polsce. Kwestia tylko, czy punkty takie powinny powstać wewnątrz sklepów, czy raczej poza nimi. Wiele za‑ leży od tego, w jakim kierunku będą się zmieniać zachowania konsumenckie Polaków – powiedział „WH” Alexandre Soares dos Santos. W opinii Joao Floresa, analityka finansowego fir‑ my BCP Investimento, idea zainwestowania przez spółkę Jeronimo Martins Dystrybucja w małe punkty z gotową żywnością wewnątrz dyskon‑ tów jest logicznym i możliwym do realizacji sce‑ nariuszem. – Portugalski gigant próbował już wielu rzeczy i przymierzał się do wejścia do wielu różnych sektorów. Jego pojawienie się w gastronomii było‑ by trafnym posunięciem, zważywszy, że tego typu punktów jest w Polsce nadal mało, nawet w dużych aglomeracjach – stwierdził Joao Flores. Polscy eksperci również uważają za sensowną możliwość zaproponowania przez JM oferty

gotowych potraw na wynos. – Operacja taka może okazać się dochodowa na terenie miast i tylko w tych Biedronkach, które zlokalizowane są w pobliżu dużych centrów biurowych – twierdzi Dariusz Gocłowski z aranżującej wnętrza skle‑ powe pracowni architektonicznej A+D. Prezes grupy Jeronimo Martis nie ukrywa, że pewnego dnia kierowana przez niego firma może pokusić się nawet o próbę wejścia do polskiej branży Horeca. Doświadczeń z rodzi‑ mego rynku, na którym obsługuje sieć restau‑ racji Chilis i Oliva, jej nie brakuje. – Polacy jedzą dziś coraz częściej poza domem i chętniej bywają w restauracjach. Kto wie, być może pewnego dnia pojawimy się w polskiej branży gastronomicznej – przewiduje Soares dos Santos.

Ruchy kadrowe na górze Wpływ na przygotowanie nowych inicjatyw Jeronimo Martins nad Wisłą z pewnością będą mieć przedstawiciele polskiej kadry mena‑ dżerskiej. Jednym z nich może być Tomasz Waligórski, który jeszcze dwa lata temu pra‑ cował w Portugalii w obszarze zakupów nale‑ żących do grupy JM hipermarketów Feira Nova i Recheio. Dotychczasowy dyrektor handlowy sieci Biedronka wraz nadejściem 2012 roku po‑ wrócił do lizbońskiej centrali i od stycznia objął „nowe obowiązki w strukturach związanych z grupą”. W jego miejsce zakupami polskich dys‑ kontów pokieruje Alicja Kopańska związana z portugalską firmą od 1997 roku.

Rewelacyjne wyniki W przeciwieństwie do rodzimego rynku, w Polsce przełom roku okazał się dla Jeronimo Martins znacznie korzystniejszy. Ogłoszono bowiem szacunkowe wyniki finansowe i okazało się, że dyskonty Biedronka mają już 59­‑proc. udział w ogólnej sprzedaży zanotowanej przez grupę i wykazały się w minionym roku niezwykle wyso‑ ką dynamiką obrotów. Sieć odnotowała sprzedaż na poziomie 5,8 mld euro – to o 20,4 proc. więcej niż w 2010 roku. Obroty liczone w złotych wzro‑ sły o 24,2 proc. Portugalczycy otworzyli w cią‑ gu minionych dwunastu miesięcy 239 nowych Biedronek, spośród których co trzecia powstała w dużym mieście. Polska pozostanie najbardziej na wschód wysuniętym terenem ekspansji grupy JM. Jej szefowie potwierdzili bowiem rezygnację z planów rozwoju na Ukrainie. Marcin Zatyka

60 proc. właścicieli sklepów przyznaje, że ich dzieci nie chcą kontynuować tradycji handlowych z konieczności” to doświadczeni właściciele sklepów, którzy zastanawiają się, jaką decyzję podejmą za kilka lat ich dzieci... Bywa, że rodzice sami nie chcą, żeby dzieci przej‑ mowały po nich tę pałeczkę, mając świadomość, iż praca w handlu to ciężki kawałek chleba. – Pracuję po 15­‑16 godzin dziennie, ze świado‑ mością, że żaden z moich trzech synów nie będzie kontynuował tego biznesu. Chcę dla dzieci lepszego życia, dlatego łożymy z żoną na ich wykształcenie. Gdy dorosną, powinny zarządzać zgromadzonym przez nas kapitałem, a nie harować – mówi detali‑ sta, który prowadzi dwa sklepy w Warszawie. Inaczej widzi problem inna detalistka, której po‑ ciechy są już dorosłe: – Trójka moich dzieci biła‑ by się pewnie o ten sklep, gdyby nie fakt, że jest to franczyza. Opłaty odprowadzane do centrali są na

tyle wysokie, że gdyby we trójkę mieli przejąć tę pla‑ cówkę, każde zarabiałoby grosze. Ale na doraźną pomoc zawsze mogę z ich strony liczyć – podkreśla nasza rozmówczyni, która prowadzi dobrze pro‑ sperujący sklep w jednym z dużych miast. Z kolei detalistka w średnim wieku żałuje, że „dała się uwikłać” w rodzinny interes: – Prowadzimy sklep we trójkę z rodzicami. Wzięłam udział w szkoleniu, które miało nam pomóc wykorzystać potencjał, jaki ma biznes rodzinny, ale w naszym przypadku to nie‑ koniecznie działa. Moje pomysły unowocześnienia placówki są torpedowane przez rodziców, którzy boją się jakichkolwiek zmian. Na samoobsługę się nie zgadzają, podobnie na system kasowy, boją się nawet zmodyfikować asortyment. Długo już nie pociągniemy, a gdy ten biznes padnie, będę musiała poszukać nowego zajęcia – narzeka. (ATE)


Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 13

HANDEL

POLAK NA ZAKUPACH

Wygląd ważniejszy od marki Większość klientów podczas zakupów spożywczych zwraca uwagę przede wszystkim na cenę (42 proc. wskazań) oraz na datę przydatności do spożycia (37 proc.) – wynika z badań zrealizowanych dla Nestlé Polska. Niemal tak samo ważne jest atrakcyjne opakowanie. Co czwarty Polak przy wyborze produktu spo‑ żywczego uwzględnia jego jakość oraz wygląd opakowania, a co piąty analizuje skład wyro‑ bu. Ważnymi czynnikami są również marka (18 proc. odpowiedzi) i producent (12 proc.)

– to najważniejsze wnioski z badania przepro‑ wadzonego przez firmę ARC Rynek i Opinia na reprezentatywnej próbie ponad 800 osób. Respondentów z całej Polski podzielono na cztery grupy wiekowe – 18‑24, 25­‑34, 35­‑50 oraz

51­‑65 lat – dzięki czemu właściciele sklepów mogli lepiej poznać nawyki klientów najczęściej odwiedzających ich placówki. Okazało się, że kobiety przywiązują większą wagę do ceny, daty ważności, jakości, składu produk‑ tu, producenta i kraju pochodzenia. Z kolei dla mężczyzn kluczowe są tylko wygląd oraz marka. Cena jest najważniejsza dla osób w wieku 25­ ‑34 lata (51 proc. odpowiedzi), a najmniej istotna dla ludzi po pięćdziesiątce (35 proc.). W przypad‑ ku daty ważności jest odwrotnie – najbardziej zwracają na nią uwagę najstarsi konsumenci (49 proc.), zaś najmniej ludzie w wieku 25­‑34 lata. Dla tych ostatnich kluczowa jest również jakość produktu (30 proc. wskazań) oraz jego marka (28 proc.). Na jakość najmniej zwracają uwagę osoby w wieku 35­‑50 lat (20 proc.), a na markę

najstarsi konsumenci (9 proc.). Ze wszystkich grup największą wagę do producenta przywią‑ zują osoby w wieku 35­‑50 lat (16 proc.), zaś do wyglądu opakowania – respondenci mający od 25 do 34 lat (32 proc.). Niespełna połowa Polaków twierdzi, że opa‑ kowanie jest ważne przy wyborze produktu. Najistotniejsze elementy opakowania to jego jakość i kolory. Co ciekawe, dwóch na trzech ankietowanych jest przekonanych, że powinno się częściej czytać etykiety. Najchętniej robią to ludzie w wieku 35­‑50 lat (15 proc.), zaś najrza‑ dziej najmłodsi konsumenci – poniżej 24. roku życia (7 proc.). Niezależnie od płci, najważniej‑ sze informacje, jakie respondenci znajdują na etykietach, to data ważności (70 proc. odpo‑ wiedzi) oraz skład produktu (66 proc.). (SSZ)

REKLAMA

Już blisko 300 sklepów EKO n  Około 1,5 mld zł wyniosły przychody grupy EKO Holding

w 2011 roku. Według cytowanego przez „Parkiet” Krzysztofa Gradeckiego, szefa EKO Holding, w tym roku sprzedaż wzrośnie o kilkanaście procent. Po trzech kwartałach 2011 roku zysk netto firmy wynosił około 5,8 mln zł. Gradecki zapowiada, że wkrótce sieć uruchomi trzechsetny sklep. W tym roku ma ruszyć kilka‑ naście nowych placówek. (ATE)

Duże sieci handlowe uruchomią w tym roku 1500 sklepów n  W tym roku kosztem 6 mld zł powstanie około 1500 nowych

sklepów dużych sieci handlowych. Chcą one wykorzystać sprzy‑ jające warunki do inwestowania (słaby złoty oraz spadek cen na rynku nieruchomości komercyjnych) i umocnić swoją pozycję

przed powrotem koniunktury konsumenckiej. Najwięcej, bo 2 mld zł, wyda Biedronka, która do 2015 roku planuje otwierać po 300 sklepów rocznie. Spore inwestycje planują też Tesco i Real. Ten ostatni operator w ciągu trzech lat chce uruchomić 5 nowych hipermarketów. (ATE)

Warszawa: Selgros w dzielnicy Wawer? n  Spółka Iron Tower Investment prowadzi postępowania admi‑

nistracyjne związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla budowy centrum handlu hurtowego w stołecznej dzielnicy Wawer przy ul. Kosmatki. Poznańska firma jest partnerem sieci Selgros przy lokalizowaniu obiektów w Polsce. Oba podmioty współpracowały m.in. przy inwestycjach we Wrocławiu, Bytomiu i Białymstoku. Zakres obowiązków Iron Tower obejmuje m.in. zakup nieruchomości, opra‑ cowanie projektu, a następnie leasing i sprzedaż obiektu. Umowa dotyczy centrów o powierzchni około 14 000 mkw. (SAM)

Będzie 300 nowych Lewiatanów n  Lewiatan chce uruchomić w br. około 300 nowych placówek,

by zamknąć rok z liczbą 3000 sklepów. Ponadto nadal prowa‑ dzona jest selekcja placówek, które już działają w ramach sieci – rozwiązywane są umowy z najmniejszymi z nich, które nie pasują do przyjętego modelu biznesowego. Obecnie, aby starać się o wejście do Lewiatana, sklep musi mieć minimum 60 mkw. powierzchni handlowej. Sieć skupia 230 supermarketów i ponad 900 dużych sklepów. (SSZ)

Nasz Sklep powiększy się o 400 placówek n  Jak podaje „Puls Biznesu”, do sieci Nasz Sklep, prowadzonej

przez GK Specjał, ma w tym roku dołączyć 400 nowych placówek, także z województw północno­‑zachodniej Polski. Obecnie pod tym szyldem działa 1800 sklepów. (ATE)


14 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

HANDEL

NOWE TRENDY W HANDLU

Dziś z koszykiem, jutro przez smartfony? Prawie co trzeci Polak najczęściej robi zakupy spożywcze w dyskoncie, w ciągu ostatnich lat wartość sprzedaży marek własnych wzrosła o 6 proc., a branżę handlową czekają zmiany spowodowane coraz większą dostępnością smartfonów oraz starzeniem się społeczeństwa – to tylko kilka znaczących trendów w handlu, zaobserwowanych przez analityków agencji badawczej Nielsen.

N

im rodzimy handel zmieni się pod wpły‑ wem nowoczesnych technologii, będzie musiał poradzić sobie z drugą falą świa‑ towego kryzysu ekonomicznego. Jak podał Nielsen, w ub.r. ceny produktów spożyw‑ czych, w porównaniu z 2010 rokiem, wzrosły o 9 proc., a aż 40 proc. badanych w najbliższych miesiącach najbardziej obawia się kolejnych podwyżek. Droga energia i paliwo oraz żywność znacząco przyczyniły się do ukształtowania no‑ wych nawyków zakupowych Polaków. Wbrew stereotypom, ludzie nie oszczędzają w pierwszej kolejności na ubraniach (robi tak 60 proc. ankie‑ towanych). Polacy wolą zmniejszyć zużycie gazu i prądu (64 proc.) oraz kupować tańsze marki produktów spożywczych (63 proc.). Z tego ostat‑ niego najbardziej cieszą się dyskonterzy.

Trudno im dotrzymać kroku W Polsce jest obecnie prawie 2400 dyskontów, a Biedronka (na pierwszym miejscu) i Lidl (na trzecim) znajdują się w czołówce najsilniej‑ szych marek sieci detalicznych – wynika z ba‑ dań Nielsena. Dzięki nim wiadomo także, że aż

98 proc. Polaków zna jakikolwiek sklep dyskonto‑ wy, 30 proc., czyli około 11,5 mln ludzi, robi tam najczęściej zakupy, zaś 13 proc. wydaje w dys‑ kontach najwięcej pieniędzy. Według Nielsena konsumentów do takich placówek przyciągają niskie ceny, stosunek ceny do jakości oferowa‑ nych wyrobów, dogodne lokalizacje oraz fakt, że można tam łatwo i szybko (ograniczony wybór) znaleźć wszystkie potrzebne produkty. Wraz z rozwojem dyskontów, wzrasta także udział marek własnych w rynku. W 2007 roku wartość ich sprzedaży w sektorze spożywczym wynosiła 12 proc., a trzy lata później było to już 18 proc. W tym czasie ocieplił się również wizerunek marek własnych, a odsetek osób twierdzących, że ich jakość jest tak samo do‑ bra, jak jakość produktów markowych wzrósł z 33 do 44 proc. Choć obecnie sprzedaż marek

Ponad jedenaście milionów Polaków robi najczęściej zakupy w dyskontach

własnych jest napędzana światowym kryzysem, to z badań Nielsena wynika, że po jego zakoń‑ czeniu aż 90 proc. konsumentów będzie dalej sięgać po takie produkty.

Idą nowe technologie Pod względem penetracji rynku przez smart‑ fony (na poziomie 38 proc.) Polska wyprze‑ dza m.in. Niemcy oraz Włochy, a do Stanów Zjednoczonych traci zaledwie 2 proc. Według prognoz już w tym roku na świecie sprzeda się więcej takich urządzeń niż komputerów, a w 2013 roku ludzie będą się częściej łączyć z Internetem za pośrednictwem smartfona niż komputera. Dzięki specjalnym aplikacjom smart‑ fony pomogą w załatwieniu wielu codziennych spraw, zmieniając tym samym nawyki konsu‑ mentów. Już teraz jedna piąta posiadaczy tych urządzeń robi za ich pomocą zakupy, a programy pozwalające tworzyć w telefonie listę zakupów cieszą się dużą popularnością. Istnieją nawet aplikacje, które, znając rozkład konkretnych skle‑ pów, przeanalizują listę zakupów i zaproponują optymalną trasę przejścia przez salę sprzedaży. Smartfony pozwalają też szybko zweryfikować ceny – w Polsce od jakiegoś czasu dostępny jest program, który, po zeskanowaniu kodu kresko‑ wego w sklepie, łączy się z Internetem i spraw‑ dza, ile dany produkt kosztuje u konkurencji. Nowoczesne technologie zmieniają także pro‑ ces wyboru konsumentów. Jak wynika z badań Nielsena, dla co trzeciego Polaka kluczowy wpływ na decyzje zakupowe ma Internet. Kilka lat temu ludzie posiłkowali się nim wyłącznie

MARKI WŁASNE

Kwitną, choć zaczęło się od falstartu Polacy, zdecydowanie mniej zamożni od Niemców czy Francuzów, zawsze zwracali uwagę na ceny, a teraz, w trudniejszej sytuacji ekonomicznej, z umiejętności oszczędzania uczynili powód do dumy. To sprzyjająca sytuacja dla produktów sygnowanych markami własnymi sieci handlowych. Marka własna może być bardzo opłacalnym przedsięwzięciem. Dla sieci jest to dobry sposób na przyciągnięcie klientów i wzmacnianie ich lojalności. Z kolei po stronie dostawców mamy kolejkę większych i mniejszych polskich zakła‑ dów, dla których produkcja pod marką własną jest czasem jedyną szansą utrzymania się na ryn‑ ku. Duże przedsiębiorstwa rzadko stronią od produkcji na zlecenie sieci, otwarcie przyznając, że długoterminowe umowy są dla nich korzyst‑ ne, ponieważ zapewniają wykorzystanie mocy produkcyjnych. Obecnie udział marek własnych w koszyku detalicznym sięga około 15­‑20 proc. i daleko jeszcze do nasycenia rynku. A zaczęło się od falstartu – pierwotnie jakość wielu produktów dostępnych pod markami wła‑ snymi sieci handlowych była równie niska, co cena. To sprawiło, że wielu klientów zniechęciło się do całego konceptu, a towary z logo sieci na

długie miesiące stały się synonimem tandety. Tymczasem, jak wynika z badań Inquiry, nawet w przypadku marki własnej liczy się nie tyle niska cena, co dobra cena za rozsądną jakość. Wymierny wpływ na ofertę marek własnych w Polsce ma rozwój dyskontów. W placówkach tego formatu private labels wyraźnie domi‑ nują nad markami producentów, stanowiąc 60‑70 proc. całego asortymentu – w typowym dyskoncie dostępnych jest 600‑800 produktów, supermarket ma z reguły 200­‑300 SKU, zaś hiper‑ market nawet kilka tysięcy. Sieci handlowe wciąż udoskonalają swoją stra‑ tegię w zakresie marek własnych – np. Kaufland konsoliduje private labels w kilku kategoriach pod nazwą K­‑Classic, jednocześnie podnosząc ich jakość. Również pozostali gracze, w tym hipermarkety i supermarkety, a także mniej‑ sze sieci sklepów spożywczych, starają się nie

pozostać w tyle. W minionym roku kilkadziesiąt sieci ogłosiło zamiar rozwijania asortymentu w tym zakresie. Są w tym gronie m.in.: Tesco, Real, Auchan, Carrefour, Żabka, Rossmann, Makro, Alma, a także wiele innych polskich sieci (również franczyzowych). Marki własne pojawiają się nie tylko w przypadku produktów pierwszej ceny – niektóre sieci wpro‑ wadzają je w dwóch lub nawet trzech segmentach Marki własne w Polsce + 26

+ 24

+ 21

+ 24 + 17

+ 24 46,7

36,8

Wartość rynku (w mld zł) Wzrost rok do roku (w proc.)

+ 23

29,9 24,6

21,1 13,7

2007

17,0

2008

2009

* szacunek, ** prognoza

2010

2011* 2012** 2013** Źródło: PMR, 2011

przed poważniejszymi zakupami, np. sprawdza‑ jąc, jaka pralka jest najbardziej energooszczęd‑ na. Dziś w sieci konsumenci szukają informacji, który sos z torebki najlepiej smakuje z danym rodzajem mięsa oraz tego, jakiej marki środek czystości najskuteczniej usunie konkretne za‑ brudzenie. Dlatego – zdaniem specjalistów – portale społecznościowe, takie jak Facebook, odgrywają bardzo ważną rolę w walce o klien‑ ta, a kompletując ofertę warto wybierać marki, które są wspierane nie tylko w telewizji, ale także w Internecie.

Starszy znaczy hojniejszy Kolejnym istotnym trendem, który może zmienić oblicze handlu, jest starzenie się społeczeństwa. W 2010 roku w Polsce było 6,4 mln emerytów, a według prognoz GUS w 2020 roku będzie ich już prawie 8,5 mln. Przeciętne miesięczne wy‑ datki na towary i usługi konsumpcyjne wynoszą 914 zł na osobę, zaś w przypadku emerytów jest to 980 zł. Na starzeniu się społeczeństwa zarabiają już firmy kosmetyczne, stopniowo po‑ większające swoją ofertę dla ludzi w podeszłym wieku (np. kosmetyki przeciwzmarszczkowe). Powoli dołączają do nich producenci z rynku spożywczego, a produkty prozdrowotne są kategorią, która będzie w najbliższych latach systematycznie rosnąć. – Statystyczna Polka po zakończeniu pracy zawodowej żyje jeszcze prawie 20 lat. Producenci powinni zacząć postrzegać emerytów jako bardzo obiecującą grupę docelo‑ wą. Oczywiście pamiętając, że w ciągu najbliższej dekady na emeryturę przejdą osoby, które teraz korzystają z Internetu i będą to robić dalej – twier‑ dzi Agnieszka Gosiewska, regionalny konsul‑ tant Nielsena na Europę Wschodnią. Dlatego emeryci Anno Domini 2020 będą zupełnie inną grupą odbiorczą niż ci dzisiejsi. Sebastian Szczepaniak

Pierwszą siecią w Polsce, która wejdzie w produkcję spożywczą, może być Intermarché cenowych. Dobrym przykładem zmian na rynku jest Tesco czy Carrefour, które oferują również nowe produkty dla bardziej wymagających klien‑ tów. Marki własne pojawiają się nawet w ofercie dystrybucyjnej firm dotychczas nie kojarzonych z tego typu asortymentem, takich jak Kolporter czy Ruch. Sięgnęły po nie również sieci delikate‑ sów, w tym Piotr i Paweł oraz wspomniana wy‑ żej Alma. W tym ostatnim przypadku Krakowski Kredens to nie tylko marka własna w segmencie premium – to także sklep w sklepie, a nawet sa‑ modzielny format detaliczny. Mimo długiej drogi, jaką przeszły w Polsce mar‑ ki własne od momentu pojawienia się na rynku, wciąż jeszcze nie obserwujemy na naszym po‑ dwórku tendencji występujących w zachodniej Europie, gdzie zakłady produkujące private la‑ bels często są własnością operatora sieci. Wiele wskazuje jednak na to, że sytuacja może się zmienić, ponieważ wejście w produkcję spo‑ żywczą rozważają Muszkieterowie. Agnieszka Górnicka


Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 15

W GRUDZIĄDZU POWSTAJE NOWOCZESNY ZAKŁAD PRODUKCJI ŁOSOSIA

Limito inwestuje i szykuje się do ekspansji

Limito, dynamicznie rozwijający się dystrybutor, wiodący dostawca ryb i owoców morza dla gastronomii oraz sieci detalicznych w Polsce i Europie Środkowo­‑Wschodniej, buduje nowoczesną fabrykę produkcji łososia.

W

związku z poszerzaniem działalno‑ ści, Limito inwestuje w zakład pro‑ dukcyjny o powierzchni 6800 mkw. Będzie tam przetwarzać 10 000 ton ryb rocznie – przede wszystkim wyrobów z łososia norweskiego wędzonego, świeżego i mrożonego. – Fabryka powstała z potrzeby do‑ starczania produktów bezpośrednio do klienta. Obserwujemy ten trend szczególnie wśród sieci detalicznych, które wolą udawać się bezpośrednio do producentów – mówi Mirosław Orzoł, wice‑ prezes Limito. – Dzisiaj jesteśmy obecni w sieciach handlowych w Polsce i Europie Wschodniej. Do tej pory nie byliśmy w stanie dostarczać produktów w odpowiednich ilościach do Europy Zachodniej. Własna produkcja umożliwi nam wejście na nowe rynki z markowymi wyrobami, dzięki sprostaniu wymogom ilościowym. Będziemy mogli także dostarczać produkty według specyfikacji klientów, dopasowane do ich wymagań – dodaje wice‑ prezes Limito.

Prace generalnego wykonawcy, Regionu Pół­ nocnego Mostostalu Warszawa, rozpoczęły się w lipcu 2011 roku, uruchomienie produkcji plano‑ wane jest na początek marca br. Fabryka została zaprojektowana zgodnie z najnowocześniejszymi standardami produkcji, z uwzględnieniem możli‑ wości kontrolowania wydajności i pełnej identyfi‑ kowalności partii produkcyjnych – począwszy od przyjęcia surowca, poprzez jego przetwarzanie, do gotowego wyrobu dostarczanego klientom. Wszystkie produkty będą wytwarzane na nowo‑ czesnych technologicznie liniach rozbioru, obróbki i pakowania. Wybrane maszyny dostarczyli światowi liderzy branży przetwórstwa rybnego. Wartość pro‑ jektu to 50 mln zł. – Dzięki tej inwestycji umocnimy pozycję w Polsce i staniemy się liderem na pozostałych rynkach – zapowiada Mirosław Orzoł. Limito planuje zdobycie jeszcze w tym roku 20 proc. udziałów w rynku krajowym i wzmoc‑ nienie działań na rynkach europejskich. Na po‑ czątku spółka skupi się na umacnianiu pozycji

Nowy zakład Limito kosztował około 50 mln zł Maszyny do fabryki Limito dostarczyli światowi liderzy branży przetwórstwa rybnego we wschodniej Europie, ale jest także zaintere‑ sowana Francją, Niemcami i Włochami, które mają duży potencjał. Obecnie klientami firmy są zarówno duże restauracje hotelowe i sie‑ ci gastronomiczne (m.in.: Sphinx, North Fish, Nord See, Ikea, Hyatt, Sheraton, Marriott), jak i wiodące polskie oraz europejskie sieci handlo‑ we, m.in.: Bomi, Alma, Piotr i Paweł, Intermarché, Auchan, Real czy Kaufland. (AU)

REKLAMA

Łosoś Norweski wędzony na zimno PLASTRY • RĘCZNE SOLENIE NA SUCHO ORAZ TRADYC YJNA METODA WĘDZENIA • REGULARNE I CIENKIE PLASTRY • PRODUKCJA Z NAJWYŻSZEJ KLASY ŁOSOSIA NORWESKIEGO • NA KAŻDYM OPAKOWANIU AUTOR SKI PRZEPIS MISTRZA KULINARNEGO ROBERTA SOWY • OPAKOWANIE ZBIORCZE W FORMIE DISPLAY - ELEGANCKA EKSPOZYCJA NA SKLEPOWYCH PÓŁKACH • SILNE WSPARCIE REKLAMOWE W MEDIACH

–L osos’ z natury doskonal–y www.limito.pl, e-mail: office@limito.pl, tel. (58) 350 60 60

Limito-WiaHand-258x160.indd 4

2012-02-15 16:59:24


16 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

HANDEL

WCIĄŻ TRUDNO O ATRAKCYJNY LOKAL POD SKLEP

Tanie sklepy podbijają centra miast Mimo trwającej ekspansji operatorów dyskontów i sieci typu convenience, którzy biorą na celownik centra miast, spadają koszty najmu lokali użytkowych. Najatrakcyjniejsze lokalizacje nadal są rozchwytywane – udaje się je wynająć w ciągu dwóch, trzech dni.

L

atem 2008 roku właściciel średniej wielkości lokalu położonego przy wro‑ cławskim rynku żądał od potencjalnych najemców 300 zł za metr kwadratowy miesięcznie, co lokalni pośrednicy nierucho‑ mości uznali za absolutny rekord. Dziś podob‑ ną miejscówkę można wynająć za połowę tej stawki. Oto najbardziej jaskrawy przykład – lokale użytkowe w stolicy Dolnego Śląska potaniały średnio o 20­‑30 proc. Podobnie jest w innych polskich miastach. Jak opowiada Dominik Łoś z wrocławskiej firmy JOT­‑BE Nieruchomości, ceny spadły, bo wzrosła podaż, co ma związek z większą

We Wrocławiu miesięczny czynsz w lokalach użytkowych sięga 150 zł/mkw. REKLAMA

liczbą projektów deweloperskich. Zbiegło się to jednocześnie z wygaśnięciem umów najmu, które były podpisywane w latach 2005­‑2006. – Podmioty decydujące się na rozwój sieci są w komfortowej sytuacji. Przede wszystkim mamy zapytania o lokale średniej wielkości, o powierzch‑ ni 300­‑400 mkw. w centrum miasta, niekoniecznie z parkingiem. Umowy podpisywane są na 5­‑10 lat – opisuje Dominik Łoś. Nie chce operować kon‑ kretnymi nazwami sieci, ale wiadomo, że chodzi o takie formaty, jak Biedronka, Lidl czy Żabka. Widać też rosnącą aktywność Netto i Aldiego, choć agenci nieruchomości określają tych ostat‑ nich graczy jako „drugą ligę” najemców. W centrum Wrocławia jeszcze kilka lat temu nie było dyskontów, dziś sama Biedronka ma na Starówce trzy placówki. Coraz częściej zdarza się, że prowadzący agresywną politykę operator „zasadza się” na lokalizację, którą sobie upa‑ trzył i przejmuje działającą tam od lat placówkę. Wcześniej taki sklep poddaje się obserwacji

Galeria coraz częściej bez hipermarketu Dopóki nie mówimy o małej, typowo śród‑ miejskiej galerii handlowej, ulokowanej w otoczeniu staromiejskiej zabudowy, to re‑ gułą jest obecność operatora spożywczego. Sam dobór formatu nie jest tak oczywisty. Jeszcze dekadę temu trudno było obejść się bez hipermarketu. Przykłady z ostatnich lat wykazują, że dobrym pomysłem na kotwi‑ cę może być również supermarket. Dobór właściwego operatora spożywczego odby‑ wa się już na etapie projektowania obiektu i tworzenia jego profilu handlowego. I wtedy też deweloper musi zacząć rozmowy z po‑ tencjalnym kluczowym najemcą. Z naszego doświadczenia wynika, że takie negocjacje rozpoczynają się mniej więcej na trzy lata przed otwarciem galerii. Duże obiekty han‑ dlowe, położone poza centrum, raczej nie mogą obejść się bez hipermarketu. Natomiast te centralnie ulokowane w mieście, o bar‑ dziej kameralnym charakterze, coraz częściej mieszczą supermarket czy delikatesy. Centra handlowe, którym daje się duże szanse na sukces, cieszą się sporym zainteresowaniem najemców spożywczych. Zwłaszcza że często jest to jedna z niewielu okazji, aby zaistnieć w danym mieście. Patrząc na plany dewelo‑ perów, można zauważyć, że wiele powstają‑ cych centrów handlowych będzie posiadać wśród najemców supermarket. Tak będzie m.in. w Galerii Miejskiej Plac Unii w stolicy, Galerii Katowickiej, Poznań City Centre, Galerii Korona w Kielcach czy w grudziądz‑ kiej Alfie. Ale już takie obiekty, jak CH Europa Centralna w Gliwicach, ze względu na swój charakter, oparte są na hipermarkecie. Nie ma więc jednego uniwersalnego schema‑ tu. Wszystko zależy od projektu, jego profilu i dobrego dopasowania do rynku. Patrycja Dzikowska, Jones Lang LaSalle

– kilkudniowa analiza liczby klientów, wyda‑ wanych dziennie paragonów itp. daje pojęcie na temat obrotów. W Warszawie atrakcyjne lokale użytkowe, z wi‑ trynami od ulicy, w centrum miasta schodzą na pniu. Stołeczna zabudowa ścisłego centrum (stare kamienice) sprawia, że lokale są ciasne i wąskie, trudno więc o powierzchnię, na której można urządzić sklep, chyba że mowa o placów‑ ce typu convenience czy o kiosku. – Najlepsze okazje znikają z rynku w ciągu dwóch, trzech dni. W przypadku niektórych lokali ustawia się kolejka chętnych zanim jeszcze trafią one na rynek – opo‑ wiada Włodzimierz Stajszczak z firmy Soltan Nieruchomości. Pożądane lokalizacje to Nowy Świat czy Aleje Jerozolimskie – trakty, które trafiają do światowych rankingów najbardziej prestiżowych i najdroższych ulic handlowych. Żaden znaczący operator nie zdołał jednak otworzyć sklepu na prestiżowym Nowym Świecie, za to od lat działają tam dwie placów‑ ki śródmiejskiej Społem. Centrum Warszawy jest nieco droższe niż Wrocław – za metr kwa‑ dratowy trzeba tu wyłożyć 200 zł miesięcznie. W mniej prestiżowych lokalizacjach stawki wynoszą 80­‑100 zł/mkw. Im dalej od centrum, tym bardziej widać, że niezależnych sklepów średniej wielkości ubywa, a na ich miejsce nie zawsze wchodzą nowe – dość długo na nowe‑ go najemcę czekał lokal z dużymi witrynami o powierzchni około 100 mkw., tuż przy wejściu do metra. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że to bardzo dobre położenie, jednak w okolicy działa mnóstwo malutkich sklepów, co zapewne ostudziło zapędy potencjalnych najemców z branży spożywczej. Stajszczak opowiada, że najwięcej klientów jego biura poszukuje lokali nadających się na całodobowy sklep monopolowy. Najbardziej pożądane są obiekty w wolno stojących pa‑ wilonach, odległych od kościoła, szkoły czy uczelni (przepisy zabraniają sprzedaży alko‑ holu w takim sąsiedztwie), nie musi przy nich działać parking. Z punktu widzenia agencji nieruchomości widać też dynamiczny rozwój

formatów convenience – właściciel lokalu o po‑ wierzchni 50­‑60 mkw. w sensownym miejscu nie powinien mieć większych problemów z jego wynajęciem. Od lat najbardziej poszukiwane są małe powierzchnie (50­‑100 mkw.). Rozwój dyskontów nakręcił też koniunkturę na obiekty o powierzchni 300­‑400 mkw. (ATE)

Auchan w Góraszce pod Warszawą

25 sklepów Dobry Wybór w pierwszym kwartale

n  Auchan będzie partnerem Curtis Group

n  Końcówka 2011 roku była szczególnie udana

przy budowie kompleksu handlowego w podwarszawskiej Góraszce. Na ponad trzydziestohektarowej działce powstanie zespół budynków o  łącznej powierzchni 150 000 mkw. z 300 sklepami, multipleksem, centrum rozrywkowym oraz parkingami dla 5000 pojazdów. Rozpoczęcie inwestycji uza‑ leżnione jest od rozbudowy drogi krajowej nr 17. Prace potrwają do 2014 roku. (SAM)

dla sieci sklepów spożywczych Dobry Wybór. W grudniu do 18 działających placówek do‑ łączyło 7 nowych. Kolporter, do którego sieć należy, zapowiada otwarcie w I kwartale br. ko‑ lejnych 25 sklepów. Według planów Kolportera pod koniec 2012 roku pod szyldem Dobry Wybór będzie działać 100 placówek. (HUW)

Piotr i Paweł otworzy w tym roku 10 sklepów n  Piotr i Paweł otworzył w ubiegłym roku

8 sklepów, zaś obroty poznańskiej sieci wynio‑ sły blisko 1,7 mld zł, co oznacza wzrost w po‑ równaniu z 2010 rokiem o 7 proc. W 2012 roku Piotr i Paweł planuje otworzyć 10 nowych su‑ permarketów. (ATE)

Jeszcze jedna Biedronka w Krakowie n  Szwajcarska spółka MC Invest kupiła teren

w Krakowie przy ul. Półłanki. Za grunt o po‑ wierzchni 1,1 ha firma zapłaci ponad 2,5 mln zł. Nieruchomość przeznaczona zostanie pod realizację obiektu handlowego o powierzch‑ ni 1300 mkw., z parkingiem zewnętrznym dla 50 pojazdów. Operatorem będzie sieć Biedronka. (SAM)


HANDEL Trzy Biedronki pod Giewontem n  Pod Giewontem rozpoczęła się właśnie bu‑

dowa galerii handlowej, która stanie przy skrzy‑ żowaniu ulic Makuszyńskiego i Piłsudskiego. W kompleksie znajdzie się trzeci w Zakopanem sklep sieci Biedronka. Galeria powstaje w miej‑ scu, gdzie jeszcze niedawno był parking dla go‑ ści Domu Wczasowego Rzemieślnik. Inwestorzy budynku już jakiś czas temu uzyskali odpowied‑ nie pozwolenia na budowę. (HUW)

Hipermarkety Kaufland w Ostrołęce i Radomiu? n  Według nieoficjalnych informacji Kaufland

chce otworzyć duży sklep w Ostrołęce (woj. mazowieckie) przy ul. 11 Listopada. Jednak władze miasta podchodzą do ewen‑ tualnej inwestycji bez entuzjazmu. Z kolei, jak informuje serwis wiadomosci24.pl, w Radomiu już wkrótce może powstać nowy market i najprawdopodobniej będzie to także Kaufland. Radom staje się coraz atrakcyjniejszy dla sieci handlowych, m.in. dzięki prowadzonym na dużą skalę inwestycjom drogowym. (HUW)

Pierwsze delikatesy Piotr i Paweł w Kielcach n  Sieć delikatesów spożywczych Piotr i Paweł

ma już 78 sklepów w 46 miastach, jednak do‑ piero teraz otworzy pierwszą placówkę w woj. świętokrzyskim. Supermarket zacznie działać po otwarciu Galerii Korona Kielce. Właściciele delikatesów zapowiadają, że będą posiadać najszerszy asortyment ar‑ tykułów spożywczych spośród wszystkich konkurencyjnych sklepów znajdujących się w re­gionie, a  na półkach znajdzie się ponad 30 000 produktów. (HUW)

Opóźni się budowa Auchan w Żarach n  Budowa hipermarketu Auchan w Żarach

ciągle nie rusza z miejsca. Przeszkodą są formalności związane z  rondem, którego wybudowania GDDKiA zażądała od firmy Schiever – inwestora całego przedsięwzię‑ cia. Schiever złożył w tej sprawie wniosek do Ministerstwa Infrastruktury, ale ten został od‑ rzucony z powodu błędów formalnych.(HUW)

Parkridge w upadłości – nie powstaną galerie n  Galeria Focus Mall na terenach byłej Huty

Gliwice nie powstanie. Deweloper – Parkridge Retail, który miał ją zbudować – ogłosił upa‑ dłość. Spółka Parkridge Developments oraz inne polskie oddziały brytyjskiego dewelopera podzieliły los macierzystego holdingu. Firma była jednym z największych deweloperów na rynku brytyjskim oraz w środkowej i wschod‑ niej Europie. (HUW)

Kraków: Piotr i Paweł w parku biurowym n  Sieć Piotr i Paweł podpisała umowę najmu

powierzchni w kompleksie Orange Office Park, który powstanie w Krakowie. W pierwszym eta‑ pie inwestycji Orange Office Park powstanie bu‑ dynek o łącznej powierzchni około 13 000 mkw., zawierający część biurową (10 000 mkw.) i han‑ dlową (2000 mkw.). (ATE)

Galerie powstają w coraz mniejszych miastach n  Większość galerii otwartych w 2011 roku

powstała w średnich i mniejszych miastach, których udział w całkowitej liczbie centrów han‑ dlowych w Polsce wynosi już 45 proc. Mimo to w 2011 roku nie spadło zainteresowanie najemców obiektami o ugruntowanej pozycji w dużych miastach, które gwarantują wysokie obroty. Natomiast właściciele galerii w mniej‑ szych ośrodkach, podobnie jak w latach po‑ przednich, musieli stosować elastyczną politykę REKLAMA

czynszową oraz różnego rodzaju zachęty, np. dofinansowanie wykończenia sklepu, aby pozy‑ skać nowych najemców. Pozytywnym sygnałem w 2011 roku był wzrost liczby odwiedzających i obrotów galerii. (SSZ)

Czerwona Torebka celuje w 2000 obiektów n  Jak podaje serwis franchising.pl, w ciągu

dziesięciu lat poznańska spółka Czerwona Torebka planuje uruchomić blisko 2000 obiek‑ tów handlowych, a potencjał rynku ocenia

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 17 docelowo na 4000 obiektów. Pierwszy obiekt handlowy Czerwona Torebka został otwarty w lipcu ub.r. w Żorach (woj. śląskie), trwa bu‑ dowa kolejnych pięciu. (ATE)

Intermarché w Miechowie n  Jeszcze w tym roku mogą ruszyć w Miechowie

sklepy Intermarché i Bricomarché. Planowane są też otwarcia kolejnych obiektów. W tym mało‑ polskim mieście funkcjonuje już kilka sieciowych placówek handlowych, m.in. Biedronka, Lidl, Tesco, Lewiatan i Delikatesy Centrum. (ATE)


18 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

HANDEL

PRODUCENCI PAPIEROSÓW PŁACĄ SKLEPOM ZA LOKOWANIE PRODUKTÓW

Im więcej dla mnie, tym mniej dla innych Fot. Archiwum

W Warszawie producent musi zapłacić 1000 zł, w Olsztynie – 300 zł. Dla właściciela sklepu to łatwe pieniądze, bo aranżacją ekspozycji zajmuje się przedstawiciel koncernu. Detalista dba tylko o utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów.

Nie każdy sklep może liczyć na pieniądze za lokowanie produktów tytoniowych

K

oncerny tytoniowe walczą między sobą o każdy centymetr sklepowej pół‑ ki. Korzystają detaliści, sprzedając im miejsce w sklepie. Można to porównać do praktyk stosowanych w hipermarketach – oczywiście, mając świadomość wszelkich różnic, głównie w skali zjawiska. I tu i tam cho‑ dzi o to, by wytwórca lub dystrybutor dostał najlepiej eksponowaną miejscówkę w danym dziale. I tu i tam właściciel półki wystawia pro‑ ducentowi rachunek. Lokowanie papierosów odbywa się bowiem oficjalnie, na podstawie umów i faktur. Stawki za tego typu usługi marketingowe się‑ gają 1000 zł miesięcznie. Na tyle może liczyć właściciel warszawskiego sklepu w dobrym punkcie. Taki sam obiekt handlowy w Olsztynie wyceniany jest już tylko na około 300 zł. Sklep w niewielkiej miejscowości, w mało ruchliwym miejscu, nie dostanie prawdopodobnie nic. Chyba że akurat przedstawiciele konkurujących

Wartość półki z papierosami rośnie, gdy na danym terenie dwóch producentów bije się o pozycję lidera w segmencie

ze sobą firm tytoniowych „dopinają” budże‑ ty i zależy im na każdej sprzedanej paczce. Wówczas dojdzie do transakcji, jednak nie‑ koniecznie gotówkowej – zamiast pieniędzy właściciel sklepu może dostać np. papierosy, zapalniczki albo jednorazowe doładowanie telefonu. Gdy w grę wchodzi nie jeden sklep, tylko sieć, negocjacje przejmuje wyższy rangą menadżer. Ale chodzi o to samo: zająć jak naj‑ większą część półki, żeby konkurencja miała jej jak najmniej. Oczywiście, cena zależy także od ilości miejsca, które chce dostać producent czy dystrybutor. W dobrym sklepie można je sprzedać nawet trzem zainteresowanym. Wtedy ten, który zapła‑ cił najwięcej, bierze np. połowę, drugi 30 proc., a trzeci to, co zostało. W dobrym punkcie zaro‑ bek z takiej transakcji wystarczy na pensję jed‑ nego pracownika. Wartość półki rośnie także, gdy na danym terenie dwóch producentów bije się o pozycję lidera w segmencie. Gra toczy się nie tylko o ilość miejsca, ale rów‑ nież o jego atrakcyjność. Z reguły ten, kto za‑ płacił najwięcej, dostaje najlepszą miejscówkę, czyli na wysokości wzroku klienta lub wyżej. Chyba że jest to kiosk, gdzie im wyżej coś stoi, tym gorzej. Właściciel sklepu nie musi z linijką w ręku sprawdzać, czy zgadzają się procentowe udziały w półce, jakie producent ma zagwarantowa‑ ne w umowie. Dbają o to sami przedstawiciele koncernów, którzy zazwyczaj szanują swoich konkurentów, nie wchodząc sobie w paradę. Dlatego, zanim pracownik jakiegoś koncernu zacznie przestawiać pakiety, pyta właściciela 

Dyskonterzy każą płacić

Co sieć, to inna cena

Choć kupujący przyzwyczaili się już do płacenia za torby foliowe w większości sklepów, to wciąż są miejsca, gdzie nie trzeba tego robić. I wbrew pozorom, nie jest ich mało.

Klienci Biedronki najtańsze foliowe torby mogą kupić za 8 gr. Widnieje na nich mała biedronka, ale z tą znaną z logo portugalskiej sieci, niewiele ma wspólnego. W identycznej cenie foliówki są w Lidlu. – Ponadto w asortymencie posiadamy dwa rodzaje toreb, które zostały wyprodukowane minimum w 80 proc. z surowców wtórnych. W za‑ leżności od wielkości, kosztują 35 i 44 gr – informu‑ je Anna Biskup z Lidla. Z wyjątkiem najtańszej, wszystkie opatrzone są logo niemieckiej sieci. Z kolei w Netto klient może wybrać torbę mini za 9 gr, małą torbę – za 29 gr oraz dużą – za 59 gr.

W supermarketach Intermarché najtańsza tor‑ ba foliowa kosztuje 6 gr. – Zaobserwowaliśmy, że od momentu wprowadzenia opłat za foliówki oraz uzupełnienia oferty o  tor‑ by wielokrotnego użytku, spadła sprzedaż tych pierwszych –  mówi reprezentujący Intermarché Bartłomiej Tarłowski. W ofer‑ cie placówek EKO oraz sklepów convenience Aligator (obie sieci należą do EKO Holding) dostępne są reklamówki foliowe z logo EKO za 9 gr. Oprócz tego EKO proponuje duże torby papierowe w cenie 59 gr. 

Darmówek coraz więcej

K

ilka lat temu Ministerstwo Środowiska planowało objęcie foliowych toreb specjalną opłatą recyklingową. Już samo nagłośnienie problemu spo‑ wodowało jednak wycofanie się sklepów z ich bezpłatnego wydawania – a to z kolei doprowadziło do zmiany nawyków klientów, którzy coraz częściej decydują się na wybór toreb wielokrotnego użytku zamiast tzw. jednorazówek. – Osiągnęliśmy zakładany cel: zmniejszyła się liczba wprowadzanych na rynek opakowań tego typu – usłyszeliśmy w resor‑ cie środowiska. Potwierdzają to także sieci – Gdy foliówki były bezpłatne, klienci brali ich więcej, niż naprawdę potrzebowali. Po wpro‑ wadzeniu płatnych toreb biodegardowalnych, ich zużycie w naszych sklepach spadło prawie o 80 proc. – informuje Maria Cieślikowska z Carrefour Polska. Opłaty, jakie sklepy pobierają za torebki, nie są i nie będą regulowane odrębnymi przepisami. Detaliści będą więc nadal samodzielnie decy‑ dować o tym, czy klient za reklamówkę zapłaci, a jeśli tak, to ile.

W hipermarketach za darmo W Tesco i Auchan torby foliowe leżące przy ka‑ sach są darmowe. – Za nasze foliówki nigdy nie

kazaliśmy klientom płacić. Jedyne co się zmieniło, to fakt, że kilka lat temu przeszliśmy na torby bio‑ degradowalne – mówi Michał Sikora, rzecznik Tesco Polska. W placówkach brytyjskiej sieci można za kilkadziesiąt groszy kupić torby papie‑ rowe lub wzmacniane, foliowe oraz tzw. torby na całe życie z ekologicznej juty za 9,99 zł. Gdy taka torba zużyje się lub zniszczy, sieć wymieni ją za darmo na nową. Podobną politykę, ale jeszcze przyjaźniejszą dla kieszeni konsumenta, prowadzi E. Leclerc. W placówkach francuskiej sieci klient przy kasie może jedynie kupić poli‑ etylenową torbę wielokrotnego użytku (duża i solidna, z płaskim dnem, o pojemności 30 l) za 99 gr. Gdy zniszczy się lub uszkodzi, firma bezpłatnie wymienia ją na nową, zaś starą kie‑ ruje do recyklingu. Z hipermarketów najdrożej jest w Realu. Za najtańszą foliówkę zapłacimy tam aż 49 gr, a trochę większe i wytrzymalsze kosztują 79 gr.

Torby foliowe w sklepach nie będą obciążone tzw. opłatą recyklingową, choć istniały takie plany

Fot. Archiwum

TORBY FOLIOWE W SKLEPACH


Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 19

sklepu o zgodę i o miejsce sprzedane innym firmom. Nie znaczy to jednak, że detalista może zapomnieć o istnieniu tytoniowej półki i zająć się wyłącznie liczeniem zysków. Musi zadbać o utrzymanie zapasu – np. czterech paczek stojących za tzw. twarzyczką (fejsem), czyli pierwszą paczką, którą widzi konsument. Jeśli przedstawiciel przyjdzie do sklepu (a robi to nawet kilka razy w miesiącu) i stwierdzi, że za fejsem jest dziura, może odstąpić od umowy. Niekiedy detalista przez dwa miesiące kwar‑ talnej umowy wypełnia swoje zobowiązania bez zarzutu, a w ostatnim tygodniu zostaje przyłapany na braku zapasu. Wówczas dodat‑ kowe pieniądze przepadają – w całości bądź w części – zależy od dobrej woli producenta. Pod tym względem lepiej mają małe sklepy, gdzie zazwyczaj umowy są krótsze. Właściciele sieci starają się tak negocjować z producentami, by każdy bez wyjątku punkt dostawał pieniądze za lokowanie produktu, na‑ wet jeśli z sześciu sklepów tylko dwa mają dobrą lokalizację – na zasadzie wszystko albo nic. Choć opłaty za wystawkę papierosów to wła‑ ściwie pieniądze leżące na ziemi, po które wystarczy się jedynie schylić, nie wszyscy wła‑ ściciele sklepów chcą z tej możliwości korzystać. Zdarza się bowiem, że pracownik obsługujący dany sklep coś obiecuje, a następnie zmienia pracodawcę i nie może się już z tej obietnicy wywiązać. Zrażeni detaliści nie chcą więcej wchodzić w podobne układy. Przedstawiciele producentów mówią o takich „nerwowi”. Hubert Wójcik

Z kolei w Żabce klient dostanie jednorazowe torby foliowe za 10 gr oraz większe w cenie 69 gr. Natomiast w sieci Freshmarket, też nale‑ żącej do spółki Żabka Polska, dostępne są torby jednorazowe oxo­‑biodegradowalne w cenie 6 gr oraz ekologiczne papierowe po 55 gr (obie mają logo Freshmarket). W Top Markecie jednorazowe foliówki kosztują 10 gr, a wytrzymalsze i większe – 50 gr. Za to bar‑ dzo tanie są torby płócienne (w innych sieciach kosztują po kilka złotych), które kupimy za 99 gr. O cenę pytaliśmy w jednej z warszawskich placó‑ wek, gdzie co jakiś czas przy zakupach przekra‑ czających 30 zł, płócienne torby klienci dostają za symboliczny grosz. Podobną praktykę stosuje Alma, która jednorazowe foliówki daje za darmo, zaś przy zakupach powyżej 50 zł klienci dostają w gratisie większe i wytrzymalsze torby (ich stan‑ dardowa cena to 50 gr). Na darmowe foliówki mogą liczyć także osoby kupujące w sieciach Simply Market oraz Piotr i Paweł. Ponadto w deli‑ katesach do wzięcia za darmo są także papierowe torby. – Są ekologiczne, dlatego cieszą się o wiele większą popularnością od foliówek, co potwier‑ dza, że klienci coraz baczniej zwracają uwagę na ochronę środowiska – mówi Joanna Pawełczyk, rzecznik prasowy sieci Piotr i Paweł. Jak widać, wielu operatorów próbuje przycią‑ gnąć klientów darmowymi foliówkami. Z po‑ wodu dodatkowych kosztów z tej możliwości raczej nie korzystają detaliści. W sklepie Odido (franczyza Makro Cash & Carry) w Halinowie jednorazowa foliówka kosztuje 5 gr, trochę większa i wytrzymalsza – 10 gr, zaś najwięk‑ sze i najlepsze torby oferowane są po 60 gr. –  Wszystko systematycznie drożeje, nie stać mnie na rozdawanie klientom toreb za darmo. Na szczęście kupujący już się przyzwyczaili do tej opłaty – mówi Przemysław Mirosz, współ‑ właściciel halinowskiego Odido. (SSZ)

Fot. PR

HANDEL

CH Molo w Szczecinie zmieniło właściciela n  Firma Atrium European Real Estate ku‑

piła za 55 mln euro od funduszu PFCE Soparfi A szczecińskie CH Molo. Zrealizowany w 2000 roku kompleks pierwotnie nazywał się CH Piast. W 2011 roku został powiększony o około 2500 mkw., a koszt prac wyceniono na 10 mln euro. Obecnie centrum oferuje ponad 26 000 mkw., wynajmowanych m.in. przez sieci Carrefour, Media Markt i H&M. (SAM)

Galeria Neptun ma pozwolenie na budowę

Zakopane: galeria handlowa przy Krupówkach

n  Galeria Neptun w Starogardzie Gdańskim uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę.

n  Spółka Bosacka Development Partners roz‑

Planowane prace budowlane rozpoczną się w kwietniu 2012 roku. Otwarcie obiektu przewidzia‑ ne jest na wiosnę 2014 roku. Dewelopera wspiera międzynarodowa firma Cushman & Wakefield, świadcząca kompleksowe usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Obiekt powstanie na terenach po byłej fabryce obuwia Neptun przy skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Jana Pawła II, w ścisłym centrum Starogardu Gdańskiego. Całkowita powierzchnia galerii wyniesie 35 000 mkw., z czego około 25 000 mkw. zostanie przeznaczone na wynajem. Projekt obejmuje dwie kondygnacje naziemne i parking podziemny na 618 miejsc pod budynkiem. – Galeria Neptun to pierwsza tak duża inwestycja planowana na terenie Starogardu Gdańskiego. Uzyskanie pozwolenia na budowę umożliwia nam dalsze prace nad projektem – mówi Tomasz Daniecki, dyrektor działu Project Management firmy Cushman & Wakefield. (HUW)

poczęła prace przy budowie galerii handlowo­ ‑usługowej w Zakopanem przy ul. Krupówki. Obiekt, który tam powstanie, będzie miał po‑ wierzchnię 4000 mkw. Projekt inwestycji przygo‑ towało biuro Anar. Budowa powinna zakończyć się w IV kwartale 2012 roku. (SAM)

Lidl w Ozorkowie n  Niemiecka sieć Lidl otworzy sklep w Ozor­

kowie (woj. łódzkie) przy ul. Listo­pa­do­wej. Powierzchnia dyskontu wyniesie około 1500 mkw. Generalne wykonawstwo powie‑ rzono firmie Danbud z Kleczewa. (SAM)

Muszkieterowie wejdą do Miechowa i Świebodzina n  W grudniu ub.r. firma ITM Polska urucho‑

miła Galerię Muszkieterów w Gryfinie (woj. zachodniopomorskie). W obiekcie o powierzch‑ ni 5500 mkw., oprócz sklepów Intermarché i Bricomarché, wygospodarowano 3000 mkw. dla podnajemców. Muszkieterowie zamie‑ rzają otworzyć w tym roku kolejną galerię handlową w Miechowie (woj. małopolskie). Prawdopodobnie ruszy też budowa podobnego obiektu w Świebodzinie (woj. lubuskie). (SSZ)

W Ostrowcu Świętokrzyskim powstanie Kaufland?

n  Wmurowano kamień węgielny pod budo‑

wę Galerii Piotr i Paweł przy ul. Druskiennickiej w Poznaniu. Obiekt będzie miał powierzchnię około 4000 mkw., a jego otwarcie zaplanowane jest na IV kwartał br. Sieć Piotr i Paweł posiada obecnie 82 placówki w całej Polsce. (SSZ)

Kolejny supermarket w Bydgoszczy

C

M

Y

CM

MY n  Trigranit Development prowadzi rozowy z wła‑

dzami toruńskiego garnizonu wojskowego, do‑ tyczące możliwości inwestycji na terenie dworca Toruń Miasto. Chodzi o zagospodarowanie nieru‑ chomości w rejonie ulic Piastowskiej i Dobrzyńskiej oraz pl. Pokoju Toruńskiego. Mają tam powstać m.in. galeria handlowo­‑usługowa na bazie zre‑ witalizowanych zabudowań powojskowych (po‑ wierzchnia 35 000 mkw.), hotel ze 155 pokojami, multipleks z sześcioma salami kinowymi, centrum konferencyjne oraz biurowiec. (SAM) CY

CMY

K

wy parku handlowego w Wieruszowie (woj. łódz­ kie). Na działce o powierzchni 1,6 ha powstanie zespół obiektów o powierzchni około 4000 mkw. Firma uzyskała również warunki zabudowy dla kompleksu handlowo­‑usługowego w Radomsku (woj. łódzkie), gdzie w centrum miasta ma postać galeria handlowa o powierzchni oko‑ ło 3000 mkw. Jej koncepcję architektoniczną opracowało biuro Art Project. Adept Investment prowadzi także przygotowania do inwestycji w Łowiczu (woj. łódzkie). Chodzi o park handlo‑ wy liczący 4400 mkw. (SAM)

Teren pod galerię w Żorach n  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

postępowania administracyjne związane z pla‑ nami zagospodarowania działki zlokalizowanej w Bydgoszczy w rejonie ul. Wojska Polskiego i al. Planu 6­‑letniego. Na terenie o powierzchni 1200 mkw. inwestor zamierza postawić pawi‑ lon handlowo­‑usługowy z salą sprzedaży o po‑ wierzchni 800 mkw. dla jednej z sieci detalicznych. Właścicielem działki jest firma Locum. (SAM)

wygrało licytację przeprowadzoną przez wła‑ dze Żor (woj. śląskie) dotyczącą zbycia terenu zlokalizowanego w rejonie al. Jana Pawła II oraz ulic Sądowej, Centralnej i Nowej. Za grunt o powierzchni ponad 2 ha PWiK zapłaci ponad 10,5 mln zł netto. W planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod budowę galerii handlowo­‑usługowej. (SAM)

REKLAMA

działki po byłych zakładach Modeks, zlokalizowa‑ nej przy ul. os. Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spółka nie ujawnia szczegółów przygotowywanej inwestycji, najprawdopodobniej jednak obiekty produkcyjne zostaną wyburzone, a na ich miejscu powstanie Kaufland. (SAM)

n  Adept Investment przygotowuje się do budo‑

n  Spółka Apro Investment przeprowadziła

teaser Winiary Gulasz 126x90.pdf

n  P.A. Nova zawarła wstępną umowę zakupu

Trigranit zainteresowany Toruniem

Sieć Piotr i Paweł buduje galerię w Poznaniu

Adept inwestuje w Radomsku, Wieruszowie i Łowiczu

1

10/02/2012

16:45


20 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

MONITORING C EN

FOTOGRAFIA CEN W HALACH CASH & CARRY (Z PROMOCJAMI)

Tanio, taniej, najtaniej Poniżej publikujemy zestawienie cen, które obowiązywały w czterech hurtowniach C&C w  Lublinie 10  stycznia 2012 roku w  godzi‑ nach 9-14, przygotowane przez agencję IQFM. Analizie poddano kilkadziesiąt produktów zna‑ nych marek z różnych kategorii FMCG. Celem poniższego zestawienia jest pokazanie próbki cen hurtowych produktów będących w ogólnopolskiej dystrybucji. Oznacza to, że badanie nie uwzględnia np. popularnego cukru, wyrobów dystrybuowanych regio‑ nalnie lub lokalnie oraz tzw. marek własnych. Koszyk wybrany przez redakcję „Wiadomości Handlowych”, wspieraną merytorycznie przez FernPartners, zawierał 50 artykułów. Ankieterzy IQFM odwiedzili 12 stycznia 2012 roku w godzinach 9­‑14 cztery hurtownie C&C zlokalizowane w Lublinie:  Bać­‑Pol, ul. Droga Męczenników Majdanka 74j, 20­‑325 Lublin;  E urocash, ul. Chemiczna 19, 20­‑950 Lublin;  Makro, ul. Chemiczna 5, 20­‑329 Lublin;  Tradis, ul. Łęczyńska 9, 20­‑313 Lublin. Chcąc pokazać różnice pomiędzy cenami wybranych produktów w halach C&C a cenami detalicznymi w seg‑ mencie hipermarketów, postanowiliśmy tym razem włączyć do naszego badania hipermarket sieci Real:  R eal, ul. Chodźki 14, 20­‑093 Lublin. Badanie zostało przeprowadzone bez zapowiedzi – ankieterzy zachowywali się jak normalni klienci. Takie podejście maksymalizuje wiarygodność ze‑ stawienia. Dodatkowo, w poszczególnych halach sprawdzane były zawsze jednostkowe ceny regularne i promocyjne, jeśli dany produkt był akurat oferowany w promocji. Analiza oparta jest na trzech podstawo‑ wych parametrach:  koszyk zakupów – całkowita wartość koszyka liczo‑ na jest wyłącznie dla produktów, które wystąpiły we wszystkich halach;  cena maksymalna – ile razy wystąpiła w danej hali (wszystkie badane produkty);  cena minimalna – ile razy wystąpiła w danej hali (wszystkie badane produkty). Po raz kolejny hurtownia sieci Eurocash okazała się najtańsza – wartość koszyka zakupów wyniosła tu 167,01 zł (uwzględniono ceny 30 produktów obec‑ nych we wszystkich halach). W badaniu wartości koszyka nie wzięto pod uwagę Bać­‑Polu, z uwagi na niewystępowanie w hali tego hurtownika znaczącej części produktów branych do analizy. Droższe okaza‑ ły się Makro oraz Tradis, których koszyki miały bardzo zbliżoną wartość. Ponownie najdroższy okazał się hipermarket, tym razem sieci Real (188,66 zł). Analiza cen minimalnych pokazuje, że najczęściej najniższą cenę oferował Eurocash (26 razy). Znaczący wpływ na taki wynik miał fakt, że w placówce Eurocashu wystąpiło aż 18 cen promocyjnych, tj. więcej niż we wszystkich innych halach łącznie. Tylko w przy‑ padku jednego produktu (mydło w płynie Palmolive Naturals) hipermarket okazał się bardziej konkuren‑ cyjny od hal C&C. Jeśli chodzi o ceny maksymalne, najlepszy wynik ponownie uzyskała hurtownia Eurocash, gdzie tylko trzykrotnie odnotowano naj‑ wyższą cenę. Bardzo zbliżone wyniki uzyskały Makro, Bać­‑Pol oraz Tradis, które w wielu przypadkach mają zbliżone ceny. Najgorzej w naszym zestawieniu wypadł ponownie Real, gdzie w 30 przypadkach wystąpiła cena maksymalna. Karol Nowicki, Maciej Kraus FernPartners

Ceny wybranych produktów FMCG w hurtowniach C&C zlokalizowanych w Lublinie – stan na 10 stycznia 2012 roku, godz. 9-14* Cena brutto (w zł) PRODUKT

Produkt wystąpił (liczba hal)

Cena minimalna brutto (w zł)

Cena maksymalna brutto (w zł)

4 Pory Roku – krem do rąk, opakowanie 130 ml

3,71

3,74

3,74

4,59

4

3,71

4,59

ACE – wybielacz, butelka 1 l

4,42

5,57

5,57

5,45

4

4,42

5,57

Air Wick – odświeżacz powietrza w aerozolu, opakowanie 240 ml

5,53

7,99

2

5,53

7,99

Arko – mydło w kostce kremowe, kostka 100 g

1,25

1,07

1,19

1,69

4

1,07

1,69

Bambino – krem ochronny, opakowanie 75 ml

4,08

3,67

3,89

4,69

4

3,67

4,69

Bella Perfecta Blue – podpaski higieniczne, 10 sztuk

3,97

4,90

3,34

4,89

4

3,34

4,90

Bryza – proszek do prania, opakowanie 380 g

3,80

1

3,80

3,80

Coca-Cola light – napój gazowany, butelka 1 l

2,94

3,21

3,39

3

2,94

3,39

Costa – napój czerwony grapefruit, karton 2 l

3,11

2,57

3,24

3,35

4

2,57

3,35

Delicje Szampańskie pomarańczowe – ciastka, opakowanie 147 g

2,82

2,67

2,98

2,98

3,49

5

2,67

3,49

Desperados – piwo o smaku tequili, butelka 0,4 l

3,68

3,75

3,56

3,79

3,79

5

3,56

3,79

Hochland – ser topiony w plastrach, opakowanie 150 g

3,62

2,68

3,36

2,98

3,59

5

2,68

3,62

4,46

5,19

2

4,46

5,19

Hortex – warzywa na patelnię z bazylią i tymiankiem, opakowanie 450 g Indykpol – parówki Jedynki, opakowanie 240 g

4,52

4,61

4,56

5,19

4

4,52

5,19

22,76

21,25

20,07

20,07

21,99

5

20,07

22,76

Kit Kat Chunky – baton, opakowanie 40 g

1,39

1,35

1,35

1,35

1,49

5

1,35

1,49

Knorr Delikat do mięs i innych potraw – przyprawa, opakowanie75 g

2,04

2,03

2,18

2,18

2,05

5

2,03

2,18

Krakus – szynka konserwowa, puszka 455 g

10,88

15,00

15,95

3

10,88

15,95

Krupnik Premium – wódka 40%, butelka 0,5 l

16,84

18,99

17,11

17,99

4

16,84

18,99

18,56

18,56

15,73

16,99

17,99

5

15,73

18,56

3,11

3,19

3,09

3,09

3,39

5

3,09

3,39

Łowicz – powidła węgierskie, opakowanie 290 g

3,86

3,86

4,49

3

3,86

4,49

Mamba – guma rozpuszczalna, opakowanie 125 g

2,76

1

2,76

2,76

Milka – czekolada mleczna, opakowanie 100 g

3,16

3,10

3,27

3,27

3,25

5

3,10

3,27

Mlekovita – masło ekstra osełka, opakowanie 500 g

10,87

14,09

2

10,87

14,09

Muszynianka – woda niegazowana, butelka 1,5 l

1,70

1

1,70

1,70

Naturella normal plus ze skrzydełkami – podpaski, 20 sztuk

2,26

2,87

2

2,26

2,87

Nescafé Classic – kawa 3 w 1, saszetka 18 g w dyspenserze

21,94

21,02

21,35

3

21,02

21,94

Jacobs Krönung – kawa mielona, opakowanie 500 g

Lipton Yellow Label Tea – herbata ekspresowa, opakowanie 100 torebek Lubella – makaron łazanki, opakowanie 500 g

Nestea – cytrynowy napój niegazowany, butelka 0,5 l

2,26

2,26

3,15

3

2,26

3,15

Nestlé – kaszka mleczno-ryżowa malinowa, opakowanie 230 g

7,34

7,61

6,43

7,91

7,49

5

6,43

7,91

Nestlé Nesquik – kakao rozpuszczalne, opakowanie 400 g

8,44

7,84

9,04

8,35

8,79

5

7,84

9,04

Palmolive Naturals – mydło w płynie z mleczkiem migdałowym, dozownik 300 ml

9,98

8,99

2

8,99

9,98

Piątnica – twaróg wiejski, opakowanie 250 g

3,42

3,43

3,59

3

3,42

3,59

Prince Polo XXL – wafel, opakowanie 52 g

1,22

1,05

0,92

1,27

1,30

5

0,92

1,30

Prymat – papryka słodka, opakowanie 20 g

1,08

1,05

0,97

1,01

1,29

5

0,97

1,29 2,50

Pudliszki – groszek konserwowy, puszka 400 g Pyszny duet – margaryna z masłem, opakowanie 500 g Silan – płyn do płukania, butelka 1 l Smakowita – margaryna z masłem, opakowanie 500 g Soplica – wódka 40%, butelka 0,5 l

1,46

2,29

2,29

2,50

4

1,46

2,56

2,59

2,59

2,99

4

2,56

2,99

7,24

9,70

9,79

10,59

4

7,24

10,59

3,14

2,58

3,14

2,68

3,15

5

2,58

3,15

17,21

18,34

18,39

19,99

4

17,21

19,99

Tarczyn Multivitamina – nektar, butelka 0,3 l

1,46

1,37

1,51

1,75

4

1,37

1,75

Tortex – ketchup pikantny, opakowanie 500 g

2,71

2,43

2,79

2,79

2,99

5

2,43

2,99

Tymbark – sok jabłkowy, karton 1 l

3,01

3,05

3,14

3,10

3,79

5

3,01

3,79

Tymbark – sok ze świeżych pomidorów, karton 1 l

3,01

3,02

3,14

3,10

3,59

5

3,01

3,59

Tyskie Gronie – piwo, puszka 0,5 l

2,47

2,45

2,69

2,44

2,89

5

2,44

2,89

4,71

4,64

3,43

3

3,43

4,71

13,03

11,06

11,06

13,35

12,99

5

11,06

13,35

1,50

2

1,31

1,50

Velvet XXL – papier toaletowy biały, 4 rolki Wedel Ptasie Mleczko – waniliowe, opakowanie 420 g Winiary – żurek instant, opakowanie 51 g

1,31

Żywiec Zdrój – woda niegazowana, butelka 1,5 l

1,76

1,59

1,58

1,66

1,79

5

1,58

1,79

Żurawinówka Lubelska – wódka 34%, butelka 0,2 l

3,96

4,38

4,31

3

3,96

4,38

Szacunkowa wartość koszyka produktów, które wystąpiły we wszystkich badanych halach – ceny brutto (w zł)**

167,01

173,37

174,23

188,66

Wystąpienie ceny minimalnej (liczba przypadków)

5

26

18

7

1

Wystąpienie ceny maksymalnej (liczba przypadków)

5

3

10

7

30

* na czerwono zaznaczono produkty znajdujące się w chwili badania w promocji ** w liczeniu wartości koszyka pominięto Bać-Pol, ze względu na niewystępowanie znacznej części produktów branych do analizy

Źródło:


HANDEL

Ubywa specjalistycznych hurtowni z piwem

Odido zrzesza już prawie 800 sklepów nopolskiej sieci sklepów spożywczych Odido. Przystąpiło już do niej 798 sklepów. (HUW)

Trzy galerie Auchan pod Warszawą

Wyspecjalizowane hurtownie z piwem tracą odbiorców w handlu tradycyjnym i nie wytrzymują konkurencji z sieciowymi dystrybutorami. W efekcie znikają z rynku. Przyczyn tego, że hurtownie z piwem upadają, jest kilka. Najważniejsza to fakt, że konsumenci systematycznie przenoszą się do handlu nowo‑ czesnego, który zaopatruje się bezpośrednio u producentów. Stopniowe przesuwanie się cię‑ żaru sprzedaży piwa ze sklepów tradycyjnych do zorganizowanych sieci (głównie dyskonto‑ wych) widoczne jest od kilku lat. – Dyskonty są dziś odpowiedzialne za ponad 10 proc. wielkości sprzedaży piwa w Polsce, przy czym jeszcze pięć lat temu ich udział w piwnym wolumenie był o ponad połowę mniejszy. Rozwój ten odbywa się kosztem handlu tradycyjnego, który w poło‑ wie ubiegłej dekady odpowiadał za ponad poło‑ wę wielkości sprzedaży piwa, a dziś skurczył się o 5 pproc. – mówi Wojciech Mrugalski, kierow‑ nik ds. komunikacji w Kompanii Piwowarskiej. Hurtowni ubywa, ale to nie znaczy, że wszyst‑ kie upadają. Część z nich konsoliduje się, chcąc zwiększyć swój potencjał rynkowy i poprawić konkurencyjność. Jednak hurtownicy piwa po‑ twierdzają, że w ich biznesie nie dzieje się dobrze. – Obserwujemy ekspansję handlu nowoczesnego. A kiedy znikają z rynku nasi odbiorcy, przestają być także potrzebne hurtownie, które ich obsłu‑ gują – mówi Tadeusz Biel, prezes firmy Zagłoba z Chrzanowa. Drugim czynnikiem, który jego zda‑ niem eliminuje specjalistycznych hurtowników z rynku, jest rozwój sieciowych dystrybutorów. – Makro, Selgros, Eurocash oferują ten sam towar co my o 30 proc. taniej. Niby wszyscy powinni być traktowani przez producentów jednakowo, ale wia‑ domo, że tak nie jest. Najbardziej boli mnie to, że do sieciowych dystrybutorów przechodzą dobre sklepy, nasi najlepsi płatnicy – dodaje prezes Biel. Rynek piwa nie rozwija się ostatnio aż tak dyna‑ micznie, jak jeszcze kilka lat temu i nie potrze‑ buje już aż tak wielu dystrybutorów. – Upadły trzy potężne hurtownie, o których nigdy bym nie przypuszczał, że mają kłopoty – mówi Michał Kusiak, dyrektor sprzedaży działającej na Śląsku Hurtowni Piwa Niszowe. – Jeśli nadal będą rosły koszty prowadzenia firmy, czyli opłaty za wyna‑ jem lokalu, ceny paliw, pensje pracowników, to hurtowni wciąż będzie ubywać. Nie mogę powie‑ dzieć, ilu dystrybutorów zostanie, ale z pewnością będzie ich mniej niż teraz – dodaje, zaznacza‑ jąc od razu, że jego hurtownia jest w lepszej sytuacji, niż te, których oferta bazuje na tzw. piwach przemysłowych. – Na szczęście, małych browarów przybywa, a Polacy coraz chętniej piją piwa niszowe, na których opiera się moja ofer‑ ta. Mam nadzieję, że dojdziemy do tego, co jest w Niemczech czy Czechach, gdzie każdy region ma swoje piwo. Byłaby to idealna sytuacja dla mojej firmy – mówi Michał Kusiak. (HUW)

P.A. Nova wchodzi do miast średniej wielkości

n  Auchan chce zbudować trzy galerie han‑

Dyskonty sprzedają coraz więcej piwa – to jeden z powodów, dla których ubywa wyspecjalizowanych hurtowni z piwem

n  2011 rok przyniósł dynamiczny rozwój ogól‑

n   P.A. Nova zamierza zdywersyfikować swoją działalność poprzez budowę galerii i parków handlowych na własny rachunek w miejscowościach liczących od 20 000 do REKLAMA

100 000 mieszkańców. W latach 2012­‑2013 mają zostać zagospodarowane nieruchomości o łącz‑ nej powierzchni 49,7 ha. (ATE)

dlowe w podwarszawskich miejscowościach: Piasecznie, Wiązownie i Łomiankach. Jeszcze w tym roku rozpocznie się rozbudowa i prze‑ budowa hipermarketu w Piasecznie na centrum handlowe, którego wielkość ma być porówny‑ walna ze stołeczną Galerią Mokotów. (SSZ)

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 21

Retail park z Biedronką w Bielsku­‑Białej n  Na etapie uzyskiwania pozwoleń administra‑

cyjnych są przygotowania do budowy centrum handlowo­‑usługowego w Bielsku­‑Białej w rejonie al. Andersa oraz ulic Kolistej i Sosnkowskiego. Inwestorami przedsięwzięcia są Meblodom Plus i Tom Investment Group, projekt kompleksu o po‑ wierzchni 6400 mkw. wykonało wrocławskie biuro Ozone. W ramach inwestycji powstanie dys‑ kont Biedronka o powierzchni 1200 mkw. i retail park o powierzchni 5200 mkw. Komercjalizację obiektu powierzono firmie Sofis. (SAM)


22 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) Fot. Archiwum

HANDEL

Najwięcej centrów handlowych działa w Polsce Całkowita powierzchnia centrów handlo‑ wych w Polsce jest większa niż łączna po‑ wierzchnia takich placówek w Czechach, Rumunii, Chorwacji, Serbii oraz na Węgrzech i Słowacji razem wziętych. Już dawno przegoniliśmy pod tym względem nie tylko kraje Europy Środkowej, ale także większość z zachodniej Europy. Wiadomo to z barometru handlowego dla Europy Środkowej i Południowo­‑Wschodniej, przygotowanego przez firmę Jones Lang LaSalle. W wymienionych krajach mieszka łącznie po‑ nad 97 mln ludzi, którzy mają do dyspozycji 14,7 mln mkw. nowoczesnej powierzchni han‑ dlowej w około 670 galeriach. I choć w Polsce jest aż 331 takich obiektów, to pod względem nasy‑ cenia powierzchnią handlową w przeliczeniu

na 1000 mieszkańców, wyprzedzają nas Czechy, których wynik (231 mkw.) oscyluje w okolicach średniej europejskiej. Do końca 2013 roku w opisywanym regionie zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej wzrosną o 2,5 mln mkw. Blisko połowa tej podaży pojawi się w Polsce. W Serbii obecny stan (307 000 mkw.) zwiększy się o 100 proc. Sporo nowych obiektów pojawi się również w Chorwacji i Rumunii, zaś najmniej w Czechach i na Węgrzech. (SSZ)

W Polsce jest już 331 centrów handlowych – najwięcej w Warszawie

Rynek centrów handlowych w Europie Środkowej Liczba ludności (w mln) Łączna powierzchnia centrów handlowych (w mkw.) Nasycenie powierzchnią handlową na tysiąc mieszkańców (w mkw.) Planowana podaż w 2012 roku (w mkw.)

Polska 38,2

Czechy 10,5

Rumunia 21,4

Węgry 9,9

Słowacja 5,4

Chorwacja 4,4

Serbia 7,2

7 525 000

2 430 000

1 459 000

1 320 000

942 000

810 000

307 000

197

231

68

132

173

184

42

532 000

112 000

127 000

46 800

79 500

72 000

31 000Źródło: Jones Lang La Salle

Centra handlowe szturmują małe miasta W minionym roku powstało w Polsce około 487 000 mkw. nowoczesnej powierzchni han‑ dlowej – to o 17 proc. więcej niż w 2010 roku. Oddano do użytku 17 nowych galerii i roz‑ budowano 10 już istniejących. Najwięcej nowej powierzchni przybyło w ma‑ łych miastach (poniżej 100 000 mieszkańców). Mniejsze rynki, a także te o wysokim nasyceniu powierzchnią handlową, są szczegółowo ba‑ dane przez potencjalnych najemców. Skutkuje to słabszym popytem na lokale, co wiąże się ze wzmożoną presją na obniżkę poziomu czyn‑ szów w niektórych miastach. Z kolei popyt na

Na początku 2012 roku całkowita powierzchnia najmu w centrach handlowych wynosiła 7,58 mln mkw.

powierzchnie w najlepszych obiektach utrzy‑ muje się na wysokim poziomie. Tam stawki czyn‑ szów nie powinny się zmienić. Nie skróciły się też listy najemców oczekujących na wolne lokale. Obecnie w budowie znajdują się galerie handlo‑ we o łącznej powierzchni około 707 000 mkw., z czego w bieżącym roku oddane zostanie około 0,5 mln mkw. Na najmniejsze miasta (poniżej 100 000 mieszkańców) przypadnie tym razem około 45 proc. nowej powierzch‑ ni. Deweloperzy koncentrują się głównie na obiektach małych i średnich – 72 proc. no‑ wego wolumenu powstanie w projektach nieprzekraczających 40  000  mkw. Wśród najbardziej znaczących obiektów planowa‑ nych do ukończenia w br. są m.in.: CH Europa Centralna w Gliwicach, Nova Park w Gorzowie Wielkopolskim, Auchan w Łomiankach i Galeria Korona w Kielcach. Możliwe jest również ukoń‑ czenie City Center w Rzeszowie i Galerii Trzy Korony w Nowym Sączu. (HUW)

EKO zdobędzie Siechnice

Powiększą Galerię Ostrowiec

n  Pracownia projektowa Gacek & Hoffman

n  First Property Poland (FPP) przygotowu‑

nadzoruje przygotowania do realizacji centrum handlowego firmy EKO Holding w Siechnicach (woj. dolnośląskie) przy ul. Opolskiej. Zago­spo­ darowana tam zostanie nieruchomość o po‑ wierzchni blisko 1 ha, na której powstaną m.in. obiekt handlowo­‑usługowy, o powierzchni za‑ budowy 1600 mkw., stacja paliw, myjnia oraz parkingi dla 83 pojazdów. (SAM)

je rozbudowę Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul.  Mickiewicza. Powstanie tam nowa część z multipleksem oraz pasażem handlowo­‑usługowym. First Property kupił ostrowiecka galerię w 2006 roku od Polimeni. Generalnym wykonawcą obiektu o powierzchni użytkowej około 15 000 mkw. był Budimex. (SAM)

Dworzec z galerią handlową w Opatowie

Duże centrum handlowe w Wołominie

n  Firma Sław­‑Bud prowadzi negocjacje z oso‑

n  Spółka HB Investments wystąpiła do woło‑

bą prywatną dotyczące zakupu nieruchomości w Opatowie (woj. świętokrzyskie). Inwestor za‑ mierza postawić na nabytym terenie dworzec autobusowy z galerią handlową. Nie są jeszcze znane szczegóły przedsięwzięcia ani dokładna lokalizacja działki. Wiadomo jednak, że inwesty‑ cją o podobnym charakterze zainteresowany jest PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim, który bu‑ duje obecnie dworzec autobusowy w Lipsku (woj. mazowieckie). (SAM)

mińskiego magistratu z wnioskami administra‑ cyjnymi dotyczącymi planów zagospodarowania nieruchomości zlokalizowanej przy al. Armii Krajowej. Teren po byłym Eltorze zostanie prze‑ znaczony pod budowę galerii handlowej o po‑ wierzchni około 28 000 mkw. (SAM)

CH Plaza Centers w Zgorzelcu czeka rozbudowa n  Plaza Centers prowadzi postępowania admi‑

nistracyjne związane z planowaną rozbudową kompleksu handlowo­‑usługowego w Zgorzelcu (woj. dolnośląskie). Obiekt z około stu sklepami o łącznej powierzchni około 25 000 mkw., zlokali‑ zowany w rejonie ulic Armii Krajowej, Krańcowej i Składowej, zostanie powiększony o multipleks z czterema salami kinowymi. (SAM)

SPAR w Kamionce Wielkiej n  W Kamionce Wielkiej koło Nowego Sącza ru‑

szył sklep sieci SPAR. Placówka ma powierzchnię 280 mkw. i dwie kasy. Klienci znajdą tam stoiska: nabiałowe, mięsno­‑wędliniarskie, cukierniczo­ ‑piekarnicze, owocowo­‑warzywne, chemiczno­ ‑kosmetyczne oraz monopolowe. (ATE)

W Piszu powstanie Kaufland n  W pobliżu osiedla przy ul. Gałczyńskiego

w Piszu (woj. warmińsko­‑mazurskie) trwa budowa hipermarketu Kaufland. W mającym 20 000 mieszkańców mieście są już sklepy ta‑ kich sieci, jak Biedronka, Lidl, Carrefour oraz Polomarket. (SSZ)

Myjnie samochodowe przy Polomarketach n  Auto­‑Spa będzie otwierać myjnie przy

sklepach Polomarket. Pod szyldem Auto­‑Spa działa aktualnie 25 myjni, w tym pięć należą‑ cych do franczyzobiorców. Sieć oferuje swoim partnerom ponad sto lokalizacji przy super­‑ i hipermarketach Tesco, a dzięki współpracy z Polomarketem dołączy do nich ponad 20 ko‑ lejnych. (ATE)

Sieć PGS powiększy się do 300 sklepów n  Polska Grupa Supermarketów ma już niemal

300 sklepów na terenie ośmiu województw. PGS otwiera średnio każdego roku kilkanaście placówek pod szyldami Top Market, Delica i Minuta 8. (HUW)

Baryłka postawi supermarket w Sandomierzu n  Spółka Baryłka przygotowuje się do za‑ gospodarowania działki zlokalizowanej w Sandomierzu (woj. świętokrzyskie) przy ul.  Krakowskiej. Ma tam powstać obiekt handlowo­‑ usługowy o  powierzchni do 2000 mkw. (SAM)

Biedronka w Pasłęku n  W szybkim tempie prowadzone są prace

budowlane przy ul. Strażackiej w Pasłęku. Powstaje tam obiekt handlowo­‑usługowy, w którym mieścić się będzie Biedronka. (ATE)

Kurpiewski wybuduje centrum handlowe w Łomży n  Spółka Kurpiewski planuje rozpocząć w II kwar‑

tale br. budowę galerii handlowo­‑usługowej w Łomży przy ul.  Piłsudskiego. Na działce o powierzchni 2,2 ha powstanie obiekt liczący 7500 mkw. Przy realizacji spółka współpracuje z biurem architektonicznym Air Projekt. (SAM)

Nowa galeria handlowa w Lublinie n  Henpol pozyskał zlecenie na generalne wyko‑

nawstwo galerii handlowo­‑usługowej w Lublinie w rejonie ulic Rusałki i Zamojskiej. Powstanie w tym miejscu dwukondygnacyjny obiekt o po‑ wierzchni około 2000 mkw. Inwestorem jest osoba prywatna. Zakończenie stanu surowego planowane jest na połowę br., a cała inwestycja zostanie sfinalizowana w dwa lata. (SAM)

Powstanie Galeria Oleśnica n  Spółka Orapa Investments przygotowuje bu‑

dowę galerii handlowo­‑usługowej w Oleśnicy (woj. dolnośląskie). Obiekt powstanie na działce o powierzchni około 2,3 ha zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego. W ramach przedsięwzię‑ cia powstanie kompleks o powierzchni około 10 000 mkw. z supermarketem spożywczym (ponad 2000 mkw.), galerią mniejszych placó‑ wek usługowych i handlowych oraz multiki‑ nem. Koncepcję inwestycji opracowuje biuro Chachaj Rozmuski Architekci, z którym Orapa współpracuje przy realizacji Galerii Podium w Oławie. (SAM)


Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 23

HANDEL Fot. Archiwum

W styczniu ruszyło siedem sklepów Carrefour n   Carrefour otworzył w  styczniu siedem

Polomarket wchodzi do Łeby n   Sieć Polomarket wybuduje pawilon

placówek – we Włoszczowej, Skierniewicach, Warszawie, Kazimierzu Biskupim, Łękach Dolnych i Szczytnie. (ATE)

handlowo­‑ usługowy w Łebie przy al. św. Mikołaja. Powstanie tam obiekt o hali sprze‑ daży około 500 mkw. Inwestor rozpoczął już rekrutację pracowników. (SAM)

Lidl wchodzi do Wodzisławia Śląskiego

Tesco głównym najemcą Galerii Miodowej

n  W pierwszej połowie 2012 roku powinna

n  Gliwicka spółka P.A. Nova podpisała umowę

ruszyć budowa dyskontu Lidl w Wodzisławiu Śląskim (woj. śląskie) w rejonie ulic Witosa i Michalskiego. Na terenie byłego przedsiębior‑ stwa Semet powstanie obiekt o powierzchni około 1100 mkw. Harmonogram przewiduje zakończenie prac w ciągu czterech miesięcy. Projekt budynku przygotowała katowicka pra‑ cownia Horyzont. (SAM)

na realizację robót budowlanych przy Galerii Miodowej w Kluczborku. Wartość kontraktu to ponad 29,5 mln zł netto. Głównym najemcą obiektu będzie hipermarket Tesco. (ATE)

Warszawa: duża inwestycja spółki K&M Delikatesy n  Spółka K&M Delikatesy, zarządzająca siecią

obiektów handlowych w stolicy, rozpoczęła prace budowlane przy centrum handlowo­ ‑usługowo­‑biurowym w  dzielnicy Wawer. Inwestycja polega na przebudowie i rozbudo‑ wie obiektów magazynowych byłej hurtow‑ ni zabawek firmy Cobi, zlokalizowanych przy ul. Patriotów. Docelowo kompleks będzie miał powierzchnię całkowitą 11 300 mkw. (SAM)

Dwa nowe dyskonty Netto n  9 lutego b.r. ruszyły dwa sklepy duńskiej sieci

Netto. Pierwszy, o powierzchni 750 mkw., po‑ wstał przy ul. Dworcowej w Wolsztynie, zaś drugi (700 mkw.) w wielkopolskich Pniewach. (ATE)

Biedronka wejdzie do galerii w dużych miastach?

Rozbudowa CH Raj w Dębicy n  Trwa rozbudowa Centrum Handlowego Raj w Dębicy. Docelowo obiekt urośnie z obecnych

13 500 mkw. do 21 000 mkw. Liczba miejsc parkingowych wzrośnie z 400 do 700. Otwarcie po‑ większonej galerii planowane jest na II kwartał 2012 roku. (HUW)

Auchan zbuduje największy hipermarket w Polsce

Tesco w Kamieńcu Wrocławskim oraz Płońsku

n  Auchan ma pozwolenie na pierwszy etap roz‑

n  Na pierwszą połowę lutego br. zaplanowano

budowy centrum handlowego przy ul. Puławskiej w Piasecznie. Powstanie tam największy hiper‑ market w Polsce (powierzchnia 18 000 mkw.) oraz galeria handlowa. Docelowo cały kompleks będzie mieć rozmiary porównywalne do Galerii Mokotów. Obiekt, którego powierzchnia handlo‑ wa obecnie wynosi 7000 mkw., zostanie powięk‑ szony do 55 000 mkw. Jest już pozwolenie na budowę trzypoziomowego parkingu, który stanie od strony ul. Puławskiej. Oprócz hipermarketu Auchan w galerii działać będzie około 200 buti‑ ków. Otwarcie powiększonego kompleksu han‑ dlowego planowane jest na koniec 2013 roku. Budowa będzie realizowana etapami. (ATE)

otwarcie Tesco w Kamieńcu Wrocławskim (woj. dolnośląskie). W sklepie pracę znalazło 15 osób. Brytyjski koncern zapowiada, że nie jest to ostatnia inwestycja w regionie. Sieć cały czas poszukuje lokalizacji pod nowe placówki – jest zainteresowana zarówno zakupem, jak i wynaj‑ mem działek lub obiektów handlowych. Na początku marca br. w Płońsku (woj. ma‑ zowieckie), przy ul. Rzemieślniczej, ma zostać otwarty kompaktowy hipermarket Tesco o po‑ wierzchni 2000 mkw. W nowym sklepie pracę znajdzie 60 osób. (SSZ)

Kaufland zdobył Końskie

W Bytowie powstanie supermarket n  Gdyńska firma Antra, właściciel działki

n  Sieć Biedronka planuje przyspieszyć roz‑

n  Od 26 stycznia br. w Końskich przy ul. Lipowej

wój w największych polskich miastach – m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Kłopotem jest brak lokalizacji speł‑ niających kryteria operatora, co skłania firmę Jeronimo Martins Dystrybucja do rozważania lokalizacji w centrach handlowych, mimo wy‑ sokich czynszów. W ub.r. Biedronka otworzyła 239 sklepów i obecnie zarządza siecią ponad 1800 placówek. (SSZ)

działa 151. hipermarket Kaufland w Polsce. To jednocześnie czwarty sklep niemieckiej sieci w woj. świętokrzyskim. Powierzchnia sprze‑ daży marketu wynosi 1962 mkw., a dla klien‑ tów przygotowano 147 miejsc parkingowych. Sklep zatrudnia 80 osób. W sumie w Niemczech, Polsce, Czechach, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii i na Słowacji sieć Kaufland ma ponad 1000 pla‑ cówek handlowych. (SSZ)

o powierzchni 2,7 ha, położonej w Bytowie przy ul. Miasteckiej, wystąpiła do lokalnego magistratu z  wnioskami administracyjny‑ mi umożliwiającymi budowę kompleksu handlowo­‑usługowego. Mają się na niego skła‑ dać trzy obiekty handlowe (supermarket spo‑ żywczy o powierzchni 2800 mkw. oraz dwa pawilony handlowo­‑usługowe – każdy po 2200 mkw.). Uzupełnieniem będzie restauracja typu fast­‑food. (SAM)

Auchan kupił działki we Wrocławiu

W Nowym Dworze Mazowieckim będzie Marcpol

Biała Podlaska: Gemini Park do rozbudowy

n  Agencja Mienia Wojskowego poinformo‑

n   W Nowym Dworze Mazowieckim przy

n  Firma Gemini Holdings uzyskała decyzję śro‑

wała, że spółka z grupy Auchan wygrała prze‑ targ na zakup dwóch działek położonych we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej. Za grunt o po‑ wierzchni około 0,5 ha firma zapłaciła blisko 4,9 mln zł (przy cenie wywoławczej 2,5 mln zł). Aktualny plan zagospodarowania przestrzen‑ nego przewiduje wykorzystanie działek na cele usługowo­‑mieszkaniowe. (SAM)

ul. Wojska Polskiego powstanie kompleks handlo‑ wy pod nazwą Galeria NDM. Obiekt o docelowej powierzchni najmu 8000 mkw. jest w trakcie bu‑ dowy i komercjalizacji. Pierwszy etap o powierzch‑ ni 2000 mkw. będzie oddany do użytku w połowie lutego br. Głównymi najemcami są supermarket Marcpol, apteka oraz pralnia. Pozostała część ma być ukończona pod koniec br. (SSZ)

dowiskową dla rozbudowy kompleksu Gemini Park w Bielsku­‑Białej. Przy procedurach admi‑ nistracyjnych inwestor współpracował ze spół‑ ką Geo­‑Kar­‑Graf. Przypomnijmy, że koncepcja, opracowana przez pracownię IMB Asymetria, zakłada realizację obiektu o  powierzchni użytkowej 18 500 mkw. (powierzchnia najmu 16 500 mkw.). (SAM)

Intermarché inwestuje na Lubelszczyźnie n  Do 2016 roku Grupa Muszkieterów za‑ mierza otworzyć w  Lubelskiem 24  nowe sklepy. Łączna wartość inwestycji w sklepy Intermarché i Bricomarché sięgnie w tym regionie kwoty 300  mln  zł. W  2012  roku Muszkieterowie wybudują supermarke‑ ty Intermarché w Bełżcach, Rykach, Białej Podlaskiej i Tomaszowie Lubelskim. Placówki Bricomarché powstaną w  Tomaszowie Lubelskim i Hrubieszowie. Firma stawia przede wszystkim na małe i średnia miasta, liczące do 100 000 mieszkańców. (KOW)

Centrum Krakowska w Warszawie urośnie n  Do warszawskiego magistratu wpłynął

wniosek w sprawie opinii środowiskowej do‑ tyczącej rozbudowy centrum handlowego zlo‑ kalizowanego przy al. Krakowskiej. Kompleks Centrum Krakowska zostanie powiększony z 35 000 do około 76 000 mkw. Liczba miejsc parkingowych osiągnie poziom 2500 (obecnie jest ich około 1700). Centrum Krakowska należy do spółki REF 18 zależnej od BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości. W ra‑ mach kompleksu funkcjonują m.in. sklepy Real, Praktiker, Media Markt i Komfort. (SAM)

Dziesiąty Makro Punkt n  Firma Makro Cash & Carry uruchomiła we

Włocławku dziesiąty Makro Punkt. Na po‑ wierzchni ponad 1395 mkw. znajduje się około 4700 produktów. Podstawę stanowią produk‑ ty spożywcze, takie jak konserwy, przetwory, koncentraty spożywcze, artykuły sypkie, kawa, herbata, a także świeża żywność: nabiał, owoce i warzywa. Są też wyroby marek własnych ARO i Fine Food oraz podstawowe artykuły przemy‑ słowe. Pierwszy Makro Punkt ruszył w 2009 roku w Tarnowie. W 2010 roku otwarto trzy kolejne: w Lesznie, Słupsku i Radomiu. W 2011 roku do‑ łączyło do nich pięć placówek: w Nowym Targu, Jeleniej Górze, Pile, Gorzowie Wielkopolskim i Tarnobrzegu. (ATE) REKLAMA


24 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

NA JLEPSZY PRODUKT WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Znamy już Najlepsze Produkty 2012! Laureaci plebiscytu Najlepszy Produkt 2012 1. Soki, syropy, napoje ZŁOTO Słodkie Grejpfruty Producent: Hortex Holding SREBRO Syrop Malina z lipą Producent: Gomar Pińczów BRĄZ Kubuś GO! Producent: Grupa Maspex Wadowice 2. Wody ZŁOTO Cisowianka Perlage w szklanym opakowaniu Producent: Polskie Zdroje SREBRO Jurajska ze smakiem truskawki 1,5 l Producent: Jurajska Spółdzielnia Pracy BRĄZ Dobrowianka – woda mineralna niegazowana 1,5 l Producent: WOMiR­‑SPA

BRĄZ Flips – pałeczka kukurydziana Producent: Grupa BGK

BRĄZ Pawełek o smaku wiśniowym 45 g Producent: LOTTE Wedel

12. Produkty do pieczenia ciast

7. Przekąski słodkie

ZŁOTO Kostka do pieczenia Kasia (72% tłuszczu) Producent: Unilever Polska

ZŁOTO Bakal Sweet Producent: Atlanta Poland SREBRO Owoce w czekoladzie DecoMorreno Producent: Grupa Maspex Wadowice BRĄZ Wafle Ryżowe w czekoladzie gorzkiej Producent: Good Food 8. Wyroby czekoladowe

3. Napoje energetyczne

ZŁOTO Linia produktów: Milka Caramel Cream, Milka Cherry Cream, Milka Raspberry Cream Producent: Kraft Foods Polska

ZŁOTO Black Mojito energy drink Producent: FoodCare

SREBRO Czekolady Zmieniające Smak Producent: LOTTE Wedel

SREBRO Green­‑up Power Plus Producent: Herbapol­‑Lublin

BRĄZ Alpen Gold Nussbeisser Biały 100 g Producent: Kraft Foods Polska

SREBRO Masa krówkowa o smaku truflowym Producent: Bakalland BRĄZ Masa krówkowa o smaku kawowym Helio Producent: Helio 13. Makarony ZŁOTO Linia produktów Lubella Inspiracje Producent: Lubella SREBRO Goliard Spagetti Pełne Ziarno 500 g Producent: Goliard BRĄZ Makaron świderki w torebkach do gotowania 100% durum Producent: Podravka Polska 14. Produkty sypkie

9. Ciastka, wafle, pierniki

ZŁOTO Diamant cukier brązowy Producent: Pfeifer & Langen Marketing

4. Herbaty

ZŁOTO Jeżyki Dark Cocoa Producent: Jutrzenka Colian

SREBRO Ryż Parboiled 10 minut Producent: Podravka Polska

ZŁOTO Herbata Lipton Green Tea Intense Mint Producent: Unilever Polska

SREBRO HIT Twist: Black & White, Crunchy Choco Producent: Bahlsen Polska

BRĄZ Sugoi Ryż do sushi Producent: Sawex

SREBRO Saga owocowa dzika róża i wiśnia Producent: Unilever Polska

BRĄZ Wafle Torcikowe Mini o smakach śmietankowym i orzechowym 160 g Producent: LOTTE Wedel

BRĄZ BLOW La Feminine Edition Producent: PB GROUP Premium Beverages

BRĄZ Linia: Herbaty Irving białe z owocami: biała poziomkowa z mandarynką; biała cytrynowa z opuncją figową; biała jabłkowa z liczi Producent: Amber Spark 5. Kawy, miksy kawowe ZŁOTO Nescafé Gold Producent: Nestlé Polska SREBRO Tchibo Espresso Milano Style Producent: Tchibo Warszawa

10. Bakalie ZŁOTO Owocowa Przekąska Producent: Atlanta Poland SREBRO Słonecznik – lekko solony Producent: Bakalland

ZŁOTO Hellmann’s Sandwich Majonez Producent: Unilever Polska

BRĄZ Majonez Tradycyjny Livio Producent: Lisner

11. Przekąski

SREBRO Pomidory Podravka – krojone z ziołami prowansalskimi Producent: Podravka Polska

6. Słodycze impulsowe

SREBRO Lay’s Prosto z Pieca Zapiekana Cebulka z Serem Producent: Frito Lay Poland

Przed ogłoszeniem wyników Magdalena Zimna, dyrektor Departamentu Trade Research & Consulting GfK Polonia, omówiła metodologię badania konsumenckiego, które wyłoniło Najlepsze Produkty 2012

SREBRO Winiary Majonez Kanapkowy 240 ml Producent: Nestlé Polska

16. Sosy i dressingi

ZŁOTO Krakowskie Talarki o smaku cebulki – marka Lajkonik Producent: The Lorenz Bahlsen Snack­‑World

Dalszy ciąg na stronie 25 

15. Majonezy

BRĄZ Mix sałatkowy Italia marki Helio Producent: Helio

BRĄZ Prima Finezja Producent: PRIMA – Sara Lee Coffee & Tea Poland

ZŁOTO KIT KAT 2 paluszki MP – Family Pack Producent: Nestlé Polska

Prestiżowa impreza w prestiżowym miejscu – laureatów konkursu Najlepszy Produkt 2012 ogłosiliśmy w pięciogwiazdkowym hotelu Westin Warsaw

SREBRO Mint T1 Producent: Ferrero Polska

Od Czaru Par do Najlepszego Produktu 2012 – galę poprowadził znany i lubiany prezenter Krzysztof Ibisz

Impreza była okazją do towarzyskich rozmów w miłej atmosferze. Na zdjęciu Jacek Krowicki z firmy Goliard oraz Daria Mulart z „Wiadomości Handlowych”

ZŁOTO Tortex Ketchup Ziołowy do pizzy 500 g Producent: Unilever Polska

BRĄZ Sos sałatkowy 2w1 Sałatka Lazurowa Producent: Unilever Polska BRĄZ Kotlin ketchup rosyjski Producent: Agros Nova


NA JLEPSZY PRODUKT

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 25

WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Laureaci plebiscytu Najlepszy Produkt 2012 17. Sosy obiadowe mokre ZŁOTO Linia Sosy do makaronów Lubella Producent: Lubella SREBRO Sorenti Bolognese z mięsem Producent: Makarony Polskie

Krzysztof Ibisz opowiadał dowcipy nawet o sobie, czym rozbawił nie tylko przedstawicieli L’Oréal Polska; od lewej: Weronika Popławska, Monika Piekarska, Maja Kowalska i Jacek Łuczyński

BRĄZ Linia sosów: Sos włoski Putanesca 180 g, Sos włoski Riviera 180 g, Pesto Rosso 180 g, Pesto alla Genovese 180 g/900 g, Pesto ai Peperoni 185 g Producent: Marimax Polska

Daniel Jaworski i Edyta Mokwa z Unilevera mieli wiele powodów do zadowolenia – reprezentowany przez nich koncern zgarnął aż 19 medali

REKLAMA

18. Desery instant ZŁOTO Linia: Kisiel – Słodka Chwila seria Emocja Producent: Dr. Oetker Polska SREBRO WINIARY Pomysł na… Panna Cotta z sosem truskawkowym Producent: Nestlé Polska BRĄZ Galatella Producent: Libella 19. Przyprawy i marynaty ZŁOTO Naturalna marynata do kurczaka Producent: Unilever Polska

K

SREBRO Linia marynat: Marynata szlachecka w płynie, Marynata klasyczna w płynie, Marynata pikantna w płynie Producent: Prymat

– a i s a

j e z r a ó t u k f a , a li kon k r a m s

um en ci

BRĄZ Vegeta Natur do grillowanej karkówki, tuba 80 g Producent: Podravka Polska 20. Fiksy ZŁOTO Pomysł na… Chrupiące Kąski Klasyczne Producent: Nestlé Polska SREBRO Linia Produktów: Łowicz dziś na obiad… Producent: Agros-Nova

Prosty przepis na wspólne słodkie chwile

BRĄZ KNORR FIX Placki: Chrupiące placki ziemniaczane, Puszyste placki z jabłkami Producent: Unilever Polska

Dalszy ciąg na stronie 26 

32,9%

Zapewnij swoim klientom wybór najpopularniejszej kostki do pieczenia:

14,6%

10%

- Kasia to marka z ponad 19-letnią tradycją na polskim rynku, ciesząca się opinią wśród konsumentów, jako najbardziej znanej i cenionej wśród kostek do pieczenia

7,5% 5,7%

6%

- Kasia to symbol i gwarant udanych, domowych wypieków POZO

STAL

I KON

- Kasia jest kupowana przez ponad połowę polskich gospodarstw domowych (GFK Polonia Oct. 2010 – Sep. 2011)

KURE N

CI

Udziały wartościowe najlepszych marek w rynku margaryn do pieczenia w Polsce za okres grudzień 2010 - listopad 2011; źródło: Unilever za Nielsen

Wsparcie w pierwszym półroczu 2012: INTERNET

PRASA

HANDLOWA

PRASA

KONSUMENCKA

MATERIAŁY POS

AKCJE

PROMOCYJNE

Jacek Wyrzykiewicz, PR & trade marketing manager w Hochland Polska, z Iwoną Szwan, szefową sprzedaży i marketingu „Wiadomości Handlowych” kasia_wiadomosci_handlowe192x250.indd 1

12-02-09 10:23


26 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

NA JLEPSZY PRODUKT WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Laureaci plebiscytu Najlepszy Produkt 2012 21. Dania gotowe instant i mokre ZŁOTO Barszcz Czerwony Ekspresowa Zupa instant bez dodatku glutaminianu sodu Producent: Nestlé Polska SREBRO Knorr Gorący Kubek – Kurkowa z makaronem Producent: Unilever Polska

Piękne oblicze branży FMCG; od lewej: Agnieszka Barańska (Lakma Strefa), Aldona Rogulka (Jurajska Spółdzielnia Pracy), Monika Chabrzyk (Lisner) oraz Katarzyna Gozdek‑Pawłowska (Kolterman Media Communications)

BRĄZ Kociołek do syta chłopski 580 g Producent: Agros Nova 22. Produkty śniadaniowe ZŁOTO Ale Ziarno! – jogurt owocowy z ziarnami zbóż Producent: Danone SREBRO Linia Fitella – płatki owsiane z mlekiem i owocami: truskawkami, malinami, jabłkiem i cynamonem Producent: FoodCare BRĄZ Kefir deserowy z konfiturą truskawkowo­‑jabłkową Producent: OSM Piątnica

Najlepsze Produkty 2012 poznaliśmy dzięki badaniu konsumenckiemu przeprowadzonemu przez instytut GfK Polonia

23. Mleko i przetwory mleczne ZŁOTO Jogurt naturalny 0% Producent: Dr. Oetker Polska SREBRO Gratka Pitna – napój mleczny o smaku truskawkowym Producent: Danone BRĄZ Mleko Wiejskie 2% Producent: OSM Piątnica 24. Przetwory mleczne i desery dla dzieci ZŁOTO Danonki pół­‑na­‑pół o smaku czekoladowo­‑wafelkowym Producent: Danone

Martyna Kostrzyńska miała powody do satysfakcji – Procter and Gamble DS Polska dostał 11 medali

Zenon Badyra tuż po pojawieniu się na imprezie – jeszcze nie wie, że Pfeifer & Langen Marketing zwyciężył w kategorii produktów sypkich

SREBRO Linia deserów Gerber: jabłuszka z truskawkami i leśnymi jagodami; słodkie jabłuszka z brzoskwiniami i morelami; jabłuszka, banany i mango z płatkami owsianymi Producent: Nestlé Polska Nestlé Nutrition BRĄZ Bakuś – Jogurt z Żelkami Producent: Bakoma 25. Lody ZŁOTO Carte d’Or Chocolate Cherry Producent: Unilever Polska SREBRO Lody tradycyjne 1 l – lody toffi z kawałkami toffi Producent: Zielona Budka

„Czy wygrałem?” – to pytanie zadawali sobie producenci z całej Polski, którzy tłumnie pojawili się w stołecznym hotelu Westin

BRĄZ Big Milk Straciatella Producent: Unilever Polska

Dalszy ciąg na stronie 27 

26. Sery i twarogi

32. Przetwory mięsne

ZŁOTO Linia Twarożki Hochland z grubo krojonymi warzywami Producent: Hochland Polska

ZŁOTO Perfekcyjna Krakowska Sucha Producent: Zakłady Mięsne Olewnik Bis

SREBRO Ser Mozzarella w solance 250 g Producent: Temar BRĄZ Ser topiony w plasterkach 130 g Toast Producent: Lactima

SREBRO Parówki z Szynki 250 g Producent: Sokołów BRĄZ Berlinki Viva Producent: Animex 33. Karma dla psów i kotów

27. Tłuszcze żółte ZŁOTO Rama Buttery o smaku maślanym Producent: Unilever Polska SREBRO Delma Extra z masłem i oliwą z oliwek Producent: Unilever Polska BRĄZ Lurpak Soft Klasyczny 200 g Producent: Arla Foods

ZŁOTO Whiskas Delice Producent: Mars Polska SREBRO Linia Suche karmy Butcher’s Producent: Butcher’s Pet Care BRĄZ Felix – karma mokra dla kotów Producent: Nestlé Polska 34. Żywność dla dzieci

28. Mrożonki ZŁOTO Warzywa na patelnię toskańskie Producent: Frosta

ZŁOTO Bobo Frut Junior jabłko, banan i kiwi Producent: Nestlé Polska Nestlé Nutrition

SREBRO Paluszki Rybne Omega 3 Producent: Pescanova Polska

SREBRO BoboVita wielozbożowe płatki śniadaniowe po 18. miesiącu Producent: Nutricia Polska

BRĄZ Pizza Guseppe z szynką i pieczarkami Producent: Dr. Oetker Polska

BRĄZ Sokoliki Producent: Sokołów

29. Przetwory warzywno­‑owocowe

35. Preparaty OTC

ZŁOTO Koncentrat pomidorowy 190 g Producent: Agros Nova SREBRO Ogórki kwaszone małosolne 0,7 l Producent: Gomar Pińczów BRĄZ Pieczarki Marynowane Łagodne z Koperkiem Producent: Bonduelle Polska 30. Ryby i przetwory rybne ZŁOTO Śledź à la Matjas w sosie tzatziki Producent: Lisner SREBRO Tuńczyk w sosie zielonym curry 170 g Producent: Marimax Polska BRĄZ Łosoś Norweski Mrożona Polędwica Marynowana w Ziołach Producent: Limito 31. Przetwory mięsne drobiowe ZŁOTO Polędwica delikatesowa z fileta Producent: Drosed SREBRO Linia Konspol Natura Producent: Konspol Holding BRĄZ Pasztet drobiowy Leppszy 131 g Producent: Mispol

ZŁOTO Nurofen Ultra Producent: Reckitt Benckiser Poland SREBRO Verdin Complexx – krople trawienne Producent: USP Zdrowie BRĄZ Stoperol Control Producent: USP Zdrowie 36. Produkty do mycia naczyń ZŁOTO Ludwik płyn do mycia naczyń 1,5 kg Producent: Inco­‑Veritas SREBRO Morning Fresh Sensitive Producent: PZ CUSSONS Polska BRĄZ ECO Line płyn do mycia naczyń Producent: Gold Drop 37. Środki do prania i płukania ZŁOTO E Active Plus 2 w 1 Exotic Producent: PZ CUSSONS Polska SREBRO Ludwik żel do prania tkanin kolorowych i czarnych Color & Black 1,5 l Producent: Inco­‑Veritas BRĄZ Hypoalergiczny proszek do prania JELP Fresh Classic 2,24 kg Dystrybutor: Brodr. Jorgensen


NA JLEPSZY PRODUKT WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Laureaci plebiscytu Najlepszy Produkt 2012 38. Uniwersalne środki czystości ZŁOTO Linia Uniwersalnych płynów Sidolux do mycia podłóg o pojemności 1000 ml Mydło Marsylskie: pomarańczowe, bukiet kwiatowy, cytryna, morski, konwalia Producent: LAKMA Strefa SREBRO Cilit Bang Aktywna Piana Osady z Mydła i Prysznica 600 ml Producent: Reckitt Benckiser Poland BRĄZ Ludwik mleczko czyszczące super active­‑spray 750 ml Producent: Inco­‑Veritas 39. Specjalistyczne środki czystości ZŁOTO Linia Sidolux specjalistyczne płyny do mycia podłóg dedykowane konkretnym powierzchniom (drewno, panele, pcv i linoleum) Producent: LAKMA Strefa SREBRO ŁUGA z proteinami preparat ułatwiający prasowanie Producent: Gold Drop

Dalszy ciąg na stronie 28 REKLAMA

40. Preparaty do WC ZŁOTO Kostka do WC Domestos Double Power Producent: Unilever Polska SREBRO WC Sansed Classic płyn Producent: Libella BRĄZ Kret BIO Kostka WC do spłuczki Producent: Global Cosmed Group 41. Artykuły higieniczne ZŁOTO Velvet Delikatnie Biały XXL Producent: Kimberly­‑Clark Poland SREBRO Bella Panty Aroma Energy Producent: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych BRĄZ Pieluszki Pampers Premium Care Producent: Procter and Gamble DS Polska 42. A rtykuły do higieny jamy ustnej

BRĄZ PRO­‑EXPERT kompleksowa ochrona Producent: Procter and Gamble DS Polska

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 27

Małgorzata Mejer (druga z lewej) z Procter and Gamble DS Polska, ucieszyła się, że imprezę poprowadził Krzysztof Ibisz, który aktualnie promuje markę Head & Shoulders. Od prawej stoją: Martyna Kostrzyńska, Katarzyna Walewska i Katarzyna Stalkowska-Galuhn, również z P&G

43. Kosmetyki do pielęgnacji twarzy ZŁOTO Kremy przeciwzmarszczkowe na dzień i na noc NIVEA Visage Pure & Natura Dystrybutor: NIVEA Polska SREBRO Linia: Soraya Art & Diamonds diamentowe odmłodzenie skóry 50+ Producent: Cederroth Polska BRĄZ Regenerujący krem nawilżający na dzień Revitalift Total Repair 10 L’Oréal Paris Producent: L’Oréal Polska 44. Kosmetyki do demakijażu twarzy ZŁOTO Dwufazowy płyn do demakijażu oczu NIVEA Dystrybutor: NIVEA Polska

ZŁOTO Blend­‑a­‑med 3D White LUXE Healthy Shine Producent: Procter and Gamble DS Polska

SREBRO Błękitna Gama GARNIER Essential do Skóry Wrażliwej Producent: L’Oréal Polska

SREBRO Listerine Total Care Enamel Guard Producent: Johnson & Johnson Poland

BRĄZ Jaśmin Płyn Micelarny Ziaja Producent: Ziaja

Uśmiech nie schodził z twarzy zwycięzców – od prawej Karolina Rusinek i Joanna Lato z Reckitt Benckiser Poland oraz Iwona Szwan, szefowa sprzedaży i marketingu „Wiadomości Handlowych” z pozostałymi reprezentantkami Wydawnictwa Gospodarczego


28 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

NA JLEPSZY PRODUKT WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Laureaci plebiscytu Najlepszy Produkt 2012 45. Kosmetyki pielęgnacyjne do ciała ZŁOTO Mleczko do ciała NIVEA Pure & Natural Producent: Beiersdorf SREBRO Mleczko do ciała GARNIER mango 7 dni Producent: L’Oréal Polska BRĄZ Linia: Balsamy do ciała Fa NutriSkin Producent: Henkel Polska

Przedstawicielki Konspolu, Agnieszka Piech i Magdalena Pazgan, ze znanym prezenterem telewizyjnym i redaktorem naczelnym lidera rynku prasy handlowej

46. Kosmetyki do mycia ZŁOTO Żel pod prysznic Dove Men+Care Clean Comfort Producent: Unilever Polska SREBRO Linia: Żele pod prysznic Fa NutriSkin Producent: Henkel Polska BRĄZ Żel pod prysznic AXE Excite Producent: Unilever Polska 47. Kosmetyki przeciwsłoneczne ZŁOTO Balsam utrwalający opaleniznę rozświetlający Soraya Producent: Cederroth Polska

Agnieszka Barańska wróciła do firmy Lakma Strefa z dwoma złotymi medalami dla produktów marki Sidolux

Grzegorz Zduniak, marketing assistant w dziale słodyczy Nestlé Polska

SREBRO Kokosowy olejek do opalania spray SPF 15 DAX Sun Producent: DAX Cosmetics BRĄZ Mleczko do opalania SPF 30 Bielenda Bikini Producent: Bielenda Kosmetyki Naturalne

Katarzyna Siekierska cieszy się z dziewięciu medali, które zdobył koncern Nestlé Polska

Dyplomy jeszcze na stołach, ale już wkrótce zawisną w reprezentacyjnych miejscach, a logo Najlepszy Produkt 2012 trafi na opakowania wybranych wyrobów

Zwycięzcom dopisywały humory! Katarzyna Porczyk odebrała dla Nestlé Nutrition dwie nagrody

SREBRO Plastry z woskiem do depilacji ciała miodowe Tanita Producent: Miraculum BRĄZ Krem do depilacji Olive Producent: Verona Products Professional 51. Kosmetyki do higieny intymnej ZŁOTO Specjalistyczny płyn do higieny intymnej AA Intymna Pro Protect Producent: Oceanic SREBRO Kremowy płyn do higieny intymnej z kwasem mlekowym Ziaja Intima Producent: Ziaja BRĄZ Kremowe żele do higieny intymnej Intimio Neutralize Soraya Producent: Cederroth Polska

SREBRO Linia Taft Power & Fullness Producent: Henkel Polska BRĄZ Spray podnoszący włosy u nasady Marion Producent: Marion Kosmetyki 56. Kosmetyki do koloryzacji włosów ZŁOTO Linia: Farby do włosów GARNIER Color Naturals Producent: L’Oréal Polska SREBRO Linia: Farby do włosów Syoss Mixing Colors Producent: Henkel Polska BRĄZ Pianka trwale koloryzująca Wellaton Producent: Procter and Gamble DS Polska 57. Tusze do rzęs

ZŁOTO 52. Dezodoranty Volum’Express Colossal Cat Eyes Black i antyperspiranty damskie Maybelline Mascara Producent: L’Oréal Polska ZŁOTO Roll­‑on NIVEA Invisible SREBRO for Black & White Clear Big & Beautiful Boom Astor Mascara Dystrybutor: NIVEA Polska Producent: Coty Polska SREBRO Linia: dezodoranty Fa NutriSkin Producent: Henkel Polska BRĄZ Dezodorant GARNIER Invisi Mineral Cool Producent: L’Oréal Polska

BRĄZ False Lash Effect Fusion Max Factor Mascara Producent: Procter and Gamble DS Polska 58. Cienie do powiek ZŁOTO Paleta wypiekanych cieni do powiek Eye Shadow Trio IsaDora Dystrybutor: Baltic Company

48. Kosmetyki do pielęgnacji dłoni

53. Wody toaletowe i perfumowane damskie

ZŁOTO Skoncentrowany krem do rąk Ziaja Kozie Mleko Producent: Ziaja

ZŁOTO Woda toaletowa Naomi Campbell Wild Pearl Producent: SiroScan

SREBRO Koncentrat kremu do rąk Kamill Intensiv+ Producent: Burnus Polska

SREBRO Woda toaletowa C­‑THRU Charming Producent: Sarantis Polska

BRĄZ Cienie do powiek Special Effects Producent: Firma Ados Adam Osuchowski

BRĄZ Odżywczy krem do rąk i paznokci DAX Perfecta Producent: DAX Cosmetics

BRĄZ Woda toaletowa Playboy Play it Rock Producent: Coty Polska

59. Pomadki i błyszczyki

54. Szampony i odżywki do włosów

SREBRO Pomadka Color Sensational The Shine Maybelline Producent: L’Oréal Polska

49. Kosmetyki do pielęgnacji stóp ZŁOTO Zmiękczający krem do stóp na pękające pięty DAX Perfecta Producent: DAX Cosmetics SREBRO Krem do stóp, łokci i kolan Celia Producent: DAX Cosmetics BRĄZ Antyperspiracyjny dezodorant do stóp DAX Men Producent: DAX Cosmetics

ZŁOTO Odżywka przeciwłupieżowa Head & Shoulders Citrus Fresh Producent: Procter and Gamble DS Polska SREBRO Szampon wzmacniający GARNIER Fructis czysty blask Producent: L’Oréal Polska BRĄZ Szampon Dove Intense Repair Producent: Unilever Polska

SREBRO Cienie do Powiek Mono Matt GOSH Dystrybutor: Brodr. Jorgensen

ZŁOTO Pomadka Colour Elixir Max Factor Producent: Procter and Gamble DS Polska

BRĄZ Nawilżający błyszczyk z lusterkiem GOSH Dystrybutor: Brodr. Jorgensen 60. Fluidy i pudry ZŁOTO Podkład Match Perfection Rimmel Producent: Coty Polska

50. Kosmetyki do depilacji

55. Kosmetyki do stylizacji włosów

SREBRO Fluid Smooth Effect Foundation Max Factor Producent: Procter and Gamble DS Polska

ZŁOTO Żele do golenia Gillette Venus Satin Care Producent: Procter and Gamble DS Polska

ZŁOTO Lakier Wellaflex Hydro Style Producent: Procter and Gamble DS Polska

BRĄZ Mineralny podkład matujący AA Make Up Producent: Oceanic

Dalszy ciąg na stronie 29 


NA JLEPSZY PRODUKT WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 29

Laureaci plebiscytu Najlepszy Produkt 2012 61. Lakiery i emalie do paznokci ZŁOTO Lakiery Sally Hansen Complete Salon Manicure Producent: Coty Polska SREBRO Odżywki do paznokci Nail Therapy Eveline Cosmetics Producent: Eveline Cosmetics

Firmę Reckitt Benckiser Poland, jednego z czołowych producentów detergentów i środków czystości, reprezentowały Joanna Lato oraz Karolina Rusinek

BRĄZ Linia Ceramic Nail Lacquer ArtDeco Dystrybutor: Baltic Company 62. Kosmetyki do twarzy dla mężczyzn

REKLAMA

ZŁOTO Linia NIVEA For Men Dystrybutor: NIVEA Polska SREBRO Żel do Golenia Gillette Fusion ProGlide Hydrating Producent: Procter and Gamble DS Polska BRĄZ Yego balsam po goleniu Producent: Ziaja 63. Dezodoranty i antyperspiranty męskie ZŁOTO Antyperspiranty NIVEA For Men Invisible Power Dystrybutor: NIVEA Polska SREBRO Dezodorant AXE Excite Producent: Unilever Polska BRĄZ Dezodorant Dove Men+Care Producent: Unilever Polska 64. Wody toaletowe i perfumowane męskie ZŁOTO Woda toaletowa STR8 Discovery Producent: Sarantis Polska SREBRO Woda toaletowa Playboy London Producent: Coty Polska BRĄZ Woda toaletowa Miraculum Men Collection Black Producent: Miraculum 65. Kosmetyki dla dzieci ZŁOTO Krem Intensywnie Pielęgnujący Johnson’s Baby Producent: Johnson & Johnson Poland SREBRO Nawilżający płyn do kąpieli Bobini – wanilia i kokos Producent: Global Cosmed Group BRĄZ Płyn do mycia ciała i włosów AA Ja i mama Producent: Oceanic

Delma Extra:

√ lider z udziałem 16,6% * √ dynamiczny wzrost + 11,2% ** √ już prawie co drugie gospodarstwo domowe w Polsce kupuje Delmę Extra *** Rozstrzygnięcia w niektórych kategoriach były miłym zaskoczeniem nawet dla samych laureatów

* udział wolumenowy w rynku margaryn i miksów w Polsce za okres październik–listopad 2011; źródło: Unilever za Nielsen ** wzrost wolumenowy sprzedaży marki Delma Extra w rynku margaryn i miksów w Polsce za okres grudzień 2010–listopad 2011 vs grudzień 2009–listopad 2010; źródło: Unilever za Nielsen *** dane o penetracji Delma Extra za okres październik 2010–wrzesień 2011; źródło: Unilever za GfK Polonia

Tak się cieszy ekipa Dax Cosmetics; od lewej: Anna Pajestka, Jagna Dyżakowska, Agnieszka Czółnowska, Katarzyna Kostrzyńska i Renata Ślesak


NA JLEPSZY PRODUKT

30 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Te nowości wskazali konsumenci

– musisz mieć je w sklepie!

Dziękujemy za głosy oddane na Eco Line

Nagroda dla suchej karmy Butcher’s zachęca nas do pracy

W Liliana Ćwik, manager ds. marketingu Gold Drop

trosce o ochronę środowiska naturalnego w firmie Gold Drop powstała seria wyrobów ekologicznych Eco Line. Jednym z produktów tej serii jest ekologiczny płyn do mycia naczyń w opakowaniu o poj. 500 ml. Ma on certyfikat wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, przyznawany wyrobom spełniającym kryteria ekologiczne zawar‑ te w Rozporządzeniu (WE) 1980/2000 oraz wymagania zawarte w Decyzji Komisji 2005/342/WE. Wspólnotowe oznakowanie ekolo‑ giczne Ecolabel (w postaci kwiatka – red.) jest głównym oficjalnym europejskim wyróżnieniem przyznawanym towarom spełniającym wyższe normy środowiskowe. Nasz płyn do naczyń Eco Line to pro‑ dukt wysokiej jakości, o świeżym zapachu, który dodatkowo zawiera glicerynę chroniącą skórę rąk. Zgłosiliśmy go do konkursu, ponieważ wyróżnia się skutecznością działania, a jednocze‑ śnie chroni środowisko naturalne. Produkty ekologiczne z założenia są dużo lep‑ szej jakości i o znacznie wyższych parametrach działania, niż warianty klasyczne – stąd nie‑ jednokrotnie ich wyższe ceny. Dziś klienci są świadomi i wyedukowani ekologicznie, a także pragną chronić środowisko naturalne. Dla nich właśnie przeznaczona jest seria Eco Line. Obecnie w jej skład wchodzą: płyn do szyb, płyn uniwersalny i mydełko w płynie. Cieszymy się ogromnie, że konsumenci docenili starania firmy Gold Drop i dzięki ich wyborowi nasz ekologiczny płyn do mycia naczyń otrzymał tytuł Najlepszy Produkt 2012.

Eco Line płyn do naczyń

Kostki Domestos na miarę oczekiwań polskich konsumentów

Z Pat Romanek, General Manager International Butcher’s PetCare

Suche karmy Butcher’s

Hellmann’s inspiruje do eksperymentów w kuchni

N Karina Radulska, brand manager Domestos w Unilever Polska

owe kostki Domestos (Double Power) Podwójna Moc są dostępne na polskim rynku od października 2011 roku. Tym bardziej cieszy nas nagroda przyznana w konkursie Najlepszy Produkt 2012, która dowodzi, że konsumenci nadal w swych wyborach kierują się zaufaniem do marki, która nigdy ich nie zawiodła. A takim brandem jest właśnie Domestos. Polacy są na pierwszym miejscu wśród europejskich konsumentów kostek toaletowych. W żadnym innym kraju zawieszka w muszli toaletowej nie zrobiła tak spektakularnej kariery. Dodatkowo ba‑ dania wykazują, że kobiety nie tylko chciałyby, żeby w ich domach panowała higieniczna czystość, ale i miły klimat, również dzięki ładnemu zapachowi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, stworzyliśmy nowatorski produkt, który nie tylko czyści toaletę, ale także zapewnia jej intensywny, świeży zapach na bardzo długo. Nowe kostki Domestos, dzięki żelowemu wkładowi za‑ pachowemu, uwalniają zapach przez cały czas – nie tylko podczas spłukiwania wody w toalecie. Jest to także jedyna na rynku za‑ wieszka z płynnym żelem czyszczącym o sile Domestosa. Żelowe kostki Domestos pomagają również zapobiegać osadzaniu się kamienia w toalecie, na‑ wet w bardzo twardej wodzie, w którą zaopatrywanych jest około 90 proc. polskich gospodarstw domowych. Te cechy sprawiają, że nasz nowy produkt zdążył już podbić serca Polaków, m.in. otrzymując tytuł Najlepszy Produkt. I za to zaufanie naszym konsumentom bardzo dziękujemy.

Kostka do WC Domestos Double Power

radością przyjęliśmy wiadomość o wyróżnieniu produktu firmy Butcher’s Pet Care w prestiżowym plebiscycie miesięcznika „Wiadomości Handlowe”. Sukces ten cieszy tym bardziej, że na polskim rynku jesteśmy od niedawna. Karma sucha Butcher’s trafiła do sprzedaży w połowie 2011 roku. Wprowadziliśmy ją równocześnie w kilku europejskich krajach, wzbudzając zainteresowanie klientów. Zgłosiliśmy produkt do konkursu, ponieważ ma on wysoką jakość oraz skład wyróżniający się na tle innych takich wyrobów. Rośnie grupa osób, które zwracają uwagę na jakość karmy i jej wpływ na zdrowie pupila. Klienci coraz chętniej czytają etykiety i sprawdzają składniki, zawartość mięsa, naturalność. Ten trend wpisuje się w strategię produktową Butcher’s. Nasza sucha karma to minimum 30 proc. mięsa, warzywa, ekstrakty białkowe, zdrowe oleje i tłuszcze oraz witaminy z grup A, B i D. Jest ona odpowiednia dla różnych psów. Srebrny medal w plebiscycie Najlepszy Produkt 2012 stanowi zachętę do kontynuowania działań w zakresie doskonalenia produktów oraz dowód na to, że marka Butcher’s już zaistniała w świadomości odbiorców, jako oferująca zdrowe, naturalne produkty i jakość w konkurencyjnej cenie. Jest to również potwierdzenie zaufania konsumentów do brandu. Informacja o wyróżnieniu stanowić będzie nieodłączny element akcji reklamowej oraz komunikacji PR związanej z programem Natural Change, który ma uświadomić właścicielom psów, że prawidłowo zbilansowane posiłki są elementem niezbędnym do zapewnienia ich pupilom zdrowia i prawidłowej kondycji.

Anna Stożek, dressings brand manager Hellmann’s & Tortex w Unilever Polska

M

arka Hellmann’s, wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów, w 2011 roku rozszerzyła portfolio o Sandwich Majonez w unikalnej, wyciskanej butelce. Znając zamiłowanie Polaków do kanapek, przedstawiliśmy rozwiązanie gwarantujące szybkie, wygodne i twórcze wykorzystanie majonezu do kanapek. Majonez, tak dobrze zadomowiony w kuchni dodatek, nabrał odtąd nowego charakteru i zainspirował do wspólnej zabawy kulinarnej. Nasza nowość była dostępna na rynku od początku lutego 2011 roku w dwóch wariantach: 225 i 400 ml. Majonez Hellmann’s Sandwich nie zawiera konserwantów i – tak jak wszystkie majonezy marki Hellmann’s – powstaje z jajek chowu ściółkowego. Znak Najlepszy Produkt 2012 jest dowodem docenienia naszego produktu oraz jego jakości, za co wszystkim konsumentom dziękujemy. Odwiedź nas na: www.facebook.com/HellmannsPL.

Hellmann’s Sandwich Majonez


NA JLEPSZY PRODUKT WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 31

Przedstawiciele firmy Podravka Polska w kuluarach omawiają wyniki; od lewej: Katarzyna Skrzypczak, Martin Hecimovic i Anna Laskowska

Daniel Jaworski (po lewej) z Unilever Polska – koncern zdobył najwięcej nagród w plebiscycie Najlepszy Produkt 2012, nad którym patronat medialny objął dziennik „Rzeczpospolita”

Mieczysław Walkowiak, wiceprezes Sokołowa (po lewej), odbiera gratulacje od Grzegorza Szafrańca, redaktora naczelnego „Wiadomości Handlowych”

Ze sceny wszystko wygląda inaczej

Karolina Cacko, PR specialist w Johnson & Johnson Poland

REKLAMA

Anna Pajestka, product manager Celia w Dax Cosmetics


NA JLEPSZY PRODUKT

32 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Te nowości wskazali konsumenci

– musisz mieć je w sklepie!

Delma Extra ma już jedną piątą rynku margaryn i miksów

Tortex stawia kropkę nad „i”

T Beata Pijanowska, brand building manager Unilever Polska

o dla nas wielki zaszczyt, że Delma Extra z masłem i oli‑ wą z oliwek zdobyła srebrny medal w konkursie Najlepszy Produkt 2012. Nagroda ta jest dla nas bardzo cenna, bo przy‑ znają ją konsumenci. Świadczy to o ich uznaniu dla Delmy Extra z masłem i oliwą z oliwek oraz o dużym zaufaniu, jakim darzą markę Delma. Wariant Delma Extra z masłem i oliwą z oliwek został wprowadzony na rynek w styczniu 2011 roku, z sukcesem dodając śródziemnomorski klimat do bogatej oferty Delmy Extra. Obecnie bowiem marka obejmuje aż siedem wariantów smakowych, na które składają się: Delma Extra z masłem, Delma Extra z masłem i szczyptą soli, Delma Extra z masłem o smaku prażonej cebulki, Delma Extra z masłem i oliwą z oliwek, Delma Extra z jogurtem, Delma Extra z wi‑ taminami i Delma Extra ze śmietanką. Dzięki różnorodności oferty konsumenci mają możliwość wyboru spośród całej palety smaków, a tym samym przygotowania pysznych kanapek na wiele sposo‑ bów. Delma Extra to zatem sekret pysznych kanapek. Marka jest liderem rynku, z udziałem na poziomie 20,1 proc., zaś sama Delma Extra zajmuje 16,6 proc. rynku (udział wolumenowy w rynku margaryn i miksów w Polsce za okres październik‑listopad 2011; źródło: Unilever za Nielsen – red.). Delma jest obecnie ponad dwa razy większa niż gracz numer dwa na rynku markowych margaryn i miksów, a co roku wprowadzane nowości odno‑ szą sukces. Niezmiernie cieszy nas uzna‑ nie konsumentów wobec Delmy Extra z masłem i oliwą z oliwek. Sama marka zdobyła również wiele innych nagród.

Delma Extra z masłem i oliwą z oliwek

Kasia zasługuje na ten tytuł

Grzegorz Kubecki, brand building specialist Unilever Polska

Tortex – Ketchup ziołowy do pizzy (500 g)

Rama Buttery to unikatowy produkt w swojej kategorii

K Grzegorz Kubecki, brand building specialist Unilever Polska

asia jest oferowana w ogólnopolskiej dystrybucji od 1993 roku, kiedy to firma Unilever przejęła zakład produkcyjny w katowickich Szopienicach. Wcześniej była marką o charakterze lokalnym, dostępną jedynie dla konsumentów w południowej Polsce. Warto zaznaczyć, że od dziewiętnastu lat Kasia nie zmieniła szaty graficznej, a jej złote opakowanie to w kategorii tłuszczów do pieczenia symbol produktu najwyższej jakości. Sam produkt jest gwarantem udanych wypieków. Wysoką jakość Kasi potwierdza m.in. status lidera w segmencie margaryn do pieczenia – zarówno pod względem wolumenowym, jak i wartościowym (udziały wartościowe i ilościowe w segmencie margaryn do pieczenia w Polsce za okres grudzień 2010‑listopad 2011; źródło: Unilever za Nielsen – red.), a także fakt, że Kasia gości w ponad połowie polskich gospodarstw domowych (źródło: Unilever za GfK Polonia, sierpień 2011 – red.). Kasię doceniają również sprzedawcy, gdyż dostępna jest w ponad 80 proc. sklepów (numeryczna dystrybu‑ cja sprzedaży w Polsce za okres październik‑listopad 2011; źródło: Unilever za Nielsen – red.). Zwycięstwo w konkursie Najlepszy Produkt 2012 jest szczególnym wyróżnieniem. Świadczy o tym, że konsumenci doceniają zarówno nasz produkt, jak i ciężką pracę całego zespołu. Logotyp Najlepszy Produkt zostanie z pewnością wykorzystany przy promocji naszej kostki do pieczenia w prasie i na poziomie sklepów.

Kostka do pieczenia Kasia 72% tł.

K

onsumenci cenią ketchup Tortex przede wszystkim za unikal‑ ny smak, który nadają mu świetnie dobrane przyprawy, oraz za przystępną cenę. Produkt ten sprawdza się doskonale za‑ równo do codziennego użytku, np. do zapiekanek i kanapek, jak również podczas rodzinnego grillowania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych konsumentów, w kwietniu 2011 roku wpro‑ wadziliśmy na rynek nowość: Tortex – Ketchup ziołowy do pizzy, który ma jeszcze bogatszy smak. Urozmaici on również klasyczne dania i doda wło‑ skiego charakteru w każdej kuchni. Tortex – Ketchup ziołowy do pizzy przypadł do gustu naszym konsu‑ mentom, którzy docenili jego dobrze doprawiony smak i atrakcyjną cenę. Dowodem potwierdzającym ten fakt jest otrzymana nagroda w konkursie Najlepszy Produkt 2012. Jesteśmy z niej niezmiernie dumni i z tego miejsca serdecznie dzię‑ kujemy za okazane nam zaufanie.

J Małgorzata Sikorowska‑Paczóska, junior brand building manager Rama w Unilever Polska

est nam niezmiernie miło, że Rama Buttery otrzymała złoty medal w konkursie Najlepszy Produkt 2012. Nagroda cieszy tym bardziej, że przyznawana jest przez najsurowsze jury – złożone z konsumentów. To najwyższe wyróżnienie potwierdza, że nasz produkt został przez nich bardzo dobrze przyjęty. Ramę Buttery wprowadziliśmy na rynek w lutym 2011 roku. Produkt ten powstał z myślą o osobach wymagających, które oczekują, że tłuszcz do smarowania pieczywa będzie zarówno smaczny, jak i wpisujący się w zdrową dietę. Rama Buttery to korzystne dla zdrowia niezbędne kwasy tłuszczowe i łagodny, maślany smak w jednym opakowaniu. Poszerzenie portfolio marki Rama o ten produkt stanowi unikalną na rynku ofertę. Konsumenci mogą teraz cieszyć się smakiem trady‑ cyjnego masła, mając jednocześnie pewność, że dostarczają organi‑ zmowi cennych składników odżywczych znajdujących się w wysokiej jakości beztransowych margarynach. Główną zaletą Ramy Buttery jest to, że dostarcza ona niezbędnych kwasów tłuszczowych, które są potrzebne do prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci oraz do właściwego funkcjonowania organizmu osób do‑ rosłych. Produkt ten ma wszystkie zalety dobrego tłuszczu, a przy tym lubiany przez konsumentów maślany smak. Rama oferu‑ je także takie warianty, jak: Rama Classic, Rama Multivita, Rama Olivio czy Rama Yoghurt. Nowością jest Rama Calcium z dodatkiem wapnia.

Rama Buttery o smaku maślanym


NA JLEPSZY PRODUKT WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 33

Jeżyki Dark Cocoa nie mają odpowiedników na rynku Joanna Kozakiewicz, dyrektor trade marketingu Jutrzenka Colian

J

eżyki, ciastka o charakterystycznym, najeżonym i nieregular‑ nym kształcie, zawierające bogactwo bakalii, tworzą samo‑ dzielną kategorię w segmencie ciastek w czekoladzie. Nie mają odpowiednika na rynku. W listopadzie 2011 roku rozszerzyliśmy ofertę tych unikalnych słodyczy, wprowadzając do sprzedaży Jeżyki Dark Cocoa oblane ciemną, deserową czekoladą marki Goplana. To propozycja dla osób preferujących mniej słodki, a bardziej wy‑ trawny smak. Ekskluzywny charakter produktu podkreśliliśmy ele‑ gancką i wyróżniającą się szatą graficzną opakowania, właściwą dla artykułów z segmentu premium. Dziś wiemy, że nowe Jeżyki zostały pozytywnie ocenione przez konsumentów. Zdobycie złote‑ go medalu w badaniu konsumenckim Najlepszy Produkt 2012 za produkt Jeżyki Dark Cocoa w kategorii Ciastka, wafle, pierniki stanowi dla nas cenne i jednoznaczne potwierdzenie, że działania, które podjęliśmy, przyniosły najważniejszy efekt w postaci satys‑ fakcji klienta.

Jeżyki Dark Cocoa

REKLAMA

o smaku maślanym Zawiera niezbędne kwasy tłuszczowe Omega 3 i Omega 6 potrzebne do prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka.

Piotr Kamiński z dumą prezentuje dyplom zdobyty przez firmę Frosta

Anna Gałuszka i Anna Drab reprezentowały firmę Danone

Maja Kowalska z L’Oréal Polska odpowiada za kosmetyki do pielęgnacji twarzy marki Garnier


NA JLEPSZY PRODUKT

34 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Te nowości wskazali konsumenci

– musisz mieć je w sklepie!

Black wygrał, bo współtworzyli go sami konsumenci

Sprzedaliśmy ponad 31 milionów torebek Barszczu Winiary

N

O Paulina Włodarska, marketing manager FoodCare

gromnie cieszy mnie złoty medal dla napoju Black Mojito w kategorii energetyków w plebiscycie Najlepszy Produkt 2012. Markę Black wprowadziliśmy do sprzedaży niespeł‑ na rok temu. W tak krótkim czasie zdobyła ona ponad 30 proc. rynku oraz uznanie konsumentów, co uznajemy za ogromny sukces. Rozbudowując nasze portfolio, od lat uważnie wsłuchujemy się nie tylko w głosy rynku, ale przede wszystkim w opinie i potrzeby konsumentów. Dokładnie tak samo zrobiliśmy w przypadku Mojito – jak widać, z dobrym skutkiem. Black w wersji smakowej Mojito trafił na rynek wio‑ sną 2011 roku. Jego pojawienie się było kolejnym etapem rozbudowy i poszerzania oferty napojów Black o nowe, oryginalne wersje smakowe. Po suk‑ cesach limonki, mango i maliny, zdecydowaliśmy się na Mojito, ponieważ smak ten zebrał doskonałe opinie w trakcie paneli degustacyjnych. Zaufaliśmy dobremu gustowi naszych konsumen‑ tów i jak zwykle nie zawiedliśmy się. Z prawdziwą dumą będziemy po‑ sługiwać się znakiem Najlepszy Produkt 2012 na opakowaniach na‑ grodzonego napoju Black Mojito.

Black Mojito energy drink

Krakowskie Talarki odświeżyły wizerunek marki Lajkonik

Iwona Zaczek, brand PR coordinator Nestlé Polska

Barszcz Czerwony Ekspresowy Winiary – zupa instant bez dodatku glutaminianu sodu

Winiary zagościły w naszych domach

K Arkadiusz Klinowski, brand manager The Lorenz Bahlsen Snack‑World

iedy Krakowskie Talarki od Lajkonika pojawiły się na rynku, były innowacją tworzącą nowy segment w kategorii sło‑ nych przekąsek. Uzupełniły portfolio znanej i cenionej marki Lajkonik, w którym znajdują się takie produkty, jak paluszki, precelki, krakersy oraz ich mieszanki. Talarki niemal natychmiast przypadły do gustu konsumentom, a ich sprzedaż znacząco prze‑ wyższyła oczekiwania. Stały się silnym elementem umacniającym wizerunek marki Lajkonik, jako producenta tradycyjnych słonych przekąsek i eksperta w dziedzinie wypieków. Przebojem zdobyły także przychylność handlowców, a w ślad za nią sklepowe półki, szybko budując szeroką dystrybucję. Nic dziwnego, że na początku 2011 roku rozszerzyliśmy linię o nowy wariant smakowy. Wybór padł na cebulkę – jeden z najbardziej popularnych smaków wśród słonych przekąsek. Krakowskie Talarki o smaku cebulki pojawiły się w sklepach w lutym 2011 roku. Dzięki wprowadzeniu tego wa‑ riantu udało się odświeżyć wizerunek marki oraz zwiększyć sprzedaż sygnowanych nią wyrobów. Dlatego z radością przyjęli‑ śmy wiadomość o tym, że Krakowskie Talarki o smaku cebulki zdobyły złoty medal w głosowaniu konsumentów na Najlepszy Produkt 2012 w konkursie „Wiadomości Handlowych”. Cieszymy się z uznania konsumentów, ponieważ samo w sobie jest ono nagrodą i dowodem na to, że po raz kolejny tra‑ filiśmy w ich gust. Planujemy umieścić na opakowaniu znak Najlepszy Produkt 2012 – wybór konsumentów. Wierzymy, że to wyróżnienie pomoże nam poszerzyć grono wielbicieli przekąsek spod znaku Lajkonika.

Krakowskie Talarki o smaku cebulki

agroda Najlepszy Produkt jest bardzo cenna, ponieważ przyznają ją konsumenci, którzy w ten miły dla nas spo‑ sób przypieczętowali lojalność do Barszczu Czerwonego Winiary. Z tego też powodu znak Najlepszy Produkt zamie‑ rzamy wykorzystać w naszej kampanii telewizyjnej dla Barszczu Czerwonego Ekspresowego Winiary oraz na stronie internetowej www.winiary.pl. Produkt jest doskonale znany od wielu lat – to ulubiony barszcz Polaków, z 77‑proc. udziałem w kategorii barsz‑ czy czerwonych (dane: Nielsen, październik‑listopad 2011). Jego sprzedaż w ubiegłym roku wyniosła ponad 31 milionów torebek. Sekret powodzenia barszczu Winiary jest prosty: zawsze się udaje, jest pyszny, do‑ brze doprawiony, ma intensywny i na‑ sycony kolor. Od września 2011 roku ulubiony barszcz Polaków występuje w nowej odsłonie – z odświeżoną sza‑ tą graficzną opakowania i bez dodatku glutaminianu sodu. W najnowszej kampanii marketingowej wspierającej produkt pokazujemy, że barszcz czerwony to zupa nie tylko na święta, ale i na co dzień. Wzbogacając go o jeden z wie‑ lu możliwych dodatków, uzyskamy inspirujące pomysły na obiad dla całej rodziny. Wiele cieka‑ wych przepisów na barszcz czerwony w nowej odsłonie zamieściliśmy na dedykowanym serwi‑ sie www.winiary.pl/ulubionybarszcz/. Życzymy smacznego!

P Bartosz Orszulak, product manager w dziale wyrobów kulinarnych Nestlé Polska

ierwsze miejsce dla produktu Winiary Pomysł Na... Chrupiące Kąski Klasyczne z dipem czosnkowym w plebiscycie Najlepszy Produkt 2012 jest kolejnym dowodem na to, że konsumenci oraz partnerzy handlowi darzą produkty naszej marki wyjątkowym zaufaniem. Winiary Pomysł na... Chrupiące Kąski, propozycja typu 2 w 1, to pierwszy na rynku produkt po‑ zwalający przygotować pyszne, panierowane kawałki kurczaka z piekarnika – a do tego bez dodatku tłuszczu. Dzięki panierce uzy‑ skujemy chrupiące na zewnątrz i soczyste w środku kawałki kur‑ czaka, które smakują najlepiej z wyśmienitym dipem znajdującym się również w saszetce. Dla uzyskania pełnowartościowego obiadu chrupią‑ ce kąski najlepiej podawać z sałatką ze świeżych warzyw. Nasz produkt stanowi także idealną, pyszną i ła‑ twą w przygotowaniu propozycję na spotkania z przyjaciółmi. Najlepszym dowodem jest jego zwiększona rotacja m.in. przed Sylwestrem. Doskonały smak i możliwości różnorodnego zastosowania sprawiły, że produkt ten na dobre zago‑ ścił w domach Polaków, o czym świadczą nasze wyniki sprzedażowe.

Winiary Pomysł na…Chrupiące Kąski Klasyczne


NA JLEPSZY PRODUKT WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 35

Dawid Jaworski z działu sprzedaży firmy Limito

Agata Chromińska, specjalista ds. marketingu handlowego w firmie Libella

Pamiątkowe zdjęcie prawie wszystkich pracowników „Wiadomości Handlowych” i „Wiadomości Kosmetycznych”. Nasze drobne braki kadrowe uzupełniły Beata Fołtyn z Cederroth Polska (pierwsza z prawej) oraz trzymająca dyplom Justyna Rogalińska z firmy Oceanic

REKLAMA

Untitled-3 1

2/14/12 6:33 PM


NA JLEPSZY PRODUKT

36 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Te nowości wskazali konsumenci

– musisz mieć je w sklepie!

Plebiscyt potwierdza, że Ługa przyjęła się na rynku

Koncentrat pomidorowy Łowicz – jakość zobowiązuje

T

K Liliana Ćwik, manager ds. marketingu Gold Drop

rochmal syntetyczny jest na rynku chemii gospodarczej wyrobem niszowym, ale dla firmy Gold Drop to jeden z wio‑ dących produktów. Obecnie około 60 proc. tego rynku sta‑ nowią artykuły pod marką Ługa – krochmale syntetyczne i preparaty ułatwiające prasowanie. Marka Ługa cieszy się bardzo dużą popularnością, dlatego stale udoskonalamy i ulepszamy preparaty, aby konsumenci mieli w czym wybierać. Nowością jest, wprowadzony do sprzedaży w 2011 roku, preparat ułatwiający pra‑ sowanie – Ługa z proteinami i skrobią. Produkt usztywnia wypraso‑ wane tkaniny, zapobiega ich elektryzowaniu się, poprawia gładkość i połysk włókien, zapobiega niszczeniu tkaniny w wysokich temperaturach i ma przyjemny zapach. Postanowiliśmy zgłosić Ługę do konkursu „Wiadomości Handlowych”, bo to propozycja godna polecenia i używania, a przy tym ła‑ twa w użyciu i w bardzo przystępnej cenie. Otrzymując wyróżnienie Najlepszy Produkt 2012 dla tego wariantu, utwierdziliśmy się w przekonaniu, iż wyrób ten jest znany i lu‑ biany przez klientów. Serdecznie dziękujemy za oddane na niego głosy. Wyróżnienie będzie dodatko‑ wym atutem dla naszych kontrahentów. Utwierdzi ich w przekonaniu, że produkty firmy Gold Drop mają silną pozycję na rynku i warto posiadać je w ofercie.

Ługa z proteinami – preparat ułatwiający prasowanie

Uniwersalny Sidolux broni się jakością, ceną i zapachem

Joanna Bancerowska, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Agros‑Nova

Koncentrat pomidorowy Łowicz 190 g

Pianka z gwarancją koloru

U Agnieszka Barańska, brand manager Lakma Strefa

niwersalne produkty do mycia Sidolux w butelkach o poj. 1000 ml są obecne na rynku od 10 lat. W tym czasie zyskały zaufanie licznego grona konsumentów, którzy docenili wy‑ soką skuteczność mycia połączoną z konkurencyjną ceną. Płyny Sidolux cechuje łatwość usuwania zabrudzeń z wszystkich powierzchni twardych. Unikatowy system Soda Power pozwala zapomnieć o konieczności szorowania uporczywego brudu, ponie‑ waż soda zmiękcza wodę, przez co zanieczyszczenia są usuwane z podłoża szybciej i skuteczniej. W 2011 roku linia została podda‑ na gruntownej metamorfozie – opakowania zyskały nową szatę graficzną, a gamę zapachów poszerzono o innowa‑ cyjny aromat pomarańczowego mydła marsylskiego. W grupie uniwersalnych preparatów to zapach jest jednym z najistotniejszych czynników decydujących o zakupie produktu. Dotychczasowy, bezapelacyjny lider wśród naszych artykułów – klasyczne mydło marsylskie – został zdystansowany przez swojego młodszego brata w wydaniu pomarańczowym. To właśnie nowe, ciekawe kompozycje zapachowe naszych płynów – obok jakości i ceny – są głównym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu sprzedaży tej grupy produktów w ubiegłym roku. Wyróżnienie w konkursie Najlepszy Produkt 2012 jest dla nas szczególnie cenne, ponieważ to konsumenci wskazali najlepsze nowości. Dołożymy starań, żeby w na‑ stępnym roku powtórzyć sukces i ponownie uzyskać tytuł Najlepszego Produktu.

Linia uniwersalnych płynów do mycia podłóg Sidolux 1000 ml

ytuł Najlepszy Produkt w kategorii przetwory owocowo‑ ‑warzywne dla koncentratu Łowicz to bardzo cenne wyróż‑ nienie, bo przyznane przez konsumentów w niezależnym badaniu. Godło konkursu informujące o nagrodzie będzie‑ my z satysfakcją eksponować na etykietach produktu. Przykład koncentratu pomidorowego Łowicz (190 g) potwierdza, że rów‑ nież przy projektowaniu wyrobów spożywczych trzeba zwracać uwagę na detale. Nasz wyrób w nowym, bardziej funkcjonalnym opakowaniu, docenionym przez użytkowników, pojawił się w skle‑ pach na początku ubiegłego roku. Zmiana polegała na korekcie kształtu słoika (poszerzeniu górnej jego części oraz wieczka) w taki sposób, by koncentrat można było łatwo nabierać przy wykorzystaniu dużej łyżki. Ta funkcjonalna modyfikacja spotkała się z bardzo pozytywną re‑ akcją konsumentek, które mogą teraz gotować zupę pomidorową, używając tylko jednej łyżki. Ten prosty pomysł podpowiedziały nam same użytkowniczki podczas badań jakościowych. Utrzymaliśmy naturalny charakter i smak produk‑ tu, jednocześnie potwierdzając, że uważnie wsłuchujemy się w opinie klientów i reagujemy na nie, jesteśmy bowiem przekonani, że doskonała jakość i wysoka rozpoznawalność marki Łowicz muszą stale podążać za zmieniającymi się preferencjami konsumentów. Taka strategia buduje zaufanie i lojalność wobec marki i przekłada się na sprzedaż, którą rozwijamy poprzez aktywną współpracę z detalistami. To są kluczowe czynniki decydujące o sukcesie. Dzięki nim Łowicz zdobył pozycję wicelidera rynku koncentratów.

Katarzyna Stalkowska‑Galuhn, ABM Colorants CE, Procter and Gamble DS Polska

N

agroda w konkursie Najlepszy Produkt 2012 dla pianki trwa‑ le koloryzującej Wellaton to dla nas ogromne wyróżnienie. Jest ono potwierdzeniem satysfakcji konsumentów z tego rewolucyjnego wyrobu, który stworzyliśmy z zachowaniem standardów stosowanych przy produkcji farb dla profesjonalistów, aby ułatwić konsumentkom samodzielną koloryzację w domu. Produkt łączy gwarancję intensywnego, trwałego koloru z łatwością aplikacji i większą kontrolą nad procesem farbowania. Nowość po‑ zwala na idealne pokrycie nawet długich włosów i uzyskanie jednolitego, wyjątkowo intensywnego i pełnego życia koloru, nawet na ciemnych kosmykach. Łączy zalety kilku różnych konsystencji. Przy nakładaniu na włosy ma stabilną konsystencję pianki, dzięki czemu nie spływa i nie skapuje. Nieco później przemienia się w płyn, aby głęboko wniknąć w strukturę włosów, a następnie ułatwić spłu‑ kanie z nich resztek produktu. Piankę Wellaton można z łatwością samodzielnie rozprowadzić dłońmi, docierając nawet do trudno dostępnych miejsc. Ponadto gwarantuje ona do 100 proc. pokrycia siwych wło‑ sów, co dla wielu konsumentek jest niezwykle istotne.

Pianka trwale koloryzująca Wellaton


NA JLEPSZY PRODUKT WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Iwona Wojewódzka, shopper marketing and innovations manager Nutricia

Urszula Żurawska, category manager w firmie Nutricia

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 37

Redaktorzy naczelni „Wiadomości Handlowych” i „Wiadomości Kosmetycznych” – Grzegorz Szafraniec i Katarzyna Bochner – na scenie czuli się równie swobodnie jak Krzysztof Ibisz

REKLAMA

Marzena Wojtas z Kraft Foods Polska, który w konkursie Najlepszy Produkt 2012 zdominował kategorię wyrobów czekoladowych

Już wkrótce na opakowaniu koncentratu pomidorowego Łowicz, za który odpowiada brand manager Arkadiusz Słota, znajdzie się logo Najlepszy Produkt 2012

Justyna Rogalińska, specjalistka ds. reklamy i PR w firmie Oceanic AG_2012_009_KONCENTRAT POM_WIAD HANDLOWE_192x250.indd 1

12-02-10 12:55


NA JLEPSZY PRODUKT

38 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Te nowości wskazali konsumenci

– musisz mieć je w sklepie!

Deserki Gerber – na rosnący apetyt do nauki gryzienia

Perfekcyjna Krakowska Sucha nawiązuje do tradycji

W Grzegorz Haraziński, product manager Nestlé Nutrition

maju 2011 roku marka Gerber wprowadziła trzy nowe deserki stworzone specjalnie dla dzieci w wieku pomię‑ dzy 8. a 12. miesiącem życia, w których po raz pierwszy znajdują się większe kawałki owoców. Wszystkie desery zawierają pyszne składniki dobrane w odpowiednich proporcjach, tak aby dostarczać rosnącym maluchom elementów odżywczych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu nasze produkty pomagają dzieciom przejść od posił‑ ków o płynnej konsystencji, odpowiedniej dla niemowląt, do dań dla trochę większych łakomczuchów. Wszystkie deserki przygoto‑ wywane są bez konserwantów oraz bez dodatku cukru, wyłącznie z naturalnych składników. Ponadto deserki Gerber są źródłem wi‑ taminy C, a większe kawałki wspomagają naukę żucia i gryzienia. Zdobycie wy‑ różnienia Najlepsz y Produkt 2012 potwierdza coraz większe zaintere‑ sowanie tego typu ofertą i mamy nadzieję, że dzięki niemu konsumenci będą jeszcze częściej szukać na sklepowych półkach deserków Gerber.

Gerber jabłuszka z truskawkami i leśnymi jagodami; Gerber słodkie jabłuszka z brzoskwiniami i morelami; Gerber jabłuszka, banany i mango z płatkami owsianymi

Jesteśmy dumni, że konsumenci wybrali cukier Diamant

Z Jacek Ziąbski, dyrektor marketingu Zakłady Mięsne Olewnik‑Bis

radością przyjęliśmy wiadomość o wyróżnieniu produktu marki Olewnik w prestiżowym konkursie miesięcznika „Wiadomości Handlowe”. Kiełbasa Perfekcyjna Krakowska Sucha trafiła na sklepowe półki w połowie 2011 roku. Nazwa produktu nie jest przypadkowa – kiełbasa krakowska w naszym wydaniu to powrót do najlepszych tradycji polskiego wędliniarstwa. W tych tradycjach nie ma miejsca na skomplikowane procesy technologiczne. Tu rządzi natural‑ ność i prostota – najlepsze wieprzowe mięso przyrządzane jest według receptur znanych w Polsce od setek lat. Kiełbasa wędzona jest zimnym dymem w wędzarni opalanej leśnym drewnem ol‑ chowym. Proces jej dojrzewania nie jest sztucznie przyspieszany i trwa kilka tygodni. Wszystko to składa się na ostateczny, perfekcyjny efekt, z którego jesteśmy bardzo dumni. Nasz pro‑ dukt zgłosiliśmy do konkursu ze względu na jego najwyższą jakość oraz wyjątkowy na skalę światową sposób produkcji. Najwyższa nagroda w kategorii wędliny oraz złoty medal w plebiscycie Najlepszy Produkt 2012 to zachęta do kontynuowania działań w zakresie doskonalenia produktów oraz dowód na to, że marka Olewnik zaistniała już w świa‑ domości odbiorców jako oferująca zdrowe, naturalne wyroby i najwyższą jakość w przystępnej cenie.

Perfekcyjna Krakowska Sucha

Nagroda podkreśla wyjątkową jakość Jurajskiej

Małgorzata Stojanowska‑Szulejko, marketing manager Pfeifer & Langen Marketing

N

a początku 2011 roku firma Pfeifer & Langen poszerzyła ofertę, wprowadzając na rynek Cukier brązowy Diamant w opakowaniu 500 g. Produkt ten doskonale nadaje się do słodzenia kawy i herbaty oraz do pieczenia ciast kruchych, pierników i korzennych ciasteczek z miodem, orzechami czy mig‑ dałami. Wyśmienicie smakuje jako dodatek do słodkich dań oraz płatków śniadaniowych, muesli, naturalnych jogurtów, sałatek owocowych, deserów, koktajli i lodów. Jego błyszczące, złociste kryształki to również efektowny dodatek dekoracyjny. Cukier nie zawiera sztucz‑ nych barwników i konserwantów. Produkt został bardzo dobrze przyjęty przez rynek – jest obecny na półkach zarówno w handlu nowoczesnym, jak i tradycyjnym. Jesteśmy dumni z faktu, iż Cukier brązowy Diamant zdobył tak duże uznanie konsumentów, zwyciężając w kategorii Produkty sypkie. Zawsze wkładamy wiele wysiłku w to, żeby nasze wyroby odpowiadały na potrzeby rynku. Opinie konsumentów są dla nas niezwykle istotne, a tak pozytywne przyjęcie, dzięki któremu zdobyliśmy złoty medal, dodatkowo mobilizuje do dalszej, intensywnej pracy.

Diamant cukier brązowy

Aldona Rogulka, brand manager Jurajska Spółdzielnia Pracy w Myszkowie

J

urajska ze smakiem truskawki to produkt firmy Jurajska Spółdzielnia Pracy w Myszkowie, który został wprowadzony na rynek w marcu 2011 roku w odpowiedzi na oczekiwania kon‑ sumentów. Jurajska ze smakiem truskawki stanowi połączenie cech i jakości naturalnej wody mineralnej Jurajska z owocowym posmakiem. Produkt nie zawiera sztucznych substancji słodzących, a swój głęboki truskawkowy smak zawdzięcza sokom i naturalnym aromatom. Jurajską ze smakiem truskawki wyróżnia doskonała ja‑ kość, dzięki czemu nowość bardzo szybko zy‑ skała uznanie Polaków. Potwierdzeniem tego jest m.in. przyznany naszemu wyrobowi tytuł Najlepszy Produkt 2012 – wybór konsumentów. To wyróżnienie daje nam wiele satysfakcji i korzy‑ ści, a każdy nabywca, sięgając po towar wyróżniony tak prestiżową nagrodą, ma pewność, że dobrze wybrał i nie jest w tym wyborze odosobniony. Jesteśmy bardzo dumni z naszej Jurajskiej ze smakiem truskawki, ponieważ tytuł Najlepszy Produkt 2012 przyznali jej konsumenci, czyli osoby, na których opinii i zadowoleniu najbardziej nam zależy.

Jurajska ze smakiem truskawki


NA JLEPSZY PRODUKT REKLAMA

WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Z uśmiechem im do twarzy – Aldona Rogulka (po lewej) z Jurajskiej Spółdzielni Pracy i Małgorzata Szulowska z „Wiadomości Handlowych”

Agnieszka Bruszewska, specjalista ds. relacji inwestorskich w Makaronach Polskich

Przemysław Pawlak, kierownik działu marek Agros-Nova

Jacek Ziąbski z ZM Olewnik-Bis opuścił imprezę ze złotym medalem oraz pamiątkowym zdjęciem z Krzysztofem Ibiszem

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 39


NA JLEPSZY PRODUKT

40 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Te nowości wskazali konsumenci

– musisz mieć je w sklepie!

Dove – szampon, który chroni i wzmacnia

Dove Men+Care – dezodorant dla świadomych

N

S Kinga Schönpflug, junior brand manager Dove Hair w Unilever Polska

zampon Dove Intense Repair trafił na rynek pod koniec 2010 roku. Od samego początku zdobył zaufanie i uznanie polskich konsumentek. Jest najlepiej performującym wa‑ riantem z całego portfolio szamponów Dove. Dlatego też zdecydowaliśmy się na zgłoszenie tego wyrobu do udziału w ple‑ biscycie Najlepszy Produkt, którego organizatorem są „Wiadomości Handlowe”. Cieszymy się bardzo, że to właśnie szampon Dove Intense Repair zdobył tę nagrodę i został wyróżniony przez konsumentów. Nasz szampon jest pierwszym krokiem do zdrowych włosów. Jego skład został wzbogacony o formułę Fibre Actives, która wnika w głąb struktury zniszczonych włosów i odbudo‑ wuje je od wewnątrz. Każdy włos zbudowany jest z włókien białkowych, połączonych ze sobą wiązaniami, które na skutek uszko‑ dzeń rozpadają się. Nowa formuła pozwala odbudować rozerwane wiązania i przy‑ wraca ich prawidłową strukturę. Szampon zawiera także Micro Moisture Serum, które chroni i wzmacnia włosy – od cebulek aż po same końce. Pomaga w odbudowie włosów, zapobiega ich ła‑ maniu i rozdwajaniu się końcówek.

Szampon Dove Intense Repair

Dziękujemy konsumentom, że wybrali Sidolux Expert

Tomasz Tracz, junior brand manager Male Antiperspirants w Unilever Polska

Dezodorant Dove Men+Care

Lakier Wellaflex kompleksowo zabezpiecza włosy

S Agnieszka Barańska, brand manager Lakma Strefa

idolux Expert – linia specjalistycznych preparatów przeznaczo‑ nych do mycia konkretnego typu powierzchni – gości w pol‑ skich domach od wielu lat. Przez niemal dwie dekady klienci przyzwyczaili się do wysokiej jakości produktów, sprawdzanej przez kolejne pokolenia Polaków. Wypróbowana skuteczność pły‑ nów przekłada się na wciąż rosnące zainteresowanie linią, zwłasz‑ cza wśród konsumentów, którzy w swoich domach mają nowe podłogi. Wszystkie preparaty charakteryzują się tak dopracowanym składem, aby czyszczone powierzchnie wyglądały dobrze przez wiele lat. W 2011 roku zdecydowaliśmy się na odświeżenie tej marki. Cała linia zyskała atrakcyjniejszy kształt butelek, nowocześniejszą etykietę a także nowe pojemności. Dodatkowo receptura prepara‑ tów Sidolux Expert do mycia została wzbogacona o naturalne woski, dzięki którym środek jeszcze skuteczniej myje i pielęgnuje podłogi. Wysoka jakość produktu i wciąż udoskonalana recep‑ tura sprawiają, że ta linia preparatów do mycia cieszy się stale rosnącą popularnością. Przyznanie płynom Sidolux Expert pierwszej nagrody i złotego medalu w kategorii Specjalistyczne środki czystości utwierdza nas w przekonaniu, że obrany kierunek rozwoju naszej kluczowej marki jest doceniany przez klientów. Jesteśmy dumni, że to polski produkt zyskał uznanie konsumentów, którzy zdecydowali się oddać głos na markę Sidolux Expert. Otrzymanie tytułu Najlepszy Produktu 2012 traktujemy jako zobowiązanie do jeszcze intensywniejszej pracy nad udosko‑ nalaniem naszych wyrobów i poszerzaniem oferty.

Linia Sidolux – specjalistycze płyny do mycia podłóg

agroda Najlepszy Produkt 2012 dla nas jest kolejnym po‑ twierdzeniem satysfakcji i zadowolenia naszych konsumen‑ tów. Wyróżnienia przyznawane bezpośrednio przez nich są szczególnie istotne dla każdej marki i zajmujących się nią osób, a jeszcze większej wagi nabierają w przypadku nowych brandów, które dopiero walczą o swoją pozycję rynkową. Dove Men+Care to nowa marka kosmetyków dla mężczyzn, która trafiła na sklepowe półki pod koniec lutego 2011 roku. Logo Dove Men+Care sygnowane są produkty z dwóch kategorii: antyper‑ spiranty i żele pod prysznic. Marka skierowana jest do świadomej i wymagającej grupy docelowej, dlatego oferuje konsumentom coś więcej niż tylko podstawowy dla kategorii antyperspirantów benefit skuteczności – dzięki unikalnej formule nawilżającej pomaga chronić skórę przed podrażnieniami. Badania kliniczne potwierdzają, że antyperspiranty Dove Men+Care doskonale odpowiadają potrzebom męskiej skóry, zapobiegając jej przesuszaniu oraz podrażnieniom. W 2012 roku wciąż będziemy aktywnie wal‑ czyć o nowych użytkowników i ich satysfakcję. Z przyjemnością skorzystamy z możliwości po‑ sługiwania się znakiem Najlepszy produkt 2012 w kategorii dezodoranty i antyperspiranty męskie.

M Martyna Kostrzyńska, CE Beauty Care PR, Procter and Gamble DS Polska

arka Wella od lat stara się spełniać oczekiwania konsumentów, a potwierdzeniem ich zadowolenia są bez wątpienia nagrody przyznane w badaniu konsumenckim Najlepszy Produkt 2012. Dzięki takim wyróżnieniom wiemy, że nagrodzony lakier Wellaflex Hydro Style spełnia wysokie wymagania i cieszy się uznaniem użytkowników. Tworząc kolekcję Wellaflex Hydro Style, eksperci marki przeprowadzili szereg badań, których wyniki pozwoliły na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb włosów. Przeprowadzone testy wykazały, że najbardziej pożądanymi efektami stylizacji są: maksymalne, ale elastyczne utrwalenie oraz blask, gładkość i miękkość włosów. Wella podjęła to wyzwanie, tworząc m.in. lakier Wellaflex Hydro Style z kompleksem Hydroactive, który nawilża włosy, zapobiega ich puszeniu się oraz sprawia, że są miękkie i przyjemne w dotyku. Wykorzystane w produkcie składniki tworzą na powierzchni włosa elastyczny film, utrwalający fryzurę, a dodatkowo pomagający kontrolować przepływ wilgoci, co przypomina nieco działanie „oddychającej” kurtki przeciwdeszczowej. Dodatkowo produkt pomaga chronić włosy przed promieniami UV.

Lakier Wellaflex Hydro Style


NA JLEPSZY PRODUKT

Te nowości wskazali konsumenci – musisz mieć je w sklepie!

Pizza Guseppe – smak w cieście zaklęty

P Anna Bojanowska, manager ds. PR w Dr. Oetker Polska

izza Guseppe dostępna jest w sprzedaży od wiosny 2011 roku. Konsumenci mają do wyboru cztery warianty smakowe: z salami, z szynką, z szynką i pieczarkami oraz cztery sery. Tworząc recepturę Guseppe, skupiliśmy się na oczekiwaniach konsumentów względem pizzy idealnej. Okazało się, że najważniejszy dla nich jest smak ciasta, co jednocześnie najtrudniej osiągnąć w przypadku produktu mrożonego. To właśnie ciasto, chrupiące na zewnątrz, ale delikatne i puszyste w środku, jest tajemnicą Pizzy Guseppe. Spód wypiekany jest w specjalnych warunkach, a następnie pokrywany wyselekcjonowanymi dodatka‑ mi. Gotowy produkt natychmiast zostaje poddany głębokiemu mrożeniu, dzięki czemu wszystkie składniki zachowują swoje wartości odżywcze, a warzywa, mięso i ser pozostają aromatyczne. Tytuł Najlepszy Produkt 2012 stanowi potwierdzenie, że udało nam się skompo‑ nować pizzę dopasowaną do gustu klientów. Logo nagrody zostanie umieszczone na opakowaniach Pizzy Guseppe, jako gwarancja produktu najwyższej jakości. Dr. Oetker ma 38 proc. rynku pizzy mrożonej, co daje firmie pozycję lidera. W portfolio posiadamy również inne popularne produkty, m.in.: Pizzę Rigga, Pizzę Ristorante i Mini Pizzę dla dzieci.

Pizza Guseppe Szynka + Pieczarki

Badanie potwierdza, że konsumenci cenią nowy Lurpak

M Joanna Mostył, brand manager Arla Foods

asło Lurpak w kostce jest dostępne w szerokiej dystry‑ bucji od 2009 roku. Mix Lurpak Soft wprowadziliśmy do sprzedaży w styczniu 2011 roku, jako element strategii dalszego rozwoju marki. Podobnie jak masło Lurpak rozwija segment premium na rynku masła, tak Lurpak Soft tworzy segment premium na rynku miksów. Wyróżnia go wysoka zawartość masła – aż 69 proc. Lurpak Soft nie zawiera sztucznych dodatków. Odpowiada na potrzeby tej grupy użytkowników miksów i margaryn, którzy z różnych względów nie wybierają masła w kostce, ale ocze‑ kują czegoś więcej niż to, co oferują im popularne miksy i margaryny w pudełku. Zgłosiliśmy Lurpak Soft do plebiscytu Najlepszy Produkt 2012, ponieważ takie badanie stanowi dobrą okazję do sprawdzenia poziomu akceptacji konsumentów dla nowości rynkowej. Brązowy medal dla Lurpak Soft świadczy o tym, że polscy konsumenci są otwarci na tego rodzaju innowacje. Podobne wnioski płyną z in‑ nego badania – testu produktu, który w październiku ubiegłego roku przeprowadziła dla nas firma Millward Brown SMG/KRC na próbie 153 kobiet w wieku 25‑55 lat, odpowiedzialnych za zakupy w go‑ spodarstwie domowym, użytkowniczek mik‑ sów lub margaryn. 80 proc. respondentek, po wypróbowaniu Lurpak Soft, przyznało, że jest on lepszy niż produkt, którego obecnie używają najczęściej. Tyle samo ankietowanych zadekla‑ rowało chęć ponownego zakupu, a 95 proc. miało pozytywną opinię o jego maślanym smaku.

Lurpak Soft Klasyczny 200 g

REKLAMA

WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 41


NA JLEPSZY PRODUKT

42 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) REKLAMA

WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Bożena Serzycka (z lewej) z Grupy BGK wraz z Darią Mulart z „Wiadomości Handlowych”

Bartłomiej Kulesza, menadżer regionu Warszawa w Good Food

Malwina Miecznikowska (z lewej), Katarzyna Olędzka i dyplom dla Verona Products Professional

Agata Stachoń, brand manager w firmie Maspex Wadowice

Ewelina Wasilewska, kierownik ds. komunikacji i odpowiedzialności biznesu w Tchibo Warszawa


NA JLEPSZY PRODUKT

Te nowości wskazali konsumenci – musisz mieć je w sklepie!

Jelp jest tak wydajny, że pranie jest tanie

P Katarzyna Qaraqish, Jelp PR manager w Brodr. Jorgensen

roszek Jelp w nowym opakowaniu 2,24 kg trafił do sprzedaży w listopadzie 2011 roku i zastąpił najpopularniejszą grama‑ turę w gamie proszków Jelp, czyli 2,4 kg. To nasz pierwszy produkt w zmodyfikowanej szacie graficznej. Dokonaliśmy ważnej zmiany w projekcie, zastępując wieloletni symbol Jelp – ko‑ lorowy bębenek – dużym kółkiem z liczbą prań, na które wystarczy dane opakowanie. Informacja ta jest lepiej wyróżniona od samej gramatury, aby zwrócić uwagę konsumentów na najważniejszą rzecz – wydajność proszku. Wszystkie wyroby marki Jelp są wyjąt‑ kowo skoncentrowane, dzięki czemu na jedno pranie wystarcza zaledwie 80 g produktu, podczas gdy w przypadku niektórych kon‑ kurencyjnych wyrobów – aż 150 g. Oznacza to, że z jednego opakowania proszku Jelp 2,24 kg mamy aż 28 prań, podczas gdy np. inni pro‑ ducenci oferują zaledwie 22 prania przy wa‑ dze produktu 3,6 kg. Koszt jednego prania w Jelpie jest więc dużo niższy, mimo że cena całego produktu na półce prezentuje się mniej atrakcyjnie, niż w przypadku konkurencji. Tytuł Najlepszy Produkt 2012 jest dla nas niezwykle cennym wyróżnieniem, ponieważ został przyznany w drodze wyboru samych konsumentów. To potwierdzenie, że nasza marka cieszy się na polskim rynku niesłabnącą sympatią i uzna‑ niem od ponad 20 lat, a hipoalergiczne środki piorące Jelp stanowią synonim najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Ich receptury są starannie opracowywane przez duńskich eks‑ pertów, aby zapewniać bezpieczeństwo nawet najbardziej wrażliwej skórze niemowląt, dzieci i alergików.

Proszek do prania Jelp 2,4 kg

Obiektywny konkurs potwierdził pozycję marki Flips

P Bożena Serzycka, dyrektor finansowy Grupy BGK

ałeczki kukurydziane Flips, skierowane głównie do najmłod‑ szych klientów, wprowadziliśmy do sprzedaży w grudniu 2010 roku. Flips to bezglutenowa przekąska, którą mogą jeść nawet sześciomiesięczne dzieci. Doskonale dobrane składniki wysokiej jakości oraz niepowtarzalna receptura spra‑ wiają, że wyniki sprzedaży są bardzo zadowalające. Stale rosnące zapotrzebowanie na tę nowość zachęciło nas do zgłoszenia jej do udziału w plebiscycie na Najlepszy Produkt. Zdobyta w nim nagroda jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. W konkursie brały udział za‑ równo polskie, jak i międzynarodowe marki, co czyni to osiągnięcie jeszcze bardziej satysfakcjonującym dla nas, jako firmy z wyłącznie rodzimym kapitałem. Niezaprzeczalną wartością znaku Najlepszy Produkt jest to, że przyznaje się go na podsta‑ wie opinii konsumentów, a proces wyłaniania zwycięzców koordynuje niezależny instytut badawczy. Możemy dzięki temu dokonać obiektywnego porównania produktu na tle oferty innych graczy. Cieszymy się, że nasze starania, solidność oraz dbałość o jak najlepszą jakość oferowanych przez Grupę BGK przekąsek zostały docenione przez konsumentów. Przyznany tytuł stanowi dla nas motywację do dalszego udoskonalania i urozmaicania asortymentu. Ufamy, że znak Najlepszy Produkt okaże się pomocny w pracy działu sprze‑ daży. Będzie dodatkowym atutem, który da nam szansę na zdobycie zaufania nowych konsumentów. Pomoże też utrwalić wśród partnerów handlowych przekonanie o tym, że, kupując nasze pałeczki, dokonują dobrej transakcji, która szybko przy‑ niesie zysk. Zapewniam, że nie spoczniemy na laurach – już prowadzimy prace nad kolejnymi nowościami.

Flips – pałeczka kukurydziana

REKLAMA

WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 43


Akademia ma za sobą udany rok wędliny, warzywa i owoce). Nie zapomniano o producentach wyrobów lokalnych, którzy także mieli swoje stoiska. Wszyscy jednak czekali na wieczorne podsumowanie ubiegło‑ rocznych wyników oraz wręczenie wyróżnień najlepszym skle‑ pom skupionym w sieci. W jednej z najważniejszych kategorii tytuł Najlepsza Jakość 2011 otrzymało 50 placówek. Głównym kryterium wyboru było uzyskanie najwyższej oceny w ramach systemu 5 Gwiazdek. O tym zaś decydowały wyniki badania Tajemniczy Klient oraz uczestnictwo personelu w szkoleniach Akademii Umiejętności Eurocash. Laureaci musieli ukończyć minimum 80 proc. kursów przygotowanych przez Akademię. – Taka nagroda to satysfakcja zarówno dla mnie, jako właściciel‑ ki, jak i dla całego personelu. Podziękowałam pracownikom za ich wysiłek, są bardzo zadowoleni, że nasz sklep został nagrodzony. Podobnie jak klienci, którzy przychodzą, gratulują i przyznają, że

Fot. Eurocash Franczyza

Konferencja Franczyzobiorców Sieci Delikatesy Centrum, która odbyła się w dniach 27­‑29 stycznia br., była okazją do podsumowania minionego roku oraz prezentacji planów sieci. Uczestnicy podkreślali coraz lepszą efektywność biznesową poszczególnych placówek oraz fakt, że wymiernie przyczy‑ niają się do tego działania podejmowane w ramach Akademii Umiejętności Eurocash. Pierwszy dzień konferencji miał charakter szkoleniowy. Skupiono się przede wszystkim na dwóch najważniejszych elementach, decydujących o pozycji placówek DC na lokal‑ nych rynkach – postrzeganiu cenowym sklepów oraz roli, jaką odgrywa kategoria mięso­‑wędliny. Drugiego dnia odbyły się targi, podczas których swoją ofertę zaprezentowali najważniejsi dostawcy – zarówno najwięksi producenci, jak i firmy oferujące produkty świeże (m.in. mięso,

Laureaci systemu 5 Gwiazdek – zdobywcy tytułu Najlepsza Jakość 2011

Szkolenia przynoszą efekty Rozmowa z Markiem Bujnikiem, Franczyzobiorcą Roku 2011 sieci Delikatesy Centrum Co przesądziło o przyznaniu Państwu tego prestiżowego tytułu? Z pewnością jest to efekt naszych całorocznych sta‑ rań. Prowadzimy obecnie trzy placówki handlowe, ponieważ jednak ostatnią uruchomiliśmy dopie‑ ro w grudniu ubiegłego roku, więc dla uzyskania tej nagrody miały znaczenie działania sklepów w Wisznicach i Rossoszu. Standardy sieci stoją na bardzo wysokim poziomie, nic więc dziwnego, że wyniki, jakie uzyskujemy, są naprawdę satysfak‑ cjonujące. Także nowa wizualizacja sklepów, którą

wprowadziliśmy w ubiegłym roku, sprawdziła się i przynosi konkretne efekty. Same sieciowe standardy to jednak nie wszystko. Jest jeszcze przecież przemyślana oferta handlowa, no i podejście do klienta… Z pewnością. Braliśmy udział we wszystkich falach badania Tajemniczy Klient i właściwe w każdej otrzymywaliśmy maksymalną liczbę punktów. Ponadto nasi pracownicy uczestniczyli naprawdę w ogromnej liczbie szkoleń Akademii Umiejętności Eurocash. Dzięki tym dwóm ele‑

Fot. Eurocash Franczyza

Podsumowanie ubiegłorocznych wyników sieci Delikatesy Centrum wykazało, że działania podejmowane w ramach Akademii Umiejętności Eurocash mają ogromne znaczenie zarówno dla postrzegania sklepów przez klientów, jak i dla wyników osiąganych przez poszczególne placówki.

Franczyzobiorcy Roku 2011 sieci Delikatesy Centrum Marek i Barbara Bujnikowie należy nam się tych 5 Gwiazdek – cieszy się Grażyna Fejdasz, właścicielka Delikatesów Centrum w Dydni. Przyznano także wyróżnienia sklepom z najładniejszymi sto‑ iskami warzywno­‑owocowymi. Wśród laureatów znalazły się Delikatesy Centrum w Bielsku­‑Białej, Krynicy Czarnym Potoku, Mikołajkach i Zakopanem Olczy. W ramach programu „Mam Pomysł” uhonorowano m.in. Ewę Barut, właścicielkę sklepu w Wielopolu Skrzyńskim. Program ma na celu zaktywizowanie detalistów do dzielenia się pomy‑ słami, które mogą przyczynić się do usprawnienia współpracy z centralą sieci. Po raz pierwszy przyznano tytuły Ambasadorów Marki Delikatesy Centrum w Mediach za propagowanie zasad no‑ woczesnej franczyzy. Otrzymali je Grażyna Fejdasz z Dydni, Sylwester Szerląg, posiadający sklepy w Bogomowicach i Dębowcu, oraz Józef Błachut, prezes GS w Sieprawiu. Najważniejszy jednak tytuł Franczyzobiorcy Roku 2011 otrzy‑ mali Marek i Barbara Bujnikowie, właściciele sklepów w Wisznicach i Rossoszu. Krótką rozmowę z panem Markiem prezentujemy poniżej. (WN)

mentom w systemie 5 Gwiazdek otrzymaliśmy najwyższą notę. Czy trudno było namówić załogę do wzięcia udziału w szkoleniach? Nie. Trzeba bowiem pamiętać, że uczestnictwo w szkoleniach Akademii wiąże się dla pracowników z pewną gratyfikacją. Byłoby jednak nadużyciem twierdzenie, że moi ludzie szkolili się tylko ze wzglę‑ du na możliwość uzyskania premii finansowych. Obserwowałem duże zainteresowanie warsztata‑ mi oraz wyraźną chęć pozyskania wiedzy umożli‑

wiającej lepsze wypełnianie swoich obowiązków w miejscu pracy. Czy efekty szkoleń było widać natychmiast? Wyraźnej poprawiły się zarówno obsługa klien‑ tów, jak i wygląd sklepów. Wiedza pracowników o  zasadach funkcjonowania poszczególnych działów spowodowała, że osoby odpowiedzialne za te stoiska o wiele lepiej niż wcześniej potrafiły je organizować. Efekty tego roku ze szkoleniami widać w naszych sklepach gołym okiem. Dziękuję za rozmowę. (WN)

Akademia ma nowych partnerów Akademia Umiejętności Eurocash pozyskuje kolejnych partnerów. W tym roku do Carlsber‑ ga, Nestlé, Unilevera i Coca­‑Coli dołączyły dwie duże firmy z branży mięsno­‑drobiarskiej: Animex i Indykpol. W następnych numerach „Wiadomości Handlowych” przedstawimy opi‑ nie nowych partnerów o inicjatywach Akademii oraz jej znaczeniu dla tych dostawców.


NA JLEPSZY PRODUKT

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 45

WYBÓR KONSUMENTÓW 2012

Kiwi czyni Bobo Frut wyjątkowym

Znak Najlepszy Produkt trafi na etykiety linii Konspol Natura

W Grzegorz Haraziński, product manager Nestlé Nutrition

N

ektar Bobo Frut Junior jabłko, banan i kiwi przeznaczony jest dla dzieci powyżej pierwszego roku życia. Nasz wyrób został zgłoszony do konkursu Najlepszy Produkt 2012 jako nowość o unikalnym smaku i wartościach odżywczych, bowiem na polskim rynku certyfikowanych soków dla niemow‑ ląt i małych dzieci trudno znaleźć produkt zawierający w swoim składzie kiwi. Owoc ten jest bogatym źródłem witamin C, E i B oraz składników mineralnych, takich jak potas, cynk czy magnez. Co ważne, nasz produkt nie zawiera dodatku cukru. Nektar Bobo Frut Junior jabłko, banan i kiwi został wprowadzony na rynek w czerwcu 2011 roku i cieszy się stale rosnącym zainte‑ resowaniem konsumentów. Jesteśmy przeko‑ nani, że wyróżnienie produktu znakiem Najlepszy Produkt 2012 wpłynie na jeszcze lepsze postrzeganie go na rynku soków dla niemowląt i małych dzieci.

Nektar Bobo Frut Junior jabłko, banan i kiwi 300 ml

REKLAMA

Agnieszka Piech, szef ds. marketingu Konspol Holding

ędliny firmy Konspol Holding pod marką Konspol Natura pojawiły się na rynku w czerwcu 2011 roku. Są jedynymi takimi produktami w swojej kategorii: bez konserwantów, produkowanymi w 100 proc. z mięsa kurczaka, wędzonymi naturalnie dymem z drewna bukowego w tradycyjnych wędzarniach. Większość asortymentu Konspol Natura to wyroby bezglutenowe. Za sekretem smaku tych wędlin stoją najwyższej jakości mięso, naturalne przyprawy oraz ponad pięćdziesięcioletnia receptura. W portfolio produktów z linii Konspol Natura znalazło się dziewięć pozycji: Kabanosy z kurczaka 180 g, Kiełbasa wiejska z kurczaka 200 g, Polędwica wędzona z kurczaka 100 g, Szynka wędzona z kurczaka 100 g, Parówki z kurczaka 215 g, Parówki z kurczaka z serem 215 g, Parówki z kurczaka z papryką 215 g, Pasztet domo‑ wy oraz Pasztet domowy z żurawiną. Nasi specjaliści pracowali wiele miesięcy, aby stworzyć recepturę produktów bazu‑ jących na dużej zawartości mięsa, bez konserwantów i z dodatkiem natural‑ nych przypraw. Nagroda Najlepszy Produkt jest dla nas ogromnym wy‑ różnieniem, tym cenniejszym, że pochodzi bezpośrednio od konsu‑ mentów. Zamierzamy wprowadzić ten znak na produkty, aby ułatwić klientom wybór. Będziemy informować o zdobytym wyróżnieniu w ramach działań PR oraz materiałów POS.

Linia produktów Konspol Natura


46 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

HANDEL

MARKET ROKU 2012

Market Roku

2012

18 kwietnia finał w Sheratonie

Zgłoszeń do tegorocznej, czwartej edycji konkursu Market Roku było kilkaset, ale na podium staną tylko 24 najlepsze sklepy. Przedstawimy ich 18 kwietnia br. podczas uroczystej gali w stołecznym Hotelu Sheraton. Zainteresowanie konkursem Market Roku 2012 było jeszcze większe niż we wcześniej‑ szych latach, co potwierdza rosnącą rangę tego prestiżowego współzawodnictwa. – Do tegorocznej edycji zgłosiła się rekordowa liczba placówek. Są wśród nich niemal wszystkie liczące się polskie i zagraniczne sieci handlowe – pod‑ kreśla Grzegorz Szafraniec, redaktor naczelny „Wiadomości Handlowych”. W ciągu kilkunastu ostatnich tygodni roku redak‑ cja „WH” miała wiele pracy. Musieliśmy zweryfi‑ kować szczegółowe dane ekonomiczne zawarte w nadesłanych kwestionariuszach. W wyniku

żmudnej selekcji, do finału konkursu zakwalifi‑ kowaliśmy 24 sklepy w pięciu formatach. Dotarli do nich nasi dziennikarze. Nie ujawniając się, dokładnie oglądali sale sprzedaży i otocze‑ nie sklepów, obserwowali zachowanie załogi, niejednokrotnie pytali o opinie napotkanych klientów, a na koniec wizyty zdradzali kim są, rozmawiali z właścicielami lub kierownikami, robili zdjęcia. Materiały zebrane podczas naszych odwiedzin w placówkach posłużyły do zaprezen‑ towania kandydatów na łamach kolejnych wy‑ dań „Wiadomości Handlowych” oraz na stronie www.wiadomoscihandlowe.com.pl.

JURY KONKURSU MARKET ROKU 2012 Honorowy Przewodniczący: „„ prof. Witold ORŁOWSKI, główny ekonomista – PricewatershouseCoopers Polska Przewodniczący: „„ Paweł KAPUŚCIŃSKI, dyrektor zarządzający – Wydawnictwo Gospodarcze Członkowie: „„ Mariusz BOROWIAK, członek zarządu dyrektor sprzedaży – Grupa Żywiec „„ Wojciech DROZD, prezes – RetPro „„ Michał DWORAK, dyrektor operacyjny ds. sprzedaży i dystrybucji – Inco­‑Veritas „„ Andrzej FALIŃSKI, dyrektor generalny – POHiD „„ Maciej GÓRSKI, national key accounts manager – Coca-Cola HBC Polska „„ Maciej HERMAN, dyrektor sprzedaży – LOTTE Wedel „„ prof. Urszula KŁOSIEWICZ-GÓRECKA, zastępca dyrektora ds. koordynacji badań – IBRKiK „„ Maria KOCHALSKA, prezes – Haribo „„ Jan KOLAŃSKI, prezes – Colian „„ Barbara LENART, dyrektor ds. zapewnienia jakości – Tchibo Warszawa „„ Jacek MIGRAŁA, prezes – Hochland Polska „„ Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu „„ Marian OWERKO, prezes – Bakalland „„ Julian PAWLAK, prezes – Krajowa Unia Producentów Soków „„ Grzegorz SZAFRANIEC, redaktor naczelny – „Wiadomości Handlowe” „„ Vassilen TZANOV, commercial director – CEDC „„ dr inż. Mieczysław WALKOWIAK, wiceprezes ds. handlu i marketingu – Sokołów „„ Tomasz WITOMSKI, prezes – Gourmet Foods/Dilmah

Sklepy opisywaliśmy sumiennie, chwaląc ich do‑ bre strony, ale i wytykając niedociągnięcia. Siłą konkursu, co zgodnie potwierdzają jego uczest‑ nicy, goście zapraszani co roku na finałową galę

i niezależni obserwatorzy, jest obiektywizm oraz transparentność. Sam plebiscyt ma propagować wzorce, które powinny wyznaczać standardy obowiązujące w polskim handlu. (ATE)

MARKET ROKU 2012 – KANDYDAT

Market Roku

2012

W miesiąc odwiedza go całe miasto

Włocławski Real, położony przy największym… cmentarzu w mieście, odwiedza miesięcznie prawie 120 000 klientów. Mniej więcej tyle osób zamieszkuje Włocławek.

N

ajwięksi handlowi rywale placówki, którą kieruję, to hipermarket Tesco zlokalizowa‑ ny po sąsiedzku oraz mający 2500 mkw. Kaufland. Ale w mieście wielkości niektó‑ rych warszawskich dzielnic konkurencją są dla nas nawet małe osiedlowe sklepy – mówi Joanna Kardaś­‑Kopeć, dyrektor Reala we Włocławku. Niedawno kandydatowi do tytułu Marketu Roku przybył kolejny konkurent – tuż obok zo‑ stała otwarta Galeria Focus, gdzie znajduje się Rossmann oraz duży sklep z artykułami RTV­‑AGD. – Z pewnością na niektórych kategoriach stracimy przez te sklepy. Jednak z drugiej strony zaobserwo‑ wałam, że klienci po wizycie w Focusie przychodzą do nas na zakupy spożywcze, więc powinno się to jakoś zrównoważyć – prognozuje pani dyrektor.

– Mam pomysł, by nawiązać z tą galerią współpra‑ cę i wraz z pobliskim marketem budowlanym OBI przygotowywać dla klientów wspólne akcje jako duży kompleks handlowy. Wszelkie imprezy i akcje rabatowe cieszą się u nas dużym powodzeniem – liczę, że w ten sposób odbierzemy wielu klientów CH Wzorcownia położonemu w samym centrum miasta – planuje Joanna Kardaś­‑Kopeć. Włocławski Real ma 6858 mkw. powierzchni sprzedaży i jest drugim (po Tesco) największym sklepem w mieście. Niedawno placówka przeszła remodeling – wymieniono wszystkie regały, więk‑ szość urządzeń chłodniczych oraz oświetlenie, a stoiska zostały przestawione zgodnie z nową koncepcją sieci. – Wykorzystałam ten moment, by dodatkowo zadbać o wizualny aspekt sklepu,

Podobnych awangardowych pomysłów na ciekawą ekspozycję w hipermarkecie we Włocławku jest więcej

Kierująca Realem we Włocławku Joanna Kardaś­‑Kopeć z dumą prezentuje stoisko z serami swojego autorstwa podnieść jakość ekspozycji i zwiększyć poziom zatowarowania – opisuje nasza rozmówczyni. Efekty zmian doskonale widać na stoiskach z na‑ białem, warzywami i owocami, a także z serami, gdzie podczas wizytacji znaleźliśmy m.in. orygi‑ nalną Gorgonzolę z Włoch, którą w Warszawie trudno dostać poza delikatesami. – Z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej wszystkim skle‑ pom we Włocławku powodzi się ostatnio gorzej. Remodeling pozwolił nam zatrzymać tendencję spadkową – przekonuje Joanna Kardaś­‑Kopeć. Obecnie średnia wartość koszyka zakupów to 54 zł, a dla sklepu najważniejsze są wszystkie działy świeże. Dużą popularnością cieszą się wy‑ piekane na miejscu pieczywo, ciasta oraz torty. Tym, co zwraca uwagę we włocławskim Realu, jest także duża liczba stoisk poddzierżawców przed strefą kas. – Mamy coraz więcej chętnych na lokalizacje w naszym pasażu handlowym, co świadczy o atrakcyjności Reala. Osobiście zabiega‑ łam o zwiększenie liczby stoisk na środku pasażu, bo to dodatkowe uzupełnienie naszej oferty, które przyciąga do sklepu więcej klientów – uważa pani dyrektor. Zapytana o największe atuty marketu, którym kieruje, wymienia dobrą obsługę klienta („mamy duże bezrobocie, a ludzie naprawdę się starają – wielu z nich pracuje tu od otwarcia

placówki w 2000 roku” – tłumaczy), lepsze niż u konkurencji ekspozycje („nie tylko cena jest ważna – klienci kupują oczami, więc ładna, ko‑ lorowa, przyciągająca wzrok wystawka zwiększa sprzedaż”), czystość i porządek (potwierdzamy – red.) oraz fakt, że towary w promocji dostępne są przez cały czas jej trwania. Tekst i zdjęcia Sebastian Szczepaniak Średnia wartość koszyka zakupów we włocławskim Realu wynosi 54 zł


Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 47

HANDEL

Market Roku

2012

Fot. Anna Krężlewicz-Terlecka

MARKET ROKU 2012 – KANDYDAT

Carrefour w CH Arkadia, czyli nowe życie hipermarketu

Hipermarket w stołecznym centrum handlowym Arkadia to pierwszy Carrefour przebudowany według wzorca opracowanego przez francuskiego operatora. Przede wszystkim znacząco rozszerzyła się oferta placówki, wprowadzono też wiele innowacyjnych rozwiązań, dotychczas w polskim handlu niespotykanych. Wszystko to czyni francuskiego kandydata godnym uwagi. miast, by w roku 2004 otworzyć Carrefoura w CH Arkadia jako szef działu produktów świe‑ żych. W hipermarkecie to kluczowe stanowisko, zaraz po dyrektorze (wówczas była nią osoba z Francji). Wiele osób, które przed ośmiu laty rekrutował Mrowiński, pracuje w Carrefourze do dziś – a tyle się mówi o rotacji pracowników w handlu wielkopowierzchniowym...

Bez martwych punktów

Hipermarket w ostatnim czasie przeszedł dwie zasadnicze zmiany. Przede wszystkim personel jest tu zatrudniony w oparciu o nowy system organizacji pracy, tzw. TOP, w ramach którego ludzie pracują w tzw. back office (poza halą sprzedaży) i front office (na jej terenie). Niestety, Carrefour nie chce zdradzić szczegółów tego rozwiązania, traktując je jako autorskie.

Głęboka metamorfoza Klienci Carrefoura w Arkadii rekrutują się spo‑ śród wszystkich grup społecznych: jest sporo

Widoczne na tym zdjęciu pomidory malinowe kosztują nawet kilkadziesiąt złotych za tackę. Są też truskawki i maliny – drogie, ale w środku zimy to przecież towar luksusowy...

Choć Krystian Mrowiński, dyrektor Carrefour Arkadia, trafił do handlu przypadkiem, nie jest tu człowiekiem przypadkowym emerytów, ale i młodzież, studenci, rodziny. – Dlatego komunikacja cenowa i oferta są do‑ pasowane do różnego typu klientów. Mamy całą paletę produktów najtańszych, ale i spory wybór wyrobów premium – mówi Krystian Mrowiński. Nowością są tablice na ścianach komunikujące rozbudowaną ofertę marek własnych, są też ta‑ blice informacyjne (np. praktyczne rady dotyczą‑ ce karmienia zwierząt). W wybranych miejscach znajdują się monitory, które służą wyszukiwaniu informacji (np. parametrów technicznych urzą‑ dzeń oferowanych w dziale z multimediami). Głęboką metamorfozę przeszedł dział z warzy‑ wami i owocami – zainstalowane tam oświetle‑ nie typu LED buduje atmosferę prawdziwego targu. W dziale z wyrobami piekarniczymi wy‑ sokie regały zastąpiły lekkie, ażurowe mebelki, dzięki czemu łatwiej zorientować się w ofercie. Placówkę wyróżnia też, znany na zachodzie, ale u nas do tej pory niestosowany, system „jednej kolejki” – klient podchodzi do kasy, której nu‑ mer wyświetla się na ekranie. Są też klasyczne kasy – tradycyjne oraz samoobsługowe. Anna Krężlewicz­‑Terlecka

Carrefour Arkadia

Fot. Carrefour Polska

Data otwarcia: 20 października 2004 roku Powierzchnia sprzedaży: 10 800 mkw. Liczba etatów: 280  Asortyment: ponad 18 000 SKU Marka własna: 2000 SKU Liczba marek piwa na półkach: 100

Fot. Carrefour Polska

Dyrektorem placówki jest Krystian Mrowiński, z firmą związany od 1999 roku. Do handlu trafił przypadkiem (ogłoszenie o pracę w Carrefourze podsunęła mu przyszła teściowa), ale nie jest tu człowiekiem przypadkowym. To typ zaan‑ gażowanego menadżera, który większość dnia spędza na sali sprzedaży, przygląda się klien‑ tom, analizując ich zachowania, tropi trendy itp. Miał okazję podsunąć kilka propozycji, które zostały uwzględnione w trakcie remodelingu (szerzej o zmianach w stołecznym Carrefourze pisaliśmy w listopadowo­‑grudniowym wydaniu „WH”). Krystian Mrowiński przekonuje, że na dziś – ale tylko na dziś, bo świat idzie do przodu – koncept ten jest idealny. – Być może, w związ‑ ku ze zmianą zachowań konsumentów, za rok czy dwa będzie wymagał modyfikacji – prognozuje dyrektor Mrowiński. – Koncept został tak opraco‑ wany, żeby na terenie sali sprzedaży nie było tzw. martwych punktów, omijanych przez klientów – podkreśla. Pomóc ma w tym m.in. oferta se‑ zonowa i właściwe rozplanowanie działów. Krystian Mrowiński zna Carrefoura w Arkadii jak własną kieszeń, bo zanim market ruszył (w 2004 roku) biegał po nim w kasku – gdy jeszcze był tu plac budowy. Karierę rozpoczy‑ nał w Carrefourze we Wrocławiu, początko‑ wo jako pracownik działu mięsnego. Szybko awansował, przeprowadzał się do innych

Kilka autorskich rozwiązań

Wiadomo jedynie, że koncern wdraża je w in‑ nych krajach. Kolejną sprawą jest wspomniany już remodeling. Zmiany są widoczne gołym okiem. Przede wszystkim w sklepie działa re‑ stauracja McDonald’s. To kolejny (obok kwia‑ ciarni, cukierni i sushi punktu) najemca, który dzierżawi powierzchnię od spółki Carrefour Polska. Kolejna rzecz – tzw. „światy klienta”. To działy (m.in. Urody, Dziecka, Multimediów i książek, ZOO) z ofertą rozbudowaną na miarę sklepów specjalistycznych. Produktów na sali sprzedaży jest obecnie tak wiele, że trudno po‑ dać dokładną ich liczbę. Przed remodelingiem sklep oferował około 18 000 referencji.

Fot. Anna Krężlewicz-Terlecka

P

lacówka w CH Arkadia to pierwszy Carrefour, który próbuje sił w konkursie Market Roku. To również pierwszy hiper‑ market francuskiej sieci, który w ciągu ostatniego roku przeszedł głębokie zmiany, ma‑ jące na celu tchnąć nowe życie w ten maxiformat. Sklep może się ponadto pochwalić najwyższy‑ mi obrotami spośród wszystkich Carrefourów w Polsce – stanowią one 4,32 proc. obrotów wszystkich hipermarketów tego operatora.

Stonowane, punktowe oświetlenie buduje atmosferę w sklepie

System jednej kolejki – nowatorskie rozwiązanie, które się sprawdza, co potwierdzają i klienci, i kasjerki


48 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

HANDEL

MARKET ROKU 2012 – KANDYDAT

Alma na Skoroszach bacznie Market Roku

2012

wsłuchuje się w głosy klientów

Supermarket Alma na stołecznym osiedlu Skorosze już po raz drugi próbuje swoich sił w konkursie Market Roku. I słusznie, bo to bardzo dobrze zarządzany sklep, którego oferta jest skrojona pod potrzeby mieszkańców nowych osiedli otaczających tę placówkę ze wszystkich stron.

S

tali klienci, którzy regularnie zaopatrują się w Almie zlokalizowanej w kameralnym centrum handlowym w dzielnicy Ursus, twierdzą, że w ciągu ostatniego roku kra‑ kowski operator obniżył ceny, a sklep stał się bardziej dostępny dla osób z mniej zasobnymi portfelami. Analiza wyników finansowych za 2011 rok, w odniesieniu do tego samego okre‑ su rok wcześniej, pokazuje jednak, że wzrosły i marże, i obroty, choć wartość koszyka zakupów minimalnie zmalała.

Czysto jak w domu Licząca 1970 mkw. powierzchni sprzedaży Alma nie jest typowym supermarketem. Bliżej jej do delikatesów, niż do handlowego kombinatu ob‑ liczonego na maksymalnie sprawny przepływ klientów. W ciągu dnia wystrój i oprawa sklepu zachęcają do nieśpiesznych zakupów. Na sali sprzedaży widać w tym czasie głównie młode mamy, względnie babcie, bądź nianie z malucha‑ mi. Niespodzianką był dla nas fakt, że placów‑ ka otwiera swoje podwoje dopiero o godz. 10 Stylowy regał z warzywami

Mocną stroną konceptu stworzonego przez Jerzego Mazgaja, prezesa Alma Market, są dopracowane pod względem graficznym cenówki

– w przypadku handlu spożywczego to w zasa‑ dzie środek dnia… Osoba z kierownictwa tłu‑ maczy, że przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka. Przede wszystkim pracownicy z Płońska, skąd pochodzi około 80 proc. liczącej ponad 90 osób załogi, nie dojechaliby do pracy na wcześniejszą godzinę. Druga sprawa to klientela, która nie ma zwyczaju chodzić na zakupy o poranku. Sklep, podobnie jak podczas naszej wizyty w ze‑ szłym roku, prezentuje się nienagannie. Jest czysty, schludny (porządne cenówki, produkty ustawione „pod linijkę”), dobrze zatowarowa‑ ny, a na sali sprzedaży krzątają się pracownicy (nie ma podpierania ścian – każdy zajęty jest układaniem towarów, poprawianiem cenówek, sprzątaniem). Zatrudnione tu osoby mają świa‑ domość, że placówka uczestniczy w programie tajemniczy klient – audytor pojawia się kilka razy w miesiącu. Oczywiście, nikt nie wie, kiedy przyjedzie, ani jak wygląda. Tajemniczym klientem nie przejmuje się jedynie wróbelek, który przycupnął na posadzce przy dziale z wyrobami piekarskimi. Obsługa tłuma‑ czy, że ptaszek zamieszkał pod sufitem i próby

wyeksmitowania go nie dają rezultatu, a bardziej drastyczne metody, sugerowane przez sanepid, nie przypadły załodze do gustu.

Sklep dla ludzi O ile tajemniczy klient pojawia się kilka razy w mie‑ siącu, o tyle na co dzień placówkę oceniają osoby, które robią tu regularnie zakupy. – Obsługa, szcze‑ gólnie kasjerki, są przede wszystkim bardzo miłe, ale i schludnie ubrane – opowiada jedna z nich. – Widzę, że zatrudnione tu osoby zostały gruntow‑ nie przeszkolone. Weźmy drobną rzecz, która ma jednak wpływ na komfort klienta, a mianowicie sam moment rozpoczęcia skanowania towarów przez kasjerkę. Dostaję szału, gdy na zakupach jestem sam, mam pełny wózek, a kasjerka zabiera się do dzieła zanim wyłożę wszystkie produkty na taśmę – zwierza się młody tata, mieszkaniec Skoroszy. Dodaje z uznaniem, że dyrektor placówki, Anna Wierzgała, wzięła sobie do serca jego postulat, by zorganizować jeden duży dział z produktami spożywczymi i chemiczno­‑kosmetycznymi dla dzieci. Docenia również, że pojawiła się kolejna waga przy stoisku z warzywami. – Podoba mi się, że dyrekcja jest otwarta na sugestie klientów, a asortyment skrojony pod potrzeby ludzi z tego osiedla – uważa klient, który jest też pod wraże‑ niem nowinek technologicznych, takich jak np. maszyna do przyjmowania opakowań zwrotnych czy ekranów POS TV przy kasach (stojąc w kolej‑ ce, klient może śledzić aktualne wiadomości). Bardzo trafionym pomysłem jest też zatrudnie‑ nie osoby, która dyskretnie pomaga wybrać od‑ powiednie wino czy inny alkohol. Dodajmy, że jest to pan w średnim wieku, a jego siwe włosy podświadomie sugerują klientom doświadczenie i fachowość. Tekst i zdjęcia Anna Krężlewicz-Terlecka

Pracownicy Almy nie podpierają ścian, nie snują się po alejkach, nie chowają za filarami – tu każdy wie co ma robić

Alma na warszawskich Skoroszach obsługuje ponad 14 000 klientów tygodniowo Dbam o to, żeby ceny były przystępne Uważam, że pod‑ stawowym zada‑ niem dyrektora takiego sklepu, jak delikatesy Alma jest dopasowanie oferty do klientów. Mimo rosnących cen żywności uda‑ ło nam się obniżyć ceny wielu kluczo‑ wych produktów, choć oczywiście nadal rozwijamy ofertę produktów premium, także z importu. Z prowadzonych przez nas badań wynika, że nie jesteśmy drogim sklepem. Owszem, mamy szeroki asortyment wyrobów pre‑ mium, ale jeśli przeanalizować koszyk pod‑ stawowych produktów, to jesteśmy tańsi od innych operatorów. Dzień po pamiętnych za‑ kupach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (robił je w małym, osiedlowym sklepie na warszawskim Okęciu – red.) przyjechała do nas ekipa telewizyjna, która kręciła materiał na temat cen żywności. Okazało się, że za te same produkty zapłaciłby u nas o blisko 10 zł mniej! Nie boimy się również konkurencji dys‑ kontów. Niedawno po sąsiedzku otworzył się jeden z nich, ale nasi klienci widzą, że mamy ofertę konkurencyjną nie tylko jakościowo, ale również cenowo. Atrakcyjny dla klientów poziom cen to za‑ sługa kupców z centrali, ale i ja mam na tym polu swój skromny wkład. W handlu pracuję na tyle długo, że mam kon‑ takty z wieloma dostawcami. Z niektórymi z nich bezpośrednio negocjuję warunki. Mogę poprosić przedstawiciela handlowego o przy‑ gotowanie dobrej oferty dla mojego sklepu, a on się z reguły zgadza. Procentuje też dobra współpraca z centralą. Gdy zasygnalizowałam pani kupiec potrzebę rozwinięcia oferty pro‑ duktów dla dzieci, nie zajęło nam dużo czasu, by poszerzyć asortyment i wynegocjować do‑ bre ceny. W efekcie, np. mleko Bebilon jest u nas tańsze niż w większości sieci handlowych. Anna Wierzgała, dyrektor supermarketu Alma na warszawskich Skoroszach


HANDEL

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 49

MARKET ROKU 2012 – KANDYDAT

Market Roku

2012

Bez żadnych kompleksów

W zamieszkałym przez niespełna 15 000 osób Węgrowie na Mazowszu mniej niż 50 metrów dzieli od siebie dwa zupełnie różne handlowe światy – sklepy Topaz i Biedronka. Bezpośrednie przejście z jednej do drugiej placówki grozi szokiem.

G

dy stanie się na rogu ulic Podlaskiej i Żeromskiego w Węgrowie, plecami do targowiska, po prawej stronie widać niczym niewyróżniający się, nieciekawy budynek z kilkoma miejscami parkingowymi wzdłuż chodnika. To Biedronka. W środku po ciasnych alejkach ospale snuje się garstka klientów, głównie starsze osoby, próbujące wypatrzyć jakąś okazję w chaosie produktów wrzuconych do metalowych koszy. Ale wy‑ starczy opuścić dyskont i pójść kawałek dalej, by znaleźć się przed eleganckim budynkiem z dużymi, łukowatymi oknami i przeszkloną powierzchnią na pierwszym piętrze. Na par‑ kingu panuje ożywienie – co rusz ktoś wyjeż‑ dża, a jego miejsce od razu zajmuje kolejny klient. Choć za zakupy w sklepie Topaz – bo o nim mowa – można płacić kartą już od 1 zł, to i tak tuż przy wejściu znalazło się miejsce na bankomat.

Ład i porządek na półkach W środku jest jasno i czysto – bardzo jasno i bar‑ dzo czysto. Wszędzie nowe meble i szerokie alejki, w których bez problemu z dużą rezerwą mogą minąć się dwa wózki. Półki są zastawio‑ ne towarami, a na powierzchni sprzedaży wy‑ noszącej 1046 mkw. nie udało mi się dostrzec ani jednej dziury (asortyment obejmuje około 40 000 SKU) – wzorowy ład i porządek. Pewnie dlatego, że na sali jest wiele ekspedientek, któ‑ re cały czas dokładają towar i poprawiają coś na półkach. W sumie sklep zatrudnia prawie 70 osób, a na jednej zmianie pracuje średnio 30. Jednak ważniejsze jest to, że obsługa, po‑ proszona o pomoc w znalezieniu konkretnego produktu, tylko raz na kilka przypadków nie potrafiła wskazać, gdzie stoi.

Robert Czubko zaczynał pracę w sieci Topaz jako szeregowy pracownik; po niespełna ośmiu latach został kierownikiem węgrowskiej placówki

Marmurowe schody z kolumnami Najważniejszy dział w węgrowskim Topazie to mięso i wędliny. Według szacunków kierowni‑ ka placówki, Roberta Czubko, odpowiada on za ponad 15 proc. całego obrotu. – Oferujemy klientom bogaty wybór wędlin, zawsze świeże mięso i drób na wagę od znanych, ogólnopolskich producentów, jak np. Sokołów – mówi Robert Czubko. Dział obsługują minimum trzy ekspe‑ dientki, dzięki czemu klienci nie muszą czekać w długiej kolejce. Wszystko jest tu nowe, dobrze wyeksponowane, a przede wszystkim czyste – włącznie z lśniącymi metalowymi tacami. Jeśli to doskonale zorganizowane stoisko nie zrobi na kimś wrażenia, to z pewnością trudno będzie mu przejść obojętnie obok znajdujących się w głębi sklepu marmurowych, spiralnych scho‑ dów z kolumnami i specjalnym oświetleniem. Prowadzą na piętro, gdzie wygospodarowano miejsce m.in. na kosmetyki.

Przejażdżka przeszkloną windą Węgrowski Topaz zaskakuje także detalami i eleganckim wykończeniem – np. podtrzy‑ mującymi strop kolumnami obitymi drewnem z ozdobnymi wzorami. – Nasz sklep ma w sobie coś z supermarketu i delikatesów, ale nie jesteśmy ani jednym, ani drugim. To swoista hybryda, po‑ łączenie najlepszych cech obu formatów – opi‑ suje kierownik. W kwestii wystroju, oświetlenia, mebli sklepowych, obsługi i jakości produktów, opisywany Topaz mógłby śmiało rywalizować z Almą oraz Piotrem i Pawłem. Nie dziwi więc, że miejscowi klienci tłumnie odwiedzają placów‑ kę, w której mogą zrobić zakupy w bardziej niż komfortowych warunkach i dostać porządne produkty w przystępnych cenach. Wróćmy do marmurowych schodów – po wej‑ ściu na górę trafiamy do sekcji non­‑food. Są tu artykuły przemysłowe, AGD, papiernicze, zabawki, ozdoby a także drogeria. Do części

Dział mięsny odpowiada za ponad 15­ proc. obrotów sklepu spożywczej na parterze można się stamtąd dostać także przeszkloną windą, z której chęt‑ nie korzystają mamy z małymi dziećmi oraz klienci z wózkami. Jadąc w dół widać przy‑ sklepowy parking mieszczący 34 samochody. Drugi, o wiele większy, znajduje się po prze‑ ciwnej stronie ulicy. Tak naprawdę to miejskie targowisko, ale Zbigniew Paczóski, właściciel sieci Topaz, porozumiał się z miastem i dziś plac, zamiast stać pusty przez pięć dni w tygodniu, służy jako parking.

– Mój szef ma świetne wyczucie biznesowe, dosko‑ nale wie czego chce i potrafi to osiągnąć – przy‑ znaje Robert Czubko. Zbigniew Paczóski ze swoim autorskim projektem sklepów Topaz udowodnił, że polska sieć może nie tylko bez kompleksów rywalizować z zagranicznymi, ale także być od nich lepsza. Tekst i zdjęcia Sebastian Szczepaniak

Wiedzą, czego chcą – Mamy wierne grono stałych klientów. Choć sklep nie jest usytuowany przy głównej drodze, to konsumenci doceniają naszą jakość i ofertę cenową – przekonuje Robert Czubko. W wę‑ growskim Topazie pracuje od samego począt‑ ku, czyli ponad pięć lat. Najpierw, przez dwa i pół roku, był zastępcą kierownika. A swoją przygodę z siecią zaczynał ponad 11 lat temu jako szeregowy pracownik. Zauważony przez Zbigniewa Paczóskiego, stopniowo awansował. – To wielki zaszczyt, że sklep, którym kieruję, jako jedyny reprezentuje w prestiżowym konkursie Market Roku całą sieć, która osiąga tak dobre wyniki – cieszy się Robert Czubko. W 2010 roku obroty węgrowskiej placówki przekroczyły 21 mln zł. Podczas gdy wielu detalistów na‑ rzeka na kryzys i dyskonty odbierające im klien‑ tów, Topaz z roku na rok poprawia wyniki.

Na piętrze wygospodarowano miejsce m.in. na profesjonalną drogerię


50 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

HANDEL

Sklepy w Bobowej i Korzennej uzyskują miesięczną sprzedaż z metra kwadratowego odpowiednio na poziomie 4900 i 5600 zł

Największy franczyzobiorca Delikatesów Centrum, Jerzy Rogala, nie zamierza poprzestać na 29 sklepach

standardy sieci DC, w połączeniu z naszym do‑ świadczeniem, zapewniają wysoki poziom sprze‑ daży – mówi Jerzy Rogala.

Zapiekanki tylko u nich

MARKET ROKU 2012 – KANDYDAT

Market Roku

2012

Wielki biznes z małych sklepów

Dla wielu detalistów osiągniecie miesięcznej sprzedaży z metra kwadratowego powierzchni handlowej na poziomie 2500 zł jest wielkim sukcesem. Tymczasem sklepy Jerzego Rogali mogą pochwalić się wynikami dwukrotnie lepszymi. To handlowe mistrzostwo świata!

K

iedy przed niespełna czterema laty od‑ wiedzaliśmy Jerzego Rogalę w Bobowej koło Nowego Sącza, posiadał on dzie‑ więć sklepów, działających pod szyldem Delikatesy Centrum. Gdy spotkaliśmy się w stycz‑ niu br. uruchomił właśnie 29. placówkę i nie za‑ mierza na tym poprzestać. Firma Rogala stała się więc największym franczyzobiorcą DC. Nie sama liczba sklepów decyduje jednak o szcze‑ gólnej pozycji Jerzego Rogali nie tylko w sieci Delikatesy Centrum, ale chyba w całym polskim handlu detalicznym. Bardzo trudno bowiem zna‑ leźć sklepy spożywcze, które mogłyby pochwalić się podobnymi wynikami sprzedaży. Wystarczy wspomnieć, że zgłoszone do tegorocznej edy‑ cji konkursu Market Roku placówki w Bobowej i Korzennej osiągają obroty z metra kwadratowe‑ go odpowiednio na poziomie 4900 i 5600 zł (!). – Każda z 29 naszych placówek uzyskuje sprzedaż wyższą niż średnia dla całej sieci DC, a wskaźnik ten

Tu nikt nie siedzi – zawsze jest coś do zrobienia…

wcale nie jest niski – wynosi około 2500 zł z metra. Dobre wyniki odnotowywane przez sieć są więc poniekąd także efektem naszej pracy – podkreśla przedsiębiorca.

Na początku była Bobowa Pierwszy sklep, właśnie w Bobowej, Rogala uruchomił w 2000 roku. Akurat ukończył stu‑ dia ekonomiczne i wrócił do rodzinnego mia‑ steczka. Praca w handlu detalicznym nie była mu obca: ojciec miał tradycyjne, ladowe sklepy, zaś matka prowadziła aptekę. Kilka lat wcześniej rodzice rozpoczęli budowę własnego obiektu handlowego w centrum Bobowej. Jerzy Rogala przyznaje, że miał w związku z tym ułatwione zadanie. Musiał jedynie wykończyć prawie go‑ towy budynek, co oznaczało znacząco niższe koszty, niż gdyby miał stawiać go od podstaw. Jednocześnie bieżące koszty funkcjonowania

placówki są dzięki temu o wiele niższe, niż gdyby tę powierzchnię musiał wynajmować. O wyborze Delikatesów Centrum jako franczyzo‑ dawcy zadecydował w dużej mierze przypadek. Sieć ta zgłosiła się jako jedna z pierwszych z go‑ towością udzielenia franczyzy, a pan Jerzy uznał ofertę za korzystną. I tak już pozostało. Wszystkie kolejne sklepy uruchamia pod szyldem DC. Placówka w Bobowej liczy 240 mkw. powierzch‑ ni handlowej i zatrudnia 38 osób. Tygodniowo odwiedza ją ponad 12 000 klientów, co oznacza, że statystyczny mieszkaniec Bobowej bywa tu przynajmniej dwa razy w tygodniu. W systemie komputerowym znajduje się prawie 15 000 in‑ deksów, zaś realnie na półkach znaleźć można około 8000 pozycji. To efekt nieustannego do‑ stosowywania oferty sklepu do rzeczywistych potrzeb klientów.

Wieś niewielka, a klientów 6000 Drugi ze zgłoszonych do konkursu sklepów, w Korzennej, ruszył miesiąc później – w lutym 2001 roku – i jest o ponad połowę mniejszy. Sala sprzedaży ma 120 mkw. I chociaż Korzenna to wieś, tygodniowo sklep odwiedza prawie 6000 klientów. – Uruchamialiśmy te placówki w okresie, gdy konkurencja na tutejszym rynku była jeszcze stosunkowo niewielka. Wyrobiliśmy sobie przez te lata dobrą markę i zachowaliśmy lojalność naszych klientów. Gdy więc pojawiły się sklepy międzynarodowych sieci, my byliśmy już na tyle mocno usadowieni na rynku, że nawet specjalnie tego nie odczuliśmy. A sprzedaż rosła z roku na rok. Oczywiście w przypadku obecnie otwieranych placówek jest już trudniej, jednak

Firma Rogala, jako jedyna w sieci DC, wprowadziła sprzedaż gorących zapiekanek – spotkały się z równie gorącym przyjęciem klientów

Obie placówki zgłoszone do konkursu Market Roku zostały pod koniec 2010 roku zmoderni‑ zowane przy okazji wprowadzania w całej sieci nowej wizualizacji sklepów. Obecnie ich siłą, obok wspomnianej lojalności miejscowych konsumen‑ tów, jest prowadzona w ramach sieci polityka cenowa, połączona z wysoką jakością produk‑ tów świeżych oraz świetną obsługą. W ramach zarządzania cenami z całego asortymentu sklepu wybieranych jest TOP 50 artykułów bardzo wrażli‑ wych cenowo i TOP 1000 nieco mniej wrażliwych. W przypadku tych pozycji stosowane są najniższe marże. Przyjęto założenie, że w przypadku listy TOP 50 produkty muszą mieć najniższą cenę na lokalnym rynku. – Oczywiście mowa o artykułach o charakterze ponadregionalnym. Konieczne są tu bowiem centralne akcje promocyjne, czy gazetki, co jest niemożliwe w odniesieniu do produktów lokalnych – precyzuje Jerzy Rogala. Podobnie, jak w przypadku wszystkich sklepów DC, zaopatrzenie placówek w Bobowej i Korzennej realizowane jest zgodnie z sieciowymi standar‑ dami. Tylko 4 proc. zakupów detalista dokonuje samodzielnie, z tzw. wolnej ręki, reszta dostaw fakturowana jest centralnie. Jerzy Rogala pod‑ kreśla, że nie oznacza to jednak, iż detalista nie ma wpływu na kształt dostaw i funkcjonowanie całej placówki. Jeżeli stwierdzi, że w jego sklepie potrzebny jest określony towar, zgłasza to przed‑ stawicielowi sieci czy kierownikowi regionalnemu. Taka możliwość jest zawarta w aneksie do umo‑ wy franczyzowej. Właściciel sklepów w Bobowej i Korzennej uważa jednak, że oferta produktów proponowana przez centralę jest na tyle szeroka, że daje możliwość dokonania optymalnego dla danej placówki wyboru. – Podejmujemy zresztą także działania niestandardowe, charakterystycz‑ ne tylko dla naszych sklepów, a niekoniecznie dla całej sieci. Jako jedyni wprowadziliśmy np. sprzedaż gorących zapiekanek, które spotkały się z niezwykle życzliwym przyjęciem klientów – podsumowuje Jerzy Rogala. Tekst i zdjęcia Witold Nartowski

Lada mięsno­‑wędliniarska w Bobowej jest wręcz oblegana przez klientów


R APORT: GOTOWI NA EURO 2012

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 51

Do boju, biało­‑czerwoni!

I do sklepów

R

ozgrywane co cztery lata Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej to trzecia – po olimpiadzie i  futbolowych mistrzo‑ stwach świata – największa i najpo‑ pularniejsza sportowa impreza globu. Mecze rozgrywane w Polsce i na Ukrainie będą trans‑ mitowane na żywo do 170 krajów (w sumie jest ich niespełna 200). Podczas Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii każde spotkanie oglądało średnio ponad 150 mln widzów. Jak wynika z szacunków spółki PL.2012, podczas mistrzostw przyjedzie do Polski około milion zagranicznych kibiców. Euro 2012 rozpoczyna się 8 czerwca i potrwa do 1 lipca. Najwięcej turystów będzie oczywi‑ ście w miastach­‑gospodarzach turnieju, czyli w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Oprócz tego na najazd kibiców podróżujących

W czerwcu w ciągu trzech tygodni milion zagranicznych gości wyda w Polsce ponad 750 mln zł

za swoimi reprezentacjami szykuje się Kraków – tam podczas Euro 2012 zatrzymają się druży‑ ny Włoch, Anglii i Holandii. W ciągu trzech ty‑ godni zagraniczni goście mają wydać w Polsce ponad 750 mln zł (dane za spółką PL.2012). Wiadomo, że najwięcej zarobią hotelarze i branża gastronomiczna, ale na zwiększone zyski liczą też producenci i oczywiście sieci handlowe oraz działający w pojedynkę detali‑ ści. W przypadku tych ostatnich, w najlepszej sytuacji są właściciele sklepów znajdujących się w pobliżu oficjalnych stref kibica, które podczas każdego meczu będą oblegane przez dziesiątki tysięcy osób. We Wrocławiu tzw. fan zone zo‑ stanie zorganizowana na Rynku i placu Solnym, w Warszawie – na placu Defilad, w Poznaniu – na placu Wolności, zaś w Gdańsku – na placu Zebrań Ludowych. Większość Polaków będzie dopingować naszą reprezentację w domach, spora część w gronie znajomych lub z rodziną. Oczywiście nie przy pustym stole. Nie ma wątpliwości, że czerw‑ cowy turniej zwiększy popyt na pewne kate‑ gorie produktów. Przede wszystkim będzie to piwo. Carlsberg, dzięki Euro 2012 (organizuje

Fot. 123RF

– Takie wydarzenie w Polsce ma miejsce raz na sto lat i trzeba je jak najlepiej wykorzystać – mówi wprost Wiesław Włodarski, szef firmy FoodCare. Branża FMCG do UEFA Euro 2012 przygotowuje się od miesięcy. W czerwcu obroty zwiększą i producenci, i handel.

m.in. loterię z biletami na mecze), odnotowuje w ostatnich miesiącach dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Co jeszcze będzie rotować lepiej niż zwykle? Na pewno słone przekąski i na‑ poje – gazowane i niegazowane. Na wzrost sprzedaży liczą także producenci izotoników, napojów energetycznych, prezerwatyw, ofi‑ cjalnych gadżetów UEFA Euro 2012, słodyczy (zwłaszcza LOTTE Wedel) oraz wielu innych. Na czerwcowych mistrzostwach zarobią wszyscy – i to niezależnie od tego, jak wypadną Polacy.

Inna sprawa, że abstrahując od sportowe‑ go wyniku, największymi zwycięzcami Euro 2012 jesteśmy my wszyscy. Nowe, bezpiecz‑ ne stadiony, setki kilometrów autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, zmodernizowane i odnowione dworce kolejowe, rozbudowane lotniska – z tego wszystkiego będziemy ko‑ rzystać przez dziesiątki lat, po tym jak 1 lipca br. sędzia ostatnim gwizdkiem oznajmi koniec finałowego meczu. Sebastian Szczepaniak

REKLAMA

Silne wsparcie sprzedaży: Reklama TV

Materiały POS

Promocja konsumencka

Kampania internetowa

Wedel gotowy do mistrzostw n  Wedel, jako Narodowy Sponsor UEFA Euro 2012, przygotował okazjonalną linię produk‑ tów oraz loterię, podczas której będzie można wygrać 1090 podwójnych biletów na mecze – poinformowała firma LOTTE Wedel. Od po‑ czątku stycznia w telewizji emitowane są spoty nawiązujące do kibicowania w ramach „Wedlowskiej Fali Przyjemności”. Jak mówi Paweł Szcześniak, dyrektor zarządzający LOTTE Wedel, firma, która ma 14­‑proc. udział w sprzedaży tabliczek czekoladowych, liczy,

że aktywności związane z mistrzostwami przyniosą jej kilkuprocentowy wzrost obro‑ tów. Dotychczas LOTTE Wedel zainwestował kilkadziesiąt milionów złotych w aktywności związane z Euro. Do sprzedaży trafią wyroby w unikatowych opakowaniach – są wśród nich m.in. figurki czekoladowe Slavko i Slawek, oficjalnych maskotek Euro 2012, Ptasie Mleczko w opakowaniu w kształcie Stadionu Narodowego, Baryłki Football (w kształcie piłki), chrupki pszenne w czekoladzie oraz tabliczki czekoladowe w nietypowym, impul‑ sowym formacie 40 g. Na dachu fabryki Wedla

przy ul. Zamoyskiego w Warszawie w czasie trwania mistrzostw działać będzie studio te‑ lewizyjne TVP 2. (ATE)

Kto straci, a kto zyska? n  Firma badawcza Da Vinci AG przyjrzała się projektowi Euro 2012 u naszych partnerów ze Wschodu. Wnioski nie są najlepsze. Koszty or‑ ganizacji mistrzostw na Ukrainie mogą sięgnąć 14 mld dol. Euro 2012 wygeneruje więc straty w wysokości około 6­‑8 mld dol. Mało prawdopo‑ dobne, by te środki wróciły z powodu organizacji

Systemy ekspozycyjne

mistrzostw w perspektywie średnioterminowej. Jak będzie u nas? W Polsce już dwa lata temu spółka PL.2012, wspólnie z ekspertami ze Szkoły Głównej Handlowej, przygotowała raport Impact o wpływie organizacji mistrzostw na naszą go‑ spodarkę. Z dokumentu wynika, że dzięki Euro 2012 w latach 2012­‑2020 Polska zyska około 2 proc. PKB. Poza tym promocja kraju przyczyni się do zwiększenia liczby turystów odwiedzają‑ cych Polskę po zakończeniu mistrzostw – o oko‑ ło pół miliona rocznie. Cała branża turystyczna dzięki organizacji Euro 2012 ma zarobić w latach 2012­‑2020 ponad 5 mld zł. (HUW)


RAPORT

52 52| |Wiadomości WiadomościHandlowe Handlowe2/2012 2/2012(112) (112)

G O T O W HANDEL I NA EURO 2012

SŁODYCZE NA EURO

Czekoladowy Slavek osłodzi życie kibica Żelko­‑piłki, bombonierki w kształcie Stadionu Narodowego, czekoladowe maskotki UEFA Euro 2012  oraz loterie, w których można wygrać tysiące biletów na mecze – dla producentów słodyczy pierwsza połowa 2012 roku upływa pod znakiem futbolowych Mistrzostw Europy.

Z

dachu fabryki Wedla na warszawskiej Pradze rozpościera się imponujący widok na pobliski Stadion Narodowy i lewobrzeżną Warszawę. W czerwcu tę panoramę podziwiać będzie cała Polska, a jest szansa, że przekaz pójdzie i za granicę, bo właśnie na fabrycznym dachu mieścić się będzie plenerowe studio Telewizji Polskiej, któ‑ ra już w kwietniu 2009 roku nabyła od UEFA prawa do pokazywania turnieju. LOTTE Wedel to, obok banku Pekao SA, jedna z dwóch firm, które mogą posługiwać się tytułem Oficjalnego Narodowego Sponsora Euro 2012 na terenie Polski. Firma nie ujawnia, ile zapłaciła UEFA, ale eksperci szacują, że ponad milion euro. A jak sam Wedel tłumaczy swój czynny udział w Euro 2012? – Nasza marka jest mocno zakorzeniona w polskiej historii i od lat towarzyszy Polakom w ważnych wydarzeniach – podkreślał Paweł Szcześniak, dyrektor zarządzający LOTTE Wedel podczas konferencji prasowej, która odbyła się na początku stycznia br. w loży dla VIP­‑ów na terenie Stadionu Narodowego. Właściciel marki

Wedel zaprezentował wówczas spot reklamo‑ wy przygotowany w związku z mistrzostwami oraz zaprezentował linię produktów opraco‑ wanych z okazji tego wydarzenia. Znalazły się wśród nich m.in. czekoladowe figurki Slavek i Slavko, Ptasie Mleczko w kształcie Stadionu Narodowego, Baryłki Football i  –  nowość – Chrupki Kibica.

Emocje i patriotyzm Czy Wedel, marka o ponad 160­‑letniej tradycji, postanowił, że od tej pory będzie kojarzyć się z piłką nożną? Nie. Przekaz stawia na emo‑ cje, a nie na sport. W strategii marketingowej opracowanej pod kątem mistrzostw firma określa się mianem „ponadczasowego dostar‑ czyciela przyjemności”, a spot reklamowy ak‑ centuje ideę „Wedlowskiej Fali Przyjemności”. – Wedlowi chodzi nie tyle o sport, co o czynny udział w ważnym dla Polski wydarzeniu, które ma wymiar patriotyczny. Oto Polska jest współ‑ organizatorem tak głośnej i prestiżowej imprezy,

jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, a Wedel – nasza marka narodowa – jest zaangażowa‑ na w to przedsięwzięcie – komentuje Adam Czarnecki, wiceprezes agencji badawczej ARC Rynek i Opinia. Jego zdaniem umiejętnie po‑ prowadzona komunikacja związana z mistrzo‑ stwami przełoży się na wzrost wartości marki. A słodycze (szczególnie impulsowe), napoje oraz tzw. „gadżety kibica” – to kategorie, które na tym wydarzeniu ugrają najwięcej.

Drużyna Pawełka Choć to wedlowski Pawełek jest Oficjalnym Batonem Euro 2012, inni producenci słodyczy też przygotowują ofertę wykorzystującą mo‑ tywy piłkarskie. Przed Bożym Narodzeniem w sklepach można było kupić pokaźnych rozmiarów czekoladowe piłki od niszowego,

nieznanego producenta. Ponoć nie sprzeda‑ ły się najlepiej (– Zeszła jedna sztuka tuż przed świętami – precyzuje sprzedawczyni), ale we‑ dług ekspertów zainteresowanie wszystkim, co kojarzy się z Euro 2012, wybuchnie na wiosnę. Dlatego wiele firm wciąż zwleka z wprowadze‑ niem do sklepów okolicznościowych produk‑ tów, dopracowując ofertę i uważnie obserwując działania konkurencji. Gotowy katalog produktów na Euro ma już Haribo. Producent żelków i pianek przygoto‑ wał limitowaną edycję wyrobów, które trafią do sprzedaży w marcu i pozostaną na półkach także po zakończeniu Mistrzostw. Firma tłu‑ maczy, że zagraniczni kibice, którzy przyja‑ dą do Polski, idąc do sklepu, będą wybierać w pierwszej kolejności produkty impulsowe marek, które znają – a Haribo i Maoam to bran‑ dy międzynarodowe. Czy w związku z mistrzostwami pojawią się nowe, okolicznościowe nazwy produktów? Adam Taukert, rzecznik Urzędu Patentowego twierdzi, że urząd nie prowadzi statystyk do‑ tyczących tego, jak wiele znaków towarowych nawiązujących do Euro rejestrują firmy. – Nie obserwujemy jednak masowego zainteresowania tą tematyką. Jeśli ktoś chce zarejestrować nazwę Czekolada Piłkarska czy Woda Meczowa, może to zrobić, oczywiście gdy nikt takiej nazwy nie zare‑ jestrował wcześniej – mówi Adam Taukert. (ATE)

LOTTE Wedel to jedyny producent słodyczy, który może korzystać ze znaku i oficjalnego logo UEFA Euro 2012™

EURO OBOK TWOJEGO SKLEPU

Terminarz rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Czerwcowe zmagania o tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu potrwają 24 dni, z czego rozgrywki zajmą 19 dni. W tym czasie odbędzie się 31 meczów. Impreza rozpocznie się w piątek 8 czerwca, a zakończy w niedzielę 1 lipca.

O

d 8 do 15 czerwca mecze będą się od‑ bywać dwa razy dziennie – pierwszy zawsze o  godzinie 18.00, zaś drugi o 20.45. W trzeciej kolejce, rozstrzyga‑ jącej o awansie do ćwierćfinałów (wychodzą dwie pierwsze drużyny), oba mecze zaczną się o godzinie 20.45. Od tego momentu wszystkie spotkania Euro 2012 będą do końca turnieju rozgrywane zawsze o tej porze. I tak, ćwierć‑ finalistów poznamy w dniach 16­‑19 czerwca, a na 20 czerwca zaplanowano dzień przerwy po zakończeniu fazy grupowej. Podczas ćwierć‑ finałów, od czwartku 21 czerwca do niedzieli

Fot. 123 R

F

Mecze Euro 2012 w Polsce Faza mistrzostw Faza grupowa – gr. A Faza grupowa – gr. C Faza grupowa – gr. A Faza grupowa – gr. C Faza grupowa – gr. A Faza grupowa – gr. C Ćwierćfinał nr 1 Ćwierćfinał nr 2 Półfinał nr 2

Dzień Piątek, 8 czerwca Niedziela, 10 czerwca Wtorek, 12 czerwca Czwartek, 14 czerwca Sobota, 16 czerwca Poniedziałek, 18 czerwca Czwartek, 21 czerwca Piątek, 22 czerwca Czwartek, 28 czerwca

Miasta Warszawa i Wrocław Gdańsk i Poznań Warszawa i Wrocław Gdańsk i Poznań Warszawa i Wrocław Gdańsk i Poznań Warszawa Gdańsk Warszawa

24 czerwca, będzie rozgrywany jeden mecz dziennie. Rozgrywki zostaną następnie wzno‑ wione 27  czerwca, kiedy to rozpoczną się półfinały. W przeciwieństwie do mistrzostw świata, na Euro nie ma meczu o trzecie miej‑ sce, w którym występują drużyny pokonane w półfinałach. Zwycięzcę Euro 2012 poznamy późnym wieczorem 1 lipca.

Polska grupa w Warszawie i Wrocławiu Z 31 meczów Euro 2012 w Polsce zostanie ro‑ zegranych 15: dwanaście spotkań grupowych, dwa ćwierćfinały i półfinał. Najwięcej spotkań (5) odbędzie się w Warszawie, w Gdańsku – 4, zaś Poznań i Wrocław staną się arenami piłkar‑ skich zmagań trzykrotnie. Od grudniowego losowania finałowych grup Euro 2012 wiemy, że w naszym kraju zagrają zawodnicy z grupy A, czyli Polska, Grecja, Rosja i Czechy, a tak‑ że z grupy C, tworzonej przez Hiszpanów, Włochów, Chorwatów i Irlandczyków. W piątek 8 czerwca po ceremonii otwarcia na murawę

Stadionu Narodowego w Warszawie wybie‑ gną piłkarze reprezentacji Polski oraz Grecji, sensacyjnych Mistrzów Europy z 2004 roku. Tego samego dnia wieczorem na wrocław‑ skim stadionie zagra reprezentacja Rosji z Czechami. Spotkania grupy A będą się od‑ bywać tylko w tych dwóch miastach, a kolejne zostaną rozegrane 12 czerwca. Wtedy w pierw‑ szym meczu we Wrocławiu zmierzą się Grecy z Czechami, a w drugim Polacy podejmą Rosjan w Warszawie. W trzeciej kolejce (16 czerwca) nasi reprezentanci zagrają z Czechami we Wrocławiu, zaś w Warszawie wystąpią Grecy i Rosjanie.

Gdańsk czeka na Mistrzów Świata i Europy Spotkania grupy C będą się odbywać w Poznaniu i Gdańsku. Rywalizacja zacznie się 10 czerwca od spektakularnego otwarcia – na pięknej PGE Arenie w Gdańsku zmierzą się broniący tytułu Hiszpanie z Włochami, czy‑ li teoretycznie dwie najmocniejsze drużyny 

Z 31 meczów Euro  2012 w Polsce zostanie rozegranych 15


RAPORT

G O T O W HANDEL I NA EURO 2012

Wzrośnie sprzedaż słonych przekąsek

Milion uczestników loterii Carlsberga

n  Duże imprezy sportowe zachęcają Polaków do zakupów. Gdy dwa lata temu odbywały się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w RPA, sprzedaż słonych przekąsek zwiększyła się w naszym kraju aż o 21 proc. (źródło: Centrum Monitorowania Rynku). (HUW)

n  Każdy, kto kupi piwo Carlsberg, ma szansę wygrać zestaw dwóch biletów na mecze UEFA Euro 2012. W trwającej już od maja 2011 roku promocji wysłano ponad milion zgłoszeń, Carlsberg rozdał blisko 400 biletów, a loteria ciągle trwa. Dwie wejściówki będą losowane codziennie do 25 kwietnia. Aby wziąć udział w promocji należy kupić piwo Carlsberg w bu‑ telce lub puszce oznaczone promocyjną etykie‑ tą. Szczegóły na www.carlsberg.pl. (ATE)

Procenty na stadionach n  Od 13 stycznia br. obowiązują nowe prze‑ pisy pozwalające na sprzedaż i konsumpcję na stadionach napojów zawierających mniej niż 3,5% alkoholu. Przepisy te nie dotyczą jednak imprez o tzw. podwyższonym ryzyku. Na sta‑ dionach podczas UEFA Euro 2012 będzie można sprzedawać wyłącznie piwo bezalkoholowe. Wynika to z ustaleń UEFA. (HUW)

Hygienika też chce zarobić na Euro 2012 n  Hygienika, producent artykułów higienicz‑ nych dla kobiet i dzieci, zanotowała w grudniu 2011 roku przychody na poziomie 5,34 mln zł – to o 52 proc. więcej niż w analogicznym okre‑ sie roku ubiegłego. W całym minionym roku Hygienika miała 46,29 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 27 proc. więcej rok do roku. W zwiększeniu obrotów w 2012 roku ma po‑ móc m.in. wprowadzenie na rynek artykułów kosmetycznych z logo Euro 2012. (ATE)

grupy C. Choć Euro jest turniejem elitarnym i nie występują na nim słabe zespoły (są tyl‑ ko dobre i bardzo dobre plus gospodarze), to nie ma wątpliwości, że ze wszystkich potyczek w grupie C, ta będzie się cieszyć największym zainteresowaniem kibiców. W drugim spotkaniu rozegranym 10 czerwca w Poznaniu Irlandia zmierzy się z Chorwacją. Kibice dalsze zmagania tych drużyn będą śle‑ dzić 14 czerwca – wtedy najpierw w stolicy Wielkopolski Włochy podejmą Chorwację, a wieczorem Hiszpanie zagrają w Gdańsku z Irlandią. O tym, kto awansuje do ćwierćfi‑ nałów, przekonamy się 18 czerwca, po poje‑ dynku Chorwacji z Hiszpanią w Gdańsku oraz Włochów z Irlandią w Poznaniu.

Będzie Eurocud? Teoretycznie Polska jest najsłabszą drużyną w grupie A – w światowym rankingu FIFA zaj‑ mujemy dopiero 66. miejsce na 206 sklasyfi‑ kowanych drużyn. Tymczasem wszyscy nasi rywale plasują się o wiele wyżej – Rosja jest 12., Grecja – 14., a Czechy – 33. Jednak historia piłki nożnej, także polskiej, pełna jest zaskakujących rezultatów... I tak, jeśli Polsce uda się wygrać grupę A, to 21 czerwca w Warszawie rozegramy mecz z drugą drużyną grupy B (tworzonej przez zespoły Holandii, Niemiec, Portugalii oraz Danii i określanej mianem „grupy śmierci”). Jeżeli na‑ sza reprezentacja zajmie drugie miejsce w gru‑ pie A, to 22 czerwca będzie się musiała zmierzyć w Gdańsku ze zwycięzcą grupy B. Ostatni mecz Euro 2012 na polskiej ziemi zostanie rozegrany 28 czerwca (czwartek). Tego dnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się drugi półfinał, będący dla Polaków zwieńczeniem imprezy, do której przygotowujemy się od kwietnia 2007 roku. Sebastian Szczepaniak

REKLAMA

Drobny biznes nie liczy na Euro n  Badanie przeprowadzone wśród małych i średnich firm pokazuje, że przedsiębiorcy nie wiążą z mistrzostwami niemal żadnych oczeki‑ wań. Badanie przeprowadziła firma 4P Research Mix na grupie ponad 750 polskich małych i śred‑ nich firm – podaje wyborcza.biz. Obraz wyła‑ niający się z badań wskazuje na obojętność drobnych przedsiębiorców wobec mistrzostw. Aż 60 proc. ankietowanych uważa, że najwięcej na Euro 2012 zarobią światowe koncerny, a tylko 25 proc. twierdzi, że małe polskie firmy. (HUW)

Wiadomości WiadomościHandlowe Handlowe2/2012 2/2012(112) (112)| |53 53

Będzie wysyp automatów z jedzeniem n  Przed Euro 2012 liczba automatów vendin‑ gowych, w których można kupić jedzenie lub na‑ poje, ma w Polsce wzrosnąć o 40 proc. Ostatnio Coca­‑Cola kupiła 600 takich maszyn – ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”. Obecnie w Polsce działa 45 000 automatów, ale im bliżej Euro, tym bardziej sprzedaż vendingowa się rozkrę‑ ca. Dotychczas rynek rozwijał się w tempie 10­ ‑15 proc. rocznie. W ciągu najbliższych dwóch lat spodziewane są nawet 45­‑proc. wzrosty. (HUW)


RAPORT

54 54| |Wiadomości WiadomościHandlowe Handlowe2/2012 2/2012(112) (112)

G O T O W HANDEL I NA EURO 2012 Fot. Sebastian Szczepaniak

JAK TO BYŁO W PORTUGALII

Sklepy zarobiły na kibicach, ale nie wszystkie Ze wszystkich wydatków, jakie zagraniczni kibice zrealizowali podczas portugalskiego Euro w 2004 roku, aż 23 proc. przypadło na centra handlowe, hipermarkety i małe sklepy. Podobnie może być w Polsce. Jednak, zdaniem ekspertów, nad Wisłą na mistrzostwach zarobią tylko dobrze zlokalizowane placówki handlowe, a także przedsiębiorcy z oryginalną ofertą.

E

uro, Euro i... po Euro – mówią portugalscy kibice, z rozrzewnieniem wspominając pierwszą tak dużej rangi międzynarodo‑ wą imprezę sportową przeprowadzoną w tym kraju w czerwcu 2004 roku. Co do samej organizacji turnieju mają mieszane uczucia, bo choć rozsławił on Portugalię i wzmocnił poczucie narodowej dumy, to wiązał się też z wysokimi kosztami. W osiem lat po Euro impreza oceniana jest niejednoznacznie. Większość komentatorów zgodnie podkreśla, że budowa od podstaw i modernizacja aż dwunastu stadionów nie była koniecznością, z uwagi na wysokie koszty (1,1 mld euro) i małą przydatność obiektów po zakończeniu turnieju. REKLAMA

Na stadion z koszykiem Szacuje się, że tylko dwa stadiony w Lizbonie (Benfiki i Sportingu) oraz jeden w Porto są dziś w stanie same się utrzymać. Pozostałe spłacają swoje długi ze środków za wynajem powierzchni kinom, restauracjom, salonom odnowy biologicz‑ nej, a także sklepom. W większości wybudowa‑ nych z myślą o Mistrzostwach Europy obiektach sportowych funkcjonują dziś centra handlowe. Największe obroty mają placówki działające przy obiektach trzech czołowych klubów Portugalii – FC Porto oraz Benfiki i Sportingu Lizbona – gdzie na każdy mecz rozgrywany przed własną widownią przychodzi co najmniej 20 000 osób. Wielu z nich zagląda tam przed meczami, inni

Przy wielu stadionach, które były arenami zmagań piłkarzy podczas Euro 2004, działają dziś galerie handlowe z supermarketami spożywczymi – przy stadionie Sportingu Lizbona usadowił się np. Lidl z sentymentu lub przywiązania do klubu robią zakupy regularnie w ciągu tygodnia. Korzysta na tym zlokalizowany na stadionie Sportingu super‑ market Lidl oraz, działający niemal w sąsiedztwie szatni zawodników Benfiki, sklep Media Markt. O tym, że ten należący do grupy Metro obiekt, szturmowany codziennie przez turystów, fanów oraz mieszkańców okolicznych osiedli, znalazł idealną lokalizację ,nikogo przekonywać nie trze‑ ba. Miejsce jest tak atrakcyjne, że przyciągnęło już w pobliże właściciela Biedronki. W trzy lata po oddaniu do użytku nowego stadionu Benfiki, swoje podwoje w jego sąsiedztwie otworzył su‑ permarket Pingo Doce. Dziś ma tylu klientów, że niemal pęka w szwach.

Długi zamiast klientów Stadiony, przy których brak placówek handlo‑ wych, przeżywają poważne problemy. Tak jest m.in. w przypadku kompleksów wybudowanych na Euro 2004 w Leirii oraz Faro­‑Loule, gdzie miej‑ scowe władze szukają dziś nabywców na stadio‑ ny lub planują ich demontaż. Roczne utrzymanie wspomnianych obiektów waha się w granicach 2­‑5 mln euro. Nie najlepiej też potoczyła się historia drugiego stadionu w Porto. Zlokalizowany w dzielnicy Boavista obiekt Bessa XXI posiada wprawdzie niewielką galerię handlową, ale bez hipermar‑ ketu i pierwszoligowej drużyny trudno mu przy‑ ciągnąć wystarczająco dużą liczbę klientów, by wyjść z długów. Handel tymczasem kwitnie w najlepsze przy bar‑ dziej rentownych stadionach, szczególnie tych z drużynami z najwyższej klasy rozgrywek. Prym wiedzie tu sieć centrów Dolce Vita, w których codziennie tętnią życiem galerie handlowe i hi‑ permarkety Jumbo, należące do Auchan, a także wielkopowierzchniowe placówki Continente, obsługiwane przez koncern Sonae, głównego ry‑ wala Jeronimo Martins w portugalskim handlu.

Wpływ imprezy mógł być większy Według władz Stowarzyszenia Handlowego z Bragi (ACB), Euro nie miało dużego znacze‑ nia w całym rocznym bilansie regionu. – Wpływ turnieju na handel był znikomy. Nie odnotowali‑ śmy zmian sprzedaży wobec czerwca 2003 roku. Pozytywnym wyjątkiem były sklepy zlokalizowane na terenie historycznej części miasta, szczególnie

w dniach zawodów – wspominają przedstawi‑ ciele ACB. Zdecydowanie lepiej Euro 2004 oceniane jest w dużych aglomeracjach, takich jak Lizbona czy Porto. Szczególnie uprzywilejowani pod wzglę‑ dem większej liczby klientów byli właściciele sklepów w stolicy kraju, gdzie rozegranych zo‑ stało najwięcej, bo aż 14 meczów. – Z uwagi na usytuowanie boisk, na handlu zyskali właściciele sklepów znajdujących się w północnych dzielni‑ cach miasta, w których mieszczą się obiekty Benfiki i Sportingu. Na większej niż zwykle liczbie turystów w czerwcu 2004 roku zyskały też placówki handlo‑ we z historycznego centrum miasta, a także sklepy usytuowane przy stacjach metra, dowożącego kibiców bezpośrednio na stadiony – wspomina lizbońska ekonomistka Henriqueta Sena. Do podobnych wniosków doszli też przedsta‑ wiciele Najwyższej Izby Kontroli w Lizbonie. W raporcie z turnieju, wskazali oni, że już sama organizacja imprezy przyczyniła się do popra‑ wy wyników obiektów handlowych w centrach miast­‑ organizatorów. Przypomnieli też, że Portugalia zyskała dzięki Euro kilka nowoczesnych obiektów handlowych, szczególnie w sąsiedztwie stadionów. Nie zabrakło też negatywnych aspek‑ tów dla lokalnego handlu. W dniach rozgrywania meczów większość miejscowych społeczności przenosiła się bowiem na tzw. place Euro, zloka‑ lizowane w głównych częściach miast, gdzie na telebimach mogła śledzić pojedynki mistrzostw Europy. Usytuowane w ich bliskim sąsiedztwie sklepy przeżywały istne oblężenie klientów. Znacznie gorsze rezultaty miały za to obiekty handlowe w innych częściach miast.

Jedna czwarta wydatków na handel Trudno dokładnie oszacować, ile handel zarobił na Euro 2004, ponieważ ani właściciele małych sklepów, ani szefowie sieci handlowych nie chcą ujawniać konkretnych sum. W zrozumie‑ niu skali zjawiska mogą jednak pomóc dane Banku Portugalii, według którego turniej bar‑ dzo mocno przyczynił się do zwiększenia za‑ kupów kartami płatniczymi i wzrostu wypłat z bankomatów. W czerwcu 2004 roku, a więc w okresie Mistrzostw Europy, dokonano na te‑ renie Portugalii ponad 741 000 wypłat z banko‑ matów międzynarodowymi kartami. Oznacza to aż 50­‑proc. wzrost wobec analogicznego 

Podczas Euro w Portugalii zagraniczni goście płacili kartami kredytowymi za zakupy 1,1 mln razy, kupując towary warte 112 mln euro


RAPORT

Wiadomości WiadomościHandlowe Handlowe2/2012 2/2012(112) (112)| |55 55

G O T O W HANDEL I NA EURO 2012 miesiąca rok wcześniej. Wartość pobranych środ‑ ków opiewała na kwotę około 100 mln euro – to niemal o 54 proc. więcej niż w czerwcu 2003 roku. Ponadto, podczas Euro zagraniczni goście płacili kartami kredytowymi za zakupy o 25 proc. czę‑ ściej niż rok wcześniej (1,1 mln razy), kupując towary warte 112 mln euro. Pod tym względem nastąpił ponad 30­‑proc. wzrost. Według szacunków ekonomistów z uniwer‑ sytetu w Bradze, zagraniczni kibice najwięcej przeznaczyli podczas Euro na zakwaterowanie oraz konsumpcję w restauracjach. Ocenia się, że wydatki te stanowiły około 54 proc. wszystkich płatności zrealizowanych w czerwcu 2004 roku przez gości turnieju. Kolejnym miejscem, gdzie chętnie wydawali oni pieniądze, były centra handlowe, hipermarkety oraz placówki handlu tradycyjnego. (23 proc. wszystkich transakcji wartościowo). Wśród produktów, które najlepiej sprzedawały się w okresie portugalskich Mistrzostw Europy, wymienić należy lody, wodę butelkowaną, soki a także napoje alkoholowe, a w szczególności piwo. W tej ostatniej kategorii nastąpił ponad 30­‑proc. wzrost sprzedaży. Poza tym, wysoki po‑ pyt odnotowano również w przypadku sprzętu telewizyjnego. – W czasie trwania turnieju produkcja krajowa wzrosła w Portugalii o ponad 1,9 mld euro, przy‑ było 39 000 miejsc pracy, a zarobki zwiększyły się łącznie o 370 mln euro – wylicza prof. Manuel Martins, wykładowca lizbońskiego Instytutu Ekonomii i Zarządzania (ISEG). W Polsce może być podobnie. Zdaniem portugalskich ekono‑ mistów organizacja futbolowych Mistrzostw Europy przyczyni się do większego popytu na wiele produktów, nie tylko spożywczych. – Na Euro 2012 skorzystać mogą zarówno duże sieci handlowe, jak i handel tradycyjny, także poza miastami­‑ gospodarzami zawodów. Kraków, Toruń czy Zakopane, ze swoimi urokami, z pew‑ nością przyciągną zagranicznych kibiców. Na Euro skorzystać mogą szczególnie placówki handlowe

usytuowane przy kluczowych punktach turystycz‑ nych. Liczy się też pomysłowa oferta – analizuje dla „WH” Ana Silva, ekonomistka z lizbońskiej ISS.

Ryzykowne konkursy Zarówno portugalscy ekonomiści, jak i reprezen‑ tanci stowarzyszeń branżowych tego kraju uwa‑ żają, że miejscowy handel nie w pełni wykorzystał możliwości, jakie przedsiębiorcom zaoferowało Euro 2004. Były jednak wyjątki. W przededniu im‑ prezy mocną kampanię marketingową, związaną ze sprzedażą sprzętu telewizyjnego, DVD i kamer, rozpoczął w hipermarketach Feira Nova Jeronimo Martins. Właściciel Biedronki zobowiązał się do zwrotu pieniędzy wszystkim klientom, którzy w okresie poprzedzającym turniej dokonali za‑ kupów w tej kategorii produktów, jeśli Portugalia zostanie Mistrzem Europy. Mało brakowało, a JM straciłby pół miliona euro, bo gospodarze doszli aż do finału, nieznacznie ulegając w nim Grekom. Ryzyko okazało się jednak opłacalne, ponieważ sprzedaż sprzętu RTV zwiększyła się przed Euro aż o 200 proc. Nie wiadomo, czy oficjalny sponsor reprezen‑ tacji Polski pokusi się o podobną akcję również podczas Euro 2012. Szefujący JM Alexandre Soares dos Santos zapewnił już, że tegorocz‑ ny turniej jest jednym z priorytetów Jeronimo Martins i grupa chce skorzystać na organizacji mistrzostw. Kto wie, być może Portugalczycy podejmą się realizacji podobnych inicjatyw, jak przed ośmiu laty. Element ryzyka istnieje, mimo tego że ekipa Franciszka Smudy uważana jest za najsłabszą w turnieju. W historii mistrzostw zdarzały się już niespodzianki, a gospodarze turnieju nieraz sięgali po najwyższe trofea. Gdyby sprawdził się nakreślony wyżej scena‑ riusz, wówczas szturm Adamiakowej i innych sympatyków Biało­‑Czerwonych po nagrody do Biedronki mógłby zachwiać finansami portu‑ galskiej grupy. Marcin Zatyka

Piłkarskie ciastka od Bahlsena  Leibniz Goool! Ciasteczka Piłkarskie mają kształt piłek. Producent, firma Bahlsen propo‑ nuje też HIT Football Fever, limitowaną edycję ciastek HIT. To dwa herbatniki ze słodko­ ‑ostrym nadzieniem o smaku czekolady, chili i maliny. Na każdym ciastku odwzorowano piłkarskie symbole: piłkę, gwizdek oraz koszulkę. Na opako‑ waniu wyróżnia się utrzymana w nowoczesnej grafice postać piłkarza. Opakowania: 130 g (Leibniz Goool!) i 250 (HIT Football Fever) Sugerowane ceny: 2,99 i 4 zł Producent: Bahlsen Polska

Jupik Aqua Sport  Jupik Aqua Sport to funkcjonalna woda z witaminami dla dzieci w wieku 8­‑14 lat. Szata graficzna opakowań nawiązuje do zbliżających się wydarzeń sportowych. Nowość dostępna jest w dwóch wariantach – pomarańczowym i malinowym. Atutem jest ergonomiczny kształt butelki wyposażonej w ko‑ rek z membraną. Woda wzbogacona jest witaminami B12, B9 oraz B3. Producent: Hoop Polska

Loteria piłkarska Coca­‑Coli  Firma Coca­‑Cola, jako oficjalny sponsor Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM, z początkiem lutego ruszy‑ ła z największą piłkarską loterią marek Coca­‑Cola i Powerade, w ramach której uczestnicy codziennie mogą wygrać bilety na mecze oraz 10 mln kolekcjonerskich puszek napoju Coca­‑Cola. Loteria trwa od 1 lutego do 29 kwietnia 2012 roku. Każdego dnia do wygrania jest jeden podwójny bilet na mecze, a w weekendy – cztery podwójne. Aby wziąć udział w loterii, należy kupić jeden z promocyjnych produktów Coca­‑Cola, Coca­‑Cola Zero, Coca­‑Cola Light, Fanta, Sprite lub Powerade i zajrzeć pod nakrętkę lub etykietę. Lista sklepów objętych promocją znajduje się na stronie www.cocacola.pl. Akcja wspierana jest kampanią reklamową. Organizator: Coca-Cola HBC Polska

Kabanos Jedynak Goool  Kabanos Jedynak Goool to mięsna przekąska pakowana pojedynczo i nie wymagająca przecho‑ wywania w warunkach chłodniczych. Jedynak to dobrze wysuszony, klasyczny kabanos produkowa‑ ny głównie z mięsa indyczego o niskiej zawartości tłuszczu. Produkt ma charakter przekąski, nadaje się do spożywania poza domem. Opakowanie zbiorcze: Ekspozytor 10 sztuk Producent: Indykpol

Kubuś i Mistrzowie Futbolu  Marka Kubuś przygotowała wielką piłkarską promocję – Mistrzowie Futbolu. Nagrodą główną jest wyjazd na słynny stadion Camp Nou w Barcelonie. Promocją objęte są wszystkie produkty Kubusia. Pod promocyjnymi etykietami znajdują się fluoklejki – naklejki świecące w ciemnościach, a pod nimi kody, któ‑ re można wymieniać na nagrody: farbki do twarzy, bransoletki z pamięcią USB, torby sportowe, piłki do skakania, pościel, ręczniki i pufy. Spośród zgłaszanych w okresie promocji kodów, co tydzień będzie losowany telewizor LCD marki Samsung. Promocja rozpocznie się 5 marca, szczegóły na stronie www.kubus.pl. Ponadto trwają zapisy w ramach turnieju piłkarskiego „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” dla dzieci do 10 lat. Od ponad pięciu lat Tymbark jest głów‑ nym sponsorem tego wydarzenia. Organizator: Maspex Wadowice

Seria dla kibiców od Jutrzenki Colian  Jutrzenka Colian przygotowała okolicznościową serię produktów adresowanych do kibiców. Artykuły w opakowaniach ze sportową szatą graficzną będą dostępne w sprzedaży od 1 marca 2012 roku. Oferta obejmuje szeroki asortyment produktów znanych marek Jutrzenki Colian. Oprócz wygodnej formy podania wszystkie pozycje łączy motyw piłki nożnej. Ze słodyczy w ramach edycji specjalnej znalazły się Grześki kakaowe w cze‑ koladzie, Żelki w kształcie piłek i piłkarzy marki Akuku!; Goplana oferuje Krówki mleczne oraz Figurki piłkarzy z nadzieniem karmelowym. Specjalną ofertę producent przygotował także dla napojów: firma oferuje m.in. limitowaną edycję Oranżady YOO! marki Hellena w pusz‑ ce, nawiązującej graficznie do imprez piłkar‑ skich. Ofertę uzupełnia Popcorn solony do mikrofalówki marki Siesta. Producent: Jutrzenka Colian

Amino kibicuje kibicom  „Zestawy kibica”, czyli promocyjne opakowania zup Amino, aktywność w serwisie Facebook oraz na stronie www.kibicujemykibicom.pl – takie działania przygotowała w związku z UEFA Euro 2012 marka Amino z port‑ folio Unilever Polska. Producent przygotował konkursy, porady trenerskie itp. Marka ma wsparcie w postaci kampanii w prasie sportowej, TV, radio, Internecie oraz działaniami outdoor. Producent: Unilever Polska

4MOVE i Black w promocyjnych zestawach kibica  4MOVE, Oficjalny Napój Izotoniczny Reprezentacji Polski, w związku z Euro 2012 zyskał nową odsłonę – jest dostępny w formie dwupaku w opakowaniach nawiązujących szatą gra‑ ficzną do piłki nożnej. W specjalnych promocyjnych zestawach kibica są też dostępne napoje energetyczne Black (Partner Reprezentacji Polski). Ich wprowadzeniu na rynek towarzyszyć będzie intensywna komunikacja w mediach (spoty telewizyjne i radiowe) oraz na outdoorze (siatki wielkoformatowe, billboardy). Producent: FoodCare

Piłkarska odsłona Haribo i Maom  Międzynarodowe marki Haribo i Maoam przygotowały szereg nowości nawiązujących do UEFA Euro 2012. Doskonale znane konsumentom produkty zyskały nowe odsłony. W ofer‑ cie jest m.in. Football Mix, Misie Football w różnych gramatu‑ rach opakowań. Okolicznościowe etykiety nawiązują do piłki nożnej. Producent: Haribo


K O KO S HANDEL M E T YK I SME T YKI

56 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

Krem trwale koloryzujący Wellaton  Dzięki technologii opartej na ak‑ tywnym tlenie, małe cząsteczki barw‑ nika łączą się ze sobą po wniknięciu w strukturę włosa, gdzie zostają „uwięzione”. Zapobiega to wypłu‑ kiwaniu się koloru podczas mycia włosów. Do kremów koloryzujących dołączona została saszetka intensyw‑ nie pielęgnującego serum. Cena: 12,99 zł Producent: Procter & Gamble DS Polska

KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW

Szampony i odżywki znanych marek napędzają sprzedaż Kosmetyki do pielęgnacji włosów to jedna z kategorii, które przynoszą właścicielom sklepów spore zyski. Wiele wskazuje na to, że era szamponów do wszystkiego jest już za nami. Motorem sprzedaży są dziś specjalizacja i zaawansowanie technologiczne wyrobów.

W Syoss ProNature  Syoss wprowadza linię do trwałej koloryzacji o niskiej zawartości amoniaku. Wykorzystanie w odżywce esencji z miłorzębu japońskiego i aloesu o naturalnym pochodzeniu sprawia, że kolor nabiera naturalnej intensywności i zdro‑ wego połysku. Na linię składa się 12 naturalnie wyglądających odcieni. Producent: Henkel Polska

Wella Pro Series Moisture  Nawilżające kosmetyki Wella Pro Series Moisture spra‑ wiają, że włosy są nawilżone, gładkie i błyszczące. Chronią przed wchłanianiem wilgoci z atmosfery. Kolekcja kosme‑ tyków Wella Pro Series została wzbogacona o intensywnie odbudowujące odżywki. Opakowanie: 500 ml Sugerowana cena: 14,99 zł Producent: Procter & Gamble DS Polska

Eliksir Piękności Syoss  Eliksir Piękności Syoss z olejkiem ab‑ solutnym zawiera wysoko skoncentro‑ wane olejki pielęgnacyjne, które szybko wnikają do wnętrza włosa z misją ich odżywienia i odbudowy. Dzięki eliksiro‑ wi włosy nabierają połysku i zdrowego wyglądu. Opakowanie: 100 ml Cena: około 30 zł Producent: Henkel Polska

Taft Instant Volume Powder Taft Instant Volume Powder to puder w nowoczesnym opako‑ waniu, dzięki któremu aplikacja produktu jest bardzo prosta – wystarczy nasypać nieco pudru na dłoń, rozetrzeć i delikatnie wmasować we włosy. Dzięki ma‑ łym rozmiarom kosmetyk mieści się w torebce. Producent: Henkel Polska

idać wyraźny powrót do produktów pomagających w codziennej pielę‑ gnacji włosów z konkretnym proble‑ mem – twierdzi Daniel Jaworski z Unilevera. Od kilku sezonów na czele ran‑ kingów popularności pojawiają się szampony przeciwłupieżowe, ta uciążliwa przypadłość dotyka bowiem coraz większą liczbę konsu‑ mentów. Podobnie jak w przypadku odżywek i masek, również wśród szamponów dużym zainteresowaniem cieszą się te do włosów farbowanych oraz suchych i zniszczonych. Na dalszych miejscach plasują się szampony do włosów cienkich (czyli nadające objętość i zwiększające puszystość), do włosów prze‑ tłuszczających się oraz przeznaczone dla dzie‑ ci i mężczyzn. Wyraźnie widać, że te ostatnie zyskują na znaczeniu. – Szampony dla panów

to zdecydowanie segment godny zaintereso‑ wania. Od 2009 roku obserwujemy tutaj dyna‑ miczny wzrost sprzedaży – potwierdza Daniel Jaworski.

Odżywki zyskują na znaczeniu Ogólne spowolnienie rynkowe sprawiło, że popyt na odżywki do pielęgnacji włosów nie‑ znacznie wyhamował, jednak to właśnie one nadal wykazują największą dynamikę sprzeda‑ ży. Wpływ na to może mieć m.in. coraz szersza oferta wyspecjalizowanych produktów. Z ba‑ dań przeprowadzonych przez markę Pantene wynika, że aż 90 proc. kobiet nie jest zadowo‑ lonych z wyglądu swoich włosów. – W skład tego segmentu, oprócz tradycyjnych odżywek, wchodzą także tzw. odżywki intensywne, jak

Konsumenci najczęściej wybierają szampony w opakowaniach o ekonomicznych pojemnościach 400­‑500 ml

KOSMETYKI W SKLEPIE SPOŻYWCZYM

Włosy na celowniku

serum, maska czy krem do włosów i to wła‑ śnie po nie konsumentki sięgają coraz częściej – mówi Martyna Kostrzyńska, CE Beauty Care PR w Procter & Gamble. Potwierdza tę tendencję Joanna Kowalczuk, kierownik marketingu w firmie Ziaja: – Maski zyskują coraz więcej zwolenniczek. Uzupełniają codzienną pielęgnację włosów. Mają intensywne działanie regenerujące, odbudowujące i wzmac‑ niające – wyjaśnia. Kobiety o słowiańskim typie urody posia‑ dają najczęściej cienkie i delikatne włosy. Dodatkowo trzy czwarte Polek regularnie zmienia ich kolor. Nic więc dziwnego, że spe‑ cjalistyczne produkty do włosów farbowanych oraz suchych i zniszczonych wiodą prym w tym segmencie. – Prawie połowa sprzedawanych od‑ żywek dedykowana jest włosom suchym i znisz‑ czonym, a 22 proc. to propozycje dla włosów farbowanych – mówi Jagoda Dworek z biura prasowego NIVEA.

Profesjonalne, ale za rozsądną cenę Istnieje przekonanie, że im coś droższe i wyglą‑ da bardziej profesjonalnie, tym jest skutecz‑ niejsze. Korzystają na tej opinii producenci, którzy zdecydowali się na wprowadzenie linii wyrobów przypominających wyglądem te spo‑ tykane w salonach fryzjerskich. – Konsumenci kupują je tym chętniej, im częściej produkty te są polecane w reklamach telewizyjnych – twierdzi Małgorzata Nawrocka z TZMO. Wabikiem są hasła typu: „Profesjonalna pielęgnacja, na któ‑ rą możesz sobie pozwolić”, czy „Zainspirowane przez stylistów, opracowane przez eksper‑ tów”. – Rynek produktów do pielęgnacji wło‑ sów jest wysoce konkurencyjny, a konsumentki  Produkty do pielęgnacji włosów układane są w Supersamie blokami – według marek

– Kosmetyki nie sprzedają się jak gorące bułeczki, ale nie można z nich zrezygnować – mówi Ewa Lubaszka, która kieruje warszawskim sklepem Supersam. Najlepiej rotują drobiazgi Z powodu ograniczonej ilości miejsca półka z akcesoriami kosmetycznymi w mniejszych placówkach spożywczych zawęża się do pod‑ stawowych produktów, takich jak szczotki, grzebienie, spinki czy gąbki. Najlepiej sprze‑ dają się drobiazgi w przedziale cenowym 5­‑15 zł, które można schować do kieszeni, jak choćby podręczne lusterka. Z naszymi produktami jesteśmy obecni w wielu sie‑ ciach handlowych różnych formatów, m.in. w placówkach Społem, marketach Tesco czy E. Leclerc. Im większy sklep, tym bardziej roz‑ budowany asortyment, np. w hipermarketach na asortyment składają się nie tylko podsta‑ wowe akcesoria, ale również produkty do manicure, pedicure itp. W ofercie dla sklepów mamy stojaki różnej wielkości, wyposażone w haki, na których można zawiesić produkty. Najmniejszy taki stojak jest zaprojektowany na osiem indeksów, większe na 21 czy 36. Anna Wisz­‑Gancarz, marketing manager w firmie Donegal – Akcesoria Kosmetyczne

S

upersam był pierwszym w Polsce skle‑ pem samoobsługowym. Gdy ruszył w 1962 roku z całego kraju przyjeżdża‑ ły wycieczki. Ludzie pokonywali setki kilometrów wynajętymi przez zakład pracy autobusami, by w ogromnym blaszaku od‑ stać swoje w kolejce po koszyk, przejść się alejkami, dotknąć, powąchać produktów… To była sensacja! Już w tych pionierskich czasach w Supersamie można było kupić kosmetyki i chemię gospodarczą, czyli artykuły, po które chodziło się wtedy do drogerii. Supersam był supernowoczesny. Dziś (w związku z budową sklep tymczaso‑ wo zmienił lokalizację) na powierzchni około 1300 mkw. oferuje blisko 30 000 produktów, zaś bogactwem oferty kosmetycznej może

W stołecznym Supersamie na ofertę kosmetyków do włosów składa się 519 indeksów

konkurować nawet z Rossmannem. Analizując półkę z Ewą Lubaszką i Barbarą Osiadacz (zastępca kierownika, odpowiedzialna za dział z chemią i kosmetykami), ograniczamy się do produktów do pielęgnacji włosów, które zajmu‑ ją dwa imponującej długości (około cztery i pół metra) regały. – Stawiamy na produkty znanych, reklamowanych marek w przystępnych cenach 


K O KO SHANDEL M E T YK I SME T YKI chętnie sięgają po nowości – podkreśla Martyna Kostrzyńska z Procter & Gamble. Na rynku pojawiają się więc ciągle nowe wa‑ rianty szamponów i odżywek, a te już dostępne przechodzą metamorfozę w zakresie formuły i designu. – Większość klientów przywiązuje się jednak do danej marki i zmienia kosmetyki tylko w jej w obrębie – twierdzi Małgorzata Nawrocka.

Ilościowo 13,5 2,8 55,5 21,5 6,5 0,1 0,1

Wartościowo 2,0 2,6 54,9 26,4 12,8 1,2 0,1

REKLAMA

Odżywki do włosów: segmentacja rynku (w proc.) Segment Do spłukiwania Bez spłukiwania

Ilościowo 79,0 21,0

Wartościowo 69,0 31,0

70,5 8,6 8,3 0,7 0,2 11,7

65,5 12,5 11,3 2,0 0,3 8,4

Sandard (conditioner/balsam) Spray Maska Serum Mleczko Inne

Produkty do układania włosów: segmentacja rynku (w proc.) Segment Spray Żel Pianka Wosk Pozostałe

Wartościowo 61,4 16,7 13,7 0,6 7,6

Źródło: Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, listopad 2010-październik 2011

Fot. Fot. Anna Krężlewicz­‑TerleckaIlościowo 68,1 16,8 11,6 0,2 3,3

wychodząc z założenia, że drogie kosmetyki kupu‑ je się w sklepach specjalistycznych bądź u fryzjera – mówi Ewa Lubaszka. Wymienia marki, które jej zdaniem powinny stanowić podstawę oferty: Head & Shoulders, Elseve, Dove, Timotei, NIVEA. – To pewne produkty, nie powodujące uczuleń.

Dalszy ciąg na stronie 59 

VAT w górę, ceny bez zmian Jednak o wyborze szamponu czy odżywki de‑ cyduje w dużej mierze cena. W związku z pod‑ niesieniem stawki VAT w 2011 roku z 22 do 23 proc., teoretycznie kosmetyki powinny po‑ drożeć – producenci starają się jednak wziąć ten koszt na siebie, ponieważ nawet niewielka

Szampony do włosów: segmentacja rynku (w proc.) Segment 1000 ml i więcej 501-999 ml 301-500 ml 201-300 ml 51-200 ml Do 50 ml Saszetki

Zwłaszcza segment szamponów znany jest z dużej lojalności klientów. – Około 50 proc. ko‑ biet ma zestaw ulubionych marek do pielęgnacji włosów – dodaje Jagoda Dworek z NIVEA Polska, powołując się na dane GfK Polonia.

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 57

podwyżka wiąże się z ryzykiem utraty klienta. Dlatego kategorią kosmetyków do pielęgna‑ cji włosów rządzą w dużej mierze promocje. Konsumenci nauczyli się również wybierać ekonomiczne opakowania – o pojemności 400­‑500 ml. Nadal znaczenie przy wyborze mają użyte do produkcji składniki, szczegól‑ ną uwagę kupujący zwracają na obecność w formułach naturalnych ekstraktów. Liczą się również zapach i konsystencja. Sprzedaż stymulują kampanie reklamowe oraz przyzna‑ ne danemu produktowi nagrody.

Kosmetyki do włosów: lokalizacja sprzedaży – wartościowo (w proc.) Format Hipermarkety Supermarkety Sklepy chemiczne Sklepy spożywcze Sklepy spożywczo-przemysłowe Sklepy wielobranżowe Kioski Apteki 

Anna Klichowska

Szampony

Odżywki

21,4 24,8 34,7 4,5

20,7 14,1 55,4 –

Produkty do układania 18,0 19,8 44,5 4,6

6,2

3,6

6,3

2,7

1,8

3,9

1,2 4,5

0,4 4,0

2,9 –

Źródło: Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, listopad 2010-październik 2011


K O KO S HANDEL M E T YK I SME T YKI

BALSAMY DO CIAŁA

Zima to trudny czas dla skóry Mróz i wiatr na dworze oraz przegrzane i suche powietrze we wnętrzach mieszkań i w samochodach powodują wysuszanie się skóry oraz zwiększenie się jej wrażliwości. Zimą nawet skóra normalna może potrzebować szczególnego wsparcia ze strony kosmetyków. Klienci zaczynają częściej niż zwykle poszukiwać preparatów do skóry suchej i wrażliwej, o działaniu odżywczym, regenerującym i łagodzącym podrażnienia.

W

edług badań Nielsena kosmetyki do skóry wrażli‑ wej i suchej stanowią około 14 proc. rynku i jest to raczej stabilny segment, niepodlegający większym sezonowym wahaniom popytu. Jednak w opinii producentów, którzy specjalizują się w kosmetykach przezna‑ czonych dla skóry o specjalnych wymaganiach, preparaty te wyraźnie zyskują na popularności, ponieważ zwiększa się liczba osób, które na standardowe produkty reagują nadwrażliwością lub alergią. – Właśnie te osoby najczęściej stosują kosmetyki i der‑ mokosmetyki do skóry wrażliwej. Ich sprzedaż rośnie szczególnie jesienią i zimą – mówi Justyna Rogalińska z firmy Oceanic. To właśnie w tym okresie nasilają się skórne reakcje alergiczne oraz schorzenia dermatologiczne wywołane negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak wiatr czy mróz, oraz źle dobraną do tych warunków pielęgnacją. Także Joanna Kowalczuk, kierownik działu marketingu w fir‑ mie Ziaja, potwierdza, że zima stanowi trudny czas dla skóry zarówno twarzy, jak i całego ciała. – Teraz nawet skóra nor‑ malna może mieć większą skłonność do przesuszania. Klienci wybierają więc produkty o działaniu odżywczym, regenerującym – mówi.

Dobieramy asortyment Jakie zatem produkty powinny znaleźć się w ofercie sklepów podczas tych nieprzyjaznych dla skóry miesięcy? – Szczególnie godne polecenia są kosmetyki oparte na składnikach odżywczo­ ‑ochronnych – podpowiada Joanna Kowalczuk. Warto zwrócić uwagę na te, które zawierają substancje osłaniające, wzmac‑ niające barierę lipidową, regenerujące i zapobiegające utra‑ cie wody – m.in. oleje roślinne, masło kakaowe czy wyciągi roślinne (np. nagietkowy). Dobrze, jeśli w recepturach kremów zimowych znajdują się dodatkowe, dobroczynne składniki, np. kompleks witamin. Głównym zadaniem kosmetyków do cery suchej i wrażliwej jest jednoczesne silne nawilżanie, łagodzenie podrażnień i odżywianie oraz ochrona przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, w tym przed promieniowaniem UVA i UVB. – W okresie zimowym warto więc poszerzyć ofertę kosmetyków o te charakteryzujące się nieco większą gęstością, a więc o kremy tłuste, półtłuste czy emulsje bogate w składniki odżywcze – wylicza Justyna Rogalińska. – Uzupełnieniem pro‑ duktów do pielęgnacji skóry wrażliwej powinny być maseczki nawilżające, które pomagają przywrócić jej równowagę hydro‑ lipidową, nawilżają i delikatnie natłuszczają.

Jak zwrócić uwagę klientów? Udowodniliśmy już, że szczególnie zimą preparatów do pie‑ lęgnacji skóry nie może zabraknąć na sklepowych półkach. Zastanówmy się teraz jak je eksponować? – Wszystkie produkty przeznaczone do pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej powinny

REKLAMA

58 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

Zrób miejsce na półce Z badań wynika, że prawie połowa konsumentów ocenia swój typ skóry jako suchy lub bardzo suchy, a ponad połowa kobiet z suchą skórą ma również skórę wrażliwą. Dlatego wprowadzamy do naszej oferty produkty dla skóry wrażliwej – Neutrogena Formuła Norweska Intensywnie Regenerująca Emulsja do ciała dla bardzo suchej, szorstkiej i wrażliwej skóry. Nasze nowości będziemy wspierać w telewizji oraz w kanałach sprzedaży. Największy popyt na tego typu produkty obserwowany jest zimą. Idealnym sposobem na ich wyeksponowanie są dodat‑ kowe stojaki, ekspozytory, miejsca paletowe czy też końcówki regałów. Jeśli nie mamy możliwości ustawienia ekstra ekspo‑ zycji, kosmetyki przeznaczone do bardzo suchej i wrażliwej skóry powinny znaleźć się obok podstawowych kosmetyków do pielęgnacji ciała. Warto zadbać również o ich odpowiednie wyeksponowanie na półce – tu pomocne będą listwy, szyny napółkowe oraz drobne materiały POS, jak cenówki czy wobblery. Nie zapomi‑ najmy też o promocjach, bo dodatkowy rabat na pewno zachęci konsumentów do zakupu i wpłynie na wzrost sprzedaży. Agnieszka Niska, Johnson & Johnson Consumer

stać w ramach bloku marki, zgodnie z nadrzędną segmentacją – np. w przypadku pielęgnacji twarzy będzie to segmentacja wiekowa, dla dezodorantów forma aplikacji itp. – mówi Monika Piekarska z L’Oréal Polska. Nie zawsze bowiem ten rodzaj produktów będzie stanowił niezależną gamę. Niejednokrotnie w ramach jednej linii produktów będziemy mieć do czynienia z wariantami zarówno do skóry normalnej, jak i do suchej czy wrażliwej. Nie ma potrzeby wydzielania ich. Jednak w przypadku specjalistycznych serii, przeznaczonych na konkretne problemy skóry przesuszonej, piekącej czy z pę‑ kającymi naczynkami, warto przygotować wyodrębnioną eks‑ pozycję. Szczególnie w okresie wzmożonego zainteresowania tego typu preparatami. – Ułożenie na półce jest niezwykle ważne, ponieważ wiele interakcji z produktem kończy się jego zakupem – przypomina Jagoda Dworek z NIVEA Polska. W przypadku tego segmentu sprawdzają się np. wobblery. Ekspozycja z jed‑ nej strony powinna umożliwiać szybką orientację na półce, z drugiej zaś przyciągać wzrok i przełamywać monotonię. Anna Zawadzka­‑Szewczyk

Nowa lokalna sieć drogerii Kosmyk n  Piotr Klimczak, właściciel drogerii Kosmyk oraz Janusz

Klimczak, właściciel drogerii Firlit – ojciec i syn – łączą siły i za‑ kładają wspólną firmę Kosmyk. Obecnie obaj przedsiębiorcy pro‑ wadzą łącznie 12 placówek. Najnowsza została otwarta 16 lutego br. w Bielsku­‑Białej, przy ul. 11 listopada. Sklep ma 195 mkw., to typowa drogeria, z działem perfumeryjnym, bez działu chemicz‑ nego. – Nie narzekamy na kryzys, planujemy otwieranie kolejnych sklepów – powiedział nam Piotr Klimczak. W związku z rozwo‑ jem sieć Kosmyk poszukuje lokali handlowych do wynajęcia na terenie Małopolski usytuowanych w atrakcyjnych miejscach – w centrach miast i pasażach handlowych. (KB)

Miraculum planuje fuzję z Multicolor Distribution n   Zarząd spółki Miraculum podpisał list intencyjny

z Grzegorzem Kosylem, właścicielem firmy Multicolor Distribution, w sprawie podjęcia rozmów na temat połączenia potencjałów obu przedsiębiorstw. Po sfinalizowaniu transakcji portfolio spółki Miraculum poszerzyłoby się o kosmetyki do makijażu oferowane pod markami Joko oraz Virtual. Transakcja ma zostać sfinalizowana najpóźniej do końca maja br. (KB)


K O KO SHANDEL M E T YK I SME T YKI Schlecker złożył wniosek o upadłość

Włosy na celowniku

n  Niemiecka sieć drogerii Schlecker złożyła



wniosek o upadłość. Schlecker chce zachować większość placówek, a tym samym miejsca pra‑ cy. Firma zatrudnia obecnie około 30 000 osób w Niemczech i 17 000 za granicą. O niewypła‑ calności pracownicy dowiedzieli się z me‑ diów. Wcześniej niemiecka gazeta „Stuttgarter Nachrichten” informowała, że Schlecker planuje zamknąć do końca lutego ponad 600 placó‑ wek. Schlecker to największa niemiecka sieć drogerii. Posiada około 7000 sklepów w sa‑ mych Niemczech oraz 3000 w Austrii, Polsce, Hiszpanii, Francji, Czechach, Portugalii i we Włoszech. (KB)

Rossmann wprowadza do sprzedaży alkohole n  Na półkach drogerii Rossmann pojawiły

się wina i likiery. Sieć zapowiada, że alkohol chce sprzedawać docelowo w 100­‑120 skle‑ pach w Polsce. W 2012 roku Rossmann planuje otwarcie 100 drogerii. (HUW)

Drogerie Natura zamiast Drogerii Aster n  Grupa Interchem przedstawiła dostawcom

nową strategię działania. Zgodnie z nią, w ciągu dwóch najbliższych lat wszystkie dotychczaso‑ we sklepy sieci Drogerie Aster przejdą rebran‑ ding na Drogerie Natura. Jednak obie marki będą funkcjonować na rynku. W sieci Drogerie Natura znajdą się sklepy własne i agencyjne. Marka Drogerie Aster zostanie wykorzystana do budowania sieci franczyzowej (przypisa‑ nej do obszaru dystrybucyjnego Interchem). Asortyment Drogerii Natura będzie poszerzony o chemię gospodarczą, artykuły higieniczne, wyroby komplementarne oraz – w większych sklepach – o produkty dla dzieci (komplekso‑ wy dział dziecięcy). Zarząd Grupy Interchem zapowiada otwieranie rocznie kilkudziesięciu nowych placówek o powierzchni sprzedaży powyżej 200 mkw. Z dostawcami mają obo‑ wiązywać dwuletnie kontrakty. (KB)

Ciekawa propozycja Drogerii Laboo n  Sieć Drogerie Laboo rozszerza dotychczaso‑

wą ofertę współpracy o nowy model: Drogerie Laboo Strefa. Nowy format adresowany jest do właścicieli sklepów z tzw. półką kosmetyczno­ ‑chemiczną, czyli placówek o dowolnym profilu głównym, które posiadają wyodrębnioną część z asortymentem kosmetyczno­‑chemicznym. Dotychczasowa kategoryzacja sieci obejmowała dwa modele: Drogerie Laboo (sklepy drogeryjne) i Drogerie Laboo Partner (z przewagą asorty‑ mentu kosmetyczno­‑chemicznego). Dla każdego z trzech modeli operator przygotował odrębne, dopasowane do profilu sklepu warunki współ‑ pracy i elementy unifikacji wizualnej. (KB)

Beiersdorf zwiększył zyski n  Koncern Beiersdorf, właściciel marki NIVEA,

zarobił w 2011 roku 646 mln euro, czyli o 22 mln euro więcej niż planowano. Przyczyniła się do tego optymalizacja kilku linii kosmetyków oraz duże inwestycje w markę NIVEA. Beiersdorf za‑ powiedział, że na promocję tego brandu wyda w 2012 roku ponad miliard euro. (SSZ)

Dalszy ciąg ze strony 57

Z uwagi na dobro klientów nie wprowadzamy do oferty niesprawdzonych towarów. Wystrzegamy się nieznanych marek od mało znanych produ‑ centów – opowiada Ewa Lubaszka. Na linii wzro‑ ku na regale znajdują się szampony, niżej stoją odżywki i farby do włosów (ułożone kolorami – od najjaśniejszych odcieni po najciemniejsze), a na najwyższej półce produkty do stylizacji REKLAMA

– pianki, żele, lakiery itp. Raz w tygodniu półkę porządkują przedstawiciele producentów, ale nie ma mowy o roszadach. – W naszym sklepie produkty stoją całymi latami w tym samym miej‑ scu, by klienci nie byli zdezorientowani i nie tracili cennego czasu. Tym różnimy się od dużych sieci handlowych – wyjaśnia Ewa Lubaszka. Co cie‑ kawe, osoby, które robią zakupy w Supersamie, raczej nie szukają okazji. – Klientom wydaje się, że produkty w promocji są gorszej jakości i sklep chce się ich pozbyć. Miewamy promocje, ale nie są one podstawą naszej działalności – mówi przedstawicielka Supersamu. Rotacja na półce

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 59 z kosmetykami nie przekracza 30 dni. – Najlepiej sprzedaje się szampon Head &Shoulders, dalej są produkty marek L’Oreal i Ziaja – wylicza Barbara Osiadacz. W ofercie, oprócz kosmetyków do pielęgnacji włosów, sklep ma też szeroki wybór akcesoriów, takich jak szczotki, spinki, siatki do włosów, lo‑ kówki itp. – Wszystkie te produkty – z wyjątkiem lokówek, które rotują słabiej – sprzedają się w licz‑ bie około dziesięciu sztuk tygodniowo. Nie są to może wielkie ilości, ale akcesoria stanowią ważne uzupełnienie oferty kosmetycznej – zapewnia Barbara Osiadacz. (ATE)


60 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

ASOR T YMENT

PRODUKTY KULINARNE

Kostka nie tylko do zupy

K

ostki rosołowe, marynaty, sosy gotowe, fiksy – te kategorie produktów są zado‑ mowione na rynku i z pewnością nie grozi im załamanie. Ewelina Kawnik, Knorr category manager w Unilever Polska przyznaje jednak, że ten rok nie będzie dla branży najłatwiejszy. Jednocześnie podkreśla, że spadki w kategorii kulinariów są możliwe nie tyle z powodu spowolnienia gospodarczego, a zmiany nawyków żywieniowych Polaków. – Gotujemy coraz mniej zup, ograniczając się tylko do drugiego dania. Chętniej też niż kiedyś inspirujemy się kuchniami świata i eksperymen‑ tujemy, odchodząc od polskich dań. Jako marka

Knorr staramy się, by ta tendencja nie rzuto‑ wała w znaczący sposób na wartość sprzeda‑ ży. Rozwijamy kanały dystrybucyjne i wieloma drogami staramy się dotrzeć do konsumentów – mówi Ewelina Kawnik. Mimo zmieniających się zwyczajów kulinarnych, buliony wciąż mają wysoki wskaźnik penetracji rynku (81 proc.), co oznacza, że kupuje je regu‑ larnie cztery na pięć gospodarstw domowych. Z badania Nowa Kuchnia Polska, przeprowa‑ dzonego w 2011 roku na zlecenie marki Winiary z portfolio Nestlé Polska, wynika, że ośmiu na dziesięciu Polaków korzysta z gotowych pro‑ duktów kulinarnych.

Nie każdy produkt jest fiksem

Nowości działają jak magnes

Na rynku pojawia się coraz więcej propozycji odnoszących się do kategorii fiksów, często zaczerpniętych z innych segmentów, takich jak zupki chińskie, desery czy sosy mokre. Pytanie, czy należy je zaliczać do fiksów? Czy taki produkt rozwija kategorię fiksów, czy markę producenta? Z definicji, „fix” to kompozycja ziół i przypraw dobrana przez szefów kuchni, często trudna do skompono‑ wania samemu w domu, przeznaczona do stworzenia konkretnego dania wraz z za‑ łączoną listą zakupów. W skrócie: to odpo‑ wiedź na pytania „Co dziś na obiad?” i „Jak to przygotować?”. Fix wywodzi się z kategorii sosów suchych w torebkach i jest z nią silnie związany. Wzięcie tych aspektów pod uwa‑ gę powinno ułatwić określenie, czy produkt jest fiksem, czy bardziej pasuje do innych kategorii. To pomoże właściwie ustawić go na półce i odpowiednio nawigować klienta. Umieszczenie produktu w złej kategorii może spowodować jego niewłaściwą percepcję, a nawet zmienić wyobrażenie całej kategorii przez kupującego, niekoniecznie w pożąda‑ nym kierunku. Marta Majcherek, Unilever Polska

W trudniejszych czasach na uwagę zasługuje blisko 13­‑proc. wzrost wartości sprzedaży fik‑ sów w okresie od listopada 2010 do październi‑ ka 2011 roku. – O fiksach można powiedzieć, że nadal znajdują się w fazie wzrostowej cyklu życia produktu, która, oprócz dynamicznego zwięk‑ szania się wolumenu sprzedaży, charakteryzu‑ je się również tym, że rośnie liczba dostępnych wariantów oraz placówek, w których produkt jest dostępny. W fiksach kluczowe są nowości, przyciągające klientów do półki – opowiada Sebastian Ostrowski, starszy specjalista ds. zarządzania kategorią w Unilever Polska. Firma niedawno wprowadziła na rynek fiksy do dań chińskich (Fix Smażony makaron po chińsku i Fix smażony ryż po chińsku). Dobrze radzi sobie również rynek sosów go‑ towych, którego wartość w minionym roku zwiększyła się o około 6 proc. Niektóre segmenty notują jednak spadki, np. ry‑ nek bulionów w ub.r. skurczył się o około 4 proc. Producenci przedstawiają więc konsumentom

Rynek fiksów rośnie w tempie około 13 proc. rocznie

Carlos Saraiva na czele Tradisu n  Prezesem zarządu przejętej przez Grupę Eurocash spółki dys‑

trybucyjnej Tradis został Carlos Saraiva. Oprócz niego w zarzą‑ dzie lubelskiego dystrybutora zasiadają także: Jarosław Rudnicki (członek zarządu ds. zakupów), Lesław Syguła (członek zarządu ds. rozwoju sprzedaży), Katarzyna Kopaczewska (członek za‑ rządu ds. personalnych), Jacek Owczarek i Pedro Martinho. Carlos Henrique Levita Pedrosa Saraiva ma ponad 26­‑letnie do‑ świadczenie na stanowiskach menedżerskich, zdobyte w grupie Jeronimo Martins m.in. w Pingo Doce (Portugalia), Feira Nova (Portugalia) oraz Jeronimo Martins Dystrybucja (Polska). Jest absolwentem Cornell University. (HUW)

Nowy szef sprzedaży Lekkerland Polska n  Robert Majewski objął stanowisko dyrektora sprzeda‑

ży w firmie dystrybucyjnej Lekkerland Polska. Majewski

Fot. 12

3RF

Zmieniają się zwyczaje żywieniowe Polaków, co przekłada się na rozwój segmentu kulinariów. By zapobiec znaczącym spadkom sprzedaży, producenci podsuwają konsumentom nowe funkcje znanych od lat wyrobów.

Fix i sos mokry w jednym słoiku

nowe funkcje tych produktów. – Przyprawy uni‑ wersalne czy buliony to kategorie, które kojarzą się głównie z przygotowywaniem zup. W połowie lutego w telewizji rozpocznie się emisja dwóch no‑ wych spotów z przepisami na niestandardowe wy‑ korzystanie naszych bulionów – mówi Wojciech Osiński, marketing menadżer marki Winiary. – Nie planujemy kontynuowania w tym roku akcji „Kochanie przez gotowanie”, niemniej jednak początek  roku jest obfity w  nowości marki Winiary – jak chociażby Pomysł na… Makaronowa Patelnia, czy Makarą. Powracamy też ze wsparciem naszych sztandarowych pro‑ duktów, jak i zeszłorocznych nowości: Bulionów, Barszczu Czerwonego, Sosera czy Majonezu Kanapkowego. Podobną komunikację przyjęła marka Knorr z portfolio Unilever Polska – twarz tej marki, Mistrz Kuchni Knorr, przekonuje, że kostka ro‑ sołowa może służyć jako marynata do mięs, zaś Bulionetka sprawdza się jako baza do sosów. – Obecnie nasze działania w kategorii bulionów skupiają w wariancie „kura”, który sprzedaje się najlepiej – informuje Ewelina Kawnik. Marka Knorr proponuje wideoprzepisy w ser‑ wisie YouTube. Zarówno firma Nestlé, jak i Unilever prowadzą ponadto serwisy poświę‑ cone gotowaniu.

Domena mniejszych sklepów Marta Klęka­‑Nowa z działu PR Prymatu przeko‑ nuje, że konsumenci są otwarci na nowe rozwią‑ zania. Jej zdaniem zmieniające się preferencje żywieniowe oraz stała edukacja w obrębie kuli‑ nariów pozwalają wierzyć, że kategorię tę czeka dalszy wzrost, zaś w okresie spowolnienia go‑ spodarczego konsumenci sięgają po produkty

ukończył studia MBA w Międzynarodowej Szkole Zarządzania w Warszawie i studia podyplomowe z Psychologii Biznesu na WSPiZ w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach działających w sektorze FMCG, Retail i B2B, gdzie pełnił funkcje menadżerskie oraz zarządcze w obszarze sprzedaży i logistyki. Lekkerland Polska dostarcza towary do prawie 12 000 stacji paliw, kiosków, sklepów convenience, hal Cash & Carry, supermarketów oraz punktów gastronomicznych. W 2010 roku sprzedaż firmy wyniosła 815 mln euro. (SSZ)

Zmiana brand managera marki Finlandia n  Do działu marketingu Brown­‑Forman Polska dołączyła

Małgorzata Infeld, która objęła stanowisko senior brand ma‑ nagera Finlandia Vodka. Do jej obowiązków będzie należeć ko‑ ordynacja działań przewidzianych dla marki na rynku polskim.

Optymistycznie patrzymy na rozwój seg‑ mentu sosów gotowych (mokrych), licząc w tym  roku na dalszy kilkuprocentowy wzrost obrotów. Wprowadzimy na rynek kilka ciekawych nowości, w tym nowe wa‑ rianty w ramach linii Łowicz Dziś na obiad. Proponujemy dwa nowe pomysły Łowicza na obiad dla całej rodziny: kurczaka po diabelsku oraz zapiekankę makaronową śmietanowo­‑szpinakową. Ten innowacyj‑ ny koncept obiadowy z pogranicza dwóch kategorii, łączący zalety fiksów i  sosów mokrych, powoli buduje obecność na pół‑ kach. Planujemy poszerzenie oferty sosów o kolejne nowości, w tym w ramach edycji limitowanych. Poszukiwanie nowych for‑ muł i smaków, które ułatwią konsumentom przygotowanie codziennych posiłków i bu‑ rzą codzienną kulinarną rutynę, to najlepszy sposób na pobudzanie konsumpcji i rozwój segmentu. Nasze sosy wpisują się w trend prozdrowotny, bo są w pełni naturalne, oparte na warzywach i tradycyjnej techno‑ logii, bez dodatku konserwantów i innych sztucznych dodatków. Joanna Bancerowska, Agros-Nova

dobrej jakości w przystępnych cenach. Dlatego Prymat zamierza w tym roku mocno wspierać markę Kucharek, zaliczaną właśnie do segmen‑ tu ekonomicznego. Nadal duże znaczenie dla sprzedaży kulinariów mają mniejsze placówki handlowe. Ponad po‑ łowa sosów w torebkach przechodzi właśnie przez tzw. placówki tradycyjne. Małe i średnie sklepy są najważniejszym kanałem dystrybu‑ cji zup w torebkach – odpowiadają za ponad 42 proc. całego obrotu. (ATE)

Infeld przez wiele lat pracowała w Wyborowa Pernord Ricard na stanowisku domestic brand manager Wódka Wyborowa and Wyborowa Exquisite. Zastąpiła Katarzynę Obuchowicz, która awansowała na stanowisko Marketing Director Poland. (ATE)

Wielki powrót do Kompanii Piwowarskiej n  Współtwórca sukcesu marki Tyskie, Piotr Jurjewicz, od

lutego pełni funkcję wiceprezesa ds. marketingu w Kompanii Piwowarskiej. Do Polski przyjechał z Kolumbii, gdzie w SABMiller Bavaria piastował stanowisko wiceprezesa ds. marketingu. Dotychczas był wiceprezesem ds. marketingu w Peru (2006­‑2009) i Rumunii (2004­‑2006), a także regionalnym managerem marke‑ tingu w SABMiller Europa w Budapeszcie (2002­‑2004). Wcześniej, do 2002 roku, związany był z Kompanią Piwowarską. Uchodzi za współtwórcę sukcesu piwa Tyskie. Ma dyplom Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz tytuł MBA na Nottingham Trent University. (ATE)


62 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

ASOR T YMENT

ANALIZA FOCUS RESEARCH

Słodycze: liczba artykułów promowanych w gazetkach sieci handlowych*

Słodycze w gazetkach promocyjnych sieci handlowych

Kategoria Ciastka Wafle Batony RAZEM

Słodycze są kategorią podatną na promocje w okresach poprzedzających święta. W ubiegłym roku 11,5 proc. gazetowych promocji ciastek, wafli i batonów zostało przeprowadzonych w listopadzie. Najmocniej w tym okresie były reklamowane ciastka, na które przypadło 53 proc. wszystkich tego typu akcji w ramach całej kategorii.

W

ciągu minionych dwunastu miesięcy ciastka, wafle i batony pojawiały się gazetkach sieci handlowych minimal‑ nie rzadziej niż w 2010 roku (spadek o 2 proc.). Tylko ciastka odnotowały zwiększoną liczbę promocji, a najsłabiej wypadły batony (spa‑ dek aktywności o 10,5 proc.). Jedynym formatem, który odnotował wzrost każdej z analizowanych grup towarowych były hurtownie. Również dys‑ konty okazały się aktywniejsze w promowaniu słodyczy, ale dotyczyło to wyłącznie wafli.

CIASTKA Wśród ciastek gramatura ponad 71 proc. produktów poja‑ wiających się w gazetkach mieści się w przedziale od 100 do 300 g, przy czym na firmę Kraft Foods Polska przypada aż 30 proc. wszystkich promocji. Drugi w rankingu Bahlsen ma 12 proc. odsłon gazetkowych, a trzecia Jutrzenka – nie‑ spełna 5 proc. Najpopularniejszą marką w gazetkach za‑ rejestrowanych przez Focus Research w ciągu pierwszych 46 tygodni 2011 roku okazało się LU (ponad 17,5 proc. wszystkich promocji), które w zestawieniu z tym samym okresem 2010 roku zmniejszyło jednak aktywność o ponad 10 proc. Ciastkami najczęściej pojawiającymi się w gazetkach promocyjnych okazały się 147­‑gramowe pomarańczowe Delicje Szampańskie. Najtaniej (za 1,99 zł) można je było dostać w sieci Simply Market z Grupy Auchan.

WAFLE 80 proc. pojawiających się w gazetkach promocyjnych wafli występuje w opakowaniach do 200 g, wśród których co czwarty produkt (23 proc.) pochodzi z portfolio Jutrzenki. W całej kategorii wafli do tego producenta należało w mi‑ nionym roku 20 proc. promocji. W porównaniu z rokiem 2010, aktywność Jutrzenki wzrosła o ponad 2 proc., pod‑ czas gdy cała kategoria zmalała o ponad 2 proc. Najmocniej zmniejszyło się zainteresowanie taką formą promocji ze strony Nestlé Polska (o 16,5 proc.). Najsilniej reprezento‑ wane w ulotkach sieci handlowych marki wafli to Princessa (15 proc. wszystkich promocji) oraz Prince Polo (13 proc.). Wśród opakowań do 200 g trzy pierwsze miejsca w ran‑ kingu artykułów należą do Prince Polo XXL 52 g. Najtaniej (73 gr za sztukę) można je było dostać w halach Makro.

BATONY Praktycznie cały asortyment batonów zamyka się w produktach o gramaturze do 85 g (96 proc.). 28 proc. spośród tych artykułów to wyroby firmy Mars Polska, a kolejne 27 proc. należy do Nestlé Polska. O ile jed‑ nak Mars zwiększył swoją aktywność w porównaniu do 2010 roku (o 27 proc.), o tyle Nestlé zmniejszyło ją o 13 proc. Kit Kat był wśród batonów ważących poniżej 85 g najczęściej pojawiającą się marką w analizowanych gazetkach (11 proc. wszystkich ogłoszeń). Kolejne popu‑ larne w promocjach brandy to Lion (10 proc.), Snickers (9,9 proc.) i Wedel (9,6 proc.). Najpopularniejszym pro‑ duktem okazał się 43­‑gramowy Lion, który najtaniej (66 gr za sztukę) wystąpił w gazetce firmowanej przez sieć Stokrotka.

Ciastka w gazetkach promocyjnych poszczególnych sieci sklepów i hurtowni* Sieć/hurtownia Tolak E. Leclerc Tradis C&C Stokrotka Eurocash C&C Makro C&C Selgros C&C Bać­‑Pol KDWT Impuls Specjał Pozostałe RAZEM

Liczba promocji 2010 2011 1234 1375 794 839 613 712 679 428 349 349 258 327 214 279 116 262 195 261 56 258 6047 5730 10 555 10 820

Wafle w gazetkach promocyjnych poszczególnych sieci sklepów i hurtowni* Sieć/hurtownia Tolak E. Leclerc Tradis C&C Stokrotka Lewiatan Makro C&C Eurocash C&C Selgros C&C KDWT Impuls Bać­‑Pol Pozostałe RAZEM

Liczba promocji 2010 2011 658 688 484 452 353 370 745 346 247 249 138 218 187 209 142 174 211 172 64 133 3290 3368 6519 6379

koncernu Nestlé. Markami słodyczy, które były najmocniej wspierane wizerunkowo w gazet‑ kach promocyjnych okazały się LU (8,5 proc. wszystkich odsłon), Princessa (4,4 proc.) oraz Jutrzenka Familijne (4 proc.). Najczęściej poja‑ wiającym się w sieciowych ulotkach produktem był wafel Prince Polo XXL Classic 52 g. Tomasz Łapacz Market Analyses Manager Focus Research Europe

Ciastka: producenci najaktywniejsi w gazetkach* Producent Kraft Foods Polska Bahlsen Dr Gerard Jutrzenka Delic­‑Pol Lider Artur FC Solidarność Tago ZPC Vobro E. Leclerc Pozostali RAZEM

Wafle: producenci najaktywniejsi w gazetkach* Producent Jutrzenka Nestlé Polska Kraft Foods Polska ZPC Skawa Flis Tago LOTTE Wedel Storck ZPC Iga Dr Gerard Pozostali RAZEM

Batony w gazetkach promocyjnych poszczególnych sieci sklepów i hurtowni* Sieć/hurtownia E. Leclerc Tradis C&C Makro C&C Stokrotka Selgros C&C KDWT Impuls Tolak Eurocash C&C Bać­‑Pol Carrefour Pozostałe RAZEM

Liczba promocji 2010 2011 2989 3262 1363 1314 132 604 766 509 218 388 392 385 245 309 266 279 124 185 99 157 3961 3428 10 555 10 820

Liczba promocji 2010 2011 496 408 242 381 153 239 561 234 202 224 196 203 201 195 177 186 196 172 184 145 2955 2586 5563 4973

Liczba promocji 2010 2011 1228 1254 1363 1138 821 879 438 406 221 216 163 179 43 169 129 142 136 111 27 95 1950 1790 6519 6379

Mars Polska Nestlé Polska Ferrero Polska LOTTE Wedel Wawel Kraft Foods Polska Hero Polska JW Słodycze Hipp FC Solidarność Pozostali RAZEM

Wafle

Ciastka

Batony

Liczba promowanych artykułów 2010 2011 Hipermarkety 1248 987 Supermarkety 2990 2572 Dyskonty 156 177 Hurtownie serwisowe i C&C 2125 2643 Hipermarkety 2439 1955 Supermarkety 4320 4024 Dyskonty 366 299 Hurtownie serwisowe i C&C 3430 4542 Hipermarkety 1242 933 Supermarkety 2588 2059 Dyskonty 104 100 Hurtownie serwisowe i C&C 1629 1881 Format

Ciastka (100­‑300 g): produkty najczęściej promowane w gazetkach* Liczba Najniższa cena Sieć promocji (w zł) 192 1,99 Simply Market

Artykuł LU – Delicje Szampańskie pomarańczowe, 147 g LU – Delicje Szampańskie wiśniowe, 147 g

161

1,99

Simply Market

LU – Delicje Szampańskie malinowe, 147 g

159

1,99

Simply Market

Bahlsen Hit – ciastka z kremem czekoladowym, 250 g

145

2,22

Kaufland

Oreo – ciastka kakaowe, 176 g

141

2,99

Milea, Kaufland

Milka ChocoJaffa Orange Jolly – biszkopty, 147 g

116

2,09

Carrefour

Bahlsen Hit – ciastka z kremem orzechowym, 250 g

102

2,45

Makro C&C

Milka ChocoJaffa Raspberry Jelly – biszkopty, 147 g

101

2,68

Auchan

Jutrzenka Jeżyki Classic – ciastka, 140 g

90

2,79

Kaufland

LU – delicje szampańskie pomarańczowe, 294 g

88

3,73

Eurocash C&C

Wafle (do 200 g): produkty najczęściej promowane w gazetkach* Artykuł Prince Polo XXL Classic, 52 g Prince Polo XXL Mleczne, 52 g Prince Polo XXL Orzechowe, 52 g Jutrzenka Familijne – wafle śmietankowe, 180 g Princessa mleczna, 37 g Princessa kokosowa, 36 g Jutrzenka Familijne – wafle kakaowe, 180 g Jutrzenka Familijne – wafle orzechowe, 180 g Princessa Maxi mleczna, 49 g Princessa Maxi kokosowa, 49 g

Batony: producenci najaktywniejsi w gazetkach* Producent

2011 10 820 6379 4973 22 172

Słodycze w poszczególnych formatach handlu* Grupa towarowa

Zdecydowanie największą wagę do reklamo‑ wania swoich wyrobów w gazetkach przykłada Kraft Foods Polska. Co piąty produkt z kategorii słodyczy (ciastka, wafle, batony), który pojawił się w sieciowych periodykach, pochodził z port‑ folio tej firmy. Dla drugiego producenta w ran‑ kingu – firmy Nestlé Polska (11 proc. wszystkich promocji słodyczy) – najważniejsze okazały się batony (54 proc.). Jednak zarówno w przypadku tego asortymentu, jak i w odniesieniu do wafli widoczny jest spadek aktywności promocyjnej

2010 10 555 6519 5563 22 637

Liczba promocji 2010 2011 1102 1398 1549 1348 728 515 461 458 384 395 254 270 399 147 – 41 12 30 20 29 654 342 5563 4973

Liczba Najniższa cena Sieć promocji (w zł) 215 0,73 Makro C&C 162 0,89 Milea, Selgros C&C 146 0,73 Makro C&C Milea, Simply Market, 142 1,99 Kaufland, E. Leclerc 138 0,59 E. Leclerc 113 0,59 E. Leclerc Milea, Simply Market, 112 1,99 Kaufland Delikatesy Centrum, 107 1,99 Milea, Simply Market, E. Leclerc 105 0,85 Intermarché 99 0,81 Eurocash C&C

Batony (do 85 g): produkty najczęściej promowane w gazetkach* Liczba promocji 170

Najniższa cena (w zł) 0,66

Kit Kat Chunky, 40 g

163

0,99

Mars, 47 g Snickers Super, 75 g Twix, 51 g Snickers baton, 51 g Mars dwupack, 63 g Lion Biały, 43 g Twix Xtra, 75 g 3 Bit XXL, 51 g

149 131 131 126 115 101 101 86

0,97 1,20 0,92 0,92 1,14 0,69 1,09 0,97

Artykuł Lion, 43 g

Sieć Stokrotka Polo Market, Milea, Kaufland Selgros C&C Rast, Bomi Stopol Stopol Tradis C&C Milea E. Leclerc Selgros C&C

Źródło: Focus Research Europe * dane za pierwszych 46 tygodni roku kalendarzowego


ASO R T YMENT

ŚRODKI PIORĄCE

Wystarczy 80 gramów na pranie Ostatnie miesiące przyniosły dalszą „kompaktyzację” proszków do prania i zauważalny spadek wartości sprzedaży całej kategorii. Ma to związek z potyczkami cenowymi toczonymi w segmencie dużych opakowań.

W

edług informacji przekazanych nam przez firmę Henkel Polska, od stycz‑ nia do października 2011 roku udziały wartościowe dla całej kategorii środ‑ ków piorących skurczyły się o blisko 11 proc. Spadki widać także w obszarach rynku, które dotychczas dynamicznie się rozwijały, jak seg‑ ment „sensitive”, czyli produktów hipoalergicz‑ nych – jak informuje Elżbieta Andrzejak, brand manager z Polleny Ostrzeszów (marki Biały Jeleń i Dzidziuś), dane Nielsena za pierwsze trzy kwar‑ tały ub.r. wskazują na spadek wartości sprzedaży rzędu 10 proc., a ilościowo – o 6,5 proc.

Folia wypiera karton Ma to związek przede wszystkim z dużą liczbą promocji na większe gramatury. W efekcie ceny proszków w pięciokilogramowych opakowa‑ niach niemal zrównały się z cenami wersji trzy‑ kilogramowych. Malejący wolumen sprzedaży może sugerować, że konsumenci coraz bardziej racjonalnie użytkują produkt, by starczyło go na dłużej. Konsumenci przekonali się do naszych produktów Choć segment środków do prania „sensi‑ tive” traci udziały rynkowe, to marka Biały Jeleń rozwija się w tempie około 30 proc., porównując rok 2011 z 2010. Ma to zwią‑ zek z relaunchem, jaki przeszły produkty w minionym roku. Zmieniliśmy szatę gra‑ ficzną opakowań, zrezygnowaliśmy m.in. z kartonów na rzecz folii, która jest tańsza. Wprowadziliśmy też nową, powiększoną gramaturę, dedykowaną większym forma‑ tom sklepów – opakowania 1,9 kg. Dobrze radzimy sobie także w segmencie „baby” – marka Dzidziuś odnotowała wzrost sprze‑ daży o około 20 proc. Wprowadziliśmy dwie nowości – Dzidziuś Balsam oraz Dzidziuś Kolor i Biel, które zostały bardzo dobrze przy‑ jęte przez konsumentów. Elżbieta Andrzejak, Pollena Ostrzeszów

Coraz mocniej rozwija się dystrybucja chemii gospodarczej sprowadzanej z Niemiec – pojawiły się wyspecjalizowane hurtownie, dzięki którym detergenty takie można dziś kupić w zwykłych sklepach, a nie tylko na bazarach. Niektóre firmy sugerują, że oferowane przez nie produkty po‑ chodzą z zagranicy. – Obserwujemy, że producen‑ ci, zwłaszcza niewielkie firmy, stosują oznakowania „made in EU” lub „German Quality”, co ma pod‑ nieść rangę ich wyrobów – potwierdza Katarzyna Qaraqish z Brodr.Jorgensen, dystrybutora pro‑ dukowanych w Danii proszków Jelp. Widać zmiany, jeśli chodzi o format opakowań – drogi karton coraz częściej zastępuje tańsza fo‑ lia. Co ciekawe, dzieje się tak także w przypadku produktów hipoalergicznych i wpisujących się w trend „eko”. Proszki podlegają ponadto dalszej „kompaktyzacji” – jeszcze osiem lat temu do‑ zowaliśmy 150­‑160 g proszku na jedno pranie; w 2006 roku było to 100 g, a po obecnych mo‑ dyfikacjach receptur – zaledwie 80 g. W drugiej połowie 2011 roku tak silnie skoncentrowany produkt wprowadził na rynek Henkel Polska – to Persil Expert, którego opakowanie o wadze 4 kg pozwala na wykonanie 50 prań – tyle, ile wcześniej wariant pięciokilogramowy. Henkel informuje, że, wdrażając nową formułę, chce zdobyć konsumentów nowoczesnych i świado‑ mych ekologicznie, zaś sam projekt „kompakty‑ zacji” wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju koncernu. Przy okazji producenci rozwijają nowy format detergentów – chodzi o jednorazowe kapsułki, które wrzuca się bezpośrednio do pralki. Nowość taką reklamuje ostatnio Procter & Gamble, wła‑ ściciel marki Ariel.

Konsumencie, syp mniej proszku Jeśli chodzi o środki do prania, Polacy mają swoje nawyki i przekonania, co czyni nasz rynek specyficznym na tle zagranicznych, szczególnie zachodnioeuropejskich. Przede wszystkim wciąż dozujemy za dużo proszku, nie przeliczamy za‑ wartości opakowania na liczbę prań, co stanowi powszechną praktykę na Zachodzie.

Niszowe produkty lepiej sprzedają się w sieci Przez ostatnie dwa i pół roku notujemy potężny, sięgający 12 proc., wzrost sprzedaży naszych marek ekonomicznych Multikolor i Praktik. Proszki te zamawiają głównie małe sklepy, np. wiejskie geesy. Nie mamy większych problemów ze ściąganiem należności z kanału tradycyjne‑ go, ale gdzieniegdzie tworzą się zatory płatnicze i słychać prośby o wydłużenie terminów płatno‑ ści, co wskazuje na to, że jednak mamy kryzys. Z drugiej strony obserwujemy wzrost sprze‑ daży wyrobów premium – np. proszku Clever Professional, którego jakość jest porównywalna z jakością najlepszych na rynku detergentów. Wciąż szukamy nisz. Jako jedni z nielicznych ofe‑ rujemy środki piorąco­‑dezynfekujące, mamy też pralnię, w której świadczymy nietypowe usługi. Oferujemy też produkty z linii ekologicznej. Co ciekawe, coraz więcej wyrobów sprzedajemy przez nasz sklep internetowy. Anna Twardowska, Clovin

Producenci kładą więc nacisk na edukację. Henkel podkreśla walory „kompaktyzacji” w re‑ klamach telewizyjnych. Z kolei Brodr.Jorgensen uruchomił kampanię informacyjną połączoną z konkursem ekologicznym, której celem jest nakłonienie konsumentów do przeliczania za‑ wartości opakowań na liczbę prań. – Nawet jeśli proszek Jelp jest o kilkanaście procent droższy od konkurencyjnych środków piorących dla dzieci, to wystarczy użyć do prania jednorazowo zaled‑ wie 80 g naszego produktu, co oznacza wymierne oszczędności dla domowego budżetu – przekonu‑ je Katarzyna Qaraqish z Brodr.Jorgensen. Z kolei Clovin, który oferuje „skompaktowane” do dawki 80 g proszki Clever, wprowadził na rynek saszetki z porcją na jedno pranie, aby konsumen‑ ci przekonali się, że taka ilość wystarczy. – Jedna saszetka kosztuje 2 zł, co nie stanowi wielkiego wy‑ datku, a konsument może przekonać się o jakości tego wyrobu – opowiada Anna Twardowska, dyrektor handlowy w firmie Clovin. Będzie też proszek „puchaty”. – Pracujemy nad proszkiem o niższym ciężarze nasypu, dzięki czemu porcja 80 g będzie wyglądać na stugramową . Dzięki no‑ wej formule klient zachowa swoje przyzwyczaje‑ nia sypania proszku „na oko i troszeczkę więcej”

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 63

Wartościowy spadek sprzedaży detergentów ma związek z dużą liczbą promocji cenowych na proszki w większych opakowaniach

F

23R

1 Fot.

i uniknie przedozowania detergentu – zdradza dyrektor Twardowska. Polscy konsumenci wobec detergentów piorą‑ cych nie wykazują zbyt daleko idącej lojalności. Aby przywiązać ich trwale do jakiejś marki trzeba ustawicznie reklamować produkt lub organizo‑ wać promocje. W niektórych sieciach na półkach pojawiają się zawieszki „Produkt znany z reklamy TV”. Zabieg jest skuteczny – nasi rozmówcy przy‑ znają, że sprzedaż wówczas rośnie. Nie wszyst‑ kich stać jednak na reklamę w telewizji i na opłaty marketingowe związane z komunikacją takich działań w sklepie. Anna Krężlewicz­‑Terlecka Cały czas zdobywamy rynek Marka Jelp rośnie w tempie dwucyfrowym od sześciu lat. Z pewnością wpływają na to takie zabiegi, jak zmiana receptury (atrakcyj‑ ne hipoalergiczne kompozycje zapachowe), lifting etykiety czy podniesienie jako‑ ści butelek naszych środków piorących. W  ostatnim  roku przeprowadziliśmy udoskonalenia nie‑ mal na każdym po‑ ziomie. Od kilku lat oferujemy produkt w mocno skoncen‑ trowanej formie. Katarzyna Qaraqish, Brodr.Jorgensen

Warto postawić na półce Persil Expert

Booster aromatherapy

Jelp Fresh Classic

 Kapsułki piorące Ariel zawierają skoncentrowany płyn piorący; dostępne są w dwóch wariantach: Mountain Spring i Color & Style. Wystarczy włożyć do pralki jedną kapsułkę, która w procesie prania całkowicie się rozpuści.

 Persil Expert to pierwszy tak silnie skoncentrowany proszek do prania w Polsce dostępny w szerokiej dystrybucji. Producent rekomenduje, by na jeden cykl prania używać 80 g produktu. Czterokilogramowe opakowanie wystarcza na 50 prań.

 Linia koncentratów do płukania Booster aromatherapy dostępna jest w dwóch wariantach: Fresh day oraz Energy day. Booster zalecany jest do płukania wszystkich rodzajów tkanin, ma świeży zapach, zawiera składniki antystatyczne. Delikatna formuła nie powoduje uczuleń ani podrażnień skóry. Opakowanie: 1 l

 Jelp Fresh Classic to hipoalergiczny proszek rekomendowany do do prania odzieży niemowlęcej. Na froncie producent komunikuje liczbę prań, jaką można otrzymać z danego opakowania, podkreślając w ten sposób, że produkt jest wydajny. Opakowanie: 2,24 kg

Producent: Procter & Gamble DS Polska

Producent: Henkel Polska

Producent: Gold Drop

Dystrybutor: Brodr. Jorgensen

Ariel Active Gel Capsules


64 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

WERYFIKATOR CEN „WIADOMOŚCI HANDLOWYCH”

Sprawdź ceny i porównaj ze swoim sklepem Agencja Badania Rynku Sesta przeanalizowała dla nas ceny kolejnych produktów FMCG. Badanie przeprowadzono w dniach 13-15 stycznia 2012 roku na próbie 128 sklepów na terenie czterech aglomeracji: warszawskiej, poznańskiej, katowickiej i lubelskiej. Tym razem przyjrzeliśmy się bliżej jogurtom.

Karol Nowicki Maciej Kraus

Hipermarket

Supermarket

Warszawa

Poznań

Lublin

Katowice

Przeciętna cena w badanych sklepach

Liczba cen

Duży sklep spożywczy (ponad 100 mkw.) Średni sklep spożywczy (41-100 mkw.) Mały sklep spożywczy (do 40 mkw.)

CENY DETALICZNE BRUTTO Odchylenie od ceny średniej

Okazało się, że za koszyk jogurtów najmniej zapła‑ cimy w aglomeracji poznańskiej – 13,74 zł, a nie‑ wiele więcej w Katowicach – 13,81 zł. Najdroższym miastem ponownie została Warszawa, gdzie trzeba było zapłacić 14,18 zł, tj. o ponad 3 proc. więcej niż w najtańszej stolicy Wielkopolski. Propozycją najczęściej występującą w sklepach była Jogobella Zott 150 g, która pojawiła się aż w 116 na 128 badanych sklepów. Najgorzej w naszym weryfi‑ katorze wypadł Jogurt Naturalny Dr. Oetker 190 g, który był obecny tylko w co piątej placówce. Wynika to przede wszystkim z jego słabej dystrybucji w ma‑ łych sklepach, których właściciele częściej wybierają jogurty naturalne takich marek, jak Bakoma, Zott lub Danone. Ponownie najtaniej badane produkty można było dostać w hipermarketach. Za koszyk analizowanych jogurtów musielibyśmy zapłacić 12,80 zł. W przypadku supermarketów wartość koszyka jest wyższa o prawie 10 proc. i wynosi 13,96 zł. Znów najdroższe okazały się małe sklepy spożywcze. Zarówno wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, jak i duże sklepy spożywcze w zdecydowanej większości wykorzystywały potencjał cen zakończonych na ­‑9 lub ­‑99. W przypadku małych i średnich sklepów najczę‑ ściej ceny ustalane były z dokładnością do 5 gr. Takie podejście może często prowadzić do utraty dodatko‑ wej marży uzyskiwanej dzięki końcówkom cen. Ciężko jest jednoznacznie określić poziom wrażliwości cenowej analizowanych produktów. W znacznej mie‑ rze wrażliwość taka zależy bowiem od klientów, ich upodobań, częstotliwości robienia zakupów i udzia‑ łu danego wyrobu w koszyku zakupów. Niektórzy klienci sięgają po jogurty niemal codziennie, dlatego znają ich ceny i każda podwyżka może wpłynąć na decyzje zakupowe nabywców. Z drugiej strony mamy klientów, którzy sporadycznie kupują produkty z ana‑ lizowanej kategorii, przez co ich wrażliwość cenowa jest relatywnie niska. Ceny detaliczne większości jo‑ gurtów nie przekraczają zazwyczaj 2 zł (nie uwzględ‑ niamy tutaj dużych opakowań). W związku z tym, zmiana ceny o 5 proc. będzie nieznaczna. Dodatkowo, w przypadku jogurtów mamy do czynienia z lojalno‑ ścią klientów wobec danej marki, co decyduje o ich relatywnie niższej wrażliwości cenowej. Jeżeli, pod‑ wyższając ceny, nie przekroczymy psychologicznych progów, to istnieje duża szansa, że wielu klientów nie zareaguje na zmianę. Sklepy osiedlowe rzadko kiedy mogą konkurować z większymi placówkami ceną lub szerokością asor‑ tymentu jogurtów. Wynika to m.in. z niższych cen uzyskiwanych u hurtowników oraz lepszych możli‑ wości magazynowania i ekspozycji towaru w przy‑ padku dużych obiektów handlowych. Nie stawia to jednak mniejszego sklepu spożywczego na z góry przegranej pozycji. Zaletami tego typu placówek są: szybkość obsługi, bliskość miejsca zamieszkania czy pracy klientów oraz brak kolejek. W przypadku produk‑ tów o relatywnie niskiej wrażliwości cenowej, Polacy znacznie częściej wybierają mały sklep, bez zwracania szczególnej uwagi na ceny.

Przeciętna cena w badaniu

O K L TY AS! UN

ASOR T YMENT

Linia jogurtów 7 Zbóż Men opakowanie 300 g BAKOMA

2,87 zł

10%

72

2,39 zł

2,87 zł

3,02 zł

3,05 zł

3,16 zł

3,00 zł

2,76 zł

2,88 zł

2,82 zł

Linia jogurtów Ale Owoc! opakowanie 200 g DANONE

1,35 zł

6%

81

1,27 zł

1,36 zł

1,33 zł

1,42 zł

1,40 zł

1,36 zł

1,34 zł

1,36 zł

1,35 zł

Linia jogurtów pitnych Milko opakowanie 250 ml MLEKPOL

1,95 zł

7%

30

1,88 zł

1,94 zł

1,92 zł

2,08 zł

2,06 zł

2,14 zł

1,89 zł

1,92 zł

1,86 zł

Linia jogurtów Gracja opakowanie 150 g MÜLLER DAIRY POLSKA

1,24 zł

9%

42

1,21 zł

1,23 zł

1,20 zł

1,35 zł

1,33 zł

1,30 zł

1,23 zł

1,22 zł

1,20 zł

Linia jogurtów z owocami Jogobella opakowanie 150 g ZOTT

1,23 zł

8%

116

1,07 zł

1,19 zł

1,27 zł

1,27 zł

1,25 zł

1,30 zł

1,18 zł

1,22 zł

1,23 zł

Dr. Oetker jogurt naturalny 0% opakowanie 190 g DR. OETKER POLSKA

1,26 zł

9%

29

1,20 zł

1,33 zł

1,35 zł

1,29 zł

1,27 zł

1,36 zł

1,23 zł

1,17 zł

1,21 zł

Linia jogurtów Finezja owocowa opakowanie 4x115 g BACHA

3,08 zł

9%

37

2,77 zł

3,02 zł

3,25 zł

3,36 zł

3,53 zł

2,88 zł

3,08 zł

2,99 zł

3,21 zł

Linia jogurtów z owocami Joguś opakowanie 150 g OSM Krasnystaw

1,04 zł

5%

32

1,00 zł

1,02 zł

1,05 zł

1,06 zł

1,05 zł

0,85 zł

b.d.

1,05 zł

0,92 zł

14,12 zł

439

12,80 zł

13,96 zł

14,39 zł

14,87 zł

15,04 zł

14,18 zł

13,74 zł

13,82 zł

13,81 zł

BADANE PRODUKTY*

Produkt

OGÓŁEM (koszyk)**

* badanie przeprowadzono w dniach 13-15 stycznia 2012 roku na próbie 128 sklepów – po 32 w każdej aglomeracji; uwzględniano najtańszy dostępny smak ** w przypadku braku produktu w badanych sklepach/aglomeracjach, przy obliczaniu ogólnej wartości koszyka uwzględniono średnią cenę produktu dla wszystkich badanych sklepówŹródło:


PR AWO

ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OBCYM

Czy firmowa lodówka wstawiona do sklepu zawsze jest kosztem podatkowym? W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorcy często przekazują innym podmiotom, z którymi współpracują, składniki swojego majątku niezbędne do prawidłowego wykonania podstawowej umowy łączącej obu kontrahentów, np. producenci lodów przekazują sklepom spożywczym lodówki ze swoim logo. Koszty ich zakupu traktują często jako koszty podatkowe – w sposób bezpośredni lub poprzez odpisy amortyzacyjne, jeżeli towary stanowią środki trwałe. Czy taka praktyka może zostać zakwestionowana przez organy podatkowe?

U

stawa o CIT wskazuje, że kosztem podatkowym są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub za‑ chowania albo zabezpieczenia źródła tych przychodów, z wyjątkiem wydatków, które ustawa wymienia wprost jako koszty niepodat‑ kowe. Wydaje się, że wydatki ponoszone przez przedsiębiorców na nabycie towarów przeka‑ zywanych innym podmiotom w celu realizacji łączącej ich umowy podstawowej są związane z ich działalnością oraz z przychodami, jakie działalność ta generuje. Pierwszy warunek kosztowości powinien być zatem w większości przypadków spełniony.

Katalog kosztów niepodatkowych Teraz zbadajmy katalog kosztów niepodatko‑ wych. Zalicza się do nich m.in. odpisy amor‑ tyzacyjne od środków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania. I tutaj pojawia się pierwszy problem: czy w analizowanych sytu‑ acjach dochodzi do nieodpłatnego korzystania przez kontrahenta ze środka trwałego podatni‑ ka? To zależy od ustaleń między stronami. Jeżeli bowiem strony uzgodnią i zapiszą w umowie np., że cena płacona przez podatnika za towary

wyprodukowane przez kontrahenta uwzględnia to, iż otrzymał on np. formę do produkcji, to nie mamy do czynienia z nieodpłatnym używaniem i omawiany przepis nie znajdzie zastosowania. Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w interpretacji o sygnaturze ITPB3/423­‑570/10/ AW wydanej w 2011 roku, w której wskazano, że: „… skoro wartość świadczenia polegającego na udostępnieniu środków trwałych kontrahentom będzie uwzględniona w wysokości wynagrodzenia należnego kontrahentom od spółki na podstawie umów o współpracę, to w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z nieodpłatnym udostępnie‑ niem środków trwałych przez wnioskodawcę do używania innemu podmiotowi (kontrahentowi), bowiem strony uzgodniły w umowach wzajem‑ nych, że wynagrodzenie związane z umową

Najbezpieczniej, jeśli podstawą prawną dla przekazania kontrahentowi środków trwałych jest umowa najmu, dzierżawy lub leasingu

o współpracę zostanie skalkulowane w taki spo‑ sób, iż uwzględni przekazanie składników majątku niezbędnych do wykonywania umowy”. Podobne stanowisko w tej kwestii zajmowały organy rów‑ nież we wcześniejszych interpretacjach.

Ważny rodzaj umowy Warto jednak wspomnieć, że analizowana kwe‑ stia może zostać rozstrzygnięta także w oparciu o przepisy regulujące zasady dokonywania odpi‑ sów amortyzacyjnych dla celów podatkowych. Chodzi w szczególności o to, że podatnicy mają możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, które są przez nich wykorzystywane na potrze‑ by związane z działalnością gospodarczą lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. Jeśli jedna z wy‑ mienionych umów została zawarta, kosztowość odpisów amortyzacyjnych nie budzi większych wątpliwości. Najczęściej jednak tak nie jest. Przekazanie na‑ stępuje na podstawie umowy dystrybucyjnej lub umowy o współpracę, a te nie są umowami, o których mowa wyżej. W takim wypadku należy zbadać, czy te towary są przez podatnika (ich

SKLEP ODPOWIADA ZA TO, CZYM HANDLUJE

Inspekcja Handlowa może zażądać nawet dziesięciu kostek masła do badania Pracownicy Inspekcji Handlowej mają prawo zażądać próbek, by sprawdzić jakość handlową produktów. Muszą jednak wydać placówce pokwitowanie, a następnie udostępnić wyniki badań. Do naszej redakcji zadzwonił poruszony prezes mikrosieci handlowej z Pomorza. – Inspekcja Handlowa i sanepid co i rusz żądają próbek do badań. A te „próbki” to nawet dziesięć kostek masła czy kilogram karkówki. Księgujemy je jako straty, ale ile można? – irytował się. Prosił o niepodawanie nazwiska i nazwy sieci, bo nie chce się narażać. – Jakoś tak się składa, że co roku w sezonie grillowym karkówka jest zabierana do badań tuż przed weekendem – podkreślał nasz rozmówca. Grażyna Pasek, naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych i  Gastronomii w  Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie, któremu podlegają placówki na Mazowszu, potwierdza, że skon‑ trolowanie jakości masła wiąże się z pobraniem

dziesięciu jego kostek. – Pięć bierzemy do badań do laboratorium, a kolejne pięć to próbki kon‑ trolne, które sklep musi przechowywać do czasu podania wyników badań – mówi Grażyna Pasek. Jeśli produkt nie budzi zastrzeżeń pod wzglę‑ dem jakości, masło wraca na półki. Wielkość próbek zależy od rodzaju produktu i ujęta jest w rozporządzeniach unijnych bądź w przepi‑ sach krajowych. Jeżeli rozporządzeń brak, to próbka pobierana jest w ilości uzgodnionej z laboratorium i kontrolowanym podmiotem. – W zależności od rodzaju badania, może to być nawet kilogram karkówki. Ale mięso zwykle po‑ bieramy w związku ze skargami konsumentów, np. gdy istnieje podejrzenie, że sklep handluje kar‑ kówką z knura – wyjaśnia pani naczelnik. – Nie ma takiej możliwości, żeby próbki po badaniach

były konsumowane przez inspektorów. Produkty te poddawane są bowiem w laboratoriach różnym procesom – są np. rozdrabniane czy zanieczysz‑ czone substancjami chemicznymi. Po badaniach podlegają utylizacji – mówi pani naczelnik. Placówka, w której pobrano próbki, otrzymuje pokwitowanie; są jej też udostępniane wyniki badań. W przypadku produktów szybko psują‑ cych się zabezpieczane są partie z jak najdal‑ szym terminem przydatności do spożycia, by uniknąć dodatkowych strat. Inspekcja Handlowa bada próbki pod kątem ja‑ kości handlowej produktów (czy jest ona zgod‑ na z obowiązującymi przepisami) i deklaracji ze strony producenta. Uprawnienia takie ma na mocy ustawy o jakości handlowej artyku‑ łów rolno­‑spożywczych. Jeśli okaże się np., że skład danego wyrobu budzi wątpliwości, odpo‑ wiedzialność ponosi nie tylko jego producent, ale również sklep. Taki przypadek miał miejsce w warszawskich Halach Banacha. Pracownicy Inspekcji Handlowej, którzy pobrali do badań

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 65 właściciela) wykorzystywane na potrzeby prowa‑ dzonej działalności. Moim zdaniem odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Podatnicy czerpią bowiem korzyści z tego faktu, że kontrahenci korzystają z przekazanych towarów. Podobne stanowisko zajmowały również dość powszech‑ nie w poprzednich latach organy podatkowe. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny (w wyroku o sygnaturze II FSK 1628/08) przyjął stanowisko odmienne. Stwierdził bowiem, że z wykorzysty‑ waniem środka trwałego mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy podatnik faktycznie bezpo‑ średnio korzysta z tego przedmiotu, co nie ma miejsca w omawianych przez nas sytuacjach.

Co warto zrobić? Podsumowując, praktyka dotycząca zaliczania do kosztów podatkowych kosztów związanych z na‑ byciem środków trwałych wykorzystywanych przez kontrahentów na podstawie umów innych niż umowa najmu, dzierżawy czy leasingu, nie jest jednoznaczna. Interpretacje podatkowe są jeszcze nadal korzystne dla podatników, pojawia‑ ją się jednak niekorzystne wyroki. Może zatem warto wykorzystać ten moment, aby uzyskać korzystną interpretację prawa podatkowego. Nie wiadomo bowiem czy i kiedy stanowisko organów ulegnie zasadniczej, niekorzystnej dla podatników, zmianie.

Izabela Ścierska­‑Kulma, doradca podatkowy, menedżer w zespole FMCG Deloitte

próbki ketchupu, dopatrzyli się, że producent nie wymienił w składzie benzoesanu sodu. – Musieliśmy natychmiast wycofać ten towar z półek, ponieśliśmy koszty badań laboratoryj‑ nych i zapłaciliśmy karę finansową. Ale po części czujemy się winni. To był błąd wynikający z prze‑ oczenia. Mogliśmy go w porę wychwycić – uważa Andrzej Miszczak, kierownik spożywczej czę‑ ści Hal Banacha. – Przypadek ten potwierdza, że pobieranie próbek przez Inspekcję Handlową lub sanepid ma sens. Nie są to ilości, które decydują o wynikach finansowych placówki, a przynaj‑ mniej wiemy, czym handlujemy – przekonuje. Sklep nie zerwał umowy z producentem, który błyskawicznie wymienił etykiety. Grażyna Pasek uważa, że jakość artykułów rolno­‑spożywczych od kilku lat poprawia się. – Coraz większa konkurencja sprawia, że produ‑ cenci nie oferują już byle czego. Mimo to sklepy powinny sprawdzać swoich dostawców – żądać specyfikacji, certyfikatów, czytać etykiety – radzi Grażyna Pasek. (ATE)

W 2010 roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała jakość 9 proc. produktów pobranych do badań


66 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

PR AWO

Maszyny używane do nielegalnej produkcji powinny być niszczone Rozmowa z Grażyną Sokołowską, dyrektorem ds. korporacyjnych i prawnych Imperial Tobacco Polska Rośnie akcyza, a wraz z nią ceny papiero‑ sów. Trzy lata temu wydawało się, że 10 zł za paczkę to drogo. Teraz taka cena nikogo nie dziwi. Czy można określić próg, powyżej którego papierosy nie zdrożeją? Trudno oszacować, ile będą kosztować papierosy za dwa, trzy lata. Pewne jest jednak, że ich ceny będą rosnąć, ponieważ – zgodnie z unijnymi przepisami – musimy osiągnąć poziom opodat‑ kowania w wysokości 90 euro za tysiąc sztuk papierosów. Polska otrzymała okres przejściowy na uzyskanie minimalnego pułapu do końca 2017 roku. Skala podwyżek cen w poszczegól‑ nych latach będzie więc zależeć od tego, jakie będą poziomy wzrostu podatku akcyzowego. Chociaż mamy jeszcze pięć lat na osiągniecie wy‑ maganego opodatkowania, to podwyżki akcyzy zarówno w 2011, jak i w 2012 roku były znacz‑ nie wyższe, niż było to konieczne. Decydenci zapominają chyba, że Polska jest szczególnym krajem, z uwagi na swoją wschodnią granicę, która jest również granicą całej Unii Europejskiej. Zapominają o wciąż wysokim poziomie prze‑ mytu papierosów zza wschodniej granicy oraz o rozwijającej się w naszym kraju nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Wzrost cen jest czynnikiem napędzającym oba te zjawiska.

Podwyżki podatku akcyzowego powinny być więc stopniowe i łagodne. Wielu producentów twierdzi, że najwięk‑ szym problemem branży tytoniowej nie jest rosnąca akcyza, ale szara strefa, a głównie przemyt. Nielegalni producenci i handlarze wprowadzają do obrotu znacznie tańsze papierosy bez zna‑ ków akcyzy. Tego typu wyroby stanową poważne zagrożenie dla legalnie działających przedsię‑ biorstw i zatrudnionych przez nich pracowników, jak również dla budżetu państwa. Polityka akcy‑ zowa powinna więc być prowadzona w sposób rozsądny i odpowiedzialny. Tym bardziej dziwimy się nadmiernemu opodatkowaniu tytoniu do pa‑ lenia, który jest alternatywą dla przemycanych wyrobów. Papierosy do samodzielnego skręcania powinny być tańsze od gotowych papierosów. Jak można walczyć z nielegalnymi fabrykami papierosów? Konieczne jest wprowadzenie niezbędnych regu‑ lacji prawnych, dotyczących m.in. kontroli sprze‑ daży maszyn do produkcji wyrobów tytoniowych. Niezbędne są również skuteczne mechanizmy kontroli obrotu tytoniem oraz zaostrzenie kar. Maszyny do produkcji papierosów pochodzące z nielegalnych fabryk są obecnie przedmiotem

CZY BAZARY WYMYKAJĄ SIĘ SPOD KONTROLI POLICJI I SKARBÓWKI?

Na targowisko tylko w cywilu Czytelnicy poskarżyli się nam, że na targowiskach brak jest kontroli policyjnej i skarbowej, co – według nich – ułatwia upłynnianie towaru kradzionego w sklepach. Poszliśmy tym tropem.

M

iałem próbę włamania. Policjant uświa‑ domił mnie, że złodzieje okradają sklepy i kioski głównie ze względu na papiero‑ sy, bo to najlżejszy i zarazem najdroższy towar. Dwie siatki warte ponad tysiąc złotych ważą dwa kilogramy, można z nimi uciekać – mówi Adam Wojtczak, właściciel sklepu spożywczego w Bydgoszczy. Jego zdaniem głównym kanałem upłynniania kradzionych papierosów są targowi‑ ska. – W Bydgoszczy działają takie bazary, gdzie

SPROSTOWANIE W artykule „Rozpali nas Euro?”, zamieszczo‑ nym w styczniowym numerze „Wiadomości Handlowych” (WH/1/2012), błędnie poda‑ liśmy, że Robert Chruścicki jest prezesem firmy Swedish Match Polska. Tymczasem od maja ub.r. Swedish Match Polska nie istnieje na polskim rynku. W jej miejsce powstała spółka Scandinavian Tobacco Group Polska (po połączeniu tych dwóch spółek na świe‑ cie), której pan Robert Chruścicki jest dyrek‑ torem zarządzającym. Zainteresowanych przepraszamy. REDAKCJA

kasy fiskalne posiada najwyżej 30 proc. pawilo‑ nów, a papierosy sprzedaje się taniej o złotówkę na paczce. Nie dziwię się więc, że ustawiają się tam kolejki. Oczywiście, grożą za to wysokie kary, ale kto ma je nakładać – do tej pory ani razu nie widziałem tam kontroli ze strony policji czy służb skarbowych. Dlaczego nas się bez przerwy kontro‑ luje, a na targowiskach można robić, co się komu podoba? – pyta detalista. Zgodnie z przepisami obowiązek ewidencjo‑ nowania obrotów za pomocą kas fiskalnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców zajmu‑ jących się obrotem towarami akcyzowymi, a takimi są m.in. papierosy. W przypadku ujawnienia sprzedaży papierosów bez kasy fiskalnej wobec właściciela zostaje wszczęte postępowanie przygotowawcze, o wyniku którego decyduje sąd.

Niektórzy właściciele mniejszych sklepów z obawy przed złodziejami zabierają papierosy na noc do domu

normalnego obrotu – często, po orzeczeniu przepadku przez sąd, Skarb Państwa sprzedaje je na przetargach… Takie urządzenia powinny być fizycznie niszczone. Proponowane przez nas regulacje to m.in.: zakaz posiadania maszyn do produkcji wyrobów tytoniowych przez podmioty nieuprawnione, wysokie sankcje (np. w postaci przepadku urządzeń) za złamanie tego zakazu oraz wprowadzenie skutecznych mechanizmów identyfikacji takich maszyn. Najważniejsze propo‑ nowane przez nas rozwiązania w zakresie kontroli obrotu tytoniem dotyczą m.in.: powstania rejestru producentów surowca tytoniowego, likwidacji nielegalnych plantacji oraz wprowadzenia obo‑ wiązku corocznego informowania organu kontro‑ lnego o rzeczywistej wielkości produkcji surowca tytoniowego i o zawartych umowach sprzedaży tego surowca w poprzednim roku. Na jakim etapie jest, planowane przez Komisję Europejską, zaostrzenie przepi‑ sów dotyczących obrotu papierosami, które wprowadzałoby jednolite paczki i nakazy‑ wało sprzedaż spod lady? Nie ma jeszcze żadnych konkretnych postanowień odnośnie ewentualnych zmian w tzw. dyrekty‑ wie produktowej. W naszej ocenie wprowadzenie ujednoliconych opakowań wyrobów tytoniowych

Grażyna Sokołowska jest niepotrzebne i niczym nieuzasadnione. Naruszyłoby to szereg zobowiązań prawnych, wynikających np. z ochrony praw własności in‑ telektualnej, handlu międzynarodowego, a także ustawodawstwa UE. Opakowania takie byłyby niezwykle antykonkurencyjne, ponieważ nowym podmiotom byłoby bardzo trudno wejść na rynek, a istniejącym graczom skutecznie wprowadzić nową markę lub wyrób. Udostępnienie wszyst‑ kich wyrobów tytoniowych w takich samych, ła‑ twych do podrobienia paczkach prowadziłoby do nasilenia się procederu podrabiania wyro‑ bów, podważając tym samym wspólne wysiłki podejmowane na całym świecie przez przemysł tytoniowy i władze celne, a mające na celu zwal‑ czanie nielegalnego handlu. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał Hubert Wójcik

W akcji „Weź paragon”, prowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej, u ponad 16 000 podatników stwierdzono sprzedaż z pominięciem kas fiskalnych

Urząd Kontroli Skarbowej (UKS) twierdzi, że mo‑ nitoruje targowiska. – W skali całego kraju, w ra‑ mach akcji „Weź paragon”, stwierdzono sprzedaż z pominięciem kas fiskalnych u ponad 16 000 po‑ datników, co zakończyło się mandatami na łączną kwotę przekraczającą 3,8 mln zł – mówi Alicja Jurkowska, rzecznik prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. Dla przykładu, w stolicy w ramach wakacyjnej akcji ujawniono nieprawi‑ dłowości w 1656 przypadkach, gdzie wręczono mandaty w łącznej wysokości ponad 450 000 zł. UKS nie posiada natomiast informacji, ile przy‑ padków dotyczyło sprzedaży papierosów. Bazarom przygląda się również policja. – Na targo‑ wiskach działają zazwyczaj policjanci w cywilu, żeby nie rzucać się w oczy. Wtedy są bardziej skuteczni. Gdyby funkcjonariusz przyszedł na bazar w mundu‑ rze, przestępcy mogliby się łatwo ostrzegać. W wielu akcjach uczestniczą policjanci z innych jednostek, żeby trudniej było ich rozpoznać. Dotyczy to zwłasz‑ cza małych miejscowości – mówi nadkomisarz Piotr Bieniak z Komendy Głównej Policji.

Głównym celem działań podejmowanych przez funkcjonariuszy jest schwytanie tych, którzy sprzedają kradziony towar i dotarcie do źró‑ deł jego pochodzenia. Policja nie prowadzi jednak statystyki interwencji na bazarach. – Kontrola to złe słowo. Interweniujemy w każ‑ dym przypadku, gdy dostaniemy sygnał, że gdzieś sprzedawany jest towar pochodzący z kradzieży. Zazwyczaj tego rodzaju sprawami zajmują się policjanci pionów kryminalnych. Jednak gros tych przypadków dotyczy przestępstw skarbowych – tłumaczy Piotr Bieniak. – Nie wymyśliłem sobie tego, tylko dowiedziałem się od moich klientów. Kupują na bazarach, bo tam jest taniej, mimo tego że za sprzedaż papierosów poniżej ceny widniejącej na paczce grozi grzywna w wysokości nawet 200 000 zł. Dlatego uważam, że tocząca się ostatnio dyskusja, czy zezwolić baza‑ rom na handel alkoholem, nie ma sensu. Dopiero by się działo... – dodaje Adam Wojtczak. Tekst i zdjęcie Hubert Wójcik


PR AWO

JAK CZYTAĆ UMOWY FRANCZYZOWE

Przemyśl i policz zanim podpiszesz Dla wielu właścicieli sklepów możliwość rozpoczęcia lub kontynuacji działalności pod znanym szyldem to kusząca perspektywa. Warto zatem bliżej przyjrzeć się umowie franczyzowej, która reguluje prawa i obowiązki stron.

U

mowa franczyzy należy do tzw. umów nienazwanych, co oznacza, że w kodek‑ sie cywilnym nie znajdziemy przepisów regulujących wprost jej istotne posta‑ nowienia, jak ma to miejsce np. przy umowie agencyjnej regulowanej art. 758­‑764 kc. Zatem, zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uzna‑ nia, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Kwestie regulowane w umowie Z uwagi na specyfikę działalności różnych pod‑ miotów nie jest możliwe opracowanie jednego wzoru umowy franczyzowej, można natomiast określić zagadnienia, które powinny być w niej uregulowane. Jak większość umów gospodar‑ czych, i ta często zawiera wstęp zwany pream‑ bułą. Kolejne zapisy powinny dotyczyć samego zawarcia umowy, praw i obowiązków stron, określenia obszaru działania franczyzobiorcy, zagadnień ochrony znaków towarowych i ozna‑ czeń franczyzodawcy, ochrony tajemnicy przed‑ siębiorstwa, zakazu działalności konkurencyjnej, szkoleń, opłat licencyjnych, marketingowych, zasad promocji i reklamy, zabezpieczeń wykona‑ nia zobowiązań, kar umownych, okresu obowią‑ zywania umowy, właściwego sądu oraz przyczyn i sposobów rozwiązania umowy. Z powyższych zagadnień należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie: opłat, zabezpieczeń wierzytelności, kar umownych, zakazu konkurencji i ujawniania informacji poufnych.

Opłaty franczyzowe W umowie powinna być precyzyjnie określona struktura i wysokość opłat, które franczyzobiorca będzie płacił przez cały czas jej trwania, a także nakłady inwestycyjne, które musi ponieść; ponad‑ to określa się wyniki finansowe, które strony będą w stanie osiągnąć. Z tytułu uczestnictwa w systemie franczyzobiorca przekazuje franczyzodawcy tzw. opłatę wstępną za udzielenie licencji oraz bieżącą opłatę franczyzową, która zazwyczaj wynosi od 3 do 6 proc. wartości sprzedaży i jest wpłacana przez cały czas trwania umowy. Jest też wpłata na wspólny fundusz marketingowy w wysokości 1­‑3 proc. war‑ tości sprzedaży. Pieniądze te są wykorzystywane na rzecz całej sieci, np. na promocję marki, kampanie reklamowe, badania marketingowe itp.

Zabezpieczenie wierzytelności Podobnie, jak w innych umowach stosowanych w obrocie gospodarczym, w celu zabezpieczenia terminowego regulowania należności stosuje się rozmaite zapisy. Do zabezpieczenia wierzytelności o charakterze osobistym używa się m.in. poręcze‑ nia, weksla, przelewu wierzytelności czy gwarancji bankowej. Zabezpieczeniem wierzytelności o cha‑ rakterze rzeczowym jest np. hipoteka na nierucho‑ mości należącej do franczyzobiorcy. W pierwszym przypadku odpowiada on za spełnienie świadcze‑ nia całym majątkiem do wysokości przedmiotu zabezpieczenia (przy zabezpieczeniu rzeczowym odpowiada się z oznaczonych składników mająt‑ ku). Obie strony powinny decydować o tym, jakie zabezpieczenia wprowadzić do umowy.

Często stosowanym zabiegiem jest uzyskanie od franczyzobiorcy – w formie aktu notarialnego – zgody na dobrowolne poddanie się egzekucji. W myśl art. 777 §1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego akt notarialny, zawierający oświadcze‑ nie dłużnika o poddaniu się egzekucji, stanowi tytuł egzekucyjny, co powoduje uniknięcie dłu‑ gotrwałego i kosztownego procesu. Jest ono skuteczne jedynie wówczas, kiedy dłużnik posia‑ da majątek, z którego mogą zostać zaspokojone roszczenia wierzyciela.

Kary umowne Aby zabezpieczyć wykonanie zobowiązań niepie‑ niężnych, takich jak np. zakaz ujawniania informacji poufnych, uczestnictwo w promocji, wykorzysta‑ nie logo zgodnie z umową, umożliwienie prze‑ prowadzenia kontroli bądź szkolenia – zgodnie z art. 483 kc strony mogą wprowadzić do umowy określone kary umowne. Pamiętajmy, że nie można zastosować kary umownej w przypadku niezacho‑ wania terminu wpłaty należności. Ponadto dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się ze zo‑ bowiązania przez zapłatę kary umownej.

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 67 gdy strony zapiszą to w umowie oraz gdy umowa nic na ten temat nie wspomina. Różnica między sądem polubownym a powszechnym dotyczy procedury prowadzenia sporu, miejsca, kosztów czy składu sądu. Jeśli w umowie znajduje się za‑ pis wskazujący na sąd polubowny stały (np. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej czy Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan), warto wcześniej zapoznać się z regulaminem tego sądu i opłatami pobieranymi za rozstrzyganie spraw.

Zakaz konkurencji i ujawniania tajemnicy Powyższych zapisów nie można negocjować. Należy się jednak zapoznać z nimi i wnikliwie je przeanalizować – rekomenduję poprosić prawnika, by zbadał, czy są one zgodne z pra‑ wem. Szczególną uwagę należy zwrócić na za‑ pis dotyczący tego, jak umowa reguluje zakaz konkurencji po zakończeniu umowy. Może się bowiem okazać, że zakazy są absurdalne co do czasu, terytorium itd. Bywa, że franczyzodawca precyzuje krąg osób z rodziny franczyzobior‑ cy, którym nie wolno podejmować określonej działalności. Nie budzi natomiast wątpliwości fakt, że organizator franczyzy ma prawo zastrzec w umowie bezterminowy zakaz ujawniania in‑ formacji poufnych, dotyczący franczyzobiorcy, jego doradców i pracowników aż do czasu, kiedy poufne informacje nie zostaną ujawnione.

Sąd powszechny czy polubowny? Należy zwrócić uwagę na wpisany do umowy sąd właściwy do rozstrzygania przyszłych spo‑ rów miedzy stronami. Obecnie coraz częściej zamieszczany jest w umowach tzw. zapis na sąd polubowny. Wyklucza on dochodzenie praw przed sądem powszechnym, który taki pozew odrzuca. Sąd powszechny jest właściwy wtedy,

Iwona Szczepańska Radca prawny www.imsconsulting.pl

REKLAMA

Franczyza z Spółdzielnia Piekarsko - Ciastkarska w Warszawie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek piekarskich w regionie mazowieckim. Marka SPC utożsamiana jest z wysoka jakością, innowacyjnością i świeżością. SPC, jako Franczyzodawca, zaprasza do skorzystania z możliwości uruchomienia własnego sklepu. Naszym partnerom oferujemy: Ofertę kierujemy do osób: działalność pod znaną i rozpoznawalną marką, gotowych osobiście zaangażować się w prowadzenie pomoc w wyborze i adaptacji lokalu, działalności na terenie województwa mazowieckiego, wyposażenie sklepu, posiadających środki finansowe na poziomie około szkolenia przed otwarciem i w trakcie funkcjonowania sklepu, 8.000 zł, wsparcie marketingowo - reklamowe. z sukcesem prowadzących działalność gospodarczą lub posiadających doświadczenie w zarządzaniu sklepem Zapraszamy do kontaktu: bądź chcących poznać tego typu działalność. tel.: 22 573 92 80 zakladhandlu@spc.pl

www.spc.pl

E. Leclerc pobierał niedozwolone opłaty

Właściciel firmy Tan­‑Viet uniewinniony

n  Sąd Apelacyjny w Lublinie zakwestionował sposób pobierania przez E. Leclerc opłat za usługi marketingowe, uznając, że jest to niedozwolona opłata dodatkowa. Według przepisów czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnienie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Sąd wytknął, że umowy, które E. Leclerc przedstawiał kontrahentom, zawierały narzucone z góry postanowienia i ograniczały możliwość negocjacji. Z przyczyn proceduralnych kwota, jaką E. Leclerc musi zapłacić swojemu byłemu kontrahentowi, jest niewielka – wynosi zaledwie 1070 zł. (SSZ)

n  Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok uniewinniający właściciela i pracowników firmy Tan­‑Viet International, oskarżonych o udział w defraudacji ponad 7 mln zł. Postępowanie prokuratorskie w sprawie firmy zajmującej się m.in. dystrybucją i importem produktów orien‑ talnych zostało wszczęte w 2005 roku po zawiadomieniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uniewinniający wyrok zapadł w marcu ub.r. przed Sądem Rejonowym w Gdańsku. Odrzuconą właśnie apelację wniosła prokuratura. Wietnamska firma Tan­‑Viet International działa w Polsce od 1990 roku. (SSZ)


68 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

SZKO LENIE Fot. Hubert Wójcik

POSTRZEGANIE CENOWE SKLEPU W PRAKTYCE

Dlaczego klienci uważają Biedronkę i Tesco za tańsze, niż są? Polacy, którzy wciąż mają chudsze portfele od mieszkańców zachodniej Europy, zwracają szczególną uwagę na poziom cen kupowanych produktów. Dla większości konsumentów niskie ceny są ważne lub decydujące o wyborze miejsca robienia zakupów. Dlatego sklepowi, który postrzegany jest jako tani, łatwiej osiągnąć sukces.

P

Wszystkie duże sieci handlowe starają się za wszelką cenę two‑ rzyć wizerunek taniości. Praktycznie w każdym środku maso‑ wego przekazu jesteśmy w stanie znaleźć reklamy co najmniej kilkunastu różnych sklepów. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób dwie największe sieci handlowe – Biedronka i Tesco – budują swoje postrzeganie cenowe.

Produkty opiniotwórcze cenowo

Dwie strategie, jeden cel

Jedną z nich jest umiejętna prezentacja ceny produktu (mowa o tzw. końcówkach). Bardzo niewielka obniżka ceny (np. z 10 do 9,99 zł – tj. o 0,1 proc.) może zaowocować znaczącym wzrostem wolumenu sprzedaży. Wynika to z tzw. psychologicznych progów cenowych, które są okrągłymi liczbami. Cena 9,99 zł jest postrze‑ gana przez pryzmat liczby 9, a nie 10, mimo że jest jej znacznie bliższa. Dlatego też taka groszowa różnica może w pierwszej chwili przyciągnąć uwagę klienta lub też od razu zniechęcić go do dokonania zakupu, co ma niebagatelne znaczenie, szczegól‑ nie dla produktów kupowanych pod wpływem impulsu. Innym sposobem wpływania na klientów jest aktywna komunika‑ cja cen tzw. produktów opiniotwórczych (są to flagowe pozycje w asortymencie, charakteryzujące się dużym wolumenem sprze‑ daży i będące dla kupujących podstawą do porównań pomiędzy sklepami), na których realizowane są stosunkowo niskie marże. Informowanie o atrakcyjnych cenowo produktach buduje po‑ żądany z punktu widzenia sklepu wizerunek. Klienci wyrabiają sobie opinię na temat taniości danej placówki na podstawie niewielkiej liczby cen, które z reguły są im komunikowane. Jako przykład można podać promocję mandarynek przeprowadzaną przez sieci handlowe w okresie świąt Bożego Narodzenia. W ten sposób powstaje wizerunek bardzo atrakcyjnej cenowo oferty, również w odniesieniu do pozostałych produktów w asorty‑ mencie sklepu. Zarówno komunikację cen produktów opiniotwórczych, jak i stosowanie końcówek cenowych, możemy wykorzystać do tworzenia wizerunku naszego sklepu poprzez przeprowadza‑ nie promocji. Obecnie jest to najbardziej popularny sposób na przyciągnięcie klientów. Prym w tej kwestii wiodą hipermarkety i dyskonty, które co tydzień, dwa wypuszczają tysiące egzem‑ plarzy gazetek promocyjnych trafiających do potencjalnych klientów. Małe placówki handlowe również są w stanie prze‑ prowadzać efektywne promocje cenowe m.in. dzięki plakatom informacyjnym lub naklejkom na półkach.

Tajemnica sukcesu Biedronki leży przede wszystkim w przeko‑ naniu klientów, że oferuje ona produkty w najniższych cenach na rynku. Portugalczycy niewiele by jednak zdziałali, gdyby nie potrafili odpowiednio komunikować swojej taniości. Jednym z ciekawszych przykładów wpływania na postrzeganie cen przez klientów są butelki Coca­‑Coli o pojemności 1,75 l. Wyglądem są one zbliżone do butelek dwulitrowych, jednak (ze względu na wielkość opakowania) ich cena jest znacznie niższa niż np. w hipermarketach. Klient, kupując Colę w Biedronce, może od‑ ruchowo porównywać jej cenę do ceny produktu w większym opakowaniu w innym sklepie. Tesco jest obecnie drugą największą siecią handlową w Polsce. Jest to jednocześnie największy gracz wśród hipermarketów na naszym rynku. Przez wielu Tesco postrzegane jest jako naj‑ tańszy hipermarket, głównie za sprawą szeroko zakrojonej akcji promocyjnej. Jednak szereg badań i zestawień publikowanych m.in. w mediach pokazuje, że w rzeczywistości brytyjska sieć jest droższa od wielu swoich konkurentów. W przykładowym badaniu koszyka 50 produktów z listopada 2011 roku okazało się, że na sześć objętych analizą sklepów różnych sieci Tesco zajęło piąte miejsce, dając się wyprzedzić m.in. placówkom Auchan, Real i E. Leclerc. Jednym ze sztandarowych elementów promocji Tesco jest tzw. Clubcard. Oferuje on możliwość zbierania punktów za zakupy i wymianę ich na talony pieniężne lub towarowe. Wielu klientów posiadających kartę Clubcard woli pojechać do Tesco i zdobyć

Biedronka: jednym z ciekawszych przykładów wpływania na postrzeganie cen przez klientów są butelki Coca­‑Coli o nietypowej pojemności 1,75 l

Wielu klientów posiadających kartę Clubcard woli pojechać na zakupy do Tesco i zdobyć punkty, niż wybrać inny hipermarket (często nawet tańszy) punkty, niż wybrać inny hipermarket (często nawet tańszy). Biorąc pod uwagę zasady kart Clubcard, okazuje się, że tak naprawdę klient zyskuje jedynie 0,5 proc. wartości zakupów. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wybierając zdobywanie punktów kosz‑ tem innych sklepów, godzi się na kilkukrotnie mniejszą różnicę w cenie produktu w Tesco i innym hipermarkecie.

Przez promocje do portfela Zarówno Biedronka, jak i Tesco kładą duży nacisk na promocje – gazetki oraz eksponowanie cen wewnątrz sklepów. Klienci są wręcz zasypywani informacjami o niskich cenach przy pomocy różnego rodzaju banerów, plakatów i stojaków eksponujących towary. Kupujący może wówczas odnieść wrażenie, że wszystkie ceny w sklepie są niskie, co często okazuje się nieprawdą. Postrzeganie cenowe ma ogromny wpływ na sukces sklepu. To ono decyduje o tym, czy klient do nas przyjdzie i da nam zarobić, czy nie. Możemy być najtańsi w mieście, ale jeśli nikt o tym nie wie, to nie będziemy w stanie przetrwać na coraz bardziej kon‑ kurencyjnym rynku. Bez prowadzenia odpowiednich działań na rzecz budowy wizerunku i komunikacji cen w dłuższym okresie jesteśmy skazani na porażkę. Karol Nowicki, Maciej Kraus FernPartners Fot. Hubert Wójcik

Tajemnica sukcesu Biedronki leży przede wszystkim w przekonaniu klientów, że oferuje ona produkty w najniższych cenach Fot. Hubert Wójcik

Fot. Hubert Wójcik

odejmując decyzje cenowe, właściciel placówki handlowej powinien zastanowić się, w jaki sposób może wpływać na postrzeganie cen oferowanych produktów. Istnieje kilka metod, za pomocą których możemy osiągnąć zamierzony cel, tzn. sprawić, żeby klienci odbierali nasze ceny jako niższe, niż są w rzeczywistości.

Przez wielu klientów Tesco postrzegane jest jako najtańszy hipermarket, głównie za sprawą szeroko zakrojonej akcji promocyjnej


LO GIST YK A

G

Kompaktowy, lekki silnik TwinAir to idealny wybór dla najmniejszego z Fiatów

JAZDA PRÓBNA – FIAT 500

Miejskie coupé nie tylko dla sentymentalnych Fiat 500 to trzydrzwiowe auto stworzone z myślą o ludziach ceniących przedmioty użytkowe w stylu retro. Wersja z silnikiem TwinAir Multijet zaspokoi potrzeby także tych kierowców, dla których oprócz wyglądu liczy się pewna jazda.

n  Firma PHUP Gniezno, dystrybutor artyku‑

łów spożywczych i chemii gospodarczej, wy‑ najęła w Gorzowie Wielkopolskim magazyn o powierzchni 4000 mkw. Firma obejmuje swym zasięgiem 6 województw: dolnośląskie kujawsko­‑pomorskie, lubuskie, łódzkie, wiel‑ kopolskie i zachodniopomorskie. (SSZ)

Lidl inwestuje w logistykę n  W kwietniu br. Lidl otworzy centrum dys‑

trybucyjne w Brzozówce w okolicach Tarnowa (woj. małopolskie). Obecnie sieć prowadzi re‑ krutację pracowników do nowo powstającego obiektu. Centrum dystrybucyjne z halą mroź‑ ni, chłodnią magazynową wraz z zapleczem technicznym oraz częścią biurową będzie mieć powierzchnię 39 000 mkw. (SSZ)

Dostawczaki trzymają się mocno W 2011 roku sprzedano 47 206 samochodów dostawczych. To o 16 proc. więcej, niż rok wcześniej. Wzrosty odnotowali wszyscy producenci z pierwszej dziesiątki. Pierwsze miejsce zachował Fiat (9958 sprzeda‑ nych samochodów), z niemal dwukrotną prze‑ wagą nad drugim w kolejności Volkswagenem. Swoją pozycję włoska marka zawdzięcza oczy‑ wiście modelowi Ducato, który od 2007 roku jest najlepiej sprzedającym się autem dostaw‑ czym. Trzeba jednak zaznaczyć, że procento‑ wo przyrost sprzedaży Fiata (o 8,4 proc.) był najmniejszy spośród wszystkich aut z pierwszej dziesiątki.

Tekst i zdjęcia Hubert Wójcik

Fiat 500 TwinAirMultijet Dane techniczne Pojemność silnika Maksymalna moc Maksymalny moment obrotowy Maksymalna prędkość Średnie zużycie paliwa Cena brutto

825 cm³ 85 KM przy 5500 obr./min 145 Nm przy 1900 obr./min 173 km/h 4,1 l/100 km od 35 000 zł

znalazły się firmy francuskie. Trzeciemu w ran‑ kingu Peugeotowi (5621) udało się poprawić wynik o ponad 28 proc., czyli o 1244 auta. To zasługa, cieszących się uznaniem polskich przedsiębiorców, modeli Boxer i Partner. Za Peugeotem uplasowały się Renault, Citroën, Ford i Mercedes. (HUW)

Najlepiej sprzedające się marki samochodów dostawczych Marka

Raben zbuduje centrum logistyczne w Lublinie n   Koncern Raben wybuduje kompleks magazynowo­‑logistyczny w Lublinie przy ul. Metalurgicznej. W ramach przedsięwzię‑ cia zostanie zagospodarowana nieruchomość o powierzchni 4,7 ha. Prace obejmą budo‑ wę dwóch hal o łącznej powierzchni około 16 000 mkw. (ATE)

Następny na liście Volkswagen sprzedał łącznie 5873 dostawczaków, czyli o 474 auta więcej, niż rok wcześniej, poprawiając swój wynik o blisko 9 proc. Na trzech kolejnych pozycjach

lekka i mocna jednostka doskonale się spraw‑ dza. Wprawdzie brzmienie dwucylindrowego silnika może przywodzić na myśl jednostkę wysokoprężną, ale dla niektórych to może być jej atut... Gama jednostek napędowych obejmuje jeszcze trzy silniki: 1,2 (69 KM), 1,4 (100 KM) i 1,3 Multijet (95 KM). Turbodoładowany diesel wyposażony jest w pięciostopniową, mechaniczną skrzynię bie‑ gów, podczas gdy jednostki benzynowe mogą współpracować z przekładnią mechaniczną lub automatyczną skrzynią DualogicTM (z opcją sekwencyjnej zmiany biegów za pomocą prze‑ łączników przy kierownicy). Powrót do stylu retro dotyczy nie tylko Fiata, ale również innych marek, jak np. Volkswagen (Beetle) czy Chrysler (PT Cruiser). Na tym tle cena „pięćsetki” – 35 000 zł (najtańsza wersja) – wydaje się atrakcyjna.

Fot. Archiwum

PHUP Gniezno ma nowy magazyn

łówną zaletą „pięćsetki”, zaprojekto‑ wanej w Centro Stile Fiat, jest wygląd. Przód auta łączy styl ostatnich produk‑ tów włoskiej marki z elementami cha‑ rakterystycznymi dla pierwszego modelu 500, sprzed ponad pięćdziesięciu lat. Widoczne jest to głównie w połączeniu górnych, okrągłych re‑ flektorów ze światłami znajdującymi się poniżej. Poprzednika przypominają także charaktery‑ styczne listwy z przodu i z tyłu oraz logo. Również wnętrze nawiązuje do tradycji. Chromowane elementy, dwukolorowe siedze‑ nia, deska rozdzielcza zawsze zgrana z kolorem nadwozia, liczne schowki i takie detale, jak do‑ zownik zapachu, sprawiają, że „pięćsetka” to chyba najbardziej oryginalny model Fiata. Auto jest małe (długość 355 cm, szerokość 163 cm, wysokość 149 cm, rozstaw osi 230 cm), ale cztery osoby podróżują nim bez ścisku. Gorzej z wsiadaniem. Wysokie osoby muszą się nieco nagimnastykować, żeby zająć miejsce na tylnej kanapie trzydrzwiowego Fiata. My mieliśmy do dyspozycji wersję TwinAir (od nazwy silnika, w który jest wyposażona), posiadającą m.in. sportowe siedzenia, spojler i piętnastocalowe obręcze ze stopów lekkich. Ten ostatni element w dużej mierze decyduje o tym, jak prowadzi się najmniejszy z Fiatów. Na asfalcie auto rewelacyjnie kleiło się do drogi, na kostce było głośne, za to na progach spowalnia‑ jących i poprzecznych koleinach Fiat zachowy‑ wał się tak, jakby zabrakło mu amortyzatorów. Środowiskiem naturalnym „pięćsetki” TwinAir jest asfalt – trzeba o tym pamiętać, podejmując decyzję w salonie. Dwucylindrowy silnik TwinAir stanowi ukłon w stronę modnego ostatnio downsizingu, czyli trendu do zmniejszania rozmiarów jednostek napędowych. Turbodoładowany motor o po‑ jemności 825 cm³ osiąga moc 85 KM. Producent twierdzi, że zapewnia lepsze osiągi, niż większe jednostki, zużywając jednocześnie do 15 proc. mniej paliwa. Faktem jest, że w małej „pięćsetce”

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 69

Fiat Volkswagen Peugeot Renault Citroën Ford Mercedes Iveco Opel Nissan 

Sprzedaż (w sztukach) 2011 2010 9958 9186 5873 5399 5621 4377 5516 4955 5106 3666 4342 3939 2914 2670 2100 1201 1513 1206 1328 1070

Udział w rynku (w proc.) 2011 2010 21,09 22,57 12,44 13,27 11,91 10,76 11,68 12,18 10,82 9,01 9,20 9,68 6,17 6,56 4,45 2,95 3,21 2,96 2,81 2,63 Źródło: Samar

Liderem sprzedaży samochodów dostawczych wciąż jest Fiat, dzięki odnowionemu nieco w zeszłym roku Ducato


70 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

LOGIST YK A

Dostawczak z zabudową

JAK ODLICZYĆ VAT PRZY ZAKUPIE AUTA

Sejf zamiast kratki

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej dostosowują samochody dostawcze do profilu firmy i swoich indywidualnych wymagań. Zabudowywane są przede wszystkim nadwozia typu kabina z ramą (skrzynie, kontenery, izotermy, chłodnie) oraz furgony. O tym, jak bogata jest oferta warsztatów specjalizujących się w z zabudowie dostawczaków, można się było przekonać podczas zorgani‑ zowanych w sosnowieckiej hali Expo targów firm karoseryjnych. Wzięło w niej udział 25 autory‑ zowanych przedsiębiorstw współpracujących z Fiat Professional. (HUW)

Komu zależy na odliczeniu pełnego podatku VAT, a nie chce jeździć ciężarówką, ma alternatywę. To bankowóz typu C. Możliwość odliczenia podatku VAT od zakupu i eksploatacji pojazdu specjalnego, czyli ban‑ kowozu typu C, stworzonego na bazie dowol‑ nego samochodu osobowego, powstała m.in. w związku z wejściem w życie stosownego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Co to takiego ten bankowóz typu C? Brzmi groźnie, ale może nim być każde auto, pod wa‑ runkiem, że będzie wyposażone w co naj­mniej jeden po­jem­nik spe­cja­li­stycz­ny do prze­wo­zu go­tów­ki (lub kosztowności), im­mo­bi­li­ser, sys‑ tem alarmowy, czuj­ni­ki ochro­ny wnę­trza oraz GPS z sy­gna­li­za­cją na­pa­du. Ponadto osoba, któ‑ ra chce odliczyć 23 proc. podatku VAT, powinna prowadzić działalność gospodarczą i w związku z tym realizować obrót gotówkowy, np. przewo‑ zić utarg, czeki, papiery wartościowe, metale, kamienie szlachetne, biżuterię, itp. Popularność bankowozów rośnie tak szybko, że niektóre salony samochodowe wykorzystu‑ ją je w przekazie marketingowym. Na stronie Volvo czytamy m.in.: „Samochody Volvo speł‑ niają kryteria dla samochodów oznaczonych jako bankowóz typu C, opisane w Dzienniku Ustaw Nr 166” I dalej: „Skorzystaj z wyjątkowej okazji i wybierz jeden z modeli Volvo w wersji specjalnej. Do wyboru masz Volvo S60, S80, V60, V70, XC60, XC70 i XC90. Ciesz się komfortem i bezpieczeństwem wybranego modelu oraz korzyścią podatkową”. Z kolei Infiniti pisze na swojej stronie tak: „Centra Infiniti w Polsce oferują swoim klientom

możliwość przebudowy samochodów FX, EX i M z gamy Infiniti na samochody specjalne – bankowozy typu C...” To nie przypadek, że do skorzystania z odlicze‑ nia zachęcają tak prestiżowe i drogie marki, jak Volvo czy Infiniti. Przeróbka „zwykłego” auta jest bowiem droga. Ceny samochodów przerobionych na bankowozy są o co naj‑ mniej 10 000 zł wyższe, niż aut bazowych. W przypadku Volvo V70 odliczenie wyniesie dobrze ponad 30 000 zł, więc się opłaca. Ale nie będzie miało większego sensu adaptowa‑ nie na bankowóz samochodu, który kosztuje ok. 50 000 zł, bo kwota odliczenia wyniesie mniej więcej tyle, co wydatek na przeróbkę. No, chyba że ktoś naprawdę chce przewozić diamenty Fiatem Bravo... I jeszcze jedno: przedsiębiorca, który rozważa zakup bankowozu, powinien zdawać sobie sprawę, że homologacja to nie wszystko, by odpisać VAT. Warunkiem odliczenia jest użytkowanie samochodu zgodnie z przezna‑ czeniem. Fiskus nie podważy zasadności uży‑ wania bankowozu przez właściciela zakładu jubilerskiego czy kantoru wymiany walut, ale właściciel sklepu spożywczego będzie musiał zapewne wykazać, że sejf w bagażniku jest mu potrzebny w pracy. Sprawa jest o tyle istotna, że Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w przepisach umożli‑ wiających odliczanie podatku. Prawdopodobnie będą one miały na celu zaostrzenie kryteriów pozwalających na odpis. (HUW)

Zabudowa izotermiczna wewnętrzna na bazie Fiata Doblò (furgon). Zabudowa typu sandwich, tzn. przekrój ścian jest podobny do płyty warstwowej, w której izolacja jest zamknięta z dwóch stron laminatem. Izolacja z pianki poliuretanowej; kontrolę temperatury zapewnia agregat chłodniczy marki Zanotti

Fot. Peugeot

Przerabianie samochodów na bankowozy ma sens wyłącznie w przypadku droższych aut, takich jak np. Peugeot 508, którego ceny zaczynają się od 77 000 zł. Inaczej wysokość odliczenia nie pokryje kosztów przeróbki

Kontener izotermiczny – piekarnia na bazie Fiata Ducato 2.3 (120 KM). Poszycie zewnętrzne i wewnętrzne z laminatu w kolorze białym. Rama drzwi tylnych wykonana ze stali kwasoodpornej. Obramowanie nadwozia z profili aluminiowych, anodowanych. Wszystkie użyte materiały posiadają świadectwa PZH i mogą być dopuszczone do kontaktu z żywnością

Marcpol wynajmuje kolejne magazyny

Elektryczne ciężarówki w Carrefourze

n  Sieć Marcpol podpisała z firmą deweloperską MLP Group

n  Grupa Carrefour rozpoczęła testy nowych pojazdów dostaw‑

umowę na wynajem 5000 mkw. powierzchni magazynowej w parku MLP Pruszków II. Kolejny magazyn ma zapewnić operatorowi sprawną logistykę produktów w związku z dyna‑ micznym rozwojem sieci i planowanymi w najbliższym czasie otwarciami 17 nowych placówek. O wyborze MLP Pruszków II zdecydowała m.in. lokalizacja bezpośrednio przy budowanej autostradzie A2. Umowa została podpisana na 10 lat, a po‑ wierzchnia wynajęta przez Marcpol zostanie przekazana do użytku w II kwartale br. (SSZ)

czych z napędem elektrycznym. Jak poinformował miesięcznik „Hipersuper”, sprawdzany na terenie Francji samochód marki Renault Midlum jest największą ciężarówką na świecie, funkcjonu‑ jącą w oparciu o baterie elektryczne. Jedna zapewnia swobodne przemieszczanie się z prędkością 100 km/h podczas ośmiu godzin z ładunkiem o wadze 5,5 tony. Pojazd dostarczony Carrefourowi przez Renault Trucks przeznaczo‑ ny jest do transportu produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia na terenie miast. Samochód może przewozić ładunki

Izoterma na bazie Fiata Doblò (platforma). Przeznaczona do transportu artykułów spożywczych wymagających chłodzenia, ale w temperaturach dodatnich. Ściany o grubości 55 mm z obustronnym poszyciem z laminatu poliestrowego, izolacja z pianki poliuretanowej, wykończenie z profili poliestrowych. Podłoga izolowana, pokryta wylewką z żywicy. Na podłodze cokolik aluminiowy. Nadkola z poliestru, pojedyncze drzwi tylne o szerokości 800 mm. Światła tylne – pod zabudową

o ciężarze do 16 ton. Francuski producent aut przygotował już dla koncernu handlowego kilka pojazdów z komorami chłodniczymi. Przez kilkanaście miesięcy będą one testowane w Lyonie. (MZ)

Centrum dystrybucyjne JMD w Sieradzu n  Pod koniec br. firma Jeronimo Martins Dystrybucja otworzy

centrum dystrybucyjne w Sieradzu (woj. łódzkie). Znajdzie tam pracę prawie 300 osób. Obecnie sieć rekrutuje pracowników do nowego centrum. JMD posiada w Polsce już 9 centrów dystrybucyj‑ nych, a pod koniec ub.r. kupiła za 7,2 mln zł działkę w Lubartowie (woj. lubelskie) pod kolejny tego typu obiekt. (SSZ)


Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 71

NO WE PR O DUK T Y

Nowość miesiąca!

Rama Calcium

Babeczki Gellwe z postaciami Disneya

LU Go! Pyszne Nadzienie

 Marka Gellwe przygotowała kilka rodzajów babeczek w opakowaniach z wizerunkiem bohaterów bajek Disneya – Księżniczek, Aut oraz Wróżek. Produkty są łatwe w przygoto‑ waniu, słodkie, mają tęczowe kremy i posypkę. Mieszanki do przygotowywania ciasta i kremów nie zawierają sztucznych barwników ani konserwantów. Rekomendowana cena: 6,50 zł

 LU Go! Pyszne Nadzienie to unikatowe ciasteczka, które zawierają uwalniane przez cztery godziny węglowodany, by zapewnić regularne dostarczanie glukozy do krwi. Produkty są wypiekane z pełnego ziarna pięciu zbóż. LU Go! Pyszne Nadzienie są źródłem witamin, magnezu, błonnika i żelaza, a wersje jogurtowe zawierają żywe kultury bakterii. Dostępne są w dwóch gramaturach opakowań, w trzech wariantach: z jogurtem naturalnym, truskawkowym oraz kremem o smaku czekoladowo-orzechowym. Opakowania: 50,6 i 253 g

Producent: FoodCare

Producent: Kraft Foods Polska

Linia Wysoki Błonnik

Parówki Jedyneczki  Indykpol wprowadza na rynek parówki Jedyneczki dla dzieci. Produkty nie zawierają dodatku glutaminianu sodu i fosforanów, mają niższą o 30 proc. zawartość soli kuchennej, niż parówki po‑ wszechnie dostępne na rynku. Pojedyncze opakowanie gwaran‑ tuje dłuższe przechowywanie bez obsychania. Jedyneczki mają silne wsparcie marketingowe. Opakowanie: 220 g Orientacyjna cena detaliczna: 4,50­‑5,30 zł Producent: Indykpol

 Pieczywo Wysoki Błonnik zostało wzbogacone w krojone ziarna zbóż owsa, żyta i jęczmienia, dzięki czemu ma zdecydowanie wyż‑ szą niż standardowo zawartość błonnika pokarmowego. Produkt zawiera inulinę, która obniża poziom cukru we krwi i wspomaga odchudzanie oraz wiesiołek, który jest pomocny w walce z nadci‑ śnieniem tętniczym i wysokim poziomem cholesterolu. Opakowanie: 200 g Sugerowana cena: 4 zł Producent: Good Food

Syropy Jarmark Polski  Hoop Polska wprowadził na rynek nową markę Jarmark Polski, poszerzając tym samym portfolio syropów o markę ekonomiczną. Nowość oferowana jest w dwóch smakach – malinowym i wiśniowym w opakowaniach 0,5 l. Do kanału nowoczesnego producent skierował również warianty Malina i Malina z cytryną w butelkach 0,97 l. Opakowania: 0,5 i 0,97 l (kanał nowoczesny) Sugerowane ceny: 3,79 i 7,29 zł

 Rama Calcium powstaje z olejów roślinnych (głów‑ nie słonecznikowego i rzepakowego), dzięki cze‑ mu jest naturalnym źródłem niezbędnych kwasów tłusz‑ czowych i witaminy E. Produkt jest wzbogacony w witaminę A oraz witaminy z grupy B (B1, B2, B6 i B12) a także w wapń, któremu zawdzięcza swoją nazwę. Producent: Unilever Polska

Babeczki Nadziane budyniem  Delecta rozbudowuje ofertę ciast do samodzielnego wypieku, wprowadzając do oferty Babeczki Nadziane w czterech wariantach smakowych: Babeczki Nadziane budyniem o smaku waniliowym (315 g), Babeczki Nadziane bu‑ dyniem o smaku czekoladowym (315 g), Babeczki Czekoladowe Nadziane budyniem o smaku wa‑ niliowym (315 g) oraz Babeczki Nadziane płatkami czekolady (280 g). Ceny: 4,85 i 5,85 zł Producent: Rieber Foods Polska

Duńskie ciasteczka w ofercie Scandic Food  Roses to maślane ciasteczka z Danii w eleganckim, metalowym opakowa‑ niu. Produkt ma obniżoną zawartość cholesterolu. Opakowanie: 454 g Cena: około 16 zł Importer: Scandic Food

Producent: Hoop Polska

Pasztet Smyka

 Bakalie marki Bakal są dostępne w nowych opakowaniach. Zmienił się kształt, kolorystyka, inny jest też rodzaj folii, w których znajdują się produkty. Opakowania: 150 i 200 g

 Aves wprowadził do oferty Chrupiące Sajgonki z farszem wa‑ rzywnym z dodatkiem wieprzowiny oraz z sosem słodko-kwaśnym. Opakowanie: 225 g Cena brutto: 5,99-6,99 zł

 Pasztet Smyka został opracowany z myślą o dzieciach. Jest dostępny w dwóch smakach: drobiowym i pomidorowym, nie zawiera chemicznych dodatków, takich jak konserwanty, glu‑ taminian sodu i innych substancji oznaczonych symbolem E. Nie zawiera też dodatków w postaci mięsa wieprzowego (jest w 100 proc. drobiowy). Opakowanie: 100 g Sugerowana cena: 1,69 zł

Producent: Atlanta Poland

Producent: Aves

Producent: Mispol

Sajgonki Aves Bakal w nowych szatach

REKLAMA


72 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

NOWE PR O DUK T Y

Kubuś Waterrr Sport

Ser kefalotiri z linii Mleczne Smaki Świata

Nowe smaki czekolad merci

 Mleczne Smaki Świata to nowa marka Lacpolu. Pierwszym pro‑ duktem, który firma wpro‑ wadza na rynek, jest grecki ser kefalotiri. To tradycyjny ser twardy o wyrazistym, pikantnym smaku i aromacie, podobny do włoskie‑ go parmezanu. Z uwagi na twardość, często podawany jest po uprzednim przesmażeniu. Produkt pakowany jest próżniowo w folię. Opakowanie: około 200 g Sugerowana cena: około 27,90 zł/kg

 Rodzina czekolad merci wzbogaciła się o dwa warianty smakowe: Noisette o smaku orzechów laskowych oraz delikatną Deserową Mleczną łączącą smak kakao i śmietanki. W każdym opakowaniu znaj‑ dują się cztery, osobno pakowane minitabliczki. Wprowadzeniu nowych wariantów towarzyszyć będą atrakcyjne ekspozycje oraz materiały POS w punktach sprzedaży. Opakowanie: 100 g Dystrybutor: Storck

Producent: Lacpol

 Kubuś Waterrr Sport to pierwsza na rynku funkcjonalna woda dla dzieci. Dzięki zawartości magnezu, wapnia oraz witamin B6 i B12, dostarcza do organizmu minerały i witaminy utracone podczas wysiłku fizycznego. Nie zawiera konserwantów ani sztucznych barwników. Zaletą jest poręczna butelka. Napój do‑ stępny jest w dwóch wariantach – jagodowym i citrus­‑mix. Opakowanie: 0,5 l Sugerowana cena na półce: 2,79 zł

Więcej sałatek i marynat Krakus

 Linia Bakal Sweet to bakalie oblane mleczną czekoladą. Seria składa się z pięciu wariantów: migdały, orzechy laskowe, orzechy arachidowe, rodzynki i żurawina. Opakowanie: 150 g Sugerowana cena: 5 zł

 Marka Krakus rozszerza ofertę o sześć nowych produktów w segmencie sała‑ tek i marynat. Są to: sałatka szwedzka, sałatka łowicka, papryka konserwowa, sałatka z buraczków ćwikłowych z papry‑ ką i cebulą, seler z ananasem oraz seler konserwowy. Na opakowaniach nowych produktów pojawiło się hasło „Od lat tradycyjnie dobry smak”.

Polo Cola Slim ze stevią

Producent: Atlanta Poland

Producent: Agros-Nova

 Firma Zbyszko jako pierwsza w Polsce wprowadza na rynek produkt słodzony stevią. Jest to trzeci wariant produktów Polo Cola. Zastosowanie stevii pozwala na ograniczenie kaloryczności o połowę bez użycia sztucz‑ nych słodzików.

Majeranek XXL od Appetity

Producent: Grupa Maspex Wadowice

Producent: Zbyszko

Petitki Lubisie Śniadanko  Petitki Lubisie Śniadanko to bisz‑ koptowe ciasteczka w kształcie misia wypiekane z pełnoziarnistej mąki, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników. Wypełnione są nadzieniem z serkiem twarogowym w dwóch smakach – waniliowym i morelowym. Serek poddawany jest procesowi ter‑ micznemu, który redukuje ilość bakterii i znacząco zmniejsza aktywność wody w nadzieniu. Opakowanie: 45 g Producent: Kraft Foods Polska

Michałki Pomarańczowe i Kawowe  Rodzina Michałków produkowanych przez Wawel powiększyła się o dwa smaki – pomarańczowy i kawowy. Michałki Pomarańczowe to połączenie orzechów z nutą pomarańczy i cząst‑ kami kandyzowanej skórki pomarańczowej, zaś Michałki Kawowe są miksem orzechów i kawy. W ofercie Wawelu znajdują się także Michałki Zamkowe i Michałki Białe. Opakowania: 280 i 750 g Sugerowane ceny: 7,99, 19,99 i 25,99 zł/kg Producent: Wawel

Bakal Sweet

 Marka Appetita poszerzyła ofertę przypraw jednorodnych o Majeranek w paczce XXL. Produkt ma nowoczesną szatę graficzną z wyraźnym zdjęciem ma‑ jeranku, co pozwala szybko rozpoznać przyprawę na półce. Jaskrawa naklejka „Paczka XXL” informuje o powiększonej gramaturze. Opakowanie: 15 g Sugerowana cena: 1,60 zł Producent: Jutrzenka Colian

Jolly Baby w ofercie Solidarności  Czekoladowa Solidarność wprowadziła na rynek nowy produkt – galaretki z nadzieniem w cukrze Jolly Baby. Dostępne smaki to cy‑ tryna, pomarańcza, ma‑ lina i jabłko. Pektynowe galaretki przygotowane są bez sztucznych barw‑ ników oraz konserwantów, każda z nich znajduje się w osobnej owijce. Dostępne w różnych gramaturach opakowań. Opakowania: 150, 200, 500 g, 1 i 3 kg Producent: FC Solidarność

Nowe smaki lodów Grycan  Z okazji jubileuszu 50­‑lecia prowadzenia dzia‑ łalności biznesowej przez Zbigniewa Grycana na rynek trafiła linia lodów Dla koneserów. Składają się na nią smaki: Biała czekola‑ da (z kawałkami czekolady), Czekolada z nutką mięty oraz Orzech włoski. Lody Grycan produkowane są według autorskich receptur, na bazie śmietanki kremówki i żółtek jaj. Opakowanie: 500 ml Sugerowana cena: 9,90 zł Producent: Grycan Lody od Pokoleń

Musztardy Prymat  Prymat oferuje musztardy w pięciu najpopularniejszych sma‑ kach: sarepską, delikatesową, chrzanową, kremską i rosyjską. Średnia cena detaliczna: 2,30 zł Producent: Prymat

Amazonia i Africana od Fortuny  Napoje Amazonia i Africana dołączyły do gamy napojów Fortuny. Amazonia to połączenie smaku guawy, pomarańczy i banana, zaś Africana – pomarańczy, ananasa i papai. Charakter produktów podkreślają opakowania – znajdują się na nich maski nawiązujące do kultur południowych kontynentów. Opakowanie: 1 l Sugerowana cena: 2,99 zł Producent: Agros-Nova

Listerine Smart Rinse  Listerine Smart Rinse to płyn do płuka‑ nia ust dla dzieci od 6. roku życia. Produkt wzmacnia zęby i zapobiega próchnicy, czyści miejsca, do których nie dociera szczoteczka, nie zawiera cukru i alkoholu. Jego formuła jest atrakcyjna dla dzieci. Producent: Johnson & Johnson Poland


Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 73

NO WE PR O DUK T Y

Lubelska Trzy Zboża  Lubelska Trzy Zboża swój smak zawdzięcza trzem różnym ziarnom zbóż (pszenicy, jęczmie‑ nia i kukurydzy), których charaktery wzajemnie się przenikają. Jakość produktu podkreśla rysu‑ nek dojrzałego kłosu na etykiecie. Opakowania: 100, 200 i 500 ml Sugerowane ceny: 4,59; 8,29 i 19,49 zł Producent: Stock Polska

Innowacyjne opakowanie Na podstawie Lecha Premium

Route 66 w odświeżonych opakowaniach  Marka Route 66 zmieniła opakowania swoich produk‑ tów (z wyjątkiem papierosów Superslims). Odświeżone logo, nowoczesna paczka zawie‑ rająca srebrzenia i wypukłe elementy podkreślające jakość produktu, a także nasycone ko‑ lory mają przyciągnąć większą uwagę konsumentów oraz umocnić wizerunek marki na rynku. Na opakowaniach pojawił się także znak Tobacco Expert, który sygnalizuje wysoką jakość produktu za przystępną cenę. Smak i technologia produkcji Route 66 pozostały takie same.

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  Producent Lecha Premium wprowadza lodówkomaty, czyli Wódka Gruszkowa mogą mieć tylko firmy w trzeźwości dostęp do tych materiałów nowe multipacki piwa Lech Premium zawierające osiem puszek  Do Bielskiej linii trunków do‑ o pojemności 330 ml. Wygodny i poręczny karton przeznaczony łącza produkt o nowym smaku zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem jest do włożenia do lodówki. Jeden z boków można rozerwać. – Gruszkowa. Jest ona uzupełnie‑ Lodówkomat to odpowiedź na trend rosnącego zapotrzebowa‑ niem serii, liczącej do tej pory cztery owocowe Producent: Imperial Tobacco Polska nia na atrakcyjne multipacki, szczególnie w sklepach alkoholowymi. wielkopo‑ napojami kompozycje: Miodową, Cytrynową, Wiśniową wierzchniowych. Producent: Kompania Piwowarska

i Grejpfrutową. Gruszkowa to wódka kolorowa, produkowana w oparciu o naturalny sok gruszko‑ wy i wysokiej jakości spirytus. Producent: Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych Polmos

Rum Bacardi Oakheart  Portfolio Bacardi wzbogaciło się o Bacardi Oakheart z rosnącej kategorii spiced rum. Wprowadzeniu produktu na rynek towarzyszy silne wsparcie marketingowe. Rum Oakheart powstaje w opalanych ogniem dębowych beczkach. Trunek ma słodko­‑ostry, przydymio‑ ny smak. Wyłączny dystrybutor: Bacardi­‑Martini Polska

Soplica Pigwowa  Soplica wprowadza na rynek Soplicę Pigwową. To leżakowana w specjalnych warunkach na‑ lewka, która wytwarzana jest z owoców pigwy. Alkohol wprowadzany jest na rynek w limito‑ wanej edycji na bazie zbiorów, które odbyły się jesienią 2011 roku. Nalewka ma charakterystycz‑ ną, delikatnie kwaskowatą nutę.

Extra Żytnia Retro  Extra Żytnia Retro dostępna w ofercie limitowanej nawiązuje do znanej wódki z czasów PRL­‑u. Produkt dostępny jest w identycznym opakowaniu jak w la‑ tach 80. Design butelki Extra Żytniej Retro, przypomi‑ na o korzeniach wódki i zwraca uwagę na jej historię. Producent: Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych Polmos

Producent: CEDC

Intensywnie Regenerująca Emulsja Neutrogena

Suplementy diety Shou  Linia Shou, znana z plastrów na stopy oczyszczających or‑ ganizm z toksyn Shou Detox Patch, poszerzona została o dwa suplementy diety: Shou Detox Forte i Shou Slim Control 40+. Shou Detox Forte to innowacyjny suplement diety zawierający składniki o silnym działaniu antyoksydacyjnym, które usuwają z organizmu nagromadzone toksyny. Shou Slim Control 40+ Forte wspomaga dietę odchudzającą, jest przeznaczony dla kobiet po 40. roku życia, które mają problem z nadwagą lub tzw. „wilczym apetytem”.

 Neutroena Formuła Norweska Intensywnie Regenerująca Emulsja do ciała przeznaczona jest do skóry suchej, wrażliwej, podrażnionej. Kosmetyk ma bezzapachową formułę, co minimalizuje ryzyko alergii, działa jak regenerujący opatrunek. Kremowa i nie‑ tłusta konsystencja sprawia, że natychmiast się wchłania. OpakowaniA: 250 i 400 ml Producent: Johnson & Johnson Poland

Zapas mydła w płynie Attis  Firma Gold Drop wprowadziła do sprzedaży zapas mydełka w płynie Attis o pojemności 1 l. Produkt ma neutralne pH, dzięki czemu nie podrażnia skóry rąk, zaś gliceryna ma właściwości nawil‑ żające i natłuszczające. Produkt oferowany jest w czterech wersjach kolorystyczno-zapachowych: Oliwka i ogórek (nowy wariant), Orchidea, Mleko i miód oraz Antybakteryjne. Opakowanie: 1 l Cena: około 7 zł Producent: Gold Drop

Producent: Verco

Silan Royal

Krem BB Beauty Balm Perfector  Marka Garnier proponuje krem BB Beauty Balm Perfector. Krem ujednolica koloryt cery, koryguje zmarszczki i niedoskonałości, przywraca blask, nawilża przez całą dobę, ma filtr 15 SPF. Jest dostępny w dwóch odcieniach – do jasnej i ciemnej karnacji. Producent: L’Oréal Polska

 Seria Jonhson’s Baby Bedtime to nowe kosmetyki do pielę‑ gnacji dzieci. Tworzą ją: płyn do kąpieli, żel, mleczko, krem oraz oliwka. W skład produktów wchodzą wyciągi z rumianku i lawen‑ dy, które ułatwiają zasypianie. Kosmetyki mają rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

 Nowa linia Silan Royal dostępna jest w trzech wariantach: Silan Royal Pearl z wonią kwiatów le‑ śnych, nutami bergamotki i jabłka; Silan Royal Gold – połączenie zapachu orchidei i róż oraz Silan Royal Black – na ekstrakcie z ma‑ gnolii. Opakowania: 0,8 i 1,9 l Sugerowane ceny: 10 i 18 zł

Producent: Johnson & Johnson Poland

Producent: Henkel Polska

Jonhson’s Baby Bedtime


74 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

PR OMOC JE

Promo-pack Valbon Camembert z żurawiną

Animowany spot Leona  Trwa kampania reklamowa prezentująca nowe bananowo­ ‑owocowe soki Hortex Leon w innowacyjnych opakowaniach w formie saszetki z zakrętką. Spot rysunkowy, który odwołuje się do bajkowego świata Wyspy Leona, emitowany jest w ogólno‑ polskich stacjach telewizyjnych oraz na kanałach dziecięcych. Więcej o produkcie na stronie www.WyspaLeona.pl.

 W marcu Hochland Polska wprowadzi na rynek promo­‑pack zawierający Valbon Camembert 180 g oraz słoiczek z żurawiną 85 g. Na opakowaniu producent podaje przepis na Valbon Camembert na ciepło z żurawiną. Produkt dostępny będzie w handlu nowoczesnym i w wybra‑ nych sieciach regionalnych handlu tradycyjnego. Producent: Hochland Polska

Mlekołaki w telewizji  Wystartowała kampania marki Mlekołaki pod hasłem „Inwazja smaku w Mlekołaku”. Jej celem jest zakomunikowanie udoskonalonej jakości Mlekołaków oraz renomy marki Lubella. Kampania obejmuje następujące stacje telewizyjne: TVP1, TVP2, TVN, POLSAT, TV4 i TVN7.

Producent: Hortex Holding

Producent: Maspex Wadowice

Almette wraca do telewizji  W marcu, w głównych stacjach telewizyjnych (TVP, TVN, Polsat) oraz kanałach tematycznych (Discovery, TVN Style) pojawiać się będą spoty reklamowe poświęcone serkom Almette należącym do najpopularniejszych serków twarogowych w Polsce. Serek Almette ma puszystą konsystencję, wyróżnia go opakowanie stylizowane na formę skopka.

Kolejna odsłona kampanii „Michałki z Wawelu”  Wawel rozpoczął kampanię outdoorową sztandarowego produktu firmy – Michałków. Jest to kolejna odsłona kampanii „Michałki z Wawelu”, która rozpoczęła się w TV w styczniu br. Akcja związana jest z wprowadzeniem na rynek dwóch nowych smaków cukierków: pomarańczowego i kawowego. Producent: Wawel

Szybko i słodko – promocja Nestlé  Od 6 lutego trwa loteria Nestlé „Szybko i Słodko”. Należy kupić dowolny produkt z oferty słodyczy Nestlé objęty promo‑ cją, zachować dowód zakupu i wysłać SMS pod wskazany numer lub zarejestrować go na stronie www.szybkoislodko.pl. Promocja potrwa do kwietnia, biorą w niej udział wafelki Princessa i Nesquick, batony Lion, Kit Kat i Aero, czekolady Aero, pianki i żelki Jojo oraz wafel Maxer XXL. Loteria będzie wspierana w prasie handlowej i Internecie. Organizator: Nestlé Polska

Producent: Hochland Polska

Kampania pizzy Guseppe  Trwa silna kampania dla pizzy Guseppe z portfolio Dr. Oetker. Produkt dostępny jest w czterech wariantach smakowych: z salami, z szynką, z szynką i pieczarkami oraz cztery sery. Sprzedaż pizzy Guseppe w 2012 roku będzie intensywnie wspierana reklamą telewizyjną. Sugerowana cena produktu to 6,90 zł. roducent: Dr. Oetker Polska

Konkurs nimm2 Śmiejżelki  Na stronie internetowej www.promocjasmiejżelki.pl trwa konkurs na najlepszy komiks o tematyce zimowej. Śmiejkomiksy można tworzyć z gotowych elementów bądź rysować je od początku sa‑ modzielnie. Autorzy najlepszych prac co tydzień nagradzani są lalkami oraz zestawami klocków Lego. Śmiejżelki to żelki owoco‑ we wzbogacone witaminami z sokiem owocowym. Różnorodny kształt żelków pozwala na układanie z nich postaci. Dystrybutor: Storck

Konkurs marki Blow  Ruszył nowy konkurs przygotowany przez firmę PB Group – Premium Beverages. Do każdego zakupionego napoju ener‑ getycznego Blow producent dołączył zdrapki z nagrodami. 10 pustych zdrapek można wymienić na nagrodę w sklepach, w których dostępne są napoje Blow. Konkurs został wsparty działaniami POS w placówkach objętych promocją. Regulamin dostępny jest na stronie www.blowenergy.pl. Organizator: PB Group-Premium Beverages

Costa funduje wakacje  Aby wziąć udział w promocji napo‑ jów marki Costa, należy kupić jeden z produktów w promocyjnym opako‑ waniu. Jeśli po otwarciu konsument znajdzie w nim wodę zamiast napoju, oznacza to, że wygrał jedną z 50 tygo‑ dniowych, rodzinnych wycieczek na Costa Teguise na Wyspach Kanaryjskich lub jedną z 1000 ekskluzywnych wali‑ zek podróżnych. Promocja potrwa do 31 maja br. Dla sklepów przygotowano atrakcyjne materiały POS (m.in. owijki paletowe, plakaty, pole signy). Szczegóły na stronie www.prostozraju.pl. Organizator: Hortex Holding

Loteria Jacobs Krönung

Sidolux i Vileda łączą siły

 Wystarczy kupić pięć Gorących Kubków marki Knorr, zachować paragon i zgłosić udział w loterii. Codziennie jest szansa na zdobycie jednej z 10 miejskich toreb, a raz w ty‑ godniu można wygrać 5000 zł. Loteria trwa od 1 lutego do 13 marca 2012. Szczegóły na stronie www.tegomitrzeba.pl.

 Marka Jacobs Krönung przygotowała loterię „Odkryj magię wygrywania”. Do wygrania jest ponad 10 000 nagród, w tym najnowszy model rodzinnego samochodu Audi Q3, ekspresy do kawy Tassimo oraz zestawy eleganckich fili‑ żanek Jacobs dla dwóch osób. Loteria potrwa od 13 lutego do 22 kwietnia 2012 roku. Jej celem jest poprawa widoczności produktu w sklepie oraz zwiększenie poziomu sprzedaży. Szczegóły na www.loteriakronung.pl.

 Przy zakupie wybranego artykułu do sprzątania Viledy klienci otrzyma‑ ją w prezencie produkt do czyszcze‑ nia Sidolux. Produkty będzie można kupić w dwóch wariantach: za zakup mopa i wiadra UltraMax firmy Vileda klient otrzyma uniwersalny płyn do mycia Sidolux o zapachu mydła marsylskiego. Natomiast do brązo‑ wej szczotki Vileda 2 w 1 do Parkietu, dołączono płyn Sidolux Expert do mycia drewna, o pojemności 750 ml.

Organizator: Unilever Polska

ORGAnizator: Kraft Foods Polska

Producenci: Lakma Strefa i Vileda

Gorący Kubek Knorr z nagrodami


WYPOSAŻENIE

n  Motorola Symbol DS4208 to nowy czytnik

Telefon jak czytnik n  Listonic – lista zakupów w telefonie – zo‑

stał wzbogacony o czytnik kodów kreskowych. Aplikacja pozwala sprawdzić, ile powinien kosz‑ tować produkt, zobaczyć jego oceny i zdjęcia. To kolejna, po możliwości głosowego dyktowania, metoda dodawania produktów do listy. Nowe rozwiązanie jest już znane w Japonii i Stanach Zjednoczonych jako Extended Packaging. Na polskim rynku pierwszą firmą, która z niego korzysta, jest Unilever, który stosuje nowość dla niektórych produktów Knorr. Aplikacja, po rozpoznaniu kodu kreskowego, pokazuje najważniejsze informacje o produkcie: cenę ze sklepów internetowych, ocenę i komentarze innych użytkowników, a także zdjęcia. Na życzenie producentów przy niektórych artykułach mogą pojawić się inne pomocne informacje – np. przykładowe przepisy kulinar‑ ne. Każdy użytkownik systemu Listonic może skomentować zeskanowany produkt, ocenić go lub dodać własne zdjęcia. (GSZ)

Ręczny terminal Casio dla magazynów

kodów kreskowych typu area imager. Szybkość skanowania typowa dla modeli laserowych, wielokierunkowy moduł skanujący oraz obsłu‑ ga niemal wszyst‑ kich kodów 1D, 2D i pocztowych sprawiają, że to uniwersalne urzą‑ dzenie sprawdzi się nie tylko w sklepach, ale również w działalności magazynowej czy produkcyjnej. Symbol DS4208 odczytuje również elektroniczne kody z ekranów telefonów czy komputerów, co przydaje się podczas obsługi programów konsumenckich w sklepach, ograniczając koszty związane z wydrukiem kart rabatowych czy też kuponów lojalnościowych. Wystarczy jedy‑ nie odczytać pobrany wcześniej przez klienta kod kreskowy z telefonu komórkowego, który upoważnia go do określonego rabatu bądź pro‑ mocji. Symbol DS4208 jest prosty w obsłudze i gwarantuje bezbłędny odczyt nawet w przy‑ padku uszkodzonych lub słabo wydrukowa‑ nych kodów. Czytnik ma mocną i ergonomiczną konstrukcję – wytrzymuje wielokrotny upadek z wysokości 1,8 m, jest odporny na zmiany tem‑ peratur, wilgoć oraz pył. Urządzenia Motoroli oferowane są na polskim rynku przez spółkę Koncept­‑L. (GSZ)

Dozownik do warzyw Agripo n  Firma SolgerPackaging, jako wyłączny dystrybutor na polskim rynku, oferuje od stycznia

br. automatyczny dozownik do warzyw Agripo. Urządzenie umożliwia przejrzystą ekspozycję warzyw oraz przedłuża ich świeżość, dzięki zachowaniu odpowiednich warunków przechowy‑ wania. Dyspenser automatycznie odseparowuje zanieczyszczenia, typu piasek czy łuski, dzięki czemu otoczenie sto‑ iska pozostaje zawsze czyste. Atutem Agripo jest prosta konstruk‑ cja oparta o moduły na kółkach oraz ład‑ ny, estetyczny wygląd. Szczyt dozownika można wykorzystać jako powierzchnię re‑ klamową. Dyspensery można niemal do‑ wolnie aranżować, w czym pomaga bo‑ gactwo akcesoriów. Produkt dedykowany jest przede wszystkim sieciom handlowym. Zakup urządzenia szybko się zwraca – w Skandynawii, gdzie analogiczne rozwiązania dostępne są już od jakiegoś czasu, zastosowanie dyspenserów do warzyw zaowocowało wzrostem sprzedaży tego asorty‑ mentu przeciętnie o około 30 proc. Szczegóły na stronie www.solger.pl. (GSZ)

Fot. SolgerPackaging

Uniwersalny czytnik od Motoroli

Aplikacja SAP dla handlu detalicznego n  SAP zaprezentował SAP BusinessObjects

n  Casio oferuje ręczny terminal dla magazynów

DT­‑X8, który wyposażono w All­‑Range­‑Imager oraz funkcję RFID. Urządzenie waży zaledwie 295 g, wytrzymuje upadek z trzech metrów i jest odporne na pył i wodę. Jak zapewnia producent, terminal podnosi wydajność korzystających z niego pracowników o około 20 proc. Nowy Casio DT­‑X8 All­‑Range ma wyraźny punkt celowania i wykorzystuje wysokiej wydajności autofokus CMOS do odczytu wszystkich rodza‑ jów kodów kreskowych. Trzy antypoślizgowe przyciski wyzwalania dają zarówno praworęcz‑ nym, jak i leworęcznym osobom możliwość przyjęcia różnych pozycji pracy, zmniejszając tym samym ruch palca do minimum. Głowica skanująca skierowana jest w dół, dzięki czemu odczytywanie kodów przebiega bardzo szybko i bezbłędnie. Kolejnym elementem zwiększają‑ cym wydajność jest funkcja wibracji, za pomocą której użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania odczytu. Terminal jest gotowy do użycia. W zestawie posiada baterię, przewód USB, pasek na nad‑ garstek oraz zasilacz sieciowy. Wysokiej jakości bateria litowo­‑jonowa pozwala na około 20 go‑ dzin pracy. W standardzie DT­‑X8 wyposażony jest w Bluetooth, WLAN i interfejs USB. (GSZ)

Terminale Intermec n  Intermec wprowadza terminale serii 70. To

Nowe możliwości oświetlania sklepów n  Firma OSRAM opracowała pierwsze reflek‑

torowe lampy LED z kątem pokrycia 7,5 stop‑ nia, o poziomie światłości aż 124 000 kandeli. Lampy te charakteryzują się ponadto wysokim współczynnikiem odwzorowania barw i cie‑ płobiałą barwą światła. Dają nowe możliwości oświetlenia sklepów, w porównaniu z lampami wyładowczymi. Co więcej, zużycie energii wy‑ nosi jedynie 60 W (dla porównania pojedyn‑ cza reflektorowa lampa, z konwencjonalną 70­‑watową, wysokoprężną lampą wyładowczą i kątem pokrycia 9 stopni, osiąga światłość tylko około 82 000 kandeli). Aby otrzymać tak wyso‑ kie parametry specjaliści z OSRAM zastosowa‑ li lepszy luminofor i udoskonalili technologię przyłączeń. Ponadto użyto najnowszej generacji struktur półprzewodnikowych UX3. Dzięki tej technologii lampy LED mogą pracować przy większym napięciu a także wyprowadzać więcej światła. Dodatkowo zasilanie nie przepływa przez powierzchnię chipa, ale jest generowane w nim samym. Uzyskane w ten sposób światło jest rozsyłane równomierniej i pozwala na bar‑ dziej jednolite oświetlenie obiektów. (GSZ)

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 75

nowa generacja komputerów przenośnych o wzmocnionej obudowie, przygotowanych do pracy w wyjątkowo trudnych warunkach. Seria 70 obejmuje cztery urządzenia oparte na jednej platformie: CN 70, CN70e, CK70 i CK71. Urządzenia serii 70 wyposażone są w mobil‑ ny system operacyjny Windows Embedded Handheld. Wytrzymują upadek z wysokości 180 cm w każdej temperaturze. System diagno‑ styczny w terminalu pozwala na monitorowanie jego stanu, co usprawnia serwis. (GSZ) REKLAMA

Sales Analysis for Retail – aplikację analityczną dla handlu detalicznego opartą na platformie SAP HANA. Zawiera ona gotowe modele da‑ nych, kluczowe wskaźniki efektywności, pa‑ nele informacyjne dostosowane do potrzeb pracowników na różnych stanowiskach oraz spersonalizowane raporty, mające umożliwić firmom lepsze zrozumienie wszystkich czynni‑ ków wpływających na cykl sprzedaży. Rozwiązanie SAP HANA pozwala sklepom na dostęp do kluczowych informacji w czasie rzeczywistym oraz umożliwia prowadzenie praktycznie na bieżąco interaktywnej analizy danych, co nie jest dostępne w przypadku tradycyjnych baz danych. Wprowadzenie do sprzedaży SAP BusinessObjects Sales Analysis for Retail planowane jest w drugim kwartale 2012 roku. (GSZ)

Promocja zimowa SOLID YORK W miesiącach grudzień, styczeń, luty - korzystne rabaty!

Wireland Sp. z o.o. Kompleksowe Wyposażenie Sklepów

ul. Szarych Szeregów 10 77-100 Bytów tel./fax: (59) 822 34 42 biuro@wireland.pl www.wireland.pl


76 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

WYPO SAŻENIE

ZMIANY NA RYNKU PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH

Wystarczy zbliżyć i po sprawie Banki i organizacje płatnicze promują swój stosunkowo nowy produkt znacznie usprawniający obsługę klientów w sklepach – karty zbliżeniowe. Utrudniają im to głosy poddające w wątpliwość pełne bezpieczeństwo tej formy płatności bezgotówkowych. Prześledziliśmy argumenty każdej ze stron.

Z

łodziej wyposażony w specjalny prze‑ nośny czytnik, wykorzystując tłok w au‑ tobusie albo w kolejce do kasy, sczytuje dane z cudzej karty, znajdującej się np. w damskiej torebce. Możliwe? Tak. Żeby zeska‑ nować kartę wystarczy zbliżyć czytnik na 2­‑5 cm, operacja trwa bardzo krótko. Tylko co dalej? W tym miejscu zaczyna się problem (złodzieja). Nie może on bowiem posłużyć się informacjami z cudzej karty, np. płacąc za zakupy w supermar‑ kecie, ponieważ dla każdej transakcji zbliżenio‑ wej generowany jest inny kod. Co do tego, że w tradycyjnym sklepie nikt nie zrobi użytku ze skopiowanych informacji, zgodni są zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy kart zbliżeniowych. Pozostaje więc Internet.

informowała w komunikatach prasowych i na zwołanej specjalnie w tym celu konferencji. Poprosiliśmy o komentarz Macieja Gajewskiego, reprezentującego Visa Europe. – Przy płatnościach kartą za zakupy w Internecie istnieje wymóg we‑ ryfikowania takich transakcji kodem CVV2, który jest nadrukowywany na kartę. Jeżeli bank obsłu‑ gujący detalistę i bank­‑wydawca nie zweryfikują takim kodem danej transakcji internetowej, to odpowiedzialność spada na jeden z tych banków – nie na użytkownika karty. Poza tym, coraz więcej banków­‑wydawców kart Visa i coraz więcej sklepów internetowych stosuje jeszcze jedno zabezpieczenie w postaci systemu Verified by Visa, który wymaga użycia dodatkowego kodu, znanego wyłącznie użyt‑ kownikowi karty – tłumaczy Maciej Gajewski.

Dodatkowe zabezpieczenia

Jest problem…

Jednak w polskich sklepach internetowych zło‑ dziej także nie zdziała zbyt wiele. Oprócz numeru karty i daty jej wygaśnięcia (te dane można ścią‑ gnąć, używając własnego czytnika) wymagane jest u nas także podanie kodu CCV, czyli dodat‑ kowej autoryzacji. Co innego za granicą, tam jest łatwiej. – Numer karty i data jej wygaśnięcia to minimum potrzebne, by dokonać zakupu w wybra‑ nych zagranicznych sklepach internetowych, gdzie klient nie zawsze jest zobowiązany do podania numeru CCV – mówi Piotr Nawrocki, prezes ID Block Systems, firmy zajmującej się innowacjami i zabezpieczeniami systemów zbliżeniowych, producenta m.in. etui zabezpieczającego karty płatnicze przed kradzieżą danych. – Takiego prób‑ nego zakupu dokonaliśmy z moimi współpracowni‑ kami na amerykańskim portalu farmaceutycznym, podając podczas transakcji innego właściciela kar‑ ty, inną osobę zamawiającą i inny adres wysyłki. Wszystko to, co zamówiliśmy, bez komplikacji do nas dotarło – zapewnia Nawrocki. O ryzyku zwią‑ zanym z używaniem kart zbliżeniowych firma

Jednak, jeśli przedstawicielom ID Block Systems rzeczywiście udało się zapłacić za zakupy hipo‑ tetycznie sczytaną kartą, może to oznaczać, że płatności zbliżeniowe nie są aż tak bezpieczne, jak zapewniają banki i organizacje płatnicze. Z drugiej strony instytucje te sugerują, że to, co rzekomo wykryli pracownicy ID Block Systems, może być częścią kampanii medialnej, obliczonej na rozpropagowanie ochronnego etui, którego firma jest producentem. – Prawdopodobnie za‑ mieszanie z bezpieczeństwem kart zbliżeniowych wynika z tego, że ostatnio pojawiły się na rynku informacje o rzekomej możliwości skopiowania danych z takich kart – mówi Jędrzej Grodzicki, sekretarz Forum ds. Przeciwdziałania Oszustwom z  Wykorzystaniem Kart Płatniczych Rady Wydawców Kart Bankowych, doradca zarządu Związku Banków Polskich. – Pod względem płat‑ ności Polska jest jednym z bezpieczniejszych krajów na świecie. Żaden z polskich banków wydających karty nie odważyłby się wprowadzić instrumen‑ tu płatniczego, który byłby mniej bezpieczny od

REKLAMA

dotychczas funkcjonujących na rynku. Banki są instytucjami zaufania publicznego i dlatego nie mogą sobie pozwolić na wypuszczanie niebez‑ piecznych produktów – mówi Jędrzej Grodzicki. I dodaje: – Pomijając kwestie technologiczne, nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że ktoś w auto‑ busie oklepuje pasażerów dziwnym urządzeniem i nie wzbudza niczyich podejrzeń.

… czy go nie ma? Banki uspokajają, a przeciwnicy kart zbliżenio‑ wych podnoszą jeszcze jeden argument – co się stanie, gdy złodziej ukradnie kartę? Nie musi przecież znać numeru PIN, żeby płacić nią w skle‑ pie. Wprawdzie z wykorzystaniem karty zbliże‑ niowej bez podawania PIN­‑u można robić zakupy tylko do kwoty 50 zł, ale złodziej może przecież dokonać kilku transakcji w różnych punktach, łącznie na kilkaset złotych. Niestety, zabezpiecze‑ nia i limity na płatności zbliżeniowe to temat, na który banki wypowiadają się niechętnie. Czy cały problem jest sztucznie rozdmuchany, a może pieniądze klientów rzeczywiście są za‑ grożone? Póki co nic nie słychać o okradzionych posiadaczach kart zbliżeniowych, choć posługuje się nimi już ponad 10 proc. Polaków, a płatności zbliżeniowe rozwijają się u nas w zawrotnym tempie. Ponadto, czy gdyby system zbliżeniowy był nieszczelny, przyjąłby się w innych krajach (np. w Wielkiej Brytanii) na taką skalę?

Nasz rynek rośnie najszybciej – Gdy kilka lat temu pojawiały się w Polsce pierw‑ sze karty zbliżeniowe, część komentatorów była

Kartami zbliżeniowymi posługuje się już ponad 10 proc. Polaków do nich nastawiona dość sceptycznie. Dzięki stra‑ tegicznym decyzjom polskich banków, dzisiaj karty zbliżeniowe Visa stały się czymś normalnym, niemal standardem, a rosnąca liczba banków wydaje swo‑ je debetowe karty do rachunku jako karty zbliże‑ niowe. Dzięki wytężonej pracy banków­‑wydawców kart Visa oraz agentów rozliczeniowych Polska jest w tej chwili najszybciej rozwijającym się rynkiem zbliżeniowym Visa w Europie – mówi Małgorzata O’Shaughnessy, wiceprezes Visa Europe i dyrek‑ tor generalna odpowiedzialna za Polskę, Czechy oraz Słowację. Nic dziwnego, skoro w propagowanie płatno‑ ści zbliżeniowych, oprócz banków i instytucji finansowych, zaangażowały się również sieci handlowe, którym z oczywistych względów zależy na przyspieszeniu obsługi przy kasach. Przykładem może być Alma, gdzie klient, który płaci za zakupy kartą zbliżeniową, dostaje w pre‑ zencie oliwę z oliwek. Dla tych, którzy obawiają się utraty znacznej części środków z konta, pozostaje rozwiązanie łączące wygodę i pełne bezpieczeństwo. To osobna karta zbliżeniowa i subkonto, na które właściciel rachunku przelewa kilka razy w miesią‑ cu bezpieczną dla niego kwotę. Może to zrobić, wydając bankowi stałą dyspozycję. Hubert Wójcik

DRUKARKI FISKALNE

Elektroniczna kopia na fali Ubiegły rok na rynku urządzeń fiskalnych należał do modeli z elektroniczną kopią paragonu. Zainteresowanie nimi po raz pierwszy było wyraźnie większe, niż w przypadku tradycyjnych drukarek z dwiema rolkami. W 2012 roku powinno być podobnie. A jakie jeszcze funkcjonalności będą wybierane przez operatorów sklepów spożywczych? O podsumowanie i prognozy poprosiliśmy przed‑ stawicieli czołowych dostawców urządzeń fiskal‑ nych. – Do niedawna nową funkcjonalnością, której

poświęcano najwięcej uwagi, było zastosowanie elek‑ tronicznej kopii paragonu. Rozwiązanie zastępujące standardową rolkę papieru zostało bardzo dobrze przyjęte przez właścicieli średnich i dużych sklepów – mówi Grzegorz Wdowiński z firmy Posnet Polska. Zwraca uwagę, że w placówkach o znacznym 


WYPOSAŻENIE

Ekran w każdym sklepie? Polski rynek wewnętrznej telewizji sklepowej jest daleko w tyle za zachodnim. Tam coraz trudniej znaleźć placówkę handlową, która jeszcze nie korzysta z tej formy komunikacji z klientami. Wiele jednak wskazuje na to, że szybko nadrobimy zaległości.

O

d kilku miesięcy POS TV nie jest już roz‑ wiązaniem zarezerwowanym wyłącz‑ nie dla największych i najbogatszych graczy sektora detalicznego. Rynek otwiera się także przed mniejszymi sklepa‑ mi. To efekt szybko malejących kosztów tego typu usług, głównie za sprawą pojawienia się uproszczonego oprogramowania. Jego produ‑ cenci zrezygnowali m.in. z opcji raportowania na potrzeby kampanii reklamowych, co wy‑ magało kosztownego sprzężenia z serwerem. Dla indywidualnych detalistów i małych sieci, wykorzystujących ekrany wyłącznie do emi‑ towania własnych reklam, było to zbędnym dodatkiem windującym cenę. Do zestawów zaczęto także dodawać moduł, dzięki któremu

Według szacunków firm zajmujących się POS TV, monitory zwiększają sprzedaż od 20 do 37 proc.

właściciel sklepu może samodzielnie produko‑ wać treści i animować zdjęcia, aby później wy‑ świetlać je klientom. Stosunkowo niska cena i łatwość obsługi przyczyniły się do wzrostu popularności POS TV nawet wśród przedsię‑ biorców mających jeden sklep.

Monitor lepszy niż banner Dowiedziono, że ruchomy obraz jest lepiej przyswajalny niż stabilny. Ma również lep‑ szą jakość i jest efektywniejszy. Podczas 15­‑sekundowego spotu można przekazać o wiele więcej treści niż na plakacie. A jeśli jakiś komunikat zdezaktualizuje się, wystarczy zmienić płytę w odtwarzaczu. Banner tylko po‑ zornie jest tańszy od ekranu. Ponadto ekrany LCD wciąż wyróżniają się w gąszczu innych nośników informacji. Nie tylko ruchomym obrazem, ale i dźwiękiem, którego w trady‑ cyjnych mediach sklepowych brakuje. Głośniki wysyłają komunikaty typu: „odwróć się”, „zaj‑ rzyj na regał”, „promocja”. To działa. Kłopot w tym, że nie tylko na klientów, ale również na

personel sklepów. Głównie tych najmniejszych – w dużych jest się gdzie przed tym schować. Choć również w super­‑ i hipermarketach ofiarą odtwarzaczy padają pracownicy, których pro‑ mocyjna formułka, przyswajana przez osiem godzin dziennie, doprowadza do rozpaczy. Ale i na to znalazł się sposób. Z pomocą przyszły głośniki kierunkowe, które przy właściwym ustawieniu mogą emitować dźwięk prawie niesłyszalny dla personelu. Pod warunkiem jednak, że nie wchodzi się w „pole rażenia”.

Wzrosty łatwo zmierzyć Ramówka POS TV trwa zwykle od 3 do 6 mi‑ nut. Treść przekazu jest dowolna, jeżeli tylko nie łamie zakazu reklamowania niektórych produktów. W małych sieciach i pojedynczych sklepach to właściciel wybiera towary, któ‑ re będą wyświetlane. O tym, co wejdzie na ekrany w sieciach wielkopowierzchniowych, decyduje zazwyczaj producent, dystrybutor lub hurtownik. Podmiot, któremu zależy na wypromowaniu produktu, wykupuje usługę w firmie mającej POS TV na terenie hipermar‑ ketu. Sklep zaś pobiera od firmy prowizję. Często życzy sobie także mieć wpływ na ra‑ mówkę, np. przez 30 sekund chce informować konsumentów o otwarciu nowej placówki czy o własnych produktach. Najlepszą metodą pomiaru skuteczności od‑ działywania ekranu jest porównanie dwóch okresów sprzedaży – sprzed zainstalowania POS TV i potem. Oczywiście przy założeniu, że inne czynniki nie mały w tym czasie wpływu na sprzedaż. Na rynku dostępne są również REKLAMA

natężeniu ruchu klientów zastosowanie kopii elek‑ tronicznej przynosi wymierne oszczędności. Dzięki niej udało się również zmniejszyć gabaryty urzą‑ dzeń fiskalnych – niewielkie, przenośne urządzenia z powodzeniem mieszczą się dziś w dłoni. Coraz większe znaczenie dla właścicieli sklepów ma zestaw formatek niefiskalnych. Umożliwiają one do‑ konanie dodatkowych wydruków, np. dokumentów magazynowych, kuponów rabatowych czy biletów wstępu. – Tak szeroka funkcjonalność pozwala zrezy‑ gnować z zakupu innych urządzeń drukujących, np. drukarki biurowej do faktur czy drukarki paragonów – wyjaśnia Grzegorz Wdowiński. Również Sławomir Zdanowski, reprezentujący firmę Torell, zgadza się, że rok 2011 był przełomo‑ wy, jeżeli chodzi o upowszechnienie się urządzeń z kopią elektroniczną. – Zadecydowała o tym m.in. wymiana urządzeń w dużych sieciach handlowych. Popyt na nowoczesne rozwiązania jeszcze wzrośnie W przypadku urządzeń marki Novitus w mi‑ nionym roku sprzedaż drukarek fiskalnych z elektroniczną kopią była niemal trzykrotnie wyższa od sprzedaży tradycyjnych modeli. Na elektroniczną kopię decydowali się nie tylko nowi podatnicy i ci, którym zapełniły się moduły fiskalne w dotychczas użytkowanych modelach. Niektórzy wymieniali drukarki, które spokojnie mogłyby jeszcze przez jakiś czas pra‑ cować, aby móc od razu korzystać z zalet, jakie oferuje właśnie elektroniczna kopia. Również w 2012 roku popytu na urządzenia nowej ge‑ neracji będzie coraz większy, co powinno być szczególnie widoczne w kategorii drukarek fiskalnych. Piotr Marzec, Comp SA (właściciel marki Novitus)

Doceniły one zdecydowanie niższe koszty eksplo‑ atacji drukarek nowej generacji – mówi Sławomir Zdanowski. W przypadku urządzeń marki Novitus w 2011 roku sprzedaż drukarek fiskalnych z elektroniczną kopią była niemal trzykrotnie wyższa od sprzedaży trady‑ cyjnych modeli. Na elektroniczną kopię decydowali się nie tylko nowi podatnicy i ci, którym zapełniły się moduły fiskalne w dotychczas użytkowanych modelach. – Niektórzy wymieniali drukarki, które spokojnie mogłyby jeszcze przez jakiś czas pracować, aby móc od razu korzystać z zalet, jakie oferuje wła‑ śnie elektroniczna kopia – przekonuje Piotr Marzec z firmy Comp SA (właściciel marki Novitus). Również na 2012 rok prognozuje on dalszy wzrost popytu na urządzenia nowej generacji, co będzie szcze‑ gólnie widoczne w kategorii drukarek fiskalnych. – W tej grupie urządzeń kopia elektroniczna jest już standardem, który szybko i niemal całkowicie zastąpi tradycyjną, papierową kopię paragonu – przekonuje. Zaś Damian Szewczyk z firmy Elzab szacuje, że wiodący producenci rozważają wycofanie z oferty tradycyjnych rozwiązań z dwiema rolkami. Natomiast Patrycja Targosz z  firmy Jantar podkreśla, że klienci poszukują rozwiązań mobilnych. Zwraca uwagę na to, że niektórzy producenci stosują podwójne karty pamięci – do jednej z  nich dostęp ma użytkownik, do drugiej zaś serwis. Takie rozwiązanie zapewnia większe bezpieczeństwo da‑ nych, które zapisują się na dwóch kartach. W przypadku uszkodzenia jednej z nich bardzo łatwo jest odzyskać utracone pliki. – W 2012 roku klienci będą również poszukiwać urządzeń z mecha‑ nizmem automatycznego obcięcia wydrukowanego przez drukarkę fiskalną paragonu, czyli z tzw. obci‑ nakiem, który poprawia komfort i ergonomię pracy kasjera – prognozuje Patrycja Targosz. (SAM)

Fot. Archiwum

POS TV

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 77

Ramówka POS TV trwa zwykle od 3 do 6 minut; treść przekazu jest dowolna, pod warunkiem że nie łamie zakazu reklamowania niektórych produktów rozwiązania technologiczne pozwalające zbadać, jak długo konsument patrzył w mo‑ nitor. Ale tego typu metody nie odpowiadają na pytanie, w jaki sposób emisja programu przełożyła się na decyzję o kupnie promowa‑ nego towaru. (HUW)


78 | Wiadomości Handlowe 2/2012 (112)

ZAGR ANIC A Fot. Zweilux

Dumping mleczny w Jeronimo Martins n  Lizboński urząd ochrony rynku (ASAE) stwierdził, że firma

Jeronimo Martins dopuściła się dumpingu w kilkunastu swoich sklepach Pingo Doce w Portugalii. Kontrolerzy wykazali, że w su‑ permarketach oferowane były setki tysięcy litrów mleka w ce‑ nie zaledwie kilkunastu eurocentów za litr. – Nie dość że produkt oferowany był poniżej kosztów jego wytworzenia, to nie zawierał też kosztów transportu z Hiszpanii – poinformował ASAE. Na dra‑ stycznym zaniżaniu cen mleka przyłapany został również główny konkurent Jeronimo Martins w portugalskim handlu – grupa Sonae. Kontrolerzy stwierdzili, że obie firmy sprzedawały mleko (łącznie około 240 000 litrów) poniżej kosztów w ramach akcji pro‑ mocyjnych, obniżając cenę finalną aż o przeszło 70 proc. (ZAT)

Spada sprzedaż Carrefoura n  Carrefour, największa sieć detaliczna w Europie, rewiduje

n  Spółka Auchan kupi od belgijskiej Louis Delhaize Group sie‑

dem hipermarketów marki Cora, które znajdują się na Węgrzech. Podpisaną umowę musi zatwierdzić węgierski urząd ds. kon‑ kurencji. Decyzja ma zapaść w ciągu trzech miesięcy. Auchan zdecydował się na kupno już istniejących placówek, ponieważ nie może budować nowych hipermarketów. Ma to związek z wprowadzeniem na Węgrzech zakazu budowania sklepów o powierzchni handlowej powyżej 300 mkw. w mniejszych miej‑ scowościach. Auchan posiada obecnie na Węgrzech 12 sklepów i zatrudnia ponad 5500 pracowników. W siedmiu placówkach Cora pracuje 2700 osób. (SSZ)

Kraft Foods zmieni nazwę w Europie

TARGI ISM W KOLONII

Najmodniejsze produkty słodzone stevią Zakończone 1 lutego Międzynarodowe Targi Słodyczy ISM w Kolonii odwiedziło 35 000 fachowców branżowych, z tego dwie trzecie spoza Niemiec. Szczególnie dużo przybyło han‑ dlowców i producentów z Azji, a zwłaszcza z Chin, Korei i Japonii. W nadreńskiej stolicy czekolady licznie zameldowali się także reprezentanci Rosji i Europy Wschodniej oraz obu Ameryk. Wśród 1412 wystawców z 65 krajów świata znalazło się też sporo firm polskich. Na zdjęciach widać, że ich stoiska cieszyły się dużą popularnością wśród zwiedzających.

Jak co roku 80 dziennikarzy specjalizujących się w tematyce słodyczy wybrało najbardziej udane rynkowe premiery. W su‑ mie 112 nowych produktów z 78 firm znalazło uznanie tego jury. Głównym atutem wyróżnionych wyrobów – od czekolad i pralin, po przekąski – było to, że ich producenci wykorzystali do słodzenia egzotyczną roślinę stevia, która już wkrótce może nieźle zamieszać w kilku kategoriach FMCG. Następne ISM w Kolonii, czyli największe na świecie targi słody‑ czy, odbędą się na przełomie stycznia i lutego 2013 roku. (PK)

n  Nazwa Kraft Foods zniknie z Unii Europejskiej. Jej nowy

odpowiednik nie jest jeszcze znany – napisał „Weser Kurier”. W sierpniu ub.r. amerykański koncern poinformował o podzia‑ le na dwie firmy. Jedna będzie obejmować cały segment spo‑ żywczy w Ameryce Północnej, z wyjątkiem napojów, przekąsek i serów. W spółce uzyskującej roczne przychody na poziomie około 16 mld dol. pozostaną takie marki, jak Kraft, Philadelpia czy Capri. Zasięg drugiej firmy to światowa produkcja przekąsek oraz takie spółki, jak Cadbury. Roczne obroty tej części sięgają 32 mld dol. Proces podziału amerykańskiego giganta zostanie zakończony do grudnia 2012 roku. Wtedy także z europejskiego rynku zniknie nazwa Kraft Foods. (AK)

Fot. Zweilux

Węgry: francuski Auchan kupił siedem hipermarketów

Wawel zaprezentował szerokie portfolio znanych i cenionych produktów

Fot. Zweilux

plan przebudowy sklepów po tym, jak okazało się, że zysk za 2011 rok będzie bliski dolnych widełek i tak pesymistycznych prognoz – podał Reuters. Francuski koncern jest kolejną na liście największych europejskich sieci handlowych, które ostrzegają, że prowadzenie biznesu jest coraz trudniejsze, ponieważ rosnące ceny zmniejszają dochody, a nastroje konsumentów są słabe. Wcześniej podobne w tonie komunikaty wydały brytyjskie Tesco i niemieckie Metro. (HUW)

PepsiCo podzieli się na dwie części? Jutrzenka Colian promowała w Kolonii m.in. markę Goplana

FC Solidarność to stały uczestnik kolońskich targów Fot. Zweilux

Peltz kupił 2,3 mln akcji PepsiCo za 150 mln dol. Cytowani przez Reutersa analitycy uważają, że nowy inwestor rozdzieli przeką‑ skową część firmy od napojowej. Zdaniem ekspertów segment napojowy potrzebuje wsparcia. Ostatnio Pepsi straciła pozycję wicelidera na rynku coli w Stanach Zjednoczonych na rzecz Diet Coke. (ATE)

Fot. Zweilux

n  Znany w branży spożywczej amerykański inwestor Nelson

Białoruś: przetwory rybne droższe o 185 proc. n  Jak poinformowała PAP, w 2011 roku na Białorusi najbardziej

zwiększyły się ceny konserw rybnych – aż o 185 proc. W zestawieniu towarów, które w ubiegłym roku najdotkliwiej podrożały, znalazły się oprócz konserw rybnych także mrożone ryby i owoce morza (wzrost o 171,5 proc.), masło roślinne (+157 proc.), mięso i drób (+155,5 proc.) oraz wybory cukiernicze (+154,3 proc.). Następne miejsca zajęły: owoce, jajka, cukier, alkohol i warzywa. (ATE)

Bomilla zaprezentowała pełną gamę słodyczy: od draży, poprzez karmelki, lizaki czy galaretki, po praliny, czekolady i bombonierki

Mokate Ingredients to wyodrębniony w ramach grupy Mokate podmiot, zajmujący się sprzedażą półproduktów i surowców dla przemysłu spożywczego


Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 79

PO GODZINAC H

Krzyżówka z Persilem

POZIOMO: 4. zabezpieczenie antykradzieżowe sklepu 9. sprzedaż towaru po obniżonej cenie 10. grupa sklepów działających na zasadzie franczyzy 12. informacja z ceną na opakowaniu towaru 13. stała posada 15. odmiana jabłoni 17. umowa 19. cieszy hurtownika 21. ptak drapieżny 23. wystawiony na sprzedaż 25. angielska miara gruntu 27. morski głowonóg 28. unijna waluta 29. dusigrosz 32. August II Mocny 34. podpisywana przez kontrahenta 35. niezbędny do prania 36. zbiór map na półce w księgarni 37. imię Farrow, amerykańskiej aktorki

PIONOWO: 1. waga towaru wraz z opakowaniem 2. koneser dobrej kuchni 3. terminuje u mistrza 4. wielobranżowy sklep samoobsługowy 5. wrażliwy na zapachy 6. rzadko trafia się w filecie 7. artykuł zastępczy 8. szczęśliwy traf 11. Bożydar, dziennikarz sportowy 14. napis na reklamówce 15. u żywa w pracy czytnika kodów 16. starożytne liczydło 18. część spłacanego kredytu 20. komórka z ekranem 22. znana marka proszku do prania 24. ciężka praca na roli 26. dostarcza przesyłkę pod wskazany adres 30. polski samochód dostawczy 31. mniejszy od autokaru 32. sklep z koszykami 33. wanna z hydromasażem

ROZWI

I WYGR ĄŻ AJ! Na pięć osób, które jako pierwsze prześlą do nas drogą pocztową prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę, czekają atrakcyjne nagrody. Na odpowiedzi (z dopiskiem „Krzyżówka z Persilem”) czekamy do 1 marca 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prosimy o podanie pełnej nazwy sklepu, dokładnego adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Rozwiązanie poprzedniej „Krzyżówki z DecoMorreno” brzmi: „DecoMorreno lider rynku kakao w Polsce” A oto laureaci: Janusz Diechciarz, PHU Janusz Diechciarz – Horyniec; Kamila Kujawa, Sklep Spożywczo-Przemysłowy – Sompolno; Krystyna Muszałowska, Sklep Spożywczo-Przemysłowy – Chełm; Mariola Ruszczyk, Firma Handlowa Marko – Stawiguda; Danuta Tołłoczko, Sklep Spożywczo-Przemysłowy – Legnickie Pole.

HISTORIE Z DRUGIEJ STRONY LADY

Sztuka wyczucia Nie zataczał się, gorzałką nie zionął, więc B. sprzedała mu parę piw. Dziś boi się, że straci koncesję, bo gdy klient wrócił do domu pijany, rodzina nasłała na nią policję. Jak tu teraz udowodnić, że w trakcie zakupów nie był w stanie wskazującym na spożycie? B. jest przerażona. Nigdy wcześniej nie oba‑ wiała się tak bardzo o swój biznes. Jeśli stra‑ ci zezwolenie na sprzedaż alkoholu, będzie musiała zamknąć sklep. To mała miejscowość, placówek takich jak jej jest kilka, a bez alko‑ holu, szczególnie bez piwa, nie zarobi się na utrzymanie. B. co i rusz wraca myślami do feralnego dnia i przeklina chwilę, kiedy ów człowiek wszedł do sklepu, a ona postawiła przed nim tych kilka piw. – Wiedziałam, że to alkoholik, ale wydawał się trzeźwy. Równo szedł, alkoholu nie wyczułam, mówił składnie. Nie było powodów, by odmówić sprzedaży – relacjonuje B. Gdy klient wrócił do domu pijany, wściekła rodzina zawiadomiła policję, sugerując, że B. sprzedała alkohol nietrzeźwemu. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze podjecha‑ li do sklepu i spisali jego właścicielkę. Ta od tamtej pory nie śpi po nocach, bo boi się, że urzędnicy lada dzień odbiorą jej zezwolenie

na sprzedaż alkoholu. Minął miesiąc, ale nie dostała żadnego wezwania czy zawiadomie‑ nia o wszczęciu postępowania. Klient, gdy otrzeźwiał, rozpowiadał we wsi, że po wizy‑ cie w sklepie B. odwiedził jeszcze dwie inne placówki i pojawił się na odpuście. Dopiero potem, już nieco zmęczony, dotarł do domu. Tylko czy te rewelacje dotarły do policji, do urzędu gminy? B. zastanawia się, jak ta historia się dla niej skoń‑ czy. – Tu jest moje słowo przeciwko słowom tamtej rodziny. Nie mam monitoringu, nie było świad‑ ków tej transakcji. Może ktoś chce po prostu mnie wykończyć i przechwycić lokal – biadoli kobieta. – Czy powinnam zamontować w sklepie alkomat i kazać dmuchać wszystkim kupującym alkohol? – pyta retorycznie. Zamiast tego woli dmuchać na zimne. Ostatnio feralny klient przyszedł na zakupy, ale odmówiła mu sprzedaży alkoholu, żeby uniknąć kolejnych problemów.

Nasz adres: „Wiadomości Handlowe”, ul. Wałbrzyska 11, lok. 254, 02-739 Warszawa

Tadeusz Sokulski z wydziału prawnego, orga‑ nizacyjnego i kadr Urzędu Miasta we Wrocławiu uspokaja, że na razie nie ma powodów do nie‑ pokoju, a utrata zezwolenia na sprzedaż alkoho‑ lu nie jest wcale przesądzona. Nie ma bowiem dowodów na to, że B. obsłużyła nietrzeźwego klienta. Na jej korzyść przemawia też fakt, że przypatrzyła się klientowi, zaangażowała zmysł węchu i wyszło jej, że człowiek jest trzeźwy. Ile warta jest jednak taka ocena? – Ludzie różnie

5

x

reagują na alkohol. Są tacy, którzy piją całą noc, a chodzą prosto. Przepisy są bez sensu – komen‑ tuje B. Liczy, że sprawa została umorzona, ale na wszelki wypadek nie pyta, bo a nuż urzędnicy sobie o niej przypomną? Jeśli jednak doszłoby do odebrania zezwo‑ lenia na sprzedaż alkoholu, nie wszystko jest stracone – detalistce przysługuje przecież odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. (ATE)


PO GODZIN ACH

Handlowe absurdy :) Członek grupy wydawniczej LPV Media Group GmbH Dyrektor Zarządzający Paweł KapuŚCIŃski tel. (22) 549 94 52, kom. 600 349 284 pk@wiadomoscihandlowe.com.pl

Fot. www.demotywarory.pl

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. Redakcja Wiadomości Handlowe ul. Wałbrzyska 11 lok. 254, 02-739 Warszawa tel./fax (22) 549 94 50

W dzisiejszych czasach, gdy niemal każdy nosi przy sobie telefon komórkowy z aparatem fotograficznym, nawet drobna pomyłka, niezręczność czy po prostu głupota mogą się stać przedmiotem kpiny, którą łatwo jest szeroko upublicznić za pośrednictwem Internetu. Celują w tym takie portale, jak np. www.demotywatory.pl, gdzie znaleźć można ironiczne obserwacje dotyczące m.in. handlu detalicznego. Wybraliśmy garść przykładów pokazujących w krzywym zwierciadle naszą handlową codzienność. Jest się z czego pośmiać. (KK)

Fot. www.demotywarory.pl

Pismo bezpłatne dla handlu www.wiadomoscihandlowe.pl

Sekretariat tel. (22) 549 94 50 info@wiadomoscihandlowe.com.pl Redaktor Naczelny Grzegorz SZAFRANIEC tel. (22) 549 94 53, kom. 501 026 973 redaktor@wiadomoscihandlowe.com.pl gszafraniec_wiadomoscihandlowe@wp.pl Redaktor Anna Krężlewicz-TERLECKA tel. (22) 549 94 62 anna.krezlewicz@wiadomoscihandlowe.com.pl

Znajomość geografii to podstawa Świeżo malowane

Redaktor Hubert Wójcik tel. (22) 549 94 63 hubert.wojcik@wiadomoscihandlowe.com.pl

Fot. www.demotywarory.pl

Redaktor Sebastian SZCZEPANIAK tel. (22) 549 94 61 sebastian.szczepaniak@wiadomoscihandlowe.com.pl

Fot. www.demotywarory.pl

mięso w twoim sklepie

Redaktor Katarzyna Bochner tel. (22) 549 94 60, kom. 604 931 366 katarzyna.bochner@wiadomoscihandlowe.com.pl Redaktor Witold NARTOWSKI kom. 606 107 785, witold.nartowski@gmail.com Stali współpracownicy: Marcin ZATYKA, Konrad KASZUBA Dział SPRZEDAŻY: Iwona SZWAN Menedżer Działu Sprzedaży tel. (22) 549 94 55 iwona.szwan@wiadomoscihandlowe.com.pl Małgorzata SZULOWSKA Z-ca Menedżera Działu Sprzedaży tel. (22) 549 94 59, kom. 691 260 476 malgorzata.szulowska@wiadomoscihandlowe.com.pl Brygida Miękus Menedżer ds. Kluczowych Klientów tel. (22) 549 94 58, kom. 0 505 549 992 brygida@wiadomoscihandlowe.com.pl Daria MULART Menedżer ds. Kluczowych Klientów tel. (22) 549 94 56 daria.mulart@wiadomoscihandlowe.com.pl

Renata Bilska Specjalista ds. Dystrybucji i Promocji tel. (22) 549 94 51 renata.bilska@wiadomoscihandlowe.com.pl DTP: studio.dtp@o2.pl Druk: Quad/Winkowski Sp. z o.o. Nakład: 80 000 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, może odmówić ich przyjęcia bez podawania przyczyn.

Index firm

Małgorzata WOJTAŚ Menedżer ds. Eventów tel. (22) 549 94 54, kom. 502 454 552 malgorzata.wojtas@wiadomoscihandlowe.com.pl

Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię,

Tesco!

polskie pożarło go plemię

Nigdzie indziej nie znajdziesz wody „lekko niegazowanej” za „pół” ceny!

A Ados Adam Osuchowski 28 Agros-Nova 24, 25, 26, 36, 39, 72 Aldi 10 Aligator 18 Alma Market 14, 15, 19, 48, 49 Amber Spark 24 Ambra 8 Animex 26, 44 Arla Foods 26, 41 Atlanta Poland 24, 71, 72 Auchan Polska 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 68, 78 Aves 71 B Bacardi-Martini Polska 73 Bacha 64 Bać-Pol 5, 20, 62 Bahlsen Polska 24, 55, 62 Bakalland 24, 46 Bakoma 26, 64 Baltic Company 28, 29 Batna 6 Beiersdorf 27, 28, 29 Biedronka 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 49, 55, 68 Bielenda Kosmetyki Naturalne 28 Bomi 15 Bonduelle Polska 26 Brodr. Jorgensen 26, 28, 43, 63 Burnus Polska 28 Butcher’s Pet Care 26, 30

C Carlsberg Polska 44, 53 Carrefour Polska 4, 10, 14, 18, 22, 23, 47, 70, 78 CEDC 6, 46, 73 Cederroth Polska 27, 28, 35 Clovin 63 Coca-Cola HBC Polska 20, 44, 46, 53, 55, 68 Colian 46 Coty Polska 28, 29 Czerwona Torebka 17

F FC Solidarność 62, 72, 78 Ferrero Polska 24, 62 Fiat Auto Poland 69 Flis 62 FoodCare 24, 26, 34, 71 Freshmarket 8, 19 Frito Lay Poland 24 Frosta 26, 33

D Danone 26, 33, 64 DAX Cosmetics 28, 31 Delic-Pol 62 Delica 22 Delikatesy Centrum 6, 8, 44, 50 Dobry Wybór 16 Dr Gerard 62 Dr. Oetker Polska 25, 26, 41, 64, 74 Drogerie Aster 59 Drosed 26

G Gama 5, 6 Géant Polska 80 GfK Polonia 4, 5, 57 GK Specjał 7, 62 Global Cosmed Group 27, 29 Gold Drop 26, 27, 30, 36, 63, 73 Goliard 24 Gomar Pińczów 24, 26 Good Food 24, 37, 71 Goplana 78 Gourmet Foods 46 Groszek 17 Grupa BGK 24, 42, 43 Grupa Żywiec 20, 46 Grycan Lody od Pokoleń 72

E E. Leclerc 4, 5, 18, 56, 62, 67 EKO Holding 13, 18, 22 Emperia 5, 7 Euro Sklep 8 Eurocash 4, 5, 6, 7, 8, 20, 44, 62 Eveline Cosmetics 29

H Haribo 46, 52, 53 Helio 24 Henkel Polska 28, 56, 73 Herbapol-Lublin 24 Hero Polska 62 Hipp Polska 62 Hochland Polska 26, 46, 82 Hoop Polska 55, 71

Hortex Holding 24, 74 Hygienika 53, 73 I Imperial Tobacco Polska 66, 73 Inco-Veritas 26, 27, 46 Indykpol 20, 44, 55, 71 Intermarché 14, 15, 18, 23 J Jeronimo Martins 5, 6, 10, 12, 55, 60, 78 Johnson & Johnson Poland 27, 29, 31, 58, 72, 73 Jurajska Spółdzielnia Pracy 24, 38, 39 Jutrzenka Colian 24, 33, 55, 72, 78 K Kaufland 10, 14, 15, 17, 19, 23, 46 KDWT 6, 62 Kimberly-Clark Poland 27 Kolporter 14 Kompania Piwowarska 21, 60, 73 Konspol 10, 26, 45 Kraft Foods Polska 24, 37, 62, 71, 72, 74, 78 Krakowski Kredens 14 L L’Oréal Polska 27, 28, 33, 58, 59, 73 Lacpol 72 Lactima 26

Lakma Strefa 27, 36, 40, 74 Lekkerland Polska 60 Lewiatan 5, 6, 8, 13 Libella 25, 27 Lider Artur 62 Lidl 10, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 54, 69 Limito 15, 26, 34 Lisner 24, 26 LOTTE Wedel 20, 24, 46, 51, 52, 62 Lubella 24, 25 M Makarony Polskie 25, 39 Makro Cash & Carry 8, 19, 20, 23, 81 Marcpol 23, 70 Marimax Polska 25, 26 Marion Kosmetyki 28 Mars Polska 26, 62 Maspex Wadowice 24, 42, 72, 74 McLane 6 Metro Group 8, 54 Mid Europa Partners 8 Minuta 8 22 Miraculum 28, 29 Mispol 26, 71 Mlekovita 20 Mlekpol 64 Mokate 78 Müller Polska 64 N Nasz Sklep 13 Nestlé Nutrition 26, 38

Nestlé Polska 11, 12, 20, 24, 25, 26, 34, 44, 60, 62, 74 Netto 10, 18, 23 Nielsen 14, 57, 63 NIVEA Polska 57, 58, 59 Nutricia Polska 26, 37

Reckitt Benckiser Poland 26, 27 RetPro 46 Rieber Foods Polska 71, 74 Rossmann 14, 56, 59 Ruch 14

Tolak 62 Top Market 22 Topaz 49 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 27, 56 Tradis 5, 6, 7, 8, 20, 62

O OBI 46 Oceanic 28, 29, 35, 37, 58 Odido 8, 19, 21 OSM Krasnystaw 64 OSM Piątnica 26

S Sara Lee Coffee & Tea Poland 24 Sarantis Polska 28, 29 Scandic Food 71 Scandinavian Tobacco Group Polska 66 Schlecker 59 Selgros Cash & Carry 13, 62 Simply Market 19 SiroScan 28 Sokołów 26, 31, 46, 49 SPAR 22 SPC 67 Społem 16 Stock Polska 73 Stokrotka 5 Storck 62, 72, 74 Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych Polmos 73

U Unilever Polska 2, 3, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 44, 55, 60, 71, 74, 75 USP Zdrowie 26

P PB Group Premium Beverages 24, 74 PepsiCo 78 Pernod Ricard 60 Pescanova Polska 26 Peugeot Polska 4 Pfeifer & Langen Marketing 24, 38 Piotr i Paweł 14, 15, 16, 17, 19, 49 Podravka Polska 24, 25, 31 Polomarket 5, 22, 23 Polskie Zdroje 24 Procter & Gamble DS Polska 27, 28, 29, 36, 40, 56, 63 Prymat 25, 60, 72 PZ Cussons Polska 26 R Raben 69 Real 10, 13, 14, 15, 18, 20, 46, 68

T Tago 62 Tan-Viet 67 Tchibo Warszawa 24, 42, 46 Temar 26 Tesco Polska 4, 10, 14, 18, 22, 23, 46, 56, 68, 80 The Lorenz Bahlsen Snack-World 24, 34

V Verco 73 Verona Products Professional 28, 42 Vileda 74 Volkswagen Polska 4 W Wawel 62, 72, 74 WOMiR-SPA 24 Z Zakłady Mięsne Olewnik 45 Zakłady Mięsne Olewnik Bis 26, 39 Zbyszko 72 Ziaja 27, 28, 29 Zielona Budka 26 Zott 64 ZPC Vobro 62 Ż Żabka Polska 4, 8, 14, 16, 18, 19


PORADNIK MAKRO i WH

Wiadomości Handlowe 2/2012 (112) | 81

Budują pozytywny wizerunek sklepu

Właściciel Melona Grzegorz Kacprzak sam codziennie dowozi do sklepu świeży towar

Warto inwestować w obecność owoców i warzyw na półkach. Budują one bowiem pozytywny wizerunek placówki i wpływają na postrzeganie jej, jako miejsca ze świeżym asortymentem najwyższej jakości. Owoce i warzywa są zazwyczaj kupowane spon‑ tanicznie lub dzięki rekomendacji obsługi. To także produkty, o których klienci często zapominają i wracają po nie do sklepu. Asortyment owoców i warzyw musi być na bieżąco dopasowywany do zmieniających się sezonów. Inne produkty będą poszuki‑ wane latem (np. arbuzy, brzoskwinie, nekta‑ rynki, melony czy krajowe owoce miękkie), a inne zimą (owoce cytrusowe, warzywa z importu). Trzeba pamiętać, że warzywa i owoce to bardzo wymagający dział. Kluczem do suk‑ cesu jest bieżąca kontrola rotacji i świeżości asortymentu, co wiąże się z dodatkowym nakładem pracy. Michał Rudzki, menadżer kategorii owoce i warzywa w Makro Cash & Carry

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM Z WARZYWAMI I OWOCAMI

Zanęć dobrym towarem, a klienci sami przyjdą Dobrze zaplanowane stoisko warzywno­‑owocowe potrafi przynosić nawet 20­‑25 proc. obrotów sklepu spożywczego. Dzięki znacznemu poszerzeniu asortymentu, kosztem nieco mniejszej rotacji, można z tego działu zrobić niezawodny wabik na klientów.

T

ak właśnie uczynił Grzegorz Kacprzak, właściciel firmy Melon Market. Choć, według zasad aranżacji sklepu, stoisko warzywno­‑ owocowe powinno znaj‑ dować się zaraz przy wejściu, w Melonie jest inaczej. Zanim klient dojdzie do tego działu, musi minąć sekcję z napojami, lodówki z nabia‑ łem, ladę z mięsem oraz półkę z przyprawami. Warzywa i owoce sąsiadują z alkoholem, prak‑ tycznie na samym końcu, liczącej 80 mkw., sali sprzedaży. – Wiem, że ten asortyment powinien stać obok wejścia, ale tutaj układ budynku na to nie pozwolił – tłumaczy pan Grzegorz. Od 8 lat prowadzi hurtownię z warzywami i owocami, które dowozi do niezależnych detalistów pod Warszawą. Dwa lata temu postanowił założyć własny sklep. O pomoc poprosił Makro. Doradca niemieckiej sieci C&C zorganizował leasing me‑ bli, doradził w co zatowarować sklep (obecnie około 3000 SKU), gdzie rozmieścić poszczegól‑ ne działy i jak ułożyć towar na półkach. Sklep w Duczkach, 5 kilometrów za Wołominem, wy‑ startował w 2009 roku.

Lepiej niż w delikatesach – Tutaj wszystko było robione pod warzywa i owo‑ ce, łącznie z drewnianym wystrojem całego sklepu, by w ten sposób zwiększyć estetykę tego stoiska – wyjaśnia Kacprzak. Rzeczywiście drewno jest niemal wszędzie – obite są nim ściany, a warzy‑ wa i owoce prezentują się wyjątkowo dobrze

w skrzyniach ustawionych na drewnianych pół‑ kach zrobionych przez właściciela. W Melonie klienci zawsze znajdą ponad 100 różnych pro‑ duktów z tego działu, a wiosną i latem – ponad 150. – Źródeł sukcesu upatruję w szerokim wybo‑ rze, ale wiem, że wymierny wpływ na liczbę klien‑ tów ma także jakość warzyw i owoców – dodaje Grzegorz Kacprzak. Jego placówkę odwiedzili‑ śmy w środku zimy, a na półkach zobaczyliśmy produkty, których na próżno szukać w tym czasie w większości delikatesów. Obok bardzo rozbudo‑ wanego działu warzywnego znajduje się wręcz onieśmielająca sekcja owocowa, gdzie klient może znaleźć: kaki, różowe winogrona, ananasy, pigwy, kantalupy, melony galia, pomelo, kilka odmian śliwek, grejpfruty, granaty, arbuzy, ki‑ wano, awokado, a nawet kokosy. – Warto mieć takie rzeczy, nawet po kilka sztuk, bo przyciągają wzrok i pozytywnie zaskakują klientów. Trzeba przyzwyczaić ludzi, że w sklepie jest duży wybór przez okrągły rok – wyjaśnia swoją filozofię Kacprzak. W jego placówce pracują cztery osoby i obsługa pilnuje, by stanowisko ładnie wygląda‑ ło. Ale to nie wszystko. – Dziewczyny wiedzą, jak przygotować te owoce i z czym je podać. Gdy klient zapyta, to zawsze wyjaśnią i doradzą – twierdzi pan Grzegorz.

Klienci sami reklamują sklep Mimo bardzo szerokiej oferty, Melon nie robi zawrotnych obrotów z działu warzywno­

‑owocowego – odpowiada on zaledwie za 10 proc. obrotów całej placówki. Dzieje się tak, ponieważ trudno zapewnić dużą rotację owocom, których nazwy część klientów słyszy pierwszy raz w życiu dopiero w sklepie. – Na warzywach nie ma wysokich marż. To ma być wa‑ bik. Jeśli ktoś przychodzi, bo wie, że dostanie tutaj zawsze świeże warzywa dobrej jakości, to przy okazji zrobi inne zakupy – wyjaśnia Kacprzak.

Poradnik Makro i WH

I ta filozofia przynosi efekty. Melona odwiedza codziennie kilkuset klientów. Wielu z nich to stali bywalcy, którzy polecają sobie sklep tzw. pocztą pantoflową. Ponadto placówka regular‑ nie reklamuje się w lokalnym radiu. W efekcie spora część klientów przyjeżdża do Melona specjalnie z pobliskiego Wołomina. Średnia wartość koszyka zakupów to nieca‑ łe 15 zł. Największy obrót robią nabiał oraz artykuły świeże, wśród których wiele stano‑ wi uzupełnienie potencjalnych sałatek wa‑ rzywnych i owocowych. I ten pomysł działa bez zarzutu, a pan Grzegorz do pobliskiego Makro w Ząbkach (skąd pochodzi większość towaru) musi jeździć 3­‑4 razy w tygodniu, by uzupełniać ofertę świeżych produktów. Choć w Melonie złamano zasady aranżacji placówki handlowej, właściciel odniósł sukces. Dzięki pomysłowi oraz całościowej i spójnej wizji prowadzenia biznesu, Kacprzak osiągnął wy‑ niki, które pozwoliły na dalszy rozwój – trzy miesiące temu otworzył drugi sklep. Tekst i zdjęcia Sebastian Szczepaniak

Tylko cebuli jest w Melonie pięć rodzajów (cukrowa, czosnkowa, czerwona, zwykła i szalotka), do tego po kilka rodzajów pomidorów, papryki i sałaty, a także kalarepa, bakłażan, rukola, roszponka i wiele innych


Wiadomosci Handlowe II 2012  

Wiadomosci Handlowe II 2012

Wiadomosci Handlowe II 2012  

Wiadomosci Handlowe II 2012

Advertisement