Page 1

Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce Badanie syndykatowe. Czerwiec, 2012 © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

1


Plan raportu

1

Informacje o badaniu

2

Dystrybucja prasy handlowej

3

Czytelnictwo prasy handlowej

4

Czasopisma handlowe w ocenie detalistów

5

Wpływ prasy handlowej na decyzje zakupowe właścicieli i kierowników sklepów

6

Podsumowanie

7

Nota prawna

© GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

2


Informacje o badaniu

© GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

3


Rynek detaliczny Uniwersum sklepów detalicznych: sklepy spożywcze

SKLEPY SPOŻYWCZE

SUPERMARKETY 733 zagr.; 1,060 polskie DYSKONTY (2,660)

409 (zagr.) 9 (polskie)

SKELPY MAŁOFORMATOWE

SKLEPY WIELKOFORMATOWE

4,453

SPOŻ. DUŻE (5,750) SPOŻ. ŚREDNIE (26,300)

32,050

Zmiana vs 2010: Supermarkety Sklepy dyskontowe

 4,8%

0,8%

55,150

SPOŻYWCZE SPECJALISTYCZNE

24,350

Zmiana vs 2010:

 12,9 %

Spoż. duże

Spoż. średnie

Brak zmiany

2,2%

Hipermarkety

SPOŻYWCZE MAŁE

Spoż. małe

HIPERMARKETY

2% vs. 2010

Kanały uwzględnione w badaniu czytelnictwa prasy handlowej

116,400

4,1%

Spoż. specjalistyczne

 1,1%

Otrzymane wyniki badania dystrybucji i czytelnictwa prasy handlowej zostały przeważone przez strukturę polskiego handlu w badanych kanałach Źródło: GfK „Liczenie sklepów”, dane GUS, badania wtórne © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

4


O projekcie Próba • Badanie zostało przeprowadzone w sklepach spożywczych następujących formatów: sklepy małe, średnie, duże, super- i hipermarkety. W przypadku handlu tradycyjnego, zbadano zarówno sklepy niezależne (działające pod własnymi szyldami), jak i sklepy działające w grupach zakupowych, franczyzie oraz na zasadzie ajencji. W badaniu nie uwzględniono dyskontów i sklepów specjalistycznych. • W sumie zrealizowano 1018 wywiadów. Dobór próby i sposób analizowania wyników (ważenie) zapewnia reprezentatywność danych dla sklepów spożywczych badanych formatów.

• Próba została sporządzona z uwzględnieniem kryteriów: A. Geograficznego B. Wielkości miejscowości C. Powierzchni sprzedaży placówek handlowych Ad. A: Kryterium geograficzne - Polska podzielona została na 4 obszary zgodnie z podziałem regionalnym handlu GfK (region wschodni, centralny, południowy, północno-zachodni). Ad. B: Wielkość miejscowości Ad. C: Kryterium powierzchnia sprzedaży sklepu - małe sklepy do 40 m2 – próba 428 - poniżej 10 tys. mieszkańców - średnie sklepy od 40 do 99 m2 – próba 258 - od 10 do 50 tys. - od 50 do 200 tys. - duże sklepy od 100 do 299 m2 – próba 191 - powyżej 200 tys. - supermarkety od 300 do 2.500 m2 – próba 98 - hipermarkety powyżej 2.500 m2 – próba 43 © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

5


O projekcie Badanie syndykatowe Badanie przeprowadzono na zlecenie wydawców miesięczników Wiadomości Handlowe oraz Handel. Wyniki badań są w pełni jawne i dostępne dla nieograniczonej grupy nabywców. Cel projektu Celem badania była analiza poziomu dystrybucji i czytelnictwa wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce w sklepach spożywczych wszystkich formatów, poza dyskontami i sklepami specjalistycznymi.

Próba badawcza jest odzwierciedleniem obrazu rynku we wszystkich badanych kanałach. Metodologia Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariuszowych wywiadów osobistych realizowanych w miejscu pracy respondenta, czyli w sklepie (PAPI, B2B). Respondentami handlowych.

byli

właściciele,

współwłaściciele,

kierownicy

placówek

Z uwagi na podobne brzmienie tytułów prasy handlowej, pytania dotyczące dystrybucji i czytelnictwa były wspierane okazywaniem okładek wszystkich badanych tytułów. Karty z pokazywanymi wariantach/kolejnościach.

okładkami

były

ułożone

© GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

w

dwóch

różnych 6


O projekcie Zakres badania Dystrybucja tytułów prasy handlowej - współwystępowanie/współdotarcie tytułów prasy handlowej Czytelnictwo tytułów prasy handlowej, w tym: - czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) - czytelnictwo ostatniego wydania (COW) - liczba osób czytających jeden egzemplarz prasy handlowej Ocena prasy handlowej Wpływ reklam w prasie handlowej na dokonywanie zakupów do sklepu. Badane tytuły Badanie uwzględniało tytuły mające 70 000 i więcej egzemplarzy deklarowanego nakładu. Dla tych tytułów zostały przygotowane plansze z okładkami, okazywane respondentom przy pytaniach wspomaganych. Uwzględnione tytuły to: - Handel - Hurt & Detal - Magazyn Życie Handlowe - Poradnik Handlowca - Wiadomości Handlowe Czas realizacji Wywiady w sklepach odbywały się w terminie 7-25 maja 2012 roku. © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

7


Dystrybucja prasy handlowej

© GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

8


Dystrybucja prasy handlowej – wszystkie badane typy sklepów Które z przedstawionych tytułów prasy handlowej były dostarczane do Państwa sklepu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu, Polska N=1018

60%

50%

% respondentów

51%

50%

45%

40%

30%

20%

22%

10%

5%

0%

Wiadomości Handlowe

Handel

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Magazyn Życie Handlowe

9


Dystrybucja prasy handlowej Które z przedstawionych tytułów prasy handlowej były dostarczane do Państwa sklepu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Małe sklepy (pow. sprzed. do 40 m2)

n=428

60%

51%

50%

% respondentów

% respondentów

60%

40%

Średnie sklepy (pow. sprzed. 40-99 m2)

n=258

45%

20%

20% 5%

0%

Handel

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

40%

50%

50%

44%

20%

23% 4%

0%

Magazyn Życie Handlowe

Handel

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Duże sklepy (pow. sprzed. 100-299 m2)

n=191

% respondentów

80%

60%

58% 48%

40%

47% 30%

20%

11%

0%

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Handel

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Magazyn Życie Handlowe 10


Dystrybucja prasy handlowej Które z przedstawionych tytułów prasy handlowej były dostarczane do Państwa sklepu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Supermarkety (pow. sprzed. 300-2500 m2)

n=98 70%

% respondentów

60%

65%

50% 40%

36%

30%

35% 28%

20% 10%

7%

0%

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Handel

Magazyn Życie Handlowe

Hipermarkety (pow. sprzed. powyżej 2500 m2) n=43 70%

% respondentów

60%

68%

50% 40%

37%

30% 20%

23%

10%

17% 4%

0%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

Handel

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Magazyn Życie Handlowe

11


Dystrybucja prasy handlowej Które z przedstawionych tytułów prasy handlowej były dostarczane do Państwa sklepu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy w regionie północno-zachodnim Polski

n=221

% respondentów

60%

56% 47%

40%

40% 20%

15% 5%

0%

Poradnik Handlowca

Handel

Wiadomości Handlowe

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Sklepy w regionie południowym Polski

n=341

% respondentów

60%

40%

50%

49%

48%

20%

24% 7%

0%

Wiadomości Handlowe

Handel

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Magazyn Życie Handlowe

12


Dystrybucja prasy handlowej Które z przedstawionych tytułów prasy handlowej były dostarczane do Państwa sklepu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy w regionie wschodnim Polski

n=170

% respondentów

60%

56% 49%

40%

41% 28%

20%

3%

0%

Wiadomości Handlowe

Handel

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Sklepy w regionie centralnym Polski

n=286 60%

% respondentów

57%

54%

40%

35% 20%

21% 6%

0%

Wiadomości Handlowe

Handel

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Magazyn Życie Handlowe

13


Dystrybucja prasy handlowej Które z przedstawionych tytułów prasy handlowej były dostarczane do Państwa sklepu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy w miejscowościach do 10 tys. mieszkańców

n=486

% respondentów

60%

52%

49%

40%

37% 20%

16% 4%

0%

Wiadomości Handlowe

Handel

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Sklepy w miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców n=532

% respondentów

60%

53%

52%

40%

48% 28%

20%

7%

0%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

Handel

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Magazyn Życie Handlowe

14


Dystrybucja prasy handlowej – sklepy tradycyjne Które z przedstawionych tytułów prasy handlowej były dostarczane do Państwa sklepu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu

Sklepy tradycyjne niezależne

Sklepy tradycyjne działające w grupach zakupowych,

(działające pod własnym szyldem)

we franczyzie oraz ajencyjne

n=607

n=270

55% 50%

55%

54%

50%

51%

50%

45%

45%

43%

40%

50%

40%

% respondentów

% respondentów

40% 35% 30% 25% 20%

20%

15%

35% 30%

28%

25% 20% 15%

10%

10%

5%

5%

6%

5% 0%

0%

Handel

Wiadomości Poradnik Hurt & Detal Handlowe Handlowca

Magazyn Życie Handlowe

Wiadomości Poradnik Handlowe Handlowca

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Handel

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

15


Dystrybucja prasy handlowej

Współwystępowanie/współdotarcie tytułów prasy handlowej

Wiadomości Handlowe

Handel

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Wiadomości Handlowe

51%

27%

23%

13%

4%

Handel

27%

50%

22%

13%

3%

Poradnik Handlowca

23%

22%

45%

12%

4%

Hurt & Detal

13%

13%

12%

22%

2%

Magazyn Życie Handlowe

4%

3%

4%

2%

5%

N=1018

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

16


Czytelnictwo prasy handlowej

© GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

17


Czytelnictwo cyklu sezonowego – wszystkie badane typy sklepów* (CCS) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czytał(a) bądź przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu, Polska N=1018

60%

50%

% respondentów

50%

50% 44%

40%

30%

20%

21%

10%

6% 0%

Wiadomości Handlowe

Handel

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

*Spożywcze małe, średnie, duże, super- i hipermarkety

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

18


Czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czytał(a) bądź przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Małe sklepy (pow. sprzed. do 40 m2)

n=428

60%

51%

49%

% respondentów

% respondentów

60%

40%

Średnie sklepy (pow. sprzed. 40-99 m2)

n=258

44%

20%

19% 7%

0%

Handel

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

40%

50%

49%

43%

20%

23% 5%

0%

Magazyn Życie Handlowe

Handel

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Duże sklepy (pow. sprzed. 100-299 m2)

n=191

% respondentów

60%

58% 49%

40%

48% 29%

20%

11% 0%

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Handel

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Magazyn Życie Handlowe 19


Czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czytał(a) bądź przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Supermarkety (pow. sprzed. 300-2500 m2)

n=98 70%

% respondentów

60%

62%

50% 40%

38%

30%

34%

20%

28%

10%

6%

0%

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Handel

Magazyn Życie Handlowe

Hipermarkety (pow. sprzed. powyżej 2500 m2) n=43 70%

% respondentów

60%

68%

50% 40%

37%

30% 20%

23%

10%

13%

0%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

Handel

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

4% Magazyn Życie Handlowe 20


Czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czytał(a) bądź przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy w regionie północno-zachodnim Polski

n=221

% respondentów

60%

53% 40%

48% 40%

20%

13% 0%

Poradnik Handlowca

Handel

Wiadomości Handlowe

Hurt & Detal

6% Magazyn Życie Handlowe

Sklepy w regionie południowym Polski

n=341

% respondentów

60%

40%

49%

47%

44%

20%

24% 7%

0%

Handel

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Magazyn Życie Handlowe

21


Czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czytał(a) bądź przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy w regionie wschodnim Polski

n=170

% respondentów

60%

56% 49%

40%

41%

27%

20%

5%

0%

Wiadomości Handlowe

Handel

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Sklepy w regionie centralnym Polski

n=286 60%

% respondentów

58%

54%

40%

38% 20%

21% 8%

0%

Wiadomości Handlowe

Handel

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Magazyn Życie Handlowe

22


Czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czytał(a) bądź przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu Sklepy w miejscowościach do 10 tys. mieszkańców

n=486

% respondentów

60%

52%

48%

40%

36% 20%

15% 4%

0%

Wiadomości Handlowe

Handel

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Sklepy w miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców n=532

% respondentów

60%

52%

52%

40%

48% 28%

20%

9%

0%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

Handel

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Magazyn Życie Handlowe

23


Czytelnictwo cyklu sezonowego – sklepy tradycyjne (CCS) Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czytał(a) bądź przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Pytanie wspomagane okazaniem okładek każdego badanego tytułu, Polska Sklepy tradycyjne niezależne

Sklepy tradycyjne działające w grupach zakupowych,

(działające pod własnym szyldem)

we franczyzie oraz ajencyjne

n=607

n=270

55% 50%

55%

54%

45%

45%

43%

40%

48% 41%

35% 30% 25% 20%

19%

15%

48%

40%

% respondentów

% respondentów

50%

50%

35% 30%

28%

25% 20% 15%

10%

10%

5%

7%

0%

5%

6%

0%

Handel

Wiadomości Poradnik Hurt & Detal Handlowe Handlowca

Magazyn Życie Handlowe

Wiadomości Poradnik Handlowe Handlowca

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Handel

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

24


Czytelnictwo ostatniego wydania – wszystkie badane typy sklepów* (COW) Detaliści, którzy deklarowali, że czytali/przeglądali ostatnie wydanie danego tytułu Pytanie wspomagane okazaniem 4 ostatnich okładek każdego badanego tytułu, Polska N=1018 40% 35%

35% % respondentów

30%

34%

25%

26%

20% 15%

13%

10% 5%

4% 0%

Handel

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

*Spożywcze małe, średnie, duże, super- i hipermarkety

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

25


Czytelnictwo ostatniego wydania (COW) Detaliści, którzy deklarowali, że czytali/przeglądali ostatnie wydanie danego tytułu Pytanie wspomagane okazaniem 4 ostatnich okładek każdego badanego tytułu Małe sklepy (pow. sprzed. do 40 m2)

n=428

40%

34%

% respondentów

% respondentów

40%

30%

Średnie sklepy (pow. sprzed. 40-99 m2)

n=258

34% 26%

20%

10%

12% 4%

0%

Handel

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

38% 30%

33% 26%

20%

14%

10%

3%

0%

Magazyn Życie Handlowe

Handel

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Duże sklepy (pow. sprzed. 100-299 m2)

n=191

% respondentów

40%

30%

35%

34%

32%

20%

16%

10%

8% 0%

Wiadomości Handlowe

Handel

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Magazyn Życie Handlowe 26


Czytelnictwo ostatniego wydania (COW) Detaliści, którzy deklarowali, że czytali/przeglądali ostatnie wydanie danego tytułu Pytanie wspomagane okazaniem 4 ostatnich okładek każdego badanego tytułu Supermarkety (pow. sprzed. 300-2500 m2)

n=98

% respondentów

50%

47%

40% 30% 20%

24% 19%

10%

17% 2%

0%

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Handel

Magazyn Życie Handlowe

Hipermarkety (pow. sprzed. powyżej 2500 m2) n=43

% respondentów

50% 40%

44%

30% 20%

21%

19%

10%

5%

0%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

Handel

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

2%

Magazyn Życie Handlowe 27


Czytelnictwo ostatniego wydania (COW) Detaliści, którzy deklarowali, że czytali/przeglądali ostatnie wydanie danego tytułu Pytanie wspomagane okazaniem 4 ostatnich okładek każdego badanego tytułu Sklepy w regionie północno-zachodnim Polski

n=221

% respondentów

40%

36%

30%

34% 26%

20%

10%

7%

5%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

0%

Poradnik Handlowca

Handel

Wiadomości Handlowe

Sklepy w regionie południowym Polski

n=341

% respondentów

40%

30%

32% 27%

20%

23%

10%

11% 3%

0%

Handel

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Magazyn Życie Handlowe

28


Czytelnictwo ostatniego wydania (COW) Detaliści, którzy deklarowali, że czytali/przeglądali ostatnie wydanie danego tytułu Pytanie wspomagane okazaniem 4 ostatnich okładek każdego badanego tytułu Sklepy w regionie wschodnim Polski

n=170 45%

% respondentów

40% 35%

42% 35%

30% 25%

25%

20%

20%

15% 10% 5%

3%

0%

Wiadomości Handlowe

Handel

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Sklepy w regionie centralnym Polski

n=286 45%

% respondentów

40% 35%

42%

39%

30% 25% 20%

24%

15%

15%

10% 5%

6%

0%

Wiadomości Handlowe

Handel

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Magazyn Życie Handlowe

29


Czytelnictwo ostatniego wydania (COW) Detaliści, którzy deklarowali, że czytali/przeglądali ostatnie wydanie danego tytułu Pytanie wspomagane okazaniem 4 ostatnich okładek każdego badanego tytułu Sklepy w miejscowościach do 10 tys. mieszkańców

n=486

% respondentów

40%

38% 30%

32%

20%

20% 10%

8% 0%

Handel

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Hurt & Detal

2% Magazyn Życie Handlowe

Sklepy w miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców n=532

% respondentów

40%

30%

35%

33%

32%

20%

18% 10%

6%

0%

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Handel

Hurt & Detal

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Magazyn Życie Handlowe

30


Czytelnictwo ostatniego wydania – sklepy tradycyjne (COW) Odsetek detalistów, którzy deklarowali, że czytali/przeglądali ostatnie wydanie danego tytułu Pytanie wspomagane okazaniem 4 ostatnich okładek każdego badanego tytułu, Polska Sklepy tradycyjne niezależne

Sklepy tradycyjne działające w grupach zakupowych,

(działające pod własnym szyldem)

we franczyzie oraz ajencyjne

n=607

n=270

40%

40%

38% 34% 30%

% respondentów

% respondentów

30%

24% 20%

10%

33%

32%

26% 20%

18% 10%

11%

4%

4% 0%

0%

Handel

Wiadomości Poradnik Hurt & Detal Handlowe Handlowca

Magazyn Życie Handlowe

Poradnik Wiadomości Handlowca Handlowe

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

Handel

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

31


Czytelnictwo Polska ogółem Ile osób w sklepie łącznie z Panem(ią) czyta jeden egzemplarz poszczególnych tytułów prasy handlowej? n=466

n=528

Handel

% respondentów

50%

39%

30%

40%

42% 27%

20%

10%

5%

0%

2

3

18%

n=233

0%

1

2

3

24% 7%

6%

4

5 i więcej

0%

1

2

3

Magazyn Życie Handlowe

50%

Średnio 2 osoby (2,5)

40%

36%

30%

26%

23%

10%

8%

6%

4

5 i więcej

0%

1

2

3

% respondentów

% respondentów

5% 5 i więcej

4

n=73

Hurt & Detal

50%

20%

27%

10%

8%

5 i więcej

4

37%

20%

10%

9%

Średnio 2 osoby (2,4)

40% 30%

20%

1

Średnio 2 osoby (2,4)

30%

26%

Poradnik Handlowca

50%

50%

Średnio 2 osoby (2,3)

40%

20%

n=455

Wiadomości Handlowe

Średnio 2 osoby (2,2)

40% 30%

37%

32%

20%

24%

10% 0%

1

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

2

3

3% 4

4% 5 i więcej

32


Czasopisma handlowe w ocenie detalistów

© GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

33


Czasopisma handlowe w ocenie detalistów – wszystkie badane typy sklepów* Polska - ogółem Proszę ocenić, na ile są dla Pana(i) przydatne/pomocne w prowadzeniu działalności handlowej czytane/przeglądane przez Pana(ią) czasopisma? (skala ocen 1-5, gdzie 5 oznacza ocenę najwyższą) n*=

525

450

17%

16%

466

229

11%

11%

72

100%

13% 5=ocena najwyższa

% respondentów

80%

60%

39%

38%

39%

36%

31% 4 3

30% 40%

29%

32%

35%

2 1=ocena najniższa

20%

11% 9%

6%

10% 5%

Wiadomości Handlowe

Poradnik Handlowca

Handel

10% 0%

48%

6%

11% Hurt & Detal

7% 1% Magazyn Życie Handlowe

*Spożywcze małe, średnie, duże, super- i hipermarkety **Podstawa: osoby, które czytają/przeglądają dane czasopismo

Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

34


Wpływ prasy handlowej na decyzje zakupowe właścicieli i kierowników sklepów

© GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

35


Wpływ prasy handlowej na menadżerów/właścicieli sklepów Czy Pan(i) w ciągu ostatnich 3 miesięcy…? n=914 (osoby, które czytają/przeglądają jakikolwiek badany tytuł prasy handlowej)

(odsetek detalistów, którzy odpowiedzieli twierdząco)

Kupił(a)/zamówił(a) do sklepu produkt sugerując się reklamą bądź informacją w prasie handlowej

55%

Kupił(a)/zamówił(a) do sklepu produkt innej niż zwykle marki sugerując się reklamą bądź informacją w prasie handlowej

43%

Kupił(a)/zamówił(a) większą niż zwykle ilość jakiegoś produktu z powodu informacji w prasie handlowej o promocji handlowej

33%

Kupił(a)/zamówił(a) większą niż zwykle ilość jakiegoś produktu z powodu informacji w prasie handlowej o promocji tego produktu dla konsumentów

32%

Zmienił(a) wystrój sklepu lub ustawienie produktów na podstawie informacji z prasy handlowej

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

% respondentów Dane ważone © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

36


Podsumowanie

© GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

37


Pierwsze miejsce wśród pięciu wysokonakładowych tytułów prasy handlowej, pod względem dotarcia jak i czytelnictwa w badanych kanałach sprzedaży (sklepy spożywcze: małe, średnie, duże, super- i hipermarkety – z wyjątkiem dyskontów i sklepów specjalistycznych), zajmują Wiadomości Handlowe. Na drugim miejscu ze stratą niecałego punktu procentowego uplasował się Handel. Wszyscy badani detaliści wysoko ocenili przydatność prasy handlowej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Najwięcej ocen bardzo dobrych i dobrych otrzymały Wiadomości Handlowe. Jeden egzemplarz każdego z tytułów prasy handlowej czytany jest w sklepach przez ponad dwie osoby. Najwyższe wskaźniki w tym przypadku otrzymały Wiadomości Handlowe oraz Handel. Informacje i reklamy zawarte w prasie handlowej, mają znaczny wpływ na zamówienia składane przez właścicieli i kierowników sklepów. Blisko 60% z nich kupiło bądź zamówiło produkt do sklepu reklamowany/opisany w prasie handlowej. Ponad 40% respondentów kupiło do sklepu produkty innej niż zwykle marki, a około 30% zamówiło większą ilość jakiegoś produktu niż zwykle z powodu informacji o jego promocji. Natomiast blisko co piąty detalista zmienił wystrój sklepu lub ustawienie produktów korzystając z informacji zamieszczonych w prasie handlowej. © GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

38


Nota prawna

© GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

39


Nota prawna Badanie i raport końcowy opracowane zostały przez GfK Polonia Sp. z o.o. Wyniki badania i raport końcowy stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. i VFP Communications Ltd. Spółka z o.o. Publikowanie całości lub części, powielanie i rozpowszechnianie wyników badań i raportu końcowego oraz wykorzystywanie ich w całości lub części w jakiejkolwiek formie pozostającej w sprzeczności z przepisami prawa autorskiego bez zgody wymienionych podmiotów, stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Właściciele praw autorskich majątkowych niniejszego raportu – Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. i VFP Communications Ltd. Spółka z o.o. mają prawo posługiwać się raportem z zastrzeżeniem sytuacji, w której wykorzystanie raportu lub jego części odbywać się będzie w sposób nierzetelny, w szczególności w przypadku, gdy mogłoby naruszać renomę GfK Polonia lub wprowadzać w błąd co do wyników badania lub rzeczywistego wykonawcy.

© GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

40


Kontakt: Renata Twardowska Trade Research & Consulting GfK Polonia E-mail: renata.twardowska@gfk.com

© GfK 2012 | Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce | Badanie syndykatowe | Czerwiec 2012

41

Raport_Dystrybucja_i_czytelnictwo_2012  

Raport czytelnictwa prasy handlowej 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you