Page 1


KAZALO

UVODNIK - UNESCO UTRIPU NA POT ...................................................................................................... 2 UNESCO SREDIŠČE CELJE ......................................................................................................................... 3 IV. OŠ CELJE ............................................................................................................................................. 5 UNESCO ............................................................................................................................................... 5 PISALO SE JE......................................................................................................................................... 5 DREVO = ŽIVLJENJE .............................................................................................................................. 6 MOJI VTISI Z UNESCOVEGA NARAVOSLOVNEGA TABORA V LIBOJAH ................................................ 6 SKRB ZA KULTURNO IN NARAVNO DEDIŠČINO ................................................................................... 7 NAŠA DOBRODELNOST ........................................................................................................................ 8 OŠ FRANA KRANJCA CELJE ....................................................................................................................... 9 OŠ ZREČE ............................................................................................................................................... 10 DAN SAJENJA DREVES........................................................................................................................ 10 MEDNARODNO LETO ASTRONOMIJE ................................................................................................ 11 DAN KULTURNE RAZNOLIKOSTI......................................................................................................... 12 DREVO = ŽIVLJENJE ............................................................................................................................ 13 OŠ GRIŽE ................................................................................................................................................ 14 10. DECEMBER – DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC ..................................................................................... 14 MADAGASKAR V SLIKI, BESEDI IN GLASBI ......................................................................................... 15 FESTIVAL MIRU V SLOVENJ GRADCU ................................................................................................. 16 9. UNESCOV NARAVOSLOVNI TABOR ZA OSNOVNOŠOLCE .............................................................. 18 GIMNAZIJA LAVA ................................................................................................................................... 20 PROSTOVOLJSTVO . . . ....................................................................................................................... 20 SVETOVNI DAN POEZIJE..................................................................................................................... 21 GIMNAZIJA CELJE CENTER ..................................................................................................................... 22 VESELJE DO ZNANOSTI ...................................................................................................................... 22 SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO ....................................................................................................... 23 TIL IN KANELO.................................................................................................................................... 23


UVODNIK - UNESCO UTRIPU NA POT Počitnice, dopust, vikendi, dela prosti dnevi! Teh dni je kar nekaj, kako pa jih preživimo, je seveda odvisno od posameznika. Eni se posvetijo družini, drugi se odločijo za osamo, spet tretji se radi družijo. Vsi pa smo verjetno enakih misli, da se je v teh dneh potrebno spočiti, se zabavati, potovati, skratka se imeti lepo.

Sama sem dopust preživela dokaj aktivno in zabavno – na morju, z družino. Dva, smeha polna dneva, pa sem s prijatelji užila v zavetju naših Julijskih Alp, v Bohinju. Med ogledi in raziskovanjem okolice, sem, kot že nič kolikokrat prej, razmišljala, kako lepo, raznoliko in bogato deželo imamo. Slovenija! - Kaj vse nam ponuja, kaj vse še skriva? Slovenci! - Kaj vse smo pripravljeni ponuditi, storiti, raziskati, se naučiti, mogoče vzeti? Odgovore na ta vprašanja poskušamo odkriti tudi člani UNESCO središča Celje.

Na šolah, ki sodelujejo, delujemo v različnih projektih. Oblikujemo pozitiven odnos do ljudi, narave. Učimo se živeti v sožitju, saj se zavedamo, da smo odvisni drug od drugega.

Sožitje. Človek človeku, človek naravi, narava človeku. Učimo se vsako minuto svojega življenja, učimo se iz izkušenj, od soljudi, uči nas narava. Uči nas povezovanje, spogledovanje, prepisovanje ..., uči nas ljubezen, uči nas veselje do življenja, učijo nas tragedije, učimo se iz katastrof … Pa vendar nas nekdo mora naučiti se učiti, nas usmeriti na pravo pot, nam dati občutek varnosti, zaželenosti, nam pokazati, da smo pomemben del verige življenja.

Sožitje, povezovanje, pripadnost, pridnost, so le nekateri elementi, ki odlikujejo UNESCO-vce celjskega središča.

Dokaz je naš časopis! Dokaz je UNESCO UTRIP!

Vodja UNESCO središča in šolska UNESCO koordinatorica Ksenija Leskovšek Korber

UNESCO UTRIP

2


UNESCO SREDIŠČE CELJE Časopis je dokaz, da smo UNESCOVCI celjskega središča zavzeti, zagreti, čudoviti nasploh. A če pregovor, da se dobro blago samo hvali, drži, potem ni potrebno o tem izgubljati besed. Naj izdelek spregovori!

V UNESCO SREDIŠČE CELJE SMO VKLJUČENI UČENCI, UČITELJI, STARŠI IN OSTALI SODELAVCI SEDMIH ŠOL. IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE

OŠ FRANA KRANJCA CELJE

http://www.facka.si

http://www.os-franakranjca.si/

OSNOVNA ŠOLA GRIŽE

OSNOVNA ŠOLA ZREČE

http://www.os-grize.si

http://www.oszrece.net

GIMNAZIJA CELJE – CENTER

ŠCC, GIMNAZIJA LAVA CELJE

http://www.gcc.si

http://www.sc-celje.si/gl

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO CELJE http://www.sc-celje.si/gr

Na šolskih spletnih straneh si lahko ogledate, kaj šole ponujajo kot UNESCO šole, po čem so znane in priznane v svojem bližnjem in širšem okolju.

VABLJENI NA ŠOLSKE SPLETNE STRANI!

UNESCO UTRIP

3


Za nemoten potek dela in dobro povezanost med UNESCO šolami skrbijo koordinatorice in koordinator šolskega UNESCO ASP: IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE, koordinatorica šolskega UNESCO ASP- Ksenija Leskovšek Korber; OŠ FRANA KRANJCA CELJE, koordinatorica šolskega UNESCO ASP- Dragica Milojevid; OSNOVNA ŠOLA GRIŽE, koordinatorica šolskega UNESCO ASP: Martina Petelinek; OSNOVNA ŠOLA ZREČE, koordinator šolskega UNESCO ASP- Andrej Pušnik; GIMNAZIJA CELJE - CENTER, koordinatorica šolskega UNESCO ASP- Marjana Turnšek; ŠCC, GIMNAZIJA LAVA CELJE, koordinatorica šolskega UNESCO ASP -Anja Ramšak; ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO CELJE (šola v uvajanju), koordinatorica šolskega UNESCO ASP- Duša Polak. Koordinatorji spodbujamo ljudi okoli sebe k odgovornemu načinu življenja z zanimivimi, zabavnimi in poučnimi aktivnostmi. Vsi smo enaki, a tako različni! Naše dejavnosti so pestre, trudimo se, da se vanje množično vključujemo in vabimo k sodelovanju vse, ki jih teme zanimajo. NAŠE SREDIŠČE IZVAJA ŠTIRI LASTNE NACIONALNE PROJEKTE: NAŠE MESTO – VAŠE MESTO: IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE DREVO = ŽIVLJENJE: OŠ FRANA KRANJCA UNESCOV NARAVOSLOVNI TABOR ZA OSNOVNOŠOLCE: OŠ GRIŽE VEČERJA: GIMNAZIJA CENTER CELJE Razvijamo kar nekaj zanimivih pilotnih projektov, sodelujemo v mladinskih akcijah, spodbujamo prostovoljstvo, vključujemo se v solidarnostne aktivnosti. Udeležujemo se nacionalnih in mednarodnih projektov v organizaciji drugih šol. Vse aktivnosti radi promoviramo in svoje delo ter prizadevanja predstavljamo širši okolici. DOBER GLAS SEŽE V DEVETO VAS. SLABE IZKUŠNJE OBRNEMO SEBI V PRID. Vodja UNESCO središča Celje Ksenija Leskovšek Korber

UNESCO UTRIP

4


IV. OŠ CELJE UNESCO Na začetku šolskega leta sploh nisem vedela, da Unesco krožek na naši šoli obstaja. Ko sem izvedela zanj, sem mislila, da je to le še en izmed krožkov za še ne zadosti zaposlene učence. A prijavila sem se, ker nam je učiteljica zatrjevala, da bo zanimivo. Nisem ji verjela. Ko pa nam je na prvi uri predstavila vse dejavnosti v Unescu krožku, sem ugotovila, da mi za prijavo sploh ni žal. Skozi šolsko leto smo se udeležili mnogo Unesco srečanj, predstavitev in sodelovali v kar nekaj natečajih. Risali smo na temo otrokove pravice, obiskali Novo Gorico in Ljubljano in si ogledali kar nekaj glasbeno-plesnih točk, sodelovali v kvizu v Mariboru, vključili smo se v projekt DREVO = ŽIVLJENJE… Na vseh izletih mi je bilo zelo všeč, pa ne samo zato, ker sem manjkala v šoli, ampak ker se je na prav vsakem zgodilo kaj zanimivega, kot npr. v Novi Gorici, ko smo imeli priložnost s sošolci poskusiti prve češnje, ali pa v Mariboru, kjer se je zgodilo ogromno prigod, katerim sem se zelo nasmejala. Da ni pomembno zmagati, ampak sodelovati, smo dokazali, ko smo risali otrokove pravice, kjer je bilo, čeprav nismo zmagali, ogromno smeha … Na vsakem izletu pa sem spoznala tudi veliko novih prijateljev, kar je tudi GLAVNI CILJ UNESCA. Ravno zaradi spoznavanja novih prijateljev, zanimivih izkušenj in prigod, smeha in vsega drugega bom Unesco krožek še naprej obiskovala. Brina Posinek, 8. razred IV. osnovna šola Celje

PISALO SE JE Pisalo se je šolsko leto 2009/2010. Na IV. osnovni šoli Celje se nas je kot nova generacija k Unesco krožku priključilo nekaj pogumnih ljudi : Brina, Viva, Anja, Urška, Saška, Mitja in pozneje tudi Ines. Skozi celo leto smo pridno delali plakate, se udeleževali različnih prireditev in natečajev, odšli smo v Novo Gorico, v Maribor, na Polule, v Ljubljano. Risali smo pa tudi plakat na temo Človekove pravice. Predstavnika naše šole pa sva bila v zmagovalni ekipi na Unesco kvizu v Mariboru.

Mitja Gajšek, 8. razred IV. osnovna šola Celje

UNESCO UTRIP

5


DREVO = ŽIVLJENJE V projektu DREVO = ŽIVLJENJE, ki ga vodijo na OŠ Frana Kranjca, sem spoznala, da je zelo pomembno, kako skrbimo za našo Zemljo, kajti na njej živimo ljudje, živali in rastline. Na osnovni šoli Frana Kranjca Celje smo se predstavili s prispevkom o tem, kako na naši šoli varujemo in skrbimo za naravo in okolico. Ogled predvajanih filmov, ki smo jih posnele šole udeleženke tega projekta, odigrana predstava in sprehod po Centru za ravnanje z odpadki Bukovžlak, te poučuje, kako moraš ravnati, da ne bi onesnaževal okolice, v kateri prebivaš. Na Centru za ravnanje z odpadki Bukovžlak smo izvedeli, kako razvrščajo odpadke, kaj vse reciklirajo in na kakšen način delajo. Na takšne projekte, kot je bil ta, bi morali hoditi vsi, kajti znanje o ekologiji in pravilnem ravnanju z odpadki - surovino, ne škodi nikomur. Ne pozabimo: Drevo - nepogrešljiv del narave! V UNESCO krožku sem se počutila zelo dobro, ker sem vedela, da delam nekaj dobrega zase in za svet okoli sebe. Z veseljem sem se udeleževala vseh naših ur.

Anja Šimunovid, 8. razred IV. osnovna šola Celje

MOJI VTISI Z UNESCOVEGA NARAVOSLOVNEGA TABORA V LIBOJAH V petek, 21. 5. 2010, je potekal Unescov naravoslovni tabor. Ob 7.00 uri smo se udeleženci skupine »Od višine se zvrti« zbrali na atletskem stadionu Žalec, da bi izvedli polet z balonom. Ob pripravljanju le-tega me je presenetila njegova prostornina. Kljub temu da nas je balonar dvignil samo na 20 metrov, je bil razgled na Celjsko kotlino čudovit. Ob deveti uri smo odšli v gasilski dom Liboje, kjer smo se razdelili v skupine. Naša skupina je ostala v gasilskem domu. Takoj smo pričeli s teoretičnim in praktičnim preizkušanjem fizikalnih zakonitosti, kot so zračni upor, zračni tlak, Bernoullijev zakon … Po kosilu smo si ogledali poskuse s področja plinov, predstavitev mehurčkologije ter izviren komični dramski nastop. Sledilo je vnovično delo v delavnicah. Pri poskusih z mentolovimi bonboni smo uničili 15 litrov kokakole. Tabor se je končal z zaključno prireditvijo in nastopom dveh udeležencev šova »Slovenija ima talent«. Degustirali smo še različna peciva ter druge pripravljene dobrote. Tabor se mi je zdel zanimiv način pridobivanja znanja in pomembna izkušnja za nadaljnje šolanje.

Blaž Kešpert, 9.b IV. osnovna šola Celje

UNESCO UTRIP

6


SKRB ZA KULTURNO IN NARAVNO DEDIŠČINO V okviru članstva UNESCO ASP - MREŽE smo na naši šoli preko celega šolskega leta skrbeli tudi za uresničevanje enega glavnih ciljev članov, in sicer naučiti se ohranjati naš planet. Sodelovali smo v različnih solidarnostnih in prostovoljnih aktivnostih. Tako smo se vključili tudi v vseslovensko akcijo z naslovom Očistimo Slovenijo v enem dnevu. V soboto, 17. aprila 2010, se je množica naših učencev zbrala pred šolo z namenom, da očisti okolico. Oblečeni in obuti za tovrstno delo smo prejeli še zaščitne rokavice in velike črne vreče za odpadke. Razdelili smo se v delovne skupine. Sedmošolci smo pod vodstvom učiteljev sprejeli nalogo očistiti mestni park. Članstvo v EKORGOVEM klubu naše šole, ki skrbi za razvijanje vrednot, oblikovanje in odgovornosti nas osnovnošolcev v povezavi z okoljem in ekologijo, in prepričanje, da mislimo prav, nas je spodbudilo k zavzetemu delu. Med potjo v park smo se pogovarjali in bili mnenja, da vseh teh vreč gotovo ne bomo napolnili. Le kje naj se na takem mestu, v parku namreč, ki naj bi bil namenjen sprehodom, druženju in oddihu, nabere toliko nesnage? Ob prihodu v park pa nas je čakalo presenečenje. Smeti je bilo ogromno. Delali smo v dvojicah in posamično. Pobirali smo raznolike odpadke: plastenke, cigaretne ogorke, plastične kozarce, papirčke. Naleteli smo celo na steklenice in drugo nesnago. Steklenic nismo pobirali, saj bi se lahko poškodovali. Delo nam je šlo dobro od rok. Povzpeli smo se še na Srčno pot in poskrbeli za neskrbno odložene smeti. Pri tem smo razmišljali, da je ta pot vendar namenjena srčnim bolnikom in rekreativcem, ki skrbijo za zdrav način življenja, zato nam ni bilo prav, da smo našli tako onesnaženo okolico. Ko smo napolnili naše velike vreče, smo jih odnašali k učiteljem, ki so poskrbeli, da so bile smeti v nadaljevanju akcije pravilno sortirane. in odložene na pravo mesto. Naši učitelji so nam pomagali čistiti in nas pri delu spodbujali. Nabrali smo ogromno smeti. Bili smo zelo zadovoljni s svojim delom in pohvaljeni. Soglašali smo, da bi bilo potrebno takšno akcijo še ponoviti. Uspeh bi bil še večji. Ob pogledu na vse nabrano, smo se zamislili nad dejstvom, kako slabo so nekateri ekološko osveščeni. Zgražali smo se nad ravnanjem zlasti mladih, ki ob koncu tedna obiskujejo park in ga zapuščajo v nezavidljivem stanju. Vemo, da se radi družijo – temu je park tudi namenjen, da se po napornem delu za šolo želijo sprostiti v naravi, ne razumemo pa tako neodgovornega ravnanja z naravo. Menimo, da dajejo slab zgled tudi nam mlajšim, ki verjamemo v cilje in naloge UNESCA, EKORGA in drugih organizacij, ki skrbijo za čisto okolje. Pozivamo odrasle, odgovorne za zdravo življenje v knežjem mestu, da pomagajo pri uresničevanju ciljev mednarodnih organizacij v skrbi za naš planet. Ni nam vseeno, v kakšnem okolju živimo in se razvijamo Radi rečemo, da je Celje zdravo mesto. Je središče kulturnega, gospodarskega in političnega življenja Savinjske regije in s tem tudi nosilec napredka in razvoja. Če se hočemo razvijati in postati sodobni center visokih tehnologij in celo mednarodno univerzitetno središče, nam mora biti prvi cilj zdravo okolje – pogoj za zdravo življenje. Zavedamo se, da je Celje naše mesto in da je odgovornost vseh, da skrbimo zanj. Ohranimo ga čistega! To bo naš trajni prispevek k ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

Sandra Oklobdžija in Eva Kučera - Šmon, 7.a IV. osnovna šola Celje

UNESCO UTRIP

7


NAŠA DOBRODELNOST Vsako leto nam City center Celje v prednovoletnem času ponudi prostor, da postavimo stojnico, na kateri predstavimo in prodajamo izdelke učencev naše šole. Tako smo 4. 12. 2009 stojnico bogato obložili z izdelki naših učencev. Nanjo smo pritrdili tudi plakat, na katerega smo napisali, komu bo izkupiček namenjen.

Letos smo namenili zbrana sredstva našemu "posvojenemu tibetanskemu dečku", ki se imenuje TEANZEN NYEDAK in je bil rojen 11. 1. 1999 v Lhasi (osrednji Tibet). S prodajo izdelkov smo v dveh urah zaslužili 83€. Znesek smo izročili nosilki projekta gospe Karin Trepelj, posredovala ga bo v sirotišnico Dharamshali, kjer biva Tenzen.

Pa še zgodba, ki smo jo zvedeli med prodajo! Neka mlada gospa nam je podarila 10 €, ne da bi si izbrala izdelek. Povedala je, da je to storila zato, ker ji je za rakom umrl štiriletni sin in skuša sedaj pomagati otrokom, ki so živi in zdravi, pa nimajo ustreznih pogojev za življenje. Bili smo zelo ganjeni in hvaležni za njeno zgodbo in za njen dar.

Milica Ovtar, prof. IV. osnovna šola Celje

UNESCO UTRIP

8


OŠ FRANA KRANJCA CELJE

UNESCO UTRIP

9


OŠ ZREČE DAN SAJENJA DREVES Naša šola je v okviru ENO progama organizirala prav poseben dan. Skupaj s tisoči učencev in stotinami šol z vsega sveta smo sadili drevesa miru. Posadili smo tri javorje, ki nam jih je prijazno podaril gospod Silvo Potočnik, za kar se mu najlepše zahvaljujemo. Dela so se lotili učenci 9. razreda (na pomoč jim je priskočil učitelj športne vzgoje, Drago Vrhovšek). Skopali so tri primerno velike jame in vanje posadili drevesa, nato pa so jih zalili. "Sajenje dreves simbolizira upanje in nadaljevanje življenja. Drevesa so pljuča Zemlje in s tem ko povečujemo njihovo število, pomagamo celotni Zemlji."

Izkop primernih lukenj za naša drevesa

Posajeni javorji in zadovoljni udeleženci

"Globalni Dan sajenja dreves se tradicionalno odvija 21. septembra, ki ga je OZN proglasila za svetovni dan miru. Dan sajenja dreves poteka že od 21. septembra 2004 in je izjemno uspešen. Samo lani je povezal otroke iz 2000 šol iz 122 držav vsega sveta. Vsi skupaj so tega dne po vsem svetu posadili kar 300 000 dreves. »Dogodek je praktični način poučevanja okoljske in globalistične vzgoje. Povezuje otroke vsega sveta v skupni skrbi za okolje. In ne le to – vzpodbuja tudi mirovno vzgojo in zvišuje zavedanje šolske mladine glede pomembnosti gozdov na globalni ravni." Sajenje dreves po vsem svetu poteka opoldne po lokalnem času. Pričnejo na otočju Tonga v Oceaniji, sledeč Soncu pa se priključujejo Azija, Afrika in Evropa. Malo za tem sta se pridružili Severna in Južna Amerika, sajenje pa so zaključili na otočju Samoa – in svet je naredil pomemben korak k bolj ekološkemu načinu razmišljanja in življenja.

Andrej Pušnik, prof.

UNESCO UTRIP

10


MEDNARODNO LETO ASTRONOMIJE Letošnjega 11. srečanja UNESCO ASPnet šol, ki je potekalo 4. 12. 2009, v Koloseju, se je udeležilo okoli 500 otrok in mentorjev iz vse Slovenije. "UNESCO šole gojijo kulturo miru in nenasilja, trudijo se biti odprte, sodobne šole. V okviru projekta UNESCO ASPnet šol se udeležujejo različnih taborov in obeležujejo svetovne UNESCOVE dneve ter sodelujejo v različnih humanitarnih akcijah." Prireditve so se udeležili tudi učenci naše šole. Tema letošnjega srečanja je BILA ASTRONOMIJA IN ČLOVEKOVE PRAVICE. Najprej nas je pozdravil gospod župan, Zoran Jankovič, nato pa je Nuška Drašček zapela slovensko in UNESCO himno. Sledil je program na teme astronomije in človekovih pravic.

Udeleženci središča Celje

Povezovalca programa

Glasbena točka

Obiskale so nas zvezdice zaspanke.

Andrej Pušnik, prof.

UNESCO UTRIP

11


DAN KULTURNE RAZNOLIKOSTI Dan kulturne raznolikosti smo v torek, 25. maja 2010, v Novi Gorici obeležili učenci 1. razreda OŠ Zreče. Potekalo je namreč srečanje UNESCO ASPnet šol, med katere spada tudi OŠ Zreče. Prireditev se je pričela s svečanimi pozdravnimi nagovori. Govorili so: ravnatelj Gimnazije Nova Gorica, gospod Bojan Bratina, gospa Alenka Kovšca, državna sekretarka Ministrstva za šolstvo in šport RS, gospa Marjutka Hafner, generalna sekretarka Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, Melani Centrih, nacionalna koordinatorica UNESCO ASPnet mreže šol Slovenije. Dogajanje je potekalo na Bevkovem trgu, kjer so se odvijale ustvarjalne delavnice oziroma predstavitve posameznih šol. Predstavili so likovna, glasbena, plesna in gledališka področja. Učenci naše šole so se pod mentorstvom Štefice Ribič in Andreje Črešnar v okviru krožka glasbene dogodivščine predstavili z glasbenim in gibalnim sklopom, kjer so prikazali ljudske plese različnih ljudstev sveta ter zapeli nekaj slovenskih ljudskih pesmi. Moto nastopa je bil »Povsod je lepo, a doma je najlepše.« Gledalci so ob nastopu vidno uživali in učence naše šole nagradili z bučnim aplavzom.

Nastop učencev OŠ Zreče

Po kosilu so učenci z likovnim ustvarjanjem sodelovali pri ustvarjanju kolaža kulturne raznolikosti. Prireditev se je zaključila z nagovorom Ane Ogrič, vodje UNESCA na Gimnaziji Nova Gorica, z nagovorom soproge predsednika RS, gospe Barbare Türk Miklič ter podžupanje, gospe Darinke Kozinc.

Ustvarjanje kolaža kulturne raznolikosti

Andrej Pušnik, prof.

UNESCO UTRIP

12


DREVO = ŽIVLJENJE Ker nas skrbi za prihodnost našega planeta, je v letošnjem šolskem letu tudi naša šola sodelovala v projektu UNESCO ASP: DREVO = ŽIVLJENJE. Učenci so izvedli načrtovano čistilno akcijo in jo posneli. Utrinke čistilne akcije OŠ Zreče si lahko ogledate na naslovu: http://www.youtube.com/watch?v=Wn6nevJoAQo&feature=player_embedded Ob svetovnem dnevu okolja sta se dva predstavnika OŠ Zreče udeležila zaključne prireditve nacionalnega projekta UNESCO ASP DREVO = ŽIVLJENJE, in sicer v torek, 8. 6. 2010, na OŠ Frana Krajnca Celje. Tam so si sodelujoči izmenjali in ogledali dokumentarne filme (posnetke čistilnih akcij), na koncu pa so obiskali še regionalni center za ravnanje z odpadki. Posebna pozornost je bila posvečena odgovornemu ravnanju z odpadki.

Ogledali smo si posnetke čistilnih akcij

»UNESCO je obdobje od leta 2005 do 2014 razglasilo za desetletje trajnostnega razvoja. Ta je v zadnjih letih postal osrednji del vseh pomembnejših razvojnih strategij tako na lokalni kot globalni ravni. Njegov osnovni cilj je, da vrednote trajnostnega razvoja postanejo del človeške Učenci opozarjajo: "Z odpadki je potrebno ravnati odgovorno!"

Regionalni center za ravnanje z odpadki

zavesti. To je vseživljenjski proces, ki se začne pri vzgoji majhnih otrok in se nadaljuje na vseh ravneh in področjih formalnega izobraževanja.«

Sortirnica

Andrej Pušnik, prof.

UNESCO UTRIP

13


OŠ GRIŽE 10. DECEMBER – DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC Letošnje srečanje UNESCO ASPnet šol je potekalo 4. 12. 2009 v Koloseju na temo »Astronomija in človekove pravice«. Srečanja se je udeležilo okoli 500 otrok in mentorjev. Zbrane so nas nagovorili: ga. Simona Kralj, ravnateljica OŠ Jožeta Moškriča, g. Zoran Jankovid, župan Mestne občine Ljubljana, ga. Marjutka Hafner, direktorica Urada za Unesco in ga. Melani Centrih, nacionalna koordinatorica Unesco ASPnet šol Slovenije. Dario, Aleš, Barbara in Brina pred Kolosejem v Ljubljani z razredničarko Jano Dajčar

V kulturnem programu so sodelovala Unesco središča s Ptuja, Maribora, Mojstrane in Ljubljane.

Naša šola se je srečanja udeležila s štirimi učenci iz 4. razreda in dvema učiteljicama. Učenci so z obiska v Ljubljani zapisali tudi svoje vtise.

V Ljubljano smo odšli štirje predstavniki našega razreda na srečanje Unesco šol. V Koloseju smo si ogledali kulturni program, ki so ga prispevali učenci iz različnih Unescovih šol. Predstavljene točke so se nanašale na človekove pravice ali pa na planete v vesolju. Tudi glasbe ni primanjkovalo, kajti veliko je bilo petja. Nastopila je tudi Nuška Drašček. Brina Gabrovec V šoli smo se pogovarjali o človekovih pravicah. Ugotovili smo, da vsi otroci na svetu nimajo zagotovljenih človekovih pravic v takšni meri kot mi. V nekaterih državah otroci trdo delajo za majhen denar in nimajo pravice do igre. Primanjkuje jim tudi hrane in čiste vode. Aleš Božijak

Kulturni program se je začel z nastopom petletnikov Vrtca Ptuj, ki so nam ob glasbi in plesu predstavili zvezdico Zaspanko. Končalo se je s kratkim predavanjem profesorja iz gimnazije v Ljubljani o astronomiji. Dario Dolenc

Tema prireditve, ki smo si jo ogledali, je bila povezana z astronomijo in človekovimi pravicami. Bilo je veliko petja, igre in plesa. Prišel je tudi gospod, ki nam je povedal nekaj o vesolju. Lepo sem se imela. Barbara Užmah

UNESCO UTRIP

14


MADAGASKAR V SLIKI, BESEDI IN GLASBI

Joseph med igranjem

V ponedeljek, 21. 6. 2010, je v Domu II. slovenskega tabora potekala predstavitev Madagaskarja v sliki, besedi in glasbi. Prireditev je vodil Joseph Rakotorahalahy. Joseph je v mesecu decembru odpotoval na Madagaskar, njegov odhod je bil zaradi nestabilnih razmer na otoku humanitarne narave. Z akcijo Iskrica upanja smo se njegovim humanitarnim prizadevanjem pridružili tudi učenci in učitelji šole. Za izkazano moralno in finančno pomoč se nam je Joseph osebno zahvalil, zato ponedeljkovo srečanje z njim. Joseph je začel predstavitev Madagaskarja s kratkim posnetim filmom. Preko filma nam je pokazal, kako je družinam v regiji Anjozorobe pomagal iskati izboljšave na področju prehrane, zdravstva in ekonomskega stanja. Drugi večji problem so na Madagaskarju obsežne sečnje gozdov, zaradi katerih nič več ne zadržuje odnašanja prsti in posledica navedenega so erodirana pobočja in vrhovi hribov. Humus je prisoten le še v dolini, na obdelanih riževih poljih. Vsaka večja poplava lahko odnese humusni sloj v reke in morja ter tako odplavi vir preživetja. Zato je pogozdovanje tega območja nujno.

Preko slik nam je Joseph predstavil Valerie, deklico, ki ji preko posebnega sklada pomagamo pri šolanju. Valerie obiskuje High School St Francois na Madagaskarju in je zelo uspešna učenka. Zlasti si želi, da bi lahko kdaj obiskala Slovenijo.

Valerie na poti v šolo

V drugem delu smo spoznali malgaško glasbo, odigrano na tradicionalne malgaške inštrumente, nekatere med njimi je Joseph izdelal tudi sam. Koncert se je zaključil s povabilom na oder, najprej so na tradicionalne instrumente zaigrali učitelji, nato še učenci. Srečanje smo zaključili z željo, da se kmalu ponovno snidemo, saj so poglobljene vezi in povezanost tisto, kar nas dela močnejšega in uspešnejšega v življenju. Josephu smo podarili v spomin grafiko učenca 6. razreda Anžeta Hribarja, ki je ki je pod mentorskim vodstvom Brede Bračko izdelal motiv srca, ki s svojo vsebino pooseblja bistvo našega delovanja.

Joseph med igranjem na inštrument, ki ga je izdelal sam

UNESCO UTRIP

15


Podarili smo mu tudi knjigo z naslovom Griže, avtoric Magde Ježovnik in Brede Veber. Joseph pa nas je obdaril s tradicionalnima klobukoma za žensko in moškega ter s tremi ženskimi torbicami za različne priložnosti. Vse podarjene predmete, s tega in prejšnjih srečanj, hranimo kot dragocen spomin.

Med predajanjem darila Josephu

Med preizkušanjem klobukov, avtorica slik 1, 3, 4 in 5; Marija Vaš

Vodjinja Unesca na šoli: Martina Petelinek, prof.

FESTIVAL MIRU V SLOVENJ GRADCU V četrtek, 22. oktobra, sva se učenca osnovne šole Griže Lucija Knafelc in Mario Knapid udeležila Mirovniškega tabora v Slovenj Gradcu.

Vse se je začelo ob deveti uri zjutraj, ko so naju po prijaznem sprejemu pospremili do fizikalne delavnice kamor sva se vpisala. Ker je celoten tabor imel glavno temo Vesolje, smo se tudi v naši delavnici pogovarjali o astronomiji.

Po kratki predstavitvi planetov smo učenci s pomočjo različnih kroglic iz stiropora pobarvali in oblikovali osončje. Midva sva naredila Urana in Zemljo.

UNESCO UTRIP

16


Ko smo vse delavnice končale z delom, smo naše izdelke razstavili v avli.

Razstavljeni izdelki

Po kosilu smo se z dežniki odpravili do Koroškega pokrajinskega muzeja v Slovenj Gradcu, kjer smo v linoreze izrezovali motive, ki predstavljajo našo šolo. Ker pa se je naslov delavnice glasil Mrtvaška postelja iz Kolacione, smo morali v izdelku uporabiti motive iz posteljnih nog. Na koncu smo naše linoreze še odtisnili v grafiko, ki smo jo prijeli za spomin. Večer smo si popestrili s karaokami in dramatizacijo o planetih v našem osončju. Po končani kulturni prireditvi smo si lahko ogledali športne igre, se udeležili plesa ali pa odšli na predstavitve popotovanja v vesolje s strokovnjaki. Ker pa nam vreme ni bilo naklonjeno, si nočnega neba skozi teleskop nismo mogli ogledati. Po tako napornem dnevu smo si vsi želeli odpočiti in smo si ležišča pripravili kar v telovadnici sobe. Karaoke in dramatizacija o planetih

Drugo jutro smo se po zajtrku priključili osmima razredoma, kjer smo si v eni skupini ogledali Planetarij v drugi pa smo poslušali predstavitev g. Martina Brgleza, ki nam je postregel z lastnimi fotografijami lune in nočnega neba. Sami pa smo tudi prisostvovali na slovesnosti ob odprtju razstave izbranih otroških likovnih del v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Razstavljena so bila tudi dela naših učencev, ki pa žal niso bila nagrajena. Čas pa je hitro mineval in tako smo se morali posloviti od prijateljev, ki smo jih spoznali. Po popoldanskem ogledu stojnic na Mirovniškem festivalu smo se polni novih spoznanj vrnili domov. Izdelki učencev Ogled stojnic na Mirovniškem festivalu

Lucija Knafelc, OŠ Griže

UNESCO UTRIP

17


9. UNESCOV NARAVOSLOVNI TABOR ZA OSNOVNOŠOLCE Na Podružnični osnovni šoli Liboje smo 21. maja izpeljali 9. Unescov naravoslovni tabor. Tabor sta pričeli finalistka oddaje Slovenija ima talent, Sanja Polšak Pesan s pesmijo I belive I can fly, in šolska plesna skupina s plesom Rojstvo pomladi.

Pevka Sanja Polšak Pesan med nastopom

Zaključni del nastopa šolske plesne skupine

Osnovnošolce 18 Unescovih in 4 šol Savinjske doline sta pozdravila Franci Žagar, ravnatelj OŠ Griže in Marina Petelinek, koordinatorica Unesca na šoli. »Mladost, razigranost, vedoželjnost, ustvarjalnost dajejo smisel druženju mladih naravoslovcev in poseben čar drobnemu kamenčku v velikem mozaiku, ki ga sestavljamo že deveto leto,« pa je v nadaljevanju navzoče nagovorila Martina Govejšek, koordinatorica letošnjega tabora, in učencem predstavila njihove mentorje ter vsebino delavnic. Tema letošnjega tabora je bila ZRAK ZA ŽIVLJENJE. Deset delavnic je bilo prilagojenih znanju in starosti učencev. Mlajši raziskovalci, učenci druge triade, so ugotavljali, kakšen zrak je v rudniku, preučevali pline in zračenje v jami ter spoznali reševalno opremo, ki je bila v rabi nekoč in danes. Izdelovali so preproste zrakoplove ter preizkušali njihovo delovanje. S pomočjo raznovrstnih poskusov

Delo v keramični delavnici

Med spuščanjem rakete v zrak

so ugotavljali, kako zvok potuje po zraku in poizkušali proizvesti čim več različnih zvokov s predmeti iz vsakdana. Na kmetiji Tratnik so pripravljali in pekli na tradicionalen in sodoben način različne vrste kruha. Obiskali so vremensko postajo v Celju, kjer so se seznanili z meritvami, v naravi so opazovali vreme, merili temperaturo, zračni tlak, vlažnost ter smer in moč vetra. Učenci tretje triade so raziskovali, kako je, če zboli drevo in preučevali lišaje in pokazatelje kakovosti zraka. V skupini so zasadili drevo. V delavnici Od višine se zvrti so po poletu z balonom spoznavali

UNESCO UTRIP

18


zakonitosti gibanja teles preko praktičnih izkušenj, ki so si jih pridobili z eksperimentalnim delom. Zanimivo je bilo v delavnici, v kateri so se preizkusili v oblikovanju gline na lončarskem vretenu in izdelovanju hladilnih posod za razne tekočine. Člani delavnice Onesnažen zrak so obiskali Inštitut za ekološke raziskave v Velenju in si ogledali termoelektrarno Šoštanj. Udeleženci delavnice Na kolo, da nam dolgčas ne bo pa so se podali na panoramsko vožnjo s kolesi. V popoldanskem času so za sprostitev mladih naravoslovcev poskrbeli: učenec griške šole Mario Knapid z mehurčkologijo, šolski gledališki skupini z mladinsko predstavo Julija in Romeo ter The little princ, ki so jo zaigrali v angleščini. Osrednji gost tabora je bil prof. dr. Ivan Leban s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana, ki je učencem predstavil nekaj zanimivih poskusov s področja kemije. Letos so bili prvič na taboru prisotni tudi mentorji gostujočih šol. Poleg ogleda dela v delavnicah, so obiskali Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu in se udeležili pohoda na Brnico. Poskusi s področja kemije

Celodnevno druženje se je končalo v večernih urah ob vragolijah žonglerja Jakoba Berganta in koncertu Sanje Polšak Pesan.

Vragolije žonglerja Jakoba Berganta

Zaključne besede na taboru so spregovorili gostje Lojze Posedel, župan Občine Žalec, mag. Sonja Zajc, predstojnica Zavoda za RS šolstvo, Območna enota Celje in Alenka Aškerc Mikeln, prva nacionalna koordinatorica Unesco ASPnet šol v Sloveniji.

Zaključne besede koordinatorice tabora, Martine Govejšek

Udeleženci letošnjega tabora so odšli domov bogatejši z znanjem, novimi prijateljstvi in z obljubo o ponovnem snidenju prihodnje leto. Koordinatorica tabora: Martina Govejšek, prof.

UNESCO UTRIP

19


GIMNAZIJA LAVA PROSTOVOLJSTVO . . .

… pomeni podarjati del sebe, svojega časa… in v zameno prejeti neskončno hvaležnost, ki nadomesti vse materialne dobrine. (Urška Šantej) … je najboljši način izpolnitve svoje osebnosti. (Erik Zavolovšek) … je reševanje tujih življenj pred svojim lastnim. (Kristina Ledl) … je storiti nekaj dobrega, ne da bi gledal na svoje koristi. (Katja Ugovšek) …je edina resnična hrana za človeško srce. (Viktorija Majger) … je čar, ki ti pomaga rasti. (Urška Koštomaj) … pomeni ponuditi pomoč ljudem, ki jo potrebujejo, kajti nikoli ne veš, kdaj boš sam potreboval pomoč. (Amadeja Šprajc) … je dobro dejanje, s katerim pomagamo ljudem v različnih težavah in situacijah. Za to ne zahtevamo plačila, prinaša pa nam osebno zadovoljstvo. (Nika Žlof) … ni plačano z denarjem ampak z občutkom koristnosti. (Ines Guberac) … ti daje enega najlepših občutkov na svetu, ki je neprecenljiv. (Karmen Verhovšek) … je izkazovanje sočutja pomoči potrebnim ljudem. (Katja Kugonič) … je nekaj koristnega, saj je bolje v prostem času narediti nekaj za nekoga, ki se bo tega razveselil, kot pa da čas zapravljamo za računalnikom, ob kozarčku ali kje drugje. (Darko Milojevid) … je nesebično pomagati nekomu, ki je v stiski in v zameno za to občutiti veselje in zadovoljstvo. (Albina Čeplak) S prostovoljstvom darujemo svoj čas in dobro voljo, možnost, da pomagamo sebi in drugim, plačani pa smo z zadovoljstvom, veseljem in srečo. (Sara Damiš) Prostovoljna pomoč drugim je eden izmed najlepših načinov, kako osrečiti sebe. (Aljaž Paulič) Pomagaj sočloveku z dobro voljo, nasmehom, pogovorom in dobrim delom in prispevaj k lepšemu svetu. (Manca Jonak) Pomagaj ljudem v stiski, gotovo se boš kdaj v težavah znašel tudi ti. Prostovoljno dejanje bo tvoje življenje napolnilo z veseljem bolj kot tisoč ur plačanega dela. (Maja Zagradišnik) S prostovoljstvom nadgrajujem in nagrajujem samo sebe. (Nina Ribič)

UNESCO UTRIP

20


Odstopiti sedež, zaželeti lep dan, objeti sočloveka – družba ustvarja svet, mi sami ustvarjamo družbo. Ustvarimo prijazno in ljubečo družbo, bodimo svet brez zlih misli. Pomagajmo sočloveku brez pomislekov. Pomagajmo prostovoljno! (Klemen Žnidar) S prostovoljstvom uresničujemo sanje drugih. (Sara Guberac)

O prostovoljstvu so razmišljali dijaki 2. a razreda

SVETOVNI DAN POEZIJE 21. marca je dan, ki velja za Svetovni dan poezije. Ob dnevu, ki je posvečen ustvarjalnim in pesniškim dušam, je generalna direktorica Unesca Irina Bokova označila poezijo kot ,, … deželo, v kateri se ljudje lahko srečujejo skozi besedišča vseh barv.''. Ob takšnih priložnostih se ljudje povežejo preko poezije, organizirajo literarne večere ali pa se spominjajo preminulih ustvarjalcev. Tudi na naši šoli smo izkoristili to priložnost in se udeležili nekaj natečajev, na katerih smo lahko dijaki pustili ustvarjalnosti prosto pot. Sodelovali smo na natečaju za najboljši haiku, ki ga je letos že desetič zapored organizirala gimnazija Vič. Dijaki smo s svojimi deli sodelovali v kategoriji slovenskega in angleškega jezika in dosegli tudi nekaj uspehov, saj je bil haiku Maruše Poklič izbran za najboljšega iz tematike o naravi, v kategoriji angleških haikujev pa sta med zmagovalne haikuje izbrana dva haikuja dijakinje Kim Majoranc.

Poezija torej ne povezuje le velikih piscev ampak tudi dijake, ki svoj prosti čas včasih izkoristijo za pot v deželo besed, domišljije in sanj.

Neopazen, tih, poživljajoč kotiček v gozdu.

He whispers: ''I love you.'' She tells him to speak louder .

Thinking too fast, writing to slowly. The moment is gone.

Maruša Poklič

Kim Majoranc

Kim Majoranc

Napisala Kim Majoranc, 3. a

UNESCO UTRIP

21


GIMNAZIJA CELJE CENTER VESELJE DO ZNANOSTI Na Gimnaziji Celje - Center se zavedamo, da se ne učimo le, da bi vedeli, temveč da bi svoje znanje znali koristno uporabiti. Izkušnje kažejo, da medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje prispeva k učinkoviti in kakovostni promociji znanosti, ki postaja na tak način bolj razumljiva za vse in spodbuja mlade k hitrejšemu usvajanju novih znanj ter hkrati veča željo po inovativnosti. Naravnih zakonov ni možno dognati le z razmišljanjem in predpostavljanjem, temveč je teze potrebno dokazati v praksi – z eksperimentiranjem. Obeležitev Svetovnega dneva znanosti za mir in razvoj se nam je zdela priložnost na kateri bi učenci in dijaki lahko odkrivali čarobnost in uporabnost naravoslovnih znanosti. Tako smo v četrtek, 26. 11. 2009, na šoli že drugo leto zapored v okviru prireditve »Veselje do znanosti« obeležili Svetovni dan znanosti za mir in razvoj. Na prireditvi, ki se je pričela ob 13. uri, so učenci spoznavali čarobnost in uporabnost naravoslovnih znanosti skozi izvajanje številnih eksperimentov, ki so jih izvedli sami, ali ob pomoči mentorjev. V uvodnem delu je eksperimente izvajal prof. dr. Ivan Leban s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, nato pa so učenci šestih osnovnih šol celjske regije (OŠ Zreče, OŠ Griže, OŠ Vransko – Tabor, OŠ Ljubečna, OŠ Prebold in III. OŠ Celje) skupaj z dijaki Gimnazije Celje – Center eksperimentirali še v šestih naravoslovnih delavnicah pod mentorstvom prof. Smiljane Adamič Vasič, prof. Saše Ogrizek, prof. Jožice Kovač in laboranta Mitje Teliča z Gimnazije Celje – Center, delavnice pa so vodile tudi mentorice z OŠ Griže Marija Pavčnik, Martina Govejšek in Ana Rudnik Pavlica, eno delavnico pa Marjeta Gradišnik Mirt z OŠ Ljubečna. Eksperimenti v uvodnem delu so bili za učence prav gotovo zelo atraktivni, vendar so bili nekateri tudi malo bolj nevarni, zato jih je ob pomoči svojega asistenta strokovno izvedel naš gost s fakultete. V nadaljevanju so učenci in dijaki samostojno delali poskuse z vodo, merili so tlak v tekočinah, izdelovali dišeča mila in šampon ter poiskali svoj DNK. Glede na odzive udeležencev lahko sklepamo, da smo uspeli dokazati, da je znanost lahko zelo zabavna, saj so ob odhodu vsi obljubili, da se naslednje leto spet srečamo. Marjana Turnšek, univ. dipl. nemcist UNESCO koordinatorica na Gimnaziji Celje - Center

UNESCO UTRIP

22


SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO TIL IN KANELO

Z očetom in mamo se je sprehajal po mestu. Po pravljičnem mestu, okrašenem z lučkami. S stojnic je dišalo po toplem čaju in piškotih. Videl je rdeče rokavice, prav takšne, kot mu jih je lani prinesel Božiček. Ozrl se je naokrog. Ljudje so si za sprehod po mestu nadeli nasmehe na premražene obraze, ki so jih nežno božale snežinke, in hiteli drug mimo drugega. Nihče ni opazil plakata na avtobusni postaji, na katerem je sameval črnček z napetim trebuhom. Til se je zastrmel v dečkove žalostne oči. Na plakatu je pisalo: »Pomagaj, lačen sem!«

Globoko je plaval v svojih mislih, ko se je na nebu nekaj premaknilo. Predramila se je Luna. Ni bila v svoji beli obleki. Ni razsvetljevala ulic. Za to so poskrbele mestne luči in lučke na božičnih drevesih. Deček je radovedno pogledal v noč. Komaj je našel Luno, ki se je leno pretegovala na nebu. Počasi je odprla veke in zazehala. Til ji je pomahal in Luna mu je pomežiknila. Začela sta klepetati kot stara prijatelja. Tila je zanimalo, zakaj je deček s plakata tako žalosten. Brez besed ga je vzela v naročje in skupaj sta odplavala na drugo stran sveta. Tja, kjer je Luna oblečena v belo obleko. Kjer ni luči, da bi svetile namesto nje.

UNESCO UTRIP

23


Ustavila sta se pred kupom vej, napacanih z zemljo. Til je zlezel iz Luninega objema in negotovo obstal na dvorišču. Zemlja je bila razpokana od želje po dežju, ki bi jo nahranil. Vse je bilo tiho. Čutil je le hladen nočni vetrič. Želel si je na toplo, zato je previdno pokukal v kolibo, ki je izgledala kot nemočen zajec v levjih krempljih. Premaknil je nekaj vej in v kočo je posijal snop mesečine. Otrokov pogled je potoval po kolibi. Ustavil se je na ognjišču, kjer so tlele zadnje veje in slabotno grele kolibo. Ob ognjišču je na cunjah spal deček s plakata. K sebi je stiskal sestrico. Mame in očeta ni bilo. Nekaj je zašumelo. K Tilu je pristopicala kokoš. Vendar ne takšna, kot ga je pozdravljala pri babici na deželi. Bila je manjša, mršava. Zazdelo se mu je, da njene izbuljene oči prosijo za zrno žita. Začela se je oglašati s hrapavim glasom. S svojim kokodakanjem je prebudila fanta. Ko je v kolibi opazil Tila, se je zelo prestrašil. Dečka sta brez besed strmela drug v drugega. Čudila sta se svoji različnosti. Tila je premagala radovednost in vprašal ga je po imenu. Deček se je predstavil kot Kanelo. Tilu je odstopil nekaj cunj za prenočišče. Opazovala sta se in molčala. Premagal ju je spanec. Zgodaj zjutraj je Kanelo zbudil svojega gosta. Razložil mu je, da mora po vodo. Til se mu je z veseljem pridružil. Sestrico sta pustila spati. Ko sta zapuščala kolibo, so ji brezskrbne sanje na obrazu risale nasmešek. Kanela ni skrbelo zanjo. Navajena je bila potrpežljivo čakati.

UNESCO UTRIP

24


Pot je bila dolga. Hodila sta med suhim grmičevjem. Dečka sta med potjo molčala. Tila je razjedala misel, kako lahko Kanelo živi sam v vasi, kjer ni ne šole ne trgovine, kamor bi si šel po pouku po bombone. Ni vrtca, kamor bi mama zjutraj odpeljala sestrico. Ničesar ni, kar bi ga spominjalo na njegov vsakdan. Pretrgal je jutranjo tišino in svojemu novemu prijatelju začel pripovedovati o sebi. Kanelo je začudeno poslušal zgodbo o lepem življenju ljudi na drugi strani sveta. Nato se je tudi sam opogumil in začel pripovedovati svojo zgodbo. Že celo večnost je na tem svetu sam. Očeta so ubili v plemenski vojni, še preden je na svet prijokala sestrica Abiba. Bolehna mama je kmalu po porodu umrla. Naučil se je skrbeti zase. Ve, da je le od njega odvisno, ali bosta s sestro preživela. Še sama nista vedela, kdaj sta prehodila vso pot. Ko sta se bližala kolibi s polnim vedrom vode, jima je nasproti pritekla Abiba. Po dolgih dneh se je razveselila požirkov sveže vode. Kanelo je brez zajtrka moral v vas. Z možmi se je odpravil na lov. Til je ostal z Abibo. Naučila ga je igre s kamenčki. Ko se je Kanelo vrnil z dela, se jima je pridružil. Otroci so se brezskrbno igrali, dokler jih ni premagala utrujenost. V kolibi se je Kanelo stisnil k sestrici, ki je takoj zajadrala po morju sanj, Til pa se je zvil v klobčič ob ognjišču, da mu je bilo toplo.

Predramila ga je Luna. Nastavila je krajec, da se je Til lahko povzpel nanjo. Med potovanjem ga je želel premagati spanec, vendar so mu po glavi švigale misli o afriškem prijatelju, ki se mora boriti za preživetje. Luna je slišala njegove misli. Spomnila se je, da ji Oblak dolguje uslugo. Tilu je obljubila, da bo narava v Kanelovi vasi prizanesljivejša. Kanelo in njegovi sosedje bodo imeli vedno dovolj vode. Til je z Luninega naročja zlezel pod domačo odejo in se v mislih zahvalil za toplo sobo, posteljo,

UNESCO UTRIP

25


igrače, ki ga objemajo, ko zaspi, in varujejo pred grdimi sanjami. Sladko je zaspal. Mamina mehka dlan in nežen glas sta ga zjutraj predramila v resničnost. Po obilnem zajtrku je šel s starši nakupovat za praznično večerjo. Na avtobusni postaji je spet s plakata zrl Kanelo. Vendar ni bil žalosten. Njegove črne oči so se veselile prijaznejšega življenja. Til si je oddahnil. Nestrpno je čakal Lunine novice. Prav nič ga ni zanimalo darilo, ki mu ga je prinesla babica. Ni se dal zmotiti, ko je družini poizkušal razložiti, kaj je doživel ponoči. Nejeverno so se mu nasmihali in se spogledovali. Babica ga je nežno objela in mu položila v naročje velik zavoj. Nogometna žoga! Kako vesela bi bila njegova prijatelja, če bi dobila takšno igračo. Končno se je počasi prizibal mrak. Til se je hitro kot le malokdaj oblekel v pižamo, umil zobe in zlezel v posteljo. Mama mu je na lice pritisnila še poljubček in odšla iz sobe. Zatiskal je oči in čakal, da zaspi. Da Luna potrka na njegovo okno. Čakal je in čakal, zaspančki pa še kar niso hoteli zatisniti njegovih vek. Ker je bil preveč neučakan, se je skobacal k oknu in gledal v Luno, ki je še trdno spala. Naenkrat je v njej videl obris. Ni si ga znal razložiti. Luna se je v spanju zakotalila po nebu in v njenem odsevu je zagledal Kanela in Abibo, kako se veselita dežja. Pomislil je, da se je kujal ob babičinem darilu. Kanelu pa toliko pomeni dež! Nenadoma je na nebu opazil nenavadno sled, ki se je bližala Luni. Debelo je pogledal. Čez nebo se je vendar peljal Božiček! Ko je dobri mož ob oknu videl Tila, se je odločil, da bo z njim spregovoril nekaj besed. Til je bil presrečen. Hitel mu je razlagati, da lahko letos vsa darila nese Kanelu in Abibi. Sam ima že tako ali tako veliko igrač. Božiček se je prijazno namuznil Tilovi pripovedi. Bil je navdušen nad njegovo željo. Usedel se je v svoje pisane sani in se odpeljal v nebo. Po poti so mu mahale zvezde in se veselile za vse otroke, ki bodo nocoj obdarovani. Tudi Tilu je bilo toplo pri srcu. V mesečini je videl Kanela, ki maha v zahvalo. Srečen je smuknil v posteljo in pomirjen zaspal.

Mateja Kopinšek Šolski center Celje Srednja šola za gradbeništvo

UNESCO UTRIP

26


Glasilo Unesco ASP Slovenije, Središče Celje UNESCO UTRIP

Uredila: Ksenija Leskovšek Korber Uredniški odbor: Dragica Milojevid, Andrej Pušnik

Izdajatelj: Unesco ASP Slovenije, Središče Celje, IV. OŠ Celje, Dečkova 60, 3000 Celje

Lektura: Jelka Hribernik, prof. (IV. osnovna šola Celje) Mateja Rokavec, prof. (OŠ Frana Kranjca) Duša Polak, prof. (Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo) Anja Ramšak, prof. (Šolski center Celje, Gimnazija Lava Celje) Sandra Kač, prof. (Gimnazija Celje-Center) Polona Čmer , prof. in Janja Ramšak, prof. (OŠ Griže) Nataša Pušnik, prof. (OŠ Zreče)

Naklada: 70 izvodov Celje, november, 2010

Prispevki odražajo mnenja avtorjev, za kar so tudi avtorsko odgovorni.

ISSN

UNESCO UTRIP  

Časopis "UNESCOVCEV"

Advertisement