Page 1

Junior - Profilmanual


Junior - Profilmanual


- Verdiord

Junior - Profilmanual

Verdiord En bedrifts verdiord består av noen gitte betegnelser som kan være med å definere bedriftens ønskede ansikt utad. Veridordene er nøkkelord som ligger til grunn for designet. Det er plukket ut fire ord; leken, utdannende, samhold og kunnskap.

Leken

Bevege seg lett og rask holde på med lek(er), spille, more seg

Utdannende ut|danne v1 (etter ty. ausbilden) lære opp, undervise den skolen u-r teknikere / være u-t (som) frisør / refl: u- seg til, som lege

Samhold

~hold det å holde sammen, enighet det var et godt s- mellom dem

Kunnskap Innsikt, viten, lærdom ha stor kunnskap om utenlandske forhold ha gode kunnskaper i språk ordtak: kunnskap er makt

3


Junior - Profilmanual


- Piktogram

Junior - Profilmanual

Piktogram I piktogrammet er det fokusert på synlighet på avstand og synlighet på små flater. Piktogrammet viser i negativ initialene jr., som er kort for junior. Det er brukt former som ikke nødvendigvis trenger å representere bokstavene, men insuinasjoner av lignende former. Dette er gjort for å skape et piktogram som primærmålgruppen kan forstå uten å kunne eller trenge å lese.

Svart

Sort versjon skal brukes på fax. Negativ form brukes hvis logo må under visse omstendigheter vises på svart.

Farger

5


Junior - Profilmanual


- Logotype

Junior - Profilmanual

Logotype Logotypen er basert pĂĽ fonten Berlinsans. men bokstaven ‘o’ er rotert 90 grader med klokken. Logotypen skal aldri brukes utenom piktogram. Svart

Farge

7


Junior - Profilmanual


- Logo

Junior - Profilmanual

Logo Piktogrammet benyttes alltid ovenfor logotypen, og sammensatt er det Junior sin logo.

Svart

Farger

9


Junior - Profilmanual


- Regler for bruk

Junior - Profilmanual

Regler for bruk av logo Beskyttelsessonen til logo defineres ved avstanden mellom utsidene av de horisontale linjene til O i logotypen. Logo kan likevel plasseres ovenpå bilder, men marg til kant av ark eller skjerm skal aldri overskride nevnte beskyttelsessone. På tv skjermer ved pågående programmer plasseres logo alltid oppe i høyre hjørne. Logoen brukes i hvit variant for å ikke forstyrre innholdet på kanalen. Beskyttelsesområde

Plassering på skjerm under pågående program

11


Junior - Profilmanual


- Feil bruk

Junior - Profilmanual

Feil bruk av logo Logoen skal aldri fordreies, strekkes uproposjonalt, roteres eller farges på noen annen måte. Den skal heller ikke vises i sammenheng med andre fonter enn definert i dette designdokument. Alle effekter (fallskygge, bevel, etc.) skal unngås. Under det inkluderes også all outline og stroke. Logo skal alltid plasseres på det stedet som er gitt i fremtidige publikasjonsmaler, samt i framtidig web og postialia.

X Bruk av stroke i logo X Andre farger enn rød, sort eller hvitt

X Logo må ikke strekkes

X Logo må ikke roteres

Y Piktogram kan under spesielle omstendigheter brukes alene

Logo kan brukes ovenpå bilder i tråd med gitt bildestil.

13


Junior - Profilmanual


- Typografi

Junior - Profilmanual

Typografi Junior sin bruk av typografi gjenspeiler valget av verdiordene. Til logotypen benyttes Berlinssans. Berlinsans brukes også som header/overskrift, og på plakater. Henviser til senere eksempel på kapittelet bildestil. Fonten Zine Slab Dis brukes alltid som mengdetekst og i underoverskrifter.

Font

Berlinsans

Aa Font

Zine Slab Dis

Aa

Tilgjengelige snitt

Light Roman Demi Bold

Bokstavsett Berlinsans, Light 7,5pt a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

æ

ø

å

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

.

,

?

&

!

(

)

/

+

-

:

fi

ff

fl

Tilgjengelige snitt

Roman Italic Medium Roman Medium Italic Bold Roman Bold Italic Ex. Bold Roman Ex. Bold Italic Black Black Italic

Bokstavsett Zine Slab Dis, Roman 7,5pt a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

æ

ø

å

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

.

,

?

&

!

(

)

/

+

-

:

fi

ff

fl

15


Junior - Profilmanual


- Fargebruk

Junior - Profilmanual

Fargebruk Farger er en viktig støttespiller i det kritiske førsteinntrykket, og farger skaper stemninger. Denne fargeprofilen fokuserer på verdiordene, og er bygget rundt komplementære prinsipper innenfor fargeteori.

Navn Andre tilleggsfarge

Hovedfarge

Krem 1 og Krem 2 er definert som andre tillegsfarge.

Fargekoder

Junior Rød

C 0 M 82 Y 66 K 0

R 234 G 58 B 63

HEX #EA3A3F

Turkis

C 55 M 0 Y 46 K 0

R 90 G 217 B 152

HEX #5AD998

Marine

C 91 M 41 Y 41 K 10

R0 G 94 B 110

HEX #005E6E

Krem 1

C 0 M 4 Y 20 K 0

R 255 G 236 B 195

HEX #FFECC3

Krem 2

C 0 M 15 Y 40 K 0

R 255 G 209 B 142

HEX #FFD18E

Junior Rød er Junior sin logofarge. Turkis og Marine er definert som første tilleggsfarge. Disse fargene brukes aldri sammen, men kan kombineres med fargene som er definert som andre tilleggsfarge

Fargevisning

Første tilleggsfarge

17


Junior - Profilmanual


- Femte element

Junior - Profilmanual

Femte Element Enhver profil kan dra nytte av 책 ha flere gjenkjennelseselementer. Under dette punktet er det definert to ting som er unikt for Junior som bedriften kan benytte seg av. Rammen til logoen kan brukes som videobilde-ramme, i plakater, p책 stands og lignende. Sammen med fargepaletten og formene hentet fra logoen dannes en smiley. Denne smileyen kan benyttes i bildestilen.

Rammen til logoen

Smiley, bygget av elementer i logoen

19


Junior - Profilmanual


Junior - Profilmanual

- Bildestil, del 1

Bildestil, del 1 Junior skal benytte seg kraftig av fargeprofilen sin i bildebruk. Bildebruken kan være basert på både foto og illustrasjoner, og skal inneholde en av de femte gjenkjennelseselementene. Logo plasseres nede i høyre hjørne.

21


Junior - Profilmanual


Junior - Profilmanual

- Bildestil, del 2

Bildestil, del 2 Referer til forrige del: Junior skal benytte seg kraftig av fargeprofilen sin i bildebruk. Bildebruken kan være basert på både foto og illustrasjoner, og skal inneholde en av de femte gjenkjennelseselementene. Logo plasseres nede i høyre hjørne.

23


Junior - Profilmanual

Junior Designmanual  

Designmanual for Junior, en TV-kanal for barn i alderen 6-12 år. http://cargocollective.com/odegaard/JUNIOR