__MAIN_TEXT__

Page 1

Hjo [ ju:]

Trästaden vid Vättern

2018


I love Hjo

LISBETH GÖTHBERG ”Jag heter Lisbeth Göthberg och är kommundirektör här i Hjo. I den här broschyren får du möta oss som bor här, och som gärna vill visa dig vår stad, på vårt vis. Genom att ta del av våra tips får du lära känna vår trästad, historia och hantverkstradition, vår stadspark och tid som kurort, se livet vid Vättern, upptäcka naturen och friluftslivet, se kopplingen till konst och design och naturligtvis veta mer om den lokala maten och framför allt glassen. Ja, allt som gör livet gott att leva. Så välkommen att ta del av våra tips, och kanske utbrister du precis som vi ”I love Hjo” när du har fått uppleva Hjo på vårt vis! Välkommen till oss!”

VISIT HJO, TURISTINFORMATION (ingång Kulturkvarteret) Bangatan 1 B, 544 30 Hjo +46-(0)503-352 55 visithjo@hjo.se, www.visithjo.se

ÖPPETTIDER: Till 27 maj: måndag-torsdag 13-17, fredag 12-16 28 maj-26 augusti: måndag-söndag 10-18 Från 27 augusti: måndag-torsdag 13-17, fredag 12-16 KARTA ÖVER HJO

2

Följ Visit Hjo på Facebook och Instagram. Hashtagga #ilovehjo för att synas i våra kanaler.


I LOVE HJO “My name is Lisbeth Göthberg and I’m the Municipal Chief Executive here in Hjo. In this brochure, you’ll get a chance to meet the people who live here and who would like to show you our town, in our own way. Read our tips to learn about our wooden town, history, tradition of craftsmanship, town park and Hjo’s time as a spa resort. See what it’s like to live by Lake Vättern, discover our nature and outdoor life, see the connection with art and design and, of course, find out more about our local food – especially the ice cream. In fact, everything that makes life enjoyable. So, feel free to read our tips and perhaps, once you’ve discovered Hjo in our way, you’ll also feel the urge to say, “I love Hjo”. We look forward to seeing you!” DIE HOLZSTADT „Ich heiße Lisbeth Göthberg und bin die Gemeindedirektorin hier in Hjo. In dieser Broschüre können Sie uns, die wir hier wohnen, kennenlernen. Wir möchten Ihnen gerne unsere Stadt auf unsere Weise zeigen. Mit Hilfe unserer Tipps können Sie unsere Holzstadt, Geschichte und Handwerkstradition, unseren Stadtpark und unsere Zeit als Kurort kennenlernen, das Leben am Vättern sehen, die Natur und das Leben in der freien Natur entdecken, die Verbindung zu Kunst und Design sehen und natürlich mehr über die lokalen Speisen und vor allem das Eis erfahren. Ja, alles, was das Leben lebenswert macht. Sie sind herzlich eingeladen, sich unsere Tipps anzusehen, und vielleicht kommt auch Ihnen der Ausruf „I love Hjo“ über die Lippen, wenn Sie Hjo auf unsere Weise erleben! Willkommen bei uns!“

PSST... Vill du uppleva Hjo bekvämt tillbakalutad? Ja, då rekommenderar vi att du hoppar på det lilla sightseeingtåget Lok-Hjo-Motivet som tar dig runt i Hjo. Turerna utgår sommartid från Hamnmagasinet och tar cirka 20 minuter.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRÄSTADEN............................................................................. 4 The wooden town/Die Holzstadt

BARNENS HJO....................................................................... 22 Children’s Hjo/Hjo für Kinder

HISTORIEN................................................................................ 6 The history/Die Geschichte

LOKAL GLASS........................................................................ 24 Local ice cream/Eis aus der Region

KURORTSTIDEN & HJO STADSPARK.............................. 8 Time as a spa resort & Hjo town park/ Die Kurortzeit & der Stadtpark von Hjo

LOKAL MAT............................................................................ 26 Local foods/Essen aus der Region

KULTURKVARTERET...........................................................10 The Cultural Centre/Das Kulturzentrum UNIKA BUTIKER....................................................................12 Unique shops/Einzigartige Geschäfte HAMNEN.................................................................................14 The harbour/Der Hafen VÄTTERN.................................................................................16 Lake Vättern/Der Vättern ÅNGBÅT PÅ VÄTTERN......................................................18 Steamboat on lake Vättern/ Mit dem Dampfschiff auf dem Vättern

NATUREN............................................................................... 28 Nature/Die Natur ALLEMANSRÄTTEN............................................................. 32 Right of public access/Jedermannsrecht EVENEMANG.......................................................................... 33 Events/Veranstaltungen REGISTER................................................................................. 38 Content/Register ANNONSER............................................................................ 40 Advertisements/Werbungen KARTOR, PARKERING & P-SKIVOR............................... 42 Maps, parking & P-discs/Karten, parken & Parkscheiben

FISKET.......................................................................................20 Fishing/Angeln 3


Trästaden

PER-GÖRAN YLANDER ”Jag heter Per-Göran Ylander. Under nästan 30 år arbetade jag som stadsarkitekt här i Hjo. I mitt arbete fokuserade jag mycket på bevarandet av vår trästad, en viktig del av Hjos historia och framtid. Hjo är unikt i Sverige tack vare mängden av välbevarade och vackra trähus. Trästadsmiljön vid Vätterns strand, en lagom liten stad och nära till det mesta man behöver, gör Hjo till en underbar plats att leva och bo i. Själv har jag glädjen att få bo mitt i detta, i den gamla delen av Hjo bara ett par hundra meter från stadens torg. Här hittar man också den största delen av vår prisbelönta och samlade trästadsbebyggelse”. 4


THE WOODEN TOWN “My name is Per-Göran Ylander. I worked as a town architect here in Hjo for almost 30 years. A lot of my work focused on conserving our wooden town, which is an important part of Hjo’s history and future. Hjo is unique in Sweden thanks to the number of well-preserved, beautiful wooden houses. Hjo is a nice compact town situated close to most things you might need and, together with the wooden town setting by the shores of Lake Vättern, this makes Hjo a wonderful place in which to live. I have the pleasure of living in the heart of this, in the old part of Hjo, just a couple of hundred metres from the town square. This is also where most of our award-winning, wooden buildings can be found.” DIE HOLZSTADT „Ich heiße Per-Göran Ylander. Fast 30 Jahre lang habe ich hier in Hjo als Stadtarchitekt gearbeitet. Bei meiner Tätigkeit habe ich einen großen Fokus auf die Erhaltung unserer Holzstadt gelegt, die ein wichtiger Teil von Hjos Geschichte und Zukunft ist. Hjo ist dank der großen Anzahl gut erhaltener und schöner Holzhäuser einzigartig in Schweden. Die kleine, stimmungsvolle Holzstadt am Strand des Vättern, die genau die richtige Größe hat und sich in der Nähe der meisten Dinge befindet, die man braucht, macht Hjo zu einem Ort, an dem es sich wunderbar lebt und wohnt. Ich selbst habe die Freude, mittendrin zu wohnen, in dem alten Teil von Hjo, der nur ein paar hundert Meter vom Marktplatz entfernt ist. Hier findet man auch den größten Teil unserer preisgekrönten Holzstadtbebauung versammelt.“

UPPLEV TRÄSTADEN

UTSTÄLLNINGAR OM HJOS HISTORIA Skärvor av Hjo och Särdeles Sundt och Friskt - två utställningar i Kulturkvarteret som berättar om varför Hjo växte fram just här och som visar historien, livet, husen och kurortstiden i Hjo. Fri entré!

TRE TRÄSTÄDER I drygt 20 år har Hjo varit medlem i nätverket Tre Trästäder tillsammans med Eksjö i Småland och Nora i Bergslagen. Alla tre städerna bjuder på sin alldeles speciella karaktär, men gemensamt för oss är att vi har fått utmärkelsen Europa Nostra för våra välbevarade trästadsmiljöer. Du kan läsa mer om Tre Trästäder på www. tretrastader.se.

EUROPA NOSTRA 1990 belönades Hjo stad med Europa Nostras hedersmedalj ”...för det beaktansvärda bevarandet av den samlade trästaden Hjo, vilket inneburit ett bibehållande av dess särprägel och charm”. Europa Nostra betyder på latin ”vårt Europa” och organisationen är en ledande aktör inom europeiskt kulturarv. Du hittar den prisbelönta trästadsmiljön i kvarteren kring Stora Torget och i Hjo Stadspark. Karta med de stadsdelar som ligger inom riksintresset finns att hämta gratis på Hjo Turistinformation. 5


Historien

GUIDADE TURER Våra guidade stadsvandringar tar dig med på en spännande resa i småstadsidyllens historia. Turen tar ca 1 timma och 15 minuter och bokas via Hjo Turistinformation. Varje tisdag, torsdag och lördag kl. 14:00, från 30 juni fram till mitten av augusti.

UPPLEV TRÄSTADEN

VÅRA KYRKOR Här i Hjo har vi varit förskonade mot bränder, men en ödesdiger dag, den 3 april 1794, började det brinna. Branden startade i ett stall som låg på Forsmansgården strax intill torget. Två damer skall ha passerat och sett rök stiga från gården, varpå de sprang dit för att varna. Men, det var för sent. Branden spreds snabbt på grund av vind och den medeltida kyrkan från 1200-talet tillsammans med sin klockstapel samt ett tiotal byggnader i närheten brann ner. Den kyrka vi ser idag är byggd i slutet av 1700-talet, drygt 200 år gammal. Hjos äldre kyrkor hittar du istället ute på landsbygden. Besök dem i Grevbäck, Korsberga, Fridene, Södra Fågelås och Mofalla. Hjos äldsta kyrka hittar du i Norra Fågelås. 6

THE HISTORY “I’m Barbro Jungebeck and I work as a town guide here in Hjo. Hjo is an old town, over 600 years old to be precise, with an exciting history which I love to dive into during my guided tours. I usually start my tour by the mouth of the River Hjoån, as this was probably where everything began. As long ago as in the Middle Ages, this river mouth was used as a landing stage by, amongst others, monks who crossed Lake Vättern between Alvastra monastery on the eastern side in Östergötland and the monastery in Varnhem here on the western side of lake Vättern. Traffic across Lake Vättern steadily increased and Hjo grew in importance. So much so that in 1413 we were granted a town charter. Hjo had become an important trading hub to which merchants travelled to sell their goods, and slowly but surely the town of Hjo began to grow. DIE GESCHICHTE „Ich heiße Barbro Jungebeck und arbeite als Stadtführerin hier in Hjo. Hjo ist eine alte Stadt, genauer gesagt über 600 Jahre alt, mit einer spannenden Geschichte, in die ich während meiner Führungen gern eintauche. Ich beginne gewöhnlich an der Mündung des Hjoån, denn es war vermutlich hier, wo alles begann. Schon im Mittelalter wurde diese Mündung als Anlegestelle genutzt, unter anderem von Mönchen auf ihren Reisen zwischen dem Kloster Alvastra am zu Östergötland gehörenden Ufer und dem Kloster in Varnhem hier auf der westlichen Seite. Der Schiffsverkehr über den Vättern nahm allmählich zu, und Hjo erhielt immer größere Bedeutung. Diese nahm in solchem Maß zu, dass wir im Jahr 1413 unser Stadtrecht bekamen. Hjo galt nun als wichtiger Handelsplatz, zu dem die Händler kamen, um ihre Waren zu verkaufen, und langsam, aber sicher wuchs die Stadt Hjo heran.


BARBRO JUNGEBECK ”Jag heter Barbro Jungebeck och arbetar som stadsguide här i Hjo. Hjo är ju en gammal stad, över 600 år närmare bestämt, med en spännande historia som jag tycker om att dyka ner i under mina guideturer. Jag brukar starta vid Hjoåns mynning för det var förmodligen här som allt började. Redan på medeltiden användes den här mynningen som anläggningsplats av bland annat munkar, som färdades över Vättern mellan Alvastra kloster på Östgötasidan och klostret i Varnhem här på den västra sidan. Sjötrafiken över Vättern ökade så småningom och Hjo fick allt större betydelse. Så pass att vi år 1413 fick våra stadsrättigheter. Så nu var Hjo en viktig handelsplats dit handelsmän reste för att sälja sina varor och Hjo som stad började sakta men säkert att växa fram. Blir du nyfiken på att lära dig mer? Följ då med mig på en stadsvandring i sommar. Du kan också besöka utställningen Skärvor av Hjo i Kulturkvarteret!” 7


TIME AS A SPA RESORT & HJO TOWN PARK “My name is Linda Thomas. I’m an artist, originally from the USA, and I work as an art teacher here in Hjo. In the summer, I arrange SketchWalks. On these walks, you get to discover and sketch different places in the park. The town park is truly amazing and exudes history. Towards the end of the 19th century, it was home to a spa resort, Hjo Vattenkuranstalt, which was founded by four residents of Hjo: landowner Harald Röhss of Munkeberg, Count Gustaf Sparre of Almnäs, merchant Gustaf Sjöstedt of Hjo and the newly-arrived provincial doctor, Dr. Wilhelm Baggstedt. They purchased a country estate, this park, and started to build. Now, like then, the park is a vibrant meeting-place where the people of Hjo like to relax and socialise. This is where we play tennis and chess, visit the outdoor gym, go for a run, have picnics, visit one of the art studios or Experimenthuset science centre, play mini-golf, relax with a coffee or grab a bite to eat. But, whatever we do here, it’s a place where, quite simply, we feel good.”

SKETCHWALK I PARKEN Tillsammans med en lokal konstnär får du under en SketchWalk möjlighet att både teckna och vandra i Hjo. Ni besöker flera platser runtom i staden, däribland Hjo Stadspark. Material och konstnärlig handledning ingår. Sommarens SketchWalks pågår varje vardag från 16 juli till 10 augusti med start kl. 11:00. Mer info och bokning via turistinformationen.

PARKENS ALLA TRÄD Stadsparken ritades 1877 av trädgårdsarkitekten Johan Joseph Sternemann. Växtförteckningen var lång men idag finns cirka 1000 träd i parken, jämfört med de cirka 10 200 plantor som sattes vid parkens anläggande. Björk är mest förekommande, men det finns även al, bok, ek, lind, gran, alm, ask med flera. Gå gärna in och kika i parken där alla träd har sin egen skylt och där trädets namn samt latinska beteckning står angivna. 8

PSST...

Besök den helt nya utställningen Särdeles Sundt och Friskt som skildrar kurortens glansperiod. Visas i Kulturkvarteret - fri entré!

DIE KURORTZEIT UND DER STADTPARK VON HJO „Mein Name ist Linda Thomas. Ich bin Künstlerin, komme ursprünglich aus den USA und arbeite als Kunstlehrerin hier in Hjo. Im Sommer veranstalte ich sogenannte ‚Sketchwalks‘. Auf diesen können Sie gemeinsam mit mir verschiedene Stellen im Park entdecken und zeichnen. Der Stadtpark ist wirklich fantastisch, ein Ort, der Geschichte atmet. Ende des 19. Jahrhunderts befand sich hier nämlich ein Wasserkurort, Hjo Vattenkuranstalt, der von vier Einwohnern von Hjo gegründet wurde: dem Gutsbesitzer Harald Röhss aus Munkeberg, Graf Gustaf Sparre aus Almnäs, dem Großhändler Gustaf Sjöstedt aus Hjo und dem damals neu zugezogenen Provinzarzt Dr. Wilhelm Baggstedt. Sie kauften Land, diesen Park hier, und begannen zu bauen. Auch heute noch ist der Park ein lebendiger Treffpunkt, an dem sich die Einwohner von Hjo gern entspannen und miteinander in Kontakt kommen. Hier spielen wir Tennis und Schach, besuchen den Bewegungsparcours, laufen eine Runde, machen Picknick, besuchen eines der Künstlerateliers oder das Experimentierhaus, spielen Minigolf, trinken Kaffee oder essen eine Kleinigkeit. Doch was immer wir hier auch tun, dies ist ein Ort, an dem wir uns einfach gut fühlen.“


Kurortstiden & Hjo stadspark LINDA THOMAS ”Linda Thomas heter jag. Jag är konstnär, ursprungligen från USA, och arbetar som konstlärare här i Hjo. På sommaren brukar jag anordna SketchWalks. Tillsammans med mig får du då uppleva och teckna av olika ställen i parken. Stadsparken är verkligen fantastisk, en plats som andas historia. Här låg ju i slutet av 1800-talet en kurort, Hjo Vattenkuranstalt, som startades av fyra hjobor: godsägare Harald Röhss på Munkeberg, greve Gustaf Sparre på Almnäs, grosshandlare Gustaf Sjöstedt i Hjo och den då nyinflyttade provinsialläkaren Dr. Wilhelm Baggstedt. Man köpte in en lantegendom, den här parken, och börjande bygga. Precis som då, är parken fortfarande en levande mötesplats där vi Hjobor tycker om att koppla av och umgås. Här spelar vi tennis, schack, besöker utomhusgymmet, tar en löprunda, har picknick, besöker någon av konstnärsateljéerna, Experimenthuset, spelar minigolf, tar en kaffe eller äter en bit mat. Men, oavsett vad vi gör här är det ett ställe där vi helt enkelt mår bra”. 9


CRISTINA MITTERMEIER & PAUL NICKLEN

SAVE THE OCEANS SAVES THE PLANET

Alla årets utställningar kan du se på www.kulturkvarterethjo.se eller besök Kulturkvarteret på Bangatan 1 B. Välkommen in!

Kulturkvarteret

I Kulturkvarteret kan du besöka våra historiska utställningar och lära dig mer om Hjo, trästaden och kurortstiden. Därtill visar tillfälliga utställningar under året dagsaktuella teman, konst och design. Stor och liten, ung och gammal, kan även knepa och knåpa i Skapande Verkstad, besöka vårt bibliotek och vår turistinformation, låna datorer, spela spel, läsa tidningen, använda gratis WiFi, ta en kaffe eller bara umgås en stund. Ja, ett levande kvarter, hela året runt. Och det bästa av allt – det är helt GRATIS!

THE CULTURAL CENTRE In the Cultural Centre you can visit our historical exhibitions and learn more about Hjo, the wooden town and Hjo’s time as a spa resort. There are also temporary exhibitions during the year on topical themes, art and design. Big and small, young and old can also spend time in a creative workshop, visit our library and our tourist information, hire computers, play games, read newspapers, use free Wi-Fi, enjoy a coffee or simply spend time here with friends and family. It truly is a vibrant centre, all year round. And best of all – it’s completely free of charge! 10

DAS KULTURZENTRUM Im Kulturzentrum „Kulturkvarteret“ können Sie unsere Geschichtsausstellungen besuchen und mehr über Hjo, die Holzstadt und die Kurortzeit erfahren. Darüber hinaus zeigen Wechselausstellungen im Laufe des Jahres aktuelle Themen, Kunst und Design. Groß und Klein, Jung und Alt können auch in der Kreativwerkstatt knobeln und tüfteln, unsere Bibliothek und unser Touristenbüro besuchen, Computer ausleihen, Spiele spielen, Zeitung lesen, kostenlos das WLAN nutzen, Kaffee trinken oder auch nur ein Weilchen miteinander in Kontakt kommen. Ja, dies ist ein lebhaftes Viertel, das ganze Jahr über. Und das Beste ist, dass alles völlig kostenlos ist!

UTSTÄLLNING I SAMSKOLEPARKEN I SOMMAR 18 juni-12 oktober visas Below, en utställning om livet i våra oceaner med storslagna bilder från våra världshav tagna av National Geographic-fotograferna Cristina Mittermeier & Paul Nicklen. En tänkvärd utställning som sätter fokus på hur bräckligt livet i världshaven är. Samtidigt kan du även se utställningen Vättern - Sweet Water Life som berättar om livet i vår egen stora insjö, och hur viktig den är för oss som bor här. Båda utställningarna kureras av Galleri UpOnWalls och visas utomhus i Samskoleparken, precis i anslutning till Kulturkvarteret. Fri entré!


PSST...

Tips på utställningar i sommar

I Kulturkvarteret finns fri tillgång till WiFi. Free WiFi at Kulturkvarteret.

HJO HEMBYGDSFÖRENING PRESENTERAR UTSTÄLLNINGEN

SÄRDELES SUNDT OCH FRISKT

1878-1906 - KLÄDER FÖR DEN VACKRA EPOKEN I Kulturkvarteret har du även chans att besöka utställningen 1878-1906 - Kläder för den Vackra Epoken. Utställningen tar sin början år 1878, under kurortens födelse, och visar hur man som borgare och överklass, men även tjänstefolk och arbetarklass, klädde sig för olika tillfällen under kurortstiden - en tid när badorterna växte i popularitet, då man i Europa kände hopp och framtidstro, med nya uppfinningar och en industriell revolution. Visas 2 juni till 29 september 2018.

I sommar öppnar den nya utställningen Särdeles Sundt och Friskt som skildrar kurortens glansperiod. Följ med på en spännande resa som tar dig tillbaks till badkulturen och den hälsobringande tillvaron i Hjo för över hundra år sedan. Med fotografier och en reklamskrift från 1899 som ledsagare får vi en inblick i Hjos stolthet under mer än 50 år – Hjo Vattenkuranstalt.

ESTRID ERICSON & FIRMA SVENSKT TENN Estrid Ericson är en av 1900-talets designikoner. Efter sin uppväxt i Hjo flyttade hon till Stockholm och grundade som trettioåring Firma Svenskt Tenn. Vår utställning om Estrid Ericson består av en generös blandning av exklusiva objekt och vardagliga föremål, fotografier och möbler från Estrids långa karriär som formgivare och konstnärlig ledare; sammantaget ett 100-tal objekt.

SKÄRVOR AV HJO Skärvor av Hjo berättar om varför Hjo växte fram just här. Varför blev den lilla Hjoån så viktig för stadens framväxt. Hur kunde man bygga så vackra hus, när man mer eller mindre enbart kunde förlita sig på handkraft. Och vi passar på att ge några glimtar av livet i Hjo. Dessutom – vad hände den där dramatiska torsdagen den 3 april 1794 då en vådeld uppstod i Jonas Holms stall? 11


Unika butiker

12

SARA JOHANSSON ”Jag heter Sara Johansson och driver butiken Tvålfabriken här i stan. Inspirerade av Hjos historia som kurort och vår långa hantverkstradition tillverkar vi handgjord tvål. Hjo har ju genom tiderna haft många hantverksmästare som varit aktiva här. Här fanns i början av 1800-talet allt från krukmakare, målare, guldsmeder och bokbindare till glasmästare, snickare, skräddare och till och med pistolsmeder. Många av de här hantverken finns i Hjo än idag, vilket vi ser i alla våra unika butiker som säljer allt från keramik och silversmycken till läderartiklar, smide och egentillverkade möbler, och numera dessutom handtillverkad tvål, vilket vi tycker är roligt.”


Hjo

UNIQUE SHOPS “I’m Sara Johansson and I run the Tvålfabriken shop here in town. Inspired by Hjo’s history as a spa resort and our long tradition of craftsmanship, we make handmade soap. Many master craftsmen and women have worked here in Hjo through the ages. In the early 19th century Hjo was home to everyone from potters, painters, goldsmiths and bookbinders to glaziers, carpenters, tailors and even pistol makers. Many of these crafts can still be found in Hjo today, which is reflected in our unique shops that sell everything from ceramics and silver jewellery to leather items, wrought-iron goods and furniture, and now also handmade soap, which we think is great.”

FAIRTRADE CITY Ett 70-tal städer i Sverige utmärker sig som FairTradestäder – Hjo är sedan 2015 en av dem. FairTrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Organisationen arbetar för en rättvis handel och etisk konsumtion där odlare och anställda ges möjlighet att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor i länder med utbredd fattigdom. Här i Hjo kan du som konsument bidra genom att handla FairTrademärkt i våra butiker.

LOPPIS & SECOND HAND Man behöver inte alltid köpa nytt. Genom att återbruka, handla second hand och leta på loppisar bidrar du till ett hållbart tänk. Här i Hjo kan du fynda massor av konst, konsthantverk och design i våra second-hand-butiker, loppisar och antikvitetsaffärer. Dessa hittar du på vår webb www.visithjo.se eller via QR-koden här till vänster. Utöver de fasta butikerna finns det också sommartid ”pop-up-butiker” på olika ställen runtom i Hjo. Så lycka till att fynda och återbruka!

EINZIGARTIGE GESCHÄFTE „Ich heiße Sara Johansson und betreibe das Geschäft Tvålfabriken (Seifenfabrik) hier in der Stadt. Inspiriert von Hjos Geschichte als Kurort und unserer langjährigen Handwerkstradition stellen wir hier handgemachte Seife her. Hjo hat im Laufe der Zeiten viele Handwerksmeister gehabt, die hier aktiv waren. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es hier alles von Krugmachern, Malern, Goldschmieden und Buchbindern bis hin zu Glasern, Tischlern, Schneidern und sogar Pistolenschmieden. Viele dieser Handwerke gibt es in Hjo auch heute noch, was wir an allen unseren einzigartigen Geschäften sehen können, die alles von Keramik und Silberschmuck bis zu Leder- und Schmiedeartikeln, Möbeln aus eigener Herstellung und inzwischen auch handgefertigter Seife verkaufen, was wir sehr schön finden.“

LOPPISKARTA 13


Hamnen

HAMNENS HISTORIA 1847 beslöt man i Hjos allmänna rådstuga att bygga en hamn. Sagt och gjort, 1851-1855 anlades hamnen och ansågs på sin tid vara Vätterns bästa. Idag återstår bara två byggnader av den ursprungliga hamnbebyggelsen, Hamnmagasinet och den lilla Hamnvaktarbostaden där numera ett av glasscaféerna huserar. Men, trots de stora förändringarna så ser hamnen i stora drag ut på samma vis som 1855.

14

THE HARBOUR “My name is Joakim Andersson and I’m in charge of our harbour here in Hjo. I really enjoy working in the harbour, especially in peak season when it’s bustling with activity. It is a popular guest harbour located in the heart of Hjo, within walking distance of most facilities. People come by boat from all directions to visit us, not only from Sweden but also from many other countries across Europe. Here in the harbour-master’s office, where I can be found, we have a shower, toilets, a laundry room and fresh water available for our boat guests. We also hire out life jackets if needed. However, our harbour isn’t just open during the summer but also through the winter. For a couple of years now we’ve had de-icer equipment to keep the harbour ice-free. And there’s a boat ramp for anyone who has their own boat and, for example, wants to go out trolling for fish on Lake Vättern.” DER HAFEN „Ich heiße Joakim Andersson und kümmere mich um unseren Hafen hier in Hjo. Ich fühle mich an meinem Arbeitsplatz pudelwohl, vor allem in der Hochsaison, wenn der Hafen nur so brummt vor Aktivität. Er ist ein beliebter Gasthafen, da er sich zentral mitten in Hjo befindet und die meisten Dinge fußläufig erreichbar sind. Deshalb kommen von überall her Menschen und besuchen uns, nicht nur aus Schweden, sondern auch aus vielen anderen Ländern in Europa. Hier im Hafenbüro, wo ich mich aufhalte, bieten wir unseren Bootsgästen Duschen, Toiletten, eine Waschküche und frisches Wasser. Bei Bedarf verleihen wir auch Schwimmwesten. Der Hafen ist nicht nur im Sommerhalbjahr, sondern auch zur Winterzeit geöffnet. Seit einigen Jahren haben wir nämlich eine Wasserbewegungsanlage, die den Hafen eisfrei hält. Und für diejenigen, die ein eigenes Boot dabei haben und zum Beispiel auf dem Vättern schleppfischen wollen, gibt es eine Bootsrampe.“


JOAKIM ANDERSSON ”Joakim Andersson heter jag och jag har hand om vår hamn här i Hjo. Jag stormtrivs på min arbetsplats, allra helst under högsäsong när det sjuder av aktivitet här nere i hamnen. Det är en omtyckt gästhamn då den ligger centralt mitt i Hjo, med gångavstånd till det mesta. Så människor kommer med båt från alla håll och kanter och besöker oss, inte bara från Sverige utan även ifrån många länder i Europa. Här på hamnkontoret, där jag håller hus, erbjuder vi våra båtgäster dusch, toalett, tvättstuga och färskvatten. Vi lånar även ut flytvästar för den som behöver. Men vi har inte bara öppet hamnen under sommarhalvåret, utan även vintertid. Vi har nämligen, sedan ett par år tillbaks, strömbildare som håller hamnen isfri. Och för dig som har med dig egen båt och till exempel ska ut och trollingfiska på Vättern, finns det båtramp”.

15


Vättern

BADPLATSER MITT I STADEN Mitt inne i Hjos stadskärna kan du med fördel ta ett dopp på strandpromenaden på söder eller bada på Guldkroksbadet mitt i hamnen. På Vattenkuranstaltens tid kostade det 5 kronor att skriva in sig som badgäst i första klass här. Numera är badet gratis och erbjuder en perfekt aktivitet för hela familjen. Här kan ni bada i uppvärmd utomhusbassäng eller ta ett dopp direkt i Vättern. Varje vardag mellan kl. 7-7.30 erbjuds dessutom morgonsim. För de mindre finns plaskdamm med närliggande lekplats. På badet finns också kiosk, omklädningsrum och handikappanpassad ramp ner i sjön samt lift ner i bassängen. HYR DIN EGEN BADHYTT I över 100 år har de stått där, några av Hjos mesta kända ikoner - badhytterna, ritade av arkitekt Lars Kellman 1913. Under kurortstiden användes badhytterna av badanstaltens gäster. Idag kan du som gäst på Guldkroksbadet fortfarande hyra dem för att bäst kunna njuta av en heldag på stranden med tårna i Vättern. Personalen inne på badet hjälper dig att boka. 16


PSST...

JESPER ANHEDE ”Jag heter Jesper Anhede. Jag är arbetar som fotograf över hela världen men det är här hemma i Hjo som jag kopplar av och laddar batterierna. Bland det bästa jag vet är att ta med mig frukosten på min stand-up-paddle-surfbräda och paddla ut på Vättern en tidig morgon. Det spelar ingen roll hur många platser jag besöker på jorden så tycker jag fortfarande att detta är en helt oslagbar upplevelse som inte går att hitta någon annanstans. Vättern är helt fantastisk, och var du än befinner dig i Hjo känns vattnet alltid nära”.

Njut av den fantastiska utsikten över Vättern och Hjo stad från Hjo Flytbastu! En garanterad upplevelse utöver det vanliga. LAKE VÄTTERN “I’m Jesper Anhede. I work as a photographer all around the world but it’s here at home in Hjo that I relax and recharge my batteries. One of my favourite things is to take my breakfast out on my standup-paddle-surf-board and paddle out on Lake Vättern early in the morning. It doesn’t matter how many places I visit around the world, I still think this is an unbeatable experience that you can’t get anywhere else. Lake Vättern is absolutely wonderful and, wherever you are in Hjo, the water always feels close by.” DER VÄTTERN „Ich heiße Jesper Anhede. Ich arbeite als Fotograf in aller Welt, aber hier zuhause in Hjo entspanne ich mich und schöpfe neue Energie. Zu meinen absoluten Lieblingsbeschäftigungen gehört es, das Frühstück mit aufs mein stand-up-paddle-surf-Brett zu nehmen und frühmorgens auf den Vättern hinauszupaddeln. Egal, wie viele Orte auf der Welt ich besuche, ich finde immer noch, dass dies ein unschlagbares Erlebnis ist, das man nirgendwo sonst findet. Der Vättern ist einfach fantastisch, und wo in Hjo man sich auch befindet, die Nähe des Wassers ist immer zu spüren.“ 17


Ångbåt på Vättern

ANDERS SVENSON ”Jag heter Anders Svenson och jobbar ombord på ångaren Trafik som är en av Sveriges äldsta ångbåtar. Trafik har en intressant historia bakom sig. Hon byggdes redan 1892 och fraktade på den tiden gods och passagerare mellan Hjo och Hästholmen på andra sidan Vättern. Man övergick så småningom enbart till att köra på sommaren och 1959 upphörde trafiken över Vättern helt. Hon blev liggandes still i hamnen och sjönk till och med till botten under några veckor för att hon var i så dåligt skick. Då bildades Sällskapet S/S Trafiks Vänner. Föreningen köpte ångaren 1972 och började restaurera henne på varvet i Sjötorp. Slutligen kunde hon 1977 återvända till Hjo hamn och idag är hon ansedd att vara en av de bäst bevarade ångbåtarna i Sverige, K-märkt till och med. Dessutom blev vi 2013 utsedda till Årets Arbetslivsmuseum vilket vi är mycket stolta över. På sommaren erbjuder vi våra besökare möjlighet att chartra Trafik eller att varje vecka följa med på turer till olika destinationer i Vättern, mestadels Visingsö”.

18

JAZZKVÄLL Följ med ångaren Trafik ut på Vättern och upplev ångbåtsjazz. Vi garanterar en härlig kväll till ljudet av Vätterns vågor och svängig jazzmusik. Visst låter det mysigt? Om du vill hänga med kan du boka via Hjo Turistinformation.


STEAMBOAT ON LAKE VÄTTERN “My name is Anders Svenson and I work aboard Trafik, one of Sweden’s oldest steamboats. Trafik boasts a fascinating history. She was built back in 1892 and, at that time, she transported goods and passengers between Hjo and Hästholmen on the other side of Lake Vättern. However, over time she only operated in the summer and, in 1959, services across Lake Vättern stopped altogether. Trafik was laid up in the harbour and even sank to the lakebed for a few weeks because she was in such poor condition. Then Sällskapet S/S Trafiks Vänner (Friends of S/S Trafik) was formed. The association bought the steamboat in 1972 and began restoring her at the shipyard in Sjötorp. Finally, in 1977, she could return to Hjo harbour and today she is considered one of the best-preserved steamboats in Sweden, and is even listed. Furthermore, in 2013, we were named Working Life Museum of the Year, which we are very proud of. In the summer, we offer visitors an opportunity to charter Trafik or join tours each week to various destinations in Lake Vättern, mostly Visingsö island.”

MIT DEM DAMPFSCHIFF AUF DEM VÄTTERN „Ich heiße Anders Svenson und arbeite auf dem Dampfschiff Trafik, das eines der ältesten Schwedens ist. Die Trafik kann auf eine interessante Geschichte zurückblicken. Sie wurde bereits 1892 gebaut und beförderte in jener Zeit Waren und Fahrgäste zwischen Hjo und Hästholmen auf der anderen Seite des Vättern. Allmählich ging man dazu über, nur noch im Sommer zu fahren, und 1959 wurde der Verkehr über den Vättern ganz eingestellt. Die Trafik blieb ungenutzt im Hafen liegen und sank schließlich sogar bis zum Grund, weil sie in so schlechtem Zustand war. Dann wurde der Verein ‚Sällskapet S/S Traviks Vänner‘ (Freunde der S/S Trafik) gegründet. Er kaufte 1972 das Dampfschiff und restaurierte es in der Werft in Sjötorp. 1977 konnte die Trafik schließlich wieder in den Hafen von Hjo zurückkehren, und heute gilt sie als eines der besterhaltenen Dampfschiffe in Schweden und wurde sogar als Kulturdenkmal eingestuft. Darüber hinaus wurden wir 2013 als ‚Årets Arbetslivsmuseum‘ (Museum des Jahres für Arbeitsleben) ausgezeichnet, worauf wir sehr stolz sind. Im Sommer bieten wir unseren Besuchern die Möglichkeit, die Trafik zu chartern oder uns auf unseren wöchentlichen Touren zu verschiedenen Zielorten zu begleiten, meist zur Insel Visingö.“ 19


Fisket

FISKE PÅ VÄTTERN - Fiskesäsongen på Vättern sträcker sig över hela året där du kan meta vitfisk samt spinnfiska från land efter abborre, gädda och harr. Höst- och vintertid finns chans att fånga lax från land. Fisket i Vättern är fritt. GUIDADE FISKETURER - Följ med Charterfiske på trollingfiskeäventyr ute på Vättern. Du garanteras fina möjligheter att fånga röding, öring och lax. Säsongen sträcker sig över hela året. FISKE PÅ MULLSJÖN - Mullsjön är en fiskrik sjö strax väster om Hjo stad. Den är känd för att bjuda på ett fint vinterfiske efter abborre. På sommaren är båtfiske efter abborre och gädda att föredra. En person i båten måste ha ett giltigt fiskekort och max tre spön får användas. Fiske från strand och brygga är fritt, men hänsyn måste tas till privata tomter utmed sjön. Fiskekort säljs på turistinformationen. KRÄFTFISKE - På helger, från och med fjärde fredagen i juli till och med den andra söndagen i september (fredag kl. 17.00 till söndag kl. 17.00) är det fritt att fiska kräftor på kommunens enskilda vatten i Vättern. Området är utmärkt. Burar finns att tillgå via Hamnkontoret och bete och tillbehör finns att köpa på Hjo Sportfiskebutik.

FISHING “My name is Jesper Pettersson and I work with environmental issues here in Hjo. In my time off I’m a salmon trout safari guide along River Hjoån and I spend a lot of time fly-fishing on Lake Vättern. I think Lake Vättern, which is the second biggest lake in Sweden, is a fantastic lake for fishing. Here in Hjo, the lake offers fishing close to the town, which is also completely free of charge. This means that I can usually hook grayling and salmon trout in the middle of town all year round. If you’d like to know more about where and how you can fish here in Hjo, you can pick up our fishing map from the tourist information or download it from www.visithjo.se. The map is available in Swedish and English. 20

ANGELN „Ich heiße Jesper Pettersson und bin für Umweltfragen hier in Hjo zuständig. In meiner Freizeit leite ich Forellensafaris entlang des Hjoån und verbringe außerdem viel Zeit mit Fliegenfischen auf dem Vättern. Der Vättern ist der zweitgrößte See Schwedens und, wie ich finde, ein fantastisches Angelrevier. Hier in Hjo kann man dort stadtnah angeln, was zudem völlig kostenlos ist. Ich kann also mitten in der Stadt das ganze Jahr über zum Beispiel Äschen und Forellen an den Haken bekommen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wo und wie Sie hier in Hjo angeln können, können Sie unsere Angelkarte bei der Touristeninformation abholen oder aus dem Internet herunterladen unter: www.visithjo.se. Die Karte ist auf Schwedisch und auf Englisch erhältlich.“


JESPER PETTERSSON ”Jag heter Jesper Pettersson och jobbar med miljöfrågor här i Hjo. På min fritid är jag aktiv som öringsafariguide längs med Hjoån plus att jag spenderar mycket av min tid med att flugfiska på Vättern. Vättern, som är Sveriges näst största sjö, är en fantastisk fiskesjö tycker jag. Här i Hjo erbjuder sjön stadsnära fiske, som dessutom är helt fritt. Så mitt i stan kan jag året om allt som oftast få harr och öring på kroken. Om du vill veta mer om var och hur du kan fiska här i Hjo kan du hämta vår fiskekarta på turistinformationen, eller ladda ner den online på www.visithjo.se. Kartan finns både på svenska och engelska”.

FISKEKARTA 21


Barnens Hjo

CHILDREN’S HJO “I’m Lily and I’m four years old. Me, my Mum and my big sister often go to the playgrounds. I love playing on the toy boat by the river, going on the “Hjolokomotivet” train and eating ice cream. When it’s summer, we often go barefoot down to the south promenade and throw stones into the water.” HJO FÜR KINDER „Ich heiße Lily und bin vier Jahre alt. Ich, Mama und meine große Schwester gehen oft auf die Spielplätze. Ich liebe es, auf dem Spielschiff am Fluss zu spielen, mit der ‚Hjo-Lokomotive‘ zu fahren oder Eis zu essen. Im Sommer gehen wir barfuß zur Strandpromenade herunter und werfen Steine ins Wasser.“

LILY ”Jag heter Lily och jag är fyra år. Jag, mamma och min storasyster går ofta till lekplatserna. Jag älskar att leka på lekbåten vid ån, åka ”Hjo-lokomotivet” eller äta glass. När det är sommar brukar vi gå barfota ner till Strandpromenaden och kasta sten i vattnet”.

22


HOPP OCH LEK I HJO Är ni en barnfamilj på besök i Hjo finns det mängder att göra. Tillsammans kan ni spela minigolf, besöka actionparken vid Guldkrokshallen, upptäcka Hjo till fots med vår tipspromenad eller bekvämt luta er tillbaks på sightseeingtåget Lok-Hjo-Motivet. Vi föreslår också ett besök på Guldkroksbadet eller safari bland bufflarna på Bisonfarmen i Gate. För att varva ner kan ni ge er ut på en rogivande skulpturvandring längs med Hjoån. Här, längs sträckan Ringvägen upp till Grebbans Kvarn, får ni möjlighet att uppleva naturreservatet genom sagans värld. Lär känna kaninen, vargen och deras kompisar. Karta och mer information finns på turistinformationen.

TIPS PÅ KREATIVA PLATSER I Kulturkvarteret kan du besöka Skapande Verkstad. Här kan hela familjen leka, skapa och vara kreativa tillsammans. Du kan också pyssla i sällskap av vår trevliga kulturpedagog Fredrika. Experimenthuset är ett science center som erbjuder utmaningar för alla åldrar. En kreativ plats i sekelskiftesmiljö, mitt i Hjo Stadspark, där hela familjen kan lära, klura och testa massor av spännande experiment.

LEKPLATSER INNE I STADEN I Hjos centrum finns två lekplatser. Vid Hjoåns mynning, med utsikt över Vättern, hittar ni lekplatsen ”Båten” med bland annat lekhus, klätterställning och fjädergunga. I anrika Hjo Stadspark finns innerstadens andra lekplats, precis intill Hjos utomhusgym, så att stor och liten kan leka sida vid sida. 23


Lokal glass

VÅRA GLASSCAFÉER OCH TILLVERKARE TIPSAR OM SINA FAVORITSMAKER I SOMMAR: ”Utan tvekan Svarta Malin, vår alldeles speciella saltlakritsglass” - ägare av Moster Elins, Jessica Kraft. ”Jordgubbsglass! Så fort det blir säsong och vi får använda fina goda svenska jordgubbar i glassen blir vi lyckliga. En fin smak av sommar som väcker de bästa minnena” - glassmästare och ägare Erik Enezi Lundgren, Gula Paviljongen, Wetternglass.

PSST... När du går förbi Gula Paviljongen kommer du slås av en härlig doft av nygräddade våfflor. Här gräddar man nämligen sina egna glasstrutar!

VÅRA ANDRA GLASSCAFÉER Vid Hjoån, på glasscaféet Gula Paviljongen, säljs det egna glassvarumärket Wetternglass. Detta är en glass där svensk kvalitet möter italienskt hantverk. Den berömda krämiga italienska gelatokonsistensen uppnås genom att Wetternglass blandar både grädde och mjölk tillsammans med ägg. Alla huvudingredienser kommer från ekologiska bönder i närområdet. Man har också specialiserat sig på ”nice-cream”, en glass med banan som bas. I Hjo’s hamn ligger den gamla Hamnvaktarbostaden. Här bodde förr hamnvakten Klas tillsammans med sin käresta Moster Elin. I 45 år levde de här och hade Hjo hamn som sitt skötebarn. Sedan år 2007 har glasscaféet Moster Elins flyttat in i huset och här erbjuder nu caféets alla mostrar inte mindre än 40 stycken olika glassmaker. Kika gärna på menyn över glassdesserter. Här hittar du spännande namn som ”Vättersnipa”, ”Svarta Malin” och ”Rökaren Bengt” och, eftersom du befinner dig i Hjo, ”I love Hjo” så klart. 24

”Valet är självklart, Österhagens krämiga gräddvaniljglass slår allt. En klassiker som aldrig går ur tiden” - glassmästare Mathias Möll, Österhagen Glass.


LOCAL ICE CREAM “My name is Mathias Möll and I’m the ice cream maker at Österhagen glass here in Hjo. Hjo has become something of a hub for ice cream as it now has three places selling ice cream, two of which make their own. Österhagen has been making ice cream the longest. We started back in 1993 and our speciality is natural, full-cream ice cream made from just three main ingredients: whipped cream, eggs and sugar. We don’t use any artificial additives, instead we prioritise organic, local and Fair Trade ingredients, where everything is made from scratch. I can be found in our ice cream factory at Långgatan here in Hjo, where you can watch me make our ice cream. Needless to say, you can taste and buy ice cream here, too.” EIS AUS DER REGION „Ich heiße Bernhard Reckermann. Meine Frau und ich sind vor vielen Jahren von Westfalen hierher ins schwedische Hjo gezogen und fühlen uns hier am Strand des Vättern sehr wohl. Seit mehr als zehn Jahren betreiben wir das Unternehmen ‚Vätternsparris‘ (Vättern-Spargel), in dem wir weißen Spargel anbauen, eine gefragte Delikatesse, die wir unter anderem in unserem Hofladen neben der Kirche von Norra Fågelås verkaufen. Wir sind nicht die einzigen in der Gegend, die von der Landwirtschaft leben. Wenn man sich umschaut, gibt es eine ganze Menge regionale Erzeuger, von denen viele so wie wir kleine Hofläden haben. Das trägt dazu bei, unseren ländlichen Raum am Leben zu erhalten.“

MATHIAS MÖLL ”Jag heter Mathias Möll och är glassmästare på Österhagen glass här i Hjo. Hjo har ju kommit att bli lite av ett glassmecka där det finns hela tre glasställen nu, varav två tillverkar sin egen glass. Vi på Österhagen är de som har tillverkat glass längst. Vi startade redan 1993 och vår specialitet är naturlig gräddglass som bara har tre huvudingredienser, vispgrädde, ägg och socker. Vi använder därför inga konstgjorda smaktillsatser, utan prioriterar ekologiskt, närproducerat och FairTrade, där allt görs från grunden. Jag håller till i vår glassfabrik på Långgatan här i Hjo, och hos mig får du möjlighet att se när jag tillverkar vår glass. Naturligtvis kan du smaka och köpa glass också”.

GLASSKARTA 25


Lokal mat

BERNHARD RECKERMAN ”Jag heter Bernhard Reckermann. Jag och min fru flyttade från Westfalen i Tyskland till Hjo för många år sedan och trivs bra här vid Vätterns strand. I över 10 år har vi drivit företaget VätternSparris, där vi odlar den vita sparrisen, en efterfrågad delikatess som vi bland annat säljer i vår gårdsbutik här intill Norra Fågelås kyrka. Det är inte bara vi som livnär oss på att odla i bygden. Tittar man runt finns en hel del närproducenter, där många, precis som vi, har små gårdsbutiker. Något som bidrar till att hålla vår landsbygd levande”.

PSST... Alla våra gårds- och delibutiker hittar du här till höger. Du kan också besöka våra mysiga restauranger eller caféer som erbjuder det mesta i matväg. Dessa hittar du i slutet av denna broschyr. 26


Almnäs Ysteri Bisonfarmens Gårdsbutik Björkenäs lantliv Blåbärsgården Gula Paviljongen Gusto Classico Handelsboden Njuta Hjo Bryggeri Hjordnära Mejeri Hjo Sik ICA Supermarket Känslas Delibutik Maplerocks delikatesser Mistens Gård Mjuk ´å Go Honung Munkebo Gård Ringabergets Honung Stampens Kvarn Torsbo Gård Vete & Råg Vätternsparris Widhjas Potatis Österhagen Glass

Försäljning i gårdsbutiken vid evenemang. Ost och mjöl från gården. Försäljning av gårdens bisonkött. Gårdsbutik med produkter från trakten. Försäljning av gårdens jätteblåbär. Glasscafé med försäljning av Wetternglass – lokaltillverkad glass. Försäljning av italienska delikatesser. Café och butik med te, kaffe, choklad och andra delikatesser och mat från trakten. Tredje generations tillverkning av gammaldags svagdricka säljs på olika butiker i Hjo. Försäljning av KRAV-certifierade mejeriprodukter i lokala matbutiker. Butik och restaurang med Vätterns läckerheter och mat från trakten. Matbutik med flera produkter från trakten. Försäljning av delikatesser och mat från trakten. Styckningsdetaljer från nöt. Försäljning av eget nötkött. Egentillverkad honung. Försäljning av gårdens jordgubbar och honung från trakten. Försäljning av egen honung. Restaurang med försäljning av eget mjöl, eget surdegsbröd och egna bakverk. Försäljning av egen honung. Café och restaurang med försäljning av eget surdegsbröd och bakverk. Försäljning av egenodlad vit sparris. Försäljning av egen potatis. Egentillverkad gräddglass och sorbet. Se tillverkningsprocessen på Långgatan.

LOCAL FOODS “I’m Bernhard Reckermann. My wife and I moved here from Westphalia in Germany many years ago, and we like it here by the shores of Lake Vättern. We’ve been running Vätternsparris, a company that grows white asparagus, for over 10 years. We sell this sought-after delicacy here in our farm shop next to Norra Fågelås church. We’re not the only ones making a living from farming in the district. If you look around, you’ll see a great many local producers, many of which like us - have small farm shops. This helps keep our countryside alive.”

0503-160 05 www.almnas.com 0703-35 35 45 www.gatebison.se 0703-51 27 43 Mer info om Björkenäs Lantliv på Facebook 0704-89 45 21 www.blabarsgarden.se 0700-28 24 77, 0708-90 17 81 www.gulapaviljongen.se 0725-10 60 11 www.gustoclassico.se 0503-315 50 www.njuta.info 0503-124 10 Mer info om Hjo Bryggeri på Facebook 020-31 31 00 www.hjordnara.se 0503-310 32 www.hjosik.se 0503-130 20 www.ica.se/hjo 0503-104 04 www.kanslahjo.se 0760-28 16 61 www.maplerockranch.se 0703-46 41 41 Mer info om Mistens Gård på Facebook 0736-22 64 16 0503-403 76 www.munkebogard.se 0706-19 15 27 www.vastgotahonung.com 0503-105 51 www.stampenskvarn.nu 0705-14 32 10 0503-127 99 Mer info om Vete & Råg på Facebook 0503-162 65 www.sparris.net 0709-14 60 05 0503-141 11 www.osterhagenglass.se

ESSEN AUS DER REGION „Ich heiße Bernhard Reckermann. Meine Frau und ich sind vor vielen Jahren von Westfalen hierher ins schwedische Hjo gezogen und fühlen uns hier am Strand des Vättern sehr wohl. Seit mehr als zehn Jahren betreiben wir das Unternehmen ‚Vätternsparris‘ (Vättern-Spargel), in dem wir weißen Spargel anbauen, eine gefragte Delikatesse, die wir unter anderem in unserem Hofladen neben der Kirche von Norra Fågelås verkaufen. Wir sind nicht die einzigen in der Gegend, die von der Landwirtschaft leben. Wenn man sich umschaut, gibt es eine ganze Menge regionale Erzeuger, von denen viele so wie wir kleine Hofläden haben. Das trägt dazu bei, unseren ländlichen Raum am Leben zu erhalten.“ 27


Naturen

NATURE & ACTIVITY / NATUR UND AKTIVITÄTEN Hjo erbjuder vacker natur och möjlighet till ett bra friluftsliv med flera turer och leder för dig som vill cykla och vandra. Den flera kilometer långa vandringen upp till Mullsjön lockar inte bara med ett skönt kvällsdopp, utan ger också möjlighet att uppleva både flora och fauna längs vägen. Du kan även vandra längs Västra Vätterleden eller Pilgrimsleden eller paddla kanot i ån Tidan. Friluftsområdena Sanna strax norr om centrum och Högaliden väster om Hjo erbjuder i sin tur upplysta spår och leder såväl sommar som vinter. Hjo offers beautiful nature and plenty of opportunities for outdoor activities with several tours and trails for people who want to cycle or hike. The several-kilometre-long walk up to Lake Mullsjön not only offers the prospect of a nice evening dip at the end, but also provides an opportunity to experience flora and fauna along the way. You can also walk along the Västra Vätterleden trail or Pilgrimsleden trail, or paddle a canoe in the River Tidan. The recreational areas of Sanna, just to the north of the town centre, and Högaliden, to the west of Hjo, offer floodlit tracks and trails during both summer and winter time. Hjo bietet eine schöne Natur und die Gelegenheit für reizvolle Aktivitäten im Freien mit mehreren Touren und Wegen für alle, die Rad fahren und wandern möchten. Die mehrere Kilometer lange Wanderung zum See Mullsjö lockt nicht nur mit einem angenehmen abendlichen Bad, sondern bietet auch die Möglichkeit, unterwegs die Flora und Fauna zu erleben. Sie können auch Wanderungen auf den Wanderwegen Västra Vätterleden oder Pilgrimsleden oder eine Kanufahrt auf dem Fluss Tidan unternehmen. Die Freizeitgebiete Sanna gleich nördlich des Zentrums und Högaliden westlich von Hjo wiederum haben Sommer wie Winter beleuchtete Loipen und Wanderwege zu bieten. 28

PSST... Det finns många mysiga ställen kring Hjo där du kan naturcampa. Antingen övernattar du i ett av våra vindskydd, eller som här, sätter upp ett eget trädtält. Karta och mer information finns på Hjo Turistinformation.


AKTIVITETER FYRHJULING PÅ BISONFARMEN På Bisonfarmen i Gate kan du hyra fyrhjuling för att uppleva naturen och djurlivet på Hökensås. Du får med karta som visar olika sevärdheter utmed skogsvägarna. Fyrhjulingarna är godkända för 2 personer. Bilkörkort krävs.

RODDBÅT Mullsjön är en trevlig liten bad- och fiskesjö, strax väster om Hjo där du kan hyra roddbåt. Kontakta Hjo Turistinformation för mer information eller ring Mullsjöns Fiskevårdsområdesförening på 076-100 63 14, 070-391 70 16.

GOLF På den 27-håliga golfbanan på Hökensås, strax söder om Hjo, kan du svinga klubborna och samtidigt njuta av en fantastisk utsikt över Vättern. Golfbanan är en skogs- och parkbana som består av tre stycken niohålsslingor som kombineras till ”dagens 18-hålsbana”. På området finns även en restaurang, kansli och golfshop samt camping och övernattningsstugor.

SKIDOR OCH PULKA Vad passar bättre när snön ligger vit på backen än att plocka fram längdskidor och stavar och bege sig till Högalidens friluftsområde? Här kan du välja spår från 1,5 upp till 5 kilometer och elljusspår på 2,5 kilometer finns för sena kvällar. Information och status för spåren hittar du på www.skidspar.se. För de små erbjuds även pulkabacke.

IDROTTSOMRÅDE OCH ACTIONPARK Guldkrokens idrottsområde ligger strax söder om stadskärnan. Här finns bland annat en större idrottsanläggning med tennishall och flera fotbollsplaner, en konstgräsplan samt en friidrottsanläggning. 2017 invigdes även den nya actionparken, en park som ska passa alla, ung som gammal, tjej som kille, nybörjare som proffs. Här finns en mindre bowl samt streetytor med flowiga inslag. KAJAK OCH SUP Vill du upptäcka Hjo från sjösidan i sommar? Då ka du passa på att hyra kajak eller SUP och ge dig ut på Vättern. Bokning sker via Hjo Turistinformation. KANOT Om du vill paddla kanot finns det kanotuthyrning med tillgång till kanoter i både Vättern, Mullsjön och på ån Tidan. För mer information, kontakta turistinformationen eller ring Kanotverkstan på 070-54 20 269. MINIGOLF Mitt i Hjo Stadspark hittar du Hjo Minigolfbana, en 18-hålsbana med utsikt över Vättern. MOTIONSSIM PÅ GULDKROKSBADET Starta morgonen med en frisk simtur på Guldkroksbadet. Morgonsim varje vardag kl. 07:00-07:30. Gratis entré och utsikt över Vättern! RIDNING Upplev den vackra naturen kring Hökensås på hästryggen. På Bränntomts Turist- och Ridcentrum, söder om Hjo, kan liten och stor vara med på ridskola, ridweekends, ridläger eller turridning. Både ponnies och hästar finns tillhands.

SKRIDSKOÅKNING PÅ VÅRA SJÖAR OCH VATTENDRAG När isen lägger sig på Vättern, Mullsjön eller ån Tidan bjuds det fantastiska möjligheter att spänna på sig långfärdsskridskorna och ge sig ut på en tur eller två. Men, läs gärna väderrapporten, tänk på säkerheten och kom ihåg isdubbarna! För dig som inte vill ut på sjöar och vattendrag finns kommunala isbanor inne i Hjo stad. TENNIS På sommaren finns två utomhusbanor att hyra mitt i stadsparken. Du betalar på turistinformationen eller på Grönköping Spel och Godis. Tid bokar du enkelt på plats vid banorna. UTOMHUSGYM Gör ett eller flera besök på Hjos nya utomhusgym och kom i form till sommarens strandbesök! Här bjuds kombinationen träning och fantastisk omgivning i den historiska miljön i stadsparken, helt gratis. Du kan träna styrka, kondition, rörlighet och balans. Gymmet är belyst för att du ska känna dig trygg samt anpassat och tillgängligt för alla. VEDELDAD FLYTBASTU Sommar som vinter, höst eller vår. Det spelar ingen roll. I den lilla vedeldade flytbastun mitt i Hjo hamn är det lika mysigt att kura ihop sig en sommarkväll i augusti som när temperaturen visar minus en kall och isig morgon i februari. Ta med vänner och familj för en avkopplande stund och njut av den fantastiska utsikten över Vättern och Hjo stad. Kontakta Hjo Turistinformation för mer information, eller ring Hjo Flytbastu på 0730-67 88 00. ÖRINGSAFARI Passa på att följa med på öringsafari längs med Hjoån. På hösten när öringen leker, från mitten av oktober till mitten av november, bjuder dessa äventyr på något utöver det vanliga. Safari äger rum kvällstid där du tillsammans med guide får chans att se öringen ”in full action”. Safari bokar du på turistinformationen. 29


VANDRA & CYKLA CYKLA RUNT VÄTTERN Runt Vättern-leden är totalt 411 kilometer. Den tar dig till smultronställen längs mindre trafikerade vägar i ett omväxlande och vackert landskap. Leden är markerad med blå skyltar och kan kombineras med Västgötaleden och Sverigeleden. CYKELTURER KRING HJO Hos oss på turistinformationen kan du hyra cykel. Upptäck sedan Hjo med hjälp av våra kortare cykelturer kring staden. Kartorna, som finns att köpa inne på turistinformationen, är lätta att följa. De tre turerna är 14, 21 och 22 kilometer, med varierande svårighetsgrad. GULDKROKSSLINGAN Guldkroksslingan bjuder på en lätt vandring genom Hjo centrum. Totalt är slingan 6 kilometer och här kan alla vandra, gammal som ung. Den är märkt med blågula band där varje kilometer är utmärkt så att du själv kan räkna ut hur långt du har gått. MOTIONSLEDER PÅ HÖGALIDEN Högalidens friluftsområde strax väster om Hjo erbjuder något alla årstider för dig som vill vara ute i naturen. Här kan du ta en stillsam promenad, träna löpning, orientera eller cykla mountainbike. Det finns olika motionsspår av varierande längd och svårighet och tillgång till omklädningsrum med dusch och toalett. MOTIONSSPÅR PÅ SANNA Precis norr om Hjos centrum ligger Sanna. På den upplysta 1,2 kilometer långa motionsslingan kan du promenera, jogga eller springa. En lagom runda för både träning och tävling. MOTIONSSLINGOR MED NATURPASSET Naturpasset erbjuder två motionsslingor, en i stadsmiljö och en i skogsmiljö. Gemensamt för de båda passen är att du kan besöka kontrollerna när du vill, hur ofta du vill, ensam eller tillsammans med familj eller någon kompis.

30

MOUNTAINBIKE På Högalidens friluftsområde finns roliga och utmanande mountainbikespår. Lätt bana på 1,6 kilometer och svår på 5,3 kilometer. NATURSTIGEN LÄNGS HJOÅN I naturreservatet Hjoåns dalgång kan du följa naturstigen längs ån, från hamnen upp till Mullsjön, en vandring på drygt fyra kilometer. Under medeltiden var den här stigen en av de viktigaste transportsträckorna, bland annat för de munkar som kom från Alvastra på andra sidan Vättern. Så småningom etablerade sig små industrier i form av smedjor, stampar och kvarnar här utmed med stigen vid ån. Resterna av flera kan du se under din vandring. Väl uppe vid Mullsjön kan du sedan fortsätta att vandra runt hela sjön. Passa även på att besöka fågeltornet i solnedgång. PILGRIMSLEDEN Pilgrimsleden från Hjo till Kungslena är en del av leden som sträcker sig ända till Trondheim och Nidarosdomen. Leden är märkt med Sankt Olofskorset. Under din vandring till Kungslena kommer du bland annat att passera Norra Fågelås, Almnäs, Hökensås, Fröjered och Klämmesbo. Mer information hittar du på www.pilgrimslederskaraborg.se. Tips! När du vandrar Pilgrimsleden kan du göra en längre avstickare till Erikssonsdammen och vindskyddet vid Lingonudden. Läget precis intill dammen ger en vacker inramning där du tillsammans med familj och vänner kan grilla korv eller bara njuta av en stilla dag. Om du vill göra upp eld, glöm inte att ta med egen ved. VÄSTRA VÄTTERLEDEN Västra Vätterleden bjuder på en härlig vandring där du får chans att uppleva vacker, omväxlande och historisk miljö. Hela Västra Vätterleden består av 195 kilometer led fördelat på åtta etapper. Från Hjo utgår etapp fyra norrut och etapp fem söderut.


APPEN ”TRACK AND TRAILS” HJO Ladda ner vår vandringsapp på www.trackandtrailshjo. se. Här finns ett utbud av vandrings- och cykelleder i och utanför Hjos centrum, samt kortare stråk och vandringar inne i Hjo stad som tar dig med på en resa genom Hjos historia. Du följer lätt lederna med hjälp av din GPS i din telefon eller surfplatta.

PSST...

Kartor finns på Hjo Turistinformation.

31


Allemansrätten

RIGHT OF PUBLIC ACCESS / JEDERMANNSRECHT I Sverige har man rätt att gå, cykla och rida nästan överallt i naturen. Men, det är några saker du bör tänka på: - Bada eller vistas inte för nära boningshus. - Passera inte någons tomt, trädgård, plantering eller odlad mark, exempelvis en åker. - Stäng grindar efter dig. - Du får plocka svamp, blommor och bär, men inte de som är fridlysta. - Du får fiska utmed kusten och i de fem största sjöarna, inklusive Vättern. För andra vattendrag gäller särskilda regler. - Du får gör upp en liten eld om du är försiktig. Elda helst där det finns grill- eller eldplats. - Du får campa en natt. Campar du fler måste du kontakta markägaren. - Lämna inte skräp i naturen. - Du får inte jaga, störa eller skada djur. - Hundar får inte vara lösa i naturen 1 mars – 20 augusti. Var medveten om att särskilda regler gäller för naturreservat och nationalparker. Mer information hittar du på www.naturvardsverket.se

32

In Sweden, everyone has the right to walk, cycle and horse ride almost everywhere in nature. But there are some things you should keep in mind: - Do not swim or get too close to dwellings. - Do not cross someone’s land, garden, or planted or cultivated land, such as a farm field. - Close gates behind you. - You may pick mushrooms, flowers and berries, but not those that are legally protected. - You can fish along the coast and in the five largest lakes, including Vättern. For other waters, special rules apply. - You can light a small fire if you are careful. Ideally light a fire where there are designated BBQ or campfire spots. - You may camp overnight for one night. If you are camping for more than one night, you need to contact the landowner. - Do not leave litter behind. - You may not hunt, disturb or harm animals. - Dogs may not run around off lead in nature between 1 March and 20 August. Be aware that special rules apply for nature reserves and national parks. Further information can be found at www.naturvardsverket.se In Schweden hat man das Recht, fast überall in der Natur zu gehen, Rad zu fahren und zu reiten. Es gibt jedoch einiges, das Sie beachten müssen: - In der Nähe von Wohnhäusern dürfen Sie weder baden noch sich aufhalten. - Sie dürfen keine fremden Grundstücke, Gärten, Bepflanzungen oder bestellten Boden, zum Beispiel Äcker, betreten. - Machen Sie Pforten hinter sich zu. - Sie dürfen Pilze sammeln sowie Blumen und Beeren pflücken, aber nicht solche, die geschützt sind. - Sie dürfen an der Küste und in den fünf größten Seen, darunter dem Vättern, angeln. Für andere Gewässer gelten besondere Regeln. - Sie dürfen ein kleines Feuer machen, wenn Sie vorsichtig sind. Machen Sie am besten dort Feuer, wo ein Grillplatz oder eine Feuerstelle ist. - Sie dürfen für eine Nacht zelten. Wenn Sie länger bleiben möchten, müssen Sie sich an den Eigentümer wenden. - Lassen Sie keinen Abfall in der Natur liegen. - Sie dürfen keine Tiere jagen, stören oder ihnen schaden. - Hunde müssen in der Natur vom 1. März bis zum 20. August angeleint sein. Denken Sie daran, dass für Naturschutzgebiete und Nationalparks besondere Regeln gelten. Weitere Information unter: www.naturvardsverket.se


Evenemang EVENTS / VERANSTALTUNGEN

I Hjo är det alltid något på gång. Konstutställningar, musikevenemang, hantverksmässor, föreläsningar, hälsoevents, gårdsbesök, bilträffar och julmarknader med flera lockar varje år tusentals besökare. Här i vår turistbroschyr ser du ett urval av våra större och återkommande events. Vår evenemangskalender på www.visithjo.se uppdateras ständigt med nya saker som händer.

There’s always something happening in Hjo. Events such as art exhibitions, music events, craft fairs, talks, health events, farm visits, car shows and Christmas markets attract thousands of visitors every year. A selection of our major and annual events is shown here in our tourist brochure. Our events calendar at www.visithjo.se is constantly updated.

In Hjo ist immer etwas los. Kunstausstellungen, Musikveranstaltungen, Handwerksmessen, Vorträge, Gesundheitsveranstaltungen, Hofbesuche, Autotreffen, Weihnachtsmärkte und vieles mehr ziehen jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Hier in unserer Tourismusbroschüre sehen Sie eine Auswahl unserer größeren und wiederkehrenden Veranstaltungen. Unser Veranstaltungskalender auf www.visithjo.se wird laufend mit neuen Ereignissen aktualisiert. 33


BILTRÄFFAR I HJO Italiensk bilträff 2 juni American Power Tour 29-30 juni British Motor Meet 4 augusti Veteranbilsrally 4 augusti PSST! Kom även ihåg våra ”Onsdagsträffar” på Stora Torget under sommaren! Se www.visithjo.se för datum.

ALLA HJÄRTANS DAG Firas alltid i Hjo – hjärtats stad - 14 februari!

Hjo hela året 14/2

Alla Hjärtans Dag Firas varje år i hjärtats stad.

27/4

Kosläpp på Almnäs Bruk Släpp korna loss det är vår! Åk hövagn, testa hinderbana, klappa kalvar och mycket mer.

28-29/4 Hjo-S-Open Hjos eget ”Hjo-S-Open”, golftävling på Hökensås Golfklubb. 30/4

Valborgsfirande Möt våren i Hjo Stadspark med valborgseld, musik och tal.

7-9/5

World Fair Trade Challenge Hjo deltar i den stora Fairtrade-fikan.

10/5

Grönköpings marknad Knallemarknad i centrala Hjo.

12/5

World Fair Trade Day Var med och fira den internationella Fairtrade-dagen och shoppa i våra Fairtrade-butiker.

12/5

Lådbilsrally i Hamnbacken Lådbilsrace i Hamnbacken - en dag för stor och liten mitt i centrala Hjo.

18-20/5 Hjo Konstrunda – firar 50 år Konstrundan i Hjo har pågått sedan 1968 och firar i år 50 år. Besök över 70 konstnärer runtom i Hjo. FÖR DE SMÅ Kosläpp på Almnäs Bruk 27 april Lådbilsrally i Hamnbacken 12 maj Guldkroksbadet öppnar 16 juni Hjordgubbens Dag 30 juni Öppen Gård på Almnäs Bruk 14 augusti

34

19/5 Trädgårdsmarknad Välkommen till Banvaktsstugan för att botanisera, köpa och sälja att som hör trädgården till. 20/5 Veteranmarknad Fynda veteranbildelar till bil, motorcykel, moped med mera. 26/5

Golfens Dag på Hökensås GK Golf för alla på Hökensås Golfklubb.

2/6

Invigning av två nya utställningar i Kulturkvarteret Utställningarna Särdeles Sundt och Friskt och 1878 -1906 Kläder för den Vackra fokuserar båda på kurortstiden i Hjo Stadspark.


SPORTSLIGA ARRANGEMANG OCH HÄLSOEVENTS Hjo-S-Open 28-29 april Golfens Dag 26 maj Hökensås Runt 3 juni Vätternrundan 16 juni Golfvecka 10-15 juli Hälsovecka 25-29 juli Hjo-Ko – westerntävling 26-29 juli Sveastafetten 28 juli

MATEVENEMANG Tre dagar i juni och juli har du möjlighet att upptäcka, smaka och fånga det som vår jord och sjö erbjuder. Sparrisens Dag 6 juni Hjordgubbens Dag 30 juni Kräftpremiär 27 juli

STOCKHOLM STREET FESTIVAL Upptäck Hjo en dag när stan fylls av gatukonstnärer av alla de slag – 26 juli.

2/6

Italiensk bilträff Italienska bilar visas i Hjo Stadspark och på Stora Torget.

3/6

Hökensås Runt Årligt cykellopp för hela familjen.

6/6 Nationaldagsfirande Traditionellt firande av Svenska flaggans dag i Hjo. 6/6 Minnessegling Till minne av seglaren Christer Lithander - en segling med Vätternsnipor. 6/6

Sparrisens Dag Besök Vätternsparris och följ med på rundvandring bland odlingarna och lär dig mer om den vita sparrisen.

16/6

Vätternrundan passerar Hjo Sveriges största motionslopp på cykel passerar Hjo.

16/6

Guldkroksbadet öppnar Hela familjens gratisbad mitt i Hjos hamnområde.

22/6 Midsommarfirande Firande med midsommarstång, dans och lek på flera ställen i Hjo. 29-30/6 American Power Tour Amerikanska muskelbilar gästar Hjo på sin runda runt Vättern.

JAZZ PÅ SJÖN Följ med på kvällskryss ombord på ångaren Trafik till tonerna av svängig jazzmusik. 6 juli underhåller Dixie Talks och 28 juli spelar Peoria Jazzband.

30/6

Sommarens stadsvandringar startar Varje tisdag, torsdag och lördag kl. 14 kan du följa med på guidad tur genom Hjo.

30/6

Hjordgubbens Dag Självplock vid tillgång, försäljning av jordgubbar, fikaservering med mera. En dag för båda stora och små.

30/6

Hjo Hamndag En dag för hela familjen med båtturer på ångaren Trafik, traditionsenligt besök av byabåtarna från Visingsö som säljer jordgubbar och potatis och mycket mer.

30/6

Rock mot Cancer Musikfest för hela familjen i Hjo Stadspark.

6-8/7 Slöjdmässa En av Skandinaviens största hantverksmässor i stadsparken. 35


6 & 28/7 Ångbåtsjazz Kvällskryss på Vättern ombord på ångaren Trafik. 10-15/7 Golfvecka på Hökensås GK En hel vecka fylld av golf på Hökensås Golfklubb. 14/7

HÄST & VAGN Naturnära Hästkraft erbjuder hästskjuts vid specifika evenemang under sommaren samt turer från sin gård i Grevbäck.

HJO KONSTRUNDA FIRAR 50 ÅR I Hjo hittar du den äldsta konstrundan i landet som sedan 1968 gått av stapeln varje år vid pingst. Detta 50-årsjubileum uppmärksammas givetvis lite extra då du kan besöka över 70 konstnärer runtom i hela Hjo, vara med på ”After Art”, gå på föreläsningar och se konstfilm. Samlingsutställning visas i Kulturkvarteret. Välkommen 18-20 maj!

DEN ÅRLIGA SLÖJDMÄSSAN I HJO Besök Hjo under ett av våra största evenemang – den årliga slöjdmässan i Hjo Stadspark 6-8 juli.

16/7-10/8 SketchWalk Följ med lokal konstnär och teckna på olika platser runtom i Hjo. Måndag-fredag varje vecka. 25-29/7 Hälsovecka En vecka fylld med hälsoaktiviteter, föreläsningar och träning – allt i hälsans tecken. 26/7

Stockholm Street Festival En dag då Hjo fylls av gatukonstnärer i form av clowner, magiker, artister, akrobater, graffitikonstnärer…..ja, allt man kan tänka sig inom gatukonst.

26-29/7 HJO-KO Westernridning på Maplerock Ranch Westernridning på Abrahamstorp gård strax söder om Hjo. 27/7 Kräftpremiär Kräftfiske på Vättern är fritt inom markerat område varje helg (fredag kl. 17-söndag kl. 17) - fram till andra söndagen i september. 28/7 Sveastafetten Årlig stafettrunda i Hjo Stadspark. 4/8

British Motor Meet Engelsk bilträff i Hjo med engelska fordon av alla slag.

4/8

Veteranbilsrally med biluppställning i Hjo Stadspark Amerikanska veteranbilar visas i Hjo Stadspark efter det fyra mil långa rallyt.

4/8

Utomhusbio i Hjo Stadspark Se film under bar himmel i den vackra stadsparken.

11-12/8 Dragspelsstämma En av Nordens största dragspelsstämmor, varje år i Hjo. 14/8

36

DRAG – Trollingfisketävling på Vättern Årlig drag- och trollingfisketävling på Vättern.

Öppen Gård Almnäs Bruk Spännande upplevelser för hela familjen bland kossor och traktorer.


MARKNADER OCH MÄSSOR Grönköpings marknad 10 maj Trädgårdsmarknad 19 maj Veteranmarknad 20 maj Slöjdmässa 6-8 juli Trädgårdsmarknad 1 september Hjo Julmarknad 1 december Fågelås Julmarknad på Almnäs 7-9 december

HJO DRAGSPELSSTÄMMA - EN AV NORDENS STÖRSTA En helg då Hjo fylls av spelemän och ljuv dragspelsmusik. 11-12 augusti

1/9

Leva och Bo i Hjo Leva och Bo-mässa i Hjo.

1/9

Trädgårdsmarknad Välkommen till Banvaktsstugan för att botanisera, köpa och sälja att som hör trädgården till.

8/9

Kulturarvsdagen firas i Hjo Kulturarvsdagen fyller i år 30 år i Sverige. Här i Hjo är vi givetvis med och firar och årets tema är kurortstiden och Hjo Stadspark.

16/10 Öringsafaripremiär Spännande äventyr i naturreservatet Hjoåns dalgång. Varje tisdag och torsdag kväll fram till mitten av november. 1-24/12 Levande Adventskalender Gamla stadens undangömda innergårdar blir levande luckor i adventskalendern. 1/12

Hjo Julmarknad Traditionsenlig julmarknad i Hjo stad.

7-9/12

Fågelås Julmarknad på Almnäs Bruk Besök Fågelås julmarknad på Almnäs Bruk, strax söder om Hjo.

13/12 Luciakröning Hjos Lucia kröns i Hjo kyrka. På www.visithjo.se finns mer information om allt som finns att se och göra i Hjo.

HÖSTÄVENTYR Hösten bjuder på äventyr i form av öringsafari i naturreservatet längs med Hjoån. Då har du chans att tillsammans med kunniga guider se öringen i ”full action” i sin vandring uppför ån. Från mitten oktober till mitten november. Bokas via Hjo Turistinformation.

FIRA JUL I HJO Levande Adventskalender i gamla stan 1-24 december Hjo Julmarknad 1 december Fågelås Julmarknad på Almnäs Bruk 7-9 december Luciafirande 13 december

37


Äta FOOD & DRINK / ESSEN & TRINKEN Bisonfarmens Saloon Eirapaviljongen Eken Restaurang & Pizzeria For Hjo Pizzeria Grebbans Nöjesrestaurang Gula Paviljongen Pizzeria Guldkroken Handelsboden Njuta Hammarkiosken Hamnkrogen Hjo Sik Hjogrillen Gatukök Hotell Bellevue Hökensås Golfrestaurang Jockes Under-Bar Kihlbergsgårdens Café & Bistro Känsla Café & Restaurang Moster Elins Glass Norra Piren Restaurang Bryggan Restaurang Ming Pizzeria Alexandra Stampens Kvarn Stampens Kvarn Foodtruck Svea Hälsocafé & Butik Vete & Råg Österhagen Glass & Café

0703-35 35 45 www.gatebison.se 0503-315 45 www.eirapaviljongen.se 0503-122 95 www.pizzeriameny.nu 0503-121 18 www.forhjo.se 0730-31 44 07 www.grebbans.se 0700-28 24 77, 0708-90 17 81 www.gulapaviljongen.se 0503-312 12 www.guldkroken.net 0503-315 50 www.njuta.info 0503-101 50 0503-101 78 www.hamnkrogenihjo.com 0503-310 32 www.hjosik.se 0503-124 10 0503-120 00 www.hotellbellevue.se 0503-162 77 www.hokensasgk.org 0733-65 55 04 www.spaforhjo.se 0503-65 57 55 www.kihlbergsgardenscafé.se 0503-104 04 www.kanslahjo.se 0734-41 40 12 www.mosterelins.se 0503-100 13 www.restaurangbryggan.com 0503-100 13 www.restaurangbryggan.com 0503-109 00 0503-100 76 0503-105 51 www.stampenskvarn.nu 0503-105 51 www.stampenskvarn.nu 0707-94 03 17 www.halsoklinikensvea.se 0503-127 99 0503-141 11 www.osterhagenglass.se

Besök www.visithjo.se för information om allt som finns att se och göra i Hjo. 38


Bo

Service

ACCOMMODATION / UNTERKUNFT

SERVICE

Andersfors B & B Breviks Camping & Stellplatz Bisonfarmen Stellplatz & Tipis Gästhamn Hammarkiosken Stugby Hawk Hill stugor Hjo Camping Hjällö Slott B & B Hotell Bellevue Hökensås GK Camping & Stugor Krokstorps Gård B & B Privata rum & stugor Röda Stallet B & B Stampens Kvarn Stellplatz & stugor STF Vandrarhem Eira Strand Vandrarhem Sturehill B & B Uddebo Gård B & B

InfoPoint

2018

0705-43 99 40 0505-311 10 0703-35 35 45 0503-350 85 0503-101 50 0503-220 63 0503-310 52 0503-210 90 0503-120 00 0503-160 59 0706-19 51 94 0503-352 55 0503-121 12 073-983 51 09 0503-100 85 0708-91 23 90 0708-84 35 78 0705-41 50 15

INFO-POINT Utöver vår auktoriserade turistinformation kan du även besöka våra InfoPoints. Här får du information om vad som händer i Hjo med omnejd.

www.visithjo.se www.brevikscamping.se www.gatebison.se www.hjo.se www.hawkhill.se www.hjocamping.se www.hjalloslott.se www.hotellbellevue.se www.hokensasgk.org www.krokstorp.se www.visithjo.se www.rodastallet.se www.stampenskvarn.nu/stellplatz www.villaeira.se

Guldkroksbadet Guldkrokshallen Hamnkontor Hjo Stadsbibliotek Hjo Taxi Hjo Turistinformation Hälsocentralen Lokaltrafik Kronans Apotek Närhälsan Vårdcentralen Hjo Polis Stadshuset Systembolaget Veterinär Christer Averhed Vårdguiden

0702-73 25 67 0503-350 56 0503-350 85 0503-350 10 0503-104 14 0503-352 55 0503-312 00 0771-61 26 12 0503-227 00 akut/larm 112 0503-350 00 0503-100 17 0761-93 63 80 1177

www.visithjo.se www.hjo.se www.visithjo.se www.hjo.se www.taxihjo.se www.visithjo.se www.hchjo.se www.vasttrafik.se www.kronansapotek.se www.narhalsan.se/hjovardcentral övriga ärenden: 114 14 www.hjo.se www.systembolaget.se

www.hjosturehill.se www.booking.com

46

Bisonfarmen Mobolets Gård, Gate www.gatebison.se +46(0)703-35 35 45

48

Hammarkiosken Skövdevägen 45 +46(0)503-101 50

50

Hjo Bokhandel Stora Torget 5 B www.hjobokhandel.uis.se +46(5)03-133 30

52

Hökensås Golfklubb Almnäs, Trollebo www.hokensasgk.org +46(0)503-160 59

47

Guldkroksbadet Hamnen +46(0)702-73 25 67

49

Hotell Bellevue Stadsparken www.hotellbellevue.se +46(0)503-120 00

51

Hjo Camping Karlsborgsvägen 40 www.hjocamping.se +46(0)503-310 52

53

STF Vandrarhem Hjo Stadsparken, Villa Eira www. villaeira.se +46(0)503-100 85

39


1

Välkommen till

2

3

Utflyktsmålet på landet!

Sköna produkter för kropp & själ

Byggnadsvård & Inredning

www.hjocamping.se +46(0)503 - 310 52 kontakt@hjocamping.se

Stadsparken www.bevara.nu 10

4

Bisonfarmen i Gate

11

SJÄLVPLOCK AV JÄTTEBLÅBÄR Följ oss på FB!

Hamngatan 14A www.tvalfabriken.nu

www.gatebison.se 12

13

HJO FÄRG • TAPET • GOLV • KAKEL & BAD

café gastropub deli

Industrigatan 40 Öppet mån-fre 8-18, lör 9-13 www.colorama.se/hjo +46(0)503 - 123 38

Industrigatan 36 +46(0)503 - 311 11 17

SPEL, GODIS & CYKLAR

Hamngatan 3 www.kanslahjo.se +46(0)503 - 104 04 18

Hjo Bokhandel Bok   Lek  Present

27

Hjo

28

35

Något för alla

Handla Second Hand

TRÄNING FÖR ALLA Kvarngatan 9 Hjo • facebook.com/stchjo +46(0)503 - 101 47 • +46(0)727 - 34 19 25

Öppet & inlämningstider: www.hjocanhelp.se Sveavägen 24 Hjo 0503-50 90 90

www.munkebogard.se Info jordgubbar +46(0)503 - 403 76 Kontakt +46(0)733 - 14 28 89 29

Restaurang & Bar www.restaurangbryggan.com +46(0)503 - 100 13

Hamngatan 6 +46(0)709 - 94 54 03

34

20

21

Bangatan 13 www.wennergrens.se +46(0)503 - 359 90 30

31

Turridning & ridlektioner på bana

Butiken med egen tillverkning.

Hamngatan 4 www.njuta.info +46(0)503 - 315 50

0503-101 Magasinsgatan 10 78 0503-101 78

Munkebo gård

www.villaeira.se +46(0)503 - 100 85

Falköpingsvägen 41 +46(0)503 - 125 20, 122 95

Dagens14 Dagens lunch Dagens Dagens Dagens lunch • lunch Dagens lunch lunch à la •••carte lunch ••carte la carte •carte ààààlala la carte Black à la •••carte • rock Black • grill Black Black Black rock grill Black rock grill 0503-101 78 rock grill rock grill rock 0503-101 78grill

Jordgubbar - försäljning & självplock.

Bo i historisk miljö i stadsparken.

Stora torget hjobokhandel@hjomail.se +46(0)503 - 133 30

Kaggestorp Gård 544 93 Hjo www.blåbärsgården.se +46(0)704-89 45 21

0503-101 78 +46(0)503 - 101 78 78 0503-101

Hamngatan 16, +46(0)503 - 135 75 19

5

Möt oss

Fågelås-Spakås 4, 1 km söder om Hjo. www.rodastallet.se +46(0)503 - 121 12

+46(0)76-1497107 | branntomt.weebly.com

36

37

konsthantverkare på

amanda konst hant verk St Torget

ÖPPETTIDER I SOMMAR JUNI - AUGUSTI: ALLA DAGAR 8 - 22 Vasagatan 1 • facebook.com/icasupermarkethjo • +46(0)503 - 130 20


6

7

8

9

WETTERN VINTAGE Retronörd? Vintagelover? Konstnärssjäl? Återbrukare? Skrotnisse? Antikvitetexpert? Annie Sloan chalkpaint? Vi har något för alla. www.wetternvintage.se Tel: +46 (0)70 – 092 93 71

Vita Ranunkler

Breviks

Camping

ANTIKT -- INREDNING INREDNING - BLOMMOR ANTIKT BLOMMOR -- SMYCKEN SMYCKEN

Vättersvallen, Brevik www.brevikscamping.se +46(0)505 - 311 10

Stora Torget

Stora Torget 69 +46 (0) 767 - 64 20 69

+46(0)767 - 64 20 69 15

16

Åsgatan 1 www.hemohobby.se +46(0)503 - 79 66 00

Hamngatan 16 www.hjoblomster.se +46(0)503 - 101 60 22

CAFÉ & BISTRO Tel: +46 (0)503 – 655 755 www.kihlbergsgardenscafe.se

Här ger vi Dig en upplevelse som ger välbefinnande ända in i själen.

23

FIREBIRD DESIGN Egen tillverkning Skinnkläder, Väskor, Bälten, Personliga Grillförkläden, Skinnkonst med mera. Tel: +46 (0)70 – 322 17 51 www.firebird.nu

ANTIK & KURIOSA Tel: +46 (0)731 – 80 97 48 www.kihlbergsgardensantik.se 24

NY

B

IK UT

25

vä l k o m m e n t i l l

26

1962

Den lilla klubben med det stora hjärtat

MAT & DRYCK I HJO STADSPARK

Hjo Hamn www.mosterelins.se +46(0)73 - 441 40 12

www.eirapaviljongen.se +46(0)503 - 315 45 32

33

hästkörning vid evenemang samt bokade turer från gården

Naturnära Hästkraft

FINE ART PHOTO GALLERY uponwalls.com

LilLa Munkebo, 544 Hjo - wWw.naturnärahästkraft.se 0730-932646 - 91 wWw.naturnärahästkraft.se

38

39

G U S TO G U S TO

FORMGIVNING & HANTVERK

www.hokensasgk.org | info@hokensasgk.org +46(0)503 - 160 59

STAMPENS KVARN 1 / 544 92 HJO WWW.STAMPENSKVARN.NU 0503 – 105 51

Hamngatan 1 www.madeforhjo.se +46(0) 702 - 91 11 48

40

FACEBOOK.COM/STAMPENS 41

Årets Westernarrangemang!!

42

26-29 juli 2018

Italienska delikatesser från utvalda leverantörer Öppettider fr.o.m. 1/4 tis-fre 10-18 lör 10-15 www.gustoclassico.se Hamngatan 8 Hjo +46(0)72-510 60 11

GOLFPAKET, DAGENS LUNCH, UPPSTÄLLNINGSPLATS - ALLT MED EN FANTASTISK UTSIKT ÖVER VÄTTERN!

www.svenskakyrkan.se/hjo +46(0)503 - 323 80

www.hjoko.eu

Hästsportbutik • Hästverksamhet Delikatesser • Ställplats

www.maplerockranch.se

Kulturkvarteret Pedagogien www.kulturkvarterethjo.se +46(0)503 - 352 55


44

1

8

9

ge vä rgs

en Bjö

23

Ka rls

rkv

bo

äg

1

1 19

20

15

He rtig

1

2

17

19

16

tan

oria ga ta n

ga

n 13 Ba ng ata 2

5

47

tan

18

ga

1

mn

Ma

g

22

29

Kaggestorp Orleka

nd

ar

16

13 a8 sinsg 14 16

Ha r

Torestorp

Guldkroksbadet

3

1 2

2

49

1

eg

Hallum

Resecentrum

3

42

Varola

19 53

21

37 1

4

Stadsparken

23

Vik t

-

Ma gn us

4

6

5

2

12

Tu nn bi

13

g

ntv erk s

n

en äg Alv

1

16

6

tan

Ny ga

5 1 7

5

2

rdsg. 2

1

Trädgå

ga

4

10

tan

Lå ng ga tan

5

Vättern

24

12

1

3

tan 4

7

5

de

30 -36

23 14

21

8

6

5

5

5

ga

Ha

1

öv

Friluftsscen 2

Kulle

14

1

gr

än

id <-- T

3

ata18 n 16 1

d

olm ah

Helliden

0

200

400

meter

3

13

41 40 52 31 1 30 46 24 3 4

4

gs

Sk

17

19

24

7

2

<--

Sjö ma nsg ata n 3

tan

8

2

Va llg

ga

32

n

1

sgata

re

1

8

9

Igelstorp

4A

7

18

14

12

n ge vä ea Sv 9

7

4

1

en

tan

15B -A

10

11

9

n ata sg

rik

2

äg

ga

n

ings8 7 väg en

sv

ta n

n

Fis6 ka

n

köp

em

26

rdh

ata

23

by

ck

lag 8 ar e 5 ga

11

n

ge

Sk 14

10

17 1

7

Fa b

1

Wag ner g at an 1

15

eg

2

Idrott

5

3 8

11

13

ar

33

18

5

27

3 29

7

ick

olg at a

22

20

15

2

sv

20

4

ta n lga No

7

8

sgatan

20

17

9

9

14

7

Marknad

Vinkel 10

3

14

n ksga ta

8

13 1

5

10

10

Ringvägen

ins

4

17 6 5

an

16 19

8

36

en vä g ng Ri

5

3

Sand

1

6

5

Guldk ro 22

30

22

8

Sjö

ps

Jön

hemsv ä

3

9

6 10

12

n 21

29

7

52

W all

25

7

22

10

13

Nolä n

7

54 41

41

4

44 38

10

7

gen

Mad 11

1

n

3

väge Hem

6

Västergata 44 46

Snödroppsg

2

12

13

14

Klarabergsgatan

16 21

Re

de < -- Sköv

4 2 38 39 25 28 2 6 Kyrkogatan t 1 17 orge 27 Stadshus50 T a 36 4 2 or 7 St 3 5 9 32 10 7

Sn

28

Ju 1 ng m

2

atan 9

tan

gsg

rnga1 Kva

10 47

Lavendelvä 7 gen

13

1

Hammarsvägen

4

26

16 9

Lavendelv ägen

26

gen torp

7

svä

1

Bo4 k

7

2

1

18 17

11

18

n ge nvä Me lla

19

1

gen 14 Må

20

2

Simon Gates väg

Guldkroksvallen

1

Pianovägen 8

10

13

14

5

2

34

42

n

2

Järv stig en

rds ti

Skogsvägen

9

6

19

9

5

3

6

rin

2

21

1

Stu 1 reg 0 ata 8 n 7

7

ge

3

Knäpplanvägen

Vallmogatan

Hovgatan

15

Kyrkogård

Linnégatan

n

n

7

3

en

19

36

6 Torggatan

7

9

Re

2

25

7

2

ata

1

32

Blåklintsgatan

6

9

7

2

10

Falköpingsvägen

9

2

11

an

at a

3

13

10

8

ge

B

Hjo camping

n

1

1

Hovgat

ge

Syréng

1

2

sg

12

2

6

1

atan

15

dg

8

ed

Flo rag ata 8 9 n

Hjoåns dalgång

6

6

rvä

6 1 51

17

5

da

1

33

re

36

rds g

Fr

9

gatan

5

7

Re

en

ta

Bygä

5

17

10

n

2

äg

sv

t Lo

ak

4 5

21

en

4H

5

ta

rv

g 18

äg

6

18

1

Lin

Va sa ga 10 tan 8

12 11

n

9

2

21

als

Åd

6

13

7

13

14

15

tan ga

n

14

1

20

5

8

25

sv

13

gr

an 2

2

ge

11

an

er

at

n

st

sg

g

8

ar

ta

at

3A -F

8

15

16

12

17

hu

23

sg

m

1

23

8

1 A-D

7

9

gg

m

ga

-G

ns 2

n

n

ico

E. Molander

ge

6

Si

ms g

2

18

14

10

an

v ms he nd 11 Sa öm 1 2 sd als vä ge n

ga

9

15

15

13

2A

Er 2

R. Wetterhol

16

Gr

20

36

H. Larssons

Str

13

Fy

8

11

tan

trid

Tångga

9

väge Hem

Es

3

6

2

14

sv

12

2 1

g tz B:s 6

n ge

ä

29

1

32

Hemv äge n

9

J A Bo

n ge vä de öv

ng 17

12

bäcks g

19

40

17

12

20 17

Sk

n

2

tan ga

2

2

1

2

20

2

22

ata

15

Skogshyddan

1

Loren

G

lag Vil

ag

12

Ha

ata

17

14

8

Vi lla

5

Ve k

14

2

als

6

Än

gg

11

16

19

10

9

11

1

A-

A-C

en

6

5

gen

gr

22 A-F

21

23

18

Ha rsti gen

Harstigen

6

5

2

4

1

1

6 n Råbockstige 1

10

Hjortstigen

Hindstigen

8

7

7

Lundbyvägen

rrsti

Hälsocentralen Hjo

Smedje

27

1

20

Eko

tan

1

Floragatan

Rävstigen

16

12

26

29

ed

8

ga

24

21

2

ds

16

30

32

väg

1

15

Falköpingsvägen

ars

en

sta

17

mm

2

35

Alm

19

Ha

stig

24

24

Mård

9

Älgstigen

ån Hjo

12

10

5 18 20

26

2

Björnstigen 1

11

an

gen

elvä

Fåg

23

26

10 9

at

28

2

1

1

stigen 12

2

29

26

en

2 bärs stigen

12

3 8

n

stig

n

1

5

väge

Varg

13

Ve rk

13

gata

n

Björn

11

sdals

14

a Vek

7

stige

22

Hallon

Ström

32

ron ult Sm 24

32

8

29

sstigen 13

2

23

36

2

Jordgubb

31

1

kva

38

41

rn g

11 31

42

3

Sa

26

5

8

39

9

Hjoåns dalgång

34

4

Ekgatan

sg

r To

19

8

25

61

2

n

a at

2

73

en

10 11 15 48

av

28

väg

lvi

1

56

ger

12

Sa

35

ge 10 n

en äg sv ro at

M

ke

en 1 äg sv an m yr

lyc

9

57

1

12

3

4

14

Slin

n ata 4

1

As6 ke

17

36

v 39 åg B6 66

Or

4

Hadäng


ge

www .p-skiva 0503

n ta ga

en äg

ga

n ge vä an Gr

en äg

Ri

ar

us

nn

bin

da

reg

Ha

r

m

ng

dhe

ge

msv

ng

äge

n

Åda

an

Guldkroksbadet

Ba

n

at

gen

Vi

an kgat

Floragata

Hamma

Hjoån

g rti He

kt

or

ta

n

Fr

Stadsparke

ga

ta

ed

sg

at

Bj

ttern

vid Vä

äg

en

n

atan Villag

sv

Hälsocentralen No

vde

Sam

väg

en

äng

Välko Hjo

at

an

Al

Li

Hjo

n

ge

Friluftssce

n

Hjo vårdc entral

n

da

sta

ds

Hjo camp

Re

Ju

ta

rk

en

äg

rv

n

Skö

an

lg

ge

ga nd

ta

gat

an

ea

at gg Än

Vekagatan

kv

ga

ta

ga

ma

ns

v

Lo

n

als

ed

m

Al

ng

tsv

sga

pte

vä ke lyc

ea

ge

n ge lvä Fi

n

ge

nv

lla

Me

As

ke

Sv

Mast väg en

lvä

n

Ka

Siloga

viav

äl

ge

tan

en

n

Sal

tan

Tor

ing

Sl

ing

äg

es

n

ör

– trästa den

G

ge

gen

er

Sv

mmen till Ve

atan

lvä

en

nde

Lave

Lave ndel väg

Ekg

gr

edje

Sm

kvarn n

Hamm arns skola

Rosell

an tan

gen

gen

n

n

ga

Fågelvä

um

ia

St n ur eg gata at an

ga

n

Vi

snu ag M

Ny

rsvägen

Resecentr

ng

lsvä

ogshyddan en

äg

an

igat

ustr

Ind

ge

n

gv

rvä

uta

Bågv

Bågv

Gj

ägen Bågv

tan

Tubga

n

Timmerväge

Sanna

Fritidsomr

åde

en

äg

rv

va

ar

Sv

en

äg

av

nn

Sa

Ru

nt

rn sv tte rg Vä bo rls Ka

äg

en

Till Karlsborg

ägen vdev Skö

Behöver du ladda din elbil? I Hjo hamn hittar du två laddstationer för elbilar.

vde ll Skö

ls b or g

at

an

sv

San sd al sv

mm Ha

m

tan

ga

gh

Tu

n

Hjoån dalgångs

ka

St

en

Ve

Sig

ste

ta

ga

gs

rin

ge

an at ag or Fl

tan

Kyrka

Re

tan ga lla

Bo

gatan Stadshus Kyrko

tan ga

Park

Brand äg

station

n ta ga sa Va

ge n

n

Stora Torge t

by Sä

sv

Torg gata

vägen

rgr

m he rd Gä

nd

eg

ar sk

n

Fi

ge vä ins

n

ta

all W

an at eg

ega

ar

ar

lag

ick Sn

ps

Re

Vallgården

Kyrkogård

pings

ern

Vätt

I cent rala där det Hjo är det är tillåt skyltat et att

OCH

an

REGLER

at ög Sj

n ta ga ck Bä

Fordonet BESTÄM Karta parkera. ©Hjo s anko komm halv MELSE un 2010 msttid timm R FÖR ska, Om anko e, anges P-SKIV vid pilenavrundad mste ställs till närm AN . n sker skiva ast följa före tidsb P-skivans n in på det nde hel egränsni inställning klockslag unde eller r pågå begr ngen sg in

Falkö

.se

hjo.se

as ag

gata n

00, www.

M

an

gat

- 350

ändr rutan ngen as . s fram ndas vid varje sida, lätt avläs upps tällnings bar utifrå Hjo komm n. tillfälle. un,

gen

ds

gsvä gen

evä

n

kolan Linné gatan

Hov

gär

rps vä

tar

gata

Guldkrokss

n

dto

Ma

vak

atan

lintsg

Blåk

By n

n

ata

äge

n

Fyr

olg

an

ogat

Vallm

får anvä

på fordo änsningesom ange ende Sj P-sk öm parkering nets n börja s på P-sk an End ivan plac inom ankomstt r, t.ex ylten sg ast en eras inna ata tidsb id får klockan P-sk nför vind egränsni inte n 9. iva

Sk atan

Hovg

mv

ge

ge svä tro Ma

otts

Idr

He

em

en

an

gat

ndh gen

väge

äg

allen Sa svä

mars

nsv

Guldkroksvallen an

sga tan

rok

äste rgat

ldk

Gu

n

Ham

n ge svä an rm Sty

Or

n

evä

yck

rel

n

väge

an

an

ge

Ring

gat

ads

Vink el

rkn

Ti d

Fago ttväg en

ly cke

sg ata n

Ma

Moanäs

Hjällö

Parkscheiben werden in Hjo zur Zeitmessung auf öffentlichen Parkplätzen verwendet. Sie sind auf allen zeitbegrenzten Parkplätzen im Zentrum verpflichtend, die mit dem Zusatzschild „P-skiva“ (Parkscheibe) gekennzeichnet sind. Die Parkscheibe ist gratis, und Sie können sie in der Touristeninformation und am Empfang des Rathauses abholen. Auch in mehreren Geschäften der Stadt ist sie erhältlich. Für Wohnwagen gibt es Parkplätze circa 800 Meter südlich des Platzes Stora Torget, an der so genannten Strandpromenade entlang der Straße Jönköpingsvägen. Siehe auch das Register auf Seite 38-39, in dem alle Stellplätze in Hjo verzeichnet sind.

Lunnebacken

Rinkabäcken Galneryd

0 Bränntomt 31 195

Or re

Br uk

en

ckv äg

Gälleberg Huvudshemmet

er

Bogshult

tan

Kleven

ga

Målareskogen

Daretorp

PSST...

Södra Fågelås

Munkaskog

Råhall

arn

Vrångebäck

Gate

ga tan

46 3

Kv

Gårsjön Källefall

gs

Vättern

Landbyn

Äskelid

195

län

Islebo Linderyd

Heldestorp

No

Parking is available for motorhomes approximately 800 metres south of Stora Torget (the main square), on the “promenade” along Jönköpingsvägen. See the index on pages 38-39, which shows all of the motorhome camping spots in Hjo.

Almnäs

Hökensås

n

Fröjered

193

ta

Abrahamstorp

Norra Fågelås

Korsgården

n Ya

ga

40 41

24 52

Isleryd

iks

Lidängen

Stackeryd

br

n

Mellan- Norra Hulan dammen

Sänneryd

Fa

ge

P-discs (parking discs) are used in Hjo for time-restricted public parking. They are valid at all the time-restricted parking areas in the town centre signposted with a “P-disc” sign. The disc is free of charge and you can pick one up from tourist information and from the reception in Stadshuset (the Town Hall). They can also be picked up from most shops around the town.

30Spakås Hökensås

Vädbjörntorp

lvä

Mölebo

Blikstorp

tal

Hjo

18

Långeruder

Årby

Me

Missveden Högaliden

gn

en

Fridene

vägen

5

vägen

20 Munkebo

Ko m pa ss

Västorp

Åsen

15 48 10 11

der

Korsberga

Björkviken Svärtan Varpet 26

Wa

äg

För husbil finns parkering cirka 800 meter söder om Stora Torget, utmed den så kallade ”strandpromenaden” längs med Jönköpingsvägen. Se även registret på sidan 38-39 som visar Hjos alla stellplatser.

Björkenäs Sjöhaga

Va llg at an

sv

Grenabo

Grebban

Bengtstorp

Fridene

Stämmorna

Ro

Lilla Solberga Hulan

Hamrum Vasängen Karthagen

Mullsjön

n

rg

Smedstorp

g

bo

rls

Smedsskogen

Karstorp

ks

Ka

194

Mofalla station

Munkeberg

er

Grevbäck

33 Stekarekärret

Ebbetorp

Atteby

Styrshult Djursätra

ge

P-skiva används i Hjo för tidmätning på allmän parkering. Den gäller på alla tidsbegränsade parkeringar i centrum skyltade med tilläggstavlan ”P-skiva”. Skivan är gratis och du kan hämta den hos oss på turistinformationen och i Stadshusets reception. Den finns även i flertalet butiker runtom i stan. Ha ntv

Ruder

Bjärg

svä

Ekhammar

g.

Svebråta

Värsås

ing

PARKING AND P-DISCS / PARKEN UND PARKSCHEIBEN

Trä dgå rds

Brumstorp

Spakås

Snabolet

öp

Spånhult

HJO KOMMUN

Slättås

Tostaryd

Grönsik

Lå ng ga ta n

194

nk

Jubberud

Nybo

Parkering & P-skiva Jö

Ormebacken

Ulvhult

sa

Kårtorp

Ko

Björsjön

Guldkroksh

Grumphult

201

Na rva vä ge n

Älgarås

Lilla Ruder

14

an

Röå Hörnebo

P

1 2

13

ckan

Karlsborg

195

ale

Lunden

P

Ripanäs

Röåsjön

sgat

Fröstorp Kyrkefalla

STÄLL ANKOMS IN TT VID PIL ID EN

svägen

Tibro

49

Piggatorp

Skallhult

Bruk

ar

6

Västanå

Björstorp

Brevik

Orrely

-

K

n de

Grönhult

Suntorps kapell

2 kilometer

4

43


44

I love Hjo

Denna broschyr är framtagen av Visit Hjo tillsammans med näringslivet i Hjo 2018. Layout: Westberg & Höök Design AB. Text: Visit Hjo. Översättning: Comactiva Language Partner AB. Tryck: Strokirk Landströms AB, Lidköping. Foto omslag: Jesper Anhede. Foto: Fotolia, Hjo hembygdsförening, Hjo kommuns bildarkiv, Jesper Anhede, Most Photos, Per Olsson, Visit Hjo. Illustrationer: Christina Jonsson.

Profile for Westberg & Höök Design AB

Hjo turistbroschyr 2018  

Hjo turistbroschyr 2018