Page 1

WHC clubblad 1011

Editie 9

n a v n e o z i e Een s niet net

"Normaa l volk en geluk kig geen pa tsers!" Ang elique va

n Lohuiz

en

n e n e st u r t i U n e d a l op


Inhoudsopgave  

In gesprek  met  de  voorzi1er    

4

 

Rondom het  eerste    

6

 

Voetbalvrouw  

8

Persoonlijk

12

 

Op de  s=p  

16

 

Wijkvoetbaltoernooi

20

G-­‐voetbal

24

 

Nabeschouwing WHC  1  en  2    

28

Kaboutervoetbal  

32

Hutspo1oernooi 2011    

36

Supporterscommissie  

40

Jeugdcommissie  

42

Kidsclub  

44

 

Vrijwilligersavond  

46

 

Gezocht: stagiaire    

48

D-­‐selec=e scoort      

50

D1 &  D2  op  kamp    

52

Dagelijkse vrijwilligers    

56

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

02


In gesprek met de voorzitter

Een seizoen van net niet.. Het voetbalseizoen  zit  er  op,  de   vakan3es  staan  voor  de  deur.  De   zaterdag  voor  Pinksteren  hee:  de   supportersvereniging  het   voetbalseizoen  2011-­‐2011   uitgeluid  met  het  tradi3onele   hutspo@oernooi.  Tweede   pinksterdag  was  er  nog  een  mooie   pot  tussen  FC  Hilversum  en  WKE   op  ons  hoofdveld.  Inzet  was  de   topklasse.  WKE  won  met  0-­‐3.   Voorzi&er  Henri  van  Beek  begint   niet  te  jubelen  als  hij  het  over   afgelopen  voetbalseizoen  hee9.   "Als  ik  naar  WHC  1  en  2  kijk  was  het   een  seizoen  van  net  niet,"  zegt   Henri.  "WHC  1  werd  net  geen   kampioen  en  miste  daardoor   directe  promoFe  naar  de  zo   begeerde  topklasse.  Ook  in  de   nacompeFFe  kwam  de  ploeg   tekort.  WHC  2  behaalde  in  de   nacompeFFe  de  finale,  maar  voor   promoFe  naar  de  reserve   hoofdklasse  ging  het  team  strijdend   ten  onder  tegen  Sparta  Nijkerk  2."   Henri  van  Beek  vindt  dat  Sparta   Nijkerk  met  een  groot  aantal   spelers  uit  de  eerste  selecFe  in  een   bevoorrechte  posiFe  verkeerde   Fjdens  de  finalewedstrijd  tegen   WHC. "Gelukkig  hebben  we  nog  wel  een   aantal  kampioenen  kunnen   huldigen.  Dat  is  goed  voor  de   teams,  maar  ook  goed  voor  WHC,"   vindt  de  voorzi&er.

Voordat het  nieuwe  seizoen  begint   moet  er  nog  heel  wat  gebeuren  op   sportpark  Mulderssingel.  Zomaar   een  willekeurige  greep:  de  PR-­‐ commissie  is  bezig  met  de  nieuwe   PresentaFegids,  de  Businessclub   probeert  nieuwe  sponsors  voor   WHC  te  interesseren,  de   kanFnecommissie  bereidt  zich  voor   op  het  nieuwe  seizoen,  de   accommodaFecommissie  werkt   met  de  dagelijkse  vrijwilligers  aan   verbeteringen  op  het  sportpark,  de   technische  commissie  trekt  nieuwe   spelers  en  trainers  aan,  de   jeugdcommissie  en   seniorencommissie  proberen  de   teams  zo  goed  mogelijk  in  te   richten  en  van  begeleiding  te   voorzien,  het  hoofdbestuur  schaa9   verschillende  zaken  bij  om  in   september  weer  goed   geprepareerd  aan  de  nieuwe   compeFFes  te  kunnen  beginnen.   Kortom,  op  verschillende  fronten   wordt  in  de  voetballoze   zomerperiode  gewerkt  om  WHC   weer  klaar  te  stomen  voor  het   nieuwe  seizoen.

De open  dag  van  WHC  wordt   zaterdag  13  augustus  gehouden.   Henri  van  Beek  hoopt  dat  heel  WHC   dan  weer  present  is  op  het   sportpark.  Voor  jong  en  oud  zijn  er   die  dag  tal  van  acFviteiten  op  het   sportpark.  De  eerste  selecFe  speelt   dan  een  oefenwedstrijd  tegen  de   amateurs  van  Ajax. Mede  namens  het  hoofdbestuur   wenst  Henri  iedereen  een  preWge   vakanFe  en  bedankt  hij  iedereen   voor  de  inzet  van  afgelopen  seizoen   en  de  voorzi&er  hoopt  dat  WHC   ook  in  het  seizoen  2011-­‐2012  weer   met  vereende  krachten  en   eensgezind  voortvarend  aan  de  slag   gaat.

Voorzi&er Henri  van  Beek  zegt  dat   verder  nog  heel  wat  werk  verzet   moet  worden  voordat  het  nieuwe   seizoen  kan  beginnen.  Hij  maakt   zich  vooral  zorgen  over  de   begeleiding  bij  verschillende  teams.   "Ik  weet  dat  er  bij  de  jeugd  nog  een   aantal  leiders  en  trainers  nodig  zijn   en  bij  de  thuiswedstrijden  van  het   eerste  el9al  hebben  we  nog  een   aantal  stewards  nodig,"  zegt  Henri.

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

4


Rondom het eerste

Uitrusten en opladen Het seizoen  zit  er  op.  De  komende   periode  uitrusten  en  opladen  voor   een  nieuw  seizoen.  In  het  vorige   clubblad  sprak  ik  nog  de  hoop  uit  dat   we  een  goed  resultaat  zouden  halen   in  de  nacompe33e,  echter  dat  is   helaas  niet  gelukt.  Jammer,  maar   zouden  we  klaar  zijn  geweest  voor  de   Topklasse?  Uiteindelijk  wil  je  er  wel   spelen  en  de  hele  entourage   meemaken,  dus  het  komende  seizoen   maar  opnieuw  de  doelstelling  ze@en   dat  we  willen  promoveren.  Of  is  dat   niet  realis3sch?  De  3jd  zal  het  leren.   Woensdag  15  juni  speelde  CSV   Apeldoorn  de  finale  in  en  tegen   Mon9oort  voor  een  plaats  in  de   Topklasse.  CSV  Apeldoorn  hee?  het   niet  gered  waardoor  het  weer   degradeerde  naar  de  hoofdklasse.   Volgend  seizoen  weer  een  geduchte   tegenstander  voor  ons?  Maandag  20   juni  weten  we  meer,  dan  wordt  de   nieuwe  indeling  bekend  en  kunnen  we   weer  filosoferen  over  de  komende   wedstrijden. Zover  is  het  nog  lang  niet.  Zoals  al   eerder  aangegeven  gaan  we  eerst   uitrusten  en  opladen.  Veel  nieuwe   spelers  hebben  zich  aangediend  en  de   afgelopen  periode  hee?  de  nieuwe   selecKe  onder  de  nieuwe  trainer  Jan   Everse  al  een  paar  trainingen   afgewerkt.  Enerzijds  om  te  kijken  wat   we  aan  elkaar  hebben  en  anderzijds   kijken  wat  voor  kwaliteit  er  is  en  waar   we  ons  misschien  nog  moeten   versterken.  Daarnaast  is  het  goed  om   bezig  te  blijven  met  het  oog  op  de   wedstrijd  van  donderdag  16  juni  tegen   een  selecKe  van  het   zomeravondvoetbal.  Of  de  selecKe  er   al  helemaal  staat  is  nog  niet  bekend.  Ik   denk  dat  er  zeker  nog  rond  wordt   gekeken  en  als  er  zich  iemand  aandient

die zeker  een  versterking  is  en  direct  in   de  basis  kan,  dan  zal  er  men  het  niet   nalaten  die  nog  aan  de  selecKe  toe  te   voegen.  De  TC  hee?  de  afgelopen   weken  al  veel  Kjd  en  energie  gestoken   in  het  tot  stand  brengen  van  de  nieuwe   selecKe,  maar  zal  dat  ook  de  komende   Kjd  nog  zeker  doen. Wij  gaan  ons  als  staf  al  verder   voorbereiden  op  het  nieuwe  seizoen   en  er  voor  zorgen  dat  alles  voor  de   voorbereiding  is  geregeld.  De  1e   training  voor  het  nieuwe  seizoen  zal   zijn  op  maandag  25  juli.  Dat  lijkt  nog   ver  weg,  maar  voor  je  het  weet  is  het   zover.  In  de  voorbereiding  spelen  we   de  volgende  4  oefenwedstrijden: Zaterdag  30  juli       WHC  –  VVZ’49  (Soest)  om  14.30  uur. Zaterdag  6  augustus     ARC  (Alphen  aan  de  Rijn)  –  WHC  om  15.00  uur. Dinsdag  9  augustus       SVDB  (Barneveld)  –  WHC  om  20.00  uur Zaterdag  13  augustus     WHC  –  Ajax  (amateurs)  om  15.00  uur  Kjdens  de   open  dag. Graag  wil  ik  nog  van  de  gelegenheid   gebruik  maken  om  iedereen  te   bedanken  die  hee?  bijgedragen  aan   het  afgelopen  seizoen.  Met  name  de   vele  vrijwilligers  die  alles  in  het  werk   hebben  gesteld  om  het  ons   gemakkelijk  te  maken.  Op  de   feestavond  voor  de  vrijwilligers  op  17   juni  willen  we  dan  ook  graag  wat  terug   doen  door  jullie  allen  te  voorzien  van   een  hapje  en  drankje.  Ook  een  dank   aan  al  die  trouwe  supporters  die   wekelijks  onze  wedstrijden  kwamen   bekijken.  Een  goede  steun  die  we  erg   goed  konden  gebruiken.  

Ik wens  u  allen  een  hele  fijne  en   zorgeloze  vakanKe  toe  met  heel  veel   mooi  weer.  Rust  goed  uit  om  zo  met   nieuwe  energie  aan  een  nieuw  seizoen   te  kunnen  beginnen.  Wees  voorzichKg   als  u  ver  weg  gaat  en  we  hopen  elkaar   weer  in  gezondheid  voor  het  nieuwe   seizoen  te  ontmoeten. Hartelijke  sportgroeten, Daan    Kuiper Team  Manager  WHC  1

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

6


Voetbalvrouw Angelique van Lohuizen

"Normaal volk en gelukkig geen patsers." De wieg  van  Angelique  van   Lohuizen  stond  in  Ha@emerbroek,   waar  ze  ook  opgroeide.  Sinds  een   jaar  of  acht  is  de  knappe  moeder   van  twee  voetballende  zonen   Robin  (C2)  en  Ramon  (E3)   regelma3g  op  sportpark   Mulderssingel  te  vinden.  Om  te   kijken  naar  de  verrich3ngen  van   haar  kinderen  of  om  de  eerste   selec3e  van  WHC  te  volgen.  Ook  bij   de  uitwedstrijden  van  de   hoofdmacht  staat  Angelique  vaak   langs  de  lijn. Angelique  is  getrouwd  met  Jaap  van   Lohuizen  en  woont  aan  de  Savornin   Lohmanhof  22  in  Wezep,  waar  ze   ook  Kapsalon  HairSunsaFon  runt.   Met  HairSunsaFon  sponsort   Angelique  WHC  en  om  die  reden  is   ze  op  zaterdagmiddag  vaak  in  de   Businessclub.  "Ik  voel  me  thuis  bij   WHC  en  vind  het  een  warme  club,"   zegt  Angelique.  "Er  gaat  weleens   wat  fout,  maar  dat  is  overal  het   geval.  

Ik vind  wel  dat  zo'n  voetbalclub  een   mannenwereld  is.  Veel   haantjesgedrag  ook."  Volgens   Angelique  zou  de  onderlinge   communicaFe  bij  WHC  wel  wat   verbeterd  kunnen  worden.  Dat  dit   niet  alFjd  helemaal  correct  verloopt   wijt  ze  ook  aan  het  haantjesgedrag.  

"Ik was  toe  aan  wat  anders.   Zelfstandig  en  op  eigen  benen   bevalt  me  prima.  Ik  heb  het  druk,"   vertelt  Angelique,  die  zich  alFjd  zelf   knipt  en  kleurt  en  Fjdens  vakanFes   in  de  keukens  van  andere  kapsalons   kijkt.    

De sfeer  in  de  businessclub  van   WHC  noemt  ze  "geweldig".  "Het  is   één  grote  familie,  normaal  volk  en   gelukkig  geen  patsers." Van  huis  uit  hee9  Angelique  het   beroep  kapster  meegekregen.  Na   eerst  bij  haar  moeder,  Kapsalon   Inge  in  de  Meidoornpassage,   gewerkt  te  hebben  is  ze  vorig  jaar   juni  voor  haar  zelf  begonnen  aan  de   Savornin  Lohmanhof.  

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

8


Persoonlijk

Wouter van Diepen Wat doe  je  voor  werk? 4e  jaar  student  Hogeschool  Windesheim  te  Zwolle   (afstuderen)

Wat was  je  hoogtepunt  bij  WHC? Als  speler:  Kampioen  met  F4  (1e  seizoen),  D2  en   nacompeFFe  met  2e  (seizoen  2010/2011)

Burgerlijke staat? RelaFe

Als trainer:  Kampioen  met  F1,  1e  klasse  najaar  en  in   hetzelfde  seizoen  hoofdklasse  voorjaar  (seizoen   2010/2011)

Hoelang ben  je  al  lid? 17  jaar  lid Wie  vind  je  de  beste  speler  in  je  el8al? Hendri  Vinke Op  welke  plaats  speel  jij  in  je  el8al? Rechtshalf/rechts  voorin

Wat was  je  dieptepunt  bij  WHC? DegradaFe  met  A1  van  de  2e  divisie  naar  de  3e  divisie DegradaFe  met  A1  van  de  3e  divisie  naar  de  hoofdklasse

Kan je  goed  tegen  je  verlies? Nee,  er  is  maar  één  ding  dat  telt,  dat  is  winnen.   Gelijkspelen  voelt  al  als  verlies.  

Wat vind  je  van  WHC  als  vereniging? Een  warme  professionele  volksclub,  waarin  iedereen   belangrijk  wordt  gevonden  en  prestaFe  hoog  in  het   vaandel  staat.  En  het  bijzondere  aan  deze  club  is  dat  de   het  een  ongekend  hoogaantal  vrijwilligers  hee9  die  dag   in  dag  uit  zich  in  ze&en  voor  het  Wezepse  blauw-­‐wit!

Wat is  jou  favoriete  tv-­‐programma? Voetbal  InternaFonal,  Studio  Voetbal,  Wie  is  de  Mol  

Wat is  je  favoriete  eten? Variëteit  aan  eten:  stampo&en,  pasta’s,  rijstgerechten.

Wat is  jou  favoriete  muziek/groep? Een  brede  muzieksFjl:  Van  Housemusic  tot  100%NL  

Wat lust  je  totaal  niet? Wat  ieder  kind  groot  en  klein  niet  lust:  Spruiten!

Hobby naast  voetballen? Muziek  (VLS-­‐band),  uitgaan,  terassen

Hoe ziet  jou  ideale  training  eruit? Een  goeie  warming  up:  met  alle  face&en  van  het  rekken   en  strekken Een  posiFespel  in  een  klein  vierkant,  waarin  snel  en   direct  gepasst  wordt,  dus  kort  combinaFe  voetbal  in   kleine  ruimte. PosiFespel  vergroten  naar  een  groter  vierkant,  waardoor   je  nu  de  ruimte  moet  benu&en,  dus  posiFespel  in  grote   ruimte. Een  afwerking  oefening.  Niet  te  ingewikkeld  met  veel   passes  over  verschillende  schijven.  Maar  het  afwerken   moet  centraal  staan.  Dus  snel  achter  elkaar  door  gaan   waardoor  je  opFmaal  kan  focussen  op  het  afwerken.   Wellicht  daarna  posiFespel  in  combinaFe  met  afwerken.   Dus  via  de  zijkanten  voetballen  met  scoren  uit  voorzet.

Wat is  je  favoriete  film? Pirates  of  the  Caribbean,  Hangover  1  en  2 Favoriete  voetbalclub  en  voetballer  in  Nederland? A.F.C.A.  AJAX  -­‐  Siem  de  Jong   Favoriete  voetbalclub  en  voetballer  in  het  buitenland? Arsenal  -­‐  Cesc  Fabregas Welke  club  hee8  het  mooiste  shirt? FC  Porto Welke  club  hee8  het  lelijkste  shirt? Elk  shirt  is  uniek;)  in  mijn  opFek  bestaat  er  geen  lelijkste   shirt. Welke  club  wordt  volgend  seizoen  kampioen? A.F.C.A.  AJAX  

Een lange  parFjspel  van  minstens  20  minuten.   Wedstrijdecht.  

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

12


Hoe beoordeel  jij  jezelf  als  speler? Een  gemoFveerde  speler,  die  er  alFjd  wil  voor  gaan  en   alleen  winnen  telt.  AlFjd  voor  de  volle  100%  zich  inzit.   Éénmaal  een  doel  voor  ogen  er  ook  echt  voor  gaan. Wat  is  je  beste  eigenschap? Sociaal,  eerlijkheid  en  oprecht Wat  is  je  slechtste  eigenschap? Weerwoord:  Já  maar……… Wat  kan  er  volgens  jou  veranderen  binnen  WHC? Meer  de  overige  el9allen  op  de  website  te  betrekken:   dus  foto’s  maken  bij  andere  el9allen:  2e,  3e,  A1,  A2,  B1   etc.  Waardoor  de  site  meer  uitstraling  krijgt  en  wellicht   ook  voetballers  aantrekt,  die  niet  in  Wezep  wonen  en  bij   WHC  willen  voetballen. Waar  heb  je  een  uitgesproken  hekel  aan? Schijnheiligheid  en  liegen Hoe  denk  je  over  het  eerste  el8al? Goed  voetballend  el9al  en  zeer  jonge  groep.  En  toch   goed  om  te  zien  dat  er  ook  eigen  jeugd  bij  de  1e  selecFe   zi&en.  En  hopelijk  dat  we  de  el9alspelers  vaker  na  de   wedstrijd  of  training  ook  in  de  kanFne  zien Volg  je  de  resultaten  van  de  jeugdel8allen? Ik  volg  sowieso  de  selecFe  el9allen  en  bekijk  alFjd  alle   uitslagen  na  een  speeldag. Welke  wensen  heb  je  naast  een  gezond  leven? Mijn  HBO  Bachelor  afronden,  het  vinden  van  een  leuke   baan  en  het  blijven  genieten  van  mijn  leven  met  familie,   vriendin  en  vrienden. Welk  lid,  commissie  etc,  binnen  WHC  dwingt  bij  jou   respect  af? Theo  de  Neef Wat  zou  je  doen  als  je  1  miljoen  euro  kreeg? Daar  denk  ik  pas  over  na,  als  ik  daadwerkelijk  1  miljoen   euro  krijg.  Maar  zal  ongetwijfeld  een  goede  bestemming   krijgen.

Wie nodig  je  niet  uit  op  je  verjaardag? Piet  Paulusma Aan  wie  zou  je  weleens  een  vraag  willen  stellen? Priester  Harrold  Camping  (voorspeller  einde  van  de   wereld) Hoe  vier  jij  een  doelpunt? Ingetogen  blijdschap  ! Van  welke  vraag  ben  je  blij  dat  hij  niet  gesteld  is? Helaas  zit  die  vraag  er  al  bij.  

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

13


Op de stip

Op de stip: WHC C1 Chris3aan Zwijnenburg,  Johan  Chris3aens,  Gerwin   Schut  en  Frans  Verbiesen  zijn  de  enthousiaste   leiders  van  WHC  C1.  Voor  'Op  de  s3p'  hee:   Chris3aan  zich  even  uitgesloofd  en  de  vragen  niet   alleen  met  tekst  beantwoord,  maar  ook  nog  even   gevisualiseerd..  Dit  kenmerkt  toch  wel  een  goede   leermeester!   Wat  is  jullie  doelstelling?

mee geweest,  verder  bestaat  de  selecFe  nog  uit  3   spelers  vanuit  de  D1  en  de  keeper  vanuit  de  C3. Daarom  zien  we  dat  we  volgend  seizoen  een  fysiek   sterke  ploeg  hebben,  die  in  het  systeem  wat  we   binnen  WHC  zijn  gaan  selecteren  stuk  voor  stuk   allemaal  prima  uit  de  voeten  kunnen.  In  de   oefenwedstrijden  tegen  de  Hoofdklasse  teams   hebben  we  ook  niet  veel  voor  ze  ondergedaan  of   zelfs  gewonnen.  Daarom  zonder  de  compeFFe  voor   volgend  seizoen  te  zien  durven  we  sFlletjes  te   zeggen  dat  we  richFng  de  top  5  gaan  komen.  Verder   de  doelstelling  voor  volgend  seizoen  houden  we  nog   even  voor  ons  voor  de  presentaFe  gids  voor  volgend   seizoen.     Verder  kunnen  de  supporters  ons  alFjd  volgen  via   www.whccselecFe.tk  daar  staat  al  het  laatste  nieuws   op  over  de  WHC  C-­‐selecFe.

In hoeverre  zijn  deze  doelen  gehaald  tot  nu  toe? De  doelstelling  voor  dit  seizoen  is  met  volle  100%   gehaald!!  We  hebben  klassebehoud  getoond  en  niet   zo'n  klein  beetje  ook  door  uiteindelijk  op  de  8e   posiFe  van  de  1e  klasse  A  te  belanden.  

Andere (leuke)  nieuwtjes?   Remon  Visch  (de  streaker)  is  gestopt   en  gaat  genieten  van  zijn  pensioen  als   voetballer.

Aan het  begin  van  het  jaar  hadden  we  de  doelstelling  de   spelers  bewust  maken  van  het  gezamenlijk  aanvallen  en   verdedigen  als  uitgangspunt.  Dit  kan  alleen  worden   behaald  om  de  spelers  technisch  en  tacFsch  zo  goed   mogelijk  te  maken.  Uitgaande  van  de  compeFFe  wisten   we  dat  het  een  zwaar  jaar  ging  worden  aangezien  dit   zelfde  team  2  jaar  geleden  op  de  laatste  speeldag  is   gedegradeerd.

Wat zijn  de  kwaliteiten  van  C1? Veel  1e  jaars  C  spelers,  waardoor  we  dit  seizoen  veel   voetballend  op  moesten  lossen,  omdat  we  fysiek   kleiner  waren  dan  de  tegenstanders  aan  het  begin   van  het  jaar.  Verder  een  grote  kwaliteitsimpuls  was   aanvoerder  Jelmer  van  der  Velde  en  natuurlijk  de   terugkeer  van  Mitchel  Dijkhof  terug  bij  WHC,  wat   een  ongelooflijke  goede  voetballer  is  dat!     Waar  liggen  de  zwaktes? Dit  jaar  lagen  de  zwaktes  met  name  op  onze  fysieke   kracht  en  verder  het  gepraat  in  het  veld  of  het  staan   zwaaien  naar  je  eigen  grensrechter  vanwege   buitenspel.  Dat  waren  onze  zwaktes  o9ewel  het   teveel  zien  van  televisie...   Hoe  zien  jullie  het  komende  seizoen?   Volgend  seizoen  hebben  we  niet  teveel   veranderingen  in  het  el9al  qua  spelers  7  spelers   blijven  en  daar  komen  6  spelers  vanuit  de  C2  bij  die   vorig  seizoen  met  ons  team  al  meerdere  malen  zijn  

Jurjan van  Boven  hee9  zijn  enkel   gebroken  op  het  Horecatoernooi  bij   NVB,  dat  is  een  flinke  tegenvaller,   aangezien  dit  een  stabiele   middenvelder  voor  volgend  seizoen  is.   Niels  v/d  Bosch  is  bijna  weer  fit  na  een   lange  blessure.   Assisten&rainers  wissel  hebben  we   ook  mee  te  maken..  Gerwin  Schut  en   Frans  verbiesen  moeten  er  helaas  mee   stoppen  en  daarom  komen  Patrick   Mensink  en  ??  nog  iemand  erbij!   Chris  zijn  10e  jaar  als  jeugdtrainer!!!! Gefeliciteerd!  

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

16


WHC C1

Christaan   Zwijnenburg          

   Johan      Chris3aens

Frans   Verbiesen  

   Gerwin      Schut

 

Speler van  C1  op  de  s3p Wie  ben  je?

Jelmer van  der  Velde

Hoelang voetbal  je  al?

9 jaar  gespeel  in  F4,  F2,  E2,  D2,  D1,  C1  en  volgend   seizoen  B1

Welke posiNe  speel  je? Spits

Wie is  de  beste  speler  in  je  team?   Mitchel  Dijkhof

Wat is  er  leuk  aan  je  team?

Heel gezellig.  We  kunnen  allemaal  goed  met  elkaar.

Waar zijn  jullie  als  team  erg  goed  in?

Als team  strijden  we  alFjd  met  z'n  allen  en  niemand   verzaak.t

Wie is  je  grote  voorbeeld?  

Messi en  bij  WHC  Niels  van  der  Velde,  eigen  jeugdspeler   die  het  tot  de  1e  selecFe  hee9  gehaald.  

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

17


Wijkvoetbaltoernooi

Eerste wijkvoetbaltoernooi vraagt om vervolg Goed Bezig  en  voetbalvereniging   WHC  stonden  vorige  week  aan  de   basis  van  een  nieuw  evenement  in   Wezep  en  Ha@emerbroek.  Het  eerste   wijkvoetbaltoernooi  had  plaats  op   de  velden  in  verschillende  wijken.  De   organisa3e  kijkt  tevreden  terug  en   ziet  alvast  uit  naar  een  nieuwe   edi3e. Al  vanaf  januari  werden  door  Siebren   Groen  (Goed  Bezig)  en  Rudolf   Huberts  (voetbalvereniging  WHC)   overleggen  gevoerd  voor  de   organisaKe.  Toen  eind  april  de   financiering  rond  was  ging  het  snel  en   werd  het  toernooi  van  allerlei  kanten   gepromoot.  “Het  was  voor  ons  lasKg   om  in  te  schaben  hoe  groot  de  animo   zou  zijn.”,  vertelt  Huberts.  “Dat  het   zo’n  geweldige  beleving  bij  de   jongeren  en  ouders  zou  hebben   hadden  we  niet  direct  verwacht.  Als   je  hoort  dat  er  op  scholen  over  weinig   anders  gesproken  wordt  en  spelers   ziet  huilen  wanneer  ze  de  finale   verliezen  weet  je  wel  dat  je  goed  zit.”   Daarnaast  was  ook  het  aantal   deelnemende  meisjes  een  lichtpunt   voor  de  organisaKe.

Naast het  sporKeve  karakter  hee?  het   project  ook  de  wijken  weer  op  de   kaart  gezet.  Het  toernooi  vond  op   maandag,  dinsdag  en  woensdag   plaats  op  veldjes  in  Wezep  West,   Noord  en  in  Habemerbroek.  “PrachKg   om  te  zien  dat  je  van  alle  kanten   mensen  uit  hun  huizen  ziet  komen.   Vanuit  Goed  Bezig  willen  we  gezonde   leefsKjl  onder  jongeren  van  0  tot  23   jaar  sKmuleren  en  bewegen  is  daar   een  belangrijk  onderdeel  van.  Ik  denk   dat  we  met  dit  toernooi  de  spijker  op   z’n  kop  hebben  geslagen.”,  aldus   Groen.   Beide  heren  staan  ook  open  voor   veranderingen:  “We  hebben  gezien   dat  de  animo  bij  de  jongste  jeugd   toch  het  grootste  is  en  willen  hier  de   lee?ijdscategorieën  aanpassen  voor   volgend  jaar.  Ook  willen  we  voor  de   oudere  jeugd  het  toernooi   terugbrengen  naar  drie  tegen  drie  of   twee  tegen  twee.”

FC Kruudkoekke  wordt  gehuldigd  als   winnaar  van  de  categorie  8  t/m  12  jaar.

De finaledag  bij  WHC  was  een  waar   feest.  De  spanning  was  aanwezig  en   de  druk  werd  langzaam  opgevoerd   richKng  de  finale.  Bij  de  categorie  8  t/ m  12  jaar  stonden  de  Rondootjes  en   FC  Kruudkoekke  in  de  finale.  De   spelers  kwamen  met  opzwepende     muziek  de  spelerstunnel  uit  en   werden  voorgesteld  aan  het  massaal   toegestroomde  publiek.  FC   Kruudkoekke  trok  uiteindelijk  aan  het   langste  eind  en  werd  gehuldigd  met   medailles,  een  bezoek  aan  een   wedstrijd  van  FC  Groningen  en  veel   confej.   Dit  scenario  herhaalde  zich  bij  de   categorie  12  t/m  15  jaar  waar   Dynamo  Streetsoccer  de  eerste   kampioen  werd  door  The  Wezepcity   Boys  te  verslaan.  Als  laatste  was  het   de  beurt  aan  de  jongeren  tot  en  met   18  jaar  en  daarin  werd  SVL  gehuldigd   als  kampioen. Veel  dank  is  de  organisaKe   verschuldigd  aan  een  groot  aantal   vrijwilligers  en  sponsoren.  “Het   toernooi  staat  of  valt  met  financiering   en  hulp.  In  Delta  Wonen  hebben  we   een  geweldige  hoofdsponsor  gekend.   Ook  Huis  aan  Huis  weekkrant,   Brainstorm,  van  Pijkeren  montage,  de   gemeente  Oldebroek,  de  Goudreinet   en  de  Boni  mogen  niet  vergeten   worden.  We  hopen  volgend  jaar  weer   op  deze  en  ook  vele  andere   sponsoren  te  rekenen.  Iedereen  hee?   nu  kunnen  zien  wat  het  teweeg  hee?   gebracht  en  hoe  het  lee?  binnen   Wezep  en  Habemerbroek.  Dit  is  ook   voor  ons  een  grote  drijfveer  om   volgend  jaar  tussen  4  en  8  juni   opnieuw  het  wijkvoetbaltoernooi  te   organiseren”,  besluit  de  organisaKe. Alle  uitslagen  en  foto’s  zijn  te  bekijken   op  www.wijkvoetbaltoernooi.tk

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

20


Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

21


G-voetbal

Seizoensafsluiting Woensdag 11  mei  was  de  laatset  training  van  het  WHC  G-­‐team.  Om  het  seizoen  op  een  leuke  manier  af  te   sluiten  werd  er  een  wedstrijd  gespeeld  tegen  de  ouders/verzorgers.   Zowel  de  ouders  als  het  team  waren  érg  fanaFek.  Vooral  de  ouders/verzorgers  hadden  toch  wel  moeite  met  de   warmte  en  de  snelheid  van  dit  mooie  team.  Na  een  kwarFertje  fanaFek  voetballen,  was  de  wedstrijd  nog  niet   beslist.  Maar  het  was  wel  Fjd  voor  wat  lekkers!  Met  dank  een  meedenkende  moeder  was  er  voor  iedereen  een   zakje  chips  en  wat  drinken.   Daarna  werd  de  wedstrijd  weer  vervolgd.  Uiteindelijk  bleek  ons  G-­‐team  nét  te  sterk  te  zijn  en  het  won  met   5  -­‐  4  van  de  ouders.  Zo  werd  het  seizoen  op  een  gezellige,  ontspannen  wijze  afgesloten!   Wij  hebben  nu  al  zin  in  volgend  seizoen,  maar  zijn  nog  wel  op  zoek  naar  meer  spelers.  Dus  ben  of  ken  je   iemand  die  ook  graag  mee  wil  voetballen,  kom  gerust  een  keertje  kijken!  De  trainingen  beginnen  31  augustus   weer,  van  15.30  tot  16.30  uur.   Tot  volgend  seizoen!!  

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

24


Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

25


Nabeschouwing WHC 1 en 2

WHC 1 en 2 stranden in de nacompetitie De beide  hoogste  senioren  teams   van  WHC  hebben  niet  de  beoogde   promo3e  bereikt  dit  seizoen,  beide   teams  stranden  in  de   nacompe33e,  WHC  2  haalde   uiteindelijk  wel  de  finale  door   Unicum  2  en  Go-­‐Ahead  Kampen  2   over  twee  wedstrijden  te  verslaan,   echter  in  de  finale  was  Sparta   Nijkerk  2  net  te  sterk  voor  WHC  2   die  met  een  gehavend  team  aan  de   start  verscheen. Zo  moest  de  16  jarige  Kuiper   (keeper  van  B1)  het  doel   verdedigen. Volgend  seizoen  zal  WHC  2  dus   weer  uit  komen  in  de  reserve  1e   klasse  met  opnieuw  kansen  op   promoFe  naar  de  reserve   hoofdklasse. WHC  1  deed  het  in  de  nacompeFFe   een  stuk  minder  en  haalde  de   volgende  ronde  niet  eens,  nadat   men  de  Ftel  aan  SVZW  moest  laten   ging  men  kopje  onder  in  Pu&en   tegen  SDC  met  2-­‐0,  de  overwinning   thuis  tegen  Staphorst  was  te  klein   zodat  Staphorst  op  doelgemiddelde   doorging.   WHC  1  begon  een  6  weken  lange   voorbereiding  op  het  afgelopen   seizoen  met  een  nederlaag  in  de   district  beker  tegen  Asvd  in   Dronten,  men  herstelde  zich  in   Meppel  tegen  Alcides  en  won,  een   gelijkspel  tegen  Urk  thuis  was   voldoende  maar  Urk  won  en  WHC   was  uitgeschakeld. Urk  en  Asvd  bekerden  verder.   Ook  de  compeFFe  begon  men   slecht  met  2  nederlagen  tegen  Sdcp   thuis  en  Staphorst  uit,  thuis  tegen   Acv  won  men  nipt  in  de  slowase.

Dit was  een  begin  van  een  prima   reeks  voor  WHC  en  men  kroop   langzaamaan  naar  de  top  3,  tot  dat   het  debacle  op  30  oktober  in   Hoogeveen  WHC  weer  terug  worp   in  de  stand. Voor  en  na  de  winterstop   presteerde  men  goed  door  van  veel   concurrenten  te  winnen  al  zag  je  al   dat  het  voetbal  er  niet  beter  op   werd  en  de  mentaliteit  af  en  toe   ver  te  zoeken  was. Dit  werd  door  DVS’33  en  Staphorst   thuis  op  pijnlijke  wijze  afgestra9,   tegen  Deto  herstelde  men  maar  de   volgende  wedstrijd  in  en  tegen   Berkum  was  de  oude  kwaal  weer   boven  komen  drijven  en  verloor   men  opnieuw.

Al met  al  toch  een  teleurstellend   seizoen  voor  de  vereniging,   supporters  en  sponsoren. Hopelijk  volgend  seizoen  meer   succes  in  de  sterker  geworden   hoofdklasse  C,  dat  de  nieuwe   hoofdtrainer  Jan  Everse  het  team   aan  het  voetballen  mag  krijgen  en   een  goede  mentaliteit  en  team   spirit  weet  te  kweken,  dan  zijn  er   opnieuw  kansen  voor  de  Wezep-­‐ Ha&emerbroek  CombinaFe  volgend   seizoen. Hopelijk  u  volgend  seizoen  weer   mogen  te  begroeten  op  sportpark   “Mulderssingel”.   Wout  Ramaker

Omdat Svzw  regelmaFg  gelijk   speelde  bleef  men  nog  in  het  spoor   van  de  Zwaluwen  uit  Wierden  die   nimmer  meer  verloren. WHC  had  nog  kans  omdat  men  nog   twee  ontmoeFngen  met  Svzw  in   het  vooruitzicht  had,  maar  liefst   1000  Wezeper  supporters  togen   naar  Wierden  met  bussen  en  auto’s   om  de  Blauwwi&en  aan  te   moedigen,  een  vroeg  doelpunt  van   Nick  de  Graaf  (vrije  trap)  besliste   uiteindelijk  de  wedstrijd  en  het   kampioenschap,  ondanks  dat  WHC   de  bovenliggende  parFj  was  en   voldoende  kansen  creëerde  om  te   kunnen  winnen.   Tegen  PKC  miste  men  zeker  7  basis   spelers  en  speelde  men  gelijk,  de   thuis  wedstrijd  tegen  Svzw  was  zeer   maFg  en  Svzw  wist  het   kampioenschap  binnen  te  halen,   ook  WHC  2  miste  het   kampioenschap  door  van  Svzw  2  te   verliezen   Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

28


Kaboutervoetbal

Kaboutervoetbal viert eerste lustrum Het is  alweer  ruim  vijf  jaar  geleden   dat  het  kaboutervoetbal  (voetbal   voor  4-­‐  en  5-­‐jarigen)  bij  WHC  werd   opgestart.  Des3jds  werd  in  maart   2006  begonnen  met  zo’n  twin3g   kinderen,  inmiddels  zijn  het  er   vij:ig.  De  aanmeldingen  blijven   nog  steeds  komen  en  het  blijkt  dan   ook  nog  steeds  een  groot  succes.   Meer  dan  tweehonderd  kinderen   maakten  de  afgelopen  vijf  jaar   kennis  met  de  voetbalsport  in  deze   vorm. Het  concept  is  niet  heel   ingewikkeld,  maar  ouders  en   kinderen  vinden  het  plezierig.  Een   kleine  vij:iental  trainingen  in  het   voor-­‐  en  najaar  waarbij  in  kleine   groepjes  op  vrijdagavond  zo’n  drie   kwar3er  allerlei  (voetbal-­‐)spellen   gedaan  worden.  

IniFaFefnemer van  vijf  jaar  geleden   is  nog  alFjd  coördinator  van  het   Kaboutervoetbal:  Rudolf  Huberts.   Hij  vindt  het  succes  nog  alFjd  één   van  de  mooiste  in  de  afgelopen   jaren  bij  WHC.  “De  groei  die  we  zo   snel  hebben  doorgemaakt  is   ongekend.  En  nu  blijkt  dat  we  het   ook  gewoon  vast  kunnen  houden.   Er  wordt  over  gesproken  in  Wezep   en  Ha&emerbroek  en  dat  is   belangrijk!  Als  je  die  jongens  en   meiden  vanavond  weer  ziet   glunderen  weet  je  dat  ze  het   geweldig  vinden.”  Huberts  doelt  op   de  medaille  die  elke  kabouter  na  de   laatste  training  om  zijn  of  haar  hals   kreeg  gehangen.  

Een klein  uur  eerder  betraden  de   kabouters  vol  trots  het  hoofdveld   van  WHC  in  een  officieel  tenue  van   een  grote  club  uit  Europa.  Speciaal   voor  deze  avond  was  er  een  klein   toernooi  met  in  de  pauzes  drinken   en  wat  lekkers.  Een  aantal   kabouters  mocht  na  afloop,  als  klap   op  de  vuurpijl,  met  het  grote  WHC   of  zelfs  het  Braziliaans  Militair  El9al   het  veld  op  lopen  voor  de   oefenwedstrijd  die  gespeeld  werd. Naast  Huberts,  zijn  er  nog  zo’n  Fen   trainers  betrokken  bij  het   Kaboutervoetbal.  “Veel  dank  zijn   we  verschuldigd  aan  deze  trainers.   Een  aantal  als  stagiair,  een  aantal   als  vrijwilliger.  Het  enthousiasme,   de  inzet  en  vooral  het  geduld   waarmee  ze  elke  week  weer  aan  de   slag  gaan  is  geweldig  om  te  zien.   Ook  de  ondersteuning  van  de  WHC   Kidsclub  is  onmisbaar  voor  het   Kaboutervoetbal.”,  besluit  Huberts. Vanaf  september  begint  het  nieuwe   seizoen  voor  de  kabouters.  Hier   kunnen  zich  nog  alFjd  jongens  en   meisjes  van  4  en  5  jaar  voor   opgeven.  Het  opgavenformulier  en   meer  informaFe  zijn  te  vinden  op   www.whc-­‐wezep.nl  als  u  doorklikt   via  ‘teams’  en  vervolgens   ‘kaboutervoetbal’. Alle  foto’s  zijn  te  bekijken  via:   h&p://www.mijnalbum.nl/ Album=GGMGBRKC

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

32


Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

33


Hutspottoernooi

Hutspottoernooi 2011 Ter afslui3ng  van  het  seizoen  2010   -­‐2011  organiseerde  de   supporterscommissie  van  WHC  op   zaterdag  11juni  2011  het  tradi3onele   hutspo@oernooi.  's  Morgens  was  er   voor  de  jeugd  een  4x4  toernooi.   Tussen  de  middag  was  er  voor  de   kinderen  patat  en  voor  de  ouderen   natuurlijk  soep  en  hutspot.  De  jeugd   vermaakte  zich  's  middags  prima  op   de  aanwezige  springkussens. Er  waren  schminkclowns  en  er  waren   graKs  suikerspinnen.  Voor  de  ouderen   was  er  de  dag  door  een   voetbaltoernooi.  De  dag  werd   afgesloten  met  een  grote  verloKng,   muziek  en  er  was  voor  iedereen  nog   nasi  en  bami.  De  Supporterscommssie   kan  terugzien  op  een  zeer  geslaagde   dag.

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

36


Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

9


Supporterscommissie

(populairste) Speler van het jaar De Supporterscommissie  WHC   organiseerde  op  vrijdagavond  20  mei   zijn  jaarlijkse  feestavond.  Tijdens  deze   feestavond  is  bekend  gemaakt  wie  de   speler  en  talent  van  het  seizoen   2010-­‐2011  zijn  geworden.   Nieuwkomer  Remon  de  Vries  werd   verkozen  als  speler  van  het  seizoen   2010-­‐2011.  De  naar  SVZW   vertrekkende  Tanju  Sahin  werd  dit   seizoen  tweede.  William  Potkamp   eindigde  vlak  achter  Tanju  Sahin  op  de   derde  plaats.   Omdat  er  dit  jaar  geen  speler  van  uit   de  A  jeugd  is  doorgestroomd  werd  er   dit  jaar  geen  talent  verkozen.  Daarom   werd  aan  de  jeugd  van  WHC  gevraagd   om  de  populairste  speler  uit  de   selecKe  van  WHC  te  kiezen.   Adi  ´Fast  Nanne´  Draganovic  werd   verkozen  als  populairste  speler   2010-­‐2011. Ook  werden  de  spelers  en  trainers  die   vertrekken  in  het  zonnetje  gezet.   Marcel  van  der  Steege  en  Henk   Harmens  zijn  de  vertrekkende  spelers.   De  aanwezige  spelers  die  vertrekken   waren  WHC  boegbeeld  Arnoud   Daalmeijer,  Melchior  Schoenmakers,   Sander  Meissner  en  Tanju  Sahin.   Niet  aanwezigen  waren  Henk  Baum,   Arjan  Verhoef,  Remco  van  der  Weg,   Hein  Daalmeijer  en  Bas  Bloemen Na  de  officiele  plichtplegingen  konden   de  aanwezigen  genieten  van  een   heerlijk  Chinees  buffet  verzorgd   door  Chinees  restaurant  Noord   Veluwe.  Na  het  buffet  kon   men  genieten  van  heerlijk  ijs  van   Cafetaria  Borst.  PBM  zorgde  voor  de   muzikale  omlijsKng  van  het  geheel.   Ook  was  er  een  optreden  van  zanger   Patrick.  Hij  verzorgde  zijn  optreden  in   twee  gedeeltes.

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

40


Jeugdcommissie

Vrijwilligers in spé opgelet!! Vorig seizoen  was  ons  streven  om  meer  kampioenen  te  mogen  huldigen  bij  de  Jeugd  en  dat  is  gelukt!   Na  afloop  van  het  seizoen  2010-­‐2011  mochten  wij  vier  teams  huldigen,  het  afgelopen  seizen  waren  het   er  zes  en  daar  zijn  wij  als  Jeugdcommissie  erg  trots  op!!!

Onze kampioenen B2,  C2,  D2,  F1,  F3  en  F5 Het  aantal  leden  binnen  de  Jeugd  groeit  en  daar  zijn  wij  heel  blij  mee,  ook  al  zorgt  dit  voor  nog  meer   organisaFe.  Hierbij  wil  ik  dan  ook  een  dringend  verzoek  naar  de  ouders  toe  doen  om  daar  te  helpen   waar  nodig!  Voor  elk  Jeugdteam  hebben  wij  een  leider  en/of  trainer  nodig,  daarnaast  is  het  preWg   wanneer  er  iemand  is  die  de  thuiswedstrijden  kan  fluiten.  Verder  is  het  preWg  wanneer  er  koffie  is  in  de   kanFne  en  ook  daar  kan  men  nog  wel  wat  hulp  gebruiken.  In  de  Jeugdcommissie  hebben  wij  nog  

twee vacatures,  wij  zijn  nog  op  zoek  naar  twee  enthousiaste  mensen  die  ons  team  willen   komen  versterken!  Dus  beste  ouders,  meld  je  aan  en  help  ons  om  het  voor  de  Jeugd  mogelijk  te   maken  weer  een  fijn  voetbalseizoen  te  organiseren.  Een  vereniging  kan  alleen  bestaan  wanneer  er   voldoende  vrijwilligers  zijn!

Wie komt  dit  team  versterken?!

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

42


Kidsclub

Kidsclub zorgt voor sfeer De Kidsclub  van  WHC  zorgt  voor  sfeer  rond  de  thuis  wedstrijden  van  het  eerste  el9al  én  voor  acFviteiten  voor  de   jongste  Jeugd  van  WHC.  De  jaarlijkse  lotenverkoop  voor  de  Grote  Club  AcFe  is  een  belangrijke  bron  van  inkomsten  voor   de  Kidsclub  om  dingen  te  kunnen  organiseren  voor  onze  Jeugd.   Zo  hadden  wij  het  afgelopen  seizoen  een  dropping,  het  Sinterklaasfeest,  een  BINGO,  zwemmen,  paaseieren  zoeken  en   een  BBQ  Fjdens  de  laatste  woensdagmiddagtraining.  Ook  dit  seizoen  hopen  wij  weer  een  gezellige  aanvulling  te  kunnen   bieden  aan  onze  Jeugd  maar  dit  hangt  voornamelijk  af  van  de  inkomsten  via  de  Grote  Club  AcFe!!!!

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

44


Vrijwilligersavond

Arend Jan  Pander  WHC  Vrijwilliger  van  het  jaar!   Vrijdag  17  juni  was  de  jaarlijkse   vrijwilligersavond  van  WHC.  Zoals   elk  jaar  werd  ook  dit  jaar  de   vrijwilliger  van  het  jaar  bekend   gemaakt.  Arend  Jan  Pander  is  al   jaren  ac3ef  als  vrijwilliger  van  WHC   en  is  dan  ook  een  waardige   opvolger  van  vrijwilliger  2010;  O@o   schut! De  avond  werd  geopend  door   voorzi&er  Henri  van  Beek.  Namens   hem  werd  Arend  Jan  onder  andere   geprezen  voor  zijn  werk  voor    't  JAC (jeugd  acFviteiten  commissie)  en  de   supportersvereniging.  Daarnaast   stond  Arend  Jan  alFjd  op  de   oranjemarkt  en  ook  achter  de  bar  in   de  kanFne  is  Arend  Jan  vaak  te   vinden.  

Binnen werd  er  gedanst  op  de   muziek  van  BMP  Drive-­‐in  show  en   de  sfeer  zat  er  goed  in!   WHC  hoopt  komend  seizoen  weer   te  kunnen  vertrouwen  op  de  hulp   van  de  vrijwilligers  en  nieuwe   vrijwilligers  zijn  ook  alFjd  welkom.   Nogmaals:  Vrijwilligers,  BEDANKT!  

Na deze  officiële  opening  was  het   Fjd  voor  feest.  De  heren  van  het   eerste  zorgden  voor  drinken  en  ook   niet  onbelangrijk:  lekker  vlees  van   de  barbecue!  Ik  denk  dat  de  meeste   mensen  het  rokershok  erg  konden   waarderen,  want  dit  zorgde  ervoor   dat  er  droog  bebarbecued  kon   worden!  

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

46


Gezocht

Gezocht: Stagiaires In het  afgelopen  seizoen  hebben   zo’n  25  stagiaires  deel  uitgemaakt   van  de  organisa3e  van  WHC.  Een   aantal  van  hen  was  zo  enthousiast   dat  ze  het  vrijwilligerswerk   voortze@en.  Voor  een  club  als   WHC  zijn  deze  stagiaires   onmisbaar  bij  het  organiseren  van   de  wekelijkse  ac3viteiten.   Tegenwoordig  is  er  bij  elke   opleiding  wel  een  stage  nodig  om  je   opleiding  goed  af  te  ronden.  Een   goede  ontwikkeling,  want  zo  kun  je   zien  wat  de  prakFjk  je  brengt.  Om   een  leuke  stageplaats  te  vinden  is   vaak  moeilijk,  maar  wat  is  nu  leuker   dan  bij  je  eigen  voetbalvereniging   je  stage  te  voltooien.  Wanneer  je   voetbal  al  leuk  vindt,  is  zo’n  stage   opeens  een  hele  kleine  moeite   geworden.  Daarnaast  help  je  de   vereniging  enorm!  

Of het  nu  een  maatschappelijke   stage  betre9  (voortgezet  onderwijs)   of  je  een  sportopleiding  doet   (beroeps  onderwijs)  maakt  niet  uit,   er  zijn  mogelijkheden  genoeg   binnen  de  vereniging.  Zelfs  voor   mensen  met  administraFeve,   economische  of  journalisFeke   achtergronden  zijn  er  voldoende   mogelijkheden.  Misschien  ook  voor   het  invullen  van  vrije  studiepunten?  

Er valt  te  denken  aan  stages  als   trainen  geven,  acFviteiten   organiseren/uitvoeren,  helpen  in   de  kanFne,  stukken  schrijven  voor   de  website  of  het  clubblad,   wedstrijden  fluiten  of  bijvoorbeeld   hulp  bij  de  administraFe  of   organisaFe  van  de  club.  Er  is  alFjd   wel  iets  te  vinden  wat  bij  jou  past,   dus  twijfel  niet  en  meld  je  voor  de   vakanFe  nog  aan!

Zoek jij  een  stageplaats  of  ben  je   benieuwd  naar  de  mogelijkheden   dan  kun  je  alFjd  vrijblijvend   informeren  naar  de  mogelijkheden.   Neem  dan  contact  op  met  Rudolf   Huberts.  (tcjeugd@whc-­‐

wezep.nl /  06  44  928  259)  

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

48


D-puppillen

WHC D-selectie scoort met doelpuntenactie Ook dit  jaar  hebben  de  hoogste   D-­‐pupillen  van  WHC  weer   gevoetbald  voor  een  goed  doel.   Dit  jaar  was  het  doel  erg  dichtbij   maar  eigenlijk  ook  ver  weg.   Joseph  Kanyike,  speler  van  het   eerste  el:al,  hee:  de  s3ch3ng   Kanyike  Street  Kids  Football  waar   hij  zich  hard  voor  maakt.  Hij  zet   zich  in  om  iets  te  doen  voor  zijn   moederland  Oeganda,  van   waaruit  hij  een  aantal  jaar   geleden  vluch@e  naar  Nederland.   SFchFng  Kanyike  Street  Kids   Football  zet  zich  in  om  acFeve  en   gezonde  keuzes  te  creëren  voor   straatkinderen  in  Kampala,   Oeganda.  Dit  doen  ze  door  de   kracht  van  de  meest  geliefde  sport   in  de  wereld;  voetbal! De  opbrengst  voor  dit  jaar  was   maar  liefst  €1501,92  in   tegenstelling  tot  ruim  duizend   euro  vorig  seizoen. Trainer  Huberts  vind  het  belangrijk   dat  kinderen  zich  bewust  worden   van  het  feit  dat  er  kinderen  zijn   die  het  minder  hebben:  “Wij   willen  ons  graag  inze&en  en   scoren  voor  jongeren  van  onze   lee9ijd  die  niet  de   omstandigheden  of   mogelijkheden  hebben  om  te   voetballen  zoals  wij.  Daarom   zoeken  wij  alFjd  een  goed  doel   waarin  jeugd  en  sport  samen   komen.”

draagt bij  aan  het  kamp  voor  de   kinderen  zelf.   “Ik  moet  de  jongens  een  pluim   geven  voor  hun  inzet.  Geweldig   om  te  zien  hoe  fanaFek  ze  aan  de   slag  gingen  om  geld  te  scoren!”,   aldus  Huberts. Joseph  Kanyike  zit  inmiddels  weer   in  Oeganda  om  zich  daar  in  te   ze&en  voor  zijn  eigen  sFchFng.  Hij   toonde  zich  erg  verguld  met  de   gulle  gi9  en  gaf  aan  dat  het  zeer   welkom  geld  is  waar  weer  heel   veel  kinderen  fantasFsche  dingen   voor  kunnen  doen.   Voor  het  nieuwe  seizoen  zullen  de   spelers  van  D1  en  D2  weer  een   doelpuntenacFe  opstarten.  Wat   het  goede  doel  voor  het  nieuwe   seizoen  wordt  is  nog  niet  bekend.   Voor  meer  informaFe  over  de   sFchFng  van  Kanyike  kunt  u   terecht  op  de  website  van  de   sFchFng  www.ksk-­‐football.com  of   op  de  website  van  de  WHC  D-­‐ selecFe:  www.whcdselecFe.tk.

Rudolf Huberts  (rechts)  overhandigt   Joseph  Kanyike  de  cheque.

De WHC  D-­‐selecFe  is  zeer  verrast   door  het  hoge  geldbedrag  wat  ze  bij   elkaar  hebben  gebracht.

De kinderen  zochten  mensen  die   geld  wilden  geven  per  doelpunt  of   een  vast  bedrag  wilden   sponsoren.  Van  het  totaal  ging   70%  naar  het  Kanyike  Street  Kids   Football  en  30%  van  het  geld  

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

50


D-pupillen

WHC D1 en D2 sluiten seizoen af met prachtig kamp Op vrijdag  17  juni  om  16:30  uur  verzamelden  alle  spelers  van   D1  en  D2  zich  voor  het  afsluitende  kamp  naar  Heino.  Een   enkeling  kon  helaas  niet  mee  of  zou  later  aansluiten. Voor  vertrek  werd  nog  het  bedrag  van  de  doelpuntenac3e   bekend  gemaakt.  Dit  was  ruim  1500  euro  voor  het  Kanyike   Street  Kids  Football  project  in  Oeganda.  Dankzij  deze   doelpuntenac3e  konden  de  kinderen  met  flinke  kor3ng  op   kamp. Rond  17:15  uur  kwamen  we  aan  in  Heino  en  zwaaiden  we  de   ouders  die  ons  gebracht  hadden  uit.  Nadat  we  de  regels  door   hadden  genomen  was  het  Kjd  om  ons  te  installeren  en  dit   gebeurde  natuurlijk  met  veel  lawaai  en  gezelligheid.  Grote   verhalen  deden  zich  al  de  ronde  over  het  voorgaande  jaar  of   over  plannen  van  dit  jaar. Eerst  was  het  Kjd  om  te  gaan  eten  in  de  kanKne  van  het  park.   Gelukkig  was  het  menu  anders  dan  voorgaande  jaren,  want   van  de  Ravioli  die  eerdere  jaren  werd  geserveerd  kreeg  je   prompt  een  maagzweer.  Dit  jaar  stond  er  kipspies  met  nasi  of   aardappeltjes  op  het  programma  en  daarnaast  de  keus  voor   bloemkool  of  broccoli.  Dit  laatste  was  echter  aan  weinig  van   ons  besteed.

De klopjacht  op  het  vrouwelijk  schoon  werd  al  snel  ingezet! Toen  rond  middennacht  de  disco  was  afgelopen  werd  er  in  het   huisje  een  quiz  georganiseerd.  Deze  voetbalquiz  met  vragen   over  WHC,  binnenlands  en  buitenlands  voetbal  werd  na  een   shoot  out  gewonnen  door  Niels  Wolterinck.  CorsKaan  van  de   Worp  en  Belan  Zend  werden  respecKevelijk  tweede  en  derde. Na  deze  hoofdkrakers  gingen  we  een  onrusKge  nacht  in.  Een   enkeling  wist  direct  de  slaap  te  vaben  en  merkte  het  zelfs  niet   wanneer  er  een  party  popper  bij  z’n  hoofd  werd  afgeschoten.   Rond  vijf  uur  in  de  nacht  werd  het  een  beetje  rusKger  en  kon   ook  de  begeleiding  nog  wat  slaap  vaben.

Het eten  was  beter  dan  eerdere  jaren. Na  een  potje  voetbal  na  het  eten  en  een  verkenning  van  het   park  maakte  iedereen  zich  op  om  naar  de  disco  te  gaan.  Ruim   twinKg  netjes  geklede  mannetjes  met  de  haren  in  de  plooi   trokken  richKng  de  disco  waar  nog  weinig  mensen  waren  te   bekennen.  Eerst  een  potje  tafelvoetbal  en  pool  waarna  ook  de   voetjes  van  de  vloer  gingen.  Een  korte  aanvaring  met  enkele   Roberdamse  ‘vrienden’  kon  natuurlijk  niet  uitblijven  maar  dit   was  gelukkig  van  korte  duur.  De  dansvloer  was  al  snel  van  de   Wezepers  en  er  werden  zelfs  vrienden  gemaakt  in  Duitsland.   Een  damesteam  uit  den  Haag  trok  nog  wel  de  meeste   aandacht  van  zowel  jongens  als  begeleiding.  Toch  was  er  nog   Kjd  voor  een  leuke  polonaise  en  wat  groepsdansen.

De prijswinnaars  van  de  quiz  poseren  met  vlnr  Niels  (1e),   CorsKaan  (2e)  en  Belan  (3e).

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

52


D-pupillen Om zeven  uur  begon  de  nieuwe  morgen  en  sloten  nog  een   drietal  spelers  aan  voor  een  lange  vermoeiende  dag.  Nadat   het  beddengoed  was  opgeruimd  en  de  ergste  chips,  confej   en  borrelnoten  uit  de  kamers  waren  geveegd  wachbe  het   ontbijt.  Een  enkeling  kon  zich  Kjdens  het  ontbijt  niet  inhouden   en  moest  even  een  oogje  dicht  knijpen. Een  verfrissende  duik  in  het  prachKge  zwembad  van  het  park,   wat  speciaal  voor  ons  was  gereserveerd,  bracht  weer  een  heel   aantal  tot  leven.  Met  name  de  trainers  moesten  het   ontgelden  in  een  gevecht  om  een  bal.  Een  bloedneus,  kapobe   tenen,  een  blauwe  nek  en  enkele  flinke  striemen  op  de  rug   waren  het  gevolg.

Na een  korte  instrucKe  werd  de  groep  in  tweeën  gedeeld  en   ging  een  groep  boogschieten  en  een  groep  kano  varen.  Bij  het   boogschieten  waren  er  enkele  zoenen  van  de  instructrice  te   verdienen  en  CélesKn  Toebast  en  Maikel  van  Oene   verzekerden  zich  hiervan. Bij  het  kanovaren  werd  de  teamgeest  flink  op  de  proef  gesteld   want  met  z’n  drieën  een  kano  besturen  is  zo  makkelijk  nog   niet.  Dit  leverde  ook  heel  wat  komische  momenten  op  in  een   poging  de  kleren  droog  te  houden.

De stuntpiloten  te  water! Het  plaats  delict  voor  het  ballengevecht! Vanaf  half  11  werd  er  een  uur  lang  een  toernooi  gehouden  in   de  zaal,  ook  op  het  park.  In  een  spannende  strijd  was  het   uiteindelijk  team  A  wat  met  de  eerste  prijs  aan  de  haal  ging. Om  twaalf  uur  wachbe  weer  de  lunch  in  het  restaurant  en   flink  aangesterkt  konden  we  ons  opmaken  voor  een   spellenparcours  wat  bij  het  meertje,  op  Ken  minuten   loopafstand,  voor  ons  klaar  stond.

Het winnende  team  A:  vlnr  Gerwin,  Belan,  Maikel,   CélesKn,  Glenn  en  Tristan.

Na een  half  uur  wisselden  de  groepen  om  gingen  de   acKviteiten  weer  van  start.  Toen  die  acKviteiten  afgelopen   waren  werd  de  groep  in  vieren  gedeeld  en  werd  er  een  vlot   gebouwd. Er  was  één  groep  die  er  weinig  trek  meer  in  had  en  hele   andere  dingen  met  de  touwen  en  tonnen  deed.  De  rest  van  de   groepen  ging  fanaKek  aan  de  slag  om  een  drijvend  vlot  op  het   meer  te  brengen,  maar  dit  lukte  slechts  één  groep.  Andere   vloben  gingen  bij  hun  vuurdoop  troosteloos  ten  onder  wat   een  flink  aantal  nabe  pakken  opleverde. De  groep  die  met  eer  streek  bestond  uit:  Patrick  Wolff,  Nick   van  den  Hul,  Thom  Ruitenberg,  Glenn  Bekenkamp,  Maikel  van   Oene  en  Erik  van  der  Weerd.  Hulde!

Het winnende  team  te  water!

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

53


D-pupillen Na nog  wat  geklooi  in  het  water  kwamen  we  om  vier  uur  weer  bij  de  huisjes  waar  alle  spullen  werden  ingepakt  en  de   kamers  brandschoon  opgeleverd  moesten  worden.  Sommige  groepen  moesten  nog  weer  terug  komen,  want  je   rommel  onder  het  bed  vegen  is  natuurlijk  niet  opruimen.  Zij  kwamen  niet  door  de  strenge  inspecKe  van  Alex  Klos. Om  kwart  voor  vijf  stond  zodoende  een  ieder  klaar  voor  vertrek  en  na  de  uitreiking  van  het  trainingsbeest  en  een   groepsfoto  keerden  heel  wat  moegestreden  voetballers  weer  terug  naar  Wezep.  Rond  half  zes  kwamen  we  weer  aan   op  het  sportpark  en  al  heel  wat  hadden  de  slaap  te  pakken  in  de  auto. We  kijken  als  begeleiding  terug  op  een  fantasKsch  kamp  waarin  een  ieder  zich  van  zijn  beste  kant  hee?  laten  zien.  Er   werd  met  elkaar  opgetrokken,  voor  elkaar  opgekomen,  men  liet  een  ander  in  de  waarde  en  er  waren  geen  boze  of   chagrijnige  gezichten.  Een  grote  pluim  voor  de  hele  groep  en  een  fantasKsche  ervaring  voor  een  ieder  van  ons.   Jongens,  bedankt!! Alle  foto’s,  filmpjes  en  meer  informaKe  kunt  u  vinden  op  www.whcdselecKe.tk

Dit is  een  goed  stel  hoor!

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

54


Dagelijkse Vrijwilligers

De dagelijkse vrijwilligers van WHC Iedere dag  zijn  er  zo’n  3ental  vrijwilligers  druk  bezig   met  het  wel  een  wee    op  sportpark  De  Muldersingel.   Deze  mensen  zijn  onmisbaar  voor  de  voetbalvereniging.   Hieronder  een  korte  impressie  over  de  dagelijkse   werkzaamheden  van  deze  vrijwilligers.   5  Dagen  in  de  week  moeten  de  kleedkamers  (zo’n  18   stuks)  en  het  krachthonk  en  de  medische  ruimte    worden   schoongemaakt.  Hier  zijn  2  mensen  van  08:00  uur  tot   15:30  uur  mee  bezig.  Dit  zou  makkelijk  terug  gebracht   kunnen  worden  naar  1  persoon  als  de  kleedkamers  niet   zo  vervuild  en  vernield  zouden  worden.  Dit  is  erg  jammer   omdat  er  tal  van  andere  werkzaamheden  op  het   sportpark  zijn  die  hiervoor  in  de  plaats  gedaan  zouden   kunnen  worden.  Enkele  voorbeelden  van  vernieling  en   vervuiling  die  deze  mensen  dagelijks  tegenkomen  zijn: -­‐ modder  op  de  muren; -­‐ douchekoppen  die  zijn  losgedraaid  of  verwijderd; -­‐ douchekoppen  worden  vernielt  (de  roze&en   worden  vernield  of  weggegooid)  ; -­‐ shampoo  op  de  muren  en/of  plafonds; -­‐ limonade  over  de  vloer; -­‐ vuilnisbakken  geleegd  op  de  vloer; -­‐ sloten  en  krukken  worden  vernield; -­‐ tegels  kapot  geslagen; -­‐ gaten  in  deuren  geschopt  en/of    geslagen De  kanFne  wordt  iedere  maandag  Fptop   schoongemaakt.  Alles  wordt  grondig  geschrobd  en   geboend.  Het  vet  van  de  ovens  wordt  dan  vervangen  en   de  was  van  de  keuken  wordt  gedaan.  Helaas  wordt  er   ook  in  de  kanFne  veel  vernield,  zoals: -­‐ het  schrijven  op  tafels  (teksten  die  niet  geschikt   zijn  voor  kinderen) -­‐ lampen  die  van  de  muur  af  zijn; -­‐ stoelen  waarvan  de  leuningen  los  zi&en  

Ook de  groenvoorziening  moet  wekelijks  gebeuren,  zoals   het  maaien  en  sproeien  van  de  velden,  het  trekken  van   de  belijning  en  het  snoeien  langs  de  velden  en   parkeerplaatsen.  Ook  hier  wordt  weer  erg  veel  vernielt   Iedere  maandag  kost  het  veel  Fjd  om  het  glas  van  de   velden  te  verwijderen.  Met  name  in  het  weekend   worden  er  veel  glas,  lege  flessen  en  etensresten  op  het   veld  gegooid.  Dan  lijkt  ook  het  doorsnijden  van  de  ne&en   de  normaalste  zaak  van  de  wereld.   Wij  willen  als  dagelijkse  vrijwilligers  niet  te  veel  klagen,   maar  hopen  wel  dat  een  ieder  die  de  club  een  warm  hart   toe  draagt  wil  le&en  op  degenen  die  de  vernielingen   verrichten.  Spreek  deze  personen  hier  op  aan  en/of   maak  hier  melding  van  bij  het  ( jeugd)bestuur. Wekelijks  moet  het  hele  sportpark  aan  kant  gemaakt   worden.  Te  denken  valt  aan  het  terras  en  de  tribune. Oud  ijzer  inzamelen  is  ook  iets  wat  de  vrijwilligers  doen   voor  de  club.  De  opbrengst  hiervan  komt  ten  goede  aan   WHC.  Recent  is  hier  het  hekwerk  op  het  terras  van   gekocht  en  afgelopen  week  een  keWngstokzaag,  zodat   het  snoeiwerk  op  hoogte  ook  zelf  gedaan  kan  worden.   Dit  zijn  enkele  werkzaamheden  die  wij  als  vrijwilligers   verrichten  bij  WHC.  Misschien  dat  er  mensen  zijn  die  dit   lezen  en  graag  een  handje  zouden  willen  helpen,  u  bent   van  harte  welkom.  We  zijn  iedere  dag  aanwezig,  dus  kom   dan  gerust  bij  ons  langs.  

Clubblad editie 9 • 2010-2011 • WHC

56


Clubblad WHC Wezep 9e editie  

Clubblad WHC Wezep editie 9 seizoen 2010-2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you