Page 1

WHC clubblad Editie 8

il w 1 WHC och t n e o seiz s n a l g nog geven

"Bij WHC voel ik me ec ht als een vis i n het water." Joke Leu

sink

1011


In gesprek met de voorzitter

WHC kiest tweesporenbeleid Voorzi&er Henri  van  Beek  baalt.  De   club  hee7  een  boete  van  de  KNVB   gekregen  voor  het  vocale  gedrag  van   een  groep  supporters  >jdens  de   wedstrijd  Drachtster  Boys  -­‐  WHC.  Het   had  allemaal  nog  beroerder  uit   kunnen  pakken  want  aanvankelijk   leek  het  supportersgedrag  ook  punten   te  gaan  kosten.  Krach>g  verweer  van   WHC  bij  de  KNVB  hee7  dat  kunnen   voorkomen,  maar  de  boete  is   gehandhaafd  door  de  voetbalbond.   Henri  van  Beek  is  ervan  overtuigd  dat   door  de  snelle  reac>e  op  de  website   van  WHC  een  zwaardere  straf  is   voorkomen. "Supportersgedrag  zoals  in  Drachten   kunnen  en  moeten  we  niet  willen   tolereren.  Er  gelden  bepaalde   fatsoensnormen  in  het  leven.  Ook  bij   WHC.  Als  dit  soort  zaken  plaatsvinden   sta  je  als  club  machteloos.  We  zijn  dan   ook  aCankelijk  van  getuigen.  Het  is   jammer  dat  er  geen  mensen  opgestaan   zijn  om  de  schuldigen  aan  te  wijzen."   Henri  doet  een  oproep  aan  de   supporters  om  elkaar  er  op  aan  te   spreken  als  er  dingen  gebeuren  die   niet  door  de  beugel  kunnen.  "Het  is   super  dat  er  zoveel  WHC-­‐supporters   mee  naar  uitwedstrijden  gaan.  Maar   laten  we  er  met  ons  allen  voor  gaan   om  het  uit  en  thuis  goed  te  houden,"   zegt  Van  Beek. De  uiteindelijke  tweede  plaats  van  het   eerste  team  noemt  Henri   "teleurstellend".  "De  doelstelling  was   om  kampioen  te  worden.  Uiteindelijk   is  SVZW  ons  met  drie  punten  de  baas   gebleven."  Henri  zegt  het   krachtsverschil  tussen  SVZW  en  WHC   in  de  onderlinge  confrontaKes  niet   gezien  te  hebben.  "In  Wierden  vond  ik   WHC  zelfs  beter  dan  SVZW.  Het   verschil  was  daar  dat  SVZW  al  na   enkele  minuten  scoorde  en  wij  een  vrij   groot  aantal  kansen  onbenut  lieten.  Na   een  goede  reeks  hebben  we  het  deze   compeKKe  vervolgens  laten  ziNen  en  

hebben we  niet  voldoende   gepresteerd."  De  preses  zegt  zich  aan   te  sluiten  bij  de  woorden  van   aanvoerder  Melchior  Schoenmakers.   "Met  veel  vertrouwen  de  nacompeKKe   in  want  WHC  is  één  van  de  beste   teams  in  de  hoofdklasse."   Niet  alleen  het  eerste  kwam,  wat  het   kampioenschap  betreP,  van  een  koude   kermis  thuis.  Dat  geldt  ook  voor  de   tweede  selecKe.  Ook  WHC  2  werd   geklopt  door  SVZW  2.  Zowel  het  eerste   als  het  tweede  team  moeten  nu  via  de   nacompeKKe  proberen  een  stapje   hogerop  te  komen.  WHC  2  voor   promoKe  naar  de  hoofdklasse  en  WHC   1  voor  promoKe  naar  de  topklasse. Henri  vertelt  dat  WHC  gekozen  heeP   voor  een  tweesporenbeleid:  een  goed   eerste  elPal  en  een  goede   jeugdopleiding.  Er  is  momenteel  een   lichte  groei  van  de  jeugdafdeling  en   van  het  aantal  recreaKeve  teams.  Ook   de  acKviteiten  van  de  jeugdcommissie   voor  de  talenten  en  de  kabouters  slaan   goed  aan.  Henri  van  Beek  vertelt  dat   WHC  ook  onderdak  gaat  bieden  aan  de   Voetbalschool  Topplayer  van  MarKn   Reynders.  Reynders  traint  de   Voetbalschooljeugd  nu  nog  in  Zwolle   en  verhuist  binnenkort  naar  sportpark   Mulderssingel.    

fesKviteiten te  evalueren.  "Er  kunnen   ongetwijfeld  onderdelen  verbeterd   worden.  We  gaan  er  samen  alles  aan   doen  om  ook  komend  jaar  weer  een   daverende  Koninginnedag  op  het   WHC-­‐terrein  te  vieren." De  WHC-­‐voorziNer  zegt  komend   seizoen  een  aantal  knelpunten  te   verwachten.  Er  is  bijvoorbeeld  een   tekort  aan  jeugdleiders,  maar  ook  op   Koninginnedag  wordt  van  WHC   verwacht  een  groter  aantal  vrijwillig(st) ers  te  leveren.  WHC  is  voornemens  de   dag  op  te  gaan  delen  in  blokken,  zodat   er  uit  verschillende  Kjden  gekozen  kan   worden.  Ook  de  KNVB  doet  een   beroep  op  de  clubs  voor  de  inzet  van   stewards  rond  en  Kjdens  de   wedstrijden.  Kortom,  WHC  roept  de   vrijwilligers  op  om  te  helpen  als  er  een   beroep  gedaan  wordt.  Tot  slot   feliciteert  de  voorziNer  de   kampioensteams  en  wenst  de  teams   die  nacompeKKe  spelen  veel  succes.

Naast voetbal  zijn  er  de  laatste  Kjd   meer  acKviteiten  op  het  sportpark   geweest.  Zoals  bijvoorbeeld  het   oranjefeest  op  Koninginnedag.  De   voorziNer  spreekt  in  dit  verband  van   een  "daverend  succes".  Hij  vertelt  dat   het  gevierde  oranjefeest  ook  de   verwachKngen  van  het  oranjecomité   heeP  overtroffen.  Voor  de  goede  orde:   WHC  heeP  het  oranjefeest  niet   georganiseerd.  Dat  heeP  het   oranjecomité  gedaan.  Wel  heeP  WHC   hier  en  daar  helpende  handen   toegestoken  en  gefaciliteerd.   Binnenkort  gaat  WHC  met  het   oranjecomité  om  de  tafel  om  de  

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

2


Rondom het eerste

WHC 1 wil seizoen toch nog glans geven We hebben  met  elkaar  een  bewogen   periode  achter  de  rug.  Lang  zijn  we  in   de  race  geweest  om  het   kampioenschap,  maar  dat  hebben  we   helaas  niet  gehaald.  In  de   thuiswedstrijd  tegen  SVZW  hadden   we  de  laatste  kans  om  het   kampioenschap  nog  naar  ons  toe  te   halen,  maar  dat  hebben  we  geen   moment  laten  zien.  Vooraf  hadden  we   de  juiste  instelling  en  spirit.  Na  een   goede  voorbereiding  in  de  week  en   een  goede  wedstrijdbespreking,   kwamen  we  totaal  niet  in  de   wedstrijd.  Ook  konden  we  de   wedstrijd  niet  laten  kantelen  en   alsnog  naar  ons  toe  trekken.  Op  een   of  andere  manier  blokkeerde  het  en   konden  we  daar  niet  overheen   komen.   Teleurstelling  alom  en  niet  alleen  bij  de   supporters.  Ook  binnen  de  staf  was  er   boosheid  en  teleurstelling.  Hoe  kunnen   we  ons  dit  laten  gebeuren?  Dat  het  een   keer  niet  loopt  wil  je  nog  accepteren,   maar  dat  niet  iedereen  er  keihard  voor   werkt  is  natuurlijk  erg  kwalijk.   Resultaat  was  wel  dat  SVZW  met   kampioenschap  aan  de  haal  is  gegaan   om  ons  sportpark  en  dat  hadden  we  nu   juist  niet  gewild.  Helaas  hebben  we  dat   niet  uitgestraald  en  gedaan  waardoor   we  dit  jaar  de  meerdere  hebben   moeten  erkennen  in  SVZW.  Hierdoor   zijn  we  veroordeeld  tot  de   nacompeKKe.   Toch  weer  een  nieuwe  kans  om  alsnog   de  promoKe  naar  de  Topklasse  af  te   dwingen.  Een  lange  weg  van  5   wedstrijden  is  daar  voor  nodig.  Op   zaterdag  21  mei  starten  we  met  de   uitwedstrijd  in  en  tegen  SDC  PuNen.  Bij   winst  spelen  we  op  28  mei  thuis  tegen   Staphorst.  Dat  zal  ook  het  geval  zijn  bij   een  gelijkspel.  Bij  verlies  spelen  we   dinsdag  24  mei  thuis  tegen  Staphorst   en  kan  het  allemaal  al  weer  afgelopen   zijn.  Maar  laat  het  duidelijk  zijn,  daar   gaan  we  niet  van  uit.  We  willen  naar  de  

finale van  de  nacompeKKe  toe  op   zaterdag  11  juni.  Als  we  de  eerste   ronde  van  2  wedstrijden  door  komen,   spelen  we  twee  wedstrijden  tegen  CSV   Apeldoorn,  niet  onbekend  voor  ons.   Op  dinsdag  31  mei  spelen  we  dan  in   Apeldoorn  en  op  zaterdag  4  juni  in   Wezep.  Indien  we  daar  ook  door  heen   komen,  zullen  we  een  finale  spelen  op   neutraal  terrein  tegen  de  winnaar  van   de  wedstrijd  tussen  de  winnaar  van  de   nacompeKKe  Hoofdklasse  A  en  de   winnaar  van  de  nacompeKKe  van  de   Hoofdklasse  B.  Dat  zal  1  wedstrijd  zijn   en  de  winnaar  van  deze  wedstrijd   speelt  het  komende  seizoen  in  de   Topklasse.  Een  mooie  uitdaging  om  het   seizoen  toch  nog  enig  glans  te  geven.   We  hopen  dus  dat  het  seizoen  nog   even  duurt  en  dat  u  daar  ook  naar  uit   kijkt  en  ons  wilt  ondersteunen.  Wij   gaan  er  in  ieder  geval  zeker  voor.   Tevens  zal  dat  een  mooie  gelegenheid   zijn  om  op  een  waardige  manier   afscheid  te  nemen  van  de  mensen   (trainers  en  spelers)  die  de  club   verlaten De  voorbereidingen  voor  het  nieuwe   seizoen  zijn  verder  al  weer  in  volle   gang.  Oefenwedstrijden  e.d.  zijn  al   weer  vastgelegd.  Wanneer  we  met  het   nieuwe  seizoen  starten  is  nog  niet   helemaal  duidelijk,  dat  hangt  af  van   het  resultaat  van  de  nacompeKKe.   Tevens  is  de  T.C.  druk  in  de  weer  om   het  personele  bestand  verder  rond  te   krijgen.  Dat  is  een  zware  klus  en  met  al   het  getouwtrek  om  je  heen  niet   gemakkelijk.  Zo  denk  je  een  speler  voor   het  nieuwe  seizoen  te  hebben   vastgelegd,  zo  gaat  dezelfde  speler   alsnog  naar  een  andere  club.  Moeilijk   te  verteren,  maar  wel  de  werkelijkheid.   Wat  is  een  toezegging  of  handtekening   dan  waard  vraag  je  jezelf  af.  Zolang  we   de  ins  en  outs  hierover  niet  weten,   moeten  we  onze  hersenen  hierover  

niet breken.  Intern  zijn  er  besprekingen   geweest  en  is  in  goed  overleg  en   overeenstemming  met  de  andere  club   dit  verder  geregeld.   Natuurlijk  begrijpen  we  dat  er  vragen   blijven  en  zeker  ook  teleurstellingen.   Ook  de  T.C.  moet  begrijpen  dat  er   reacKes  hierover  komen  en  dat  er   uiteindelijk  toch  een  stukje  uitleg  dient   te  komen  om  zo  de  rijen  te  kunnen   sluiten  en  de  rust  te  kunnen  bewaren.   Want  naar  die  rust  kijken  we  met   elkaar  zeker  uit.  Het  is  nu  allemaal  erg   rommelig  en  onrusKg  en  dat  maakt  het   werken  er  niet  gemakkelijker  op.   Hartelijke  sportgroeten, Daan    Kuiper Team  Manager  WHC  1

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

4


Voetbalvrouw Joke Leusink

"Bij WHC voel ik me echt als een vis in het water." Wekelijks is  Joke  Leusink  maar  liefst   vier  dagdelen  (maandagavond,   dinsdagavond,  donderdagavond  en   zaterdagmorgen/middag)  op   sportpark  Mulderssingel  te  vinden.  De   51  lentes  tellende  verzorgster  hee7   het  nog  steeds  prima  naar  de  zin.  "Bij   WHC  voel  ik  me  echt  als  een  vis  in  het   water.  

Daar woont  Joke  samen  met  haar  man   Albert,  met  wie  ze  na  derKg  jaren   huwelijk  nog  alKjd  "heel  gelukkig"  is.   Albert  filmt  op  zaterdagmiddag   wekelijks  de  uit-­‐  en  thuiswedstrijden   van  WHC  1  en  presenteerde  in  het   verleden  op  zaterdagmiddag  het   sportprogramma  'SporKef  zijn,  zeker   weten'  voor  de  lokale  omroep  Loco.  

WHC is  één  grote  familie  en  de  sfeer  is   gewoon  heel  goed,"  vertelt  de   langbenige,  aantrekkelijk  blauw/groen   ogende,  prima  gemoKveerde,   gedreven  en  alKjd  goed  gesoigneerde   blondine.  De  taak  van  Joke  bij  WHC   houdt  meer  in  dan  met  de  waterzak   lopen.  Ze  masseert,  brengt  tapes  aan,   behandelt  blessures  en  is  op  dat   gebied  ook  prevenKef  bezig,  praat  mee   over  vooral  de  tweede  selecKe  en  zit   elke  wedstrijd  op  de  bank.  Ze  is  ook   betrokken,  van  de  voorbereiding  voor   de  wedstrijd  tot  en  met  het  biertje  na   afloop.  

Joke bezocht  als  kind  de  openbare   lagere  school  De  Blerck  in  't  Harde  en   later  de  huishoudschool  in  Epe.  Als   kind  droomde  Joke  ervan  om  later   stewardess  te  worden.  "Dat  leek  me   echt  heel  gaaf,"  zegt  ze.  Ze  baalt  er  nog   steeds  van  dat  haar  ouders  dat  desKjds   een  minder  goed  plan  vonden.  "Toen   wilde  ik  de  verpleging  in,  maar  ook  dat   vonden  m'n  ouders  niet  goed."   Voordat  ze  zich  ging  specialiseren  als   sportmasseuse  werd  ze   tandartsassistente.  Na  één  dag  werken   wist  Joke  al  dat  ze  dat  werk  niet  zo  heel   lang  zou  willen  doen.  Omdat  het  niet   alKjd  lente  was  in  de  ogen  van   tandartsassistente  Joke  ging  ze   cursussen  volgen  en  zich  specialiseren   op  het  gebied  van  sportmassage.  Met   succes.  Eerst  ging  ze  als  sportmasseuse   bij  het  Rode  Kruis  aan  de  slag  bij  de   Vierdaagse  van  Nijmegen  en  acht  jaar   geleden  kwam  ze  in  dienst  van  WHC.  

De wieg  van  Joke  stond  in  Oldebroek.   Op  jonge  leePijd  verhuisde  ze  met  haar   ouders  naar  Doornspijk,  vervolgens   naar  Driel,  't  Harde  en  nu  woont  ze   alweer  een  jaar  of  derKg  in  Wezep.  De   laatste  21  jaar  in  een  mooie  twee-­‐ onder-­‐één-­‐kap  aan  de  Haverakker.  

Tot vorig  jaar  heeP  Joke  beide  funcKes   gecombineerd.  "Na  een  periode  van   Ken  jaar  ben  ik  toen  gestopt  met  de   Vierdaagse  omdat  het  te  zwaar  voor   me  werd,"  vertelt  Joke,  die  gedurende   de  Vierdaagse  's  nachts  vaak  niet  meer   dan  twee  of  drie  uurtjes  slaap  kreeg.   "Aan  het  eind  van  de  vierdaagse  was  ik   dan  helemaal  kapot  en  moest  ik  me   vaak  ook  al  weer  snel  bij  WHC   melden."   Lange  afstanden  wandelen  is  alKjd  een   hobby  van  Joke  geweest.  Vanwege   knie-­‐  en  heupblessures  is  ze  daar   noodgedwongen  mee  gestopt.  Als  het   aan  Joke  ligt  gebeurt  dat  voorlopig  nog   niet  bij  WHC  want  daar  heeP  ze  het   nog  steeds  heel  goed  naar  haar  zin.   Naast  het  tweede  team  heeP  Joke,  als   Arie  Wessels  er  niet  is,  ook  de   hoofdmacht  onder  haar  hoede  en  af  en   toe  springt  ze  ook  bij  in  de  bediening  in   de  kanKne  of  de  Businessclub.

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

6


Persoonlijk

Jesse van 't Ende Wat doe  je  voor  werk? Ik  zit  nog  op  school

Wat was  je  hoogtepunt  bij  WHC? Uit  bij  Gemert,  toen  ze  met  strafschoppen  wonnen.

Burgerlijke staat? Nee

Wat was  je  dieptepunt  bij  WHC? Dat  wij  (D1)  vorig  jaar  de  kampioenswedstrijd  hebben   verloren.

Hoelang ben  je  al  lid? 8  jaar Wie  vindt  je  de  beste  speler  in  je  el8al? Jelmer  van  der  Velde Op  welke  plaats  speel  jij  in  je  el8al? Middenveld Kan  je  goed  tegen  je  verlies?  Nee Wat  is  jou  favoriete  tv-­‐programma? Eredivisie  Live Wat  is  jou  favoriete  muziek/groep? Van  alles Hobby  naast  voetballen? Playsta?on  3 Wat  is  je  favoriete  film? Hooligans Favoriete  voetbalclub  en  voetballer  in  Nederland? Ajax,  Vertonghen Favoriete  voetbalclub  en  voetballer  in  het  buitenland? FC  Barcelona,  Zlatan  Ibrahimovic

Wat vind  je  van  WHC  als  vereniging? Kijk  alleen  naar  het  eerste. Wat  is  je  favoriete  eten? Patat Wat  lust  je  totaal  niet? Witlof Hoe  ziet  jou  ideale  training  eruit? Posi?e  spel,  afwerken,  par?j,  penaltyrace Hoe  beoordeel  jij  jezelf  als  speler? Dat  ik  in  veel  opzichten  nog  veel  moet  leren. Wat  is  je  beste  eigenschap? DoorzeVen Wat  is  je  slechtste  eigenschap? Licht  ontvlambaar Wat  kan  er  volgens  jou  veranderen  binnen  WHC? Een  kunstgrasveld  voor  trainen. Waar  heb  je  een  uitgesproken  hekel  aan? Par?jdige  scheidsrechters

Welke club  hee8  het  mooiste  shirt? Ajax Welke  club  he8  het  lelijkste  shirt? 010 Welke  club  wordt  volgend  seizoen  kampioen? Ajax

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

8


Wat kan  jou  ontzeGend  blij  maken? Als  Ajax  kampioen  wordt. Hoe  denk  je  over  het  eerste  el8al? Dat  er  meer  eigen  jeugd  moet  komen. Volg  je  de  resultaten  van  de  jeugdel8allen? Ja. Welke  wensen  heb  je  naast  een  gezond  leven? Dat  ik  me  beter  mag  ontwikkelen  als  voetballer. Welk  lid,  commissie  etc,  binnen  WHC  dwingt  bij  jou   respect  af? Rudolf  Huberts Wat  zou  je  doen  als  je  1  miljoen  euro  kreeg? Een  mooie  villa  in  Spanje  kopen Wie  nodig  je  niet  uit  op  je  verjaardag? Luc  Castaignos Aan  wie  zou  je  weleens  een  vraag  willen  stellen? Frank  de  Boer Hoe  vier  jij  een  doelpunt? Op  de  manier  van  Kah Van  welke  vraag  ben  je  blij  dat  hij  niet  gesteld  is? Deze  vraag

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

10


Op de stip

Op de stip: WHC Meiden A Anneke van  den  Hul  is  de  leidster  van  MA1.  Een   gezellig  team  dat  een  chao>sch  seizoen  beleefde.   Een  echte  doelstelling  was  er  niet,  behalve  zo  veel   mogelijk  wedstrijden  winnen  en  met  plezier   voetballen.  Herman  van  Diepen  hee7  de  taak  van   trainer  halverwege  het  seizoen  overgenomen  van   James  Elbracht.  Via  deze  weg  willen  de  meiden   James  nogmaals  bedanken  voor  zijn  inzet!! In  hoeverre  zijn  deze  doelen  gehaald  tot  nu  toe? Wij  hadden  niet  echt  een  doel  afgelopen  seizoen.   Zoveel  mogelijk  winnen,  dat  was  het  enige  doel.  Wij   zijn  meer  een  recrea?ef  team. Wat  zijn  de  kwaliteiten  van  MA1? Wij  hebben  in  het  team  redelijk  wat  mensen  met   snelheid.  Ook  zijn  we  echte  doorzeVers,  ondanks  de   vele  verloren  wedstrijden  bleven  we  strijden  voor   die  overwinning!

Andere (leuke)  nieuwtjes?   Omdat  James  halverwege  het  seizoen  gestopt  is  met   trainen  en  leiden  stond  Anneke  er  alleen  voor.   Natascha,  een  vriendin  van  Anneke  en  van  de  MA1   was  bereid  ons  een  handje  te  helpen  als  zij  niet   hoefde  te  werken.  Wij  zijn  haar  erg  dankbaar   hiervoor!   Ook  willen  wij  OVo  bedanken,  vrijwel  de  beste  man   van  heel  WHC,  die  al?jd  voor  ons  klaar  stond/staat.   Bijvoorbeeld  bij  sponsoring  van  onze  shirtjes,  ballen   die  gesneuveld  waren  en  andere  kleine  dingen  waar   we  tegen  aan  liepen  heed  hij  ons  geholpen.   Geweldig!   Wij  staan  met  6  mensen  op  de  gedeelde  1e  plek   staan  in  de  topscorerslijst!  Dit  zijn:  Esther  Vissers   (DA1),  Ilse  Wolff,  Esmeralda  van  Milgen,  Jolien  Wolff   (MB1),  Merel  Martensen  en  Gyselle  Nijland.

Waar liggen  de  zwaktes? Het  ?kken,  wij  gebruiken  vaak  de  lange  bal.  Dit  is  wel   jammer,  want  hier  bereik  je  niks  mee  als  je  een   snelle  laatste  vrouw  hebt  bij  de  tegenpar?j.  Toch   gebeurde  dat  dit    seizoen  vaak.  Ook  ligt  de  zwakte   uit  ons  team  bij  de  voorbereiding.  Er  waren  vaak   problemen  voor  de  wedstrijd:  Geen  vlagger,  shirtjes   vergeten,  mensen  die  op  het  laatste   moment  a^elden,  blessures,   telaatkomers..    Eigenlijk  hebben  we   alles  wel  meegemaakt!  ;)  Dit  gaat   vanaf  volgend  seizoen  veranderen,   dan  kunnen  we  eindelijk  “relax”  naar   een  wedstrijd!   Hoe  zien  jullie  het  komende  seizoen?   Wij  zien  het  komende  seizoen  als  een   nieuwe  start.  Wij  zijn  nu  samen-­‐ gevoegd  met    Dames1  van  WHC.  We   trainden  al  samen  vanaf  de  winterstop.   Samen  met  Dames1  vormen  wij  een   goed  team  met  veel  inzet,  mo?va?e   en  strijdlust.  

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

12


Speelster van  MA1  op  de  s>p Wie  ben  je?

Gyselle Nijland

Hoelang voetbal  je  al?

Ik begin  nu  aan  mijn  8e  jaar  bij  WHC.

Welke posiPe  speel  je? Ik  ben  de  keeper.

Wie is  de  beste  speler  in  je  team?  

Iedereen die  ervoor  strijd  en  zijn  best  doet!

Wat is  er  leuk  aan  je  team?

De gezelligheid  en  de  al?jd  hilarische  kleedkamer-­‐ gesprekken!

Waar zijn  jullie  als  team  erg  goed  in? De  3e  held!  

Wie is  je  grote  voorbeeld?   Jij  !

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

13


Wijkvoetbaltoernooi

Wijkvoetbaltoernooi; inschrijving geopend! Van 6  tot  en  met  10  juni  wordt  in  Wezep  het  wijkvoetbaltoernooi  georganiseerd.  De  organisa?e  van  het  4  x   4  wijkvoetbaltoernooi  is  in  handen  van  twee  par?jen,  namelijk  Goed  Bezig  en  vv  WHC.  Namens  beide   par?jen  hebben  Siebren  Groen  en  Rudolf  Huberts  de  leiding  over  het  project.  De  inschrijving  is  vanaf  nu   geopend! De  doelgroepen  waar  het  4  x  4  wijkvoetbaltoernooi  zich  op  richt  zijn  kinderen  en  jongeren  van  acht  tot  en   met  achhen  jaar,  zowel  jongens  als  meisjes.  Meisjes  mogen  per  categorie  een  jaar  ouder  zijn  dan  hieronder   vermeld. Er  is  gekozen  voor  de  3  categorieën: -­‐  8  t/m  12  jaar  (16:00  -­‐  17:30  uur) -­‐  12  t/m  15  jaar  (18:00  -­‐  19:30  uur) -­‐  15  t/m  18  jaar  (  20:00  -­‐  21:30  uur) Met  het  4  x  4  wijkvoetbaltoernooi  willen  we  kinderen  en  jongeren  aanzeVen  meer  te  bewegen  en  de   mogelijkheid  bieden  deel  te  nemen  aan  een  leuk  toernooi  in  hun  eigen  wijk. Sporten  is  leuk  en  gezond  en  helemaal  als  je  het  met  elkaar  doet  in  je  eigen  buurt.  Op  deze  manier  worden   kinderen,  jongeren,  ouders  en  wijken  dichter  bij  elkaar  gebracht. Je  moet  op  één  van  de  avonden  in  een  voorronde  uit  gaan  komen  en  wellicht  op  de  finaleavond  bij  WHC  op   vrijdag  10  juni.   Inschrijven  kan  via  de  site  van  het  toernooi:  www.wijkvoetbaltoernooi.tk  en   dient  te  gebeuren  voor  04  juni  2011.

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

16


G-voetbal

Kies je aangepaste sport!

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

20


Kampioenen

B2 Kampioen

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

22


Kampioenen

C2 Kampioen

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

24


Kampioenen

D2 Kampioen

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

26


Kampioenen

F5 Kampioen

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

28


  

                                


Glasvezel

Glasvezel brengt  de  toekomst  dichterbij  voor  Oldebroek   Reggefiber  start  een  onderzoek  naar   de  belangstelling  voor  een   glasvezelnetwerk  in  Wezep,   Ha&emerbroek,  Oldebroek  en   Oosterwolde  De  aanleg  van   glasvezel  vergt  enorme   investeringen.  Daarom  komt   glasvezel  in  eerste  instan>e  eerst  in   gebieden  en  steden  waar  de   bewoners  dit  nieuwe  netwerk   enthousiast  omarmen  en   daadwerkelijk  gaan  gebruiken.  Zegt   30%  van  de  huishoudens  voor  26   juni  2011  ‘ja’  tegen  glasvezel  dan   gaat  het  er  daadwerkelijk  komen.   Glasvezel  wordt  ook  wel  het   netwerk  van  de  toekomst  genoemd,   maar  wat  houdt  dat  precies  in? Tijd  voor  een  nieuw  netwerk De  huidige  koperen  kabelnetwerken   werden  zo’n  der5g  jaar  geleden   aangelegd  toen  internet  en  digitale  tv   nog  niet  bestonden.  Inmiddels   versturen  en  ontvangen  we  enorme   hoeveelheden  data  en  het  zal  niet   lang  meer  duren  voordat  het   bestaande  netwerk  de  grenzen  van   z’n  capaciteit  bereikt.  Op  dit  moment   zijn  kabelmaatschappijen  al  aan  het   schrappen  in  het  zenderaanbod  om   voldoende  capaciteit,  o?ewel   bandbreedte,  over  te  houden  voor   digitale  tv.  Bovendien  loopt  de   snelheid  van  de  verbinding  merkbaar   terug  als  meerdere  mensen  in  huis  of   in  de  straat  tegelijker5jd  tv  kijken  of   interneBen.  De  huidige  situa5e  laat   zich  vergelijken  met  een   tweebaansweg  die  vastloopt  door   het  steeds  maar  groeiende  verkeer.  

Glasvezel daarentegen  hee?  een   haast  onbeperkte  capaciteit  en  biedt   honderden  rijbanen  waarop  alles  en   iedereen  onbelemmerd  kan   doorstromen.   Glasvezel  werkt  met  de  snelheid  van   het  licht Anders  dan  op  de  koperen  kabel   worden  digitale  signalen  omgezet   naar  licht.  En  omdat  glasvezel   volledig  transparant  is,  reist  de   informa5e  dan  ook  met  de  snelheid   van  het  licht.  Dat  maakt  internet   sneller  dan  ooit,  waarbij  het   verzenden  van  data  net  zo  snel  gaat   als  het  ontvangen  ervan.  Het  up-­‐  of   downloaden  van  zware  bestanden   zoals  films,  fotoalbums  of   presenta5es  is  dan  ook  geen  enkel   probleem  meer. Echt  glasvezel Ook  veel  kabelmaatschappijen  praten   over  glasvezel  of  over  ‘fiber’.   Daarmee  bedoelen  ze  het   glasvezelnetwerk  tot  aan  de   wijkcentrale.  De  verbinding  van  deze   centrale  tot  in  de  meterkast  blij?   echter  van  koper,  zodat  de  voordelen   van  glasvezel  niet  uit  de  verf  komen.   Glasvezel  tot  in  de  meterkast  wordt   uitsluitend  aangelegd  door   Reggefiber  die  glasvezel  in  heel   Nederland  uitrolt.

Nieuwe mogelijkheden Deze  snelheid,  gecombineerd  met  de   haast  oneindige  capaciteit,  opent  niet   alleen  de  deur  naar  tv  met  glashelder   beeld  in  HD  of  zelfs  3D,  maar  ontsluit   ook  een  wereld  aan  nieuwe   mogelijkheden  op  het  gebied  van   werken,  leren,  communiceren  en   ontspannen.  Denk  bijvoorbeeld  aan   beeldbellen,  waarbij  zorg  op  afstand   mogelijk  wordt.  Niet  alle   mogelijkheden  zijn  al  beschikbaar  of   zelfs  al  bedacht,  maar  één  ding  is   zeker:  met  glasvezel  zijn  Wezep,   HaBemerbroek,  Oldebroek  en   Oosterwolde  in  één  keer  aangesloten   op  de  toekomst. Eindelijk  glasvezel.  Dat  helpt  ook  uw   vereniging  vooruit! Glasvezel  is  goed  voor  u,  maar  ook   voor  de  verenigingen  bij  u  in  de   buurt.  Want  elk  nieuw  afgesloten   glasvezelabonnement  levert  ze  10   euro  op!  Lever  uw   deelnameformulier  daarom  in  bij  één   van  de  vrijwilligers. Vraag  bij  Henri  van  Beek  of  Erwin   Boschman  naar  de  mogelijkheden.

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

32


In gesprek met de voorzitter

Prijsuitreiking klaverjassers Vrijdagavond 13  mei  jl.  vond  de   laatste  kaartavond  en  tevens  de   prijsuitreiking  plaats  van  het   klaverjasseizoen  2010-­‐2011.  Het   bestuur  van  de  Kaartclub  WHC  kijkt   terug  op  een  geslaagd  kaartseizoen.   Gemiddeld  hebben  het  afgelopen   seizoen  29  mensen  deelgenomen   aan  de  kaartavonden.  Deelnemers   moeten  minimaal  20  keer  van  de  32   avonden  meekaarten  om  voor  de   prijsuitreiking  in  aanmerking  te   komen. Dit  jaar  hebben  30  mensen  de   compe>>e  gehaald. Onbetwiste  1e  prijswinnaar  is   geworden:  Jan  “Koppie”  Wolff  en  dit   al  3  seizoenen  op  rij.  Hij  is  één  van  de   weinigen  die  ook  met  slechte  kaarten   een  goede  boom  kan  kaarten.  Hij   behaalde  een  gemiddelde  van  2087   en  een  eindstand  van  41.748.   2e  prijswinnaar  is  geworden:  Jeffrey   Kroeze,  met  een  gemiddelde  van   2006  en  een  eindstand  van  40.125   punten.

Op de  3e  plaats  is  geëindigd,   Egbertje  Vierhuizen  met  een   gemiddelde  van  1958  en  een   eindstand  van  39.165  punten.   Doordat  de  2e  prijswinnaar  een   Frans  visfeestje  had  kon  hij  niet   worden  gehuldigd.  Het  bestuur  wil   hem  langs  deze  weg  toch  van  harte   feliciteren  met  het  behaalde   resultaat.  De  ‘bloemen’  houdt  hij   tegoed.   Op  de  avond  van  de  prijsuitreiking   werden  maar  twee  bomen  gekaart,   de  avondprijzen  echter  logen  er  niet   om,  bijvoorbeeld   strengenkarbonades,  vleesschotels,   taart  en  sterke  drank.   Deelnemers  van  de  compe55e   gingen  ieder  naar  huis  met  een   herinneringsglas  en  een  envelop  met   inhoud.  

Het bestuur  van  de  kaartvereniging   dankt  alle  deelnemers  voor  hun   gezellige  deelname  en  heet  de  eerste   vrijdag  van  september  alle  kaarters   weer  van  harte  welkom.  

Ook nieuwe  gezichten  zijn   natuurlijk  van  harte  welkom  in   de  kan>ne  op  het  sportpark  van   WHC.   Bestuur  Kaartclub  WHC:   Herman  van  Diepen,  Wim  Verhagen,   Gerrit  ten  Hove  en  Dirrie  ten  Hove  

Clubblad editie 8 • 2010-2011 • WHC

34


WHC Clubblad editie 8  

WHC Wezep clubblad editie 8

WHC Clubblad editie 8  

WHC Wezep clubblad editie 8

Advertisement