Page 1

Tourist Magazine with maps

ÅRGÅNG 10

JUNI - AUGUSTI 2014

what’s on Uppsala

Himlen är här 18 Veronica Maggio 35 Cirkus Scott 38

Besöks- och evenemangsguide med kartor och erbjudanden Visiting and activities guide with city maps and great deals


Fri parkering Shoppinghäfte m.m.

Welcome

to Uppsala! Gäller för en vuxen och två barn t.o.m. 15 år / SEK 195/day. Valid for 1 adult and 2 children up to 15 years of age

We love to share! Jag är väldigt glad över att få välkomna pel det grönskande Årummet. Nya butiker dig till vårt stora sommarnummer av samt krogar och caféer med uteserveringWhat’s On Uppsala! Vare sig du bor här ar har också öppnat upp både här och där vilket gör Uppsala ännu mer attraktivt som eller besöker Uppsala, hoppas jag att upplevelsestad. du ska bli inspirerad till att uppleva, se Your passport to Uppsala! och delta. Ett ypperligt sätt att ta del av Uppsala är att köpa Uppsalakortet. Det är fyllt med Jag heter Gunnar Preuss och är ansvarig förmånliga erbjudanden inom både kultur, utgivare. Jag älskar Uppsala och vill gärna nöje, restaurang, shopping, boende och dela med mig av allt det som finns att uppresande. leva här.

Ditt frikort till Uppsala!

Uppsala har ökat i popularitet som sommarstad de senaste åren, då utbudet under sommaren blivit allt större. Koncerter med världsartister, festivaler och sportevenemang i annorlunda miljöer, firandet under Linné-veckan, intressanta utgrävningar i Gamla Uppsala, Slottsstråket med olika museer och mötesplatser som till exem-

I sommar erbjuder vi ett specialpris på Uppsalakortet ! Läs mer på sidan 17 Välkommen att dela Uppsala med oss! Gunnar Preuss

U P P S A L A

08-11

Sevärdheter Sights

12-13

Aktiviteter Activities Karta och boende Map and Accomodations

New shops and restaurants and outdoor cafes have also opened up here and there, which makes Uppsala even more attractive as a city experience.

My name is Gunnar Preuss and I am the publisher. I love Uppsala and would like to share with you all that there is to experience here.

A great way to take advantage of Uppsala is to buy the Uppsala Card. It is filled with attractive offers for dining at restaurants, shopping, living accommodations, arts and entertainment as well as transportation.

Uppsala has increased in popularity as a summer resort in recent years, as the options of things to do in the summer have become ever greater. Uppsala offers concerts with international artists, festivals, and sporting events in different environments. Also the celebration during the Linnaeus-week, interesting excavations in Old Uppsala, the castle area with various museums and venues such as the lush Årummet are all great options.

We will also have a special summer offer on the card! Read more on page 17.

24-26

Shopping Sights & Activities Restauranger & Nöjesliv Restaurants & Nightlife

Welcome to share Uppsala with us! Gunnar Preuss

Sarah Dawn Finer

27-30 31

Caféer Cafés

34-38

Evenemang Events

Sarah n w a e D d n a r i f Midsommar Finer

21, 23

Produktion & annonser: Säljkraft i Uppsala AB Stefan Grundberg, tel. 0700 - 79 84 99 stefan@whatson.se Ansvarig utgivare: Gunnar Preuss, tel. 0708 - 22 09 92 gunnar@whatson.se Distribution: Via turistbyråer, sevärdheter, aktiviteter, evenemang, logi och konferensanläggningar samt via övriga besöksintensiva platser i Uppsala. Upplaga: 40 000 exemplar Utgivningsplan 2014/2015: juni - aug, sep - nov, dec - feb, mars - maj TOURIST INFORMATION:

I am very pleased to welcome you to our great summer issue of What’s On Uppsala! Whether you live here or are visiting Uppsala, I hope you will be inspired to experience, see, and participate.

Highlights

Praktisk information Practical Information

39

o i g g a M a Veronic

Juni

Juli

Augusti

Svenska Cupen i triathlon Plats: IK Fyris - Triathlon 15 juni

Lars Winnerbäck & Weeping Willows Plats: Kap Studenternas 3 juli

Veronica Maggio Plats: Botaniska trädgården 8 augusti

Himlen är här Plats: Domkyrkan Från 18 juni

Sarah Dawn Finer Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård 6 juli

Uppsala Progressive Rock Festival 2014 Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård 9 augusti

Cirkus Scott Plats: Gränby Cirkusplats 10 - 13 juli

Uppsala Peace Party Plats: Botaniska trädgården 15 augusti

Midsommarfirande på Linnés Sävja Plats: Linnés Sävja 20 juni

what’s on

Fri entré, fria resor, fri parkering Free entrance, free travel, free parking

Turistbyrån i Uppsala/ Uppsala Tourist Information Office Kungsgatan 59 Tfn: 018-727 48 00

www.destinationuppsala.se

Tips om evenemang: Tipsa via e-post: pagang@destinationuppsala.se så kan dina evenemang kostnadsfritt komma att presenteras i What’s on Uppsala. Redaktionen ansvarar inte för eventuella ändringar eller felaktigheter av inlämnad och sammanställd information. The publisher has made every effort to ensure the accuracy of all information at the time of going to press but assumes no responsibility for changes or errors.

www.whatson.se


Den 14 juni invigs Pelle Svanslös egen lekplats i Carolinaparken. Det blir en plats för upptäckarglädje, nyfikenhet och leklust, samt att träffas på över generationerna.

På Uppsalas nyaste lekplats kan alla med leksinnet i behåll hälsa på hos Pelle Svanslös, balansera på takåsar, tjuvåka Rickombergabussen, smyga runt i Pelles källare, åka rutschkana ner från Domkyrkotornet och busa, springa och klättra.

– Vi hade en lång process av diskussioner och gjorde massor av research tillsammans, berättar Lotta Wikegård. Även Sagogränd AB, som ansvarar för varumärket Pelle Svanslös, samt illustratören Jan Gissberg har varit delaktiga.

– För mig är det självklart att en av Uppsalas starkaste symboler, Pelle Svanslös, ska ha en egen lekplats, säger Lotta Wikegård, som tillsammans med kollegan Joanna Silvemark-Junemar är projektledare på Uppsala kommun för parker och lekplatser.

Pelle Svanslös är inte bara en saga. Pelles pappa, författaren Gösta Knutsson, tog tydligt ställning mot rasism och mobbing i sina böcker och hans värdegrunder lever också starkt i lekplatsen.

Carolinaparken, känd som Engelska parken, ligger mitt i Pelle Svanslös egna kvarter, ett stenkast från Åsgränd, Övre Slotts och Domkyrkan. Det fanns ingen naturligare plats för lekparken än just här och ansvariga politiker i Gatu- och samhällsmiljönämnden avsatte pengar till projektet. – Pelle Svanslös är kulturhistoria och står för fina värderingar som vi gärna vill förknippa Uppsala med, säger kommunalrådet Stefan Hanna. Vi hoppas den kommer att attrahera alla generationer och locka barnfamiljer att besöka ett av Uppsalas vackraste offentliga rum. Valet av leverantör föll på Lekplatsbolaget, som gjort en mängd olika kreativa lekmiljöer i Mellansverige.

– I Pelle Svanslös värld har man rätt att vara vem man vill, så länge man respekterar varandra. Så ska det vara i verkligheten också, säger Louise Bill Landerholm, vice ordförande i Gatu- och samhällsmiljönämnden. Industridesignerna Ivar Inkapööl och Mats Westerberg samt skulptören Johan Wiking på Lekplatsbolaget har specialritat varje del av lekplatsen och är handgripligen involverade i bygget varje dag. Pelle Svanslös är en underbar karaktär, säger Mats Westerberg. Det kommer att finnas skyltar med utdrag ur böckerna som man kan läsa med barnen. På så sätt får vi en kommunikation mellan generationerna.

Många av husen kan man gå in i som Ladan och Råttströms konditori. Inuti husen finns en mängd spännande prylar. – Äkta grejor ger minnen för livet, fortsätter Mats Westerberg. Detaljerna är viktiga. – Det finns inte en rak vinkel i hela lekplatsen, säger Ivar Inkapööl. Men den uppfyller givetvis alla säkerhetskrav enligt svensk standard och besiktigas innan den tas i bruk, säkerheten är mycket viktig. Lekplatsen blir en naturlig avslutning på de Pelle Svanslösvandringar som anordnas varje dag under sommarlovet. Vid dåligt väder finns ett regnskydd att äta medhavd matsäck under och lekplatsen kommer att lysas upp kvällstid, viktigt både för säkerhet och mysfaktor. På invigningsdagen den 14 juni mellan klockan 12 till 14 blir det cirkusföreställning samt sagoläsning, ansiktsmålning, fiskdamm och cirkusartister som gör akrobatik före och efter föreställningen. Det blir fyra Pelle Svanslösvandringar under dagen, kl 11, 14 och 15. Biljetter köps via www.uppsalaexperience.se

By: Mia Ulin Photo: Johannes Rousseau

Peter-No-Tail’s Playground – Where Generations Meet June 14 marks the inauguration of Peter-No-Tail’s playground in Carolinaparken. The playground is a place for adventure, exploration and play, and a place where generations meet.

Uppsala’s newest playground allows the young at heart to visit Peter-No-Tail, balance on rooftops, hitch a free ride on the Rickomberga bus, snoop around in Peter’s basement, take the slide down from the cathedral’s tower, and just play, have fun and be merry.

– It was a long process with many discussions and a lot of research, says Lotta Wikegård. Also part of the collaboration was Sagogränd AB, who handles the Peter-No-Tail trademark, as well as cartoonist and animator Jan Gissberg.

– Peter-No-Tail is one of the most symbolic figures of Uppsala, so it is only fitting that he has his own playground, says Lotta Wikegård. Lotta and her colleague Joanna Silvermark-Junemar are project managers at the City of Uppsala’s Office of Parks and Recreation.

Peter-No-Tail is more than a fairytale. Peter’s father, author Gösta Knutsson, took a stand against racism and bullying through his books, and his values live on in the playground.

Carolinaparken, also known as Engelska parken, is centrally located in Peter-No-Tail’s very own neighborhood, only a stone’s throw away from Åsgränd, Övre Slotts, as well as Uppsala Cathedral. A more fitting location for the playground would be hard to find, and representatives of local authorities earmarked money for the project. – Peter-No-Tail is part of our culture and history, and embodies values that we’d like to think represent Uppsala, says municipal commissioner Stefan Hanna. We hope that the playground will attract people of all ages, and that families with children will come and enjoy one of Uppsala’s most beautiful backdrops. Known for their creative playground designs across Mid Sweden, the supplier of choice was playground design agency Lekplatsbolaget.

– In the world of Peter-No-Tail you can be yourself, as long as you are respectful to one another. That’s how it should be in the real world, too, says Louise Bill Landerholm, vice president of Uppsala’s Street and Environment Authority. Industrial designers Ivar Inkapööl and Mats Westerberg, as well as sculptor Johan Wiking of Lekplatsbolaget custom-designed the playground down to the smallest detail, and have a hands on approach in the daily building process. – Peter-No-Tail is a wonderful character, says Mats Westerberg. The playground will feature displays with excerpts from the book that you can read with you children. It encourages cross-generational interaction.

Mycket av materialet i lekplatsen är återanvänt; gatstenarna är från Uppsalas gator. The playground consists of a large amount of recycled materials; the cobblestone comes from the streets of Uppsala.

– mötesplats över generationerna

Lotta Wikegård vid Uppsala kommun har tillsammans med kollegan Joanna Silvemark-Junemar varit projektledare. Lotta Wikegård of Uppsala municipality has overseen the project together with her colleague Joanna Silvermark-Junemar.

Pelle Svanslös egen lekplats

Detaljerna är viktiga, i ett av husen finns en riktig gammal ugnslucka. It’s all about the details. One of the houses features an old oven door.

Mats Westerberg, Johan Wiking, Daniel Forsman och Ivar Inkapööl under bygget i våras. Mats Westerberg, Johan Wiking, Daniel Forsman and Ivar Inkapööl during construction this spring.

Text: Mia Ulin Foto: Johannes Rousseau

Several of the houses are furnished, such as the Barn and Råttström’s Café. Inside, visitors will find many interesting objects. – Tangible objects help make memories that can be cherished for a lifetime, says Mats Westerberg. It’s all about the details. – There is not one straight angle in the entire playground, says Ivar Inkapööl. However, naturally all Swedish safety requirements are met and inspected prior to the unveiling. Safety is paramount. The playground is a given way to round off the daily Peter-No-Tail tours that are arranged during the summer holidays. Should there be rain, a canopy under which you can enjoy your lunch bag will keep you dry. The playground is lit in the evenings, both for safety and ambiance. The inauguration is held on June 14th from 12.00 to 14.00 and features a circus show, story time, face painting, candy fishing, as well as acrobat performances before and after the show. There are four daily Peter-No-Tail tours, starting at 11.00, 14.00 and 15.00. Tickets are available for purchase at www.uppsalaexperience.se


Foto: Lennart Weibull

Love Uppsala Like I Do

Mitt Uppsala

Tommy Lindgren ”Jag är uppsalabo sedan födseln men har jobbat mycket i Stockholm och gör det fortfarande. Varje gång jag kliver av tåget i Uppsala känner jag samma sak: Att det är skönt att komma hem. Geografiskt ligger staden perfekt till för mig som har ett rörligt och kreativt arbete där ingen dag är den andra lik. Ena dagen i Uppsala, nästa i Stockholm och tredje dagen på andra sidan Atlanten gör att närheten till Stockholm och Arlanda underlättar betydligt. I Uppsala finns mängder av kunskap och det känns i luften i de historiska kvarteren. Linné inspirerar mig mycket och jag är stolt över att ha min arbetsplats alldels nära Linnéträdgården. Som matkreatör är det också viktigt att ha bra råvaruproducenter omkring sig, och de finns i hela Uppland. För mig är Uppsala essensen av kunskap, historia, kultur och kreativitet. Här finns mycket spännande att hämta och jag vill dela med mig av det till dig.”

Liselotte Forslin: Matskribent, matstylist och kokboksförfattare

FOR A MEMORABLE VISIT

Visa att du gillar Uppsala du med! Hämta en LULID-pin på UPPsala Experience Shop, St Eriks torg, så får du 10% rabatt på upplevelser och souvenirer. Öppet alla dagar under sommaren. Se öppettider och läs mer på www.uppsalaexperience.se

Tommy Lindgren är Uppsalabo och grundare av reklambyrån Zellout. Här får du hans bästa tips på smultronställen i hemstaden Uppsala.

Restaurang/bar/café Jag har upptäckt Luthagen på allvar sedan jag började arbeta i stadsdelen. Kaffe dricker jag på Tar på Sysslomansgatan, att sitta på gatan i solen och ta en latte är en riktig höjdare. Min favoritbar och favoritrestaurang når jag genom att bara snedda över gatan eftersom relativt nyöppnade Aaltos är min absoluta favorit. Sevärdheter/kultur/besöksmål Jag har haft förmånen att ha internationella gäster några gånger och då har arrangemangen inneburit att jag fått upptäcka min egen stad. Och den är fantastisk. Domkyrkan, Gustavianum och Vasaborgen är verkligen värda ett besök. Och Fjällnora med allt det har att erbjuda går heller inte av för hackor.

Promenera/cykla/upptäcka Jag älskar Gamla Uppsala. Ibland sitter jag och filosoferar på meditationsplatsen vid den så kal�lade frälsarkransen. Ibland sitter jag bara på åsen och puffar på en cigarr och tittar ut över fälten och flygflottiljen. Min favoritlöprunda är att jag via Röbospåret tar mig runt Gamla Uppsala Högar. Annat trevligt Jag älskar kläder. Ska det shoppas är Rådhuset på Stora torget ett måste. Missa heller inte Ruth & Raoul på Sysslomansgatan, en riktigt schysst vintagebutik där jag gärna köper kavajer, väskor och accessoarer.

TOMMYS TIPS Café Tar Aaltos Uppsala domkyrka

Museum Gustavianum Vasaborgen Fjällnora

Gamla Uppsala Rådhuset Ruth & Raoul


Sevärdheter Upptäck Uppsalas sevärdheter! Här finns äkta, ädla och njutbara kulturskatter. Prova på spännande aktiviteter, eller gör ett besök i sagornas och myternas värld.

Sights

Discover the sights and delights of Uppsala, with a host of authentic, distinguished, and enjoyable cultural treasures. Take part in an exciting activity or make a visit to the world of sagas and myths.

Gamla Uppsala Museum

UK

(mer information finns på sidan 21 ) Disavägen. Tel: 018-23 93 00, 018-23 93 12. www.raa.se/gamlauppsala Öppet: 1 maj – 31 augusti alla dagar mellan kl. 10-16. Öppet för bokade grupper året runt. Ev. avvikelser i öppettider se webbplatsen. Avgift: 70:-. Under 18 år fri entré i målsmans sällskap (gäller ej viss programverksamhet och skolbesök). Stud. 50:-, pens. 50:-.

Gamla (Old) Uppsala museum (for more information see page 21) Open: From May 1 – August 31 everyday 10 am – 4 pm. Groups welcome other hours by arrangement. For possible deviations from normal open hours, see the website Entrance: SEK 70. Under 18 years, free admission if accompanied by an adult (does not apply for certain program activities and school groups). Students SEK 50. Seniors SEK 50.

Gamla Uppsala kyrka

Gamla Uppsala. Tel: 018-430 37 85. www.svenskakyrkan.se/gamlauppsala Byggd, enligt sägen, ovanpå ett hednatempel från vikingatiden. Ärkebiskopssäte och domkyrka för Uppsala ärkestiftet 1164 till slutet av 1200-talet. Kyrkan är idag församlingskyrka. Öppet: 1/5 – 31/8 dagligen 9-18. Gamla (Old) Uppsala Church Built, according to legend, over a heathen temple from the Viking age. In 1164 until the late 13 th century the seat of the archbishop and the cathedral for diocese of Uppsala. The church is now a parish church. Open: May 1 – August 31 daily 9 am – 6 pm.

Ulva kvarn

Tel: 018-32 28 00 www.ulvakvarn.com Hantverksby naturskönt belägen vid Fyrisån, 8 km norr om Uppsala. Öppet: Varierande öppettider för hantverkarna. Se webbplatsen. Exempel på öppettider: Glashyttan Ulven tis-fre kl. 10-17, lö-sö kl 11-16. Avgift: Fri entré. Ulva Mill Crafts village in scenic setting, 8 km north of Uppsala. Open: Opening hours for the different crafts shops vary. See website for more information. Example: Ulven Glassworks, Tues-Fri 10am5pm, Sat-Sun 11am-4pm. Entrance: Free admission.

Domkyrkan Uppsala Cathedral (for more information see page 21) Open: Daily 8am-6pm, Midsummer 20/6 8am-12noon. The largest and tallest cathedral in Scandinavia. Exhibition on religious art through a thousand years, “Heaven is here”. Guided tours: Every Sun all year round in Swedish 12.30pm. 19/6-31/8 guided tours in English of the cathedral and exhibition “Heaven is here” Mon–Sat 11 am and 2 pm, Sun/ Holiday 4 pm. Tours can be booked , phone +46(0)18-430 36 16, visningar.uppsaladomkyrka@svenskakyrkan.se. Entrance: Free admission. No sightseeing during funerals, concerts etc. Gift Shop, museum and café. Uppsala Cathedral Café tel +46(0)18-56 40 90.

Uppsala Domkyrka, Domkyrkoplan

Uppsala domkyrkas UK museum - Skattkammaren

Norra tornet, Uppsala domkyrka. Tel: 018-430 36 30. www.uppsaladomkyrka.se Textilsamling av världsklass. Drottning Margaretas gyllene klänning, kläderna som bars vid Sturemorden, Drottning Kristinas guldkalk, regalier ur den kungliga Vasagraven m.m. Skattkammaren och Katedralbutiken är öppna mån–lör 10–16, sön/helgdag 12.30–16. 1/5–30/9 är öppettiderna förlängda till kl 17. 20/6 är butiken stängd. Avgift: 40:-, t o m 16 år fri entré, grupper (minst 10 pers) 30:-/pers. Visningar: 19/6–31/8 på sv mån–lör 14.00, sön/helg på eng 15.00. Grupper kan boka visning annan tid, tel 018-430 36 16, visningar.uppsaladomkyrka@svenskakyrkan. se. 3 mars, 7 april, 5 maj Grupper kan boka hela året på tfn 018-430 36 16. Avgift: 40:-, under 16 år fri entré, grupper (minst 10 pers) 30:-/pers.

(mer information finns på sidan 21) Tel: 018-430 36 30. www.uppsaladomkyrka.se Dagligen kl 8-18, midsommarafton 20/6 är kyrkan öppen kl 8–12. Skandinaviens största och högsta kyrka. Utställning av tusen års kyrkokonst, ”Himlen är här”. Visningar: Varje sön året runt på sv kl 12.30. 19/6-31/8 visning på sv av domkyrkan och utställningen mån–lör kl 10 och 13, sön/ helg kl 12.30. Visning annan tid bokas på tel 018-430 36 16, visningar.uppsaladomkyrka@ svenskakyrkan.se. Avgift: Fri entré. Ingen rundvandring vid t ex begravning och konsert. Butik, museum och kafé. Katedralkaféet, tel 018-56 40 90.

Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Cathedral Museum The Treasury One of the world’s finest collections of medieval textiles, Queen Christina’s gold chalice and King Gustav Vasa’s funeral regalia. Open Mon–Sat 10 am-4 pm, Sun 12.30-4 pm. From 1/5– 30/9, open to 5 pm. 20/6 : Closed. Entrance: SEK 40, under 17 years free admission, groups (min 10 people) SEK 30/person. Guided tours: 19/6-31/8 in English Mon– Sat 3 pm, Sun/Holiday 3 pm. Tours can be booked , phone +46(0)18-430 36 16, visningar.uppsaladomkyrka@svenskakyrkan.se.

Uppsala slott (mer information finns på sidan 21) Tel: 018-727 24 82, 018-727 24 85. www.uppsala.se/konstmuseum. Avgift: Slottsvisning (entré till Uppsala konstmuseum ingår) 90:-, 6–19 år 15:-. Uppsala Castle (for more information see page 21) Entrance: Guided tour (entrance fee to the Uppsala Art Museum included) SEK 90, 6–19 years SEK 15.

Vasaborgen, Uppsala slott

www.vasaborgen.se tel.0703-907989 Museum i 1500-talsruinerna av det ursprungliga Uppsala slott där de hemska Sturemorden begicks 1567. Besöker du museet kan du fika ovanpå den gamla bastion Gräsgård med utsikt över Borggården och Botaniska trädgården. Öppet 15 juni – 31 augusti nästan varje dag kl 10-18. Vissa dagar stänger vi tidigare pga vigsel. Se webben för mer info.

14 juni – 14 september Sju japanska konstnärer visar magnifika blomsterinstallationer. Traditionell Ikebana och samtidskonst i en unik gemensam utställning. Utställningen öppen: tisdag–söndag 11–16. Orangeriet, Botaniska trädgården, Uppsala. www.botan.uu.se/ikebana SH BYGG, STATENS FASTIGHETSVERK, YASURAGI HASSELUDDEN, SCANDIC HOTELS, VÄRLDSKLASS UPPSALA, JAPANSPECIALISTEN FINNAIR & KULTUR I LÄNET

Sevärdheter 8

Vasaborgen Uppsala Castle Museum in the 16th-century ruins of the original Uppsala Castle, where the dreadful Sture murders occured in 1567. If you visit the museum, you can have a coffee break on top of the old bastion “Grass yard” with a view over the court yard and the Botanical Garden. Open 15th of June – 31st of August almost every day 10 am to 6 pm. Some days we close earlier due to weddings. See web for more info.

Fredens Hus

Uppsala slott, ingång A2. Tel: 018-50 00 08. www.fredenshus.se På Fredens Hus hittar du utställningar om flyktingproblematik, mänskliga rättigheter och de svenska fredsprofilerna Dag Hammarskjöld och Raoul Wallenberg. Öppet: Ons - fre 15-18, lör-sön 12-16. 25/6 – 24/8, onsdag-söndag kl. 12-16 Eventuella avvikelser, se webbplatsen. Avgift: Fri entré.

House of Peace Exhibitions about human rights and swedish peace profiles Dag Hammarskjöld och Raoul Wallenberg. Open: Wed-Fri 3-6pm, Sat-Sun 12noon-4pm. Other deviations, www.fredenshus.se Open: Free entrance.

Uppsala konstmuseum

UK

Slottet, ingång E. Tel: Reception: 018-727 24 82, Gruppbokning 018-727 24 85, Skolklasser: 018-727 24 84 www.uppsala.se/konstmuseum Uppsala konstmuseum visar konstutställningar på tre våningsplan i Uppsala slott. Museibutik och minikafé. Öppet: Tis, tors–fre kl. 12–16, ons kl. 12–20, lör–sön kl. 12–16.30. Visningar: Information om visningar av aktuella utställningar finns på museets webbplats. Avgift: 40:-, under 20 år fri entré. Fri entré varje ons kl. 16–20. Årskort 200:-. Uppsala Art Museum Uppsala Museum of Art features exhibitions of art on three floors in Uppsala Castle. Museum shop and small café. Open: Tues, Thurs–Fri 12noon–4pm, Wed 12noon–8pm, Sat–Sun 12noon–4:30pm. Deviations: Guided tours: For information about guided tours of current exhibitions, see the museum’s website. Entrance: SEK 40, under 20 years free admission. Free admission every Wed 4–8pm. Annual pass SEK 200.

Carolina Rediviva

Museum of Evolution (for more information see page 21). Open: Jun-Aug: Tue-Thu 13-16. The Art Museum is not open in the evenings on Wednesdays during July. Midsummer 20-21/6 closed. Guided tours: Group visits and tours by agreement, book by telephone, +46(0)-18-471 27 39. Other deviations: Activities for children and families during holidays, see website. Entrance: SEK 40, children up to 16 years free admission.

Museum Gustavianum

UK

(mer information finns på sidan 21) Akademigatan 3. Tel: 018-471 75 71. www.gustavianum.uu.se Öppet: Tis–sön kl. 11–16. 6 juni kl. 10-16. Stängt: 21-23 juni. Visningar: Lör–sön på sv. kl. 15, eng. kl. 13. Avgift: 50:-, studenter/pensionärer 40:-, studenter och anställda vid Uppsala universitet samt barn under 12 år i sällskap med vuxen fri entré. Grupper (minst 10 pers) 30:-/pers. Museum Gustavianum (for more information see page 21). Open: Tues–Sun 11am–4pm. Closed Jun 21-23. Guided tours: Sat–Sun in English 1pm. Entrance: SEK 50, students/seniors SEK 40, free admission for students/staff at Uppsala University and children under 12 in the company of an adult. Groups (min 10 people) SEK 30/person.

UK

(mer information finns på sidan 21) Dag Hammarskjöldsväg 1. Tel: 018-471 39 18, 018-471 39 09. www.ub.uu.se. Öppet: 11/5-13/9: mån-tors kl 9-18.30, fre kl. 9-17.30, lör kl. 10-17, sön kl. 11-16 Avgift: Fri entré.

Medicinhistoriska Museet

UK

Eva Lagerwalls väg 8. Tel: 018-611 26 10. www.medicinhistoriskamuseet.uu.se Medicinskteknisk utveckling från äldsta tid till nutid inom de flesta av läkarvetenskapens områden. På ca 750 m2 visas instrument, apparater, apotekshistoria, sjuksköterskehistoria mm. Hela övervåningen skildrar psykiatrins historia på Ulleråkaers sjukhus. Vid söndagsöppet hålls föreläsningar. Öppet: Helgfria tis, tors och första sön i månaden kl. 13–17. Visningar: Gruppvisningar efter överenskommelse alla dagar i veckan. Avgift: Sön 40:- inkl. föreläsning. Tis och tors fri entré. Under 16 år fri entré. Årskort 200:-. Förbokade grupper 40:-/pers, minimum 400:-/grupp. Museum of Medical History Medical technology developments in most fields of medical science, from ancient history to the present. Instruments, equipment, history of the pharmacy, nursing history, and more are shown in an area of some 750 sq. m. Open: Tues, Thurs and the first Sun of the month (if none of those are a holiday) 1–5pm. Guided tours: There are no regular guided tours in English. Group tours by agreement. Entrance: Sun SEK 40 (incl. lecture). Tues and Thurs free admission. Children under 16 free admission. Annual pass SEK 200. Booked groups SEK 40/person, minimum SEK 400/ group.

UK Symbolen visar att Uppsalakortet gäller. This symbol indicates that Uppsala Card is valid. Read more at page 17.

Carolina Rediviva Library (for more information see page 21) Open: Mon–Thurs 9 am-6:30pm, Fri 9 am-5:30, Sat 9 am-6pm, Sun 11 am-4 pm. Entrance: Free admission.

Evolutionsmuseet

UK

(mer information finns på sidan 21) Paleontologi Norbyv. 22, Zoologi Villav. 9. Tel: 018-471 27 39. www.evolutionsmuseet.uu.se Öppet: Juni-augusti: tisdag-torsdag 13-16. Konstmuseet har inte kvällsöppet på onsdagar under juli månad. Midsommar 20-21/6 stängt. tis fre klkl 99 - 17 Visningar: Gruppbesök och visningar enligt tis - fre - 17 lör -27sön klkl 11 - 17 överenskommelse, boka på tfn 018-471 39. sön lör 11 - 17 www.biotopia.nu www.biotopia.nu Avgift: 40:-, barn upp till 16 årFri fri entré.entré

Sevärdheter 9

tis klkl9- fre Öppet lör - sön 11-17 tis- fre - fretis 9- 17 - 09-17, 17 lör klkl11 - 17 13/6 15/8 kl.11 11-17 lör- sön -- sön - 17 kaffe ii Vasaparken V asaparke kaffe Café och Måndagar Café och fri entréfri e Fri entré stängt.


Uppsala slott Universitetshuset

(mer information finns på sidan 21) Tel: 018-471 17 15. www.uu.se. Öppet: Mån - tor 9 - 18.30, fre 9 - 17.30, lör 10 - 17, sön 12 - 17. Aulan kan hyras efter överenskommelse. Visningar: Förbokas genom Museum Gustavianum. Avgift: Fri entré till förhallen. University Hall (for more information see page 21). Open: Mon - Thu 9 - 18:30 Fri 9 - 17.30, Sat 10-17, Sun 12-17 Guided tours: Can be booked through Museum Gustavianum. Entrance: Free admission to the entrance hall.

Uppsala universitets myntkabinett

Universitetshuset, Biskopsgatan 3. Tel: 018-471 17 22, 070-167 92 14. www.myntkabinettet.uu.se En av Sveriges främsta mynt- och medaljsamlingar, närmare 40 000 olika objekt. Öppet varje helgfri tisdag kl 16-18 samt sista lördagen i månaden kl. 13-16. Visningar: Under öppethållande guidar 1:e antikvarie Hendrik Mäkeler i utställningen. Avgift: Fri entré. Uppsala University Coin Cabinet One of Sweden’s foremost coin and medal collections, almost 40,000 objects. Open every non-holiday Tuesday at 16-18 and the last Saturday of the month at. 13-16. Entrance: Free admission.

Uppsala Industriminnesförening

Salagatan 16. Tel: 018-42 52 51 www.uppsalaindustriminnesforening.se Öppet: Lör kl. 11-14. Visningar: Utställningen och fabriksbyggnaden visas för grupper på 10-50 personer. Kontakta Nymans Vänner: Gert Asplund 018-25 08 58, 073-529 34 74 eller Hans Bodin 018-13 65 45, 070-575 95 16. Förfrågan per e-post går också bra: nymansuppsala@hotmail.com Visningen tar ca 1,5-2 tim. Avgift: Gruppvisningar 50:-/pers inkl. kaffe. Industral Commemoration Association Open: Sat 11am-2pm. Guided tours: Exhibition and factory building shown to groups of 10-50 people. Contact Friends of the Nyman Bicycle Company, Gert Asplund 018-25 08 58, 073-529 34 74 or Hans Bodin 018-13 65 45, 070-575 95 16. Email queries welcome as well, nymansuppsala@ hotmail.com The tour takes about 1½-2hrs. Entrance: Group tours SEK 50 per person including coffee.

Botaniska trädgården

Domkyrkan

Museum Gustavianum UK

(mer information finns på sidan 21) Villavägen 8. Tel: 018-471 28 38. www.botan.uu.se. Öppet: Parken dagligen kl. 7-21. Tropiska växthuset året runt tis–fre kl. 9–15, lör-sön kl. 12–15. Orangeriet året runt tis-fre kl. 9–15. Förlängt öppethållande i samband med utställningar. Visningar: Grupper kan boka visningar på bokning@botan.uu.se. Avgift: Trädgården fri entré, Tropiska växthuset 40:-. The Botanical Garden (for more information see page 21).. Open: Daily 7am-9pm. The Tropical Greenhouse Tue–Fri 9am–3pm, Sat–Sun 12noon– 3pm. The Orangery year round Tue–Fri 9am–3pm. Gates at Dag Hammarskjöldsväg closed during winter (including April). Guided tours: Groups welcome to book tours through bokning@botan.uu.se. Entrance: Free admission to the garden, Tropical Greenhouse SEK 40.

Linnémuseet – Carl von Linnés hem 1743-1778 UK Svartbäcksg. 27. Tel: 018-13 65 40. www.linnaeus.se Öppet: lördagar och söndagar kl. 12-17 The Linnaeus Museum – home of Carl Linnaeus 1743-1778 Open: Sat-Sun 12 am-5 pm.

Linnés Hammarby

UK

Tel: 018-471 28 38 www.hammarby.uu.se Tis-sön kl. 11-17, grinden till kl. 20. Midsommarafton stängt. Linnaeus’s Hammarby See www.hammarby.uu.se

Linnés Sävja - Linnéhuset

Carl von Linnés väg 3. Linnéhuset/ The Linnaeus house Tel: 0706-37 42 36. www.hembygd.se/danmark Sävja Gård -café och stall/ Sävja Farm -café and Stable. Tfn: 0736-12 27 00. www.campuslinne.se Öppet: lördagar och söndagar 12.00-17.00 Linnaeus’s Sävja – the Linnaeus house Open: Saturdays and Sundays, 12:00 to 17:00

Linnaeus Garden with Linnaeus Museum Open: Tue-Sun 11:00 am-17:00 Viewings: 11.30 (garden & museum), 12:30 (only museum), 13:30 (only garden), 14:30 (eng), 15:30 (garden & museum). Gardener shows Wed 13:30. Linnémuseet located in the garden is open May-Sept, Tues-Sun 11-17. Linnémuseet welcomes groups year-round. Common entrance to the garden and museum: Adults SEK 60, children under 16 free.

UK Symbolen visar att Uppsalakortet gäller. This symbol indicates that Uppsala Card is valid. Read more at page 17.

Äkta dinosaurieskelett ! Real Dinosaur Skeletons! Welcome to the Museum of Evolution

Gränby Linnéminne

Tel: 018-727 48 00, Gränbyvägen. www.linnestigarna.se/granby Gränby Linnaeus memorial Carl Linnaeus took his students on excursions around Uppsala, Herbationes Upsalienses. Walk along these paths. For more information see the website.

Sevärdheter 10

Eva Lagerwalls väg 10. Tfn: 018-611 20 48. www.akademiska.se Psykiatrins utveckling. Från hospital och lasarett till dagens psykiatricentrum och öppenvård. Öppet: Torsdagar samt första söndagen i månaden kl. 13–17. Stängt helgdagar och skollov. Avgift: Frivillig avgift. Avgift vid visningar utanför ordinarie öppettider. Museum of Psychiatric History The development of psychiatry. Sanctuaries, psychiatric wards to today’s outpatient treatment.

Linnéträdgården med Linnémuseet UK

Svartbäcksgatan 27, tel: 018-471 28 38 www.linnaeus.uu.se Öppet: tis-sön kl.11.00-17.00 Visningar: 11.30 (trädgård & museum), 12.30 (endast museum), 13.30 (endast trädgård), 14.30 (eng), 15.30 (trädgård & museum). Trädgårdsmästaren visar ons 13.30. Linnémuseet som ligger i trädgården är öppet maj-sept, tis-sön 11-17. Linnémuseet tar emot grupper året runt. Gemensam entré till trädgård och museum: Vuxna 60 kr, barn under 16 år gratis.

Psykiatrihistoriska museet

Bror Hjorths Hus

UK

(mer information finns på sidan 21) Norbyvägen 26. Tel: 018-56 70 30. www.brorhjorthshus.se. Öppet: Tors-sön kl. 12–16 Visningar: Bror Hjorths Hus visas söndagar kl 14, samt torsdag & fredag kl 14 i samband med visning av tillfällig utställning. Grupper kan beställa visning alla dagar. Avgift: 40:-, pens./stud. 30:-, fri entré på fredagar, fri entré t.o.m. 18 år, verkstad 30:Bror Hjorth’s House (for more information see page 21) Open: Thurs - Sun 12noon–4pm. Guided tours: Guided tours in English available. Advance reservation required. See website for more information. Entrance: SEK 40,seniors/students SEK 30, free admission on Fridays,free admission up to 18 years.Workshop SEK 30. Open: Thursdays and the first Sun of the month 1–5pm. Closed school and bank holidays. Entrance: Voluntary admission fee but payment expected for tours outside regular hours.

Biotopia – Biologiska museet

UK

(mer information finns på sidan 21) Skolparken, Vasagatan 4. Tel: 018-727 63 70. www.biotopia.nu Öppet: Tis–fre kl. 9–17, lör–sön kl. 11–17. Visningar: Gruppvisningar bokas per telefon. Avgift: Fri entré. Biotopia - The Biological Museum (for more information see page 21) Open: Tue–Fri 9am–5pm, Sat–Sun 11am– 5pm. Guided tours: Group tours can be booked by telephone. Entrance: Free admission.

Upplandsmuseet (mer information finns på sidan 21) S:t Eriks torg 10. Tel: 018-16 91 00. www.upplandsmuseet.se Öppet: Tis–sön kl. 12–17. Avgift: Fri entré. Vissa programaktiviteter är avgiftsbelagda. Upplandsmuseet (for more information see page 21) Open: Tues–Sun 12noon–5pm. Entrance: Free admission. Some program activities require an admission fee

Odinsborg, Gamla Uppsala

Tfn: 018-32 35 25. www.odinsborg.com Restaurang- och cafébyggnad i fornnordisk stil. Öppet: alla dagar 10-18. Visningar: Öppet för bokade grupper året runt. Odinsborg, Gamla (Old) Uppsala Restaurant and café in a building of Old Norse style. Open: Mon–Sun 10 am-6 pm. Guided tours: Groups welcome other hours by arrangement.

DISAGÅRDEN

VÅR TID PÅ JORDEN

Foto Mattias Klum visas till 14 september 2014

Friluftsmuseum i Gamla Uppsala

Öppet 1 juni–31 augusti varje dag 10–17 Visningar och program se: www.uppsalamuseet.se • 018–16 91 80

MÄNNISKAN OCH STADEN

Hundra år av Uppsalafotografier visas till 11 januari 2015

Öppet juni–aug Opening hours June–Aug: Tis–tor 13–16 Tue–Thu 1pm–4pm Under 17 gratis, vuxna 40 kr Under 17s free, adults 40 kr

Evolutionsmuseet Paleontologi, Norbyv. 22 Evolutionsmuseet Zoologi, Villav. 9 www.evolutionsmuseet.uu.se

www.upplandsmuseet.se

MUSEET Tillbringa hela dagen hos oss!

Sevärdheter 11

Öppet tisdag–söndag 12–17 S:t Eriks torg 10 • Uppsala • 018–16 91 01


Aktiviteter Upptäck Uppsalas aktiviteter! Här finns äkta, ädla och njutbara kulturskatter. Prova på spännande aktiviteter, eller gör ett besök i sagornas och myternas värld.

Activities

Discover the sights and delights of Uppsala, with a host of authentic, distinguished, and enjoyable cultural treasures. Take part in an exciting activity or make a visit to the world of sagas and myths.

Fjällnora friluftsområde

Tel: 018-727 06 10, 018-727 06 01. www.uppsala.se /fjallnora Området har märkta vandringsleder. Vintertid plogas banor för långfärdsskridskor och området har många skidleder. Öppet: Stuguthyrning och friluftsgård året runt. Bokning, uthyrning och reception okt– april dagl. kl. 10–16. Café okt–april dagl. kl. 11–16. Avgift: Okt-april 4 bäddsstuga 400:-/ dygn, 2 300:-/vecka. Maj-sept 4-bäddsstuga 500:-/dygn, 2800:-/vecka. Fjällnora Open Air Recreation Ground The area has marked hiking paths. In winter tracks are cleared for Nordic skating and cross-country skiing. Open: Cottage rental service and open air recreation area year round. Booking, rentals and reception OctApril daily 10am-4pm. Café Oct-April daily 11am-4pm. Entrance: 4-bed cottage SEK 500/ day, 2,800/wk.

Fyrishov Äventyrsbad

Idrottsgatan 2. Tel: 018-727 49 50 www.fyrishov.se Äventyrsbad i tropisk miljö. Simhall, relaxbad och gym. Anläggningen har också bowling-

ORGINAL

Tel. 018-258875, Kvarnängsgatan 53 www.avis.se Vi har bilar, bussar och flyttbilar i alla storlekar. Vi lämnar 10% i rabatt vid uppvisande av Uppsalakortet   AVIS Car Rental 018-258875, Kvarnängsgatan 53 Rent cars, buses and vehicles of all sizes. We offer 10% discount with Uppsala Card.

hall, massös och kiropraktor. Restaurang. Stugby och camping öppet året runt. Öppet: Öppet alla dagar året runt. Simhall och gym mån–fre kl. 6.15–21.30, lör–sön och helgdag kl. 7.30–21. Äventyrsbad mån–fre 9–21.30. Lör, sön och helgdag 9–21. Sista april kl 6.15-18.00. Avgift: Vuxen 100 sek. barn 4–15 år 80 sek. minigrupp 4 pers max 2 vuxna 335 sek. microgrupp 3 pers, max 1 vuxen 235 sek Relaxbad och gym 150 sek. Fyrishov Water Park Indoor water park in tropical environment. Pool area. Relaxation pool. Gym. Bowling alley. Restaurant. Massage and chiropractor. Cottage and camping area open year round. Open: Open every day year round. Swimming pool and gym Mon–Fri 6:15am–9:30pm, Sat– Sun and bank holidays 7:30am–9pm. Indoor water park Mon–Fri 9am–9:30 pm. Sat, Sun and bank holidays 9am–9pm. April 30 6.15am-6pm. Entrance: Adults SEK 100 , children 4–15 years SEK 80, small group 4 pers max 2 adults SEK 335, microgroup 3 pers max 1 adult SEK 235. Relax/gym SEK 150.

Gottsunda Swim Center Pools, steam sauna, hot tub. Sauna.. Gym and exercise facility. Swimming lessons. Solariums. Open: Open every day year round. Mon–Fri 6:30am–9pm, Sat, Sun and bank holidays 8am–8pm. April 30, 6.30am-6pm. Entrance: Adults SEK 55, children 4–15 years SEK 30, microgroup 3 pers, max 1 adult, SEK 95, minigroup 4 pers, max 2 adults, SEK 150. Gym SEK 80.

Hammarskogs herrgård och friluftsområde Dalby

Tel: 018-38 21 00. www.hammarskog.com Öppet: se webbplatsen.

Summar

Special!

149:-

lender Uppsala Ca lue 79:-) (va included mber

Limited nu

See more! Save more! Buy the Uppsala Card! Read more at page 16-17

Hammarskog Manor & Open Air Recreation Area Open: See webpage www.hammarskog.com

Munkgatan 2. Tel: 018-12 13 07. www.uppsalavatten.se/pumphuset Pumphuset visar hur Uppsala försett sina invånare med vatten, avlopp, gas, elektricitet och fjärrvärme. Öppet: Kl. 12–16 följande datum: 3 mars, 7,21 april , 5,12,19,26 maj Avgift: 10:-, under 12 år fri entré. The Pump House The Pump House shows how Uppsala has provided its residents with water, sewage, gas, electricity, and district heating. Open: 12noon–4pm on the following dates: March 3, April 7,21 May 5,12,19,26 Entrance: SEK 10, under 12 years free

Ski Total Cykel Cykeluthyrning

Dragarbrunnsgatan 46 A. Tel: 018-10 50 40. www.skitotal.se Ski Total Cykel/Bike rental Rentals of 3- and 7-gear bicycles, helmet included.

Slottsbiografen

Gottsundabadet

Gottsunda centrum,Valthornsv. 13. Tel: 018-727 60 40. www.gottsundabadet.se Bassänger, ångbastu, bubbelpool. Bastu. Gym och motionsanläggning. Simskola. Solarier. Öppet: Öppet alla dagar året runt. Mån–fre kl. 6.30–21, lör, sön- och helgdagar kl. 8–20. Sista april, kl. 6.30-18. Avgift: Vuxen 55:-, barn 4–15 år 30:-, microgrupp (3 pers, max 1 vuxen) 95:-, minigrupp (4 pers, max 2 vuxna) 150:-. Gym 80:-.

Blomstrande stadskärna

Pumphuset

VECTOR

AVIS och Budget Biluthyrning

Botaniska

Fånöö Orangeri

Café, restaurang, konstutställning samt vindsurfing, SUP och kanotaktiviteter Öppet lördagar och söndagar kl 12–16 från 21 juni till och med den 3 augusti Företagskonferenser och privata grupper öppet året runt Mer info: swedenevents.se tel: 0734-475047 info@swedenevents.se Vägbeskrivning: Fånö ligger 1 mil sydost om Grillby i Enköping kommun

5 juli Oxenstiernadagen

Kom och upplev en dag på Fånöö i Axel Oxenstierna anda (född 1583 på Fånöö) Kl. 12 och framåt serveras tidsenlig mat i Orangeriet Kl. 15 tornerspel i ekallén (inträde tornerspel: vuxna 50 kr, barn gratis) Under eftermiddagen pilbågsskytte, ponnyridning, och fäktning. Pubkväll

Aktiviteter 12

Upplandsleden

Tel: 018-67 10 00. http://kunskapstradgarden.slu.se I trädgården kan du ta del av blomstrande, myllrande och levande exempel på kunskapsutvecklingen vid SLU. Öppet: Dygnet runt, året runt. Visningar: Se webbplatsen. Avgift: Fri entré.

Lasergame Svartbäcksgatan 71, 018 - 24 90 00 Leos Lekland Åkaregatan 8, 018 - 71 21 00 Linnéträdgården Villavägen 8, 018-471 28 38

Upplandsleden Trail Upplandsleden Trail, stretches from Lake Mälaren in the south to Dalälven River in the north. Information at the Tourist Offices.

4H Norra gränbyvägen 4, 018 - 31 71 50

Nickis äventyrslek Stångjärnsgatan 13 018-10 30 99

Biotopia – Biologiska museet Skolparken, Vasagatan 4, 018-727 63 70

SF Bio Västra Ågatan 16, 08-562 600 00

Evolutionsmuseet Norbyvägen 16, 018-471 27 39

Friluftsgård Fjällnora Fjällnora, 018 - 727 06 10

Fånöö Orangeri

Tel. 0734-475047 www.swedenevents.se Café, restaurang, konstutställning samt vindsurfing, SUP och kanot aktiviteter Öppet lördagar och söndagar kl 12–16 från 21 juni till och med den 3 augusti

”Lennakatten” – UpsalaLenna Jernväg

Sunnersta ridge open air recreation area Sunnerstastugan Friluftsgård (outdoor recreation center) in the Sunnersta ridge open air recreation area. The center is open year round and the lodge has a café, gym and saunas. Open: Mon - Fri 10am-7 pm, , Sat-Sun 10am4pm. See website for possible deviations.

Fyrishov (Bad, Bowling, Hoppgrop) Idrottsgatan 2, 018-7274963

Upplandsmuseet S:t Eriks torg 10, 018 16 91 00

Slottsbiografen Phone: 070-237 54 65. Open Guided tours: According to agreement, Entrance: Free admission.

Dag Hammarskjöldsväg 270. Tel: 018-727 60 86, 018-727 16 28. www.jobbcenter.uppsala.se Öppet: Mån- fre kl.10-19, lör-sön kl. 10-16. För avvikande öppettider se webbplatsen.

Gårdsjö 127, Heby 0224 - 630 15, www.gardsjoalgpark.se Välkommen till Gårdsjö Älgpark! Leffe the Mooseman tar dig med traktor och vagn rätt ut i älghägnet. Älgarna kommer riktigt nära och vi lovar dig ett minne för livet! Sju kalvar I år! Öppettider och bokning www.gardsjoalgpark.se

För barn / For kids

Fånöö Orangery Coffee shop, restaurant, art exhibition and wind surfing, SUP and canoe activities Open Saturdays and Sundays from 12 pm -16 pm from June 21 to August 3.

Sunnerstastugan i Sunnersta friluftsområde

Gårdsjö Älgpark

www.upplandsstiftelsen.se Från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr slingrar sig Upplandsleden. Information om sträckorna se hemsidan.

Nedre Slottsgatan 6B. Tel: 018-101 101. www.slottsbio.com Öppettider och visningar: Enligt överenskommelse, tel: 070-237 54 65.

Ultuna Kunskapsträdgård vid SLU Fånöö Orangeri byggdes 1851 och bjuder på vacker miljö intill Mälaren. Orangeriets färger går i vanilj, olivgrönt och blått och för tankarna till Provence. I takfönstren hänger gles väv som silar ljuset behagligt. Utanför blommar lavendelhäckarna och här kan man vandra i parken och uppleva Sveriges nordligaste bokskog samt ekallén som Axel Oxenstierna planterade för mer än 350 år sedan.

The Garden of Knowledge In the garden, you can see and study flourishing, swarming, and living examples of knowledge development at SLU. Open: All day, year round. Guided tours: No regular guided tours in English, see website for more information. Entrance: Free admission.

Stationsgatan 11, spår 10, Centralstationen Telefon: 018- 13 05 00, www.lennakatten.se Ångtåg och rälsbuss Uppsala – Faringe, 33 km, på Sveriges längsta museijärnväg. Söndagar 1.6-14.9; onsdagar, torsdagar och lördagar 28.6-16.8. Pris: Beroende på destination. Biljetter säljs på Stationsgatan 11. The ”Lenna Cat” – Upsala-Lenna Railway Trips with steam trains and railbusses between Uppsala and Faringe Station in Almunge on the longest preserved railway, 33 km, in Sweden. Scheduled tours on Sundays June 1st – September 14th and on Wednesdays, Thursdays and Saturdays June 28th – August 16th. Price: Depends on destination. Tickets are sold at Stationsgatan 11, and on the trains and railbusses.

1600-talet i

ett skåp… Det AugsburgskA konstskåpet är Uppsala universitets dyrbaraste konstföremål. Här finns över tusen målningar och föremål som visar dåtidens samlade kunskap inom naturvetenskap, teknik och konst.

M/S Kung Carl Gustaf

www.mskungen.se Dagliga turer med båt till Skokloster.

Öppet juni–aug: tis–sön 10–16 Barn gratis, vuxna 50 kr. Akademigatan 3 www.gustavianum.uu.se

M/S Kung Carl Gustaf Daily trips by boat to Skokloster

Aktiviteter 13


Fredrik Sten – en ny uppsaladesigner äntrar scenen Fredrik Steen

Text: Mia Ulin Foto: Fredrik Sten

– Det barnsligt enkla tilltalar mig, säger Fredrik Sten, vars produkter nu lanseras i Uppsala. Alltifrån smyckeserien Albin & Embla till de djuriska formerna Elephant & Rhino. Fredrik Stens intresse för design vaknade i början på 90-talet. Han arbetade då med musik, men upptäckte att musikdatorer också gick att rita på. – Som formgivare får jag många olika typer av uppdrag; illustrationer, butiksinredningar, design av gränssnitt för appar och produktutveckling, säger Fredrik. Alla uppdrag har sin tjusning och sin speciella utmaning. Fredriks förmåga att visualisera idéer i ett tidigt stadium spred sig, och snart hörde ett företag i Skottland av sig och ville ha hjälp. Det slutade med att Fredrik tog fram både produktprototyper, hela företagets grafiska identitet, möbler och butiksinredning som ett sammanhängande koncept. – Man kan tycka att steget från grafisk design till produktdesign inte är så långt, men det är många fler aspekter att ta hänsyn till; materialval, hållbarhet, produktionskostnader, transporter, form och funktion.

Idén att börja formge egna produkter föddes på en semesterresa till Turkiet. Fredrik simmade i havet med sonen Albin på ryggen. Plötsligt dök det upp en vattensköldpadda framför dem. Vattensköldpaddorna var en av semesterortens symboler, och Fredrik började lägga märke till hur de framställdes på olika sätt. Det var framförallt de enkla stiliserade formerna som tilltalade honom. Några månader efter turkietresan uppstod ett konkret problem i form av ett julklappsbehov till dåvarande sambon. – Jag erinrade mig en skiss på en enkel grafisk form av en fisk jag gjorde på semestern, inspirerad av vattensköldpaddan, och gick med den till en guldsmed som gjorde den i silver. Julklappsproblemet var därmed löst!

En dag ritade sonen en teckning i form av en ”huvudfoting”. Fredrik tilltalades återigen av det grafiskt enkla i barnteckningen, ritade om den i datorn, gav den en kvinnlig vän och döpte den efter en av Albins kompisar. Duon Albin och Embla var född och blev manschettknappar, örhängen, berlocker med mera i emaljerat silver. – Jag har ju aldrig sett mig själv som en smyckesdesigner. Jag är en tekniskt skolad problemlösare. Som designer vill jag lösa ett behov eller förenkla vardagstillvaron för människor. Men om man ler och tycker att en produkt är skojig, då finns det förstås ett värde i det också!

Fisken utgick från en cirkelform och snart började Fredrik fun- Fredrik Stens produkter lanseras nu i present- och designbutiker dera över vilka andra djur som kunde gestaltas med cirkelformen över Sverige, först ut är Uppsala Experience Shop vid Sankt Eriks som ursprung. Efter mycket skissande föddes serien Elephant & torg i Uppsala. Rhino som nu lanseras i form av glas- och grytunderlägg i pulverlackat stål.

Fredrik Sten - A new Uppsala designer takes the stage Fredrik Steen

By: Mia Ulin Translation: Roza Bicer Photo: Fredrik Sten

– Simplicity speaks to me, says Fredrik Sten, whose products range from jewelry with the Albin & Embla collection, to the animalistic shapes of Elephant & Rhino, and are about to be launched in Uppsala. Fredrik Sten’s design interest goes all the way back to the 90s. While working in the music industry he discovered that music computers also had drawing features. – I get many kinds of design requests, ranging from illustrations, store design, mobile application interface designs and product development, says Fredrik. Every project is exciting and challenging in its own way. The word that Fredrik had a knack for visualizing ideas at an early stage spread, and it was not before long a Scottish company reached out to enlist his services. Fredrik ended up creating product prototypes, the company’s visual image, as well as furniture and store design as one cohesive concept.

– You’d think that graphic design and product design would be from a circle. After plenty of sketching, the Rhino & Elephant line somewhat similar areas of work, but there are many more fac- was born, which includes coasters and trivets made of powdertors to take into consideration with the latter; choice of materi- coated steel. als, durability, production costs, logistics, form and function. One day, Fredrik’s son Albin drew a stick figure consisting of a The idea to design his own products came to him while vacation- head with legs. Once more, the childishly simple design piqued ing in Turkey. Fredrik was swimming in the sea, giving his son a Fredrik’s interest. He re-drew it on the computer, gave it to a piggyback ride. Suddenly, in front of them, a sea turtle emerged friend and named it after one of Albin’s friends. The duo Albin from the water. The sea turtle was one of the town’s symbolic & Embla was born and turned into cufflinks, earrings, pendants, figures, and Fredrik began to notice the many different ways in and other silver-enameled items. which they were pictured. Above all, it was the clean lines that spoke to him. A few months later, Fredrik found himself trying to – I’ve never thought of myself as a jewelry designer. I have a technical background and am problem solver. My goal as a defigure out what to get his then girlfriend for Christmas. signer is to find solutions to real life problems. But if the product – I remembered a simple sketch I had made of a fish on my vaca- is fun and makes you smile too, it’s worth something! tion, inspired by the sea turtle. I took the sketch to a goldsmith who created it for me in silver. Christmas present problem solved! Fredrik Sten’s products are about to be launched in design and gift shops across Sweden, and will debut in Uppsala Experience The fish was based on a circular shape, and soon Fredrik found Shop at Sankt Erik’s square in Uppsala. himself thinking about what other animals could be created


Köp Uppsalakortet! Köp Uppsalakortet!

mer - betala mindre / SeeMore more - S Upplev mer - Upplev betala mindre / See more - Save

Med Uppsalakortet räcker reskassan längre! BuyCard! The Uppsala Card! Buy The Uppsala Ord.pris vuxen (v) Reg.price adult (a)

Ord.pris barn (b Reg.price child (c)

Ord.pris vuxen (v) Reg.price adult (a)

entré till museer och besöksmål / Free admission to museums and sights Fri entré till museer och besöksmål /Fri Free admission to museums and sights

Bror Hjorths Hus / Bror Hjorth´s House 30:Carolina Rediviva / Carolina Rediviva Library 20:Carolina Rediviva / Carolina Rediviva Library Domkyrkan Skattkammaren/ Cathedral Museum-the Treasury Domkyrkan Skattkammaren/ Cathedral Museum-the Treasury 40:Bror Hjorths Hus / Bror Hjorth´s House

195:/dygn 195:/dygn 149:Summar Special!

Evolutionsmuseet / Museum of Evolution Evolutionsmuseet / Museum of Evolution Fredens Hus / House of Peace Fredens Hus / House of Peace

40:-

0:- (<19 år/yrs) 0:- (<16 år/yrs) 0:- (<16 år/yrs) 0:- (<16 år/yrs)

0:1/ Gamla Uppsala museum / Old Uppsala museum 1/ Gamla Uppsala museum / Old Uppsala museum 60:-

0:0:- (<18 år/yrs)

Museum Gustavianum / Museum Gustavianum Museum Gustavianum / Museum Gustavianum 50:Upplandsmuseet / Upplandsmuseet t.o.m. 15 år Upplandsmuseet / Upplandsmuseet 0:-

0:- (<12 år/yrs)

0:Gäller för en vuxen och två barnGäller t.o.m.för 15en årvuxen och två barn 2/ Linnéträdgården / The Linnaeus Linnaeus Museum / SEK 195/day. Linnéträdgården och Linnémuseet / The Linnaeus Garden andoch theLinnémuseet Linnaeus Museum 60:- Garden and the0:(<16 år/yrs) / SEK 195/day. Valid for 1 adult and 2 children Valid for 1 adult and 22 /children 2/ Linnés Hammarby / Linnaeus´s Hammarby 2/ Linnés Hammarby / Linnaeus´s Hammarby 60:0:- (<16 år/yrs) up to 15 years of age up to 15 years of age

Uppsala Calender included (value 79:-)

Gratis entré Flustret värde 120 kr

40:40:0:60:50:0:60:60:-

0:0:0:0:0:0:0:0:0:-

0:- (<19 år/yrs) 0:- (<16 år/yrs) 0:- (<16 år/yrs) 0:- (<16 år/yrs) 0:0:- (<18 år/yrs) 0:- (<12 år/yrs) 0:0:- (<16 år/yrs) 0:- (<16 år/yrs)

Gratis parkering värde 250 kr

0:- (<16 år/yrs) 0:- (<12 år/yrs)

Tropiska Växthuset, Botaniska trädgården / The40:Tropical Greenhouse 0:- (<16 år/yrs) Tropiska Växthuset, Botaniska trädgården / The Tropical Greenhouse Uppsala Konstmuseum / Uppsala Museum of Art Uppsala Konstmuseum / Uppsala Museum of Art 40:0:- (<20 år/yrs)

0:-

10:-

0:-

0:-

0:-

Resorcity medbuses gröna stadsbussarna /Travel on green Resor med gröna stadsbussarna /Travel on green 60:- city t/r buses 36:- t/r (<20 år/yrs) Resor med gula regionbussarna /Travel on yellow regional buses. 48:- t/r (<20 år/yrs) Parkering Parking 15-25 kr/tim/hour Resor med gula /regionbussarna /Travel on yellow regional buses. 80:- t/r

0:- (<16 år/yrs) 0:- (<12 år/yrs)

40:-

0:-

0:- (<16 år/yrs)

40:-

0:-

0:- (<20 år/yrs)

Fria resor med kollektivtrafiken i Uppsala Kommun* Ord.pris vuxen Ord.pris barn Fria resor med kollektivtrafiken i Uppsala Kommun* Reg.price adult Reg.price child / Free travel on public transportation in the City of Uppsala* / Free travel on public transportation in the City of Uppsala*

60:- t/r

80:- t/r

0:-

36:- t/r (<20 år/yrs) 0:- 48:- t/r (<20 år/yrs) 0:- 48:- t/r (<20 år/yrs) 0:- 0:0:-

0:Resor medfrom Upptåget / Travel on the Upptåget80:train Buss 801 Uppsala – Arlanda t/rUpptåget / Bus 801 to and Arlanda Resor med Upptåget / Travel on the train t/r150:- t/r 48:- t/r90:(<20t/r år/yrs) 80:- t/r 0:Upptåget Uppsala - Gävle / Train to and from Gävle 200:-Upptåget* t/r 120:- t/r Fria resor Uppsala – Arlanda t/r med buss och Fria resor Arlanda t/r med och city Upptåget* ResorUppsala med gröna– stadsbussarna / Travelbuss on green buses 60:- t/r 40:- t/r (<20 år/yrs) / Free travel roundtrip by100:bus t/r or the Upptåget med gula regionbussarna / Travel onby yellow buses. train* 60:-train* t/r (<20 år/yrs) / FreeResor travel Uppsala-Arlanda roundtrip busregional orUppsala-Arlanda the Upptåget (vid resa Upptåget tillkommer passageavgift (vid resa med Upptåget tillkommer passageavgift på med Arlanda Sky City. Biljett måste förköpas. på Arlanda Sky City. Biljett måste förköpas. / When travelingcharge with the train, is amust passage chargeinatadvance. Arlanda Sky City. Ticket must be bought in advance. / When traveling with the Upptåget train, there is a passage at Upptåget Arlanda Sky City.there Ticket be bought Buss 801 Uppsala from Arlanda 160:- t/r Kraftkällan, träningspass, läs mer på from kraftkallan.com 120:- Buss 801 Uppsala gratis – Arlanda t/r / Bus 801 to and Arlanda – Arlanda t/r / Bus 801 to and 160:t/r 96:- t/r120:- 0:- 0:- 96:- t/r Flustret, fri entré och före kö för dig och en betalande gäst 120:- 0:- 156:- t/r (<20 år/yrs Upptåget Uppsala – Arlanda t/r / Upptåget to and from Arlanda 260:t/r Upptåget Uppsala – Arlanda t/r / Upptåget to and from Arlanda 260:- t/r 156:- t/r (<20 år/yrs) 120:- (v/a), 80:- (b/c) (öppet ons-lör, gäller ej vid specialarrangemang) (Passageavgift) O´Connor´s Pub & Restaurang 10% på mat Fri parkering** / Free parking** Fri parkering** / Free parking** AVIS och budget biluthyrning / Car Rental 10% på ord. pris Parkering / Parking 10-25 kr/tim/hour Parkering / Parkinginredning / Home Styling 10-25 kr/tim/hour 0:- på ord. pris HouseHold, 20%

speciella erbjudanden special offers

resor och parkering* travel and parking*

Limited number

Upplev, upptäck Uppsalas museer

Medicinhistoriska Museet / Museum of Medical Medicinhistoriska Museet / Museum of Medical History 0:-History Pumphuset / The Pump House Pumphuset / The Pump House 10:-

30:-

20:-

Ord.pris barn (b Reg.price child (c)

Halva Halva priset på Fyrishov Äventyrsbad / Halfpriset pricepå onFyrishov FyrishovÄventyrsbad swim center / Half price on Fyrishov swim center boende accommodations

FyrishovHostel Äventyrsbad / Fyrishov Water Park 90:Uppsala Vandrarhem (Kvarntorget) / Uppsala (Kvarntorget) Fyrishov Äventyrsbad / Fyrishov Water Park 70:- (4-15 år/yrs) Hotell Kvarntorget / Hotel KvarntorgetÖvriga erbjudanden / Other offers Övriga erbjudanden / Other offers Hotell Charlotte / Hotel Charlotte Uppsala Vandrarhem (Kvarntorget) / Uppsala Hostel (Kvarntorget) Uppsala Vandrarhem / Uppsala Hostel (Kvarntorget) Hotell Fyrislund(Kvarntorget) / Hotel Fyrislund Hotell Kvarntorget / Hotel Kvarntorget Hotell Kvarntorget / Hotel Kvarntorget Hotell Charlotte / Hotel Charlotte Hotell Charlotte / Hotel Charlotte

90:- 45:- (v/a), 70:- (4-15 år/yrs) 10% boende 35:-på(b/c) 10% på boende 10% på boende 10% på boende 15% på boende 10% på boende

museer och besöksmål admissions and sights

10% på boende Hjorths Hus /Fyrislund Bror Hjorth´s HouseHotell Fyrislund / Hotel Fyrislund 40: 0:- (<19 år/yrs) 0:Hotell Bror Fyrislund / Hotel 15% på boende Carolina Rediviva / Carolina Rediviva Library 20:- 0:- (<16 år/yrs) 0:Domkyrkan Skattkammaren / Cathedral Museum-the Treasury 40:- 0:- (<16 år/yrs) 0:Evolutionsmuseet / Museum of Evolution 40:- 0:- (<16 år/yrs) 0:Fredens Hus / House of Peace 0:- 0:- 0:Gamla Uppsala museum / Old Uppsala museum 70:- 0:- (<18 år/yrs) 0:Museum Gustavianum / Museum Gustavianum 50:- 0:- (<12 år/yrs) 0:Upplandsmuseet / Upplandsmuseet 0:- 0:- 0:merLinnaeus information tidningen /See more information by the Uppsala Card symbol Linnéträdgården LinnémuseetSe / The Gardenvid andUppsalakortssymbolerna the Linnaeus Museum 60:- 0:(<16 år/yrs) in the magazine. 0:Se mer information vidoch Uppsalakortssymbolerna i tidningen /See more information byi the Uppsala Card symbols Linnés Hammarby / Linnaeus´s Hammarby 60:- 0:- (<16 år/yrs) 0:Medicinhistoriska Museet / Museum of Medical History 0:- 0:- (<16 år/yrs) 0:Pumphuset / The Pump House * Resor / Travel 10:- 0:- (<12 år/yrs) 0:* Resor säljs året runt på museer,The hotell, vandrarhem, campingplatser, The Uppsala Cardhostels, is sold year round at museums, hotels, hostels, camping / Travel Tropiska Växthuset, Botaniska trädgården / The Tropical (<16 år/yrs) och Upptåget i kommunen. 0:- Kortet gäller även Kortet berättigar till fritt Greenhouse resande med de gröna stadsbussarna 40:- i Uppsala samt till de gula0:regionbussarna Uppsalakortet säljs året runt på museer, Uppsalakortet hotell, vandrarhem, campingplatser, Uppsala Card is sold year round at museums, hotels, camping Kortet resande med de gröna stadsbussarna i Uppsala samtatt tillvid de gula regionbussarna och Upptåget i kommunen.på Kortet gäller även resa medförköps buss 801 och Upptåget pressbyråer, Center,turistinfoArlanda Visitor Centre samt på Uppsala turistinfosites, newsagents (Pressbyrån), asberättigar wellUppsala as till fritt till/från Arlanda. Observera resa med Upptåget tillkommer en passageavgift Arlanda Sky Cityföroch biljett endast på: Arlanda Visitor Ce pressbyråer, UL Center, Arlanda Visitor Centre samt påULUppsala sites, newsagents (Pressbyrån), UL Center, Arlanda Visitor Centre as well UL as Center, Arlanda Visitor Centre Konstmuseum Uppsala Museum of Art en 40:- 0:- (<20 år/yrs) till/från Arlanda. Observera att vid resa/ med Upptåget tillkommer passageavgift på Arlanda Sky City och biljett förköps endast på: Arlanda Visitor Center, Arlanda C (passage0:till tågper-

ochWhere giltighet Where and where it can be used Försäljningsställen och Försäljningsställen giltighet to buy and where it cantobebuy used

rong) samt på UL Center i Uppsala resecentrum. / The card is good for free travel with the green city buses in Uppsala, the yellow regional buses, and t rmation, tfn: 48på 00.säsong Kortets erbjudanden kanInformation beroende på säsong at the Tourist Information in Uppsala, phone 018-727 48 00.samt Thepå card rong) UL Center i Uppsala resecentrum.of/ The card The is good with the green in Uppsala, yellow regional buses, and the Uppståget train Note within thewhen City traveling on th rmation, tfn: 018-727 48 00. Kortets erbjudanden kan018-727 beroende at the Tourist Office in Uppsala, phone 018-727 48 00.Office The card Uppsala. cardfor is free also travel valid for travel on buscity 801buses and the Upptågetthe train to and from Arlanda International Airport. that variera under året. De erbjudanden som presenteras i detta nummer av entitles the holder to discounts and special offers that may vary during the of Uppsala. The card is also valid for travel on bus 801 and Upptåget train toSky andCity. fromTickets Arlanda Note that when traveling on train the Upptåget train, C there is an extrato platform) and charge forthe passage at Arlanda canInternational be bought inAirport. advance at: ArlandaVisitor Centre stop Arlanda (passageway variera under året. De erbjudanden som presenteras i detta nummer av entitles the holder to discounts and special offers that may vary during the charge for passage be bought in advance at: ArlandaVisitor Centre train stop Arlanda C (passageway to platform) and at UL Center at Uppsala Travel What’s on gäller förkan detta nummers period. kan ej kombinyearissue according to season. The offers are valid dur- at Arlanda Sky City. Tickets canCentre. Mer information om What’s on gäller för detta nummers period. Uppsalakortet ej kombinyear Uppsalakortet according to season. The offers in this of What’s On are valid dur- in this issue of What’s OnCentre. eras med andra erbjudanden. ing this perid. The Uppsala Card may not be used in combination with other ** Fri parkering på anvisade kommunala parkeringsplatser / Free parking in designated municipal parking erbjudanden spaces and lots hittar du på eras med andra erbjudanden. ing this perid. The Uppsala Card may not be used in combination with other ** Fri parkering på anvisade kommunala parkeringsplatser / Free parking in designated municipal parking spaces and lots discounts. Med Uppsalakortet följer ett parkeringskort. Vänligen notera att parkeringskortet endast gäller på de parkeringsplatser som tillhör Uppsala kommun, gatudiscounts. www.whatson.se Med Uppsalakortet följer ett parkeringskort. Vänligen notera att parkeringskortet endast gäller på de parkeringsplatser som tillhör Uppsala kommun, gatuoch trafikkontoret och som är utmärkta på parkeringskortets karta. Parkeringskortet måste placeras väl synligt i fordonets framruta för att vara giltigt. / A separate parking pass is availab To be valid, thethe date (y, m ,d) must be filled in on both the Uppsala OBS! att vara så måste datumNote! (å, m,To d)be vara ifylltthe på date såväl(y, Uppsalamärkta på parkeringskortets karta. Parkeringskortet måste placeras väl synligt i fordonets framruta för att vara giltigt. / A separate parking pass is available with the Uppsala Card. Please note valid, m ,d) mustNote! be filled in on both Uppsala OBS! För att vara giltigt så måste datum (å, m,För d) vara ifylltgiltigt på såväl UppsalaSu mmar Special! that the pass is only valid on parking spaces and lots belonging to the Office of Roads and Traffic, City of Uppsala, as marked on the parking map. The pass m Card and the Parking Card. kortet som på Parkeringskortet. Resor / Travel that the pass is only valid on parking spaces and lots belonging to the Office of Roads and*Traffic, City of Uppsala, as marked on the parking map. The pass must be visible through the vehicle’s Card and the Parking Card. kortet som på Parkeringskortet. windshield to be valid. Kortet berättigar till fritt resande för en vuxen och två barn med de gröna stadsbussarna i Uppsala samt till de gula regionbussarna i Uppsala

Spara upp till 1200:-

149:-

windshield to be valid.

Du hittar mer info på

Du hittar mer info på

www.whatson.sewww.whatson.se

Uppsala Calender included (value 79:-)

frikort till Uppsala! Ditt frikort tillDitt Uppsala! Your passport to Uppsala! Limited number

Your passport to Uppsala!

r 195:-/dygn Uppsalakortet kosta n och två xe vu en för r lle gä h oc barn t.o.m. 15 år.

kommunen (zon 1 och 2). Kortet gäller även för resa med buss 801 till/från Arlanda. Dessutom gäller kortet på Upptåget till/från Gävle. / The card is good for free travel (1 adult and two kids) with the green city buses in Uppsala, the yellow regional buses. The card is also valid for travel on bus 801 to and from Arlanda international airport. And with Upptåget to and from Gävle.

** Fri parkering på anvisade kommunala parkeringsplatser / Free parking in designated municipal parking spaces and lots Med Uppsalakortet följer ett parkeringskort. Vänligen notera att parkeringskortet endast gäller på de parkeringsplatser som tillhör Uppsala kommun, gatuoch trafikkontoret och som är utmärkta på parkeringskortets karta. Parkeringskortet måste placeras väl synligt i fordonets framruta för att vara giltigt. / A separate parking pass is available with the Uppsala Card. Please note that the pass is only valid on parking spaces and lots belonging to the Office of Roads and Traffic, City of Uppsala, as marked on the parking map. The pass must be visible through the vehicle’s windshield to be valid.


Himlen är här – i Uppsala Heaven is Here – in Uppsala

e s . a l a s p p u n o i t a destin VISIT

BESöK/ Sveriges äldsta kungakrona Sweden’s oldest royal crown

Photo: Anders Tukler

BOENDE/ACCOMMODATION Sov gott i Uppsala. Här finns allt från exklusiva hotell i city till Bed & Breakfast på landet. Sleep tight in Uppsala. Choose from among exclusive hotels in the cit center to B&B’s in the countryside. HOTELL/HOTELS _______________ Akademihotellet

Övre Slottsgatan 5 Tel +46 18 15 51 90

RUM & FRUKOST /BED & BREAKFAST ______________

Hotel Villa Anna

Odinslund 3 Tel +46 18 580 20 00

Bed & Breakfast Agency

Hotell Charlotte

Johannesgatan 31C Nordens störs118,7 meter upp i luften sträcker sig UppsalaS:t domkyrkas tornspiror.

August Värdshus Tel +46 18 51 04 14 helt upp bland ta katedral är lika hög som lång. Dimmiga dagar försvinner tornen

Photo: Christer Åhlin

Säterdalen, Almunge alla som närmar sig Uppsala. Hotellför Fyrislund Tel molnen, +46 174men 202i klart 13 väder är de tydliga vägvisare Silhuetten tillhör det mest fotograferade i Fyrislundsgatan staden och såväl 81 lokala mäklare som Best Western Hotel Svavaden i sin reklam. Tel +46 18 10 88 70 kafferosteriet använder Bangårdsgatan 24 Hotell Kungsängstorg Tel +46 18 13 00 30 I år sträcker sig tornen inte bara mot himlenKungsängstorg – Himlen är här 6 bokstavligt talat, inne Centralstation Hotell en utställning med samma Tel +46 18 444 10 kyrkokonsten i kyrkan. Åtminstone namn. Den 20 finaste Bangårdsgatan genom tusen13år har lånats ihop från Uppland, Gästrikland och Hälsingland för att Hotell Kvarntorget Tel +46 18 444 20 10 kunna upplevas på en och samma plats, i domkyrkan Kvarntorgetfrån 3 18 juni till 16 november. City Stay Uppsala Tel +46 18 24 20 08 Trädgårdsgatan 5 är ett tusen år gammalt uppÄldst och minst Odalgården Tel +46 18 580 20 00 ståndelseägg, bara ett par centimeter stort. Marielund Det ärHotel tillverkat i Kiev, funnet i en vikingatida Clarion Gillet Tel +46 18 66 66 00 Dragarbrunnsgatan 23 Ägget är en uråldrig symhusgrund i Sigtuna. Park Inn by Radisson Uppsala Tel bol +46för 18hopp 68 18 00nytt liv. Fyndet berättar att och Storgatan 30 kristendomen inte bara kom till Sverige från Duvan Hotell Tel +46 18 68 11 00 väst utan även från Dragarbrunnsgatan 69 öst. Uppståndelseägg • Resurrection egg Radisson Blu Hotel Uppsala Tel +46 18 56 40 35 Stationsgatan 4 Sveriges äldsta kungakrona har plockats Eklundshof Tel +46 18 474 79 00 fram för att visas Eklundshovsvägen 7 i utställningen. Det är första gången i modern tid den kan ses Scandic Uplandia Tel av +46 18 55 01 00 allmänheten – i vanliga fall ligger den i ett låst skrin i domkyrkan med reliker 32 av Erik den helige, Sveriges nationalhelgon. Dragarbrunnsgatan Historien bakom kungens dramatiska First Hotel Linné Tel +46 18 495 26 00 död år 1160 är också berättelsen om varför katedralen började byggas just här och Skolgatan 45 Scandic Uppsala Nord Tel staden +46 18fick 10byta 20 00 namn från Östra Aros till Uppsala. Gamla Uppsalagatan 50 Grand Hotell Hörnan Tel +46 18 495 23 00 Störst är triumfkrucifixet från Bollnäs, drygt tre gånger fem meter. När det skulle Bangårdsgatan 1 visade det80sig vara ännu större än väntat och kunde inte fås ut genom kyrkSunnersta Herrgård Tel flyttas +46 18 13 93 portarna, utan att montera isär delar av dem.Sunnerstavägen 24 Gästhem Samariten Tel +46 18 32 42 20 Samaritergränd 2 visas helgonstatyer, kåpor och Söderbyoch Golf Lodge Tel Utöver +46 18detta 56 40 00 fantastiska altarskåp, madonnor Söderbyinstallationer. Gård, Uppsala Näs kalkar. Medeltida föremål samspelar med moderna I Christian Partos Hotel Tel +46hjälp 18 430 77 bilden av ett verkUppsala ”El Nino” fångas dagsljus med fiberoptikens och19 formar Kungsgatan 27 Viktoria Hotell & Konferens Tel barn. +46 18 480 50 00 Almungevägen 33 Tel och +46 sluppit 18 13 22 60 Sverige har skonats från krig under lång tid katolikers och protes-

tanters så kallade bildstormar, då kyrkokonst förstörts. Därför har vi ett ovärderligt kulturarv bevarat. Himlen är här visar hantverk i världsklass som uttrycker mändittär hotellrum niskors tro och längtan på ettBoka språk som bortom ord. online / Book your

www.destinationuppsala.se

Gammel-Gränome hembygdsgård och STF vanrarhem

Stavby, Alunda Tel +46 174 131 08, +46 707 59 40 89

Tel +46 18 42 10 30, +46 760 03 96 96

Kungsängstorg The towers of Uppsala Cathedral reach 118.7 meters into the sky. The cathedral, Kungsängstorg 6 is wide. On foggy Björkdala which is theGård largest among the Nordic countries, is as tall as it Tel +46 18 444 20 10 Västeråker Björk days the towers disappear into the clouds, but on clear days they act as a guiding Tel +46 18 39 92 70, +46 70 955 92 70 landmark for visitors who are approaching Uppsala. Its silhouette Sunnersta Herrgårdis one of the Sunnerstavägen 24 Gästhem Samariten most photographed ones in the city, and can be seen in advertisements for local Tel +46 18 32 42 20 Samaritergränd 2 and coffee brands. real estate agencies

Tel +46 18 56 40 00

Uppsala city hostel

16 is Here, literally This year theAugust towers –are not only reaching for S:t thePersgatan sky – Heaven Huset Bror Kroksta gård 18 10 00 08 same name. Åkerby, Bälinge inside the cathedral. At least that is the case ofTel an+46 exhibition of the +46 18 35 71 48, +46 709 18 01 15 ATelthousand years worth of the finest sacred art Uppsala has beenVandrarhem borrowed from the pro3 vinces of Uppland, Gästrikland and HelsinglandKvarntorget to be explored in one place from Tel +46 18 24 20 08 June 18 to November 16. RUMSUTHYRNING

/ROOMS TO RENT______________

The oldest and smallest object is an 11th centurySTUGOR resurrection&egg measuring only CAMPING Brogård lägenhetshotell aFunbo couple of centimeters. Made in Kiev, it was discovered in the&foundation of________ a Broby /COTTAGES CAMPING Viking Sigtuna. The egg is an ancient symbol of hope and rebirth. Tel +46Age 18 home 36 10in17 Burviks golf & resort The find reveals that Christianity came to Sweden not only from the West but from Burvik, Knutby StayByGeorge the East, too. Tel +46 174 430 60 Tegnérgatan 31D Tel +46 18 55 00 08, +46 704 79 55 66

Fjällnora friluftsområde Sweden’s oldest royal crown is part of the exhibition. For the first time in contemFjällnora Uppsala Korttidsboende och porary history it is on display to the public. Normally, it18 is locked away Tel +46 727 06 10 in a shrine Lägenhetshotell together with 7the remains of Erik the Holy, the patron saint of Sweden. The story Klangs gränd stugby och behind king’s dramatic the story about why thecamping cathedral Tel +46the 707 63 12 55 death in 1160 is also Fyrishovs Idrottsgatan 2 was built here, and why the town underwent a name change from Östra Aros to Tel +46 18 727 49 60 Uppsala Lägenhetshotell Uppsala. Klangs gränd 5

Tel +46 18 50 50 41

Fyrväpplingen sportfiskecamp

Bangårdsgatan 13

Marielund Tel +46 18 480 31 00

Fyrväpplingen, Knutbyis the triumpMeasuring three by five meters, the largest object of the exhibition Tel +46 174 600 42, +46 703 42 34 25 VANDRARHEM/HOSTELS ______ hal crucifix from Bollnäs church. Upon moving the crucifix it was discovered that it was too big to fit through the church gates without disassembling it first. Norredatorp Centralstation Tel +46 18exhibition 444 20 10objects include magnificent altarpieces, madonnas, saint Additional statues, religious objects share the with conbad & space camping Järlåsagården habits and chalices. Medieval Siggefora Siggeforasjön, Järlåsa temporary installations. In Christian Partos’ installation “El Niño”, daylight is captuBalsbo, Järlåsa Tel by +46 18 optics, 39 11 creating 09, +46an 70image 603 54 red fiber of a55 child.Tel +46 18 39 30 32, +46 720 39 30 83, +46 730 39 30 71

The absence of war during extended periods of time throughout Swedish history has helped preserve the nation’s sacred art. Sweden was spared from the iconoclastic attacks that occurred throughout Europe in the 16th century, in which sahotel credroom art wasonline destroyed. Therefore, our cultural heritage has remained intact. Heaven is Here displays world-class art that expresses the human need for faith and longing, in a language beyond words.

Välkommen till Uppsala! Welcome to Uppsala! I Uppsala är det nära till allt. Här kan du ägna timmar åt att shoppa i en mängd mindre och större butiker

på stans gågator och gallerior eller flanera i charmiga småbutiker i stans kulturhistoriska kvarter. Ta del av Sveriges historia i Uppsala domkyrka, Museum Gustavianum och på Uppsala slott. Upplev blomprakten i Linnéträdgården eller Stadsträdgården, lek och var kreativ på Biotopia eller färdas genom flera miljarder år under ett besök på Evolutionsmuseet. Allt på gångavstånd.

You’re only a stone’s throw from everything in Uppsala. You can while away the hours shopping in

an array of both small shops and larger stores that line the city’s streets and grace its shopping centres, or why not browse the charming little boutiques in the city’s old town. Be part of Sweden’s history at Uppsala Castle, Uppsala Cathedral, and the Museum Gustavianum. Experience the floral grandeur of the Linnaeus’ Garden and in the City Park, have fun and be creative at Biotopia or travel through time during a visit to the Museum of Evolution. Everything is within walking distance.

Besök turistbyrån

Visit the Tourist Information Office

• Information om sevärdheter, evenemang, utflyktsmål, aktiviteter, shopping, restauranger och caféer. • Logibokning • Souvenirbutik

• Information on sights, events, excursions, activities, shopping, restaurants and cafés. • Booking accommodation • Souvenirshop

Adress/Street address Telefon/Phone E-post/E-mail Webb/Web site

Kungsgatan 59 +46 18 727 48 00 info@destinationuppsala.se www.destinationuppsala.se

Uppsala. Mycket på gång. Varje dag sedan 1286.


74

on

23

ta n ga 17

Lö pa rg

väg

gg ar g

Geres väg

Li

ins Od

Kv ar 15 nt oe n avägrgs g ttho lm 78

28

ar Kv

Va

14

s-

Th un m an

1

te n

32

Vä kt ar ga ta n 2

31

Vä kt ar ga ta n

M

54 45

Uppsala universitet är det äldsta universitetet i Skandinavien och grundades 1477. Idag finns mer än 40 000 studenter i Uppsala. Universitetshuset, huvudbyggnaden, invigdes 1887 och den magnifika aulan används idag i huvudsak till konserter och konferenser. I huvudbyggnaden finns också Uppsala universitets myntkabinett.

Museum Gustavianum

an L en n akatt

48 71

66

78

ta

ga

1

n

n

81

ra

St

an

at

dg

o db

gs

Länsstyrelsen

ån

ris

p

M un 66

n ta

n

ta

ng

Ku

nd

a sg

ga

in

2

55

ng

gi

Hu

85

Ån 18

sg

rn

va

27

gk

ar

kt

Si

n

ta ga

13

sä ng s 8

6

ga ta

1

I Sveriges äldsta universitetsbyggnad visas både universitetets och vetenskapshistoriens samlingar. Den Anatomiska teatern användes från mitten av 1600-talet fram till mitten på 1700-talet för offentliga dissektioner. Den arkeologiska utställningen visar vikingarna och deras förfäder. I museets samlingar finns också skatter från antiken och det Augsburgska konstskåpet.

www.gustavianum.uu.se

n 4

Upplandsmuseet Museum of Uppland

2

3

tr Ös

ta ga

rg ga

97

n

n

an at

n rke spa

Sju kh us

11

rn llga

ge

Tu 6

6

e äg

Sten Sturemonumentet

D

Kap

E

1

B5

University library, and the oldest library in Sweden. Today, the collections hold more than five million books. The exhibition hall displays include the 6th-century Silver Bible which is now on UNESCO’s Memory of the World Register, and some of Mozart’s original scores. www.ub.uu.se

6

Uppsala slott Uppsala Castle

C5

Slottet började byggas på 1540-talet och har en dramatisk historia. Många avgörande händelser i den svenska historien har utspelats här. Här finns Fredens Hus som bland annat visar en utställning om FNs förre generalsekreterare Dag Hammarskjöld och hans gärningar. Slottet inrymmer även Uppsala konstmuseum som visar samtida konst och universitetets konstsamling. The castle was built in the 1540s, and has a dramatic history. Many key events in Swedish history have been played out here. House of Peace (Fredens Hus) is here, with an exhibition about the former UN Secretary General Dag Hammarskjöld and his achievements. The castle also houses the Uppsala Art Museum, with its contemporary art exhibitions and Uppsala University’s art collection.

Botaniska trädgården Botanical Gardens

B6

www.botan.uu.se

Bror Hjorths Hus Bror Hjorth’s house

A7

Konstnären Bror Hjorth (1894-1968) är en av Sveriges mest kända målare och skulptörer. Bror Hjorths hem och ateljé är i dag ett museum med en stor samling av hans egna verk och tillfälliga utställningar av andra konstnärer. Bland hans kända verk finns bland annat den stora fontänen Näckens Polska vid Uppsala resecentrum. The artist Bror Hjorth (1894-1968) is one of Sweden’s most famous painters and sculptors. Bror Hjorth’s combined home and studio is now a museum, with a large collection of his work and temporary exhibitions of other artists. His famous works include Näckens Polska, the imposing fountain near Uppsala Travel Centre.

Linnémuseet / Linnéträdgården C3 Linnaeus Museum & Linnaeus Garden

Professorsbostaden som var hem åt Carl von Linné (17071778) är nu ett museum som visar den kände botanikerns stora vetenskapliga gärningar. Byggnaden är från 1700-talet och möblerad med originalmöbler, kläder, textilier och porslin. Linnéträdgården anlades runt 1655. Idag odlas ca 1 300 växter och rabatterna är arrangerade enligt Linnés sexualsystem. The Professor’s Residence, once the home of Linnaeus (1707-1778), is now a museum displaying the famous botanist’s great scientific achievements. The building dates from the 18th century, and holds original furniture, clothing, fabrics and china. The Linnaeus Garden was laid out in about 1655. Today, about 1300 plants are grown there, and the beds are arranged according to Linnaeus’ sexual system.

10

Uppsala Konsert & Kongress D3 Uppsala Concert and Congress Hall

Byggnaden är ritad av arkitektbyrån Henning Larsen Tegnestue i Köpenhamn. I byggnaden finns både konsert- och konferenslokaler, café och restaurang. Från den sjätte våningen erbjuds besökaren en storslagen utsikt över Uppsala.

11

Gamla Uppsala Old Uppsala

D1

Old Uppsala (Gamla Uppsala) is one of Scandinavia’s most important historic areas, with three royal burial sites dating from the 6th century. Gamla Uppsala museum offers a fascinating journey through time. From 6th-century pagan kingdoms to the introduction of Christianity. This marked the end of the Viking Age, and the start of construction of the old cathedral in the 12th century. Disagården is a museum of Uppland’s agricultural heritage.

A4 Ett spännande interaktivt museum där barnen får upptäcka och uppleva naturen. Här finns många tips på naturutflykter och information om de olika Linnéstigarna.

An exciting interactive museum where children can discover and experience nature. It offers many suggestions for nature tours, plus information about the various Linnaeus Trails. www.biotopia.nu

A1

Fyrishov is Sweden’s busiest arena, and its fifth most popular attraction. Swimming, sport, exhibitions, events, meetings and recreation. Aquatic adventure centre with tropical environments and outdoor pool in summer. Olympic-sized swimming pool, diving stage and climbing wall. Plus a holiday village and camping. www.fyrishov.se

Stadsträdgården City Garden

D6

Stadsträdgården är Uppsalabornas gröna vardagsrum och är ett självklart utflyktsmål året om. Här finns blomsterplanteringar, stora gräsytor, en utomhusscen, stor lekplats och en mytomspunnen lyckoö i dammen som en gång var tegeltag. Stadsträdgården (City Garden) is Uppsala residents’ green living room, and a natural destination throughout the year. There are flowerbeds, expanses of grass, an outdoor stage, a large playground and the myth-shrouded “Island of Bliss” in the small lake, which was once a brick pit. www.linneuppsala.se/plats/stadstradgarden

Evolutionsmuseet Museum of Evolution

A6

Uppsalas naturhistoriska museum visar Uppsala universitets unika samlingar av mineral, fossil, dinosaurieskelett, växter och djur från hela världen. Här finns Nordens största samling av dinosaurier. Uppsala’s natural history museum (Evolutionsmuseet) displays Uppsala University’s unique collections of minerals, fossils, dinosaur skeletons, plants and animals from around the world. It holds the largest collection of dinosaurs in the Nordic countries. www.evolutionsmuseet.uu.se

Turistbyrå Tourist Information Office

D4

Öppettider: Mån–fre kl 10–18 Lör kl 10–15 Juli–augusti även sön kl 11–15 För eventuella avvikelser, var god se vår webbplats.

www.raa.se/gamlauppsala

Biotopia

Fyrishov

Fyrishov är Sveriges mest besökta arena och femte största besöksmål. Bad, sport, mässor, event, möten och rekreation. Äventyrsbad med tropiska miljöer och utomhusbassäng på sommaren. Simbassäng med olympiska mått, hopptorn och klättervägg. Här finns också stugby och camping.

15

Gamla Uppsala är ett av Skandinaviens viktigaste historiska områden med tre kungsgravar från 500-talet. Gamla Uppsala museum bjuder på en fascinerande resa i tiden. Från 500-talets hedniska kungadömen till kristendomens inträde. Detta innebar slutet på vikingatiden och starten för byggandet av den gamla domkyrkan på 1100-talet. Disagården är museum för uppländsk bondekultur.

12

13

14

www.linnaeus.se www.linnaeus.uu.se

www.ukk.se

Laid out as royal gardens in the mid-17th century, to designs by Olof Rudbeck the Elder. In 1787, Gustav III donated the gardens to Uppsala University as Botanical Gardens, making them the oldest in Sweden. There are more than 9000 plants from around the world here, plus an orangery and the Tropical Greenhouse (Tropiska växthuset).

8

9

The building was designed by Henning Larsen Architects of Copenhagen. It has concert and conference facilities, a café and a restaurant. There is a magnificent view across Uppsala from the sixth floor.

Anlades i mitten av 1600-talet som en kunglig trädgård efter ritningar av Olof Rudbeck d.ä. 1787 donerade Gustav III trädgården till Uppsala universitet som botanisk trädgård. Här finns mer än 9 000 växter från hela världen, ett orangeri och det Tropiska växthuset.

www.brorhjorthshus.se

n

Rudbecklaboratoriet

County museum specialising in cultural history, showing Uppland past and present. The museum’s many displays include narratives of the Vikings and their ancestors. www.upplandsmuseet.se

sv

10

C4

Länsmuseum med kulturhistorisk inriktning som visar Uppland i nutid och dåtid. Bland museets många utställningar finns bland annat berättelser om vikingarna och deras förfäder.

7

er

åk

ler Ul

C

B4

Sweden’s oldest university building is home to collections representing both the university and the history of science. The Anatomical Theatre was used for public dissections between the mid-17th and mid-18th centuries. The archaeological exhibition displays the Vikings and their ancestors. The museum’s collections also include treasures from antiquity and the Augsburg Art Cabinet.

n Ku

Skatteverket

85

n

75

e ad an

5

14

9

45

pl es

Kungsta ga ängstorg öms r st o B E

Fj

r rg

s

Al

gr

60

52

n

ite

ar m Sa

rs

g ike

nde O alag s

n m Ha

a al

en

Carolina Rediviva

Universitetsbibliotek och Sveriges äldsta bibliotek. Idag finns mer än fem miljoner böcker i samlingarna. I utställningshallen visas bland annat Silverbibeln från 500-talet som nu kommit med på Unescos lista över världsminnen samt originalnoter av Mozart.

7

42

3

5

www.fredenshus.se www.uppsala.se/konstmuseum

www.uu.se

55

s ng ttu d Su rän g

2

Studenternas idrottsplats

Ing 70

Ing 95

B4

at n ta

V sp äst ån gö ge tan

36

sg

nd

lu ie

n ta

sg a sg

ta g gs

n ata Åg lan

Fy

mn

Ha

Slo tts st

33

br

44

m

an

an

35

4 ar

Uppsala universitet Uppsala University

Founded in 1477, Uppsala University is the oldest university in Scandinavia. Today, there are over 40,000 students in Uppsala. University Hall, the main building, was opened in 1887. The magnificent Grand Auditorium is now used mainly for concerts and conferences. Uppsala University’s Coin Cabinet is also in the main building.

at sg an

at

sg

Do

11

2

rn

va

lvg

an

ör tG S:3

Ym

n ta

ga

er

13

n ta ga 41

Va

at

24

n

12

rk

gr

3

10

ata

la

ttu

15

lsg

de

Sa

Va

rke

To

1

Vä 10

30

tan

18

eg

27

Akademiga

Scandinavia’s biggest and tallest church. As long as it is tall, at 118.7 m, the church is the seat of the archbishop and was built between 1270 and 1435. It contains the shrine of Eric IX of Sweden (Eric the Holy) and a Baroque pulpit. The graves of Kings Gustavus Vasa and Johan III, Linnaeus, Olof Rudbeck, Nathan Söderblom and others are here. The Treasury Museum (Skattkammaren) in the North Tower has a world-class collection of textiles.

2

9

n ata

od Fr 13

ga ns tio

ng ga

tra

tssons promenad ta Knu Gös

Skandinaviens största och högsta kyrka. Lika lång som hög, 118,7 m. Kyrkan är säte för ärkebiskopen och byggdes under åren1270-1435. Här finns Erik den heliges skrin och en predikstol från barocken. Gravkyrka för bland andra Gustav Vasa, Johan III, Carl von Linné, Olof Rudbeck och Nathan Söderblom. I Skattkammaren i norra tornet finns en textilsamling av världsklass.

18

jeg

3

Närakuten

d

n rä

Ös

1

16

Eskilsplan

21

18 -4 23

14

a St

Ku nn ru 29

2

65

s

l rrtä

32

lra n nt age Ce ss pa

61

b ar ag

vä ge n

2a

at

lg

bi

17

No

g

Dr

ck sg a ta 1 n

s et

an gat

ting

ran

ar B

9

us

sh

61

Sv ea

og

G

34

29

25

ad 24

15

sk

d är

10

tg äs nh ar Kv

13

lm Hja

3

Bussterminal

Ing 96

23

12

18

väg

C4

www.uppsaladomkyrka.se

11

an

26

16

g

at

sTo rs

tan

22

sg

g ks rg

vg ru Sk

ng

ttg

a Tr

nar

g Kv gs an at än sg el rk 28 To

n-

Lu

ga33

16

ga kils Es

2

24

ed

ac nb

41

Uppsala domkyrka Uppsala Cathedral

Ing 60

g

Sö 16 d

ar

11

Vaksalaskolan

Centralstation

Parksnäckan

16

12

Kv

Frejs väg

47

1

Isla

Akademiska sjukhuset

s vä j öld

12

ar

2

Samariterhemmet

mn Ha ngen spå

14

1

n ta

6

Kv

6

50

Stadsträdgården

47

2

St

44

n

1

6

ar m Do

an at

18

17

Flustret

1

skolan

43

an at ag

Fr

ts

er

sg

17

l Sa

55

20

20

nd

grä

r ste

n

d

än

s

l Kå

Pumphuset

ige

sk mar

11

eld

db

n ta

vid

n

ta

11

26

n ge avä

40

a 12 sg rn va rk 16

gs n

ata

n ta Flu

an

1

sg

Ha m

B

Ar

t Bo

de

än

20

Åg

ga

at nkg Mu

rän

sg

rn

B snd Isla ron b

g lls

11

7

d än

e äv

va

16

n

ta

iga

r ille

t

18

14

ägen

2

1

s ng

tra

Östgöta nation

an

at

sg

r Pe

n ta ga Ku

3

s Vä kyrkan

gr

g

20

S:t Pers kyrka

Dag

ng

23

12

Götav

sg rik Al

4

or St

.

1

et Vr

2

Sveriges Geol. Undersökn.

ga gs

42

1 11

41

32

d

år

ng

Ba

1

be

n

a at sg

rs

Gamla Uppsala skolaKvarngärdes-

1

32

an

6

srd gå

ns väg Kung Ja

allé

Arkivcentrum

en

v

d Ru ra

Geocentrum

rb ne

n Är n ge

23

om pr gs vä rn Jä

at

sg ck

n ta

9

2

Campus 1477

väg

rg

Bo

15

1

A

5

Villa

6

n äge

rr No

2

200 m

Lugnet

13

bov

ecksg udb 2 aR

nse n Blå gata s hu

s er

1 14

m ae Kr

Zoologi

Br

Tornerparken

n vo

45

19

Vårfrutorg

gr ed

fo

11

gs

Olof Palmes plats

lje

26

2

Gunnar Leches park

Svandammshallarna

Uppsala Konstmuseum

Vasaborgen

Blåsenhus

gr

Tropiska växthuset

Paleontologi

1

ä gr

6

ole tsk

an

8

50

an

Arosgat an8

Pl

7

n

12

e väg

r gs

t ga Arosplan

ga

1

ebo

on

Bror Hjorths hus

12

n äge b yv Nor 15

Evolutionsbiol. Centrum (EBC)

8

nd Katolska

Fredens Hus Slottet

Lillj

Kr 25

7

Evolutionsmuseet 22

ed

Regnellianum

tts

i

hr

en

2

ts ot

Sl

o Sl

C

g vä

20

2

W

12

22

g ns un

ä tb

re ed

N s sti g

Landstingets kansli

Slottsbacken

Gunillaklockan

Botaniska trädgården

Sm

Linnéanum

10

v rius alle

25

br äd Tr

6

Dr o sti ttnin na g sv äg

7

11

la

s Ro

ta ga

m an

Li

38

Godsmagasinet

Stadsteatern

r sg

4

2 33

3

sg an

5

Carolinaparken

rgs

nbe

Thu

GästrikeHälsinge nation

14

H Lu nd h

Carolina Rediviva

en väg

Stora Torget

2

m

1

lla Vi

The Svedberg lab.

13

Odinslund

1

an 2

at tsg

an

t ga

2

Engelska parken Hum. centrum

on

br

Ny

Rådhuset 2

gs g

Kvarntorget

a och ag Konsert kongress

Stadshuset

Uppsala tingsrätt

l gr ve es Påkar ic

Sn

Norrlands an nation Värmlands at nation gg ReginaHelga Stockholms nin teatern tt Västgöta Trefald. nation ro nation D kyrka

ot

s rd

2

Geijersgården

19

20

Pingstkyrkan

1

10

290

n

19

Vaksala torg

10

un

o

Gamla Uppsala idrottsplats

17

4

n ta

al

V

1

Fyristorg

Skytteanum

Nathan huset Söderbloms plan

Sl

änd gr Ubbo

d

Domkyrkan

I Be rg

e vr Ö 12 Ås

11

å og rk Ky

gr

ga

tP S: 7

er

re 10 ns g

32

s ak

n ta

s er

Th

en

1

31

22

ar

an at

9

Martin Luther Kings plan

t

S:

11

15

Åg

2

O

n ta

Sv

Ö

g tts 2 t S:

S:t Eriks g rän

Domkyrkoplan

2 3 n ta 1 Riddarga Universitets- Biskopsgatan fs huset Dekan- torget o l

Uppsala gamla kyrkogård

51

ga

r ga

l ei s p ph ar Or räng D

gr

p ro G

Bergaskolan

Djäknegatan

n

16

Stadsbiblioteket rte os Kl

nn g

Groaplan Storgården

43

4

ta

38

5

rn Jä ron b

Österplan

Nannaskolan

a Dr

museet 25

andg

13

o Sl 21

gsgatan

2

29

24

8

44

2

a sg

ng 8

32

n ta

Gustavianum

26

Gamla observatoriet

Stillhetens kapell

Ku

33

e

vr Ö

19

ckarber Ra

2

S

27

Västmanland2 Dala nation Alvénfs Upplands Gotlands lo salen Celsiusnation nation t O on huset S: S: br Dag Göteborgs t g La 24 Walmstedtska Hammarnation an rs gården skjöldsbibl. ga tr m Smålands a ta 1 n nation 13 g CentralSv Salus badet Kyrkans 2 hallen Kalmar neR n Rosén- Upplands- Gamla Hus nation a un Södermanlandh S:t Eriks parken Torget de Nerikes nation o muséet J torg 4 l t s

S:

ga fs

lo O :t

46

Linnéan trädgården gat né n i 9 L MissionsLinnékyrkan

W

Kaplansgården

2

an

10

n

49

n

a at

n ta

Österplan

7

gata

39

40

48

Fy spårisho ng v sen

31

Vatthol mavägen

at rng To

g

V Str

30

31

Musicum

6

ds un gl ro Ha b

2

2

11

2

4

5

n

ta

an

an at

sg

rd

Katedralskolan

ga

S

sg

lle

E

gs g

58

nä ga

Mikaelsplan

22

n ta

sg

or

ko

Biotopia

Ekonomikum

kt

r Ky

37

12

ga

l ko

Finn Malmgrens plan

Re

12

Va

Skolparken

T

t ga re

gr

a

u St

s en nt lu G

gata n

g sa

s or

n ta 16

Bör je

n ta

n ta

a sg

19

ga

an

gs

ns de O

m lo ss Sy

es

a

th

Lu

na

a pl

äcks

ga öt

27

16

n

de

1

Vindhems kyrkan

2

Fyrisparken

G

9

gatan

g ris

13

17

da en Ed ång sp

Mikaelskyrkan

Edda

Fy

15

16 12

9

36

b Svart

1

18

30

7

r je

ei

an at sg

öd in

Le

1

ga ta

eu sg

rin

un

1

Ka rlf

St

Th or ild

200 m

en

R

43

n ta ga

re

4

Bu r

Gamla Uppsalasg museum

Höganäshöjden

g vä å by

Luthagsbron

1

an

10

G

18

0

2

tan

n ta ga

öt

at sg an m 13

20

Kungshögarna

1

Polishuset

ris n Fy nge på Badhus- s parken

u St

37 lo ss Sy

g

Te

3

n

G

ta

a rg né

Fyrisskolan

35

Br

E

N

11

D is avä

Fr

4

61

25 26

40

an

R Sverkerskolan

7

Portalgatan

34

Västra Järnvägsg

46

arg slag Rep

2

Gamla Uppsala kyrka

Uppsala Centrum 8

at

gg in

1

65

50

2

n

a ansg erm Timm

gata

n gata

ån

5

Kapellg

Disagården Museum

0

23

30

8

2

2

ks tbäc

shielm

ngs ndä Strapången s Strandängen

6

2

1

gatan

Stiern

6

4

Stiernhielmsplan

2

Gamla Uppsala N

4

4

Svar

sg bard

Fyris Idungen n spå

1

10

atan nag Idu

Hag

1

llsisva Fyr bron

Valhallagatan

an gat rgs bo sde n Adil Swe14

15

D

Kapellgärdsparken

14

ml Ga

C

30

aU

10

1

s pp

13

83

68

1

24

ala

31

atan g ag Vikin

13

Fyrishov

tan ga

32

32

37

n gata

2

t an raga Auro

B

Egils

n sgata 4 Idrott

A

44

Tin gs slä t

Hjalmarsg

3

Opening hours: Mon-Fri 10am-6pm Sat 10am-3pm July-August also Sun 11am-3pm For possible deviations, please check our web site. www.destinationuppsala.se www.facebook.com/destinationuppsala www.arrivalguides.com/sv/Travelguides/ Europe/Sweden/UPPSALA


presenterar

e s . a l a s p p u n o i t a destin

Idrott VISIT

BESöK/

i Uppsala

BOENDE/ACCOMMODATION Sirius Herr

Sov gott i Uppsala. Här finns allt från exklusiva hotell i city till Bed & Breakfast på landet. Sleep tight in Uppsala. Choose from among exclusive hotels in the cit center to B&B’s in the countryside. HOTELL/HOTELS _______________ Akademihotellet

Övre Slottsgatan 5 Tel +46 18 15 51 90 August Värdshus

Säterdalen, Almunge Tel +46 174 202 13 Best Western Hotel Svava

Bangårdsgatan 24 Tel +46 18 13 00 30

Centralstation Hotell

Bangårdsgatan 13 Tel +46 18 444 20 10 City Stay StayHotell Uppsala

Trädgårdsgatan 5 Tel +46 18 580 20 00 Clarion Hotel Gillet

Dragarbrunnsgatan 23 Tel +46 18 68 18 00 Duvan Hotell

Dragarbrunnsgatan 69 Tel +46 18 56 40 35 Eklundshof

Eklundshovsvägen 7 Tel +46 18 55 01 00 First Hotel Linné

Skolgatan 45 Tel +46 18 10 20 00 Grand Hotell Hörnan

Bangårdsgatan 1 Tel +46 18 13 93 80 Gästhem Samariten

Samaritergränd 2 Tel +46 18 56 40 00 Hotel Uppsala

Kungsgatan 27 Tel +46 18 480 50 00

Hotel Villa Anna

Odinslund 3 Tel +46 18 580 20 00 Hotell Charlotte

S:t Johannesgatan 31C Tel +46 18 51 04 14 Hotell Fyrislund

Fyrislundsgatan 81 Tel +46 18 10 88 70 Hotell Kungsängstorg

Kungsängstorg 6 Tel +46 18 444 20 10

RUM & FRUKOST /BED & BREAKFAST ______________ Bed & Breakfast Agency

Tel +46 18 42 10 30, +46 760 03 96 96 Björkdala Gård

Västeråker Björk Tel +46 18 39 92 70, +46 70 955 92 70 Gästhem Samariten

Samaritergränd 2 Tel +46 18 56 40 00 Huset Bror August – Kroksta gård

Hotell Kvarntorget

Åkerby, Bälinge Tel +46 18 35 71 48, +46 709 18 01 15

Odalgården

RUMSUTHYRNING /ROOMS TO RENT______________

Kvarntorget 3 Tel +46 18 24 20 08 Marielund Tel +46 18 66 66 00 Park Inn by Radisson Uppsala

Storgatan 30 Tel +46 18 68 11 00

Radisson Blu Hotel Uppsala

Stationsgatan 4 Tel +46 18 474 79 00 Scandic Uplandia

Dragarbrunnsgatan 32 Tel +46 18 495 26 00 Scandic Uppsala Nord

Gamla Uppsalagatan 50 Tel +46 18 495 23 00 Sunnersta Herrgård

Sunnerstavägen 24 Tel +46 18 32 42 20 Söderby Golf Lodge

Söderby Gård, Uppsala Näs Tel +46 18 430 19 77 Viktoria Hotell & Konferens

Brogård lägenhetshotell

Funbo Broby Tel +46 18 36 10 17 StayByGeorge

Tegnérgatan 31D Tel +46 18 55 00 08, +46 704 79 55 66 Uppsala Korttidsboende och Lägenhetshotell

Klangs gränd 7 Tel +46 707 63 12 55

Uppsala Lägenhetshotell

Klangs gränd 5 Tel +46 18 50 50 41

VANDRARHEM/HOSTELS ______

Stavby, Alunda Tel +46 174 131 08, +46 707 59 40 89 Kungsängstorg 6 Tel +46 18 444 20 10

13 jun 29 jun 20 jul 3 aug 17 aug

Sunnersta Herrgård

Sunnerstavägen 24 Tel +46 18 32 42 20 Uppsala city hostel

S:t Persgatan 16 Tel +46 18 10 00 08

16 jun 29 jun 28 jul 16 aug 24 aug

IK Sirius vs. Hammarby IF DFF IK Sirius vs. Umeå Södra FF IK Sirius vs. Kvarnsvedens IK IK Sirius vs. Bollstanäs SK IK Sirius vs. IF Brommapojkarna

VälkommenUppsala tillRFCUppsala! Welcome to Uppsala!

8 jun Uppsala Rugby FC vs. Sandviken - Södertälje RK B Uppsala 86ers vs. STU Northside Bulls Uppsala 86ers vs. Arlanda Jets Uppsala 86ers vs. Carlstad Crusaders Uppsala 86ers vs. Kristianstad Predators Uppsala 86ersär vs.det Stockholm Mean Machines I Uppsala nära till allt. Här kan du ägna timmar åt att shoppa i en mängd mindre och större butiker

Uppsala Vandrarhem

på stans gågator och gallerior eller flanera i charmiga småbutiker i stans kulturhistoriska kvarter. Ta del av Sveriges historia i Uppsala domkyrka, Museum Gustavianum och på Uppsala slott. Upplev blomprakten i Linnéträdgården eller Stadsträdgården, lek och var kreativ på Biotopia eller färdas genom flera miljarder år under ett besök på Evolutionsmuseet. Allt på gångavstånd.

STUGOR & CAMPING /COTTAGES & CAMPING ________

You’re only a stone’s throw from everything in Uppsala. You can while away the hours shopping in

Kvarntorget 3 Tel +46 18 24 20 08

an array of both small shops and larger stores that line the city’s streets and grace its shopping centres, or why not browse the charming little boutiques in the city’s old town. Be part of Sweden’s history at Uppsala Castle, Uppsala Cathedral, and the Museum Gustavianum. Experience the floral grandeur of the Linnaeus’ Garden and in the City Park, have fun and be creative at Biotopia or travel through time during a visit to the Museum of Evolution. Everything is within walking distance.

Burviks golf & resort

Burvik, Knutby Tel +46 174 430 60

Fjällnora friluftsområde

Fjällnora Tel +46 18 727 06 10

Fyrishovs stugby och camping

Idrottsgatan 2 Tel +46 18 727 49 60

Fyrväpplingen sportfiskecamp

Fyrväpplingen, Knutby Tel +46 174 600 42, +46 703 42 34 25 Norredatorp

Marielund Tel +46 18 480 31 00

Järlåsagården

Siggefora bad & camping

Boka ditt hotellrum online / Book your hotel room online www.destinationuppsala.se

Sirius Dam

IK Sirius vs.Ängelholm FF IK Sirius vs.IFK Värnamo IK Sirius vs.Ljungskile SK IK Sirius vs.Syrianska FC IK Sirius vs. Degerfors IF IK Sirius vs. Landskrona BoIS

Uppsala 86ers

Kungsängstorg

Bangårdsgatan 13 Tel +46 18 444 20 10

Almungevägen 33 Tel +46 18 13 22 60

15 jun 26 jun 20 jul 27 jul 10 aug 31 aug

Gammel-Gränome hembygdsgård och STF vanrarhem

Centralstation

Balsbo, Järlåsa Tel +46 18 39 11 09, +46 70 603 54 55

Ett urval av

Siggeforasjön, Järlåsa Tel +46 18 39 30 32, +46 720 39 30 83, +46 730 39 30 71

3 snabba med

Besök turistbyrån

Amanda Johansson Back 1

Visit the Tourist Information Office

• Information om sevärdheter, evenemang, utflyktsmål, aktiviteter, shopping, restauranger och caféer. Sirius Dam • Logibokning • Souvenirbutik

Vad är bäst med Uppsala? Adress/Street address - All rörelse! Telefon/Phone

E-post/E-mail favoriter? 2 Vilka tre platser är dina Webb/Web site - Längs med Fyrisån, Studenternas och caféer runt domkyrkan.

• Information on sights, events, excursions, activities, shopping, restaurants and cafés. • Booking accommodation • Souvenirshop

Kungsgatan 59 +46 18 727 48 00 info@destinationuppsala.se www.destinationuppsala.se

3 Hur går det för Sirius dam i år? - Vi siktar på övre halvan.

Fotograf: Patrik Söderman

Uppsala. Mycket på gång. Varje dag sedan 1286. Foto: Peter Bohlin


Shopping Uppsala är en livlig shoppingstad. Här finns en rolig blandning av moderna gallerior, köpcentra, specialbutiker och gemytlig torghandel. Shoppa, fika och njut av citypulsen och den anrika Uppsalamiljön.

Shopping

Uppsala is a lively shopping city, with a mix of modern gallerias, malls, boutiques, and convivial outdoor markets. Shop, make a stop for coffee and enjoy the city’s pulse and historical milieu.

Drottninggatan 4. Tel: 018-69 55 05 www.bergmanskonfektion.se Sedan 1929 har vi erbjudit konfektion av hög kvalitet. Välkommen in och prova vårens kollektioner. / We have sold clothing of superior quality since 1929. Please come in and try on our selection of this springs collections.

Drottninggatans Bokhandel (Map: C4)

Drottninggatan 7. Tel: 018-14 17 17 www.drottninggatans.se Drottninggatans bokhandel hittar du böcker, tidskrifter och pappersvaror. Koppla av med en kopp kaffe och en kaka i vårt kafé. Välkommen till en riktig bokhandel med ett brett sortiment och kunnig personal. / In Drottninggatan Bookshop, you will find books, magazines, paper and stationery. Relax with some coffee and cake in our cafe. Welcome to a real bookshop with a wide selection and knowledgeable staff.

Budo & Fitnessbutiken i Uppsala (Map: C4) Östra Ågatan 39, Tel. 018-60 40 00 www.budo-fitness.se/butik/uppsala Allt för din träning. / Everything you need for training.

Öster om ån (Map: C3)

Svartbäcksgatan 18. Tel: 018-71 15 45 www.ostroman.com Konsthantverk och formgivning. Försäljning av keramik, glas, textil, smide, trä och smycken. Allt från bruksgods och egna klädkollektioner till unika konstföremål. Välkommen! / Art handicraft and design. Sales of ceramics, glass, textiles, wrought-iron, wood and jewelry. Ample selection, from utility items and clothes collections to unique art objects. Welcome!

Gå & Löpkliniken (Map: D3)

Väderkvarnsgatan 16, Tel: 018 - 15 14 13 E-post: uppsala@gaochlopkliniken.se För alla dina skor och behov ortopediska komma in och tala med våra högt utbildad personal.

HouseHold (Map: C4)

The English Bookshop (Map: C3)

Klostergatan 4 www.household.se Skön inredning och andra saker som gör vardagen speciell.

Svartbäcksgatan 19. Tel: 018-10 05 10 www.bookshop.se The English Bookshop öppnade 1995 och har ett brett sortiment engelskspråkig litteratur - skönlitteratur, facklitteratur, barn-och ungdomsböcker, böcker om sverige, svenska författare på engelska.

/ Interor and other things that make life special.

Klädlagret

Rapsgatan 3, Tel. 018-69 64 00 www.uppsalaoutlet.com Kläder och skor till hela familjen med upp till 80% lägre butikspriser.

/ The English Bookshop opened in 1995 and has a wide range of English literature – fiction, nonfiction, children’s books, information books about Sweden, even Swedish authors in English.

Affärshuset Kvarnen (Map D:3) Bolandcity, Stångjärnsgatan 10 www.bolandcity.se

AVIS och Budget Biluthyrning (Map: E2)

Kvarnängsgatan 53, 018-25 88 75 www.avis.se Vi har bilar, bussar och flyttbilar i alla storlekar. Vi lämnar 10% i rabatt vid uppvisande av Uppsalakortet

Forumgallerian (map D:4) Bredgränd 6, www.forumgallerian.se Gottsunda Centrum Valthornsvägen 7 www.gottsundacentrum.se Gränby Centrum Marknadsgatan 1 www.granbycentrum.se Rådhuset (map C:4) www.radhusetuppsala.se

/ At AVIS Car Rental Rent you can rent cars, buses and vehicles of all sizes. We offer 10% discount with Uppsala Card. Welcome to AVIS and Budget Car Rental.

/ Clothing and footwear for the entire family at up to 80% below retail prices.

S:t Pers gallerian (Map C:4) S:t Persgatan 10, www.stper.se Svavagallerian (MapD:4) Dragarbrunnsgatan 50, www.svava.se

/ For all your shoes and orthopedic needs come in and speak with our highly trained personnel.

Tehörnan (Map: C4)

1950

ÄNTLIGEN!

Forumgallerian. Tel: 018-101125 Svartbäcksgatan 16A. 018-108025 www.tehornan.se I våra butiker hittar du ca 200 olika teer i lösvikt, nyrostade kaffebönor, tekannor, kaffepressar, muggar, choklad, kakor och skorpor m.m. Många fina presenttips, välkommen in! / In our stores you will find about 200 different kinds of teas in bulk, fresh roasted coffee beans, teapots, coffee presses, mugs, chocolate, cakes and biscuits etc. Many great gift ideas. Welcome!

STILSÄKER SEDAN 1645.

Moderna bussar ersätter spårvagnarna på torget. Ungdomar byter jazzen mot rock´n roll och jeansen gör entré som modeplagg. En ny stad föds.

Restauranger

Biztron | Cupido | McDonald’s Texas Longhorn | Thai Village | Wayne’s Coffee

BUTIKER

TA DEL AV VÅR HISTORIA I UTSTÄLLNINGEN – RÅDHUSET DÅ OCH NU.

Akademibokhandeln LundeQ | Bianco Footwear | BIK BOK Boomerang | Carlings | Flash | Gina Tricot | Glitter | Guldfynd | Joy Kicks | Klockmaster Life | Löplabbet | Make Up Store | Mobilizera | Monki MQ | Noa Noa | PhoneHouse | Queen Nails | Rizzo | Scorett | Stadium Tehörnan | The Body Shop | The Hair Shop | Tshirt Store | Uppsala Kemtvätt & Skrädderi Vero Moda | Volt | Weekday | zqo

forumgallerian.se Ta en promenad ut till ODINSBORG i Gamla Uppsala

Vuxen: köp en biljett = fria återbesök under 2014! Gamla Uppsala

Shopping 24

Café och lunch Öppet alla dagar 10-18

MÅNDAG–FREDAG 10-19, LÖRDAG 10-17, SÖNDAG 12-16 | STORA TORGET 10 FACEBOOK.COM/RADHUSET | WWW.RADHUSETUPPSALA.SE

Shopping 25

alexochmartin.se

Bergmans (Map: C4)


Upplev Afrika i sommar Messob, en oas för det afrikanska kökets läckerheter, välkommen till våra uteserveringar i sommar! Messob, a haven for African cuisine delights, welcome to our terraces this summer!

mån-fre 11-14, mån-lör 17-23

Välkomna til Uppsalas mest anrika restaurang. I denna fantastiska miljö erbjuds dagens lunch, affärslunch samt á la carte. Vår meny är svensk med inspiration från världens kök. Vi erbjuder också ett rikt sortiment av kvalitetsviner. Avnjut maten på vår uteservering i Uppsalas äldsta gränd. Restaurang Domtrappkällaren S.t Eriks Gränd 15 Restaurang Domtrappkällaren

S.t Eriks Gränd 15 Välkomna till Uppsalas mest anrika restaurang. I denna fantastiska miljömest erbjuds dagens lunch, Välkomna till Uppsalas anrika restaurang. affärslunch samt á la carte. I denna fantastiska miljö erbjuds dagens lunch, Vår meny är svensk med inspiration från världens kök. affärslunch samt á la carte. Vi erbjuder också ett rikt sortiment av kvalitetsviner. Vår meny är svensk med inspiration från världens kök. Avnjut maten på vår uteservering i Uppsalas äldsta Vi erbjuder också ett rikt sortiment av kvalitetsviner. gränd. Avnjut maten på vår uteservering i Uppsalas äldsta Tel: 018-13 09 55 Tel: 018-13 09 55

Tel: 018-13 09 55

gränd.

www.domtrappkallaren.se www.domtrappkallaren.se

www.domtrappkallaren.se

Restauranger & Nöjesliv I Uppsala finns ett stort utbud av restauranger, caféer, pubar, barer och klubbar. Här kommer ett litet smakprov på ställen som kanske kan bli just er favorit under Uppsalabesöket. Håll till godo!

Restaurants & Nightlife

Uppsala offers a large selection of restaurants, cafés, pubs, bars and clubs. Here is a sample of places that might just turn out to be your favourites during your trip to Uppsala.

Biztron (Map: D4) Smedsgränd 9. Tel: 018-10 66 80 www.biztron.se Restaurangen med den goda maten, servicen samt fantastiska lokalen som har en bakgrund som Uppsalas sprithandelsbolagshus.

Scandic Uplandia (Map: C4)

/ The restaurant with the good food and service, as well as a fantastic locale, part of a building that once housed the Uppsala Liquor Trading Company.

/ Saturday & Sunday breakfast 07:00-12: 30, Restaurant open every weekday evenings. WELCOME!

Domtrappkällaren (Map: C4)

S:t Eriksgränd 15. Tel: 018-13 09 55 www.domtrappkallaren.se Välkomna till Uppsalas mest anrika restaurang. I denna fantastiska miljö erbjuds dagens lunch, affärslunch samt á la carte. Vår meny är svensk med inspiration från världens kök, främst de franska och italienska. Vi erbjuder också ett rikt sortiment av kvalitetsviner. / Welcome to the restaurant at one of the oldest venues in Uppsala, where lunch specials, business lunches, and a la carte dishes are served in a remarkable historical environment. Our menu is Swedish but inspired by cuisines from around the world, especially French and Italian. We also have a wide selection of quality wines.

O´Connor´s (Map: C4)

SUMMER AT SEASIDE KRUSENBERG HERRGÅRD

Welcome to our summer café at Krusenberg Herrgård, right by the shore of lake Mälaren. We are serving a variety of sandwiches and delicious pastries during the day, and in the evening we transform the café into a seaside restaurant with a BBQ theme. Do not miss the opportunity to book our generous summer rates on Bed & Breakfast and why not a relaxing spa treatment at Krusenberg Spa? Please give us a call for opening hours. We wish you a warm welcome!

Krusenberg 436, 755 98 Uppsala • Tel: 018-18 03 00 • www.krusenbergherrgard.se

Restauranger & Nöjesliv 26

Stora Torget. Tel: 018-14 40 10 www.oconnors.se Sedan 15 år tillbaka finns vi mitt i Uppsala på Stora Torget. O’Connor’s är en Irländsk pub med en genuin atmosfär och livemusik 5 dagar i veckan. Vi har Uppsalas största utbud av öl och whiskey med minst 1000 sorters öl och 350 sorters whiskey och vi har både en a la carte & pubmeny. / Centrally located for the past 15 years, O’Connor’s is a local pub with a genuine Irish atmosphere. Along with Uppsala’s largest selection of beer and whisky, we have an à la carte & pub menu. Live music 5 days a week.

Clarion Hotel Gillet (Map: C4)

Dragarbrunnsgatan 23 tel. 018-681800 www.clarionhotelgillet.com Välkommen in till Clarion Hotel Gillet, Uppsala mest levande mötesplats! Njut av vår fantastiska helgbrunch eller en lyxig Afternoon Tea.

Dragarbrunnsgatan 32. Tel: 018-495 26 07 www.scandichotels.se/uplandia Lörd & Sönd Långfrukost till kl. 12:30. Restaurangen öppen alla vardagskvällar. VÄLKOMMEN!

Restaurang Akropolis (Map: D3)

Väderkvarnsgatan 14. Tel: 018-12 06 15 www.akropolisiuppsala.se Grekisk restaurang i genuin miljö. Hos oss serveras du vällagad mat inspirerad från Grekland och det klassiska Svenska köket. / Greek restaurant in a genuine environment. With us you will be served delicious food inspired by Greece and the classic Swedish cuisine.

Villa Romana (Map: C4)

Gamla Torget 4. Tel: 018-12 50 90 www.villaromana.se Varmt välkomna till Ristorante Villa Romana där vi i vår mysigt inredda lokal erbjuder ett stort utbud av mat och viner från Italien. Maten lagas omsorgsfullt med de finaste råvaror och i harmoni med vår välsorterade vinlista har vi förmånen att få ge uttryck för vår passion av det italienska köket. Öppet:mån-fre från 11, lör-sön från 12. / Welcome to Ristorante Villa Romana, where we offer a wide selection of food and wines from Italy in a comfortable and pleasant atmosphere. Our food is made with special care from the finest ingredients, which allows us the privilege, hand in hand with our wellassorted wine list, of expressing our passion for Italian cuisine. You are warmly welcome to come to Villa Romana! Open Mon-Fri from 11:00 a.m., Sat-Sun from 12:00 noon.

Flustret (Map: D5)

Svandammen1, tel. 018-100444 www.flustret.se Nattklubb fredag och lördag med 3 dansgolv, 20.00 - 03.00. 25-årsgräns. / Nightclub Friday and Saturday with three dance floors, 20:00 to 3:00. 25-year limit.

Drottninggatan 1, tel. 018-144 150 www.terrassen.se Terrassen ligger centralt, invid Stora Torget, med öppen och trivsam miljö och fantastisk utsikt över Fyrisån. Här kan du njuta av en bit mat eller bara ta ett glas i baren, som kan stoltsera med ett av Uppsalas största barutbud. Välkomna! / Terrassen is centrally located, right near Stora Torget, with pleasant, open atmosphere and great views of the river. Enjoy a meal or just take a drink at the bar which is one of the cities biggest selections. Welcome!

Krusenberg Herrgård

Krusenberg 436, 755 98 Uppsala Tel 018-18 03 00 www.krusenbergherrgard.se Vid Mälarens strand, i slutet av den långa allén, ligger historiska Krusenberg Herrgård. Konferera i en inspirerande miljö med mängder av aktivitetsmöjligheter, till exempel spa, golf, båttur, tennis eller vinprovning. Eller besök oss privat för att koppla av över en weekend eller fira någon av livets viktigaste högtider. / Seaside situated of lake Mälaren, at the end of the tree-lined alley, you find this mansion of ancient lineage Krusenberg. Here are any possibilities of weekend relaxation. For meetings and conferences the environment is most inspiring, outdoor activities after your wishes and perhaps most of all for any memorable time in life, birthday- or wedding parties.

Restaurang & Festvåning Sven Dufva (Map: D7)

Dag Hammarskjöldsväg 40 018-501075, www.svendufva.se På restaurang Sven Dufva serverar vi dagligen en fantastisk lunchbuffé. Temat är vällagad husmanskost och köksmästare Jerker Kellgren nöjer sig bara med de bästa råvarorna. / At the restaurant Sven Dufva we serve daily a fantastic lunch buffet. Theme is tasty dishes and chef Jerker satisfied only with the best ingredients.

Interpool (Map: C4)

Svartbäcksgatan 11, tel.018 - 512 712 Mat, aktiviteter, sport - din mötesplats i Uppsala!

/ Welcome to Clarion Hotel Gillet, Uppsalas most lively place to meet! Enjoy our fantastic weekend brunch or spoil yourself with an Afternoon Tea.

Trattoria Commedia Skolgatan31, 018-711540 Katalin and all that jazz Godsmagasinet, Östra Station, 018-140680 Hambergs Fisk Fyristorg 8, 018-710050

Terrassen Kök & Bar (Map: C4)

/ Food, activities, sport - the place to meet in Uppsala!

Peppar Peppar Suttungs gränd, 018-131360 Stationen Svenssons Krogar Olof Palmes Plats 6, 018-153500 Restaurang Alexander Östra Ågatan 59, 018-135052

Plock Dragarbrunnsgatan 24, 018-121612 Texas Long Horn Dragarbrunnsgatan 43, 018-140414 Åkanten S:t Erikstorg, 018-150150

Restauranger & Nöjesliv 27

Messob (Map: B3)

Sturegatan 4A, 018-500020 www.messob.se Välkommen till Messob, njut av maten, sällskapet och vädret på våra två uteserveringar i sommar. Afrikansk och klassisk lunch serveras mellan kl. 11-14 mån-fre, middag från kl. 17 på mån-lör. Välkommen! / Welcome to Messob, enjoy our food, the company and weather on our two terraces this summer. African and classic lunch is served between 11-14 Mon-Fri, Dinner from 17.00 Mon-Sat. Welcome!

Odinsborg Restaurang & Café

018-32 35 25, www.odinsborg.nu Här på Odinsborg vi arrangerar och tar hand om festbestyren, skötar dukning, utsmyckning, matlagning och servering - allt för att ni kan fokusera er på träffmålet. Vi erbjuder allt från trerättersmiddag till små fika. / Visit us at Odinsborg for all types of meetings, from a small fika to a wedding or business getaway. We have everything from a fine 3-course meal to a fika snack.

Uppsala Konsert & Kongress restaurang/café (Map: C3)

Vaksala torg 1, telefon 018-727 90 70 (hovmästare), www.ukk.se Uppsala Konsert & Kongress restaurang är svanencertifierad och klimatkompenserar luncherna. Restaurangen erbjuder ett brett utbud av menyer för konferenser, mässor och event samt dagens lunch måndag-lördag och i samband med kvällskonserter i Stora salen serveras konsertmeny och plockbuffé. / The restaurant at Uppsala Konsert & Kongress is Nordic Ecolabelled and serves lunches in alignment with a carbon offset program. The restaurant offers a wide selection of menus for conferences, exhibitions and events as well as lunch that is served daily Monday-Saturday. When there are concerts in the Grand hall, the restaurant offers a buffet and dinner menu.

Subway (Map: C4)

Vaksalagatan 7, 018-10 37 00 Med ett brett utbud av nybakat bröd, färska grönsaker och variation av såser att välja bland, kom in och njut av våra utsökta smörgåsar. / With a wide selection of fresh baked breads, fresh vegetables and meats, and a variety of sauces to choose from, come in and enjoy our great sandwiches.

Rififi Pastoria och Ristorante Kungsängsgatan 7B, 018-151010 Smultron Café och Restaurang Svartbäcksgatan 27, 018-147800 60 Kvadrat Bredgränd 4, 018-102160


VÄLKOMMEN

ITALIEN

IN TILL EN

MYSIG MILJÖ!

PÅ VÅRT

RISTORANTE

SÄTT

Välkommen till restaurang Villa Romana som är belägen på Uppsalas äldsta torg och i lokaler som trakterade Uppsalaborna redan på 1600 talet. Vi erbjuder luncher dagtid och på kvällstid har vi A´ la Carte meny.

Lyssna till Uppsalas historia Foto: Kalbar/Des�na�on Uppsala. Mia Ulin/apostel.se Bakgrund: Historisk uppsalakarta, A.R. Lundgren 1882, Lantmäteriet.

i din mobiltelefon!

y x

z

Guida dig själv genom Uppsalas klassiska kvarter och lär känna Uppsalas mest kända byggnader, “ The Big 6”.

RING: 0900 – 105 55 00 • Tryck 1 – 6 • Lyssna

Samtalen kostar 7 kr per styck.

PROVLYSSNA GRATIS: Nr 8: Eldens natt

Provlyssna gratis på en dramatisk händelse! Den stora stadsbranden 1702, den värsta katastrofen i Uppsalas historia...

la Dom

Uppsa

Museu

m Gust

u

kyrka

v psa

Up

et

rsit

ive

n la u

avianu

m

Sommartid har vi en underbar uteservering bredvid ån med utsikt mot den vackra domkyrkan i Uppsala.

iva Rediv ln lina e Caro ilverbib S med

Bota n med iska träd gå Linne anum rden

Uppsala slott

och Vasabo

rgen

Eller boka en personlig guide Våra auktoriserade Uppsalaguider delar gärna med sig av sin kunskap och levandegör platser, händelser och personligheter. Välj en klassisk stadsvandring eller någon temaguidning. En guide 1 timme kostar 1250 kr, följ tim 650 kr. Pelle Svanslösvandring 1500 kr. B o k a på /B o ok your o wn gui de ! M or e sa l ae x pe ri en e nc e.se i nf o a t ww w.u pp sal ce. se + 46 55 5 55 el l er ri n g/ or ca l l +4 6 7 0 3 9 0 55 5

uS TART

w

WO_walkofhistory2.indd

FOR A MEMORABLE VISIT 1

2013-11-27, 10:40

Gilla oss på Facebook “Ristorante Villa Romana”

info@villaromana.se

www.villaromana.se

Gamla Torget 4

018-12 50 90


Caféer pecial!

Cafékulturen är stark i Uppsala. Här finns allt från anrika konditorier till moderna caféer. Hitta din drömbakelse och njut av livet.

Summar S

149:-

alender Uppsala C alue 79:-) (v included mber

Limited nu

Melnik Rosé, 2013

Cafés

See more! Save more!

Buy the Uppsala Card! Read more at page 16-17

rekommenderas

Trevlig, sötsaftig doft. Ungdomlig mycket lätt, trevlig jordgubbsbärig smak. allt om vin 22/5

Uppsala has a strong café culture, with a broad range of classical coffee shops and modern cafes. Find your dream dessert and enjoy!

Borgen Grand Café och Festsalar (Map: C4)

Orphei Drängars plats 1, 018-14 21 20 Vi erbjuder allt från hemgjorda bakverk, smärgåsar, och lunchrätter till plockmat och a la carte med fullständiga rättigheter.

/ We invite you to try our homemade pastries, sandwiches, and lunch dishes, or even our finger foods and a la carte meals. Enjoy our fantastic location and great service.

Katedralkaféet (Map: C4)

Domkyrkoplan. Tel: 018-56 40 90 Där Carl von Linné har varit rektor en gång i tiden hittar du Katedralkaféet. Kafé med hembageri och lättare luncher. Fungerar även som festvåning vid dop, bröllop, begravningar och högtidsmiddagar. Öppet: Må-fre 10.00-16.30. Lö-sö 11.00-16.00. Avvikelser kan förekomma. / The café known as Katedralkaféet is located in a historical place, where Carl Linnaeus once served as Rector of Uppsala University. The café has its own bakery and serves pastries and light lunches. The premises can also be rented as a formal room for christenings, weddings, funeral gatherings, and dinners. Mon–Fri 10am–4.30pm, Sat–Sun 11am–4pm. Please phone for information about exact hours.

Boka Bord, 018 - 13 48 48

Café Güntherska Hovkonditori & Schweizer (Map: C3) Östra Ågatan 31 Egentillverkat ifrån vårt bageri, konditori och kök, fullständiga rättigheter avnjutes i anrik miljö med uteservering vid Fyrisån, välkomna till oss!

Abdyika finns att köpa via beställningssortimentet på Systembolaget.

/ Self Made from our bakery, pastry and kitchen, full rights enjoyed in a traditional setting with outdoor seating at Fyrisån, Welcome!

(art.nr 76966)

importör, importör,preuss preussinternational internationalab, ab,www.abdyika.se www.abdyika.se

Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet

Det självklara valet för, bröllop,fester, konferenser, middagar, minnesstunder m.m Vi erbjuder dagens lunch och ala carté av hög standard som kan avnjutas på vår uteservering vid ån. Tel: 018-14 21 20

www.borgenuppsala.se

Ofvandahls Hovkonditori (Map: B4)

Sysslomansgatan 5. Tel: 018-13 42 04 Anrikt café som invigdes 1878. Luncher. Poesiaftnar 1:a ons i varje månad sept-maj, catering, specialist på smörgåstårtor. Uteservering på sommaren. / Traditional classic café, first opened in 1878. Lunches. Poetry evenings first Wed of each month, Sep-May. Catering, speciality: Swedish ”sandwich tortes”. Outdoor seating in summer.

Hugos Cafe According to Charles (Map: C3)

Svartbäcksgatan 21, www.hugoskaffe.se En New Yorker driver denna trendiga American Cafe serverar New York bagels. Det finns också en amerikansk butik inne med alla typer av ”godsaker”. Gratis Wifi och roligt att umgås i. gratis musik nätter och olika evenemang pågår.

Prästgårdskaféet

Stabby prästgård, Stabby backe 1 Tel. 0708/54 06 41 www.stabbygarden.se Stabby prästgård är en fridfull oas där du kan dricka kaffe med hembakade bullar och kakor. Här bodde ärkebiskopen och nobelpristagaren Nathan Söderblom och hans familj för 100 år sedan. Öppet söndagar kl. 12-16.

/ A New Yorker runs this trendy American Cafe serving New York bagels. There is also an American store inside with all types of ”Goodies”. Free Wifi and fun to hang out in. Free music nights and different events ongoing.

Café Cappuccino (Map: C3)

Svartbäcksgatan 26, 753 32 Uppsala Tel: 018-150708, www.cafe-cappuccino.se Öppettider Mån-Tors 09:00-22:00, Fre-Lör 09:00-23:00, Sön 09:00-22:00. Välkommen till Café Cappuccino, med stans mysigaste innergård! Vi serverar svensk husmanskost buffé vardagar mellan 11 - 15. Även hemlagade soppor samt lättare luncher och ett stort utbud av kaffe och läckra bakelser! / Welcome to Café Cappuccino, with the city’s most cozy courtyard! We serve traditional Swedish food buffet weekdays at 11:00 to 15:00. Even homemade soups and light lunches and a range of coffee and delicious pastries!

Broströms Kafé (Map: D4)

Godsmagasinet Östra Station. Tel: 018-60 45 50. www.brostromscafe.com Ett kafé med atmosfär beläget i Godsmagasinet mellan stationen och konserthuset. Vi serverar nybakat bröd från eget bageri, gott Fairtrade kaffe, smörgåsar, soppor, sallader, pajer mm. Vi bjuder på utställningar och har uteservering sommartid. / A café with atmosphere, in the former goods warehouse between Central Station and the concert hall. We serve fresh bread from our own bakery, premium Fairtrade coffees, sandwiches, salads, pastries and more. Art exhibitions often on display and outdoor sitting in the summer.

Barista, Svartbäcksg. 14, 018-10 99 23 Café Lilla Valvet Vaksalag. 19 , 018-10 47 05 Café Unico, S:t Persg. 7, 018-13 08 10 Coffeehouse by George Bangårdsgatan 13, 018 - 13 12 Centralstationen , 070 - 754 53 51

Caféer & Gallerier 31

/ Welcome to Stabby vicarage, a peaceful oasis in Uppsala where you can enjoy coffee and home-baked cakes. The vicarage was once the home of the archbishop and winner of Nobel Peace Prize Nathan Söderblom and his family. Open Sundays 12-16.


GÖRA

OSS

e s . a l a s p p u n o i t a n i t s de BESÖK

Här i Uppsala läser vi Uppsalatidningen Den superlokala nyhetstidningen med det mesta om det som händer i sta’n.

5% rabatt på hela sortimentet. Klipp ur och ta med kupongen. US TI

20 14

BO

.

BESÖK TURISTBYRÅN PÅ KUNGSGATAN 59 SNETT EMOT RESECENTRUM. VARMT VÄLKOMMEN!

KUPONGEN ÄR GILTIG T.O.M. SÖNDAG

Biljetter till guidade turer Pelle Svanslös varje dag kl 13 hela sommarlovet Stadsvandringar Kl 14 varje lördag 17/5 - 13/9 Vikingaguidning varannan söndag 29/6 - 24/8

Souvenirer • Design • Presenter

Foto: Peter Lindbom/Mia Ulin. Pelle Svanslös © Jan Gissberg/Sagogränd AB

TOURIST SHOP & INSPIRATION

Foto Stewen Quigley, Mia Ulin

Uppsala. Mycket på gång. Sedan 1286.

Museum i äkta 1500-talsruiner med kalla kårar. Öppet nästan hela somaren. Museum in real 16th century ruins by Uppsala castle. Open almost all summer. If you dare. NEW: Fika/Coffee på/on Bastion Gräsgård!

ST ERIKS TORG, VID DOMKYRKAN FOR A MEMORABLE VISIT

INFO & BILJETTER: www.uppsalaexperience.se

Annons WO_UEShop_Vasaborgen.indd

Öppettider på/opening hours at www.vasaborgen.se

1

2014-05-30, 12:49

Caféer & Gallerier 32

Restauranger & Nöjesliv 33

31

AU

G


Evenemang Här finner du hundratals evenemang som äger rum i Uppsala under vårmånaderna. Ännu fler evenemang hittar du på www.destinationuppsala.se

Events

Hundreds of events take place in Uppsala during the spring months. Browse through the wide selection and choose your own nuggets. More events online at www.destinationuppsala.se

Teater

Scanna koden och läs mer om Teater 2014-07-01, 2014-08-05 Tre män i en båt Plats: Botaniska trädgården, Orangeriet Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se 2014-08-29 - 2014-09-06 Uppsala Krönikespel ”Ur nattomhöljda tider” Plats: Domkyrkoplan Telefon: 018-138619 www.uppsala-kronikespel.org

Musik & Konsert

Scanna koden och läs mer om Musik & Konsert 2014-05-04 - 2014-06-15 15:00 - 17:30 Jazz Lounge Plats: Villa Romanas uteserv, Gamla Torget Telefon: 018125090 www.villaromana.se 2014-05-21 - 2014-07-30 18:00 - 21:00 Visor i Linnéträdgården Plats: Rest. Smultron, Svartbäcksgatan 27 Telefon: 0730670990 www.topi.se/knivstasune 2014-06-03 - 2014-06-06 12:00 - 19:00 Uppsala musikskolas festivaldagar Plats: Hela Uppsala kommun www.uppsalamusikskola.se 2014-06-06 12:00 - 16:00 Nationaldagsfirande med Attraktionsorkestern & Attrapperna Plats: Forumtorget www.attra.nu 2014-06-06 19:30 Trinity möter Uppsala Storband Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se

Lars Winnerbäck

2014-06-06 21:00 - 03:00 Sommarfesten på Flustret Plats: Flustret Telefon: 018-100444 www.flustret.se

2014-06-15 Musik på Linnés Sävja Gårdsoasen - Bayou Plats: Linnes Sävja www.gardsoasen.se

2014-06-06 kl 15.00 Konsert inför resa till Färöarna. Domkyrkans gosskör och flickkör Plats: Domkyrkan. Telefon: 018-430 36 30 www.uppsaladomkyrka.se

2014-06-15 kl 18.00 Den blomstertid nu kommer - Klassiska sommarpsalmer Plats: Domkyrkan. Telefon: 018-430 36 30 www.uppsaladomkyrka.se

2014-06-07 13:00 - 15:00 Gårdsoasen - Mälarturnén Plats: Linnés Sävja Telefon: 070-516 90 95 www.gardsoasen.se

2014-06-17 12.30 Konsert med Boulder First Congregational Church Choir Plats: Helga Trefaldighets kyrka Tel: 018-430 35 00 www.svenskakyrkan.se/helgatrefaldighet

2014-06-07 20:00 - 03:00 Volt - festivalen för elektronisk musik Plats: Uppsala Konsert & Kongres Telefon: 018-7279000 www.ukk.se 2014-06-07 Musik på Linnés Sävja Gårdsoasen - Mälarturnén Plats: Linnés Sävja www.gardsoasen.se

2014-06-18 19:30 Harmony Heights - Strövtåg Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se 2014-06-18 kl 18.00 Harpkonsert Plats: Helga Trefaldighets kyrka www.svenskakyrkan.se/helgatrefaldighet Tel: 018-430 35 00

2014-06-08 Musik på Linnés Sävja Gårdsoasen - Crescent City Jazz Plats: Linnés Sävja www.gardsoasen.se

2014-06-21 kl 21.00 Musik och poesi i sommarnatten Lars Åstrand. Erika Lindgren Liljenstolpe, fiol, Cecilia Österholm, nyckelharpa Plats: Domkyrkan. Telefon: 018-430 36 30 www.uppsaladomkyrka.se

2014-06-08 14:00 - 15:00 Gårdsoasen - Crescent City Jazz Plats: Linnés Sävja Telefon: 070-516 90 95 www.gardsoasen.se 2014-06-12 19:00 Ako & storbandet Daylight Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se 2014-06-13 - 2014-06-15 Uppsala Kammarmusikdagar Plats: Anatomiska teatern, Museum Gustavianum Telefon: 018171920 www.musikiuppland.se 2014-01-24 - 2014-12-27 21:00 - 01:00 Feelgood Fridays Plats: Radisson Blu Hotel Uppsala Telefon: 0184747967 facebook.com/FeelgoodFridaysUppsala 2014-06-14 14:00 - 22:00 Visor och ballader Plats: Rest. Smultron, Svartbäcksgatan 27 Telefon: 0730670990 www.topi.se/knivstasune

2014-06-22 Musik på Linnés Sävja Gårdsoasen - Per Adman Plats: Linnes Sävja www.gardsoasen.se 2014-06-24 - 2014-07-05 Tornmusik Plats: Uppsala Domkyrka Tel: 018171920 www.musikiuppland.se

Uppsala Peace Party

2014-06-26 19:30 Good Morning Blues Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård www.bjorntjanst.com

2014-08-08 19.30 Veronica Maggio Plats: Botaniska trädgården www.welcomeuppsala.se 

2014-07-02 19:30 Abba Allsång Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se

2014-08-09 16:00 - 21:30 Uppsala Progressive Rock Festival 2014 Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård www.sarfcrimson.se

2014-07-03 Lars Winnerbäck & Weeping Willows Plats: Kap Studenternas welcomeuppsala.se 2014-07-06 19:30 Sarah Dawn Finer Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård www.brink-berger.se 2014-07-09 19:30 Visor på olika vis Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se

2014-08-10 kl 16.00 Orgelkonsert med Barry Jordan Plats: Domkyrkan. Telefon: 018-430 36 30 www.uppsaladomkyrka.se 2014-08-10 13:00 - 17:00 Calle Jularbo - Dragspelkungen Plats: Disagården Telefon: 018 169180 www.upplandsmuseet.se

Triathlon

2014-08-13 19:00 Elvis i Parksnäckan – En femtiotalshyllning Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se 2014-08-14 19:00 Stockholm Lisboa Project Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se 2014-08-15 Uppsala Peace Party Plats: Uppsala Botaniska trädgården www.varaifred.se

2014-09-05 kl 22.00 Orgel och dans Virpi Pahkinen, dansare, Andrew Canning, orgel. Biljetter www.ticnet.se. Plats: Domkyrkan. Telefon: 018-430 36 30 www.uppsaladomkyrka.se

Summar Sp

mber

Limited nu

Buy the Uppsala Card! Read more at page 16-17

Vattenrutschbanor, jetström, vattenkanoner, varma bubbelpooler, stora vattenleksaker och mycket mer i en härlig tropisk miljö. Servering vid poolkanten, Simhall med 10 meters hopptorn och hinderbana. Sommarpooler och servering utomhus. Hur kul som helst!

2014-07-20 16.00 Orgelkonsert med Matthew Martin Plats: Domkyrkan. Telefon: 018-430 36 30 www.uppsaladomkyrka.se 2014-07-23 19:30 Süperstar Orkestar Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se

2014-06-25 - 2014-07-30 18:30 - 21:30 Gammaldans Plats: Disagården Telefon: 018 169180 www.upplandsmuseet.se

2014-07-30 19:30 Uppsala Country Music Night Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se

2014-06-26, 07-03, 07-10, 7-17, 7-24 kl 21.05 Musik vid Gunillaklockans ringning Plats: Helga Trefaldighets kyrka www.svenskakyrkan.se/helgatrefaldighet Tel: 018-430 35 00

2014-08-06 19:30 Ransta Trädgård Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se

2014-02-14 - 2015-01-11 Människan och staden Plats: Upplandsmuseet Telefon: 018169101 www.upplandsmuseet.se

Tropiskt äventyrsbad

2014-07-16 19:30 Den flygande bokrullen Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se

2014-06-25 19:30 P4 Uppland SR Beatles allsång Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se

Öppet alla dagar. Det är lätt att ta sig hit med buss, bil och cykel eller ta en 20-minuters promenad norrut längs Fyrisån. Läs mer på www.fyrishov.se

Välkommen!

Bad & mat Barn 129:Vuxen 179:-

Maj 2014.indd 1

Evenemang 34

2013-06-18 - 2015-06-14 Ursprung – om människans evolution Plats: Paleontologi, Norbyvägen 22 Telefon: 0184712739 www.evolutionsmuseet.uu.se

lender Uppsala Ca lue 79:-) (va included

2014-07-10 19:30 The Refreshments – 25 årsjubileum Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se

2014-07-27 kl 16.00 Orgelkonsert med Silvio Celeghin & Federica Ianella Plats: Domkyrkan. Telefon: 018-430 36 30 www.uppsaladomkyrka.se

Scanna koden och läs mer om Utställningar & Museum

ecial!

149:-

2014-09-05 kl 19.30 Sing-a-long-konsert Uppståndelsesymfonin av G Mahler. Solister, Katarinakören, Orkesterfilialen. Plats: Domkyrkan. Telefon: 018-430 36 30 www.uppsaladomkyrka.se

Utställningar & Museum

2014-05-23 11:16:19

Evenemang 35


Structural Disorder

Sarah Dawn Finer 2014-05-01 - 2014-08-31 Visning Linnés Hammarby Plats: Linnés Hammarby Telefon: +46 18 471 28 38 2014-05-29 - 2014-06-01 12:00 - 16:00 Konst på Linnés Sävja - Anna-Karin Axelsson Plats: Linnés Sävja, Carl von Linnés Väg Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark 2014-02-02 - 2014-12-07 Visning av Skattkammaren Plats: Domkyrkan, ingång Katedralbutiken Telefon: 0184303630 www.uppsaladomkyrka.se

2014-03-08 - 2014-06-08 12:00 - 16:00 The Art of Life – Between tradition and change... Plats: Uppsala konstmuseum, slottet Telefon: 0187272482 www.uppsala.se/konstmuseum

2013-08-25 - 2015-01-11 Visning av domkyrkan Plats: Domkyrkan Telefon: 0184303630 www.uppsaladomkyrka.se

2014-05-01 - 2014-09-30 Visning Linnés Hammarby - på engelska Plats: Linnés Hammarby Telefon: 018 471 28 38 www.hammarby.uu.se

2014-04-25 - 2014-12-31 Rådhuset - då och nu Plats: Rådhuset www.radhusetuppsala.se 2014-05-23 - 2014-09-30 11:00 - 17:00 Hennes samling tävlade med de största i världen Plats: Linnémuseet, Svenska Linnésällskapet www.linnaeus.se

2014-03-19 - 2014-12-31 Upsala-Ekeby - Form i fokus Plats: Uppsala konstmusem Telefon: 0187272482 www.uppsala.se/konstmuseum

2014-06-06 - 2014-06-08 12:00 - 17:00 Konst på Linnés Sävja - foto och datorgrafik Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark

2014-05-24 - 2014-09-14 Mari Simmulson - En färgstark konstnär i industrin Plats: Konstmuseum, slottet ingång E Telefon: 0187272482 www.uppsala.se/konstmuseum

2014-05-25 - 2014-09-14 07:00 - 21:00 Ohana - fin blomma Plats: Botaniska trädgården Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se

2014-05-01 - 2014-09-30 11:30 - 16:15 Visning Linnéträdgården Plats: Linnéträdgården www.linnaeus.se

2013-12-06 - 2014-09-14 12:00 - 17:00 Vår tid på jorden - fotografier av Mattias Klum Plats: Upplandsmuseet Telefon: 018169101 www.upplandsmuseet.se

2014-02-13 - 2014-06-15 Bror Hjorths konst och hem Plats: Bror Hjorths Hus Telefon: 018567030 www.brorhjorthshus.se 2014-06-07 10:00 - 15:00 Skattjakt och blomstertur Plats: Röboåsen Telefon: 0187276313 www.linnestigarna.se 2014-06-08 12:00 - 16:00 Byggnadsvård – Gärdesgårdsbygge vid Soldattorpet Plats: Disagården Telefon: 018-169143 www.upplandsmuseet.se

2014-06-08 15:30 - 16:30 Läraren Linné Plats: Linnés Hammarby Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se

2014-06-18 - 2014-09-14 Christian Partos Plats: Konstmuseum, slottet ingång E Telefon: 0187272482 www.uppsala.se/konstmuseum

2014-07-08 16:00 - 18:00 Redo för äventyr i Håga? Plats: Linnéstigen Hågavandringen Telefon: 0187276313 www.linnestigarna.se

2014-06-11 17:00 - 19:00 Konstvandring med Lisen Hessner Plats: Samling Uppsala konstmuseum Telefon: 0187272482 www.uppsala.se/konstmuseum

2014-06-20 - 2014-06-22 Konst på Linnés Sävja - Cicki Barck-Holst Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark

2014-07-12 - 2014-07-13 Konst på Linnés Sävja - Barbro Lundström Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark

2014-06-14 - 2014-09-14 Ikebana & Contemporary Plant Art Plats: Orangeriet, Botaniska trädgården Telefon: 0184712838 www.botan.uu.se

2014-06-20 - 2014-06-22 Konst på Linnés Sävja - teckning och datorgrafik Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark

2014-07-12 - 2014-07-20 Mats Jansson i Karlssongården Plats: Ekeby by, Vänge

2014-06-14 - 2014-06-15 Konst på Linnés Sävja - Anette Müller Roos Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark

2014-05-24 - 2014-08-30 14:00 - 14:40 Linnés Sävja - guidning Plats: Linnés Sävja- Gårdsoasen Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark

2014-06-15 13:00 - 14:00 Odlad är vild - någon annanstans Plats: Botaniska trädgården, Orangeriet Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se

2014-06-10 17:00 Försommarkväll i Botan Plats: Botaniska trädgården Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se

2014-06-15 13:00 Slottsvisning - Gustav Vasa och hans familj Plats: Uppsala konstmusem Telefon: 0187272482 www.uppsala.se/konstmuseum

2014-05-07 - 2014-09-24 Trädgårdsmästare hos Linné Plats: Linnéträdgården www.linnaeus.se

2014-06-18 - 2014-11-16 Himlen är här Plats: Domkyrkan Telefon: 0184303630 www.uppsaladomkyrka.se

2014-06-15 - 2014-08-31 Tommy Östmar - Guidad visning Plats: Bror Hjorths Hus Telefon: 018567030 www.brorhjorthshus.se 2014-06-15 - 2014-08-17 Bror Hjorths konst och hem - sommarvisningar Plats: Bror Hjorths Hus Telefon: 018567030 www.brorhjorthshus.se

2014-06-28 - 2014-06-29 Konst på Linnés Sävja - Johanna Waldén Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark

2014-07-26 - 2014-07-27 Konst på Linnés Sävja - Alfhild Lennerbrant Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark

2014-07-05 10:00 - 15:00 Skattjakt och växtvandring Plats: Hågadalen Telefon: 0187276313 www.linnestigarna.se

Bilder och rekvisita. T.o.m 28/9 Ö ppet:

Restaurangen öppen mån-sön 11-16.

Vuxen: köp en biljett = fria återbesök under 2014!

Bålsta • Tel 08-411 00 40 www.abergsmuseum.se • www.abergsshop.se

Evenemang 36

Gamla Uppsala

2014-07-19 - 2014-07-20 Konst på Linnés Sävja - Jeanette Öst Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark 2014-06-29 - 2014-08-31 Stadsvandring med domkyrkoperspektiv Plats: Samling domkyrkans huvudingång Telefon: 0184303630 www.uppsaladomkyrka.se

2014-07-02 18:00 - 19:00 Röd som en ros Plats: Botaniska trädgården Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se

StigHelmer

2014-07-19 13:00 Fältvandring kring Ekeby sjö Plats: Ekeby by, Vänge 2014-07-19 15:30 - 16:30 Spel och dobbel Plats: Linnés Hammarby Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se

2014-06-29 11:00 - 17:00 Tusen trädgårdar Plats: Linnés Hammarby Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se

2014-06-28 - 2014-07-06 Konst på Linnés Sävja - olja på duk Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark

Ny utställning på Åbergs Museum:

Mån-ons 11-16, tor 11-19, fre-sön 11-16.

Cirkus Scott

2014-06-11 16:00 - 19:00 Redo för äventyr i Ultuna? Plats: Linnéstigen Ultunavandringen (samling vid Biotopia) Telefon: 0187276313 www.linnestigarna.se

2014-06-01 - 2014-07-24 Vi berättar industriminnen Plats: Salagatan 16 A 2 tr Telefon: 0705213206 www.uppsalaindustriminnesforening.se

2014-06-03 - 2014-07-02 Kvällspaddling i juni och juli Plats: Sunnerstastugan Telefon: 0707481249 www.friluftsframjandet.se/uppsala

Veronica Maggio

2014-07-05 - 2014-07-06 Konst på Linnés Sävja - Ragnar Österlund Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark

2014-06-25, 2014-07-30 Fem arkitekter i Uppsala Plats: Samling Uppsala konstmuseum Telefon: 0187272482 www.uppsala.se/konstmuseum 2014-08-02 - 2014-08-03 Konst på Linnés Sävja - Susanna Laine Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark 2014-08-02 - 2014-08-03 Konst på Linnés Sävja - Eeeva Bromark Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark 2014-08-03 13:00 - 14:00 Blomsterglädje Plats: Botaniska trädgården, Orangeriet Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se

2014-08-09 14:00 Visning av kvarnen i Kvarnberg Plats: Kvarnberg strax före Fiby urskog, Vänge 2014-08-09 - 2014-08-10 Konst på Linnés Sävja - Anne-Britt Stigsdotter Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark

2014-08-24 13:30 - 14:30 Gott och nyttigt Plats: Linnéträdgården Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se 2014-08-30 11:00 - 16:00 Nationell pelargonutställning Plats: Tropiska växthuset Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se

2014-08-09 - 2014-08-10 Konst på Linnés Sävja - Eva Pavek Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark

2014-08-30 - 2014-08-31 Konst på Linnés Sävja - Keramik Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236

2014-06-04 - 2014-08-26 Prova-på-paddling med Friluftsfrämjandet Plats: Sunnerstastugan Telefon: 0707481249 www.friluftsframjandet.se/uppsala

Föredrag & Workshops

2014-08-16 - 2014-08-17 Konst på Linnés Sävja - Stina Zetterberg Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark 2014-08-16 - 2014-08-17 Konst på Linnés Sävja - Uno Larsson Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark 2014-08-20 17:00 - 19:00 Leckevandring: Carl Erik Bergold - Kungsgatan Plats: Samling hörnet Kungsg./Skolg. Telefon: 0187272482 www.uppsala.se/konstmuseum 2014-08-12 - 2014-08-28 Kvällspaddling i augusti Plats: Sunnerstastugan Telefon: 0707481249 www.friluftsframjandet.se/uppsala 2014-08-27 17:00 - 19:00 Leckevandring: Carl Erik Bergold - Strandbodgatan Plats: Östra Ågatan/Västgötaspången Telefon: 0187272482 www.uppsala.se/konstmuseum 2014-08-23 - 2014-08-24 Konst på Linnes Sävja - Gertrud Anderberg Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark

Evenemang 37

Scanna koden och läs mer om Föredrag & Workshops 2014-05-17 - 2014-09-13 Stadsvandringar i klassiska Uppsalakvarter Plats: Domkyrkans huvudentré www.uppsalaexperience.se 2014-06-15 13:00 - 16:00 Det glänser om ullen Plats: Disagården Telefon: 018-169143 www.upplandsmuseet.se 2014-08-06 18:00 - 19:00 Lars Lambert om stadsarkitekten Gunnar Leche Plats: Konstmuseum, slottet ingång E Telefon: 0187272482 www.uppsala.se/konstmuseum 2014-03-23 - 2014-08-31 Människan och Staden - föreläsningsserie Plats: Upplandsmuseet Telefon: 018169101 www.upplandsmuseet.se 2014-08-30 - 2014-08-31 Bondens mat i Uppland + Botaniska trädgården = sant Plats: Botaniska trädgården Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se


2014-06-06 Uppsala kommuns nationaldagsfirande Plats: Parksnäckan www.destinationuppsala.se/nationaldagen 2014-06-06 13:00 - 16:00 Nationaldagsfirande på Disagården Plats: Disagården, Gamla Uppsala Telefon: 018-169143 www.upplandsmuseet.se

2014-06-20 - 2014-06-21 Midsommarfirande på Disagården Plats: Disagården Telefon: 018-169180 www.upplandsmuseet.se 2014-06-29 13:00 - 16:00 Slåtter Plats: Disagården Telefon: 018 169180 www.upplandsmuseet.se 2014-07-01 - 2014-09-07 12:15 - 15:00 Visningar av Uppsala slott Plats: Konstmuseum, slottet ingång E Telefon: 018-7272482 www.uppsala.se/konstmuseum

2014-06-06 - 2014-06-08 14:00 - 15:30 Kämpalekar! Plats: Gamla Uppsala museum Telefon: 018239312 www.raa.se/gamlauppsala

2014-07-02 13:00 - 15:00 Barnens Parksommar - Allsång med sångpiraterna Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018-711411 www.parksnackan.se

2014-06-06 12:00 - 15:00 Linnés Sävja - Nationaldagsfirande Plats: Linnés Sävja Mobiltelefon: 070-516 90 95 www.gardsoasen.se

2014-03-02 - 2014-09-07 Familjesöndag Plats: Bror Hjorths Hus, Telefon: 018567030 www.brorhjorthshus.se

2014-06-08 12:00 - 15:00 Familjedag på slottet Plats: Uppsala konstmusem Telefon: 0187272482 www.uppsala.se/konstmuseum

2014-07-06 - 2014-12-07 Familjesöndag med visning, verkstad och upptäckarväska Plats: Bror Hjorths Hus, Telefon: 018567030 brorhjorthshus.se/visningverkstad.html

2014-05-12 - 2014-06-09 16:30 - 17:30 Sommarfotboll Plats: Diöshallen, Sportfältsvägen 2 Telefon: 018238744 www.fyrisgarden.se 2014-06-14 12:00 Invigning av Pelle Svanslös lekplats Plats: Carolinaparken Telefon: 0187274698 www.uppsala.se/pelle

2014-07-06 13:00 - 14:00 Växter att härma Plats: Botaniska trädgården, Orangeriet Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se

2014-07-13 - 2014-07-20 Temavisningar på Disagården Plats: Disagården Telefon: 018 169180 www.upplandsmuseet.se 2014-07-23 13:00 - 15:00 Barnens Parksommar – Süperstar Orkestar Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se 2014-07-27 13:00 - 16:00 Djuren på bondens gård Plats: Disagården Telefon: 018 169180 www.upplandsmuseet.se 2014-07-27 13:00 - 15:00 Pelle Svanslös jubileum 75 år Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård www.parksnackan.se 2014-08-05 - 2014-08-10 13:30 - 14:20 Inifrån ett slott - en dramatiserad historisk vandring Plats: Uppsala slott/konstmuseum Telefon: 0187272482 www.uppsala.se/konstmuseum

2014-08-17 11:00 - 14:00 Blommor och bin Plats: Botaniska trädgården, Orangeriet Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se

Evenemang 38

> r> ma Ös th am Til l

Sport

Öppet: Mån-fre kl 10-18, lör kl 10-15

Open: Mon–Fri 10am–6pm, Sat 10am–3pm.

Nationaldagen 6/6 kl stängt. Midsommar: 20/6 kl 10-14 och 21/6 stängt. Under juli och augsti även öppet på söndagar kl 11-15.

National Day 6/6 pm closed. Midsummer: 20/6 10-14 and 6/21 closed. During July and augsti also open on Sundays at 11-15.

KOMMUNIKATIONER/ TRANSPORTATION:

SJUKVÅRD/HEALTH CARE: Akut/Emergency, tfn: 112

Arlanda Flygplats/Arlanda Int. Airport Information, tfn: 08-797 60 00

Sjukhus/Hospitals: Akademiska Sjukhusets akutmottagning/Uppsala University Hospital Emergency Unit, tfn: 018-611 00 00

13 72

Scanna koden och läs mer om Sport 2014-05-31 - 2014-06-01 SM i orientering (sprint) Plats: Ok Linnè Telefon: 070 267 38 97 www.orienterings-sm.se/sprint.html 2014-06-06 10:00 - 14:00 Ekebyloppet Plats: Ekeby bruk www.ekebyloppet.se 2014-06-06 - 2014-06-08 Distriktlagsturnering i basket Plats: Fyrishov AB Telefon: 018-250020 www.fyrishov.se 2014-06-15 Svenska Cupen i triathlon Plats: IK Fyris - Triathlon www.uppsala-triathlon.se

55

<<

Til lS

Till Fjällnora, Linnés Hammarby >>

ala

<<

Till

g öpin Enk

Till No Stock rrtä ho lm lje >> ,

Flygbussar/Airport buses Information, tfn: 0771-14 14 14 1060

Busstrafik/Public transport Upplands Lokaltrafik, tfn: 0771-14 14 14

UPPSALA TÄTORT 1. Friluftsmuseet Disagården 2. Gamla Uppsala kyrka 3. Gamla Uppsala museum 4. Linnés Sävja 5. Medicinhistoriska museet 6. Psykiatrihistoriska museet 7. Allianshallen 8. Anders Diöshallen << Till Hammarskog 9. Gränby sportfält 10. Livets Ord 11. Sunnersta stugan 12. Kap, evenemangsområde 13. Museijärnvägen Lennakatten

255

SOS

Sjukvårdsupplysningen / Medical advice by phone: Tfn: 1177

SJ/Train Information, tfn: 0771-75 75 75

Jourapotek/After-hours Pharmacy: Akademiska sjukhuset, ingång 70/ Uppsala University Hospital Entrance 70

Taxi/Taxi Uppsala Taxi, tfn: 018-10 00 00 Taxi Kurir, tfn: 018-12 34 56

BANKER/BANK OFFICES: Normal opening hours Mo – Fr 10am – 3pm

POLIS/POLICE: Tfn: 114 14

VALUTAVÄXLING/ CURRENCY EXCHANGE: FOREX Bank, Gränby Centrum FOREX Bank Uppsala, Kungsgatan 59

2014-07-17 - 2014-07-23 Ungdoms-EM i modern femkamp Plats: Uppsala Modern Femkamp www.uppsalamodernfemkamp.se 2014-08-08 - 2014-08-10 Ungdoms-SM för hundsport 2014 Plats: Ultuna usm2014.wordpress.com

Summar Sp

ecial!

149:-

lender Uppsala Ca lue 79:-) (va included mber

Limited nu

2014-08-07 - 2014-08-09 19:00 - 22:00 Victoriaöppet Plats: Tropiska växthuset Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se 2014-08-10 11:00 - 16:00 Marknad med fårklippning och lammönstring Plats: Linnés Hammarby Telefon: 018-4712838 E-post: bokning@botan.uu.se www.botan.uu.se

tabruk

E4 Til No l Sto rrt ck älj ho e > lm > ,

a

2014-06-20 Midsommarfest Plats: Fyrishov AB Telefon: 018-727 49 50 www.fyrishov.se

288

Sigtun

2014-07-30 13:00 - 15:00 Barnens Parksommar – Pettson & Findus Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se

272

<< Till

2014-06-20 13:00 Midsommarfirande i Ekeby by Plats: Ekeby by, Vänge

2014-08-31 13:00 - 16:00 Skördedag Plats: Disagården Telefon: 018 169180 www.upplandsmuseet.se

2014-07-16 13:00 - 15:00 Barnens Parksommar – Du och jag och min lilla cykel Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se 2014-07-19 10:00 - 16:00 Saradagen med sommarslåtter Plats: Linnés Hammarby, kulturreservatet Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se

TOURIST INFORMATION: Turistbyrån i Uppsala/ Uppsala Tourist Information Office Kungsgatan 59 Tfn: 018-727 48 00 www.destinationuppsala.se

n kvar

2014-06-06 10:00 - 16:00 Öppen hamn Plats: Uppsala hamn Telefon: 0737022228 www.öppenhamn.se

2014-06-20 12:00 - 14:00 Midsommarfirande på Linnés Sävja Plats: Linnés Sävja Telefon: 0706374236 www.hembygd.se/danmark

E4

Ulva

2014-06-04 - 2014-07-01 08:00 - 19:00 Östbergstorpet - Upptäck en levande torparmiljö Plats: Östbergstorpet Telefon: 0739281104

2014-06-16 - 2014-06-19 10:00 - 15:00 Sommarlovskul - Lermonster och ljudskulpturer Plats: Uppsala konstmuseum Telefon: 0187272482 www.uppsala.se/konstmuseum

2014-07-10 - 2014-07-13 Cirkus Scott Plats: Gränby Cirkusplats Telefon: 08-6670980 www.cirkusscott.se

290

ll << Ti

2014-05-23 - 2014-09-30 10:00 - 21:00 Fikaflotten Plats: Gotlandsparken Telefon: 0737022228 E-post: nordwallin@gmail.com www.kulturvidfyrisan.weebly.com

2014-06-16 - 2014-06-18 10:00 - 15:00 Slöjd, Käk och kök Plats: Disagården Telefon: 018-19 46 17 www.upplandsmuseet.se

Karta

Gävle

2014-05-29 - 2014-06-01 14:00 - 15:30 Eld, ljus och värme Plats: Gamla Uppsala museum Telefon: 018239312 www.raa.se/gamlauppsala

2014-07-09 13:00 - 15:00 Barnens Parksommar – Resan till Apolonien Plats: Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Telefon: 018711411 www.parksnackan.se

600 ll << Ti

2014-06-01 13:00 - 17:00 Gamla Uppsaladag med spelmannastämma Plats: Disagården, Gamla Uppsala Telefon: 018-169143

2014-06-15 14:00 - 16:00 Japansk familjedag Plats: Botaniska trädgården, Orangeriet Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se

2014-08-30 11:00 - 16:00 Botans dag med växtmarknad och odlartävlig Plats: Botaniska trädgården Telefon: 018-4712838 www.botan.uu.se

ge in ys lG Til

2014-05-04 – 2014-09-21, Söndagar kl. 12-16 Prästgårdskaféet i Stabby Plats: Stabby prästgård, Stabby backe 1, Tel. 0708/54 06 41 www.stabbygarden.se

2014-07-06 13:00 - 16:00 Leka för att Lära Plats: Disagården Telefon: 018 169180 www.upplandsmuseet.se

<<

Scanna koden och läs mer om Barn & Familj

2014-06-14 - 2014-08-15 Pelle Svanslösvandringar Tel: 0703 905555 Plats: Domkyrkans huvudentré www.uppsalaexperience.se

Till Lö vs

Barn & Familj

>>

PRAKTISK INFO / PRACTICAL INFORMATION

See more! Save more! Buy the Uppsala Card! Read more at page 16-17

Evenemangstips i samarbete med

Dear tourist. With Uppsalakortet our buses and trains are for free. (Please don’t tell the locals.) Travels within the city and the nearest region for only 195 sek. The card also includes loads of other free stuff such as admission to museums, coupons and more. Uppsalakortet is valid for 1 adult and 2 children and is sold at the Tourist Information. More information at whatson.se ul.se 0771-14 14 14

WhatsOn_TRYCK.indd 1

REGIONAL TRAIN

REGIONAL BUSES

CITY BUSES

2011-05-23 13.07


Köp Uppsalakor Köp Uppsalakortet!

BuyCard! The Upp Buy The Uppsala

195:195:/dygn 149:Sommarspecial

Gäller för en vuxen och två barnGäller t.o.m.för 15en årvuxen oc / SEK 195/day. / SEK 195/day. Valid for 1 adult and 2 children Valid for up to 15 ye up to 15 years of age

Uppsalakalender på köpet (värde 79:-) Begränsat antal

ochWhere giltighet Where and where it c Försäljningsställen och Försäljningsställen giltighet to buy and where it cantobebuy used Uppsalakortet säljs året runt på museer, hotell, vandrarhem, campingplatser, The Uppsala Card is sold year round at museum

Uppsalakortet säljs året runt på museer, hotell, vandrarhem, campingplatser, The Uppsala Card is sold year round at museums, hotels, hostels, camping pressbyråer, Center,turistinfoArlanda Visitor Centre samt på Uppsala turistinfosites, newsagents (Pressbyrån), pressbyråer, UL Center, Arlanda Visitor Centre samt påULUppsala sites, newsagents (Pressbyrån), UL Center, Arlanda Visitor Centre as well UL as Center, Arlan rmation, tfn: 018-727 48 00. Kortets erbjudanden kan beroende på säsong at the Tourist Information Office in Uppsala, ph rmation, tfn: 018-727 48 00. Kortets erbjudanden kan beroende på säsong at the Tourist Information Office in Uppsala, phone 018-727 48 00. The card underi året. erbjudanden somentitles presenteras i detta entitles the holder discounts and special offe variera under året. De erbjudanden somvariera presenteras dettaDe nummer av the holder tonummer discountsavand special offers that may to vary during the What’s on gäller förkan detta nummers period. kan ej kombinyearissue according to season. The offers What’s on gäller för detta nummers period. Uppsalakortet ej kombinyear Uppsalakortet according to season. The offers in this of What’s On are valid dur- in this issue eras med andra erbjudanden. perid. The Uppsalawith Cardother may not be use eras med andra erbjudanden. ing this perid. The Uppsala Card may noting bethis used in combination discounts. discounts. To be valid, thethe date (y, m ,d) must be fille OBS! att vara så måste datumNote! (å, m,To d)be vara ifylltthe på date såväl(y, Uppsalavalid, m ,d) mustNote! be filled in on both Uppsala OBS! För att vara giltigt så måste datum (å, m,För d) vara ifylltgiltigt på såväl UppsalaCard and the Parking Card. kortet som på Parkeringskortet. Card and the Parking Card. kortet som på Parkeringskortet.

Du hittar mer info på

Du hittar mer info på

www.whatson.sewww.whatson.se

Ditt frikort

Your passpor

Whats On Uppsala  

Summer 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you