__MAIN_TEXT__

Page 7

MgA. Kateřina Pazourková Před rokem ukončila ateliér Architektura 4 na UMPRUM. V diplomové práci se věnovala Pražské památkové rezervaci, životem za onou uliční kulisou, prostupnosti struktury zástavby a uzavřenosti vnitřního města. Věnuje se práci se světlem, odrazy, výhledy.

Radka Bodzevič Doubravová Narozena v Šumperku. Diplomantka u profesora Vladimíra Kokolii na AVU Praha. Její práce je inspirována mezilidskými situacemi a podmínkami, postavou, identitou v umění, tělem, kůží, hlínou, společností. Kontextem tohoto druhu práce by mohlo být politické umění, tělesné umění, středověké ikony, fresky, identita v umění, psychologie (Rorschachovy testy, gestald), sociologie (hierarchie, pravidla, sociální teplo).

MgA. Ilona Janáčková Roku 2007 zahájila své studium na Akademii výtvarných umění v Praze u pana profesora Miloše Šejna v Ateliéru konceptuální tvorby, kde studovala tři roky. Vedení a umělecká tvorba Miloše Šejna ji v mnohém silně inspirovala a ovlivnila její tvorbu. V roce 2011 nastoupila na stáž do ateliéru Nových médií II. k doc. Anně Daučíkové a roku 2012 odcestovala do Holandska na tříměsíční studijní stáž na Royal Academy of Art in The Hague. Ve svých výpovědích nepřevládá pouze jedno jediné médium, ale vždy se snaží různými prostředky přizpůsobit obsahu. Po stáži v Holandsku však cítila potřebu prohloubit svou tvorbu spojenou s přírodou.

PhDr. Petra Švecová Studentka Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru grafika 2 u profesora

Vladimíra Kokolii (absolvovala stáže – 2016 Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech, 2016 – 2017 ateliér malba 2 doc. Vladimíra Skrepla). Absolvovala mediální studia FSV UK a studovala fotografii na FAMU. Ve své tvorbě pracuje převážně s malbou a videem, mnohdy ovšem i s instalacemi.

MgA. Lenka Hotmarová Absolventka Katedry scénografie na DAMU u profesora MgA. Jana Duška a ateliéru Intermédií u doc. MgA. Mileny Dopitové na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. V současné době se věnuje mimo jiné filmové a divadelní scénografii. Ve volné tvorbě vytváří převážně hravé interaktivní objekty.

Viktor Fuček Narozen 1977 v Komárně. V současné době působí v Bratislavě na Slovensku. Absolvent AVU v Praze a Architektury na TU Bratislava. Zaměřuje se na celou oblast umění vizualizace. V centru jeho zájmu stojí člověk jako hlavní bod, kolem kterého se točí celá historie umění.

Karel Kunc Narodil se 1987 ve Dvoře Králové nad Labem. Absolvoval SPŠSK Hořice – kamenosochařství a AVU Praha interdisciplinární ateliér Jiřího Příhody. Snaží se žít životem cestou žité poezie. Živý se jako výtvarný a enviromentální pedagog. Žije a působí v Praze. V letošních Malostranských dvorcích představí první akci dlouho připravovaného projektu Narozeniny Karla Kunce, ve kterém bude vizuálními experimenty vytvářet drobné autorské designové cykly.

Profile for Vaclav Stojdl

Malostranské dvorky - program 2017  

Malostranské dvorky - program 2017  

Profile for whatslove
Advertisement