__MAIN_TEXT__

Page 6

Nedílnou součástí Malostranských dvorků 2017 jsou samotné instalace a intervence výtvarných umělců. Nejenže tak navazujeme na slavný projekt z roku 1981, zároveň tím rádi dáme možnost vidět a vnímat nádvoří v jiných souvislostech. Proměna perspektivy je ostatně mnohdy to nejlepší, co můžeme zkusit. Na 15 dvorcích můžete vidět díla těchto umělců: Prof. Kurt Gebauer Studoval na Střední škole uměleckých řemesel v Brně (1955 – 1956), Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích (1956 – 1959), a poté na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Vincence Makovského a Karla Lidického. V roce 1965 absolvoval stáž u profesora Otto Herberta Hajka ve Stuttgartu (Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart). V roce 1972 pak u profesora Césara Baldacciniho. Jako sochař ve svobodném povolání pracuje od roku 1969. V roce 1990 byl jmenován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v roce 1992 byl jmenován profesorem Ateliéru veškerého sochařství. Dnes je emeritním profesorem. Je členem Volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, zakládajícím členem Nová skupiny a skupiny Wlastenci – přátelé Penklubu.

MgA.,Bc. Jan Trejbal Pedagog, urbanista, konceptualista. Nejprve vystudoval obor Glass and Free-form design na FA ČVUT a následně pokračoval na AVU v Praze, kde ukotvil svůj zájem do inter-disciplinárních souvislostí mezi uměleckým a přírodovědným pohledem na svět. Výsledkem tohoto procesu bylo založení (od roku 2011) platformy

Neolokator.cz, která se orientuje na tvorbu studií a dlouhodobě podporuje regionální rozvoj. Ve svém odborném vědeckém zaměření se soustředí na možnosti identifikace potenciálů, které mohou sloužit například jako územně-analytické podklady pro místní samosprávy a místní aktéry. Je zakladatelem úspěšného předmětu “Topologie tvorby kulturní krajiny” na AVU v Praze, a aktuálně vyučuje na VŠUP Praha předmět “Veřejný prostor” profesora Kurta Gebauera, kde zodpovídá za exkurzní část.

MgA. Birgitt Fischer Fischer se narodila v německém Offenburgu, v roce 2014 absolvovala magisterské studium na AVU v Praze v ateliéru profesora Milana Knížáka. Ve svých geometrických, živě barevných obrazech, působících téměř jako komiksy, se opakovaně zabývá vnějším světem, prostředím, jež ji obklopuje, a hledáním vlastní identity. Jako základ prací jí slouží různé druhy optických rastrů, v nichž vidí možný způsob zachycování reality. Prostřednictvím základních geometrických tvarů vytváří nové znaky a symboly, jež skládá jako stavebnice a leporela, částečně je doplňuje textem. Zobrazuje také sebe sama v autoportrétech, vybavených ironií a jemným humorem. Obrazy jsou realizovány v sériích, s náměty v jižním Německu i z pobytu v České republice, a dává v nich nahlédnout do svého autentického způsobu myšlení

MgA. Eliška Perglerová Sochařka, intermediální umělkyně se narodila v roce 1987 v Praze. Studovala (2008 – 2014) na Akademii výtvarných umění v Praze (škola J. Zeithammla, škola J. Příhody) a v roce 2012 na Taipei National University of The Arts na Taiwanu.

Profile for Vaclav Stojdl

Malostranské dvorky - program 2017  

Malostranské dvorky - program 2017  

Profile for whatslove
Advertisement