__MAIN_TEXT__

Page 23

THUNOVSKÁ 10

Autorské čtení

Dům U Zlatého stromu

Sobota 27. května 16.00 a 17.00 hodin

Renesanční dům pocházející z poloviny 16. století byl barokně upraven koncem 17. a v 1. polovině 18. století. Architektonicky hodnotný objekt s dochovanými barokními arkádami ve dvoře zachovává ve své hmotě renesanční zdivo. Gotické sklepy jsou dokladem středověké zástavby. Památková hodnota domu spočívá v jeho zachovalých historických konstrukcích. O domě U zlatého stromu (zvaný též Valtrovský) je první zpráva až z r. 1459. Po Bílé hoře propadl konfiskaci, v 60. letech 17. stol. jej získali jezuité a zřídili zde provizorní faru a školu. R. 1694 si vedle postavili novou faru a dům U zlatého stromu prodali. R. 1699 byly oba domy opět spojeny a od r. 1706 v celé budově fungovala farní škola, od r. 1776 pak státní škola. V 1. desetiletí 19. století byl dům z původní školy adaptován na byty. Od roku 2002 do své smrti 2005 v domě žil fotograf Stanislav Tůma.

Otevřeno po celou dobu festivalu.

Michal Šanda (1965) je český básník, prozaik a dramatik. Narodil se u sv. Apolináře, dětství prožil na pražském Smíchově. Po maturitě na Gymnáziu Jana Nerudy vystřídal řadu zaměstnání, od roku 1991 je zaměstnán jako archivář v Institutu umění - Divadelním ústavu. Věnuje se i ediční práci a kulturní publicistice, je šéfredaktorem časopisu Dobrá adresa. Jakub Chrobák (1974) se narodil ve Vsetíně. Vystudoval bohemistiku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a na téže fakultě obhájil doktorský titul. Věnuje se i recenzní a ediční činnosti. Patří k zakládajícím členům časopisu Texty, jehož je redaktorem. Žije v Ostravě. Působí jako odborný asistent na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

Profile for Vaclav Stojdl

Malostranské dvorky - program 2017  

Malostranské dvorky - program 2017  

Profile for whatslove
Advertisement