__MAIN_TEXT__

Page 21

ŠPORKOVA 14

Koncert

ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT

Sobota 27. května, 16.00 a 17.00 hodin

Šporkův palác nebo také Piccolominiovský palác či U dvou zlatých lvů je památka nacházející se v Praze na Malé Straně v ulici Šporkova 321/12. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. V 17. století vznikl palác přestavbou původní renesanční novostavbwy a vlastnilo jej několik šlechtických rodů. Patřili mezi ně např. Piccolominiové, hrabata ze Saurau či Martinicové. V 18. století palác krátce náležel Janu Karlu Šporkovi, po kterém se dodnes jmenuje. Ve druhé polovině 17. století byl palác raně barokně přestavěn pod vedením Santini de Bossiho. V letech 1723 – 1726 proběhla vrcholně barokní přestavba a poté po roce 1783 pozdně barokní. Palác získala Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského již v roce 1852 a využívá jej dodnes. V letech 1992 – 1996 pak proběhla celková rekonstrukce paláce.

Otevřeno po celou dobu festivalu.

Vilém Vlček, hráč na violoncello, student hudebního gymnázia v Praze ve třídě Mirko a Martina Škampy, jeden z nejtalentovanějších hudebníků své generace. V roce 2014 vystoupil v Rudolfinu s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Je členem švýcarského LGT Young Soloists string ensemble.

Profile for Vaclav Stojdl

Malostranské dvorky - program 2017  

Malostranské dvorky - program 2017  

Profile for whatslove
Advertisement