__MAIN_TEXT__

Page 19

VLAŠSKÁ 15

Autorské čtení

U OTČENÁŠE

Sobota 27. května, 16.00 a 17.00 hodin

Dnešní dům čp. 349 stojí na středověkých základech. Objekt byl během 16. století hned dvakrát přestavěn, následně zásadní přestavbou prošel v roce 1814. Úprava fasády pochází z roku 1872. Hodnotná stavba zde vznikla až na přelomu 16. a 17. století. Za třicetileté války dům zpustošen. Kolem roku proběhla 1663 přestavba zednickým mistrem W. Oppenreiderem (již na tři patra), dům měl palácový charawkter. Do roku 1814 proběhly úpravy pro nájemní účely, v roce 1847 pak oprava a přístavba dvorního křídla, roku 1872 následně úpravy v hlavní budově a vytvoření fasády. Část kleneb přízemí je renesanční. Ve východním křídle najdete raně barokní klenby. Pod hlavní budovou se pak nachází sklep středověkého a renesančního původu. V polovině 18. století koupil dům „U Otčenáše“ (čp. 349–III) ve Vlašské ulici 15 v Praze hrabě Filip Nerius (Neri) a hrabě Krakowský z Kolowrat. Hrabě byl podnikavý a ekonomicky velmi úspěšný. Byl komoří a skutečný tajný rada, viceprezident české komory, nejvyšší sudí zemský, nejvyšší purkrabí, Rytíř řádu Zlatého rouna.

Otevřeno po celou dobu festivalu.

Eva Bartoňová Veselá je autorkou textů básnických, prozaických a esejistických, fotografka, novinářka, překladatelka. V roce 2012 získala Cenu Jamese Ragana za anglicky psanou poezii. Petr Stančík (1968) je básník, prozaik, dramatik. Narodil se v Rychnově nad Kněžnou. Vysokoškolská studia na pedagogické fakultě ani na DAMU nedokončil. Pracoval jako učitel a posléze televizní režisér na volné noze. Od roku 1995 se živí jako reklamní textař. Držitel ceny Magnesia Litera za prózu. Žije v Praze. Autorské čtení Neděle 28. května, 16.00 a 17.00 hodin Druhá část čtení Evy Bartoňové Veselé.

Profile for Vaclav Stojdl

Malostranské dvorky - program 2017  

Malostranské dvorky - program 2017  

Profile for whatslove
Advertisement