__MAIN_TEXT__

Page 11

KARMELITSKÁ 15

Neautorské čtení

MĚŠŤANSKÝ DŮM U RAMHOFSKÝCH

Neděle 28. května, 14.00, 15.00, 16.00 hodin

Nárožní třípatrový dům tvoří svým průčelím severní pohledovou kulisu sousednímu kostelu P. Marie Vítězné. Trojkřídlý objekt s klasicistní fasádou se otevírá k bývalé klášterní zahradě. Ve sklepení se nacházejí fragmenty přemyslovské fortifikace, při uliční zdi pak gotický kamenný sklep. První doložená zpráva o domu pochází teprve z roku 1581. Při západní hranici sousedil s farním hřbitovem a ze severu s městským špitálem. Roku 1794 najdeme dům na vyobrazení F a F. Hegerů zachycen jako rozsáhlé třípatrové, ještě renesanční dílo s nevelkými barokními úpravami. Roku 1821 došlo k zásadním klasicistním stavebním úpravám podle návrhu K. Pollaka, jejíž podoba se zachovala dodnes. Další úpravy proběhly v letech 1848, 1886. Objekt je kulturní památka.

Karel Pecka: „Je to přijatelné…“ (čtení z textů Karla Pecky). „A tobě se zdá, že se časy změnily do temnějších barev?“ Neautorské čtení z díla autora, který nikdy nenapsal nic, co nechtěl, co si nemyslel, za co by se museli on a česká literatura stydět. Karel Pecka (1928 – 1997) je znám především jako autor románů a povídek z prostředí komunistických lágrů, kde strávil deset let života, ale jeho dílo je tematicky i žánrově mnohem obsáhlejší. Pásmo sestavené z povídek (Malostranské humoresky, Svůdnost černé barvy), románů (Veliký slunovrat, Štěpení), publicistických textů (samizdatový měsíčník Obsah, exilový časopis K–231 a další) a vzpomínek (Jan Lukeš: Hry doopravdy) představuje Peckovo dílo, ve kterém se pokusil překročit post-vězeňské trauma a zobrazil proměnlivost doby od konce šedesátých do počátku devadesátých let. V úvodní přednášce Karla Pecku a jeho dílo přiblíží Markéta Kořená, pásmo z textů přečtou členové Spolku Dobrá čeština.

Otevřeno po celou dobu festivalu.

Profile for Vaclav Stojdl

Malostranské dvorky - program 2017  

Malostranské dvorky - program 2017  

Profile for whatslove
Advertisement