Page 1

Christelijke basisschool W.G. van de Hulst W.G. van de Hulststraat 1 8162 XG Epe 0578-613565 E-mail: directie@wgvandehulst-epe.nl

Epe, vrijdag 6 september 2013

Geachte ouders van groep 3, 5 en 7 en ouders van nieuwe leerlingen. Op donderdag 26 september is de Oudervertelavond. U bent hier van harte voor uitgenodigd. Het is de bedoeling dat u als ouder, in een gesprek van tien minuten, de leerkracht vertelt over uw kind. De bijgevoegde vragenlijst is het uitgangspunt van het gesprek. Wilt u deze vragenlijst thuis invullen en uiterlijk maandag 16 september bij de leerkracht inleveren.

Bijgevoegd is een overzicht van alle tijden van de leerlingen van de klas. Het is de bedoeling dat alle uitgenodigde ouders komen. Wilt u, als u echt verhinderd bent, zelf ruilen met andere ouders en dat schriftelijk doorgeven aan de leerkracht.

Met vriendelijke groeten, namens het team, Karla Meijer

Vdh uitnodiging oudervertelavond 2013