Page 1

2 December 2012 Overblijfafspraken voor kinderen •

Het overblijfrooster hangt bij de ingang, in het halletje, van de school en op het raam van groep 1/2, en wordt van te voren door de ouders / kinderen ingevuld. Op de overblijfdag moet voor 8.30 uur een kruisje zijn gezet. Leerlingen die vergeten zijn kruisjes te zetten worden ingezet als corveeër. Dit geldt alleen voor bovenbouw leerlingen.

Leerlingen mogen, als zij zijn aangemeld als overblijver, onder geen beding zomaar het plein afgaan, of zonder toestemming naar huis of met een vriendje of vriendinnetje mee. De ouders van kinderen die wel zijn aangemeld als overblijver en niet aanwezig zijn bij het overblijven worden gebeld. We moeten immers weten waar het kind is!

Op het plein gelden de pleinregels van de school, maar tijdens de overblijf mogen de kinderen op het gehele schoolplein spelen. Voetballen alleen op het voetbalveldje!

De kinderen mogen niet in de klassen komen met uitzondering van het vrije lokaal bij slecht weer.

Om 12.15 uur gaan de kinderen naar binnen. Ze hangen hun jas aan de kapstok, gaan naar het toilet en wassen hun handen voor het eten.

Tijdens het eten staan de tassen op de grond. Spelletjes, boeken, knuffels en dergelijke blijven tijdens het eten in de tassen. Jassen hangen aan de kapstok.

De kinderen hoeven niet al hun brood op te eten, maar wat ze niet opeten gaat mee terug naar huis.

We raden ouders aan om in plaats van snoep fruit mee te geven. Snoep wordt pas na de boterhammen gegeten.

Tijdens het eten wordt de deksel van de broodtrommel gebruikt om de tosti’s op te leggen. Graag de naam van de leerling op de binnenkant van de deksel zetten.

De kinderen ruimen hun spullen in de tas, gooien hun rommel weg en brengen de tas weg. De kinderen gaan daarna bij mooi weer buiten spelen op het plein. Speelgoed dat bedoeld is voor binnen mag niet mee naar buiten.

Wie zich niet aan de afspraken en regels houdt, wordt hier door de overblijfmedewerker op aangesproken.

De overblijfmedewerkers hebben het recht om kinderen die zich ongewenst gedragen straf te geven. Bijvoorbeeld door het kind even apart, maar wel in het zicht, te zetten. De overblijfmedewerker haalt het kind zelf weer op en bespreekt de straf even kort. Wanneer dit niet helpt wordt de groepsleerkracht gewaarschuwd. We hanteren tijdens de overblijf zoveel mogelijk de kanjerregels.

Indien een kind regelmatig moet worden gestraft, stelt de leerkracht ouders hiervan op de hoogte.

Wanneer het gedrag niet verbetert kan de toegang tot de overblijf , voor een bepaalde periode, worden ontzegd.

Overblijfregels  

Regels voor het overblijven.