Page 1

Onderzoek naar  bewegen  en  sport  in  de  gemeente  Epe     De  gemeente  Epe  vindt  het  belangrijk  dat  er  voldoende  mogelijkheden  zijn  voor  kinderen  om  in  aanraking  te   komen  met  sport  en  bewegen.  Het  is  daarom  belangrijk  dat  de  activiteiten  in  de  gemeente  afgestemd  zijn  op   de  wensen  en  behoeften  van  de  kinderen.  Daarom  krijgt  uw  kind  binnenkort  op  school  een  vragenlijst  waarin   ze  mogen  aangeven  wat  hun  wensen  zijn  op  het  gebied  van  bijvoorbeeld  gym  en  sporten.         Met   het   anonieme   onderzoek   wil   de   gemeente  Epe   de   behoeften   van   alle   kinderen   in   kaart   brengen.   Zo   wordt   duidelijk   wat   kinderen   leuk   vinden   of   wat   ze   ervan   weerhoudt   om   te   sporten   of   te   bewegen.   Ontbreken   bepaalde   voorzieningen   zoals   pleintjes   of   trapveldjes?   Is   de   bereikbaarheid   van   een   locatie   niet   goed?   Staat   een   lichamelijke   beperking   in   de   weg   om   deel   te   nemen   aan   activiteiten?   Op   deze   vragen   zal   het   onderzoek   antwoord  geven.       In   de   week   van   3   t/m   7   maart   worden   vragenlijsten   uitgedeeld.   De   kinderen   uit   groep   5   t/m   8   vullen   de   vragenlijst  op  school  in.  Kinderen  uit  groep  1  t/m  4  nemen  de  vragenlijst  mee  naar  huis.  Zou  u  samen  met  uw   zoon   of   dochter   de   vragenlijst   willen   invullen?   Na   het   invullen   mag   u   de   vragenlijst   meegeven,   zodat   de   vragenlijsten  op  school  verzameld  kunnen  worden.     Ontzettend  bedankt  voor  de  medewerking!     Hartelijke  groeten  (mede  namens  Hans  de  Wilde  van  de  Gemeente  Epe),     Eralt  Boers   Projectleider  sportparticipatieonderzoek  Gemeente  Epe  2014  

Onderzoek sport en bewegen epe