Page 1

Nieuwbouw Unilocatie Wachtelenberg te Epe

Nieuwsbrief

8 mei 2014

Dit is de eerste nieuwsbrief omtrent de bouw van de nieuwe Unilocatie Wachtelenberg te Epe. In deze nieuwsbrief wordt teruggekeken vanaf het moment waar we nu staan naar de start van de bouw. We zitten niet stil en er hebben al diverse bouwactiviteiten plaatsgevonden. Naast de bouwactiviteiten zijn er een aantal feestelijke momenten met de toekomstige bewoners en overige belanghebbenden geweest. Deze nieuwsbrief neemt u mee in een vogelvlucht langs al deze gebeurtenissen tot aan het moment van nu. Het begon allemaal met het overdragen van het terrein. Na het overdragen van het bouwterrein van de gemeente aan WAM&VanDuren, is op 3 maart gestart met de bouwwerkzaamheden. Op dat moment is gestart met het uitzetten van het gebouw en later met het ontgraven van de bouwput. Op de foto links is te zien hoe de situatie was op het terrein bij aanvang van de werkzaamheden. Het inrichten van de bouwplaats, door middel van het plaatsen van bouwhekken en de eerste keten zorgde in de eerste week al voor een transformatie van het terrein.

Op 12 maart was het grondwerk fase 1 gereed. Dit betekende dat er kon worden gestart met het aanbrengen en boren van bronnen voor de warmtewisselaar. Totaal zijn er inmiddels 36 bronnen aangebracht met een diepte van 136 meter. In de bronnen komen dubbele U-wisselaren. Door het circuleren van water door deze wisselaren, wordt temperatuur uit de bodem gebruikt om het gebouw te verwarmen of te koelen. In de winter gaat er koud water de bodem in, dit water warmt op door de temperatuur in de bodem. Vervolgens komt dit warme water weer boven en zorgt ervoor dat het gebouw kan worden verwarmd. In de zomer werkt dit principe andersom. Door toepassing van dit systeem wordt een energiezuinig gebouw gerealiseerd.

Op donderdag 13 maart rond 16:00 heeft de eerste officiele handeling plaats gevonden. Deze vond plaats door wethouder Berkhof van gemeente Epe en afgevaardigden namens Stichting Proo en Procon. Namens Procon was dhr. Leeflang aanwezig.


De kinderen van de Hoge Weerdschool hebben de bouwlocatie van hun nieuwe school bezocht. Dit vond plaats op 17 maart. De kinderen hebben symbolisch de start van de bouw gevierd door met z’n allen een kring te vormen op de plek waar de buitenmuren van hun school zal verrijzen. Op deze wijze is duidelijk te zien hoe groot de toekomstige school zal worden.

Hiernaast is de boorstelling te zien waarmee de firma Duratherm de bronnen heeft geboord voor de energiezuinige installatie welke in het gebouw komt. Hiermee is gestart op 31 maart en de laatste bron ging op 8 april de grond in. De leidingen van deze bronnen zijn kort daarna ook allemaal aangebracht. Hierna kon worden gestart met de funderingswerkzaamheden. De funderingswerkzaamheden bestaan onder andere uit het bekisten van de fundering, het plaatsen van de benodigde wapening in deze bekisting en vervolgens het storten van het beton.

Op 1 mei was de bekisting en de wapening gereed om er vervolgens 130 m3 beton in te storten. Met de wapening en de fundering vormt dit de fundering van de nieuwe Unilocatie. In week 20 wordt gestart met het funderingsmetselwerk waar aansluitend de begane grondvloer op gelegd wordt.


Op 8 mei zijn door de scholen Hoge Weerdschool en W.G. van de Hulst school "capsules" met eigentijdse schoolspullen, toekomstwensen en plannen ingestort welke door de kinderen in de capsules is gestopt. Als het gebouw in de verre toekomst gesloopt wordt dan kunnen deze capsules geopend worden en kan men zien wat de kinderen van Epe in 2014 voor een gedachten en vooruitzichten hadden! Bouwspreekuur Vanaf 15 mei a.s. zal er gedurende de bouw op iedere donderdag van 15.00 – 16.00 uur een bouwspreekuur plaatsvinden op de bouwlocatie Wachtelenberg in Epe. Tijdens dit spreekuur kan er zonder afspraak vragen worden gesteld aan de uitvoerder omtrent de bouw, veiligheid, bouwverkeer etc. Dus heeft u vragen over de bouw, laat het ons weten en kom donderdag langs! Het uitvoeringsteam WAM&VanDurenBouw

Nieuwsbrief ontvangen? Meldt u aan via wachtelenberg@wamenvanduren.nl Of volg ons via: Facebook: www.facebook.com/wachtelenberg Twitter: www.twitter.com/wachtelenberg

Nieuwsbrief nieuwbouw unilocatie wachtelenberg te epe  
Nieuwsbrief nieuwbouw unilocatie wachtelenberg te epe  
Advertisement