Page 1

`

‘t Hulstnieuws Mei 2013

Trefwoord

Jarigen in mei en begin juni

Week 19 en 20: Er is een tijd Over wijsheid, ervaring, leren en onderwijzen en het doorgeven van levenswijsheid.

In mei en begin juni hopen de volgende kinderen jarig te zijn:

Bijbel: Prediker Week 21 en 22: Een lach en een traan Wat maakt je gelukkig en wat doet je verdriet? Wat ontbreekt soms aan het leven om gelukkig te zijn? Bijbel: Job ‘Soms heb je een dag: een smile op je snoet. Je voelt je heel vrolijk om wat er gebeurt. Maar soms wordt je dag verdrietig gekleurd. Dan gaat het mis en verlies je de moed.’ In het thema ‘Een lach en een traan’ gaat het echter ook om ‘de grote dingen van het leven’, zoals een nare ziekte, of de ervaring dat je op je eigen school niet meer echt mee kunt doen. Het is de voor- en tegenspoed waaraan niemand ontkomt. Ook Job niet. In de Bijbel vinden we zijn verhaal. Over hoe hij aanvankelijk heel gelukkig is. Met een mooie boerderij, veel knechten en vee, en vooral: kinderen. Maar dan gaat het vee dood en verliest Job ook nog zijn kinderen. Hij heeft niets meer. Waarom overkomt Job dit? Heeft hij er schuld aan? Job vraagt het aan God en dan leert hij een van de moeilijkste dingen die een mens kan leren. Namelijk dat het leven vragen kent waarop geen antwoorden mogelijk zijn. Niet alleen de vreugde maar ook het verdriet hoort nu eenmaal bij het leven. Dat betekent niet dat je je daarbij moet neerleggen. God laat Job niet alleen in zijn verdriet. Mensen kunnen elkaar steunen. Een arm om een schouder, een knipoog op het juiste moment. CliniClowns genezen geen ziekte maar laten een kind weer kind zijn in plaats van een patiënt. Edukans tovert niet zomaar landen in het Zuiden om in een paradijs maar verbetert de toekomstkansen van kinderen daar door goed onderwijs mogelijk te maken. Niet alle vragen in het leven kennen een antwoord. En juist daarom praten we ook over die vragen in school.

Lieneke van Dorp Twan Koesveld Chantal Bruis Rachel Spronk Isabella v Valkenburg

groep groep groep groep groep

6 6 4 8 5

22 mei 26 mei 30 mei 6 juni 7 juni

We wensen iedereen een fijne dag!

Welkom! We heten deze maand veel kinderen welkom: Sarah Poort, Willemijn van de Vosse, Ruth Groeneveld, Lisette Witteveen, Levi Bosman en Jemuel van Veldhuizen gaan allemaal in groep 1 beginnen! Allemaal van harte welkom, en we wensen jullie een fijne tijd bij ons op school.

We nemen afscheid Chantal Bruis (groep 4) gaat met haar moeder en broer verhuizen naar een andere woning in Vaassen. Zij zal daar naar basisschool het Mozaïek gaan. We wensen Chantal veel plezier op haar nieuwe school!

Geboren Sarah Vos uit groep 1 heeft er weer een zusje bij gekregen, Noa Esther! We wensen familie Vos heel veel geluk en gezondheid toe. Het geboortekaartje staat achterin deze nieuwsbrief.

Afscheid juf Elly Zeilstra Juf Elly Zeilstra gaat na jarenlang met veel plezier te hebben lesgegeven aan onze kinderen met pensioen. Met ingang van de zomervakantie gaat zij ons verlaten. We zijn al druk met de voorbereidingen voor haar afscheid en in de volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover informeren. Haar lesdagen die nu vrijkomen zullen worden ingevuld door Marijke Verwolf. Zij komt van basisschool de Violier uit Vaassen, die ook onder Stichting ProCon valt, waar teveel formatie was. De groepsindeling voor volgend schooljaar (20132014) is nog niet helemaal rond. Zodra dit bekend is krijgt u hierover bericht.

Entreetoets groep 7

Bloemenpad Onze kleuters gaan samen met de kleuters van de Hoge Weerdschool en de peuters van de Buurtkabouters een lentewandeling maken op woensdagmorgen 12 juni.

De komende weken gaan de kinderen van groep 7 hard aan het werk met de entreetoets van Cito. Ze moeten 16 opdrachten maken die we verdelen over 3 weken. De opdrachten gaan over taal, rekenen en studievaardigheden. Als leerkrachten kunnen we aan de hand van de uitslag van deze toets bekijken waaraan we in groep 8 nog extra aandacht moeten besteden. Ook krijgen de kinderen zelf een uitslag over deze entreetoets.

Kijk ook eens op http://www.wgvandehulstschool.nl !!!


De Koningsspelen

Rubbertegels in de aanbieding

De vrijdag voor de meivakantie hielden wij onze Koningsspelen, georganiseerd door juf Leonie. Het was een druilerige en frisse dag, vooral voor de bovenbouwkinderen, maar dat maakte het plezier bij de sportactiviteiten niet minder! De onderbouw kinderen hebben enthousiast deelgenomen aan diverse spelletjes en spelen in de klassen en in de hal van de school. Het hoog(s)tepunt was de klimwand in de PWA hal voor de bovenbouw. Zelfs juf Jolanda klom helemaal naar boven. Voor de kinderen is het een onvergetelijke happening geworden waardoor ze zich deze historische dag vast hun leven lang zullen weten te herinneren. Alle ouders die ons hierbij geholpen hebben wil ik van harte bedanken en met name juf Leonie zonder wiens tomeloze inzet deze dag niet zo’n succes zou zijn geworden.

Nu wij gras om onze speelbuizen hebben liggen, hebben wij de rubbertegels over. De tegels liggen weer mooi plat te worden bij familie van Emmerik. Wie belangstelling heeft voor deze tegels, om ze bijvoorbeeld onder een speeltoestel in de tuin te leggen, mag ze voor een klein bedrag komen ophalen. Graag contact opnemen met Ingrid van Emmerik.

Vakantierooster 2013-2014 Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Extra week groep 1 t/m 4 Zomervakantie

21 t/m 25 oktober 2013 23 december 2013 t/m 3 januari 2014 17 t/m 21 februari 2014 18 april t/m 5 mei 2014 29 en 30 mei 2014 9 juni 2014 Nog nader te bepalen 21 juli t/m 29 augustus 2014

Verder zijn er ook nog vrije vrijdagen voor groep 1 t/m 4, die we meestal voor een vakantie of een weekend plakken, en nog een Proconstudiedag waarop alle kinderen vrij zijn. Deze data krijgt u in een volgende nieuwsbrief.

Vierdaagse Een groot aantal kinderen heeft zich inmiddels opgegeven om mee te lopen met de avondvierdaagse. Ook menig ouder begeleidt zijn of haar kind(eren) op een of meer avonden. Gezellig! Bij de 5 km hebben we genoeg ouders die voor of achter willen lopen om zo de groep bij elkaar te houden. Bij de 10 km helaas nog niet. Het is in het belang van onze kinderen dat ook daar in ieder geval 1 ouder voor en achter loopt. Dus, mocht u toch bereid zijn om 1 (of meerdere avonden) te begeleiden, geef dat dan even door aan Ellen of Marijke. Kinderen die zich via school hebben opgegeven ontvangen in de week voor de vierdaagse verdere informatie. Namens de ouderraad: Ellen van der Maten (ellenvandermaten@chello.nl) Marijke Gerritsen

Pleinwerkdag De pleinwerkdag die gepland staat voor zaterdag 25 mei gaat niet door. De vorige pleinwerkdag is er al zoveel werk verzet dat het niet nodig is om nu veel ouders op te roepen. Wel willen we binnenkort het plein weer een keer gaan vegen. Hiervoor maken we dankbaar gebruik van de veegmachines van familie van Emmerik en familie van der Maten. (Zand)opscheppers kunnen we hierbij natuurlijk wel gebruiken! Sterke ouders die hierbij willen helpen kunnen zich melden bij Ingrid van Emmerik.

Mediawijsheid Computers, internet, games, social media… al deze zaken hebben een grote aantrekkingskracht op leerlingen uit de bovenbouw (en misschien ook al wel op leerlingen uit de onderbouw). Vanachter de computer bouwen kinderen een netwerk op van vrienden en bekenden. Kinderen beseffen niet altijd dat de nieuwe media niet zonder gevaren zijn. Mediawijsheid leert kinderen om te gaan met de invloeden van de digitale media. In groep 7/8 zijn we gestart met het geven van een aantal lessen, die behoren bij het lespakket “Mediawijsheid”. Het lespakket ‘Mediawijsheid’ bestaat uit 6 lessen die kinderen bekend maken met de verschillende aspecten van digitale media. Het lespakket gaat met name in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling met betrekking tot een veilige omgang met internet, sites, profielpagina’s, games, cyberpesten en reclame. Iedere les bestaat uit een filmpje en een digitale praatplaat over het onderwerp dat in die les behandeld wordt. We gaan met elkaar over het onderwerp in gesprek en de kinderen kunnen vervolgens zelf nog aan de slag met de bijbehorende werkbladen.


Nieuws uit groep 3-4 Van 15 t/m 26 mei is de Annie M.G. Schmidt week. Elk jaar in de maand mei wordt er aandacht aan deze bekende schrijfster besteed. Dit jaar staan de boeken van Jip en Janneke centraal: de twee buurkinderen die al zo'n 60 jaar lang op bijna elke boekenplank te vinden zijn. In deze periode besteden wij in de groepen hier ook aandacht aan. In groep 3/4 b.v. hebben wij een tentoonstelling gemaakt van de boeken van deze populaire schrijfster. Kom gerust eens kijken, dan zult u verrast zijn van de hoeveelheid leesboeken , gedichten en liedjes die door haar zijn geschreven. Misschien kunt u thuis hier ook aandacht aanbesteden door samen een boek of gedicht van haar te lezen. Het zijn vaak grappige en ondeugende verhalen. Voorlezen en samen lezen met uw kind is belangrijk. In groep drie beginnen we hier al mee. Iedere week mag iemand een voorbereid boek voorlezen bij de kleuters. Best spannend, maar heel leerzaam.

ď€ ď€ 

Agenda 20 mei 28 mei 31 mei 3 - 7 juni 12 juni 12 -14 juni 14 juni 17-21 juni 25 juni 27 juni

Pinksteren, kinderen vrij kledinginzameling gr 5/6 zwemmen avond4daagse gr 1/2 bloemenpad gr 7/8 kamp gr 5/6 zwemmen gr 1 tm 4 vrij schoonmaakavond studiedag team, kinderen vrij

Met vriendelijke groeten van het team.

Nieuwsbrief mei 2013  

Nieuwsbrief mei 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you