Page 1

December Het wordt lichter op weg naar kerst We steken een kaars aan: de eerste brandt, aandacht voor wie we niet horen. Een kind zonder huis, zonder bed, zonder thuis. Het wordt lichter op weg naar kerst. We steken een kaars aan: de tweede brandt, aandacht voor wie we niet horen. Een vrouw zonder geld, die niet meedoet, niet telt. Het wordt lichter op weg naar kerst. We steken een kaars aan: de derde brandt, aandacht voor wie we niet horen. Een man zonder hoop, voor geweld op de loop. Het wordt lichter op weg naar kerst. We steken een kaars aan: de vierde brandt, aandacht voor wie we niet horen. Voor wie je niet kent, zonder naam, onbekend. Het wordt lichter op weg naar kerst. We steken een kaars aan: de grootste brandt; nu wordt het kerstkind geboren. Hij luistert naar klein, naar wie sprakeloos zijn. Het wordt lichter door hem met kerst. (uit onze methode trefwoord)

Trefwoord Week 50 en 51 (9 t/m 20 december): Goed gehoord! Inhoud: Over de kleinen, armen en verdrukten in deze wereld die nooit gehoord worden. En over de opdracht om juist hun een stem te geven. Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2)

Jarigen in december In december hopen de volgende kinderen jarig te zijn: Miriam van Huizen Levi Eikelboom Germaine Keizer Myrthe Brink Willemijn van Dorp

Groep 4 Groep 1 Groep 5 Groep 4 Groep 6

3 dec 13 dec 14 dec 17 dec 20 dec

Joris van der Heijden is 19 december jarig! Hij wordt 12 jaar. Na zijn langdurige ziekteperiode volgt Joris onderwijs aan de Twijn in Zwolle. Misschien willen jullie Joris een kaartje sturen? Het adres is spoorlaan 7, 8162 BP Epe Geboren Ruth Groeneveld uit groep 1 heeft een broertje gekregen! We wensen familie Groeneveld heel veel geluk en gezondheid toe. Het geboortekaartje staat achterin deze nieuwsbrief. Epe on Ice We hebben ons opgegeven voor Epe on Ice met de voorkeur voor donderdag 19 december. Op dit moment is ons nog geen dagdeel toegewezen. We willen gaan schaatsen met groep 1 t/m 8. U hoort hier nog meer over. Schoolvoetbaltoernooi 2014! Heb je zin om mee te doen en heb je vergeten het aanmeld formulier in te vullen…. dan kun je je voor 4 december nog opgeven via onderstaand e-mailadres. hulstschoolvoetbal@hotmail.com Graag naam, groep en geboortedatum vermelden bij opgave. Surfspot.nl SURFspot.nl is dé ICT-webwinkel waar ouders van basisschoolleerlingen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen.

www.wgvandehulstschool.nl


Buurtsportcoach De Buurtsportcoaches organiseren sport- en beweegactiviteiten voor jong en oud en stimuleren een gezonde en actieve leefstijl in de gemeente Epe. Namens stichting Koppel is Rik van Voorst op dinsdag tussen de middag aanwezig om de kinderen die overblijven spelsuggesties te geven en hen te stimuleren tot bewegen. De kinderen mogen zelf kiezen of ze hieraan deelnemen.

Kijkochtend Veel ouders hebben begin november gebruik gemaakt van de mogelijkheid een kijkje te nemen in de klas.

Pietengym 5 december Ook dit jaar heeft piet weer contact opgenomen met de gymjuf. Donderdagmiddag 5 december gaan we pietengym doen! Het zou leuk zijn als jullie als piet of sint verkleed naar de gymzaal komen. Liever niet schminken i.v.m. afgeven op materialen. Verslag pleinwerkdag Zaterdag 2 november is de tuinploeg weer hard aan de slag geweest. De bomen zijn flink gesnoeid, het blad is weggehaald en de struiken zijn weer wat ingekort. Ik wil de tuinploeg heel hartelijk bedanken voor hun fantastische inzet en het beschikbaar stellen van hun professionele materialen. Super dat de ouders, zelfs op zaterdag, zo hard voor de school willen lopen! Koffie drinken Ook dit jaar willen we graag alle ouders uitnodigen om in de laatste schoolweek van het jaar ’s morgens koffie te komen drinken. U bent van harte welkom op dinsdag 17 december en donderdag 19 december. De koffie staat klaar vanaf 8.20uur in de hal. U komt toch ook?

Afscheid Na een aantal jaren met veel plezier bij jullie op school gymles te hebben gegeven is het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen ga ik een opleiding tot verpleegkundige volgen in het Gelre ziekenhuis. Aangezien dit een fulltime leer-/werktraject is heb ik helaas moeten besluiten om per 1 januari 2014 te stoppen op de W.G. van de Hulstschool. Gelukkig hebben we een goede opvolger kunnen vinden in Jeroen van de Wetering. Ik zal de W.G van de Hulstschool zeker gaan missen en wens jullie allemaal het beste toe. Met vriendelijke groet, Leonie Klooster

www.wgvandehulstschool.nl


Nieuwe gymleerkracht Zoals u al heeft kunnen lezen neemt juf Leonie Klooster met ingang van 1 januari 2014 ontslag als vakleerkracht gym aan onze school. Zij gaat de in-service opleiding voor verpleegkundige volgen in het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn. Vanaf 1 januari komt Jeroen van de Wetering de gymlessen verzorgen. Jeroen werkt al als gymleerkracht op de Anne de Vriesschool en de K. Norelschool, die ook bij Stichting Procon horen, en krijgt dus uitbreiding van lesuren. Op donderdagmiddag 5 december komt hij kennismaken met de kinderen. Het gymrooster wordt vanaf 1 januari 2014 als volgt:

Even voorstellen Beste ouders, verzorgers en leerlingen, Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Jeroen van de Wetering en m.i.v. 1 januari 2014 neem ik de gymlessen van Juf Leonie over. Ik ben 27 jaar en heb altijd in Epe gewoond. Sinds een aantal maanden woon ik in Heerde. Mijn onderwijsbevoegdheid heb ik gehaald op de CALO in Zwolle. Een van mijn grooste hobby's is het geven van voetbaltrainingen. Naast de gymlessen op de WG van de Hulstschool, geef ik ook de gymlessen op de KNorelschool en de Anne de Vriesschool. Ik kijk er erg naar uit om u/jullie te ontmoeten. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden dan hoor ik het graag van u/jullie.

Dinsdag groep 1/2 groep 3/4 groep 5/6

13.1513.55 13.5514.35 14.3515.15

groep 3/4

08.3009.10

meester Jeroen Groet, meester Jeroen Jeroen van de Wetering meester Jeroen

Vrijdag

groep 7/8 groep 7/8

09.1009.50 09.5010.30

meester Jeroen meester Jeroen meester Jeroen

De kinderen van groep 1-2 worden op dinsdagmiddag om 13.10 uur bij de sporthal verwacht. De kinderen die overblijven op school lopen samen met de leerkracht naar de sporthal. De kinderen van groep 3-4 worden op vrijdagmorgen om 8.30 uur bij de sporthal verwacht.

Overblijven Vrijdagavond 22 november hebben we onder het genot van een kopje koffie afscheid genomen van Ellen van der Maten als overblijfcoördinator. Bijna 4 jaar heeft Ellen zich ingezet om het overblijven voor onze kinderen plezierig te laten verlopen. De afgelopen weken heeft zij haar taak overgedragen aan Marjo Menning en haar ingewerkt in de vele roosters en schema’s. We wensen Marjo succes met haar nieuwe taak als overblijfcoördinator en we willen Ellen hartelijk bedanken voor haar inzet.

www.wgvandehulstschool.nl


Edukans, actie schoenmaatjes Wat een mooi gezicht was het: Al die mooi versierde schoenendozen, die de school in werden gebracht. Schoenendozen gevuld met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor het meewerken aan de actie schoenmaatjes van Edukans! We hebben vorige week dinsdag 52 dozen bij het inleverpunt in Vaassen ingeleverd.

Opbrengst lopathon Een geweldig bedrag heeft de lopathon van donderdag 17 oktober opgeleverd: â‚Ź2484,75 ! Wat een enorm bedrag! Heel erg bedankt voor uw en jullie bijdrage! De helft van het geld gaat naar de organisatie Compassion en de andere helft gaan we besteden aan onze eigen schoolbibliotheek. U hoort nog van ons wat we precies gaan aanschaffen. Het bedrag voor Compassion is symbolisch al aan meneer van Huizen overhandigd. Hij heeft vorig jaar voor deze organisatie een marathon gelopen in Uganda. Hij heeft ons een aantal weken geleden over deze marathon verteld en er mooi beeldmateriaal bij getoond. Hij is van plan in mei 2014 in Kenia de marathon te lopen voor Compassion.

Hoofdluis Afgelopen maanden hebben we te maken gehad met hardnekkige hoofdluis die moeilijk onder controle te krijgen was. Op scholen waar veel kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. Luizen is dus niet iets om je voor te schamen, maar we kijken samen hoe we dit zo goed mogelijk kunnen voorkomen en/of verhelpen. School en ouder(s)/verzorger(s) moeten samen hun verantwoordelijkheid nemen bij bestrijding van hoofdluis. School neemt daarom een aantal voorzorgsmaatregelen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Deze staan vermeld in ons hoofdluisprotocol. Het is aan de ouder(s)/verzorger(s) om de kinderen zelf regelmatig te controleren op hoofdluis, dit te melden op school als hoofdluis gesignaleerd wordt en dit zo nodig te behandelen. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden op onze school is er een hoofdluiscommissie. Deze bestaat uit: Anne van Essen Helga Jager Henriet Regterschot DiĂŤlle Berkhoff Jacoline van Dorp Marry Vijge ( namens het team) Deze commissie heeft als taak om na alle schoolvakanties de kinderen nog eens extra te controleren op hoofdluis en de ouders te benaderen als er hoofdluizen worden geconstateerd. Onlangs is besloten om na elke vakantie preventief de luizenzakken aan de kapstok te hangen. Blijkt na de controle dat er geen hoofdluis is dan worden de zakken opgeruimd. Vanuit de OR-gelden wordt er deze maand nog voor elke leerling een nieuwe luizenzak besteld. Deze zullen voorzien van naam op maandag 6 januari 2014 aan de kapstokken hangen. Zo hopen we met zijn allen de luizen de baas te zijn! Namens de hoofdluiscommissie, Marry Vijge

www.wgvandehulstschool.nl


Kerstviering Beste ouders /verzorgers, Als school leven we ook dit jaar met elkaar weer toe naar kerst. De kerstviering die we gaan doen sluit aan bij het thema van onze godsdienstmethode Trefwoord: Goed gedaan. Aan dit thema wordt de laatste twee weken voor de kerstvakantie, tijdens de adventsperiode, gewerkt.

Nieuwjaarsinloop 6 januari 2014 Nog even en dan is het weer kerstvakantie. We willen alvast even van de gelegenheid gebruik maken om jullie uit te nodigen voor de nieuwjaar inloop van maandag 6 januari 2014. U bent van harte welkom om vanaf 8:15 uur tot ongeveer 9:00 uur in de hal van ons schoolgebouw om een kopje koffie of thee te komen drinken.

Machtigen zorgen er wel voor dat ze goed te horen zijn. Lucas heeft een ander verhaal te vertellen: Een tegenverhaal. Over een God die een luisterend oor biedt aan de mensen die niet opvallen. Het geboorteverhaal van Jezus is de kern van de zaak van God die een stem geeft aan wie zelf niet kan, durft of mag spreken.

De OR

Kerstviering: De wereldmarkt Het kerstverhaal uit de Bijbel wordt verteld door de herders bij het vuur. Daarna trekken de herders de wereld in en ontmoeten op de wereldmarkt allerlei mensen. Zij vertellen hoe zij mensen een stem geven die anders niet gehoord zouden worden. Wanneer: woensdag 18 december 2013 Waar: Regenboogkerk Epe Aanvang: 19.00 uur We willen u van harte uitnodigen bij deze viering aanwezig te zijn! Ook andere bekenden/familieleden zijn van harte welkom. Na afloop vinden we het leuk om samen nog wat te drinken.

Agenda 5 dec. 13 dec. 17 dec. 18 dec. 19 dec. 20 dec. 20 dec. 23 dec. – 3 jan. 6 jan. 10 jan. 15 jan. 22 jan.

Verslag ouderavond 5 november Een verslag van de ouderavond van 5 november is te vinden in de bijlage. Ook staat er in de bijlage een verslag van de workshop mindmappen.

www.wgvandehulstschool.nl

Sinterklaasfeest Schoolzwemmen 5-6 Afscheid juf Leonie Kerstviering 19.00u-20.00u Epe on Ice Gr. 1-4 vrij Gr. 5-8 middag vrij Kerstvakantie Nieuwjaarsinloop Schoolzwemmen 5-6 Kanjertraining team (wo.mi.) Voorleesontbijt

December 2013  
December 2013  
Advertisement