Page 1

 

Aanmeldingsformulier OVERBLIJVEN Ondergetekende wil graag met ingang van …………………………………………………………………………………………… Zijn/haar kind(eren) gebruik laten maken van de overblijfvoorziening volgens de overblijflijst in de hal op het prikbord. Gelieve uw kind(eren) zo min mogelijk snoep (liefst geen) meegeven! Naam kind(eren):………………………………………………………………………………………………………………………………………. Groep(en):…………………………………………………………….en geboortedatum:…………………………………………………… Huisarts:……………………………………………………………….Telnr. huisarts:…………………………………………………………. Email adres:…………………………………………………………………… Medische en overige bijzonderheden van het kind (alleen invullen als de overblijfkrachten hiervan op de hoogte moeten zijn):………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ondergetekende is tussen de middag te bereiken onder telefoonnummer: Werk:………………………………………………….Privé:………………………………………..Mobiel:……………………………………….. Betaling vindt vooraf plaats met abonnementen:

0 10 x = € 15,00 0 30 x = € 45,00 0 50 x = € 62,50

Bij aanvang van een schooljaar kan er een jaarabonnement worden afgesloten:

0 voor 1 dagdeel € 48,75 0 voor 2 dagdelen € 97,50 0 voor 3 dagdelen € 146,25 0 voor 4 dagdelen € 195,00

Het abonnementsgeld dient te

worden overgemaakt op rekening NL67

RABO 3456264534 PCBS W.G. van de Hulstschool o.v.v. de naam/namen van uw kind(eren)

In geval u uw kind(eren) slechts incidenteel gebruikt wilt laten maken van het overblijven, dan kan dat. U dient uw kind in een envelop o.v.v. naam kind(eren) € 2,00 per keer per kind mee te geven.

Wilt u hiernaast aangeven op welke wijze u aan het overblijven kunt meewerken

0 toezicht - vast 0 toezicht – incidenteel 0 opknappen speelgoed 0 incidentele klussen 0 …………………………………………………………………..

Ondergetekende is op de hoogte van de regels van school en heeft deze besproken met het kind. (zie voor de regels de website van school: www.wgvandehulstschool.nl) Naam:…………………………………………………………………………………………………. Adres:………………………………………………………………………………………………… Emailadres:…………………………………………………………………………………………. Datum:………………………………………………………………………………………..Handtekening:………………………………………….. Graag inleveren bij Marjo Menning of eigen juf.

Aanmeldingsformulier overblijven  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you