Issuu on Google+

I t ’ snos ec r et —Nak edi smadef r om 100% al l nat ur al f r ui t .Thef unnel i sonl yt her et oc r am ev er y t hi ngi nt o t hebot t l e.That ’ s2mangos ,3or anges ,and23s t r awber r i es .Whew!Wes houl dgetabi ggerf unnel .


Fake Naked Juice Ad