__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Zimowy nocny szyk

Fot. Sebastian Góra

bezpłatny magazyn life&style regionu

listopad 2012

Recepta na kryzys str.4-5

Kamil Glik bohater 2012 roku str.6

Weź to bezpłatny magazyn life&style regionu

styczeń/luty 2013


www.bytom.com.pl 2

weź to # styczeń/luty 2013


STYCZEŃ/LUTY 20 13

weź to

listopad 2012

w numerze:

PARTNERZY:

Na kryzys ekonomia społeczna_4-5 Cichy bohater 2012 roku_6 Nowa Warszawa z kopem_7 Apokalipsa w Rybniku_8 Sorbet malinowy w Żorach_12 Stać cię na luksus_13 Gorące zupy na zimowe nastroje_15 Weź_to_posłuchaj_17 Weź_to_zobacz_20

pl

WEŹ TO bezpłatny magazyn regionu Redakcja „Weź to”: magazyn@wezto.com.pl tel. kom. 784 347 283

Biuro ds. promocji i marketingu Joanna Wolny reklama@wezto.com.pl tel. kom. 696 362 052 Dystrybucja: Agencja Kwadrat tel. kom. 728 337 310 NAKŁAD: 5000 egzemplarzy Wydawca: Eye Group Media

Zimowe kreadcje w ciepłym świetle str..9-11

weź to # styczeń/luty 2013

3


temat miesiąca

Na kryzys ekon Działają jak zwykłe firmy. Ale mają społeczną misję. I to ona jest najważniejsza. Nie chodzi o maksymalizację zysków szefa czy udziałowców. Przedsiębiorstwa społeczne, bo o nich mowa, to, obok sektora administracji publicznej i biznesu, coraz popularniejsza forma prowadzenia działalności ekonomicznej. To w nich pracę mogą znaleźć niepełnosprawni, opuszczający zakłady karne, osoby po terapii związanej z uzależnieniem czy długotrwale bezrobotni. Dostają wędkę, a nie rybę. - Przedsiębiorstwo społeczne może przybierać różne formy. Może to być organizacja pozarządowa, Spółdzielnia Socjalna, Zakład Aktywności Zawodowej – mówi Justyna Szyndler, doradca w projekcie Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, realizowanego przez CRIS – To jest firma działająca na wolnym rynku, ale zasadniczą cechą takiego przedsiębiorstwa jest cel społeczny, jaki przyświeca tej działalności. Te cele mogą być różne. Może to być np. likwidacja bezrobocia na danym obszarze lub w danej grupie społecznej – tłumaczy Szyndler. - Przykłady można by mnożyć. W naszym kraju jest już sporo tego typu ciekawych przedsiębiorstw, np. pensjonat „U Pana Cogito” w Krakowie, zatrudniający osoby z chorobami psychicznymi, umożliwiając im jednocześnie pracę i  rehabilitację – mówi Justyna Szyndler.

4

Firma działająca nie dla zysku, a dla społecznej misji. Brzmi utopijnie. Ale to wcale nie utopia. A nawet więcej – sektor ekonomii społecznej bardzo prężnie rozwija się na zachodzie. I okazuje się dobrą alternatywą na czas kryzysu. Co jest kluczem do sukcesu? Zdaniem wielu, bardziej demokratyczna forma zarządzania, która sprawia, że pracownicy bardziej angażują się w swoją pracę niż ci, którzy pracują w korporacjach. – Jesteśmy zwykłą firmą. I to największą, jaka powstała w Żorach od Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” Bombki z Krośnic k. 2009 roku. Obowią- choinkowe tradycyjną metodą. Spółdzielnia powstała w 20 zują nas prawa wol- już spółdzielni w Miliczu, gdzie przez kilkadziesiąt lat zajm nego rynku. Dlatego ważne jest właściwe siębiorstwa społeczne nia usług społecznych, wybranie sektora, w któ- wiele usług są w stanie kulturalnych przez admirym będziemy chcieli wykonać taniej i lepiej niż nistrację samorządową, prowadzić działalność. np. sektor administracji a w krajach postkomuW naszym przypadku obie publicznej, ale ciągle mają nistycznych ten proces branże, zarówno gastro- jeszcze trudności, żeby ciągle przebiega powoli. nomiczna, jak i ogrodni- włączyć się w gospodarkę Trzeba jednak odchodzić cza, okazały się trafione. mainstreamową. – U nas od tego chociażby ze Decydując się jednak na ciągle jeszcze pokutuje względów finansowych – takie kierunki analizowa- mit, że organizacja po- tłumaczy Piotr Masłowliśmy żorski rynek i jego zarządowa to coś, czym ski. potrzeby – mówi Jerzy można zajmować się po Tak powstał pro Krótki, dyrektor ZAZ-u godzinach pracy i trak- jekt „Inkubator Ekonomii w Żorach. tować jako hobby. W skali Społecznej Subregionu Jak przekonuje Piotr Unii Europejskiej sektor Zachodniego” którego Masłowski, dyrektor Cen- pozarządowy ma ogrom- priorytetowym celem trum Rozwoju Inicjatyw ne znaczenie. W organi- jest promocja sektoSpołecznych, które wła- zacjach pozarządowych ra ekonomii społecznej, śnie realizuje w Subregio- pracuje 100 tysięcy lu- a zwłaszcza zatrudnienia nie Zachodnim pierwszy dzi, a to 1% wszystkich w tym sektorze. - Proprojekt poświęcony eko- zatrudnionych. W Europie jekt jest unikatowy z co nomii społecznej, przed- odchodzi się od świadcze- najmniej dwóch powodów.

weź to # styczeń/luty 2013


nomia społeczna Adrian Fojcik:

Czasami trzeba być „upierdliwym” Nowy dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych opowiada o ekonomii społecznej w Żorach.

k. Milicza (Dolina Baryczy) wytwarza szklane ozdoby 009 roku. Założycielami są pracownicy nieistniejącej mowali się głównie wytwarzaniem ozdób choinkowych. Po pierwsze, to jedna z największych dotacji w ramach środków regionalnych PO KL na lata 2014-2020 w Subregionie Zachodnim. Po drugie, realizowany jest w unikatowym partnerstwie - liderem projektu jest stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS a partnerami największe samorządy: miasta Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory oraz powiaty raciborski, rybnicki i wodzisławski – tłumaczy Piotr Masłowski. W ramach projektu w Subregionie Zachodnim powstanie siedem

punktów doradczo-szkoleniowych, które będą pomagały osobom, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność w sektorze ekonomii społecznej. Osoby, które zdecydują się założyć spółdzielnię socjalną będą mogły liczyć na 100 tys. zł dofinansowania w ramach projektu. Więcej o ekonomii społecznej na kooperatywa.com.pl.

Red. ŻCOP angażuje się w projekty mające na celu ekonomizację organizacji pozarządowych. Czy żorskie organizacje są zainteresowane taką profesjonalizacją swojej działalności? A jak Pan ocenia współpracę żorskich organiDo naszego słownika zacji ze środowiskiem dopiero wchodzą takie biznesu? określenia jak ekonomia społeczna, spółdzielnia Kiedy zostałem prezesem socjalna, myślę, że or- Hawajskich Koszul, które ganizacjom i instytucjom wtedy były w powijakach, trudno jeszcze poruszać to było źródło moich obaw, się w tym obszarze. Rze- czy uda się pozyskać czywiście, teraz rekrutu- sponsorów. To kwestia jąc do projektu „Inkubator budowania relacji, chociaż ekonomii społecznej” nie nie zawsze jest różowo, mamy ludzi na pęczki, ale nie zawsze jest koniunktuliczę, że ten program ra na rynku, ale nigdy nie to będzie miernik tego, można się obrażać i palić co organizacje wiedzą, za sobą mostów. Trzeba a czego jeszcze chcą się mieć szacunek do tego, na ten temat dowiedzieć. że ktoś, kto podejmuje ryZ drugiej strony wiem, zyko na rynku finansowym, że dla wielu organiza- jeszcze chce wspierać cji hamulcem jest to, że ciekawe inicjatywy, chobrak im rąk do pracy, bo ciaż nie musi. Oczywiście, często, chociaż organi- zawsze chciałoby się, żeby zacja liczy 20 członków to wsparcie było większe, to np. tylko 4 osoby to ale moim zdaniem w Żotakie lokomotywy, które rach nie jest źle. Czasami aktywnie działają. Trudno też trzeba być „upierwtedy podzielić obowiąz- dliwym”, pochodzić za ki. Poza tym, nie da się czymś, ale też jasno poukryć, że mamy złe pra- kazać potencjalnym sponwo. To, co przeraża orga- sorom korzyści, jakie będą nizacje i odstręcza np. od mieć ze wsparcia danej prowadzenia działalności inicjatywy. To spore pole gospodarczej to ogrom do popisu dla organizacji, formalności do dopełnie- ale to też jest w interesie nia, co przy małej grupie samorządów, bo to, co aktywnych członków jest organizacja pozyska z zejeszcze trudniejsze do wnątrz, samorząd może wykonania, i koło się za- przeznaczyć na inny cel. myka. weź to # styczeń/luty 2013

5


sport

KAMIL GLIK

BOHATER 2012 ROKU

Jerzy Sadek, Robert Gadocha, Włodzimierz Lubański, Jan Domarski, Roman Szewczyk, Dariusz Adamczuk, Marek Citko, Jerzy Brzęczek, Maciej Żurawski, Tomasz Frankowski - dotychczas tylko tej dziesiątce udało się strzelić bramkę w meczach z Anglią. Jeśli jednak liczyć tylko te bramki, które dały punkty naszej reprezentacji, moglibyśmy mówić o pięciu osobach: Domarski, Szewczyk, Adamczuk, Gadocha, Lubański. Po raz pierwszy Polacy zmierzyli się z Wyspiarzami w styczniu 1966

Wychowanek MOSiRu Jastrzębie i WSP Wodzisław Śląski, Kamil następnie grał m.in. w drużynie C Realu Madryd. Obecnie występuje w Torino.

6

roku. Remisową bramkę w tym historycznym meczu strzelił Jerzy Sadek. Było to jednak tylko spotkanie towarzyskie. Grono tych dziesięciu strzelców przeszło do historii polskiej piłki. Teraz do tej elity dołączył również Kamil Glik, 24-latek z Jastrzębia Zdroju. 17 października 2012 roku, podczas eliminacji do Mistrzostw Świata 2014, na Stadionie Narodowym w Warszawie, w 70. minucie meczu Polska-Anglia, Kamil Glik strzelił piękną bramkę głową. Bramkę, która z pewnością na długo pozostanie w pamięci prawdziwych fanów piłki nożnej. Niewielu jednak kibiców zdaje sobie sprawę, jakich rzeczy dokonuje Kamil w swym włoskim klubie w Torino. „Absolutnie najlepszy, głównie za sprawą swojej charyzmy i charakteru”. „Stale dający z siebie pełnię możliwości. Piłka nożna to jego zawód, a nie opłacalne hobby .”„Kamil Glik, simply the best” – tak wychwalają go dziennikarze portalu Toronews.it. Dziennikarze nadali mu tytuł zobowiązujący, ale z całą pewnością przypisany nieprzypadkowo. Jego pozycja w benia-

weź to # styczeń/luty 2013

fot. PZPN

Przed meczem z Anglią - znany głównie w środowisku piłkarskim i wśród zagorzałych fanów piłki nożnej, po meczu - wielka lokalna gwiazda. Kamil Glik z Jastrzębia Zdroju został okrzyknięty cichym bohaterem 2012 roku.

Kamil Glik z Jastrzębia Zdroju dołączył do grona dziesięciu strzelców, którym udało się strzelić bramkę w meczach z Anglią. minku Serie A jest bardzo silna. Szkopuł w tym, że nie zdobywa on bramek – jak na przykład Robert Lewandowski – tylko uniemożliwia robienie tego przeciwnikom. Robota niewdzięczna, raczej mało spektakularna. Doceniana głównie przez ludzi bardziej wtajemniczonych i fachowców. Ignorowana przez masy interesujące się piłką tylko powierzchownie. Praca jastrzębianina jest jednak na tyle doceniana, że jak przyznają lokalni dziennikarze, utrzymanie go w klubie na lata nie będzie zadaniem łatwym. Kolejka po Glika zaczęła ustawiać się już teraz i tylko patrzeć, kiedy kluby zaczną składać oferty. Kamil jest obecnie jednym z najbardziej wyróż-

niających się obrońców w ciągle jednej z najsilniejszych europejskich lig. Kiedy ostatni raz mogliśmy tytułować w ten sposób jakiegokolwiek naszego stopera? Kamil Glik jest rodowitym jastrzębianinem. Urodził się 3 lutego 1988 roku. Od dziecka związany był z wieloma klubami: MOSiR Jastrzębie, Wodzisławska Szkoła Piłkarska, LKS Lubomia i Piast Gliwice. Grał również w paru zagranicznych klubach, a obecnie jest zawodnikiem włoskiego AC Torino.  (red),(jastrzebianie.pl)

pl


motoryzacja

NOWA WARSZAWA Z MOCNYM KOPEM

Dwóch młodych designerów pracuje nad projektem następczyni kultowego samochodu w formie luksusowej limuzyny. Wygląda jak batmobil. Ma być luksusowa i elegancka, a pod maską będzie skrywać ponad 450 koni. Pomysł stworzenia następcy samochodu Warszawa narodził się w głowach dwóch Wrocławian Michała Koziołka i Michała Puchalskiego, do których dołączył Adam Mally. Michał Koziołek studiuje architekturę i uczy rysunku, a samochodami interesuje się od dziecka. Na pomysł zmodernizowania kultowej marki po raz pierwszy wpadł na początku 2012 roku, wtedy postanowił przygotować nowy model syreny, specjalnie na mistrzostwa Euro. Plany związane z modelem Warszawy robią naprawdę wrażenie. Samochód, który powstaje na razie na biur-

Designer zaczął pracę nad koncepcją samochodu na początku listopada 2012 roku w swojej pracowni Cardesign&Art. Bazuje na Chryslerze 300C ze względu na jego cenione silnik i płytę podłogową. Efekt? Są już gotowe dwa projekty nowej warszawy, a lada moment Paweł Koziołek stworzy modele trójwymiarowe.

ku kreślarskim Michała, ma mieć silnik V8 Hemi o pojemności 5,7 l, 500 koni mechanicznych pod maską i wyglądać nieco jak batmobil. Jego waga osiągnie 1700 kg. - To będzie mała rakieta, wewnątrz której ma królować przepych. Taka limuzyna z mocnym kopem - śmieje się Michał Koziołek. - Jeśli kogoś nie będzie stać na Bentleya, może zawsze sprawić sobie nowy model Warszawy. W dodatku usiądzie za kierownicą następczyni żywej legendy - podkreśla nie bez dumy. Powstać ma łącznie cztery albo pięć projektów nowej Warszawy. Który będzie ostatecznym wzorem dla inżynierów, zdecydują w styczniu przyszłego roku internauci w głosowaniu na stronie na Facebooku pt. „New Warsaw”. Na budowę samochodu potrzeba około 250 tys. zł, choć prace będą mogły ruszyć gdy uzbiera się już 1/3 kwoty.  (red)

weź to # styczeń/luty 2013

7


Apokalipsa w Rybniku Zespół Drive-by z Rybnika opublikował apokaliptyczny teledysk. Klip kręciła grupa multimedialna Eye Group. Klip rybnickiego zespołu Drive-By pt. „Południowy brud” miał swą premierę 21 grudnia. Od razu stał się hitem. W połowie stycznia tego roku miał już ponad 9 tys. wyświetleń na portalu youtube.com. Utwór „Południowy brud” to w przeciwieństwie do pozostałych na debiutanckiej płycie „Życie ponad życiem”, typowy rapcore. W numerze gościnnie swych głosów użyczyli Rufijok, Metrowy oraz BU. Klip do utworu kręcono w Rybniku, Czerwionce oraz Jastrzębiu Zdroju. Teledysk rozpoczyna się wybuchem atomowym i w atomowej dynamice pozostaje. Dzięki świetnym efektom specjalnym, Rybnik z elektrownią w tle wygląda jak po prawdziwej apokalipsie. To pierwszy taki teledysk kręcony w naszym regionie. Wrażenie robi także fragment z Metrowym, który powiększony, jak Guliwer chodzi pomiędzy kamienicami rybnickiego rynku. - Zdjęcia były kręcone m.in . na terenie zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku i na terenie kopalni Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju. W tym regionie nie brakuje ciekawych miejsc do wykorzystania - przyznaje Wojciech Franke z Eye Group, odpowiedzialny za efekty specjalne. Pochodzący z Rybnika zespół Drive-by swą pełną działalność rozpoczął w 2006 roku. Przez cały okres istnienia, doszło do licznych zmian personalnych i muzycznych. Drive-by zagrał wiele koncertów na terenie swojego kraju, które zawsze były bardzo dobrze odbierane przez publiczność. Dawali występy zarówno w małych lokalach jak i na wielkich koncertach. Supportowali takie polskie zespoły jak Kat, LiPaLi, Acid Drinkers, Hunter oraz wiele innych.  (red)

www.eyegroupmedia.com

8

weź to # styczeń/luty 2013


sesja z okładki

i k c i n b y r Powiat

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Rybniku Modelka: Karolina Leszczyńska Stylizacja/wizaż: Inez Oszek Fotograf: Sebastian Góra

weź to # styczeń/luty 2013

9


Karolina Leszczyńska mieszka w Czerwionce-Leszczynach w powiecie rybnickim, studiuje biotechnologię na Politechnice Śląskiej. Brała udział w kampanii promocyjnej Czerwionki-Leszczyn, została także miss lokalnego portalu rybnik.com.pl. Wolny zimowy czas lubi spędzać na joggingu w pięknych okolicach lub wyjeżdża na narty

Intensywne, egzotyczne kolory, błysk cekinów, drapieżność gorącego futra. To przepis na idealny strój karnawałowy!

10

weź to # styczeń/luty 2013


Gmach Starostwa Powiatowego w Rybniku został wzniesiony w 1887 roku . Obiekt stanowi piękny przykład historyzującego stylu renesansu niemieckiego. Budynek otoczony założeniem parkowym zwanym Parkiem Starościńskim

Na miejsce okładkowej zimowej sesji Weź to wybraliśmy budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku. Ten najpiękniej oświetlony budynek w regionie nadał zimowej kolekcji ciepłej tajemnicz ej aury

Więcej na www.facebook/ MagazynWezTo

Wyraziste dodatki w postaci lśniącej biżuterii czy cekinowej torebki dodają całości imprezowego charakteru.

weź to # styczeń/luty 2013

11


fashion news

Swap Party już w marcu Kolejna edycja imprezy z wymianą ubrań 23 marca w Rybnickim Centrum Kultury pod patronatem Weź to Swap party to nic innego, jak wymiana ubrań, która w atmosferze świetnej zabawy, okraszona niebanalną muzyką i w otoczeniu ciekawych ludzi, umożliwia nam nie tylko darmowe odświeżenie swojej szafy, ale także zawarcie nowych, interesujących znajomości. Tematem najnowszej, marcowej edycji RSP są „metamorfozy”. Jak w każdej edycji, nie zabraknie podstawowego, a jednocześnie wyjściowego punktu imprezy, czyli wymiany ubrań, która rozpocznie się dokładnie o godzinie 17:00. Następnie odbędą się pokazy mody kolekcji Inez Oszek (redaktorki modowej Weź to), butiku Caterina, oraz znanej i odnoszącej sukcesy marki Grzywnowicz & Węgiel. Po pokazie można będzie podziwiać nesta Mitoraja oraz Sonii Tattam. W showroom’ie, już po raz koprace fotograficzne Katarzyny Kaczmarczyk, Kasi Grochowicz, lejny, będzie możliwość zakupienia Wiktorii Mędrek, Gabrieli Pyjas, Er- oryginalnych ubrań oraz dodatków

autorstwa Łukasza Waszkiewicza, Justyny Jurczyk, a także takich marek jak Turkusówka, Mania Design oraz Zjem Cie. Kolejnym punktem imprezy będzie „swapowy pokaz mody”, podczas którego zaprezentowane zostaną ubrania dostarczone przez uczestników na wymianę. Bezpośrednio po pokazie odbędzie się spotkanie ze stylistką Sonią Tattam oraz projektantami Małgorzatą Węgiel oraz Małgorzatą Grzywnowicz, które bliżej nakreślą tajniki stylizacji. Na uczestników czekać będzie także wiele dodatkowych atrakcji w postaci konkursów. Wygrać można będzie m.in. bony na kosmetyki oraz sesje fotograficzne. Ubrania, które nie znajdą właściciela trafią do Domu Dziecka oraz Domu Samotnej Matki w Rybniku.  (red)

Angelika Wrożyna SORBET MALINOWY W ŻORACH w kolejnym etapie Jedną z atrakcji WOŚP w Żorach był pokaz mody kolekcji „Cooltura lo- Sorbet Malinowy” przygotowanej przez studentów Wzornictwa Fashion TV Model dowa Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz żorskiego salonu MEMENTO. (fot. Katarzyna Straube - 1, Anna Flaga -2 , Mariusz Nocny, 3,4)

2

3

1

Ma 17 lat i jest uczennicą II klasy Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku. Angelika Wrożyna z Rybnika dostała się do II etapu FashionTV Model Search. Możecie oddawać na nią głosy przez SMS’y na stronie konkursu.

12

weź to # styczeń/luty 2013

4


Tutaj stać Cię uroda

na luksus - Stosujemy preparaty z najwyższej półki. Naszą wiodącą marką jest Maria Galland - mówi Simona Uliszewska z Instytutu Urody Magdalena Bujniewicz w Rybniku. Instytut to miejsce wyjątkowe na pielęgnacyjnej mapie regionu. Zabiegi wykonywane są tutaj na najwyższym poziomie. - Z pewnością można tutaj zaznać luksusu, jednak mało kto wie, że ten luksus wcale nie jest aż tak drogi. Mogłabym powiedzieć, że każdą Panią na niego stać - przyznaje pani Simona. Nam udało się odwiedzić to wyjątkowe miejsce, gdzie zainteresował nas jeden z nowych zabiegów o nazwie „Komórkowa Młodość”. - Zabieg zaczyna się pachnącym demakijażem, po nim następuje aktywny peeling z trzema kwasami (glikolowy, mlekowy, cytrynowy), aby głęboko odnowić i poprawić strukturę skóry - opowiada kosmetyczka z Instytutu. Natychmiastowe wymazanie zmarszczek zapewnia profesjonalna Maska Absolutna Młodość na bazie matrigelu. - Relaks i zaktywizowanie sirtuin (protein młodości komórek) zapewnia firmowy masaż twarzy, szyi i dekoltu - dodaje pani Simona. Zabieg przeprowadzany jest na bazie produktów opracowanych przez Laboratorium Jean d’Estrees, stworzonego przez światowej sławy wizażystę, który wykreował wizerunek sceniczny m.in. Edith Piaf czy Claudii Cardinal.

Zabieg komórkowa młodość to nowe życie dla komórek skóry twarzy.

Na miejscu można także nabyć kremy przedłużające efekty zabiegu

Zabieg „Komórkowa Młodość” może być traktowany jako „zabieg bankietowy” dzień przed uroczystością czy imprezą. Jednak najlepszy efekt uzyskuje się przy serii 4 zabiegów wykonywanych co 2-3 tygodnie mówi Simona Uliszewska z Insytutu Urody.

Produkty z linii Absolutna Młodość Jean D’Estrees korygują skutki starzenia się skóry u źródła ich pochodzenia: w sercu komórek. Instyt Urody Magdalena Bujniewicz mieści się przy ul. Jana Kotucza 8 w Rybniku tel. 32 424 40 40weź to # styczeń/luty 2013

13


Kreowanie i Stylizacja kreowanie sylwetki stylizowane sesje zdjęciowe projektowanie niecodziennych strojów metamorfozy wizerunku

Inez Oszek www. greenfia.blogspot.com greeninez@gmail.com tel. 721 719 955 14

weź to # styczeń/luty 2013


weź to na ząb

zgodne odchudzające, jak i te na no rów Za ty. die e dn mo yć im zuniżej zera, należy odłoż , oparta przede wszystkkon Kiedy temperatura spada i.poBadania wykazały, że kuchnia tradycyjna o systencji ę. Gęste zupy i potrawy zim na a aln ide t jes z naszymi upodobaniam h, . yc ny Dzięki temu ch jednogarnkow zą przez układ trawienme od ech o prz o iow pach sezonowych i dania pn sto i k de siłku. W nu nie powinn iowo żołą po o pn eg sto pn stę ają na łni pe do o wy j e liw ne lni pa yn (si ma półpł a powoli, a organizm pomidorowa, grochówka, jarzynowa, dyniowa a, energia z nich jest uwalnzuian ajk p, jak: żurek, zalew więc zabraknąć takichpnik, ogórkowa, kapuśniak.. im rozgrzewająca), kru nkiem niedźwiedz Rosół z czos

ji): Składniki (8 porc

80 g marchwi 50 g pietruszki 40 g selera 30 g cebuli aka 250 g piersi z kurczi czosnek niedźwiedzu sól, pieprz do smak ch, rzyw korzeniowy c nie war z mięsa i wa Sporządzamy wy my i dodajemy do wywaru, pod ko Wycebulę podsmaża y część czosnku niedźwiedziego. nia. g własnego uzna pę gotowania dodajem doprawiamy wedłu Zu war odcedzamy i obną kostkę, warzywa w słupki. jąc Mięso kroimy w dr y z mięsem i warzywami, posypu porcjujemy, podajem czosnkiem.

wa czawio z s a p Zu

niki: ory pęczek k wędzonych Składw – sp żebere

szcza boczku lub 300 g asła 0% 50 g ml śmietany 3j 100 m ąki pszenne 15 g mgotowane 4 jaja chewki 2 mar uszki 2 pietr aku – do sm seler le pieprz l, u ó b s e , y 2c aśle laurow y na m por ngielskie, liść mażamonce, cedzi-, s d a o p le zie amy i ar na wędz ny boczek jo iu siek w zczaw ządzamy wy szczaw i kro iamy wedługs ie c r w y o a Liś p r m p S je o . a d przyrzą lą d z cebu wywaru do y śmietaną, zych możnaśmietaną s o m d y D la ło . m y ie ić a b jm m gęszcz zagęśc Dla na my, za gotuje go uznania. em. Zupę za wo możemy nia). Powłasneersję zupa-kr my, dodatkoez zagotowa ym jajem dzić w i zagotowujewać zupę (b h z gotowan truszką. z mąką m i zaharto b miseczkac y zieloną pie żółtkie w talerzu lu , dekorujem dajemy ym boczkiem i krojon

weź to # styczeń/luty 2013

15


PL AYLISTA

a k o i n w e r D a m a Ad

sam mógłbym wskaykonalnych. Dlaczego? Bo wskazywać tylko 10 iero i” jest zadaniem z serii niew dop ątk co iesi a „dz ch iej zny tak zyc mu anie w kaz Ws ważnych dla mnie zespołóo muzyk folkowy nie ograniczam się do słuchania Jak cioł zać co najmniej z 50 bardzo z tej opresji jakoś wyjść. ość – i to nie tylko celtycką. Uwielbiam np. „ko ) a am tar pos Ale w. oró utw ć bardzo lubię etniczn vi Shankar, Laya Project a i cho , (Ra łki” jską dzia indy ojej ę zyk „sw mu nie jedy e Stuarta, Boba Geldof rkovic, Fanfare Ciocarlia), ga, Petera Gabriela, Dav ia bałkański”(m.in. Boban Ma ponowaną m.in. przez Stinrld, one Music”. Natomiast moje zainteresowan pro ata świ zykę mu że tak ie muzycznym „One Wo lat 60-tych ze szczególnym wskazaniem na the jekc pro m ólny wsp na ch ół inny orów z dyskografii słynnej normalne” kręcą się wok muzyczne nazwijmy je „ tawię moją dziesiątkę najważniejszych dla mnie utw eds prz o teg Dla . tles Bea dam Drewniok czwórki z Liverpoolu. A

1. „Love Me Do” old Your Hand” 2. „I Want To H ’s Night” 3. „A Hard Day 4. „Help!” Wood” 5. „Norwegian eping” 6. „I,M Only Sle by” Kite” 7. „Eleanor Rig Benefit Of Mr e Th r Fo g in e 8. „B er” 9. „Helter Skelt 10. „Let It Be”

eksportowego Adam Drewniok - basistahill. Mieszka w tuo ran Car ski zespołu Pol na UniwersyteRybniku. Ukończył studiaPrawa i Adminile dzia Wy na cie Śląskim owania muzyczne stracji. Jego zainteres kim lat 60-tych, yst wsz ede sięgają prz Roling Stones, takich zespołów jak The jak Bob Dylan, ich tak w stó soli The Doors, The Beatles. pół zes e wni głó Donovan, a lena i Anna. gda Ma ki: Cór a. Żona: Barbar

Posłuchaj na

/MagazynWezTo

16

www.facebook weź to # styczeń/luty 2013


weź to posłuchaj

Natalia Kukulska w Rybniku

PATRONAT

NATALIA KUKULSKA Czwartek 14 lutego godz. 19.00 Sala widowiskowa DK niedobczyce BILETY: przedsprzedaż do 8 lutego: 40 zł, od 9 lutego: 45 zł. Bilety do nabycia w kasie DK Niedobczyce (pon.-śr. 8.0016.00 oraz czw.-pt. 12.00-20.00). Informacje: (32) 433 10 65.

sobota 26.01

piątek 8.02

Znakomita piosenkarka 14 lutego wystąpi w Domu Kultury Niedobczyce w Rybniku.Natalia Kukulska to jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich wokalistek o bardzo bogatym dorobku artystycznym. Utalentowana i pracowita. Perfekcjonistka, ciągle rozwijająca swoją pasję muzyczną, a także artystka otwarta na nowe i ciekawe projekty muzyczne. Karierę rozpoczęła już w dzieciństwie, od ponad dziesięciu lat kontynuuje swoją dojrzałą działalność artystyczną, nagrywając płyty i koncertując w całej Polsce, jak też poza jej granicami. Natalia wydała siedem solowych płyt. Ostatnia - wydana w 2010 roku - nosiła tytuł „CoMix”. Większość z nich osiągnęła status złotej, a nawet platynowej i wielokrotnie platynowej płyty - ich łączna sprzedaż to ponad 500 tysięcy egzemplarzy. To właśnie z nich pochodzą takie przeboje jak m. in.: „Piosenka światłoczuła”, „Daleki brzeg”, „Im więcej ciebie tym mniej”, „W biegu”, „Czy ona jest”, „Przychodzimy tylko raz”, „Tyle słońca w całym mieście”, „Niepotrzebny”, „Cicho ciepło”, „Nikt nie będzie żył za Ciebie”, „Kamienie”, „Decymy”, „I wanna know”, „Sexi Flexi”, „Pół na pół”, „Fantasies”, a także „To jest komiks” z najnowszej płyty Artystki.

sobota 9.02

Polskogreckie Adam Oleś Karnawał kolędowanie “hurdu_hurdu”, i Walentynki czyli ostatki w rytmie jazz

Przy dźwiękach gitary i syntezatora wystąpią Katherina oraz uczennice Siemianowickiego Cen- Dom Kultury Chwałowice trum Kultury. serdecznie zaprasza na Ostatki w rytmach Jazzu. Wystąpi Adam Oleś z zespołem. „hurdu_hurdu” to stara śląska muzyka, usłyszana i zagrana zupełnie na nowo. Oparta na tradycyjnych pieśniach ludowych, łączy je z charakterystyczną dla jazzu improwizacją. To kolaż gwary śląskiej (choć nie tylko gwary użyto w tekstach utworów), akustycznego brzmienia instrumentów oraz współczesnej aranżacji, podkreślonej przez wysmakowaną elektronikę.

RCK, Rydułtowy, godz. 17.00, wstęp: 15 zł

DK Chwałowice, Rybnik, godz. 19.00, wstęp: 15 zł/20 zł

Ciekawy program artystyczny, smaczny poczęstunek, zabawy, konkursy. Oprawa muzyczna: zespół DRACO.

czwartek 14.02

Walentynki w reggae

WALENTYNKI w MOK Radlin. Warsztaty gitarowe, warsztaty gry na bębnach oraz KONCERT W A L ENTYN K O W Y w DK Niedobczyce, Rybnik, programie: 17.30 ROgodz. 19.00, OTS SOLDIERS (reggae) 18. 45 SARI SKA BAND wstęp: 130 zł/pary (reggae), 20.00 RAS LUTA (reggae).

Niecodziennik muzyczny

PIEŚŃ ŁAGODNYCH- NIECODZIENNIK MUZYCZNYpoświęcony twórczości Wojtka Bellona

MOK, Radlin, godz. 19.00

MOK Radlin godz. 16.00

weź to # styczeń/luty 2013

17


Natalia Kukulska Akustyczny koncert w wykonaniu Natalii Kukulskiej z towarzyszeniem: Grzegorza Jabłońskiego (instr. klawiszowe), Michała Dąbrówki (perkusja), Piotra Pacaka (chórek), Dagmary Melosik (chórek).

sobota 16.02

sobota 23.02

Tomek Lipiński and Tilt

Konkurs na gitarę klasyczną

Tomek Lipiński & Tilt wystąpią w swoim najmocniejszym składzie. Sekcję rytmiczną tworzą Karol Ludew i Piotr Leniewicz z zespołu Moja Adrenalina, którego utwory trafiły do filmu „Essencial Killing” Jerzego Skolimowskiego.

Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Gitarowy VII Ogólnopolski Konkurs Kompozycji na Gitarę Klasyczną. Przesłuchanie finałowe. Jury: Marcin Dylla, prof. Jerzy Bauer, dr Aleksander Nowak gitarowy.

MOK, Żory, godz. 14.00

Urodziny Miasta Żory „Młode Zespoły na start”. Koncert żorskich artystów

MOK, Żory, wstęp: 5 zł

DK Niedobczyce, Rybnik, godz. 19.00, wstęp: 40zł/45zł piątek 15.02

Flirt każdego może spotkać

18

DK Boguszowice, Rybnik, godz. 19.00, wstęp: 20/30 zł piątek 22.02

Artyści z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z Koszęcina, znani dotąd głównie z występów folklorystycznych, tym razem zaprezentują się w repertuarze m.in. takich gwiazd francuskiej piosenki jak Edith Piaf, Jacques Brel, Georges Brassens czy Charles Aznavour

POZIOM 600 – 30 lat

DK Nieodbczyce, Rybnik, godz. 18.00, wstęp: 35 zł (do 31.01), 40 zł

MOK, Radlin, godz. 18.00

weź to # styczeń/luty 2013

ROCK-BLUES-ROCK AND ROLL INAUGURACYJNY KONCERT JUBILEUSZOWY ZESPOŁÓW POZIOM 600 – 30 lat, BLEND – 10 lat, BLUE SET – 5 lat

Czesław Śpiewa i Jan Niezbędny Koncert z okazji Urodzin Miasta Żory. Polsko – duński zespół Czesław Śpiewa z charyzmatycznym wokalistą Czesławem Mozilem. Zespół ma na swoim koncie prawie 13 milionów wyświetleń pierwszego, wielkiego hitu „Maszynka do Świerkania”, który podbił listy przebojów zdobywając m.in. pierwsze miejsce w radiowej „Trójce”.

Scena na Starówce, Żory, godz. 17.00, wstęp: 25 zł


weź to # styczeń/luty 2013

19

! ł z 0 0 7

Weź

dź! w a r to sp

HD o Full : Wide e ntacj e z e r P uktu - prod y - firm sca j e i -m

D H l l u F


weź to zobacz

((•))

SEKS GRUPOWY, czyli psychoterapia

15 luty godz. 18.00 RCK Feniks, Rydułtowy Bilety: 25 zł piątek 1.02

poniedziałek 4.02

Spektakl pod tajemniczo brzmiącym tytułem „Seks grupowy czyli psychoterapia” to spotkanie terapeuty (Jacek Borkowski) z pacjentem (Adam Marjański), podczas którego lekarz dusz stara się odblokować i uzdrowić niekonwencjonalnymi metodami swojego klienta. - To taka „sztuczka”, coś na pograniczu spektaklu i kabaretu - wyjaśnia Jacek Borkowski - Jej autorem jest nieżyjący już aktor i nasz przyjaciel Jacek Chmielnik. Gdy przypadkiem natrafiłem na jego tekst, wiedziałem, że jest on napisany jak dla mnie. W końcu od 13 lat wcielam się w postać psychologa w serialu „Klan”. Spektakl podejmuje temat seksu, który okazuje się pretekstem do dalszych, głębszych rozmów. Głównym jego przesłaniem jest apel o to, aby ludzie nie byli wrogo nastawieni w stosunku do siebie, aby wynosili uczucia ponad pragmatyzm, kochali się i nie odczuwali nienawiści.  (rob)

piątek 8.02

PHOENIX Salonik Słowa Ekspedycja i Muzyki do Mozambiku SARIENSIS Spektakl teatralny dla wiSpotkanie autorskie Kadzów dorosłych rol Pawlas „FotoekspeMOK, Radlin, dycja z Akademią Nikona do Mozambiku”. godz. 18.00

niedziela 3.02

Kabaret Młodych Panów

Program Bezczelnie Młodzi

MOK, Radlin, godz. 17.00, 19.30

20

weź to # styczeń/luty 2013

MOK, Radlin, godz. 9.00

Tradycyjnie w lutym po raz kolejny zostaną wręczone Nagrody Miejskie Phoenix Sariensis oraz tytuł Dobroczyńca Roku. Nagroda PHOENIX SARIENSIS przyznawana jest instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, firmom i osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Żory lub wyróżniającym się w jego promocji w kraju bądź poza jego granicami. Otrzymanie „feniksa” jest dowodem prestiżu, jakim laureat cieszy się w mieście za swoją działalność. Nagrody przyznaje Kapituła Nagrody „PHOENIX SARIENSIS”, której przewodniczącym jest Prezydent Miasta Żory. Kandydatów do nagrody typują władze miasta, organizacje, firmy i instytucje.

Scena na Starówce, Żory

poniedziałek 11.02

Ferie z MOK Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach zaprasza na Ferie z MOK-iem 11 – 22 lutego 2013. W programie m.in.: poranki filmowe, gry i zabawy, warsztaty, bal przebierańców, wycieczki. Szczegóły na stronie www.mokcl.pl

MOK, CzerwionkaLeszczyny piątek 15.02

SKI Alpinizm w Starej Piwnicy Prelekcja Marcina Zwolińskiego,

MOK, CzerwionkaLeszczyny, godz. 17.00, wstęp wolny


Seks grupowy,

czyli psychoterapia

Spektakl pod tajemniczo brzmiącym tytułem „Seks grupowy czyli psychoterapia” to spotkanie terapeuty (Jacek Borkowski) z pacjentem (Adam Marjański), podczas którego lekarz dusz stara się odblokować i uzdrowić niekonwencjonalnymi metodami swojego klienta.

RCK Feniks, Rydułtowy, godz. 18.00, wstęp: 25 zł

piątek 22.02

w Piotrkowie Trybunalskim (2005) czy III Miejsce i tytuł Ściaka na Dąbrowskiej Ściemnie Kabaretowej „Debeściak” 2007 Seans z okazji Urodzin w Dąbrowie Górniczej (2007). Bilety do nabycia Miasta Żory w kasie DK niedobczyce Jak dysponując niewiel- Scena na Starówce, Żory, (pon.-pt.). Informacje: kim budżetem i odrobiną godz. 12.00, wstęp wolny (32) 433 10 65 szczęścia przejechać Afrkę, Amerykę Południową i za skrzynkę piwa przepłynąć cztery razy Atlanczwartek 28.02 tyk? Przyjdź w piątek 22 lutego do DK Niedobczyce, a się dowiesz!

Przez Amerykę Seans dla Południową i dzieci Atlantyk

Kabaret

Paranienormalni

niedziela 17.02

Mechanizm obronny Najnowszy film Dominika Matwiejczyka.

DK Boguszowice, Rybnik

sobota 23.02

DK Niedobczyce, Rybnik, godz. 18.00, wstęp: 15 zł

Kabaret Paranienormalni należy do najpopularniejszych grup kabaretowych w kraju. Kabaret został założony w 2004 roku w Jeleniej Górze. Grupa ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień m.in. I miejsce na Lidzbarskich Wieczorach Humoru i Satyry (2005), I nagrodę DK Niedobczyce, Rybnik, oraz Nagrodę za osobogodz. 17.30, wość sceniczną dla Igora wstęp: 15 zł, wstęp: 45 zł Kwiatkowskiego na Trybu(do 15.02)/50 zł. nałach Kabaretowych

y w i l ś ę z c z s Na początek www.abc-rybnik.com.pl weź to # styczeń/luty 2013

21


przed premierą

lina Karo ka rmańs e i W

Blogerka portalu Gazeta.pl (karolinaw), wodzisławianka mieszkająca w New Yersey.

Zmarnowany potencjał „Nędzników”

Najnowszy film laureata Oscara Toma Hoopera „Nędznicy” jest sztuczny jak francuska flaga, która powiewa w kadrach musicalu Posługujący się doskonałą angielszczyzną bohaterowie, nijak pasują do swoich francuskich imion i rewolucyjnej rzeczywistości. Mimo szczerych chęci adaptacja epopei Victora Hugo nie porwała mojego serca, ani nie sprawiła, że ochoczo zalałam się łzami. To jest hit w USA i będzie hit w Polsce, ale rozmach jest większy niż oferowany przekaz. Gdyby jakość „Nędzników” mierzyć w minutach, które musiałam wysiedzieć przed seansem, by w ogóle na ów się załapać, nie byłoby wątpliwości, że superprodukcja spełniła swoje zadanie. Skąd więc wątpliwości, co do ostatecznego efektu? Wierzę na słowo, że Hooper chciał dobrze. Jak każdy reżyser po wielkim sukcesie (Oscar za „Jak zostać królem”) był napompowany energią i gotowy na największe wyzwania. Potknął się jednak na swoim musicalu i choć tragedii nie było, ci którzy przyjemnie spędzili czas oglądając jego dwa poprzednie filmy (wspomniany „Jak zostać królem” i „Przeklęta liga”), nie wyjdą z kina całkowicie usatysfakcjonowani. Zarysu fabuły chyba nikomu nie trzeba przypominać. Jean Valjean cudem ucieka z niewoli i zaczyna nowe życie. Kiedy wydaje się, że już do końca swoich dni nie

22

zazna przykrości na jego drodze ponownie staje okrutny inspektor Javiert oraz zdesperowana Fantine, gotowa na wszystko, gdy w grę wchodzi jej ukochana córeczka. Valjean znowu zaczyna swoją krucjatę. Na początku ubiegłej dekady sukcesy „Moulin Rouge”, czy „Chicago” odnowiły modę na musical w wydaniu hollywoodzkim. W kolejnych latach z różnym skutkiem następni śmiałkowie próbowali swoich sił na tym gruncie. Pora na „Nędzników” była więc idealna; zaproszono do współpracy znane twarze i z góry założono, że tak sławny musical będzie tematem samograjem, który bez względu na wszystko przyniesie profit. Szacunki księgowym wyszły znakomicie, ale artystycznie film jest jak suchy naleśnik bez syropu klonowego; można zjeść z apetytem, lecz brak najważniejszego składnika daje się we znaki. Problemem bowiem jest ziejąca z ekranu przeciętność. Tak, tak, tak! Wszystkie numery i partie wokalne aktorów wypadają udanie. Scenografia, czy zdjęcia są przemyślane i spójne. Gdybym nie miała na płytach DVD poprzednich dokonań X-Muzy może nawet uznałabym, że nowe „dziecko” Toma Hoopera to coś więcej niż przyzwoita rozrywka do

weź to # styczeń/luty 2013

Russel Crowe w swej najnowszej roli wypadł na miarę swoich możliwości popcornu. Misternie zrealizowany efekt nie sięga szczytów i dziś wydaje się szalenie interesujące, dlaczego ktokolwiek uważa, iż „Nędznicy” zdołają wcisnąć się do TOPów 2012 roku. Dlaczego? Najmocniejszym punktem programu jest zaś drugoplanowa rola Anne Hathaway, która na kilka tygodni przed ceremonią rozdania najważniejszych statuetek jest liderką wyścigu. I to też tylko dlatego, że występy Pań w minionym sezonie były często słabe i niezbyt wyraziste. Koledzy z planu Hugh Jackman czy Russel Crowe wypadli na miarę swoich możliwości. Szczególnie ten pierwszy, mający przecież doświadczenia broadwayowskie dał publiczności upragnio-

ne show, wydając z siebie niesamowite dźwięki. To „przeszło dwugodzinne śpiewanie piosenek”, jak to ładnie ujął jeden z widzów ledwie ociera się o powieść. Nie ma też energii bardzo popularnego spektaklu wystawianego na Broadwayu, dlatego mimo unoszącej się ekranowej elegancji oglądałam „Nędzników” niecierpliwie. Tom Hooper mógł pójść na całość i zaaranżować całą historię na nowo w sensie dosłownym. Stać go było na świetne pomysły, ale zdecydował się wybrać utarty szlak. Ten wysiłek wystarczył na porządną superprodukcję, nie wystarczył na niezapomnianą projekcję? facebook.com/Madame0Rose


www.dkniedobczyce.pl DK Niedobczyce 28 luty o godz. 17.30

Bilety (do 15 lutego) -45 zł, od 16 lutego: 50 zł. Bilety do nabycia w kasie DK niedobczyce (pon.-pt.). Informacje: (32) 433 10 65.

weź to # styczeń/luty 2013

23


24

weź to # styczeń/luty 2013


weź to # styczeń/luty 2013

25


26

weź to # styczeń/luty 2013


weź to # styczeń/luty 2013

27


weź to # styczeń/luty 2013

y m e j u m y Zatrz ile w h c e n t ulo

: zadzwoń 728 337 310

foto-kwadrat.pl

28

reklama

Profile for Weź to

Weź to  

styczeń/luty 2013

Weź to  

styczeń/luty 2013

Profile for wezto
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded