Page 1

Tekniske data Elekriske data : Spændingsforsyning: Energiforbrug: Dæmping :

DK

230 V / 240 V 50 Hz 1,3 W 6W

Fjernbetjent lysdæmper 300 W for kapacitive laster

Fasesnitdimming : Faseafsnit Spænding: Længde: Trykknap med lys:

230 V / 240 V 50 Hz 50 m maks. 5mA maks.

Omgivelser: Opbevaringstemperatur: Driftstemperatur:

- 20 °C / + 60 °C - 10 °C / + 35 °C

6E 7030.b

Trykknapper for fjernbetjening :

1 mm2 ... 6 mm2

Tilkobling:

EV 012

1,5 mm2 ... 10 mm2

3 Belastning

Brugsanvisning Glødelamper eller halogen 230 V.

+

20 W - 300W

25 VA - 300 VA LVH lavvolt (12 V eller 24 V) via elektronisk transformator.

Funktionsprincip

Beskyttelse mod overophedning

Med lysdæmper EV 012 kan du variere lysstyrken på en glødebelastning, på en halogenbelastning (230 V), og LVH lavvolt halogenlampe (LVH 12V eller 24V) med elektronisk transformator: Lysniveauet justeres med en fjernbetjent trykknap: - med korte tryk: Belysningen tændes eller slukkes. - med knappen holdt inde: Regulering af lysstyrken helt til minimums- eller maksimumsniveau. Dæmpningsretningen veksler hver gang knappen trykkes ind på ny.

Ved overophedning eller overbelastning reduceres udgangseffekten automatisk. Dette problem kan løses ved at: - tilpasse eller reducere lasten, som er tilkoblet dæmperens udgang, - reducere produktets og kappens temperatur ved at placere varmeafledningsstykke (f.eks.: LZ 060) på begge sider af dæmperen EV 012 og sørge for tilstrækkelig ventilation.

2

6E 7030.b

Hager Electro S.A. - 132, bld d’Europe - BP3 - 67 215 Obernai cedex - Tél. 03.88.49.50.50 - www.hager.com

Installér modulet nederst i skabet for at undgå for høj driftstemperatur.

Garanti

DK

24 måneders garanti fra fakturadato: garantien gælder alle fabrikations- og materialefejl og gælder under forudsætning af, at det defekte produkt returneres sammen med forklaring på fejlen samt kopi af faktura via installatør og leverandør (grossist). Garantien gælder ikke, hvis hagers kvalitetskontrol finder, at produktet er i fuldkommen stand eller at det ikke er blevet installeret iht. gældende forskrifter.

Hager 02.2003

Ved beregning af antal lamper skal der tageshensyn til transformatorens kapacitet.

DK

1

/XP1_EV012_INT_6E7030bDK  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/XP1_EV012_INT_6E7030bDK.pdf

/XP1_EV012_INT_6E7030bDK  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/XP1_EV012_INT_6E7030bDK.pdf

Advertisement