Page 1

Tekniske data Elekriske data: Spændingsforsyning: Energiforbrug: Dæmping:

DK

230 V / 240 V 50 Hz 1,3 W 6W

Fjernbetjent lysdæmper 300 W for induktiv last

Fasesnitdimming : Fasesnit Spænding: Længde: Trykknap med lys:

230 V / 240 V 50 Hz 50 m maks. 5mA maks.

Omgivelser: Opbevaringstemperatur: Driftstemperatur:

- 20 °C / + 60 °C - 10 °C / + 35 °C

6E 7029.b

Trykknapper for fjernbetjening:

EV 011 1 mm2 ... 6 mm2

Tilkobling:

1,5 mm2 ... 10 mm2

Brugsanvisning 3 Belastning . Glødelamper eller halogen 230 V.

20 W - 300W

.

LVH lavvolt halogen (12 V eller 24 V) via traditionel transformator tilpasset dæmpningen. Transformatoren skal belastes med minimum 75 % af mærkelasten.

20 VA - 300 VA

Ved beregning af antal lamper skal der tages hensyn til transformatorens kapacitet.

Hager Electro S.A. - 132, bld d’Europe - BP3 - 67 215 Obernai cedex - Tél. 03.88.49.50.50 - www.hager.com

4

6E 7029.b

Hager 12.2002

+

DK

Funktionsprincip

Beskyttelse mod overophedning

Med lysdæmper EV 011 kan du variere lysstyrken på en glødebelastning, på en halogenbelastning (230 V), på en LVH lavvolt halogenlampe (LVH 12 V eller 24 V) med elektronisk transformator eller traditionel transformator. Lysniveauet justeres ved standard impulsknapper med eller uden signallampe, tilkoblet produktet: - med korte tryk: Belysningen tændes eller slukkes. - med knappen holdt inde: Regulering af lysstyrken helt til minimums- eller maksimumsniveau. Dæmpningsretningen veksler hver gang knappen trykkes ind på ny.

Ved overophedning eller overbelastning reduceres udgangseffekten automatisk. Dette problem kan løses ved at: - tilpasse eller reducere lasten, som er tilkoblet dæmperens udgang, - reducere produktets og kappens temperatur ved at placere varmeafledningsstykke (f.eks.: LZ 060) på begge sider af dæmperen EV 011 og sørge for tilstrækkelig ventilation.

Installér modulet nederst i skabet for at undgå for høj driftstemperatur.

Garanti

DK

24 måneders garanti fra fakturadato: garantien gælder alle fabrikations- og materialefejl og gælder under forudsætning af, at det defekte produkt returneres sammen med forklaring på fejlen samt kopi af faktura via installatør og leverandør (grossist). Garantien gælder ikke, hvis hagers kvalitetskontrol finder, at produktet er i fuldkommen stand eller at det ikke er blevet installeret iht. gældende forskrifter.

1

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/XP1_EV011_INT_6E7029bDK  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/XP1_EV011_INT_6E7029bDK.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you