Page 1

Brugsanvisning

DK

Bimetal rumtermostat

EK 053, EK 054

Begrænsning af komforttemperatur

Produktbeskrivelse EK 053 og EK 054 er bimetal rumtermostater fil varmeregulering.

Indstillingen af komforttemperaturen kan mekanisk begrænses til f.eks. 10° til 20° eller en eksakt værdi f.eks. 20°C. Gør som følger: 1. Der medleveres to blokeringsstifter i termo statens underdel (➁).

Indstilling af temperaturområde: Nogle dage efter idriftsættelse af varmen anbefales det at måle rumtemperaturen med et termometer, der anbringes midt i rummet, og sammenligne denne med værdien på termometerens skala. Ved afvigelse skal indstillingsknappen på termostaten trækkes af og anbringes igen. Pilen på indstillingsknappen skal da stemme overens med den målte temeratur.r (➀).

A Påvirkninger udefra B Påvirkninger indefra

Installation

2. Stil drejeknappen på ønsket temperaturni veau (f.eks. 20°C) og afmontér den. 3. Anbring blokeringsstiften i ønsket position. (➂).

Eltilslutning

Installation af termostat (➃) Termostaten skal placeres 1,50 m over gulvet på indvendig væg ➃, hvorved påvirkninger udefra: (➀ Ventilation, ➁ ydervæg, ➂ sollys) og påvrikninger indefra (➄ lamper, ➅ bagside af skorsten, komfur ➆ konvektorer) skal forhindres. Afdæk mod træk for at forhindre evt. luftbevægelse.

Termostaten kan monteres på væggen eller en i forsænket dåse 60 mm diameter. Kabeltilførsel sker bagfra. - Tag frontdækslet ➀ af - Fastgør soklen ➃ via huller ➁ - Tilslut ledningerne på klemmerne ➂ - Sæt frontdækslet ➀ på igen - ➄ Lysdiode viser kontaktstatus

Mekanisk stop Eksempel: Indstille 20°C 4. Sæt knappen på igen og kontrollér at tempera turens område er begrænset til det ønskede værdier.

Elektriske data (➅) Elektriske egenskaber: - Mærkespænding: 230V ~ +10/-15% 50/60 Hz - Kontaktfunktion: 1 potentialfri lukkekontakt 10 A - 250 V ~ AC1 - Energiforbrug: 0,5 VA Funktionelle egenskaber: - TIL-/FRA-styring - Statisk difference: 0,5 K - Dimensioner: 80 x 80 x 30 mm

Garanti

DK

24 måneders garanti fra fakturadato: garantien gælder alle fabrikations- og materialefejl og gælder under forudsætning af, at det defekte produkt returneres sammen med forklaring på fejlen samt kopi af faktura via installatør og leverandør (grossist). Garantien gælder ikke, hvis hagers kvalitetskontrol finder, at produktet er i fuldkommen stand eller at det ikke er blevet installeret iht. gældende forskrifter.

électro S.A. - 132, bld d’Europe - BP3 - 67 215 Obernai cedex - Tél. 03.88.49.50.50

Omgivelsesbetingelser - Driftstemperatur: 0°C til +50°C - Opbevaringstemperatur: -10°C til +65°C - Kapslingsklasse: IP 30. Forbindelseskapacitet Fleksibel: 1  til 2,5  Massiv: 1,5  til 4  Hager 12.2001

Varme

6E 5537.b

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/XP1_EK053-54_INT_6E5537bDK  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/XP1_EK053-54_INT_6E5537bDK.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you