Page 1

Brugsanvisning

DK

Rumtermostat med skiftekontakt

EK 003 Produktbeskrivelse

Begrænsning af komforttemperatur:

Installation:

EK003 er en elektronisk rumtermostat til styring af elvarmeanlæg. Produktet er forsynet med en skiftekontakt og kan derfor anvendes til styring i klimaanlæg.

Indstillingen af komforttemperaturen kan mekanisk begrænses til f.eks. 10° til 20° eller en eksakt værdi f.eks. 20°C. Gør som følger: 1. Der medleveres to blokeringsstifter i termostatens underdel

Termostaten kan monteres på væggen eller en i forsænket dåse 60 mm diameter. Kabeltilførsel sker bagfra. - Tag frontdækslet ➀ af - Fastgør soklen ➃ via huller ➁ - Tilslut ledningerne på klemmerne ➂ - Sæt frontdækslet ➀ på igen - ➄ Lysdiode viser kontaktstatus - ➅ Kontakt TIL/FRA

ndstilling af temperaturområde: Nogle dage efter idriftsættelse skal rumtemperturen opmåles og værdien på termostaten skal kalibreres mod et termometer. Kalibreringen udføres ved at placere drejeknappen på den værdi, der vises på termometeret.

2. Stil drejeknappen på ønsket temperaturniveau (f.eks. 20 °C) og afmontér den. 3. Anbring blokeringsstiften i ønsket position.

Eltilslutning Tekniske data: Mekanisk stop

Eksempel: indstille til 20°C 4. Sæt knappen på igen og kontrollér at temperaturens område er begrænset til det ønskede værdier.

Installation af EK003 termostat:

Elektriske egenskaber: - Mærkespænding: 230V ~ –15% 50/60 Hz - Kontaktfunktion: 1 potentialfri kontakt 8 A - 250 V ~ AC1 - Energiforbrug: 0,5 VA Funktionelle egenskaber: - Proportionel styring - Tidscyklus: 8 min. - Temperaturafvigelse: 2,5°C - Anvendelsesklasse: B - Dimensioner: 80 x 80 x 30 Omgivelsesbetingelser - Driftstemperatur: 0°C til +50°C - Opbevaringstemperatur: -10°C til +65°C - Kapslingsklasse: IP 30. Forbindelseskapacitet Fleksibel: 1  til 2,5  Massiv: 1,5  til 4 

A Påvirkninger udefra B Påvirkninger indefra

électro S.A. - 132, bld d’Europe - BP3 - 67 215 Obernai cedex - Tél. 03.88.49.50.50

Garanti

DK

24 måneders garanti fra fakturadato: garantien gælder alle fabrikations- og materialefejl og gælder under forudsætning af, at det defekte produkt returneres sammen med forklaring på fejlen samt kopi af faktura via installatør og leverandør (grossist). Garantien gælder ikke, hvis hagers kvalitetskontrol finder, at produktet er i fuldkommen stand eller at det ikke er blevet installeret iht. gældende forskrifter.

Hager 05.1999

Termostaten skal placeres 1,50 m over gulvet på indvendig væg ➃, hvorved påvirkninger udefra: (➀ Ventilation, ➁ ydervæg, ➂ sollys) og påvrikninger indefra (➄ lamper, ➅ bagside af skorsten, komfur ➆ konvektorer) skal forhindres. Afdæk mod træk for at forhindre evt. luftbevægelse.

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/XP1_EK003_INT_6E5524aDK  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/XP1_EK003_INT_6E5524aDK.pdf