Page 1

l

tebis programmeringsenhed TX100 Brugsanvisning

6T7646a


Indhold 1. Generelle bemærkninger om Tebis-installationer og konfigurering af disse.................................................................... 3 1.1 De forskellige komponenttyper .................................................................................................................................... 3 1.2 De forskellige typer installationer................................................................................................................................. 3 1.3 Generelle bemærkninger om konfigurering og styring af Tebis-installationer ............................................................. 4 1.4 Præsentation af konfigurationsværktøjet TX100 ......................................................................................................... 5 1.4.1 Generel oversigt ................................................................................................................................................. 5 1.4.2 Konfigurationerne Easy og Ekspert .................................................................................................................... 5 1.4.3 Online- og offline-konfigurering........................................................................................................................... 5 1.5 Nødvendigt værktøj og tilbehør for at konfigurere og gemme et projekt ..................................................................... 5 1.5.1 Konfigurere og gemme et nyt projekt.................................................................................................................. 5 1.5.2 Fortsætte eller ændre konfigurationen for et gemt projekt.................................................................................. 5 2. Betjening, start og basisindstilling af TX100 ..................................................................................................................... 6 2.1 Betjening af TX100 ...................................................................................................................................................... 6 2.1.1 Montering af udskiftelige batterier eller faste batterier ........................................................................................ 6 2.1.2 Opladning af batterier og kapacitet ..................................................................................................................... 6 2.1.3 USB-konnektor (kun på TX100 USB) ................................................................................................................. 7 2.1.4 SM-kortlæser (kun på TX100 SM) ...................................................................................................................... 7 2.2 Start af TX100 ............................................................................................................................................................. 8 2.3 Grundindstillinger......................................................................................................................................................... 8 2.3.1 Adgang til indstillinger ......................................................................................................................................... 8 2.3.2 Indstilling af dato og tid ....................................................................................................................................... 9 2.3.3 Aktivering af lydkvittering .................................................................................................................................... 9 2.3.4 Valg af sprog....................................................................................................................................................... 9 2.3.5 ETS-gruppens adresseformat........................................................................................................................... 10 2.3.6 Aktivering af baggrundsbelysning i displayet .................................................................................................... 10 2.3.7 Aktivering af ETS-funktion ................................................................................................................................ 10 2.3.8 Sammenkobling med værktøjskobler................................................................................................................ 11 2.3.9 Indstilling af displayets kontrast ........................................................................................................................ 11 3. Projektstyring .................................................................................................................................................................. 12 3.1 Indlæsning eller oprettelse af et projekt ved start af TX100 ...................................................................................... 12 3.1.2 Nyt projekt......................................................................................................................................................... 12 3.1.1 Igangværende projekt ....................................................................................................................................... 12 3.1.3 "Projektnavn" .................................................................................................................................................... 12 3.1.4 Projekt i gammelt format ................................................................................................................................... 13 3.2 Projektstyring............................................................................................................................................................. 14 3.2.1 Adgang til projektstyring ................................................................................................................................... 14 3.2.2 Gem et projekt .................................................................................................................................................. 14 3.2.3 Oprettelse af en installation .............................................................................................................................. 16 3.2.4 Ændring af et projekt ........................................................................................................................................ 16 3.2.5 Slette et projekt ................................................................................................................................................. 18 3.2.6 Visning af en projektfils basisinformationer ...................................................................................................... 19 4. Valg af online- eller offline-konfigurering......................................................................................................................... 20 5. Onlinekonfigurering af en ny installation i Easy-funktion ................................................................................................ 21 5.1 De forskellige konfigurationsetaper ........................................................................................................................... 21 5.2 Kontrol af installationen og det nødvendige udstyr til konfigureringen ...................................................................... 21 5.3 TX100's forbindelse til og sammenkobling med installationen ................................................................................. 22 5.4 Scanning af installationen og nummerering af ind- og udgange ............................................................................... 24 5.5 Tildeling af en funktion til en indgang ........................................................................................................................ 29 5.6 Oprettelse af forbindelser og indtastning af supplerende parametre......................................................................... 31 5.7 Oprettelse af forbindelser og indtastning af supplerende parametre......................................................................... 34 5.8 Visning af forbindelser ............................................................................................................................................... 36 6. Offlinekonfigurering af en ny installation i Easy-funktion ................................................................................................ 36 7. Ændring af en installations konfigurering........................................................................................................................ 37 7.1 Generelle bemærkninger om ændringer af en KNX-installation................................................................................ 37 7.2 Sletning af forbindelser.............................................................................................................................................. 37 8. Online konfigurering af en ny installation i ekspertfunktion............................................................................................. 39 8.1 Generelle bemærkninger........................................................................................................................................... 39 8.2 Beskrivelse af ekspertfunktionen............................................................................................................................... 40 8.3 Konfigurering i ekspertfunktion .................................................................................................................................. 43 9. Værktøjer til vedligeholdelse og hjælp til indstilling......................................................................................................... 46 9.1 Styring af komponenterne i en installation................................................................................................................. 46 9.2 Styring af installationerne .......................................................................................................................................... 49 9.3 Opdatering af softwaren til TX100 ............................................................................................................................. 51 9.4 Scanning af en installation......................................................................................................................................... 54 9.5 Måleværktøjer............................................................................................................................................................ 60 9.6 Simulering.................................................................................................................................................................. 62

TX100 USB

2

6T7646a


1. Generelle bemærkninger om Tebis-installationer og konfigurering af disse En Tebis-installation er en elektrisk installation, hvor komponenterne kommunikerer med hinanden enten via en busforbindelse eller trådløst, når de skal sende eller modtage telegrammer.

1.1 De forskellige komponenttyper En Tebis-installation består af forskellige typer komponenter, der kan inddeles på følgende måder - Afhængig af deres forbindelse til KNX-bussen • TP-komponenter de er forbundet med KNX-bussen via et kabel, der overholder KNX-specifikationerne. • Trådløse produkter de er forbundet med bussen via en radioforbindelse, der overholder KNX-radiospecifikationerne. Radiokommunikationen kan være a) Envejskomponenterne: fungerer udelukkende som sendere. b) Tovejskomponenterne: fungerer både som sendere og modtagere. - Afhængigt af deres funktion i installationen • Indgangskomponenter de udsender telegrammer (trykknapper, afbryderkontakter, følere, mv.). En indgangskomponent kan have flere forskellige indgangskanaler trykknapper med flere taster, mv. • Udgangskomponenter de modtager telegrammer og aktiverer de tilsluttede anvendelsestyper (lys, markiser, mv.). En udgangskomponent kan have flere forskellige udgangskanaler udgangsmodul for lys med 6 kanaler for at styre 6 lyskredse, mv. • Systemkomponenter de er nødvendige for at installationen fungerer korrekt strømforsyning til bussen, mediekobler TP-styret / trådløs busforbindelse, mv. Skemaet i Bilagene opdeler de forskellige typer komponenter

1.2 De forskellige typer installationer En Tebis-installation kan være • Fuldstændig trådløs alle komponenterne (envejs eller tovejs) i installationen kommunikerer vha. radiobølger.

TX100 USB

3

6T7646a


• Fuldstændig ledningsforbindelse alle installationens komponenter kommunikerer via KNX-kabel

• Blandet installationen består både af trådløse komponenter og af TP-komponenter

I en blandet installation skal der altid installeres en mediekobler. Mediekobleren gør det muligt for TP-styrede komponenter og trådløse komponenter at kommunikere med hinanden.

1.3 Generelle bemærkninger om konfigurering og styring af Tebis-installationer Når samtlige komponenter i en Tebis-installation er blevet monteret og tilsluttet, skal installationen konfigureres. Denne konfigurering finder sted vha. et værktøj TX100. Konfigurering af en Tebis-installation består i • At identificere og afmærke de forskellige komponenter i installationen trykknapper, udgangsmoduler for lys, mv. • At give hver indgangs- og udgangskanal et nummer tildele et nummer til hver af de 4 taster på trykknapperne, tildele et nummer til hver af de 6 udgangskanaler på en komponent med 6 lysudgange, mv.. • At tildele en funktion til hver indgang, f.eks. for en trykknap tænde lyset, hæve en markise, sætte varmen på komfort, mv. • At oprette forbindelser mellem ind- og udgange for at definere, hvilken indgang/indgange, der styrer hvilken udgang/ udgange. På denne måde kan man definere, at en enkelt indgang styrer flere udgange, og således udføre en gruppestyring eller en scenariestyring. Konfigurationen skal dernæst gemmes i form af en fil (kaldet projektfil) i en ekstern hukommelse - USB-nøgle eller pc (TX100 med USB-stik). - SmartMedia-kort (SM) (gamle TX100 med kortlæser).

TX100 USB

4

6T7646a


1.4 Præsentation af konfigurationsværktøjet TX100 1.4.1 Generel oversigt Antenne Display

Tast Start/Stop

Grundtastatur

Tasten "menuadgang"

Dæksel til tastatur og udvidet tastatur

Batteridæksel og kontakt alm. batteri/genopladeligt batteri (bagside)

USB-dæksel og mikro USB-konnektor

Passage til fastgørelse af rem

Konnektor til opladning

1.4.2 Konfigurationerne Easy og Ekspert Konfigurationsværktøjet TX100 har 2 forskellige konfigurationsfunktioner - Easy-funktionen, denne funktion gør det muligt at konfigurere en Tebis TP-, radio- eller blandet installation hurtigt og enkelt, uden at det kræver specielt kendskab til KNX (ETS-software, objekter, gruppeadresser, mv.). - Ekspert-funktionen, denne funktion giver adgang til objekterne og gruppeadresserne og gør det muligt at udbygge installationen med nye Hager-produkter (display, Internet-gateway, vejrstation, mv.), at udføre komplekse logiske funktioner eller at integrere installationen i systemer, der er konfigureret med ETS-softwaren.

1.4.3 Online- og offline-konfigurering Konfigurationsværktøjet TX100 har 2 forskellige funktioner til indlæsning af konfigurationen i installationen - online TX100 kommunikerer konstant med installationen. Overførslen finder sted gradvist under konfigureringen. Installationen kan testes efter hver etape, men konfigureringen tager længere tid pga. overførselstiden. - offline TX100 er ikke i konstant kommunikation med installationen. Hele overførslen finder sted i slutningen af konfigureringen. Konfigureringen er hurtigere, men installationen kan ikke testes før til sidst.

1.5 Nødvendigt værktøj og tilbehør for at konfigurere og gemme et projekt 1.5.1 Konfigurere og gemme et nyt projekt Alt efter installationstype skal der bruges følgende værktøj til at konfigurere og gemme projekterne Installationstype

Nødvendigt udstyr til konfigurering

Trådløs installation (uden mediekobler)

TX100

TP-installation (uden mediekobler)

TX100 + mediekobler TR130

Blandet installation (med mediekobler)

TX100

Lagringshukommelse USB-nøgle eller pc (TX100 med USBstik) SM-kort (TX100 med SM-kortlæser)

• Oplysninger om det igangværende projekt kan gemmes i TX100. Hvis man vil arbejde med flere projekter, skal der oprettes en backup-fil for hvert projekt i en ekstern hukommelse.

1.5.2 Fortsætte eller ændre konfigurationen for et gemt projekt

TX100 USB

5

6T7646a


Der anvendes de samme værktøjer, som når man opretter et nyt projekt, men derudover er det vigtigt at have filen med informationer om projektet. Projektfilen er enten - i TX100, hvis det drejer sig om det sidste projekt, der er oprettet med dette værktøj. - i en ekstern hukommelse (USB-nøgle, pc, SM-kort), hvis det drejer sig om et tidligere projekt eller et projekt, der er oprettet med en anden TX100. Denne projektfil indlæses i givet fald i TX100's interne hukommelse. Bemærk En eventuel eksisterende projektfil i TX100 forsvinder og erstattes af den indlæste fil. ! Hvis man mister en projektfil, findes der nogle avancerede funktioner i TX100, der gør det muligt at scanne en installation igen.

2. Betjening, start og basisindstilling af TX100 2.1 Betjening af TX100 2.1.1 Montering af udskiftelige batterier eller faste batterier A • Fjern skruen A. B

• Åbn dækslet B for at få adgang til batterikammeret. • Anbring kontakten C på den korrekte strømforsyning - Position 1 Strømforsyning via almindelige batterier. - Position 2 (standard ved levering) Strømforsyning via genopladelige batterier (medfølger). • Sæt de udskiftelige eller de faste batterier i med polerne i den rigtige retning, luk dernæst dækslet og skru det fast.

1

2 C

2.1.2 Opladning af batterier og kapacitet

Hvis der bruges genopladelige batterier tilsluttes den medfølgende oplader til stikket D. D

Under opladningen vises ladeniveauet Hvis opladeren er tilsluttet programmeringsenhed Tebis TX100, mens den kører på alm. batterier, og kontakten er placeret på positionen for genopladelige batteri, er der fare for at beskadige apparatet. Foretag en fuldstændig opladning første gang inden brug (3 t 30 min cirka).

TX100 USB

6

6T7646a


2.1.3 USB-konnektor (kun på TX100 USB) USB-konnektoren skal vende korrekt, når den sættes i USB-symbolet skal altid vende opad • Åbn dækslet A. • En USB-konnektor gør det muligt at tilslutte TX100 til - En USB-nøgle (en nøgle leveres sammen med TX100) vha. en 15 cm lang ledning, der medfølger. - En pc via en USB-port vha. en 1 m lang ledning, der medfølger

!Nøgler med skrivebeskyttelse kan ikke anvendes TX100 kan anvende følgende to filtyper - .TXH-projektfiler for at indlæse et projekt i TX100. - .UPD-softwareopdateringsfiler for at overføre en ny softwareversion og få adgang til de seneste forbedringer.

2.1.4 SM-kortlæser (kun på TX100 SM)

• Åbn dækslet A. • Sæt et kort ind i programmeringsenheden som vist på tegningen overfor. TX100 kan anvende følgende to filtyper - .TXH-projektfiler for at indlæse et projekt i TX100. - .UPD-softwareopdateringsfiler for at overføre en ny softwareversion og få adgang til de seneste forbedringer.

TX100 USB

7

6T7646a


2.2 Start af TX100

A

• Tryk på knappen A, indtil der høres et lydsignal, for at starte eller stoppe programmeringsenheden. •

TX100 viser midlertidigt en skærm med softwareversionen.

• Skærmen til valg af projekt vises. Første start Første gang den anvendes, foreslår TX100, at man vælger arbejdssprog • Vælg det anvendte sprog vha. tasterne

eller

.

• Tryk på tasten for at godkende. Standardsproget er engelsk. Denne indstilling kan altid ændres. Hvis det ønskede sprog ikke vises på skærmen, foretages en opdatering fra den medfølgende USB-nøgle. • Sæt USB-nøglen i. • Følgende skærm vises. Følgende opdateringer er tilgængelige Engelsk, Fransk, Tysk, Hollandsk. Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk. Engelsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk. Engelsk, Norsk, Svensk, Dansk. Engelsk, Polsk, Finsk. Engelsk, Russisk.

tx100A-usb-Vxyz tx100B-usb-Vxyz tx100C-usb-Vxyz tx100D-usb-Vxyz tx100E-usb-Vxyz tx100RU-usb-Vxyz

Se kapitlet Opdatering af software til TX100 for at udføre en opdatering via ekstern hukommelse. Når opdateringen er udført, kan du tænde TX100 og vælge arbejdssprog.

2.3 Grundindstillinger 2.3.1 Adgang til indstillinger For at få adgang til grundindstillingerne for TX100. - Tryk på menutasten på tastaturet

eller på tasten "menuadgang", der sidder i højre side af TX100.

Menuskærmen vises. Skærm

/ Menu

• Tryk på tasterne

eller

• Tryk på tasten

! Tasten

TX100 USB

for at vælge Indstillinger.

for at godkende. gør det muligt at vende tilbage til den foregående menu.

8

6T7646a


Skærm

/ Menu / Indstillinger På denne skærm er det muligt at vælge en bestemt indstilling. • Tryk på tasterne

eller

• Tryk på tasten

! Tasten

for at vælge de indstillinger, der skal foretages.

for at godkende. gør det muligt at vende tilbage til den foregående menu.

2.3.2 Indstilling af dato og tid Skærm

/ Menu / Dato & tid Med denne funktion er det muligt at indstille dato og tid. • Tryk på tasterne til venstre • Tryk på tasterne til højre

for at gå fra et felt til det næste. for at få en højere eller en lavere værdi i det valgte

felt. • Tryk på tasten

! Tasten

for at godkende. gør det muligt at vende tilbage til den foregående menu.

2.3.3 Aktivering af lydkvittering Skærm

/ Menu / Indstillinger / Lyd

Når lydkvittering aktiveres, udsendes et lydsignal for at bekræfte visse aktiviteter. • Tryk på skærmtasten JA eller NEJ for at til- eller frakoble lydkvitteringen.

2.3.4 Valg af sprog Skærm

/ Menu / Indstillinger / Sprog

Det anvendte sprog vælges første gang, man starter. Sproget kan dog ændres senere. • Vælg sprog vha. tasterne • Tryk på tasten

eller

.

for at godkende.

! Hvis det ønskede sprog ikke vises på skærmen, foretages en opdatering fra den medfølgende USB-nøgle.

TX100 USB

9

6T7646a


2.3.5 ETS-gruppens adresseformat Skærm

/ Menu / Indstillinger / adresseformat

Denne funktion gør det muligt at vælge visningsformat eller at indtaste gruppeadresser (på 2 eller 3 niveauer). • Tryk på den skærmtast, der svarer til det ønskede format.

! Skærmtasten

gør det muligt at vende tilbage til foregående skærm.

2.3.6 Aktivering af baggrundsbelysning i displayet Skærm

/ Menu / Indstillinger / Display belysning

Denne funktion gør det muligt at til- eller frakoble baggrundsbelysningen i displayet. • Tryk på skærmtasten JA eller NEJ for at til- eller frakoble baggrundsbelysningen.

2.3.7 Aktivering af ETS-funktion Skærm

/ Menu / Indstillinger / ETS mode Denne funktion gør det muligt at til- eller frakoble brugen af ETS-gruppeadresser ! Til- eller frakobling af ETS-funktionen skal finde sted inden den første scanning af installationen for at have effekt.

! Enhver senere ændring vil ikke have effekt. • Tryk på skærmtasten JA eller NEJ for at til- eller frakoble ETS-funktionen. ETS-funktionen er aktiveret som standard. Enhver installation foretaget i aktiv ETS-funktion vil kunne udvides med ETSkonfigurationssoftwaren. En installation, der ikke er foretaget i aktiv ETS-funktion, vil ikke kunne udvides med ETS-konfigurationssoftwaren.

! Til- eller frakobling af ETS-funktionen ændrer området for de gruppeadresser, der leveres af TX100. 14/0/0 - 15/7/255 i aktiveret ETS-funktion (standard). 28/0/0 - 29/7/255 i frakoblet ETS-funktion.

TX100 USB

10

6T7646a


2.3.8 Sammenkobling med værktøjskobler Skærm

/ Menu / Indstillinger / Sammenkobling med værktøjskobler Denne funktion gør det muligt at forbinde en mediekobler med TX100. Kobleren genkendes således automatisk og man undgår sammenkoblingsproceduren. • Vælg den mediekobler, der skal anvendes, ved at trykke på dens knap den røde kontrollampe lyser (4 sek). • Slip knappen.

, indtil

Venteskærmen Overførsel vises i nogle sekunder. Når sammenkoblingen er udført, udsendes et lydsignal.

! Skærmtasten

gør det muligt at vende tilbage til foregående skærm.

2.3.9 Indstilling af displayets kontrast Skærm

/ Menu / Indstillinger / Kontrast

Denne funktion gør det muligt at indstille displayets kontrast. • Tryk på skærmtasten + eller - for at øge eller mindske kontrasten. • Tryk på skærmtasten

TX100 USB

11

for at godkende.

6T7646a


3. Projektstyring 3.1 Indlæsning eller oprettelse af et projekt ved start af TX100 Ved start af TX100 vises en skærm for Valg af projekt den gør det muligt at oprette et nyt projekt eller at vælge et allerede eksisterende projekt. Indholdet på skærmen for valg af projekt afhænger af, om der er tilsluttet en ekstern hukommelse eller ej Skærm for valg af projekt hvis ingen ekstern hukommelse er tilsluttet

• Tryk på tasterne

eller

for at vælge

• Igangværende projekt for at fortsætte konfigurering af det igangværende projekt i TX100's interne hukommelse. • Nyt projekt for at konfigurere en ny installation. • "Projektets navn" for at indlæse et projekt identificeret ved et navn, der findes i en ekstern hukommelse (vises kun, hvis en ekstern hukommelse er tilsluttet). • Gammelt format for at indlæse et projekt, der er registreret i et gammelt format (vises kun, hvis der er tilsluttet en ekstern hukommelse med et projekt af denne type).

Eksempel på skærm for valg af projekt, hvis der er tilkoblet en ekstern hukommelse indeholdende projekter

• Tryk på tasten

for at godkende.

!Et projekt i et gammelt format svarer til en projektfil for en installation, der er startet med en TX100 i en version, der ligger før V2.0.

3.1.1 Igangværende projekt TX100 indlæser det igangværende projekt for at fortsætte konfigureringen.

! Hvis det drejer sig om en TP-installation eller en blandet installation med mediekobler, genkender TX100 automatisk mediekobleren, og auto-skærmen vises.

3.1.2 Nyt projekt TX100 opretter et nyt projekt i sin interne hukommelse. Det igangværende projekt, der eventuelt allerede ligger i hukommelsen, slettes. En advarselsskærm gør det muligt at tillade eller forhindre sletningen af det igangværende projekt • Tryk på skærmtasten NEJ for at bevare det igangværende projekt og vende tilbage til skærmen for valg af projekt. • Tryk på skærmtasten JA for at slette det igangværende projekt og tillade oprettelse af et nyt projekt. Konfigurationsproceduren indledes.

3.1.3 "Projektnavn" TX100 indlæser projektet "Projektnavn" for at fortsætte konfigureringen.

! Hvis det drejer sig om en TP-installation eller en blandet installation med mediekobler, genkender TX100 automatisk mediekobleren, og auto-skærmen vises.

TX100 USB

12

6T7646a


3.1.4 Projekt i gammelt format Dette projektnavn svarer til et gammelt projektformat. Den lagrede konfiguration er foretaget med en version af TX100, der er tidligere end V2.0.

• Vælg Gammelt format. • Tryk på tasten

for at godkende.

Skærmen "advarsel" vises. • Tryk på skærmtasten JA for at konvertere projektet til nyt format. • Tryk på skærmtasten NEJ for at vende tilbage til den foregående skærm. Når der trykkes på skærmtasten JA, vises følgende skærm.

Efter at have accepteret at konvertere projektet til nyt format. TX100 opretter et nyt projekt i sin interne hukommelse. Det igangværende projekt, der eventuelt allerede ligger i hukommelsen, slettes. En advarselsskærm gør det muligt at tillade eller forhindre sletningen af det igangværende projekt • Tryk på skærmtasten NEJ for at bevare det igangværende projekt og vende tilbage til skærmen for valg af projekt. • Tryk på skærmtasten JA for at slette det igangværende projekt og tillade oprettelse af et nyt projekt.

En venteskærm vises under konverteringsprocessen. TX100 indlæser projektet i sin interne hukommelse.

! Hvis det drejer sig om en TP-installation eller en blandet installation med mediekobler, genkender TX100 automatisk mediekobleren, og auto-skærmen vises.

TX100 USB

13

6T7646a


3.2 Projektstyring 3.2.1 Adgang til projektstyring TX100 er et værktøj, der gør det muligt at konfigurere og styre projekter - Oprette nye projekter. - Gemme et igangværende projekt i en ekstern hukommelse. - Indlæse et projekt i TX100 fra en ekstern hukommelse. - Få vist et projekt. - Slette et projekt. For at få adgang til projektstyringsfunktionerne Tryk på menutasten på tastaturet

eller på tasten "menuadgang", der sidder i højre side af TX100.

• Tryk på tasterne

eller

• Tryk på tasten

for at vælge projektstyring.

for at godkende.

Skærmen for projektstyring vises - Gem gør det muligt at gemme den igangværende projektfil i TX100 i en ekstern hukommelse (USB-nøgle eller pc for TX100 USB, SM-kort for de gamle TX100 med SM-kortlæser). - Opret gør det muligt at oprette en ny projektfil. Det igangværende projekt i TX100 slettes. - Vælg projekt gør det muligt at indlæse en projektfil i TX100. Det igangværende projekt i TX100 slettes. - Slet gør det muligt at slette en projektfil. - Vis gør det muligt at vise de vigtigste egenskaber for en projektfil • Tryk på tasterne

eller

• Tryk på tasten

for at vælge en kategori

for at godkende.

3.2.2 Gem et projekt Skærm Menu / Projektstyring / Gem TX100 viser skærmen Gem. • Vælg vha. tasterne

eller

- Gem som for at registrere en ny projektfil (vælges automatisk, hvis installationen endnu ikke har et navn). - Projektnavn for at registrere projektfilen under et eksisterende navn (det igangværende projektnavn vælges automatisk, hvis det eksisterer i en ekstern hukommelse) • Tryk på tasten

TX100 USB

for at godkende.

14

6T7646a


Valg af menu / Projektstyring / Gem / Gem som Denne skærm gør det muligt at oprette en ny projektfil. En skærm til bekræftelse af, at projektet gemmes, vises, og en ny projektfil oprettes under et automatisk tildelt navn (her: installation 001). • Tryk på skærmtasten NEJ for at vende tilbage til skærmen Gem. • Tryk på skærmtasten JA for at gemme projektet under det foreslåede navn (Venteskærmen Gem projekt vises).

! Navnet på projektfilen kan ændres fra en pc.

Valg af menu / Projektstyring / Gem / Projektnavn Denne skærm gør det muligt at gemme forbedringer eller ændringer i den igangværende installation under et projektnavn. • Vælg projektnavnet vha. tasterne • Tryk på tasten

eller

.

for at godkende.

Hvis det igangværende projektnavn er identisk med det valgte projektnavn, gemmes filen direkte.

Hvis navnet på det igangværende projekt er forskelligt fra det valgte projektnavn, vises en bekræftelsesskærm • Tryk på skærmtasten NEJ for at vende tilbage til skærmen Gem. • Tryk på skærmtasten JA for at fortsætte. (Venteskærmen Gem projekt vises) Hvis installationen er konfigureret med en anden TX100, er det nødvendigt med en bekræftelse. • Tryk på skærmtasten NEJ for at vende tilbage til skærmen Gem. • Tryk på skærmtasten JA for at fortsætte. (Venteskærmen Gem projekt vises).

! ! !

TX100 USB

Lagringens varighed afhænger af projektets størrelse og nøgletype Nøgler med skrivebeskyttelse kan ikke anvendes Der må kun tilsluttes USB-nøgler. Andre typer hukommelse risikerer ikke at fungere.

15

6T7646a


3.2.3 Oprettelse af en installation Skærm Menu/ Projektstyring / Opret Denne skærm gør det muligt at oprette et nyt projekt. Skærmen Nyt projekt vises, og der tildeles automatisk et navn til det nye projekt her: installation 001. Navnet på projektfilen kan ændres fra en pc. • Tryk på skærmtasten for at godkende. Der oprettes både et nyt projekt i TX100's hukommelse og i den tilsluttede eksterne hukommelse.

! Skærmtasten

gør det muligt at vende tilbage til foregående skærm.

Skærmen Advarsel gør det muligt at tillade eller forhindre, at det igangværende projekt i TX100 slettes • Tryk på skærmtasten NEJ for at bevare det igangværende projekt og vende tilbage til den foregående skærm. • Tryk på skærmtasten JA for at slette det igangværende projekt og tillade oprettelse af et nyt projekt. - Det nye projekt oprettes i TX100's interne hukommelse under navnet Installation 001 (Venteskærmen Gem projekt vises). - Det nye projekt gemmes ligeledes i den eksterne hukommelse under det samme navn (Venteskærmen Gem projekt vises).

3.2.4 Ændring af et projekt Skærm Menu/ Projektstyring / Vælg projekt Denne funktion gør det muligt at indlæse et projekt i en ekstern hukommelse i TX100. Skærmen Vælg projekt vises Vælg vha. tasterne

eller

- "Projektnavn" for at indlæse et projekt, der identificeres med et navn fra den tilsluttede eksterne hukommelse. - Gammelt format Dette projektnavn svarer til et gammelt projektformat. (vises kun, hvis en ekstern hukommelse med et sådant projekt er tilsluttet) Tryk på tasten

for at godkende.

Projektet indlæses i TX100. Det igangværende projekt, der eventuelt ligger i den interne hukommelse, slettes

TX100 USB

16

6T7646a


Valg af "Projektnavn"

Der vises en skærm, der angiver projekttype (Installation eller Scanning) og egenskaber. • Tryk på skærmtasten

! Skærmtasten

for at godkende.

gør det muligt at vende tilbage til foregående skærm.

Hvis installationen er konfigureret med en anden TX100, anmoder en advarselsskærm om bekræftelse, inden man kan fortsætte • Tryk på skærmtasten NEJ for at vende tilbage til skærmen Vælg projekt. • Tryk på skærmtasten JA for at fortsætte. En advarselsskærm gør det muligt at godkende eller forhindre, at et eventuelt igangværende projekt i TX100's hukommelse slettes • Tryk på skærmtasten NEJ for at bevare det igangværende projekt og vende tilbage til den foregående skærm. • Tryk på skærmtasten JA for at godkende, at det igangværende projekt erstattes med det nye projekt - Det nye projekt indlæses i TX100's interne hukommelse under "Projektnavn" (skærmen Indlæsning i gang vises). Proceduren fortsætter dernæst med registrering af kobler (skærmen Registrering af kobler vises).

Valg af gammelt format Dette projektnavn svarer til et gammelt projektformat. Den lagrede konfiguration er foretaget med en version af TX100, der er tidligere end V2.0. • Vælg Gammelt format.

• Tryk på tasten

for at godkende.

Skærmen "advarsel" vises. • Tryk på skærmtasten JA for at konvertere projektet til nyt format. • Tryk på skærmtasten NEJ for at vende tilbage til den foregående skærm. Når der trykkes på skærmtasten JA, vises følgende skærm.

TX100 USB

17

6T7646a


TX100 opretter et nyt projekt i sin interne hukommelse. Det igangværende projekt, der eventuelt allerede ligger i hukommelsen, slettes. En advarselsskærm gør det muligt at tillade eller forhindre sletningen af det igangværende projekt • Tryk på skærmtasten NEJ for at bevare det igangværende projekt og vende tilbage til den foregående skærm. • Tryk på skærmtasten JA for at slette det igangværende projekt og tillade oprettelse af et nyt projekt.

En venteskærm vises under konverteringsprocessen. TX100 indlæser projektet i sin interne hukommelse. • Hvis det drejer sig om en TP-installation eller en blandet installation med mediekobler, genkender TX100 automatisk mediekobleren, og auto-skærmen vises.

3.2.5 Slette et projekt Skærm Menu / Projektstyring / Slet

Denne funktion gør det muligt at slette en projektfil i en ekstern hukommelse. Skærmen Slet vises sammen med en liste over "Projektnavne" • Tryk på tasterne • Tryk på tasten

eller

for at vælge et "Projektnavn".

for at godkende.

En advarselsskærm gør det muligt at bekræfte, at projektet skal slettes • Tryk på skærmtasten NEJ for at annullere og vende tilbage til foregående skærm. • Tryk på skærmtasten JA for at slette projektet.

TX100 USB

18

6T7646a


3.2.6 Visning af en projektfils basisinformationer Skærm Menu / Projektstyring / Visning

Denne funktion gør det muligt at få vist informationer om de projektfiler, der findes i den eksterne hukommelse.Denne visning påvirker ikke den igangværende projektfil i TX100's interne hukommelse. Skærmen Visning vises med en liste over "Projektnavne" • Tryk på tasterne • Tryk på tasten

eller

for at vælge et "Projektnavn".

for at godkende.

Projektets basisinformationer vises. • Tryk på skærmtasten

! Symbolet

TX100 USB

for at vende tilbage til skærmen Projektstyring

under projektnavnet angiver, at det er oprettet med en anden TX100.

19

6T7646a


4. Valg af online- eller offline-konfigurering Efter scanning af installationen og tildeling af numre til indgange og udgange skal man • Tildele funktioner til indgangene. • Oprette forbindelser mellem indgange og udgange. Disse to operationer kan foretages i online- eller offlinefunktion - I onlinefunktion bliver konfigurationen overført, efterhånden som indgangene får tildelt funktioner, og der oprettes forbindelser installationen kan testes i autofunktionen efter hver konfigurationsetape. - I offlinefunktion sker tildeling af funktioner til indgangene og oprettelse af forbindelser udelukkende i TX100 uden forbindelse til installationen. Alle de tildelte funktioner og oprettede forbindelser overføres dernæst på én gang til installationen, enten når konfigureringen er afsluttet, eller når der skiftes til onlinefunktion konfigureringen er generelt hurtigere. For at vælge online- eller offlinefunktion tryk på menutasten

på tastaturet eller på tasten "menuadgang", der sidder i højre

side af TX100. Vælg følgende menu Skærm

Menu / Indstillinger / online / offline

• Tryk på tasterne • Tryk på tasten

Tasten

eller

for at vælge Online / Offline

for at godkende.

gør det muligt at vende tilbage til den foregående menu.

Som standard er online-funktionen aktiv. • Tryk på skærmtasten JA for at aktivere offlinefunktionen. • Tryk på NEJ-tasten på skærmen for at blive i onlinefunktionen.

I Prog-funktion symboliseres offlinefunktionen i titellinien med to hvide streger, der isolerer titlen PROG fra de to pilesymboler for indgang / udgang.

For at vende tilbage til onlinefunktionen skal man gå tilbage til indstillingsmenuen (Menu / Indstillinger / Online / Offline) og aktivere onlinefunktionen.

TX100 USB

20

6T7646a


5. Onlinekonfigurering af en ny installation i Easy-funktion 5.1 De forskellige konfigurationsetaper

For at starte konfigureringen, skal TX100-programmeringsenheden først være i kommunikation med installationen denne etape kaldes Forbindelse og sammenkobling med installationen.

Programmeringsenheden skal dernæst kende de komponenter, der findes i installationen denne etape kaldes Scanning af komponenterne. Når komponenterne er blevet registreret og scannet, skal programmeringsenheden tildele et nummer til hver enkelt ind- og udgang det er etapen Nummerering. Udgangene kan nummereres manuelt eller automatisk under scanningsfasen. Indgangene nummereres altid manuelt. Når nummereringen er afsluttet, kan funktionskonfigureringen af installationen begynde. Man tildeler funktioner til indgangene (Trykknap, afbryder, ...). For at afslutte skal der oprettes forbindelser mellem indgangene og de udgange, der styres af disse indgange det er etapen Oprettelse af forbindelser.

!Det er ikke nødvendigt at give alle indgange numre, inden man starter etaperne med at tildele funktioner eller oprette forbindelser, det er tilstrækkeligt, at de berørte indgange er nummererede. ! De trådløse envejskomponenter registreres ikke under scanningsfasen. Der skal udføres en særlig procedure. Inden start kontrolleres installationen, og det sikres, at alt nødvendigt udstyr er til stede.

5.2 Kontrol af installationen og det nødvendige udstyr til konfigureringen 5.2.1 Bestemmelse af installationstype, af udstyr og af nødvendigt ekstraudstyr til konfigureringen • Bestem installationstypen, dvs. TP-installation, trådløs installation eller blandet installation. • Hvis det drejer sig om ledningsinstallationer eller blandede installationer, kontrolleres det, om der er installeret en busstrømforsyning og en mediekobler. Det er nødvendigt med en mediekobler for at TX100 kan kommunikere med TPkomponenterne. Hvis installationen ikke indeholder nogle trådløse komponenter, er kobleren kun nødvendig under konfigureringen og kan bagefter fjernes. • Sørg for at have en ekstern hukommelse (USB-nøgle) og det nødvendige udstyr til at tilslutte den til TX100, så konfigureringen kan gemmes. • Identificer de nødvendige komponenter til radioforstærkeren.

5.2.2 Elektrisk kontrol af installationen • Kontroller, at alle komponenterne forsynes korrekt. (TP-komponenter, trådløse komponenter, forsyning via bussen, forsyning via strømnettet, forsyning via alm. batteri: se vedlagte skema). • Kontroller, at alle TP-komponenterne er forbundet med buskablet, og at bussen strømforsynes.

5.2.3 Tilslutning af installationen • Kontrollampen til bussens strømforsyningsenhed skal lyse. • Mediekoblerens 230 V-lampe skal lyse.

TX100 USB

21

6T7646a


5.2.4 Kontrol af komponenternes funktions- og konfigurationstilstand • Kontroller, at alle modulopbyggede komponenter med kontakter til valg af Manu / Auto, er i Autofunktion. •

Sørg for, at alle komponenter er i fabrikstilstand • Nye komponenter, der aldrig har været konfigureret, er i denne tilstand. • Komponenter, der allerede har været konfigureret, kan være i en anden tilstand. I givet fald skal de sættes i fabrikstilstand.

5.3 TX100's forbindelse til og sammenkobling med installationen 5.3.1 TP-installationer og blandede installationer I tilfælde af en TP-installation eller en blandet installation består den første konfigurationsfase i at oprette projektet og sammenkoble mediekobleren med TX100.

• Sæt installationen under spænding. • Start TX100. Efter nogle sekunder vises skærmen Vælg projekt

• Tryk på tasterne

eller

• Tryk på tasten

for at vælge Nyt projekt.

for at godkende.

Advarselsskærmen giver mulighed for at godkende eller annullere sletning af et eventuelt igangværende projekt inde i TX100 • Tryk på skærmtasten JA for at slette det igangværende projekt og tillade oprettelse af et nyt projekt. • Tryk på skærmtasten NEJ for at bevare det igangværende projekt og vende tilbage til den foregående skærm. Venteskærmen Skrivning i gang... vises. TX100 opretter projektet i sin interne hukommelse og indleder første fase af konfigurationsprocessen.

TX100 USB

22

6T7646a


Efter nogle sekunder vises skærmen Installationstype • Tryk på skærmtasten JA, hvis det drejer sig om en TP-installation eller en blandet installation. • Tryk på skærmtasten NEJ, hvis installationen er fuldstændig trådløs. I dette tilfælde vises Autoskærmen, og skift til Prog-funktion gør det muligt at starte konfigurering af trådløse komponenter.

!Hvis der vælges NEJ, fortæller en skærm, at TP-komponenter ikke vil kunne konfigureres.

hvis installationen er af typen TP eller blandet En skærm angiver, at TX100 leder efter den mediekobler, der vil gøre det muligt at kommunikere med installationen. For at registrere og sammenkoble mediekobleren • Vælg den mediekobler, der skal anvendes, ved at trykke på dens knap indtil den røde kontrollampe lyser (4 sek). • Slip knappen.

,

Venteskærmen Overførsel vises i nogle sekunder. Når sammenkoblingen er udført, udsendes et lydsignal.

! Hvis programmeringsenheden ikke er inden for mediekoblerens rækkevidde, blinker skærmens titellinie. !For at annullere sammenkoblingen trykkes på skærmtasten

, skærmen RFfunktion vises og informerer om, at det kun er trådløse komponenter, der vil blive opdateret.

Når sammenkoblingsfasen er afsluttet, vises autoskærmen. Denne skærm angiver, at - Projektet er oprettet i TX100's hukommelse. - Installationens mediekobler er registreret og sammenkoblet. Det er nu muligt at konfigurere installationens komponenter.

TX100 USB

23

6T7646a


5.3.2 Oprettelse af en værktøjskobler til konfigurering af rene TP-installationer Hvis en installation ikke indeholder TP-komponenter, er det muligt at fjerne mediekobleren efter konfigureringen og anvende den til konfigurering af andre ledningsinstallationer. Mediekobleren fungerer således kun som konfigurationsværktøj forbundet med TX100. Denne kobler betegnes "Værktøjskobler". En speciel sammenkoblingsprocedure gør det muligt at omdanne en mediekobler til "Værktøjskobler". Når den er placeret i en installation, genkendes den automatisk ved start af programmeringsenheden, og det er ikke nødvendigt at foretage flere sammenkoblingsprocedurer. - Tryk på menutasten på tastaturet eller på tasten "menuadgang", der sidder i højre side af TX100. - Vælg følgende menu Menu / Indstillinger / Sammenkobling med værktøjskobler / Valg af kobler.

5.3.3 Rene trådløse installationer I dette tilfælde er det ikke nødvendigt med en mediekobler TX100 kan kommunikere direkte med de trådløse komponenter. Den første del af konfigurationsproceduren er den samme som for blandede installationer

• Tryk på skærmtasten NEJ inde på skærmen Installationstype, eftersom installationen er fuldstændig trådløs. • Gå videre til næste etape i konfigureringen.

5.4 Scanning af installationen og nummerering af ind- og udgange 5.4.1 Scanning af installationen med automatisk nummerering af udgangene.

Efter start af TX100 og oprettelse af et nyt projekt vises Auto-skærmen. • Tryk på skærmtasten Prog for at gå ind i programmeringsfunktionen.

TX100 USB

24

6T7646a


Prog-skærmen gør det muligt at starte scanningsfasen for installationens komponenter. • Foretag et langt tryk på tasten

på TX100 for at starte konfigureringen.

Skærmen Num. Udgange vises for at definere, hvorledes udgangene skal nummereres mauelt eller automatisk. • Tryk på NEJ for at indlede automatisk nummerering af udgangene (den manuelle nummerering forklares længere nede i dokumentet). En statusbjælke angiver, hvor langt operationen er nået, og antallet af registrerede udgangskanaler.

!Denne etape kan vare adskillige minutter afhængigt af antallet af komponenter i installationen. Når operationen er afsluttet, er alle tovejs TP-komponenter og trådløse komponenter registrerede, og der er automatisk blevet tildelt et nummer til hver udgang.

Når scanningsfasen er afsluttet, viser en skærm egenskaberne for den første udgang samt antallet af registrerede udgange A angiver, at udgang 1 (

A

) er del af en TP-komponent (symbol

belysningsfunktion ON / OFF (symbol

) og har en

).

B angiver, at der er registreret 95 udgange i installationen.

B

For at få vist de andre udgange • Tryk på tasterne til højre

for at få vist udgangenes numre og deres

funktionssymbol.

!Betydningen af de forskellige funktionssymboler er angivet i bilagene. 5.4.2 Nummerering af indgange for tovejs TP-komponenter og trådløse komponenter Det er kun muligt at nummerere indgangene, hvis scanningsfasen har været udført. Når scanningsfasen er afsluttet, vises skærmen Prog

Nummerering af indgangene finder sted i Num.-funktion • Tryk på skærmtasten NUM..

TX100 USB

25

6T7646a


Skærmen Num vises, og TX100 er klar til at nummerere indgangene Nummerering af indgangene sker ikke automatisk, hver indgang skal aktiveres, for at TX100 kan tildele den et nummer. • Aktiver hver enkelt indgang. • For en trykknap tryk på tasterne én efter én, hver tast får et indgangsnummer. • For en afbryder vip afbryderen. (se skemaet i bilagene eller komponenternes brugsanvisning for flere detaljer). En midlertidig skærm angiver, at indgangen er registreret, og at den vil få tildelt et nummer. Installationen opdateres derefter.

A

A Angiver, at indgang 17 ( blevet tildelt (symbol

B

) er en trådløs indgang (symbol

), ingen funktion er

).

B Angiver antallet af nummererede indgange.

5.4.3 Nummerering af indgange for trådløse envejskomponenter For at nummerere de trådløse envejskomponenter, anvendes den særlige procedure nedenfor • Vælg Num-funktionen. • Aktiver den indgang, der skal nummereres (hvilken aktivitet, der skal udføres, afhænger af komponenten, se skemaet i bilagene).

Når TX100 registrerer en trådløs envejskomponent, afgives særlige instruktioner for at nummerere indgangen. • Anbring programmeringsenhed TX100 i umiddelbar nærhed af den indgang, der skal konfigureres. • Tryk på skærmtasten Søg.

TX100 USB

26

6T7646a


• Aktiver den indgang, der skal nummereres.

• Skærmtasten

gør det muligt at vende tilbage til foregående skærm.

• Et lydsignal bekræfter, at indgangen er registreret. Programmeringsenheden tildeler den automatisk et nummer.

Hver gang en indgang er registreret, angives indgangens egenskaber på en skærm trådløs indgang nummer 17, ingen funktion tildelt.

5.4.4 Scanning af installationen med manuel nummerering af ud- og indgange • Følg den første del af scanningsproceduren med automatisk nummerering af udgange ovenfor. • Når skærmen Num. Udgange vises, trykkes på skærmtasten JA for at indlede scanningsproceduren med manuel nummerering af udgangene. Når installationens scanningsfase er afsluttet, er alle tovejs TP-komponenter og trådløse tovejskomponenter registrerede. Der er ikke tildelt et nummer.

• Tryk på skærmtasten NUM.

• Tryk på skærmtasten Indgange for at starte nummereringsprocessen for indgangene. • Tryk på skærmtasten for at bekræfte. • Aktiver hver enkelt indgang. (Hele den procedure, der skal følges ved nummerering af indgangene, findes i afsnit 5.4.2 i dette dokument).

TX100 USB

27

6T7646a


Tryk på skærmtasten Udgange for at starte nummereringsproceduren for udgangene. En skærm som den overfor vises. Udgangssymbolet vises sammen med et ikke defineret nummer.

Der findes 2 metoder til nummerering af en udgang - Metode 1 • Tryk på trykknappen for den udgang, der skal nummereres. En midlertidig skærm angiver, at udgangen er registreret, og det nummer, den vil få tildelt. Når udgangen ikke er udstyret med en trykknap, anvendes metode 2.

- Metode 2 Tryk på tasterne til højre

for at vælge udgang. Tryk på tasten

for at lokalisere

udgangen i installationen komponentens aktivitet er beskrevet nærmere i skemaet i Bilag 1 Her for eksempel en markiseudgang. • Tryk på tasten for at godkende. En midlertidig skærm angiver, at udgangen er registreret, og det nummer, den vil få tildelt. Gentag denne aktivitet for alle installationens udgange

For at nummerere en indgang tryk på skærmtasten Indgange.

TX100 USB

28

6T7646a


Det er til hver en tid muligt at vælge den automatiske nummereringsfunktion til at afslutte nummerering af udgangene. Gå ind på skærmen Menu / Avancerede funktioner / Num. Udgange • Vælg Nummerering Udgange. • Tryk på tasten

for at godkende.

• Vælg Automatisk. • Tryk på tasten

for at godkende.

Venteskærmen Skrivning i gang... vises. Nummerering af de udgange, der endnu ikke har fået tildelt et nummer, afsluttes automatisk. Tryk på tasten

for at vende tilbage til Prog-funktionen.

!Indgangene kan nummereres under hele komponentkonfigureringen. Kun de nummererede indgange vises. 5.5 Tildeling af en funktion til en indgang For at kunne oprette en forbindelse mellem en indgang og en udgang, skal indgangen have tildelt en funktion. Efter afslutning af faserne Scanning af komponenter og Nummerering af indgange / udgange, svarer Prog-skærmen til nedenstående skærm. Programmeringsfunktion Symbol for Indgang

Symbol for udgang

Indgangens nummer (her Indgang 3)

Udgangens nummer (Udgang 1)

Indgangstype trådløs eller ledning (her RF)

Udgangstype trådløs eller ledning (her TP)

Indgangens funktion (her angiver spørgsmålstegnet, at denne indgang endnu ikke har nogen funktion)

Udgangens funktion (her Lysudgang ON/OFF) Samlet antal udgange

Samlet antal indgange

Skærmtastens funktion gå ind i Auto-funktionen

Skærmtastens funktion gå ind i Num-funktionen Skærmtastens funktion Valg af filter

Skærmens venstre del vedrører indgangene. Skærmens højre del vedrører udgangene.

TX100 USB

29

6T7646a


5.5.1 Tildeling af en funktion til en tovejs TP-indgang eller trådløs indgang Når en indgang er blevet nummereret, kan den få tildelt en funktion • Vælg Prog-funktion (eller Num-funktion). • Tryk på tasterne til venstre

for at vælge en indgang.

! Man kan også aktivere indgangen direkte på komponenten for at vælge en indgang dens nummer vises da på skærmen. • Tryk på tasten

for at tildele en funktion til denne indgang. Symbolet

• Tryk på tasterne til venstre funktioner. • Tryk på tasten

vælges.

for at vælge en funktion blandt de foreslåede

for at godkende.

! Listen over funktionssymbolerne og deres betydning er angivet i bilaget.

Eksempel En trykknapfunktion er blevet tildelt indgang nummer 3. For at ændre den tildelte funktion. • Tryk på tasten

.

• Tryk på tasterne til venstre • Tryk på tasten

for at vælge en anden funktion.

for at godkende.

! For at gøre det lettere at vælge, giver den midterste skærmtast mulighed for at aktivere et filter, så scrollingen kan begrænses til en gruppe. Filteret Alle svarer til alle funktioner. Hvis man vælger filteret Lys, Markiser, Varme, er det kun funktionerne af den valgte type, der vises. For at ændre funktionen til en allerede forbundet indgang, skal man først slette forbindelserne.

5.5.2 Tildeling af en funktion til en envejs indgang for en trådløs komponent Indgangen er blevet nummereret. • Vælg Prog-funktion (eller Num-funktion). • Tryk på tasten

for at tildele en funktion til denne indgang.

• Tryk på tasterne til venstre • Tryk på tasten

for at vælge en funktion blandt de foreslåede funktioner.

for at godkende.

Følgende skærm vises Følg den samme procedure som for nummerering af en envejs trådløs indgang. • Anbring programmeringsenhed TX100 i umiddelbar nærhed af den indgang, der skal konfigureres. • Tryk på skærmtasten Søg. • Aktiver den indgang, der skal konfigureres. Hvis den aktiverede indgang ikke svarer til den viste indgang, anmoder en skærm om, at den rigtige indgang aktiveres. Når overførslen er korrekt udført, udsendes et enkelt lydsignal, i modsat fald er lydsignalet dobbelt (et fejlsymbol vises ved siden af indgangen).

TX100 USB

30

6T7646a


Eksempel Der er blevet tildelt en trykknapfunktion ON til den trådløse envejsindgang nummer 8.

5.6 Oprettelse af forbindelser og indtastning af supplerende parametre Efter faserne Scanning af komponenter, Nummerering af indgange / udgange, Tildeling af funktioner til indgangene, kan fasen med oprettelse af forbindelser indgange / udgange begynde. TX100 tilbyder flere muligheder for at oprette forbindelser ➜ Oprettelse af en simpel forbindelse en forbindelse oprettes mellem en indgang og en udgang. ➜ Oprettelse af flere forbindelser en forbindelse oprettes mellem en indgang og flere udgange med en enkelt operation. ➜ Oprettelse af en forbindelse ved at kopiere/indsætte fra en indgang til en anden. ➜ Oprettelse af en forbindelse med filteret +Info. Det kan være nødvendigt at indtaste et ekstra parameter for at oprette en forbindelse (f.eks. tidsstyring af lys).

5.6.1 Oprettelse af en simpel forbindelse Forbindelserne oprettes i programmeringsfunktion. Prog-skærmen svarer til nedenstående skærm. Vælg en indgang. • Tryk på tasterne til venstre

for at vælge en indgang, der skal forbindes.

eller • Aktiver den indgang, der skal forbindes. • Indgangens nummer og funktion vises. Vælg en udgang. • Tryk på tasterne til højre

for at vælge en udgang, der skal forbindes.

! Hvis udgangen er udstyret med trykknapper til manuel styring (f.eks. modulopbyggede komponenter), trykkes på trykknappen, og den tilsvarende udgang vælges. • For at afmærke og lokalisere en udgang fysisk, trykkes kort på udgang aktiveres (aktiviteten afhænger af komponenten).

Den valgte

! For at gøre det lettere at vælge, giver den midterste skærmtast mulighed for at aktivere et filter, så scrollingen kan begrænses til en gruppe. Filteret Alle svarer til alle funktioner. Hvis man vælger filteret Lys, Markiser, Varme, er det kun funktionerne af den valgte type, der vises.

TX100 USB

31

6T7646a


Efter at have valgt en indgang og en udgang. For at oprette en simpel forbindelse mellem disse to indgange og udgange (f.eks. mellem indgang 17 - afbryderfunktion og udgang 25 - funktion belysning ON/OFF). • Foretag et kort tryk på tasten Symbolet

vises for at angive, der vil blive oprettet en forbindelse.

! Et nyt kort tryk sletter den forbindelse, der er ved at blive oprettet. Hvis indgangsfunktionen er inkompatibel med udgangen, udsender TX100 et lydsignal, og symbolet vises ikke. • Foretag et langt tryk på tasten

for at godkende forbindelsen.

En statusbjælke for overførslen angiver, at forbindelsen overføres til komponenterne. Hvis der opstår problemer med rækkevidde, blinker statusbjælken. Når overførslen er afsluttet, ændres symbolet til er oprettet en forbindelse mellem 1 indgang og 1 udgang.

1

1

tallene angiver, at der

5.6.2 Oprettelse af flere forbindelser Systemet giver mulighed for at forbinde en indgang med flere udgange (f.eks. kan en trykknap styre flere lamper). Oprettelse af flere forbindelser kan ske på 2 måder. - Gentag den ovenfor beskrevne proces med at oprette en simpel forbindelse flere gange, og vælg hver gang en ny udgang, der skal forbindes med den samme indgang. eller • Vælg en indgang. • Vælg en udgang. • Forbered forbindelsen ved at trykke kort på tasten

.

• Symbolet vises. • Vælg en anden udgang. • Foretag et kort tryk på tasten

for at vise den forbindelse, der skal oprettes Symbolet

vises.

Det lange tryk på tasten må ikke foretages, før alle forbindelserne er blevet forberedt. Fortsæt med at vælge en anden udgang. Gentag proceduren for hver ny udgang, der skal forbindes.

TX100 USB

32

6T7646a


Eksempel Forberedelse af 5 forbindelser. Den sidst valgte udgang er nummer 25. Når alle udgange er blevet forberedt, godkendes forbindelserne med et langt tryk på tasten

.

Når overførslen er afsluttet, ændres symbolet til er oprettet en forbindelse mellem 1 indgang og 5 udgang

1

5

tallene angiver, at der

5.6.3 Oprettelse af forbindelser ved at Kopiere / Indsætte en indgang Funktionen kopier/indsæt gør det muligt at kopiere alle forbindelser for en indgang til en anden indgang. Denne metode er især interessant, hvis man vil have flere styrepunkter, der kan styre de samme udgange i en installation. For at kopiere/indsætte en indgang skal man først tildele den samme funktion til den nye indgang, som den der er tildelt den indgang, der skal kopieres. Eksempel

Kopiering af indgang 41 til indgang 44.

- Indgang 41 er forbundet med 16 lysudgange. - Indgang 44 har den samme funktion. Gå ind i Menu / Avancerede funktioner / Kopier / Indsæt. Følgende skærm vises Denne skærm angiver, at man er i funktionen Kopier/Indsæt, og minder om, at indgang 41 er forbundet med 16 udgange tryk på tasterne

i højre side for at få vist

de forbundne udgange.

Vi skal nu kopiere denne indgang til indgang 44. • Tryk på skærmtasten Kopier.

TX100 USB

33

6T7646a


• Tryk på tasterne til venstre

for at vælge indgang 44.

• Tryk på skærmtasten Sæt ind.

! Skærmtasten

gør det muligt at vende tilbage til den foregående skærm Kopier

Efter en ventetid, hvor der opdateres, vises følgende skærm. Indgang 44 er nu forbundet med 16 udgange. Kopieringen er afsluttet. Hvis det er nødvendigt, kan man foretage flere kopieringer.

! For at forlade funktionen Kopier/Indsæt og vende tilbage til Prog-funktionen, trykkes på tasten

.

5.6.4 Oprettelse af forbindelser med filteret +Info Med filteret +Info kan man få adgang til udvidede funktioner (angivelse af tilstand, logiske funktioner mv....). Alle de tilgængelige funktioner er beskrevet nærmere i Bilag 1. For at aktivere filteret +Info • Vælg Prog-funktion. • Tryk gentagne gange på den midterste skærmtast for filter for at vise +Info. Prog-skærmene med filteret +Info gør det muligt at se nogle ekstra ind- og udgange. Indgangene er afmærket med symbolet ned. • Tryk på tasterne

eller

• Foretag et langt tryk på

. Udgangene er nummererede fra 511 og

for at vælge en indgang eller en udgang. for at godkende forbindelsen.

5.7 Oprettelse af forbindelser og indtastning af supplerende parametre Visse funktioner og visse komponenter kræver, at der indtastes ekstra parametre. Der findes 2 typer ekstra parametre. • Parametre forbundet med funktionen de skal indstilles ved oprettelse af forbindelserne (f.eks. varigheden af en timerfunktion, adfærd når en påvirkning afsluttes mv.). • Parametre forbundet med anvendelse de skal indstilles i menuen Komponentstyring (hvordan en trykknaps kontrollampe fungerer, baggrundsbelysning af labelholder, varighed ved hævning/sænkning af markise mv.).

TX100 USB

34

6T7646a


5.7.1 Indstilling af de parametre, der kommer frem ved oprettelse af en forbindelse. For visse funktioner vises en parametreringsskærm, når forbindelserne skal godkendes. F.eks. vises følgende skærm for en forbindelse med en timerfunktion. Denne skærm opfordrer til at indstille timerens varighed. • Tryk på tasterne

eller

• Tryk på tasten

for at vælge en værdi.

for at godkende.

! Se komponenternes brugsanvisning for en mere detaljeret beskrivelse af disse parametre. 5.7.2 Indstilling af parametre til en speciel anvendelse Til visse anvendelser kræves det, at der indstilles ekstra parametre. (Lys i en trykknaps kontrollampe, mens markisen kører ud eller ind). - Tryk på menutasten på tastaturet eller på tasten "menuadgang", der sidder i højre side af TX100. - Vælg Menu / Komponentstyring / Komponent inform. / "Komponentnummer". - Vælg den komponent, der skal parametreres, på listen. - Tryk på tasten

for at godkende.

Skærmen Komponentinformation vises Denne skærm giver oplysninger om komponenten. • Tryk på skærmtasten

for at vende tilbage til foregående skærm.

• Tryk på skærmtasten Param for at få adgang til parametrene.

! Se komponenternes brugsanvisning for en mere detaljeret beskrivelse af disse parametre.

Denne skærm gør det f.eks. muligt at vælge, hvor længe de kontakter, der styrer hævning af en markise, skal være lukkede. • Tryk på tasterne • Tryk på tasten

eller

for at vælge en værdi.

for at godkende.

Parameteret er nu indstillet men endnu ikke overført til komponenten. Ændringen meddeles på skærmen Menu / Komponentstyring / Komponent inform. foran komponentnummeret vises symbolet "!". For at overføre parameteret til komponenten • I Menu / Komponentstyring vælges Overførsel. • Vælg det komponentnummer der skal overføres. • Tryk på tasten

for at godkende overførslen.

• Når overførslen er afsluttet, trykkes på

TX100 USB

for at vende tilbage til den oprindelige funktion.

35

6T7646a


5.8 Visning af forbindelser Denne funktion gør det muligt at få vist alle en installations forbindelser. For at få adgang til visningsfunktionen fra Prog-funktionen • Tryk på skærmtasten Auto for at gå ind i autofunktionen. • I autofunktionen trykkes på den midterste skærmtast Vis. Man kan nu se forbindelserne - via indgangene ved at vælge nummeret eller trykke direkte på en indgangs knap. Anvend tasterne til højre for at få vist de udgange, der er forbundet med den nuværende indgang. - via udgangene ved at vælge nummeret eller trykke direkte på en udgangs knap. Anvend tasterne til venstre nuværende udgang.

for at få vist de indgange, der er forbundet med den

For at skifte mellem visning via indgange og visning via udgange, trykkes på skærmtasten til højre, Indgange (hvis visning via udgange er aktiv) eller Udgange (hvis visning via indgange er aktiv).

! Den midterste skærmtast Alle gør det muligt at aktivere et filter for at - begrænse visning af indgange og udgange til de valgte anvendelsestyper (filtre for lys, markiser, varme), eller omvendt. - vise supplerende forbindelser med indgangene for tilstandsinformationer (filter + Info).

6. Offlinekonfigurering af en ny installation i Easy-funktion Offlinekonfigureringen svarer til onlinekonfigureringen med følgende detaljer - Faserne for scanning og nummerering af ind- og udgange er de samme som ved online-konfigurering. - Fasen for tildeling af funktioner til indgangene og fasen for oprettelse af forbindelser kan finde sted uden for installationen overførslen sker ikke længere løbende, konfigurationen overføres med en enkelt samlet overførsel i slutningen af processen. • Tryk på menutasten på tastaturet

eller på tasten "menuadgang", der sidder i

højre side af TX100. • Vælg følgende menu Skærm Menu / Installationsstyring / Overførsel - Tryk på skærmtasten JA for at overføre installationen. - Tryk på skærmtasten NEJ for at vende tilbage til skærmen Installationsstyring.

! Etablering af forbindelser i ekspertfunktion kan kun finde sted i onlinefunktion. ! I offlinefunktion medfører overførsel af en komponent, at alle de konfigurerede forbindelser overføres samlet. ! Hvis en manuel nummerering afsluttes automatisk i offlinefunktion forårsager dette en fuld overførsel af alle konfigurerede forbindelser.

TX100 USB

36

6T7646a


7. Ændring af en installations konfigurering 7.1 Generelle bemærkninger om ændringer af en KNX-installation En KNX-installation består af 3 dele. - En fysisk installation trykknapper, udgangsmoduler, kabler, ... - En konfiguration, der er lagret inde i installationens komponenter. - En projektfil. Disse 3 dele skal være i overensstemmelse med hinanden. Ved alle ændringer skal denne overensstemmelse derfor bibeholdes. Værktøjet TX100 har to vigtige funktioner, der kan styre ændringer i en installation. - Reset (Nulstilling) denne funktion gør det muligt at scanne en komponent. Den vil så igen kunne genkendes af TX100. - Overførsel, for at overensstemmelsen mellem installationens konfiguration og projektfilen i TX100 kan genetableres. Det er vigtigt at skelne mellem fysiske ændringer på installationen og konfigurationsændringer. Fysiske ændringer

Ændringer i konfigurationen Oprettelse eller sletning af en forbindelse. Ændring af et parameter. Sletning eller ændring af en funktion. Sletning eller ændring af en indgang eller en udgang. Ekstern hukommelse mistet eller defekt.

Tilføjelse af en komponent. Sletning af en komponent. Udskiftning af en komponent.

Når der er foretaget en konfigurationsændring i Prog-funktion, overfører TX100 ændringen til installationen. Hvis der er fejl i overførslen, kommer Prog-skærmen med en fejlmeddelelse. Der skal da foretages en ny overførsel, før ændringen registreres i installationen. Eksempel på skærm, der angiver, at der er fejl i overførslen Dette symbol angiver, at der er 5 fejl i alt

Dette symbol angiver, at indgangen 17 har en fejl

Dette symbol angiver, at udgangen 25 har en fejl

7.2 Sletning af forbindelser 7.2.1 Sletning af en simpel forbindelse eller af flere forbindelser • Vælg Prog-funktion. • Vælg den berørte ind- eller udgang vha. tasterne

og

.

• Forbindelsen vises. • Foretag et langt tryk på tasten

for at slette forbindelsen.

Symbolet 1 1 ændrer sig til 1 1 og statusbjælken sletning af forbindelsen overføres til komponenterne.

vises for at angive, at

! For at slette flere forbindelser, skal forbindelserne slettes fra hver udgang.

TX100 USB

37

6T7646a


7.2.2 Sletning af alle forbindelser i en installation Denne funktion sletter alle de programmerede forbindelser. Gå ind på skærmen Menu / Installationsstyring / Slet forbindelser

• Tryk på skærmtasten JA for at slette alle forbindelser. Et enkelt lydsignal angiver, at sletning af alle forbindelser er udført. Et dobbelt lydsignal angiver en fejl. Envejskomponenter behandles ikke.

7.2.3 Ændring af en indgangs funktion For at ændre funktionen for en indgang, skal man først slette de forbindelser, der forbinder denne indgang med udgangene. Ellers udsender TX100 et lydsignal og nægter at vælge en anden funktion. Ændringen finder sted på samme måde, som når der tildeles en funktion • Vælg Prog-funktion (eller Num). • Vælg den berørte indgang. • Tryk på tasten

.

• Vælg en ny funktion med tasterne til venstre • Tryk på tasten

.

for at godkende.

7.2.4 Sletning af en indgang • Vælg Num-funktionen • Vælg den indgang, der skal slettes, enten - vha. tasterne til venstre

.

- ved at aktivere indgangen på komponenten. • Foretage et langt tryk på tasten . • Tryk på skærmtasten JA for at bekræfte sletning af indgangen. •

Ved den næste nummerering vil de numre, der er blevet slettet ved denne operation, blive tildelt først.

Hvis indgangen var forbundet med udgange, vil denne sletning medføre fejl de udgange, der var forbundet med denne indgang, og de tilsvarende komponenter vises med fejl. Denne operation skal derfor efterfølges af en overførsel (gå ind i Menu / Komponentstyring / Overførsel: komponenten med fejl er angivet med !, vælg komponenten og godkend med

TX100 USB

for at starte overførslen).

38

6T7646a


7.2.5 Slette en komponent fra projektet At slette en komponent består i at sætte den i fabrikstilstand og at slette den fra listen over komponenter, der vises på skærmen Menu / Komponentstyring / Komponentinformation. En slettet komponent kan fysisk fjernes fra installationen og anvendes i en anden installation. For at slette en komponent gå ind på skærmen Menu / Komponentstyring / Slet

• Vælg komponenten, der skal slettes, med tasterne

eller

.

• Tryk på tasten for at godkende. • Tryk på skærmtasten JA for at bekræfte sletning af komponenten.

! Ved den næste nummerering vil den slettede komponents indgangs- og udgangsnumre blive tildelt først.

Hvis komponentens ind- eller udgange var forbundet med andre ind- eller udgange, medfører denne ændring fejl, og skal derfor efterfølges af en overførsel. (Gå ind i Menu / Komponentstyring / Overførsel den fejlbehæftede komponent angives med !, vælg komponenten og godkend med

for at starte overførslen).

8. Online konfigurering af en ny installation i ekspertfunktion 8.1 Generelle bemærkninger For at foretage en programmering i ekspertfunktion skal man have grundkendskab til KNX (f.eks. ETS-software). Ekspertfunktionen giver adgang til følgende funktioner - udvidelse af kommunikationssystemet gør det muligt at få adgang til de gruppeadresser, der blev givet under programmering i standardfunktion for at etablere forbindelse mellem en Tebis TX-installation (lednings eller trådløs KNX) og Hager-komponenter som f.eks. tekniske alarmer, visning og Internet-gateway. - Programmering af en blandet installation (KNX og Tebis). I ekspert-funktion er det muligt at integrere trådløse KNX-komponenter i en installation, der er parametreret med ETS. - programmering af ekstra funktioner for at gøre det nemt at programmere i standardfunktion kan visse komponentfunktioner være utilgængelige i denne funktion. Derfor er visse specifikke løsninger reserveret ekspertfunktionen.

TX100 USB

39

6T7646a


8.2 Beskrivelse af ekspertfunktionen 8.2.1 Aktivering af og adgang til ekspertfunktionen Tryk på menutasten på tastaturet

eller på tasten "menuadgang", der sidder i højre side af TX100.

• Vælg Ekspert / Standard for at aktivere ekspert-funktionen. • Tryk på skærmtasten JA for at godkende.

Ved skift til Prog.-funktionen, vises skærmen for Standard prog

! Den midterste skærmtast Ekspert gør det muligt at skifte mellem Standard progskærmen og Ekspert prog-skærmen. På Ekspert prog-skærmen vises en liste over navne på KNX-kommunikationsobjekter under ind- og udgangenes numre. Betegnelse for det valgte objekt vises nederst midt på skærmen.

TX100 USB

40

6T7646a


8.2.2 Valg af indgange, udgange og objekt • Valg af ind- og udgange Dette valg kan foretages både i Ekspert prog eller i Standard prog.

• Tryk på tasterne til venstre • Tryk på tasterne til højre

for at vælge en indgang. for at vælge en udgang.

Listen i indgangssiden er af typen +Info den viser indgangene og angiver samtidig udgangenes tilstand (udgangene angives med symbolet udgangens nummer).

, der kommer efter

• Valg af det objekt, der skal vises eller ændres • Vælg Prog ekpert-funktionen. • Tryk på tasten udgangene.

for at skifte mellem listen over objekter og numrene på ind-/

• Tryk på tasterne til venstre • Tryk på tasterne til højre

for at vælge et objekt som indgang. for at vælge et objekt som udgang.

! Et enkelt objekt vælges på denne skærm • Tryk på tasten dette objekt.

det som markøren er standset ved.

for at få vist listen over gruppeadresser, der er forbundet med

8.2.3 Visning og redigering af gruppeadresser for kommunikationsobjekter • Vælg et kommunikationsobjekt (indgang eller udgang). • Tryk på tasten

for at få vist listen over gruppeadresser, der er forbundet med dette objekt.

Skærmen Gruppeadr. vises

! En adresse, der indledes med symbolet ændres. Den er blevet tildelt af TX100. ! Skærmtasten

, er en låst adresse, den kan ikke

gør det muligt at vende tilbage til foregående skærm.

• Vælg en gruppeadresse vha. tasterne

eller

.

• Tryk på skærmtasten Slet for at slette en gruppeadresse (ikke synlig hvis adressen er låst). • En skærm anmoder om bekræftelse inden sletning. • Tryk på skærmtasten Tilføj for at tilføje en adresse til listen.

TX100 USB

41

6T7646a


I dette tilfælde vises skærmen Gruppeadresse (den præcise visning af adressen afhænger af formatet). Gruppeadresserne kan indtastes med tasterne

og

eller med TX100's

numeriske tastatur. • Tryk på tasterne til venstre • Tryk på tasterne til højre

for at vælge adressefelt. for at øge eller mindske værdien eller indtast

værdien direkte med det digitale tastatur.

! Et kort tryk på sletter et tal, og et langt tryk sætter feltet på 0. ! Værdierne for de tilgængelige adresser afhænger af om ETS-funktionen er aktiveret. • Tryk på skærmtasten Godkend for at godkende den indtastede adresse og føje den til listen over adresser. ! En tilføjet adresse er aldrig låst. For at aktivere de tilføjede gruppeadresser • Vælg Prog ekpert-funktionen. • Vælg ind- eller udgang vha. tasterne

,

og

.

• Foretag et langt tryk på tasten . Opdateringsskærmen vises. Et lydsignal bekræfter aktiveringen af gruppeadresser.

TX100 USB

42

6T7646a


8.3 Konfigurering i ekspertfunktion Ekspertfunktionen giver adgang til 2 udvidede konfigurationstyper. - At anvende et konfigureret objekt med TX100 til en anden anvendelsestype Visning, mv. - At konfigurere specielle forbindleser med TX100.

8.3.1 Anvende et objekt til en trådløs komponent i en anden applikation

• Vælg Prog ekpert-funktionen. • Vælg objektet vha. tasterne • Foretag et kort tryk på tasten

,

og

.

.

• Skærmen Gruppeadr. vises. • Vælg gruppeadresse vha. tasterne

og

.

• Foretag et kort tryk på tasten

• Skærmen RF <=> ETS vises. • Tryk kort på skærmtasten ETS.

• Bemærk den genererede ETS-adresse. • Sæt denne adresse ind i applikationen. • Vend tilbage til Ekspert prog-skærmen.

TX100 USB

43

6T7646a


• • • •

Foretag et langt tryk på tasten Der vises en opdateringsskærm. Et lydsignal bekræfter, at der er blevet tilføjet en gruppeadresse. Vend tilbage til autofunktion.

8.3.2 Oprette forbindelser i ekspertfunktion For at oprette en forbindelse i ekspertfunktion skal man forbinde objekter ved at tildele dem den samme gruppeadresse. • Vælg den indgang og udgang, som der skal oprettes en ekspertforbindelse til. • Tryk på skærmtasten

Ekspert.

• Vælg det objekt, der skal forbindes med indgangen. • Foretag et kort tryk på tasten

.

• Få vist adressen. • Tryk på skærmtasten Tilføj.

• Tilføj en adresse F.eks. 4/122. • Tryk på skærmtasten Bekræft for at vende tilbage til Ekspert prog.-skærmen. • Overfør adressen med et langt tryk på

TX100 USB

44

.

6T7646a


• Vælg det objekt, der skal forbindes med udgangen. • Foretag et kort tryk på tasten

.

• Tryk på skærmtasten Tilføj. • Tilføj den samme adresse 4/122. • Tryk på skærmtasten Bekræft for at vende tilbage til Ekspert prog.-skærmen. • Overfør adressen med et langt tryk på . • Oprettelse af 2 identiske adresser og deres overførsel etablerer forbindelse mellem de 2 objekter. På skærmen Standard prog vises forbindelsen sammen med bogstavet e for at angive, at den er oprettet i ekspertfunktion.

TX100 USB

45

6T7646a


9. Værktøjer til vedligeholdelse og hjælp til indstilling TX100 råder over et vist antal værktøjer til vedligeholdelse og hjælp til konfigurering af en installation - Styring af komponenterne i en installation. - Styring af installationerne. - Foretage målinger. - Udføre simuleringer. - Opdatering af softwaren til TX100. - Scanning af en installation.

9.1 Styring af komponenterne i en installation Skærm Menu / Komponentstyring Denne skærm giver adgang til følgende kategorier - Reset komponent gør det muligt at nulstille en komponent, hvad enten den er del af installationen eller ej, og sætte den i fabriksfunktion. - Slet gør det muligt at slette en komponent i installationen og sætte den i fabrikstilstand. - Komponent inform. giver informationer om en komponent og giver adgang til yderligere parametre. - Forstærker gør det muligt at til- eller frakoble forstærkerfunktionen for en trådløs tovejskomponent. - ETS adresse gør det muligt at sætte en komponent i fysisk adresseringsfunktion. - Overførsel gør det muligt at indlede en overførsel for en given komponent.

9.1.1 Reset af komponent Skærm

Menu / Komponentstyring / Reset komponent

Reset-skærmen vises - Listen over installationens komponenter. - Rubrikken Komponent uden for Install gør det muligt at genindstille komponenter, der ikke er en del af installationen, i fabrikstilstand. - For at sætte en komponent, der hører til en installtion, i fabrikskonfiguration • Vælg et produkt vha. tasterne

eller

.

• Tryk på tasten for at godkende. Bekræftelsesskærmen vises. • Tryk på skærmtasten JA for at slette komponenten. • Tryk på skærmtasten NEJ for at vende tilbage til den foregående skærm.

TX100 USB

46

6T7646a


For at sætte en komponent, der ikke hører til en installation, i fabrikskonfiguration • Vælg Komponent uden for install vha. tasterne • Tryk på tasten

eller

.

for at godkende.

Reset-skærmen med listen over komponenttyper vises • Vælg komponenttype trådløs eller ledning Afhængigt af komponenten skal en særlig tilstand aktiveres (se brugsanvisningen for komponenterne eller bilag 1) - TP-komponent tryk på knappen for fysisk adressering og godkend. - Trådløs tovejskomponent strømforsyningen afbrydes og tilsluttes igen. - Trådløs envejskomponent gå hen i nærheden af komponenten og aktiver en indgang, værktøjet registrerer komponenten, genaktiver indgangen for at nulstille komponenten. Denne procedure giver ikke mulighed for at nulstille flere komponenter samtidig.

9.1.2 Komponentinformationer Skærm

/ Menu / Komponentstyring / Komponent inform. Denne skærm viser listen over installationens komponenter, tallene i parentes svarer til indgangs- eller udgangsnummer. ! - Det er kun de komponenter, der blev fundet under scanningsfasen, der vises. - De indgange, der ikke er nummererede, vises ikke. Hvis ingen indgang er blevet nummereret, vises kun komponentnummeret. - Hvis en komponent både har ind- og udgange, vises numrene på indgangene til venstre i parentes, adskilt med et komma fra numrene på udgangene, til højre. Et udråbstegn foran et referencenummer angiver, at der er en kofigurationsfejl i komponenten. • Vælg et referencenummer vha. tasterne Tryk på tasten

eller

.

for at godkende.

Skærmen Komponentinformation med komponentens nummer vises • Tryk på skærmtasten

for at vende tilbage til foregående skærm

• Tryk på skærmtasten Param for at få vist komponentens parameterskærm.

TX100 USB

47

6T7646a


9.1.3 Oprettelse af en radioforstærker Denne funktion gør det muligt at til- eller frakoble forstærkerfunktionen for en trådløs tovejskomponent. Skærm

/ Menu / Komponentstyring / Forstærker

Listen over installationens trådløse tovejskomponenter vises. • Vælg et referencenummer vha. tasterne • Tryk på tasten

eller

.

for at godkende.

• Tryk på skærmtasten JA eller NEJ for at til- eller frakoble forstærkerfunktionen.

9.1.4 Overførsel af komponenterne Denne funktion gør det muligt at overføre en komponent og at slette de overførselsfejl, der angives på Prog-skærmene eller på skærmene med komponentlisterne. • Skærm

/ Menu / Komponentstyring / Overførsel. Denne skærm viser listen over installationens komponenter. ! Det er kun de komponenter, der blev fundet under scanningsfasen, der vises. Symbolet ! foran et referencenummer angiver en konfigurationsfejl i komponenten.

• Vælg et referencenummer vha. tasterne

eller

.

• Tryk på tasten for at godkende. Overførselsskærmen med komponentnummeret vises med anmodning om bekræftelse på overførslen.

• Tryk på skærmtasten JA for at indlede overførslen. • Tryk på skærmtasten NEJ for at vende tilbage til den foregående skærm.

Bemærk hvis komponenten er udstyret med lysdioder, tænder disse.

TX100 USB

48

6T7646a


9.2 Styring af installationerne Skærm

/ Menu / Installationsstyring Denne skærm giver adgang til følgende kategorier - Reset komponent gør det muligt at sætte alle installationens komponenter i fabrikstilstand. - Valg af mediekobler gør det muligt at sammenkoble en hvilken som helst kobler til installationen. - Opdatering af installation gør det muligt at slette projektfiler for komponenter, der ikke anvendes i den indeværende installation. - information om installationen giver informationer om installationen. - Overførsel gør det muligt at indlede en overførsel for alle installationens komponenter. - Slet forbindelser gør det muligt at slette alle en installations forbindelser. - Scan installation gør det muligt at scanne en installation.

9.2.1 Reset af installation Skærm

/ Menu / Installationsstyring / Reset komponent

Denne funktion gør det muligt at slette alle installationens en- og tovejs trådløse eller TP-komponenter. Disse komponenter sættes i fabriksindstilling. Envejskomponenter skal slettes enkeltvis. (se. Reset komponent (komponent)). • Tryk på skærmtasten JA for at godkende fabriksindstillingern. • Tryk på skærmtasten NEJ for at vende tilbage til den foregående skærm.

9.2.2 Sammenkobling med en mediekobler Skærm

/ Menu / Installationsstyring / Valg af mediekobler Denne funktion gør det muligt at vælge en mediekobler i en installation. • Vælg den mediekobler, der skal anvendes, ved at trykke på dens knap den røde kontrollampe lyser (4 sek). • Slip knappen.

, indtil

Venteskærmen Overførsel vises i nogle sekunder. Når sammenkoblingen er udført, udsendes et lydsignal. Hvis venteskærmens statusbjælke for overførslen blinker, betyder det, at kobleren er uden for rækkevidde og skal tættere på.

! Tasten

gør det muligt at vende tilbage til foregående skærm.

9.2.3 Opdatering af en installation Skærm

/ Menu / Installationsstyring / Opdatering af installation

Denne funktion gør det muligt at slette de registrerede men ikke forbundne komponenter fra projektfilen. Antallet af komponenter uden forbindelse vises. • •

TX100 USB

Tryk på skærmtasten JA for at foretage opdateringen. Tryk på skærmtasten NEJ for at vende tilbage til den foregående skærm.

49

6T7646a


9.2.4 Information vedrørende installationen Skærm

/ Menu / Installationsstyring / information om installationen.

Denne funktion giver generelle information om installationen.

9.2.5 Overførsel af en installation Skærm

/ Menu / Installationsstyring / Overførsel

Denne funktion gør det muligt at indlede eller gentage en overførsel for alle installationens komponenter. • Tryk på skærmtasten JA for at overføre alle installationens komponenter. • Tryk på skærmtasten NEJ for at vende tilbage til den foregående skærm.

TX100 USB

50

6T7646a


9.3 Opdatering af softwaren til TX100 Det er muligt at opdatere softwaren til TX100 fra en opdateringsfil, der findes på en ekstern USB- eller SM-hukommelse eller på en pc. Følg nedenstående etaper • Stands TX100, hvis den kører, med et langt tryk på tasten Start/Stop. • Start TX100 med et langt tryk på tasten Start/Stop. - Når skærmen Vælg projekt vises. Tryk på menutasten på tastaturet

eller på tasten "menuadgang", der sidder i højre side af TX100.

Menuskærmen vises. Skærm

/ Menu / Opdater • Vælg Opdatering vha. tasterne • Tryk på tasten

! Tasten

eller

.

for at godkende.

gør det muligt at vende tilbage til foregående skærm.

Denne skærm gør det muligt at vælge softwareopdateringsfilens placering Via ekstern hukommelse (USB-nøgle, SM-kort) eller via pc.

9.3.1 Opdatering af software vie ekstern hukommelse Skærm

/ Menu / Opdater / Via ekstern hukommelse

• Vælg opdateringsfilen vha. tasterne • Tryk på tasten

! Tasten

eller

.

for at godkende.

gør det muligt at vende tilbage til foregående skærm.

Skærmen angiver • den nuværende version af den installerede software. • den nye version, der skal erstatte den. • Tryk på skærmtasten JA for at bekræfte. • Tryk på skærmtasten NEJ for at annullere og vende tilbage til foregående skærm.

TX100 USB

51

6T7646a


Når man trykker på JA, indledes opdateringsproceduren. En advarselsskærm informerer om, at det igangværende projekt i TX100 vil blive slettet

! Tryk på skærmtasten JA for at bekræfte. ! Tryk på skærmtasten NEJ for at annullere og vende tilbage til foregående skærm.

En venteskærm vises, indtil opdateringen er afsluttet • Fjern den eksterne hukommelse og godkend for at afslutte opdateringen. Opdateringen er afsluttet, TX100 genstarter.

9.3.2 Opdatering af softwaren via pc Skærm

/ Menu / Opdater / Opdater med computer • Tryk på tasterne

eller

.

• Vælg via pc. • Tryk på tasten

for at godkende

! Der må ikke anvendes udvidere til USB-porte (hub) ved forbindelse til TX100 - PC.

En advarselsskærm informerer om, at det igangværende projekt i TX100 vil blive slettet • Tryk på skærmtasten JA for at bekræfte. • Tryk på skærmtasten NEJ for at annullere og vende tilbage til foregående skærm.

Efter bekræftelsen anmoder en skærm om tilslutning af TX100 til pc'en. • Foretag tilslutningen. • Tryk på skærmtasten

! Skærmtasten

TX100 USB

for at godkende.

gør det muligt at vende tilbage til foregående skærm.

52

6T7646a


Den følgende skærm angiver, at der er ved at blive etableret tilslutning af TX100 til pc'en.

Når forbindelsen er etableret, vises den følgende skærm

Inde i pc'en indsættes opdateringsfilen i TX100 HAGER's mappe.

TX100 USB

53

6T7646a


Tilslutningen mellem TX100 og pc'en frakobles vha. funktionen "Fjern USB Mass Storage device". Når frakoblingen er godkendt, fjernes det kabel, der forbinder TX100 med pc'en. Følgende skærm vises på TX100. • Tryk på skærmtasten JA for at bekræfte. • Tryk på skærmtasten NEJ for at annullere og vende tilbage til foregående skærm.

Når der er bekræftet, vises en venteskærm, indtil opdateringen er afsluttet

Når opdateringen er afsluttes, trykkes på tasten

! Hvis der ikke er nogen opdateringsfil i

for at genstarte TX100.

TX100 HAGER, vises følgende skærm.

9.4 Scanning af en installation Denne funktion gør det muligt at "scanne" en installation. Hvis man mister en projektfil, kan man således gendanne den med en scanning. En ekstern hukommelse (USB-nøgle) skal være tilsluttet for at feltet Scanning vises i Menu / Styring af installation. Scanning af et projekt sker i 3 etaper - Oprettelse af projektet proceduren svarer til oprettelse af et nyt projekt i menuen Projektstyring, men det oprettede projekt er af typen Scanning. - Scanning TX100 scanner installationens komponenter samt deres konfiguration. Scanningsprocessen kan indledes flere gange (proceduren Fortsæt scanning). - Godkendelse TX100 godkender den scannede projektfil og omdanner den til en "normal" projektfil.

! For at gendanne forbindelserne skal envejsindgangene nummereres, når installationen er godkendt.

For at indlede scanning af en installation.

TX100 USB

54

6T7646a


Skærm

/ Menu / Installationsstyring

• Vælg Scanning vha. tasterne • Tryk på tasten

eller

.

for at godkende.

Skærmen Scanning vises 3 kategorier er tilgængelige - Opret for at oprette et projekt af typen Scanning. - Fortsæt for at fortsætte scanning af et allerede scannet projekt. - Godkende for at godkende projektet.

9.4.1 Opret Skærm

/ Menu / Installationsstyring / Scan installation

• Vælg Opret for at oprette et nyt projekt Dette projekt forbliver af typen Scanning, indtil den endelige godkendelse af scanningsprocessen. • Tryk på tasten

for at godkende.

TX100 viser skærmen Nyt projekt og tildeler det et navn her Installation 002.

! Skærmtasten

gør det muligt at vende tilbage til foregående skærm.

• Tryk på skærmtasten

for at godkende.

Skærmen Advarsel gør det muligt at tillade eller forhindre, at det igangværende projekt i TX100 slettes. • Tryk på skærmtasten NEJ for at bevare det igangværende projekt og vende tilbage til den foregående skærm. • Tryk på skærmtasten JA for at slette det igangværende projekt og oprette det nye projekt Det nye projekt oprettes under navnet Installation 002 (visning af venteskærmen Indlæsning i gang). Det nye projekt gemmes også i den eksterne hukommelse under det samme navn. (visning af skærmen Gem Install.).

TX100 USB

55

6T7646a


Projektet Scanning er nu oprettet. Skærmen Installationstype vises

• Tryk på skærmtasten JA, hvis det drejer sig om en TP-installation eller en blandet installation. • Tryk på skærmtasten NEJ, hvis installationen er fuldstændig trådløs se. Fuldstændig trådløs installation.

9.4.2 TP-installation eller blandet installation Når der trykkes på JA, vises skærmen Valg af mediekobler Denne skærm angiver, at TX100 er klar til at registrere en mediekobler og sammenkoble den. - For at registrere og sammenkoble mediekobleren. • Tryk på knappen på mediekobleren, indtil den røde lampe lyser (4 sek). • Slip knappen. Venteskærmen Overførsel vises i nogle sekunder. Når sammenkoblingen er udført, udsendes et lydsignal.

• Tryk på skærmtasten JA, hvis installationen indeholder en eller flere trådløse tovejskomponenter. • Tryk på skærmtasten NEJ, hvis installatinen ikke indeholder trådløse tovejskomponenter.

Følgende skærm vises Skærmen Scanning angiver • det samlede antal fundne trådløse komponenter. • det samlede antal fundne TP-komponenter. • linierne Fejl angiver antallet af komponenter, der kun er delvist scannede. • Tryk på skærmtasten Genstart for at genstarte proceduren. Denne option er interessant, hvis der er fejl. • Tryk på skærmtasten

for at godkende.

En opdateringsskærm vises.

TX100 USB

56

6T7646a


Når opdateringen er afsluttet, vises skærmen Auto

På dette tidspunkt er installationen fuldstændig scannet men endnu ikke godkendt. Prog-funktionen er ikke tilgængelig. • Tryk på skærmtasten Vis for at få vist indgange, udgange, funktioner og forbindelser.

Den nye installation af typen Scanning kan nu - Godkendes endeligt for at få den samme status som en normal installation. - Underlægges endnu en scanning for at rette eventuelle fejl.

9.4.3 Fuldstændig trådløs installation

Skærmen Installationstype vises. Hvis der trykkes på skærmtasten NEJ, vises følgende scanningsskærm.

• Tryk på skærmtasten JA, hvis installationen indeholder en eller flere trådløse tovejskomponenter. • Tryk på skærmtasten NEJ, hvis installationen ikke indeholder trådløse envejskomponenter.

9.4.4 Installationer med trådløse tovejskomponenter

En installations trådløse del identificeres ud fra en enkelt trådløs komponent. Fjern spændingen fra en trådløs tovejskomponent og tilslut så atter spændingen. • Tryk på skærmtasten

for at fortsætte scanningen.

Skærmen Scanning Overfører... vises. • Tryk på skærmtasten

for at gå til autofunktionen.

TX100 søger efter installationens komponenter. Hver gang der registreres en komponent, vises en opdateringsskærm. Efter hver opdatering opdateres scanningsskærmen og angiver antallet af scannede komponenter.

TX100 USB

57

6T7646a


Følgende skærm vises Skærmen Scanning angiver • det samlede antal fundne trådløse komponenter. • det samlede antal fundne TP-komponenter. • linierne Fejl angiver antallet af komponenter, der kun er delvist scannede. •

Tryk på skærmtasten Genstart for at genstarte proceduren. Denne option er interessant, hvis der er fejl.

• Tryk på skærmtasten

for at godkende.

En opdateringsskærm vises. Når opdateringen er afsluttet, vises skærmen Auto

På dette tidspunkt er installationen fuldstændig scannet men endnu ikke godkendt. Prog-funktionen er ikke tilgængelig. • Tryk på skærmtasten Vis for at få vist indgange, udgange, funktioner og forbindelser.

Den nye installation af typen Scanning kan nu - Godkendes endeligt for at få den samme status som en normal installation. - Underlægges endnu en scanning for at rette eventuelle fejl.

9.4.5 Fortsæt Funktionen Fortsæt gør det muligt at fortsætte med at scanne en installation af typen Scanning. Fortsættelse af en scanning gør det muligt at rette eventuelle fejl efter den første scanning.

! Gå ind i Skærm

/ Menu / Installationsstyring / Scan installation

• Vælg Fortsæt vha. tasterne • Tryk på tasten

TX100 USB

eller

.

for at godkende.

58

6T7646a


Skærmen Scanning vises

• Tryk på skærmtasten JA, hvis installationen kun har trådløse tovejskomponenter. • Tryk på skærmtasten NEJ, hvis installationen kun har TP-komponenter og/eller trådløse envejskomponenter.

9.4.6 Godkendelse Godkendelse gør det muligt at afslutte scanningen og omdanne installationer af typen Scanning til en normal installation.

! Gå ind i Skærm

/ Menu / Installationsstyring / Scan installation

• Vælg Godkend vha. tasterne • Tryk på tasten

eller

.

for at godkende.

En skærm angiver, at godkendelsen endegyldigt ændrer installationen til en normal installation. Det vil ikke længere være muligt at foretage en ekstra scanningsprocedure eller at fortsætte, hvis der er fejl. • Tryk på skærmtasten for definitivt at godkende scanningsprocessen og ændre installationen til en normal installation. Autoskærmen med alle optionerne vises. Hvis installationen har envejskomponenter • Vælg Num-funktionen • Nummerer alle envejsindgangene en efter en. For hver nummerering vises en opdateringsskærm. => Indgangene vises i listen over indgange. => Forbindelserne vises i Vis-funktion og i Num-funktion. • Gå ind i autofunktionen for at teste installationen.

TX100 USB

59

6T7646a


9.5 Måleværktøjer For at indstille eller optimere en installation kan man foretage forskellige målinger af installationen - Måling af omgivende radiostøj. - Måling af Konnex-trafik. - Måling af en radiosenders sendeeffekt og af en radiomodtagers modtagerfølsomhed. Måling af omgivende støj og Konnex-trafik er tilgængelig fra menu-tasten. Måling af sende- og modtagereffekt er tilgængelig i Prog-funktion for en given sende-, modtagerforbindelse ved at trykke på tasten

på tastaturet.

9.5.1 Adgang til måleværktøjer Der opnås adgang til måleskærmene ved at trykke på tasten "adgang til Menu", der er placeret i højre side af TX100. Skærm

/ Menu

• vælg RF-værktøj vha. tasterne • Tryk på tasten

!

Skærm

Tasten

eller

.

for at godkende.

gør det muligt at vende tilbage til foregående skærm.

/ Menu / RF værktøj

• vælg den måling, der skal udføres, vha. tasterne • Tryk på tasten

!

Tasten

eller

.

for at godkende.

gør det muligt at vende tilbage til foregående skærm.

9.5.2 Måling af omgivende støj Skærm

/ Menu / RF værktøj / RF støj Denne funktion gør det muligt at registrere eventuel radiostøj ved at anvende det samme frekvensbånd som installationens komponenter. Når funktionen er valgt, starter en målecyklus. Når denne cyklus er afsluttet, viser programmeringsenheden støjniveauet og indleder automatisk en ny måling. • Tryk på skærmtasten Start for at indlede målecyklussen. • Tryk på skærmtasten Stop for at standse målecyklussen.

!

TX100 USB

Tasten

gør det muligt at vende tilbage til foregående skærm.

60

6T7646a


9.5.3 Måling af Konnex-trafik Skærm

/ Menu / RF værktøj / Konnex telegrammer Denne funktion gør det muligt at måle den radiotrafik, der udsendes af en hvilken som helst Konnex-sender. Når funktionen er valgt, starter en målecyklus. Hver gang der modtages en datablok viser programmeringsenheden - serienummer for senderkomponenten. - signalniveau. - samlet antal modtagne datablokke siden målecyklussen blev indledt. - eventuelt en advarsel om lavt batteriniveau for den berørte sender. • Tryk på skærmtasten Start for at indlede målecyklussen. • Tryk på skærmtasten Stop for at standse målecyklussen.

!

Tasten

gør det muligt at vende tilbage til foregående skærm.

9.5.4 Måling Sender / Modtager Skærm

/ Menu / RF værktøj / Sender / Modtager Denne funktion gør det muligt at måle en radiosenders sendeeffekt og en modtagers modtagerfølsomhed. Kun tilgængelig fra Prog-funktionen ved at trykke på tasten

.

Modtagerfølsomheden vises enten - som direkte måling fra sender mod den berørte modtager. - som gentaget signal. I dette tilfælde angiver målingen modtagerens følsomhed i forhold til det signal, der kommer fra en forstærker. -

TX100 USB

61

6T7646a


9.6 Simulering Simuleringsfunktionen gør det muligt at • Simulere en forstærker I dette tilfælde opfører TX100 sig som en forstærker. Det er muligt at bestemme den ideelle placering af en forstærkerkomponent. • Simulere en indgang I dette tilfælde opfører TX100 sig som en indgang. Det er muligt at teste de forbindelser, der er etableret med denne indgang. Der er 2 muligheder for at indlede en simulering • Foretag et langt tryk på tasten

på tastaturet i Prog-funktion

• Tryk på tasten "menuadgang", der er placeret i højre side af TX100, og vælg Simulering • Tryk på tasterne

eller

.

• Vælg Forstærker eller Indgang. • Tryk på tasten

for at godkende.

Simuleringen indledes.

Simuleringsskærm forstærker.

Simuleringsskærm for en indgang.

TX100 USB

62

6T7646a

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/KNX/TX100B-brugsanvisning  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/KNX/TX100B-brugsanvisning.pdf